Техніка та технологія зовнішньоторговельних операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення. 2
Технологія зовнішньоторговельних операцій АСБ "Беларусбанк". 3
Висновок. 14
Список використаних джерел. 15

Введення

Зовнішньоторговельна операція - це комплекс дій учасників торгового процесу, що представляють різні країни, з метою здійснення торгового обміну. При цьому учасників торгового процесу (контрагентів) повинно бути не менше двох: продавець і покупець.
Ефективність експортно-імпортних операцій дозволяє виявити і кількісно оцінити причини успіхів і невдач, допомагає прийняти правильні рішення, оптимізувати економічні показники. Здійснити це можливо з використанням наступної методики аналізу ефективності експортно-імпортних операцій, яка передбачає:
- Аналіз імпорту товарів на умовах комерційного кредиту;
- Аналіз ефективності експортних операцій;
- Аналіз ефективності віддачі коштів, вкладених в експортні операції.
Організація зовнішньоторговельних операцій на підприємстві включає в себе наступні етапи: вивчення кон'юнктури зовнішнього ринку експортером та імпортером з їхнього виду товару; вибір форм і методів роботи на ринку; планування зовнішньоторговельної операції; проведення рекламної компанії, підготовка та укладення зовнішньоторговельного контракту; виконання контрактних зобов'язань і контроль за виконанням.
Управління зовнішньоторговельною діяльністю, здійснюється на рівні підприємства відповідно до законодавства ЗЕД та місцевими нормативними актами.
У даній роботі ми розглянемо техніку та технологію зовнішньоторговельних операцій на прикладі АСБ "Беларусбанк".

Технологія зовнішньоторговельних операцій АСБ "Беларусбанк"

Будь-які взаємини між сторонами, як правило, полягають у вигляді договору.
Відповідно до Цивільного кодексу Республіки Білорусь (далі - ЦК) договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Існує безліч видів договорів залежно від їх змісту і застосування: оплатне і безоплатні договори, публічні договори, договори на користь третьої особи, односторонні договори і т.д.
До розгляду зовнішньоторговельного договору треба підходити індивідуально. Зовнішньоторговельний контракт - це основний комерційний документ зовнішньоторговельної операції, що свідчить про досягнуту угоду між сторонами. Предметом зовнішньоторговельного контракту можуть бути купівля-продаж товару, виконання підрядних робіт, оренда, ліцензування, позику або кредит, надання права на продаж і ін
Зовнішньоторговельний договір регулюється цілою низкою нормативних вимог. Правильно складений договір дозволить мінімізувати ризики при укладанні угоди і дає можливість запобігти розбіжності між контрагентами за договором, а також буде гарантом впевненості в тому, що по укладеній угоді Вам не доведеться червоніти і пояснюватися перед контролюючими органами.
Необхідно особливу увагу приділити формі договору, так як у деяких країнах немає законодавчо встановлених вимог до оформлення зовнішньоторговельних операцій, наприклад у Німеччині, Франції, Італії та США. Австрійська правова система визнає за підприємцями право постачання товару за кордон на основі усної домовленості. У Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, укладеної у Відні 11.04. 1980 р., учасницею якої є і Білорусь, відображена аналогічна норма. У теж час білоруське внутрішньодержавне право в цьому питанні займає більш жорстку позицію.
Відповідно до ГК зовнішньоекономічна угода повинна укладатися в письмовій форм, якщо однією зі сторін виступає білоруське підприємство. Ця умова було відзначено і в застереженні про приєднання до вищевказаної Віденської конвенції ООН (така ж застереження є в Росії, Угорщини, Литви та України).
Білоруське цивільне законодавство передбачає кілька варіантів додержання письмової форми угоди, наприклад, складання єдиного документа, підписаного сторонами, або обмін документами за допомогою пошти, телеграфу, факсу чи іншого засобу зв'язку. Вибір найбільш пріоритетним з них визначається сторонами угоди самостійно. На практиці часто зовнішньоекономічні контракти підписуються з використанням факсимільного зв'язку, що дозволяє скоротити час, що витрачається на переговори, однак при розгляді справи в суді можуть виникнути складнощі, пов'язані з відсутністю у сторін оригіналу контракту. Щоб уникнути проблем, сторонам доцільно складати єдиний документ, підписаний обома сторонами.
Важливо скласти договір на двох мовах із зазначенням, яка мова визнається кращим у випадку різночитань. У випадку, якщо зовнішньоторговельний договір буде складений тільки іноземною мовою, Вам відмовлять в банку при візуванні паспорта угоди і здійсненні розрахунків за договором. Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30 вересня 2004р № 151 "Про затвердження Інструкції щодо здійснення банками контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Інструкція № 151) передбачено випадки, коли банк повинен відмовити клієнту у візуванні паспорта угоди. Зокрема, одним з випадків є не подання клієнтом зовнішньоторговельного договору на жодному з державних мов Республіки Білорусь. Вимога цієї норми означає, що якщо договір складений тільки іноземною мовою, необхідний його переклад на російську або білоруський мову, підписаний обома сторонами, який буде договором, складеним на державну мову Республіки Білорусь. Інші додаються до договору документи (або окремі відомості, що містяться в цих документах), що мають значення для цілей валютного контролю (специфікації, рахунки, інвойси тощо), можуть бути переведені на російську або білоруський мова клієнтом у випадках, коли це необхідно банку як агенту валютного контролю відповідно до статті 27 Закону про валютне регулювання і валютний контроль. У випадках, коли візування паспорта угоди не потрібно, переклад зовнішньоторговельного договору може бути здійснено в порядку, передбаченому законодавством Республіки Білорусь.
Для того, щоб зовнішньоекономічна угода була визнана укладеної, її сторонам необхідно досягти згоди з істотних умов. Суттєвими є: умова про предмет договору (найменування товару, що передається, виконуваної роботи, зазначеної послуги тощо); інші умови (ціна, терміни виконання, кількість, місцезнаходження майна, його склад тощо), які можуть бути віднесені до суттєвих у випадках, якщо вони названі як таких у законодавстві для договорів даного виду (наприклад, найменування і кількість товару для договору купівлі-продажу або найменування, кількість орендованого майна та розмір орендної плати за договором оренди і пр)
Відповідно до ЦК, якщо хоча б по одному з істотних умов сторонами не досягнуто згоди, договір вважається неукладеним. До зовнішньоторговельних договорів підходити необхідно більш ретельно.
Відповідно до норм Положення про порядок контролю за проведенням юридичними особами та індивідуальними підприємцями зовнішньоторговельних операцій, затверджене Указом Президента Республіки Білорусь від 4.01. 2000 р. № 7 "Про вдосконалення порядку проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Положення) обов'язок юридичних осіб і індивідуальних підприємців передбачити в зовнішньоторговельному договорі наявність:
дати і місця укладання договору,
предмета договору,
кількості, якості і ціни товару,
умов розрахунку і постачання, валюти платежу,
строків поставки товарів,
відповідальності сторін,
порядку вирішення спорів,
а також назв, юридичних адрес та банківських реквізитів сторін.
При цьому зазначені положення можуть бути визначені як у самому тексті договору, так і в супутніх йому додатках, додаткових угодах і специфікаціях.
Всі тієї ж Інструкцією № 151 передбачено, що банк відмовляє клієнту у візуванні паспорта угоди в разі, якщо в зовнішньоторговельному договорі з урахуванням всіх додатків відсутні відомості про валюту платежу, умови розрахунку (авансові платежі і / або оплата за фактом поставки).
У зовнішньоторговельному договорі можуть міститися елементи інших типів договорів і відповідно істотні їхні умови, тим не менш зовнішньоторговельний договір слід розглядати як договір, умови яких є істотними відповідно до Положення. При цьому відповідно до валютного законодавства банк не має права проводити платежі клієнта на підставі договорів, в яких не передбачено всіх істотних умов згідно з Положенням.
Полегшує процес укладання зовнішньоторговельного договору використання "базисних умов поставки" - скорочених позначень типових умов договору міжнародної купівлі-продажу товару - ІНКОТЕРМС (міжнародні правила тлумачення торгових термінів). З їх допомогу в договорі крім обов'язків сторін і умов поставки можуть бути прописані і моменти переходу ризиків від продавця покупцеві. Але питання про перехід права власності на товар визначається в самому договорі або відповідно до застосовним правом. Базисних умов поставки буде присвячено окремий розділ веб-сайту.
Однією з важливих складових частин будь-якого зовнішньоторговельного договору виступають валютні умови договору: валюта ціни договору, валюта платежу, курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу, застереження, що захищають сторони від валютних ризиків.
Валюта ціни - це валюта, в якій встановлюється ціна товару у зовнішньоторговельному договорі або виражається сума представленого міжнародного кредиту. Валюта ціни встановлюється з метою страхування ризику зміни курсу валюти платежу.
Валюта платежу - грошова одиниця, в якій оплачується товар при зовнішньоторговельній операції. При її розбіжності з валютою операції використовують перевідний курс для перерахунку валюти операції у валюту платежу.
Дуже важливо в договорі передбачити терміни проведення зовнішньоторговельної операції, враховуючи норми валютного законодавства Республіки Білорусь.
Терміни проведення зовнішньоекономічних операцій передбачені п.2.6. Указу Президента Республіки Білорусь від 4.01. 2000 р. № 7 "Про вдосконалення порядку проведення та контролю зовнішньоторговельних операцій" (далі - Указ № 7).
Юридичні особи та індивідуальні підприємці зобов'язані забезпечити за зовнішньоекономічними операціями:
надходження грошових коштів від експорту товарів (робіт, послуг) не пізніше 90 календарних днів з дати відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, а від експорту за договорами комісії товарів (робіт, послуг), вироблених резидентами Республіки Білорусь, - не пізніше 180 календарних днів;
виконання робіт, надання послуг з імпорту не пізніше 90 календарних днів з дати проведення платежу за виконані роботи, надані послуги;
надходження товарів по імпорту не пізніше 60 календарних днів з дати проведення платежу за товари;
надходження товарів, виконання робіт, надання послуг при негрошовій формі припинення зобов'язань за двостороннім зовнішньоторговельним договором (за винятком договорів, за якими здійснюється поступка вимоги або переведення боргу), що передбачає еквівалентний обмін товарами, або іншими операціями, за якими поставляються сировину, матеріали, комплектуючі вироби , напівфабрикати, устаткування та енергоносії, що використовуються для власного виробництва, не пізніше 60 календарних днів з дати їх кожної експортного відвантаження.
Указом також визначено, що слід вважати датою відвантаження (надходження), виконання робіт, надходження грошових коштів від експорту, проведення платежу по імпорту:
- Датою відвантаження (надходження) товарів за зовнішньоторговельним договором вважається день їх митного оформлення в митних режимах, передбачених Митним кодексом Республіки Білорусь (за винятком транзиту). Якщо відповідно до законодавства митне оформлення не проводиться, датою відвантаження товарів вважається дата їх відпустки зі складу, виробленого в установленому порядку, а датою надходження товарів - дата їх оприбуткування в установленому порядку імпортером.
- Датою виконання робіт (надання послуг) вважається дата підписання сторонами акту про приймання-здачі виконаних робіт (послуг), при здійсненні міжнародних перевезень - дата отримання вантажу вантажоодержувачем, зазначена їм у товаросупровідних документах, при наданні послуг з переробки сировини замовника - дата відвантаження ( надходження) готової продукції, виробленої з цієї сировини;
- Датою надходження грошових коштів від експорту товарів (робіт, послуг) вважається дата їх зарахування на рахунок експортера в обслуговуючому банку, у випадках, передбачених законодавством, - на рахунки в іноземних банках;
- Датою проведення платежу по імпорту вважається дата списання грошових коштів з рахунку імпортера. У разі використання акредитивної форми розрахунків датою проведення платежу вважається дата списання грошових коштів по акредитиву з рахунку імпортера (проведення по акредитиву оплати);
Визначені Указом № 7 терміни надходження:
грошових коштів від експорту товарів (робіт, послуг), а також товарів (робіт, послуг) при негрошовій формі припинення зобов'язань за двостороннім зовнішньоторговельним договором (за винятком договорів, за якими здійснюється поступка вимоги або переведення боргу), що передбачає еквівалентний обмін товарами, або іншим операціями, за якими поставляються сировину, матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, устаткування та енергоносії, що використовуються для власного виробництва, обчислюються з дати, наступної за датою кожної експортної відвантаження за окремої митної декларації або кожного етапу виконання робіт, надання послуг, оформленого окремим актом про приймання-здачі виконаних робіт, наданих послуг або іншим документом, передбаченим законодавством;
товарів, виконання робіт, надання послуг з імпорту обчислюються з дати, наступної за датою кожного проведеного платежу, оформленого окремим платіжним документом, кожної експортного відвантаження, кожного етапу виконання робіт, надання послуг, оформлених окремим платіжним документом у відповідності до вимог Указу № 7.
Дотримання визначених законодавством термінів проведення зовнішньоторговельних операцій є обов'язковим, оскільки відповідно до Указу № 7 до юридичним особам і індивідуальним підприємцям Республіки Білорусь застосовуються економічні санкції за несанкціоноване перевищення термінів проведення зовнішньоторговельних операцій - у розмірі до 2% не отриманих у встановлений термін грошових коштів (вартості не отриманих у встановлений термін товарів, не виконаних робіт, не наданих послуг) за кожний день перевищення терміну, але не більше суми не отриманих у встановлений термін зазначених грошових коштів (вартості не отриманих у встановлений термін товарів, не виконаних робіт, не наданих послуг) .
Продовження визначених Указом № 7 термінів надходження грошових коштів або товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється Міністерством торгівлі відповідно до встановленого ним за погодженням з Комітетом державного контролю порядком. Якщо терміни надходження грошових коштів, товарів, виконання робіт, надання послуг з зовнішньоторговельним договорами, пов'язаними з проведенням платежів на рахунки або з рахунків резидентів Республіки Білорусь, перевищують 180 календарних днів, їх продовження здійснюється цим Міністерством за наявності погодження з Національним банком (див. розділ для операцій, пов'язаних з рухом капіталу).
Відповідно до Положення "Про порядок продовження термінів проведення зовнішньоторговельних операцій", затвердженим постановою Міністерства торгівлі Республіки Білорусь від 04.01. 2002 р. № 1, юридична особа або індивідуальний підприємець до подання в митні органи і обслуговуючий його банк паспорта угоди за договором отримує в Міністерстві дозвіл на продовження термінів, якщо при укладенні договору були обумовлені терміни, вище встановлених законодавством. Якщо відповідно до законодавства паспорт угоди не оформляється, заявник зобов'язаний отримати в Міністерстві дозвіл на продовження термінів до початку виконання договору.
Юридична особа або індивідуальний підприємець звертається до Міністерства з питань продовження термінів за договорами, в ході виконання яких виникли підстави для продовження термінів, викладені в Положенні № 1, до закінчення термінів, встановлених підпунктом 2.6. пункту Указу № 7 або раніше виданими дозволами.
Для отримання дозволу на продовження термінів юридична особа або індивідуальний підприємець (їх уповноважені представники) представляє до відділу контролю за зовнішньоторговельними операціями департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства торгівлі Республіки Білорусь наступні документи:
1. лист на адресу Міністерства, що містить наступні дані:
- Номер, дату укладення договору та назву сторони, з якою укладено договір;
- Опис дій, скоєних на виконання договірних зобов'язань обома сторонами на момент звернення;
- Причини, що не дозволяють виконати зовнішньоторговельну операцію у встановлений підпунктом 2.6. пункту Указу № 7 або раніше виданими дозволами термін;
- Необхідний термін продовження проведення зовнішньоторговельної операції, надходження грошових коштів або товарів (виконання робіт, надання послуг) із зазначенням суми грошових коштів (вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг);
- Відомості про реєстрацію (перереєстрацію) підприємства та обліковий номер платника податків (Унн);
2. копії документів, завірені керівником та печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця, що підтверджують наявність підстав продовження термінів, звітні та аналітичні матеріали, документи, що підтверджують узгодження в необхідних випадках з іншими республіканськими органами державного управління та іншими державними організаціями, підпорядкованими Уряду Республіки Білорусь;
3. копію договору, завіреного керівником та печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця на кожній сторінці;
4. копії платіжних та відвантажувальних документів, паспорта угоди при їх наявності на момент звернення до Міністерства, завірені керівником та печаткою юридичної особи або індивідуального підприємця;
5. клопотання вищих республіканських органів державного управління та інших державних організацій, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь у разі повторного звернення;
6. інформацію від партнера по операції, письмово підтверджує неможливість виконання договірних зобов'язань у строк і гарантує їх виконання до певної дати.
Рахунок-фактура - це первинний документ, що фіксує і визначає вартість товарів, робіт і послуг, а також ПДВ.
Одним з документів, через якого укладається зовнішньоторговельні операції, може бути рахунок-фактура. Основним принципом є наявність в ньому всіх суттєвих умов договору. Виставлений і правильно оформлений рахунок-фактура у вигляді одного документа або з додатковими документами і що містить всі істотні умови договору може бути договором. Але не можна забувати, що договір, що укладається в письмовій формі шляхом складання одного документа, повинен бути підписаний сторонами. Це відноситися і до рахунку-фактурі, використовуваному в якості договору.
ГК передбачено укладення договору шляхом направлення оферти (пропозиції укласти договір) однієї зі сторін і її акцепту (прийняття пропозиції) іншою стороною. Таким чином, відсутні в рахунку-фактурі істотні умови, які пред'являються до зовнішньоторговельним договором, сторони можуть оформити шляхом направлення листів або іншими передбаченими законодавством способами, так як проведення валютної операції обслуговуючим банком буде можливо тільки при пред'явленні клієнтом всіх документів, що підтверджують факт досягнення сторонами всіх істотних умов договору, які визначені у Положенні як обов'язкові.
В даний час ще йде процес зміни норм законодавства, що регулюють принципи взаємодії контрагентів по зовнішньоторговельних операціях в контексті валютного контролю. Сподіваємося, що норми будуть врегульовані також і з метою спрощення порядку укладання та оформлення зовнішньоторговельних операцій.
Передбачаючи в договорі банківські реквізити, необхідно пам'ятати, що якщо у Вас відриті рахунки в декількох банках, вказуючи їх у договорі, Вам необхідно буде візувати паспорт угоди в кожному банку, який зазначений у договорі, не дивлячись на те, що розрахунки передбачається здійснити тільки в одному з них. Тому, якщо Ви припускаєте розрахунки тільки через який-небудь один з банків, з метою уникнення зайвих турбот і витрат, вказуйте реквізити тільки даного обслуговуючого банку.
Також необхідно вказувати в договорі реквізити банку-кореспондента, через який будуть здійснюватися розрахунки в даній валюті. Відсутність банку-кореспондента в реквізитах платіжного доручення призводить до додаткової ручної обробки таких платежів іноземними банками і, як наслідок, до затримки у його виконанні і можливим додаткових витрат для платника. Список банків-кореспондентів направляється нашим банком щоквартально, розміщується на інформаційних стендах. Ви також можете отримати його у валютному відділі. На нашому сайті він також у розміщений на окремій сторінці.

Висновок

Зовнішньоторговельні операції являють собою комплекс основних і допоміжних (забезпечують) видів комерційної діяльності, тобто набір технічних прийомів, послідовне застосування яких забезпечує реалізацію договору купівлі-продажу.
Зовнішньоторговельні операції охоплюють різноманітну сферу взаємин економічного, фінансового і правового характеру між партнерами, які здійснюються на основі укладених зовнішньоторговельних угод.
У міжнародній практиці розрізняють такі критерії класифікації зовнішньоторговельних операцій: За напрямками торгівлі; За видами товарів і послуг; За ступенем готовності товару; За методами торгівлі товарами і послугами; За формами організації торгівлі.
У міжнародній практиці розрізняють такі види зовнішньоекономічних (forieng economic operation), або зовнішньоторговельних операцій з напрямків торгівлі: експортні та імпортні.
До видів зовнішньоторговельних операцій за класифікацією організаційних форм відносяться: бартерні операції, зустрічні закупівлі, компенсаційні операції, операції на давальницькій сировині, викуп застарілої продукції.

Список використаних джерел

1. www. belarusbank. by
2. Авдокушин Є.Ф. Міжнародні економічні відносини. - М.: Маркетинг, 2001. - 371 с.
3. Звєрєв Ю.М. Світова економіка та міжнародні економічні відносини. - М., 2006. - 357 с.
4. Кірєєв О. Міжнародна економіка. - М.: Міжнародні відносини, 1999. - 421 с.
5. Козирєв В.М. Основи сучасної економіки. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 512 с.
6. Корнєва С.В., Ларін Д.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності. 2002р. С.286.
7. Основи зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / Л.А. Воловик; КДУ. Калінінград, 2003. - С.256.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
46.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація зовнішньоторговельних операцій
Оподаткування зовнішньоторговельних операцій
Контроль за проведенням зовнішньоторговельних операцій
Продовження термінів завершення зовнішньоторговельних операцій
Методи кредитування зовнішньоторговельних операцій в республіці Білорусь
Техніка валютних операцій
Техніка та технологія
Техніка операцій при ІХС і перикардитах
Техніка та технологія аудиту
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru