приховати рекламу

Тест-системи для хімічного аналізу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Курсова робота

«Тест-системи для хімічного аналізу»

Зміст

Вступ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3

Глава I. Огляд літератури

1.1. Тест-системи для хімічного аналізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5

1.2. Тест-системи визначення металів в об'єктах навколишнього середовища ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

14

Глава II. Матеріали та методи дослідження


2.1. Перелік та характеристика хімічних реактивів, що застосовуються в дослідженнях ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

18

2.2. Визначення іонів нікелю колориметричним методом з розчинів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Глава III. Експериментальна частина

3.1 Визначення вмісту іонів нікелю колориметричним методом в розчинах заданої концентрації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

1920

3.2 Розробка твердофазної системи на основі діметілгліоксіма, адсорбованого на поверхні твердого носія ... ... ... ... ... ... ..

21

Висновок .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

23

Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

24

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

25

Введення

Актуальність проблеми

Спрощення та здешевлення засобів хімічного аналізу - завжди благо, але рішення багатьох аналітичних задач поки потребує складних і дорогих методів і приладів. На щастя, успіхи ряду областей хімії, фізики, електроніки, а також математики забезпечують можливість створення засобів аналізу, все більш мініатюрних, недорогих і легких з точки зору використання і в той же час порівнянних за своїми аналітичним характеристиками з сучасними інструментальними методами. Тест-системи, безсумнівно, можуть бути віднесені до таких засобів. Потреба в тест-наборах вельми значна. Уже створено багато тест-систем різного типу і різного призначення, в основі яких лежать чутливі і селективні хімічні реакції і результат аналізу може бути отриманий або візуально, або шляхом найпростіших вимірювань (довжина пофарбованої зони, число крапель), або з використанням мініпріборов, також вельми простих у використанні. Хоча тест-методи використовують в лабораторії, зокрема для скринінгу проб, найбільш доцільно застосовувати їх під внелабораторних умовах (on-site), тим більше що on-site аналіз являє собою важливу і дуже перспективний напрямок хімії.

Основними областями використання тест-систем є або можуть бути:

 • контроль об'єктів навколишнього середовища, визначення найважливіших нормованих компонентів у воді, грунтових витяжках, повітрі (насамперед у польових умовах);

 • контроль за якістю їжі, в тому числі питної води та напоїв, головним чином з точки зору наявності шкідливих речовин;

 • аналіз крові, сечі, поту для цілей медицини, у тому числі в домашніх умовах;

 • рішення задач криміналістики, охорони порядку, військової сфери (наркотики, алкоголь, вибухові речовини, отруйні речовини);

 • контроль у промисловості, на транспорті, наприклад виявлення витоків газу;

 • навчання хімії, екології та ін дисциплін у школі та інших навчальних закладах.

Тест-системи можуть стати незамінними в критичних ситуаціях, коли потрібно швидко визначити склад повітря, води та інших об'єктів після вибуху, промислової катастрофи чи природного катаклізму. Тест-системи зручні для широкомасштабного обстеження житлових і виробничих приміщень, наприклад на пари ртуті, формальдегід, фенол та ін речовини.

Для розробки надійних, чутливих і селективних тестів використовують досягнення класичної аналітичної хімії (реакції і реагенти). Однак, ще більш важливим є пошук нових підходів.

Наукова новизна роботи полягає в розробці високоспецифічний твердофазної тест-системи для виявлення іонів міді, нікелю і кобальту в об'єктах навколишнього середовища на основі діетілдііокарбамата свинцю, діметілгліоксіма і тіоціанат амонію, адсорбованих на твердому носії. Тест-система відрізняється експресному, доступністю і дешевизною.

Мета і завдання роботи

Мета роботи - розробка тест-системи для виявлення іонів міді, нікелю і кобальту в об'єктах навколишнього середовища.

Для досягнення зазначеної мети передбачалося вирішити наступні завдання:

- Отримати носій для визначення іонів кобальту, нікелю та міді методом модифікації поверхні силікагелю;

- Дослідити вплив концентрації визначаються іонів на довжину пофарбованої зони;

- Дослідити вплив маси сорбенту на сорбційну ємність;

- Дослідити вплив різнойменних іонів на специфічність тест-системи;

- Проаналізувавши отримані експериментальні дані, сформувати тест-систему для визначення іонів кобальту, нікелю та міді.

Глава I. Огляд літератури

1.1. Загальна характеристика тест-систем

Хімічні тести широко використовуються в екологічній, промислової, клінічної або кримінальної сферах і забезпечують можливість простого і недорогого аналізу - якісного, напівкількісного і кількісного.

Тест - системи для хімічного аналізу представляють собою прості, портативні, легкі і дешеві аналітичні засоби і відповідні експресні методики для виявлення й визначення речовин без істотної пробопідготовки (іноді без відбору проб), без використання складних стаціонарних приладів, лабораторного обладнання, без самої лабораторії, без складної обробки результатів, а також підготовленого персоналу; в більшості випадків застосовують автономні засоби одноразового використання [1].

Загальний принцип майже всіх хімічних тест-методів - це використання аналітичних реакцій і реагентів в умовах і формах, які забезпечують отримання візуально спостережуваного або легко вимірюваного ефекту; це, наприклад, інтенсивність забарвлення паперу або довжина пофарбованої частини трубки. Реагенти та добавки використовують у вигляді заздалегідь приготовлених розчинів (в ампулах або крапельницях) або іммобілізованими на твердому носії - папері, силікагелі, пінополіуретані і т.д. Як засоби для тест-методів хімічного аналізу можуть бути використані індикаторні папери, індикаторні порошки і трубки, таблетки та ін

Тест-методи дозволяють проводити широкий скринінг проб, наприклад, об'єктів навколишнього середовища. Проби, що дали позитивний результат, відокремлюють від тих, що показали відсутність компонента. У разі зразків, для яких результат був позитивний, передбачається в разі потреби і більш глибоке вивчення, у тому числі в лабораторії з використанням дорогих приладів.

Особливе значення мають тест-методи для аналізу «на місці» (on site), поза лабораторією. Справа в тому, що існують величезні, гострі потреби у поза лабораторному аналізі. Ось неповний список областей, де такий аналіз або вже робиться в широких масштабах, або абсолютно необхідний і в тій чи іншій мірі починається:

 • Експрес - контроль технологічних процесів.

 • Виявлення метану у вугільних шахтах.

 • Виявлення витоків природного газу з газопроводу.

 • Визначення монооксиду вуглецю і вуглеводнів в автомобільних вихлопах.

 • Експрес-аналіз у поле для геологів - пошукачів.

 • Швидкий аналіз грунтів (рН, азот, фосфор, калій).

 • Контроль харчових продуктів на ринках.

 • Виявлення алкоголю у видихуваному повітрі водіїв.

 • Домашнє визначення цукру в крові та сечі діабетиків та інші якісні аналізи клінічного призначення.

 • Оперативний аналіз води, в тому числі питної, безпосередньо споживачем.

 • Аналіз повітря в робочій зоні і на вулиці.

 • Контроль вмісту озону в стратосфері.

 • Виявлення наркотиків в аеропортах, при обшуках.

 • Виявлення бойових отруйних речовин.

Аналіз «на місці» має багато достоїнств. Економиться час і кошти на доставку проб у лабораторію і на сам аналіз (звичайно, більш дорогою). При аналізі на місці зазвичай знижуються вимоги до кваліфікації виконавця, оскільки використовуються більш прості засоби аналізу. Але головне полягає в тому, що часто аналіз в стаціонарній лабораторії взагалі нездійсненний або не має ніякого сенсу, оскільки, наприклад, змінюються форми існування компонентів.

1.2. Класифікація тест-систем

Класифікацій тест-систем для хімічного аналізу може бути декілька залежно від обраного класифікаційної ознаки.

Залежно від обраного класифікаційної ознаки Золт Ю.А., Іванов В.М. [1] поділяють тест-системи наступним чином.

- За природою процесів, які використовуються для отримання аналітичного сигналу: тест-методи можуть бути розділені на фізичні, хімічні, біохімічні і біологічні.

Фізичних методів небагато, і вони не грають великої ролі в практиці хімічного аналізу.

Біохімічні звичайно засновані на використанні ферментів і іммуносістем. Виділені природні ферменти, особливо іммобілізовані, певною мірою набувають властивостей хімічних реагентів, тому, незважаючи на специфіку ферментів як хімічних сполук (особливості походження, умови зберігання, час збереження активності) ферментні методи можна віднести до хімічних.

Біологічні методи базуються на використанні мікроорганізмів, органів, тканин і навіть високоорганізованих організмів і цілих популяцій.

- За формою використовуваного тест-реагенту. Це, насамперед готові розчини та «сухі реагенти», тобто нанесені на твердий носій або просто порошки або таблетки самих реагентів. Ще більша розмаїтість надають тести на твердій матриці; найвідоміші приклади - індикаторні папери, що містять молекули-реагенти або активні атомні угрупування, і індикаторні трубки для аналізу газів, у яких носій містить хромогенних реагент, що змінює забарвлення при пропущенні потрібного газу.

Реагенти на носіях (матрицях) розрізняються природою носія (целюлоза, синтетичні полімери, силікагель тощо) і способом закріплення на носіях (адсорбційні, ковалентні).

1.3. Загальні вимоги та метрологія

Загальні вимоги до тестів, полягають у наступному:

 • при оцінці наявності потрібного компонента краще помилкове «так», ніж помилкове «ні»;

 • експресність;

 • число операцій, здійснюваних при тестуванні, має бути мінімальним;

 • при візуальній оцінці кордону розділу по-різному забарвлених зон мають бути чіткими, зміни забарвлення досить контрастними і т.д., тобто слід зводити до мінімуму можливість неоднозначного тлумачення результату.

Метрологічний аспект, звичайно, дуже істотний для розробки, виготовлення і використання тест-систем; результати тестів повинні бути досить надійними навіть у тих випадках, коли визначаються малі кількості речовин.

Правильність тест-методів зазвичай перевіряють порівнянням їх результатів з результатами, отриманими «інструментальними» методами. Це, звичайно, робиться при розробці тест-методів. Багато тест-системи не є універсальними і призначені для визначення компонентів тільки в певних об'єктах.

1.4. Хімічні основи тестів: реакції і реагенти

Хімія тест-методів заснована головним чином на кольорових реакціях, наприклад реакціях комплексоутворення або окислення - відновлення. «Ноу хау» розробників і виробників тест-систем зосереджується на підборі раціональної комбінації реагентів, стабілізації сумішей реагентів і розчинів, на зменшення заважають впливів шляхом додавання маскуючих агентів. Головна мета - розробити тест, який був би експресним і легким в здійсненні.

Крім реакцій, що призводять до появи забарвлення, використовують також хімічні взаємодії, результатом яких є поява люмінесценції.

Ефект вимірюють не тільки візуально, але і за допомогою простих у використанні портативних приладів. Особливо часто вимірюють пропускання світла, дифузне відбиття або люмінесценцію.

Вимоги, що пред'являються до реакцій, які використовують у тест-методах, полягають у наступному:

 1. Селективність по відношенню до що виявляється (обумовлених) компонентів або їх сумі - залежно від поставленого завдання;

 2. Досить висока чутливість. Наприклад, при аналізі об'єктів навколишнього середовища межа виявлення звичайно повинен бути нижче гранично допустимої концентрації потрібного компонента або близький до неї;

 3. При використанні кольорових реакцій - висока контрастність і висока швидкість колірного переходу в присутності виявляємо або визначуваної речовини;

 4. Можливість ввести реагенти в формі, придатній для використання в тест-методах, наприклад прищепити, з утворенням ковалентних зв'язків, на поверхні силікагелю або целюлози;

 5. Стійкість реагентів при зберіганні і достатня стійкість аналітичного ефекту (забарвлення, люмінесценції і т.д.) у часі.

Для створення тест-методів і тест-засобів використовують хімічні реакції майже всіх основних типів:

1) кислотно-основні;

2) окисно-відновні;

3) комплексоутворення;

4) різні реакції органічного синтезу.

Значну роль у тест-методах грають займають дещо особливе становище каталітичні реакції, переважно з використанням ферментів. Відповідно, використовуються реагенти різного механізму дії і різної природи.

Кислотно-основні реакції мають велике значення при визначенні величини рН. Визначення концентрації водневих іонів при аналізі природних і стічних вод, технологічних розчинів, біологічних рідин - одна з наймасовіших аналітичних операцій. Незважаючи на розвиток потенціометричних методів визначення рН, визначення кислотності за допомогою кислотно-основних індикаторних паперів залишається досить поширеною процедурою. Цей спосіб має ряд переваг: простота аналізу, експресність, відсутність необхідності використовувати апаратуру і пов'язана з цим дешевизна визначень, можливість проводити аналіз практично в будь-якому місці.

Окисно - відновні реакції також вельми поширені. При використанні твердих реагентів істотно знати, чи зміниться окислювально-відновний потенціал при іммобілізації реагентів на твердій матриці. Тут немає спільного рішення, багато що залежить від способу іммобілізації, природи матриці і т.д. Прикладом окисно-відновних реакцій можуть бути реакції відновлення золота і срібла сіллю Мора в присутності комплексоутворюючих речовин.

Реакції комплексоутворення широко використовують в численних тест-методах на іони металів, рідше - в методах визначення органічних речовин. Специфічних реакцій утворення комплексних сполук майже немає, тому в багатьох тест-засобах передбачається регулювання рН, використання маскуючих речовин та інші способи підвищення селективності. Одним з широко використовуваних реагентів є дитизоном. [2] Він утворює забарвлені комплекси з багатьма іонами металів; по стійкості їх можна розташувати в ряд:

Ag> Hg> Pd> Pt> Au> Cu> Bi> In> Sn> Zn> Cd> Co> Pb> Ni> Fe (II)> Mg> Tl (I). Хоча дитизоном є реагентом на 30 катіонів, можна, використовуючи залежність реакції від рН, що маскують реагенти і реакції витіснення, проводити досить селективне визначення. Наприклад, у поєднанні з тіосечовини та ацетатом натрію дитизоном використаний при отриманні індикаторних паперів для визначення суми важких металів, межа виявлення 0,5 мг / л катіона.1.5. Способи використання реагентів

Основними шляхами застосування аналітичних реагентів у тест-системах є:

1) їх використовують у вигляді заздалегідь приготовлених і фасованих розчинів;

2) вони іммобілізовані на тверду матрицю (носій);

3) їх використовують у формі заздалегідь зважених і упакованих доз у вигляді порошків, кульок, таблеток і т.д.

При використанні готових розчинів виробники тест-засобів поміщають їх в ампули, крапельниці, закриті пробірки. Реагенти в таких розчинах повинні бути стійкими протягом тривалого часу. Концентрація реагентів відповідає очікуваної концентрації визначуваного компонента; часто в набір входять розчини декількох концентрацій. Іноді розчин містить не тільки сам реагент, але також інші необхідні речовини.

Крім власне аналітичних реагентів у тест-засоби зазвичай вводять і інші речовини - відновники або окислювачі, буфери, що маскують агенти, змочувальні сполуки, закріплювачі та ін

Наприклад, один з варіантів реактивних паперів для визначення міді у воді готують з фільтрувального паперу, який спочатку просочують розчинів відновника (гідрохлорид гідроксиламіну, аскорбінова кислота або їх суміш) для відновлення міді (II) до міді (I), яку-небудь слабку кислоту, потім після сушки обробляють органічним розчином аналітичного реагенту на мідь (I) (купроін, неокупроін, батокупроін) разом з емульгатором. Можна вводити ще суміші Na 2 B 4 O 7 - H 3 BO 3 або H 2 CO 3 - NH 3, які збільшують чутливість визначення міді [1].

Ймовірно, дещо більше поширення мають тест-засоби, приготовані на твердому носії - на папері, тканини, на синтетичних органічних полімерах, силікагелі та ін Природа носія, спосіб його приготування і спосіб іммобілізації реагентів на ньому мають досить істотне значення. Реагент иммобилизуют адсорбцією, випаровуванням розчинника після импрегнирования розчином реагенту в цьому розчиннику, іншими фізичними методами або хімічної - ковалентного - іммобілізацією. Відносно слабка фіксація «фізично» закріплених реагентів на поверхні носія і, як наслідок цього, часткове змивання його при контакті з розчином є основним недоліком таких тест-систем. Збільшення міцності зв'язування реагенту з носієм домагаються утворенням хімічних зв'язків між ними (хімічна іммобілізація). Однак «фізичне» закріплення, як правило, набагато простіше, тому воно дуже широко поширене.

Одними з найбільш поширених неорганічних полімерних носіїв реагентів є силікагелі .. Їх модифікують різними реагентами і часто наповнюють ними тест-трубки для аналізу повітря. Наприклад, для визначення метанолу і етанолу в повітрі, хімічного споживання кисню у волі використовують оксид хрому (VI) в середовищі сірчаної та фосфорної кислот [3,4]; для визначення SOi в повітрі використаний бромкрезолового зелений [5].

Силікагель (сілохром С-120) у вигляді таблеток з іммобілізованим 4 - (2-піріділазо) резорцином (ПАР), 4 - (2-тіазолілазо) резорцином (ТАР) або 1 - (2-піріділазо)-2-нафтолом (ПАН) запропонований для визначення Со, Hg, Pd і U з нижньою межею визначених змістів 0,003-0,1 мг / л [6,7].

1.6. Засоби і прийоми аналізу об'єктів навколишнього середовища

Основними засобами тестування води, водних розчинів і інших рідких середовищ є паперові індикаторні смужки, індикаторні трубки, таблетки і найпростіші пристрої для тестування. Однак відомі й інші засоби. Застосовувані процедури залежать, природно, від типу засобів.1.6.1. Паперові смужки і їх аналоги

Різноманітністю способів виготовлення тест-пристроїв і визначення концентрації з їх допомогою відрізняються тест-системи, в яких аналітичний реагент іммобілізованих на твердих носіях, особливо на целюлозних паперах. Вміст компонентів визначають за тону або інтенсивності забарвлення, що виникає після контакту носія з досліджуваною рідиною, шляхом порівняння її з кольоровою шкалою, або за площею забарвленою або прозорої зон індикаторних паперів.1.6.2. Індикаторні порошки

Індикаторні порошки являють собою або суміші необхідних реагентів для визначення речовин, або сипучі матеріали, на яких іммобілізовані реагенти. Вони можуть бути поміщені в прилади для тестування, представлені на малюнку 1. У першому випадку концентрацію визначають за інтенсивністю забарвлення рідини після внесення індикаторного порошку і його розчинення в аналізованому розчині. У другому випадку індикаторний порошок вносять в пробу, перемішують і визначають концентрацію за інтенсивністю забарвлення порошку [8].

Рисунок 1 - Прилади для тест-визначень з використанням індикаторних порошків

1-колориметрична трубка

2 - аналізований розчин

3 - індикаторний порошок

Використання індикаторних порошків дозволяє поєднувати сорбційне концентрування визначається компонента з розбавлених розчинів з його візуальним визначенням на поверхні. Висока прозорість індикаторних порошків забезпечує високу чутливість визначення. Встановлено, що зі збільшенням питомої площі поверхні чутливість визначення зростає.

1.6.3. Індикаторні трубки

Скляні індикаторні трубки (малюнок 2) заповнюють носієм із закріпленим на ньому реагентом. Через трубку пропускають певний обсяг аналізованої рідини; це можна робити за допомогою шприца, за рахунок гідростатичного тиску або за рахунок капілярних сил, опустивши трубку в аналізовану рідину і почекавши, коли рідина підніметься до кінця заповнює трубку шару сорбенту. В результаті взаємодії між закріпленим реагентом і аналітів утворюється з'єднання, має забарвлення, відмінну від забарвлення шару сорбенту. Довжина пофарбованої зони залежить від концентрації аналіту.

Рисунок 2 - Способи визначення концентрації за допомогою індикаторних трубок

а - з примусовим пропусканням аналізованої рідини;

б - методом занурення і підняття рідини за рахунок капілярних сил;

в - методом занурення з використанням гідростатичного тиску:

1 - аналізована рідина;

2 - індикаторна трубка;

3 - забарвлена ​​зона сорбенту.

Обсяг аналізованого розчину, пропущеного через індикаторну трубку, визначають за формулою [9,10]:

, Де

- Довжина і радіус капіляра з індикаторним порошком; - Довжина і радіус додаткової пластикової трубки.

Відносна довжина пофарбованої зони (R) індикаторного порошку залежить від обсягу пропущеного аналізованого розчину:

,

де S - довжина пофарбованої зони тест-трубки.

Для отримання індикаторних порошків використані [11,12,13] нековалентно іммобілізація аналітичних реагентів на звернення-фазових силікагель і їх включення в ксерогелі кремнієвої кислоти. Сформульовано вимоги до аналітичних реагентів, придатним для використання у методі індикаторних трубок: контрастність реакції, висока швидкість взаємодії з визначальним компонентом, міцне утримання реагенту і продукту реакції індикаторним порошком, чутливість і селективність. Вивчено вплив режиму введення аналізованого розчину в індикаторну трубку, фізико-хімічних характеристик індикаторних порошків, довжини і внутрішнього діаметра трубок, рН розчину на довжину пофарбованої зони.

Таким чином, використання індикаторних порошків і трубок, як технічний засіб при створенні тест-систем може спростити і здешевити хімічний аналіз. У цьому зв'язку є актуальним розробка нових тест-методів аналізу, що відрізняються селективністю, чутливістю і експресному.

1.7. Тест-системи визначення металів в об'єктах навколишнього середовища

Як об'єкти навколишнього середовища розглядаються вода і грунт. Існує безліч прийомів тестування вод різного походження і тому з різним вмістом забруднювачів - поверхневих прісних, морських, питних, підземних різної мінералізації, стічних вод різноманітних виробництв. При виборі реакції для тестування і тест кошти необхідно враховувати межа виявлення, а також можливий зміст інших компонентів. При аналізі грунтів визначають тільки забруднюючі компоненти. Зазвичай використовують витяжки з грунтів розчинами, обраними відповідно з поставленим завданням тестування.

Швидко оцінити якість досліджуваного об'єкта дозволяють узагальнені показники, такі як рН, кислотність, лужність, сумарне визначення важких металів, загальний вміст вуглецю та ін Так в роботах Амеліна В.Г. [14] описана процедура виготовлення індикаторних паперів для визначення жорсткості води, насамперед зумовлену наявністю кальцію і магнію, по довжині пофарбованої зони тест-смуги, або по інтенсивності забарвлення індикаторних паперів після пропускання через них певного обсягу досліджуваної рідини. Основою такої тест-системи є целюлозна папір, просочений водними розчинами 0,5-0,8 г / л еріохромового чорного Т або еріохромового синьо-чорного Р, 5-8 г / л тетраборату натрію і 0,3-0,4 г / л комплексонатів магнію, який вводять для більш чіткого переходу забарвлень зазначених реагентів у присутності іонів кальцію. Іони лужноземельних металів змінюють колір паперу з синьої в вишневу. Утворені комплекси іонів кальцію і магнію з ЕХЧТ добре адсорбуються на целюлозної папері і не вимиваються при пропущенні через них до 20 мл води. Час аналізу становить 10-15 хв. Діапазони визначених сумарних змістів іонів лужноземельних металів складають 0,05-40 мМ, довжина пофарбованої зони 1-70 мм.

Halamex E., Prikryl F. [15] запропонували метод сумарного визначення важких металів [Cu (II), Co, Ni, Cd, Zn, Pb, Mn (II)] за допомогою індикаторних трубок в питних, стічних, природних водах і атмосферних опадах. В основу визначення покладено кольорова реакція взаємодії іонів металів з ​​1 - (2-піріділазо)-2-нафтолом, нековалентно іммобілізованим гідрофобізованном силікагелі. Тест-засіб являє собою скляну трубку (довжина -50 мм, внутрішній діаметр-2 мм), заповнену індикаторним порошком. Вимірюють довжину пофарбованої в фіолетовий колір зони і визначають вміст металів за допомогою шкали довжин або за рівнянням градуювального графіка. Діапазон визначуваних змістів становить 0,01-1мМ. Відтворюваність і правильність методики перевірена методом «введено-знайдено" і аналізом стандартних розчинів суми металів.

Запатентована методика експресного визначення 0,05-0,9 мг / л міді в рідинах з використанням імінодіацетатной смоли (ІС) і діетілдітіокарбаміната натрію як хелатообразующего реаг та [16]. Аналізований розчин (50-200 мл) з рН 2-7 пропускають зі ско рость 0,08-0,33 мл / с через скляну трубку, заповнену 15 мг ІС з розміром частинок 0,3-1 мм. Концентрацію міді в діапазоні 0,5-10 мг / л визначають порівнянням інтенсивності отриманої коричневого забарвлення з градуювальної шкалою.

Для визначення міді (II) в стічних, природних і питних водах, атмосферних опадах, техно логічних розчинах, озолятах харчових продуктів, біологічних рідинах запропоновані індикаторні трубки [17]. Тест-засіб являє собою сте кляну трубку (довжина - 50 мм, внутрішній діаметр - 1-2 мм), заповнену індикаторним порошком. При пропущенні аналізованої проби через трубку за допомогою медичного шприца в трубці виникає пофарбована зона. Дли на пофарбованої зони пропорційна концентрації міді. Цю концентрацію визначають за допомогою шкали довжин або рівняння градуювального графіка. В основу визначення покладено кольорова реакція взаємодії міді (II) з 1 - (2-піріділазо)-2-нафтолом, включеним до складу індикаторного порошку. Висока селективність визначення досягається за рахунок проведення реакції в кислому середовищі.

Діапазон визначуваних змістів 0,06-0,3 мг / л для трубок з внутрішнім діаметром 1,0 мм, 0,12-0,4 мг / л для трубок з внутрішнім діаметром 2,0 мм. Визначенню не заважають кратні кількості К, Na, (1 * 10 4), Са (300), Mg (75), Pb (50), Ni (40), Zn (30), Al (25), порівнянні кількості Mn ( II) і Co (II). Відтворюваність і правильність методики перевірена аналізом стандартного зразка суми металів і методом «введено - знайдено».

Визначення нікелю з допомогою таблеток на основі пінополіурета на [18]. Тест-засіб призначений для якісної і полуколичественной оцінки змісту нікелю в природних водах. Метод заснований на сорбції нікелю з аміачного буферного розчину таблеткою пінополіуретану, модифікують ванної діметілгліоксімом в присутності пластифікатора. Про наявність нікелю судять по зміні забарвлення таблетки пінополіуретану з білої в рожеву; вміст нікелю визначають, порівнюючи візуально інтенсивність забарвлення ки таблетки з наперед приготованою колірною шкалою. Можна визначати нікель в діапазоні від 0,2 до 4 мг / л.

Селективність методики характеризували граничним співвідношенням супутнє підключення: нікель, при якому похибка визначення розподілу не перевищує 15%. Визначенню 1 мг / л нікелю не заважають в крат кількостях Са, Mg, ацетат, тартрат (5 ∙ 10 3), фторид (10 3), ок салат (500), Cu (II), Zn (II), Cd ( II), Cr (II), Fe (III), гідрофосфат (100), Pb (II) (10), Со (II).

Тест-засіб дозволяє провести скринінг проб води на наявність нікелю і дати позитивну відповідь про його присутність у тому випадку, якщо його вміст перевищує 0,1 мг / л.

Правильність розробленої методики підтверджена аналізом стандартного зразка води ГСОРМ-2, що містить за паспортом по 1 мг / мл Со, Ni, Sr, С u, Сг, Fe і розбавленого в 1000 разів. Знайдено нікелю: 1,03 ± 0,06 мкг / мл (n = 6, s r = 0,05).

Великородна А.А. і Морсанова Є.І. [19] запропонували тест на цинк з використанням поліуретанових пінопластів із закріпленим на них дитизоном. Кубик поліуретану з довжиною ребра 4 мм струшують з 1-2 мл аналізованого розчину при рН 6,2 протягом 1-2 хв. Зміна червоного кольору порівнюють з шкалою з кубиків. Межа виявлення цинку 0,05 мг / л.

Було запропоновано [20,21] визначення кобальту з допомогою таблеток на основі пінополіуретану. Тест-засіб призначений для якісної і полуколичественной оцінки концентрації кобальту в природних водах. Метод заснований на сорбції блакитних тіоціанатних комплексів таблеткою пінополіуретану. Про наявність кобальту судять по зміні забарвлення таблетки пінополіуретану з білої в блакитну; вміст кобальту визначають, порівнюючи візуально інтенсивність забарвлення таблетки з наперед приготованою колірною шкалою. Можна визначати кобальт в діапазоні від 0,1 до 4 мг / л. Селективність методики характеризували фактором селективності, тобто граничним співвідношенням супутнє підключення: кобальт, при якому похибка визначення не перевищує 15%. Визначенню кобальту не заважають у кратних кількостях Cr (III), Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Tl, Cu (II), Cd (II), Hg (II), Pb (II), Fe (III), Zn (II).

У результаті аналізу літературних даних нами зроблені висновки про актуальність розробки і побудови тест-систем, що відрізняються специфічністю і дають можливість скоротити час аналізу та виключити дороге устаткування.

Глава II. Матеріали та методи дослідження

2.1. Схема дослідження

Для досягнення поставлених цілей була розроблена схема дослідження:

Схема 1 - Схема дослідження

2.2. Перелік та характеристика хімічних реактивів, що застосовуються в дослідженнях

Всі дані представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Перелік та характеристика хімічних реактивів, що застосовуються в дослідженнях

Фірма-виробник

5

Московська хімічна компанія «Лаверна»

СтавНІПЧІ

Шосткинський завод хімреактивів

Шосткинський завод хімреактивів

Ленінградський завод «Червоний хімік»

Михайлівський завод хімреактивів

Черкаський завод хімреактивів


Кваліфікація або артикул

4

ч

-

ч

ч

чда

Ч

хч


ГОСТ або ТУ

3

ГОСТ 20478-75

ГОСТ 6709-72

ГОСТ 5828-77

ГОСТ 1705-85

ГОСТ 4528-78

ГОСТ 4955-78

ГОСТ 4038-79


Найменування реактивів

2

Амоній роданистий

Вода дистильована

Діметігліоксім

Діетилдитіокарбамат свинцю (II)

Кобальт (II) хлористий 6-водний

Мідь (II) сірчанокисла 5-водна

Нікелю хлорид 6-водний


п / п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Продовження

Фірма-виробник

5

Шосткинський завод хімреактивів

ЗАТ «Екос-1»

Ставропольський лікеро-горілчаний завод


Кваліфікація або артикул

4

-

ч

Реаком. 20-5


ГОСТ або ТУ

3

ГОСТ 3245-48

ГОСТ 20288-74

ТУ 6-09-1710-77


Найменування реактивів

2

Силікагель активоване

Вуглець чотирихлористий

Етиловий спирт


п / п

1

8.

9.

10.

2.3. Визначення іонів кобальту колориметричним методом з розчинів

Колориметричний метод визначення іонів кобальту (II) заснований на утворенні комплексу блакитного забарвлення - тіоціанат кобальту.

З 2 + + 6 SCN - = [Co (SCN) 6] 4 -

У п'ять пробірок внесли по 3 мл розчину кобальту (II) концентрації, і по 0,5 мл тіоціанат амонію. У шостій пробірці приготували стандартний розчин, що містить 3 мл дистильованої води і 0,5 мл тіоціанат амонію. Вимірювали оптичну щільність аналізованих розчинів щодо стандарту на ФЕКе КФК-2 при довжині хвилі 540 нм.

2.4. Визначення концентрації іонів міді та нікелю в розчинах різної концентрації на атомно-абсорбційному спектрофотометрі

Атомно - абсорбційна спектрофотометрія як аналіз заснована на здатності атомів металу поглинати в полум'я пальника світлову енергію строго певної довжини хвилі, характерною для кожного окремого елемента. В атомно - абсорбційній спектрофотометрії концентрацію елементів у розчині визначають по їх абсорбції проходить через полум'я монохроматичного світла. Аналізований розчин вводять у вигляді аерозолю в полум'я пальника. Для атомізації проби, тобто перетворення її в атомні пари, необхідна температура близько 2000-3000 º С.

Вимірювання на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

Процес атомно-абсорбційних вимірювань можна розбити на два етапи: підготовчий і вимірювальний. Перед початком вимірювань для кожного конкретного випадку необхідно вибрати: оптимальні значення параметрів джерела (величина лампи з порожнистим катодом), тип полум'я і умови введення проб і еталонів, оптимальні параметри спектрального приладу (ширина щілини монохроматора).

У підготовчий етап включаються також пробовідбору і приготування еталонів і аналізованих проб.

Вимірювання проводили в такій послідовності:

 1. Приєднували лампу з порожнистим катодом до джерела живлення і встановлювали оптимальне значення сили струму, що забезпечує стабільну роботу лампи;

 2. Підводили харчування до приймально-реагуючої системі (фотомножітель, підсилювач і індикаторний прилад);

 3. Встановлювали необхідну довжину хвилі і величину «щілини» монохроматора;

 4. Встановлювали оптимальний витрата подачі пального газу і окислювача;

 5. Відкривали подачу окислювача (повітря);

 6. Запалювали полум'я при відкритті подачі ацетилену;

 7. Вводили в полум'я чистий розчинник (бідистильована вода) і встановлювали нуль приладу за шкалою індикатора (Е = 75);

 8. Аналізували еталонні розчини;

 9. Вводили в полум'я пальника аналізовану пробу і знімали показання з приладу.Глава III. Експериментальна частина

Отримання твердофазного носія, що становить основу тест-системи для виявлення іонів нікелю, міді і кобальту, здійснювали за схемою, представленою на рисунку 3.

Рисунок 3 - Блок-схема отримання тест-системи

Блок-схема включає в себе наступні етапи: нанесення комплексоутворювача на поверхню носія, стабілізація тест-засоби методом сушіння і формування тест-системи з урахуванням специфічності визначаються іонів.

У три хімічних склянки поміщали наважку силікагелю масою по два грами, доливали реактив Чугаєва (10 мл), діетилдитіокарбамат свинцю в чотирихлористому вуглеці (10 мл) і тіоціанат амонію (10 мл), перемішували і залишали на 24 години при t 20-25 ° С . Після чого, сорбент з іммобілізованими комплексоутворювачів стабілізували методом теплової обробки 8 годин при t 30-35 ° С.

Для формування тест-системи було проведено комплексне дослідження впливу різних факторів на сорбційну ємність, специфічність і чутливість тест-засоби.

Сорбційну ємність визначали за кількості зв'язана з носієм визначається іона з розчину.

Сорбційну ємність іонів кобальту визначали колориметричним методом. Для цього в п'ять пробірок внесли по 3 мл аналізованого розчину хлориду кобальту з концентраціями: 10 мг / л, 15 мг / л, 20 мг / л, 25 мг / л, 30 мг / л. У кожну пробірку додали по 1 мл розчину тіоціанат амонію. Блакитне забарвлення виявлялася протягом 5 хвилин. На приладі ФЕК КФК-2 вимірювали оптичну щільність отриманих розчинів при довжині хвилі 540 нм і при товщині кювети 1,040 мм. Стандартом служив розчин, що містить 3 мл дистильованої води і 1 мл тіоціанат амонію. Отримані результати представлені в таблиці 2 і на малюнку 4.

Таблиця 2 - Оптична щільність і відсоток пропускання аналізованих розчинів хлориду кобальту в присутності тіоціанат амонію

пробірки

Концентрація

аналізованого розчину,

мг / л

D

T,%

1

10

0,165

69

2

15

0,130

75

3

20

0,120

76

4

25

0,115

77

5

30

0,05

90

Рисунок 4 - Залежність оптичної щільності розчину хлориду кобальту від його концентрації в присутності тіоціанат амонію

Сорбційну ємність по іонів міді та нікелю визначали атомно-абсорбційним методом. Для цього готували розчини хлориду нікелю наступних концентрацій: 10,5; 12,4; 17,8; 25,3; 35,0 мг / л. Розчини сульфату міді були наступних концентрацій: 11,3; 16,3; 25,4; 34,9 мг / л.

Вплив маси сорбенту на сорбційну ємність проводили наступним чином. До наважки тест-сорбенту певної маси додавали розчин аналізованого іона відомої концентрації і оцінювали величину сорбційної ємності. Дані представлені на малюнку 5.

Для даних кривих було отримано критеріальне рівняння і розрахована ймовірність ступеня апроксимації.

У 1 = -35,711 x 3 + 72,202 x 2 + 3,5789 x + 52,813 (для іонів кобальту)

R 2 = 0,9981;

У 2 = -29,617 x 3 + 63,305 x 2 - 7,872 x + 69,347 (для іонів нікелю)

R 2 = 0,9999;

У 3 = 61,09 x 3 - 226,24 x 2 + 275,44 x - 10,297 (для іонів міді)

R 2 = 1.

Рисунок 5 - Вплив маси сорбенту на сорбційну ємність

З графіка видно, що максимальна сорбційна ємність по іонів кобальту і нікелю спостерігалася при масі сорбенту 1,2 г, а по іонів міді - 1г. Вибір концентрації розчинів досліджуваних іонів для постановки даного аналізу був обумовлений валових змістом цих елементів в об'єктах навколишнього середовища.

Сорбційна ємність впливає на довжину пофарбованої зони. В основу кількісного визначення елементів за величиною пофарбованої зони покладена особливість, пов'язана з рівномірним розподілом речовин в зоні, тобто пропорційна залежність між розмірами зон і концентрацією досліджуваного розчину. Для цього нами було проведено дослідження залежності довжини пофарбованої зони від концентрації аналізованого іона в розчині. Сорбент з іммобілізованим комплексоутворювачем поміщали в скляну трубку діаметром 10 мм і довжиною 100 мм. Через отриману систему пропускали розчин аналізованого іона відомої концентрації. Спостерігалося розвиток забарвлення тест-кошти в результаті взаємодії комплексоутворювача, закріпленого на носії з досліджуваним іоном.

Хімізм реакцій комплексоутворення представлений на малюнку 6.

З 2 + + 6SCN - = [Co (SCN) 6] 4 -

Рисунок 6 - Реакції комплексоутворення іонів кобальту, нікелю та міді з відповідними лігандами

Отримані результати представлені на рисунку 7.

Рисунок 7 - Залежність довжини пофарбованої зони від сорбційної ємності

Нами досліджена специфічність тест-засоби. Отримані дані представлені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Вплив різнойменних іонів на специфічність тест-системи

п / п

Специфічність

тест-системи Cu 2 + - Ni 2 +

Специфічність

тест-системи Cu 2 + - Co 2 +


Cu 2 +

Ni 2 +

Cu 2 +

Co 2 +


Снача, мг / л

Скон,

мг / л

Сорбція,

%

Снача,

мг / л

Скон

мг / л

Сорбція,

%

Снача мг / л

Скон,

мг / л

Сорбція,

%

Снача

мг / л

Скон,

мг / л

Сорбція,

%

1

11,3

-

100,0

12,4

11,9

4,0

11,3

-

100,0

21,7

21,2

2,3

2

16,3

0,2

98,0

17,8

17,2

3,4

16,3

0,6

96,3

30,5

30,1

1,3

3

34,9

5,4

85,0

35,0

34,4

1,7

34,9

4,8

86,2

50,0

49,3

1,4

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна зробити висновок, що окремо взяте тест-засіб відрізняється специфічністю, що дозволяє сформувати тест-системи наступним чином: мідь-нікель і мідь-кобальт.

Процес закріплення опадів на носії заснований на різних механізмах: адгезії (поверхневе взаємодія кристалів осаду з носієм), механічному затримуванні великих кристалів і закріпленні опадів за рахунок сорбційних властивостей поверхні носія. Всі ці процеси в свою чергу залежать від природи носія, його дисперсності, природи осадителя і властивостей самого осаду.

Так, природа носія впливає на закріплення опадів у колонці. Носій повинен володіти необхідною сорбційною ємністю по відношенні до осадителя, до опадів і до поділюваних іонів. Сорбційна ємність носія повинна суворо контролюватися і знаходитися в певних межах, так як занадто велика ємність призводить до надмірної сорбіруємості опадів і може погіршити поділ, втім, як і дуже мала сорбційна ємність.

Дисперсність носія також робить істотний вплив на закріплення осаду. Високодисперсний носій краще закріплює опади на своїй поверхні, хоча це може привести до збільшення часу аналізу, тому що зменшується швидкість протікання досліджуваного розчину через колонку. Доцільніше використовувати носій з розміром зерен 0,1-0,02 мм.

Природа носія, його здатність утримуватися на носії і по-різному взаємодіяти з розділяються іонами також впливає на закріплення осаду на носії.

Для отримання чітко забарвлених кордонів опадів потрібно враховувати всі фактори, що впливають на процес закріплення осаду на носії, підбирати відповідні умови проведення експерименту шляхом попередніх теоретичних розрахунків. В іншому випадку поділ не відбудеться. На малюнку 8 представлено розподіл опадів по зонам.

Рисунок 8 - Розподіл зони опадів від концентрації іонів міді та нікелю в розчині

Для даних кривих було отримано критеріальне рівняння і розрахована ймовірність ступеня апроксимації.

У 1 = -12,833 x 2 + 2,5167 x + 0,4 (для діетилдитіокарбамат міді)

R 2 = 1;

У 2 = 17,925 x 3 - 35,143 x 2 + 21,261 x - 3,6928 (для діметілгліоксімата нікелю)

R 2 = 0,9862.

З малюнка 8 видно, що більш розчинний осад переходить у більш рухливу фазу і зміст його у верхній зоні зменшується. Теоретично поділ опадів діетилдитіокарбамат міді та нікелю діметілгліоксімата має бути успішним, оскільки кордон в їх розчинності становить більше 10 3 і не залежить від концентрації аналізованих іонів.

На малюнку 9 представлено розподіл забарвлених зон діетилдитіокарбамат міді і тіоціанат кобальту.

Рисунок 9 - Розподіл зони опадів від концентрації іонів міді і кобальту в розчині

Для даних кривих було отримано критеріальне рівняння і розрахована ймовірність ступеня апроксимації.

У 1 = -4,75 x 2 + 0,9 x + 0,4 (для діетилдитіокарбамат міді)

R 2 = 1;

У 1 = -6,958 x 2 + 7,5251 x - 1,5816 (для тіоціанат кобальту)

R 2 = 0,9188.

За рахунок вторинних явищ при утворенні опадів зона діетилдитіокарбамат міді містить незначну кількість тіоціанат кобальту. Цього уникнути можна промиванням опадів водою, що дозволить зробити більш чіткої кордон забарвлених зон за рахунок перерозподілу опадів на носії.

Вишепредставленние дані лягли в основу побудови тест-системи з виявлення іонів міді, нікелю і кобальту.

Дана тест-система використовувалася для визначення вищевказаних іонів важких металів у грунтах експериментальних полів Ставропольського НИИСХ, розташованих у районі аеропорту м. Ставрополь; в зразках води з р.. Мутнянка, в яку надходять стічні води з міських очисних споруд, а також з природних джерел.

Результати проведених досліджень показали, що вміст важких металів у досліджуваних об'єктах не перевищує ГДК. При цьому використання тест-системи дозволило скоротити час проведення аналізу та збільшити діапазон концентрацій визначуваних іонів металів. Тест-система не вимагає істотної пробопідготовки, використання складних стаціонарних приладів, лабораторного обладнання і відрізняється специфічністю, чутливістю. Визначенню не заважають в кратних кількостях іони Na, K, C a, Mg, Ba, Zn, Fe (III), Mn, Cd, Al.

Висновок

Розроблена тест-система являє собою твердофазний носій на основі силікагелю, на поверхні якого адсорбований діметілгліоксім. Вибір носія був обумовлений позитивними властивостями твердої фази. Гранули, що входять до складу сорбенту відрізняються однорідністю складу, механічною міцністю, мікробіологічної стійкістю і доброю проникністю. Якісний аналіз змісту нікелю в об'єктах зовнішнього середовища надає великі можливості хімікам-аналітикам і вченим екологам у дослідницькій діяльності. Тест-система дозволить створити засобів аналізу недорогі легкі з точки зору використання і в той же час порівнянні за своїм аналітичним характеристиками з сучасними інструментальними методами.

Розроблена тест-система має специфічністю, еспрессностью. При оцінці наявності іонів нікелю зміна забарвлення з білої в рожеву свідчить про присутність шуканих іонів.

Висновки

- Кількісно визначили вміст іонів нікелю в розчинах заданої концентрації колориметричним методом, для отримання порівнянних результатів із застосуванням тест-системи;

- Розробили твердофазний тест систему на основі діметілгліоксіма, адсорбованого на поверхні твердого носія, в якості якого використовували сілохром і силікагель, що відрізняється специфічністю, експресних і дешевизною;

- Використовували отриману тест-систему для якісного визначення вмісту іонів нікелю. За зміною забарвлення носія з білої в рожеву оцінювали присутність шуканих іонів.

Список літератури

 1. Золотов Ю.А., Іванов В.М., Амелін В.Г. «Хімічні тест-методи аналізу», 2002.

 2. Островська В.М., Фомін Н.А. / / високочисті вешества, 1987,

4, 183.

3. Кушнер М.М., Классовская Н.А., Земський Б. П. АС СРСР 1698756. БІ 1989, № 46

4. Process. Eng. (Austral.), 1993, 21, № 8, 20. РЖХім. 1994, 19 І 284.

5. Балекаев А.Г., Балаян М.А. АС СРСР 1797054. БІ 1993, № 7.

6. Морозко С.А., Іванов В.М. / / Журн.аналіт.хіміі, 1996, 51, № 6, 631.

7. Іванов В.М., Кузнєцова О.В. / / Журн.аналіт.хіміі, 1995, 50, № 5, 498.

8. Morosanova EI, Velikorodnyi AA, Zolotov Yu.A. / / Fresenius 'I. Anal.Chem., 1998, 361, 305.

9. Kuselman I., Kuyavskaya BI, Lev O. / / Anal.Chem.Acta, 1992, 256, 65.

10. Kuselman I., Lev O. / / Talanta, 1993, 43, 749.

11. Zolotov Yu.A. / / Ann.Chem. (Paris), 1997, 87, 285.

12. Моросанова Є.І., великородна А.А., Золотов Ю.А. / / Журн.аналіт.хіміі, 2000, 55, 486.

13. Азарова Ж.М., Моросанова Є.І., Золотов Ю.А. / / Журн.аналіт.хіміі, 2000, 55, 714.

14. Амелін В.Г. / / Журн.аналіт.хіміі, 2000, 55, № 5, 359.

15. Halamex E., Prikryl F., Sonak J. Czech. SR pat. 239708, 1987.

16. Кравченко М.С., Юрченко Л.М., Аксьонова М.С., Островська В.М. / / Журн.аналіт.хіміі, 1987, 42, № 2, 263.

17. Siepak J., Witkowski H. / / Chem.anal., 1987, 32, № 4, 1035.

18. Іванов В.М., Сабрі Массуд / / Журн.аналіт.хіміі, 1995, 50, № 12, 1280.

19. Katsuyata H. (Jap). Пат. США 5186894, 1993.

20. -53Дмітріенко С.Г.

21.-54

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Курсова
139.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Тест системи для хімічного аналізу
Тест-системи для індикації іонів важких металів в об`єктах навколишнього середовища
Тест системи для індикації іонів тяж лих металів в об`єктах навколишнього середовища
Методи хімічного аналізу
Передумови створення фізико хімічного аналізу
Психологічний тест для російського кіно
Методичні рекомендації для підготовки учнів 8 класу до проведення хімічного експерименту
Електрокалориферне установка для опалювально-вентиляційної системи пташника для бройлерів
Фізіологічні основи для застосування ЛФК для лікування захворювань серцево судинної системи

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас