Технологічність вироби

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

, Її показники та шляхи забезпечення
Під технологічністю конструкції виробу (ГОСТ 14.205-83) розуміється сукупність властивостей конструкції виробу, які проявляються у можливості оптимальних витрат праці, коштів, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації та ремонті в порівнянні з відповідними показниками однотипних конструкцій виробів того ж призначення при забезпечення встановлених значень показників якості та прийнятих умов виготовлення, експлуатації та ремонту. До ус-
ловіям виготовлення або ремонту виробу відносяться: тип виробництва, його спеціалізація і організація, річна програма і повторюваність випуску, а також застосовувані технологічні процеси.
Стандарти ЕСТПП передбачають обов'язкове відпрацювання РЕА на технологічність на всіх стадіях її створення з метою підвищення продуктивності праці, зниження витрат і часу на проектування, технологічну підготовку виробництва, виготовлення, технічне обслуговування та ремонт при забезпеченні необхідної якості виробів.
Кількісна оцінка технологічності РЕА будується на системі показників (ГОСТ 14.201-73), яка включає, базові показники технологічності, досягнуті при розробці вироби та внесені до стандартів або ТУ.
Розрізняють виробничу і експлуатаційну технологічність. Перша проявляється у скороченні витрат при підготовці та виготовленні виробів, друга - в скороченні витрат на обслуговування і ремонт. При відпрацюванні вироби на технологічність для умов виробництва необхідно враховувати: обсяги випуску н рівень спеціалізації робочих місць, види заготовок і методи їх отримання, види і методи обробки, види та методи складання, монтажу, налаштування, контролю та випробувань, можливість використання типових технологічних процесів, наявного технологічного обладнання та оснащення: можливість механізації і автоматизації процесів виготовлення та технологічної підготов-
ки виробництва; умови матеріально-технічного забезпечення, кваліфікаційний рівень робітників.
При розгляді РЕА як об'єкта експлуатації аналізуються умови роботи з апаратурою, зручності обслугову
вання, ремонту, вимоги техніки безпеки, можливості зберігання і трансдортіровкі.
Показники технологічності РЕА, що характеризують конструкцію.
Коефіцієнт уніфікації конструкції виробу
Ку = (Еу-Ду) / (Е-Д)
де Еу - кількість уніфікованих складальних одиниць у виробі; Ду - кількість уніфікованих деталей, які є складовими частинами виробу і не увійшли до Еу (стандартні кріпильні деталі не враховуються); Е - кількість складальних одиниць у виробі; Д - загальна кількість деталей у виробі без урахування стандартного кріплення.
Коефіцієнт уніфікації складальних одиниць
Куе = Ку / Е Коефіцієнт уніфікації деталей
Куд = Ду / Д Коефіцієнт стандартизації вироби Кст = (Їсть-Дст) / (Е-Д) де Їсть - кількість стандартних складальних одиниць, у виробі Дст - число стандартних деталей, які є складовими частинами виробу і не входять до Їсть (стандартні кріпильні деталі не, враховуються). Коефіцієнт стандартизації складальних одиниць
Ксте = Їсть / Е Коефіцієнт стандартизації деталей Кстд = Дст / Д Коефіцієнт контролепригодности вироби Кк = (НКП + НТК-1) / (НКП * НТК) де ПКС - кількість контрольованих параметрів у виробі; НТК - кількість точок контролю у виробі. Коефіцієнт повторюваності марок монтажного проводу у виробі
КПМ = 1/Ммпр де Ммпр - кількість марок монтажного проводу у виробі Технологічна собівартість виробу
Ст = СмСзСінСо
де Cм - витрати на сировину й матеріали (без вартості відходів), грн.; Сз - основна заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями, руб.; Син - витрати на знос інструменту і пристосувань цільового призначення, руб., З - витрати на утримання та експлуатацію устаткування, руб.
Відносна трудомісткість складально-монтажних робіт при виготовленні вироби
Тосмі = Тсмі / Ті
де Тсмі - трудомісткість операцій складально-монтажних робіт.

Базові показники та рівень технологічності конструкції РЕА.
На підставі галузевого стандарту всі блоки РЕА за номенклатурою використовуваних показників технологічності умовно розбиті на чотири класи: електронні, електромеханічні, механічні та радіотехнічні. У спеціальну групу блоків виділені з'єднувальні, комутаційні й розподільні пристрої. Для кожного класу встановлено склад показників технологічності, які приймаються як базові для даного класу. Загальна кількість показників, що характеризують технологічність блоків кожного класу, не повинно перевищувати 7.
До перелічених вище показників технологічності, з яких вибираються базові, додається ще ряд узагальнених базових показників або один з них. До останніх відноситься трудомісткість виготовлення блоку
ТББ = ТаКслКт
де Та - трудомісткість конструкції-аналога проектованого блоку або трудомісткість, отримана за даними статистики; Ксл - коефіцієнт складності блоку, що визначається порівнянням відповідних технічних вимог до старих і нових конструкцій або як відношення технічних параметрів проектованої конструкції до параметрів аналога або прототипу; Кт - коефіцієнт зниження трудомісткості виготовлення виробу.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Шпаргалка
10.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологічність РЕА
Аналіз деталі на технологічність типу виробництва вибору заготовки розрахунку припусків розрахунку
Ювелірні вироби 2
Ювелірні вироби 2
Ковбасні вироби
Ювелірні вироби
Хлібобулочні вироби
Макаронні вироби
Керамічні вироби
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru