додати матеріал


Стягнення аліментів на утримання дітей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Стягнення аліментів на утримання дітей
Поняття аліментів міститься в Кодексі про шлюб та сім'ю (далі - Кодекс). Згідно зі ст. 91 Кодексу батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх і потребують допомоги непрацездатних повнолітніх дітей.
У разі, якщо батьки не надають зміст своїм неповнолітнім і потребують допомоги непрацездатним повнолітнім дітям, кошти на їх утримання (аліменти) стягуються з батьків у судовому порядку.
Непрацездатні повнолітні діти мають право на одержання утримання від батьків незалежно від часу і причини настання у них інвалідності.
Особами, які потребували допомоги, визнаються тільки непрацездатні, у яких немає достатніх коштів для існування.
Отримання непрацездатними повнолітніми дітьми пенсії, стипендії або допомоги, а також наявність у них майна, що не приносить доходу, не позбавляє їх права на одержання утримання від батьків, якщо наявних коштів недостатньо для задоволення необхідних потреб.
Відзначимо, що за ухилення від утримання своїх неповнолітніх і потребують допомоги непрацездатних повнолітніх дітей батьки несуть відповідальність, встановлену законодавством.
Зокрема, ст. 174 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (далі - КК) встановлено, що ухилення батьків більше трьох місяців протягом року від сплати за судовим постановою коштів на утримання неповнолітніх або повнолітніх, але непрацездатних і потребують матеріальної допомоги дітей карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ухилення батьків від відшкодування витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, що виразилося в неявці на роботу десять і більше робочих днів протягом трьох місяців, у приховуванні або заниженні ними розміру заробітної плати і прирівняних до неї доходів або в іншому винному дії (бездіяльності), що спричинило за собою невиконання або неповне виконання щомісячних зобов'язань з відшкодування витрат на утримання дітей, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ці самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від утримання дітей або від відшкодування витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, караються виправними роботами на строк від одного року до двох років або обмеженням волі на строк від одного року до чотирьох років.
Добровільне та СУДОВИЙ ПОРЯДОК СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ
Сплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей може здійснюватися в добровільному або в судовому порядку.
Відповідно до п. 132 Інструкції по виконавчому провадженню, затвердженої постановою Міністерства юстиції від 20.12.2004 № 40 (із змінами і доповненнями станом на 28.07.2008) (далі - Інструкція), особи, які виявили бажання сплачувати аліменти добровільно (без наявності виконавчого документа), має право звернутися до адміністрації за місцем роботи або одержання пенсії, допомоги з письмовою заявою виробляти утримання аліментів і виплачувати або переводити поштою стягнені суми особі, вказаною в заяві.
Юридична особа зобов'язана робити за поданою заявою утримання аліментів у такому ж порядку, як і за виконавчим листом.
Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача в будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.
У письмовій заяві особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, повинні бути зазначені:
- Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, на утримання якого слід утримувати аліменти;
- Прізвище, ім'я, по батькові та адресу особи, якій слід виплачувати або переводити аліменти;
- Розмір утримання в процентному співвідношенні від щомісячно одержуваного доходу.
Заяви про утримання аліментів, а також про зміну їх розміру або про припинення утримання аліментів зберігаються адміністрацією підприємства, установи, організації в порядку, встановленому для зберігання виконавчих документів. За втрату такої заяви посадова особа підприємства або установи несе відповідальність, як і за втрату виконавчого документа.
У випадку судового порядку сплати аліментів судовий виконавець надсилає виконавчий документ юридичній особі або громадянинові, у якого боржник працює або одержує заробітну плату, та інші прирівняні до неї доходи, на виконання з пропозицією щомісяця робити утримання згідно з виконавчим документом. Утримані суми пересилаються стягувачу за рахунок боржника.
Пропозиція підписується суддею і судовим виконавцем. Копія пропозиції надсилається при цьому стягувачу. У разі, якщо виконавчий документ направляється для утримання за адресою обслуговується судовим виконавцем території, копія пропозиції залишається у судового виконавця.
Якщо виконавчий документ направляється в іншу місцевість (район, місто), поза обслуговується судовим виконавцем території, копія пропозиції про утримання надсилається до відповідного суду і передається судовому виконавцю, в районі діяльності якого знаходиться юридична особа або громадянин, у якого працює боржник.
Наймачі зобов'язані за запитом судового виконавця у термін до п'яти днів надати (або направити) йому письмову відповідь про те, чи полягає у них боржник на роботі і який розмір його заробітку на місяць (з урахуванням преміальних винагород, додаткових виплат і т.д.) .
Утримання аліментів проводиться за місцем видачі боржникові заробітної плати і прирівняних до неї доходів, одночасно з їх розрахунком один раз на місяць з тієї суми, яка належить боржникові до виплати.
Бухгалтерія за місцем основної роботи, отримання пенсії, служби (навчання) особи, зобов'язаної платити аліменти, після отримання інформації про іншу роботу боржника (роботі за сумісництвом) та одержуваних їм доходи в триденний термін повинна письмово повідомити стягувача і суд за місцем знаходження юридичної особи про совмещаемой боржником роботі та інших додаткових доходи.
Обчислення аліментів, що підлягають утриманню із заробітної плати працівників установ Республіки Білорусь за кордоном, на користь осіб, що проживають в Республіці Білорусь, проводиться з розрахунку 200% максимального посадового окладу в національній валюті з установленими надбавками.
Обчислення аліментних сум, що підлягають утриманню з заробітної плати спеціаліста Республіки Білорусь, який працює за кордоном, на користь особи, що проживає в Республіці Білорусь, проводиться з розрахунку 100% заробітної плати, одержуваної за місцем основної роботи до направлення спеціаліста за кордон.
Отже, утримання аліментів проводиться за наявності виконавчого документа і пропозиції судового виконавця про утримання, а також за заявою боржника.
Визначення заборгованості за аліментами та її стягнення
Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим виконавцем за місцем виконання рішення у твердій грошовій сумі виходячи з фактичного заробітку (доходу), одержаного боржником за час, протягом якого стягнення не провадилося. Якщо боржник в цей період не працював або їм не будуть представлені документи, що підтверджують його заробіток (дохід), заборгованість визначається виходячи із заробітку (доходу), одержуваного на час стягнення заборгованості, але не нижче однієї базової величини, встановленої на момент визначення розміру заборгованості.
Після працевлаштування боржника судовий виконавець здійснює перерахунок заборгованості виходячи з його фактичної заробітної плати за умови, якщо її розмір перевищує розмір заробітку, з якого раніше визначалася заборгованість.
Звільнення від сплати або зменшення заборгованості по аліментах, зменшення розміру витрат з утримання дітей, звільнення від сплати заборгованості з відшкодування витрат з утримання дітей можливе тільки за рішенням суду і проводиться в порядку, встановленому законодавством.
Якщо на момент нарахування заборгованості по аліментах боржник не працює, то її розмір визначається виходячи із заробітку боржника за останнім місцем роботи, а при відсутності відомостей про це або якщо з моменту звільнення минуло більше трьох місяців - з середньої заробітної плати для даної місцевості шляхом множення на кількість місяців заборгованості на день нарахування заборгованості.
У разі, коли виконавчий документ надходить до суду для виконання з місць позбавлення волі і зазначення в ньому про заборгованість у аліментних платежах не в твердій грошовій сумі, а в місяцях, судовому виконавцю необхідно самостійно провести розрахунок заборгованості з аліментів у твердій грошовій сумі:
- При стягнення з боржника 25% заробітку судовому виконавцю необхідно кількість місяців заборгованості, зазначених у виконавчому документі, помножити на розмір однієї базової величини на момент надходження виконавчого документа;
- При стягненні 33% - на розмір двох базових величин;
- При стягненні 50% - на розмір трьох базових величин.
Розрахунок судового виконавця з визначення заборгованості затверджується суддею. При незгоді з певним судовим виконавцем розміром заборгованості по аліментах боржник або стягувач можуть оскаржити дії судового виконавця до суду, при якому перебуває судовий виконавець, у порядку, встановленому законодавством.
Стягнення заборгованості по аліментах, а також сум виплаченої допомоги звертається на майно боржника, якщо він не працює і не має коштів для виплати заборгованості.
Індексація заборгованості аліментів, що стягуються за рішенням суду у твердій грошовій сумі, провадиться за місцем видачі виконавчого документа пропорційно збільшенню встановленої законодавством базової величини (раніше - мінімальної заробітної плати).
Не вважається заборгованістю недоплата по аліментах, якщо вона утворилася у зв'язку з простоєм чи іншими обставинами, що мали місце з не залежних від боржника причин. У таких випадках утримання аліментів проводиться виходячи з фактичного заробітку і (або) іншого доходу боржника за пророблений при вказаних обставинах період. Недоотримана сума аліментів повинна компенсуватися стягувачу наймачем, який витребує її з Фонду соціального захисту населення республіканського органу державного управління, що відає питаннями соціального захисту, з подальшим відшкодуванням цього Фонду виплачених сум наймачем у порядку, визначеному законодавством.
Судові виконавці при зверненні наймачів зобов'язані визначити заборгованість з аліментів у зв'язку з простоєм чи іншими обставинами, що мали місце з не залежних від боржника причин, а також повинні здійснювати контроль за погашенням заборгованості наймачем стягувачу.
Що підлягають виплаті суми аліментів не можуть бути зараховані за зустрічним вимогу боржника.
Забороняється залік виплаченої суми аліментів на майбутнє час виплат.
Виплачені суми аліментних платежів не можуть бути витребувані назад, за винятком випадків скасування судової ухвали, на підставі якого проводилися утримання.
Отже, розмір заборгованості по аліментах, контроль за правильним і своєчасним утриманням аліментів здійснюється судовим виконавцем за місцем знаходження юридичних осіб і громадян, у яких боржник працює.
Боржник або стягувач можуть оскаржити дії судового виконавця по визначенню розміру заборгованості по аліментах до суду.

ДІЇ БУХГАЛТЕРА ПРИ звільнення або переведення БОРЖНИКА
При звільненні або переведенні боржника на інше підприємство, установу, організацію бухгалтерія (розрахунковий відділ) виробляє на виконавчому документі відмітки про всі проведені утримання аліментів, про суму заборгованості, що залишилася, завіряє їх печаткою юридичної особи, а також указує відомості про нове місце роботи або проживання, якщо вони відомі. Виконавчий документ у триденний строк направляється цінним чи рекомендованою кореспонденцією до суду за місцем проживання боржника з обов'язковим повідомленням суду, з якого надійшов на виконання виконавчий документ. При відсутності зазначених відомостей виконавчий документ направляється до суду за місцем знаходження даного підприємства, установи, організації.
Особа, яка зобов'язана платити аліменти, має в той же термін повідомити судовому виконавцю про зміну місця роботи чи проживання, а також про додатковий заробіток (за роботу за сумісництвом і т.п.) і інших одержуваних доходи.
Слід зазначити, що у разі неповідомлення з неповажної причини зазначених відомостей на винних у цьому осіб, у тому числі і на особу, яка зобов'язана платити аліменти, суддею за поданням судового виконавця може бути накладений штраф у порядку та розмірі, встановлених Цивільним процесуальним кодексом.
ТЕРМІНИ СТЯГНЕННЯ
Аліменти за минулий час можуть бути стягнуті в межах трирічного терміну, якщо судом буде встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, але аліменти не були отримані внаслідок ухилення зобов'язаної особи від їх сплати, а також у випадках, коли за вини посадових осіб втрачені заява платника аліментів або виконавчий документ або стягнення аліментів тривалий час не проводилося з вини посадових осіб. У тих випадках, коли за виконавчим документом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, стягнення аліментів повинно провадитися за весь минулий період незалежно від установленого строку давності. У разі повернення виконавчого документа стягувачу за його заявою повторне утримання аліментів провадиться з дня пред'явлення виконавчого документа до стягнення (п. 152 Інструкції).
У випадку, якщо не встановлено місце знаходження стягувача, суми аліментів зараховуються на депозитний рахунок суду. Розташовані на депозитному рахунку суду незатребувані грошові кошти в рахунок сплати аліментів після закінчення трьох років з моменту внесення першого платежу підлягають перерахуванню до республіканського бюджету (п. 153 Інструкції).
Отже, коли за виконавчим документом, пред'явленим до стягнення, утримання аліментів не провадилося у зв'язку з розшуком боржника - строки позовної давності не застосовуються.
ДОХОДИ, З ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ УТРИМАННЯ
Згідно з п. 135 Інструкції види заробітку і (або) іншого доходу батьків, з яких виробляється утримання аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей, відповідно до законодавства визначаються Радою Міністрів Республіки Білорусь.
Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 12.08.2002 № 1092 (зі змінами та доповненнями станом на 10.12.2007) (далі - Постанова № 1092) був затверджений Перелік видів заробітку і (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
Зокрема, утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх видів заробітку (грошового винагороди, змісту, грошового забезпечення) і додаткової винагороди як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом, які отримують батьки, що працюють в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, а також на основі трудових договорів у селянських (фермерських) господарствах і у індивідуальних підприємців, у грошовій і натуральній формі. Докладний перелік наведено в Постанові № 1092.
Відзначимо, що згідно з Постановою № 1092 утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться, у тому числі з наступних видів доходу:
1) з усіх видів пенсій, призначених батькам (усиновлювачам), і встановлених законодавством надбавок, підвищень і доплат до пенсій (крім надбавки на догляд);
2) з стипендій незалежно від джерела їх виплати;
3) з допомоги з безробіття;
4) з доходів від заняття підприємницькою діяльністю;
5) з доходів від передачі в оренду майна;
6) з доходів за акціями та інших доходів від участі в управлінні власністю організації (дивіденди, виплати за пайовою паях і т.д.);
7) з відсотків і виграшів по всіх видах внесків в установах банків і за державними казначейськими зобов'язаннями;
8) з персональних надбавок за видатний внесок у розвиток галузей економіки, що встановлюються Президентом Республіки Білорусь;
9) з виплат за почесні звання;
10) з доплат за вчені звання та ступені;
11) із сум відшкодування моральної шкоди;
12) з доходів від селянських (фермерських) господарств;
13) з грошової компенсації замість продовольчого пайка (за винятком виплачується військовослужбовцям строкової служби (курсантам) при знятті з котлового забезпечення);
14) із сум грошової компенсації замість речового майна, що виплачуються за діючими нормами у випадках, встановлених законодавством.
На допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, догляду за дитиною в період частково оплачуваної відпустки, що виплачуються по соціальному страхуванню, стягнення провадиться тільки за рішенням суду, визначення про судовому наказі про стягнення аліментів, витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, і за рішенням суду про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина (п. 104 Інструкції).
Види доходів, з яких утримання аліментів не проводиться, визначаються законодавством і викладені в п. 110 Інструкції, згідно з яким стягнення не звертається на доходи, належні боржникові в якості:
- Вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку, виплачуваних при звільненні працівника. У справах про стягнення аліментів, про стягнення витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, допускається звернення стягнення на компенсацію за невикористану відпустку, якщо особа, яка сплачує аліменти, відшкодовують витрати, витрачені державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, при звільненні одержує компенсацію за кілька невикористаних відпусток у разі з'єднання відпусток за кілька років, а також на вихідну допомогу, якщо розмір допомоги перевищує його середньомісячний заробіток;
- Компенсаційних виплат у зв'язку зі службовим відрядженням, переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість, з амортизацією інструменту, що належить працівникові, та інших компенсацій, передбачених законодавством про працю;
- Одноразових премій, що видаються не з фонду заробітної плати;
- Державних допомог сім'ям, які виховують дітей;
- Допомоги в разі народження дитини, а також допомоги на поховання;
- Допомог і виплат громадянам, постраждалим від катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- Надбавки на догляд до пенсій, що встановлюється законодавством.
Відзначимо, що згідно з Постановою № 1092 (п. 1.9 Переліку) утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться також і з суми середнього заробітку, що зберігається за працівником за час трудового (основного і додаткового) і соціального відпусток, одержуваної при звільненні компенсації за кілька невикористаних відпусток у разі з'єднання відпусток за кілька років, а також з сум, виплачуваних працівникові при заміні відпустки грошовою компенсацією (за винятком виплачуваної при звільненні працівника).
Таким чином, при визначенні доходів, з яких виробляється утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей, необхідно користуватися Постановою № 1092.
РОЗМІР АЛІМЕНТІВ
Статтею 92 Кодексу встановлено, що аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються у таких розмірах: на одну дитину - 25%, на двох дітей - 33%, на трьох і більше дітей - 50% заробітку та (або) іншого доходу батьків.
Розмір аліментів може бути зменшений судом, якщо у батька, зобов'язаного сплачувати аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у встановленому цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а також у випадках, якщо батько, з якого стягуються аліменти, є інвалідом I або II групи. У виняткових випадках суд може звільнити батька, який є інвалідом I або II групи, від сплати аліментів.
Якщо діти залишаються при кожному з батьків, аліменти з одного з батьків на користь іншого, менш забезпеченого, встановлюються у твердій грошовій сумі, стягуваної кожного місяця і визначається судом стосовно до розмірів, встановлених цією статтею, з урахуванням матеріального та сімейного становища батьків.
Батьки, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей, можуть бути залучені в судовому порядку до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво дитини тощо).
Суд має право зобов'язати батьків прийняти участь як у проведені витрати, так і у витратах, які будуть необхідні в подальшому.
Розмір участі у таких коштах визначається судом у твердій грошовій сумі або у сумі, що відповідає певній кількості базових величин, виходячи з матеріального і сімейного становища особи, з якої стягуються аліменти, і особи, що одержує їх.
При стягненні аліментів з батьків на непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги, розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі або у сумі, що відповідає певній кількості базових величин, що підлягає виплаті щомісячно, виходячи з матеріального і сімейного становища особи, з якої стягуються аліменти, і особи , на користь якого вони стягуються.
Згідно зі ст. 103 Кодексу якщо після встановлення судом розміру аліментів, що підлягають стягненню з батьків на утримання їх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги, або стягуються з дітей на утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, матеріальне або сімейне становище батьків або дітей змінилося, суд вправі за позовом будь-якого з них змінити встановлений розмір аліментів.
Слід зазначити, що розмір аліментів може бути передбачений у Шлюбному договорі, але не менше розміру, передбаченого законодавством. Так, згідно зі ст. 13 Кодексу з метою зміцнення шлюбу і сім'ї, підвищення культури сімейних відносин, усвідомлення прав і обов'язків подружжя, відповідальності за дітей і один за одного особи, що вступають у шлюб, і подружжя можуть укласти Шлюбний договір, в якому визначаються їх угоди про:
- Спільному майні та майно кожного з подружжя;
- Порядку поділу спільного майна подружжя у разі розірвання шлюбу;
- Матеріальних зобов'язання по відношенню один до одного в разі розірвання шлюбу;
- Формах, методах і засобах виховання дітей;
- Місце проживання дітей, розмір аліментів на них, порядку спілкування з дітьми окремо проживаючого батька, а також інші питання утримання та виховання дітей у разі розірвання шлюбу.
При утриманні аліментів необхідно враховувати п. 107 Інструкції, згідно з яким із суми заробітної плати боржника, що залишилася після утримання податків і прирівняних до неї доходів, може бути утримано за виконавчими документами до повного погашення стягуються сум:
- При стягненні аліментів, витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, відшкодування за шкоду, заподіяну злочином, та відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, - не більше 50%;
- За всіма іншими видами стягнень, якщо інше не встановлено законом, - не понад 20%.
При зверненні стягнення на заробітну плату та прирівняні до неї доходи за кількома виконавчими документами за боржником у будь-якому випадку повинно бути збережено не менше 50% заробітку.
Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати і прирівняних до неї доходів не поширюються при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, стягнення витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, однак за боржником повинно бути збережено не менше 30% заробітку.
У тих випадках, коли за судовим постанови з відповідача слід стягувати на утримання трьох і більше дітей, а також заборгованість з аліментів за минулий час і виробляти стягнення по іншому виконавчим документом (стягнення штрафів, гербові і т.д.), судовий виконавець дає вказівку в пропозиції про стягнення 50% із заробітку боржника у забезпечення поточних платежів по аліментах і не більше 20% - в погашення заборгованості по аліментах. Виконання про стягнення за іншими виконавчими документами проводиться після погашення сум заборгованості у аліментних платежах, що в свою чергу також має бути відображено в пропозиції судового виконавця.
ПОДАТКОВА БАЗА
Пунктом 2 Постанови № 1092 встановлено, що стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться:
- З сум заробітку і (або) іншого доходу, що належить особі, сплачує аліменти, - після утримання (сплати) з цього заробітку і (або) іншого доходу податків відповідно до податкового законодавства;
- За виконавчими документами з засуджених до виправних робіт - з усього заробітку без урахування утримань, вироблених за вироком або постановою суду;
- З засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях, виховних колоніях, тюрмах, лікувальних виправних установах, - з усього заробітку і (або) іншого доходу без урахування відрахувань на відшкодування витрат по їх утриманню в зазначених установах.
Це означає, що при визначенні бази для розрахунку аліментів із суми заробітку та (або) іншого доходу віднімаються тільки податки.
Статтею 1 Закону Республіки Білорусь від 21.12.1991 № 1327-XII «Про прибутковий податок з фізичних осіб» (зі змінами та доповненнями станом на 26.12.2007) (далі - Закон № 1327-XII) встановлено, що платниками прибуткового податку з фізичних осіб є фізичні особи, визнані такими відповідно до п. 6 ст. 13 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі - платники).
Згідно з п. 5 ст. 20 Закону № 1327-XII податкові агенти зобов'язані утримати обчислену суму податку безпосередньо з доходів платника при їх фактичної виплати.
Утримання у платника обчисленої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються податковим агентом платнику, при фактичній виплаті зазначених коштів платнику або за його дорученням третім особам.
Встановлена ​​цим пунктом обов'язок щодо утримання податку не поширюється на випадки виплати доходів у вигляді оплати праці за першу половину місяця.
Визначення податків і зборів дано у ст. 6, а їх перелік - у ст. 7-9 Податкового кодексу. Проте ці статті набирають чинності з дня введення в дію Особливої ​​частини Податкового кодексу. Тому поки що слід керуватися переліком податків і зборів, які щорічно встановлюються Законом Республіки Білорусь «Про бюджет».
Статтею 1 Закону Республіки Білорусь від 29.02.1996 № 138-XIII «Про обов'язкових страхових внесках до фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь» (із змінами і доповненнями станом на 19.07.2006) (далі - Закон № 138 - XIII) встановлено, що платниками обов'язкових страхових внесків до фонду є, в тому числі, працюючі громадяни - громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють за трудовими договорами і (або) цивільно-правовими договорами, а також на основі членства ( участі) в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм.
Виходячи з положень Закону Республіки Білорусь від 26.12.2007 № 303-З «Про бюджет Республіки Білорусь на 2008 рік» страхові внески до ФСЗН (1%) з сум заробітної плати працівника не є податком. А отже, для розрахунку аліментів з сум заробітку і (або) іншого доходу працівника віднімається лише прибутковий податок.
Отже, конкретний розмір аліментів на утримання неповнолітніх дітей визначається судом відповідно до законодавства. Батьки можуть передбачити також розмір аліментів на утримання дітей у Шлюбному договорі, але не менше розміру, встановленого законодавством. Мінімальна сума заробітку, що зберігається за боржником, при стягненні аліментів на утримання неповнолітніх дітей становить 30%.
При утриманні аліментів на утримання неповнолітніх дітей із суми заробітку та (або) іншого доходу працівника необхідно відняти прибутковий податок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) - Мінськ: «Білорусь» 2004р.
2. Кодекс Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю 9 липня 1999. № 278-З. Прийнятий Палатою представників 3 червня 1999 року. Схвалений Радою Республіки 24 червня 1999 року.
3. Антокольская М.В. Сімейне право. М.: Юрист. 2000р.
4. А.В. Якушев. Конституційне право зарубіжних країн. Курс лекцій. М., «Пріор», 2000. - 410с.
5. Василевич Г.А. Конституційне право Республіки Білорусь: Підручник. - Мінськ: Книжковий будинок; Інтерпрессервіс, 2003. - 882с.
6. Захарова О.С. Сімейне право Республіки Білорусь. - Мн.: ЗАТ Веди, 2003. - 260с.
7. Коментар до кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю. / Под ред. В.Г. Тихін, В.Г. Голованова. Мінськ: Світоч, 2000. - 304с.
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966р. набув чинності для БРСР 3 січня 1976р.
9. Основи права: Навчальний посібник / С.Г. Дробязко, Т.М. Шамба, Г.А. Василевич та ін; Під ред. В.А. Вітушко, В.Г. Тихін, Г.Б. Шишко. - Мінськ: БГЕУ, 2002. - 754с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
59.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ про стягнення аліментів
Стягнення податкових санкцій давність їх стягнення
Працевлаштування батьків зобов`язаних відшкодовувати витрати на утримання дітей що перебувають на державному
Порядок призначення і припинення аліментів
Укладання угоди про сплату аліментів
Стягнення
Адміністративні стягнення
Стягнення податків
Адміністративне стягнення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru