Тверська губернія в 1917 році

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Тверський державний університет
Реферат з краєзнавства на тему:
«Тверська губернія в 1917 році».
 

2004
Зміст
1.Вступ. Причини революції.
2.Февральская буржуазно-демократична революція в Тверській губернії в 1917 році.
3.Октябрьская революція 1917 року в Тверській губернії.
4.Висновок.
Введення. Причини революції.
Перш ніж розповідати про революційні події
в Тверській губернії, необхідно сказати про причини, дзв-
вавшіх ці самі події. Однією з головних причин, звичайно ж, була перша світова війна. Близько 300 ти-
сяч чоловіків було призвано в армію з товариський губернії
в перші роки війни. Більшість з них складали
селяни, які покинули свої господарства. Як наслідок, мно-
Гії сільгоспугіддя скорочувалися, що призводило до більш ма-
лим посівам різних культур. Чим довше тривала війна, тим все гірше ставали настрої в суспільстві.
Товарів повсякденного попиту випускалося недостатньо,
Дуже швидко росли ціни. З кінця 1915 року була введена карткова система розподілу продуктів харчування і те-
варів як у містах, так і селах. Такий стан справ
викликало бурхливе невдоволення серед робітників Тверській
губернії. Народ починав лаяти царя і уряд як
основних винуватців безперервної війни. Взагалі, вся державна система була не та, що раніше, вона ослабла і більшовики це розуміли, розуміли що треба наносити удар. Наближався 1917 рік і наближалася, так звана, буржуазно-демократична революція.
Лютнева буржуазно-демократична
революція в Тверській губернії в 1917 році
Як відомо, початок революції поклали робочі Петро-граду, що підняли 27 лютого збройне повстання проти самодержавства. Слідом за цим масові виступи пройшли і в інших областях Росії, в тому числі і Тверської. Почалися мітинги на Морозівської і Різдвяної фабриках, зупинялися підприємства. Зростаючі беспо-
рядки турбували місцева влада і, прагнучи не допустити
їх, 1 березня 1917 року був створений Тимчасовий комітет з
представників думи, громадських організацій і робо-
чих.
А тим часом більшовики вели агітацію серед солдатів Тверського гарнізону. Більшість солдатів закликалося до армії з сіл. Казармена життя і погане постачання все більше посилювали роздратування і невдоволення солдатів, а поява більшовиків-агітаторів тільки посилювало це невдоволення. Взагалі, простих солдатів мало чіпали гасла більшовиків типу: «Хай живе Установчі збори!» Або «Хай живе революція!». Але зате гасло «Геть війну» знаходив великий відгук у середовищі військових. Агітатори закликали брати в руки зброю і йти в місто захоплювати владу. 2 березня солдати були в Твері, де до них приєдналися робітники. На Соборній площі почався мітинг, в результаті якого Тимчасовий комітет прийняв рішення про арешт тверського губернатора Н.Ф. фон Бютінга. Але у в'язницю йому не судилося потрапити, збожеволіла натовп розтерзала його, тільки лише побачивши. Під тиском мітингувальників з міської в'язниці були випущені ув'язнені, серед яких були і кримінальники.
Вже на початку квітня в Твері відбулася общегубернская конференція представників губернського, повітових і міських Тимчасових виконавчих комітетів, на якій були підведені підсумки організаційної роботи на місцях. Структура управління губернією знизу доверху в тому вигляді, як вона склалася в ході Лютневої буржуазної революції, була така. Первинним органом влади був Тимчасовий волосний виконавчий комітет, який обирався селянськими сходами шляхом загальних, прямих, рівних і таємних виборів. Вибирати могли всі громадяни, які досягли 18-річного віку, в тому числі й жінки. До комітету переходили всі справи колишнього волосного правління і поліцейської влади. Замість старого урядника засновувалася посаду старшого міліціонера. Обов'язки волосного старшини покладалися на голову Тимчасового виконавчого комітету. Повітовий Тимчасовий виконавчий комітет складався з представників волостей, повітової Ради селянських депутатів, військ гарнізону, робітників, учнів і міст, що входили в даний повіт.
Не залишилася незмінною і така потужна опора старого режиму, як армія. Наказ по військах тверського гарнізону, видані 7 березня 1917 року, поклав початок демократизації армії. Він стверджував цивільні права солдатської маси, вводив принцип виборності в заміщених нижчих командних посад.
Найважливішою складовою частиною революції стало аграрний рух. Лютневу революцію селяни сприйняли як початок звільнення від поміщицького гніту. У березні 1917 року по області прокотилася перша велика хвиля заворушень, яка викликала паніку серед місцевих землевласників. Були випадки підпалів і розграбування дворянських садиб, побиття і вбивства поміщиків. У деяких волостях ділили поміщицькі землі. Але все-таки, більшість селянських Рад приймали рішення про заборону самовільних захоплень поміщицьких угідь до скликання Установчих зборів, яке могло б вирішити питання про землю. Цікавий випадок виступу селян чотирьох сіл Первітінской волості Тверського повіту проти поміщиків Хвостових. Зібралися 7 квітня 1917 року в кількості близько 200 чоловік. Вони написали заяву в повітовий Тимчасовий виконавчий комітет з проханням «вислати поміщиків з меж волості за прихильність до фортечних порядків і злочин перед революцією». Найчастіше аграрне рух набував форму самовільного використання та навіть розділу селянами поміщицької землі, включаючи ріллю, сінокісні і лісові угіддя. Ось ще один приклад: селяни восьми сіл Щербинської волості Тверського повіту ухвалили на загальних зборах 13 квітня обрати комісію, яка розподілить землю між нужденними. Для вирішення аграрного 25 травня 1917
року губернським Радою селянських депутатів було прийнято постанову про негайне освіту земельних комітетів. Місцевим комітетам пропонувалося так врегулювати систему землекористування, щоб селянам дісталися тільки лишки землі, яка перебуває у приватній власності, та й то за орендну плату. Поміщики могли користуватися землею нарівні з усіма, але виходячи з потреб свого господарства, в якому допускалося застосування вільнонайманої праці. В основному земельні комітети були створені, щоб убезпечити поміщиків від стихійного нападу селян, але були випадки, коли земельні комітети ставали на бік селянства. Так, наприклад, в Заєвська волості Осташковського повіту земельний комітет вступив у конфлікт з поміщицею Болт, яка відмовилася передати в користування селянам надлишки своїх сіножатей. У Іванодворской волості того ж повіту комітет дозволив селянам косити траву і пасти худобу в маєтку поміщика Большакова.
Внаслідок нескоординованою заготівлі та розподілу продуктів, влітку і восени у Твері, Кимру та багатьох інших містах губернії пройшли виступи трудящих через продовольчої кризи. У ряді міст виникає вельми напружена обстановка. 13 липня губернська влада звернулися навіть до виконавчого комітету Ради військових депутатів з проханням "направити козаків у Бєжецьк для запобігання можуть виникнути там ексцесів». Аграрні заворушення були зареєстровані в Осташковському, Весьегонская, Корчевським та інших уезлах. Так у Зубцовському повіті виникли гострі соціальні конфлікти, тому що землевласники відмовлялися постачати населення паливом. У Кашину, в першу половину жовтня, було видано на людину всього 6 фунтів борошна. Про цукор мова взагалі не йшла. Натовп жінок, незадоволених голодним пайком, і що приєдналися до них солдати з обозної майстерні вимагали від влади ревізії складів міської продовольчої управи.
Подібні випадки мали місце на всій території губернії. В область постійно надсилались війська для придушення продовольчих заворушень. Таким чином, до кінця жовтня 1917 склалася сприятлива обстановка для остаточної перемоги пролетаріату. Класова боротьба в місті і в селі досягла своєї межі.

Жовтнева революція 1917 року в Тверській губернії.
Як і у випадку буржуазно-демократичної революції, жовтнева почалася в Петрограді і стала розповзатися по всій Росії. 26 жовтня 1917 другого Всеросійський з'їзд Рад прийняв звернення до всіх губернським і повітовим Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів із закликом брати владу на місцях у свої руки. Для тверських більшовиків це послужило сигналом до рішучих дій. Загальні збори Тверській організації РСДРП (б) вирішило негайно встановити радянську владу. 28 жовтня 1917 Тверській Рада робітничих і солдатських депутатів ухвалила, виходячи з рішень 2-го Всеросійського з'їзду Рад, оголосити себе єдиною владою у місті та створити революційний комітет. До його складу увійшли 7 більшовиків і 2 лівих есера. Пролетаріат за підтримки революційних солдатів порівняно швидко встановив свою диктатуру в усіх промислових центрах області. Комісари з загонами Червоної гвардії і солдатів займали залізничні станції, телеграфи, мости і т.д. Що стосується аграрних міст Тверській губернії, то тут захоплення влади пролетаріатом відсунувся на більш тривалий термін. Так, наприклад, було в Весьєгонськ. Жовтнева революція докотилася сюди із запізненням. У місцевому Раді робітничих, солдатських і селянських депутатів довгий час панували кадети праві есери. Лише 31 грудня більшовикам Весьегонская вдалося за сприяння вищих органів Радянської влади провести на загальних зборах мешканців міста постанову про організацію ревкому. У той же день ревком взяв у свої руки всю повноту влади, скасував Рада і зайнявся підготовкою нових виборів. З великими труднощами і серйозним запізненням перемогла революція в Бєжецьку, Кашину, Красному Холмі, Зубцова. Не відразу стало спокійно в селі навіть після встановлення радянської влади. У народі ходила ідея про створення Установчих зборів, тобто парламентської системи. Особливо популярна ця ідея була серед селян. Так, наприклад, було в горіцкой волості Корчевського повіту, де зібрався селянський сход 22 грудня 1917 і прийняв резолюцію, в якій підкреслювалося, «що тільки Установчі збори, обраний народом, має право вирішувати питання про організацію влади, про війну і мир». Природно, що більшовикам такі ідеї були не до душі, і необхідно було їх викоренити будь-якими засобами.
Варто згадати, що 8 грудня 1917 року з постановою Тверського губернського виконавчого комітету в Твері була ліквідована посаду губернського комісара. В останній момент її обіймав меншовик Забєлін. Він демонстративно не погоджувався з багатьма ідеями більшовизму, внаслідок чого і був знятий зі своєї посади. У місті зберігалося багато управлінських інститутів старої влади, і їх потрібно було скасувати, але більшовики не поспішали це робити.
Вони розуміли, що від цих інститутів залежало нормальне функціонування виробництва і всього суспільного організму. Їх не можна було ламати, їх потрібно було змусити працювати на пролетаріат. Так, 13 грудня 1917 року було прийнято постанову виконкому Тверського Ради про призначення комісара в місцеве казначейство. Комісару ставилося в обов'язок контролювати діяльність казначейства, представляти у фінансовий відділ виконкому відомості про стан каси, щоденному прихід і витрату.
Висновок

Перемога Жовтневої революції не була якоюсь випадковістю. До моменту вирішальної боротьби за владу більшовицька партія вже мала готову форму державної організації диктатури пролетаріату на місцях. Серйозний внесок у перемогу революції вклала агітація серед робітників і селян. У першу чергу більшовики
намагалися закріпити перемогу революції в Твері і промислових містах.
Дуже важливе значення мало об'єднання Рад робітничих і Рад солдатських депутатів. У Твері це відбулося в середині листопада 1917 року. Були проведені довибори в Раду, утворений об'єднаний виконавчий комітет з рівним представництвом від робітників і солдатів. Створення об'єднаних Рад дозволило пролетаріату посилити політичний та організаційне керівництво солдатськими масами, ширше залучити їх до боротьби за зміцнення Радянської влади. Прискорити темпи організації збройної сили революції в особі загонів Червоної гвардії і Червоної Армії.
Вже 28 лютого 1918 року були відкриті перші радянські кавалерійські інструкторські курси комскладу РККА, що розмістилися в будівлях колишнього юнкерського училища на Сінний площі. Незабаром їх назва змінилася на кавалерійське училище імені Л. Д. Троцького. У червні того ж року були націоналізовані великі тверські підприємства: вагонний завод, «Урсус і К. А. Міщанський» і Морозівська мануфактура.
Варто відзначити, що в період між революціями, а саме 17 червня, розпорядженням міністра освіти Тимчасового уряду в Твері дозволено відкрити учительський інститут (був відкритий 20 жовтня).
Список літератури:
1. Історія Тверського краю. Навчальний посібник / За ред. В. М. Воробйова. Твер, 1996.
2. Платов В.С. Революційний рух Тверській губернії. Калінін, 1959.
3. А. Васьковський, Л. І. Полєсова. Верхневолжье в період Жовтневої революції і в перші роки Радянської влади (1917-1925). Калінін, 1979.
4.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Краєзнавство та етнографія | Реферат
26.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Ярославська губернія в 1905 році
Росія в 1917 році 2
Росія в 1917 році
Таджикистан в 1917 році
Причини перемоги більшовиків у 1917 році
Політичні партії Росії в 1917 році
Зміна політичних режимів в 1917 році
Політична орієнтація російського офіцерства у 1917 році
Росія в 1917 році Становлення Радянської влади
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru