приховати рекламу

Сутність і порядок страхування життя

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Питання 1. Як ви розумієте поняття "страховий тариф" і "методика актуарних розрахунків"
Питання 2. Перелічіть типи полісів страхування життя
Питання 3. У чому полягає страхування зарубіжних поїздок до РФ?
Задача 1
Задача 2
Список використаної літератури

Питання 1. Як ви розумієте поняття «страховий тариф» і «методика актуарних розрахунків»
Страховий тариф - це процентна ставка страхової премії з одиниці страхової суми. Він визначається шляхом множення базового тарифу на поправочні коефіцієнти, значення яких залежать від умов страхування.
Страховий тариф складається з нетто-ставки і навантаження.
Нетто-ставка - основна частина страхового тарифу, що використовується для формування страхових резервів і виплат. Нетто-ставка відбиває ступінь ризику страховика за договором страхування. Нетто-ставка складається з основної частини та ризикової надбавки.
Навантаження - частина страхового тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування, формування запасних фондів по ризикових видах страхування, фінансування заходів з попередження стихійних лих, нещасних випадків, пожеж, аварій і т.п.
По обов'язковому страхуванню страхові тарифи встановлюються законом, а з добровільного - правилами страхування.
По майновому страхуванню за основу страхових тарифів приймається фактична або ймовірна ступінь схильності майна страхових подіях. Страхові тарифи розрізняються: видами майна до обсягу страхової відповідальності, спеціалізації діяльності підприємств і організацій; вони можуть диференціюватися за територіальним та іншими ознаками.
У структурі базового тарифу автоКАСКО на ризик «Викрадення» припадає приблизно 25%, інші 75% припадають на «Збитки».
Базовий тариф автоКАСКО залежить від марки і моделі ТЗ, його вартості, а також від вартості запасних частин та ремонту, року випуску ТЗ, статистики викрадень. Для нових легкових іномарок він становить 6-12%, для вітчизняних 9-14%. Зі збільшенням вартості ТЗ базовий тариф убуває, зі збільшенням року випуску ТЗ - зростає.
Підсумковий тариф автоКАСКО залежить насамперед від віку і стажу водіїв. За статистикою, до 80% виплат СК складають збитки молодих і недосвідчених водіїв, яким доведеться заплатити на 20-80% дорожче. Досвідчений водій зі стажем отримає знижку в 5-15%. Деякі СК можуть збільшити тариф на 10%, якщо кількість водіїв більше 3-х або застосувати максимальний коефіцієнт у випадку необмеженого числа водіїв (коли страхувальник-фізична особа).
Можливо значно знизити тариф на 5-50% при страхуванні з франшизою (в автострахуванні зазвичай використовується безумовна франшиза) - неоплачуваної СК частини збитку. Як правило франшиза має точно фіксований розмір (наприклад 200 $) або виражена в% від страхової суми. Наявність франшизи в договорі автоКАСКО дозволяє позбутися від дрібних розглядів, заощаджуючи час і нерви.
Тариф залежить від типу страхової суми (Неагрегатна або агрегатна). Неагрегатна сума - це сума, яка залишається незмінною на весь термін дії договору і не зменшується в разі заявлених збитків. Агрегатна - це зменшення страхової суми в разі виплат на суму зроблених виплат, при цьому вона може бути відновлена ​​до первісної за додаткову плату. Договір автоКАСКО з Неагрегатна страховою сумою більш вигідний для страхувальника, ніж з агрегатної, тим більше, що тариф у цьому випадку відрізняється всього на 3-5%.
Тариф автоКАСКО також залежить від того на якій СТОА буде ремонтуватися ТЗ, як правило ремонт у офіційного дилера обійдеться на 15-20% дорожче. Ще 10-25% доведеться додати за поліс, якщо страхувальник захоче ремонтувати пошкоджений ТЗ на СТОА з якою немає договору у СК.
Якщо автомобіль страхується вже не перший рік, то тариф буде визначатися в залежності від кількості страхових випадків та розміру виплаченого страхового відшкодування за минулий термін договору за системою бонус-малус.
Бонус-малус - система знижок до базисної тарифної ставки, за допомогою якої страховик зменшує страхову премію (на термін не менше одного року), якщо відносно об'єкта страхування не спостерігалася реалізація страхового ризику; система надбавок до базисної тарифної ставки, якщо відносно об'єкта страхування виявилася реалізація страхового ризику.
При беззбиткової проходженні договору дається знижка в 10-15% за кожен рік. Якщо СК виробляла виплати за полісом, то його вартість може зрости на 10-50% (аж до відмови у страхуванні).
Деякі СК надають знижки 5-10% у разі, якщо ТЗ було до цього застраховане в іншій СК при наданні довідки про відсутність збитків, а також для різних пільгових категорій страхувальників, співробітників своїх корпоративних клієнтів і учасників дисконтних програм.
Як правило можливе зменшення тарифу на 5%, при наявності у страхувальника іншого чинного поліса КАСКО або будь-якого добровільного поліса в тій же СК (наприклад страховки будинку).
Тариф залежить від терміну страхування, від регіону реєстрації ТЗ.
У СК існують різні цілорічні та сезонні спільні спеціальні програми з автосалонами та банками з вигідними умовами страхування.
Додаткове обладнання ТЗ (зокрема його найбільш вразлива частина - аудіо та відео системи) зазвичай страхується за підвищеним фіксованим тарифом приблизно 15%.
Збільшити низькі ліміти відповідальності за ОСАЦВ (4,5-6 тис. $, - по майновому збитку, 6-9 тис. $ - по збитку життя і здоров'ю) можна, застрахувавши ДГО - добровільне страхування цивільної відповідальності. Можливе збільшення ліміту до 10-100 тис. $ за тарифом 0,12-0,25% (для легкових авто). Іноді СК наполягає, щоб поліс ОСАЦВ купувався в цьому випадку у неї ж. Застрахувати свою відповідальність на великі суми (до 1млн $) дещо складніше ...
Тариф по страхуванню від нещасного випадку з водієм та пасажирами ТЗ в результаті ДТП, що призвів до травми, інвалідності або смерті зазвичай складає 0,3-0,65% від страхової суми, яка встановлюється на кожне посадкове місце або на весь салон (паушаль). Як правило страхова сума на одну людину без довідок про доходи не перевищує 10 тис. $.
Методологія актуарних розрахунків - це сукупність економіко-математичних та ймовірнісно-статистичних методів розрахунків. Вперше термін «актуарії» вжито у 1762 р. в Лондоні в Товаристві страхування життя і виживання.
Актуарні розрахунки страхових тарифів (тарифних ставок) виробляються на основі методології актуарної оцінки ризиків та ймовірностей настання страхових випадків. Питання актуарних розрахунків займають центральне місце в діяльності будь-якого страховика. Їх значення визначається тим, що страховик, як правило, проводить ряд різних за змістом і характером видів страхування, які вимагають адекватного математичного вимірювання прийнятих за договорами зобов'язань. При обчисленні страхових внесків та страхових виплат їх розміри (в цілому для республіки, по окремих регіонах, районах, селищах, турорганизации і т. п.) повинні змінюватися в ієрархічних структурах з різними умовами ризикових ситуацій у часі і просторі.
У практиці актуарних розрахунків широко використовується страхова статистика. Вона являє собою систематизоване вивчення і узагальнення найбільш масових і типових страхових операцій, вартісних показників, що характеризують страхову справу. При цьому чим більше число об'єктів спостереження, тим точніше оцінка ймовірності настання того чи іншого випадку, тому що лише у великій сукупності вибірок діє і дає прийнятні результати закон великих чисел.
Зміст закону великих чисел полягає в тому, що при великій кількості випадкових явищ (більше 10) їх середній результат (середнє арифметичне) практично перестає бути випадковим і може бути передбачений з великою визначеністю. При цьому середнє арифметичне випадкових величин буде приблизно дорівнює їх математичного сподівання.
Процес розробки та обгрунтування страхових тарифів називається тарифною політикою, під якою розуміється цілеспрямована діяльність страховика по встановленню, уточненню та впорядкування страхових тарифів в інтересах успішного, беззбиткового розвитку страхування. Базується вона на таких основних принципах:
• еквівалентність страхових відносин страхувальника і страховика;
• доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників;
• стабільність розмірів страхових тарифів протягом тривалого часу;
• розширення обсягів страхової відповідальності (страхового покриття);
• самоокупність і рентабельність страхових операцій.
Еквівалентність страхових відносин сторін (страховика і страхувальника) означає, що нетто-ставки повинні максимально відповідати ймовірною величиною збитку. Тим самим забезпечується зворотність коштів страхового резерву за тарифний період тієї сукупності страхувальників, у масштабах якої «будувався» страховий тариф. Таким чином, принцип еквівалентності повинен відповідати перераспределительной сутності страхування як замкненої розкладці збитку.
З економічної та правової точок зору еквівалентність страхових відносин можна розглядати як одиницю вимірювання взаємних зобов'язань сторін.
Доступність СТ для широкого кола страхувальників передбачає їх прийнятність: надмірно високі тарифні ставки стають гальмом у розвитку страхування. Страхові внески повинні становити суму, яка не є для страхувальника обтяжливою, інакше страхування може стати невигідним. Наприклад, при екологічному страхуванні можна «заламати» такий внесок (або платіж), що він перевищить штраф за збитки в результаті викиду (скидання) отруйних речовин, забруднення природного середовища і т. п. Причому важливо підкреслити, що чим більше коло страхувальників та об'єктів охоплює страхування, тим менша частка в розкладці збитку припадає на кожного і доступніше СТ (для тургрупи з 10 і 30 осіб різні тарифи).
Стабільність розмірів СТ. До більш-менш постійним тарифами звикають і страхувальники, і страхові працівники. При цьому у першому міцніє впевненість в солідності страхової справи і платоспроможності страхової компанії. Розміри СТ істотно залежать від умов і місця страхування. Наприклад, вони абсолютно різні для туристів, що виїжджають в жаркі країни (Африку, Таїланд, Єгипет, Туреччину); на гірськолижні курорти (Альпи, Теберду, Домбай); по історичних місцях (Бородіно, Золоте кільце, Лувр, Дрезден та ін.)
Розширення обсягів страхової відповідальності. Дотримання цього принципу є пріоритетним напрямком у діяльності страховика.
Це можна пояснити на прикладі страхування життя. Тут розширення страхової відповідальності включає додаткове страхування смерті (загибелі) туриста, включаючи репатріацію тіла, та ін
Самоокупність і рентабельність страхових операцій. Ці фінансові принципи в повній мірі відносяться до страховика, який здійснює страхові виплати та інші витрати за рахунок страхових платежів. Причому СТ повинен розраховуватися таким чином, щоб надходження страхових платежів не тільки покривало витрати страховика (відшкодування шкоди, податок на прибуток, утримання працівників і т. п.), але і забезпечувало перевищення доходів над витратами (прибуток) для розширення діяльності страхової компанії, придбання майна, оргтехніки, заохочення за трудові досягнення і т. д.
Це перевищення закладається в так звану навантаження, оскільки в нетто-ставці, що забезпечує замкнуту розкладку шкоди, немає місця для прибутку. Якщо фактична збитковість страхової виплати (страхових відшкодувань і забезпечень) виявиться нижче діючої нетто-ставки (ніхто не помер, нічого не згоріло і т. п.), то утворилася економія може бути розділена за трьома «частковим» напрямками:
· У резерв страховика;
· До фондів попереджувальних заходів, оплати праці та ін;
· На поповнення прибутку.
При актуарних розрахунках враховуються такі особливості страхової практики:
· Події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер;
· В окремі роки загальна закономірність проявляється через відокремлені випадкові події, наявність яких передбачає коливання в розмірах страхових тарифів;
· Обчислення собівартості послуги, вираженої в страховому тарифі, виробляється у відношенні всієї страхової сукупності;
· Формування спеціальних резервів, з яких проводяться виплати страхових сум, визначення їх оптимальних розмірів;
· Дослідження норми позичкового відсотка і тенденцій його зміни в конкретному часовому інтервалі;
· Наявність повного або часткового збитку, пов'язаного зі страховим випадком, що зумовлює потребу вимірювання величини його розподілу в часі і просторі;
· Дотримання принципу еквівалентності, тобто встановлення адекватного рівноваги між платежами страхувальника, обумовленими від страхової суми, і страховим забезпеченням, наданим страховиком;
· Виділення груп ризику в рамках даної страхової сукупності.
Основні завдання актуарних розрахунків:
- Дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності;
- Обчислення математичної ймовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня тяжкості наслідків заподіяння шкоди як в окремих ризикових групах, так і в цілому по страховій сукупності;
- Математичне обгрунтування необхідних витрат на ведення справи страховиком і прогнозування тенденцій їх розвитку;
- Математичне обгрунтування необхідних резервних фондів страховика.
Актуарні розрахунки страхових тарифів (тарифних ставок) виробляються на основі методології актуарної оцінки ризиків та ймовірностей настання страхових випадків. При обчисленні страхових внесків та страхових виплат їх розміри (в цілому для республіки, по окремих регіонах, районах, селищах, туристичним організаціям і т. п.) повинні змінюватися в ієрархічних структурах з різними умовами ризикових ситуацій у часі і просторі.

Питання 2. Перелічіть типи полісів страхування життя

Теорія і практика страхування життя демонструє велику різноманітність видів договорів страхування життя, укладаються страховими організаціями при реагуванні на найменші зміни у функціонуванні фінансового ринку. Проте всі види страхування життя мають певні типові характеристики, вироблені за всю історію розвитку цього виду страхування.
Головними критеріями, за якими розрізняють види страхування життя, є:
а) об'єкт страхування;
б) предмет страхування;
в) порядок сплати страхових премій;
г) період дії страхового покриття;
д) форма страхового покриття;
е) вид страхових виплат;
ж) форма укладення договору.
Таким чином, грунтуючись на даних умовах, виділяють наступні види страхування.
1. По виду об'єкта страхування життя розрізняють:
· Страхування власного життя, коли застрахований і страхувальник - одна особа;
· Страхування у відношенні іншої особи, коли застрахований і страхувальник - різні особи;
· Спільне страхування життя на основі принципу першої або другої смерті.
2. У залежності від предмету страхування життя виділяють:
· Страхування на випадок смерті;
· Страхування на дожиття.
3. Залежно від порядку сплати страхових премій виділяють:
· Страхування життя з одноразовою (одноразової) премією;
· Страхування життя з періодичними преміями, що сплачуються:
· Протягом терміну договору;
· Протягом обмеженого періоду часу, меншого, ніж термін договору;
· Протягом усього життя.
Одноразова премія увазі оплату страхового внеску один раз при підписанні договору.
Періодичні премії сплачуються щорічно, щоквартально або щомісячно.
4. За періодом дії страхового покриття розрізняють:
· Довічне страхування (на все життя);
· Страхування життя на певний період.
5. Залежно від форми страхового покриття можна виділити наступні форми страхування життя:
· На твердо встановлену страхову суму;
· З порядку спадання страховою сумою;
· Із зростаючою страховою сумою;
· При збільшенні страхової суми відповідно до зростання індексу роздрібних цін;
· При збільшенні страхової суми за рахунок участі в прибутку страховика;
· При збільшенні страхової суми за рахунок прямого інвестування страхових премій у спеціалізовані інвестиційні фонди.
6. По виду страхових виплат розрізняють страхування життя:
· З одноразовою виплатою страхової суми;
· З виплатою ренти (ануїтету);
· З виплатою пенсії.
7. За способом укладання договорів страхування життя діляться на договори:
· Індивідуальні;
· Колективні.
Представивши характеристику найбільш важливих критеріїв, що визначають специфіку різних видів страхування життя, можна скласти комплексну систему страхування життя, найбільш уживаних на страховому ринку.
У теорії та практиці страхування життя прийнято виділяти три базових типи страхування, що мають істотні відмінності по цілій сукупності вищенаведених критеріїв:
1) термінове страхування життя - страхування життя на випадок смерті, що укладається на певний строк;
2) довічне страхування - страхування на випадок смерті протягом всього життя застрахованого;
3) змішане страхування життя - страхування та на випадок смерті, і на дожиття протягом певного періоду часу. Є й більш широкі види змішаного страхування життя, коли страхування на випадок смерті і страхування на дожиття поєднуються з медичним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків або навіть страхуванням відповідальності.
Також, наприклад, виділяють три групи (класу) страхування життя, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації:
· Термінове страхування життя;
· Страхування на дожиття;
· Довічне страхування.
В окремі підвиди виділяють види страхування життя, похідні від базових типів і існують усередині них: пенсійне страхування; ануїтетне, або рентне, страхування життя. Основні характеристики базових типів страхових договорів представлені в табл. 1.

Таблиця 1 - Базові види страхування життя
Тип страхування
Страхове покриття
Премії
Наявність інвестиційного елемента
Можливість викупу
Характеристика типу страхування
Термінове
Виплата страхової суми бенефіціару, якщо застрахований помре раніше терміну, зазначеного в договорі
Періодичні
Ні
Ні
Більш дешевий і простий з високою гарантією в разі передчасної смерті
Довічне
Виплата страхової суми бенефіціару в момент смерті застрахованого незалежно від часу її настання
Періодичні або одноразова
Так
Право на викуп з'являється тільки через визначений. час дії договору
Найбільш повне забезпечення спадкоємців з необмеженим терміном і елементами капіталізації
Змішаний ве
Виплата страхової суми і в разі смерті застрахованого до закінчення договору, і в разі дожиття згідно з договором
Періодичні або одноразова
Так
Так
Найбільш вигідні договори з метою інвестування і створення накопичень, але з невисокими гарантіями у разі смерті

Питання 3. У чому полягає страхування зарубіжних поїздок до РФ?

Страхування в туризмі - особливий вид, що забезпечує страховий захист майнових (матеріальних) інтересів громадян під час туристських поїздок, подорожей, шоп-турів і т. п. Відноситься воно до ризикових видах страхування, найбільш характерною рисою яких є їхня короткочасність (не більше 6 місяців ), велика ступінь невизначеності часу настання страхового випадку та величини можливих збитків (збитку).
Під страхуванням туристів зазвичай маються на увазі добровільне медичне страхування на випадки раптового захворювання, смерті (загибелі) або тілесних ушкоджень в результаті нещасного випадку під час туру; майнове страхування особистого майна і багажу, що перевозиться (стерпного) з собою; страхування цивільної відповідальності перевізників туристів і автотуристів ( автомандрівників) за можливу шкоду (збиток), заподіяну третім особам або навколишньому природному середовищі.
У Росії прийняті і діють такі основні законодавчі нормативні документи зі страхування:
- Указ Президента Росії «Про обов'язкове особисте страхування пасажирів»;
- Указ Президента Росії «Про основні напрями державної політики у сфері обов'язкового страхування»;
- Закон РФ «Про страхування»;
- Закон РФ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» і ін
Однак перелічене - не єдиний вид послуг, які можуть запропонувати мандрівникам страхові компанії. Одна з найбільших у Європі - французька Europ Assistance пропонує своїм клієнтам не тільки страхування медичних витрат, але і юридичний, інформаційний assistance. Ці види страхування практично не зустрічаються на російському страховому ринку. Лише деякі російські компанії у співпраці з зарубіжними партнерами забезпечують правову підтримку мандрівників у випадку адміністративних та цивільних порушень. А інформаційний assistance, що гарантує мандрівникам відомості про найбільш зручні маршрути переміщення по місту або в країні перебування, про розважальних закладах тощо., Зовсім не знайомий вітчизняним туристам і автотуристам.
Існує ще чимало й інших, не використовуваних в Росії видів страхування. Однак деякі страхові компанії все-таки намагаються просунути на страховий ринок нові види традиційних для мандрівників усього світу страхових послуг. Так, «Російський страховий центр» у співпраці зі своїм іноземним партнером Europ Assistance розробив програму страхування багажу. Страхова виплата здійснюється після пред'явлення документів, що підтверджують, що багаж був знищений, затоплений або пошкоджений під час зберігання або перевезення авіа, морським, річковим або залізничним транспортом у період проходження в країну і з країни поїздки. Фактично це компенсаційне страхування, що має деяку незручність. Тим не менше цей вид, який можуть запропонувати лише кілька компаній, знаходить великий відгук серед російських туристів.
Серед нових пропозицій «Російського страхового центру» - страхування від нещасного випадку. При настанні страхової події Europ Assistance і «Російський страховий центр» оплачують туристу (мандрівникові) не тільки амбулаторне лікування, а й операції, транспортування до найближчого медичного закладу, переведення у спеціалізовану клініку відповідно діагнозу. Крім того, вони гарантують відшкодування додаткових витрат на супроводжуючу особу, включаючи його проживання. Незважаючи на досить великий обсяг послуг у разі настання страхового випадку, тариф з цього виду страхування досить низький - близько 10 центів у день.
«Російський страховий центр» у співпраці з Europ Assistance збирається максимально наблизити свій набір послуг до пропонованого іноземними страховиками. Відомо, що закордонні туристи, відправляючись за кордон, оформляють страхові поліси практично на будь-який випадок. Російські ж компанії пропонують клієнтам поки обмежений набір послуг. Щоправда, за кордоном страховим компаніям працювати простіше, оскільки поліс тієї ж Europ Assistance або GESA діє як на території Франції, так і в Німеччині, Бельгії та інших країнах Європи.
З метою розширення кола послуг в «Російському страховому центрі» розробили правила страхування відповідальності за нанесення шкоди майну третіх осіб (готелі, ресторани і т. п.) - новий для російського ринку вид страхування. Страховим випадком, відповідно до правил страхування, вважається прямий збиток, нанесений туристом у результаті «ненавмисних дій». На солідних клієнтів розрахований поліс категорії «Бізнес-кард», що діє майже у всіх країнах світу. При настанні страхової події, наприклад, страхова компанія «РЕСО-Гарантія» оплачує його власникам не тільки медичні витрати, а й юридичну допомогу, термінові повідомлення, надає допомогу в пошуку загубленого багажу і т. д. Вартість річного полісу «Бізнес-кард» з лімітом відповідальності 25 000 доларів при франшизі 30 доларів складає 150 доларів («Silver Business Card»), з лімітом відповідальності 35 000 доларів без франшизи - 250 доларів («Gold Business Card»). По суті справи, «Бізнес-кард» - страховий поліс корпоративного доступу, зручний для тих, кому доводиться часто їздити за кордон у службових справах. Проте термін кожної поїздки не повинен перевищувати три місяці.
Російські страхові компанії останнім часом зрозуміли вигідність співпраці з туристичними агентствами. Тому деякі з них у рамках розширення контактів з турбізнесом пропонують ввести спеціальні знижки для турфірм. Практикується також продаж кількох видів полісів з різним спектром послуг, включаючи «мінімальні поліси» з пільговими тарифами.
Програма страхування автотранспорту надає гарантію відшкодування збитків при настанні страхових випадків за ризиками «розкрадання» і «збиток». На додаток ви можете застрахувати життя і здоров'я людей у ​​салоні транспортного засобу від нещасного випадку, а також цивільну відповідальність автотуристів за нанесення шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб.
Крім медичного багато страхових компаній assistance пропонують комбіноване страхування, так званий суперассістанс, що включає:
• репатріацію потерпілого з місця події до пункту проживання;
• пересилання багажу, наймання адвоката;
• пошук постраждалих і допомога у горах взимку або влітку і ін
При дорожньо-транспортній пригоді, нещасний випадок у дорозі, поломки автомобіля автомандрівникам може бути надана наступна допомога:
• відшкодування витрат по ремонту і доставці автомобіля на найближчу станцію техобслуговування;
• при неможливості подальшого використання пошкодженого автомобіля забезпечення транспортом туриста і наступних з ним осіб для повернення на батьківщину;
організація проживання на період термінового ремонту та оплата вартості запасних частин.
Крім того, існують поліси, за якими оплачуються послуги асистансу в страхуванні авіабагажу від крадіжки; пов'язані з терміновим поверненням туриста на батьківщину у зв'язку з сімейним жалобою (смерть родича), його звільненням з місця арешту під заставу (викуп), пошуком і порятунком альпіністів у горах.
Страхування життя. У результаті летального результату, який став наслідком нещасного випадку із застрахованим, компанія виплатить його родичам страхове забезпечення в розмірі 100% ліміту, встановленого за даним покриттю.
Страхова компенсація при отриманні часткової непрацездатності або інвалідності внаслідок нещасного випадку виплачується відповідно до правил компанії.
Оплата надзвичайних транспортних витрат для членів сім'ї застрахованого. Наприклад, жінка виїжджає відпочити з дітьми. Раптово вона хворіє і потрапляє до лікарні. Діти залишаються самі, і батькові доводиться терміново вилетіти, для того щоб привезти їх додому. Він робить це на свій рахунок. Якби дружина була застрахована з включенням вищевказаного покриття, витрати на додатковий авіапереліт були б сплачені страховою компанією.
Юридичне сприяння і позика на заставне поручительство після автомобільної аварії. Уявімо таку ситуацію. Застрахований автотуриста орендує машину в країні перебування і потрапляє в автомобільну катастрофу. Йому необхідна юридична допомога. Страхова компанія в цьому випадку не тільки організовує таку допомогу, але й оплатить юридичні витрати. Якщо застрахована особа потрапляє у в'язницю або йому загрожує тюремне ув'язнення в результаті автомобільної аварії, страхова компанія надасть йому позику на заставне поручительство.
Страхування багажу. Цей вид страхування поширюється на особисті речі застрахованого - як здані у вантажний відсік транспортного засобу, так і перевозяться як ручна поклажа, а також знаходяться в номері готелю країни перебування. Страховими випадками є крадіжка, псування багажу або його частини. Як правило, при страхуванні багажу відповідальність страхової компанії не поширюється на особисті і проїзні документи, гроші, цінні папери, дорогі хутряні та ювелірні вироби, твори мистецтва. Для отримання відповідного відшкодування застрахований повинен на місці події забезпечити складання документів, що засвідчують факт втрати або пошкодження особистих речей. До їх складання залучаються представники транспортної організації, керівник туристської групи, адміністрація готелю або місцеві правоохоронні органи.
Страхування від неможливості здійснення поїздки. Припустимо такий випадок. Клієнт набуває туристську путівку завчасно, але за кілька днів до виїзду виникають непередбачені обставини, через які поїздка може не відбутися. Згідно штрафним санкціям туристської компанії він може втратити до 100% вартості путівки, і в цьому випадку страхова компанія прийде на допомогу, компенсуючи втрати. Компанія також відшкодує збитки, якщо поїздка зірвалася з наступних причин:
• смерть, хвороба, травма застрахованого або близьких родичів (чоловіка, батьків, дітей, рідних сестер чи братів);
• припадає на період зарубіжної поїздки судовий розгляд, у якому застрахований бере участь за рішенням суду;
• отримання термінового виклику для виконання військових обов'язків;
• пошкодження або загибель майна застрахованого внаслідок пожежі або навмисних дій третіх осіб;
• неотримання в'їзної візи при своєчасній подачі документів на оформлення.

Задача 1
Автомобіль застрахований з відповідальністю від ДТП за системою першого ризику на суму 51174 рублів, вартість його 72000 рублів, збиток страхувальника у зв'язку з пошкодженням автомобіля - 12000 рублів.
Обчислити суму страхового відшкодування.
Рішення:
Страхування за системою першого ризику це організаційна форма страхового забезпечення, яка передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі фактичного збитку, але не більше, ніж заздалегідь установлена ​​сторонами страхова сума. При цьому весь збиток в межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується.
Виходячи з даного визначення, страхова компанія виплатить страхувальникові збиток у повному обсязі, тому що сума збитку не перевищує страхову суму:
51174> 12000.

Задача 2

Визначити на який термін можуть бути укладені договори змішаного страхування життя з громадянами, які мають вік 15 років і 7 міс., Рівно 16 років, 77, 3 роки, 45 років, 63 роки.
Рішення:
Оскільки При змішаному страхуванні життя страхувальниками можуть бути громадяни віком від 16 до 77 років, договору змішаного страхування життя неможливо укласти з громадянами, які мають вік 15,7 років і 77,3 років.
З громадянами, які мають вік 16 років, 45 років і 63 року можна укласти договори змішаного страхування життя на строк від 3-х до 20-ти років.

Список використаної літератури

1. Архипов А.П., Гомеля В.Б., Туленти Д.С. Страхування. Сучасний курс: Підручник / за ред. Є.В. Коломіна - М.: Фінанси і статистика, 2007.
2. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхування: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища освіта, 2008.
3. Сахірова Н.П. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2006.
4. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Є.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2007.
5. Страхування: Підручник / за ред. Т.А. Федоровою. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Економіст, 2006.
6. Щербаков В.А. Страхування: Навчальний посібник. - М.: КНОРУС, 2007.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
71.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Умови та порядок проведення страхування майна підприємства
Порядок формування та використання коштів Фонду соціального страхування РФ
Умови і порядок обов`язкового страхування цивільної відповідальності
Сутність страхування
Страхування життя 2
Страхування життя
Економічна сутність страхування
Страхування життя в Росії
Сутність і поняття іпотечного страхування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru