Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство науки і освіти України
Запорізька державна інженерна академія

Кафедра: бухгалтерського обліку і аудиту
Курс: міжнародна економіка
Курсова робота
На тему: «Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин»
Виконала: студентка 2 курсу
Групи ОіА-1-01д.
Шифр: 010463
Рудковська Ірина
Перевірила: Лищенко Є.Г.
ЗАПОРІЖЖЯ, 2002
Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ...................... 4
Розділ 1. Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри .......................... 5
1.1. Поняття митного тарифу. Види митних мит ............................... 5
1.2. Аргументи проти тарифів ............................................... .................................... 10
1.3. Аргументи на захист тарифів .............................................. .................................. 12
1.4. Нетарифні бар'єри ................................................ .............................................. 15
1.4.1. Вимір нетарифних методів ............................................... ......................... 15
1.4.2. Квотування (контингентування ).............................................. .................. 16
1.4.3. Ліцензування ................................................. .................................................. 17
1.4.4. «Добровільні» обмеження експорту ............................................. .............. 19
Розділ 2. Механізми багатостороннього регулювання ............................................ 21
2.1. Система міжнародних організацій ............................................... .................. 21
2.2. Сфери діяльності ................................................ ............................................... 22
2.3. Виконувані функції ................................................ ....................................... 24
Розділ 3. Регулювання міжнародної торгівлі
СОТ: торгівля товарами .............................................. ................................................. 28
Висновок ................................................. .................................................. ........................... 36 Список використаної літератури ................... .................................................. ...... 37 Додатки .......................................... .................................................. ....................... 38
Введення
У першому розділі розкриті поняття державного регулювання міжнародної торгівлі. Основними його інструментами є тарифні і нетарифні бар'єри.
        У другому розділі я розглянула систему міжнародних організацій, їх функції та сфери діяльності. У світі налічується більше 100 міжнародних організацій, більшою чи меншою мірою залучені до обговорення і врегулювання економічних проблем. Вони різні за складом, розмірам, функціям і впливом на міжнародну економіку. Міжнародні організації можна класифікувати відповідно до різних критеріїв, але не один з них не є ідеальним.
Третій розділ присвячений регулювання міжнародної торгівлі. Найбільш важлива сфера міжнародної економіки - міжнародна торгівля товарами і послугами - регулюється декількома міжнародними організаціями, в числі яких головною є Всесвітня торгівельна організація (ВТО).
Головною метою курсової роботи є розкриття основних недоліків і переваг державного регулювання міжнародних відносин.
Завдання курсової роботи - розглянути сучасний світовий підхід до регулювання міжнародних відносин на прикладі Світової організації торгівлі (СОТ).
Розділ 1. Митні тарифи і мита
1.1. Поняття митного тарифу. Види
митних зборів
У залежності від того, яка сторона торгової політики вважається важливою, існує декілька доповнюючих один одного визначень митного тарифу.
Митний тариф у залежності від контексту може визначатися як:
Ø інструмент торгівельної політики та державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;
Ø звід ставок митних мит, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
Ø конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввозі визначеного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита.
В окремих країнах митна територія може не збігатися з географічною територією. Під товаром звичайно розуміється будь-яке майно, що переміщується через кордон, включаючи, наприклад, таке специфічне, як електроенергія.
Митний тариф будь-якої країни складається з конкретних ставок митних мит, які використовуються для цілей оподатковування ввезених або товарів, що вивозяться.
Мито - обов'язковий внесок, стягнутий митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.
Мита виконують три основні функції:
ý фіскальну, котра відноситься і до імпортних, і до експортних мит, оскільки вони є однією зі статей дохідної частини державного бюджету;
ý протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортних мит, оскільки з їх допомогою держава відгороджує місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;
ý балансуючу, яка відноситься до експортних мит, установленим з метою запобігання експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих чи інших причин нижче світових.
Класифікація митних мит.
За способом уваги:
§ адвалерні - нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів (наприклад, 20% від митної вартості);
§ специфічні - нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару (наприклад, 10 $ за 1т);
§ комбіновані - поєднують обидва названі види митного обкладення (наприклад, 20% від митної вартості, але не більше 10 $ за 1 т).
Адвалорні мита аналогічні пропорційному податкові на продаж і застосовуються звичайно при обкладанні товарів, які мають різні якісні характеристики в рамках однієї товарної групи. Сильною стороною адвалерних мит є те, що вони підтримують однаковий рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливань цін не товар, змінюються лише доходи бюджету. Наприклад, якщо мито складає 20% ціни товару, то при ціні товару 200 $ доходи бюджету складуть 40 $. При збільшенні ціни товару до 300 $ доходи бюджету зростуть до 60 $ при падінні ціни товару до 100 $ - скоротяться до 20 $. Але незалежно від ціни адвалерне мито підвищує ціну імпортного товару на 20%. Слабкою стороною адвалерних мит є те, що вони передбачають необхідність митної оцінки вартості товару для цілей обкладання митом. Оскільки ціна товару може коливатися під впливом численних економічних (обмінний курс, процентна ставка й ін) і адміністративних (митне регулювання) факторів, застосування адвалерних мит пов'язане із суб'єктивністю оцінок, що залишає місце зловживань.
Специфічні мита звичайно накладаються на стандартизовані товари і мають незаперечні переваги, оскільки прості в адмініструванні й у більшості випадків не залишають волі для зловживань. Проте рівень митного захисту за допомогою специфічних мит сильно залежить від коливання цін на товари. Наприклад, специфічне мито в 1000 $ за один імпортний автомобіль значно сильніше обмежує імпорт автомобіля ціною 8000 $, оскільки складає 12,5% його ціни, чим автомобіля ціною 12000 $, оскільки складає 8,3% його ціни. У результаті, коли імпортні ціни зростають, рівень захисту внутрішнього ринку за допомогою специфічного тарифу падає. Але, з іншого боку, під час економічного спаду і падіння імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту національних виробників.
По об'єкту оподаткування:
§ імпортні - мита, які накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного обігу на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції;
§ експортні - мита, які накладаються на експортні товари при випуску їх за межі митної території держави. Застосовуються вкрай рідко окремими країнами, звичайно у випадку великих розходжень у рівні внутрішніх регульованих цін і вільних цін світового ринку на окремі товари, і мають на меті скоротити експорт і поповнити бюджет;
§ транзитні - мита, які накладаються на товари, що перевозяться транзитом через територію даної країни. Зустрічаються вкрай рідко і використовуються переважно як засіб торгівельної війни.
За характером:
§ сезонні - мита, які застосовуються для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед сільськогосподарської. Зазвичай термін їх дії не може перевищувати декількох місяців у рік, і на цей період дія звичайного митного тарифу по цих товарах припиняється;
§ антидемпінгові - мита, які застосовуються у випадку ввезення на територію країни товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна ціна в країні-експортері, якщо такий імпорт завдає шкоди місцевим виробникам подібних товарів або перешкоджає організації і розширенню національного виробництва таких товарів;
§ компенсаційні - мита, що накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо їхній імпорт завдає шкоди національним виробникам подібних товарів
Зазвичай ці особливі види мит застосовуються дивно або в однобічному порядку в чисто захисних цілях від спроб несумлінної конкуренції з боку її торгових партнерів, або як відповідна міра на дискримінаційні й інші дії, що ущемляють інтереси країни, з боку інших держав та їх спілок. Введенню особливих мит звичайно передує розслідування, проведене за дорученням уряду чи парламенту, конкретних випадків зловживань положенням на ринку з боку торгових партнерів. У процесі розслідування проводяться двосторонні переговори, визначаються позиції, розглядаються можливі пояснення виниклої ситуації і починаються інші спроби вирішити розбіжності політичним шляхом. Введення особливого мита звичайно стає крайнім засобом, до якого вдаються країни, коли всі інші способи врегулювання торгівельних розбіжностей вичерпані.
За походженням:
§ автономні - мита, що вводяться на підставі односторонніх рішень органів державної влади країни. Зазвичай рішення про введення митного тарифу приймається у вигляді закону парламентом держави, а конкретні ставки мита установлюються відповідним відомством (звичайно міністерством торгівлі, фінансів чи економіки) і схвалюються урядом;
§ конвенційні (договірні) - мита, встановлювані на базі двосторонньої або багатосторонньої угоди, такого як Генеральна угода про тарифи й торгівлю (ГАТТ), або угод про митний союз;
§ преференційні - мита, що мають більш низькі ставки в порівнянні зазвичай чинним митним тарифом, які накладаються на основі багатосторонніх угод на товари, що походять з країн, що розвиваються. Мета преференційних мит - підтримати економічний розвиток цих країн за рахунок розширення їхнього експорту. З 1971 року діє Загальна система преференцій, що передбачає значне зниження імпортних тарифів розвинутих країн на імпорт готової продукції з країн, що розвиваються.
За типами ставок:
§ постійні - митний тариф, ставки якого одноразово встановлені органами державної влади і не можуть змінюватися в залежності від обставин. Переважна більшість країн світу має тарифи з постійними ставками;
§ перемінні - митний тариф, ставки якого можуть змінюватися у встановлених органами державної влади випадках (при зміні рівня світових або внутрішніх цін, рівня державних субсидій). Такі тарифи - досить рідкісне явище, але використовується, наприклад, у Західній Європі в рамках єдиної сільськогосподарської політики.
За способом обчислення:
§ номінальні - тарифні ставки, зазначені в митному тарифі. Вони можуть дати тільки саме загальне уявлення про рівень митного оподаткування, якому країна піддає свої імпорт або експорт;
§ ефективні - реальний рівень митних мит на кінцеві товари, обчислені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів.
Усі види мит підсумовані в табл. 1 - додаток 1.
1.2. Аргументи проти тарифів
Історично основна суперечка між прихильниками і супротивниками протекціонізму концентрувався на обговоренні аргументів «за» і «проти» використання тарифів як засобу економічної політики. Аргументи, що наводяться традиційно прихильниками і супротивниками тарифів, використовуються в тих чи інших варіантах практично у всіх країнах і тому заслуговують самостійного розгляду.
Супротивники тарифів звичайно будують свою аргументацію на наступному:
Ø Тарифи сповільнюють економічний ріст. Аналіз на основі теорії загальної рівноваги показує, що економічний добробут малої країни знижується від введення імпортного тарифу в будь-якому випадку. Економічний добробут великої країни також знижується у всіх випадках, крім одного, коли ефект поліпшення умов торгівлі перекриває економічні втрати, що виникають від введення тарифу. Але оскільки імпорт великої держави є експортом інших країн або групи країн, то умови торгівлі великої країни можуть покращитися тільки за рахунок погіршення умов торгівлі, а отже, і рівня добробуту в країнах, що є її торгівельними партнерами. Отже, в будь-якому випадку вплив тарифів на світову економіку в цілому негативно, оскільки вони ведуть до зниження обсягу міжнародної торгівлі.
Ø Однобічне введення тарифів нерідко приводить до торгівельних воєн, що підривають стабільність міжнародної торгівлі і міжнародної економіки в цілому. Торговельні партнери країни, що застосувала в однобічному порядку імпортний тариф для захисту своїх виробників від напливу більш дешевих товарів з-за кордону, ризикують випробувати на собі відповідні тарифні санкції, що частіше торкаються основні товари їхнього експорту. Події можуть розвиватися за схемою «дія - протидія» доти, поки торгівля не скоротиться настільки і негативні економічні наслідки цього будуть настільки великі, що країни сядуть за стіл переговорів і погодять рівні тарифів, які влаштовують кожні з них.
Ø Тариф приводить до збільшення податкового тягаря на споживачів, які через тариф змушені купувати як імпортні, так і аналогічні місцеві товари по більш високих цінах. Тим самим частина доходів споживачів перерозподіляється в державну скарбницю і їхній наявний дохід знижується. Такий схований перерозподіл доходів на користь держави (особливо в небагатих країнах, де доход не дуже великий) може привести до виникнення нових і збільшенню існуючих соціальних протиріч. Крім того, імпортний тариф приводить до загального підвищення рівня цін і, як неминучий наслідок, вартості життя в країні.
Ø Тариф на імпортні товари побічно підриває експорт країни, ускладнюючи проблеми платіжного балансу. У багатьох країнах експортні товари містять у собі імпортні деталі і компоненти, ріст цін на які приводить до росту витрат на виробництво експортної продукції, яка стає менш конкурентноздатною на світових ринках. Крім того, тариф, скорочуючи імпорт, що є експортом іншої країни, скорочує її експортні доходи і, отже, можливість імпортувати з першої країни. Попит на експортні товари зменшується, що веде до згортання виробництва і загостренню проблем зайнятості. Дослідження впливу імпортного тарифу на експорт семи латиноамериканських країн у післявоєнний час показали, що, щонайменше, половина номінального розміру імпортного тарифу оплачується експортерами, що страждають від його введення.
Ø Тариф веде до скорочення загального рівня зайнятості. Захищаючи робітничі місця на місцевих підприємствах, що виробляють товари, що конкурують з імпортом, імпортний тариф у той же час приводить до скорочення зайнятості в експортному й інших пов'язаних з ним секторах. Скорочення експорту через обмеження імпорту може виявитися настільки значним, що позитивний вплив від ведення тарифу на рівень зайнятості в експортних галузях. Більш того, зайняті в галузях, що конкурують з імпортом, через зростаючі витрати виробництва будуть вимагати підвищення своєї зарплати. Щоб не допустити відтоку робочої сили в ці галузі, експортні сектори теж піднімуть зарплату, що позначиться на зростанні витрат і скоротить конкурентноздатність вироблених ними товарів і, отже, експорт у цілому.
1.3. Аргументи на захист тарифів
Незважаючи на настільки переконливу аргументацію прихильників вільної торгівлі, у реальному світі імпортні тарифи використовуються як головний спосіб державного регулювання зовнішньої торгівлі практично всіма країнами світу. Набір аргументів у захист митних тарифів як засобу торгівельної політики держави досить широкий, і кожна країна робить особливий акцент на ті з них, які більше підходять до її місцевих умов. Для України більш актуальні наступні аргументи на захист митних тарифів:
Ø Тариф - захист молодих галузей. Нові галузі промисловості, які ще тільки народжуються в одних країнах, але вже досить сильно розвинені в інших, потребують тимчасової митної захисту з боку держави. Без такого захисту, хоча б на період становлення, наплив дешевих іноземних товарів погубить нову галузь, не давши їй розвитися. Даний аргумент у захист імпортного тарифу має явні недоліки. По-перше, дуже важко точно визначити, коли нова промисловість досягла рівня зрілості, достатнього для того, щоб зняти захисний тариф. Напевно знайдуться лобіюють групи, зацікавлені в продовженні існування тарифу, які будуть переконувати в зворотному, у результаті чого усунення один раз уведеного тарифу може виявитися політично дуже непростою справою. По-друге, дуже складно визначити галузі, які протягом розумного проміжку часу зможуть під захистом тарифу розвиватися настільки, щоб стати конкурентноздатними на світовому ринку. Спеціальні дослідження на прикладі окремих країн не підтверджують, що в захищуваних галузях витрати скорочуються швидше, ніж у незащіщаемих. По-третє, даний аргумент не застосуємо до розвинених індустріальних країн, що не можуть послатися на недостатню розвиненість нових галузей, але усе-таки використовують тарифи як засіб митної політики. Нарешті, існують інші методи стимулювання національного виробництва, що не спотворюють відносні ціни і не впливають на внутрішнє споживання, такі як, наприклад, субсидії новим галузям. Правда, недолік полягає в тому, що, на відміну від тарифів, що приносять державі доходи, субсидії припускають додаткові бюджетні витрати.
Ø Тариф - засіб стимулювання вітчизняного виробництва. Цей аргумент інтенсивно експлуатувався країнами, що розвиваються. Оскільки місцева промисловість не в змозі конкурувати з більш дешевими товарами, виробленими за рубежем за допомогою більш досконалої технології, остільки вона має потребу в захисті за допомогою імпортного тарифу. Більш того, його відсутність може призвести до втрати робочих місць у результаті скорочення виробництва, що накладе додатковий тягар на бюджет, роблячи необхідними виплати допомоги з безробіття. У результаті зростаючого безробіття упаде життєвий рівень, виникнуть соціальні тертя. Прихильники цього аргументу зневажають перерозподільним характером будь-якого тарифу, який може забезпечити одній країні вигоду тільки за рахунок іншої. Країни, скорочуючи за допомогою тарифу імпорт і зберігаючи зайнятість у галузях, що конкурують з імпортом, побічно скорочують і свій експорт. Через тариф іноземні партнери одержують за свій експорт менший виторг, яку можна було б використовувати на закупівлю товарів, експортованих даною країною.
Ø Тариф - важливе джерело бюджетних доходів. Цей аргумент на користь введення митних тарифів також традиційно активно експлуатується країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою. В умовах низької фінансової і податкової дисципліни багато хто з цих країн просто не в змозі зібрати належній державі податки з населення і підприємств і, отже, не можуть підтримувати на необхідному рівні соціальні виплати, фінансування оборони, охорону суспільного порядку й ін Податок на імпорт або експорт , яким є мита, організаційно зібрати набагато легше, ніж багато інших видів податків, оскільки в більшості країн він повинний у момент фізичного перетинання товаром митного кордону держави. Контроль за ключовими дорогами, що перетинають кордон, і портами за допомогою невеликої митної служби в багатьох випадках виявляється набагато дешевше, ніж створення розгалуженої системи збору податків, яка була б у стані забезпечити їхню сплату всіма суб'єктами економічного життя.
Однак використовувати імпортний тариф як важливе джерело бюджетних доходів можна тільки до тих пір, поки місцева промисловість під захистом тарифу не почне робити аналоги імпортної продукції, на яку він накладається. У результаті скорочення імпорту і заміни його в споживанні на місцеві аналоги доходи бюджету скоротяться. Щоб протидіяти цій тенденції, можна увести внутрішній податок на продукцію, аналогічну імпортної, зі ставкою, рівній імпортному миту. В ідеалі згодом бажано зовсім відмовитися від імпортного мита і перетворити її у внутрішній податок на продаж або на споживання. Таким чином, тариф як інструмент бюджетних доходів може бути виправданий тільки для слаборозвинених країн, у яких немає іншого засобу сформувати дохідну частину бюджету.
Ø Тариф - захист національної безпеки, міжнародного престижу країни, її культури і традицій. Ці аргументи відносяться до розряду позаекономічних аргументів, що періодично виникають у захист тарифу в тих або інших зацікавлених політичних сил і груп. Аргументи такого типу звичайно висловлюються угрупованнями, що лобіюють за ті галузі, що або не конкуруючі на світовому ринку, або роблять продукцію, що знаходиться на пізніх стадіях свого життєвого циклу. Дуже часто подібні аргументи висуваються політично вагомими монопольними виробниками неконкурентної продукції, що збираються одержати весь економічний виграш від введення тарифу. Розуміння національної безпеки, що зобов'язують кожну країну мати на своїй території мінімум необхідного виробництва на випадок виникнення надзвичайних обставин, історично неодноразово служили аргументом, що обгрунтовує введення імпортного тарифу в багатьох країнах, наприклад на нафту в США в 1959-1973 роках. Однак після нафтової кризи з'ясувалося, що куди розумніше і дешевше створити стратегічні запаси нафти за цінами мирного часу, ніж підтримувати за допомогою тарифу менш ефективне в порівнянні з закордонним національне виробництво.
1.4. Нетарифні бар'єри
1.4.1. Вимір нетарифних методів
Для вимірювання нетарифних методів звичайно використовують один з наступних індексів:
§ Індекс парності - індекс, що показує частку тарифних позицій, покритих нетарифними обмеженнями. Зазвичай використовується для визначення рівня нетарифних обмежень, але не показує відносну важливість обмеження окремих статей імпорту і їхню ефективність для економіки.
§ Індекс покриття - показує вартісну частку експорту або імпорту, покриту нетарифними обмеженнями. Слабкістю цього індексу є те, що він недооцінює вплив найбільш інтенсивних нетарифних бар'єрів.
§ Індекс впливу на ціни - співвідношення ціни світового ринку і внутрішньої ціни на товар, імпорт і експорт якого піддається нетарифним обмеженням. Недоліком індексу є те, що далеко не вся різниця між внутрішньою і світовою ціною на товар залежить від нетарифних обмежень.
Зазвичай для цілей порівнянності за допомогою одного з перерахованих індексів розраховують вартість нетарифних бар'єрів у вигляді еквівалента адвалорної мита.
Кількісні обмеження - адміністративна форма нетарифного державного регулювання торговельного обороту, яка визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту й імпорту. Кількісні обмеження можуть застосовуватися за рішенням уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, що координують торгівлю визначеним товаром. Кількісні обмеження включають квотування, ліцензування і «добровільне» обмеження імпорту.
1.4.2. Квотування (контингентування)
Найбільш поширеною формою кількісних обмежень є квота або контингент. Два цих поняття мають практично одне і те ж значення з тією різницею, що поняття контингенту іноді використовується для позначення квот сезонного характеру.
Квота - кількісна нетарифних міра обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на певний проміжок часу.
По спрямованості їхньої дії квоти розділяються на:
§ експортні - вводяться або у відповідності з міжнародними стабілізаційними угодами, які встановлюють частку кожної країни в загальному експорті певного товару, або урядом країни для запобігання вивозу товарів, дефіцитних на внутрішньому ринку.
§ імпортні - вводяться національним урядом для захисту місцевих виробників, досягнення збалансованості торговельного балансу, регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, а також як відповідь на дискримінаційну торговельну політику інших держав.
За охопленням квоти діляться на:
§ глобальні - встановлюються на імпорт або експорт визначеного товару на визначений період часу поза залежністю від того, з якої країни він імпортується, або в яку країну він експортується. Сенс таких квот звичайно полягає в забезпеченні необхідного рівня внутрішнього споживання, і обсяг їх обчислюється як різниця внутрішнього виробництва і споживання товару.
§ індивідуальні - встановлена ​​в рамках глобальної квоти кожної країни, яка експортує або імпортує товар. Такі квоти встановлюються звичайно на основі двосторонніх угод, які дають основні переваги в експорті або імпорті товару тим країнам, з якими є тісні взаємні політичні, економічні та інші інтереси. Найчастіше індивідуальні квоти бувають сезонними, тобто вводяться на певний період часу, коли внутрішній ринок найбільше потребує державного захисту. Зазвичай це осінні місяці, коли відбувається реалізація сільськогосподарської продукції нового врожаю.
Зазвичай політика імпортних квот легше піддається адміністративному управлінню, ніж тарифна політика. Квоти легше і швидше вводити у випадку надзвичайних ситуацій, сем тарифи, які зазвичай вимагають розгляду в парламенті. З іншого боку, імпортні квоти можуть стати причиною монополізації внутрішнього ринку, оскільки місцеві виробники упевнені, що постачання конкуруючих імпортних товарів не перевищить квоту, і можуть в умовах достатнього попиту роздувати ціни. Відмінності імпортного тарифу й імпортної квоти підсумовані в таблиці 2 - додаток 1.
1.4.3. Ліцензування
Тісно пов'язаний з квотуванням інший вид державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, званий ліцензуванням.
Ліцензування - регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозволи, що видаються державними органами на експорт або імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу.
Ліцензування може бути складовою частиною процесу квотування (і тоді його економічний зміст цілком збіжиться з розглянутим вище) або бути самостійним інструментом державного регулювання. У першому випадку ліцензія є лише документом, що підтверджує право ввезти або вивезти товар у рамках отриманої квоти; в другому - набуває ряд конкретних форм:
§ разова ліцензія - письмовий дозвіл терміном до 1 року на ввезення чи вивезення конкретній фірмі на здійснення однієї зовнішньоторговельної операції;
§ генеральна ліцензія - дозвіл на ввезення чи вивезення того чи іншого товару протягом року без обмежень кількості угод;
§ автоматична ліцензія - дозвіл, що видається негайно після отримання від експортера чи імпортера заявки, яка не може бути відхилена державним органом.
Ліцензування використовується багатьма країнами світу, перш за все розвиваються, для цілей державного регулювання імпорту. Розвинені країни найчастіше використовують ліцензії як документ, що підтверджує право імпортера на ввіз товару в рамках встановленої квоти.
Механізми розподілу ліцензій, використовувані різними країнами, досить різноманітні:
§ аукціон - продаж ліцензій на конкурсній основі. Вважається самим економічно ефективним способом розподілу ліцензій, здатним принести доходи державної скарбниці, порівнянні з доходами від мита на той же товар.
§ Система явних переваг - закріплення урядом ліцензій за певними фірмами пропорційно розмірам їхнього імпорту за попередній період або пропорційно структурі попиту з боку національних імпортерів. Зазвичай цей метод використовується для підтримки тих фірм, які змушені скоротити імпорт товару через введення квот, що дозволяє зменшити їх лобістський тиск на уряд з метою скасувати ці ліцензії. У США така система використовувалася на початку 70-х років для розподілу ліцензій на імпорт нафти;
§ Розподіл ліцензій на внеценовой основі - видача урядом ліцензій тим фірмам, які продемонстрували свою здатність здійснити імпорт або експорт найбільш ефективним чином. Зазвичай цей спосіб вимагає утворення експертної комісії, розробки критеріїв оцінки (досвід, наявність виробничих потужностей, кваліфікація персоналу і ін), проведення декількох турів конкурсу, що неминуче пов'язано з великими витратами і зловживаннями.
        Країни використовують при розподілі ліцензій який-небудь один з цих методів, починаючи звичайно з останнього, що має найбільш адміністративний характер, і поступово переходячи до першого, найбільш ринковому методу.
 
1.4.4. «Добровільні» обмеження експорту
Кількісне обмеження імпорту в країну може бути досягнуто не тільки за рахунок дій її уряду по введенню імпортного тарифу або імпортних квот, але і в результаті заходів, прийнятих урядом країни-експортера в рамках так званих «добровільних» обмежень. «Добровільне» обмеження експорту вводиться урядом звичайно під політичним тиском більш великої країни, що імпортує, що загрожує застосуванням однобічних обмежувальних заходів на імпорт у випадку відмови «добровільно» обмежити експорт, що завдає шкоди її місцевим виробникам.
«Добровільне» обмеження експорту - кількісне обмеження експорту, засноване на зобов'язанні одного з партнерів по торгівлі обмежити або, принаймні, не розширювати обсяг експорту, прийнятому в рамках офіційного міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.
«Добровільні» обмеження експорту є частиною більш широкої групи мір, що відносяться до поняття обмежувальної ділової практики (ОДП), спрямованих на завоювання державного положення на ринку і зловживання цим положенням. На практиці «добровільні» обмеження експорту застосовуються як засіб торгівельної політики переважно розвиненими країнами в конкурентній боротьбі один з одним.

     
Розділ 2. Механізми багатостороннього регулювання
2.1. Система міжнародних організацій
В кінці ХХ ст. проявилася тенденція до зосередження ключових функцій по регулюванню і моніторингу найважливіших процесів міжнародної економіки в рамках невеликої кількості організацій. Ключовим і найбільш універсальними з них є організації, які виникли практично одночасно наприкінці 40-х рр.. і виступають сьогодні найважливішими форумами узгодження економічної політики між країнами.
Міжнародний валютний фонд є компактною міжнародною організацією, яка виконує, крім інших, функцію нагляду за розвитком міжнародної економіки в цілому і макроекономіки кожної з 182 країн, що є її членом зокрема. Група Світового банку складається з п'яти організацій: Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної асоціації розвитку (159 членів), Міжнародної фінансової корпорації (170 членів) і Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (126 членів). Їх головним завданням є надання кредитів країнам, що розвиваються з перехідною економікою для здійснення заходів структурної політики, таких як реформи фінансового сектора, підтримка ринку праці, поліпшення навколишнього середовища, удосконалення системи освіти та ін Всесвітня торгова організація, членами якої є 131 держава, концентрується на регулюванні ключової сфери міжнародної економіки - торгівлі товарами та послугами. СОТ виникла в 1995 р. на основі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, яка була підписана в 1947 р. Нарешті, ООН сама є системою багатьох організацій, яка знаходиться в процесі реорганізації.
Офіційно система ООН включає:
§ Програми ООН - штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, офіси в Женеві та Відні; регіональні економічні комісії - для Африки в Аддіс-Абебі (ЕСА), для Європи в Женеві (ЕСЕ), для Латинської Америки і Карибського затоки в Сантьяго ( ECLAC) і ін
§ Спеціалізовані агентства ООН - Міжнародна організація праці, Продовольча і сільськогосподарська організація, Організація ООН в області освіти, науки і культури, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд та ін
§ Автономні організації ООН - Міжнародне агентство з атомної енергії, Міжнародна туристична організація.
2.2.Сфери діяльності
Функції міжнародних організацій визначаються тими завданнями, які на них покладені міжнародним співтовариством. Практично всі інші форми міжнародних економічних відносин у тій чи іншій мірі регулюються міжнародними організаціями, завдання яких в тій чи іншій конкретній сфері нерідко перетинаються або доповнюють один одного.
У силу великої розмаїтості міжнародних організацій їхня класифікація може бути здійснена по одній ключовій ознаці, що відрізняє одну групу організацій від інший, і тому не може не бути кілька еклектичною. Серед міжнародних організацій, що відповідають за спостереження і регулювання тих чи інших сфер міжнародної економіки, можна виділити наступні функціональні групи:
§ Консультативні групи країн - відносно постійні механізми узгодження економічної політики країн, що не оформлені звичайно в постійну міжнародну організацію, але нерідко мають свій секретаріат, наданий у їхнє розпорядження країною-членом або якою-небудь постійно діючої міжнародною організацією. Група п'яти варто з найбільших промислових країн, представники яких проводять наради переважно в рамках Банку міжнародних розрахунків. Група семи поєднувала до прийняття в неї Росії в 1997 році основні промислові країни, президенти або прем'єр-міністри яких проводять з 1975 року щорічні наради, на яких узгоджуються магістральні напрямки макроекономічної політики з таких питань, як стимулювання економічного росту, бюджетні дефіцити, інфляція, валютні курси, зайнятість, відносини з країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою. Групою восьми називають або розширену за рахунок приєднання Росії Групу семи, або Групу G-8. Група десяти об'єднує 11 країн, які погодилися в 1962 році надати кредитну лінію МВФ у рамках Загальної угоди про позики. У їх числі була Швейцарія, що вступила в МВФ тільки в 1992 році. Група двадцяти чотирьох об'єднує країни - члени Комітету з розвитку, що збирається під час щорічних нарад МВФ і Світового банку, який виносить пропозиції за рішенням структурних і макроекономічних проблем країн, що розвиваються. Група сімдесяти семи - коаліція приблизно 100 країн, що розвиваються, створена на засіданні ЮНКТАД у 1964 році, з метою координації їх зусиль у міжнародних переговорах по ключових проблемах міжнародної економіки.
§ Універсальні міжнародні організації - поєднують переважна більшість країн світу, збирають інформацію і регулюють конкретні форми міжнародних економічних відносин. У їх числі МВФ, група Світового банку, система ООН, СОТ, Міжнародна організація праці.
§ Галузеві міжнародні організації - регулюють визначені галузі виробництва товарів або послуг і торгівлі ними на міжнародній арені. Найбільш значущою з них є Організація країн - експортерів нафти (OPEC), що є форумом 12 нефтеекспортірующіх держав, головне завдання якого полягає в тому, щоб встановлювати і стежити за дотриманням квот на виробництво нафти, що вважається механізмом підтримки світових цін на нафту. У числі інших організацій цієї групи виділяються товарні угоди, такі як міжнародні організації по какао, кави, джуту, натуральному каучуку, цукру та ін Їх головне завдання - забезпечити стабільність світових цін на відповідні товари, служити форумом для обговорення проблем, що виникають на товарних ринках , між їх виробниками та імпортерами, збирати й аналізувати статистичні дані про світовий ринок відповідного товару.
§ Регіональні міжнародні організації - численні об'єднання невеликих груп країн, що не перейдуть в інтеграційну форму і служать для них форумом для обслуговування регіональних проблем, що становлять взаємний інтерес, узгодження регіональної політики в питаннях виробництва і зовнішньої торгівлі, збору та узагальнення інформації про даному регіоні. Прикладами регіональних міжнародних організацій є Балтійський рада і Балтійська асамблея, Латиноамериканська енергетична організація (OLADE), Союз країн ріки Мано й ін У числі регіональних міжнародних організацій виділяється підгрупа регіональних комісій ООН - для Латинської Америки, Африки, Європи і т.д.
§ Банківські міжнародні організації - включають такі організації, як Банк міжнародних розрахунків, Скандинавський інвестиційний банк, Латиноамериканський експортний банк. Окремою групою в числі міжнародних банківських організацій є міжнародні банки розвитку - Європейський банк реконструкції і розвитку, Африканський банк розвитку, Західно-Африканський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Скандинавський банк розвитку, Ісламський банк розвитку, Банк розвитку Карибського басейну та ін Характерною рисою банків розвитку є те, що вони носять регіональний характер і їх діяльність спрямована на спільне з іншими банками фінансування проектів у країнах членах. Оскільки фінансування надається на більш пільгових, ніж ринкові, умовах і багато кредитів не повертаються в термін, деякі банки розвитку, що поєднують країни, що розвиваються, знаходяться на межі банкрутства.
2.3.Виполняемие функції
Функції, що виконуються міжнародними організаціями, досить численні і залежать від того, які завдання покладають на них беруть участь країни. З точки зору міжнародної економіки найбільш важливими є наступні основні функції:
§ Сприяння - організація міжнародних конференцій, збір і аналіз статистичних матеріалів, публікація і поширення статистики і досліджень, надання приміщень і секретаріату для проведення багатобічних і двосторонніх переговорів. Країни надають у міжнародні організації, що займаються сприянням, тільки ті дані, які уряд вважає за потрібне надати, і найчастіше це обмежується просто підпискою на поточні статистичні й аналітичні публікації, що поповнюють собою архіви і бібліотеки. Ці функції виконують, наприклад, секретаріати Паризького клубу або Ради співробітництва країн Перської затоки.
§ Спостереження - сприяння з можливістю формулювання й обнародування офіційної точки зору організації на ті чи інші проблеми, що є способом створення суспільної думки і надання тим самим впливу на економічну політику країни. Спостереження здійснюється в основному за допомогою аналізу вторинних джерел, на основі яких секретаріат готує доповіді, і шляхом обміну політичними деклараціями під час сесій. Найбільш типовий приклад організації, що виконує функцію спостереження, - ООН, яка за допомогою резолюцій Генеральної Асамблеї спонукає країни до проведення певної економічної політики. Однак ніякими реальними важелями впливу, крім сили переконання, ООН не володіє.
§ Нагляд - більш тверда форма спостереження, зв'язана з зобов'язанням країн повідомляти на регулярній основі і за установленою формою дані про своє економічне становище і вислухувати рекомендації по суті поточного економічного розвитку. Уряди, які підписали статут міжнародних організацій, що здійснюють нагляд, зобов'язані з визначеною частотою приймати в себе місії експертів з цих організацій і надавати їм крім поточних публікацій також і первинну інформацію, відповідати на їхні питання і бути максимально відвертими. Зміст дискусій, за бажанням уряду, може залишатися конфіденційним і не оприлюднюватися міжнародною організацією, з якою велися дискусії. Типовий приклад - МВФ, головна функція якого полягає саме в жорсткому нагляді за економічною політикою країн-членів з метою надання їм спираються на світовий досвід рекомендацій для попередження потенційно можливих макроекономічних дисбалансів і найбільш ефективного вирішення існуючих проблем. Практично, однак, країни-члени можуть ігнорувати такі рекомендації.
§ Регулювання - нагляд, що спирається на примус країн до виконання рекомендацій міжнародного співтовариства через розробку відповідних норм і механізмів примусу до їх використання. Регулювання в міжнародній економіці засноване на тому, що країни добровільно приймають рішення про створення міжнародного механізму вирішення тих чи інших проблем, домовляються про принципи його функціонування і про те, як вони будуть спільно карати ті країни, які не будуть дотримуватися принципів, під якими вони самі ж підписалися. Прикладом є ВТО, у рамках якої встановлені певні правила міжнародної торгівлі, з якими погодилося більш сотні країн, а також жорсткі антидемпінгові та інші процедури, які застосовуються проти порушників погоджених правил.
Сприяння - спостереження - нагляд - регулювання вичерпують весь спектр ключових функцій, які можуть покласти на себе міжнародні організації. По суті, всі ці функції багатобічного регулювання засновані лише на добрій волі країн-учасниць. Якщо уряд тієї або іншої країни не бачить вигод від членства в міжнародній організації, ніхто не може змусити прийняти його. Так само як, навіть будучи членом організації, незалежна держава може проігнорувати його рекомендації або інші стосуються її рішення. Деякі наддержавні функції, що наближають міжнародну організацію до ролі світового або хоча б регіонального уряду, будуть мати тільки деякі органи ЄС після переходу країн ЄС до єдиної валюти і початку роботи Єдиного європейського центрального банку. Тим самим наддержаність, що приводить до керування економічними процесами в декількох країнах з єдиного центру, може бути тільки в рамках високорозвиненого інтеграційного об'єднання країн. Частково функцію наддержавного регулювання виконує МВФ у країнах, які використовують його кредити на основі того, що умовою надання кредиту є виконання урядом із МВФ програми економічних реформ.
Отже, наприкінці ХХ століття проявилася тенденція до зосередження ключових функцій по регулюванню і моніторингу найважливіших процесів у рамках невеликої кількості організацій. Найбільш універсальними з них є МВФ, що займається макроекономічною політикою; СОТ, що погоджує торговельну політику; ООН, останні роки все більше спрямовує свої зусилля на соціальні питання; та група Світового банку, що концентрується на проблемах розвитку і структурних реформах. Ці організації виникли наприкінці 40-х рр.. і виступають сьогодні найважливішими форумами узгодження економічної політики між країнами. У силу великої розмаїтості міжнародних організацій їхня класифікація може бути здійснена по одній ключовій ознаці, що відрізняє одну групу організацій від іншої. Вони діляться на:
§ консультативні групи країн, що звичайно не мають жорсткої організаційної структури
§ універсальні організації, що охоплюють більшість країн світу; галузеві організації, що займаються проблемами виробництва і торгівлі певним товаром
§ регіональні організації, що концентруються на питаннях взаємного інтересу звичайно географічно й економічно близьких країн
§ фінансові організації, серед яких виділяються банки розвитку.
У міжнародній економіці міжнародні організації виконують наступні основні функції - сприяння, що полягає в організації міжнародних переговорів і конференцій; спостереження, що включає можливість визначення точки зору організації на ті чи інші проблеми; нагляд, що означає зобов'язання країн надавати дані про своє економічне становище і проводити консультації; регулювання , що спирається на примус країн до виконання рекомендацій міжнародного співтовариства.
Розділ 3. Регулювання міжнародної торгівлі
СОТ: торгівля товарами
Світова торгівля товарами була предметом регулювання з боку світового співтовариства з перших повоєнних років, коли в 1948 році набрала чинності Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Міжнародна торгова організація (МТО) задумувалася як третя, поряд з МВФ та Світовим банком, організація, яка прийняла б на себе функції регулювання міжнародного економічного співробітництва. Статут торгівельної організації ще розроблявся, а близько 23 країн уже погодили і підписали ГУТТ як всесвітню угоду, думаючи, вважаючи, що за цим піде створення МТО. Однак історія розпорядилася інакше: незважаючи на те, що статут МТО був погоджений, парламенти деяких країн, і перш за все США, відмовилися його ратифікувати. У результаті ГАТТ, кількість сторін, що підписали якого постійно розширювалося, з 1948 по 1995 р. залишалася єдиним міжнародно-правовою угодою, що регулює світову торгівлю. ГАТТ було головним форумом переговорів про зниження митних тарифів і трохи пізніше - про скорочення нетарифних обмежень. Переговори в ГАТТ здійснювалися в рамках раундів торгівельних переговорів, останній з яких - Уругвайський - увінчався створенням ВТО.
Всесвітня торгова організація - законодавча і інституціональна основа міжнародної торгівельної системи, механізм багатостороннього узгодження та регулювання політики країн-членів в області торгівлі товарами і послугами, врегулювання торгівельних суперечок і розробки стандартної зовнішньоторговельної документації.
СОТ була утворена в 1995 році на підставі Марракешської угоди, підписаної в квітні 1994 року в м. Марракеш у Марокко в результаті закінчення Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів. Угода про створення СОТ містить 29 правових документів і 25 міністерських декларацій, що визначають права і обов'язки країн в рамках багатосторонньої торговельної системи, які ввібрали в себе все краще досягнуте в рамках ГАТТ і додали багато нового. ГАТТ, підписану в 1947 р. з подальшими змінами і доповненнями, відоме зараз як «ГАТТ 1994», входить до числа правових документів, що лежать в основі СОТ. Більшість у 3 / 4 голосів потрібно для схвалення тлумачення тієї чи іншої багатосторонньої торгівельної угоди або для зняття з країни-члена зобов'язання, що накладається такою угодою. Рішення про зміну багатосторонньої угоди вимагає згоди всіх країн-членів, хоча такі рішення обов'язкові тільки для країн, що ратифікують їх. Рішення про прийом нових членів приймається міністерською конференцією 2 / 3 голосів. Рішення в СОТ приймаються голосуванням на основі принципу «одна країна - один голос», але, успадкувавши традиції ГАТТ, СОТ приймає більшість рішень на основі згоди всіх - консенсусом.
Принципова відмінність між СОТ та ГАТТ полягає в тому, що ГАТТ було простим зводом правил, багатосторонньою угодою, що має невеликий секретаріат. СОТ є постійною міжнародною організацією, що діє на основі угоди, ратифікованої країнами-членами, і має свій секретаріат. ГАТТ як угода складалася зі сторін, що беруть участь в ньому. СОТ складається з країн-членів. ГАТТ спочатку вважалося тимчасовою угодою, що діє до моменту створення СОТ. СОТ - постійно діюча організація. ГАТТ було присвячено практично тільки торгівлі товарами. На СОТ покладені функції регулювання торгівлі не тільки товарами, але і послугами, включаючи такі специфічні, як права на інтелектуальну власність. Багато угоди по окремих товарах, що входили до ГАТТ, і тому були селективними по характері своєї дії. Нарешті, система врегулювання торгівельних суперечок, що діяла в рамках ГАТТ, була громіздкою і неефективною, оскільки дозволяла окремим країнам блокувати прийняття рішень. Система врегулювання торговельних спорів, що діє у СОТ, більш ефективна, оскільки дозволяє приймати багато рішень, які не можуть бути блоковані окремими країнами, на автоматичній основі.
Угода про утворення ВТО носить чисто інституціональний характер і визначає такі організаційні параметри, як функції, сфера діяльності, структура, бюджет, формування секретаріату, механізм прийняття рішень тощо, але в якості додатків до нього включені всі основні угоди, підписані в рамках Уругвайського раунду ГАТТ. Таких додатків - чотири, причому документи, що містяться в перших трьох з них, є обов'язковими для виконання всіма членами СОТ, тоді як документи, що містяться в четвертому додатку, обов'язкові для тих країн-членів СОТ, які їх підписали. З правил СОТ можливі вилучення - тимчасове звільнення країн-членів на їхнє прохання і за згодою решти країн від окремих зобов'язань, накладених багатосторонніми торговельними угодами в рамках СОТ. Найбільш поширені вилучення пов'язані зі зміною тарифної класифікації або введенням нової класифікації, що робить необхідним знову провести переговори з торгівельними партнерами про надання взаємних торгових поступок, а також про вступ країн у регіональні інтеграційні угруповання.
На основі сукупності угоди про утворення СОТ та додатків до нього регулюється міжнародна торгівельна система. В даний час СОТ є головною міжнародною організацією, що регулює торгівлю товарами, послугами та інтелектуальною власністю. Це регулювання полягає в реалізації узгоджених принципів поведінки країн в міжнародній торгівлі і комплексі заходів, що проводяться під егідою СОТ з участю більшості країн світу. Найбільш важливі принципи, на яких будується система багатосторонньої торгівлі, наступні:
Ø Торгівля без дискримінації - країни не повинні надавати будь-кому кращий торговельний режим у порівнянні з тим, який вони надають всім іншим країнам, і не повинні надавати кращий режим своїм національним товарам в порівнянні з іноземними. У рамках СОТ передбачається взаємне надання всіма країнами режиму найбільшого сприяння, РНБ, закріплене в ст. 1 ГАТТ, так само як і в угодах з торгівлі послугами й інтелектуальною власністю, правило, що означає зобов'язання поширити на треті країни пільги і привілеї, надані одному з торгових партнерів. Це фундаментальне для багатосторонньої торговельної системи вимога СОТ спрямована проти дискримінації товарів у міжнародній торгівлі на основі країни їхнього походження або країни призначення. Вилучення з РНБ, зі схвалення СОТ, можливі, якщо країна є членом інтеграційного об'єднання, якщо країна-партнер проводить несправедливу торговельну політику, що завдають шкоди національним виробникам. Як тільки іноземний товар потрапив на внутрішній ринок, йому відповідно до правил СОТ має бути наданий національний режим, який означає, що на внутрішньому ринку, як на національні, так і на іноземні товари повинні накладатися однакові податки, пред'являтися однакові технічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги. Національний режим повинен застосовуватися до імпортних товарів, які пройшли через митницю. Тому зміна митної ставки не є порушенням національного режиму.
Ø Лібералізація міжнародної торгівлі - проведення багатосторонніх переговорів щодо зниження митних тарифів і усуненню інших перешкод на шляху міжнародної торгівлі. Середній рівень митного оподаткування імпорту в результаті восьми раундів багатосторонніх торговельних переговорів знизився з 35 до приблизно 6%. Останній раунд таких переговорів - Уругвайський - привів до домовленості про зниження тарифів на більш ніж 120 товарів, що буде здійснено поступово протягом п'яти років. У результаті середній рівень імпортних тарифів на промислові товари знизиться з 6,3 до 3,8%, або на 40%, що призведе до зростання імпорту промислових товарів, на які поширюється режим безмитного ввезення в країни, що розвиваються, з 30 до 44%.
Ø Застосування заходів, що обмежують імпорт, тільки на основі правил СОТ - відмова країн від використання протекціонізму як засобу торговельної політики. Однак лібералізація торгівлі і дотримання правил СОТ не означають, що країна цілком позбавляється законної можливості захищати в разі потреби свій внутрішній ринок. Арсенал захисту внутрішнього ринку, передбачений правилами СОТ, дуже широкий. Він включає:
1. Захисні заходи - тимчасове обмеження імпорту певного товару в разі, коли його масштаби наносять або загрожують завдати серйозної шкоди вітчизняним товаровиробникам;
2. Антидемпінгові мита - застосовуються проти джерела демпінгу захисні мита;
3. Компенсаційні мита - застосовувані проти експорту товару, експорт якого субсидується в явній або прихованій формі.
Для використання захисних заходів у кожному конкретному випадку спочатку визначається серйозність наносного збитку на основі даних про масштаби росту імпорту, зміни обсягів національного виробництва, завантаження потужностей, продажів, рівня зайнятості та ін Процедурні правила застосування захисних заходів передбачають публікацію повідомлення про початок розслідування, розслідування компетентними органами країни-імпортера причин і масштабів наносного збитку, проведення консультацій з країною-експортером, публічні слухання, публікацію доповіді, що містить рекомендації. Захисні заходи встановлюються у відношенні всіх країн, що експортують даний товар, на строк не більше чотирьох років. Західні країни активно користуються заходами захисту внутрішнього ринку. За даними СОТ, у 1950-1993рр. захисні заходи вводилися 151 раз 23 країнами, в тому числі США 22 рази; розслідування за звинуваченням інших країн у демпінгу тільки в 1993-1994 рр.. проводилися 812 разів, у тому числі в США 262 рази; розслідування по використанню іншими країнами експортних субсидій проводилися в ті ж роки 125 разів, у тому числі в США 85 разів.
Ø Передбачуваність торгівельної політики - проведення торгівельної політики відповідно до встановлених правил і недопущення одностороннього порушення прийнятих на себе зобов'язань. Країни, інвестори, корпорації повинні бути впевнені, що тарифи, нетарифні обмеження, інші інструменти торгівельної політики застосовуються країнами відповідно до визначених СОТ правилами. Головним механізмом забезпечення передбачуваності торгівельної політики є зв'язування тарифів - прийняте країною зобов'язання не збільшувати ставку імпортного тарифу понад встановлену межу. Країни можуть змінити рівень зв'язаного тарифу, але тільки після переговорів з її торгівельними партнерами і компенсації їх за наноситься збиток. Одне з головних досягнень Уругвайського раунду ГАТТ полягає в тому, що вдалося домовитися про збільшення кількості зв'язаних тарифів з 78 до 98% у країнах, що розвиваються, з 21 до 73% в розвинених країнах і з 73 до 98% у країнах з перехідною економікою. В області торгівлі сільськогосподарською продукцією всі 100% тарифів пов'язані. Передбачуваність торгівельної політики також означає її максимальну транспарентність і відкритість, що означає насамперед спонукання країн до відмови від використання будь-яких інших, крім опублікованого митного тарифу, методів захисту внутрішнього ринку, будь то квоти, внутрішні податки або субсидії місцевим виробникам.
Ø Сприяння конкуренції - принцип СОТ, що означає відмова країн від використання несправедливих методів торгівельної політики, таких як демпінг (експорт за цінами нижче справедливих ринкових), експортні субсидії. Багатосторонні угоди в рамках СОТ передбачають санкції, застосовувані до експортерів і країн, які користуються несправедливими методами торгівельної політики. Однак саме тлумачення поняття справедливих методів у міжнародній торгівлі досить складно і заплутано. З метою визначення проблем на шляху вільної конкуренції у світовій торгівлі в рамках ВТО діє механізм перевірки торгівельної політики - детальний аналіз торгівельної політики країн-членів секретаріатом СОТ з метою визначення її відповідності вимогам угод СОТ і винесення рекомендацій щодо усунення їх порушень. Перевірка торгової політики чотирьох країн з найбільшою часткою у світовій торгівлі, включаючи ЄС в цілому на правах однієї з країн, здійснюється кожні два роки, наступні 16 країн перевіряються кожні чотири роки і інші країни - кожні шість років. У рамках такої перевірки кожна перевіряється країна надає на розгляд СОТ детальний доповідь про стан її зовнішньоторговельної політики, включаючи торгівлю товарами і послугами. Секретаріат, зі свого боку, також готує доповідь, яка висловлює його оцінку торгівельної політики країни-члена. Обидва доповіді, так само як і запису всіх бесід, проведених співробітниками секретаріату з офіційними особами країни, публікуються і передаються на розгляд міністерської конференції, яка бере їх до відома.
Прийом у члени СОТ складається з трьох етапів. На першому країна надає у ВТО меморандум про свою торговельній політиці, СОТ створює робочу групу з вивчення меморандуму на предмет визначення відповідності регулювання зовнішньої торгівлі в країні, яка бажає стати членом СОТ, її правилами. На другому СОТ проводить двосторонні переговори з країною з питань доступу на її ринок товарів і послуг інших країн. Якщо переговори привели до прийняття країною умов, визначених у багатосторонніх угодах СОТ, робоча група складає доповідь для міністерської конференції СОТ, до якого прикладається протокол про приєднання країни до СОТ. Після голосування на черговій міністерській конференції країна вважається прийнятої у ВТО. На початок 1997 року понад 30 країн подали заяву на вступ до СОТ.
Якщо країни вступають до СОТ і підписують його основні документи, це означає, що вони зобов'язуються дотримуватися закладені в ньому принципи. Розбіжність у трактуванні багатосторінкових і вельми складних документів ВТО може привести до виникнення торгового спору. Для їх вирішення в рамках ВТО діє механізм врегулювання торговельних суперечок - процедура рішення на багатобічній основі під егідою СОТ і при участі її експертів розбіжностей, що випливають через невиконання іншою країною - членом СОТ прийнятих на себе зобов'язань по багатосторонніх торгівельних угод, а також з- за застосування іншою країною заходів торговельної політики, що не відповідають правилам СОТ, або з будь-якої іншої ситуації в торгівлі. Розглядом суперечок займається створений в рамках СОТ Орган з розгляду спорів, у завдання якого входить вирішення всіх розбіжностей, що виникають у зв'язку з розходженнями в інтерпретації документів СОТ. Процес врегулювання торгівельних суперечок полягає їх консультацій між сторонами, які протягом 60 днів намагаються знайти рішення проблеми. Якщо це зробити не вдається, створюється комісія з трьох кваліфікованих фахівців, обраних СОТ. Ця комісія протягом 3-6 місяців підготовляє незалежний від сторін спору доповідь, що грунтується на аргументах, наданих кожної зі сторін, і містить точку зору експертів. Доповідь комісії схвалюється Органом по розгляду суперечок, після чого країни повинні виконати його рекомендації. Країна, яка не згодна з висновками доповіді, може апелювати рішення Органу з розгляду спорів, що розглядається Органом по розгляду апеляцій; його рішення знову виноситься на схвалення Органа по розгляду суперечок, рішення якого вважається остаточним і подальшому апелювання не підлягає. Якщо країна, яка визнана винною в порушенні правил СОТ, не приймає дій по виправленню цих порушень, країна, яка подала скаргу, може подати прохання до СОТ скасувати у відношенні країни-порушника пільги і привілеї, надані їй відповідно до правил СОТ.
Незважаючи на те, що процедура врегулювання торгівельних суперечок відносно нова, очевидно, що процес переговорів і примирення може затягуватися на роки. Станом на середину 1997 року СОТ була залучена до розгляду більше 100 спорів, велика частина з яких між промисловими і країнами, що розвиваються, які пред'являють претензії з приводу обмеження доступу їхніх товарів на західні ринки. Прикладами торгівельних суперечок, що розглядаються в СОТ, є претензії Південної Кореї до США з приводу корейського експорту сільськогосподарської продукції, який піддається, з точки зору корейської сторони, зайвому інспектуванню й аналізу, що утрудняє експорт.
У числі інших функцій СОТ:
§ сприяння розвитку міжнародної торгівлі шляхом розробки стандартної зовнішньоторговельної документації і систематичної раціоналізації зовнішньоторговельних процедур;
§ технічне сприяння в області зовнішньоторговельної політики і регулювання через проведення семінарів, «круглих столів», посилку місій експертів в країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою.
Новим напрямком діяльності СОТ є дослідження взаємозв'язку світової торгівлі і проблем навколишнього середовища з метою забезпечення стабільності процесів росту і розвитку.
Висновок
Державне регулювання міжнародної торгівлі може бути одностороннім, двостороннім і багатостороннім. Інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі поділяються на тарифні - ті, що засновані на використання митного тарифу, і нетарифні - всі інші (квотування, ліцензування, «добровільне» обмеження експорту). У результаті введення тарифу будь-якою країною виникає кілька економічних ефектів (наприклад, ефекти захисту і споживання, що представляють собою в сукупності ефекти втрати економіки від введення тарифу). Поряд з тарифними методами держави використовують нетарифні методи торгівельної політики, для кількісної кваліфікації яких використовуються індекси частотності, покриття торгівлі і впливу на ціни.
Найбільш важлива сфера міжнародної економіки - міжнародна торгівля товарами і послугами - регулюється декількома міжнародними організаціями, в числі яких головною є Всесвітня торгівельна організація (ВТО).
Список використаної літератури:
1. Гріс Т. Світова економіка: Підручник для вузів / Гріс Т., Леусскій А.І.; Ред. Тарасевич Л.С. - СПб.: Питер, 2001. - 318с.
2. Буглай В.Б., Лівенцев М.М. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. М.М. Лівенцева. - 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 159с.
3. Ломакін В.К. Світова економіка: Підручник для вузів. - М.6 Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 727с.
4. Світова економіка. Економіка зарубіжних країн: Підручник для вузів / Ред. Колесов В.П.; Академія пед. і соц. Наук; Московський Держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - 3-е вид. - М.: Флінта, 2001. - 479с.
5. Новицький В.Є. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний маркетинг. - К.: МП «Вид-во Лібра», 1994. - 190с.
6. Теор Т.Р. Світова ек-ка: Посібник для підготовки до іспиту. - СПб.: Питер, 2001. - 218с.
7. Косалапов Н. Розвиток міжнародного спілкування і координація міжнародних відносин / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 1999. - № 10. - С.105-104.
8. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Міжнародні відносини та світова політика / / Політологія міжнародних відносин. - К.: «Либідь», 1997. - С.34-52.
9. Хозін Т.С. Яким бути міжнародним відносинам у ХХ столітті / / Міжнародне життя - 2001. - № 2. - С.73-86.
Додаток 1.
Таблиця 1. Види митних мит
за способом
справляння
специфічні
адвалорні
комбіновані
по об'єкту оподаткування
імпортні
експортні
транзитні
за характером
сезонні
антидемпінгові
компенсаційні
за походженням
автономні
конвенційні
преференційні
за способом обчислення
номінальні
ефективні
-
за типами ставок
постійні
змінні
-
Таблиця 2. Відмінності імпортного тарифу й імпортної квоти
Імпортний тариф
Імпортна квота
Зміст ефекту доходу полягає в:
перерозподілі доходу від споживачів до бюджету
перерозподілі доходу від споживачів імпортують компаніям
Зростання внутрішнього попиту на товар
призводить до збільшення його імпорту
призводить до підвищення його внутрішньої ціни
Адміністрування
досить компактних митних органів
вимагає створення громіздкої системи розподілу ліцензій
Обмежувальний ефект
залежить від коливання імпортних цін
точно обмежує імпорт бажаним кількістю
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
136.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин
Регулювання міжнародних торговельних відносин
Регулювання міжнародних кредитних та валютних відносин
Сучасна дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин
Сучасна дипломатія як засіб регулювання міжнародних відносин
Міжнародна торгова політика і регулювання міжнародних економічних відносин України
Основні концепції регулювання грошово-кредитних відносин на макрорівні
Підручник з міжнародних відносин
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru