додати матеріал


Транспортна інфраструктура

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський гуманітарно-економічний інститут

Нижегородський філія

Факультет економіки і управління

Реферат

з логістики на тему № 21

"Транспортна інфраструктура"

Виконав:

студент 4 курсу,

групи МЗП 04 / 2

Будівельників А. М..

Перевірила:

Ожерельева Н.К.

м. Нижній Новгород

2008

Зміст

Введення

 1. Поняття і роль транспортної інфраструктури

 2. Теоретичні основи транспорту

 3. Характеристики видів транспорту

 4. Основні види транспорту

 5. Транспортні тарифи і правила їх застосування

 6. Маршрут та його характеристики

 7. Документаційне забезпечення транспортної логістики

 8. Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури.

Висновок

Список літератури

Введення

Загальновідомо, що для нашої країни з її величезною територією сучасна і передова транспортна інфраструктура - це воістину дорога в майбутнє, без жодного перебільшення. Вона має стратегічне значення для економічного зростання і якісного переходу економіки до інноваційного шляху розвитку. Вже не кажучи про відкриваються нові можливості для регіональної і міжнародної кооперації.

Роль транспортної галузі виробництва в сучасній економіці дуже велика. Від її ефективності залежить ефективність роботи інших галузей промисловості, а отже, і економічного добробуту країни.

Ринок транспортних послуг - один з найдинамічніших у світі. Зростання економіки супроводжується бурхливим зростанням ринку транспортних, експедиторських і логістичних послуг. Зміни в економіці Росії поки що неминучі, і, перш за все, необхідна термінова модернізація і будівництво транспортно-логістичної інфраструктури.

Актуальним завданням стало посилення регіональних аспектів у розвитку транспортної інфраструктури, що повністю відповідає цілям Транспортної стратегії Російської Федерації на період до 2020 року. Мова йде не просто про реалізацію проектів з розвитку транспортної інфраструктури, а про узгоджений розвиток та організації взаємодії різних видів транспорту і користувачів транспортних послуг. Необхідно активно розвивати транспортні коридори і комплексні транспортні вузли. Цілком очевидно, що без розвитку транспортної інфраструктури про економічне зростання не може бути й мови.

Завдання реферату - розглянути основи розвитку транспортної інфраструктура, виявити її суть і завдання, а також розглянути роль і суспільне значення транспорту. Пояснити переваги і недоліки окремих транспортних ланцюгів, розглянути перспективи розвитку транспортної інфраструктури.

1. Поняття і роль транспортної інфраструктури

Транспорт - важлива складова частина світової економіки, так як є матеріальним носієм між державами. Спеціалізація держав, їх комплексний розвиток неможливі без системи транспорту. Транспортний фактор впливає на розміщення виробництва, без його врахування не можна досягти раціонального розміщення продуктивних сил. При розміщенні виробництва враховується потреба в перевезеннях, маса вихідних матеріалів готової продукції, їх транспортабельність, забезпеченість транспортними шляхами, їх пропускна здатність і т.д. Залежно від впливу цих складових і розміщуються підприємства. Важливе значення транспорт має і у вирішення соціально-економічних проблем. Забезпеченість території добре розвиненою транспортною системою служить одним з важливих факторів залучення населення і виробництва, є важливою перевагою для розміщення продуктивних сил і дає інтеграційний ефект.

Специфіка транспорту як сфери економіки полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а лише бере участь у її створенні, забезпечуючи виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і доставляючи готову продукцію споживачеві. Транспортні витрати включаються в собівартість продукції. За деяким галузям промисловості транспортні витрати дуже значні, як, наприклад, у лісовій, нафтовій галузях промисловості, де вони можуть досягати 30% собівартості продукції.

Роль транспорту не зводиться тільки до переміщення вантажів і пасажирів, він активно впливає на весь процес розширеного відтворення, сприяючи економічному, культурному та соціальному розвитку суспільства, у зв'язку з чим, він вважається однією з найважливіших базових галузей економіки.

Найважливішу роль транспорту у розвитку економіки країни підкреслювали А. Сміт, М. Ломоносов, М. Баранський, М. Мироненко, Г. Лаппо та інші відомі економісти і географи.

Всі вони вказували, що, здійснюючи свою діяльність, транспорт виконує кілька громадських функцій, до найважливіших з яких відносяться:

- Економічна, яка полягає в забезпеченні розвитку, зв'язку і координації всіх галузей економіки;

- Культурна, яка полягає в можливості розповсюдження за допомогою транспорту естетичних цінностей. Слід зазначити, що і сам транспорт став елементом культури (створюються музеї транспорту, товариства любителів старовинних автомобілів і ін);

- Соціологічна функція полягає в економії часу людини, полегшенні праці та підвищення його продуктивності;

- Наукове значення має двоякий характер. З одного боку транспорт, потребуючи в удосконаленні, ставить перед наукою нові завдання. З іншого - транспорт дозволяє інтенсивно розвиватися багатьом напрямкам науки;

- Оборонна функція проявляється в можливості швидкої передислокації військ, населення, виробництва. [13]

В економічній літературі назву "інфраструктура" (від латинського "infra" - "під" і "strukture" - "будова, пристрій") означає підструктура тобто окрема галузь економіки, яка займається створенням зовнішніх умов функціонування основного виробництва. Хоча цей термін широко використовується в економічних дослідженнях, до цих пір залишається дискусійним з визначення складу галузей, об'єктів та видів діяльності, що входять в неї.

Транспорт - дуже різноманітна галузь. Всі його види, виконуючи головну функцію - забезпечення господарського комплексу країни у вантажних і пасажирських перевезеннях, вступають між собою і більшістю сфер виробництва у взаємодію. Це дає підставу розглядати транспорт як систему, а весь механізм формування і розвитку її - у нерозривній єдності зі всією економікою країни. [10]

Дуже часто в економіко-географічної і особливо економічній літературі під транспортною системою розуміють лише мережа шляхів сполучення. Безумовно, шляхи сполучення - одна з найголовніших складових транспортної системи, але зводити транспортну систему тільки до шляхів повідомлення не можна. Невід'ємними складовими транспортної системи є технічна частина, а також управлінська частина. У цьому сенсі синонімом терміна транспортна система є поняття транспортний комплекс.

Таким чином, можна визначити транспортну систему як територіальне об'єднання мережі шляхів сполучення, технічних засобів і служб перевезень, які, об'єднуючи всі види транспорту і всі складові транспортного процесу у їх взаємодії, забезпечує реалізацію транспортно-економічних зв'язків з метою успішного функціонування економіки країни. Ключову роль у створенні єдиної транспортної системи країни (регіону) відіграє розвиток транспортної інфраструктури.

Об'єкти транспортної інфраструктури включають в себе залізничні, трамвайні та внутрішні водні шляхи, контактні лінії, автомобільні дороги, тунелі, естакади, мости, вокзали, залізничні та автобусні станції, метрополітени, аеродроми і аеропорти, об'єкти систем зв'язку, навігації та управління рухом транспортних засобів, а також інші забезпечують функціонування транспортного комплексу будівлі, споруди, пристрої й устаткування. До транспортних засобів відносяться повітряні судна, залізничний рухомий склад, судна, які використовуються з метою торговельного мореплавства або судноплавства, рухомий склад автомобільного та електричного міського наземного пасажирського транспорту. [4]

Проте термін «транспортна інфраструктура» іноді використовується і в більш широкому розумінні. Оскільки транспортна сфера завжди пов'язується з загальним розвитком продуктивних сил, то вона розглядається як одна з найважливіших складових частин інфраструктури економіки в цілому. У цьому значенні поняття «транспортна система» і «транспортна інфраструктура» практично тотожні. У даній роботі за основу береться саме таке широке розуміння терміну «транспортна інфраструктура»

2. Теоретичні основи транспортування

Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів.

Функції транспортування:

1) переміщення вантажу. Кожен вантаж повинен бути доставлений до місць подальшої переробки чи споживання. Переміщення вантажу по логістичному ланцюжку дозволяє перетворити добувається сировину в готову продукцію, а потім доставити її кінцевому покупцеві. Одночасно з фізичним переміщенням повинна збільшуватися і споживча вартість вантажу, інакше таке переміщення буде економічно недоцільним. Крім фінансового є ще один аспект переміщення - тимчасової.

2) зберігання вантажу. У процесі перевезення відбувається також і зберігання вантажу, тобто не займаються складські площі. Ця функція перевезення актуальна, якщо існує обмеження в складських площах, тоді можна усвідомлено обирати більш повільні способи транспортування. Крім того, існують ситуації, коли склад є лише транзитним перевалочним пунктом. У цьому випадку транспортні засоби, можливо, використовувати також для безпосереднього зберігання з метою усунення дорогих вантажно-розвантажувальних робіт.

Головна мета транспортування - доставити потрібний продукт потрібної якості і потрібної кількості потрібного покупцеві, в потрібне місце з мінімальними витратами.

Існують два основні принципи організації транспортування:

1. Економія за рахунок масштабу вантажоперевезення відбувається внаслідок скорочення транспортних витрат на одиницю вантажу внаслідок його укрупнення. Чим більше партія відправки, тим менші витрати на одиницю вантажу. Це особливо актуально для залізничного та водного транспорту.

2. Економія за рахунок дальності маршруту відбувається за рахунок скорочення вартості перевезення вантажу на одиницю відстані. Причини цього т ж, що і при економії за рахунок масштабу вантажоперевезення. [6]

3. Характеристика видів транспорту

Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт належить до сфери виробництва матеріальних послуг.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

Транспорт загального користування - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу і населення. Його часто називають магістральним (магістраль - основна, головна лінія у якійсь системі, в даному випадку, в системі шляхів сполучення). Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський та річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний).

Транспорт не загального користування - внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать не транспортним організаціям.

Однією з найважливіших завдань, що виникають у діяльності транспортного відділу, є вибір видів і типів транспортних засобів, що здійснюють перевезення. На вибір транспортних засобів впливають:

характер вантажу (вага, об'єм, консистенція);

кількість і частота відправляються партій;

кліматичні, сезонні характеристики;

відстань, на яку перевозиться вантаж;

близькість розташування точки доставки вантажу до залізничної мережі, автомагістралі, річці або моря, аеропорту;

збереження вантажу;

ризик невиконання поставок для вантажу.

Отже, існують такі основні види транспорту:

залізничний

морський

внутрішній водний 9речной)

автомобільний

повітряний

трубопровідний

Кожен з видів транспорту має конкретні особливості, переваги і недоліки, що визначають можливості його використання в логістичній системі.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємній зв'язки з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні особливості різних видів транспорту.

Розглянемо основні переваги та недоліки автомобільного, залізничного, водного і повітряного транспорту, суттєві з точки зору логістики.

Автомобільний транспорт. Традиційно використовується для перевезень на короткі відстані. Одне з основних переваг - висока маневреність. За допомогою автомобільного транспорту вантаж може доставлятися "від дверей до дверей" із необхідною ступенем терміновості. Цей вид транспорту забезпечує регулярність поставки, а також можливість поставки малими партіями. Тут, в порівнянні з іншими видами, пред'являються менш жорсткі вимоги до упакування товару.

Основним недоліком автомобільного транспорту є порівняно висока собівартість перевезень, плата за які зазвичай стягується за максимальною вантажопідйомності автомобіля. До інших недоліків цього виду транспорту відносять також терміновість розвантаження, можливість розкрадання вантажу і викрадення автотранспорту, порівняно малу вантажопідйомність. Автомобільний транспорт екологічно несприятливий, що також стримує його застосування.

Залізничний транспорт. Цей вид транспорту добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умовах. Залізничний транспорт забезпечує можливість порівняно швидкої доставки вантажу на великі відстані. Перевезення регулярні. Тут можна ефективно організувати виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Істотною перевагою залізничного транспорту є порівняно невисока собівартість перевезення вантажів, а також наявність знижок.

До недоліків залізничного транспорту слід віднести обмежену кількість перевізників, а також низьку можливість доставки до пунктів споживання, тобто за відсутності під'їзних шляхів залізничний транспорт повинен доповнюватися автомобільним.

Морський транспорт. Є найбільшим перевізником в міжнародних перевезеннях. Його основні переваги - низькі вантажні тарифи та висока провізна спроможність.

До вад морського транспорту відносять його низьку швидкість, жорсткі вимоги до упаковки і кріплення вантажів, малу частоту відправок. Морський транспорт істотно залежить від погодних і навігаційних умов і вимагає створення складної портової інфраструктури.

Внутрішній водний транспорт. Тут низькі вантажні тарифи. При перевезеннях вантажів вагою понад 100 т на відстань більш 250 км цей вид транспорту - найдешевший.

До недоліків внутрішнього водного транспорту, крім малої швидкості доставки, відносять також низьку доступність в географічному плані. Це обумовлено обмеженнями, які накладає конфігурація водних шляхів, нерівномірність глибин і мінливі навігаційні умови.

Повітряний транспорт. Основні переваги - найвища швидкість, можливість досягнення віддалених районів, висока схоронність вантажів.

До недоліків відносять високі вантажні тарифи і залежність від метеоумов, яка знижує надійність дотримання графіка поставки.

Трубопровідний транспорт. Забезпечує низьку собівартість при високій пропускної здатності. Ступінь схоронності вантажів на цьому виді транспорту висока.

Недоліком трубопровідного транспорту є вузька номенклатура підлягають транспортуванню вантажів (рідини, гази, емульсії). [2]

Експертна оцінка значимості різних чинників показує, що при виборі транспорту, в першу чергу, беруть до уваги такі:

надійність дотримання графіка доставки;

час доставки:

вартість перевезення.

Отже, перш за все менеджер повинен вирішити питання створювати чи свій парк транспортних засобів або використовувати найману транспорт. При виборі альтернативи зазвичай виходять з певної системи критеріїв, до яких відносяться:

Витрати на створення і експлуатацію власного парку транспортних засобів

Витрати на оплату послуг транспортних, транспортно - експедиційних фірм та інших посередників у транспортуванні

Швидкість транспортування

Якість транспортування (надійність доставки, збереження вантажу і т.п.)

Далеко не завжди підприємство може собі дозволити утримувати власний парк транспортних засобів. Крім того, деякі перевезення здійснюються з використанням дуже дорогих транспортів, тому підприємства часто вдаються до залучення сторонніх перевізників.

Вибір постачальника транспортних послуг - відповідальний процес, фактично це вибір стратегічного партнера, оскільки від якості і вартості його послуг значною мірою буде залежати якість і вартість послуг підприємства.

4. Основні види транспортування

Унімодальному (одновидових) транспортування

Здійснюється одним видом транспорту, наприклад, автомобільному. Звичайно застосовується, коли задані початковий і кінцевий пункт транспортування логістичного ланцюга без проміжних операцій складування і вантажопереробки. Критеріями вибору виду транспортування в таке перевезення є вид вантажу, обсяг відправлення, час доставки вантажу, витрати на перевезення. Наприклад, при великотоннажних відправленнях і при наявності під'їзних шляхів доцільніше застосовувати залізничний транспорт, при дрібнопартійних відправленнях на короткі відстані - автомобільний.

Змішана

Здійснюється звичайно двома видами транспорту, наприклад, залізнично-автомобільний, річковий-автомобільної, морської-залізничної та т.п. при цьому вантаж доставляється першим видом транспорту в так званий пункт перевалки або вантажний термінал без зберігання або з короткочасним зберіганням з подальшою перевантаженням на інший вид транспорту. Типовим прикладом змішаного перевезення є обслуговування автотранспортними фірмами залізничних станцій або морського 9речного0 порту транспортного вузла. Ознаками змішаної роздільної перевезення є наявність кількох транспортних документів, послідовна схема взаємодії учасників транспортного процесу.

Комбінована

Це перевезення відрізняється від змішаної наявністю більш ніж двох видів транспорту. Її використання обумовлене структурою логістичних каналів постачання. Коли, наприклад, відправлення великих партій ДП проводитися з заводу-виготовлювача на оптову базу залізничним транспортом (з метою максимального зниження витрат), а розвозка з оптової бази в пункти роздрібної торгівлі здійснюється автомобільним транспортом.

Інтермодальна

Це перевезення вантажу декількома видами транспорту, при якому один з перевізників організовує всю доставку від одного пункту відправлення через один або більше пунктів призначення і в залежності від розподілу відповідальності за перевезення видаються різні види транспортних документів.

Мультимодальна

У цьому випадку є особа, яка організує перевезення, несе за неї відповідальність на всьому шляху прямування незалежно від кількості приймаючих участь видів транспорту при оформленні єдиного перевізного документа.

Ознаки интермодальной і мультимодальній перевезень:

Наявність оператора доставки від початкового до кінцевого пункту логістичного ланцюга

Єдина наскрізна система фрахту

Єдиний транспортний документ

Єдина відповідальність за вантаж і виконання договору перевезення.

Отже, до основних критеріїв при виборі способу перевезення та виду транспорту належать:

Мінімальні витрати на транспортування

Заданий час транзиту (доставки вантажу)

Максимальна надійність і безпеку

Мінімальні витрати (збиток), пов'язані із запасами в дорозі

Потужність і доступність виду транспорту

Продуктова диференціація

5. Транспортні тарифи і правила їх застосування

Розрахунки за послуги, що надаються транспортними організаціями, здійснюються з допомогою транспортних тарифів.

Транспортні тарифи - механізм формування оплати компаніям-перевізникам за транспортні та супутні послуги.

Тарифи включають в себе:

плату, що стягуються за перевезення вантажів:

збори за додаткові операції, пов'язані з перевезенням вантажів;

правила обчислення плати і зборів.

Як економічна категорія транспортні тарифи є формою ціни на продукцію транспорту. Їх побудова повинна забезпечувати для транспортного підприємства відшкодування експлуатаційних витрат і можливість отримання прибутку, а для покупця транспортних послуг - можливість перекриття транспортних витрат. Як відомо, одним з істотних факторів, що впливають на вибір організатора доставки товару, є вартість перевезення. Боротьба за клієнтів, неминуча в умовах конкуренції, також може вносити корективи в транспортні тарифи.

Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особливості. Зупинимося на їхній короткій характеристиці.

На залізничному транспорті для визначення вартості перевезення вантажів використовують загальні, виняткові, пільгових та місцеві тарифи.

Загальні тарифи - це основний вид тарифів. З їх допомогою визначається вартість перевезення основної маси вантажів. Виняткові тарифи - це тарифи, що встановлюються з відхиленням від загальних тарифів у вигляді спеціальних надбавок і знижок. Вони можуть бути підвищеними і чи зниженими і поширюються, як правило, лише на конкретні вантажі. Пільгові тарифи застосовуються при перевезенні вантажів для певної мети, а також вантажів самих залізниць. Місцеві тарифи встановлюють начальники окремих залізниць. Ці тарифи, які включають у себе розмір плати за перевезення вантажів і ставки різних зборів, діють в межах даної залізниці.

Крім провізної плати залізниця стягує з вантажоодержувачів і вантажовідправників плату за додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів. Такого роду платежі називаються зборами і стягуються за виконання залізницею операцій зі зберігання, зважування, перевірці вантажу, подачі або прибирання вагонів, дезінсекції вагонів, експедирування вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт та ін

Основні фактори, від яких залежить перевезення вантажів залізничним транспортом, - вид відправки. Тип вагона, приналежність вагона або контейнера, обсяг перевезеного вантажу.

Вид відправлення. По залізниці вантаж можна відправити вагонними, контейнерної, малотоннажної (вагою до 25 тонн і об'ємом до піввагона) і дрібної відправкою (вагою до 10 тонн і об'ємом до 1 / 3 місткості вагона).

Швидкість перевезення. По залізниці вантаж може перевозитися вантажний, великий чи пасажирської швидкістю. Вид швидкості визначає, скільки кілометрів на добу повинен проходити вантаж.

Відстань (кілометраж) перевезення. Провізна плата може стягуватися за відстань (при перевезеннях вантажний чи великий швидкістю) або за дійсно пройдену відстань (в разі перевезення негабаритних вантажів або перевезення вантажів пасажирської швидкістю).

Тип вагона. По залізниці вантаж може перевозитися в універсальних, спеціалізованих або ізотермічних вагонах, в цистернах або на платформах. Розмір провізної плати в кожному випадку буде різним.

Належність вагона чи контейнера. Вагон, платформа чи контейнер можуть належати залізниці, а можуть бути власністю вантажоодержувача або вантажовідправника.

Кількість перевезеного вантажу. Фактор, також надає суттєвий вплив на вартість перевезення.

Основні фактори, від яких залежить розмір плати при перевезенні вантажів на автомобільному транспорті, - відрядні тарифи, тарифи на перевезення вантажів на умовах платних тонно-годин, тарифи за повременное користування вантажними або легковими автомобілями, тарифи на перевезення з покілометрового розрахунку, тарифи на перегін рухомого складу, договірні тарифи.

На розмір тарифної плати на автомобільному транспорті впливають такі чинники: відстань перевезення, маса вантажу, об'єм та вага вантажу, вантажопідйомність автомобіля, загальний пробіг, тип автомобіля, район, в якому здійснюється перевезення. Кожен тариф на перевезення вантажів автомобільним транспортом враховує не всю сукупність факторів, а деякі з них, найбільш істотні в даних умовах перевезення. У всіх випадках на розмір плати за використання автомобіля надає вплив район, в якому здійснюється перевезення. Це пояснюється стійкими відмінностями в рівні собівартості перевезень вантажів по районах.

Основні фактори, від яких залежить розмір плати при перевезенні вантажів річковим транспортом, - тарифи на перевезення вантажів і збори за перевантажувальні роботи, пов'язані з перевезеннями. Вони визначаються пароплавствами самостійно з урахуванням кон'юнктури ринку, де пароплавство виступає як транспортна організація. В основу розрахунку розміру тарифу закладається собівартість послуг, прогнозована на період введення тарифів і зборів в дію, а також граничний рівень рентабельності, встановлений чинним законодавством.

Оплата за перевезення вантажів на морському транспорті здійснюється або за тарифом, або за фрахтової ставці. Якщо вантаж слід за напрямку стійкого вантажного потоку, то перевезення здійснюється системою лінійного судноплавства. При цьому вантаж рухається за розкладом і оплачується по оголошеному тарифу. У тому випадку, коли при виконанні перевезення робота вантажних судів не пов'язана з постійними районами плавання, з постійними портами вантаження і вивантаження, не обмежена певним видом вантажу, перевезення оплачується за фрахтової ставці. [1]

6. Маршрут та його характеристики

Маршрут - це встановлений відповідно обладнаний і по можливості найкоротший шлях прямування наземного пасажирського транспорту, що має початкові і кінцеві пункти. Маршрути класифікуються:

За часом дії: постійні, тимчасові, сезонні,

За розташуванням на території міста: діаметральні, тангенсальная (з'єднує околиці міста, минаючи центр), радіальна, полукольцевая, комбінована, центральні, периферійних,

за призначенням: основні, подвозящіе,

за способом організації руху: звичайні, експресні, полуекспрессние, швидкі, укорочені.

Сукупність усіх маршрутів і конфігурація їх на плані міста називається маршрутною мережею (маршрутної системою). Від правильності вибору маршруту залежить ступінь задоволення потреби населення у перевезеннях. Це досягається за допомогою скорочення:

а) координації систематизації різних транспортних систем, структур і підприємств.

б) високим ступенем впорядкованості маршруту для перевезень.

- Попит на перевезення на цьому маршруті,

- Рухливість населення в даному районі,

- Адміністративне значення району,

-Ступінь узгодженості різних видів транспортних підприємств на даному маршруті,

- Рухливість населення в даному районі,

-Ступінь узгодженості різних видів транспортних підприємств у даному районі перевезень,

- Стан рухомого складу,

-Стану дорожнього полотна та ступеня впорядкованості прилеглого маршруту,

- Погоднокліматіческіе фактори. [3]

7. Документаційного забезпечення транспортної логістики

При здійсненні перевезень необхідно, щоб документаційний супровід вантажу відповідало вимогам законодавства, інформація про вантаж була достатня для перевірки відповідності замовлення і поставки. Повинна бути можливість відобразити розбіжності замовлення і поставки, поставки та відправлення. Для перевезень усередині країни основними документами є:

товарно-транспортна накладна, товарна накладна (при покупці віддається перевізником на підтвердження приймання вантажів, містить опис складу та розміру вантажний відправки).

перевізний рахунок-фактура - інструмент, за допомогою якого перевізник стягує плату;

вантажний маніфест - в ньому вказуються всі зупинки у випадку, коли на одному транспортному засобі перевозяться змішані вантажні відправлення.

Міжнародні перевезення пред'являють більш високі вимоги до документації. Загальні форми міжнародної транспортної документації:

експортний безвідривної акредитив. Кредитний договір між імпортером і банком про передачу зобов'язань з оплати імпортером отриманих від експортера товарів банку імпортера;

банківський чек (перекладної вексель). Засіб платежу в експортно-імпортних операціях. Існують два типи подібних угод: за пред'явленням належних документів і після певного часу після акцептування належних документів. Банківський чек, до якого додаються супровідні інструкції та інші документи, називається документарними переказним векселем;

коносамент - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному власникові коносамента. Є одним з основних документів, що застосовуються при митному оформленні та митному контролі товарів, що переміщуються морським транспортом.

8. Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури

Останнім часом потреби в транспортних послугах тільки ростуть. Однак існуюча інфраструктура вже не в змозі забезпечити потреби економіки. Значна частина об'єктів інфраструктури виходить з ладу, стала технічно непридатною, морально застаріває. Лише кілька прикладів: за останні 15 років кількість діючих аеропортів в країні скоротилося в чотири рази. Велика частина залізничного парку, повітряних та річкових суден виробили граничні терміни експлуатації. Знос основних фондів річкових портів становить від 50 до 70 відсотків. А аеропортная мережа наблизилася до критичної позначки в 80 відсотків. [14]

Незважаючи на загальну адаптацію транспорту до ринкових умов, стан транспортної галузі і рівень її розвитку в даний час не можна вважати задовільними.

Системною проблемою транспортної галузі є невідповідність між низьким рівнем її розвитку, ефективністю та якістю функціонування і зростаючим попитом економіки і суспільства на транспортні послуги. Це проявляється в наступному:

1) стан опорної транспортної мережі не відповідає існуючим і перспективним вантажо-і пасажиропотоку.

2) транспортні технології не відповідають сучасним вимогам ефективного функціонування транспорту в умовах ринку, перешкоджають задоволенню зростаючого попиту на якісні транспортні послуги, зниження собівартості перевезень, оптимального використання існуючої транспортної інфраструктури.

3) рівень доступності та якість транспортних послуг не відповідають потребам населення країни. Громадський пасажирський транспорт у містах і в приміських зонах не в змозі забезпечити попит на якісні пасажирські перевезення. Значна частина сільських населених пунктів країни не забезпечена зв'язком по дорогах з твердим покриттям з опорною транспортною мережею.

4) спостерігається істотне відставання темпів розвитку дорожньої мережі від темпів автомобілізації суспільства. Сьогодні близько третини протяжності федеральних автомобільних доріг працюють у режимі перевантаження, особливо на підходах до великих міст.

5) основні фонди всіх видів транспорту оновлюються недостатніми темпами, в результаті їх знос досяг 55-70 відсотків і продовжує наростати. Це тягне за собою зниження рівня безпеки транспортного процесу, зростання транспортних витрат і може стати причиною виникнення дефіциту провізних та пропускних можливостей в окремих елементах транспортної системи.

6) зберігається певна залежність зовнішньої торгівлі від іноземних комунікацій і перевізників, не до кінця використовується транзитний потенціал Російської Федерації. Потужності портової інфраструктури не дозволяють забезпечувати переробку російських зовнішньоторговельних вантажів в портах Російської Федерації.

7) показники безпеки транспортного процесу, в першу чергу дорожнього руху, не відповідають світовому рівню. У дорожньо-транспортних пригодах щорічно гинуть більше 36 тис. чоловік і отримують поранення більше 200 тис. чоловік. Через забруднення навколишнього середовища викидами транспорту в містах Росії щороку передчасно помирає не менше 21 тис. чоловік. Загальний збиток від таких негативних наслідків транспортної діяльності, як аварійність, забруднення навколишнього середовища, втрати економіки та суспільства від перевантаження транспортних комунікацій, щорічно складає не менше 7-8% ВВП.

8) значно загострилися проблеми забезпечення транспортної безпеки та антитерористичної стійкості транспортної системи. [15]

Проблема в цілому і окремі її аспекти створюють загрозу обмеження економічного зростання та реалізації соціальних програм розвитку країни.

Висновок

Перехід економіки країни до ринку та формуванню ринкових відносин вимагає динамічного і збалансованого розвитку всіх ланок національної економіки, включаючи транспортну інфраструктуру. В даний час транспортна інфраструктура висувалася і посіла одне з пріоритетних місць серед основних чинників, що визначають ефективне функціонування економіки країни і стала найважливішою умовою її подальшого розвитку.

Разом з тим характерною особливістю транспортної інфраструктури протягом останніх років став її економічну кризу через транспортну залежності країни, фізичного і морального зносу матеріально-технічної бази, диспропорцій і нерівномірностей розміщення виділяються інвестицій, відсутності ринкового механізму функціонування та управління.

Формування необхідних умов збалансованого, раціонального розвитку і розміщення транспортної інфраструктури, усунення наявних диспропорцій між нею та іншими галузями економіки вимагають розробки її стратегії на середньострокові і довгострокові тимчасові горизонти. Реалізація ж стратегії розвитку та розміщення транспортної інфраструктури з метою вирішення проблеми повного, своєчасного, безперебійного та якісного задоволення швидкозростаючого попиту споживачів послуг з можливими мінімальними витратами зажадає пріоритетного, випереджаючого і прискореного її формування по відношенню до економіки в цілому та її галузей.

Транспортна інфраструктура в рамках будь-якого регіону повинна гарантувати необхідні умови для функціонування і розвитку основних галузей виробництва та забезпечувати максимально ефективне використання економічного та виробничого потенціалу. Кожна країна або регіон повинен мати таку транспортну інфраструктуру, яка повністю задовольняла б попит даної території в транспортних послугах.

Список літератури

 1. Гаджинский А.М. Логістика: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - 12-е изд., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2006.

 2. Неруш Ю.М. Логістика: Учеб. для вузів. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 3. Транспортна логістика: Підручник / За заг. Ред. Л.Б. Миротина. - 2-е вид., Стереотип. - М.: Видавництво «Іспит», 2005.

 4. Федеральний закон від 09.02.07 № 16-ФЗ «Про транспортну безпеку».

 5. Озуну С. Розумні дороги / / Транспорт Росії. - 06 березня 2008. - № 10.

 6. Соколов В. Транспортно-експедиційне обслуговування / / Логінфо. - 2006. - № 11.

 7. Старовойтов О. Автомобіль - не розкіш / / Транспорт Росії. - 26 жовтня 2006. - № 43.

 8. Тітюхін Д. Сморчков І. Основні тренди в становленні ринку логістичних послуг / / Логінфо. - 2007. - № 12.

 9. Ушенін Є. біля останньої межі виявилися багато російських автопідприємства / / Транспорт Росії. - 07 травня 2008. - № 19.

 10. Щербанін Ю. Транспортна інфраструктура - це Transport Infrastrukture / / Російська Федерація сьогодні. - 2005. - № 9.

 11. Богатко С. Логіка транспортної логістики / / www. Logictics. Ru.

 12. Дунаєв О. Російські транзитні транспортні коридори / / www / dialogbv. Ru.

 13. Путін В. Транспортну інфраструктуру треба розвивати / / www. Rbc. Ru.

 14. Стенографічний звіт про засідання президії Государсвенного ради з питань розвитку транспортної інфраструктури країни / / www. Kremlin. Ru.

 15. Стратегія розвитку транспорту Російської Федерації на період до 2010 року / / www. Mintrans. Ru.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Реферат
99.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Транспортна інфраструктура Франції
Інфраструктура підприємства
Інфраструктура ринку
Транспортна логістика
Транспортна безпека
Транспортна логістика 2
Транспортна задача
Транспортна система
Транспортна травма
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru