ТО і ТР автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
6
1
Загальна частина
8
1.1
Характеристика рухомого складу за марками та пробігу
8
1.2
Оснащення ремонтної бази
9
1.3
Існуючий технологічний процес ТО і ремонту автомобілів
10
1.4
Аналіз існуючої організації ТО та ремонт
11
1.5
Характеристика ТО автомобілів
12
2
Розрахункова частина
14
2.1
Вибір вихідних даних
14
2.2
Розрахунок річної програми ТО і ТР
15
2.2.1
Коригування періодичності ТО і ТР
15
2.2.2
Коригування трудомісткості ТО і ТР
17
2.2.3
Визначення коефіцієнта технічної готовності
20
2.2.4
Розрахунок річної трудомісткості робіт з ТР
21
2.2.5
Розрахунок річної трудомісткості електроцеху
22
2.2.6
Розрахунок чисельності виробничих робітників
23
2.3
Підбір технологічного обладнання
25
2.4
Розрахунок виробничої площі
26
3
Енергетична частина
27
3.1
Розрахунок потреби електроенергії
27
3.2
Розрахунок опалення
28
3.3
Розрахунок вентиляції
29
3.4
Розрахунок потреби у воді
30
4
Технологічна частина
31
4.1
Організація ТО і ТР
31
4.1.1
Методи організації технологічного процесу ТО автомобілів
32
4.1.2
Вибір методу організації технологічного процесу ТО автомобілів
33
4.1.3
Організація праці робітників на постах ТО автомобілів.
Проектування організації праці робітників
34
4.1.4
Організація праці на посадах ТР автомобілів
36
4.1.5
Методи організації ТР автомобілів
37
4.1.6
Організація ремонту вузлів і агрегатів, знятих з автомобілів
38
4.1.7
Організація контролю якості ТО і ТР автомобілів
39
4.2
Технологічний процес роботи ділянки з ТО і ТР електроустаткування
40
4.2.1
ТО генератора
40
4.2.2
ТО системи пуску
40
4.2.3
ТО системи запалювання
41
5
Економічна частина
42
5.1
План по праці
42
5.2
Планування заробітної плати електрика
42
5.3
Розрахунок відрахувань на соціальні потреби
44
5.4
Витрати на запасні частини і матеріали
44
5.5
Перелік вибраного обладнання
45
5.6
Розрахунок амортизаційних відрахувань
47
5.7
Розрахунок витрат на послуги обслуговують виробництво
48
5.7.1
Розрахунок витрат на паливо для опалення
48
5.7.2
Розрахунок витрат на електроенергію
48
5.7.3
Розрахунок витрат на водопостачання
49
5.8
План по собівартості
49
6
Конструктивна частина
51
6.1
Пристрій і принцип роботи. Пристосування для збирання кришок
з боку приводу
51
6.2
Розрахунок на міцність деталей пристосування для збирання кришок
53
6.2.1
Розрахунок зусилля, що діє на збирану деталь
53
6.2.2
Розрахунок зусилля развиваемого пневмокамер
54
6.3
Розрахунок на міцність шарнірного з'єднання
54
6.3.1
Перевірка пальця на зріз
54
6.3.2
Перевірка з'єднання на зминання
54
7
Організація робіт з охорони праці та протипожежної безпеки
56
8
Охорона природи та охорона навколишнього середовища
61
8.1
Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище
61
8.2
Заходи щодо зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище
63
Список використаних джерел
64

ВСТУП
Однією з найважливіших завдань у галузі експлуатації автомобільного парку є подальше удосконалення організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів з метою підвищення їх працездатності і разом з тим зниження витрат на експлуатацію. Актуальність зазначеного завдання підтверджується і тим, що на технічне обслуговування автомобіля витрачається у багато разів більше праці і засобів, ніж на його виробництво.
В даний час на базі науково-технічного прогресу отримує подальший розвиток перевірена багаторічним досвідом планово-попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу лісопромислового комплексу в цілому.
Як в області організації автомобільних перевезень, так і в області технічної експлуатації автомобілів починають застосовуватися різні економіко-математичні методи аналізу, планування і проектування. Все ширше розробляються і впроваджуються нові методи та засоби діагностування технічного стану та прогнозування ресурсів безвідмовної роботи автомобілів. Створюються нові види технологічного обладнання, що дозволяють механізувати, а в ряді випадків і автоматизувати трудомісткі операції по обслуговуванню і ремонту рухомого складу. Розробляються сучасні форми управління виробництвом, які розраховані на застосування електронно-обчислювальних машин з подальшим переходом на автоматизовану систему управління.
При все зростаючій насиченні народного господарства автомобілями сучасна система господарювання передбачає нові структурні підрозділи автомобільного транспорту - автокомбінати і виробничі об'єднання, ремонтно-обслуговуючі бази, які потенційно сприяють переходу на централізоване виробництво обслуговування і ремонту автомобілів.
Найважливішим завданням у будь-якому господарстві є організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Цієї актуальної теми і присвячується дипломний проект.

1 Загальна частина
1.1 Характеристика рухомого складу за марками та пробігу
Характеристика рухомого складу наявного на підприємстві і займаються вивезенням деревини (сортиментовози), перевезенням людей та вантажів показано в таблиці 1
Таблиця 1 - Характеристика рухомого складу.

Марка
автомобіля
Тип
автомобіля
Рік
випуску
Загальний
пробіг, км
1
ГАЗ-3307
вантажний
2004
43769
2
ГАЗ-3307
вантажний
2004
60569
3
ГАЗ-3507
вантажний
2004
55069
4
ГАЗ-66
вантажний
2002
81030
5
УАЗ-3303
вантажний
1999
97517
6
УАЗ-31514
легковий
2003
57099
7
МОСКВИЧ-21412-01
легковий
2001
109350
8
ГАЗ-3110
легковий
2003
114455
З таблиці 1 видно, що парк рухомого складу має невелику разномарочность. Це в свою чергу підвищує якісне забезпечення запасними частинами і проведення робіт з ТО і ремонту.
1.2 Оснащеність ремонтної бази
Оснащеність ремонтної бази підприємства технологічно необхідним обладнанням показано у таблиці 2

Таблиця 2 - Технологічне обладнання підприємства
Найменування
цеху
Найменування
обладнання
Тип,
Марка
Потужність
кВт
Кількість
Слюсарний
Зварювальний
Ел. технічний
Додаткове обладнання
Верстат фрезерний широкоуніверсальний
Настільний свердлильний верстат
Електроточило
Зварювальний однопостовий трансформатор
Перетворювач зварювальний
Комплект приладів для технічної діагностики автомобілів
Стенд для регулювання ел. обладнання
Верстат слюсарний
Лещата слюсарні поворотні
Ящик з піском
Вогнегасник
675П
2М-112
ІЕ 9701-УХЛ4
СТШ-500
ПСГ-500-1
ЛВ - 158
532-2М
М 1019-102
ГОСТ 4045-57
ОРГ 1468
ОХВП-10
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1.3 Існуючий технологічний процес ТО і ремонту
автомобілів
Для ТЕ автомобілів в гаражі є комплексна бригада яка виконує всі види ТО і ремонту. При виконанні всіх видів ТО виконують такі операції.
Щоденне обслуговування (ЩО)
- Очищення двигуна від пилу і бруду;
- Зовнішнім оглядом перевіряють відсутність підтікання масла, палива, охолоджувальної рідини;
- Перевіряють рівень масла і при необхідності доливають його;
- Перевіряють натяг ременя генератора.
Технічне обслуговування № 1 (ТО-1)
При ТО-1 виконуються операції ЄВ, а також:
- Перевіряють рівень масла і при необхідності доливають його до рівня контрольних отворі в агрегатах трансмісії;
- Перевіряють і регулюють прилади системи живлення і електрообладнання.
Технічне обслуговування № 2 (ТО-2)
При ТО-2 виконуються операції ТО-1, а також:
- Промивають очищувачі повітря;
- Зливають відстій з фільтра грубої очистки палива;
- Замінюють масло в картері двигуна.
При сезоном обслуговуванні (СО) проводиться перевірка акумуляторних батарей (перевірка рівня і щільності електроліту), міняють масло і паливо відповідне наступаючого сезону.
1.4 Аналіз існуючої організації ТО і ремонту
Головними недоліками в організації робіт з ТО і ремонту автомобілів є:
- Брак запасних частин і ремонтних матеріалів для проведення ТО і ремонту;
- Відсутність нових деталей, агрегатів, вузлів;
- Брак спеціальних пристосувань, інструменту й оснащення;
- Низька кваліфікація ремонтних робітників;
- Відсутність технологічних карт на проведення техобслуговування.
Для високопродуктивного використання і техобслуговування техніки, а внаслідок цього підвищення продуктивності праці пропоную ввести такі заходи щодо усунення недоліків при ТО і ремонті
- У повному обсязі постачати підприємства з ТО і ремонту автомобілів новими деталями і агрегатами, запасними частинами та ремонтними матеріалами;
- Проводити курси з підготовки фахівців, навчання та консультацій робочих кадрів;
- Придбати нове технологічно необхідне обладнання для підвищення якості та продуктивності ремонтних робіт.
1.5 Характеристика ТО автомобілів
Щоденне обслуговування (ЩО) включає підготовку машини до
експлуатації, тобто проведення робіт із зовнішнього огляду, заправці, контрольно-оглядових, кріпильних робіт та усунення всіх несправностей, виявлених у процесі експлуатації і при контрольному огляді.
Технічне обслуговування № 1 (ТО-1) призначено для забезпечення надійної, безвідмовної роботи обладнання до наступного технічного обслуговування. При проведенні ТО-1 крім виконання операцій ЄВ, перевіряється правильність встановлення агрегатів, стан різьбових з'єднань, проводиться підтяжка, шплинтовку, регулювання окремих агрегатів та вузлів, мастильні роботи і усунення несправностей, виявлених у процесі експлуатації. ТО-1 виробляє персонал, закріплений за даним обладнанням, обслуговування проводиться на постах ТО.
Технічне обслуговування № 2 (ТО-2) призначено для поглибленої перевірки технічного стану машини і її механізмів і проведення регулювальних і ремонтних робіт з метою забезпечення надійної, безвідмовної роботи устаткування до чергового технічного обслуговування. Обсяг ТО-2, крім робіт, що входять до ТО-1, включає ретельну перевірку стану всіх агрегатів і вузлів з їх частковим розбиранням. На час проведення ТО-2 машину знімають з експлуатації. Робота виконується персоналом, що працює із застосуванням обладнання на постах ТО.
Сезонне обслуговування (СО) необхідно для підготовки машини до переходу від осінньо-зимового до весняно-літнього періоду експлуатації і навпаки. СО включає всі види робіт ТО-2 і роботи, щоб забезпечити своєчасну підготовку до майбутнього сезону (зміна експлуатаційних матеріалів згідно з майбутнім сезоном, виконання спеціальних регулювальних робіт). Роботи по ЗІ зазвичай поєднуються з технічним обслуговуванням № 2.
У процесі експлуатації машин відбувається зміна технічного стану її елементів внаслідок зношування, втрати механічної міцності, порушення регулювань і посадок, корозії та інших причин, і це може призвести до повної або часткової втрати працездатності окремих елементів, що викликають необхідність проведення поточного ремонту. Основним змістом операцій поточного ремонту є усунення несправностей і пошкоджень, виявлених у процесі експлуатації або технічного обслуговування, шляхом проведення операцій, пов'язаних з часткової або повної розбиранням окремих вузлів і агрегатів та їх заміною, у разі втрати ними працездатності. Поточний ремонт є складовою частиною планово-запобіжної системи технічного обслуговування, отже він призначений для підтримки працездатності машин в процесі їх експлуатації.

2 Розрахункова частина
2.1 Вибір вихідних даних
Технологічний розрахунок робимо для рухомого складу за станом на 11 січня 2006 року. В якості вихідних даних для розрахунку використовуємо значення та підсумкові показники роботи гаража Відділу позавідомчої охорони при відділі внутрішніх справ Жовтневого округу.
Для розрахунку виробничої програми та обсягу робіт необхідні такі дані: тип і кількість рухомого складу, пробіги до КР, середньодобовий пробіг, дорожні та природно-кліматичні умови експлуатації, режим роботи служби ТР. Експлуатація транспорту відбувається в районі, який характеризується як холодний на дорогах міст і в приміській зоні у всіх типах рельєфів, крім гірських мають покриття з бітуму - мінеральних сумішей, щебеню та гра
Таблиця 3 - Рухомий склад на 11 січня 2006
Моделі автомобілів
Кількість а / м певної марки (списочное)
Нові а / м (до кр)
Старі а / м (після кр)
Сумарний пробіг однієї моделі або групи а / м
Середній фактичний пробіг
Основна
Наведені
Шт.
Тис.км.
ГАЗ
ГАЗ-3307
ГАЗ-3507
ГАЗ-66
2
1
1
2
1
1
-
-
-
104,248
55,069
81,030
52,124
55,069
81,030
УАЗ
УАЗ-3303
УАЗ-31514
1
1
1
1
-
-
97,517
57,099
97,517
57,099
МОСКВИЧ
МОСКВИЧ-21412-01
1
1
-
109,350
109,350
ВОЛГА
ГАЗ-3110
1
1
-
114,455
114,455
РАЗОМ:
8
8
-
618,768
77,346

Середній фактичний пробіг дорівнює сумарному пробігу всіх моделей, ділених на кількість автомобілів.

2.2 Р асчет річної програми ТО і ТР
2.2.1 Коригування періодичності ТО і ТР
Для розрахунку попередньо необхідно для даного автотранспортного підприємства вибрати нормативні значення пробігів рухомого складу періодичності ТО-1 і ТО-2, які встановлені для певних умов, а саме: категорії умов експлуатації, базових моделей автомобілів і холодного кліматичного району.
Для конкретного автотранспортного підприємства ці умови можуть відрізнятися, тому в загальному випадку нормовані пробіг до списання та періодичність ТО-1 і ТО-2 визначаються за допомогою коефіцієнтів, що враховують категорію умов експлуатації До 1, модифікацію рухомого складу К 2 і кліматичний район До 3.
Пробіги до ТО-1 L 1, ТО-2 L 2, км, розраховуються за формулами
, (2.1)
де , , - Нормативні пробіги відповідно до ТО-1 і ТО-2.
Тоді за формулою (2.1) для автомобілів ГАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ отримуємо:
L 1 = 3000 * 0,8 * 0,9 = 2160 км,
L 2 = 12000 * 0,8 * 0,9 = 8640 км.
Таблиця 4 - Коригування періодичності пробігів до ТО-1, ТО-2.

Марка а / м
Вид пробігу
Позначення
Пробіг, км
Нормативи
Відкоригований
Прийнятий до розрахунку
УАЗ
Середньодобовий
L cc
-
-
120
До ТО-1
L 1
3000
2160
2160
До ТО-2
L 2
12000
8640
8640
Відкоригований пробіг до ТО-1 ділимо на прийнятий до розрахунку середньодобовий пробіг і отримуємо прийнятий до розрахунку пробіг до ТО-1.
Відкоригований пробіг до ТО-2 ділимо на прийнятий до розрахунку пробіг до ТО-1 і отримуємо прийнятий до розрахунку пробіг до ТО-2.
2.2.2 Коректуємо трудомісткості ТО і ТР
Трудомісткість коригується залежно від модифікації автомобіля і від числа технологічно сумісного рухомого складу.
, (2.2)
де - Скоригована трудомісткість, чол-год;
- Нормативна питома трудомісткість, чол-год;
- Коефіцієнт, що враховує модифікацію автомобіля;
- Коефіцієнт, що враховує число технологічно сумісного
рухомого складу.
, (2.3)
де - Скоригована питома трудомісткість ТР чел-ч/1000 км;
- Нормативна питома трудомісткість ТР, чел-ч/1000 км;
- Коефіцієнт, що враховує умови експлуатації; [6]
- Коефіцієнт, що враховує модифікацію автомобіля; [6]
- Коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови; [6]
- Коефіцієнт, що враховує пробіг спочатку експлуатації; [6]
- Коефіцієнт, що враховує число технологічно сумісного
рухомого складу. [6]
Для автомобіля УАЗ отримуємо:
t ТО-1 = 1,5 * 1,0 * 1,15 = 1,7 чол-год,
t ТО-2 = 7,7 * 1,0 * 1,15 = 8,9 чол-год,
t ТР = 3,6 * 1,2 * 1,0 * 1,2 * 1,0 * 1,15 = 6чел-год.
Для автомобіля ГАЗ отримуємо:
t ТО-1 = 2,6 * 1,0 * 1,15 = 3 чол-год,
t ТО-2 = 10,2 * 1,0 * 1,15 = 11,8 чол-год,
t ТР = 3,9 * 1,2 * 1,0 * 1,2 * 0,7 * 1,15 = 4,5 чол-год.
Для автомобіля МОСКВИЧ отримуємо:
t ТО-1 = 2,3 * 1,0 * 0,7 = 2,6 чол-год,
t ТО-2 = 9,2 * 1,0 * 0,7 = 10,6 чол-год,
t ТР = 2,8 * 1,2 * 1,0 * 1,2 * 0,7 * 1,15 = 3,2 чол-год.
Для автомобіля ВОЛГА отримуємо:
t ТО-1 = 2,5 * 1,0 * 1,15 = 2,9 чол-год,
t ТО-2 = 10,5 * 1,0 * 1,15 = 12,1 чол-год,
t ТР = 4,5 * 1,2 * 1,0 * 1,2 * 0,7 * 1,15 = 5,2 чол-год.
Таблиця 5 - Визначення розрахункової трудомісткості
Моделі а / м прийняті до розрахунків
Коефіцієнт коригування
Трудомісткість одиниці ТО і ТР на 1000 км.чел-год.
вихідні
результуючі
нормативна
розрахункова
основна
приводяться
До 1
До 2
До 3
основна
приводяться
До 1
До 2
До 3
До 4
До 5
До ТО
До ТР
t то-1
t то-2
t ТР
t 1
t 2
t ТР
ГАЗ
ГАЗ-3307
1,2
1,0
1,2
0,7
1,15
1,15
1,16
2,6
10.3
3.9
3
11.8
4,5
УАЗ
УАЗ-31514
1,2
1,0
1,2
1
1,15
1,15
1.66
1.5
7.7
3.6
1.7
8.9
6
Москвич
М-21412-01
1,2
1,0
1,2
0,7
1,15
1,15
1.16
2.3
9.2
2.8
2.6
10.6
3.2
Волга
Газ 3110
1,2
1,0
1,2
0,7
1,15
1,15
1.16
2.5
10.5
4.5
2.9
12.1
5.2
РАЗОМ
4,8
2.2.3 Визначення коефіцієнта технічної готовності
Коефіцієнт технічної готовності розраховуємо за формулою
α т = --------- , (2.4)
1 + L cc * Д ор * Кґ 4 / 1000
Де: L cc   - Середньодобовий пробіг а / м
Д ор -    тривалість простою а / м в ТО-2 і ТР
Кґ 4 - коефіцієнт коригування тривалості простою в ТО й ремонті в залежності від пробігу з початку експлуатації
α т = --------- = 0,97
1 +120 * 0,40 * 0,7 / 1000
2.2.4 Розрахунок річної трудомісткості робіт з ТР
Річну трудомісткість робіт з ТР розраховуємо за формулою
L * t ТР
Т ТР = ------- (2.5)
1000
де L - сумарний річний пробіг автомобілів у групі, км.
t ТР - скоригована трудомісткість ТР
L   = А u * L cc * Д кг * α і                            (2.6)                   
де А u   - Списочное кількість а / м, А u = 8
Д кг - Дні календарні у році, 365
α і - коефіцієнт використання парку а / м
                α т - Коефіцієнт технічної готовності
               Д рг - дні робітники в році, 249
                                                                               α і = α т * Д рг   / Д кг, (2.7)
                                                                              α і = 0,97 * 249/365 = 0,66,
                                                                              L = 8 * 120 * 365 * 0,66 = 231264 км,
231264 * 4,8
Т ТР = -------- = 1110   чол-год.
1000
2.2.5 Розрахунок річної трудомісткості електроцеху
Річну трудомісткість електроцеху Т тр.ел. розраховуємо за формулою
Т ТР.ел. =   Т ТР * 7% (2.8)
Т ТР.ел. . =    1110 * 7%   = 78чел-год.
2.2.6 Розрахунок чисельності виробничих робітників
Річний виробничий фонд часу робочого місця при 5-ти денним робочим тижнем розраховуємо за формулою:
Ф рм = Т см * (Д кг - Д в - Д п - Д пп) (2.9)
де Т зм - тривалість робочої зміни; Т см = 8
Д кг - число календарних днів у році; Д кг = 365
Д в - кількість вихідних днів на рік; Д в = 104
Д п - число святкових днів на рік; Д п = 11
                Д пп - Число передсвяткових днів на рік.
Д пп = 1Ф рм = 8 * (365-104-11-1) = 1992 години на рік
Розраховуємо кількість явочних робочих за формулою
Т ТР.ел.
Р я = --- (2.10)
Ф рм
                                                          78
                                               Р я = --- = 0,04
1992
Розраховуємо кількість облікових робочих за формулою
Т ТР.ел.
Р з = --- (2.11)
Ф пр
                Ф пр = (Ф рм - t отп) * до ув (2.12)
                  де t отп = 32 дні * 8 год = 256 годин
до ув - коефіцієнт невиходу на роботу з поважної причини, до ув = 0.96
Ф пр = (1992-256) * 0,96 = +1667 годин у році
78
Р з = --- = 0,05
1667
Приймаються одну людину на заміщення двох посад слюсаря-електрика

2.3 Підбір технологічного обладнання
Таблиця 6 - Підбір технологічного обладнання
№ п / п
Найменування устаткування
Тип
Характеристики
Потужність (кВт)
Габаритні розміри (мм)
Площа (м 2)
1
Ванна для миття деталей в гасі
2031
50 л.
-
648 х 520
0,34
2
Стенд для перевірки приладів електрообладнання
2214 (АФО)
-
0,8
905 х 820
0,74
3
Прилад для перевірки контрольно-вимірювальних приладів
Е-204 (АФО) переностной
-
-
900 х 700
0,63
4
Настільно-свердлильний верстат
-
-
0,5
270 х 150
0,21
5
Електрозаточной верстат
-
-
0,25
180 х 100
0,18
6
Зарядний пристрій
УЗ-С-6/12-6 ,3-УХЛ 3,1
0135
300 х 200
0,6
7
Верстат електрика
2280
-
-
2800 х 800
2,2
8
Стелаж саморобний
-
метал
-
1400 х 800
1,1
9
Шафа для акумуляторів
-
дерево
-
700 х 1500
1,05
10
Вентилятор електричний
-
-
0,1
-
-
11
Набір інструментів
-
-
-
-
-
12
РАЗОМ
1,785
6,06
Настільно-свердлильний верстат і електрозаточной верстат знаходяться на верстаті електрика, зарядний пристрій - в шафі для акумуляторів. Тому при підрахунку площі не враховуються.
2.4 Розрахунок виробничої площі
Виробничу площа розраховуємо за формулою
F у = До пл * Σ F про (2.13)
де F у - площа ділянки
До пл - коефіцієнт щільності розміщення постів
F про - площа, займана обладнанням, див. таблиця 6
                                                                              F у = 4 * 6,06 = 24,24 ≈ 24 м 2

3 Енергетична частина
3.1 Розрахунок потреби електроенергії
Витрата електроенергії йде на харчування силових споживачів і на освітлення робочих місць.
W з = W об * Ф об, (3.1)
де W про - сумарна потужність споживання обладнання; W про = 1,785 кВт
Ф об - річний фонд обладнання; Ф об = 1195 годин
W з = 1,785 * 1195 = 2133 кВт-год.
Витрата електроенергії на освітлення розраховується за нормами витрат на 1 м 2 площі приміщення.
W осв = R * Ф * F у * К1, (3.2)
де R - норма витрат електроенергії; R = 0.02
Ф - кількість роботи освітлювальних установок; Ф = 1494 години
F у - площа ділянки; F у = 24 мІ
К1 - коефіцієнт, що враховує час роботи освітлювальних установок. К1 = 0.7
W осв = 0,02 * 1494 * 24 * 0,7 = 502 кВт-год.
Витрата електроенергії на вентиляцію розраховується за формулою
W вен = N едв * Ф вен, (3.3)
де N едв - потужність електродвигуна;
Ф вен - річний фонд вентиляції.
Ф вен = 249 * 6 ​​= 1494 год.
W вен = 0,1 * 1494 = 149,4 кВт-година ≈ 149 кВт / год
Загальний витрата електроенергії за рік складе:
Σ W = W з + W осв + W вен (3.4)
Σ W = 2133 + 502 + 149 = 2784 кВт / год
3.2 Розрахунок опалення
Розрахунок тепла для опалення виробничого приміщення розраховуємо за формулою:
Q т = V * q * (t в - t н), (3.5)
де V - розрахунковий обсяг приміщення; V = 120 мі
q - питома норма витрати палива на 1 м 3; q = 2.5
t в - температура повітря в приміщенні; t в = 18єС
t н - мінімальна температура зовнішнього повітря. t н =-35єС

Q т = 120 * 2,5 * (18 - (- 35)) = 15900 Дж / ​​год.
3.3 Розрахунок вентиляції
Необхідний орієнтовний повітрообмін в приміщеннях може бути визначений через коефіцієнт кратності обміну повітря за формулою:
L = V * K, (3.6)
де L - повітрообмін в приміщенні;
V - об'єм приміщення;
K - кратність повітрообміну, К = 3
L = 120 * 3 = 360 м 3 / год.
Вибираємо відцентровий вентилятор серії ВР № 2, тип електродвигуна АОА-21-4.
n - частота обертання - 1,5 тис.об / хв;
L в - продуктивність вентилятора - 400 м 3 / год;
Н в - тиск, що створюється вентилятором - 25 кг / м 2;
η в - коефіцієнт корисної дії вентилятора - 0,48;
η п - коефіцієнт корисної дії передачі - 0,8.
Вибір електродвигуна по настановної потужності розраховується за формулою:
L в * Н в
N дв = (1,2 / 1,5) * ------- (3.7)
3600 * 102 * η в * η п
400 * 25
N дв = (1,2 / 1,5) * --------- = 0,091 кВт
3600 * 102 * 0,48 * 0,8
Приймаються потужність N дв = 0.1 кВт
3.4 Розрахунок потреби у воді
Щоденний витрата води на побутові потреби за санітарними нормами становить для:
- Вмивання - 0,005 м 3 / год;
- Душових - 0,05 м 3 / год;
- Господарських потреб - 0,025 м 3 / ч.
Таким чином, щоденний витрата води на побутові потреби прийнятого робочого складе для:
- Вмивання - Q = 1 * 0,005 * 249 = 1,245 м 3 / год;
- Душових - Q = 1 * 0,05 * 249 = 12,45 м 3 / год;
- Господарських потреб - Q = 1 * 0,025 * 249 = 6,225 м 3 / ч.
Загальна витрата води за рік складе:
Q об = 1,245 + 12,45 + 6,225 = 19,92 м 3 / ч.
Загальнорічний витрата води включає витрата води на вищевказані цілі та невраховані втрати, які складуть 20% річного витрати.
Q заг = 19,92 * 0,2 = 3,984
Приймаються Q заг = 4 м 3 / ч.

4. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
4.1. Організація Т.О. і Т.Р.
Організація виробництва повинна забезпечувати ефективне використання праці, засобів, запасних частин, матеріалів, виробничої бази та виробничого колективу підприємства.
В області організації виробництва АТП і їх вищестоящі автотранспортні організації розробляють і вдосконалюють структуру і технологічний процес виробництва, організацію та оплату праці, облік, аналіз і планування виробництва, управління виробництвом, розробляють і здійснюють заходи щодо підвищення ефективності виробництва та якості робіт. Всі ці розділи роботи з удосконалення організації виробництва безпосередньо взаємопов'язані між собою у виробництві. Тому їх вивчення і вдосконалення здійснюється в тій взаємозв'язку, яку вони мають на діючому підприємстві. Обсяг і зміст виконуваних на виробництві робіт значно змінюється у зв'язку зі зміною середньодобового пробігу, «віку» і умов експлуатації автомобілів. Для виконання наявного обсягу робіт виробництво повинно мати необхідні резерви та відповідну організацію виробництва. Виробництво організується так, щоб ТО та ремонт автомобілів виконувалися в строго встановлений час і якісно. [3]
4.1.1. Методи організації технологічного процесу ТО автомобілів.
У практиці роботи АТП застосовуються два методи організації технологічного процесу ТО автомобілів: на універсальних і спеціалізованих постах.
При обслуговуванні на універсальних постах весь обсяг роботи даного виду ТО виконується на одному посту, крім операцій з прибирання та миття автомобіля, які за будь-якої організації процесу обслуговування виконуються на окремих посадах. При такому методі організації обслуговування застосовують переважно тупикові паралельно розташовані пости. В'їзд автомобіля посаду здійснюється переднім ходом, а з'їзд з поста - заднім ходом. Універсальні проїзні пости зазвичай застосовують тільки для ТО автомобільних поїздів і виробництва збирально-мийних робіт.
На кожному універсальному посту можливо виконання різного обсягу робіт, що дозволяє одночасно обслуговувати різнотипні автомобілі і виконувати супутній поточний ремонт. У цьому полягає основна перевага даного методу обслуговування. Основними недоліками тупикового розташування постів є втрати часу і забруднення повітря відпрацьованими газами в процесі маневрування автомобіля при його установці на пост і з'їзді з посади.
При організації праці методом спеціалізованих бригад пости потокових ліній спеціалізуються за видами робіт, а при агрегатно-дільничної організації праці - по агрегатів і систем автомобіля.
Переміщення автомобілів по постах лінії, як правило, здійснюється за допомогою конвеєра періодичної дії зі швидкістю 10-15 м / хв. ТО-1 автомобілів-тягачів виробляється в зчепленні з причепами та напівпричепами на потокових лініях на проїзних універсальних постах, тут же робиться ТО-2 автопоїздів. На багатьох АТП автомобілі-тягачі проходять ТО-2 окремо на потокових лініях при універсальних постах, а причепи - у самостійній зоні з проїзними постами.
Одним з можливих варіантів організації ТО автомобілів на спеціалізованих постах є так званий операційно-постової метод, коли, обсяг робіт ТО-2 також розподіляється між кількома спеціалізованими постами, але пости тупикові і зазвичай спеціалізуються по агрегатів, наприклад: 1-й пост - передній і задній міст і гальмівна система; 2-й пост - коробка передач, зчеплення, карданна передача, редуктор, 3-й пост - двигун. При цьому автомобілі обслуговуються на незалежних один від одного постах, коли вони зазвичай встановлюються своїм ходом.
Організація обслуговування за цим методом дозволяє спеціалізувати пости, обладнання постів та робочих Однак необхідність перестановки автомобілів з поста на пост викликає втрати часу і загазованість приміщень. Для усунення цих недоліків на деяких АТП по постах переміщуються не автомобілі, а робітники. При цьому на кожному посту виконується весь обсяг робіт з ТО автомобіля і вони є універсальними, а робітники спеціалізуються по агрегатів і систем автомобіля. [3]
4.1.2. Вибір методу організації технологічного процесу ТО автомобілів.
Організація технологічного процесу ТО залежить головним чином від виробничої програми (числа автомобілів), структури парку, сталості змісту та трудомісткості робіт. Вона залежить також від періоду часу, відведеного на обслуговування, трудомісткості обслуговування та режиму роботи автомобілів на лінії. Так, наприклад, навіть для великого АТП, обслуговуючого міжнародні перевезення, через невизначеність часу повернення автомобілів з лінії організація ТО на потоці може виявитися недоцільною. Обслуговування за поточному методу звичайно доцільно при наявності на АТП великого числа однотипних автомобілів, при постійному обсязі і трудомісткості робіт. При малій виробничій програмі, різнотипних автомобілях, різних умовах експлуатації, різному режимі роботи автомобілів, не забезпечує безперебійну роботу потокової лінії і так далі, доцільніше застосовувати метод обслуговування на універсальних постах. [3]
4.1.3. Організація праці робітників на постах ТО автомобілів.
Проектування організації праці робітників.
Рівень організації праці робітників на постах технічного обслуговування автомобілів значно впливає на ефективність використання робочого часу і якість обслуговування рухомого складу.
Організація праці повинна забезпечувати: максимальну продуктивність праці робітників; високу якість виконання робіт; рівну завантаження кожного робітника; максимальну пропускну здатність постів і ліній; зручне виконання всіх операцій кожним виконавцем без взаємних перешкод; рівний час простою автомобіля на кожному посту лінії.
Організація праці робітників на постах ТО залежить від програми робіт, прийнятого методу організації праці і технологічного процесу виробництва. Проекти організації праці розробляють науково-дослідні організації та автотранспортні підприємства та організації.
Система оплати і стимулювання праці дуже впливає на всі показники роботи виробництва. Вона вибирається і затверджується на АТП. При цьому аналізуються застосовувані системи і досвід роботи передових підприємств. Відрядна система оплати стимулює збільшення потреби в ремонті, створення черги автомобілів в очікуванні ремонту, а це суперечить завданням і специфіки виробництва.
Тому частіше застосовується почасово-преміальна система оплати праці з контролем і стимулюванням виконання норм виробітку кожним робітником.
Операційно-технологічні карти містять перелік і норму часу операцій обслуговування. Цей перелік складається в певній технологічній послідовності (контрольно-оглядові операції, контрольні, кріпильні та регулювальні роботи і так далі) або послідовно по агрегатів автомобіля (двигун, зчеплення, коробка передач і так далі). На основі операційно-технологічної карти перелік і трудомісткість всіх операцій розподіляються між усіма робітниками на універсальному посту.
При розподілі робіт по постах лінії домагаються найкращою технологічної послідовності виконання робіт і найбільшою спеціалізації і механізації постів. Зміст і трудомісткість робіт між робочими розподіляються так, щоб завантаження їх була найбільш рівномірної, число переходів для виконання робіт зверху і знизу автомобіля мінімальним, щоб частину робіт можна було виконувати одночасно двом робочим, втрати робочого часу були мінімальними і робітники не заважали один одному у виробничому процесі. Різниця між часом виконання робіт на посаді різними робочими повинна бути мінімальною. Від цього залежать втрати робочого часу і тривалість простою автомобіля на посаді, яка визначається терміном виконання робіт найбільш завантаженим робочим.
Кожен робітник знає, які операції він повинен виконувати на кожному автомобілі. Автомобілі, які за планом повинні пройти обслуговування, надходять (за вказівкою диспетчера виробництва) на пости, і кожен робітник виконує закріплені за ним операції. [3]
4.1.4. Організація праці на посадах ТР автомобілів.
Роботи з Т.Р. автомобілів виконуються на постах і у виробничих відділеннях.
На постах виконуються роботи безпосередньо на автомобілі, а у виробничих відділеннях ремонтуються деталі, вузли і агрегати, розбірно-складальні, регулювальні і кріпильні роботи. Вони складаю приблизно 40-50% загального обсягу робіт з Т.Р. автомобілів. Дрібний поточний ремонт проводиться при ТО-1 і ТО-2 та при наданні технічної допомоги автомобілям на лінії. Основний обсяг робіт виконується в зоні поточного ремонту АТП в міжзмінне час і з вилученням автомобіля з експлуатації. Чим більше ремонту проводиться в міжзмінне час, тим менше простої автомобілів і краще працює виробництво. [3]
4.1.5. Методи організації ТР автомобілів.
ТР автомобілів здійснюється двома методами: індивідуальним і агрегатним.
При індивідуальному методі ремонту несправні вузли, прилади, агрегати знімаються з автомобіля, ремонтуються і встановлюються знову на той самий автомобіль. При цьому методі ремонту агрегати не знеособлюються, і час простою автомобіля в ремонті визначається тривалістю ремонту найбільш трудомісткого агрегату.
При відсутності знеособлення підвищуються відповідальність і зацікавленість водіїв за збереження автомобілів, збільшується термін служби і знижуються витрати на ремонт агрегатів. Однак при індивідуальному методі ремонту автомобіль може тривалий час простоювати в ремонті. Тому цей метод застосовується, коли простий автомобіля не впливає на виконання плану перевезень і на просте інших несправних автомобілів в очікуванні звільнення поста, а також при відсутності запасних вузлів і агрегатів.
Сутність агрегатного методу ремонту полягає в заміні несправних вузлів, приладів і агрегатів справними - новими або раніше відремонтованими і знаходяться в оборотному фонді підприємства. Основною перевагою цього методу є зниження часу простою автомобіля в ремонті, яке визначається лише часом, необхідним для заміни вузлів і агрегатів .. Зниження часу простою в ремонті зумовлює підвищення технічної готовності і використання парку, а отже, збільшення його продуктивності і зниження собівартості перевезень. Для виконання ремонту агрегатним методом на АТП створюється незнижуваний фонд оборотних вузлів і агрегатів, що задовольняє як мінімум добову потребу підприємства. Цей фонд створюється, як за рахунок надходження нових агрегатів, так і за рахунок придатних агрегатів зі списаних автомобілів.
Однак агрегатний метод потрібно застосовувати у разі економічної доцільності, інакше можна не тільки отримати необхідного техніко-економічного ефекту, а й мати невиправдані втрати. Економічна ефективність агрегатного методу Т.Р. автомобілів залежить від правильності його застосування в конкретних умовах. [3]
4.1.6. Організація ремонту вузлів і агрегатів, знятих з автомобілів.
Програма робіт АТП з ТО і ремонту рухомого складу поділяється на роботи, що виконуються на постах і різних виробничих відділеннях. Ці відділення спеціалізуються за видами робіт або агрегатів і систем автомобіля. Залежно від програми робіт вони іноді називаються цехами, дільницями або відділеннями.
У виробничих відділеннях виконується ремонт деталей, приладів, вузлів і агрегатів, знятих з автомобілів. Ці роботи складають близько 50% обсягу робіт з Т.Р. автомобілів.
Основним завданням всіх цих підрозділів є своєчасне забезпечення зон ТО і ремонту необхідними деталями, вузлами, приладами і агрегатами. Необхідна кількість робітників у кожному відділенні визначається за фактичною трудомісткості виконуваних робіт .. При неможливості або недоцільності виконання ремонту безпосередньо на посаді деталь, прилад, вузол або агрегат знімається з автомобіля та разом з контрольним талоном направляється в ремонт у відповідне виробниче відділення. [3]
4.1.7. Організація контролю якості ТО і ТР автомобілів.
Якість ТО і ремонту закладається в процесі виробництва робіт і оцінюється шляхом безпосереднього контролю і під час роботи автомобілів на лінії. Основним об'єктивним показником якості роботи є тривалість безвідмовної роботи автомобілів на лінії після ТО і ремонту. Якість ТО і ремонту робить вирішальний вплив на рівень витрат і простоїв автомобілів і на безпеку руху рухомого складу. Організація ефективного контролю якості Т.О. і Т.Р. автомобілів є складним завданням зумовленої специфікою робіт даного виробництва.
Контроль їх виконання в повному обсязі потребує багато часу. Так, наприклад, повний контроль якості й обсягу робіт з ТО автомобілів займає до 50% часу виконавців, так як при такому контролі треба в значній мірі повторити роботу виконавців. Крім того, якості виконання багатьох робіт об'єктивно оцінюється лише шляхом спостережень у процесі їх виробництва, а не після виконання. Такі спостереження особливо трудомісткі, і проведення їх у достатній кількості неможливо.
Контроль якості робіт, що виконуються на автомобілі, здійснюється безпосередньо на постах обслуговування і ремонту автомобілів, на постах і лініях діагностики та на КТП. Якість ремонту вузлів і агрегатів, знятих з автомобілів, зазвичай контролюється безпосередньо на відповідних виробничих ділянках. [3]
4.2. Технологічний процес роботи ділянки з ТО і ТР
електрообладнання.
4.2.1. Т.О. генератора.
При введенні в експлуатацію нового автомобіля необхідно перевірити і в разі необхідності відрегулювати натяг приводного ременя, а також переконатися в надійному кріпленні генератора до двигуна.
Надалі при кожному ТО-2 перевіряють натяг ременя і кріплення генератора. Крім цих операцій, при ТО-2 очищають від бруду зовнішні поверхні генераторних установок і перевіряють кріплення наконечників приєднувальних проводів.
Ряд робіт з ТО генератора проводиться через кожні 50-60 тис.км. пробігу при виконанні чергового ТО-2. З вказаної періодичністю генератор знімають з автомобіля для огляду щіток і контактних кілець. На знятому з генератора щіткотримачі перевіряють, чи вільно переміщаються щітки в направляючих отворах. Потім щітки виймають з щіткотримача і вимірюють їх висоту. Якщо щітка заїдає в щіткотримачі, її і стінки направляючого отвору протирають дрантям, змоченою бензином. Якщо знос щітки більше норми (зазвичай це 7-8 см.), його заміняють. [2]

4.2.2. Т.О. системи пуску.
Т.О. системи пуску, вироблене при кожному ТО-2, зводиться до найпростіших операцій. Перевіряють кріплення стартера до двигуна і при необхідності підтягують болти кріплення. Крім цього, перевіряють якість приєднання наконечників проводів до стартера та акумуляторної батареї.
Через певний пробіг автомобіля, що залежить від типу стартера, проводиться перевірка технічного стану стартера. Наприклад у стартера СТ 130А3 рекомендується виконувати ці роботи при кожному восьмому ТО-2, у а стартера 25.3708 - через 150 тис.км. пробігу при черговому ТЕ-2. Для цієї мети стартер знімають з автомобіля і очищають його зовнішні поверхні від масла і бруду.
При перевірці технічного стану стартера контролю піддаються такі вузли і деталі: щітково-колекторний вузол, привід стартера, реле стартера, електродвигун стартера. [2]
4.2.3. Т.О. системи запалювання.
Т.О. системи запалювання здійснюється при кожному черговому ТО-2.
Розподільник потребує найбільшої догляду, так як його тертьові деталі схильні износам і потребують систематичної мастилі.
Порушення нормальної роботи автоматів випередження запалювання має суттєвий вплив на роботу двигуна і витрата палива.
Розподільники, що працюють в контактній, контактно-транзисторної та безконтактної системах, мають однакові обсяги обслуговування.
Розподільник контактної системи запалювання необхідно зняти з двигуна: очистити зовнішню поверхню від пилу, бруду та масла; очистити внутрішню поверхню кришки; перевірити стан контактів і кут замкнутого стану; перевірити роботу автоматів випередження запалювання; змастити підшипники, Фільц, вісь важеля і кулачкову втулку.
Розподільник контактно-транзисторної системи запалювання, не знімаючи з автомобіля, необхідно очистити від пилу, бруду та масла зовні. Знявши кришку, очистивши її внутрішню поверхню; протерти контакти; змастити підшипники, Фільц, осі важеля і кулачковою муфти. [2]

5 Економічна частина
5.1 План по праці
Таблиця 7 - План по праці
№ п / п
Елементи робочого часу
Показники
(В днях)
1
Календарний фонд
365
2
Неробочі дні, всього
в т.ч. святкові
вихідні
116
12
104
3
Номінальний фонд робочого часу
249
4
Неявки на роботу, всього
в т.ч. чергову відпустку
додатковий
інші поважні неявки
49
38
6
5
5
Ефективний фонд робочого часу
200
Приймаємо на роботу одного робітника на посаду слюсаря-електрика 4 розряду.
Встановлюємо одному робітникові середньогодинну тарифну ставку 19,87 руб.
5.2 Планування заробітної плати електрика

Таблиця 8 - Планування заробітної плати електрика
Вид ремонтних
робіт
Трудовитрати чол-год
Середня тарифна ставка, крб
Тарифний фонд руб.
Доплати
руб.
Тарифний фонд з доплатами, руб.
Районний коефіцієнт, руб.
Північна надбавка, руб.
Основна заробітна плата, руб.
Додаткова заробітна плата, руб.
Річний фонд заробітної плати, руб.
Премія
Інші
Відпустка
Вислуга років
Інші
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Поточний ремонт на електро-ділянці
78
19,87
1549,86
464,96
52
2045,82
409,164
1022,91
3477,89
869,47
695,57
69,55
1634,12
5112,01
Трудовитрати розраховані в розділі 2.2.5, середня тарифна ставка - у розділі 5.
Тарифний фонд заробітної плати розраховується шляхом множення трудовитрат на середню тарифну ставку.
Для визначення премії та інших доплат тарифний фонд збільшується на 30 і 2% відповідно.
Тарифний фонд з доплатами знаходиться як сума тарифного фонду, премії та інших доплат.
Районний коефіцієнт і північна надбавка розраховуються як 20 і 50% від тарифного фонду з доплатами відповідно. Таким чином, основна заробітна плата складається з тарифного фонду з доплатами, районного коефіцієнта і північній надбавки.

Відпустка і вислуга років електрику розраховуються як 25% від основної заробітної плати, інші - 2% від основної заробітної плати.
Річний фонд заробітної плати складається з основної та додаткової заробітної плати.

5.3 Розрахунок відрахувань на соціальні потреби
Встановлений законодавством норматив на соціальні потреби становить 26,2%.
ЕСН = ПФз / пл * 0,262 (5.1)
де ПФз / пл - повний річний фонд заробітної плати
ЕСН = 5112,01 * 0,262 = 1339,34 руб.
5.4 Витрати на запасні частини і матеріали
Витрати на запасні частини і матеріали приймаємо з положення ТО і ТР.
Таблиця 9 - Розрахунок суми витрат на запасні частини і матеріали
Найменування механізмів
Пройдено 1000км
Норми витрат на 1000км в руб
Сума в руб
Запачасті
Матеріали
Разом
1
2
3
4
5
6
Легкові
100,784
36
41
77
7760,37
Вантажні
130,480
312,6
46,8
359,4
46894,51
Разом
231,264
54654,88
5.5 Перелік вибраного обладнання
Таблиця № 10 - Перелік вибраного обладнання
Найменування устаткування
Тип, марка
Кількість
Вартість в руб.
Площа, м 2
Потужність, кВт
Оптова ціна
Балансова ціна
Загальна балансова ціна
1
2
3
4
5
6
7
8
Ванна для миття деталей в гасі
2031
1
-
-
-
0,34
-
Стенд для перевірки приладів електрообладнання
2214 (АФО)
1
31500
34650
34650
0,74
0,8
Прилад для перевірки контрольно-вимірювальних приладів
Е-204 (АФО) пере-ност-ної
1
42000
46200
46200
0,63
-
Настільно-свердлильний верстат
-
1
8200
9020
9020
0,21
0,5
Електрозаточной верстат
-
1
1500
1650
1650
0,18
0,25
Зарядний пристрій
УЗ-С-6/12-6 ,3-УХЛ 3,1
1
3000
3300
3300
0,6
0,135
Верстат електрика
2280
1
-
-
-
2,2
-
Стелаж саморобний
-
1
-
-
-
1,1
-
Шафа для акумуляторів
-
1
-
-
-
1,05
-
Вентилятор електричний
-
1
9000
9900
9900
-
-
Набір інструментів
-
1
500
550
550
-
-
Тип і марка устаткування заповнюється з потреби з технологією, кількість - з розрахунку підбору обладнання. Оптова ціна береться за даними підприємства. Балансова ціна розраховується з оптової ціни, помноженої на коефіцієнт 1,1. Загальна балансова ціна знаходиться множенням кількості обладнання на балансову ціну.

5.6 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця № 11 - Розрахунок амортизаційних відрахувань
Найменування основних фондів
Кількість (шт.)
Балансова вартість (у руб.)
Норма амортизації (у%)
Сума амортизації. відрахувань (в крб.)
Одиниці
Загальна
1
2
3
4
5
6
Електротехнічний ділянку
1
109200
109200
2,5
2730
Стенд для перевірки приладів електрообладнання
1
34650
34650
14,3
4954,95
Прилад для перевірки контрольно-вимірювальних приладів
1
46200
46200
14,3
6606,6
Настільно-свердлильний верстат
1
9020
9020
12,5
1127,5
Електрозаточной верстат
1
1650
1650
12,5
206,25
Зарядний пристрій
1
3300
3300
16,7
551,1
Вентилятор електричний
1
9900
9900
25
2475
РАЗОМ
18651,4
Графи з 1-ої по 4-ий даної таблиці відповідають графам 1,3,5,6 таблиці № 7. Графа 5-а - за норматівніку. Дані графи 6-ой визначається як загальна балансова вартість збільшується на норму амортизації і ділиться на 100.
5.7 Розрахунок витрат на послуги обслуговуючих виробництв
5.7.1 Витрати на паливо для опалення
Витрати на паливо для опалення розраховуються за формулою:
Зт = Ст * Qт, (5.3)
де Ст - вартість 1 кДж
                                                   Зт = 384 * 15.9 = 6106 руб.

5.7.2 Розрахунок витрат на електроенергію
Загальний витрата електроенергії за рік по технологічній базі розрахований в розділі 3.1 і становить 2784 кВт / год.
Вартість 1 кВт / год = 1,94 руб. Значить, витрати на електроенергію складуть 2784 кВт / год * 1,94 руб = 5401 руб.
5.7.3 Розрахунок витрат на водопостачання
Загальнорічний витрата води розрахований в розділі 3.4 і становить Q заг = 4 м 3.
З в = Q заг * Ц в, (5.4)
де Ц в - ціна 1 м 3
З в = 4 * 29,11 = 116 руб.
Знос інструментів орієнтовно приймаємо 3000 руб. на рік на одного робітника.
З ізн = 3000 * 1 = 3000 руб.
5.8 План по собівартості
Собівартість продукції становить суму грошових затратпредпріятія, пов'язаних з її виробництвом і реалізації.
Таблиця № 12 - Кошторис витрат на ТР і ТО
Статті витрат
Сума (в крб.)
Основна і додаткова заробітна плата робітника
5112,01
Єдиний соціальний податок
1339,34
Запасні частини і ремонтні матеріали
54654,88
Аммортизацию
18651,4
Послуги обслуговуючих виробництв
11623
Знос інструментів
3000
РАЗОМ:
94380,63
Висновок: Виконані розрахунки показали, що витрати поточного ремонту електрообладнання на даному підприємстві припустимі і забезпечують безперебійну роботу основного обладнання.
6. Конструктивна частина
6.1. Пристрій і принцип роботи. Пристосування для збирання
кришок з боку приводу
Стенд третій поста збірки кришок з боку приводу генератора складається з верстата, оснащеного пристроєм для установки і кріплення кришок; Пневмогайковерти, закріпленим на пружинної підвісці; ножним краном управління пневматичним приводом пристосування; двох - і трьохрядної односекційній настільною і підвісної тарою. Всі деталі розташовуються в тій послідовності, в якій вони встановлюються на кришку.
Пристрій складається з верхньої 4 і нижньої 3 плит. Нижня встановлена ​​і закріплена на стільниці 1 верстата. На верхній плиті закріплена гумова прокладка. Знизу до стільниці прикріплений двома гвинтами 12 через втулки 13 пневматичний циліндр, 14 від передньої гальмової камери автомобіля ЗІЛ-130.
Зібрана кришка 5 генератора встановлюється на верхню плиту. Натискається ножна педаль управління, стиснене повітря подається в камеру пневмоциліндра; шток 11 камери, шарнірно з'єднаний з допомогою осі 10 з важелем 6, переміщається щодо осі важеля 8, розташованої в кронштейні 7, з верхнього вихідного положення I в положення II і запресовують підшипник в кришку. Далі він утримує кришку й голівки болтів від провертання, дозволяючи загорнути гайки болтів, що кріплять шайбу (кришку) шарикопідшипника.

6.2 Розрахунок на міцність деталей пристрої для складання кришок.
6.2.1 Розрахунок зусилля, що діє на збирану деталь.
Для складання кришки - установка підшипника 202 з посадкою по зовнішньому кільцю «И7» - не потрібно значних зусиль (установка з зазором, максимальний натяг )
* Оскільки всі основні деталі даного пристосування будуть використовуватися і для демонтажу цього підшипника з валу, має посадку на кінці - «К6» - посадку з гарантованим натягом мм тому розраховане приймаємо для цього випадку.
Зусилля випресовкі кільця підшипника розраховуємо за формулою:

де: - Зусилля випресовкі кілець підшипника, H
- Номінальний діаметр отвору підшипника, мм
- Коефіцієнт тертя в сполученні
- Модуль пружності матеріалу підшипника
- Ширина опорного кільця підшипника
s - розрахунковий натяг
- Коефіцієнт що характеризує серію підшипника
= 15 * 0.15 * 22 * ​​10000 * 3.14 * 11 * 0.015 / (2 * 2.18 (15 +30)) = 1025 H
C урахуванням коефіцієнта запасу n = 2 = 2000H
6.2.2 Розрахунок зусилля, що розвивається пневмокамер.
Для плоских гумових діафрагм у вихідному положенні штока.
= ((3.14 * 120 * 120) / 4) * 0.4 = 4520H
- Вихідне зусилля, що розвивається пневмокамер
d - робочий діаметр манжети
p - тиск пневмосети, p = 0.4 МПа
6.3 Розрахунок на міцність шарнірного з'єднання.
6.3.1 Перевірка пальця на зріз.
Площа зрізу
А ср = 2 +0.785 * dі = 2 * 0.785 * 36 = 56.52 ММІ
Напруга зрізу
= 2000/56.52 = 35.4 МПа <[ ] = 100 МПа
6.3.2 Перевірка з'єднання на зминання
А см = d * S = 6 * 6 = 36 ММІ
Напруга зминання
= 2000/36 = 55.5 МПа <[ ] = 210 МПа
З причини малих навантажень розрахунок важеля на вигин не наводиться.
Висновок: самі слабкі елементи конструкції - шарнірні з'єднання мають не менше трикратного запасу міцності, тому можна зробити висновок, що міцність конструкції забезпечена.

7. Організація робіт з охорони праці та протипожежної безпеки
На підприємствах і в організаціях транспорту робота з охорони праці грунтується на Федеральному законі «Про основи охорони праці в Російській Федерації». У ньому встановлені гарантії прав працівників на охорону праці та забезпечення, умов відповідають вимогам збереження їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.
В організаціях транспорту відповідальність за дотримання правил охорони праці несе керівник, він повинен знати вимоги санітарного законодавства і зобов'язаний забезпечити:
- Безпечну експлуатацію виробничих будівель, споруд та обладнання, безпека технологічних процесів, а також застосування засобів колективного та індивідуального захисту;
- Режим праці та відпочинку, встановлені законодавством;
- Розроблення та виконання заходів з охорони праці;
- Проведення попереднього і періодичних оглядів відповідно до законодавства;
- Постачання працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також їх своєчасну чистку, прання та ремонт;
- Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників, внаслідок несприятливих і небезпечних умов праці;
Керівництво організації повинно залучати рядових працівників у роботу з охорони праці, проводити консультації з ними за прийнятими заходам, спрямованим на зниження травматизму і аварійності, з питань впровадження нових технологій та ін
Працівник транспорту у відповідності з нормативними положеннями з охорони праці має право:
- На робоче місце, захищене від впливу шкідливих чи небезпечних виробничих факторів;
- Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- Забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту;
- Навчання безпечним методам і прийомам праці за рахунок коштів роботодавця;
- Звернення зі скаргою у відповідні органи державної влади і професійні спілки в зв'язку з незадовільними умовами праці;
- Встановлені законодавством компенсації за важку роботу і роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці.
Існують обов'язки працівника в області охорони праці. Працівник зобов'язаний дотримуватися вимог охорони праці, правильно застосовувати засоби індивідуального захисту, проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Він повинен негайно сповіщати свого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, або про погіршення стану здоров'я, а також проходити обов'язкові медичні огляди.
Усі працівники повинні пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки незалежно від стажу, досвіду роботи і кваліфікації. У процесі інструктажу проводиться ознайомлення з існуючими ризиками, необхідними заходами безпеки, а також діями, які потрібно зробити у разі виникнення надзвичайних обставин.
Виробничі, допоміжні і санітарно-побутові приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією, опаленням, а також достатньою освітленістю робочих місць.
Важливою умовою для безпеки роботи в приміщеннях зони поточного ремонту електрообладнання, а також протипожежної безпеки є неухильне виконання правил:
- Для захисту людей від ураження електричним струмом при пошкодженні ізоляції електроустановок повинна бути застосована хоча б одна із захисних заходів: заземлення, занулення, захисні відключення, мала напруга, подвійна ізоляція;
- Шини й проведення захисного заземлення (занулення) повинні бути доступні для огляду і пофарбовані в чорний колір;
- У всіх захисних пристроях встановлюються тільки комбіновані запобіжники;
- Обладнання повинно встановлюватися так, щоб на електродвигун не потрапляли стружка, вода, масло і т.д.;
- У цехах, де можливо, виділення пилу повинні застосовуватися вимикачі, рубильники, запобіжники тощо закриті кожухами з негорючого матеріалу;
Не допускається:
- Застосовувати рубильники відкритого типу або рубильники з кожухами, що мають щілину для рукоятки;
- Встановлювати вимикачі, рубильники, запобіжники, розподільні щити та інше обладнання, здатне дати іскру в приміщеннях, де перебувають легкозаймисті, горючі речовини;
- Застосовувати саморобні запобіжники;
- Послідовно включати в заземлення чи занулення провідник електроустановок. Заземлення повинно бути тільки паралельним;
- Навішувати на електропроводи і вимикачі будь-які предмети, обгортати електролампи папером або тканиною.
При роботі з акумуляторними батареями повинні дотримуватися таких правил:
- До самостійної роботи допускаються особи, не молодші 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- Для переміщення акумуляторних батарей по території слід користуватися спеціальною візком або пристосуванням для перенесення;
- Готувати кислотний електроліт потрібно в спеціальних посудинах. Переливати кислоту з бутлів тільки за допомогою пристосувань (качалок);
- При роботі з кислотою надягати захисні окуляри, гумовий фартух, чоботи, гумові рукавички;
- Зарядка акумуляторних батарей проводиться тільки при відкритих пробках і включеної вентиляції.
Не допускається: входити в зарядний приміщення з відкритим вогнем; користуватися електронагрівальними приладами; переливати кислоту вручну, а також вливати її в воду; перевіряти акумуляторні батареї коротким замиканням; брати їдкий калій без спеціальних щипців; зберігати продукти харчування і приймати їжу в приміщенні акумуляторного відділення.
На підприємстві повинні бути виконані такі протипожежні заходи:
- Зони ТО і ТР забезпечуються засобами пожежогасіння згідно діючих норм. Первинні засоби пожежогасіння і пожежний інвентар повинні утримуватися в справному стані і знаходитися на видних місцях. До них має бути забезпечений вільний доступ;
- Вогнегасники, ящики для піску, бочки для води, відра, футляри для Повстин, сокири повинні бути пофарбовані в червоний колір і повинні знаходитися у виробничих приміщеннях;
- Забороняється використовувати пожежний інвентар і обладнання для потреб, не пов'язаних з пожежогасінням;
- Пожежні крани у всіх приміщеннях обладнуються рукавами і стовбурами, укладеними в шафки, які повинні легко відкриватися, але бути закритими і опломбованими;
- При кожному ящику з піском повинні постійно перебувати дві металеві лопати. Ящики повинні щільно закриватися кришками;
- Вогнегасники підвішуються або встановлюються на видному місці так, щоб людина могла вільно, легко і швидко їх зняти (на висоті не більше 1,5 м від підлоги до днища вогнегасника);
- Для гасіння електроустановок під напругою можуть використовуватися вогнегасники типу ОП-2, ОП-2Б, ОП-5, в яких використовуються сухі порошкові склади, або вуглекислотні типу ОУ-2, ОУ-5 та ОУ-8.
Всьому особовому складу необхідно добре знати правила пожежної безпеки та вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння та протипожежним інвентарем. На кожному виробничому дільниці вивішується табличка, в якій вказується відповідальний за пожежну безпеку на даній ділянці.
У гаражі складається план протипожежних заходів, в якому передбачається: умовний сигнал пожежної тривоги, порядок оповіщення про пожежу та виклик пожежної команди, обов'язки працівників на випадок пожежі, порядок допуску в гаражі на час пожежі.
Для паління має бути відведено спеціально місце, обладнане бочками з водою і ящиками з піском.
Проходи, виходи, коридори, тамбури, сходи, горищні приміщення повинні постійно утримуватися в справному стані і не захаращувати.
Пролиті масла і паливо необхідно негайно засипати піском; ганчір'я та інші обтиральні матеріали зберігають у металевих ящиках з кришками, в безпечному в пожежному відношенні приміщенні.
Необхідно суворо дотримуватися і інші правила техніки безпеки і протипожежного захисту, викладені в інструкції і в керівництві підприємства. [4]

8 Охорона природи та охорона навколишнього середовища
8.1 Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище
Проблема охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів є однією з найбільш актуальних серед глобальних загальнолюдських проблем.
Певну частку в забруднення навколишнього середовища вносять і АТП, в особливості експлуатовані ними автомобілі. Автомобільний транспорт отруює шкідливими викидами вихлопних газів повітря, забруднює території паливно-мастильними матеріалами, є джерелом підвищеного шуму та електромагнітних випромінювань. Також під території розташування АТП споживаються значні земельні ресурси. Загальна картина забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом в даний час, на думку багатьох експертів, гнітюча і продовжує погіршуватися.
Рівень викидів в атмосферу шкідливих речовин автомобільним транспортом становить 35-40% з усіх забруднень, що становить близько 22 млн. т на рік.
Основна причина забруднень повітряного середовища - відпрацьовані гази автомобільних двигунів, що містять більше 200 найменувань шкідливих речовин і сполук (окис вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, двоокис сірки, свинцеві сполуки і т.д.) можна навести наочний приклад: лише один справний вантажний автомобіль з карбюраторним двигуном протягом року викидає в атмосферу до 8-10 т окису вуглецю. Автомобільний транспорт, що використовує етилований бензин, щорічно викидає більше 4000 т шкідливих для здоров'я людини сполук свинцю.
Отруюється не тільки повітряне середовище, а й водні ресурси. Основні забруднення - нафтопродукти, тетраетилсвинець, органічні розчинники і гальванічні скиди, грязьові відкладення, продукти корозії і т.п. АТП скидають у водойми понад 3,4 млн. м 3 неочищених стічних вод.
Автомобільний транспорт - основне джерело міського шуму. Шум у 60% населення викликає різні хворобливі реакції.
Перелічимо основні причини такого несприятливого положення.
Перш за все незадовільна організація технічної експлуатації рухомого складу. Дуже часто на АТП порушується періодичність проведення технічного обслуговування автомобілів, не в повному обсязі виконуються регламентні роботи, недостатній контроль за станом паливної апаратури автомобілів, нераціональне використання експлуатаційних матеріалів і т.п.
Також недостатній технічний рівень автотранспортної техніки. Значна частина нових автомобілів не відповідає сучасним вимогам по токсичності, і заводи-виробники не дають гарантії дотримання норм токсичності в ході експлуатації. Повільними темпами вирішуються проблеми нейтралізації відпрацьованих газів, дизелізації легкових автомобілів, застосування електронного управління системами запалення і подачі палива.
Недостатнім є асортимент і низька якість автомобільного палива та особливо мастильних матеріалів. При згорянні етилованого бензину більше половини свинцю викидається в атмосферу з відпрацьованими газами. Склад і якість палива не відповідає сучасним вимогам, а часом і стандартам. Російська система стандартизації та нормування екологічних параметрів автомобіля поступається європейським системам. Відсутні ГОСТи за токсичністю для автомобілів, що працюють на газоподібному паливі.
Гостро стоїть проблема переробки, спалювання і утилізації нафтових відходів і осадів з очисних споруд. АТП вивозять такі відходи практично куди попало, що відповідно призводить до забруднення грунту, грунтових вод, водойм і т.п.
Тому, основним завданням, що стоїть перед АТП, є зниження кількості шкідливих викидів в атмосферу та вдосконалення очисних споруд. [1]
8.2 Заходи щодо зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище
АТП повинні забезпечити виконання нормативів, Держстандартів на гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Особливу увагу треба приділити очищенню стічних вод. Зниженню токсичності і аерозольних викидів на всіх стадіях ТО і ремонту рухомого складу.
У гаражі проектованого підприємства для зниження шкідливого впливу рухомого складу на навколишнє середовище пропонується запровадити наступні заходи:
-Своєчасна і якісна регулювання системи живлення двигунів і випуску відпрацьованих газів шляхом впровадження додаткового діагностичного обладнання;
- Зливати відпрацьовані рідини, масла, кислоти в спеціальні ємності для подальшого їх утилізації на спеціальних заводах.
- Розробка очисних споруд на посаді мийки автомобілів, що дають високу ступінь очищення води, що дозволить спрямувати її знову на мийку;
- Провести озеленення території підприємства. [1]

Список використаних джерел
1. Бураєв Ю.В. Безпека життєдіяльності на транспорті: навч. Дні студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Бураєв - М.: Академія 2004.-288с.
2. І.Д. Ландсберг Л.З. Соколін В.М. Каманін, Ремонт електрообладнання автомобілів / І.Д. Ландсберг Л.З. Соколін В.М. Каманін В.Н.-М.: Транспорт.1981.-317 с., Іл.
3. Крамаренко Г.В., Барашков І.В., Технічне обслуговування автомобілів: Підручник для автотранспортних технікумів. - М.: Транспорт, 1982.-368с., Іл.
4. Міжгалузеві правила по охороні праці на автомобільному транспорті ПОТ РМ-027-2003. / М.: НЦЕНАС, 2004 .- 168с.
5. Різник О.М. Електрообладнання автомобілів: Підручник для автотранспортних технікумів. - М.: Транспорт, 1990. - 256с., Іл., Табл.
6. Чернецький Ю.Ф., Навчальний посібник з курсового та дипломного проектування: Учеб. Посібник для вузів / Чернецький Ю.Ф.-М.: Лісова промисловість, 1983.-136.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
333.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Виробництво газового устаткування для автомобілів і специфіка перекладу автомобілів на газове паливо
Трансмісія автомобілів
Крадіжка автомобілів
Ремонт автомобілів 2
Технологія ремонту автомобілів
Технічна експлуатація автомобілів
АТП на 350 автомобілів
Історія розвитку автомобілів
Дорожні випробування автомобілів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru