Страхування 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
1.1. Страхувальник (вигодонабувач) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2
1.2. Особа, допущена до керування ТЗ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.3. Застрахована особа ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 3
1.4. Транспортні засоби, що приймаються на страхування ... ... ... ... .... ... .... 3
1.5 Транспортні засоби, які не приймаються на страхування ... ... ... ... .... .... 3
2. Умови стандартного договору страхування, що укладається в рамках страхового продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ» ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2.1. Порівняльна характеристика Варіантів страхування транспортних засобів ............................................ .................................................. ........................ 3
3. СТРАХОВІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
3.1. Випадки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3.2. Ризики ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 6
4. Особливості прийому на страхування за ризиками ... ... ... ... 9
4.1. Особливості прийому на страхування за ризиком «Збиток» ... ... ... ... ... ... .... 2
4.2. Особливості прийому на страхування за ризиком «Каско» ... ... ... ... ... ... ... .. 3
4.3. Особливості страхування додаткового обладнання ... ... ... ... ... ... 3
4.4. Особливості страхування за ризиком «Нещасний випадок» ... ... ... ... ... .... 3
4.5 Особливості страхування за ризиком «ДС АГО» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
5. стандартний договір ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
5.1. Визначення дійсної вартості додаткового обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
5.2. Порядок укладення договору страхування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
5.3. Передстрахову експертиза (огляд ТЗ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
5.4. Визначення дійсної вартості ТЗ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
5.5. Визначення дійсної вартості додаткового обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
6. Розрахунок страхової премії .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
6.1. Індивідуальний тариф ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
6.2. Базовий тариф ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2
6.3. Поправочні коефіцієнти, які застосовуються для всіх типів страхувальників, умов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
6.4. Страхування додаткового обладнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3
6.5. Страхування за ризиком "Нещасний випадок" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 2
7. Оформлення страхового поліса ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 9
7.1. Комплект документів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 2
8. ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ ... ... ... ... ... ... .... 9
8.1. Опис програми «Організація продажів Каско через офісний канал» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
6.2. Опис програми страхування «Еталон АВТОКАСКО» ... ... ... ... ... .. 2
9. Приклади ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
10. Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 9
11. Права та обов'язки Сторін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
12. Порядок розгляду спорів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
закінчення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

ВСТУП
Страхування - сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливого збитку, нанесеного суб'єктом господарювання, або вирівнювання втрат у сімейних доходах у зв'язку з наслідками відбулися страхових випадків.
Страхування - специфічна сфера, яка має свої ланки:
1) Соціальне страхування (всі методи);
2) Особисте страхування;
3) Майнове страхування;
4) Страхування відповідальності;
5) Страхування підприємницьких ризиків.
Російський ринок добровільного страхування автотранспортних засобів пропонує своїм покупцям велику кількість страхових програм КАСКО, що розрізняються умовами, сервісом і тарифами. Ні для кого не секрет, що тарифи на страхування одного і того ж автомобіля в різних страхових компаніях можуть відрізнятися часом в 2-2,5 рази. Саме ця обставина змушує потенційного Страхувальника перед покупкою поліса КАСКО ознайомитися з тарифами та умовами дюжини страхових компаній. Розглянемо програму страхування АВТОКОСКО на прикладі ТОВ «Росгосстрах - Столиця»

1. Загальні положення
Структурні підрозділи системи Росгосстраха укладають з фізичними та юридичними особами стандартні договори страхування транспортних засобів, на підставі Правил добровільного страхування транспортних засобів № 158 від 28 червня 2006р., На умовах страхового продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ».
У рамках страхового продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ» договори страхування ТЗ можуть укладатися на умовах: Варіант «А», Варіант «Б», Варіант «Д», при цьому співробітник Росгосстраха несе відповідальність за:
- Правильність визначення страхової вартості ТЗ;
- Правильність розрахунку страхової премії;
- Правильність оформлення страхової документації.
1.1. Страхувальник (вигодонабувач)
У договорі страхування транспортних засобів страхувальником (вигодонабувачем) може бути:
Дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку (в тому числі підприємець без утворення юридичної особи)
- Власник ТЗ;
- Володіє ТЗ на підставі нотаріально засвідченої довіреності;
- Володіє ТЗ на підставі договору оренди, лізингу, прокату, іншого.
Юридична особа -
- Власник ТЗ;
- Володіє ТЗ на підставі договору оренди, лізингу, іншого.
Страхувальником може бути особа, яка керує ТЗ на підставі довіреності простої письмової форми, за умови, що в якості Вигодонабувача за договором страхування буде вказана особа, що має страховий інтерес.
Страхувальник має право доручити заповнення заяви на страхування, підписання договору страхування, а також оплату страхової премії, іншій особі.
Укладення договору такими особами може здійснюватися на підставі довіреності на право здійснення зазначених дій простої письмової форми, виданої Страхувальником. Якщо Страхувальником є ​​юридична особа, дана довіреність має бути завірена печаткою Страхувальника.
Вигодонабувачем не може бути:
- Водій, що керує ТЗ на підставі довіреності простої письмової форми на право керування ТЗ;
- Водій ТЗ, що належить юридичній особі, що працює за наймом у даної юридичної особи.
По ризику «Нещасний випадок» Вигодонабувачами є Застраховані особи.
По ризику «ДС АГО» Вигодонабувачами є потерпілі особи.

1.2. Особа, допущена до керування ТЗ

Особи, допущені до управління - фізичні особи, зазначені в заяві на страхування та страховому полісі, що мають водійські посвідчення відповідної категорії, та керуючі застрахованим ТЗ на законній підставі.
Такою особою може бути:
- Власник ТЗ;
- Особа, яка має нотаріально посвідчену довіреність або довіреність простої письмової форми на право керування ТЗ;
- Особа, яка має шляховий лист.
Якщо договір страхування укладено з фізичною особою, то його дія поширюється лише на осіб, допущених до управління.
Страхувальник (вигодонабувач), якщо він має намір керувати ТЗ, повинен бути внесений до списку осіб, допущених до управління.
Якщо договір страхування укладено з юридичною особою, то особами, допущеними до управління, можуть бути:
- Фізичні особи, які працюють у страхувальника за трудовим або цивільно-правовим договором і мають довіреність або дорожній лист, виданий страхувальником;
- Фізичні особи, що уклали із Страхувальником договір оренди, лізингу і т.п. на застрахований ТЗ. При цьому Страхувальник повинен виступати по відношенню до даних осіб в якості орендодавця, лізингодавця і т.п.;
- Фізичні особи, які працюють за трудовим або цивільно-правовим договором у юридичної особи, яка уклала із Страховиком договір оренди, лізингу і т.п. на застрахований ТЗ. При цьому Страхувальник повинен виступати по відношенню до даної особи в якості орендодавця, лізингодавця і т.п.

1.3. Застрахована особа

Застрахована особа - водій та / або пасажири ТЗ, щодо яких застрахований ризик «НС».

1.4. Транспортні засоби, що приймаються на страхування

Підлягають реєстрації в ГИБДД:
- Легкові автомобілі вітчизняного та іноземного виробництва (ТЗ категорії «В»);
- Вантажні автомобілі та автобуси вітчизняного та іноземного виробництва (ТЗ категорії «С», «D»);
- Причепи і напівпричепи;
Ті, хто має паспорт самохідної машини (ПСМ) і проходять державну реєстрацію в органах державного нагляду за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки в РФ (у Держтехнагляді):
- Сільськогосподарська, будівельна та інша спецтехніка (в тому числі, трактори, грейдери, екскаватори, комбайни, сівалки тощо).
На страхування також приймається додаткове обладнання, встановлене на ТЗ.

1.5. Транспортні засоби, які не приймаються на страхування

Не підлягають реєстрації в ГИБДД або Держтехнагляді.
Автомобілі, щодо яких існують митні обмеження, а також які знаходяться в базі даних викрадених ТЗ МВС та Інтерполу.
При страхуванні ТЗ іноземного виробництва особливу увагу слід звернути:
- На графу 19 ​​ПТС, в якій повинна бути проставлена ​​відмітка про відсутність митних обмежень щодо ТЗ, і про можливість його відчуження
- На наявність відміток на полях ПТС, які вказують на те, що ТЗ знаходиться в базі даних Інтерполу, або на те, що ідентифікаційний номер ТЗ був змінений.

2. умови стандартного договору страхування, що укладається в рамках страхового продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ»

У рамках страхового продукту Росгосстрах АВТО договори страхування ТЗ можуть укладатися на умовах: Варіант «А», Варіант «Б».

Відмінності можна побачити, розглядаючи порівняльну таблицю умов і особливостей страхування при укладанні договорів по Варіанту «А», Варіанту «Б»

2.1. Порівняльна характеристика Варіантів страхування транспортних засобів.

Варіант «А»
Варіант «Б»
Страхова сума і страхова вартість
Страхова сума встановлюється в розмірі дійсної вартості ТЗ.
Можливість недострахованія не передбачається.
Страхова сума за ризиками КАСКО / Збиток - агрегатна або Неагрегатна
Страхова сума за ДО і НС - агрегатна
Страхова сума встановлюється в розмірі, що не перевищує дійсну вартість ТЗ.
Можливо
недострахування, але значення коефіцієнта пропорційності не може бути менше 0,5.
Страхова сума за ризиками КАСКО / Збиток - агрегатна
Страхова сума за ДО і НС - агрегатна
Франшиза
Безумовна франшиза, за угодою сторін.
Безумовна франшиза, за угодою сторін.
Обмеження щодо прийняття на страхування
ТЗ, з дати виробництва (року виготовлення) яких пройшло не більше 7 років включно
ТЗ, з дати виробництва (року виготовлення) яких пройшло не більше 10 років включно
Страхова премія
Сплата одноразово або в розстрочку, за угодою сторін
Сплата одноразово або в розстрочку, за угодою сторін
Страхові ризики
КАСКО
Збиток
Доп. обладнання
НС
КАСКО
Збиток
Доп. обладнання
НС
Страхова виплата
Калькуляція страховика
Незалежна експертиза
СТОА страховика
СТОА страхувальника
Виплата за ризиком «Збиток» - без урахування зносу
Калькуляція страховика
Виплата за ризиком «Збиток» - з урахуванням зносу
Компенсація витрат по евакуації ТЗ
3000 рублів
1500 рублів
Увага! При укладанні договору страхування на умовах страхування Варіант Б забороняється встановлювати страхову суму по ризику Каско / Збиток у розмірі, меншому 50% дійсної вартості ТЗ (значення Коефіцієнту пропорційності не може встановлюватися в розмірі, меншому 0,5).
При укладанні договору страхування на умовах страхування Варіант А страхування на неповну вартість ТЗ забороняється.

3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
За Справжнім Правил страховими випадками визнаються::
Загибель або пошкодження ТЗ, а також встановленого на ньому додаткового обладнання, в результаті:
А) Аварії;
Аварією стосовно до цих Правил визнається ушкодження або загибель ТЗ в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в тому числі, пожежі в результаті ДТП, зіткнення з іншим ТЗ, наїзду (удару) на нерухомі або рухомі предмети (споруди, перешкоди, тварин) , перекидання, падіння будь-яких предметів, в тому числі, дерев, снігу і льоду, викиду гравію та каміння з-під коліс транспорту, падіння у воду, провалу під лід.
б) Стихійних лих (землетрусу; виверження вулканів, зсуву; обвалів; сходу лавин; бурі; смерчу; урагану; штормового, шквального вітру; тайфуну; паводку; повені; граду; дії підгрунтових вод; сходу селевих потоків; цунамі);
в) Пожежі, вибуху;
г) Протиправних дій третіх осіб (в тому числі, пошкодження або загибель ТЗ в результаті дій невстановлених осіб), включаючи підпал, підрив, а також розкрадання окремих деталей, в тому числі, Додаткового обладнання;
3.1.1. Втрата застрахованого ТЗ та Додаткового обладнання в результаті розкрадання (крадіжки, грабежу, розбою) або викрадення;
3.1.2. Заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованих осіб, що відбулося внаслідок подій, перерахованих у п. 18.1. «А» - «в» цих Правил, а також в результаті втрати застрахованого транспортного засобу внаслідок розбою і грабежу;
3.2. РИЗИКИ:
а) «Збиток» - пошкодження або загибель застрахованого ТЗ або його окремих деталей, в тому числі Додаткового обладнання, в результаті подій, перерахованих у п. 18.1. цих Правил.
б) «Розкрадання» - втрата застрахованого ТЗ та Додаткового обладнання в результаті подій, перерахованих у п. 18.2. цих Правил.
У разі страхування ТЗ за ризиком «Викрадення» до реєстрації ТЗ в органах ДАІ, обов'язок Страховика по здійсненню страхової виплати настає за цим ризиком тільки після реєстрації ТЗ в органах ДАІ, якщо інше не передбачено Договором страхування.
в) «Каско» - страхування ТЗ та Додаткового устаткування одночасно за ризиками «Розкрадання» і «Збитки».
г) «Нещасний випадок» - заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованих осіб, що відбулося в результаті подій, перерахованих у п. 18.1. «А» - «в» цих Правил, а також в результаті втрати застрахованого транспортного засобу внаслідок розбою і грабежу.
Страхування за ризиком «Нещасний випадок» може здійснюватися лише за умови одночасного страхування самого ТЗ. При цьому водій та / або пасажири вважаються застрахованими від нещасного випадку, що стався в результаті настання тих же подій і від тих же ризиків, від яких застраховано ТЗ.
Страхування додаткового обладнання, встановленого на застрахованому ТЗ, може проводитися на випадок його пошкодження, загибелі або розкрадання в результаті подій, перерахованих у п.п. 18.1., 18.2. цих Правил.
Додаткове обладнання ТЗ може бути застраховане тільки за умови одночасного страхування самого ТЗ. При цьому Додаткове обладнання вважається застрахованим на випадок настання тих же подій і з тих самих ризиків, що і ТЗ, на якому воно встановлене.

4. Особливості прийому на страхування по ризиках

4.1. Особливості прийому на страхування за ризиком «Збиток».

Договір страхування за ризиком «Збиток» може бути укладений щодо ТЗ:
- Зареєстрованих в ГИБДД або Держтехнагляді;
- На які в установленому порядку видано знак «Транзит», термін дії якого не закінчився. У цьому випадку страхувальник зобов'язаний протягом 7 робочих днів після реєстрації ТЗ повідомити Страховику державний реєстраційний знак ТЗ, а також серію і номер Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

4.2. Особливості прийому на страхування за ризиком «Каско».

При укладенні договору за ризиком «Каско» до страхується ТЗ пред'являються такі обов'язкові вимоги:
- ТС повинне бути зареєстроване в ГИБДД або Держтехнагляді.
Допускається укладення договору страхування за ризиком «Каско». У цьому випадку обов'язок Страховика по здійсненню страхової виплати за ризиком «Викрадення» поширюється лише на страхові випадки, які настали після реєстрації ТЗ в ГИБДД / Держтехнагляді, про що в договорі страхування робиться відповідний запис.
- Легкові ТЗ повинні відповідати вимогам до наявності протиугінних систем, відповідно до вимог, що пред'являються до ТЗ відповідної групи.
- Страхувальник повинен мати в наявності повний комплект ключів.
Якщо договір укладається з умовою зберігання ТЗ в нічний час з 00ч.00мін. до 06ч. 00мін. на стоянці, що охороняється / гаражі (в т. ч. типу «Ракушка», «Пенал» і т.п.), в полісі про це в обов'язковому порядку робиться відмітка.
Під умовою зберігання ТЗ на стоянці, що охороняється в нічний час з 00ч.00мін. до 06ч.00мін. розуміється знаходження застрахованого ТЗ на спеціально призначеної для зберігання / стоянки ТЗ території, яка має сукупністю наступних ознак:
- Має стаціонарну огорожу по периметру;
- Має визначений і контрольований співробітником стоянки в'їзд і виїзд, обладнаний пропускним (шлагбаум) або закривається (ворота) пристроєм;
- В'їзд на територію здійснюється з метою залишення ТЗ на зберігання на певний період часу за фіксовану плату;
- Виїзд з території здійснюється за пред'явленням реєстраційних документів на ТЗ (свідоцтво про реєстрацію) або регламентується іншим чином.
Зберіганням ТЗ на стоянці, що охороняється в нічний час є також залишення ТЗ на території:
- Гаражно-будівельних і гаражних кооперативів поза приміщенням гаражів («черепашок», «пеналів»), при дотриманні умов, встановлених п.п.1 цього пункту (за винятком умови про фіксовану оплату за послуги зі зберігання ТЗ);
- Земельної ділянки, розташованої спільно з індивідуальним житловим будинком / будовою, за наявності замикаються воріт і стаціонарного огорожі по периметру ділянки.
Не визнаються стоянкою, що:
- Ділянки, що прилягають до доріг, що мають позначення відповідно до Правил дорожнього руху РФ і призначені для стоянки ТЗ;
- Наземні і підземні парковки, прилеглі та / або пов'язані з торговим точкам, розважальним / ігровим комплексам, місць відпочинку, призначені для залишення ТЗ на час відвідування зазначених організацій / місць.

4.3. Особливості страхування додаткового обладнання.

Додаткове обладнання - обладнання, що не входить в заводську комплектацію ТЗ, тобто встановлене не при виробництві (зборці) ТЗ заводом - виробником ТЗ (зазначених у п. 15 ПТС) і не є легкознімним [1].
Страхування додаткового обладнання здійснюється тільки за умови страхування самого транспортного засобу і вважається застрахованим тільки за тими ж ризикам, за якими застраховано ТЗ.
Перелік і вартість застрахованого додаткового устаткування зазначається в заяві на страхування та страховому полісі. ТЗ.

4.4. Особливості страхування за ризиком «Нещасний випадок»

Страхування за ризиком «Нещасний випадок» виконується тільки при одночасному страхуванні ТЗ за ризиком Збиток / Каско.
Страхова сума за ризиком «Нещасний випадок» встановлюється за згодою Страхувальника та Страховика і є агрегатної.
Водій та / або пасажири ТЗ вважаються застрахованими від нещасного випадку, що стався в результаті настання тих же ризиків, від яких застраховано ТЗ.
Страхування від нещасного випадку може здійснюватися за системою місць або за паушальною системі.
4.4.1. Система місць.
При страхуванні за системою місць в договорі страхування узгоджується страхова сума на кожне застраховане місце в ТЗ.
У стандартному договорі може бути застраховано:
- Місце водія
- Місце пасажира на передньому сидінні
- Заднє сидіння.
Наприклад: Застраховані особи - водій, пасажир на передньому сидінні, пасажири на задньому сидінні.
Страхова сума на місце водія = 5 000 дол США,
Страхова сума на місце пасажира на передньому сидінні = 5 000 дол США,
Страхова сума на заднє сидіння = 10 000 дол США.
Страхова сума за ризиком «Нещасний випадок» = 20 000 дол США.
4.4.2.Паушальная система.
При укладанні Договору страхування за паушальною системі в Договорі встановлюється загальна на всіх застрахованих осіб страхова сума. При цьому водій і кожний з пасажирів, що постраждали при страховому випадку, вважаються застрахованими:
- У розмірі 40% від страхової суми, якщо постраждало одне Застрахована особа;
- У розмірі 35% від страхової суми, якщо постраждало двоє Застрахованих осіб;
- У розмірі 30% від страхової суми, якщо постраждало троє Застрахованих осіб;
- У рівних частках від страхової суми, якщо постраждало більше трьох Застрахованих осіб.
Кількість Застрахованих осіб не може перевищувати допустимий, відповідно до нормативів, встановлених заводом-виробником, кількість посадкових місць ТЗ.

4.5. Особливості страхування за ризиком «ДС АГО»

По ризику «ДС АГО» договір укладається на умовах страхового продукту Росгосстрах АВТО «ПЛЮС», відповідно до затверджених у системі Росгосстраха по даному продукту нормативними документами.
При укладанні договору страхування ТЗ з включеним в обсяг страхового покриття ризиком «ДС АГО» дотримання вимог:
- Про аналогічне в укладеному полісі ОС АГО списку осіб, допущених до управління ТЗ;
- Про аналогічне в укладеному полісі ОС АГО терміні страхування
не є обов'язковим.

5. Стандартний договір
Договір страхування вступає в силу не раніше дати оплати страхової премії або першого страхового внеску, за умови проведення огляду ТЗ (передстрахову експертизи).
Оплата страхового полісу може бути здійснена готівкою або за безготівковим розрахунком.
Датою оплати вважається:
- При оплаті готівкою - час і дата оплати страхової премії або першого страхового внеску готівкою працівникові Росгосстраха;
- При безготівковій оплаті - 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем ​​перерахування грошових коштів.
При встановленні страхової суми в рублевому еквіваленті іноземної валюти сплата страхової премії (страхового внеску) здійснюється в рублях за офіційним курсом іноземних валют ЦБ РФ:
- На дату сплати при готівковому розрахунку;
- На дату виставлення рахунку на оплату страхової премії (страхового внеску) співробітником Росгосстраха при безготівковому розрахунку.
Страховий поліс видається Страхувальнику після пред'явлення страхувальником копії платіжного доручення або після пред'явлення оригіналу квитанції про оплату страхової премії або першого страхового внеску.

5.1. Особливості оплати в розстрочку

При укладанні договору страхування з умовою оплати в розстрочку сплата страхової премії проводиться в наступному порядку.
У разі сплати страхової премії двома платежами:
- Перший внесок сплачується при укладенні договору страхування у розмірі, не меншому 50% страхової премії;
- Другий внесок сплачується не пізніше, ніж протягом трьох місяців з початку страхування, відповідно до пункту 7 страхового поліса.
У разі сплати страхової премії трьома платежами:
- Перший внесок сплачується при укладенні договору страхування у розмірі, не меншому 40% страхової премії;
- Другий внесок сплачується не пізніше, ніж протягом трьох місяців з дати початку дії договору в розмірі, не меншому 30% страхової премії;
- Третій внесок - не пізніше, ніж протягом шести місяців з дати початку його дії.
Якщо договір страхування укладається на термін менше року, надання можливості оплати страхової премії в розстрочку - забороняється.

5.2. Порядок укладення договору страхування

Стандартний Договір укладається на підставі письмової заяви.
Заява заповнює і підписує страхувальник (або його представник).
Допускається заповнення заяви співробітником Росгосстраха зі слів Страхувальника, при цьому підпис Страхувальника на заяві обов'язкове.
При укладанні договору страхування Страхувальник подає оригінали або копії таких документів:
Страхувальник - фізична особа або підприємець без утворення юридичної особи
Страхувальник - юридична особа
паспорт або військовий квиток (для військовослужбовців)
свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ)
паспорт транспортного засобу (ПТС)
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
водійські посвідчення осіб, допущених до управління ТЗ
у разі якщо страхувальник не є власником ТЗ:
довіреність;
договір оренди, лізингу, прокату і т.п.
у разі якщо страхувальник не є власником ТЗ:
договір оренди, лізингу, прокату і т.п.
документи, що підтверджують вартість ТЗ,
а також додаткового обладнання, при їх наявності

5.3. Передстрахову експертиза (огляд ТЗ)

Проведення передстрахову експертизи при укладанні договору страхування ТЗ є обов'язковим.
Огляд ТЗ здійснюється на підставі та у відповідності до вимог чинної Інструкції з проведення передстрахову експертизи та / або інших затверджених у системі Росгосстраха нормативних документів. Складений за результатами огляду ТЗ Акт огляду прикладається до примірника договору Страховика.
Умови обов'язковості огляду ТЗ при внесенні змін або поновлення договору страхування викладені в таблиці:
Умови
Необхідність огляду ТЗ експертом Страховика
Термін поновлення договору страхування не прострочений:
· За попереднім договором не більше двох збитків за ризиками «каско» / «збиток», а також з додаткового обладнання
Огляд необов'язковий *
· За попереднім договором три і більше збитків за ризиками «каско» / «збиток», а також за «додаткового обладнання» і рівень збитковості до 150% включно
Огляд необов'язковий *
· За попереднім договором три і більше збитків за ризиками «каско», «збиток», а також за «додаткового обладнання» і рівень збитковості понад 150%
Огляд обов'язковий
Термін поновлення договору страхування прострочений
Огляд обов'язковий
Відмова від франшизи або зменшення розміру франшизи протягом терміну страхування
Огляд обов'язковий
* За умови, що відремонтоване ТЗ було пред'явлено для повторного огляду Страховику

5.4 Визначення дійсної вартості ТЗ

Дійсна вартість ТЗ - це його вартість на момент укладання договору страхування в даній конкретній місцевості. Страхова сума не може перевищувати дійсної вартості ТЗ.
Дійсна вартість може визначатися одним з таких способів:
- Виходячи з ринкової вартості ТЗ аналогічної марки і моделі, комплектації, пробігу, того ж року випуску та відповідних технічних характеристик, визначеної за даними, опублікованими у спеціальних періодичних виданнях, приписаних до використання у РГС. При відсутності відомостей в даних виданнях - використовуються інші довідкові видання, в тому числі, відомості з Інтернет-сайтів.
- Виходячи з вартості ТЗ аналогічної марки, моделі, комплектації і кузова в новому стані, встановленої офіційними дилерами на момент укладення договору, і зменшеної на відсоток зносу для ТЗ, зазначеного в заяві (відповідно до Таблиці зносу ТЗ)
Таблиця зносу транспортних засобів:
Тип ТЗ
Вік транспортного засобу, років *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Знос,%
Легкові ТЗ вітчизняного та іноземного виробництва, Додаткове обладнання
16
27
35
42
50
56
61
66
71
76
Автобуси, вантажні ТЗ вітчизняного та іноземного виробництва, спецтехніка (у т. ч., трактори та сільгосптехніка), причепи.
10
19
28
35
42
48
53
58
62
66
* Вік ТЗ визначається за роком його випуску.
У цьому випадку дійсна вартість ТЗ визначається наступним чином:
Дійсна вартість = Вартість ТЗ в новому стані * (100% -% зносу) / 100.
- На підставі довідки-рахунки, виданої організацією торгівлі, або договору купівлі-продажу - тільки при страхуванні нового ТЗ. [2]
- На підставі оцінки дійсної вартості ТЗ, виробленої незалежним оцінювачем.
- На підставі цін торгуючих організацій автосалонів - офіційних дилерів.

5.5. Визначення дійсної вартості додаткового обладнання

Дійсна вартість додаткового устаткування може визначатися:
- На підставі документів (чеки, рахунки тощо), що підтверджують цю вартість (копії відповідних документів повинні бути включені до Заяви);
- Виходячи з ринкової вартості додаткового обладнання аналогічної марки і моделі в новому стані на момент укладання договору страхування. У цьому випадку, якщо рік випуску (придбання, установки) додаткового обладнання не збігається з поточним роком, вартість додаткового обладнання зменшується на відсоток зносу відповідно до Таблиці зносу ТЗ (п. 9 цієї Інструкції).
- При визначенні дійсної вартості додаткового обладнання можуть бути враховані документально підтверджені витрати з його встановлення.

6. Розрахунок страхової премії
Розрахунок страхової премії здійснюється співробітником Росгосстраха на підставі відомостей, зазначених страхувальником в заяві, і за результатами огляду ТЗ, з використанням Тарифного керівництва і поправочного коефіцієнта за результатами проведення скорингу.
Загальні положення.
6.1. Індивідуальний тариф розраховується шляхом послідовного множення базового тарифу на відповідні значення всіх поправочних коефіцієнтів, застосовуваних до даного ризику, типу страхувальника, умовами страхування, типу каналу продажів (тип договору).
6.2. Базовий тариф.
6.2.1. Визначимо до якої групи належить ТЗ.
Групи для транспортних засобів іноземного виробництва

Група 1 (ІГ1)
Група 2 (ІГ2)
Группа3 (ІГ3)
Група 4 (ІГ4)
Група 5 (ІГ5)
Asia - Rocsta
Alfa Romeo
145, 146, 147
AUDI
А 2, 80, 90, 100, 200
Chevrolet
Aveo, Niva, Spark, Viva, Rezzo,
Alero, Cavalier, Evanda,
Lanos, Lacetti, Malibu, Metro
Citroen - всі моделі, крім C5, З 6, З 8 і Grand C4 Picasso
Dacia - всі моделі
Daewoo - всі моделі
Daihatsu - всі моделі
FIAT - всі моделі, крім Croma
Ford
Escort, Focus, Fiesta, Ka,
Focus C-Max, Fusion,
Puma, Scorpio, SteetKA, Tourneo
Hyundai
Accent, Atos, Elantra, Lantra, Getz, Pony,
Matrix, Sonata, Trajet, Verna
Iran Khodro - всі моделі
KIA
Avella Delta, Picanto,
Pride, Rio, Ceed, Shuma / Sephia
Spectra, Besta, Clarus,
Carens, Carnival, Cerato
Joice, Sportage / Grand Sportage,
Mazda
121, 2, 3, 323, Demio
Mini - всі моделі
Mitsubishi
Colt, Carisma, Lancer,
Space Star, Eclipse
Nissan
Micra, Almera, Almera Classic, Almera Tino, Sunny, Note, Cube, Tiida
Opel
Agila, Corsa, Astra,
Calibra, Combo, Meriva,
Tigra
Peugeot
106, 107,
205 Kasten, 206, 207, 306, 307, 405, 406, 1007, Partner
Proton - всі моделі
Renault
19, Clio, Logan, Symbol,
Twingo, Kangoo, Laguna,
Megane, Modus, Scenic
Rover
25, 45
Saturn - всі моделі
SEAT
Arosa, Cordoba, Ibiza.
Leon
Skoda
Fabia, Favorit, Felicia, Roomster
Smart - всі моделі
Suzuki
Baleno, Ignis, Swift, Jimny,
Wagon R, Liana, Samurai,
Vitara, SX 4
Tata - всі моделі
Toyota
Auris, Corolla, Carina, Prius, Picnic, Platz,
Yaris, Yaris Verso
Volkswagen
Fox, Pointer, Gol, Bora, Jetta (до 2006 р.в.), Caddy, Lupo, Polo, Vento, Golf
Легкові ТЗ виробництва КНР (Китай):
Great Wall, Tianma, BYD,
Admiral, Flyer, Derways,
Hafei, Dadi, FAW, Tianye,
Xin Kai, Chery - всі моделі
Донінвест - всі моделі
* «Група ризику»:
Chevrolet
Niva
Mitsubishi
Lancer
Toyota
Corolla
Volkswagen
Golf
Daewoo
Nexia
Alfa Romeo
155, 156, 159, 164, 166,
169, GT, GTV, Brera, Spider
AUDI
A 3, А 4, ТТ, A5, S 3
BMW
1xx, 3xx, 5xx,
Buick - всі моделі
Chevrolet
AstroVan, Blazer,
Caprice, Impala, Lumina, S10, Tracker, TrailBlazer,
TransSport, Avalanche, Camaro, Corvette, Captiva, Epica
Chrysler - всі моделі
Citroen
C5, З 6, З 8 і Grand C4 Picasso
Dodge - всі моделі
Eagle - всі моделі
FIAT
Croma
Ford
Cougar, Crown Victoria,
Galaxy, Maverick, Mondeo, Mustang, Probe
Ranger, Taurus, Windstar,
S-Max, Escape
GMC - всі моделі
Honda - всі моделі,
крім Legend
Hyundai
Coupe, Tiburon, NF, XG
Galloper, TG / Grandeur,
Santa Fe, Terrakan, Tucson, Veracrus
Isuzu - всі моделі
Jaguar
X-type
Jeep - всі моделі
KIA
Opirus, Potentia, Sorento
Magentis
Lancia - всі моделі
Land Rover
Defender, Freelander
Lexus
IS, GS, ES
Lincoln - всі моделі
Lotus - всі моделі
Mazda
626, Premacy,
5, 6, 929, MPV,
MX3, MX5, MX6, CX7,
RX7, RX8, Tribute,
Xedos 6 / 9, B2500
Mercedes-Benz
A-klasse,
B-klasse,
C-klasse, E-klasse,
R-klasse,
CLK, SLK
Mercury - всі моделі
MG - всі моделі
Mitsubishi
3000GT, Diamante,
Galant, Grandis, L200,
Outlander, Lancer EVO,
Endeavor, Sigma,
Pajero / Montero,
Pajero Sport,
Pajero Pinin / IO,
Space Wagon, Sigma, Space Gear
Nissan
100/200/300, Altima,
Qashqai, Rogue,
Maxima, Navara, Primera, Skyline, Teana, Terrano,
X-Trail/Xterra, Prairie,
Presage, Largo, Crew, Elgrand,
Oldsmobile - всі моделі
Opel
Antara, Vectra, Frontera,
Monterey, Omega,
Signum, Sintra, Zafira
Peugeot
407,
605, 607, 806, 807
Plymouth - всі моделі
Pontiac - всі моделі
Renault
Avantime, Espace, Grand Scenic, Safrane, Sport Spider, Vel Satis
Rover
75
SAAB - всі моделі
SEAT
Alhambra, Altea,
Toledo
Skoda
Octavia, Superb
Ssang Yong - всі моделі
Subaru - всі моделі
Suzuki
Grand Vitara,
Grand Vitara XL7
Toyota
Avensis, Avallon, Camry, Previa,
Celica, Corolla Verso,
HiAce, HiLux,
Highlander, RAV 4,
4-Ranner, Sienna,
Volkswagen
Corrado, Passat, Sharan, Touran, Tiguan,
New Beetle, Eos,
Jetta (з 2006 р.в.)
Volvo
З 30, S 40, V 40, V 50,
850, 940, 960,
S 60, S 70, S 90,
C 70, V 70, V 90,
* «Група ризику»:
BMW
5 серії
TOYOTA:
Avensis, Camry, RAV 4
HONDA:
Accord, CR-V
VW:
Passat
AUDI:
A 4
MAZDA
6
MERCEDES-BENZ:
E-klasse
MITSUBISHI
Pajero, Montero
AC - всі моделі
Acura - всі моделі
Aston Martin - всі моделі
AUDIS 4, RS 4, A 6, S 6, RS 6,
A 8, S 8, Allroad,
Q 7
Bentley - всі моделі
BMW
6xx, 7xx, 8xx, M3, M5,
M6, Z3, Z4, Z8,
X3, X5
Bugatti - всі моделі
Cadillac - всі моделі
Chevrolet
Tahoe,
Suburban / Silverado
Ferrari - всі моделі
Ford
Explorer,
Excursion, Expedition
Honda
Legend
Hummer - всі моделі
Infinity - всі моделі
Jaguar
S-type, Sovereign
XJ / XK
Lamborghini - всі моделі
Land Rover
Discovery,
Range Rover,
Range Rover Sport
Lexus
GX, LS, LX, RX,
SC
Maserati - всі моделі
Maybach - всі моделі
Mercedes-Benz
G-klasse,
GL-klasse,
M-klasse,
S-klasse,
CL, SL, CLS,
SLR McLaren
Nissan
Pathfinder, Armada / Titan, Murano, Patrol
Quest, 350Z
Porsche - всі моделі
Rolls-Royce - всі моделі
Toyota
Sienna, Sequoia,
Land Cruiser,
Land Cruiser Prado
TVR - всі моделі
Volkswagen
Phaeton, W 12,
Touareg
Volvo
S 80, XC 60, XC 70, XC 90
* «Група ризику»:
TOYOTA:
Land Cruiser
LEXUS:
RX, LX, GX
AUDI:
A 6, S 6, RS 6,
A 8, S 8, Q 7
PORSCHE:
Cayenne
BMW:
X 5, 7xx
MERCEDES-BENZ:
G-klasse,
GL-klasse,
M-klasse,
S-klasse (W220)
VW:
Touareg
Мікроавтобуси (з числом пасажирських місць до 18 включно)
Вантажні автомобілі та вантажні мікроавтобуси
вантажопідйомністю до 3,5 т

Автобуси (з кількістю пасажирських місць більше 18)
Вантажні автомобілі вантажопідйомністю
понад 3,5 т
Вимоги, що пред'являються до протівоугонним системам (при страхуванні КАСКО).
Для ТЗ групи 1.
Місце нічного зберігання ТЗ - будь-яке.
На ТЗ повинна бути встановлена ​​електронна протиугінна система - будь-яка, в т.ч. і заводська (штатна).
Для Chevrolet-Niva, а також Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer і VW Golf з терміном експлуатації не більше 3-х років повинна бути встановлена ​​одна з нижче перелічених систем:
1. Електронна протиугінна система з переносною міткою, наприклад: Excellent Capital 2, Continent 2; Fortress Transponder; Reef; Black Bug 71 серії; Guard; MED c заглибним іммобілайзером в бензобак.
2. Будь-яка електронна протиугінна система ОБОВ'ЯЗКОВО з додатковим механічним стаціонарним пристроєм (замок на капот, КПП, рульовий вал)
Для ТЗ групи 2.
Місце нічного зберігання ТЗ - будь-яке.
На ТЗ повинні бути встановлені іммобілайзер і електронна протиугінна система - будь-яка, в т.ч. і заводська (штатна).
Для наступних ТЗ («група ризику») дійсною вартістю на момент страхування не менше 15 000 доларів США:
AUDI BMW TOYOTA: HONDA VOLKSWAGEN MITSUBISHI
А4 5 серії Avensis, Accord, Passat Pajero / Montero
Camry, CR-V
RAV 4
MAZDA 6 MERCEDES
(До 3 років експлуатації) E-klasse
Додатково до штатної ЕПС повинна бути встановлена ​​одна з нижче перелічених систем:
1. Електронна протиугінна система з переносною міткою, наприклад: Excellent Capital 2, Continent 2; Fortress Transponder; Reef; Black Bug 71 серії; Guard; MED c заглибним іммобілайзером в бензобак
2. Протиугінна система Техноблок.
3. Супутникове пошукова система.
4. Механічне протиугінний пристрій (замок капота, КПП, рульового валу) - тільки для ТЗ Mazda 6
Для ТЗ групи 3.
Місце нічного зберігання ТЗ - будь-яке.
На ТЗ повинні бути встановлені іммобілайзер і електронна протиугінна система - будь-яка, в т.ч. і заводська (штатна).
Для транспортних засобів:
Повинна бути встановлена ​​супутникова Пошукова система або протиугінна система Техноблок
Для транспортних засобів:
AUDI BMW MERCEDES
А6 після 2004 р. в 7xx G-klasse (крім G500)
А8 після 2005 р. в M-klasse (W164)
S8 після 2005 р.в
Додатково до штатної ЕПС повинна бути встановлена ​​одна з нижче перелічених систем:
1. Електронна протиугінна система з переносною міткою, наприклад:
Excellent Capital 2, Continent 2; Fortress Transponder; Reef; Black Bug 71 серії; Guard з додатковим механічним стаціонарним пристроєм (замок на капот, КПП, рульовий вал)
2. Супутникове пошукова система.
3. Протиугінна система Техноблок.
Для ТЗ групи 4 і 5.
Місце нічного зберігання ТЗ - будь-яке.
На ТЗ повинно бути встановлене будь протиугінний пристрій - механічне або електронне, на вибір Страхувальника.
Групи для транспортних засобів вітчизняного виробництва,
а також для причепів і напівпричепів незалежно від країни виробництва.
Група 6 (ОГ1)
Група 7 (ОГ2)
Група 8 (ОГ3)
Група 9 (ОГ4)
Група 10 (ОГ5)
ВАЗ 2110
ВАЗ 2111
ВАЗ 2112
та їх модифікації
ВАЗ 2108
ВАЗ 2109
ВАЗ 21099
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
та їх модифікації
ВАЗ 1118
«Калина»
ВАЗ 2170
«Пріора»
ВАЗ 2104х
ВАЗ 2105х
ВАЗ 2106х
ВАЗ 2107х
ВАЗ 2121х
ВАЗ 2120
«Надія»
ВАЗ 21213, 21214
ВАЗ 2131
ВАЗ 2329, 2364

АЗЛК 2141 і його модифікації
«Святогор»
ГАЗ 3102, 3110 і їх модифікації
(Всі моделі)
ІЖ
ВАЗ 1111 (Ока) і його модифікації
ЗАЗ (Таврія)-всі моделі
УАЗ (легкові)
ВІС 2345
ВІС 1706
ВІС 2347
Мікроавтобуси (з числом пасажирських місць до 18 включно)
Вантажні автомобілі
і вантажні мікроавтобуси
вантажопідйомністю до 3,5 т.
ГАЗ 22 .., 27 .., 32 .., 3302,
УАЗ 22 .., 33 .., 37 ..
39 ..
ЗИЛ 5301 («Бичок») та його аналоги
Автобуси (з кількістю пасажирських місць більше 18)
Вантажні автомобілі з вантажопідйомністю понад 3,5 т.
Причепи і напівпричепи вітчизняного та іноземного виробництва для легкових і вантажних ТЗ
Вимоги, що пред'являються до протівоугонним системам (при страхуванні КАСКО).
Для ТЗ групи 1.
Місце нічного зберігання - будь-яке.
На ТЗ з терміном експлуатації не більше 3-х років повинна бути встановлена ​​електронна протиугінна система (іммобілайзер + сигналізація) і будь-стаціонарне механічне протиугінний пристрій (на вибір Страхувальника).
На ТЗ з терміном експлуатації більше 3-х років - електронна протиугінна система.
Для ТЗ групи 2.
Місце нічного зберігання ТЗ - будь-яке.
ВАЗ 2104х, ВАЗ 2105х, ВАЗ 2106х, ВАЗ 2107х, ВАЗ 2121х, ГАЗ 3102х, ГАЗ 3110х, УАЗ «Патріот» - електронна протиугінна система.
Для інших ТЗ - будь-яке протиугінний пристрій (механічний або електронний).
Для групи 3 установка протиугінних систем (пристроїв) не обов'язкова.

Таблиця А. Базові тарифи по страхуванню ТЗ поВаріанту «А» (Столиця)
Група ТЗ `
Кількість повних років експлуатації ТЗ ``
0
1
2
3
4
5
6
7
Види Ризиків
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
ІГ 1
10,21
9,21
11,71
10,71
13,11
12,21
14,71
13,71
16,32
15,42
18,62
17,82
20,92
20,12
23,22
22,52
ІГ 2
9,1
7,13
10,24
8,17
11,27
9,31
12,41
10,55
13,65
11,79
15,41
13,65
16,52
14,91
18,12
16,72
ІГ 3
7,55
5,79
8,38
6,72
9,31
7,65
10,24
8,58
11,27
9,62
12,61
11,06
13,96
12,61
15,41
14,06
ІГ 4
7,51
6,71
8,21
7,41
8,91
8,11
9,61
8,91
10,31
9,61
11,01
10,41
12,11
11,41
13,11
12,51
ІГ 5
4,2
3,8
4,6
4,2
5,01
4,6
5,41
5,01
5,81
5,41
6,21
5,81
6,71
6,41
7,31
7,01
ОГ 1
10,91
9,71
12,61
11,31
14,11
12,81
15,72
14,51
17,42
16,22
19,92
18,72
22,32
21,22
24,82
23,82
ОГ 2
10,31
9,61
12,01
11,21
13,61
12,81
15,22
14,41
16,92
16,22
19,42
18,72
21,82
21,22
24,42
23,82
ОГ 3
8,21
7,71
9,01
8,51
9,81
9,31
10,81
10,31
11,71
11,31
12,81
12,31
14,11
13,71
15,42
15,02
ОГ 4
4,0
3,6
4,3
4,0
4,7
4,3
5,11
4,71
5,51
5,21
5,91
5,61
6,51
6,21
7,11
6,81
ОГ 5
2,8
2,7
3,1
3,0
3,3
3,3
3,7
3,6
4,0
3,9
4,4
4,3
4,8
4,8
5,31
5,21

Таблиця Б. Базові тарифи по страхуванню ТЗ за Варіанту «Б» (Столиця)
Група ТЗ `
Кількість повних років експлуатації ТЗ ``
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Види ризиків
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
Каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
каско,%
збиток,%
ІГ 1
9,71
8,71
10,61
9,71
11,61
10,61
12,51
11,51
13,21
12,31
14,41
13,51
15,52
14,71
16,42
15,72
17,92
17,22
19,42
18,72
21,52
20,82
ІГ 2
8,41
6,41
9,01
7,11
9,71
7,81
10,31
8,41
10,81
9,01
11,51
9,81
12,21
10,61
12,71
11,31
13,71
12,31
14,61
13,31
15,92
14,71
ІГ 3
6,91
5,21
7,41
5,81
8,01
6,31
8,41
6,81
8,91
7,34
9,41
8,01
10,01
8,61
10,41
9,21
11,71
10,51
12,71
11,51
13,91
12,71
ІГ 4
7,01
6,31
7,51
6,71
7,91
7,21
8,51
7,81
9,01
8,31
9,61
9,01
10,21
9,61
10,81
10,21
11,51
10,91
12,21
11,61
12,91
12,31
ІГ 5
3,9
3,5
4,2
3,8
4,4
4,0
4,7
4,3
5,01
4,6
5,31
4,9
5,61
5,31
6,01
5,61
6,31
6,01
6,71
6,31
7,01
6,71
ОГ 1
10,71
9,41
11,91
10,61
13,11
11,91
14,21
13,01
15,32
14,11
16,92
15,72
18,42
17,42
19,92
18,92
22,02
21,02
24,42
23,52
27,93
27,03
ОГ 2
9,71
9,01
10,91
10,21
12,21
11,51
13,31
12,61
14,41
13,71
16,12
15,52
17,82
17,12
19,42
18,82
21,62
21,02
24,32
23,52
27,93
27,03
ОГ 3
7,91
7,41
8,51
8,11
9,21
8,81
10,11
9,71
10,91
10,41
11,91
11,51
12,91
12,51
13,91
13,61
15,22
14,81
16,42
16,12
17,82
17,52
ОГ 4
3,8
3,4
4,1
3,7
4,4
4,0
4,7
4,3
5,01
4,6
5,41
5,01
5,81
5,41
6,21
5,81
6,61
6,31
7,01
6,71
7,51
7,31
Г 5
2,8
2,7
3,0
2,9
3,3
3,2
3,6
3,5
3,9
3,8
4,2
4,2
4,6
4,5
5,01
4,9
5,51
5,41
5,91
5,81
6,41
6,41

Значення базового тарифу визначається з Таблиць А і Б Тарифного керівництва, для цього необхідно врахувати наступне:
1) Виробник ТЗ (іноземного чи вітчизняного виробництва).
2). Тип ТЗ (легковий, автобус, мікроавтобус, вантажний, причіп / напівпричіп, спецтехніка).
З) Для легкових ТЗ - назви марки / моделі вказані в Додатку «Групи ТС» у відповідній групі ТЗ.
4) Для автобусів / мікроавтобусів необхідно знати кількість посадкових місць для віднесення до відповідної групи.
5) Для вантажних - необхідно знати вантажопідйомність.
Важливо! Вантажопідйомність визначається як різниця між максимальною спорядженою масою і масою без навантаження (відповідні поля 13 і 14 Паспорти транспортного засобу).
Рік випуску ТЗ для розрахунку терміну експлуатації. Порядок розрахунку терміну експлуатації вказаний в Інструкції з укладання договорів страхування ТЗ та заповнення страхової документації.
Умови страхування: Варіант «А» або «Б». При цьому врахувати обмеження по терміну експлуатації, передбачені умовами страхування.
Наприклад: ВАЗ 1118 "Калина» (Лада Калина), року випуску - 2005, ризик «КАСКО».
1. Вітчизняне ТЗ.
2. Легковий автомобіль. Група ТЗ - «ОГ1» (див. Додаток «Групи ТС» до Тарифного керівництва).
3. Рік випуску - 2005 (приймаємо як умова - 1 рік експлуатації).
4. Для отримання значення Базового тарифу необхідно в Таблиці А (Регіони) або Б (Регіони) Додатки до Тарифного керівництва знайти перетин стовпця «Кількість повних років експлуатації ТЗ» (до ризику «каско») і рядка, що відповідає певній Групі ТЗ «ОГ1».
5. Базовий Тариф - для умов Варіант «А» - 12%.
- Для умов Варіант «Б» - 11%.
6.3. Поправочні коефіцієнти, які застосовуються для всіх типів страхувальників, умов.
К1 - коефіцієнт за віком та стажу водіїв, допущених до керування ТЗ.
Коефіцієнт К1 регламентує знижку / надбавку до базового тарифу в залежності від стажу та віку водіїв, допущених до керування застрахованим ТЗ. Значення коефіцієнта наведено в Таблиці.
К1
ТЗ фізичних осіб
Стаж водіння, років (визначається за водієві з найменшим стажем і / або віком)
Вік водія, років
Менше 2 років
Від 2 років до 4 років включно
Від 5 років до 9 років включно
10 років і більше
До 22
1,6
1,15
Від 22 до 28
1,4
1,05
1,0
1,0
Від 28 до 65
1,3
1,0
0,95
0,9
Понад 65
1,5
1,1
1,05
1,0
ТЗ юридичних осіб
0,9
- Значення стажу осіб, допущених до керування ТЗ, наводяться у стовпцях і діляться на 4 діапазону:
а) Менш 2-х років (від 0 до 2 років).
б) від 2-х років включно, але менше 5.
в) Від 5 років включно, але менше 10.
г) Від 10 років включно і більше.
Важливо! Водійський стаж повинен бути підтверджений документально (посвідчення водія («права»), облікова картка водія).
- Значення віку осіб, допущених до керування ТЗ, наводяться у рядках Таблиці і розділені на 4 діапазону:
а) До 22 років.
б) Понад 22 років, але менше 28.
в) Понад 28 років, але менше 65.
г) Понад 65 років.
Якщо до керування ТЗ допущені особи різного віку і стажу, то необхідно: а) визначити значення коефіцієнта для кожної особи,
б) застосувати найбільший з отриманих коефіцієнтів.
Наприклад: У заяві на страхування Страхувальник вказує 3-х осіб, допущених до управління ТЗ:
1. Іванов Іван Іванович 35 років, стаж 10 років (К1 = 0,9).
2. Петров Петро Петрович 52 роки, стаж 1 рік (К1 = 1,3).
3. Сидоров Сергій Сергійович 60 років, стаж 25 років (К1 = 1,0).
Для договору страхування значення К1 = 1,3 (за Петрову П.П.).
Важливо! Не допускається укладання договору страхування для ТЗ фізичних осіб без вказівки ПІБ, стажу водіння та віку конкретних водіїв, допущених до керування ТЗ, тобто добровільне страхування ТЗ за всіма ризиками без вказівки водіїв (за аналогією зі страхуванням ОСАГО "без обмеження").
Важливо! Індивідуальні підприємці (ІП, ПБОЮЛ, ПП і т.д.) відносяться до фізичних осіб.
Замість застосування підвищувального коефіцієнта за стажем та віком (К1) допускається страхування за ризиками «КАСКО», «збиток» із застосуванням безумовної франшизи:
- 3% від страхової суми при значеннях К1 від 1,15 до 1,6,
- 1,5% від страхової суми при значеннях К1 від 1,05 до 1,1.
При цьому право вибору надається Страхувальнику.
Важливо! При заміні значення К1> 1 шляхом застосування франшизи, коефіцієнт К4 не застосовується.
Наприклад: Розглянутий раніше випадок:
У заяві на страхування Страхувальник вказує 3-х осіб, допущених до управління ТЗ:
1. Іванов Іван Іванович 35 років, стаж 10 років (К1 = 0,9).
2. Петров Петро Петрович 52 роки, стаж 1 рік (К1 = 1,3).
3. Сидоров Сергій Сергійович 60 років, стаж 25 років (К1 = 1,0).
Для договору страхування значення К1 = 1,3 (за Петрову П.П.).
Можливе застосування величини безумовної франшизи в розмірі 3% від страхової суми і не застосовувати значення ні К1 ні К4.
К2 - коефіцієнт за кількістю застрахованих ТЗ (знижка за страхування парку ТЗ).
Величина знижки за страхування одним Страхувальником декількох ТЗ наведена в Таблиці
К2
Кількість застрахованих ТЗ
1-2
3-9
10-24
25 і більше
Значення коефіцієнта К2
1,0
0,95
0,90
0,80
Для фізичних осіб значення коефіцієнта (знижка) застосовується з моменту розрахунку індивідуального тарифу для чергового ТЗ, прийнятого на страхування, за умови, що загальна кількість діючих договорів страхування ТЗ, разом із прийнятим на страхування, буде потрапляти в діапазон стовпця таблиці.
Наприклад: Страхувальник страхує в Росгосстрахе 2 ТЗ за Каско / збитку - застосовується значення К2 = 1, при укладанні договору страхування на третє ТЗ, застосовується значення К2 = 0,95 при розрахунку для нього індивідуального тарифу.
Для юридичних осіб з кількістю застрахованих ТЗ, відповідним значенням, наведеним в Таблиці, застосовуються зазначені в таблиці значення поправочного коефіцієнта.
К3 - коефіцієнт залежно від терміну страхування.
У таблиці I.3.3. Тарифного керівництва вказані значення коефіцієнта при укладанні договору страхування тривалістю від 6 місяців до 1 року.
Термін страхування
до 6міс.
до 7мес.
до 8мес.
до 9міс.
до 10міс.
від 10міс.
К3
0,70
0,75
0,80
0,9
0,95
1
К4 - коефіцієнт, що враховує наявність безумовної франшизи у договорі страхування ТЗ (знижка за застосування безумовної франшизи). Таблиця I.3.4 ..
Тарифне керівництво передбачає величину франшизи, вираженої в відсотках від страхової суми ТЗ, прийнятого на страхування.
К4
Величина франшизи (у% від страхової суми)
Величина коефіцієнта К4
0
1
1
0,95
2
0,92
3
0,89
4
0,86
5
0,84
6
0,82
7
0,80
8
0,79
9
0,78
10
0,77
К5 - коефіцієнт, який відображає кількість і розмір страхових виплат за договором страхування, що передувало укладається.

К5

1.Категорія У0. Беззбиткове страхування
(У = 0) в протягом 1 року страхування
0,9
2. Спочатку укладений договір
1,00
3. Збиткове страхування (Y ¹ 0)
Кількість виплат за термін дії попереднього договору страхування
1
2
3
4
5 і більше
3.1. Категорія У1. Наявність виплат, при цьому сумарна виплата не перевищує 50% страхової премії (0 <У <50%)
0,95
0,98
1
1,1
1,2
3.2. Категорія У2. Наявність виплат, при цьому сумарна виплата більше 50%, але не перевищує 100% страхової премії (50% <У <100%)
1
1,05
1,1
1,2
1,3
3.3. Категорія У3. Наявність виплат, при цьому сумарна виплата понад 100%, але не перевищує 150% страхової премії (100% <У <150%)
1,1
1,3
1,7
2,0
2,5
3.4. Категорія У4. Наявність виплат, при цьому сумарна виплата більше 150%, але не перевищує 200% страхової премії (150% <У <200%)
1,3
1,4
1,8
2,1
2,7
3.5. Категорія У5. Наявність виплат, при цьому сумарна виплата понад 200% страхової премії (У> 200%)
1,5
2,0
2,5
2,7
3,0
Коефіцієнт регламентує величину знижки / надбавки в залежності від результатів закінчився попереднього договору страхування при поновленні страхування на черговий термін.
Таблиця значень коефіцієнта визначає значення коефіцієнта К5 для розрахунку індивідуального тарифу при поновленні договору страхування / поліса, термін дії якого закінчився, в залежності від категорії «збитковості» («У0» - «У5») і кількості страхових випадків (заявлених, але не врегульованих і врегульованих).
Категорія «У0» - застосовується при беззбиткове страхування ТЗ протягом не менше одного року, якщо виконується одна з умов:
а) Не було заявлено жодного збитку.
б) Страхувальник письмово відмовився від отримання страхової виплати.
При поновленні (пролонгації) беззбиткових договорів страхування застосовується «пільгова» пролонгація.
Категорії «У1» - «У5» визначаються виходячи зі співвідношення суми виплат страхового відшкодування за врегульованими випадків та сум оцінки збитку за заявленими, але неврегульованим збитків, за винятком сум по збитках (виплатних справах), за якими є можливість пред'явлення регресного позову до осіб, винним у заподіянні шкоди, до сплаченої страхової премії за даним ТЗ.
Під кількістю страхових випадків приймається загальна кількість страхових випадків.
Наприклад:
За минулому договором страхування (страхова премія 1000 рублів) заявлено 4 страхових події, з них:
- 1-й збиток врегульовано на суму 100 рублів,
- 2-й збиток не врегульовано (сума оцінки - 50 рублів),
- 3-й - врегульовано і «регресний» на суму 100 рублів,
- 4-й - не врегульовано у зв'язку з відмовою страхувальника (сума оцінки 10 рублів).
При поновленні договору необхідно визначити значення К5. Для цього визначити:
1. Кількість заявлених і урегульованих випадків: 4.
2. Суму страхових виплат (за винятком регресів і відмов): 150 рублів (сума 1-го і 2-го збитків).
3. Ставлення сум виплат до страхової премії: 150/1000 х 100% = 15%.
4. Присвоїти категорію з таблиці: 0 <15% <50% - «У1».
5. Значення коефіцієнта К5 - перетин стовпця «4» (кількість випадків) і рядки «У1»: К5 = 1,1.
6.3. 1. Пролонгація (поновлення) договорів страхування.
"Пільгова" пролонгація - спрощений розрахунок страхової премії за договором страхування, що укладається на черговий термін. Для цього необхідне виконання кількох умов:
- Попередній термін страхування становив не менше одного року.
- При поновленні договору страхування не змінюються:
а) Список допущених осіб.
б) ТЗ.
в) Умови страхування (варіант, франшиза, територія покриття, особливі умови, передбачені договором, спосіб виплати страхового відшкодування).
При «пільгової» пролонгації застосовується значення коефіцієнта К5 = 0,9, причому застосовується він до абсолютною величиною страхової премії, встановленої в попередньому договорі страхування.
Наприклад: якщо страхова премія за договором страхування КАСКО / Збиток за минулий термін становила 1000 гривень, він був безубиточен, то при поновленні договору страхування на черговий термін величина страхової премії становитиме 900 рублів.
Важливо! При цьому ніякі інші понижуючі коефіцієнти не застосовуються, скоринг не проводиться.
6.3.2.Порядок поновлення договорів страхування ТЗ при зміні параметрів договору:
- Зміна ТЗ:
а) Якщо договір був безубиточен протягом не менше року, необхідно:
- Визначити базовий тариф для «нового» ТЗ,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши К5 = 0,9,
- Скоринг не застосовується.
б) Якщо були збитки.
При зміні ТЗ (страхування іншого ТС, ніж застрахованого за попереднім договором) необхідно:
- Визначити базовий тариф для «нового» ТЗ,
- Визначити категорію договору за таблицею I.3.5. Тарифного керівництва,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши отримане значення К5,
- Зміна Страхувальника:
Якщо договір був безубиточен протягом не менше року:
а) «Новий» Страхувальник був особою, допущеним до керування ТЗ:
- Визначити значення коефіцієнта К1 для параметрів «нового» Страхувальника,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши значення К1 (якщо відбулася зміна) і К5 = 0,9,
- Необхідно застосування скорингу.
Важливо! Розглянуте умова застосовується в тому випадку, якщо список осіб, допущених до управління не розширився.
б) «Новий» Страхувальник не був особою, допущеним до керування ТЗ:
- Визначити значення коефіцієнта К1 для параметрів «нового» Страхувальника,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши значення К1 (якщо відбулася зміна) і К5 = 1 (див. 9.2.2.5.а),
- Необхідно застосування скорингу для «нового» Страхувальника.
Якщо були збитки, необхідно:
- Визначити категорію договору по Таблиці I.3.5. Тарифного керівництва,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши отримане значення К5 та значення К1 для «нового» Страхувальника,
- Необхідно застосування скорингу для «нового» Страхувальника.
- Зміна умов страхування Варіант «А» на Варіант «Б» (і навпаки):
а) Якщо договір був безубиточен протягом не менше року, необхідно:
- Визначити базовий тариф для даного ТЗ на інших умовах,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши К5 = 0,9,
- Скоринг не застосовується.
б) Якщо були збитки необхідно:
- Визначити базовий тариф для даного ТЗ на інших умовах,
- Визначити категорію договору за таблицею I.3.5. Тарифного керівництва,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши отримане значення К5,
- Скоринг не застосовується.
Важливо! При зміні умов страхування з Варіанта «Б» на Варіант "А" необхідно проведення огляду ТЗ.
- Зміна умови франшизи. Встановлення і навпаки.
а) Якщо договір був безубиточен протягом не менше року, необхідно:
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу із застосуванням отриманого значення К4 і застосувавши значення К5 = 0,9,
- Скоринг не застосовується.
б) Якщо були збитки, необхідно:
- Визначити категорію договору за таблицею I.3.5. Тарифного керівництва,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши отримане значення К4 і К5,
- Скоринг не застосовується.
Важливо! При скасуванні умови застосування франшизи при поновленні договору страхування ТЗ необхідно проведення огляду ТЗ.
- Внесення до переліку осіб, допущених до керування ТЗ, нових осіб:
а) Якщо договір був безубиточен, необхідно:
- Визначити значення коефіцієнта К1 для параметрів «нового» особи, допущеного до управління,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши значення К1 (якщо відбулася зміна) і К5 = 1,0,
- Скоринг не застосовується.
б) Якщо були збитки, необхідно:
- Визначити значення К1 для «нового» особи, допущеної до керування ТЗ,
- Визначити категорію договору за таблицею I.3.5. Тарифного керівництва,
- Зробити розрахунок індивідуального тарифу, застосувавши отримані значення К1 і К5,
- Скоринг не застосовується.
При декількох зміни параметрів договору, з обумовлених вище, при поновленні договору страхування необхідно застосовувати найбільше значення поправочних коефіцієнтів з вказаних.
Наприклад: Договір протягом року був безубиточен, проводиться заміна ТЗ і як Страхувальника буде виступати особа, не допущена до керування (раніше не Страхувальник), необхідно:
- Визначити базовий тариф для іншого ТС,
- Визначити значення К1 для «нового» Страхувальника,
- Застосувати значення К5 = 1,0,
- Застосувати скоринг (для «нового» Страхувальника).
Збереження значення К5 <1 (знижки).
Знижка зберігається при перерві в страхуванні не більше 1 (одного) місяця з дня закінчення попереднього договору.
Важливо! При поновленні договору страхування при перерві між датою закінчення договору та датою початку терміну відновленого договору необхідний і обов'язковий огляд ТЗ на предмет наявності / відсутності видимих ​​кузовних / інших пошкоджень / дефектів (особи, уповноважені проводити огляд, порядок огляду і перевірка працездатності протиугінної системи проводиться відповідно до "Порядку проведення огляду транспортних засобів").
К6 - коефіцієнт, що відображає наявність додаткових протиугінних засобів / приладів або систем (далі - ПС), встановлених на ТЗ, для яких наявність зазначених ПС є необов'язковою умовою.
К6
Автолокатор Супер, Autoconnex, Cezar Satellit, Старком, Талісман
0,90
Tecnoblock
0,92
BLACK BUG різних моделей (модифікацій)
0,97
Значення коефіцієнта застосовується до базового тарифу тільки за ризиком «КАСКО».
Застосовується тільки при страхуванні ТЗ з груп ІГ 2, ІГ 3 (не належать до «ризиковим» підгрупами) і вантажних ТЗ іноземного виробництва (якщо дійсна вартість вантажного ТЗ іноземного виробництва перевищує еквівалент 40 000 доларів США).
Наприклад:
Land Rover Discovery 3 (2005 року випуску). Відноситься до групи «ІГ3» Тарифного керівництва. Не є «ризиковим». Страхувальник встановив на ньому ПС типу «Black Bug». При розрахунку індивідуального тарифу слід застосувати значення К6 = 0,97.
К7-А - коефіцієнт, що враховує спосіб відшкодування збитку.

К7-А

Спосіб відшкодування шкоди ТЗ
ТЗ: к-ть повних років експлуатації = 0.
ТЗ: к-ть повних років експлуатації від 1 до 5 років
ТЗ: к-ть повних років експлуатації від 6 років
Калькуляція Страховика, ремонт на СТО Страховика
1,0
1,0
1,0
Ремонт на СТО Страхувальника, незалежна експертиза за вибором Страхувальника
1,04
1,15
1,35
Важливо! Даний коефіцієнт застосовується тільки при страхуванні за Умовами Варіант «А».
У випадку, коли Страховик здійснює виплату страхового відшкодування відповідно до своєї калькуляцією або направляє пошкоджений ТЗ на СТОА, з якою у нього є договір, значення К7-А = 1,0 незалежно від терміну експлуатації ТЗ.
У випадку заяви Страхувальником вимоги про врегулювання збитків на підставі рахунків СТОА за вибором Страхувальника (з якою у Страховика немає договору про співпрацю), а також у разі, коли для оцінки збитку для виплати страхового відшкодування Страхувальник буде користуватися послугами незалежної автоекспертізи (не уповноваженою Страховиком) , застосовуються підвищувальні значення коефіцієнта, що залежать від року випуску ТЗ (терміну експлуатації).
К8-А - коефіцієнт за агрегатний / Неагрегатна страхування.
К8-А
Ризик
Агрегатна страхова сума
Неагрегатна страхова сума
КАСКО, збиток
0,97
1
Важливо! Даний коефіцієнт застосовується тільки при страхуванні за Умовами Варіант «А» до ризиків «КАСКО», «збиток».
Тільки Умови Варіант «А» передбачають вибір при встановленні страхової суми при агрегатної або Неагрегатна відповідальності Страховика.
Базові тарифи встановлюють умова Неагрегатна страхової суми. Значення К8-А = 1.
Якщо Страхувальник вибирає агрегатну страхову суму, то застосовується значення К8-А = 0,97.
К р - регіональний коефіцієнт. Таблиця Додатки до Тарифного керівництва.
Значення коефіцієнта встановлюються Департаментом автострахування ВАТ «Росгосстрах» за погодженням з Актуарні Центром ВАТ «Росгосстрах». Значення коефіцієнта залежить від результатів діяльності ТОВ / Філії ТОВ та ринкової специфіки конкретного регіону, може відрізнятися для вітчизняних ТЗ і ТЗ іноземного виробництва (з метою впливу на формування страхового портфеля та величину збитковості).
Може коригуватися за результатами роботи регіонального підрозділу (філії).
К с - коефіцієнт скорингу. (Див. Додаток)
Ка. Андеррайтерських коефіцієнт.
Андеррайтерських коефіцієнт встановлюється персонально кожному співробітнику, що виконує функції андеррайтера ТОВ / Філії ТОВ, в рамках діапазону, передбаченого Тарифним керівництвом відповідно до Порядку встановлення та застосування мінімальних андеррайтерських коефіцієнтів по страховому продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ».
Персональні андеррайтерських коефіцієнти встановлюються Керівником Департаменту автострахування ВАТ «Росгосстрах» на підставі результатів проходження співробітником процедури тестування, особистих співбесід, результатів роботи регіонального підрозділу в частині відхилень від встановлених значень рівня збитковості, частоти виплат і значень середньої виплати і затверджується Віце-президентом - Керівником Страхового блоку ТОВ «ХК« Росгосстрах »і вводяться в дію Наказом Генерального директора ТОВ / Директором філії ТОВ.

6.4. Страхування додаткового обладнання.
Страхування додаткового обладнання (ДО) здійснюється за єдиною тарифною ставкою 12%.
При розрахунку індивідуального тарифу застосовуються значення коефіцієнтів К3 (термін страхування) і Ка (андеррайтерських коефіцієнт).
Страхування ДО проводиться тільки за умови страхування самого ТЗ за тим же ризикам, що і ТЗ, на якому встановлено.
Франшиза при страхуванні не застосовується.
Важливо! Страхова сума при страхуванні ДО агрегатна.
6.5. Страхування за ризиком "Нещасний випадок".
Страхування за ризиком "Нещасний випадок" (НС) проводиться за паушальною системі або системі місць
Значення тарифу - єдине, становить 0,3%.
Важливо! Страхова сума при страхуванні НС агрегатна.
При страхуванні за системою місць кількість застрахованих місць не може бути більше кількості посадкових місць в ТЗ (відповідно до нормативів заводу-виробника).

7. Оформлення страхового поліса
Страховий поліс виписується у двох примірниках, заповнюється розбірливо, ручкою. При оформленні страхового поліса не допускаються виправлення і помарки.
Всі пункти поліса є обов'язковими для заповнення. Порожні рядки поліса перекреслюються.
Страхувальник і співробітник Росгосстраха підписують обидва примірники поліса, вказують Прізвище І. О., дату підписання.
Якщо поліс підписується за довіреністю, обов'язково вказується дата видачі, а також номер довіреності (за його наявності).
На обох примірниках поліса в правому нижньому кутку ставиться кругла печатка.

7.1. Комплект документів

Після укладення договору у страхувальника залишаються:
- Заява на страхування (копія)
- Страховий поліс (перший примірник)
- Рахунок до оплати (якщо оформлявся рахунок до оплати)
- Квитанція про оплату або платіжне доручення
- Правила страхування
- Інша інформаційна та рекламна документація, передбачена продуктом (наклейка, картка, пам'ятка і пр.)
Після укладення договору у представника Росгосстраха залишаються
- Заява на страхування (оригінал)
- Страховий поліс (другий примірник)
- Розрахунок страхової премії
- Акт огляду ТЗ
- Скорингова анкета
- Копія рахунку до оплати (якщо оформлявся рахунок до оплати)
- Копія квитанції про оплату або копія платіжного доручення.
Співробітник Росгосстраха зобов'язаний здавати грошові кошти, бланки суворої звітності, а також іншу страхову документацію, в порядку, встановленому в ТОВ / Філії ТОВ.
У разі укладення договору страхування з умовою оплати страхової премії в розстрочку, співробітник Росгосстраха зобов'язаний відслідковувати чергові платежі за договором, нагадувати страхувальнику про необхідність оплати чергових страхових внесків.

8. ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ.
8.1.Опісаніе програми «Організація продажів Каско через офісний канал»
Програма страхування КАСКО зі знижкою призначена для беззбиткових страхувальників, що мали договори ОСЦПВ в системі Росгосстрах протягом попередніх одного року, двох, чи трьох років.
Під беззбитковим страхувальником у рамках цієї Програми розуміється страхувальник, який не має заявлених або сплачених збитків (страхових виплат) за договорами ОСЦПВ, що діяв не менше року на момент укладання договору добровільного страхування на умовах: Варіант «А» або «Б» продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ ».
Знижки надаються на такі транспортні засоби:
Всі ТЗ, раніше не застраховані в системі Росгосстрах по КАСКО / збитку, страхувальниками яких по ОСАГО є фізичні особи.
Примітка. У разі зміни ТЗ страхувальником, знижка застосовується, якщо список осіб, допущених до керування ТЗ, зазначений у полісі ОСЦПВ, не змінився.

Винятки з Програми

Ця Програма не поширюється на:
· Автобуси (все).
· Таксі.
· Маршрутні таксі.
· Автомобілі іноземного виробництва старше 10 років.
· Автомобілі російського виробництва старше 9 років.
На страхувальників, у яких є з РГС діючий договір КАСКО, Програма не поширюється.
Програма не поширюється на страхувальників (клієнтів), які оформили договори страхування КАСКО через партнерів / брокерів, автосалони, банки та інших посередників, умови договору з якими передбачають в обов'язковому порядку пролонгацію договору самим посередником.
Умови програми:
1. Умови страхування - Варіант «А» або «Б» продукту Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ», за вибором страхувальника.
Примітка.
Страхування на умовах Варіанта «А» допускається тільки відносно ТЗ з терміном експлуатації до 4 років включно.
Страхування на умовах Варіанта «Б» допускається щодо ТЗ з терміном експлуатації до 10 років включно.
2. Страхова сума при страхуванні ТЗ:
а) на умовах Варіанта «А» - агрегатна або Неагрегатна, на вибір Страхувальника.
б) на умовах Варіанта «Б» - дорівнює дійсної вартості ТЗ на дату страхування.
3. До списку осіб, допущених до керування ТЗ, не включаються інші особи, крім перелічених у списку поліса по ОСАГО.
Примітка. Якщо поліс ОСАЦВ укладено з умовою «необмеженого» списку осіб, допущених до управління, слід керуватися вимогами Інструкції з укладання договорів страхування ТЗ та заповнення страхової документації (Особи, допущені до керування) і Тарифного керівництва (див. Порядок застосування поправочних коефіцієнтів до базових тарифами).
4. Термін страхування за договором КАСКО - один рік.
5. Знижки від базового тарифу при укладанні договору:
· Беззбитковість протягом року - знижка надається в розмірі 20%
· Беззбитковість протягом двох або трьох років - знижка надається в розмірі 25%.
Примітка.
Застосування даної знижки реалізується за допомогою використання андеррайтерських коефіцієнта (Ка) зі значеннями 0,8 або 0,75, скоригованого з урахуванням обмежень, вказаних у Таблиці 1.
6. Заповнення страхувальником скорингової анкети обов'язково.
7. За цієї Програмі не допускається застосування будь-яких додаткових знижок, крім встановлених цією Програмою, та / або коефіцієнтів, відмінних від передбачених чинним Тарифним керівництвом.
Примітка: Отриманий понижуючий «скоринговий коефіцієнт» застосовується з урахуванням п.8.
8. Максимально допустиме відхилення розрахованого індивідуального тарифу від базового тарифу зазначено в нижченаведеної Таблиці.
Таблиця 1.
ОСАГО без збитків
Кр
(Регіональний коефіцієнт)
Програма, що запускається
Максимальне відхилення індивідуального тарифу від базового
1 рік
0,9 включно-1
0,8
35%
менше 0,9
40%
2 роки і більше
0,9 включно-1
0,75
40%
менше 0,9
45%
9. Остаточна перевірка і підтвердження беззбитковості здійснюється безпосередньо перед оформленням договору КАСКО.
Увага! При укладанні договорів страхування за цією Програмою до поліса КАСКО в обов'язковому порядку прикладається копія поліса ОСАЦВ, що діє на дату укладення договору КАСКО.
Додаткові знижки за Програмою:
Страхувальникам, які підпадають під умови дії Програми, в разі придбання договору КАСКО також надаються знижки за наступними ризиками:
· ДСАГО - знижка, що дорівнює розміру знижки, застосованої при укладанні договору КАСКО.
· НС (Авто) - знижка 10%.
8.2.Опісаніе програми страхування «Еталон АВТОКАСКО».
1. Страхувальник, особи, допущені до управління.
1.1. Страхувальник (вигодонабувач) - фізична особа. Страхувальник повинен мати дитину / дітей.
При укладанні договору Страхувальник повинен представити документи, що підтверджують наявність дітей - паспорт або свідоцтво про народження дитини. Копії зазначених документів прикладаються до примірника поліса, що зберігається у Страховика.
1.2. Максимально допустима кількість осіб, допущених до управління, становить три особи.
2. Транспортні засоби, що приймаються на страхування
2.1. На страхування приймаються легкові ТЗ вітчизняного та іноземного виробництва, що використовуються в особистих цілях, згідно з Переліком ТЗ (Додатки № № 1-4), відповідають установленим вимогам по наявності протиугінних систем.
2.2. На страхування не приймаються ТЗ, що використовуються для комерційного перевезення пасажирів (в тому числі, таксі / маршрутне таксі).
3. Особи, допущені до керування
3.1. ТЗ, що приймаються на страхування, зазначені у Додатку № 1.
Особи, зазначені в списку допущених до управління, які повинні бути не молодше 28 і не старше 65 років, і мати стаж водіння не менше 5 років.
3.2. ТЗ, що приймаються на страхування, зазначені у Додатках № № 2, 3, 4.Ліца, зазначені в списку допущених до управління, які повинні бути не молодше 30 і не старше 65 років, і мати стаж водіння не менше 7 років.
3.3. Страхувальник, якщо він є водієм застрахованого ТЗ, повинен також бути включений до списку осіб, допущених до управління, і відповідати критеріям, зазначеним у п.п. 3.1.-3.2.
4. Умови страхування
4.1. Договір страхування укладається на умовах страхування Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ» Варіант А.
4.2. Дійсна вартість ТЗ визначається:
- На підставі довідки-рахунки, виданої організацією торгівлі, або договору купівлі-продажу - при страхуванні нового ТЗ;
- Виходячи з ринкової вартості ТЗ аналогічної марки, того ж року випуску та відповідних технічних характеристик, визначеної за даними, опублікованими у спеціальних періодичних виданнях.
Використовуються довідкові видання, запропоновані до використання у РГС. При відсутності відомостей в даних виданнях - використовуються інші довідкові видання.
4.3. Страхова сума є Неагрегатна і встановлюється в розмірі дійсної вартості ТЗ.
4.4. Термін страхування - один рік.
4.5. До страхових тарифів, відповідно до Додатків № № 1-3, застосовуються встановлені для ТОВ / Філій ТОВ регіональні коефіцієнти Кр (Додаток до Тарифного керівництва до умов: Варіант «А», Варіант «Б» страхового продукту «Росгосстрах АВТО« ЗАХИСТ ») .
Увага! До страхових тарифів, вказаних у Додатку № 4, регіональні коефіцієнти не застосовуються.
Підвищують або знижують поправочні коефіцієнти до даних страхових тарифів не застосовуються.
4.6. Заповнення скорингової анкети при укладанні договору страхування не потрібно.
4.7. За угодою Страховика і Страхувальника, розмір страхового відшкодування може визначатися на підставі:
- Розрахунку вартості відновлювального ремонту, складеного Страховиком
- Рахунків з ремонтної організації / станції технічного обслуговування; автомобілів (СТОА) за фактично виконаний ремонт застрахованого ТЗ, на яку Страхувальник був направлений Страховиком.
Примітка:
Умови програми страхування «Еталон АВТОКАСКО» діють по 31 грудня 2006 року.
Дія програми поширюється лише на договори страхування ТЗ, що укладаються вперше.
Тарифні ставки вказані з урахуванням комісійної винагороди в розмірі, що не перевищує подвійну ставку відрахування, встановлену в ТОВ / Філії ТОВ для преміювання менеджерів з офісним продажу за продажі КАСКО за підсумками місяця, за вирахуванням ставки преміювання менеджера по роботі з агентами.
При укладанні договору страхування ТЗ за Програмою, допускається пропонувати укладати договір за ризиком «Нещасний випадок», а також договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників ТЗ, зі знижкою 10%.
На умови Програми не поширюється дія інших знижок, акцій, умов інших спільних з Партнерами програм, що діють у момент її проведення в ТОВ / Філії ТОВ.
Вимоги до порядку узгодження понадлімітних договорів і передстрахову експертизі - стандартні, затверджені нормативними документами.
Вимоги до протівоугонним системам і умов нічного зберігання - відповідно до страхового продуктом Росгосстрах АВТО «ЗАХИСТ» та чинними нормативними документами.

Додаток № 1
№ №
Марка
Модель
Акція

Москва, С-Петербург *
Інші регіони
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
1
Hyundai
Elantra
6,5
7,9
9,0
6,5
7,4
8,4
2
Hyundai
Matrix
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
3
Hyundai
Tucson
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
4
Hyundai
Sonata
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
5
Hyundai
Santa Fe
6
6,8
7,7
6
6,8
7,7
6
Hyundai
NF
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
7
Chevrolet
Evanda
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
8
Chevrolet
Tahoe
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
9
Chevrolet
TrailBlazer
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
10
Ford
C-Max
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
11
Ford
Mondeo
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
12
Mitsubishi
Outlander
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
13
Mitsubishi
Pajero Sport
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
14
Mitsubishi
Pajero
6
6,8
7,7
6
6,8
7,7
15
Mitsubishi
L200
6
6,8
7,7
6
6,8
7,7
16
Renault
Megane
6,5
7,9
9,0
6,5
7,4
8,4
17
Renault
Scenic
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
18
Renault
Laguna
6,7
7,6
8,6
6,3
7,2
8,2
19
Kia
Magentis
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
20
Kia
Sorento
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
21
Kia
Carnival
6,9
7,9
9,0
6,4
7,3
8,3
22
Kia
Carens
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
23
Kia
Sportage II
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
24
Kia
Opirus
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
25
Mazda
6
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
26
Mazda
B-series
6
6,8
7,7
6
6,8
7,7
27
VW
Golf
6,9
7,9
9,0
6,4
7,3
8,3
28
VW
Jetta
6,9
7,9
9,0
6,4
7,3
8,3
29
Suzuki
Liana
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
30
Suzuki
Grand Vitara
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
31
Opel
Astra
6,8
7,8
8,9
6,8
7,8
8,9
32
Opel
Vectra
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
33
Opel
Zafira
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
34
Peugeot
307
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
35
Peugeot
407
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
36
Honda
Civic
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
37
Citroen
C4
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
38
Citroen
Xsara Picasso
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
39
Citroen
C5
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
40
Lexus
GS
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
41
Lexus
IS
6,9
7,9
9,0
6
6,8
7,7
42
Audi
A6
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
43
Audi
A4
6,4
7,8
8,9
6
6,8
7,7
44
Audi
Allroad
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
45
Skoda
Octavia
6,4
7,8
8,9
6
6,8
7,7
46
Skoda
SuperB
6,3
7,7
8,8
6
6,8
7,7
47
Volvo
XC90
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
48
Volvo
S60/V70
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
49
Volvo
S80
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
50
Volvo
XC70
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
51
Volvo
S40/V50
6,7
7,6
8,6
6,2
7,1
8,1
52
MB
E-classe
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
53
MB
C-classe
6,7
7,6
8,6
6
6,8
7,7
54
Nissan
Primera
6,7
7,6
8,6
6,3
7,2
8,2
55
Nissan
Teana
6,7
7,6
8,6
6,3
7,2
8,2
56
Nissan
Navara
6,3
7,7
8,8
6
6,8
7,7
57
Nissan
X-Trail
6,5
7,4
8,4
6
6,8
7,7
58
Nissan
Patrol
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
59
Nissan
Pathfinder
5,8
6,6
7,5
5,7
6,5
7,4
60
Great Wall
Deer
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
61
Great Wall
Sailor
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
62
Derways
Cowboy
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
63
Tianma
Century
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1
64
Tianye
Admiral
6,9
7,9
9,0
6,2
7,1
8,1

Додаток № 2
№ №
Марка
Модель
Акція
Москва *
Інші регіони
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
1
Chevrolet
Lanos
6,9
7,9
9,0
6,7
7,8
8,8
2
Daewoo
Matiz
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
3
Mazda
3
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
4
Hyundai
Getz
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
5
Ford
Fusion
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
6
Mitsubishi
Colt
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
7
Kia
Cerato
6,9
8
9,1
6,7
7,8
8,8
8
Nissan
Note
6,9
7,9
9,0
6,7
7,8
8,8

Додаток № 3
№ №
Марка
Модель
Акція
Москва *
Інші регіони
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
1
ВАЗ
2111
7,4
8,6
9,8
7,2
8,4
9,6
2
ВАЗ
2113, 2114, 1118
7,7
8,6
9,8
7,2
8,4
9,6
3
ВАЗ
1111 «Ока», 2104, 2105, 2106, 2107, 21213, 21214, 2120, 2131
7,8
8,9
10,1
7
8
9,2
4
ГАЗ
31105, 3102, 3110
7,6
8,9
10,1
7
8
9,2

Додаток № 4
№ №
Марка
Модель
Акція - усі регіони
ТЗ 2006 р.в.
ТЗ 2005 р.в.
ТЗ 2004 р.в.
1
Ford
Focus
6,5
7,9
8,9
2
Mitsubishi
Lancer
6,5
7,9
8,9
3
Hyundai
Accent
6,5
7,9
8,9
4
Renault
Logan
6,5
7,9
8,9
5
Nissan
Almera
6,5
7,9
8,9
6
Nissan
Almera Classic
6,5
7,9
8,9
7
Daewoo
Nexia
6,4
7,8
8,8
8
Kia
Spectra
6,4
7,8
8,8
9
УАЗ
Патріот, Симбир, Хантер
5
5,8
6,6

10. Права та обов'язки Сторін

Страхувальник має право:
а) на отримання інформації про Страховика в обсязі, на умовах і в порядку, передбаченому законодавством РФ;
б) на отримання консультацій Страховика про умови цих Правил та умов дії Договору страхування;
в) на отримання страхової виплати при визнанні події страховим, в обсязі та порядку, встановленому умовами, на яких було укладено Договір страхування;
г) на дострокове припинення Договору страхування на умовах цих Правил;
д) на внесення змін до списку осіб, допущених до керування ТЗ за Договором;
е) на заміну Вигодонабувача, зазначеного в договорі, іншою особою, письмово повідомивши про це Страховика. Вигодонабувач не може бути замінений іншою особою після того, як він виконав будь-яку з обов'язків за договором або пред'явив Страховику вимога про виплату страхового відшкодування;
ж) отримати дублікат Договору страхування в разі його втрати
Страхувальник зобов'язаний:
а) надавати ТЗ для огляду у всіх випадках, передбачених цими Правилами;
б) при укладенні договору страхування повідомити Страховику про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки ступеня страхового ризику. Такими обставинами визнаються відомості, вказані в заяві на страхування та / або в Договорі страхування (Страховому полісі);
в) своєчасно і в повному обсязі сплачувати страхову премію (страхові внески) у порядку, встановленому Договором страхування;
г) у письмовому вигляді сповіщати Страховика про всі обставини, які можуть спричинити за собою зміну ступеня ризику, протягом одного робочого дня з дати, коли Страхувальнику стало відомо про виникнення таких обставин;
д) негайно, але не пізніше одного робочого дня з моменту, коли Страхувальнику, стало відомо про виникнення таких обставин, повідомляти Страховику про втрату, крадіжку або заміні реєстраційних документів на застрахований ТЗ, ключів від ТЗ, реєстраційних (номерних) знаків, про зняття ТЗ з обліку або перереєстрації ТЗ в органах ДАІ, про заміну агрегатів ТЗ, що містять ідентифікаційні відомості, зазначені при укладанні Договору страхування, про припинення права користування, володіння, розпорядження ТЗ. Протягом трьох робочих днів письмово повідомити Страховика про ці зміни;
е) негайно повідомити Страховика, якщо викрадене застрахований ТЗ знайдено і / або повернуто Страхувальнику або стало відомо про місцезнаходження застрахованого ТЗ, раніше заявленого як викрадене / викрадене;
ж) негайно повідомити Страховика про те, що заподіяний збиток повністю або частково відшкодований винною особою;
з) якщо протягом встановленого законодавством РФ терміну позовної давності виявиться обставина, яка за законом або за умовами цих Правил або Договору страхування повністю або частково позбавляє Страхувальника права на страхову виплату, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отриману страхову виплату повністю або частково.
і) дотримуватися вказівок Страховика при здійсненні дій, що вживаються у зв'язку з урегулюванням збитків за страховим випадком;
к) дотримуватися вимог нормативних документів та інструкцій з експлуатації та обслуговуванню застрахованого ТЗ;
л) довести до відома осіб, допущених до управління, вимоги цих Правил;
м) здійснювати інші дії, передбачені Договором страхування і цими Правилами.
Страховик має право:
а) за фактом настання події, що має ознаки страхового, проводити перевірку його обставин;
б) збільшити термін здійснення страхової виплати, якщо з ініціативи Страхувальника або Страховика призначена додаткова експертиза з метою визначення величини збитку, викликаного настанням страхового випадку.
в) збільшити термін розгляду документів для прийняття рішення про визнання або не визнання події страховим випадком, якщо:
- За фактом заявленого події порушено кримінальну справу;
- Виникла необхідність у перевірці поданих документів, направлення додаткових запитів в компетентні органи;
- Виникла необхідність у перевірці належного митного оформлення ТЗ. У цьому випадку Страхувальник на вимогу Страховика зобов'язаний представити останньому документ, що підтверджує право Страховика направляти запити до митних органів РФ від імені Страхувальника (або власника ТЗ, якщо Страхувальник не є власником), про належне митне оформлення ТЗ;
г) вимагати зміни умов Договору або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшення ризику при повідомленні Страхувальником про обставини, що тягнуть за собою збільшення ступеня ризику, і зажадати розірвання Договору страхування, якщо Страхувальник заперечує проти зміни його умов або доплати страхової премії;
д) відмовити в страховій виплаті у разі визнання події нестрахових, або з інших підстав, передбачених цими Правилами та / або Договором страхування, письмово повідомивши Страхувальника (Вигодонабувача) і вказавши причини відмови.
Страховик зобов'язаний:
а) ознайомити Страхувальника з цими Правилами і вручити їх Страхувальнику при укладанні Договору страхування;
б) не розголошувати відомості про Страхувальника (Вигодонабувача), Застрахованих осіб та їх майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством РФ;
в) у письмовій формі повідомити страхувальнику про збільшення термінів здійснення страхової виплати або термінів розгляду.
г) вчиняти інші дії, передбачені цими Правилами та чинним законодавством РФ.

11. Порядок розгляду спорів
Спори, що виникають у процесі виконання зобов'язань за договором страхування, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні угоди зі спірних питань, їх рішення передається на розгляд судових органів у порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.
При вирішенні спірних питань положення конкретного Договору страхування мають переважну силу над положеннями цих Правил.
У разі виникнення спорів про причини та розмір збитку кожна із сторін має право вимагати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Сторони, яка вимагала її проведення.

Висновок.
На мій погляд, страхування зараз є однією з найважливіший сфер економіки. У страхуванні реалізуються певні економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, обігу, обміну та споживання матеріальних благ. Воно надає всім господарюючим суб'єктам і членам суспільства гарантії у відшкодуванні збитку.
Процес відтворення є взаємодія і протиборство різних сил як природного, так і громадського характеру. Суперечності між людиною і природою, з одного боку, і суспільні протиріччя - з іншого в сукупності створюють умови для прояву різних негативних наслідків, що мають випадковий характер. Виникає ризик, властивий різним стадіям суспільного відтворення і будь-яким соціально-економічним відносинам. Всі ці факти сприяли виникненню і розвитку страхових відносин у всьому світі.


.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
654кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування нещасних випадків. Екологічне страхування власників джерел підвищеної небезпеки
Загальні основи і принципи класифікації страхування Форми проведення страхування
Страхування нещасних випадків Екологічне страхування власник
соціального страхування Швеції outline Система соціального страхування Швеції 13 Освіта у Швеції
Страхування 3
Страхування 7
Страхування
Страхування 2
Страхування 6
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru