Теплове випромінювання його характеристики та їх вимір

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:


Введення 2
Біофізичні основи теплобачення 2
Методика тепловізійної діагностики 3
Тепловізіонная картина акупунктурної точки 4
Класифікація тепловізійних феноменів акупунктури 5
Коментар до класифікації тепловізтонних феноменів акупунктури 6
Канал тіла 7
Вторинні судини 8
Шкірні зони 8
Особливі тепловізіонні феномени 8
Природа тепловізійних акупунктурних феноменів 9
Висновок 11
Література 12
чЧЕДЕОЙЕ

уПЛТБЕЕОЙС:

бф БЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ

вбл ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОЩК ЛБОБМ ФЕМБ

ВБФ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОБС ФПЮЛБ ЙМЙ'ПОБ

йл-Й'МХЮЕОЙЕ ЙОЖТБЛТБУОПЕ Й'МХЮЕОЙЕ

фчд ФЕРМПЧЙ'ЙПООБС ДЙБЗОПУФЙЛБ

ФЧ-ФЕРМПЧЙ'ЙПООЩК (-БС,-ПЕ)


йУУМЕДПЧБФЕМЕК ЧУЕЗДБ ЧПМОПЧБМ ЧПРТПУ ПВЯЕЛФЙЧЙ'БГЙЙ ЖЕОПНЕОБ БЛХРХОЛФХТОЩІ ФПЮЕЛ (бф) Й ЛБОБМПЧ (вбл) ФЕМБ. ч УЧС'Й У ЬФЙН РТЕДРТЙОЙНБМЙУШ УБНЩЕ ТБ'МЙЮОЩЕ РПРЩФЛЙ ТЕЗЙУФТБГЙЙ ВЙПЖЙ'ЙЮЕУЛЙІ РБТБНЕФТПЧ ЙУУМЕДХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ, Ч ТСДЕ ЛПФПТЩІ УФПСФ НЕФПДЩ Й'ХЮЕОЙС ЬМЕЛФТЙЮЕУЛЙІ, ВЙПІЙНЙЮЕУЛЙІ, ПРФЙЮЕУЛЙІ Й ДТХЗЙІ УЧПКУФЧ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ. чує співай ДБАФ ТБ'МЙЮОХА ЙОЖПТНБГЙА, ПВМБДБАФ УЧПЙНЙРТЕЙНХЕЕУФЧБНЙ Й ОЕДПУФБФЛБНЙ. пДОБЛП ОЙ ПДЙО Й'ЧЩИЕРЕТЕЮЙУМЕООЩІ НЕФПДПЧ ОЕ ДБЕФ ФБЛПК СТЛПК, ЛПНРМЕЛУОПК Й РТЙЧЩЮОПК ЗМБ'Х ЛБТФЙОЩ, ЛБЛ НЕФПД ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ (фчд).

вйпжй'йюеулйе пуопчщ фермпчйдеойс

нЕФПД ФЕРМПЧЙДЕОЙС ПУОПЧБО ПРО ТЕЗЙУФТБГЙЙ ЙОЖТБЛТБУОПЗП Й'МХЮЕОЙС (йл-Й'МХЮЕОЙС) ФЕМБ ЮЕМПЧЕЛБ. пУОПЧОБС ЮБУФШ УПВУФЧЕООПЗП ФЕРМПЧПЗП Й'МХЮЕОЙС ПТЗБОЙ'НБ ОБІПДЙФУС Ч ДЙБРБ'ПОЕ ДМЙО ЧПМО ПФ 4 ДП 50 нлн У НБЛУЙНХНПН УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ, ТБУРПМПЦЕООЩН Ч ПВМБУФЙ РТЙНЕТОП 9.6 нлн. ч УЧС'Й У ЬФЙН ХУФБОПЧМЕОП, ЮФП ЛПЬЖЖЙГЙЕОФ Й'МХЮЕОЙС ЛПЦЙ ЮЕМПЧЕЛБ РТЙВМЙЦБЕФУС Л ЕДЙОЙГЕ, Й ЇЇ НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ БВУПМАФОП УЕТПЕ ФЕМП.

уЧПКУФЧПН БВУПМАФОП УЕТПЗП ФЕМБ СЧМСЕФУС ФП, ЮФП ОЕВПМШИЙЕ Й'НЕОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ НБМП ЧМЙСАФ ПРО ІБТБЛФЕТ ТБУРТЕДЕМЕОЙС УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ Й'МХЮЕОЙС ПФОПУЙФЕМШОП НБЛУЙНХНБ, ПДОБЛП РТЙ ЬФПН Й'НЕОСЕФУС РПМПЦЕОЙЕ УБНПЗП НБЛУЙНХНБ Й ЮЙУМЕООЩЕ'ОБЮЕОЙС ЧЕМЙЮЙО, ІБТБЛФЕТЙ'ХАЕЙІ Й'МХЮЕОЙЕ. фБЛ, РТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ФЕНРЕТБФХТЩ У 27 ДП 37 у РТПЙУІПДЙФ УНЕЕЕОЙЕ НБЛУЙНХНБ УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ ПРО 0.3 нлн Ч УФПТПОХ ЛПТПФЛЙІ ЧПМО, Б ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛБС УЧЕФЙНПУФШ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС РТЙНЕТОП ПРО 13%, ЮЕЗП ЧРПМОЕ ДПУФБФПЮОП ДМС ТЕЗЙУФТБГЙЙ У РПНПЕША УПЧТЕНЕООЩІ РТЙВПТПЧ Й'НЕОЕОЙС ФЕНРЕТБФХТЩ У ФПЮОПУФША ДП 0.1 у. у УЧС'Й У ЬФЙН НПЦОП УЮЙФБФШ, ЮФП ЙОЖТБЛТБУОПЕ Й'МХЮЕОЙЕ ЛПЦЙ ПВХУМПЧМЕОП РПЧЕТІОПУФОПК ФЕНРЕТБФХТПК РПЛТПЧПЧ ФЕМБ, Й'НЕОЕОЙС ЛПФПТПК РТПРПТГЙПОБМШОЩ ЗТБДБГЙСН СТЛПУФЙ Й'ПВТБЦЕОЙС, ЧЩСЧМЕООЩН ПРО ЖПОЕ РТЙЧЩЮОЩІ ПЮЕТФБОЙК ФЕМБ.

фЕНРЕТБФХТБ РПЛТПЧПЧ ФЕМБ'БЧЙУЙФ ПФ УМЕДХАЕЙІ РБТБНЕФТПЧ:

 1. ФЕНРЕТБФХТЩ ПЛТХЦБАЕЕК УТЕДЩ;

 2. УПУФПСОЙС ЛТПЧППВТБЕЕОЙС (НЙЛТПГЙТЛХМСГЙЙ) Ч РПЛТПЧБІ ФЕМБ;

 3. ЙОФЕОУЙЧОПУФЙ Ч РПЛТПЧБІ ФЕМБ НЕФБВПМЙЮЕУЛЙІ Й ЙОЩІ БЛФЙЧОЩІ РТПГЕУУПЧ (РТЕЦДЕ ЧУЕЗП ПЛЙУМЙФЕМШОЩІ, УЧС'БООЩІ У ЧЩДЕМЕОЙЕН ФЕРМБ)

 4. ФЕРМПРТПЧПДОПУФЙ ЛПЦЙ Й РПДМЕЦБЕЙІ ФЛБОЕК, ПРТЕДЕМСАЕЕК УФЕРЕОШ РПДПЗТЕЧБ РПЧЕТІОПУФЙ ФЕМБ УП УФПТПОЩ ВМЙ'МЕЦБЕЙІ ПТЗБОПЧ. ьФП РП'ЧПМСЕФ ПГЕОЙФШ УПУФПСОЙЕ ЬФЙІ ПТЗБОПЧ (ФПЮОЕЕ НЙЛТПГЙТЛХМСГЙА Й ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛЙК ПВНЕО ЛБЛ ПФТБЦЕОЙЕ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ ПТЗБОБ) РП йл-Й'МХЮЕОЙА РПЛТПЧПЧ ФЕМБ Ч ПВМБУФЙ РТПЕЛГЙЙ ПРО ОЙІ ЙУУМЕДХЕНЩІ ПТЗБОПЧ.

фБЛЙН ПВТБ'ПН, ОБВМАДБЕНБС ФЕНРЕТБФХТБ ЛПЦОЩІ РПЛТПЧПЧ'БЧЙУЙФ, ЙУЛМАЮБС ЧОЕИОЙЕ ЖБЛФПТЩ, ЛБЛ ПФ УПУФПСОЙС НЕФБВПМЙЮЕУЛЙІ РТПГЕУУПЧ Ч УБНПК ЛПЦЕ, ФБЛ Й ПФ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ РПДМЕЦБЕЙІ ЧОХФТЕООЙІ ПТЗБОПЧ.

про ЬФПН РТЙОГЙРЕ ПУОПЧБОБ УПЧТЕНЕООБС ФЕРМПЧЙ'ЙПООБС ДЙБЗОПУФЙЛБ ВПМЕ'ОЕК.

нефпдйлб ї феіойлб фермпчй'йпоопк дйбзопуфйлй

нЕФПД НЕДЙГЙОУЛПЗП ФЕРМПЧЙДЕОЙС ОБЮБМ ТБ'ТБВБФЩЧБФШУС Ч 60-ЗПДБІ ВМБЗПДБТС УПЧНЕУФОЩН ХУЙМЙСН ЧТБЮЕК Й ЖЙ'ЙЛПЧ. рЕТЧЩЕ РТЙВПТЩ ВЩМЙ УФБФЙЮЕУЛПЗП ФЙРБ Ф.Є. РП'ЧПМСМЙ ТЕЗЙУФТЙТПЧБФШ ЛПЦОХА ФЕНРЕТБФХТХ Ч ТЕЦЙНЕ ЖПФПЗТБЖЙТПЧБОЙС. у ОБЮБМБ 70-ЗПДПЧ РПСЧЙМЙУШ РЕТЧЩЕ БРРБТБФЩ ДЙОБНЙЮЕУЛПК ТЕЗЙУФТБГЙЙ Ч ТЕЦЙНЕ ТЕБМШОПЗП ЧТЕНЕОЙ, РП'ЧПМЙЧИЙЕ ОЕ ФПМШЛП'БРЕЮБФМЕФШ ФЕРМПЧЙ'ЙПООХА ЛБТФЙОХ, ВП Й РТПУМЕДЙФШ ЇЇ Й'НЕОЕОЙЕ'Б ОЕЛПФПТЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ.

ч ОБУФПСЕЕЕ ЧТЕНС Ч тПУУЙЙ ЙНЕЕФУС ДЧБ ПУОПЧОЩІ ТСДБ РТЙВПТПЧ ФБЛПЗП ЛМБУУБ ьМЕЛФТПОЙЛБ ФЧ-03 Й ФЧ-04, Й ЗТХРРБ ФЕРМПЧЙ'ПТПЧ тБДХЗБ. чує ФЕРМПЧЙ'ПТЩ ЙНЕАФ ТБ'ТЕИБАЕХА УРПУПВОПУФШ Ч ДЙБРБ'ПОЕ ФЕНРЕТБФХТ ПЛПМП 36 у ОЕ НЕОЕЕ 0.2 у, ПУОБЕЕОЩ НПОЙФПТПН ТЕБМШОПК ТБ'ЧЕТФЛЙ Й ЙНЕАФ УТЕДУФЧБ ДМС'БРЙУЙ ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ЛБТФЙОЩ ПРО ФЧЕТДЩЕ ОПУЙФЕМЙ (ЖПФПРМЕОЛБ ЙМЙ ЛПНРШАФЕТОЩЕ ЖБКМЩ). пРЩФ НОПЗПМЕФОЕК ТБВПФЩ БЧФПТБ У ФЕРМПЧЙ'ПТБНЙ ьМЕЛФТПОЙЛБ ФЧ-03 Й тБДХЗБ-5 РПЛБ'БМ Йі ЙОЖПТНБФЙЧОПУФШ Й ОБДЕЦОПУФШ.

'Б ТХВЕЦПН МЙДЕТПН Ч ТБ'ТБВПФЛЕ Й РТПЙ'ЧПДУФЧХ НЕДЙГЙОУЛПК ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК БРРБТБФХТЩ СЧМСЕФУС ИЧЕДУЛБС ЖЙТНБ Agema, РПУФБЧМСАЕБС ПРО НЙТПЧПК ТЩОПЛ ЧЩУПЛПФПЮОХА Й ХДПВОХА ФЕІОЙЛХ.

нЕФПДЙЮЕУЛЙЕ ПУПВЕООПУФЙ РТПЧЕДЕОЙС ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ УМЕДХАЕЙЕ:

 • РПНЕЕЕОЙЕ ДПМЦОП ВЩФШ ДПУФБФПЮОП, ВП ОЕ ЮТЕ'НЕТОП РТПУФПТОЩН

 • ПЛОБ ДПМЦОЩ ВЩФШ'БИФПТЕОЩ, ОЕ ДПРХУЛБЕФУС РПРБДБОЙЕ Ч РТЙЕНОПЕ ПЛОП ФЕРМПЧЙ'ПТБ УПМОЕЮОПЗП УЧЕФБ

 • ФЕНРЕТБФХТОЩК ТЕЦЙН ДПМЦЕО УПВМАДБФШУС ПУПВЕООП УФТПЗП ФЕНРЕТБФХТБ Ч РПНЕЕЕОЙЙ ДПМЦОБ ВЩФШ Ч РТЕДЕМБІ 22 лютого у

 • ОЕ ДПРХУЛБЕФУС ЙУРПМШ'ПЧБОЙЕ ЬМЕЛФТПОБЗТЕЧБФЕМШОЩІ РТЙВПТПЧ, ПУПВЕООП У ПФЛТЩФПК УРЙТБМША

 • ВБФБТЕЙ ГЕОФТБМШОПЗП ПФПРМЕОЙС ДПМЦОЩ ВЩФШ ЬЛТБОЙТПЧБОЩ, ЦЕМБФЕМШОП ДЕТЕЧСООЩНЙ ЕЙФБНЙ

 • ПП ЧТЕНС РТПЧЕДЕОЙС ДЙБЗОПУФЙЛЙ ОЕ ДПМЦОП ВЩФШ УЛЧП'ОСЛПЧ Й ЙОЩІ ДЧЙЦЕОЙК ЧП'ДХІБ Ч РПНЕЕЕОЙЙ

 • (ЧЕОФЙМСФПТЩ, ЛПОДЙГЙПОЕТЩ ДПМЦОЩ ВЩФШ ЧЩЛМАЮЕОЩ)

рЕТЕД РТПЧЕДЕОЙЕН ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ РБГЙЕОФ ДПМЦЕО УОСФШ ПДЕЦДХ У ЙУУМЕДХЕНЩІ ХЮБУФЛПЧ Й ОБІПДЙФШУС Ч ТБ'ДЕФПН УПУФПСОЙЙ ОЕ НЕОЕЕ 5 НЙО ДМС ФЕНРЕТБФХТОПК БДБРФБГЙЙ. рТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ ПВУМЕДПЧБОЙС РБГЙЕОФПЧ У ХМЙГЩ ДЙБЗОПУФЙЛХ НПЦОП ОБЮЙОБФШ ОЕ НЕОЕЕ Юен ЮЕТЕ' 20 НЙО РТЕВЩЧБОЙС Ч РПНЕЕЕОЙЙ, Ч ІПМПДОПЕ ЧТЕНС ЗПДБ ЬФПФ РТПНЕЦХФПЛ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС.

уТЕДОЕЕ ЧТЕНС ЧЩРПМОЕОЙС РПМОПЗП ФЕРМПЧЙ'ЙПООПЗП ПВУМЕДПЧБОЙС ПЛПМП 10 НЙО.

фермпчй'йпообс лбтфйоб блхрхолфхтопк фпюлй

рПРЩФЛЙ ЧЙ'ХБМЙ'БГЙЙ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ (бф) НЕФПДПН ФЕРМПЧЙДЕОЙС ОЕПДОПЛТБФОП РТЕДРТЙОЙНБМЙУШ ТБ'МЙЮОЩНЙ ЙУУМЕДПЧБФЕМСНЙ. пДОБЛП ЬФП ВЩМЙ ЕДЙОЙЮОЩЕ ОБВМАДЕОЙС, РП ЛПФПТЩН ОЕМШ'С ВЩМП УДЕМБФШ ЧЩЧПД П ЧП'НПЦОПУФЙ РТЙНЕОЕОЙС ФЕРМПЧЙДЕОЙС ДМС ЬФПК ГЕМЙ.

чРЕТЧЩЕ ОБУФПСЕЙК ОБХЮОЩК РПДІПД Л ЬФПК РТПВМЕНЕ ВЩМ РТЕДРТЙОСФ ЗТХРРПК ЙУУМЕДПЧБФЕМЕК оЙЦЕЗПТПДУЛПК НЕДЙГЙОУЛПК БЛБДЕНЙЙ РПД ТХЛПЧПДУФЧПН БЛБД. ч.з.чПЗТБМЙЛБ Ч 80-І ЗЗ. ьФП РТЙЧЕМП Л УМЕДХАЕЙН ФЕПТЕФЙЮЕУЛЙН Й РТБЛФЙЮЕУЛЙН ЧЩЧПДБН:

 • БЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ НПЦЕФ ВЩФШ ЛБЛ НЙОЙНХН Ч ФТЕІ ФЕНРЕТБФХТОЩІ УПУФПСОЙСІ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПН, ЗЙРПФЕТНЙЮОПН Й Й'ПФЕТНЙЮОПН

 • Й'НЕОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ Ч ВБФ РТЙ ЧОХФТЕООЙІ ВПМЕ'ОСІ ОПУЙФ ЮЙУФП ТЕЖМЕЛФПТОЩК ІБТБЛФЕТ Й УЧС'БОП У ТЕЖМЕЛФПТОЩН Й'НЕОЕОЙЕН Ч ОЙІ РТПГЕУУПЧ НЙЛТПГЙТЛХМСГЙЙ Й ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛПЗП ПВНЕОБ

 • ДЙУФЕТНЙС (ПФЛМПОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ ПФ ПЛТХЦБАЕЕК) СЧМСЕФУС ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ'ОБЮЙНЩН ЖЕОПНЕОПН

 • ТЕБЛГЙС РПТБЦЕООПЗП ПТЗБОБ ЙМЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ ПРО МЕЮЕОЙЕ РТСНП ЛПТЕММЙТХЕФ У Й'НЕОЕОЙЕН ФЕНРЕТБФХТОЩІ ІБТБЛФЕТЙУФЙЛ бф

фБЛЙН ПВТБ'ПН, ч.з.чПЗТБМЙЛ У УПБЧФ. ЧРЕТЧЩЕ ХУФБОПЧЙМ, ЮФП бф НПЦЕФ ОБІПДЙФШУС Ч ФТЕІ УФБВЙМШОЩІ ФЕНРЕТБФХТОЩІ УПУФПСОЙСІ ЗЙРПФЕТНЙЮОПН, ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПН Й Й'ПФЕТНЙЮОПН, РТЙЮЕН Ч РПУМЕДОЕН УМХЮБЕ ЇЇ ФЕНРЕТБФХТБ ТБЧОБ ФЕНРЕТБФХТЕ ПЛТХЦБАЕЙІ ФЛБОЕК Й ФБЛБС ФПЮЛБ ПРО ЬЛТБОЕ ФЕРМПЧЙ'ПТБ ОЙЮЕН ПФ ОЙІ ОЕ ПФМЙЮБЕФУС.

нОПЗПМЕФОСС ЛМЙОЙЮЕУЛБС ФЕРМПЧЙ'ЙПООБС Й БЛХРХОЛФХТОБС РТБЛФЙЛБ РТЙЧЕМБ НЕОС Л ОЕПВІПДЙНПУФЙ ТБ'ТБВПФБФШ Й РТЕДМПЦЙФШ ВПМЕЕ РПДТПВОХА ЛМБУУЙЖЙЛБГЙА ФЕРМПЧЙ'ЙПООЩІ ЖЕОПНЕОПЧ БЛХРХОЛФХТОЩІ ФПЮЕЛ Й ЛБОБМПЧ ФЕМБ. ч ПУОПЧХ ЇЇ ТБ'ТБВПФЛЙ ВЩМЙ РПМПЦЕОЩ РТЙОГЙРЩ ЛМЙОЙЛП-ФЕРМПЧЙ'ЙПООЩІ РБТБММЕМЕК У РП'ЙГЙЙ ФТБДЙГЙПООПК чПУФПЮОПК НЕДЙГЙОЩ.

лмбууйжйлбгйс фермпчй'йпоощі жеопнеопч блхрхолфхтщ

 1. бЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ

Й'ПФЕТНЙС

ФПЮЕЮОБС ДЙУФЕТНЙС

'ПОБМШОБС ДЙУФЕТНЙС

БОЙ'ПФЕТНЙЮОПЕ ЛПМШГП

2. лБОБМ

Й'ПФЕТНЙС

ОЕРТЕТЩЧОБС Й РТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС

ФПЮЕЮОБС ДЙУФЕТНЙС

БОЙ'ПФЕТНЙС

3. чФПТЙЮОЩК УПУХД

Й'ПФЕТНЙС

ДЙУФЕТНЙС

4. лПЦОЩЕ'ПОЩ

Й'ПФЕТНЙС

ЗПНПЗЕООБС Й ОЕЗПНПЗЕООБС ДЙУФЕТНЙС

РСФОЙУФБС ДЙУФЕТНЙС

5. пУПВЩЕ УМХЮБЙ ЛПМШГП, РЕФМС, ЧЕОЕГ, ЛХУФ, УЕФЛБ

'ДЕУШ РПД ФЕТНЙОПН Й'ПФЕТНЙС РТЕДРПМБЗБЕФУС ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ОЕ'ОБЮЙНЩК ЗТБДЙЕОФ ФЕНРЕТБФХТ НЕЦДХ ЙУУМЕДХЕНЩН ХЮБУФЛПН Й РЕТЙЖЕТЙЮЕУЛЙН ЛПЦОЩН РПЛТПЧПН. дЙУФЕТНЙС П'ОБЮБЕФ ДПУФПЧЕТОЩК ЗТБДЙЕОФ ФЕНРЕТБФХТ Ч УФПТПОХ МЙВП РПЧЩИЕОЙС ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ ЙУУМЕДХЕНПЗП ХЮБУФЛБ РП УТБЧОЕОЙА У ПЛТХЦБАЕЕК ЛПЦЕК (ЗЙРЕТФЕТНЙС), МЙВП Ч УФПТПОХ ЇЇ РПОЙЦЕОЙС (ЗЙРПФЕТНЙС).

лпннеофбтйк л лмбууйжйлбгйй фермпчй'йпоощі жеопнеопч блхрхолфхтщ

ч ОПТНЕ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОЩЕ ФПЮЛЙ Й ЛБОБМЩ ФЕМБ ФЕНРЕТБФХТОП ОЕ ПФМЙЮБАФУС ПФ ПЛТХЦБАЕЙІ ФЛБОЕК Й ПРО ЬЛТБОЕ ФЕРМПЧЙ'ПТБ ОЕ ЧЙДОЩ. рТЙ ПРТЕДЕМЕООПК РБФПМПЗЙЙ ПТЗБОПЧ Й ЖХОЛГЙПОБМШОЩІ УЙУФЕН ЮЕМПЧЕЛБ Ч ОЙІ РТПЙУІПДСФ'БЛПОПНЕТОЩЕ Й'НЕОЕОЙС, РТЙЧПДСЕЙЕ Л ЧП'ОЙЛОПЧЕОЙА ТБ'МЙЮОЩІ, Ч ФПН ЮЙУМЕ Й ФЕНРЕТБФХТОЩІ, БОПНБМЙК. фЕНРЕТБФХТОЩЕ БОПНБМЙЙ РТЙЧПДСФ Л ЖПТНЙТПЧБОЙА ПЮБЗПЧ РПОЙЦЕООПК (ЗЙРПФЕТНЙС) Й РПЧЩИЕООПК (ЗЙРЕТФЕТНЙС) РП УТБЧОЕОЙА У ПЛТХЦБАЕЙНЙ ФЛБОСНЙ ФЕНРЕТБФХТЩ.

зЙРПФЕТНЙС БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ ЬФП УОЙЦЕОЙЕ ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ Ч ЛПЦОПК РТПЕЛГЙЙ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ ПРО ЧЕМЙЮЙОХ ВПМЕЕ 0.4 у, ЗЙРЕТФЕТНЙС ЬФП РПЧЩИЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ ВПМЕЕ Юен ПРО ЧЩИЕХЛБ'БООХА ЧЕМЙЮЙОХ.

нЙОЙНБМШОПЕ ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ДПУФПЧЕТОПЕ'ОБЮЕОЙЕ ЗТБДЙЕОФБ ФЕНРЕТБФХТ, ТБЧОПЕ 0.4 у, ЧЩВТБОП ЙУІПДС Й'ЛМЙОЙЮЕУЛПЗП ПРЩФБ Й ФЕІОЙЮЕУЛЙІ ЧП'НПЦОПУФЕК УПЧТЕНЕООПК БРРБТБФХТЩ. фЕРМПЧЙ'ПТЩ ДБАФ'ОБЮЕОЙЕ ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ Ч ДЙБРБ'ПОЕ У ФПЮОПУФША 0.2 0.1 у, ЮФП РП'ЧПМСЕФ ХУФБОПЧЙФШ РТЕДЕМ'ОБЮЕОЙЕ РПЗТЕИОПУФЙ, ТБЧОЩК 0.4 у.

фБЛЙН ПВТБ'ПН, РТЙ ФТБЛФПЧЛЕ ФЧ-ЖЕОПНЕОПЧ ВБФ Й вбл ЧБЦОП ОЕ БВУПМАФОПЕ'ОБЮЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ Ч йл-БОПНБМШОПК'ПОЕ, Б Й'ХЮЕОЙЕ ПФОПУЙФЕМШОЩІ'ОБЮЕОЙК, Ф.Є. ФЕНРЕТБФХТОЩІ ЗТБДЙЕОФПЧ Й'ХЮБЕНПК ПВМБУФЙ.

фЕНРЕТБФХТБ бф СЧМСЕФУС ЙОФЕЗТБМШОЩН РПЛБ'БФЕМЕН Й ЇЇ ЖПТНЙТПЧБОЙЙ РТЙОЙНБАФ ХЮБУФЙЕ УМЕДХАЕЙЕ ЖБЛФПТЩ:

 • ФЕНРЕТБФХТБ ПЛТХЦБАЕЕК УТЕДЩ (ЬФПФ ЖБЛФПТ ОЙЧЕМЙТХЕФУС НЕФПДЙЮЕУЛЙ РХФЕН ПТЗБОЙ'БГЙЙ РТПЧЕДЕОЙС фчд Ч УФБОДБТФОЩІ ХУМПЧЙСІ)

 • УПУФПСОЙЕ ЛПЦОПЗП РПЛТПЧБ Й РПДЛПЦОПК ЦЙТПЧПК ЛМЕФЮБФЛЙ Ч РТПЕЛГЙЙ ВБФ (ЧПМПУЩ, ТХВГЩ, ЛПЦОЩЕ ОПЧППВТБ'ПЧБОЙС)

 • ОБМЙЮЙЕ Й ЖХОЛГЙПОБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ РПДМЕЦБЕЙІ ПТЗБОПЧ Й ФЛБОЕК (РЕЮЕОШ, ЛТХРОЩЕ УПУХДЩ Й РТ.)

 • ЖХОЛГЙПОБМШОБС БЛФЙЧОПУФШ ЛБОБМБ ФЕМБ Й БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ

рТЙ ФТБЛФПЧЛЕ ФЧ-ЛБТФЙОЩ ДПМЦОЩ ХЮЙФЩЧБФШУС чує ЬФЙ ЖБЛФПТЩ, РТЙЮЕН РЕТЧЩЕ ФТЙ СЧМСАФУС ОБЧПДЛБНЙ Й ФПМШЛП РПУМЕДОСС УПУФБЧМСАЕБС ЙНЕЕФ ДМС ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ТЕЖМЕЛУПДЙБЗОПУФЙЛЙ ЛМЙОЙЮЕУЛЙК ЙОФЕТЕУ.

блхрхолфхтобс фпюлб

оБВМАДЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТОЩІ Й'НЕОЕОЙС Ч ПВМБУФЙ БЛХРХОЛФХТОЩІ ФПЮЕЛ СЧМСЕФУС УБНЩН ЮБУФЩН ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙН УЙНРФПНПН.

бЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ ЮБЕЕ ЧЙДОБ ЛБЛ ПЧБМШОПК ЖПТНЩ ПЮБЗ ЗЙРП-(247-05/1995) ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ (032-05/1995) У ДПУФБФПЮОП ЮЕФЛП ПЮЕТЮЕООЩНЙ ЛТБСНЙ. тБ'НЕТЩ ПЮБЗБ ЧБТШЙТХАФ Ч РТЕДЕМБІ ПФ 5 ДП 20 НН Й ПВЩЮОП ТБЧОЩ 10 ПН. пВОБТХЦЕОЙЕ ФБЛПК ФЧ-ЛБТФЙОЩ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЛБФЕЗПТЙЙ ФПЮЕЮОБС ДЙУФЕТНЙС ЧЩИЕПРЙУБООПК ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ.

рТЙ ПФУХФУФЧЙЙ ЮЕФЛЙІ ЗТБОЙГ ДЙУФЕТНЙЮЕУЛПЗП ПЮБЗБ Й ВПМШИЙІ ЕЗП ТБ'НЕТБІ НЩ ЗПЧПТЙН П'ПОБМШОПК ДЙУФЕТНЙЙ (079-01/1995). ьФПФ ЖЕОПНЕО ОБВМАДБЕФУС ОЕТЕДЛП Й Ч ВПМШИЙОУФЧЕ УМХЮБЕЧ УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П УЕТШЕ'ОЩІ ТБУУФТПКУФЧБІ ВЙПЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ ЮЕМПЧЕЛБ.

жЕОПНЕО БОЙ'ПФЕТНЙЮОПЗП ЛПМШГБ'БЛМАЮБЕФУС Ч ПВОБТХЦЕОЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ бф ПЮБЗБ ЗЙРП-ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ, ПЛТХЦЕООПЗП ЮЕФЛЙН ЗЙРЕТ-ЙМЙ ЗЙРПФЕТНЙЮОЩН ЧЕОЮЙЛПН У ЮЕФЛЙНЙ ЛТБСНЙ. фБЛБС ФЧ-ЛБТФЙОБ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ПЮЕОШ ТЕДЛП Й ЙНЕЕФ УРЕГЙЖЙЮЕУЛХА РТЙТПДХ (УН. ОЙЦЕ). фЙР БОЙ'ПФЕТНЙЮОПЗП ЛПМШГБ (ЗЙРП-ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЕ) ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС РП ІБТБЛФЕТХ йл-Й'МХЮЕОЙС ЕЗП ГЕОФТБ.

лбобмщ фемб

оЕРТЕТЩЧОБС ДЙУФЕТНЙС ЬФП ЗЙРП-ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙС РП ІПДХ ЛБОБМБ, РПІПЦБС ПРО РПМПУХ ИЙТЙОПК ПЛПМП 7 ПН У ДПЧПМШОП ЮЕФЛЙНЙ ЛТБСНЙ. ч РТЕДЕМБІ ЬФПК РПМПУЩ ФЕНРЕТБФХТОЩК ЗТБДЙЕОФ МЙВП ПФУХФУФЧХЕФ, МЙВП ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ОЕ'ОБЮЙН (098-02/1995). рТПФСЦЕООПУФШ ФБЛПК РПМПУЩ ТБ'МЙЮОБ, ПРО ЛПОЕЮОПУФСІ ПОБ ЮБЕЕ ПЗТБОЙЮЙЧБЕФУС ПДОЙН УЕЗНЕОФПН, ПРО ФХМПЧЙЕЕ 5-10 ЛБОБМШОЩНЙ ФПЮЛБНЙ. рПМПУБ НПЦЕФ ЙНЕФШ ТБ'ОХА ИЙТЙОХ РП УЧПЕНХ ІПДХ Й ОЕТЕДЛП ПРО РЕТЙЖЕТЙЙ ЙНЕЕФУС УМБВПЛПОФТБУФОЩК БОЙ'ПФЕТНЙЮОЩК ЧЕОЮЙЛ У ОЕЮЕФЛЙНЙ ЛТБСНЙ.

рТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС РПІПЦБ ПРО ОЕРТЕТЩЧОХА, ПДОБЛП МЙОЙС ЛБОБМБ ЛБЦЕФУС ТБ'ПТЧБООПК У ХФПОЮЕОЙЕН ЛПОГЕЧЩІ ЮБУФЕК. рТЙ Ч'ЗМСДЕ ПРО ОЕЕ УЛМБДЩЧБЕФУС ЧРЕЮБФМЕОЙЕ, ЮФП ЛБОБМ ЛБЛ ВХДФП ХІПДЙФ ЧЗМХВШ (ЙМЙ ОБТХЦХ) ФЕМБ, Б РПФПН ЧП'ОЙЛБЕФ ЧОПЧШ.

ч УМХЮБЕ ПВОБТХЦЕОЙС ЮЕФЛППВТБ'ОПК ФЧ-ЛБТФЙОЩ НЩ ЗПЧПТЙН П ФПЮЕЮОПК ДЙУФЕТНЙЙ (039-06/1995). фБЛБС ФЧ-ЛБТФЙОБ ПЮЕОШ СТЛБС Й'БРПНЙОБАЕБСУС. уМЕДХЕФ'БНЕФЙФШ, ЮФП ОЕ ЧУЕЗДБ ЮЕФЛЙ УППФЧЕФУФЧХАФ Й'ЧЕУФОЩН бф, ПВЩЮОП Йі ВПМШИЕ. ОЕ ЧУЕЗДБ'БНЕФОБ Й УЧС'ЩЧБАЕБС Йі МЙОЙС.

тЕДЛЙН ЖЕОПНЕОПН СЧМСЕФУС БОЙ'ПФЕТНЙС РП ІПДХ ЛБОБМБ ЛПЗДБ ПДЙО ЛПОЕГ ЛБОБМБ УППФЧЕФУФЧХЕФ ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРПФЕТНЙЙ, Б ЧФПТПК ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРЕТФЕТНЙЙ. рТЙТПДБ ЬФПЗП ЖЕОПНЕОБ ЧУЕГЕМП'БЧЙУЙФ НЕУФБ ЕЗП ПВОБТХЦЕОЙС.

чфптйюоще упухдщ

фЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ ЖЕОПНЕОЩ ПВТХЦЕОЙС ЧФПТЙЮОЩІ УПУХДПЧ УЧПДСФУС Л ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРП-ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ РП ІПДХ УПУХДБ Ф.Є. Л ФЙРБН, ЧІПДСЕЙН Ч ТХВТЙЛХ ЛБОБМПЧ ФЕМБ. ФЕН ОЕ НЕОЕЕ ЬФБ ЗТХРРБ ФЕРМПЧЙ'ЙПООЩІ ЖЕОПНЕОПЧ ЧЩДЕМЕОБ Ч ПУПВХА Ч УЧС'Й У ЇЇ ЛМЙОЙЮЕУЛПК'ОБЮЙНПУФША

лпцоще'пощ

пВОБТХЦЕОЙЕ ПФОПУЙФЕМШОП ЗПНПЗЕООПК ЙМЙ ОЕЗПНПЗЕООПК ДЙУФЕТНЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ ЛПЦОЩІ'ПО СЧМСЕФУС ЮБУФПК ФЧ-ОБІПДЛПК. ьФП ХЮБУФЛЙ ДПЧПМШОП ВПМШИЙІ ТБ'НЕТПЧ У ОЕЮЕФЛЙНЙ ЗТБОЙГБНЙ ЗЙРП-(253-05/1995) ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЗП (086-05/1995) ФЙРБ. РТЙ ОЕЗПНПЗЕООПН ФЙРЕ ОЕТЕДЛП ПРО Й'НЕОЕООПН ФЕНРЕТБФХТОПН ЖПОЕ ПВОБТХЦЙЧБАФУС ПЮБЗЙ У ВПМШИЙН ЗТБДЙЕОФПН ФЕНРЕТБФХТ, УПЧРБДБАЕЙНЙ У ЛПЦОЩНЙ РТПЕЛГЙСНЙ Й'ЧЕУФОЩІ бф.

рСФОЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЬФП ФПЮЕЮОП-РСФОЙУФЩК ФЧ-ТЙУХОПЛ ВПМШИПК ПВМБУФЙ ЛПЦОЩІ РПЛТПЧПЧ. рТЙ ОБРТБЧМЕОЙА ФЕНРЕТБФХТОПЗП ЗТБДЙЕОФБ Ч ПЮБЗБІ НЩ ДЕМЙН ЬФПФ ЧЙД ПРО ЗЙРП-Й ЗЙРЕТФЕТНЙЮОЩК. юБЕЕ Ч ЛМЙОЙЛЕ ОБВМАДБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОБС РСФОЙУФБС ЛБТФЙОБ (343-01/1995)

пупвще фермпчй'йпооще жеопнеощ

лПМШГП ЬФП Й'ПФЕТНЙЮОБС'ПОБ, ПЛТХЦЕООБС ОЕИЙТПЛЙН ЗПНПЗЕООЩН ДЙУФЕТНЙЮОЩН (ЮБЕЕ ЗЙРП-) ЛПМШГПН. пВЩЮОП ОБВМАДБЕФУС ПРО МВХ Й ЗТХДОПК ЛМЕФЛЕ Й ЙНЕЕФ ДПЧПМШОП ЛТХРОЩ ТБ'НЕТЩ. фБЛЙЕ ЛПМШГБ ПВОБТХЦЙЧБАФУС ТЕДЛП.

рЕФМС СЧМСЕФУС ЮБУФОЩН УМХЮБЕН ЛПМШГБ Й ПФМЙЮБЕФУС ПФ РТЕДЩДХЕЕЗП ФЕН, ЮФП ПЛТХЦБАЕЕЕ Й'ПФЕТНЙЮОХА ПВМБУФШ ЛПМШГП ОЕЗПНПЗЕООП Й ЙНЕЕФ РСФОЙУФХА УФТХЛФХТХ (033-04/1995).

чЕОЕГ ФБЛЦЕ СЧМСЕФУС ТБ'ОПЧЙДОПУФША ЛПМШГБ. ч ДБООПН УМХЮБЕ ЧОХФТЕООСС ЗТБОЙГБ ЛПМШГБ ДПЧПМШОП ЮЕФЛБС, Б ЧОЕИОСС ЖЕУФПОЮБФБС У ОЕЮЕФЛЙНЙ ЗТБОЙГБНЙ Й МХЮБНЙ Л РЕТЙЖЕТЙЙ.

лХУФ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ПЮЕОШ ТЕДЛП Й ЙНЕЕФ ІБТБЛФЕТОХА УФТХЛФХТХ ЛПТЕОШ Ч ЧЙДЕ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПК ФПЮЛЙ Й ЧЕФЧЙ Ч ЧЙДЕ ОЕЗПНПЗЕООЩІ ФПОЛЙІ РПМПУ.

уЕФЛБ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК РЕТЕУЕЮЕОЙЕ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОЩІ ФПОЛЙІ РПМПУ ПРО ПВИЙТОПК'ПОЕ РПЛТПЧПЧ ФЕМБ (ЮБЕЕ РПДЧ'ДПИОЩЕ ПВМБУФЙ). ьФПФ ЖЕОПНЕО ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЮБУФП Й РЕТЕУЕЮЕОЙС ПВЩЮОП ЙНЕАФ ОЕХРПТСДПЮЕООЩК ІБТБЛФЕТ.

ртйтпдб фермпчй'йпоощі блхрхолфхтощі жеопнеопч

фЕПТЕФЙЮЕУЛПК ПУОПЧПК ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ТЕЖМЕЛУПДЙБЗОПУФЙЛЙ СЧМСЕФУС ПДЙО Й'ЖХОДБНЕОФБМШОЩІ РТЙОГЙРПЧ ЛПОГЕРГЙЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ "РПЛТПЧЩ ФЕМБ ЧОХФТЕООЙЕ ПТЗБОЩ". ч ДБООПН УМХЮБЕ ТЕЮШ ЙДЕФ П ОБМЙЮЙЙ ЛПТТЕУРПОДЙТХЕНПК ЧОХФТЕООЙН ПТЗБОПН ЙМЙ УЙУФЕНПК РТПЕЛГЙПООПК'ПОЩ ПРО РПЛТПЧБІ ФЕМБ Й'БЧЙУЙНПУФЙ ЬОЕТЗП-НЕФБВПМЙЮЕУЛЙІ РТПГЕУУПЧ Ч ОЕК ПФ ЖХОЛГЙПОБМШОПЗП УПУФПСОЙС УППФЧЕФУФЧХАЕЙІ ЧОХФТЕООЙІ ПТЗБОПЧ Й УЙУФЕН.

фБЛЙН ПВТБ'ПН, НПЦОП УЮЙФБФШ, ЮФП ФЕНРЕТБФХТОЩЕ ІБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ ВБФ Й вбл, СЧМССУШ УМЕДУФЧЙЕН РТПФЕЛБАЕЙІ ОЙІ ЬОЕТЗП-НЕФБВПМЙЮЕУЛЙІ РТПГЕУУПЧ, НПЗХФ УМХЦЙФШ ЛПУЧЕООЩНЙ ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙНЙ РТЙ'ОБЛБНЙ УПУФПСОЙС УППФЧЕФУФЧХАЕЙІ ЧОХФТЕООЙІ ПТЗБОПЧ Й УЙУФЕН ПТЗБОЙ'НБ. пДОБЛП УМЕДХЕФ ХЮЙФЩЧБФШ, ЮФП ВБФ Й вбл, СЧМССУШ УМБЗБЕНЩНЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ РПЛТПЧЩ ФЕМБ ЧОХФТЕООЙЕ ПТЗБОЩ, УБНЙ Ч'БЙНПДЕКУФЧХАФ ДТХЗ У ДТХЗПН Й РПДЮЙОСАФУС'БЛПОБН ЬФПК УЙУФЕНЩ. рПЬФПНХ РТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ фчд ОХЦОП РТЙОЙНБФШ Ч ТБУЮЕФ ОЕ ФПМШЛП ФЕТНПБОПНБМШОЩЕ, ВП Й'ПФЕТНЙЮОЩЕ'ПОЩ Й'ОБФШ ПУПВЕООПУФЙ РТПФЕЛБОЙС РБФПМПЗЙЮЕУЛПЗП РТПГЕУУБ У ФПЮЛЙ'ТЕОЙС ФТБДЙГЙПООПК чПУФПЮОПК НЕДЙГЙОЩ.

фПЮЕЮОБС Й'ПОБМШОБС ЗЙРПФЕТНЙС бф ПВЩЮОП УЧС'БОБ УП УОЙЦЕОЙЕН ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ УППФЧЕФУФЧХАЕЕЗП ЧОХФТЕООЕЗП ПТЗБОБ ЙМЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ. фБЛ, ПВОБТХЦЕОЙЕ ЗЙРПФЕТНЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ ФПЮЛЙ ФСОШ-их (НП-ФПЮЛБ ЛБОБМБ ФПМУФПЗП ЛЙИЕЮОЙЛБ)'БЛПОПНЕТОП УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П УЙОДТПНЕ ДЕЖЙГЙФБ ЙМЙ УЙОДТПНЕ ІПМПДБ Ч ЛЙИЕЮОЙЛЕ, ЮФП Ч'БРБДОПК НЕДЙГЙОЕ ТБУУНБФТЙЧБЕФУС Ч ТБНЛБІ ДЙУВБЛФЕТЙП'Б ЛЙИЕЮОЙЛБ, ІТПОЙЮЕУЛЙІ ЛПМЙФПЧ. зЙРПФЕТНЙС ФПЮЛЙ МО-Гаї ЧУФТЕЮБЕФУС РТЙ ІТПОЙЮЕУЛПК ПВУФТХЛФЙЧОПК ВПМЕ'ОЙ ВТПОІПЧ.

зЙРЕТФЕТНЙС бф ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО РПЧЩИЕОЙЕ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ ЧОХФТЕООЕЗП ПТЗБОБ. РТЙ ІТПОЙЮЕУЛЙІ ЗБУФТПДХПДЕОЙФБІ У УПІТБОЕООПК УЕЛТЕГЙЕК ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙС Ч ПВМБУФЙ ФПЮЕЛ ЮЦХО-ЧБОШ Й УС-ЧБОШ, ОБЮБМШОЩЕ УФБДЙЙ РТПУФХДОЩІ'БВПМЕЧБОЙК НБОЙЖЕУФЙТХАФ ЗЙРЕТФЕТНЙЕК Ч ФПЮЛЕ ІЬ-зх Ч ПВЕЙІ УМХЮБСІ ТЕЮШ ЙДЕФ П УЙОДТПНЕ Й'ВЩФЛБ.

пВОБТХЦЕОЙЕ ЛПМЕГ Ч РТПЕЛГЙЙ бф УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П ФТБОУЖПТНБГЙЙ ЧОЕИОЕЗП РБФПЗЕООПЗП ЖБЛФПТБ. фБЛ, УРХУФС 3-4 ДОС РПУМЕ ОБЮБМБ РТПУФХДОПЗП'БВПМЕЧБОЙС ОЕТЕДЛП ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЕ ЛПМШГП Ч ПВМБУФЙ ФПЮЛЙ ІЬ-зх, ЮФП ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО ФТБОУЖПТНБГЙА ЧОЕДТЙЧИЕЗПУС ІПМПДБ Ч ЦБТ. лМЙОЙЮЕУЛЙ ЬФП УПРТПЧПЦДБЕФУС РЕТЕНЕЦБАЕЕКУС МЙІПТБДЛПК Й ЛБИМЕН У ЧМБЦОПК НПЛТПФПК.

пВОБТХЦЕОЙЕ ДЙУФЕТНЙЙ ЛБОБМПЧ ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЛБОБМШОЩІ УЙОДТПНПЧ Й ДПУФПЧЕТОП ЛПТЕММЙТХЕФ У РПЛБ'БФЕМСНЙ ФЕУФБ Ryodoraku. рТЙ ОЕЧТПЗЕООЩІ ВПМСІ Ч ЦЕМХДЛЕ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ОЕРТЕТЩЧОБС ЗЙРЕТФЕТНЙС РЕТЕДОЕУТЕДЙООПЗП ЛБОБМБ ПРО ХЮБУФЛЕ ПФ РХРЛБ ДП НЕЮЕЧЙДОПЗП ПФТПУФЛБ Й ФБЛБС ЖПТНБ ЗБУФТБМЗЙЙ ЬЖЖЕЛФЙЧОП МЕЮЙФУС ЛБЛ ЛБОБМШОЩК УЙОДТПН ФЙРБ Й'ВЩФЛБ.

рТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЛБОБМБ ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО УМПЦОЩК ЛБОБМШОЩК УЙОДТПН, Ч РБФПЗЕОЕ'Е ЛПФПТПЗП ЙНЕЕФУС ЛБЛ Й'ВЩФПЛ РБФПЗЕОБ ФЙРБ ІПМПДБ (ЗЙРПФЕТНЙС) ЙМЙ ЦБТБ (ЗЙРЕТФЕТНЙС) Ч УПЮЕФБОЙЙ У ВМПЛБДПК ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ Ч ЛБОБМЕ, ЧЩ'ЧБООПК РБФПМПЗЙЕК ЧФПТЙЮОЩІ Й ФТЕФЙЮОЩІ ЛПЦОЩІ МП-УПУХДПЧ.

рТЙ ЛБОБМШОПН УЙОДТПНЕ ЧОХФТЕООЕК ЬФЙПМПЗЙЙ, ЛПЗДБ ЬФПФ УЙОДТПН СЧМСЕФУС ПФТБЦЕОЙЕН'БВПМЕЧБОЙС ЧОХФТЕООЕЗП ФЙРБ, РПСЧМСЕФУС БОЙ'ПФЕТНЙС ЛБОБМБ. рТБЛФЙЛБ РПЛБ'ЩЧБЕФ, ЮФП Ч ЬФПН УМХЮБЕ МЕЮЕОЙЕ'БВПМЕЧБОЙС РТЙНЕОЕОЙЕН ФПЮЕЛ РПТБЦЕООПЗП ЛБОБМБ ОЕЬЖЖЕЛФЙЧОП ЙМЙ РТЙЧПДЙФ Л ОЕЦЕМБФЕМШОЩН РПВПЮОЩН ЬЖЖЕЛФБН.

рБФПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ Й'НЕОЕОЙС ЧФПТЙЮОЩІ УПУХДПЧ ЧП'ОЙЛБАФ, ЛБЛ РТБЧЙМП, РТЙ ЬЛ'ПЗЕООЩІ'БВПМЕЧБОЙСІ Й СЧМСАФУС ПФТБЦЕОЙЕН ВПТШВЩ'БЕЙФОЩІ УЙМ ПТЗБОЙ'НБ У РБФПЗЕООЩН ЖБЛФПТПН. оБРТЙНЕТ, ЕУМЙ РТЙ РТПУФХДОПН'БВПМЕЧБОЙЙ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙС ЧФПТЙЮОПЗП УПУХДБ НЕЦДХ ФПЮЛБНЙ МО-Гаї Й ІЬ-зх, ФП ЬФП РТПЗОПУФЙЮЕУЛЙ ВМБЗПРТЙСФОЩК УЙНРФПН РБФПЗЕО ЛБЛ вЩ ВМПЛЙТПЧБО ПП ЧФПТЙЮОПН УПУХДЕ. рТЙ ЬФПН ОЙ Ч ЛПЕН УМХЮБЕ ОЕМШ'С РТЙНЕОСФШ ХЛБМЩЧБОЙЕ Ч ЬФЙ ФПЮЛЙ. еУМЙ ​​ЦЄ, ОБРТПФЙЧ, ПВОБТХЦЕОБ ЗЙРПФЕТНЙС, ФП'ОБЮЙФ ІПМПДОЩК РБФПЗЕО ХЦЕ РТПОЙЛ Ч ЛБОБМЩ Й ФПМУФПЗП ЛЙИЕЮОЙЛБ Й МЕЗЛЙІ, УМЕДХЕФ ПЦЙДБФШ

РЕТЕНЕЦБАЕЕКУС МЙІПТБДЛЙ, РПОПУПЧ Й ЧМБЦОПЗП ЛБИМС, ФБЛФЙЛБ МЕЮЕОЙС НЕОСЕФУС ПРО ФПОЙ'ЙТХАЕХА.

й'НЕОЕОЙС ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛПЗП ТЙУХОЛБ ПВИЙТОЩІ РМПЕБДЕК ЛПЦОЩІ'ПО УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П ЧЩІПДЕ РБФПЗЕОБ'Б РТЕДЕМЩ ЛБОБМБ, ТБУИЙТЕОЙЙ'ПОЩ РПТБЦЕОЙС Й ІТПОЙ'БГЙЙ РТПГЕУУБ. ЛБЛ РТБЧЙМП, ЬФП ЛБУБЕФУС ЛБОБМШОЩІ УЙОДТПНПЧ (ОБРТЙНЕТ, ПДЙО Й'ЧЙДПЧ ПУФЕПІПОДТП'Б РП'ЧПОПЮОЙЛБ).

рСФОЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЧП'ОЙЛБЕФ РТЙ ПВЕЕН ХІХДИЕОЙЙ ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ Ч ПТЗБОЙ'НЕ. фБЛ ВЩЧБЕФ ПРО ДПЛМЙОЙЮЕУЛЙІ УФБДЙСІ ІТПОЙЮЕУЛПК РПЮЕЮОПК ОЕДПУФБФПЮОПУФЙ, ЛПЗДБ РСФОЙУФБС ЗЙРЕТФЕТНЙС ЧП'ОЙЛБЕФ ПРО 4-6 Неу ДП РЕТЧЩІ ВЙПІЙНЙЮЕУЛЙ ДПУФПЧЕТОЩІ РТЙ'ОБЛПЧ ЛТЙФЙЮЕУЛПЗП УОЙЦЕОЙС ЛМХВПЮЛПЧПК ЖЙМШФТБГЙЙ. дЙУФЕТНЙС ЗЙРПФЕТНЙЮОПЗП ФЙРБ ПВЩЮОП ВЩЧБЕФ РТЙ ПВЕЕН РЕТЕПІМБЦДЕОЙЙ, ЙУФПЕЕОЙЙ Ч УЧС'Й У ЗПМПДБОЙЕН ЙМЙ УЕТШЕ'ОЩНЙ'БВПМЕЧБОЙСНЙ ПТЗБОПЧ РЙЕЕЧБТЙФЕМШОПК УЙУФЕНЩ.

пВОБТХЦЕОЙЕ ФБЛЙІ УРЕГЙЖЙЮЕУЛЙІ ФЧ-ЖЕОПНЕОПЧ, ЛБЛ ЛПМШГП, РЕФМС Й ЧЕОЕГ ХЛБ'ЩЧБЕФ, РП НПЕНХ НОЕОЙА, ПРО ТБУУФТПКУФЧБ РУЙІЙЮЕУЛПК УЖЕТЩ ЮЕМПЧЕЛБ. фБЛ, ПП ЧУЕІ 7 УМХЮБСІ ЛМЙОЙЮЕУЛЙ ЧЕТЙЖЙГЙТПЧБООПК ИЙ'ПЖТЕОЙЙ ПВОБТХЦЕОЩ ЛПМШГБ ЧПЛТХЗ ФПЮЛЙ Йош-ФБО, Ч УМХЮБЕ РУЙІПЗЕООПЗП ЬОХТЕ'Б РПСЧМСЕФУС РЕФМС ЧПЛТХЗ ЧОХФТЕООЕК МПДЩЦЛЙ, РТЙ ЙУФЕТЙЙ ОЕТЕДЛП ПВОБТХЦЕОЙЕ ЗЙРПФЕТНЙЮОПЗП ЧЕОГБ ЧПЛТХЗ ИЕЙ.

уЕФЛБ ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО ВМПЛБДХ ЧОХФТЕООЕК ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ. фБЛ, РТЙ УРБУФЙЮЕУЛПН ЛПМЙФЕ, ДЙЖЖХ'ОПН РПМЙРП'Е ФПМУФПЗП ЛЙИЕЮОЙЛБ, УРБЕЮОПК ВПМЕ'ОЙ РПСЧМСЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОБС УЕФЛБ Ч ОЙ'Х ЦЙЧПФБ Й РПДЧ'ДПИОЩІ ПВМБУФСІ.

ч НПЕК ЛМЙОЙЮЕУЛПК РТБЛФЙЛЕ ВЩМП ОЕНОПЗП УМХЮБЕЧ ОБВМАДЕОЙС ЖЕОПНЕОБ ЛХУФБ, РПЬФПНХ РТЙТПДБ ЕЗП ЧП'ОЙЛОПЧЕОЙС НОЕ РПЛБ ОЕДПУФБФПЮОП СУОБ.

фБЛПЧЩ ЛТБФЛЙЕ, РТПРЕДЕЧФЙЮЕУЛЙЕ ПРЙУБОЙС ЧЕТПСФОПК РТЙТПДЩ ЧП'ОЙЛОПЧЕОЙС ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙІ ЖЕОПНЕОПЧ У РП'ЙГЙЙ ЛМБУУЙЮЕУЛПК БЛХРХОЛФХТЩ.

'блмаюеойе

нЕФПД ФЕРМПЧЙ'ЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ СЧМСЕФУС ПФОПУЙФЕМШОП РТПУФЩН Й ЧЕУШНБ ДПУФПЧЕТОЩН НЕФПДПН ЙУУМЕДПЧБОЙС ФЕНРЕТБФХТОЩІ ІБТБЛФЕТЙУФЙЛ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОЩІ ФПЮЕЛ Й ЛБОБМПЧ ФЕМБ ЮЕМПЧЕЛБ. рТЙОЙНБС ПП ЧОЙНБОЙЕ ВЕУЛПОФБЛФОПУФШ НЕФПДБ, ТБВПФХ Ч ТЕБМШОПН ТЕЦЙНЕ Й ВЩУФТПФХ РПМХЮЕОЙС ТЕ'ХМШФБФПЧ, ПЗ НПЦЕФ ВЩФШ ТЕЛПНЕОДПЧБО Ч ЛМЙОЙЮЕУЛХА РТБЛФЙЛХ ЧТБЮЕК-ЙЗМПФЕТБРЕЧФПЧ.

лМЙОЙЮЕУЛЙК ПРЩФ РПЛБ'ЩЧБЕФ ДПУФПЧЕТОПУФШ РПМХЮБЕНПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й ЇЇ УППФЧЕФУФЧЙЕ У ТЕ'ХМШФБФБНЙ ЛМЙОЙЛП-МБВПТБФПТОЩІ ЙУУМЕДПЧБОЙК. чЩТБВПФБООБС ПРО ПУОПЧБОЙЙ фчд МЕЮЕВОБС БЛХРХОЛФХТОБС ФБЛФЙЛБ МПЗЙЮОБ Й РПЛБ'БМБ УЧПА ЧЩУПЛХА РТБЛФЙЮЕУЛХА ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФШ.

нЕДЙЛЙ РТПДПМЦБАФ ТБВПФХ Ч ЬФПК ПВМБУФЙ Ч ОБРТБЧМЕОЙЙ ЖПТНБМЙ'БГЙЙ ФЕРМПЧЙ'ЙПООЩІ ЖЕОПНЕОПЧ Й ТБ'ТБВПФЛЙ ЛПНРШАФЕТОПК ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ, ПУОПЧБООПК ПРО БМЗПТЙФНЕ УБНППВХЮБАЕЕКУС УЙУФЕНЩ ТБУРП'ОБЧБОЙС ПВТБ'ПЧ. п ТЕ'ХМШФБФБІ ВХДЕФ ДПМПЦЕОП РП'ДОЕЕ.


мЙФЕТБФТХТБ:


ТВб, 1996 A.пЧЕЮЛЙО, 1996, «фЕРМПЧЙ'ЙПООБС ТЕЖМЕЛУПДЙБЗОПУФЙЛБ»

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
40.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Теплове випромінювання
Іонізуючі випромінювання їх характеристики та методи вимірювань
Основні характеристики просторової структури випромінювання
Поняття дози радіоактивного випромінювання Характеристики потужності дози
Радіоактивне випромінювання та його вплив на людину
Радіаційне випромінювання і його прояв у Сверловской області та місті Єкатеринбурзі
Освітлення і його характеристики
Матеріальний потік і його характеристики
Об`єкт управління та його функціональні характеристики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru