Технологічний процес складання проміжного валу автомобіля КамАЗ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
Введення
1. Службове призначення та технічна характеристика виробу
1.1 Загальні відомості про конструкцію виробу
1.2 Опис пристроїв, способів з'єднання деталей, принципу дії, регулювання й змащення
2. Обробка конструкції виробу на технологічність
3. Проектування технологічного процесу складання
4. Виробничі розрахунки і технологічне нормування
4.1 Уточнення річної програми складання вузла
4.2 Розрахунок трудомісткості складання вузла
4.3 Розрахунок кількості обладнання та оснащення
4.4 Розрахунок чисельності промислово - виробничого персоналу
4.4.1 Розрахунок чисельності основних робочих
4.4.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників
4.4.3 Розрахунок чисельності керівного складу і фахівців
4.5 Виробнича оцінка розробленого процесу складання
4.5.1 Такт потокової збірки вироби
4.5.2 Ритм потокової збірки
4.5.3 Величина змінного завдання
4.5.4 Визначення завантаження і продуктивності складального робочого місця
5. Організація складального процесу та методи досягнення точності складання
6. Вибір обладнання і технічного оснащення
7. Техніка безпеки і виробнича санітарія
7.1 Технічні та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки праці
7.2 Виробнича санітарія
7.3 Протипожежний захист і екологія
Список літератури

ВСТУП
Розвиток вітчизняного автомобілебудування пов'язано з систематичним вдосконаленням продукції, що випускається, оновленням парку обладнання, широким впровадженням механізації та автоматизації виробництва.
У сучасному машинобудівному виробництві рівень механізації складальних процесів коливається в дуже широкому діапазоні: часткова механізація, комплексна або всебічна механізація, часткова автоматизація, комплексна автоматизація.
В даний час механізація і автоматизація технологічних процесів набули найбільшого впровадження в масовому і великосерійному виробництві. Слід зазначити, що впровадження автоматизації в США веде до скорочення робочої сили, а отже, до збільшення безробітних. Застосування автоматизації у технологічних процесах у машинобудівній промисловості Росії створює умови для праці робітників, веде до всебічного розвитку всіх здібностей робітників, звільняє від важкої фізичної праці і створює їх матеріальну зацікавленість.
Комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів є вищою формою розвитку технології автомобілебудування.
Технологічний процес складання та організація складальних робіт зумовлює застосування тих чи інших засобів механізації, причому з одного боку, ступінь досконалості організації складання впливає на техніко-економічну ефективність механізації, а з іншого раціональна механізація сприяє вдосконаленню організації складання.
Удосконалення процесу складання можливе на основі широкого застосування транспортних засобів, конвеєрів з автоматичною подачею деталей і вузлів до місць складання.
Подальше вдосконалення виробництва автомобілів пов'язане з розробкою і впровадженням високого ефективної маловідходної технології отримання заготовок деталей на базі механізації та комплексної автоматизації, розвитком і вдосконаленням системи організації та управління виробництвом.

1. СЛУЖБОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБИ
1.1 Загальні відомості про конструкцію виробу
Призначення коробок передач - змінювати крутиться момент, швидкість і напрямок руху автомобіля. У автомобільних двигунів із зменшенням частоти обертання колінчастого вала крутиться момент незначно зростає, досягаючи максимального значення, і при подальшому зниженні частоти обертання так само зменшується. Однак при русі автомобіля на підйомах, по поганих дорогах, при рушанні з місця, і швидкому розгоні необхідне збільшення моменту, що крутиться, що передається від двигуна ведучим колесом.
Для цієї мети і служить коробка передач, що дозволяє автомобілю рухатися заднім ходом. Крім того, коробка передач забезпечує тривалий роз'єднання двигуна з трансмісією.
Ступенева коробка передач складається з набору зубчастих коліс, які входять у зачеплення в різних поєднаннях, утворюючи кілька передач (ступенів) з різними передавальними числами. Чим більше число передач, тим краще автомобіль «пристосовується» до різних умов руху. Коробка передач повинна працювати безшумно, з мінімальним зносом; цього досягають застосуванням зубчастих коліс з косими зубцями.
Для автомобілів п'ятиступінчаста коробка передач у відповідності з рисунком 1 має п'ять передач для руху вперед і одну для руху назад. Коробка передач забезпечена двома синхронізаторами інерційного типу для включення другої і третьої, четвертої та п'ятої передач. Шестерні на всіх передачах, крім першої передачі і задній ходу, косозубі, постійного зачеплення.
Передавальні числа коробки наступні:
I - 7,82; II - 4,03; III - 2,5; IV - 1,53; V - 1,0; 3Х - 7,38
Мастильна система - комбінована. Всі деталі змащуються розбризкуванням. Крім того, до підшипників шестерень примусово подається масло від нагнітаючого пристрою. Управлінням коробки передач - механічне з дистанційним приводом.
Коробка передач прикріплена до картера зчеплення шпильками. Верхні шпильки ввернути в картер зчеплення, нижні - в картер коробки передач. Вона складається з картера, первинного, вторинного та проміжного валів з шестернями і підшипниками в зборі, блоку шестерень заднього ходу, механізації перемикання передач, кришок і підшипників.
1.2 Опис пристроїв, способів з'єднання деталей, принципу дії, регулювання й змащення
Вал проміжний коробки передач автомобіля КамАЗ встановлений у нижній частині картера коробки і знаходиться в постійному зачепленні допомогою циліндричних шестерень з первинним і вторинним валами КПП. Він служить для передачі крутного моменту та зміни швидкості обертання вторинного валу по відношенню до первинного.
Проміжний вал у відповідності з рисунком 2 має дві опори: циліндричний роликовий підшипник, встановлений в гнізді переднього торця картера, і сферичний роликовий підшипник, закріплений у склянці.
Передній кінець проміжного вала має шліци і призначений для з'єднання з проміжним валом дільника (у десятіступенчатой ​​коробці передач). Роликовий підшипник розташований на шийці валу до упору через наполегливу шайбу в торець шестерні і закритий кришкою.
Шестерні першої передачі заднього ходу і другої передачі виконані заодно з валом, шестерні третьої передачі, четвертої передачі і приводу проміжного валу напресовані на вал і додатково закріплені сегментними шпонками. Всі шестерні фіксуються на валу затятим кільцем, встановленому в канавку валу між внутрішнім кільцем підшипника і торцем шестерні приводу проміжного валу. Шестерні першої передачі і заднього ходу прямозубі, решта - косозубі.
На задню стінку проміжного валу встановлено сферичний підшипник. Внутрішнє кільце підшипника напресовано до упору в торець шестерні першої передачі і зафіксовано на валу наполегливою шайбою, привернутой до валу двома болтами. Зовнішнє кільце підшипника встановлено в склянці.
Осьові зусилля, що виникають при роботі коробки передач, сприймаються сферичним роликовим підшипником.
Догляд за коробкою передач, а також відповідно за її валами, полягає в періодичній перевірці рівня масла та своєчасної його зміну. Для перевірки рівня необхідно вивернути заливну пробку з покажчиком рівня масла. При перевірці покажчик слід вставити в отвір до упору в різьблення.
Злив масла з картера коробки передач проводиться через три пробки. Дві пробки розташовані в нижній частині картера коробки передач, а одна - у нижній частині картера дільника передач. При зміні масла очистити магніти пробок від металевих частинок. Промити картери коробки передач і дільника рідким мінеральним маслом і залити масло до верхньої мітки щупа. Рівень заміряти через 3-5 хвилин після заливки масла при плюсових температурах.

2. ОБРОБКА Конструк ВИРОБИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ
Однією з основних завдань, що вирішуються в процесі проектування технологічних процесів складальних робіт та підготовки виробництва, є оцінка та забезпечення технологічності виробу.
Вал проміжний КПП автомобіля КамАЗ є не складним, але відповідальним вузлом автомобіля. Від якості його складання і подальшої роботи залежить безпека руху на дорозі.
Виріб складається з невеликої кількості вузлів, деталей.
З метою забезпечення можливості паралельної збірки виріб розбиваємо на окремі деталі. Це вал проміжний із зубчастим вінцем, шестірні циліндричні зі шпонками і роликовий підшипник.
Конструкція і технологічність вироби вимагає здійснювати складання деталей і вузлів методом повної взаємозамінності, без додаткової механічної пригону. При цьому виключені проміжні збирання та розбирання. Конструкція не має багато ланок розмірних ланцюгів. У конструкції вузлів відсутні деталі малої міцності і жорстокості і деталі з легкодеформірующіхся матеріалів, що виключає можливість їх деформації в процесі складання.
Конструкція вузла забезпечує вільний доступ інструментів, засобів контролю та робочих органів технічних пристроїв до місць складання.
Базовою деталлю у вузлі є вал проміжний. Установка інших вузлів і деталей здійснюється при одному постійному положенні вал в пристосуванні - супутнику конвеєра. Всі деталі і складальні одиниці підібрані з потрібними характеристиками зносу, що забезпечують заданий ресурс роботи проміжного валу, а відповідно і всієї коробки передач.
Складальні одиниці входять у вузол кінематично замкнуті, тобто при транспортуванні з позиції на позицію не розпадаються на складові частини.
Технологічність конструкції залежить від способів з'єднання деталей у вузлі. При з'єднанні шестерень передач з валом використовується посадка з натягом.
Для передачі великих моментів, що крутять на передньому кінці проміжного вала шліци призначені для з'єднання з проміжним валом дільника.
Для жорсткості з'єднання шестерні першої передачі, заднього ходу і другої передачі виконані заодно з валом, а шестерні третьої, четвертої передачі і приводу проміжного валу напресовується на вал в гарячому стані. За посадці з натягом і додатково закріплені сегментними шпонками. Всі шестерні на валу додатково фіксуються стопорним кільцем. На передній кінець валу посаджений роликовий циліндричний підшипник по посадці з натягом.

3 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ
Технологічний процес збірки полягає в поєднанні деталей у вузол. Всі роботи поділяються на окремі послідовні операції, переходи, прийоми.
Зміст операцій і переходів збірки визначається конструкцією вироби, досконалістю технології складання обробки деталей, організаційно-технологічними умовами складального виробництва і розміром програмного завдання.
Для складання вала проміжного коробки передач слід будувати технологічний процес складання за принципом диференціації, це дає можливість розчленовування робіт на окремі операції, тривалість яких дорівнює або кратна встановленому такту збірки.
Проаналізувавши загальну конструкцію вузла, а також принцип його дії, у відповідності з рисунком 3, складемо технологічну схему зборки валу проміжного КПП автомобіля КамАЗ. Така схема, відповідно до рисунка 4, найбільш наочно показує послідовність складання всіх деталей у вузол.
Після складання технологічної схеми розробляємо технологічний процес складання вала проміжного коробки передач розчленування його на операції і переходи.
Операція 005 Установка 0,98
1. Встановити проміжний вал коробки зміни передач (КПП) в затискний пристрій пристосування - супутника конвеєра зборки.
2. Запрессовать шпонку в паз проміжного вала.
Пристосування - супутник, довідка, молоток слюсарний.
Операція 010 запрессовиваніє 0,915
1. Встановити на прес шестерню третьої передачі.
2. Напрессовать шестерню третьої передачі до упору в бурт проміжного вала.
Прес гідравлічний мод.377, оправлення, пластини технологічні.
Операція 015 запрессовиваніє 0,998
1. Запрессовать шпонку в паз проміжного вала.
2. Покласти на прес шестерню четвертої передачі.
3. Працює отвори шпоночно паза шестерні четвертої передачі зі шпонкою.
4. Напрессовать шестерню четвертої передачі на вал до упору в маточину шестерні третьої передачі.
Прес гідравлічний, оправлення, пластини технологічні, молоток слюсарний.
Операція 020 Збірка 0,900
1. Встановити втулку розпору на проміжний вал.
2. Запрессовать шпонку в паз проміжного вала.
Пристосування - супутник, молоток слюсарний.
Операція 025 Установка 0,982
1. Покласти шестірню приводу проміжного валу в ванну з гарячою олією.
2. Нагріти шестерню до температури 90 ° С.
3. Встановити гарячу шестерню на прес.
Ванна металева з маслом, кліщі.
Операція 030 запрессовиваніє 0,997
1. Поєднати отвір шпоночно паза шестерні приводу зі шпонкою.
2. Напрессовать шестерню приводу на проміжний вал до упору в розпірну втулку.
Прес гідравлічно, оправлення, пластини технологічні.
Операція 035 Збірка 0,985
1. Встановити кільце шестерні на проміжний вал.
2. Встановити підшипник роликовий передній на проміжний вал.
3. Напрессовать підшипник роликовий передній на вал до упору в кільце шестерень.
Пристосування - супутник, оправлення, молоток слюсарний.
Операція 040 Розвантаження 0,915
Зняти проміжний вал разом з пристосування - супутника конвеєра і встановити на вантажонесучі конвеєр для відправки на складання коробок передач.
Частина проміжних валів укласти в тару для відправки на запасні частини.
Пристосування захватне, електротельфер, тара.

4. ВИРОБНИЧІ РОЗРАХУНКИ І ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ
4.1 Уточнення річної програми складання вузла
Річна програма складання проміжного валу коробки передач автомобіля КамАЗ визначається виходячи з плану випуску автомобілів КамАЗ з урахуванням плану випуску за мірками кількості витрати даного вузла на один автомобіль і кількості вузлів випускаються на запасні частини.
Результати розрахунку оформляємо у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1 - Річна програма складання вузла
Перелік
марок автомобілів
Річний
план випуску Nв шт.
Кількість
на один автомобіль
шт.
Кількість вузлів на плановий випуск шт.
Кількість вузлів для випуску на з / ч шт.
Підсумкова програма випуску Nc шт.
КамАЗ
200000
1
200000
20000
220000
4.2 Розрахунок трудомісткості складання вузла
Трудомісткість виконання складальних робіт для кожної операції зборки ведемо за базовим варіантом технологічного процесу:
T = (4.2.1)
де Т - трудомісткість технологічної операції, н / год
N с - програма складання вузла, шт.
t - норма часу на операцію, хв.
Розрахунок виконаємо для складальних операцій без урахування переходів. Технологічний процес диференційований на вузлову і загальну збірку. Загальна збірка виконується при цьому з урахуванням такту випуску вузлів у спеціальних пристроях - супутниках.
Операція 005
Т 005 = н / год
Операція 010
Т 010 = н / год
Операція 015
Т 015 = н / год
Операція 020
Т 020 = н / год
Операція 025
Т 025 = н / год
Операція 030
Т 030 = н / год

Операція 035
Т 035 = н / год
Операція 040
Т 040 = н / год
Таблиця 2 - Зведена відомість трудомісткості виконання програми збирання
Зміст
операцій
Норма часу,
tшт хв.
Трудоемкомкость,
Т, н / год
Використовуване обладнання та оснащення
1
2
3
4
005 Установка проміжного валу в пристосування - супутник і запрессовиваніє шпонки
0,980
3593,33
Пристосування - супутник, оправлення, молоток слюсарний
010 запрессовиваніє шестерні третьої передачі до упору в бурт проміжного валу
0,915
3355,0
Прес гідравлічний, оправлення, технологічні пластини
015 запрессовиваніє шпонки в паз проміжного вала й напрессовиваніе шестерні четвертої передачі
0,998
3659,33
Прес гідравлічний, оправлення, молоток слюсарний, пластини технологічні
020 Збірка
Установка на проміжний вал втулки розпору і запрессовиваніє шпонки
0,900
3300,0
Пристосування - супутник, молоток слюсарний
025 Установка
Нагрівання і установка на прес шестерні приводу проміжного валу валу
0,982
3600,7
Ванна металева з маслом, кліщі
030 запрессовиваніє
Напрессовиваніе шестерні приводу проміжного валу до упору в розпірну втулку
0,997
3655,7
Прес гідравлічний, оправлення, пластини технологічні
035 Збірка
Установка на проміжний вал кільця шестерень і напрессовиваніе підшипника роликового переднього до упору в кільце шестерень
0,985
3611,7
Пристосування - супутник, оправлення, молоток слюсарний
040 Розвантаження
Установка проміжного валу на вантажонесучі конвеєр, закладка частини валів у тару на зап. Частини
0,915
3355,0
Пристосування захватне, електротельфер
7,672
28130,76
4.3 Розрахунок кількості обладнання та оснащення
Розрахункова кількість устаткування і оснащення за всіма операціями, враховується в таблиці 2 визначаємо за формулою:
З р = , (4.3.1)
де Т - трудомісткість операції, н / год
F еф - ефективний фонд часу роботи обладнання, год
До вн - коефіцієнт виконання норм часу (приймаємо 1.1)
Після розрахунку обладнання визначаємо коефіцієнт завантаження і відсоток завантаження розрахованого обладнання або оснащення за формулою:
До 3 = С р / С пр, (4.3.2)
де С р - розрахункова кількість обладнання або оснащення, шт.
З пр - прийнята кількість обладнання або оснащення, шт.
П 3 = К 3 · 100%, (4.3.3)

Виконуємо розрахунки
Операція 005
З р = З пр = 1
До 3 = 0,814 / 1 = 0,814
П 3 = 0,814 · 100% = 81,4%
Операція 010
З р = = 0,760 З пр = 1
До 3 = 0,760 / 1 = 0,760
П 3 = 0,760 · 100% = 76,0%
Операція 015
З р = = 0,829 З пр = 1
До 3 = 0,829 / 1 = 0,829
П 3 = 0,829 · 100% = 82,9%
Операція 020
З р = = 0,747 З пр = 1
До 3 = 0,747 / 1 = 0,747
П 3 = 0,747 · 100% = 74,7%
Операція 025
З р = = 0,815 З пр = 1
До 3 = 0,815 / 1 = 0,815
П 3 = 0,815 · 100% = 81,5%
Операція 030
З р = = 0,828 З пр = 1
До 3 = 0,828 / 1 = 0,828
П 3 = 0,828 · 100% = 82,8%
Операція 035
З р = = 0,818 З пр = 1
До 3 = 0,818 / 1 = 0,818
П 3 = 0,818 · 100% = 81,8%
Операція 040
З р = = 0,760 З пр = 1
До 3 = 0,760 / 1 = 0,760
П 3 = 0,760 · 100% = 76,0%
Визначаємо середній коефіцієнт завантаження устаткування:
До 3ср = , (4.3.4)
До 3ср = (0,814 +0,760 +0,829 +0,747 +0,815 +0,828 +0,818 +0,760) / 8 = 0,796
Визначаємо середній відсоток завантаження:
П 3ср = К 3ср · 100% (4.3.5)
П 3ср = 0,796 · 100% = 79,6%
Результати розрахунків заносимо в таблицю 3.
Таблиця 3 - Розрахунок кількості обладнання і технологічної оснастки
Найменування
технологічної
операції
Найменування
обладнання
Трудомісткість
операцій
Тi, н / год
Розрахункова кількість обладнання Ср
Прийняте кількість обладнання Спр
Коефіцієнт
завантаження
К3
1
2
3
4
5
6
005
Установка
Пристосування - супутник, оправлення, молоток слюсарний
3593,33
0,814
1
0,814
010
Запрессовиваніє
Прес гідравлічний, оправлення, технологічні пластини
3355,0
0,760
1
0,760
015 запрессовиваніє
Прес гідравлічний, молоток слюсарний, пластини технологічні
3659,33
0,829
1
0,829
020
Збірка
Пристосування - супутник, молоток слюсарний
3300,0
0,747
1
0,747
025
Установка
Ванна металева з нагрітим до 70 ° з маслом, кліщі
3600,7
0,815
1
0,815
030
Запрессовиваніє
Прес гідравлічний, облямовування. Пластини технологічні
3655,7
0,828
1
0,828
035
Збірка
Пристосування - супутник, оправлення, молоток слюсарний
3611,7
0,818
1
0,818
040
Завантаження
Пристосування захватне, електротельфер
3355,0
0,760
1
0,760
Визначаємо рівень механізації робіт:
У мр = · 100%, (4.3.6)
де Т м - сумарна трудомісткість робіт, виконуваних механізованим способом, н / год
Т - загальна трудомісткість процесу складання, н / год
У мр = · 100% = 49,9%
4.4 Розрахунок чисельності промислово - виробничого персоналу
Розрахунок починаємо з складання балансу робочого часу.

Таблиця 4 - Баланс робочого часу одного робітника на 2007 рік
Показники
Од.
вимір.
2007
рік
1
2
3
1 Число календарних днів
дні
365
2 Неробочі дні
дні
115
3 Номінальний фонд часу
дні
250
4 Планові неявки на роботу
дні
33
5 Корисний фонд часу одного працівника
дні
217
6 Середня тривалість робочого дня
годину
8
7 Втрати, пов'язані зі скороченням робочого дня
годину
0,05
8 Середня тривалість робочого дня
годину
7,95
9 Номінальний річний фонд робочого часу
годину
2070
10 Корисний фонд робочого часу
годину
1725
4.4.1 Розрахунок чисельності основних робочих
Розраховуємо чисельність основних робочих по всіх операціях:
Р о = , (4.4.1.1)
де Р о - планова явочна чисельність основних робітників на весь процес складання;
Т - трудомісткість операцій, н / год;
S - кількість робочих змін (приймаємо 2);
F n - річний номінальний фонд одного робітника;
До вн - коефіцієнт виконання норм (1,05 ... 1,15).
Зробимо розрахунки:
Операція 005
Р о = = 0,789, приймаємо 1 чол.
Операція 010
Р о = = 0,737, приймаємо 1 чол.
Операція 015
Р о = = 0,804, приймаємо 1 чол.
Операція 020
Р о = = 0,725, приймаємо 1 чол.
Операція 025
Р о = = 0,791, приймаємо 1 чол.
Операція 030
Р о = = 0,803, приймаємо 1 чол.
Операція 035
Р о = = 0,793, приймаємо 1 чол.
Операція 040
Р о = = 0,737, приймаємо 1 чол.
Разом: 8 людей
Результати розрахунків заносимо в таблицю 5
Таблиця 5 - зведена відомість явочної чисельності основних робочих
Професія
Кількість
обладнання
Кількість
людина
У тому числі по розрядах
1
2
3
4
5
6
Слюсар-складальник
8
8
5
3
Разом:
8
8
5
3
Розрахуємо середній тарифно - кваліфікаційний розрядки
R ср = , (4.4.1.2)
R ср = = 3,37
4.4.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників
Явочна чисельність допоміжних робітників не повинна перевищувати 30% від явочної чисельності основних робочих
Р доп = 0,3 · Р осн,
Р доп = 0,3 · 8 = 2,4; приймаємо 3 чол.
Результати розрахунків заносимо в таблицю 6.
Таблиця 6 - Зведена відомість чисельності допоміжних робітників
Професія
Кількість
людина
У тому числі по розрядах
1
2
3
4
5
6
Транспортний
робочий
1
1
Налагоджувальник
1
1
Контролер ВТК
1
1
Разом:
3
1
1
1

Розраховуємо середній тарифно - кваліфікаційний розряд:
R ср = = = 2,33
4.4.3 Розрахунок чисельності керівного складу і фахівців
Розрахункова кількість Рис приймає в середній 15-20% від явочної чисельності основних і допоміжних робітників.
Р рис = (15% · (Р о + Р доп)) · 100%, (4.4.3.1)
Р рис = 0,15 · (8 +3) = 1,65, приймаємо 2 чол.
Результати розрахунку заносимо в таблицю 7.

Таблиця 7 - Зведена відомість чисельності керівників і спеціалістів
Керівники і фахівці
Кількість осіб
%
Майстер
1
50
Інженер технолог
1
50
Разом:
2
100
Результати розрахунків чисельності промислово - виробничого персоналу заносимо в таблицю 8.
Таблиця 8 - Зведена відомість і структура середньо - облікової чисельності ППП
Категорії ППП
Кількість осіб
Питома вага в% від загальної чисельності
Основні робочі
8
61,5
Допоміжні робітники
3
23,0
Рис
2
15,5
Разом:
13
100
Розрахуємо рівень механізації праці:
У мт = , (4.4.3.2)
де Р о - середньооблікова кількість основних робітників
Р заг - загальна кількість ППП
У мт = = 61,5%
4.5 Виробнича оцінка розробленого процесу складання
Виробничу оцінку розробленого технологічного процесу складання осі передньої проведемо за такими показниками:
4.5.1 Такт потокової збірки вироби
t g = , (4.5.1)
де Д - кількість робочих днів у році;
С - число робочих змін за день;
Т зм - тривалість зміни або середня тривалість робочого дня, (година);
Т об - втрати часу протягом зміни на обслуговування робочих місць, (час); Т про - 0,15
Т n - Втрати часу на перерви в роботі для відпочинку та природних потреб робітників протягом зміни, (година); Т n = 0,1
- Коефіцієнт, що враховує втрати часу на ремонт складального обладнання (залежить від рівня механізації і автоматизації процесу складання); = 0,97
N c - Програма складання
t g = = 1,024 хв.
4.5.2 Ритм потокової збірки
R   = 1 / t g , (4.5.2.1)
R   = 1 / 1, 024 = 0,977 шт. / хв
4.5.3 Величина змінного завдання
У см = , (4.5.3.1)
У см = = 465,8 шт.

4.5.4 Визначення завантаження і продуктивності складального робочого місця
Коефіцієнт завантаження складального робочого місця
K 3 c м = , (4.5.4.1)
де t шт - штучний час виконання складальної операції;
t g - Такт складання вузла;
В - число робітників на складальному місці;
Відсоток завантаження складального місця:
П 3 c м = K 3 c м · 100%, (4.5.4.2)
Зробимо розрахунки:
K 3 c м = = 0,957
П 3 c м = 0,957 · 100% = 95,7%
K 3 c м = = 0,894
П 3 c м = 0,894 · 100% = 89,4%
До 3 c м = = 0,975
П 3 c м = 0,975 · 100% = 97,5%
До 3 c м = = 0,879
П 3 c м = 0,879 · 100% = 87,9%
До 3 c м = = 0,959
П 3 c м = 0,959 · 100% = 95,9%
До 3 c м = = 0,974
П 3 c м = 0,974 · 100% = 97,4%
До 3 c м = = 0,962
П 3 c м = 0,962 · 100% = 96,2%
До 3 c м = = 0,894
До 3 c м = 0,894 · 100% = 89,4%
Середній коефіцієнт завантаження складальної лінії:
До 3 c л = До 3 c м, (4.5.4.3)
де П р.м. - число робочих місць на лінії
Відсоток завантаження складальної лінії
П 3 c л = К 3 c л · 100%, (4.5.4.4)
До 3 c л = (0,957 + 0,894 +0,975 +0,879 +0,959 +0,974 +0,962 +0,894) / 8 = 0,934
П 3 c л = 0,934 л · 100% = 93,4%
Продуктивність складального робочого місця:
Q = , (4.5.4.5)
де Т - робочий час до якого віднесена продуктивність;
В - число робітників на складальному місці.
Q 005 =
Q 010 =
Q 015 =
Q 020 =
Q 025 =
Q 030 =
Q 035 =
Q 040 =
Коефіцієнт трудомісткості складального процесу
До сб = , (4.5.4.6)
де: Т сб - трудомісткість процесу складання;
- Сумарна трудомісткість технологічних процесів, що входять в складальну одиницю
K 3 c б = = 0,128
K 3 c б = = 0,119
K 3 c б = = 0,130
K 3 c б = = 0,117
K 3 c б = = 0,128
K 3 c б = = 0,130
K 3 c б = = 0,128
K 3 c б = = 0,119

5 ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ ТОЧНОСТІ ЗБІРКИ
Організаційна форма складання виробів залежить від: типу та рівня автоматизації виробництва, програми та номенклатури виробів, конструкції, розмірів і маси виробів, що збираються та їх складових елементів, застосовуваного технологічного устаткування, тривалості процесів складання і наладок технологічного обладнання та інших факторів.
Тип виробництва визначається: номенклатурою, регулярністю, стабільністю, обсягом випуску виробів.
Тип виробництва характеризується коефіцієнтом закріплення операцій До 30, 0 / Р,
де 0 - число всіх різних технологічних операцій,
виконаних або підлягають виконанню протягом місяця;
Р - число робочих місць, на яких виконуються дані операції.
До 30 = 8 / 8 = 1
Оскільки 1 = К 30 <10, то приймаємо масове виробництво, яке характеризується великим обсягом випуску виробів, що збираються (220000), які постійно випускаються тривалий час, протягом якого на більшості робочих місць виконується одна технологічна операція.
При масовому виробництві для складання вала проміжного застосовуємо рухливу потокову збірку з розчленуванням процесу на операції і переходи. За кожним робочим місцем закріплено певний обсяг робіт. Число робочих місць на конвеєрі складання дорівнює числу операцій. Темп суворо регламентований. Зібране виріб сходить з конвеєра після закінчення проміжку часу, рівного темпу.
Точність збірки - це ступінь збігу матеріальних осей, контактуючих поверхонь чи інших елементів сполучають деталей з положенням їх умовних прототипів, визначеним відповідними розмірами на кресленні або технічними вимогами.
Точність вузла залежить від точності замикаючого ланки розмірної ланцюга, яка може забезпечуватися методами повної, не повною або групової взаємозамінності, пригоном або регулюванням.
Вал проміжний КПП - нескладний по конструкції, є силові елементи, якість яких не залежить від складання вузла, всі складальні елементи нескладні за конструкцією, але мають великі розміри, а відповідно і великий запас міцності, при складанні, ремонті або заміні не вимагають додаткової обробки різанням та інших змін у конструкції, не потребують регулювання.
Тому при масовому виробництві застосовуємо метод повної взаємозамінності.
Суть методу в тому, що необхідну точність замикаючого ланки розмірної ланцюга досягають кожного разу, коли до розмірного ланцюг включають або замінюють в ній ланки без їх вибору, підбору або зміни їх величин.
Використання цього методу економічно в умовах досягнення високої точності при малому числі ланок розмірної ланцюга і при досить великому числі виробів, що підлягають збірці.

6 ВИБІР устаткування і технологічного оснащення
До засобів технологічного оснащення збірки відносять сукупність знарядь виробництва, необхідних для здійснення технологічного процесу складання, включаючи складальне, транспортно-завантажувальне, допоміжне і підйомно-транспортне технологічне обладнання, а також технологічне оснащення (пристосування, інструмент).
Збірка проміжного валу - здійснюється на підлоговому конвеєрі крокового типу з ланцюговим приводом, пластинчастого виконання з пристосуваннями - супутниками, що мають механічні затискачі для запобігання переміщенню вузла, що збирається при транспортуванні з позиції на позицію і при складальних роботах. Перед конвеєром встановлено спеціальний накопичувач для валів.
Для зняття зібраного проміжного валу з конвеєра застосовують електротельфер вантажопідйомністю до 1 тонни, зі спеціальними захватами.
Для запресовування циліндричних шестерень на вал використовують спеціальні гідравлічні преси потужністю до 4 тонн моделі 377 і 377М, які дають більш плавну без перекосів і задирів напресування шестерень. Нагрівання шестерень перед запресовуванням здійснюють у ванні з гарячим моторним маслом, ванна виконана з нержавіючої сталі і обладнана електронагрівачами для підігріву масла.
Шпонки на вал запресовуються молотком з мідними наконечниками щоб уникнути отримання задирів і вм'ятин. Для напресування роликового підшипника використовують спеціальну оправку, яка направляє підшипник на посадочну поверхню валу і пом'якшує удари молотка при напресування підшипника.

7. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВИРОБНИЧИЙ САНІТАРІЯ
7.1 Технічні та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки праці
При вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань, працівник повинен мати диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку.
Робочі молодше 18 років не допускаються на важкі роботи, роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці.
Всі вступники на роботу повинні пройти вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці.
Виконувати слід тільки ту роботу, яка доручена майстром, способом, зазначеним в технологічних картах, нарядах-допусках, інструкціях.
Перед виконанням робіт необхідно перевірити спец. одяг та інструмент: ручки у молотків повинні бути без тріщин, бойки не збитися, оправлення не погнуті, електричний інструмент повинен бути ізольований, заземлений, стенди випробувальні огороджені екранами, перед роботою з пневмаінструментом необхідно перевірити надійність кріплення пневматичних шлангів до штуцерів, перевірити чи немає розривів і здуття шлангів.
7.2 Виробнича санітарія
Дотримання санітарних норм на підприємствах автомобільного транспорту покращує умови праці робітників, попереджає професійні захворювання та отруєння на виробництві. На роботах із шкідливими умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненнями, робітникам і службовцям видаються безплатно за встановленими нормами спец. одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту.
7.3 Протипожежний захист і екологія
Небезпечним фактором є також виникнення пожежі на території підприємства, загоряння електричних механізмів агрегатів, автомобілів, горіння токсичних продуктів. Для запобігання таких випадків необхідно правильно розставити устаткування, тари з деталями і готовими вузлами. Звільнити проходи та проїзди, встановити пожежні щити з інвентарем для гасіння, ящики з піском.
Для гасіння пожежі необхідно встановити дренчерні та спринклерні системи пожежогасіння. У цехах необхідно організувати добровільну пожежну дружин, розробити план евакуації людей та матеріальних цінностей.
Особи, винні у порушенні правил техніки безпеки, залучаються до відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Ф.В. Гурін, М.Ф. Гурін. Технологія автомобілебудування, - М.: 1986.
2. М.Є. Єгоров та ін Технологія машинобудування, - М.: Вища школа, 1976.
3. В.К. Замятін. Технологія і обладнання виробництва машинобудування, - М.: Машинобудування, 1995.
4. А.Ф. Козьякова, Л.П. Морозова. Охорона праці в машинобудуванні, - М.: Машинобудування, 1990.
5. Є.В. Михайлівський, Е.А. Тур. Пристрій автомобіля, - М.: Машинобудування, 1985.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
157.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологічний процес складання двигуна автомобіля Камаз-740
Технологічний процес складання двигуна автомобіля Камаз 740
Технологічний процес виготовлення валу ступеневої
Технологічний процес виготовлення валу в складі коробки швидкостей токарно-револьверного верстата
Технологічний процес складання машин
Технологічний процес складання та зварювання вузлів та секції
Загальні відомості про технологічний процес складання оптико електронні
Технологічний процес складання та зварювання секції палуби першого ярусу в районі 200220шп з економічною
Технологічний процес складання та зварювання секції палуби першого ярусу в районі 200 220шп з економічною
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru