Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти

Саратовський державний технічний університет

Кафедра «Економіка та управління

на автомобільному транспорті »

ТРАНСПОРТНО-ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пояснювальна записка до курсового проекту

Виконав: Родіонова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовий проект містить 45 сторінок, 31 таблицю, презентацію за результатами роботи.

Об'єкт розробки - автотранспортне підприємство, що виконує приміські вантажні перевезення автомобілем-самоскидом ЗІЛ-ММЗ-554.

Мета проектування - підвищення ефективності роботи підприємства, забезпечення його інноваційного розвитку.

Результат проектування - розрахунок опорної виробничої програми підприємства, визначення фінансових результатів виробничої діяльності АТП, розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і досягнення поставлених цілей, розрахунок проектованої похідної програми для підприємства.

Введення

Планування є найважливішим інструментом управління. Діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта так чи інакше грунтується на планах керівництва з досягнення поставлених цілей, на детально розробленою програмою дій з отримання корисного ефекту.

Цінність планування полягає не стільки в документі, званому планом фінансово-господарської діяльності, скільки в аналізі враховуються в процесі планування факторів, в спектрі альтернатив і можливостей підприємства, що відкривається в ході даного процесу, можливості оцінки ризиків здійснюваної діяльності та перспектив підприємства і галузі в цілому. В умовах постійно мінливої ​​світової економіки, нестійкості, кризових падінь і злетів економік планування набуває першорядну роль. Так як підприємство, яке не має чіткого плану дій у різних ситуаціях, не враховує економічні ризики діяльності на даному ринку заздалегідь приречене на крах.

В умовах кризи автотранспортні підприємства переживають «не найкращі часи». У даному курсовому проекті зроблена спроба проаналізувати можливі шляхи підтримки конкурентоспроможності та прибутковості підприємства, можливості створення «фундаменту» для стійкості підприємства в складних кризових умовах. Зроблена спроба розробки оптимальної стратегії поведінки автотранспортного підприємства в 2010 році.

Транспотно-фінансовий план

Завдання

1. Розробити опорний варіант організації вантажного АТП і визначити відповідні йому техніко-економічні показники роботи в базовому році.

Вихідні дані

(Базовий варіант)

1. Марка автомобіля

ЗІЛ-ММЗ-554М

2. Очікувана кількість автомобілів на початок року, од.

43

3. Марка причепа

ДКБ-819

4. Очікувана кількість причепів на початок року, од.

8

5. Надходження автомобілів в 1, 2, 3, 4 кв. року відповідно, од.

2

6. Вибуття автомобілів в 1, 2, 3, 4 кв. року відповідно, од.

6

7. Виконаний обсяг перевезень вантажів у базовому році, тис. тонн (Q т)

99

8. Обсяг вантажів 1, 2, 3, 4 класів у загальному обсязі (Y Q) відповідно,%

1 - 55

2 - 20

3 - 12

4 - 12

9. Середня відстань перевезення тонни вантажів 1, 2, 3, 4 класів (l) відповідно, км

1 - 63

2 - 27

3 - 10

4 - 7

10. Середній час перебування автомобілів у наряді (Т н), година

8,1

11. Середній час простою під навантаженням-розвантаженням на їздку (t п-р), годину

0,15

12. Середня технічна швидкість (v т), км / год

31,3

13. Коефіцієнт використання пробігу автомобілів ()

0,463

14. Середній випуск автомобілів у святкові та вихідні дні, од.

18

15. Запланована кількість капітальних ремонтів автомобілів (N кр)

10

16. Пробіг автомобілів в місті і за містом у загальному пробігу,%

42

35,20,3

2. Розробити транспортно-фінансовий план АТП на 2010 рік, що дозволяє досягти зазначених цілей в очікуваних умовах

Мета: Забезпечити інноваційний розвиток АТП

Очікувані умови:

Зниження попиту на ринку АТУ в 2010 році на 40%, збільшення цін на матеріальні ресурси на 10%, а цін на споживчому ринку на 20%.

Технічна характеристика рухомого складу

Показники

ЗІЛ ММЗ 554

ДКБ 819

1. Тип рухомого складу

самоскид

причіп

2. Вантажопідйомність, т

5,5

5

3. Допустима маса причепа, т

8

-

4. Власна маса, т

5,125

3,05

5. Число коліс, од.

6 +1

4 +1

6. Розмір автомобільних шин

260-508Р

260-508Р

7. Автомобільне паливо

бензин

-

8. Заправні обсяги, л; рекомендовані експлуатаційні матеріали:

система охолодження двигуна

система мастила двигуна

повітряний фільтр

картер рульового механізму

картер коробки передач

картер ведучого моста
26

-


8,5

-


0,63

-


3,2

-


5,1

-


12

-

9. Базовий автомобіль

ЗІЛ 130

ЗІЛ 130

10. Потужність двигуна, к.с.

150


Розподіл автомобілів по пробігу з початку експлуатації (опорний варіант)

Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту

Кількість автомобілів на початок року,

(А) од.

Відновлювальна вартість,

млн. руб.

Коефіцієнти

К4 '= 1,058

K4 = 1,054одного автомобіля

всіх автомобілів

К4 '

K4

A ∙ К4 '

A ∙ К 4

0-0, 25

3

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25-0,5

10

1,2

12

0,7

0,7

7

7

0,5-0,75

5

1

5

1,0

1,0

5

5

0,75-1,0

11

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0-1,25

7

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25-1,5

7

0,5

3,5

1,3

1,4

9,1

9,8

1,5-1,75

0

-

-

1,3

1,6

0

0

1,75-2,0

0

-

-

1,3

1,9

0

0

Понад 2

0

-

-

1,3

2,1

0

0

Разом

43

X

38,1

X

X

45,5

45,3

Розподіл автомобілів по пробігу з початку експлуатації (проектований варіант)

Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту

Кількість автомобілів на початок року,

(А) од.

Відновлювальна вартість,

млн. руб.

Коефіцієнти

К4 '= 1,049

K4 = 1,018одного автомобіля

всіх автомобілів

К4 '

K4

A ∙ К4 '

A ∙ К 4

0-0, 25

3

1,5

4,5

0,7

0,4

2,1

1,2

0,25-0,5

10

1,2

12

0,7

0,7

7

7

0,5-0,75

5

1

5

1,0

1,0

5

5

0,75-1,0

11

0,8

8,8

1,2

1,2

13,2

13,2

1,0-1,25

7

0,6

4,3

1,3

1,3

9,1

9,1

1,25-1,5

3

0,5

1,5

1,3

1,4

4,5

4,2

1,5-1,75

0

-

-

1,3

1,6

0

0

1,75-2,0

0

-

-

1,3

1,9

0

0

Понад 2

0

-

-

1,3

2,1

0

0

Разом

39

X

34,1

X

X

40,9

39,7

Характеристика підприємства і умов експлуатації рухомого складу

Вантажне АТП розташоване в населеному пункті г.Саратов

Призначено в основному для здійснення вантажних відрядних перевезень різних видів вантажів, клімат середній значною агресивності зимових умов.

Тип рельєфу місцевості - Рівнина.

Покриття доріг (III)

Підприємство займає земельну ділянку пл. 24Га кв. метрів і володіє основними фондами:

Види основних фондів

Вартість у цінах


Базового року, тис. руб.

Планового року, тис. руб.

1. Будинки і споруди

10 000

10 000

2. Технологічне обладнання

17 200

14 000

3. Комерційні транспортні засоби

38 100

34 100

4. Некомерційний транспорт

1 000

1 000

Разом

32 010

28 410

Будівлі 3 поверхові, каркасні з армованими колонами і залізобетонними перекриттями.

Технічна характеристика будівель:

Будинки

Площа, кв. м.

Об'єм, куб. м.

1. Адміністративні

250

625

2. Виробничі цехи

240

1080

3. Зона ТО і ремонту автомобілів

1085

6510

4. Тепла стоянка

700

2100

Разом

2275

10315

Наявність некомерційного автотранспорту

Тип автомобіля

Марка

Кількість

Використання за день
Пробіг, км

Час, год.

Седан

Mazda R3

1

45

5

Седан

Лада 2110

2

120

6

Автомобіле-дні в господарстві в 2009 році

Показники

У цілому за рік

У т.ч. по кварталах11

1. Кількість календарних днів (Дк)

365

90

91

92

92

2. Надходження автомобілів (Ап)

2

0

2

0

0

3. Вибуття автомобілів (Ав)

6

1

4

0

1

4. Кількість автомобілів на початок року (Анач)

43

43

42

40

40

5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк)

15052

3870

3822

3680

3680

6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі (

85

0

85

0

0

7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі (

273

45

182

0

46

8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ)

14315

3825

3826

3680

3542

Автомобіле-дні в господарстві в 2010 році

Показники

У цілому за рік

У т.ч. по кварталах1

2

3

4

1. Кількість календарних днів (Дк)

365

90

91

92

92

2. Надходження автомобілів (Ап)

10

1

2

1

6

3. Вибуття автомобілів (Ав)

25

15

5

5

0

4. Кількість автомобілів на початок року (Анач)

39

39

25

22

18

5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк)

9465

3510

2275

2024

1656

6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі (

428

42

85

43

258

7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі (

1133

675

227,5

230

0

8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ)

8761

2877

2133

1837

1914

Використання автомобілів і причепів (опорний варіант)

Вид вантажу

Відстань перевезення ( ), Км

Клас вантажу

Коеф-т використання вантажопідйомності (

Обсяг, т

( )

Можливий обсяг, т (

Вантажообіг, ткм ( )

Можливий вантажообіг, ткм (

Боби і бобові у мішках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистий гіпс)

41

1

1

18000

16000

656000

656000

Дрова всяких порід дерева

56

1

1

10000

8000

448000

448000

Сміття різний

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах

40

2

0,9

11000

12222

440000

488889

Макуха

15

2

0,95

4000

4211

60000

63158

Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом

8

2

0,86

5000

5814

40000

46512

Дерева, кущі, саджанці

15

3

0,6

7000

11667

105000

175000

Дрань покрівельна і штукатурна

3

3

0,7

5000

7143

15000

21429

Вироби бляшані

8

4

0,5

6000

12000

48000

96000

Льон - волокно пресований непрессованний

6

4

0,45

6000

13333

36000

80000

Разом
99000

121390

4209000

4435987


Використання автомобілів і причепів (проектований варіант)

Вид вантажу

Відстань перевезення ( ), Км

Клас вантажу

Коеф-т використання вантажопідйомності (

Обсяг, т

( )

Можливий обсяг, т (

Вантажообіг, ткм ( )

Можливий вантажообіг, ткм (

Боби і бобові у мішках

48

1

1

22000

22000

1056000

1056000

Гажа (землистий гіпс)

41

1

1

18000

18000

738000

738000

Дрова всяких порід дерева

56

1

1

10000

10000

560000

560000

Сміття різний

145

1

1

9000

9000

1305000

1305000

Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах

40

2

0,965

11000

11399

440000

455959

Макуха

15

2

0,98

4000

4082

60000

61224

Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом

8

2

0,894

5000

5593

40000

44743

Дерева, кущі, саджанці

15

3

0,754

3000

3979

45000

59682

Дрань покрівельна і штукатурна

3

3

0,768

5000

6510

15000

19531

Вироби бляшані

8

4

0,5

2040

4080

16320

32640

Льон - волокно пресований непрессованний

6

4

0,49

6000

12245

36000

73469

Разом
95040

111710

4311320

4406248


Таблиця 1 - План перевезень вантажів

Вид вантажу

l (км)

Клас вантажу

Опорний

Проектований
Обсяг (т)

Вантажообіг (ткм)

Обсяг (т)

Вантажообіг (ткм)

Боби і бобові у мішках

48

1

22,000

1,056,000

22000

1056000

Гажа (землистий гіпс)

41

1

16,000

656,000

18000

738000

Дрова всяких порід дерева

56

1

8,000

448,000

10000

560000

Сміття різний

145

1

9,000

1,305,000

9000

1305000

Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах

40

2

11,000

440,000

11000

440000

Макуха

15

2

4,000

60,000

4000

60000

Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом

8

2

5,000

40,000

5000

40000

Дерева, кущі, саджанці

15

3

7,000

105,000

3000

45000

Дрань покрівельна і штукатурна

3

3

5,000

15,000

5000

15000

Вироби бляшані

8

4

6,000

48,000

2040

16320

Льон - волокно пресований непрессованний

6

4

6,000

36,000

6000

36000

Разом

-

-

99000

4,209,000

95040

4311320

Таблиця 2 - Виробнича програма з експлуатації вантажних відрядних автомобілів

Показники

Ум. позначення

Формула

Варіанти
опорний

проектований
по АТП

в т.ч. по

по АТП

в т.ч. по

автом.

причіп


авт

причіп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виробнича база

1. Автомобіле-дні в господарстві, а-д

АТ х

п. 2.1.

14315

14315

2920

8761

8761

2920

2. Середньооблікова кількість автомобілів, од

А сс

АТ х / Д до

39,2

39,2

8

24

24

8

3. Середня вантажопідйомність, т

q

завдання

5,5

5,5

5

5,5

5,5

5

4. Загальна вантажопідйомність автомобілів, т

q заг

А сс * q

215,7

215,7

40

132

132

40

Техніко-експлуатаційні показники

5. СР відстань перевезення, км

l c р

п. 2.2.

42,5

42,0

48

42,3

41,7

48

6. Коефіцієнт використання вантажопідйомності статичний

з

п. 2.2.

0,816

0,741

1

0,841

0,815

1

7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності динамічний

д

п. 2.2.

0,949

0,851

1

1,077

0,961

1

8. Середня довжина їздки з вантажем, км

l ге

п. 2.2.

36,5

36,5

48

31,8

31,8

48

9. Середня технічна швидкість, км / год

v т

завдання

31,3

31,3

31,3

40

40

40

10. Коефіцієнт використання пробігу

завдання

0,463

0,463

0,5

0,463

0,463

0,5

11. Середній час перебування в наряді

Т н

завдання

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

12. Середній час простою під п-р, ч

t п-р

завдання

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

13. Експлуатаційна швидкість, км / год

v е.

v т * l ге / (l ге + v т *  * t п-р)

29,5

29,5

29,8

37,0

37,0

37,6

14. СР добовий пробіг, км

l сс

Т н * v е.

237,1

327,1

241,7

299,5

299,5

304,9

15. Коефіцієнт технічної готовності

т

п. 2.3.

0,664

0,628

0,938

0,768

0,768

0,963

16. Коефіцієнт використання парку

і

п. 2.4.

0,336

0,372

0,223

0,595

0,595

0,176

17. Автомобіле-дні в роботі, а-д

АТ раб

АТ х *  і

5326

5326

650

5211

5211

515

18. Автомобіле-дні в ремонті, а-д

АТ рем

АТ х * (1 -  т)

2737

2737

180

2034

2034

108

19. Загальний пробіг, км

L заг

АТ раб * l cc

1741994

1741994

157091

1560671

1560671

157091

20. Загальний пробіг з вантажем, км

L гр

L заг * 

806543

806543

78546

722591

722591

78546

21. Кількість поїздок з вантажем, од.

n е

L гр / l ге

22071

22071

1636

21303

21303

1636

22. Автомобіле-години в русі, год

АЧ дв

L заг / v т

55655

55655

5019

39017

39017

3927

23. Автомобіле-години простою під навантаженням-розвантаженням, год

АЧ п-р

n е * t п-р

3311

3311

246

3195

3195

245

24. Вироблення середньодобова: - у тоннах, т

W Q

Q т / АТ раб

18,7

16,9

13,8

18,7

16,5

17,5

- В тонно-кілометрах, ткм

W P

Р ткм / АТ раб

785,5

709,2

664,7

785,5

744,4

838,6

25. Можливий обсяг перевезень, т

Q можл

n е * q

121390

121390

9000

117168

117168

9000

26. можливий вантажообіг, ткм

P можл

L гр * q

4435987

4435987

432000

4406248

3974248

432000

Таблиця 4 - Виробнича програма з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу АТП

Показники

Ум. обознач.

Формула

Опорний

Проектований
по АТП

У тому числі по

по АТП

У тому числі по

Автомоб.

причіп


Автомоб.

причіп

1 Кількість технічних обслуговувань:

ЄВ, од.

ТО-2, од.

СО, од.

ТО-1, од.

N ЄВ

L заг / l ЄВ


1469

130


734

116


N ТО-2

L заг / l ТО-2


188

17


168

17


N СО

n з * А сс


78

16


48

16


N ТО-1

(L заг / l ТО-1) - N ТО-2


563

51


504

51

2 Трудомісткість технічних обслуговувань:

ЄВ, ч-ч

ТО-1, ч-ч

ТО-2, ч-ч

СО, ч-ч

Т ЄВ

N ЄВ * t ЄВ

1208

1176

32

616

587

29


Т ТО-1

N ТО-1 * t ТО-1

2372

2327

46

2130

2084

46


Т ТО-2

N ТО-2 * t ТО-2

3087

3002

85

2774

2690

85


Т СО

N СО * t СО

267

251

16

170

154

16

3 Трудомісткість поточного ремонту, ч-ч

Т тр

L заг * 10 -3 * t ТР

7082

6862

220

6367

6147

220

4 Всього трудомісткість ТО і поточного ремонту, ч-ч

Т ТО і ТР

Т i

14016

13617

399

12058

11663

395

5 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт, ч-ч

Т п-в

Т тоитр * t п-в / 100

3504

3404

100

3015

2916

99

6 Загальна трудомісткість, ч-ч

Т

Т тоитр + Тп-в

17520

17022

498

15073

14578

494

Таблиця 5 - Потреба в автомобільному паливі

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
Опорний

Проектир.

1 Витрата палива за нормами


Всього, л.

Б н

Б i

720557

635048

У тому числі:

на пробіг порожніх автомобілів

Б пр

L заг * n 1 / 100

644538

577448

на буксирування причепів

Б букс

п. 5.1.

4887

5376

на транспортування вантажів

Б ТР

Р ткм * n 3 / 100

71132

52224

на простій з працюючим двигуном

Б дв

АЧ хх * n 4

на роботу спецобладнання

Б обор

АЧ обор * n 5


на їздку (для самоскидів)

Б езд

n е * n 6

2 Додатковий витрата палива всього, л

в тому числі:

Б

  Б i

88665

67950

в зимових умовах

Б 3

п. 5

36028

31752

на обкатку нових і капітально-відремонтованих автомобілів

Б ОБК

Б н * У ОБК * Н ОБК / 100

396

635

в складних дорожніх умовах

Б сд

Б н * У сд * Н сд / 100

52240

35563

на погодинну роботу

Б годину

Б н * У годину * Н годину / 100

3 Зниження витрати палива за містом по дорогах з твердим покриттям, л.

Б зг

п. 5

37829

33340

4 Витрата палива з урахуванням надбавок і знижок, л.

Б підсумок

Б н +  Б- Б зг

771392

669658

5 Внутрішньогаражні витрата, л

Б вг

Б підсумок * Н вг / 100

3857

2679

6 Очікувана економія палива

п. 5.4.

0


100851

в об'ємному вираженні, л

Б ек

підсумок + Б вг) * Е/100у вартісному вираженні, руб.

S

Б ек * Ц т

0

1996840

7 Потреба в паливі, л

Б

Б підсумок + Б вг -  Б ек

775249

571486

8 Вартість потрібного палива в цінах: базисного року, руб.

S т '

Б * Ц т

13954484

10286754

планового року, тис. руб.

S т

S т '* К т * 10 -3


11315

Таблиця 6 - Потреба в мастильних та інших експлуатаційних матеріалах

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
Опорний

Проектир.

1 Витрата моторного масла за все, л

в тому числі:

ММ

Б * n мм / 100

18606

13716п. 6.1.
2 Витрата трансмісійного масла за все, л

в тому числі:

ТМ

Б * n тм / 100

2326

1714
3 Витрата консистентним мастила всього, кг

в тому числі:

КС

Б * n кс / 100

1550

1143
4 Витрата спец. масла всього

в тому числі:

СМ

Б * n см / 100

775

571
5 Витрата гасу, л

КР

Б * n кр / 100

3876

2857

6 Витрата обтиральних матеріалів, кг

ОМ

А сс * n му

941

576

7 Вартість моторного масла, руб.

S мм

ММ * Ц мм

1116359

822940

8 Вартість трансмісійних масел, руб.

S тм

ТМ * Ц тм

189316

139557

9 Вартість консистентних мастил, руб.

S кс

КС * Ц кс

404680

298316

10 Вартість спец. масел, руб.

S см

СМ * Ц см

116287

85723

11 Вартість гасу, руб.

S кр

КР * Ц кр

73649

54291

12 Вартість обтиральних матеріалів, руб.

S му

ОМ * Ц му

16934

10368

13 Вартість інш. експлуатаційних Матеріалів, руб.


S пр


А сс * n пр

39200

24000

14 Загальна вартість мастильних та інших експлуатаційних матеріалів

в цінах базисного року, руб.

в цінах планового року, тис. руб.S м 'S i

1956425

1435195


S м

S м '* К м * 10 -3


1579

Таблиця 7 - Потреба в автомобільних шинах

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектований
по АТП

У тому числі по

по АТП

У тому числі по

автомоб.

причіп


автомоб.

причіп

1 Очікуваний пробіг шин відновлених методом накладання протектора, тис. км.

L в

п. 7

0

0

0

0

0

0

2 Потреба в нових автошина, всього, од.

N ш

п. 7

130

123

7

112

91

6

3 Стоімоcть нових шин в цінах базового року, руб.

S шн

N ш * Ц ш

689000

651711

39180

593600

481838

32333

4 Сума відрахувань на відновлення зносу і ремонту шин, руб.

653971

38965

586508

38965


S отч

п.7.3.5 Плата за відновлення шин накладенням протектора, руб.

0

0

0

0

0

0


S шв

N шв * Ц шв6 Економія коштів від перепробігом шин, руб.

0

0

0

69451

56375

3783


S ен

п. 7.4.7 Економія коштів від пробігу відновлених шин, руб.

0

0

0

0

0

0


S ев

п. 7.4.8 Премія працівникам за економію коштів за автошинами, руб.

S пр

(S Ен * П шн + S ев * П шв) / 100

0

0

0

34726

28188

1891

9 Витрати по автомобільних шин в цінах:

S ш '

S шн + S шв + S пр

689000

651711

39180

628326

510026

34225

базисного року, руб.

планового року, тис. руб.

S ш

S ш '* До ш * 10 -3
691,16

561,03

37,65

Таблиця 8 - Потреба в запасних частинах і ремонтних матеріалах тривають автомобільного парку

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектир.

1 Запасні частини для ремонту автомобілів.

S ЗПЧ

п. 8

868972

780124

2 Запасні частини для ремонту спеціального обладнання

S зпч.со


0

0

3 Зниження витрат на запасні частини, руб

Δ S ЗПЧ


0

0

4 Ремонтні матеріали для ТО і поточного ремонту автомобілів, руб.

S рм

п. 8

1303458

1170185

5 Ремонтні матеріали для спеціального устаткування, руб

S рм.со


0

0

6 Зниження витрат на ремонтні матеріали, руб

Δ S рм


0

0

7 Усього витрати на запасні частини і ремонтні матеріали в цінах

базисного року, руб.

планового року, тис. руб.

S 'ТО і ТР

S ЗПЧ + S рм-Δ S

2172430

1950309


S ТО і ТР

S 'тоитр * До ЗПЧ * 10 -3


2145

Таблиця 9 - План матеріального забезпечення АТП

Матеріальні ресурси


Варіанти


опорний

проектир.

1 Автомобільне паливо, тис. л

775249

596222

2 Масло для автомобільного двигуна, тис. л

18606,0

14309,3

3 Трансмісійне масло, тис. л

2325,7

1788,7

4 консистентна змазка, тонн

1550,5

1192,4

5 Спеціальне масло, тис. л

775,2

596,2

6 Автомобільні шини нові, од.

123,00

95,00

7 Автомобільні шини нові, од.

7,00

7,00

8 Запасні частини, тис. руб.

868972

780124

9 Ремонтні матеріали, тис. руб.

1303458

1170185

Таблиця 10 - Потреба у власних оборотних коштах (виробничі запаси матеріальних ресурсів)

Найменування

Річні витрати (S)

(В крб.)

Норма запасу (d)

(В дн.)

Виробничий запас (S * d) / 365 (грн.)


опорний

проектир.

опорний

проектир.

опорний

проектир.

Автомобільне паливо

13954000

10286754

3

7

114690

197280

Мастильні та ін експлуатаційні матеріали

1956425

1435195

30

45

160802

176942

Автомобільні шини

689000

628326

365

365

689000

628326

Запасні частини

868972

780124

30

45

71422

96180

Ремонтні матеріали

1303458

1170185

30

45

107134

144269

Разом

18771855

143005841143048

1242997

Таблиця 11 - Середньооблікова чисельність водіїв

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектир.

1 Годинники підготовчо-заключних робіт, год

Ч п-з

2264,9

2159,5

2 Годинники участі в ТО-2, ч

Ч ТО-2

3000,9

2688,5

3 Річна програма водіїв, год

Ч вод

48860,0

47060,3

4 Середньооблікова чисельність водіїв, всього, чол.

в тому числі: 1 класу чол

2 класу чол

3 класу чол


27

24


Поставити самостійно

10

118

109

3

Таблиця 12 - Середньоспискова чисельність ремонтних робітників

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектир

1 Трудомісткість ТО-2, виконувана водіями, ч-ч

Т ТО-2

328

269

2 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт виконується рем. робітниками, ч-ч

Т п-в

п.11.2

1453

1357

3 Загальна трудомісткість робіт виконується рем. робітниками, ч-ч

Т рр.

Т тоитр -  Т ТО2 +  Т п-в

14844

13146

Середньооблікова чисельність рем. робітників, всього, чол.

в тому числі: 1 розряду, чол

2 розряду, чол

3 розряду, чол

4 розряду, чол

5 розряду, чол

6 розряду, чол

N рр.

9

7


N 1

задати самостійно

2

1


N 2


1

1


N 3


1

0


N 4


1

1


N 5


1

0


N 6


3

4

5 Середній тарифний коеф. робочих

До раб

12

1,391

1,509

6 СР тарифний коеф. робіт

До ТО і ТР

- / / -

1,206

1,206

7 СР розряд робітників

R раб

- / / -

4,267

4,638

8 СР розряд робіт

Р ТО і ТР

- / / -

3,040

3,037

Таблиця 13 - Середньоспискова чисельність допоміжних робітників

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектир.

1 Трудомісткість підсобно-допоміжних. робіт, що виконується спец. робочими ч-ч

Т сер

Т п-в -  Т п-в

1289

1659

2 Середньооблікова чисельність допоміжних. робітників, всього, чол.

в тому числі:

- Слюсарів з ремонту устаткування

- Робітників транспортної групи

- Комірників проміж, складів

- Прибиральників произв. приміщень

- Водіїв

- Перегонників

- Інструментальників

N п-в

( Т сер * 100) / П п-в *

* Ф п-в * До п-в

1

1


N ро

Розрахувати або задати самостійно


1

1


N тр

N кл

N уб

N вод

N вп

N інстр
Таблиця 14 - Середньоспискова чисельність обслуговуючого персоналу

ПоказникиУм. позн.

ФормулаВаріанти
опорний

проектир.

Середньооблікова чисельність обслуговуючого персоналу, всього, чол.

в тому числі:

водіїв автобусів

водіїв легковий обслуги

водії вантаж, автом. хозобслужіван.

слюсарі-сантехніки, чол.

електрики-силовики

сторожа (вахтери)

прибиральники (двірники)

N обсл

N i

4

6


N a

задати

самостійно

1N с


1N р

N c

N е.

N ст


1

5


N уб


1

1

Таблиця 15 - Нормативна чисельність ІТП і службовців

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проектир

1 Нормативна чисельність ІГОР, і службовців, всього, чол.

в тому числі за функціями управління

- Загальне керівництво

- Техніко-економічне планування

- Праця і зарплата

- Бухгалтерський облік та фінанси

- Матеріально-технічне постачання

- Комплектування та підготовка кадрів

- Діловодство та хозобслуживания

експлуатаційна служба

- Технічна служба

N ІТП

п. 14.1.

8

7


N 1

1,2

1,179


N 2

0,76

0,76


N 3

1

0,618


N 4

1,4

1,507


N 5

0,57

0,415


N 6

0,27

0,3


N 7

0,46

0,41


N 8

1,37

1,225


N 9

1,17

1,17

Таблиця 16 - Штатний розклад ІТП і службовців

Відділи, служби, посади

опорний

проектований


кол-во

чол

месяч.

оклад

(Тис.руб.)

рік. фонд (тис.руб)

кол-во

чол

месяч.

оклад (тис.руб)

год.фонд

тис. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Керівництво

Директор

1

35

420

1

35

420

Планово-Економічний відділ

Економіст

1

18

216

1

18

216

Бухгалтерія

Бухгалтер

1

21

252

1

21

252

Відділ кадрів

Кадровик

1

18

216

1

18

216

Відділ МТС

Постачальник

1

15

180

1

15

180

Діловодство та хозобслуживания

Діловод

1

9

108

0

0

0

Експлуатаційна служба

Інженер з експлуатації

1

15

180

1

15

180

Технічна служба

Диспетчер

1

12

144

1

12

144

Разом

8

153

1836

7

134

1608

Премія, тис. руб.


30,6

367,2


20,1

241,2

Доплата за совм. зобов'язаний.


-

-


-

-

Виплата за районної коеф.


-

-


-

-

Усього фонд з / плати за ставками:- Базисного року (тис. крб.)2203,21849,2

планового року (тис. крб.)


2313

Таблиця 17 - Фонд зарплати водіїв

Показники


Ум. позн.

Формула


Варіанти
опорний

проектир.

1 Загальна нормативний час виконання річного обсягу, чол.

НЧ


48768

41290

2 Зарплата за тарифом, руб.

S т

п. 17.1.

1950728

1651611

3 Премія за викон. завдань, руб.

S пр

S т * У пр / 100

390146

247742

4 Надбавка за класність, руб.

S кл

АЧ н С у (0,25 У 1 +0,1 У 2)

5140872

6015247

5 Доплати за все, руб.

в тому числі:

- За раб. в 2-у і 3-ю див.

- За роботу в свята

- За експедицію вантажу

- За участь а погр.-розгром.

- За бригадирство

- За понаднормову роботу

S д

S д i

43040

3 вересня 3040


S 2,3

АЧ 2,3 С в П 2,3 / 100
S празд

АЧ пр З в П пр / 100

7040

7040


S екс

АЧ екс З в П екс / 100


320000


S п-р

АЧ п-р С в П п-р / 100


Квітень 6000


S бр

N бр З бр 12

36000

20000


S су

п. 17.2.6 Зарплата за участь в ТЕ-2

S ТО2

Ч ТО2 С в

120034

107540

Разом

S підсумок

S т + S пр + S кл + S д + S ТО2

7644820

8385180

7 Виплата за район, коеф., Руб.

S рк

S підсумок (до р. -1)8 Основна зарплата, руб.

S осн

S підсумок + S рк

7644820

8385180

9 Додаткова зарплата, руб.

S доп

п. 17.3.

764482

788207

1 0 Фонд зарплати за ставками:

базисного року, руб.

планового року, грн.

ФЗП в '

S осн + S доп

8409302

9173387


ФЗП в

ФЗП в '* до ЗПЛ * 10 -3


9345

Таблиця 18 - Фонд заробітної плати ремонтних робітників

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проект.

1 Зарплата за тарифом, руб.

S т

п. 18.1.

484975

396812

2 Премія за виконання завдання, руб.

S пр

S т У пр / 100

218239

138884

3 Доплата за все

в тому числі:

- За роботу в 2-у і 3-ю див.

- За роботу в свята, руб.

- За шкідливі умови праці, руб.

- За бригадирство, руб.

- За понаднормову роботу, руб.

S д

S д i

37628

35860


S 2,3

Ч 2,3 З годину П 2,3 / 100

27328

25560


S празд

Ч пр З годину П пр / 100

3600

3600


S шкоду

Ч вр З годину П вр / 100

6700

6700


S бр

N бр З бр 12

0

0


S су

п. 18.2

0

0

Разом, руб.

S підсумок

S т + S пр + S д

740842

571557

4 Виплата за район, коеф., Руб.

S рк

S підсумок (до р. -1)

0

0

5 Основна зарплата, руб.

S осн

S підсумок + S рк

740842

571557

6 Додаткові, зарплата, руб.

S доп

S осн + П доп / 100

74084

114311

7 Фонд зарплати за ставками:

- Базисного року, руб.

- Планового року, тис. руб.

ФЗП рр. '

S осн + S доп

814926

685868


ФЗП рр.

ФЗП рр. "до ЗПЛ * 10 -3


869.3

Таблиця 19 - План по праці і зарплаті

Показники

Ум. позн.

Формула

Варіанти
опорний

проект.

Середньооблікова чисельність працівників, всього, чол

в тому числі:

- Водіїв

- Ремонтних робітників

- Допоміжних робітників

- Обслуговуючого персоналу

- ІТП і службовців

N

N i

49

47


N вод

табл. 11

27

25


N рр.

табл. 12

9

8


N п-в

табл. 13

1

1


N обсл

табл. 14

4

6


N ІТП

табл. 16

8

7

Фонд зарплати, всього, тис. руб. в тому числі:

- Водіїв

- Ремонтних робітників

- Допоміжних робітників

- Обслуговуючого персоналу

- ІТП і службовців

ФЗП

ФЗП i

11823,4

13188, 7


ФЗП в

табл. 17

8409,3

934 5


ФЗП рр.

табл. 18

814,9

869, 3


ФЗП п-в

S п-в * N п-в * 12

84

100,8


ФЗП обсл

S обсл * N обсл * 12

312

561,60


ФЗП ІТП

табл. 16

2203,2

2313

Середньомісячна зарплата по підприємству, тис.руб.в тому числі:

- Водіїв

- Ремонтних робітників

- Допоміжних робітників

- Обслуговуючого персоналу

- ІТП і службовців

S

ФЗП / (N * 12)

20,11

23,38


S в

ФЗП в / (N в * 12)

25,95

31,15


S рр.

ФЗП рр. / (N рр. * 12)

7,5

9


S п-в

задати самим

7

8,4


S обсл


6,5

7,8


S ІТП

ФЗП ІТП / (N ІТП * 12)

22,95

27,54

Продуктивність праці по підприємству, тис. руб.

в тому числі:

водіїв, тис. руб.

ремонтних робітників, тис. км

ω

В / N

991

1217,66


ω в

тр + В екс + В п-р) / N в

1798

1905,20


ω рр.

L заг / N рр. * 1000

194

195,08

5 Зростання середньої зарплати по АТП,%

ΔS

п. 19


16,29

6 Зростання продуктивності праці,%

Δω

п. 19

-

22,91

Таблиця 20 - Кошторис накладних витрат (опорний варіант)

Статті витрат

Усього тис. руб.

У тому числі за елементамиМОЗ

ВІД

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Адміністратівно-управлінські1 Зарплата працівників апарату управління

2018

2018

2 Відрахування на соц. потреби

525

525

3 Службові відрядження працівників апарату управління

0

4 Зміст службового легкового транспорту і компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів

100

100

5Оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг

50

50

6 Оплата послуг банку з видачі працівникам підприємства зарплати

150

150

7 Оплата послуг з управління виробництвом, здійснюваних сторонніми організаціями

0

0

8 Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю

100

100

9 Витрати на проведення засідань правління та ревізійної комісії підприємства

40

40

10 Витрати на утримання охорони

200

200

11 Канцелярські та друкарські витрати

80

80

12 Оплата послуг зв'язку і обчислювальних центрів

60

60

13 Утримання будинків і технічних засобів адміністративного характеру

80

80

14 Поточний і капітальний ремонт будівель і технічних засобів

40

40

15 Амортизаційні відрахування на повне відновлення цих об'єктів

0

0

Разом витрат на управління

3443

2018

525

900

2.Общепроізводственние витрати

1 Зарплата виробничо-лінійного

персоналу

559,4

559,4

2 Зарплата допоміжних робітників і обслуговуючого персоналу

648

648

3 Зарплата учнів, а також оплата кваліфікованих працівників залучаються для підготовки та підвищення кваліфікації працівників керівництва практикою студентів

4 Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням

штатів

5 Відрахування на соц. потреби (по п.1, 2,3,4)

314

314

Витрати на охорону праці та захист навколишнього середовища

30

30


2

3

4

5

6

7

7 Платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин

8 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих (окрім комерційного транспорту) фондів

1970

1970

9 Відрахування до фонду капітального ремонту основних виробничих фондів

1772

1772

10 Поточний ремонт і утримання виробничих приміщень та територій

150

150

11 Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю

60

60

12 Придбання електроенергії на виробничі і госп. потреби

594

594

13 Те ж теплової енергії

458

458

14 Витрати на водопостачання

47

47

15 Зміст автомобілів госп-техобслуговування

60

60

16 Бланки експлуатаційної, технічної та виробничо документації

40

40

17 Витрати по організації набору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

10

10

18 Витрати з винахідництва та раціоналізації

35

35

19 Витрати на пожежну і сторожову охорону

80

80

20 Витрати, пов'язані зі збутом траспортно-експедиційних послуг

Разом загальновиробничих витрат

6827,4


1099

1207,4

314

1970


2237

Всього адміністративно-управлінських і загальновиробничих витрат у цінах

- Базового року (тис. крб.)

10270,4


1099


3225,4


839


1970

3137


3.Налоговие збориПодатки, збори та платежі, усього у тому числі:

- Транспортний податок (n лс * А сс * N лс )

(В залежності від транспортного засобу)


262

262

- Земельний податок (n зн ∙ S уч)

105

105

4.Автострахованіе

187,2

187,2

Разом платежів і податків

554,2

554,2

Всього накладних витрат

10824,6

1099

3225,4

839

1970

3691,2

Таблиця 21 - Кошторис накладних витрат (проектований варіант)

Статті витрат

Усього тис. руб.

У тому числі за елементамиМОЗ

ВІД

ОС

АФ

ПЗ

1

2

3

4

5

6

7

1.Адміністратівно-управлінські1 Зарплата працівників апарату управління

1830

1830

2 Відрахування на соц. потреби

476

476

3 Службові відрядження працівників апарату управління

0

4 Зміст службового легкового транспорту і компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів

120

120

5Оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг

0

6 Оплата послуг банку з видачі працівникам підприємства зарплати

170

170

7 Оплата послуг з управління виробництвом, здійснюваних сторонніми організаціями

0

0

8 Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю

100

100

9 Витрати на проведення засідань правління та ревізійної комісії підприємства

40

40

10 Витрати на утримання охорони

180

180

11 Канцелярські та друкарські витрати

100

100

12 Оплата послуг зв'язку і обчислювальних центрів

70

70

13 Утримання будинків і технічних засобів адміністративного характеру

65

65

14 Поточний і капітальний ремонт будівель і технічних засобів

15 Амортизаційні відрахування на повне відновлення цих об'єктів

Разом витрат на управління

3151

1830

476

845

2.Общепроізводственние витрати

1 Зарплата виробничо-лінійного

персоналу

389

389

2 Зарплата допоміжних робітників і обслуговуючого персоналу

562

562

3 Зарплата учнів, а також оплата кваліфікованих працівників залучаються для підготовки та підвищення кваліфікації працівників керівництва практикою студентів

4 Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів

243


243


5 Відрахування на соц. потреби (по п.1, 2,3,4)

201

201

6 Витрати на охорону праці та захист навколишнього середовища

20

20

7 Платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин

8 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих (окрім комерційного транспорту) фондів

1650

1650

9 Відрахування до фонду капітального ремонту основних виробничих фондів

1200

1200

10 Поточний ремонт і утримання виробничих приміщень та територій

11 Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю

55

55

12 Придбання електроенергії на виробничі і госп. потреби

713

713

13 Те ж теплової енергії

550

550

14 Витрати на водопостачання

56

56

15 Зміст автомобілів хозтехобслужіванія

72

72

16 Бланки експлуатаційної, технічної та виробничо документації

58

58

17 Витрати по організації набору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

11

11

18 Витрати з винахідництва та раціоналізації

19 Витрати на пожежну і сторожову охорону

91

91

20 Витрати, пов'язані зі збутом траспортно-експідіціонних послуг

Разом загальновиробничих витрат

5650,23

1319

973

201

1650

1507

Всього адміністративно-управлінських і загальновиробничих витрат у цінах

- Базового року (тис. крб.)- Планового року (тис. крб.)

8801,28


1319


2803,2


676,9


1650


2352


Збільшення витрат у плановому році (разів)

1,167

0,833

1,151

1,240

1,194

1,334

3.Налоговие збориПодатки, збори та платежі, усього у тому числі:

- Транспортний податок (n лс * А сс * N лс )

(В залежності від транспортного засобу)

240

240

- Земельний податок (n зн ∙ S уч)

96

96

4.Автострахованіе

127,2

127,2

Разом платежів і податків

463,2

463,2

Всього накладних витрат у цінах і тарифних ставках планового року (тис. крб.)

9264,48

1319

2803,2

676,9

1650

2815,2

Примітка: МОЗ - матеріальні витрати; ВІД - оплата праці; ОС - відрахування на соц. потреби; АФ - амортизаційні відрахування на повне відновлення; ПЗ - інші витрати.

Таблиця 22 - Калькуляція собівартості автомобільних відрядних перевезень

Статті та елементи витрат

опорний

проектований


Повна сб / ст

на 1 ткм (грн.)


на 1 км (руб)

на 1 годину (грн.)

на 1 руб. виручки (коп.)

Повна сб / ст

на 1 ткм (грн.)


На 1 км (руб)

на 1 годину (грн.)


на 1 руб. виручки (коп.)


тис. руб.

у% до заг.

сумі

тис. руб.

у% до загальної суми

Статті

1 Зарплата водіїв з нарахуваннями на соціальні потреби

10595

23,1

2,72

6,08

0,23

19,5

13409

29,5

3,11

8,59

0,32

28

2 Автомобільне паливо

13954

30,5

3,58

8,01

0,30

25,6

10287

22,7

2,39

6,59

0,24

21

3 Мастильні й ін експл. і матер.

1956

4,3

0,50

1,12

0,04

3,6

1956

4,3

0,45

1,25

0,05

4

4 ТО та ремонт рухомого складу

4181

9,1

1,07

2,40

0,09

7,7

6596

14,5

1,53

4,23

0,16

14

5 Відновлення зносу і ремонт шин

689

1,5

0,18

0,40

0,01

1,3

689

1,5

0,16

0,44

0,02

1

6 Амортизація рухомого складу на повне відновлення рухомого складу

4107

9,0

1,05

2,36

0,09

7,5

3755

8,3

0,87

2,41

0,09

8

7 Накладні витрати

10291

22,5

2,64

5,91

0,22

18,9

8708

19,2

2,02

5,58

0,21

18

Разом

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Елементи

1 Матеріальні витрати (МЗ)

19870

43,4

5,10

11,41

0,43

36,5

16344

36,0

3,79

10,47

0,39

34

2 Витрати на оплату праці (ОП)

11801

25,8

3,03

6,77

0,26

21,7

14032

30,9

3,25

8,99

0,33

29

3 Відрахування на соціальні потреби (ОС)

3207

7,0

0,82

1,84

0,07

5,9

3599

7,9

0,83

2,31

0,09

7

4 Амортизація основних фондів (АФ)

6077

13,3

1,56

3,49

0,13

11,2

5306

11,7

1,23

3,40

0,13

11

5 Інші витрати (ПЗ)

4818

10,5

1,24

2,77

0,10

8,9

6119

13,5

1,42

3,92

0,14

13

Разом

45773

100,0

11,75

26,28

1,00

84,1

45400

100,0

10,53

29,09

1,08

94

Таблиця 24 - Калькуляція собівартості навантажувально-розвантажувальних робіт та експедиційних послугСтатті та елементи витрат

опорний

проектований


повна собівартість

на 1 годину (грн.)на 1 руб. виручки (коп.)повна собівартість

на 1 годину (грн.)на 1 руб. виручки (коп.)


тис. руб.

у% до загальної

сумітис. руб.

у% до

загальній суміВантажно-розвантажувальні роботи

1 Матеріальні витрати (МЗ)


2 Витрати на оплату праці (ОП)


46

31

16,00

20

3 Відрахування на соціальні потреби (ОС)


11,96

8

4,16

5.2

4 Амортизація основних фондів (АФ)


5 Інші витрати (ПЗ)


92,64

62

32,22

40,3

Разом


150,60


52,38

65,5

Експедиційні послуги

1 Матеріальні витрати (МЗ)


2 Витрати на оплату праці (ОП)


320

29

16

20

3 Відрахування на соціальні потреби (ОС)


83,2

8

4.16

5,2

4 Амортизація основних фондів (АФ)


5 Інші витрати (ПЗ)


703

63

35

43,9

Разом


866,42


55.31

69,2

Таблиця 25 - Річна виручка за перевезення вантажів і транспортно-експедиційні послуги

Показники

Ум. обоз.

Формула

Варіанти
Опорний

Проект.

1 Виручка за тарифами, всього (тис. крб) в тому числі:

за відрядними тарифами

за погодинним тарифами

У т

У i
У сд

п. 3.1.

48542

45800


У пошкод

п. 3.3.2 Надбавка за спец. рухомий склад, руб.

У СПС

У т * Н СПС / 100Разом виручка за перевезення, тис. руб.

У тр

У г + В СПС

48542

45800

3 Виручка за експедирування вантажів, тис. руб.

У екс

п. 3.4.


1600

4 Виручка за участь у вантажно-розвантажувальних роботах, тис. руб.

У п-р

п. 3.4.


287,5

Разом за транспортування, експедирування і навантаження, руб.

У підсумок

У тр + В екс + В п-р

48542

47687,5

5 Виручка за здачу площ в оренду

У арендн9600

6 Всього річна виручка в цінах

базового року, тис. руб.

планового року, тис. руб.

В '

У підсумок + У пояс
У

В '* До ц * 10 -3


57287,55

Таблиця 26 - Фінансовий результат комерційної діяльності підприємства

Показники

Ум. обозн

Формула

Варіанти
опорний

проектир.

1. Вантажні перевезення відрядні

1 Виручка від перевезень, тис. руб.

У тр

табл. 24

48542,6

45800,0

2 Середня дохідна ставка, руб / год.

d тр

У тр * 10 -3 / АЧ н

1125,3

1085,0

3 Витрати на перевезення, тис. руб.

З тр

Табл. 22

45773,0

45400,0

4 Собівартість, грн / год

З тр

З тр * 10 -3 / АЧ н

1175,3

1075,5

4.1 Собівартість, грн / ткм

З ткм


11,8

10,5

5 Частка витрат у виручці,%

У тр

З тр * 100 / У тр

94,3

99,1

6 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.

П тр

У тр-З тр

2769,6

400,0

2. Експедиція вантажів

1 Виручка, тис. руб.

У екс

табл. 24


1600,0

2 Витрати, тис. руб.

З екс

табл. 23

j. З

1106,2

3 Частка витрат у виручці,%

У екс

З екс * 100 / У екс

69,1

4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.

П екс

У екс-З екс

493,8

3. Навантаження - розвантаження

1 Виручка, тис. руб.

У п-р

табл. 24

230,0

2 Витрати, тис. руб.

З п-р

табл. 23


150,6

3 Частка витрат у виручці,%

У п-р

З п-р * 100 / У п-р

65,5

4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.

П п-р

У п-р-З п-р

79,4

4. Організація платної стоянки

1 Виручка, тис. руб.

У ст

Т ст * N кл


9600

2 Витрати, тис. руб.

З ст1000

3 Частка витрат у виручці,%

У ст

З ст * 100 / У ст


10,4

4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.

П ст

У ст-З ст


8600

4. За всієї діяльності

1 Виручка від всіх видів послуг, тис. руб.

У

У i

48542,6

57230,0

2 Витрати на всю діяльність, тис. руб.

З

З i

45773,0

47656,8

3 Частка витрат у виручці,%

У

З * 100 / У

94,3

83,3

4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.

П

В-З

2769,6

9573,2

5 Рівень рентабельності,%

R

П 100 / З

6,1

20,1

6 Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат (крім податку на прибуток і ПДВ), тис, грн.

S н

п.26

102,4

90,9

8 Оподатковуваний прибуток, тис. руб.

П але

п.26

2667,2

9482,3

7 ПДВ

S ПДВ

0.18 * В-0, 18МЗ

5161,1

7179,5

9 Податок на прибуток, тис. руб.

S приб

П нр * Н приб

533,4

1896,5

10 Прибуток залишається у розпорядженні підприємства, тис. руб.

П АТП

П-S н - S приб

2133,7

7585,8

11 Те ж до балансового прибутку,%

П АТП

П АТП * 100 / П

77,0

79,2

12 Податки і платежі за рахунок прибутку в распоряже. підпр. тис. руб.

S 12

п.26

13 Прибуток, що спрямовується на розвиток підприємства, тис. руб.

П рп

АТП-S 12) * У рп

1080,2

6551,5

14 Прибуток, що спрямовується на соц. потреби і матеріальні заохочення, тис. руб.

П мп

АТП-S 12) * У мп

1053,5

1034,3

15 Прибуток, що спрямовується у фінансовий резерв, тис. руб.

П фр

П АТП-S 12 - П рп-П мп

-

0

Таблиця 27 - Джерела фінансування організаційно-технічних заходів

Найменування заходу

Обсяг інвестицій усього, тис. руб.

Джерела фінансування, тис. руб.Прибуток залишилася в АТП

Амортизаційні відрахування на відновлення

Ремонтний фонд

Виручка від продажу ОФ

Кредит

Введення нової системи розрахунків з покупцями

1480

4801000


Введення нової послуги навантаження-розвантаження вантажів водіями

380

380

Введення нової послуги експедирування вантажів

600

600

Установка GPS-ГЛОНАСС

550550Проведення рекламної акції

300

300

Нарощування бортів

8080Купівля нового підв. складу

10 000

4 791,5

5 208,5
Всього

13 390

6 551,5

5 208,5

630

1000

-

Таблиця 28 - Фінансовий план (опорний варіант)

Показники


опорний

1. Доходи і надходження

1 Прибуток залишається в розпорядженні підприємства

2769,6

2 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів

6077

3 Відрахування до фонду кап. ремонту

2898

4 Виручка від продажу основних фондів


5 Надлишок оборотних коштів


6 Кредити банків


7 Залишок коштів у фондах і фінансовому резерві на початок року


Усього доходів і надходжень

11744,6

2.Расходи і відрахування

1 Створення, модернізація виробничих потужностей

3500

2 Створення нових і досконалостей, застосовуваних технологій

500

3 Фінансування дослідницьких робіт

100

4 Поповнення власних оборотних коштів


5 финансир. кап. ремонту основних фондів

5000

6 Засоби, що направляються на соц. потреби

800

7 Преміювання працівників за підсумками року

200,5

8 Одноразові допомоги та заохочення

53

9 Виплати дивідендів акціонерам

800

10 Погашення кредитів

350

11 Платежі і податки за рахунок прибутку, що залишилася в АТП

-

Всього витрат і відрахувань

11303,5

Профіцит (+) / дефіцит (-) джерел фінансування

441,1

Таблиця 29 - Фінансовий план (проектований варіант)

Показники


проектований

1. Доходи і надходження

1 Прибуток залишається в розпорядженні підприємства

7585,8

2 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів

5306

3 Відрахування до фонду кап. ремонту

3475

4 Виручка від продажу основних фондів

9000

5 Надлишок оборотних коштів

0

6 Кредити банків

0

7 Залишок коштів у фондах і фінансовому резерві на початок року

441,1

Усього доходів і надходжень

25366,8

2.Расходи і відрахування

1 Введення системи експедирування вантажів

600

2 Введення системи навантаження / розвантаження

380

4 Встановлення на борту автомобілів GPS-навігаторів ГЛОНАСС

550

5 Проведення рекламної акції

300

6 Поповнення власних оборотних коштів

1480

7 Фінансування капітального ремонту основних засобів

7000

8 Оновлення парку рухомого складу

10000

9 Засоби направляються на соціальні потреби і матеріальні заохочення працівників

1034,3

10 Виплата дивідендів акціонерам

3000

11 Погашення кредитів

450

12 Преміальні працівникам за підсумками року

450

13 Нарощування бортів

80

Всього витрат і відрахувань

24234,3

Профіцит (+) / дефіцит (-) джерел фінансування

42,5

Таблиця 30 - План організаційно-технічних заходів

Найменування заходу

Термін впровадження

Показник

Плановий ефект, тис. руб.

Умовно-річний ефект,

тис. руб.

Інвестиції, тис. руб.

Термін окупності (міс., рік)На що впливає захід

Зміна показника

Економічний

Комерційний

Економічний

Комерційний1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падіння попиту на 40%

01 .01

Q

40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-


Збільшення цін на матеріальні ресурси на 10%

01.02

МОЗ

10%

-1486

-1798

-1362

-1498Збільшення тарифної ставки водіїв

01.01

d

в 1.06 разів

-1179,36

-1427

-1179

-1415Збільшення тарифної ставки ремонтних робітників

01.05

d

в 1. 27 разів

-68,42

-83

-40

-28Збільшення тарифної ставки працівників ІТП

01.05

d

в 1. 25 разів

-138,35

-167

-81

-56Збільшення тарифної ставки допоміжних робітників

01.05

d

в 1. 2 разів

-335,7

-406

-196

-137Експедиція вантажів

01 .0 2

Q

10% * 10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Навантаження-розвантаження вантажів

01.02

Q

5% * 10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введення нової системи розрахунків з покупцями

01.0 2

Q

10% * 11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

V т

до 40км / ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведення рекламної акції

01.03-01.0 8

Q

15% * 10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Нарощування бортів

01.0 2

γ з

до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Купівля нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

10% * 11/12, 10 од.

697

843

581

484

10 000

7,2

Разом:
3693

4469

2661

1891

13390


Опис заходів

 • У зв'язку з економічною кризою обсяг перевезень знизився на 40%.

 • Зростання цін на матеріальні ресурси на 10% викликаний загальною економічно нестабільною обстановкою в країні і в світі.

 • Через підвищення цін на споживчі товари було прийнято рішення підвищити заробітну плату в середньому на 20%.

 • Так як обсяг перевезень знизився, щоб уникнути простою автомобілів і для виведення з ладу морально і фізично застарілого рухомого складу керівництвом організації вирішено продати частину рухомого складу (58% парку - 18 автомобілів)

 • З метою збільшення попиту на послуги, що надаються підприємством прийнято рішення про збільшення асортименту послуг, що надаються. Так, підприємство в 2010 році почало надавати послуги навантаження і розвантаження вантажів, які здійснюються безпосередньо водієм автомобіля, а також введення системи експедирування вантажів.

 • У зв'язку із зменшення трудомісткості ряду робіт прийнято рішення про скорочення штату працівників з виплатами компенсації, протягом трьох місяців по ТК РФ.

 • Для залучення клієнтури вирішено ввести нову систему розрахунків - за фактом надання послуги, що найбільш точно відповідає сформованим ринковим відносинам.

 • Для зміцнення конкурентоспроможності підприємства на ринку, підвищення якості надання послуг, економії матеріальних ресурсів, а також для підвищення дисципліни водіїв на автомобілі фірми вирішено поставити прилади GPS-навігації ГЛОНАСС, вартістю 15 тисяч рублів на кожний автомобіль, а також пульт диспетчера в офісі компанії за 50 тисяч рублів.

 • Для залучення нової і утримання старої клієнтури на підприємстві вирішено закупити новий рухомий склад.

 • Керівництвом підприємства запропоновано проведення рекламної акції на радіо і розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет.

 • На підприємстві повинна побут розроблена система мотивації працівників, до перепробігом шин, до підвищення віддачі рухомого складу, до збільшення пробігу в технічно справному стані, для підвищення продуктивності праці в цілому.

 • Для збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності до 0,85 з 0,816 реалізовано захід з нарощування бортів автомобіля.

 • Для збільшення виручки на підприємстві будуть здаватися вільні площі в цехах і частина стоянки, площею у 16 000 м 2 за ціною 600 руб.месяц за м 2.

Висновок

Підсумкові висновки про діяльність підприємства в цілому, висновки наскільки доцільні його структура і розмір, як повно використовуються його можливості можна зробити тільки за кінцевими результатами його діяльності за певний період - за сумою прибутку і за рівнем рентабельності.

У курсовому проекті був розрахований річний план діяльності автотранспортного підприємства для 2009 та 2010 року. У проектованому році було досягнуто перевищення зростання продуктивності праці над зростанням заробітної плати, що свідчить про екстенсивне шляху розвитку підприємства. Після впровадження запланованих заходів були значно скорочені матеріальні витрати підприємства, підвищені техніко-експлуатаційні показники використання парку автомобілів, а також підвищена загальна ефективність підприємства, мотивації працівників, дисципліна і імідж підприємстві в очах існуючих і потенційних споживачів. Була проведена значна диверсифікація діяльності.

Мета забезпечення інноваційного розвитку підприємства і підтримки його конкурентоспроможності в 2010 році була досягнута. Проведені заходи можна вважати дієвими та ефективними.

Література

 1. Автотранспортні засоби. - Изд.4-е.-М.: ПРІОР, 2002.

 2. Єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів № 1072. М.: 1996

 3. Інструкція з калькуляції витрат за статтями собівартості на автомобільному транспоротом. - М.: 1994.

 4. Ашмарин О.Д. Внутрішньофірмове планування в системі управління підприємством: на прикладі автотранспорт. підприємств Республіки Чувашія: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Ашмарин Олег Дмитрович. - М., 2002. - 152 c.

 5. Організація, планування і управління автотранспортними підприємствами: [підручник для вузів за спец. "Економіка і орг. Автомоб. Трансп." / Н.Ф. Білібіна, М.П. Улицький, А.Б. Миротин и др.]; під ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Більського. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вищ. шк., 1986. - 360 с. : Іл.

 6. Бачурін А.А. Аналіз виробничо-господарської діяльності автотранспортних організацій: [навч. сел.] / А.А. Бачурін; під ред. З.І. Аксьонової. - 3-е вид., Стер. - М.: Академія, 2007. - 313 с. - Бібліогр.: С. 310-311.

 7. Саломатіна Є.С. Стратегічне планування підприємницької діяльності вантажних автотранспортних організацій: теорет. і метод. аспекти: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05 / Саломатіна Катерина Сергіївна. - М., 2006. - 175 с.: Іл.

 8. Башкатова Є.І. Планування роботи автотранспортного підприємства: програмую. навчання: [навч. посібник] / Є.І. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховскій. - Київ: Вища шк., 1988. - 286 с. - Бібліогр.: С. 285.

 9. Геронімус Б.Л. Економіко-математичні методи в плануванні на автомобільному транспорті: [підручник] / Б.Л. Геронімус, Л.В. Царфін. - М.: Транспорт, 1988. - 191 с. - Бібліогр.: С. 190.

 10. Білібіна Н.Ф. Організація, планування і управління автотранспортними підприємствами: [навч. для вузів за фахом "Економіка і орг. автомоб. трансп." / Н.Ф. Білібіна, М.П. Улицький, А.Б. Миротин и др.]; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А. Савченко. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вищ. шк., 1986. - 359 с. : Іл.

Додаток 1

Довідково-нормативна інформація

п. / п

Показники

Ум. позн.

Варіанти
опорною.

проект.

1

2

3

4

5

 1. 1

Кількість календарних днів у році, дн.

Д до

365

365

 1. 2

Кількість робочих днів на рік підприємства відповідно до прийнятого режимом робочого тижня, дн.

Д рг

360

360

Тривалість простою автомобіля в капітальному ремонті, дн.

d кр

15

15

Коефіцієнт, що враховує простій автомобілів у справному стані в робочі дні

0,763

0,512

Тривалість простою автомобілів в ТО-2 і поточному ремонті на 1000 км пробігу, дн.

d а ТО-2іТР

1990

1990

Тривалість простою причепів в ТО-2 і поточному ремонті на 1000 км пробігу, дн.

d пр ТО-2іТР

86

86

Коеф. Збільшення тривалості простою в ТО-2 і ремонті з організаційних і технічних умов АТП

До d

2

2

Вантажопідйомність автомобіля, т

q а

5,5

5,5

Вантажопідйомність причепа, т

q пр

5

5

Річна виручка за перевезення за відрядними тарифами у базовому році, руб.

У сд

-

-

Те ж за тарифами за повременное користування автомобілями, руб.

У пошкод

-

-

Надбавка до тарифів спец. Рухомий склад,%

Н СПС

-

-

Поясний поправочний коефіцієнт до тарифів

До пояс

-

-

Тариф за експедирування до вартості перевезення в базовому році,%

Т екс

-

300

Тариф за участь в навантаженні-розвантаженні до вартості перевезення,%

Т п-р

-

150

Збільшення вартості перевезення та інших послуг в плановому по відношенню до базового року

До ц

-

0,96

Періодичність ЕО рухомого складу, км

l ЄВ

1185

2126

Періодичність ТО-2, км

l ТО2

12000

12000

Періодичність ТО-1, км

l ТЕ1

3000

3000

Питома трудомісткість ЄВ автомобіля, ч-ч

t ЄВ

0,8

0,8

Те ж ТО-2, ч-ч

t ТО 2

16,008

16,008

Те ж ТО-1, ч-ч

t ТО 1

4,135

4,135

Питома трудомісткість ЄВ причепа, ч-ч

t ЄВ

0,25

0,25

Те ж ТО-2, ч-ч

t ТО 2

5,0

5,0

Теж ТО-1, ч-ч

t ТО 1

0,9

0,9

Питома трудомісткість ТР автомобіля (на 1000 км), ч-ч

t ТР

3,939

3,939

Те ж причепа, ч-ч

t ТР

1,4

1,4

Питома трудомісткість СО до трудомісткості ТО-2,%

t C Про

20

20

Трудоекость підсобно-допоміжних робіт,%

t п-в

26

26

Норма витрати палива на 100 км пробігу, л

n 1

37

37

Норма витрати на 1 т власної ваги причепа, л

n 2

1,2

1,2

Власний вага причепа, т

G пр

3,05

3,05

Норма витрати на 100 ткм трансп. роботи, л

n 3

-

-

Норма рахода на 1 ч. роботи двиг. на холостому ходу, л

n 4

-

-

Автомобіле години простою із працюючим двигуном, год

АЧ хх

-

-

Норма витрати на 1 ч. роботи обладнання, л

n 5

-

-

Автомобіле-години роботи спец. обладнання, л

АЧ обор

-

-

Норма витрати на поїздку (для самоскида), л

n 6

-

-

Надбавка до норм при роботі взимку,%

H 3

10

10

Частка пробігу автомобіля в зимовий період

У 3

0,5

0,5

Надбавка на обкатку нових і капітально відремонтованих автомобілів,%

Н ОБК

5

5

Частка пробігу нових і кап. Рем. Автомобілів в загальному пробігу

У ОБК

0,011

0,02

Надбавка при роботі в складних дорожніх умовах,%

Н сд

29

0,28

Частка пробігу автомобілів у складних дорожніх умовах

У сд

0,25

0,2

Надбавка при погодинній роботі,%

Н годину

-

-

Частка пробігу автомобілів з ​​погодинною оплатою

У годину

-

-

Зниження норм витрати при роботі за містом,%

З зг

15

17

  Частка пробігу автомобілів за містом по дорогах з твердим покриттям

  У зг

  0,35

  0,33

  Норма Внутрішньогаражні витрати палива,%

  Н вг

  0,5

  0,4

  Очікувана економія палива,%

  Е


  15

  Ціна 1 літра палива в базовому році, руб.

  Ц т

  18


  Збільшення ціни на паливо в плановому році в порівнянні з базовим

  До т

  1

  1,1

  Норма витрати моторного масла, на 100 л. палива, л.

  n мм

  2,4

  2,4

  Норма витрати трансмісійного масла, на 100 л. палива, л.

  n тм

  0,3

  0,3

  Норма витрати консистентних мастил, на 100 л. палива, кг

  n кс

  0,2

  0,2

  Норма витрати спеціальних масел, на 100 л. палива, л.

  n c м

  0,1

  0,1

  Норма витрати гасу, на 100 л. палива, л.

  n кр

  0,5

  0,5

  Норма витрати обтиральних матеріалів на 1 автомобіль в рік, кг

  n му

  24

  24

  Те ж інших експлуатаційних матеріалів в цінах базового року, руб.

  n пр

  1000

  1000

  Сер. ціна 1 літра моторного масла в базовому році, руб.

  Ц мм

  60

  60

  Те ж 1 літра трансмісійних масел, руб.

  Ц тм

  81,4

  81,4

  Те ж 1 кг консистентних мастил, руб.

  Ц кс

  261,8

  261,8

  Те ж 1 літра спеціальних масел, руб.

  Ц см

  150

  150

  Ціна 1 літра гасу, руб.

  Ц кр

  16

  16

  Ціна 1 кг обтиральних матеріалів, руб.

  Ц му

  18

  18

  Середнє збільшення цін на мастильні та ін експлуатаційні матеріали в плановому році в порівнянні з базовим

  До см

  1

  1,1

  Плановане кількість шин, які підлягають відновленню методом накладення протектора розміром ___, од.

  N шв

  0

  0

  Те ж шин розміром ___, од.

  N шв

  0

  0

  Середній пробіг до списання навареними шин розміром __, тис. км

  l шв

  0

  0

  Те ж розміром __, тис. км

  l шв

  0

  0

  Кількість коліс на автомобілі, од.

  n ш

  6

  6

  Те ж на причепі, од.

  n ш

  4

  4

  Ціна в базовому році нових шин ... ... ... ... ..., руб.

  Ц ш

  5300


  Те ж шини ... ... ... ... ...., Руб.

  Ц ш

  5300


  Норма пробігу шин на автомобілі, тис. км

  l ш

  83,64

  89,5

  Те ж на причепі, тис. км

  l ш

  83,64

  89,5

  Норма відрахувань на відновлення зносу і ремонт на 1000 шин розміром ... ... ... ... ... ... ...,%

  m

  1,17

  1,17

  Те ж автошин ... ... ... ... ... ... ..,%

  m

  -

  -

  Ціна наварки протектора на шину ... ... ... ... ...., Руб.

  Ц шв

  -

  -

  Те ж на шину ... ... ... ... .., руб.

  Ц шв

  -

  -

  Очікуваний пробіг понад норму шини ... ... .., тис. км

  l ш

  -

  -

  Те ж шини ... ... ... .., тис. км

  l ш

  -

  -

  Очікуваний пробіг знімається на наварки протектора шини, ... ... ....

  l шв

  -

  -

  Те ж ... ... ... ... ..., тис. км

  l шв

  -

  -

  Розмір премії за перепробіг нових шин,%

  П шн

  -

  50

  Розмір премії за пробіг відновлених шин,%

  П шн

  -

  -

  СР збільшення цін на нові і відновлені шини в плановому році по відношенню до базового

  До шн

  1

  1,1

  Норма витрати запчастин на 1000 км пробігу автомобіля в цінах базового року, руб.

  n ЗПЧ

  529

  -

  Те ж для причепа, руб.

  n ЗПЧ

  105,8

  -

  Норма витрати рем. матеріалів на 1000 км пробігу автомобіля, руб.

  n рм

  750

  -

  Те ж для причепа, руб.

  n рм

  150

  -

  СР збільшення цін на запчастини і рем. матеріали в плановому році в порівнянні з базовим, руб.

  До ЗПЧ

  1

  1,1

  Кількість днів простою автомобіля в ТО-2, дн.

  d ТО2

  2

  2

  Середнє у водіїв беруть участь у ТО-2 на 1 автом., Чол

  n вод

  1

  1

  Тривалість робочої зміни в зоні ТО-2, год.

  t АРМ

  8

  8

  Річний фонд робочого часу водія, годину.

  Ф вод

  1712

  1712

  Коеф. переробки річного фонду робочого часу

  К в

  1

  1

  Питома трудомісткість операцій ТО-2 виконувана водіями, ч-ч

  t ТО2

  2,5

  2,5

  Частка трудомісткості підсобно-допоміжних робіт, що виконується рем. робітниками

  У рр.

  0,45

  0,45

  Відсоток виконання норм часу рем. робітниками,%

  П рр.

  100

  100

  Річний фонд робочого часу, рем. робітника, год.

  Ф рр.

  1708

  1708

  Коеф. переробки річного фонду робочого часу

  До рр.

  1

  1

  Відсоток виконання норми часу вспомогат. робітниками,%

  П п-у

  100

  100

  Річний фонд раб. часу вспомогат. робітника, год

  Ф п-в

  1708

  1708

  Коеф. переробки річного фонду робочого часу

  До п-в

  1

  1

  Середньооблікова чисельність обслуговуючого персоналу, чол.

  N обс

  4

  3

  Середньооблікова чисельність ІТП і службовців за штатним розкладом, чол.

  N ІТП

  8

  7

  Зарплата за тарифом ІТП і службовців за ставками базового року, руб.

  S т

  2203,2

  1849,2

  Розмір премії ІТП до зарплати за тарифом,%

  У пр

  22

  20

  Доплата за суміщення обов'язків посадових осіб у період їх відпустки, руб.

  S св

  0

  0

  Збільшення зарплати ІТП у плановому році по відношенню до базового

  До ЗПЛ

  1

  1,2

  Районний коеф. до зарплати

  К р

  1

  1

  1. ..

  Розрахункова норма пробігу автомобіля на годину, км

  v н

  38

  40

  Нормат. час простою під погр.-розгром. на весь обсяг, год.

  НЧ п-р

  0,95

  0,95

  Середньогодинна тарифна ставка водія в базовому році, грн. / год

  З в

  40

  38

  Розмір премії водіїв до зарплати за тарифом,%

  У пр

  20

  15

  Автомобіле-години в наряді в 2-у зміну, год

  АЧ 2

  0

  0

  Те ж в 3-ю зміну, год

  АЧ 3

  0

  0

  Розмір доплати за роботу в 2-у зміну,%

  П 2

  0

  0

  Розмір доплати за роботу во 3-ю зміну,%

  П 3

  0

  0

  Розмір доплати за роботу в свята,%

  П празд

  100

  100

  Автомобіле години в наряді при перевезенні експедіруемих вантажів, год

  АЧ екс

  0

  20000

  Розмір доплати водієві за експедирування,%

  П екс

  0

  40

  Автомобіле-години в наряді при перевезенні вантажів, в навантаження-розвантаження яких беруть участь водії, год

  АЧ п, р

  0

  2875

  Розмір доплати водіям за участь в навантаженні-розвантаженні,%

  П п, р

  0

  40

  Кількість бригад водіїв, од.

  N бр

  1

  1

  Середній розмір доплати бригадиру на місяць, руб.

  З бр

  3000

  3000

  Розмір доплати за перші 2 години понаднормово. роботи щоденно

  П су1

  0,5

  0,5

  Те ж за понаднормовий час понад 2-х годин щодня

  П су2

  1

  1

  Відсоток додаткової зарплати,%

  П доп

  17,5

  17,5

  Збільшення тарифних ставок водіїв у плановому році в порівнянні з Бозова

  До ЗПЛ

  1

  1,2

  Загальна трудомісткість відрядних робіт з ТО і ремонту, ч-ч

  Т од

  14016

  12058

  Годинна тарифна ставка рем. робітника 1-го розряду в базовому році, руб.

  З 1

  30


  СР к-ть днів явок на роботу 1-го рем. робітника, дн.

  Д яв

  214

  214

  Розмір премії рем. робочих до зарплати за тарифом,%

  У пр

  45

  45

  Людино-години роботи в 2-у зміну, ч-ч

  Ч 2

  3416

  3416

  Те ж в 3-ю зміну, ч-ч

  Ч 3

  1708

  1708

  Розмір доплати за роботу в 2-у зміну,%

  П 2

  20

  20

  Те ж за роботу в 3-ю зміну,%

  П 3

  20

  20

  Людино-години у свята, ч-ч

  Ч празд

  120

  120

  Розмір доплати за роботу в свята,%

  П празд

  100

  100

  Людино-години роботи в шкідливих ум., Ч-ч

  Ч шкоду

  20

  20

  Розмір доплати за шкідливі умови,%

  П в-р

  50

  50

  Кількість бригад рем. робітників у міс., руб.

  N бр

  0

  0

  СР розмір доплати бригадиру в міс., руб.

  З бр

  0

  0

  Відсоток додаткової зарплати,%

  П доп

  10

  10

  Середньомісячна зарплата допоміжних робітників у базовому році, руб.

  S п-в

  7000


  Те ж обслуговуючого персоналу, руб.

  S обсл

  6500


  Середнє збільшення зарплати ремонтних працівників у плановому році в порівнянні з базовим

  До ЗПЛ

  1

  1,2

  Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів (окрім комерційного транспорту) в цінах в баз. році, тис. руб.

  АФ

  1970

  1650

  Відрахування до фонду кап. ремонту основних фондів (окрім комерційного транспорту), тис. руб


  1772

  1200

  Витрата електроенергії за рік, тис. кВт.год

  W

  140

  100

  Тариф за 1 кВт.г. в базовому році., руб.

  Т квт

  1,09


  Потужність встановлених електродвигунів, кВт.

  N вуст

  -


  Тариф за 1 кВт. встановленої потужності, руб.

  Т квт-год

  -


  Тариф за 1 гігакалорію тепла в базовому році, руб.

  Т Гкал

  1000


  Обсяг опалювальних приміщень м 3

  v

  10315

  9760

  Тариф за 1 м 3 технічної води, руб.

  Т вт

  30


  Тариф за 1 м 3 побутової води, руб.

  Т вб

  20


  Збільшення матеріальних витрат у накладних витратах в плановому році, раз

  До мз

  1

  1,2

  Збільшення інших накладних витрат у плановому році (крім статей Ш гр.), Раз

  До інш

  1

  0,9

  Податки включені до кошторису накладних витрат за умовами планового року, тис. руб.

  S yc

  367

  336

  Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів, тис. руб.


  1

  202

  Оплата відсотків по кредитах у межах ставки, встановленої законодавством, тис. руб.


  0

  0

  Платежі з обов'язкового страхування майна підприємства та окремих категорій працівників, тис. руб.


  0

  0

  Витрати по збільшенню попиту на транспортно-експедиційні послуги та інші види робіт, тис. руб.


  -

  -

  Розмір відрахувань на соц. потреби по ЕСН,%

  П сс

  26

  26

  Балансова ціна автомобіля в баз. році, руб.

  Ц а

  800000

  800000

  Балансова ціна причепа в базовому році, руб.

  Ц пр

  300000

  300000

  Середнє збільшення цін автомобілів та причепів у плановому році, раз

  До

  -

  -

  Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення автомобілів на 1000 км,%

  b

  0,01

  0,01

  Те ж на рік,%

  b

  4

  4

  Норма відрахувань на кап. ремонт автомобілів на 1000 км,%

  a  Те ж на рік,%

  a  Норма відрахувань на повне відновлення причепа на 1000 км,%

  b  Те ж на капітальний ремонт,%

  a  Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат (крім податку на прибуток), тис. руб.

  S н  Ставка податку на прибуток,% / 100

  Н приб

  20

  20

  Середнє збільшення вартості будівель і обладнання в плановому році

  До АФ

  -

  -

  180

  Вартість капітального ремонту одного автомобіля на АРЗ, тис. руб.

  Ц кр

  300

  300

  Додаток 2

  Розрахунок чистого дисконтованого доходу за планованим заходам з організації експедирування

  Крок розрахунку

  МІСЯЦЬ

  Ефект умовно річний

  (I + r/100) n

  Дисконтований ефект

  ЧДД


  Базовий рік

  У прогнозованих цінах
  1

  102,25

  102,90

  1,010

  101,936

  -498,1

  2

  102,25

  103,56

  1,019

  101,623

  -396,4

  3

  102,25

  104,23

  1,029

  101,311

  -295,1

  4

  102,25

  104,89

  1,039

  101,000

  -194,1

  5

  102,25

  105,56

  1,048

  100,690

  -93,4

  6

  102,25

  106,24

  1,058

  100,380

  6,9

  7

  102,25

  106,92

  1,068

  100,072

  107,0

  За оновленню парку рухомого складу

  Крок розрахунку

  РІК

  Ефект умовно річний

  (I + r/100) n

  Дисконтований ефект

  ЧДД


  Базовий рік

  У прогнозованих цінах
  1

  1394

  1505,5

  1,012

  1487,7

  -8512,3

  2

  1394

  1626,0

  1,024

  1587,6

  -6924,7

  3

  1394

  1756,0

  1,036

  1694,3

  -5230,4

  4

  1394

  1896,5

  1,049

  1808,2

  -3422,2

  5

  1394

  2048,2

  1,061

  1929,7

  -1492,6

  6

  1394

  2212,1

  1,074

  2059,3

  566,7

  7

  1394

  2389,1

  1,087

  2197,7

  2764,4

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Курсова
  523.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Складання транспортно-фінансового плану автотранспортного підприємства
  Фінансовий план підприємства
  Фінансовий план підприємства по послугах ЖКГ
  Фінансовий план підприємства по виробництву столів та шаф на основі аналізу фінансових показників
  Фінансовий план
  Фінансовий план 2
  Робота автотранспортного підприємства
  Диспетчеризація автотранспортного підприємства
  Оборотні кошти автотранспортного підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru