приховати рекламу

Страхування нещасних випадків. Екологічне страхування власників джерел підвищеної небезпеки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ
 
стор
1. Страхованіеот нещасних випадків.
1.1. Введення ................................................. .................................................. ............. 3
1.2. Обов'язкове страхування ................................................ .................................. 3
1.3. Нещасні випадки ................................................ ............................................... 4
1.4. Страхові випадки ................................................ ................................................. 4
1.5. Дії договору ................................................ ................................................ 5
1.6. Страхова виплата ................................................ ................................................ 5
1.7. Таблиця страхових виплат ............................................... .................................... 6
1.8. Висновки ................................................. .................................................. ................ 7
2. Екологічне страхування власників джерел підвищеної небезпеки.
2.1. Введення ................................................. .................................................. ............. 8
2.2. Обов'язкове та добровільне страхування .............................................. ......... 8
2.3. Об'єкти екологічного страхування ............................................... ................ 8
2.4. Страхові відшкодування ................................................ ........................................ 9
2.5. Умови екологічного страхування ............................................... ................ 10
2.6. Висновки ................................................. .................................................. ............... 11
Список використаної літератури ............................................... ............................... 12
1. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
1.1. Страхування від нещасних випадків - традиційний вид особистого страхування, зміст якого останнім часом змінилося за рахунок включення додаткового страхового покриття у вигляді страхування смертельно небезпечних захворювань; таким чином, повне сучасна назва цього виду - страхування від нещасних випадків і хвороб. Його основна мета - відшкодування шкоди, завданої здоров'ю та життю застрахованого в результаті нещасного випадку або настання захворювання. Соціально-економічна значимість і актуальність такого страхування роблять його одним з найпоширеніших видів і у сфері обов'язкового, і в сфері добровільного страхування.
До смертельно небезпечних захворювань відносяться: СНІД, злокаче жавні новоутворення, інфаркт міокарда, ниркова недостатність ність та ін
1.2. Обов'язкове страхування від нещасних випадків у нашій країні здійснюється у відповідності з наступними законодавчими актами:
1. Федеральним законом «Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» від 24.07.1998 р. № 125-ФЗ (ред. 08.02.2003 р. № 25-ФЗ) і підзаконними актами до нього. Таке страхування поширюється на нещасні випадки, які настали в робочий час або на робочому місці застрахованих осіб, у якості яких виступають працівники підприємств (установ, організацій). Останні є роботодавцями та платниками страхових внесків до фонду соціального страхування.
2. У сфері обов'язкового державного страхування життя і здоров'я тих категорій державних валют-ських службовців, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним ризиком нещасного випадку при виконанні ними своїх службових обов'язків. Обов'язкове страхування таких державних службовців, як судді, прокурори, співробітники Міністерства з податків і зборів, військовослужбовці, проводиться на випадок настання смерті, втрати працездатності застрахованого внаслідок травми, каліцтва, тілесних ушкоджень, які настали при виконанні службових обов'язків і регулюється федеральним законодавством 1.
3. У сфері обов'язкового особистого страхування пасажирів перевозяться повітряним, залізничним, водним та автомобільним транспортом по міжміським та туристичним маршрутам. Федеральним законодавством встановлюються порядок і умови проведення такого страхування, яким покривається ризик смерті або отримання травми і тілесних ушкоджень в результаті нещасного випадку, пов'язаного з поїздкою: розміри максимальних страхових сум, що підлягають виплаті у випадку загибелі пасажира, страхових внесків, що включаються у вартість проїзду та ін . 2
В даний час підготовлені законопроекти про страхування на транспорті, реформують проведення даного виду, що полягає у прийнятті двох законопроектів «Про обов'язкове страхування пасу жирів від нещасних випадків» і «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності перевізників за заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну пасажирів».
На думку їх розробників, необхідність одночасного існування саме двох законопроектів обумовлена ​​тим, що вони вводять принципово різні види обов'язкового страхування. Згідно з першим законопроектом страхувальником виступає перевізник, а застрахованим - пасажир, який вносить страхову премію разом з платою за квиток. Законопроект про страхування відповідальності перевізників передбачає, що страхувальниками виступають самі перевізники і вокзали. Передбачається, що величини тарифних ставок, страхових сум та інші умови страхування будуть встановлені Урядом РФ.
1 Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, осіб рядового і начальницького складу, органів внутрішніх справ Російської Федерації, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи та співробітників федеральних органів податкової поліції: Федеральний закон від 28.03.1998 р. № 52-ФЗ (ред. 07.07.2003 р. № 114-ФЗ); Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів: Федеральний закон від 20.04.1995 р. № 45-ФЗ (ред. 30.06.2003 р. № 86-ФЗ).
2 Про обов'язкове особисте страхування пасажирів: Указ Президента РФ від 07.07.1992 р. № 750 (ред. 22.07.1998 р. № 866).
Добровільне страхування від нещасних випадків укладається з фізичними або юридичними особами на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або застрахованої особи в результаті настання нещасного випадку. У договорі також може бути вказаний вигодонабувач як одержувач страхової суми у разі смерті застрахованої особи.
1.3. Нещасний випадок - одномоментне раптове вплив різних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних тощо), характер, час і місце якої можуть бути однозначно визначені, що відбулося всупереч волі застрахованої особи і що призвело до тілесних ушкоджень, порушень функцій організму цього особи або її смерті.
До нещасних випадків відноситься вплив наступні зовнішніх факторів: стихійне явище природи, вибух, опік, про морозиво, утоплення, дія електричного струму, удар блискавки, сонячний удар, напад зловмисників або тварин, падіння будь-якого предмета або самої застрахованої особи, раптове удушення, випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, недоброякісними харчовими продуктами, а також травми, отримані при русі засобів транспорту (автомобіля, поїзда, трамвая та ін) або при їх катастрофі, при користуванні машинами, механізмами, зброєю і всякого роду інструментами.
Якщо інше не встановлено Правилами та / або договором страхування, то до нещасних випадків не відносяться: будь-які форми гострих, хронічних та спадкових захворювань (в тому числі інфаркт, інсульт та інші раптові ураження органів, викликані спадковою патологією або патологією в результаті розвитку захворювання), анафілактичний шок, а також інфекційні захворювання, харчова токсикоінфекція (сальмонельоз, дизентерія та ін.)
Іноді страховики включають обмеження для застрахованих осіб за віком, наприклад можуть не прийматися на дане страхування особи молодше 14 і старше 75 років. Страхування дітей від нещасних випадків проводиться, як правило, за окремими Правилам. Страховики також обмежують стра хування щодо інвалідів I, II групи, осіб, що вживають наркотики або токсичні речовини, які страждають алкоголізмом, зі стійкими нервовими або психічним розладами.
Об'єктом страхування є не суперечать законодавству майнові інтереси застрахованої особи або страхувальника, пов'язані з його життям, здоров'ям і працездатністю. Як і в інших видах особистого страхування, страхувальник повинен мати інтерес у збереженні здоров'я і працездатності застрахованого.
1.4 Страхові випадки - нещасні випадки, на які укладено договір страхування, які виникли в період його дії і призвели до:
· Травматичного пошкодження застрахованої особи;
· Тимчасової втрати застрахованою особою загальної працездатності;
· Постійної втрати (зниження) застрахованою особою загальної працездатності з встановленням інвалідності;
· Смерті застрахованої особи, в тому числі сталася не пізніше року з дня настання нещасного випадку.
Страхувальник має право вибрати будь-який страховий випадок та / або їх комбінацію з перерахованих вище ризиків. Однак зазначені події не будуть ставитися до страхових випадків, якщо вони сталися внаслідок:
· Впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
· Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;
· Громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків;
· Здійснення або спроби здійснення навмисного злочину за участю застрахованої особи, страхувальника або вигодонабувача;
· Умисного дії застрахованої особи, страхувальника або вигодонабувача, за винятком самогубства застрахованої особи, що стався після перших двох років дії договору страхування;
· Перебування застрахованої особи в момент нещасного випадку в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, управління засобом транспорту в стані сп'яніння, а також у результаті передачі керування транспортним засобом особі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
· Самогубства застрахованої особи або спроби здійснення самогубства протягом перших двох років дії договору страхування;
· Нещасного випадку, що наступив із застрахованою особою в тюремному ув'язненні;
· Смерті застрахованої особи, прямо або побічно викликаної психічним захворюванням, якщо нещасний випадок, який призвів до смерті, стався із застрахованою особою, яка була психічно хворим і знаходилося в неосудному складалися в момент нещасного випадку.
1.5. Дія договору страхування обмежується встановленим терміном страхування і територією, на якій воно проводиться. Так, страхове покриття може розповсюджуватися тільки на страхові випадки, що сталися із застрахованою особою на роботі і / або в побуті, в межах певної території, періоду часу.
Договір страхування укладається в письмовій формі на підставі усної або письмової заяви страхувальника, де зазначається:
· Передбачувані страхові ризики і страхові суми по них;
· Дані про застраховану особу; вік, стать, професія, його участь у спортивних змаганнях, заняття спортом та інших;
· Передбачуваний період страхування;
· Інші відомості та обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику щодо застрахованої особи.
Перед укладенням договору страховик має право провести попереднє медичне обстеження прийнятого на страхування особи для оцінки стану його здоров'я. Якщо проводиться колективне страхування, то списки застрахованих осіб прикладаються до договору, при цьому може бути виданий як індивідуальний страховий поліс кожному застрахованому, так і колективний поліс на пред'явника.
1.6. Страхова сума визначається за погодженням між страховиком і страхувальником в однакових або різних розмірах за кожним видом страхового випадку та кожній застрахованій особі. Загальна страхова сума визначається шляхом множення страхової суми, встановленої для одного застрахованої особи на кількість осіб, названих у договорі, якщо страхові суми рівні, або складанням страхових сум по кожній застрахованій особі, якщо страхові суми різні.
Страхова премія по кожному виду страхових випадків встановлюється виходячи зі страхової суми і базового страхового тарифу, до якого можуть застосовуватися підвищувальні та знижуючі коефіцієнти, експертно визначаються в залежності від факторів, що впливають на ймовірність настання страхового випадку: професії, умов праці, наявності ризиків, пов'язаних з станом здоров'я і діяльністю застрахованої особи. Страхова премія, загальний розмір якої визначається як сума страхових премій за кожним видом зазначених у договорі страхових випадків, сплачується, як правило, одноразово рідше-у два рази або більше.
При настанні страхового випадку застрахований повинен повідомити про це страховика (або його представникові), а також звернутися у відповідні компетентні служби (швидку медичну допомогу, зал реєстрації актів громадянського стану та ін.)
Страхова виплата здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника з додатком підтверджувальних документів і страхового акта, складеного страховиком. До заяви додаються такі документи (оригінали або засвідчені їх копії): страховий поліс, довідка лікувального закладу, висновок установи медико-соціальної експертизи, висновок судово-медичної експертизи, лікарняний лист, свідоцтво про смерть, а при необхідності і інші документи, що підтверджують факт і обставини нещасного випадку. Для складання страхового акта страховик при необхідності може запитувати відомості, пов'язані із страховим випадком, у правоохоронних органів та інших установ і організацій, володіють інформацією про обставини такого випадку, а також має право самостійно з'ясовувати його причини і обставини.
Розмір страхової виплати у зв'язку з настанням травми застрахованої особи визначається у відсотках від страхової суми відповідно до «Таблицею страхових виплат при втраті застрахованою особою загальної працездатності в результаті нещасного випадку», фрагмент якої наводиться нижче, на підставі довідки лікувально-профілактичного закладу, як правило , без огляду застрахованої особи.
Страхова виплата у зв'язку з настанням тимчасової втрати працездатності проводиться в певному розмірі, наприклад 0,1%, 0,5% або 1% від страхової суми по даному виду страхового випадку за кожен день непрацездатності. Як правило, термін виплати обмежується 60-90 днями за рік.
При настанні постійної втрати працездатності, страхова виплата здійснюється застрахованій особі в наступних загальноприйнятих розмірах: при встановленні першої групи інвалідності - 100% страхової суми, зазначеної в договорі по даному виду страхових випадків; другої групи інвалідності - 75% страхової суми; третьої групи інвалідності - 50 % страхової суми (якщо інше не обумовлено правилами (договором) страхування).
1.7. Таблиця 1.
Таблиця страхових виплат при втраті застрахованою особою
загальної працездатності в результаті нещасного випадку
(У% від страхової суми) (фрагмент)
№ п / п
Характер ушкодження або його наслідки
%
Центральна і периферична нервова система
Розрив нервів:
1
гілки променевого, ліктьового, пальцевого, серединно-
го (пальцевих нервів)
5
2
на рівні лучезапястного суглоба, гомілковостопного
суглоба
10
3
на рівні передпліччя, гомілки
20
4
на рівні плеча, ліктьового суглоба, стегна, колін-
ного суглоба
40
Органи зору
5
Параліч акомодації одного ока
15
6
Необоротне порушення функції
Слезопроводящій шляхів одного ока
10
7
Пошкодження ока, що спричинило за собою повну
втрату зору одного ока
50
Органи слуху
Пошкодження вуха, що призвело до травматичного
зниження слуху, підтверджене аудіометрії
5
9
Пошкодження вуха, що призвело до повної глухоти
25
Дихальна система
10
Пошкодження легені, що призвело до:
10.1
легеневу недостатність (після закінчення 3-х
місяців з дня травми)
10
10.2
видалення частини, частки легені
40
10.3
видалення легені
60
11
Перелом грудини
10
12
Переломи ребер:
12.1
трьох ребер
3
Серцево-судинна система
13
Пошкодження серця, ендо-, міо-і епікарда і
великих магістральних судин
25
14
Пошкодження серця, ендо-, міо-і епікарда і
великих магістральних судин, що призвели
до серцево-судинну недостатність
35
15
Пошкодження великих периферичних судин,
яке не потягло за собою порушення
кровообігу, на рівні:
15.1
плеча, стегна
5
15.2
передпліччя, гомілки
10
Страхова виплата у зв'язку з настанням смерті застрахованого провадиться в розмірі 100% страхової суми по даному виду страхових випадків вигодонабувачу, названому в договорі страхування, або спадкоємцям застрахованої особи.
Страхова виплата при настанні будь-якого страхового випадку, передбаченого договором, провадиться незалежно від більш ранніх виплат за іншими видами страхових випадків, передбачених ним.
Загальна сума страхових виплат, що провадяться по страховому випадку, передбаченому договором страхування, не може перевищувати розміру страхової суми, встановленого в договорі для даного виду страхових випадків.
Іноді грошова компенсація страхових виплат може бути замінена оплатою наданої медичної або медико-транспортної допомоги, витрат на репатріацію та ін
При страхуванні працівників підприємства від нещасного випадку в якості вигопріобретателя можуть бути встановлені їх роботодавці для подальшої компенсації його втрат у разі тимчасової або постійної втрати цінного працівника.
1.8. ВИСНОВКИ
Особисте страхування являє собою сукупність таких видів страхування, які передбачають зобов'язання страховика в обмін на сплату страхових премій виплатити страхову суму (або ренту), узгоджену зі страхувальником, вказаною в договорі особі у разі смерті застрахованої, його дожиття до визначеного договором страхування терміну, отримання шкоди життю, здоров'ю або працездатності, отримання медичної допомоги.
Основною метою добровільного медичного страхування, виступає доповненням до системи державної охорони здоров'я та обов'язкового медичного страхування, є компенсація застрахованим громадянам фінансових витрат і втрат, пов'язаних з хворобою або травмою, які не покриваються державної чи обов'язкової страховою медициною.
Страхування від нещасних випадків - найбільш поширений вид страхування у всіх країнах світу, представляє собою захист матеріальних інтересів людини, пов'язаних з втратою працездатності або смертю внаслідок нещасного випадку, - відноситься до інших видів страхування, ніж страхування життя, і діє на принципах страхування збитку.
2. ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ВЛАСНИКІВ
ДЖЕРЕЛ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
2.1. Основоположним актом, що регулює дану сферу відносин, є закон РФ «Про страхування», прийнятий 27 листопада 1992 року. Відповідно до цього закону виділяються три групи майнових інтересів, пов'язаних: з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням самого страхувальника, із заподіяною шкодою особистості та майну фізичної особи, а так само шкодою, завданій юридичній особі.
У сфері екології в зарубіжних країнах різниться страхування екологічних ризиків та страхування майна від екологічних лих. Широке поширення набуло страхування екологічних ризиків, яке являє собою страховий захист цивільної (майнової відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам в результаті раптового, ненавмисного, несподіваного забруднення навколишнього природного середовища.
На території Росії екологічні види страхування раніше практично не застосовувалися, за винятком Ингосстраха уклав договори зі страхування відповідальності судновласників за витік нафтопродуктів і з танкерів і забруднення ними вод і узбережжя.
2.2. У світовій практиці існують дві форми страхування - обов'язкова і добровільна.
Законом РРФСР «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено добровільне і обов'язкове державної екологічне страхування підприємств, організацій та установ, а також громадян, об'єктів їх власності і доходів на випадок стихійного лиха, аварій, катастроф.
Створювані в системі екологічного страхування фонди призначені для фінансування робіт з прогнозування, запобігання і ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, аварій, катастроф.
Порядок державного екологічного страхування використання фондів Російської Федерації встановлює Уряд.
За дорученням Уряду РФ Мінприроди Росії та Росгосстраха розробили та затвердили Типове положення про порядок добровільного екологічного страхування РФ, на основі якого кожна страхова організація розробляє свої правила по екологічному страхуванню на основі добровільно - договору, що укладається між страховою організацією та страхувальником. При такій формі відносин не потрібно повне охоплення об'єктів страхування. Це пов'язано з тим, що відшкодування наслідків великих екологічних катастроф вимагає значних фінансових витрат.
2.3. До об'єктів екологічного страхування належать:
· Ризик цивільної відповідальності страхувальника за забруднення навколишнього природного середовища, яке виражається в пред'явленні йому третіми особами (фізичними або юридичними) відповідно до норм цивільного права майнових претензій, які задовольняються у відповідності з договором про страхування за рахунок страхових платежів;
· Підлягають відшкодуванню збитки, які несе страхувальник у зв'язку з забрудненням
навколишнього природного середовища на території дії договору
страхування;
· Життя, здоров'я або майно страхувальника або інших осіб, визначених договором страхування.
Суб'єктами екологічного страхування є страховик і страхувальник.
Страховик - це страхова організація, яка зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), завдані в наслідок цієї події збитки, в межах визначеної договором суми (страхової суми).
Страхова подія (випадок) - стосовно до екологічного страхування раптове, ненавмисне нанесення шкоди навколишньому природному середовищу в результаті аварій, що призвели до несподіваного викиду забруднюючих речовин в атмосферу, до забруднення земної поверхні і скидання забруднених стічних вод. Перелік забруднюючих речовин і причин страхових подій, збитки по яких продовжить відшкодування, обумовлюються при укладанні договору страхування.
Страхувальники - юридичні особи, які є власниками джерел підвищеної небезпеки; підприємства, організації та установи всіх форм власності, які є юридичними особами. Затверджене Мінприроди та Держстрахом Типове положення відносяться до юридичних осіб - підприємствам і установам, розташованим на території Росії, а так само за її межами, але мають виробничі потужності на території РФ.
Страхові платежі сплачуються страхувальником за тарифними ставками, що встановлюються у відсотках річного обороту підприємства. При визначенні розміру тарифних ставок крім обороту підприємства враховується галузь виробництва, до якої належить підприємство, а так само ступінь ризику виробничого процесу на кожному конкретному підприємстві.
2.4. Страхове відшкодування виплачується при заподіянні шкоди, завданої фізичним або юридичним особам у розмірах, передбачених цивільним законодавством, і визначається в результаті розгляду справ у судовому або іншому передбаченому законом порядку. Страхове відшкодування включає в себе компенсацію шкоди, викликаної ушкодженням або загибеллю майна; витрати з очищення території; витрати, необхідні для врятування життя та майна застрахованої особи; витрати, пов'язані з попереднім розслідуванням і т.д.
Розмір збитку, викликаного забрудненням навколишнього середовища, може становити величезні суми. Звідси випливає необхідність встановлення граничних розмірів (лімітів) відповідальності страховиків при страхуванні екологічних ризиків. Їх конкретний рівень залежить від фінансових можливостей страховиків, форми страхування, обсягу відповідальності, кола страхувальників і т.д. Збитки ж понад ліміт повинні в цьому випадку покриватися за рахунок коштів підприємств або їх об'єднань, резервних фондів держави і т.д.
Страхування екологічної відповідальності допускає можливість частково перекласти відшкодування шкоди на самих страхувальників шляхом встановлення ліміту відповідальності або введення франшизи.
Ліміт відповідальності - це встановлення граничних сум виплат страховою організацією страхового відшкодування. Ліміти відповідальності можуть бути встановлені для виплат по одному позову або серії позовів, що випливають з одного страхового випадку.
Франшиза - це встановлена ​​договором частка участі страхувальника у відшкодуванні шкоди. Як правило, вона встановлюється в певній грошовій сумі.
Можливі випадки, коли забруднення може проявитися через багато років. Через стільки ж значний проміжок часу виявляться нові обставини, що істотно збільшують спочатку розраховані суми збитків. У зв'язку з цим виникає питання про те, на який термін після настання страхової події поширюється відповідальність страховика. Страхові компанії прагнуть скоротити його, так як це полегшує і їм розрахунок необхідні розмірів і тарифних ставок. Але тоді страхування вступає в протиріччя з інтересами потерпілих і суспільства, які зацікавлені в покритті збитків в незалежності від термінів їх виникнення. При проведенні екологічного страхування доцільно орієнтуватися на загальні терміни позовної давності за російським цивільним законодавством.
Принциповим є питання про форму прояву страхування відповідальності на випадок нанесення збитку або нещасного випадку. Найбільша Ефективність досягається при обов'язковому страхуванні. Обумовлено це тим, тут виступає потерпілий, якому в цьому випадку гарантовано відшкодування збитку. З іншого боку, використання, поряд з обов'язковим, добровільного страхування в значній мірі розширює права господарюючих суб'єктів: вони мають право вирішувати, яким чином убезпечити себе від можливих фінансових ускладнень.
Можна було б запозичити зарубіжний досвід, відповідно, з яким господарюючий суб'єкт для отримання ліцензії на цей або інший вид діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я та майна третіх осіб (наприклад, при експлуатації атомних реакторів), зобов'язаний надати фінансову гарантію можливого збитку третім особам в межах заздалегідь обумовленої суми. Форми такої гарантії можуть бути різні: сума на депозитному рахунку, зобов'язання банку надання кредиту, резервні фонди та ін
Обов'язкове страхування передбачено законом, згідно з яким встановлюється коло підлягають страхуванню подій. При цьому страховик зобов'язаний страхувати відповідні об'єкти, а страхувальники - вносити належні страхові платежі. Для введення обов'язкового державного екологічного страхування потрібна розробка низки законодавчих актів, в яких визначався б перелік об'єктів страхування, обсяг страхової відповідальності, рівень страхового забезпечення та ін У законодавчому порядку повинна бути визначена не тільки організація, яка буде здійснювати обов'язкове екологічне страхування, але і визначено порядок утворення і функціонування державного страхового екологічного фонду, що зажадає залучення значних фінансових коштів. Закон, як правило, покладає проведення обов'язкового страхування на державні страхові органи.
Механізм впровадження державного обов'язкового екологічного страхування передбачає проведення значної підготовчої науково - методичної роботи, що включає складання переліку галузей, і підгалузей, підприємства яких будуть охоплені цією системою страхування, розробку низки галузевих методик з цих питань, створення банку статистичних даних по екологічних лих, аварій, катастроф , визначення приставок платежів з диференціацією і по галузях діяльності та об'єктів страхування.
2.5. Умови екологічного страхування повинні базуватися на нормах чинного законодавства. Страховик надає страховий захист на випадок пред'явлення претензій страхувальникові у відповідність до норм і відшкодування шкоди, заподіяної їм страховою подією, що наступило протягом терміну дії договору страхування. Одночасно слід визначити коло подій, за наслідок яких страховик відповідальності не несе (що випливають із звичайної діяльності страхувальника, викликані порушенням нормативних актів, заподіяні в результаті умисних дій і т. д.).
Розробка нормативно - методичної бази обов'язкового екологічного страхування зажадає тривалої роботи з участю ряду міністерств і відомств, наукових і страхових організацій.
Великі труднощі пов'язані з формуванням державного екологічного страхового фонду. В умовах вкрай напруженої економічної обстановки в країні, і значного бюджетного дефіциту, зростаючого зовнішнього боргу важко розраховувати на виділення для цих цілей необхідних коштів з федерального бюджету. Інші реальні джерела фінансування практично відсутні.
2.6. ВИСНОВКИ
 
У нинішній соціально - економічної ситуації існують об'єктивні умови тільки для введення добровільного екологічного страхування, в яке будуть включатися суб'єкти господарської діяльності, що володіють необхідними економічними можливостями.
У міру стабілізації економічного становища країни, розвитку фінансово - кредитної системи та зміцнення господарських зв'язків виникнуть умови для створення обов'язкового державного екологічного страхування, яке, на відміну від добровільного, може стати дійсним складовим елемент економічного механізму, природокористування.
Про це свідчить вже накопичений досвід обов'язкового екологічного страхування в окремих регіонах Росії. Так, постановою голови адміністрації Краснодарського краю на території краю з 1994 року в порядку експерименту введено обов'язкове екологічне страхування. За сприяння територіальних природоохоронних органів створені спеціалізовані страхові організації: Іванівський і Нижегородські фонди екологічного страхування, Волгоградський центру екологічного страхування, Саратовський страховий фонд екологічної безпеки.
Список використаної літератури:
2. Єрмаков с.д. Сухарєв А.Я. екологічне право Росії М.: 1997 рік
3. Цивільний кодекс РФ (коментований)
4. Кримінальний кодекс РФ (коментований)
5. Закон РФ «про екологію»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
102.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування нещасних випадків Екологічне страхування власник
Страхування від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на виробництві
Специфічні особливості страхування від нещасних випадків
Страхування на випадок смерті від нещасних випадків 2
Страхування на випадок смерті від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків
Добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru