Стратегія і тактика керівництва підприємства з розробки та впровадження системи управління якості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО «Московський державний відкритий університет»
Чебоксарский політехнічний інститут (філія)
Кафедра менеджменту
Реферат з курсу «Управління якістю»
Тема «Стратегія і тактика керівництва підприємства з розробки та впровадження системи управління якості на прикладі ВАТ« Стрічка »
Студент: Шаймарданова Гузель Наіповна
Викладач: Волков Олег Гаврилович
Дата реєстрації :____________________
Оцінка :_____________________________
Обсяг есе (в тис. слів ):______________
Чебоксар
2007-2008 навчальний рік

Зміст
Введення
1. Теоретичні основи
1.1. Необхідність впровадження системи менеджменту якості
1.2.Сертіфікація систем менеджменту якості (ISO 9000)
1.3. Сертифікація систем екологічного менеджменту (ISO 14 000)
1.4. Сертифікація системи управління охороною праці і технікою безпеки організацій (OHSAS 18 001:2007)
2. Дослідницький матеріал на прикладі ВАТ «Стрічка»
3. Порівняльний аналіз
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Сьогодні зі зрослим інтересом у російських підприємців інтересом до сертифікації за стандартами кожен розуміє, що наявність у підприємства сертифіката серії ISO (ІСО 9000, ІСО 14000, ІСМ), OHSAS 18001:2007, - не данина моді і не відмінна риса окремо взятої групи підприємств, це життєва необхідність, фундамент бізнесу і запорука її успішного розвитку. Для того щоб компанія результативно працювала, на підприємстві повинна бути впроваджена і сертифікована система менеджменту якості.
Саме формулювання «Стратегія і тактика керівництва підприємства з розробки та впровадження системи менеджменту якості ...» розкриває досить великий спектр тем - це та стратегія підприємства на тривалий період часу, і оперативний план на найближчий час, пов'язані з впровадженням системи менеджменту якості. Правильніше буде зупинитися на основних, тобто ключових моментах.
Мета даної роботи - вивчення головних аспектів організації з розробки та впровадження системи управління якості, розробка нової технології на прикладі організації - ВАТ «Стрічка». Сформована там, підтверджена сертифікатом, система менеджменту якості не відповідає вимогам керівників, внаслідок цього на підприємстві необхідно впровадити інтегровану комплексну систему менеджменту.
У роботі перед нами стоїть завдання закріпити і поглибити теоретичні знання, отримати практичну підготовку з дисципліни на основі самостійного вивчення літератури з управління якістю: вміти практично оцінювати теоретичні положення, робити об'єктивні висновки і пропозиції.
У роботі використані ідеї як західних спеціалістів - Кросбі, Джуран, - так і вітчизняних - Васильєва А.В., Данилова І.П. та ін Для того, щоб творчо підійти до написання роботи знадобилося не тільки вивчити «книжковий», тобто теоретичний матеріал, а й познайомитися з журнальними публікаціями на тему, а також вивчити деяку інформацію в Інтернеті.

1. Теоретичні основи
1.1. Необхідність впровадження системи менеджменту якості
Російські компанії, незалежно від свого розміру та сфери діяльності, постійно стикаються з необхідністю вирішення бізнес - задач, пов'язаних з рентабельністю, якістю управління, продукції та послуг, удосконаленням технологій, досягненням стійкого розвитку.
Число російських підприємств, що впровадили системи менеджменту, стрімко зростає з кожним роком.
При цьому якщо кілька років тому сертифікати відповідності міжнародним стандартам серій ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001:2007, ІСМ можна було зустріти виключно у підприємств-гігантів, то зараз сертифікація все активніше порушує малий і середній бізнес.
Розробка та впровадження Систем менеджменту - процес, що вимагає залучення провідних фахівців компанії. У залежності від чисельності працюючих і складності процесів в організації, роботи можуть тривати від 6 місяців до 1 року (і більше). / Www.isocenter.ru /
1.2. Сертифікація систем менеджменту якості (ISO 9000)
Серія міжнародних стандартів ISO 9000 узагальнює передовий світовий досвід в області менеджменту якості. Стандарти містять вимоги до системи організації управління виробництвом, покликані забезпечувати передбачуваний і стабільний рівень якості продукції.
В умовах сучасного ринку впровадження системи менеджменту якості на відповідність міжнародним стандартам серії сертифікатів ISO 9000 є одним із способів залучення споживача і вагомим доказом спроможності та конкурентоспроможності компанії.
Впровадження в організаціях систем менеджменту (ISO 9000), це:
· Позначення реальних цілей підприємств і організацій;
· Чіткий розподіл відповідальності між усіма працівниками підприємства за реалізацію поставлених цілей і завдань;
· Виключення дублюючих процесів на виробництві;
· Оперативне реагування на зміну запитів споживачів;
· Поліпшення корпоративної культури підприємства;
· Збереження та вдосконалення накопичених знань і будь-якої важливої ​​для організації інформації (технології, вимоги до якості робіт);
· Забезпечення успішної сертифікації на відповідність вимогам міжнародних стандартів в органі сертифікації, в тому числі і ISO 9000;
· Зміцнення іміджу організації.
1.3. Сертифікація систем екологічного менеджменту (ISO 14 000)
Ключовим поняттям серії ISO 14 000 є поняття Системи Екологічного Менеджменту в організації.
Система Екологічного Менеджменту - частина загальної системи адміністративного управління з організаційною структурою, системою планування і розподілу відповідальності, розробленими методами і процедурами, наявністю ресурсів, необхідних для реалізації екологічної політики.
Впровадження в організації системи екологічного менеджменту, це:
· Підтвердження спроможності підприємства до сталого розвитку та підвищення екологічної ефективності діяльності компанії;
· Збільшення інвестиційної привабливості компанії;
· Підтвердження корпоративної соціальної відповідальності керівництва компанії;
· Зміцнення іміджу компанії.
1.4. Сертифікація системи управління охороною праці і технікою безпеки організацій (OHSAS 18 001:2007)
Розробка та впровадження системи управління охороною праці і технікою безпеки організацій здійснюється з Міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 "Система менеджменту здоров'я та безпеки" (Occupational Health and Safety Assessment Series).
У Росії цього стандарту відповідає національний стандарт ГОСТ Р 12.0.006-2002 "Система стандартів безпеки праці. Загальні вимоги до управління охороною праці в організації". Вимоги даного стандарту застосовні незалежно від сектора економіки, в якому здійснює свою діяльність сертифікується організація.
Умови сертифікації систем охорони праці і техніки безпеки:
· Побудова елементів комунікацій підприємства для виконання завдань охорони праці та техніки безпеки;
· Політика і цілі у сфері охорони праці та техніки безпеки;
· Гармонійне поєднання основних завдань підприємства з елементами менеджменту в галузі охорони праці та техніки безпеки;
· Документування в області охорони праці і техніки безпеки;
· Умови для розвитку менеджменту в галузі охорони праці та техніки безпеки.
Наявність сертифікату OHSAS 18001:2007 дозволяє:
· Здійснювати контроль над небезпечними виробничими чинниками;
· Керувати ризиками, що виникають в процесі виробничої діяльності;
· Запобігати виникнення інцидентів, аварій, позаштатних ситуацій;
· Знижувати втрати від невідповідної діяльності;
· Інтегруватися з діючими на підприємстві системами менеджменту;
· Внести позитивні зміни в імідж підприємства;
· Система управління охороною праці та Технікою Безпеки є однією із складових частин, загальної системи менеджменту компанії.

2. Дослідницький матеріал на прикладі ВАТ «Стрічка»
ВАТ "Лента" - провідний виробник на ринку Чувашії текстильних стрічок різного призначення, виробляє більше 400 найменувань продукції і володіє 30% частки виробництва ринку текстильних стрічок у Росії.
ВАТ "Лента" оснащене стрічкоткацьких, плетільних, швейним і фарбувально-оздоблювальних обладнанням, що дозволяє гнучко підходити до виконання замовлень і випускати продукцію, що відповідає будь-яких побажань споживачів з найвищими вимогами.
ВАТ "Лента", що знаходиться за адресою м. Чебоксари, вул. Калініна, 68, уклала договір з компанією "Центр впровадження ISO 9000", м. Чебоксари, на надання послуг з розробки, впровадження і підготовки до сертифікації системи менеджменту якості, що відповідає вимогам МС ISO 9001:2000. 20-23 січня 2004 року експерти Центру приступили до виконання першого етапу договору і відвідали підприємство з метою аналізу стану управління якістю. Далі були виконані всі необхідні заходи щодо впровадження системи, виправлені недоліки в роботі, а саме була ретельно проаналізована організаційна структура, були виявлені промахи, за допомогою консалтингової компанії були розподілені повноваження і відповідальність між підрозділами, проведено 2-х годинний семінар для керівників і фахівців з обговоренням питань, що стосуються розробки та впровадження системи управління якістю та багато інших заходів, необхідні для сертифікації.
ВАТ «Стрічка» сертифікувало систему управління якістю на відповідність вимог МС ISO 9001:2000, сертифікат № 41008 від 15 квітня 2005 р ., Сертифікаційним органом був - Moody International Certification.
Областю реєстрації є розробка і виробництво стрічок текстильних, тасьми, шнурів, строп текстильних, тросів, упряжі сільськогосподарської.
Але це було в 2005 році. На сьогоднішній день керівник організації - Тартигіна Зінаїда Яківна ставить нові цілі у роботі, вона вважає, що система менеджменту якості на відповідність вимог МС ISO 9001:2000 недостатньо, і вона вже готує програму заходів щодо впровадження та розробці комплексної системи менеджменту, куди будуть входити крім ISO 9001:2000, також і OHSAS 18 001 і ISO 14000, заходи ж ці свого часу діляться на тактичні та стратегічні. Стратегічна мета організації - одержання сертифіката інтегрованої системи менеджменту (ІСМ), тим самим ставши ще більш конкурентноспроможним підприємством.
Оперативний план можна скласти вже сьогодні, він включає наступні заходи:
· Вибір найкращої консалтингової компанії, з якою буде працювати організація в майбутньому;
· Укладання з ними договору на надання послуг;
· Самостійно проаналізувати існуючу систему менеджменту. Оцінити ступінь відповідності діючої системи вимогам стандартів ГОСТ Р ISO 9001, ГОСТ Р ISO 14001, OHSAS 18001. Скласти рекомендації з доопрацювання системи менеджменту з метою досягнення відповідності її встановленим вимогам. Встановити напрямки і види діяльності, реалізація яких забезпечить відповідність діючої системи менеджменту вимогам ГОСТ Р ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000), ГОСТ Р ISO 14001-98 (ISO 14001), OHSAS 18001. Скласти звіт про стан системи менеджменту якості і ступеня відповідності її вимогам ГОСТ Р ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000), ГОСТ Р ISO 14001-98 (ISO 14001), OHSAS 18001.
· Провести навчання вищого керівництва організації по темі "Принципи побудови комплексної системи менеджменту якості, управління промисловою безпекою та навколишнім середовищем" Розробити навчально-методичні матеріали. Відправити групу з кількох людей на підвищення кваліфікації;
· Проаналізувати ситуацію, організаційну структуру, виправити її відповідно до вимог інтегрованої системи менеджменту;
· Виконувати вимоги консалтингової фірми, що здійснює допомогу в сертифікації;
· Вибір органу з сертифікації, міжнародних і національних системах сертифікації.
Залежно від стану системи менеджменту якості організації можливе корегування обсягів робіт.
Також у процесі консультування консалтинговою фірмою, з якою доведеться працювати, необхідно буде розглянути:
- Організацію розробки та впровадження комплексної системи менеджменту;
- Розробка політики і цілей;
- Реалізація процесного підходу;
-Розподіл відповідальності і повноважень в комплексній системі менеджменту;
- Управління документацією;
- Управління записами;
- Внутрішній аудит комплексної системи менеджменту;
- Коригувальні дії;
- Запобіжні дії;
- Управління невідповідною продукцією.

3. Порівняльний аналіз
Дослідивши порівняно великий обсяг матеріалу з даної тематики можна зробити деякі висновки, а саме, що, на думку багатьох вчених-економістів, менеджерів та інших людей, зайнятих безпосередньо в бізнес-процесах, на сьогоднішній день в жорстких умовах конкуренції, впровадження системи менеджменту якості на основі ISO 9000 є необхідним елементом.
Моя думка розходиться між тим, що це реальна потреба будь-якої організації, тим, що це для російських підприємств це всього лише данина моді, яка, як відомо всім то приходить, йде і повертається знову через деякий проміжок часу і тим, що це в умовах ринкової економіки, коли кожен бізнесмен, менеджер, фахівець шукає вільну нішу, яку реально забити своїми знаннями в області, а в даному випадку до цього ставиться «управління якістю».
Трохи поясню вище викладене висловлювання, зіставивши його з об'єктом дослідження даного есе - з ВАТ «Стрічка».
Реальна потреба в моєму контексті несе наступний сенс: у стратегічному плануванні будь-якої організації повинні переслідуватися дві головні мети, це стабілізація та сталий розвиток, тут доречно згадати вивчену теорію дзиги і мертвої піраміди, саме дотримуючись її можна досягти успіху в бізнесі, створивши конкурентну перевагу зуміти його утримати і отримувати від цього стабільний прибуток і цей цикл повторювати постійно, ніколи не зупиняючись на досягнутому.
Кілька років тому впроваджена система менеджменту якості була, на мій погляд, конкурентною перевагою, тому що подібних компаній було не так багато, і, незважаючи на великі розходження в якості продукція має сертифікат ISO була більш конкурентоспроможною, а внаслідок цього більш дорогої. У підтвердженні цього можна проаналізувати діяльність підприємства «Стрічка», запровадивши систему менеджменту якості на основі ISO 9000, прибуток організації збільшилася, завдяки витісненню з завойованого ринку вже неконкурентоспроможних суперників і цим добитися вихід на всеросійський ринок, охопивши 30% частки виробництва ринку текстильних стрічок у Росії . Сьогодні сертифікат ISO, пройшовши шлях в двадцять з невеликим років, вже не є нововведенням, але, тим не менш, його наявність я вважаю за необхідне поряд з такими документами як, наприклад, статут / засновницький договір, щорічний звіт про прибутки і збитки та іншими.
Данина моді, я визначаю словами: «сучасний менеджер, керуючий якою-небудь організацією не повинен поступатися своїм суперникам», відставання від моди в даному випадку є регрес, поступова загибель організації. Для більш повного розуміння моєї думки треба виділити таке поняття як стиль, воно принципово відрізняється від поняття «мода», воно завжди є більш виграшним. Так ось стилем, на мій погляд, мають такі підприємства, які зуміли одними з перших впровадити систему менеджменту якості на основі ISO 9000 і які зараз, у підтвердженні правильно йде стратегії ВАТ «Стрічка», бажають впровадити інтегровану систему якості, що включає ISO 9000, ISO 14000 і OHSAS 18 001, на сьогоднішній день не є особливо затребуваною, але, безсумнівно, «модною» в недалекому майбутньому.
Завершальну думка про те, що це просто нажива, переказ грошей від одних рук в інші, можна підтвердити наступним: у Росії буквально за невеликий проміжок часу було утворено понад 1000 консалтингових організацій, що займаються сертифікацією підприємств. Створено неймовірну кількість нових робочих місць, що, безсумнівно, є плюсом для розвитку економіки країни в цілому, але і це ж не простий порівняно дешевий робочий персонал, а висококваліфіковані кадри, що вимагають відповідної винагороди за свою працю. І ця оплата йде з фінансових джерел підприємств-виробників, які переносять дані витрати на собівартість продукції / послуг, а внаслідок цього, в кінцевому рахунку, за всі понесені витрати розплачується споживач. Ось така утворюється не зовсім приємна для нас-покупців взаємозв'язок.
У цілому підводячи підсумок з планування системи менеджменту якості на ВАТ «Стрічка» можна сказати, що підприємство, на мій погляд, є «дзигою», воно, запровадивши систему менеджменту якості на основі ISO 9000 і захопивши величезну нішу за пропозицією даного виду продукції, не зупинилося у своєму розвитку, воно продовжує крутитися, підживленням яким для подальшого ривка є впровадження та розробка комплексної системи управління якістю. Грамотне керівництво підприємства розуміє, що популярність даного сертифіката вже на підході, адже екологія і безпека є невід'ємними атрибутами якісної продукції, тим самим підвищуючи імідж і репутацію організації.

Висновок
Сучасний бізнес діє в постійно змінному зовнішньому середовищі. Постійно з'являються нові вимоги до ведення справи, в даній роботі були розглянуті такі поняття як система менеджменту якості на підприємстві, більш поглиблено вивчені теоретичні основи з даної тематики, проаналізовано діяльність, пов'язана із запровадженням системи менеджменту якості на підприємстві ВАТ «Стрічка», визначено її стратегічні і тактичні плани. Було висловлено свою особисту думку, пропозиції та рекомендації під творчим і критичним кутом зору.
Виходячи зі слів відомого висловлювання: «кількість переходить в якість», впровадження системи менеджменту якості на основі ISO 9000 є необхідним завданням кожного підприємства. Люди, незважаючи на порівняно недавно минулий етап, пов'язаний з командно-адміністративною економікою, а разом з нею всіма ненависними талонами, на жаль, вже встигли насититися асортиментом і кількістю. Зараз кожен поважаючий себе людина цінує якість продукції і готовий навіть переплатити за це.
На закінчення даної роботи, слід відзначити, що в найближчому майбутньому Росія вступить до СОТ, і одним з головних критеріїв участі в міжнародній торгівлі стане наявність сертифікату ISO 9000. Про це треба подумати всім підприємствам, які хочуть розвиватися, хочуть, щоб їхня продукція була затребувана не тільки на російському ринку товарів і послуг, але також пробитися на світовий ринок. Також це повинна бути прерогатива безпосередньо держави, політика держави повинна підтримувати цю програму розвитку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
39.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Стратегія і тактика управління оборотним капіталом малого підприємства
Використання інструментів управління проектами для ефективного впровадження системи якості ВНЗ
Стратегія і тактика управління організацією
Стратегія і тактика підвищення конкурентоспроможності підприємства
Стратегія і тактика управління людськими ресурсами організації
Основні риси антикризового управління Стратегія і тактика в антикризовому управлінні
Впровадження системи менеджменту якості в діяльність аптечних установ
Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
Розробка та впровадження системи управління охороною праці на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru