додати матеріал


Трудова теорія Карла Маркса

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Капітал »(нім. Das Kapital) - головна праця К. Маркса з політичної економії, що містить критичний аналіз капіталізму. Робота написана із застосуванням діалектико-матеріалістичного підходу, в тому числі до історичних процесів [1].
Маркс спирався і широко використовував ідеї Адама Сміта і Давида Рікардо. Саме ці англійські економісти показали трудову природу вартості.
Існування тієї частини вартості продукту, яку Маркс назвав Додатковою вартістю, було встановлено задовго до Маркса, точно так само з більшою чи меншою ясністю було висловлено, з чого вона складається, саме: з продукту тієї праці, за який привласнив його не заплатив жодного еквівалента. Але далі цього не йшли. Одні - класичні економісти - найбільше досліджували кількісний показник, в якому продукт праці розподіляється між робітником і власником засобів виробництва. Інші - соціалісти - знаходили цей розподіл несправедливим і вишукували утопічні засоби для усунення несправедливості. І ті й інші залишалися в полоні економічних категорій, які вони знайшли у своїх попередників.
Маркс виступив в пряму протилежність всім своїм попередникам. Там, де вони бачили рішення, він бачив тільки проблему. Він бачив, що тут мова йшла не про просте констатуванні економічного факту, не про суперечності цього факту з вічною справедливістю і справжньої мораллю, але про такий факт, якому судилося зробити переворот у всій політичній економії і який давав ключ до розуміння всього капіталістичного виробництва, - давав того, хто зумів би ним скористатися. Керуючись цим фактом, він дослідив всі встановлені до нього категорії [2]. Для того, щоб знати, що таке додаткова вартість, він повинен був знати, що таке вартість. І перш за все Маркс піддав критиці саму теорію вартості Рікардо.
Потім Маркс досліджував відношення товару і грошей і показав, як і чому - в силу властивого йому властивості вартості - товар і товарний обмін повинні породжувати протилежність товару і грошей, його заснована на цьому теорія грошей є перша вичерпна теорія, тепер загальне мовчазне визнання.
Лише встановивши поділ капіталу на постійний і змінний, Маркс зміг до деталей зобразити дійсний перебіг процесу освіти додаткової вартості і таким чином пояснити його, чого не зробив жоден з його попередників, отже, він встановив розходження в самому капіталі, відмінність, з яким рішуче не в змозі були справитися економісти, але яке дає ключ для вирішення найзаплутаніших економічних проблем.
Далі, він досліджував саму додаткову вартість, відкрив дві її форми: абсолютну і відносну додаткову вартість, і показав, яку різну, але в обох випадках вирішальну роль грали вони в історичному розвитку капіталістичного виробництва.
Метою даної курсової роботи є вивчення ідей Карла Маркса, які у 1 томі його праці «Капітал». Таким чином, до основних завдань роботи можна віднести наступні:
· Вивчення обігу товарів Марксом,
· Вивчення перетворення грошей у капітал,
· Вивчення додаткової вартості.

1. Ідеї Карла Маркса у праці «Капітал»

1.1 Товар та його властивості в «Капіталі» Маркса

Товар є, перш за все, зовнішній предмет, річ, яка, завдяки її властивостям, задовольняє будь-які людські потреби. Природа цих потреб, - породжуються вони, наприклад, шлунком або фантазією, - нічого не змінює в справі. Справа також не в тому, як саме задовольняє дана річ людську потребу: безпосередньо чи, як життєве засіб, тобто як предмет споживання, або обхідним шляхом, як засіб виробництва [3].
Кожну корисну річ, як, наприклад, залізо, папір і т.д., можна розглядати з двох точок зору: з боку якості і з боку кількості. Кожна така річ є сукупність багатьох властивостей і тому може бути корисна різними своїми сторонами. Відкрити ці різні сторони, а отже, і різноманітні способи вживання речей, є справа історичного розвитку. Те ж саме слід сказати про відшукання громадських заходів для кількісної сторони корисних речей. Відмінності товарних заходів почасти визначаються різною природою самих вимірюваних предметів, частково ж є умовними.
Корисність речі робить її споживною вартістю. Але ця корисність не висить у повітрі. Обумовлена ​​властивостями товарного тіла, вона не існує поза цього останнього. Тому товарне тіло, як, наприклад, залізо, пшениця, алмаз і т.п., саме є споживча вартість, або благо. Цей його характер не залежить від того, багато чи мало зусиль варто людині присвоєння його споживчих властивостей. При розгляді споживчих вартостей завжди передбачається їх кількісна визначеність, наприклад дюжина годин, аршин полотна, тонна заліза і т.п. Споживчі вартості товарів становлять предмет особливої ​​дисципліни - товарознавства 5). Споживча вартість здійснюється лише в користуванні або споживанні. Споживні вартості утворюють речовий зміст багатства, яка б не була його суспільна форма. При тій формі товариства, яка підлягає нашому розгляду, вони є в той же час речовими носіями мінової вартості.
Мінова вартість, перш за все, представляється у вигляді кількісного співвідношення, у вигляді пропорції, у якій споживчі вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого роду, - співвідношення, що постійно змінюється в залежності від часу і місця. Мінова вартість здається, тому чимось випадковим і чисто відносним, а внутрішня, притаманна самому товару мінова вартість.
Як споживчі вартості товари розрізняються, перш за все, якісно, ​​як мінові вартості вони можуть мати лише кількісні відмінності, отже не містять в собі жодного атома споживної вартості [4].
Якщо відволіктися від споживної вартості товарних тіл, то у них залишається лише одна властивість, а саме те, що вони - продукти праці. Але тепер і самий продукт праці набуває абсолютно нового вигляду.
Якщо вартість товару визначається кількістю праці, витраченої у продовження його виробництва, то могло б здатися, що вартість товару тим більше, ніж лінивіше або невмілі продукує його людина, тому що тим більше часу потрібно йому для виготовлення товару. Але ту працю, який утворює субстанцію вартостей, тобто однаковий людська праця, витрата однієї і тієї ж людської робочої сили. Вся робоча сила суспільства, що виражається у вартостях товарного світу, виступає тут як одна і та ж людська робоча сила, хоча вона і складається з незліченних індивідуальних робочих сил. Кожна з цих індивідуальних робочих сил, як і всяка інша, є одна і та ж людська робоча сила, раз вона має характер громадської середньої робочої сили і функціонує як така громадська середня робоча сила, отже, вживає на виробництво даного товару лише необхідне в середньому або суспільно необхідний робочий час. Суспільно необхідний робочий час є той робочий час, який потрібен для виготовлення будь-яких споживної вартості при готівкових суспільно нормальних умовах виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні умілості та інтенсивності праці.
З позиції діалектичного монізму товар може бути визначений як благо, яке набирає обмін з іншими товарами. Дане визначення товару охоплює всі раніше відомі визначення і узгоджується з ними, але ними не обмежується. Такі блага можуть мати як матеріальну, так і ідеальну форму, але всі вони як блага повинні задовольняти будь-які потреби, тобто задоволення потреб є одне з властивостей блага [5]. Коли ж благо як товар входить в обмін з іншими товарами, то тут воно виявляє ще одне зі своїх властивостей, тобто здатність обмінюватися на інші товари. Ця здатність обмінюватися на інші товари виникає тому, що надходять на ринок блага проявляє в себе загальну для всіх товарів властивість, яка служить основою обміну різних благ і в політичній економії називається вартістю. З цього випливає, що в основі товарів лежить вартість, яка в реальному обміні товару на товар приймає вид цінової вартості.
Таким чином, товар з одного боку може бути визначений, як благо, а з іншого боку, як вартість, а також - як єдність цих сторін, тоді ці сторони будуть виступати, як властивості товару. У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому при поверхневому погляді будь-який товар називають як благом, так і вартістю і при цьому мислять його в цілому, так, як він представляється нашим органам почуттів.
Проте все більше число економістів початку XIX століття стали замислюватися над природою вартості і з позиції наївного матеріалізму, що сусідить поруч з язичництвом, що виявляється в політекономії як фетишизм, метафізичними способами намагалися вирішити основне питання політичної економії. У своїх поверхневих поглядах вони не могли проникнути в суть вартості, зосереджуючи увагу на зовнішніх її проявах. Тому вартість мислилася як щось нерозчленованим загальне, як міра або безпосередня річ. Однак оскільки товари обмінювалися як рівні мінові вартості, оскільки навіть при поверхневому погляді ставало зрозумілим, що субстанціональна природа цих вартостей повинна бути єдиною. У той же час, при всьому при цьому, було видно і те, що будь-який товар, що має матеріальну форму, у вихідному пункті починається з природною природно-матеріальної субстанції, до якої приєднуються по мірі зміни матеріальних форм у процесі праці і трудова субстанція. Інакше кажучи, товар як матеріальна річ наочно виявляє свої складові елементи, як природну матерію, так і працю. Знову ж таки при поверхневому погляді працю мислився, як щось нерозчленованим абстрактно-загальне і в той же час - конкретне, одночасно і як міра вартості і джерело вартості, або як-то і інше окремо.
Таким чином, оскільки матеріальне благо складається з матеріальної субстанції і трудової субстанції, причому пропорції такого співвідношення можуть бути різні, остільки при поверхневому погляді, в силу діалектики, може бути три лінії поглядів на природу вартості.
Критикуючи теорію трудової вартості Рікардо, К. Маркс пише: «Рікардо виходить з положення про те, що відносні (або мінові) вартості товарів визначаються кількістю праці ... Їх субстанція є праця, тому вони суть« вартості ». Їх величина різна в залежності від того, чи містять вони більше або менше цієї субстанції. Форма ж - особливе визначення праці, як створює мінову вартість, або виражається в мінових вартостях, - характер цієї праці, у Рікардо не досліджується »[6]


2. Основні висновки трудової теорії вартості і трудової додаткової вартості К. Маркса

К. Маркс, користуючись філософським принципом діалектичного матеріалізму, перший розкрив суть товару та праці і тим самим створив якісно нову теорію трудової вартості і вперше трудової додаткової вартості.
Так, Маркс пише: «спочатку товар постав перед нами як щось двоїсте: як споживча вартість і мінова вартість. Надалі виявилося, що і праця, оскільки він виражений у вартості, вже не має тих ознак, які належать йому як творцеві споживчих вартостей. Ця двоїста природа міститься в товарі праці вперше критично доведена мною. Так як цей пункт є відправним пунктом, від якого залежить розуміння політичної економії, то його слід висвітлити тут більш докладно »[7]
Далі Маркс дає визначення конкретного, корисного праці та абстрактної праці: «Всяка праця є, з одного боку витрачання людської робочої сили у фізіологічному сенсі, - і в цій своїй якості однакової, або абстрактного людської праці утворює вартість товарів. Всяка праця є, з іншого боку витрачання людської робочої сили в особливій доцільною формі, і в цій своїй якості конкретного корисної праці він створює споживчі вартості »[8].
Правильно визначивши суть товару і суть праці, Маркс, в силу обмеженості філософського принципу діалектичного матеріалізму і своєї класової прихильності до матеріалізму, мірою вартості товару, а тим самим і її джерелом зробив абстрактну сторону праці. Інакше кажучи, Маркс, визнаючи працю джерелом і мірою вартості товару, всупереч діалектиці відкинув ідеально конкретну сторону праці і представив абстрактну сторону праці, абстрактна праця, джерелом і мірою вартості.
За-видимості, зведення джерела вартості товару до абстрактного праці стало можливою тому, що Маркс з самого початку став розглядати товар як споживчу і мінову вартість, тобто таким, яким він виступає в момент обміну на інші товари, стаючи до них діалектичної протилежністю - або споживною вартістю, або міновою вартістю.
Однак у процесі праці благо ще не є товаром, і кожна сторона праці створює свою форму вартості конкретна праця - споживчу вартість, абстрактна праця-вартість. Ось ці односторонні вартості і складуть єдину вартість товару, яка і буде єдністю - формою цих двох діалектичних протилежностей одного товару.
Маркс ж відкинув цей ступінь діалектичного розвитку споживчої вартості і мінової вартості і тим самим по-видимості довів що джерелом і мірою вартості товару є чистий абстрактна праця. Хоча таким же способом з ідеалістичних позицій можна було б довести по-видимості, що джерелом і мірою вартості товару є конкретна праця [9].
«Як споживчі вартості, - пише Маркс, - товари розрізняються, перш за все, якісно, ​​як мінові вартості вони можуть мати лише кількісні відмінності, отже, не укладаючи в собі жодного атома споживної вартості».
Згідно діалектиці не може бути чисто абстрактного або чисто конкретної праці, як не може бути чистою споживної вартості або вартості мінової. Про таке чистому розподілі можна говорити умовно, також як про чистий кількості і чистому якості. Проте Маркс абсолютизує абстрактну працю як джерело вартості, всупереч діалектиці.
Таким чином, Маркс у вирішенні питання про субстанцію вартості товару продовжив лінію Рікардо, але вже на принципі діалектичного матеріалізму субстанцією вартості робив не праця в цілому, а його абстрактну сторону, тобто абстрактна праця.
У той же час Маркс визнавав, що товари складаються з матеріальної субстанції і трудової субстанції: «споживчої вартості, - писав Маркс, -: сюртук, полотно і т.д., одним словом - товарні блага, представляють собою з'єднання двох елементів - речовини природи і праця ».
Однак, на відміну від Рікардо, Маркс пояснив насильницьке вилучення матеріальної субстанції з вартості двома аргументами. Перше, тим, що вартість - це породження громадської організації, а не природи, тому джерелом вартості і мірою вартості може бути тільки праця, і відповідно до теорії Маркса - абстрактна праця. Однак цей аргумент постійно спростовується життям, так як земля та подібні дари природи мають самі по собі вартість. Для усунення даного протиріччя Маркс відповідно до своєї теорії додаткової вартості висунув друге довід, який стверджує, що продається нібито не земля, а лише рента, джерелом ж останньої є додатковий працю, додатковий абстрактна праця робітників, скажімо, промисловості [10].
Однак незрозуміло, звідки береться додатковий абстрактна праця, додаткова вартість, коли витрачання робочої сили визначається Марксом як абстрактна праця, а тому вартість робочої сили поглинає повністю весь абстрактна праця, що визначає вартість, створеного цієї робочої силою товару.
Те, що абстрактна праця і витрачання робочої сили визначаються Марксом рівнозначно видно з наступної цитати: «Якщо відволіктися від певного характеру виробничої діяльності і, отже, від корисного характеру праці, то в ньому залишиться лише одне, - що він є витрачання людської робочої сили» .
І далі Маркс вводить визначення «простого» і «складного» праці, ніж може здатися дозволяє зазначену суперечність своєї теорії трудової вартості і трудової додаткової вартості: «Як портняжество, так і ткацтво, незважаючи на якісне розходження цих видів виробничої діяльності, представляють собою виробниче витрачання людського мозку, м'язів, нервів, рук і т.д. в цьому сенсі вони - один і той же людська праця. Це лише дві різні форми витрачання робочої сили. Конечно, сама человеческая рабочая сила должна быть более или менее развита, чтобы затрачиваться в той или другой форме. Но в стоимости товара представлен просто человеческий труд, затрата человеческого труда вообще…Он есть расходование простой рабочей силы, которой в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека, не отличающего особым развитием. Простой средний труд, хотя и носит различный характер в различных странах и в различные культурные эпохи, тем не менее для каждого определенного общества есть нечто данное. Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого»[11].
Из данной цитаты видно, что источником прибавочной стоимости может быть только сложный труд. И если бы продолжить исследование далее, то следовало бы сказать, что сложность труда определяется уровнем знаний, т.е. знаниями. Реализация же этих знаний идет в процессе конкретного труда. А значит, источником трудовой прибавочной стоимости является конкретный труд, чем была бы опровергнута теория трудовой стоимости и трудовой прибавочной стоимости Маркса. Однако Маркс в исследовании противоречий своей теории дальше не пошел, затушевав это противоречие в следующей цитате: «Ради простоты в дальнейшем изложении мы будем рассматривать всякий вид рабочей силы непосредственно как простую рабочую силу – это избавит нас от необходимости сведения в каждом частном случаем сложного труда к простому».
В своем произведении «К критике политической экономии» Маркс прямо писал: «Здесь еще не место рассматривать законы, управляющие этим сведением»[12].
Таким образом, принцип диалектического материализма помог создать Марксу качественно новую теорию стоимости и – впервые теорию прибавочной стоимости. Но односторонность принципа диалектического материализма привела эти теории к внутреннему противоречию. Причем это противоречие оказалось невозможным разрешить без применения противоположного принципа. То есть требовалось признание роли знаний, признание, что конкретный труд является источником прибавочной стоимости. Иначе говоря, надо было сделать уступку идеализму, но диалектический материализм потому, что он материализм, этого сделать не мог. Да в то время в этом не было и необходимости, так как теория прибавочной стоимости Маркса самым лучшим образом для своего времени соответствовала политическим задачам переустройства общества.
Философское признание первичности материи в практической жизни соответствовало и подкрепило стремление обнищавшего революционно настроенного рабочего класса к благополучию. Деление рабочего времени на необходимое и прибавочное, и рассмотрение рабочей силы как товара в теории трудовой прибавочной стоимости Маркса наглядно показывало, что прибавочный труд рабочего, а не чего-то другое, является источником прибавочной стоимости в трех ее формах: прибыли, ренты, процента. Тем самым, Маркс противопоставил рабочего, рабочий класс – капиталисту, классу капиталистов как эксплуатируемого и эксплуататора.
В полемике по поводу производительного и непроизводительного труда Маркс указал, что только труд наемного рабочего является производительным трудом, так как порождает вновь капиталистические отношения, в результате которых идет эксплуатация рабочего капиталистом и присвоение последним прибавочной стоимости, созданной руками рабочего. Тем самым, рабочий был выдвинут как гегемон грядущей революции, которая должна была разрешить эту противоположность между классом капиталистов и классом рабочих.
Революция свершилась, но практика не устранила внутреннего противоречия надуманной теории, которая, основанная на ограниченном принципе диалектического материализма, может давать положительные результаты только в ограниченных пределах времени и пространства.
И уже сама жизнь, практика, указывает как на недостаточность теории трудовой стоимости и трудовой прибавочной стоимости Маркса, так и на ограниченность принципа диалектического материализма. Определенное материальное благополучие населения развитых стран выдвигает на первое место не блага материальные, а блага духовные, не материю, а сознание, что вызывает к жизни и новые принципы философствования.
Откликом на эти перемены и следствием развития научной мысли и практики явилось открытие философского принципа диалектического монизма. Разработанная на основе этого принципа теория трудовой стоимости и трудовой прибавочной стоимости позволит разрешить проблемные экономические и политические вопросы не только современности, но и будущих поколений[13].

3. Теория трудовой и прибавочной стоимости с позиции диалектического монизма

Диалектика труда понимается как познавательная и творческая деятельность сознания на основе диалектического единства, с одной стороны нейродинамических процессов, а с другой – психологических процессов[14]. Диалектика труда возможна сама по себе и ее результат есть знания и т.п.
В труде человека проявляется диалектика двух диалектически противоположных форм труда: абстрактного и конкретного труда, которые в едином процессе труда представляют собой две диалектически противоположные стороны труда.
Отсюда такие определения как абстрактный труд, как и конкретный труд могут означать как обособившуюся форму, так и дилектически противоположную сторону; что необходимо различать при употреблении этих определений в каждом конкретном случае.
Источником стоимости естественных материальных форм является прошлый конкретный труд, т.е. знання.
В течение сотен и десятков тысячелетий росло не только количество и качество знаний, но также шла кропотливая, а порой стихийная селекционная работа, что тоже есть накопление и закрепление знаний. Производительность труда возросла, и его результат позволял удовлетворить не только возрастание естественных потребностей основной массы людей, но также эстетические и творческие потребности элиты.
Таким образом, рост знаний привел к росту производительности труда и тем самым, в конечном счете, к разделению общества на классы эксплуататоров и эксплуатируемых.
Поскольку естественные силы и дары природы явились условием получения дополнительного продукта, поэтому они становились собственностью. Однако не силы природы (не земля) были источником этого дополнительного продукта, а знания – знания человечества, накопленные десятками и сотнями тысячелетий. Вот эти знания и присваивают себе землевладельцы. Этот факт признается различными экономистами и, в том числе, Марксом только выводы делаются различные.
Так, Маркс в «Капитале» приводит такую цитату экономиста Гопкинса: «Современных земельных собственников можно рассматривать как владельцев всего накопленного труда, который в течение столетий затрачивали для того чтобы довести земли до современного состояния производительности»[15]. По этому же поводу Маркс говорит следующее: «Наличная производительность труда, из которой капитал исходит как из основы, есть не дар природы, а дар истории, охватывающий тысячи веков»[16].
Собственность на землю превращается в собственность на знания. По этой причине дары и силы природы (земля), на создание которых человек не затратил никакого труда, обладают стоимостью, так как собственник с их приобретением присвоил право и, главное, возможность использовать знания человечества не только для получения дополнительного продукта, но, разумеется, и необходимого продукта.
Поскольку вся природа (земля), т.е. вся совокупность естественных материальных форм обладает стоимостью, постольку любая из этих материальных форм или некоторая их совокупность тоже обладает стоимостью.
В связи с этим, хотя фактически товар (природные богатства) предстают в материальной форме, как элемент материальной субстанции, при определении его стоимости естественная материальная субстанция должна быть замещена субстанцией прошлого конкретного труда и, поэтому будет диалектически правильным считать, что единой субстанцией стоимости товара (природных богатств) является конкретный труд в форме возможного применения накопленных знаний, т.е. працю.
Товары, создаваемые в процессе труда тем более источником стоимости имеют труд, в не зависимости от того являются ли они на рынок в материальной или идеальной форме.
Суть стоимости товара в диалектике этой стоимости как единства какого-то содержания. Как доказано, субстанцией стоимости является труд. Следует сказать, что субстанция стоимости есть единство абстрактного и конкретного труда.
В связи с этим определим абстрактную стоимость как стоимость, источником и мерой которой является абстрактный труд, а потребительную стоимость – как стоимость, источником которой является конкретный труд. Отсюда суть стоимости товара в том, что она является единством потребительной стоимости и абстрактной стоимости, которые выступают в этом единстве как две диалектически противоположные стороны стоимости товара как формы.
Примером же абстрактной стоимости и поэтому выступающей не как сторона, а как самостоятельная форма может служить стоимость, созданная трудом, образно говоря, первобытного человека.
Таким же примером самостоятельной формы потребительной стоимости может при диалектическом понимании служить стоимость, созданная трудом ученого философа или экономиста.
Стоимость товара как форма обладает мерой, то есть определенным соотношением количества и качества. Диалектика же количества и качества указывает, что в таком соотношении форма есть новое качество в отношении к своему содержанию, которое есть количество. Эта диалектика позволяет измерять новое качество, т.е. стоимость товара – количеством, то есть совокупностью абстрактной и потребительной стоимостей.
Отсюда: стоимость товара как форма будет равно сумме абстрактной и потребительной стоимостей, как заложенного в товар содержания. При этом надо понимать, что сложение абстрактной и потребительной стоимостей не есть сложение различных качеств, что невозможно, а есть сложение диалектических противоположностей, а это значит, что между ними есть не только качественное различие, но и тождество, которое и служит основой сложения.
Таким образом, с позиции диалектики стоимость товара как форма должна определиться суммой абстрактной и потребительной стоимостей, заложенных в товаре.
Попытки взять за основу расчетов стоимости товаров минимум необходимых жизненных средств рабочего делали многие ученые, в том числе физиократы, А. Смит и Рикардо, на что указывает Маркс в «Капитале». Так, Маркс, критикуя Смита, пишет: «Фактически вся эта глава не содержит ничего, относящегося к делу, кроме определения минимума зарплаты… – стоимости рабочей силы. В самом деле, чем определяется стоимость необходимых жизненных средств, а значит и вообще стоимость товаров? Отчасти «естественной ценой труда». А чем определяется эта последняя? Стоимостью жизненных средств или товаров вообще. Жалкое вращение в кругу, из которого нет выхода».
«Естественная цена труда, – пишет Рикардо, – это та цена, которая необходима, чтобы рабочие имели в среднем возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа».
Поскольку Рикардо делал субстанцией стоимости товара труд в его абстрактно-всеобщей форме, и поскольку заработная плата как цена труда становилась ценой товара, созданного данной рабочей силой, то такой подход теоретически исключал возможность получения прибавочного продукта.
В нашем случае этот минимум жизненно необходимых средств современного работника есть его зарплата как цена его труда или стоимость рабочей силы. Но и в нашей диалектической теории трудовой стоимости зарплата есть вещное выражение абстрактной стоимости, разница же между стоимостью товара и зарплатой составит вещное выражение потребительной стоимости, т.е. прибавочный продукт.
У Маркса определение «абстрактная сторона труда» употребляется равнозначно с определениями «простого труда», «необученного труда», тогда как даже из этих определений можно усмотреть их различия.
Однако в диалектическом понимании абстрактная сторона труда употребляется как диалектическая противоположность конкретной стороны труда, а определение простого труда включает в себя как абстрактный, так и конкретный труд. Поэтому только диалектика позволяет увидеть в этих определениях единство и различие, позволяет понять, как абстрактный труд первобытного человека перерастает в абстрактную сторону труда современного работника, а эта сторона при своем обособлении становится абстрактным трудом, который равнозначен простому труду, а последний – рабочей силе.
Поэтому абстрактный, или простой труд становится создателем абстрактной стоимости, вещное выражение которой есть зарплата как цена их труда, или стоимость рабочей силы.
Таким образом, поскольку вещным выражением стоимости товара является совокупность благ, созданных абстрактным и конкретным трудом, постольку соотношение благ, приходящихся на тот или иной труд для конкретных условий времени и пространства будет зависеть, в основном, от уровня развития производительных сил и потребностей человека.
В процессе исторического развития общества эквивалентом вещного выражения стоимости товара, а поэтому мерой стоимости становятся деньги.
По этому поводу Маркс пишет: «Тем самым натуральная форма этого товара становится общественно признанной формой эквивалента. Функция всеобщего эквивалента становится при помощи указанного общественного процесса специфической общественной функцией выделенного товара. Последний делается деньгами»[17]
Таким образом, деньги как всеобщий эквивалент выступают в общественной жизни, с одной стороны, в вещной форме (скажем, золото или серебро) и в этом случае являются сами носителем субстанции труда, т.е. стоимостью, и поэтому могут выполнять общественную функцию цены товара. С другой стороны, деньги как выполняющие функцию всеобщего эквивалента становятся в этой идеальной форме мерой стоимости.
В связи с этим денежное выражение стоимости товара есть форма единства цены товара и стоимости товара одновременно. Обособление же этого денежного выражения стоимости товара от внешней формы последнего в денежную форму товара приводит к тому, что эту денежную форму товара мы начинаем рассматривать либо как цену товара, либо как стоимость товара, т.е. определенная сумма денег понимается нами отдельно и как цена товара, и как его стоимость.
Из этого следует, что если товар в своей денежной форме имеет цену, то он имеет и стоимость, и наоборот. Однако Маркс разрывает их диалектическое единство в силу ограниченности принципа диалектического материализма, который допускает абсолютизацию, обособление одной из диалектических противоположностей развития.
Так, Маркс считает, что денежная форма товара есть только его цена: «Выражение стоимости товара в золоте: Х товара А = У денежного товара; есть денежная форма товара, или его цена»
И далее: «Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например, совесть, честь и т.д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким образом, благодаря своей цене приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости»
Действительно, совесть как идеальное понятие не есть порождение абстрактного труда, который согласно теории трудовой стоимости Маркса, один только является источником и мерой стоимости.
Поскольку товары на рынке противостоят друг другу как диалектические противоположности, т.е. меновая стоимость одного товара противостоит потребительной стоимости другого товара, постольку обмен состоится только тогда, когда эти диалектические противоположности составят единство в чем-то третьем. Этим третьим, эквивалентом меновых и потребительных стоимостей различных товаров не есть живое единство, достигнув которого эти меновые и потребительные стоимости продолжают жить в этом третьем, является субстанция денег. Это единство есть мертвое тождество, в котором погибают меновые и потребительные стоимости товаров, так как после обмена товары становятся благами и потребляются не как товары, а как блага.
Таким образом, деньги представляют собой в сфере обмена форму тождества не переходящих друг в друга меновой стоимости одного товара и потребительной стоимости другого, и наоборот. Поэтому в количественном отношении деньги являются ценой и стоимостью отдельно одного товара и отдельно ценой и стоимостью другого товара, но не их суммарной стоимостью. В связи с этим деньги есть всеобщий эквивалент стоимости товаров, а не есть диалектическая их противоположность, как полагает Маркс.
Более того, и здесь Маркс допускает обособленное существование одной из диалектических противоположностей, утверждая, что деньги имеют только форму меновой стоимости.
Согласно закону отрицания товарная форма блага, отрицается денежной формой блага, и при этом обе существуют одновременно как диалектические противоположности единых товарно-денежных общественных отношений[18].
В каждом же конкретном случае покров товарно-денежных отношений срывается с блага при помощи денег как меры стоимости и благо предстает в том виде, в котором оно служит для удовлетворения потребностей человека.
Поскольку товарно-денежные отношения носят идеальную форму, постольку и деньги как мера стоимости, как всеобщий эквивалент стоимости товаров, могут в таком случае носить также идеальную форму, т.е. быть идеальными знаками, выражающими стоимость и цену товаров. Все это позволяет использовать деньги как учетную категорию, а деньги в форме драгоценных металлов замещать бумажными деньгами и ценными бумагами.
Определение прибавочной стоимости в политическую экономию впервые ввел Маркс. Согласно теории прибавочной стоимости Маркса, прибавочная стоимость создается рабочим в течение прибавочного рабочего времени, и находит свое выражение в стоимости прибавочного продукта. Кроме того, Маркс указывал, что прибавочная стоимость имеет три формы: рента, прибыль, процент.
Товар, имеющий материальную форму, включает в себя элемент естественных материальных форм и элемент труда. Далее мы установили, что стоимость естественных материальных форм определяется количеством прошлого конкретного труда, т.е. знаниями прошлых поколений[19].
В связи с этим необходимо различать прошлый конкретный труд, определяющий стоимость естественных материальных форм и конкретный труд как сторону живого труда. Из этого следует, что стоимость товара (Т) определяется совокупностью затрат конкретного труда прошлых поколений (Р) и затрат живого абстрактного труда (А) и затрат живого конкретного труда (К). Для простоты понимания пока исключим из стоимости товара стоимость орудий труда.
Тогда стоимость товара будет определяться формулой: Т = Р + А + К
Вообще, все товары, имеющие материальную форму, могут быть разделены на две группы:
Первая – это товары, которые получены в процессе первичного соединения труда с естественными материальными формами.
Вторая – это товары, которые получены в процессе соединения труда с товарами первой и второй группы, в связи с технологией их производства.
В таком случае, если стоимости товара первой группы, скажем, сырье, будет определяться формулой: Т(1) = Р(1) +А(1) +К(1),
То стоимость товара второй группы – Т(2) = Т(1) + А(2)+К(2) = Р(1) + А(1) + К(1) + А(2) + К(2).
Орудия труда также являются товарами второй группы, поэтому стоимость любого товара, имеющего материальную форму, будь то сырье (Т(1)), орудия труда (Т(2)) или предметы потребления будут определяться формулой: Т(3)=Т(1)+Т(2)+А(3)+К(3), с той лишь разницей, что стоимости Т(1), Т(2), Т(3) могут включать в себя неоднократное повторение их же самих, в связи с технологией производства товаров.
В таком случае стоимость любого товара, имеющего материальную форму, будет определяться суммой количества трех форм труда: конкретного труда прошлых поколений, прошлого труда, живого труда.
Конкретный труд прошлых поколений является источником и мерой стоимости Р – ренты.
Прошлый труд является источником стоимости сырья и орудий труда, т.е. создателем части их стоимости равной в формуле Т(1) = Р(1) +А(1) +К(1) и формуле Т(2) = Р(1) + А(1) + К(1) + А(2) + К(2), за вычетом Р(1) – ренты, источником и мерой которой является труд прошлых поколений, т.е. источником и мерой стоимостей А(1), К(1), А(2), К(2).
Живой труд является источником и мерой стоимости необходимых жизненных средств – А(3) и, как кажется, прибавочного продукта – К(3).
Действительно, согласно с данной формулой источником и мерой стоимости прибавочного продукта для производителя товара является живой конкретный труд работника, что близко к выводам теории прибавочной стоимости Маркса, с той лишь разницей, что источником прибавочной стоимости и ренты Маркс считал живой абстрактный труд работника.
И это было бы правильно, если бы у нас было только материальное производство, как считал Маркс, основывая свое утверждение опять же на ограниченном принципе диалектического материализма.
Для понимания существа вопроса не имеет значения, включаются ли в стоимость товара стоимость средств производства, которые ученый использует, или он вообще обходится без средств производства, поэтому стоимость средств производства в этой формуле и не показываем. Здесь нас интересует чистый процесс дальнейшего движения прибавочной стоимости (И), которая определяется конкретным трудом и в данном случае равна потребительной стоимости, так как абстрактная стоимость равна заработной плате ученого.
Как указывалось, владельцем прибавочной стоимости (И) становится общество или собственник средств производства. Однако эту прибавочную стоимость надо реализовать и, в конечном счете, она может быть реализована, если будет заложена в товары потребления и продана потребителю.
Формула стоимости товара: Т = (Р + Ап) + И + А + К,
где Р – есть рента, т.е. прибавочная стоимость, источником которой служит конкретный труд прошлых поколений;
Ап – абстрактная стоимость как форма одной из двух сторон прошлого труда;
И – прибавочная стоимость, источником и мерой которой служит конкретный труд ученых, изобретателей, рационализаторов и т.п. создателей новых знаний.
А – абстрактная стоимость, создаваемая абстрактной стороной живого труда работника, формой ее выражения является зарплата;
К – потребительная стоимость, условно – прибавочная стоимость, источником и мерой которой является конкретная сторона живого труда работника.
Следует обратить внимание на то, что сумма (Р + Ап) + (И) составляет стоимость сырья, техники, сооружений, технологий и т.п., при условии, что прошлое (И) меньше (И) нового, замещающему первое. В то же время необходимо ясно представлять, что (И) всегда находит свое место в стоимости товара, так как источником этой прибавочной стоимости является прошлый конкретный труд ученых, который в виде идеи всегда заложен в сырье, технике, оборудовании, технологии и т.п. Это (И) наряду с рентой присваивается собственниками средств производства.
Как видно из формулы, в стоимость товара включается не только зарплата работников, но и прибавочная стоимость, источником которой служит конкретная сторона их живого труда. Действительно, живые люди являются носителями прошлых знаний, которые они применяют в процессе конкретного труда. Этот конкретный труд как сторона живого труда наряду с другой стороной – абстрактным трудом, создает стоимость. В зависимости от уровня образования работника, его квалификации, стоимость совокупного продукта, созданного живым трудом, будет в большей или меньшей степени превышать зарплату работника остаток стоимости и составит прибавочную стоимость, источником и мерой которой служит его конкретный труд[20].
Эту прибавочную стоимость живого конкретного труда можно практически рассчитать и в дальнейшем учитывать как коэффициент, приняв за единицу отсчета «простой труд», «необученный труд», либо какой-то уровень обученного труда.
Источником и мерой прибавочной стоимости является конкретный труд. В то же время выделилось три вида конкретного труда: конкретный труд прошлых поколений, связанный с первоначальным использованием природных богатств (земли), находящихся в чьей-либо собственности; прошлый конкретный труд, связанный с выработкой и применением новых знаний; конкретный труд как сторона процесса живого труда работника.
Как было указано, конкретный труд первого вида является источником прибавочной стоимости, которую в форме ренты присваивают землевладельцы и т.п.
К. Маркс возможность получения ренты связывал с тем, что цена на продукцию, скажем, сельского хозяйства, в связи с частной собственностью на землю, определяется общественно-необходимыми затратами на худших по плодородию и местоположению землях.
Маркс утверждал, что рента создается живым трудом сельскохозяйственных рабочих и удерживается в этой сфере потому, что сельское хозяйство имеет более низкое органическое строение капитала, а поэтому здесь норма прибыли выше. Данное утверждение полностью вытекало из теории трудовой и прибавочной стоимости Маркса, основанной на принципе диалектического материализма, и в силу ограниченности принципа, а значит, и самой теории, не исключало противоречия.
Это противоречие Маркс и сам не скрывает: «Различную величину, – пишет он, – земельной ренты при одинаковом вложении капитала можно объяснить только неодинаковым плодородием земельных участков».
Это высказывание самым глубоким образом противоречит утверждению, что ренту создает живой труд сельскохозяйственного работника.
У Маркса же согласно его теории трудовой стоимости, земля не имеет стоимости, в связи с чем не учитывается в органическом строении капитала.
Теория трудовой стоимости указывает, что земля не сама по себе, а связанные с ее использованием знания, имеют стоимость, потому стоимость этих знаний под видимостью стоимости земли должна включаться в органическое строение капитала. Эти же знания как результат конкретного труда первого вида, конкретного труда прошлых поколений, а не абстрактный труд сельхозработников создает ренту.
Размер ренты определяется законом стоимости, который формулируется следующим образом: на равные номинальные стоимости, участвующие в процессе обращения – равные номинальные прибавочные стоимости в форме процента и ренты, и сверх того на равную стоимость функционирующих средств производства равную предпринимательскую прибыль.
В связи с этим владельцы средств производства, выступающие также и собственниками номинальных стоимостей получают прибавочную стоимость в форме прибыли, частями которой являются процент или рента плюс предпринимательский доход.
Правомочность данного закона прибавочной стоимости будет более понятна из последующего изложения, а сейчас продолжим разговор о ренте.
В историческом процессе применения в сельском хозяйстве новых знаний, являющихся результатом конкретного труда второго вида, естественное плодородие почвы может возрастать, улучшаться его местоположение и т.п., так как земля, дороги и т.п. становятся носителями национального богатства в форме знаний. В связи с этим процессом конкретный труд второго вида перерастает в конкретный труд первого вида, который один является источником и мерой прибавочной стоимости в форме ренты. Эти процессы искусственного повышения плодородия и улучшения положения земельных участков необходимо практически отличать от естественного плодородия почв.
Дополнительная масса прибавочной стоимости, получаемая на землях искусственного плодородия, хотя и связана с перерастанием конкретного труда второго вида в конкретный труд первого вида, однако стоимость этого дохода также определяется конкретным трудом первого вида, поэтому в теоретическом плане не следует единую ренту делить на три вида: абсолютную ренту, дифференциальную ренту 1 и 2.
В поддержку такого подхода выступает и практика убывающего плодородия почвы при потребительском ее использовании (пример лесосечного земледелия), а также то, что значительный рост урожайности связан, во многих случаях, не с улучшением почв, а с развитием селекционных знаний и т.п. в сельском хозяйстве.
Как было указано, конкретный труд второго и третьего вида являются источниками прибавочной стоимости в форме процента и прибыли, последняя состоит из процента и предпринимательской прибыли.
Конкретный труд второго вида может быть в двух формах: первая форма как сторона живого труда ученого и т.п., создающего прибавочную стоимость – (И); вторая форма, как прошлый конкретный труд ученого и т.п., результат его прошлых знаний, также являющихся источником прибавочной стоимости – (И).
В связи с этим конкретный труд второго вида, с одной стороны, сродни живому конкретному труду третьего вида, с другой, перерастает в конкретный труд прошлых поколений, т.е. конкретный труд первого вида, но находящий применение во всех сферах диалектического производства.
В том значении, в котором конкретный труд второго вида перерастает в конкретный труд первого вида, он становится источником прибавочной стоимости в форме процента для номинальных стоимостей, участвующих в обороте, в связи с чем для земельных собственников этот процент получает название ренты.
В том значении, в котором конкретный труд второго вида смыкается с конкретным трудом третьего вида, он вместе с последним служит источником предпринимательской прибыли – (К), сверх процента.
Предпринимательскую прибыль получают владельцы функционирующих средств производства за счет присвоения прибавочной стоимости, источником которой служит конкретный живой труд всех работников.
Из сказанного становится понятным, почему при определении стоимости земли и стоимости других средств производства исходным пунктом для расчета берут процент, который есть не что иное, как безвозмездное присвоение прибавочной стоимости, источником которой является идеальное национальное богатство в форме знаний как результат прошлого конкретного труда. И, как указывалось ранее, номинальная стоимость, вступающая в оборот, дает возможность всем, кто является собственником этой номинальной стоимости, получать процент.
Согласно же теории прибавочной стоимости Маркса, источником процента является живой труд рабочего, а сам процент есть «цена» товара «капитал».
Указывая на функцию денег и товаров как номинальных стоимостей, включенных в оборот и поэтому приносящих процент их собственникам, Маркс пишет: «…они (деньги и товары – Н.Л.) могут быть проданы как капитал и что в этой форме они представляют голую собственность на капитал, капиталиста как собственника независимо от его капиталистической формы, так что, рассматриваемые сами по себе, они представляют собой власть над чужим трудом, а поэтому самовозрастающую стоимость, и дают право на присвоение чужого труда».
Как указывалось выше, согласно теории трудовой и прибавочной стоимости, основанной на принципе диалектического монизма, номинальная собственность, включенная в оборот, дает не право, а возможность и не на присвоение чужого труда, а возможность безвозмездного пользования национальным богатством в форме знаний. В связи с этим не деньги становятся товаром, а скрываемая за ними возможность безвозмездного пользования национальным богатством в форме знаний. Собственник номинальной стоимости уступает эту возможность за цену, равную стоимости прибавочного продукта, источником которой является прошлый конкретный труд поколений в форме знаний.
Согласно же теории прибавочной стоимости с позиции диалектического монизма, рента есть другое название процента, который является также составной частью прибыли, источником же процента является идеальное национальное богатство в форме знаний. Отсюда все собственники номинальной стоимости, участвующей в обмене, эксплуатируют не рабочего, а безвозмездно присваивают общественное богатство в ущерб всем гражданам общества.
Как указывалось выше, конкретный труд третьего вида создает прибавочную стоимость, размер которой зависит от уровня образования, квалификации работника. Будь то ученый, либо конструктор, либо инженер, либо рабочий. Указывалось, что затраты, идущие на обучение работника в какой-то период времени окупаются на основе процента и затем, в общем случае, должно идти безвозмездное присвоение прибавочной стоимости, источником которой является все то же идеальное общественное богатство. В связи с этим процент с этих затраченных средств как номинальной стоимости, включенной в оборот, должен после окупаемости этих затрат, включаться в общественное материальное богатство. Если этого не происходит, то согласно закону прибавочной стоимости этот процент должен был бы получать тот, кто затрачивал средства на это обучение, будь то общество, частный собственник или сам работник. Однако не происходит и этого. А владелец функционирующих средств производства присваивает себе эту часть прибавочной стоимости в форме предпринимательской прибыли.

Висновок

Одним из самых интересных направлений экономической мысли XIX в. является марксизм. Его можно считать своеобразным развитием классической политической экономии в той его части, где рассматриваются, основы трудовой теории стоимости. Карл Маркс (1818–1883), немецкий экономист и философ является основоположником этого учения.
В силу различного понимания последователями и определенных противоречий самих идей Маркса, его влияние на дальнейшее развитие общественной мысли и практики зачастую оценивается с противоположных позиций.
Так, современный академик С.В. Вонсовский пишет: «Учение Маркса оказало огромное и страшное влияние на весь ход истории в ХХ веке».
Лауреат Нобелевской премии Поль Самуэльсон: «Марксизм слишком ценен, чтобы оставить его одним марксистам…Маркса следует защищать от его защитников, а в ряде случаев и от него самого».
Следует сделать следующие выводы:
1. К. Маркс развивает принципиально новый взгляд на товар и представляет его как производственное отношение между людьми.
2. К. Маркс исследовал превращение денег в капитал и доказал, что оно основывается на купле и продаже рабочей силы. Поставив на место труда рабочую силу, свойство создавать стоимость, он разом разрешил одно из затруднений, которое привело к гибели школу Рикардо: невозможность согласовать взаимный обмен капитала и труда с рикардовским законом определения стоимости трудом.
3. Основываясь на теории прибавочной стоимости, К. Маркс развил первую рациональную теорию заработной платы, и впервые дал основные черты истории капиталистического накопления и изложил его исторические тенденции.

Список використаної літератури

1. Агапова І.І. Історія економічних вчень. Курс лекцій. М.: ЮРИСТЪ, 2001. - 640 с.
2. Ален Бейтон и др. 25 ключевых книг по экономике. Анализ и комментарии. Урал – ЛТД, 1999. - 513 с.
3. Бартенев С.А. Історія економічних вчень. Підручник. М.: ЮРИСТЪ. - 2001. - 583 с.
4. Бударин А.Л. Економічна теорія. Навчальний посібник. Орел: «Орел ГТУ». - 2006. – 306 с
5. Васильєв. Історія економічних вчень. Москва: «лотос Профф». - 2006. - 369 с.
6. Всесвітня історія економічної думки. В 6 т. / Под. ред. Черковца В.М.: Мысль, 1994. - 399 с.
7. Дедович А.В. Економічна теорія. Книга 3. Санкт-Петербург: «Нева». - 340 с.
8. Зеленцова П.Б., Татищев А.Д. Економічна теорія. Москва: «Лига‑М». - 2005. - 419 с.
9. Історія економічних вчень. Навчальний посібник. Під ред. Автономова В. и др. М.: «ИНФРА». - 2000. - 357 с.
10. Історія економічних вчень. У 3-х частинах. М.: МГУ, 1989–1998. - 419 с.
11. Капитал, т. 1, ч. 2, Политиздат, М. 1978 г.
12. К. Маркс, «К критике политической экономии», Госполит издат, 1949 г. – 593 с.
13. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения Изд. 2 М.: «Госполитиздат». – 1960., 712 с.
14. Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник. Москва: «Пересвет». - 2004. - 436 с.
15. Свиридов С.Л. Учебное пособие по экономике. Москва: «Науч. Издат.». - 2006. - 196 с.
16. Экономическая мысль 19 века. Книга 3. Москва: «Черлок». - 2006. - 379 с.
17. Экономическая энциклопедия. Т. 1 – 4. М. 1972–1980. - 580 с.
18. Історія економічних вчень / Под ред. А.І. Архипова. – М.: «Проспект» – 2001. - 620 с.
19. Ядгаров Я.С. Історія економічних вчень. Підручник. М.: ИНФРА‑М, 2000. - 460 с.
20. Яшин В.В. ИЭУ. Москва: «АСТ-ПРЕСС». - 2007. - 538 с.


[1] Дедович А.В. Економічна теорія. Книга 3. Санкт-Петербург: «Нева».-340 с., с. 260
[2] Васильев. Історія економічних вчень. Москва: «лотос Профф».-2006.-369 с., с. 37
[3] Зеленцова П.Б., Татищев А.Д. Економічна теорія. Москва: «Лига-М».-2005.-419 с., с. 284
[4] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения Изд. 2 М.: «Госполитиздат».-1960., 712 с., с. 358
[5] История экономических учений. У 3-х частинах. М.: МГУ, 1989 – 1998.- 419 с., с. 328-329
[6] Капитал, т.1, ч.2, Политиздат, М.1978 г. стр. 176
[7] Капитал, т.1, М., Политиздат, 1973, стр.50
[8] Капитал, т.1, М., Политиздат, 1973, стр.55
[9] Всемирная история экономической мысли. В 6 т. / Под. ред. Черковца В. М.: Мысль, 1994.- 399 с., с. 187-189
[10] Яшин В.В. ИЭУ. Москва: «АСТ-ПРЕСС».-2007.- 538 с., с. 427
[11] Капитал, т.1, М., Политиздат, 1973, стр.53
[12] К. Маркс, “К критике политической экономии”, Госполит издат, 1949 г.-593 с., с. 16
[13] Ядгаров Я.С. Історія економічних вчень. Підручник. М.: ИНФРА-М, 2000.-460 с., с. 267-269
[14] Экономический словарь / Под ред. А.І. Архипова. - М.: «Проспект»- 2001.-620 с., с. 105
[15] История экономических учений / Под ред. А.І. Архипова. - М.: «Проспект»- 2001.-620 с., с. 265
[16] Капитал, т.1, М., Госполитиздат, 1973 г. стр. 521
[17] Капитал, т.1, М., Госполитиздат, 1973 г. стр. 96
[18] Бударин А.Л. Економічна теорія. Навчальний посібник. Орел: «Орел ГТУ».-2006.-306 с., с. 96
[19] Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. Москва: «Пересвет».-2004.-436 с., с. 356
[20] Васильев. Історія економічних вчень. Москва: «лотос Профф».-2006.-369 с., с. 249
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
103.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Класова теорія Карла Маркса
Філософія Карла Маркса
Соціологія Карла Маркса
Формаційний підхід Карла Маркса
Матеріалістичне вчення Карла Маркса
Позитивний внесок Карла Маркса в економічну науку
Біографія Карла Маркса основоположника наукового комунізму
Вчення Карла Маркса (1818 - 1883) і народження сучасної радикальної політичної економії
Організація дорожнього руху на перехресті вул Карла Маркса та вул 10 років Незалежності Казахстану
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru