Управління фінансами на підприємстві 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Рязанська ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
"Управління фінансами на підприємстві"

Перший рік роботи організації "Біцепс"
Створено підприємство ІП "Біцепс", яке працює в сфері спорту та культуризму. Дана організація працює в одному з районів міста Рязані, площею 60 кв. м. і займає частину першого поверху житлового будинку. Орендна плата становить 20000 в місяць.
Діяльність організації пов'язана з наданням послуг тренажерного залу та фітнес-центру.
Вартість послуги: 600 р за місяць.
Грошові кошти для початкового капіталу були отримані від продажу двокімнатної квартири в Рязані, отриманої у спадщину.
Спрощена система оподаткування.
Основні фонди підприємства:
- Меблевий гарнітур - 10000 руб.;
- Касовий апарат - 15000 руб.;
- Інвентар 1 - 28000 руб.;
- Інвентар 2 - 140000 крб.;
- Інвентар 3 - 60000 руб.;
- Інвентар 4 - 47000 руб.;
- Дзеркальна стінка - 30000 руб.;
- Музичний центр - 10000 руб.;
- Лічильник електрики - 5000 руб.;
Всього: 345000 руб.
Розподілимо основні фонди відповідно до амортизаційними групами:
- Інвентар - 5 група, призначаємо строк корисного використання 10 років, тоді норма амортизації: На = 1 / 10 * 100% = 10%;
- Дзеркальна стінка, строк корисного використання 10 років, норма амортизації На = 1 / 10 * 100% = 10%
Розрахуємо річні амортизаційні відрахування:
- Інвентар: 275000 * 0,1 = 27500 руб.;
- Дзеркальна стінка: 30000 * 0,1 = 3000 руб.;
Всього: 30500 руб. на рік
Зошит доходів і витрат за перший аналізований рік діяльності складемо з урахуванням циклічності діяльності на тиждень.
В організації працює 1 людини - тренер - адміністратор, зі спортивним освітою, який також приймає дзвінки від клієнтів, стежить за приміщенням і приймає оплату від клієнтів.
Зошит доходів і витрат

Найменування послуги
Надано послуг
Доходи
Прибуток
Кількість
Ціна
01.янв
1
1
60
50
3000
3000
02.янв
1
1
60
50
3000
3000
03.янв
1
1
60
50
3000
3000
04.янв
1
1
60
50
3000
3000
05.янв
1
1
60
50
3000
3000
06.янв
1
1
60
50
3000
3000
Разом за тиждень
360
18000
18000
Разом за місяць
1440
72000
72000
Разом за рік
17280
864000
864000
Інші витрати (руб. на рік):
§ Електроенергія: 500 кВт / міс. * 1,54 грн. / кВт * 12 міс. = 9240 руб.
§ Опалення: 9 карб. * 30 кв.м. * 7 міс. = 3780 руб.
§ Оренда: 20000 * 12 міс. = 240000 руб.
§ З / пл.: 15000 * 12 міс. = 180000 руб.
§ Відрахування: 15000 * 12 * 0,26 = 46800 руб. (20% - ФБ; 3,2% - ФСС; 2,8% - ФОМС)
С / С: 9240 +3780 +240000 +180000 +46800 +30500 = 510320 руб.
Звіт про прибутки та збитки ІП "Біцепс"
Виручка
864000
Собівартість
510320
Валовий прибуток
353680
ЄП
53052
Чистий прибуток
300628

Звіт про рух грошових коштів ІП "Біцепс"

Сальдо на початок
300000
Приплив
864000
виручка
864000
Відтік
877872
електроенергія
9240
опалення
3780
оренда
240000
заробітна плата
180000
ЄП
53052
відрахування
46800
капітальні витрати
345000
Сальдо на кінець
286128
В кінці першого року ПП "Біцепс" змінює організаційно-правову форму діяльності підприємства і реєструється як ВАТ "Біцепс" зі статутним капіталом 300000 рублів. Проводиться первинна емісія звичайних акцій кількістю 1000 шт. і номіналом 300 рублів.

Перехідний баланс

Актив
на кінець року
Будинки, машини, устаткування (вартість - Am)
274500
Грошові кошти
286128
Баланс:
560628
Пасив
Статутний капітал
300000
Нерозподілений прибуток
260628
Баланс:
560628
Другий рік роботи
Прогноз потенційного зростання продажів за допомогою моделі збалансованого зростання
Спрогнозуємо потенційне зростання обсягу продажів підприємства на другий рік діяльності:

Тобто потенційно ми можемо збільшити обсяг продажів на 90,9%. Приймемо збільшення на 50%.
Спрогнозуємо ціни по кварталах

Середня ціна надання послуги

50
50
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
рік
Інфляція
1,034
1,018
1,02
1,07
1,149
Ціна
51,7
52,6
53,7
57,4
57,4
Спрогнозуємо виручку і витрати з урахуванням інфляції та передбачуваного зростання V продажів
V = 864000 * 1,5 * 1,149 = 1489104 крб.;
§ Електроенергія = 9240 руб. * 1,149 = 10616,76 руб.
§ Опалення = 3780 руб. * 1,149 = 4343,22 руб.
§ Оренда = 240000 руб. * 1,149 = 275760 руб.
§ З / пл. = 180000 руб. * 1,149 = 206820 руб.
§ Відрахування = 46800 руб. * 1,149 = 53773,2 крб.
С / С: 10616,76 + 4343,22 + 275760 + 206820 + 53773,2 +30500 = 581813,18 руб.
Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Біцепс" (2 рік)
Виручка
1489104
Собівартість
581813,18
Валовий прибуток
907290,82
Податок на прибуток
217749,8
Чистий прибуток
689541,02

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Біцепс" (2 рік)

Сальдо на початок
286128
Приплив
1489104
виручка
1489104
Відтік
769063
електроенергія
10616,76
опалення
4343,22
оренда
275760
заробітна плата
206820
податок на прибуток
217749,8
відрахування
53773,2
Сальдо на кінець
1006169

Перехідний баланс (2 рік)

Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
274500
244000
Грошові кошти
286128
1006169
Баланс:
560628
1250169
Пасив
Статутний капітал
300000
300000
Нерозподілений прибуток отч. року
260628
689541
Нерозподілений прибуток минулих років
260628
Баланс:
560628
1250169
Третій рік роботи
Проведення додаткової емісії акцій
У третій рік роботи організації здійснюємо додаткову емісію акцій у кількості 500 шт. номіналом 300 руб. Статутний капітал збільшується на 150000 крб. Дивіденди, що сплачуються за 2-й рік = 0,05% * 1000 * 689541,02 = 344770,51 руб.
Прогноз потенційного зростання продажів за допомогою моделі незбалансованого зростання
Для третього прогнозованого року діяльності розрахуємо показник потенційного зростання:

Потенційний приріст - 176%. Приймемо збільшення - 50%.
Емісія облігацій
Емісія облігацій двох видів:
1. Дисконтні облігації
Кількість 200 шт., Номінал 300 руб., Термін погашення - 3 роки.
Коефіцієнт прибутковості = (300 - 250) / 250 = 0,20 або 20%
Продаж: 200 шт. * 250 руб. = 50000 руб.
Погашення: 200 шт. * 300 руб. = 60000 руб.
Дисконтний дохід = 50 руб.
2. Купонні
Вартість купонної облігації в даний момент:

де INT - процентні виплати по облігації

М - номінальна вартість облігації

Кількість 200 шт., Номінал 300 руб., Термін погашення 1 рік, ставка купона - 10%, річна ринкова ставка - 12%
Ціна продажу всього випуску = 294,42 грн. / шт. * 200 шт. = 58884 руб.
Сума погашення = 300 руб. / шт. * 200 шт. * 1,1 = 66000 руб.
Відсотки до сплати = 66000 - 58884 = 7116 руб.
Спрогнозуємо ціни по кварталах

Середня ціна продажу

57,4
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
рік
інфляція
1,02
1,025
1,015
1,02
1,082
ціна
58,5
60
60,9
62,13
62,13
Спрогнозуємо виручку і витрати з урахуванням інфляції та передбачуваного зростання V продажів
V = 1489104 * 1,5 * 1,082 = 2416815,79 руб.
§ Електроенергія = 10616,76 руб. * 1,082 = 11487,33 руб.
§ Опалення = 4343,22 руб. * 1,082 = 4699,36 руб.
§ Оренда = 275760 руб. * 1,082 = 298372,32 руб.
§ З / пл. = 206820 руб. * 1,082 * 1,5 = 33566,886 руб.
§ Відрахування = 53773,2 крб. * 1,5 * 1,082 = 87273,9 крб.
С / С: 11487,33 + 4699,36 + 298372,32 + 33566,886 + 87273,9 + 30500 = 465899,8 руб.
У цьому році беремо кредит на суму 200000 крб. на 2 роки під 15% річних.
Розрахуємо виплати по кредиту за допомогою методу ануїтету
Ануїтетний платіж - це рівний по сумі щомісячний платіж по кредиту, який включає в себе суму нарахованих відсотків за кредит та суму основного боргу.
Сьогодні, більшість комерційних банків, застосовують при кредитуванні ануїтетні платежі практично по всіх видах кредитів, тому що цей вид розрахунку дає їм можливість одержання більш високих доходів за відсотками, а клієнта забезпечує зручності при розрахунках.
Платіж розраховується формулою:
Кс = Ко * Е * (1 + Е) n / ((1 + Е) n - 1)
Ко - сучасна загальна вартість платежу
Кс - приведена вартість щорічного платежу
n - кількість років кредиту
Е - процентна ставка
Кс = 200000 * 0,15 * (1 + 0,15) 2 / ((1 + 0,15) 2 - 1) = 123023,25 руб.
% = 200000 * 0,15 = 30000 руб.
Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Біцепс" (3 рік)
Виручка
2416815,79
Собівартість
465899,8
Відсотки по кредиту
30000
Відсотки по куп. обл.
7116
Валовий прибуток
1913799,99
Податок на прибуток
459311,99
Чистий прибуток
1454488

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Біцепс" (3 рік)

Сальдо на початок
1006169
Приплив
2875699,79
виручка
2416815,79
кредит
200000
емісія акцій
150000
емісія дисконтних облігацій
50000
емісія купонних облігацій
58884
Відтік
1428505,54
електроенергія
11487,33
опалення
4699,36
оренда
298372,32
заробітна плата
33566,886
податок на прибуток
459311,99
відрахування
87273,9
погашення куп. обл.
66000
Анну. платіж за кредитом
123023,25
дивіденди за 2 год
344770,51
Сальдо на кінець
2453363,25

Перехідний баланс (3 рік)

Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
244000
213500
Грошові кошти
1006169
2453363,25
Баланс:
1250169
2666863,25
Пасив
Статутний капітал
300000
450000
Нерозподілений прибуток отч. року
689541
1344299
Нерозподілений прибуток минулих років
260628
689541
Кредиторська задолжность
123023,25
Долгоср. зобов
60000
Баланс:
1250169
2666863,25
Розрахунок основних показників ділового циклу за підсумками діяльності (3 рік)
1. Оборотність активів, оборотів на рік = V / середній підсумок активу балансу: 2416815,79 / ½ (1250169 + 2666863,25) = 1,23
2. Тривалість обороту активів, днів = Середній підсумок активу балансу / V: ½ (1250169 + 2666863,25) / 2416815,79 = 0,81
3. Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів на рік:

4. Період погашення кредиторської заборгованості, днів:

5. Оборотність основних засобів, обертів за рік = V / Середньорічна вартість основних засобів: 2416815,79 / ½ (244000 + 213500) = 10,56
6. Оборотність власного капіталу, оборотів на рік:

7. Фінансовий цикл КОР, днів = ВООЗ + ВОД - ВОК = 0 + 0 - 10,56 = -10,56

Четвертий рік роботи
Дивіденди, що сплачуються за 3-й рік = 0,05% * 1500 * 1455488 = 1091616 крб.
Прогноз потенційного зростання продажів
D = 123023,25 + 60000 = 183023,25 руб.

Потенційний приріст - 113%. Приймемо збільшення 50%.
Спрогнозуємо ціни по кварталах

Середня ціна продажу

57,4
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
рік
інфляція
1,015
1,013
1,012
1,025
1,067
ціна
58,26
59,02
59,72
61,22
61,22
Спрогнозуємо виручку і витрати з урахуванням інфляції та передбачуваного зростання V продажів
V = 2416815,79 * 1,5 * 1,067 = 3868113,67 руб.
§ Електроенергія = 11487,33 * 1,067 = 12256,98 руб.
§ Опалення = 4699,36 * 1,067 = 5014,2 руб.
§ Оренда = 298372,32 * 1,067 = 318363,26 руб.
§ З / пл. = 335668,86 * 1,067 * 1,2 * 1,1 = 472769,45 руб.
§ Відрахування = 87273,9 * 1,2 * 1,067 = 111745,5 руб.
С / С: 12256,98 + 5014,2 + 318363,26 + 472769,45 + 111745,5 + 30500 = 950649,39 руб.
% По кредиту: (200000 - (123023,25 - 30000)) * 0,15 = 16046,5 крб.
Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Біцепс" (4 рік)
Виручка
3868113,67
Собівартість
950649,39
Відсотки по кредиту
16046,5
Валовий прибуток
2901417,78
Податок на прибуток
696340,26
Чистий прибуток
2205077,52

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Біцепс" (4 рік)

Сальдо на початок
2453363,25
Приплив
3868113,67
виручка
3868113,67
Відтік
2831128,9
електроенергія
12256,98
опалення
5014,2
оренда
318363,26
заробітна плата
472769,45
податок на прибуток
696341,26
відрахування
111745,5
Анну. платіж за кредитом
123023,25
дивіденди за 3 рік
1091616
Сальдо на кінець
3490348,02

Перехідний баланс (4 рік)

Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
213500
183000
Грошові кошти
2453363,25
3490348,02
Баланс:
2666863,25
3673348,02
Пасив
Статутний капітал
450000
450000
Нерозподілений прибуток отч. року
1344299
1819049,02
Нерозподілений прибуток минулих років
689541
1344299
Кредиторська задолжность
123023,25
0
Долгоср. зобов
60000
60000
Баланс:
2666863,25
3673348,02
Фінансовий аналіз (4 рік)
ROE = NP / Е = 2205077,52 / (3673348,02 - 60000) = 0,61 (61%)
ROS = NP / V = 2205077,52 / 3868113,67 = 0,57 (57%)
ROA = P / А = 2901417,78 / 3673348,02 = 0,79 (79%)
ROE BT = ROA + (ROA - I) * D / E = 0,79 + (0,79 - 0,15) * 60000 / (3673348,02 - 60000) = 0,8 (80%)
ROE AT = ROE BT (1-α) = 0,8 * (1 - 0,24) = 0,608 (60,8%)
Показники фінансового стану фірми на четвертий рік
1. К-т власності = Е / К = (3673348.02 - 60000) / 3673348.02 = 0,98 - стійке, стабільне фінансове становище фірми;
2. Ставлення позикового капіталу до власного = 60000 / (3673348,02 - 60000) = 0,01;
3. Коефіцієнт позикового капіталу = Позиковий капітал / Капітал = 60000 / 3673348,02 = 0,01;
4. Оборотність активів = V / A СР = 3868113,67 / ½ (2666863,25 + 3673348,02) = 1,22 обор;
5. Тривалість обороту активів = 360 / Оборотність активів = 360 / 1,22 = 295,08 дн.;
6. Рентабельність коштів в активах = ROS * V / A = 0,57 * 3868113,67 / 3673348,02 = 0,6;
7. Сума активів на одну акцію = 3673348,02 / 1500 = 2448,89 руб.;
8. Прибуток на одну акцію = (NP - Div привів.) / Кількість обикн. акцій = 2205077,52 / 1500 = 1470,05 руб.;
9. Частка виплачуваних дивідендів = Div / NP = 1091616 / 2205077,52 = 0,49;
10. Дивіденди на одну акцію = Div / Кількість акцій = 1091616 / 1500 = 727,74 руб.;
11. Коефіцієнт покриття дивідендів = (NP - Div привів.) / Div обикн. = 2205077,52 / 1091616 = 2,02;
12. Ресурсоотдачи = V / A = 3868113,67 / 3673348,02 = 1,05 руб.;
13. Фондовіддача = V / Основні засоби СР = 3868113,67 / ½ (213500 + 183000) = 4,87 руб.;
14. Еф-сть використання працю. ресурсів = V / Кількість раб-в = 3868113,67 / 1 = 3868113,67 руб. / Чол.
15. Чистий оборотний капітал = ОА - КО = 3490348,02 - 0 = 3490348,02 руб.
16. Податковий щит = a * I * (D / E) = 0,24 * 0,15 * 60000 / (3673348,02 - 60000) = 0,00059
За підсумками 4 роки нараховуємо дивіденди: 0,05% * 1500 * 2205077,52 = 1653808,14 руб.
П'ятий рік роботи
Створення холдингу
В п'ятому прогнозованому році діяльності формуємо холдинг з п'яти дочірніх компаній. На цю мету направляємо 1000000 крб., Взятих з власних коштів організації. Схема холдингу горизонтального типу:

SHAPE \ * MERGEFORMAT
ВАТ «Біцепс»
ВАТ «А»
КК = 200000 руб.
ВАТ "Б"
КК = 300000 руб.
ВАТ «В»
КК = 400000 руб.
ВАТ «Г»
КК = 300000 руб.
ВАТ «Д»
КК = 200000 крб.
Організаційна діаграма
Контрольні пакети
1. ВАТ "А" - 90% належить ВАТ "Біцепс";
2. ВАТ "Б" - 80% належить ВАТ "Біцепс";
3. ВАТ "В" - 70% належить ВАТ "Біцепс";
4. ВАТ "Г" - 60% належить ВАТ "Біцепс";
5. ВАТ "Д" - 60% належить ВАТ "Біцепс";
Прогноз діяльності для компанії ВАТ "А"
Виручка = 200000 руб.;
Витрати = 100000 крб.

 

Звіт про прибутки та збитки ВАТ "А"

Виручка
200000
Собівартість
100000
Валовий прибуток
100000
Податок на прибуток
24000
Чистий прибуток
76000
76000 * 0,9 = 68400 руб. прибутку ВАТ "А" віддає ВАТ "Біцепс"

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "А"

Сальдо на початок
-
Приплив
200000
виручка
200000
Відтік
192400
с / с
100000
податок на прибуток
24000
прибуток у ВАТ "Біцепс"
68400
Сальдо на кінець
7600
Баланс ВАТ "А"
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
180000
170000
Грошові кошти
20000
7600
Баланс:
200000
177600
Пасив
Статутний капітал
200000
200000
Нерозподілений прибуток отч. року
-22400
Баланс:
200000
177600
Прогноз діяльності для компанії ВАТ "Б"
Виручка = 800000 руб.;
Витрати = 450000 руб.

Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Б"

Виручка
800000
Собівартість
450000
Валовий прибуток
350000
Податок на прибуток
84000
Чистий прибуток
266000
266000 * 0,8 = 212 800 руб. прибутку ВАТ "Б" віддає ВАТ "Біцепс"

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Б"

Сальдо на початок
-
Приплив
800000
виручка
800000
Відтік
746800
с / с
450000
податок на прибуток
84000
прибуток у ВАТ "Біцепс"
212800
Сальдо на кінець
53200
Баланс ВАТ "Б"
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
290000
287800
Грошові кошти
10000
53200
Баланс:
300000
341000
Пасив
Статутний капітал
300000
300000
Нерозподілений прибуток отч. року
41000
Баланс:
300000
341000
Прогноз діяльності для компанії ВАТ "В"
Виручка = 900000 руб.;
Витрати = 300000 руб.

 

Звіт про прибутки та збитки ВАТ "В"

Виручка
900000
Собівартість
300000
Валовий прибуток
700000
Податок на прибуток
168000
Чистий прибуток
532000
532000 * 0,7 = 372 400 руб. прибутку ВАТ "В" віддає ВАТ "Біцепс"

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "В"

Сальдо на початок
-
Приплив
900000
виручка
900000
Відтік
840400
с / с
300000
податок на прибуток
168000
прибуток у ВАТ "Біцепс"
372400
Сальдо на кінець
59600
Баланс ВАТ "В"
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
350000
342400
Грошові кошти
50000
59600
Баланс:
400000
402000
Пасив
Статутний капітал
400000
400000
Нерозподілений прибуток отч. року
2000
Баланс:
400000
402000
Прогноз діяльності для компанії ВАТ "Г"
Виручка = 1400000 крб.;
Витрати = 500000 руб.

Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Г"

Виручка
1400000
Собівартість
500000
Валовий прибуток
900000
Податок на прибуток
216000
Чистий прибуток
684000
684000 * 0,6 = 410 400 крб. прибутку ВАТ "Г" віддає ВАТ "Біцепс"

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Г"

Сальдо на початок
-
Приплив
1400000
виручка
1400000
Відтік
1126400
с / с
500000
податок на прибуток
216000
прибуток у ВАТ "Біцепс"
410400
Сальдо на кінець
273600
Баланс ВАТ "Г"
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
140000
135400
Грошові кошти
160000
273600
Баланс:
300000
409000
Пасив
Статутний капітал
300000
300000
Нерозподілений прибуток отч. року
109000
Баланс:
300000
409000
Прогноз діяльності для компанії ВАТ "Д"
Виручка = 800000 руб.;
Витрати = 100000 крб.

Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Д"

Виручка
800000
Собівартість
100000
Валовий прибуток
700000
Податок на прибуток
168000
Чистий прибуток
532000
532000 * 0,6 = 319 200 руб. прибутку ВАТ "Д" віддає ВАТ "Біцепс"

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Д"

Сальдо на початок
-
Приплив
800000
виручка
800000
Відтік
587200
с / с
100000
податок на прибуток
168000
прибуток у ВАТ "Біцепс"
319200
Сальдо на кінець
212800
Баланс ВАТ "Д"
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
150000
130200
Грошові кошти
50000
212800
Баланс:
200000
343000
Пасив
Статутний капітал
200000
200000
Нерозподілений прибуток отч. року
143000
Баланс:
200000
343000
Сума, яку отримає ВАТ "Біцепс" від дочірніх компаній: 68400 + 212800 + 372400 + 410400 + 319200 = 1383200 крб.
У зв'язку з маленьким доходом компанії ВАТ "А" в кінці п'ятого року діяльності ми продаємо її.
Виручка від продажу ВАТ "А" складе: 177 600 * 0,9 = 159 840 руб.
Спрогнозуємо діяльність ВАТ "Біцепс" на п'ятий рік. Нехай зростання обсягу продажів складе 10%.
Спрогнозуємо ціни по кварталах

Середня ціна продажу

61,22
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
рік
інфляція
1,012
1,016
1,015
1,014
1,058
ціна
61,95
62,94
63,89
64,78
64,78

Спрогнозуємо виручку і витрати з урахуванням інфляції та передбачуваного зростання V продажів
V = 3868113,67 * 1,1 * 1,058 = 4501710,69 руб.
§ Електроенергія = 12256,98 * 1,058 = 12967,88 руб.
§ Опалення = 5014,2 * 1,058 = 5305,02 руб.
§ Оренда = 318363,26 * 1,058 = 336828,33 руб.
§ З / пл. = 472769,45 * 1,058 = 500190 руб.
§ Відрахування = 111745,5 * 1,058 = 118226,73 руб.
С / С: 12967,88 + 5305,02 + 336828,33 + 500190 + 118226,73 + 30500 = 1004017,96 руб.
Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Біцепс" (5 рік)
Виручка
4501710,69
Виручка від продажу ВАТ "А"
159840
Дохід від дочірніх компаній
1383200
Собівартість
1004017,96
Валовий прибуток
5040732,73
Податок на прибуток
1209775,85
Чистий прибуток
3830956,87
Нараховуємо дивіденди: 0,05% * 1500 * 3830956,87 = 2873217,65 руб.
В кінці п'ятого року погашаємо заборгованість за дисконтними облігаціями (60000 руб.).

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Біцепс" (5 рік)

Сальдо на початок
2490348,02
Приплив
6044750,69
виручка
4501710,69
виручка від продажу ВАТ "А"
159840
дохід від дочірніх компаній
1383200
Відтік
3927601,95
електроенергія
12967,88
опалення
5305,02
оренда
336828,33
заробітна плата
500190
податок на прибуток
1209775,85
відрахування
118226,73
дивіденди за 4 рік
1653808,14
погашення дисконтних облігацій
60000
Сальдо на кінець
4607496,76

Перехідний баланс (5 рік)

Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
183000
152500
Грошові кошти
2490348,02
4607496,76
Баланс:
2673348,02
4759996,76
Пасив
Статутний капітал
450000
450000
Нерозподілений прибуток отч. року
819049,02
3490947,74
Нерозподілений прибуток минулих років
1344299
819049,02
Кредиторська задолжность
0
0
Долгоср. зобов
60000
0
Баланс:
2673348,02
4759996,76
Об'єднаний баланс дочірніх компаній
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
1110000
895800
Грошові кошти
290000
599200
Баланс:
1400000
1495000
Пасив
Статутний капітал
1400000
1400000
Нерозподілений прибуток
95000
Баланс:
1400000
1495000
Баланс групи
Актив
на початок року
на кінець року
Будинки, машини, обладнання
1293000
1048300
Грошові кошти
2780348,02
5206696,76
Баланс:
4073348,02
6254996,76
Пасив
Статутний капітал
1850000
1650000
Нерозподілений прибуток звітного року
819049,02
3785947,74
Нерозподілений прибуток минулих років
1344299
819049,02
Довгострокові зобов'язання
60000
-
Баланс:
4073348,02
6254996,76
Висновок: за підсумком п'ятого року можна зробити висновок, що організація "Біцепс" працює стабільно, постійно збільшує обороти, в результаті вона стає "цікавою" для інвесторів. Сама ж компанія зробила ризикований крок і взяла кредит для створення 5 дочірніх підприємств. У результаті прибуток головної організації стала на порядок більше. Як глава компанії "Біцепс", я планую розширити площу приміщення і відкривати нові пункти, щоб стати лідером на ринку цих послуг!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
347.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансами на підприємстві
Управління фінансами Органи управління фінансами
Управління фінансами 2
Управління фінансами 7
Управління фінансами 4
Управління фінансами 6
Управління фінансами 3
Управління фінансами 5
Управління фінансами 8
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru