Стратегія маркетингу на торгових ярмарках і виставках

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Новосибірський державний університет економіки і управління

Кафедра сервісу та організації комерційної діяльності

Курсова робота

Навчальна дисципліна: Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі

Тема: Стратегія маркетингу на торгових ярмарках і виставках

2009р-Новосибірськ

Зміст

Введення

1 РОЗДІЛ. Теоретичні аспекти організації виставкових заходів

  1. Теоретичні основи

1.2 Сутність та завдання проведення ярмарків, виставок

1.3 Цільова аудиторія і види маркетингового комплексу

1.4 Проблеми ефективності участі у виставках

2 РОЗДІЛ. Аналіз застосовуваних рекламних методів у ITE «Сибірська ярмарок» на прикладі спеціалізованій виставці «Турсиб-2009» на прикладі компанії «Місце під сонцем»

2.1 ITE «Сибірська ярмарок», «Турсиб-2009» і компанія «Місце під сонцем»

2.2 Аналіз сучасних методів реклами, що застосовуються на виставці

«Турсиб»-2009р, на прикладі компанії «Місце під сонцем»

2.3 Підведення підсумків та оцінка результатів від участі у виставці

3 Розділ. Про те, як зробити «Турсиб-2010» більш ефективним

3.1 Особисті враження від виставки «Турсиб» -2009

3.2 Етапи підготовки до виставки

Висновок

Додаток № 1 (Програма виставки)

Додаток № 2 (Каталог компанії «Місце під сонцем»)

Список літератури

Введення

Проведення виставок, ярмарків і презентацій в даний час стало настільки звичним, що вже стало можна говорити про розвиток культури в бізнесі країни. Як показує практика, для великих компаній участь у виставках і ярмарках значно збільшує обсяги реалізації товарів і послуг, а також кількість укладених договорів на поставку продукції, більша частина яких здійснюється безпосередньо на виставкових стендах компаній. За період 1995-2004 р. частка виставкових стендів Російських компаній на виставках і ярмарках, що проводяться як в Росії, так і за кордоном, збільшилася в кілька десятків разів. Виставковий стенд це презентаційне місце експонента - компанії, найбільш повно відображає його імідж, рекламну та маркетингову політику. Беручи участь у виставках, компанія отримує широкі можливості для свого розвитку: професійне спілкування, нові контакти, розширення ринків збуту та сфер діяльності. Виставки різної тематики, як вузькоспеціалізовані, так і для самого широкого кола осіб (кінцевого споживача), проходять в Новосибірську практично щотижня, і приваблюють тисячі відвідувачів. Звичайно, брати участь у всіх заходах неможливо. Серед безлічі виставок потрібно вміти визначити пріоритетні, ті, які більшою мірою поповнять вашу клієнтську базу і привернуть увагу до вашої компаній.

Ефект від участі в спеціалізованих виставках ще більше, тому що більшість відвідувачів це ті, хто реально зацікавлений в передбачуваному співпрацю, налагодженні нових контактів та придбанні продукції компаній, що беруть участь у виставці. Проведені дослідження свідчать, що кожен вкладений в участь у виставці долар приносить прибуток від 3 до 10 доларів. Ефективність виставкових заходів в реалізації потенціалу компанії. Зустріч з потенційним партнером або клієнтом біля виставкового стенду, один з найбільш ефективних способів просування своїх товарів і послуг. Ймовірність укладання угоди тим вища, що основна частина відвідувачів - фахівці профільного напрямку. Грамотний підхід до участі у виставці дозволить повною мірою використовувати можливість розповісти про компанію, розкрити її потенціал і залучити до неї увагу. 1

На мій погляд, безліч російських компаній не використовують повною мірою свої маркетингові можливості в рамках виставки, знижуючи, тим самим, ефективність участі в ній. Тому мені хотілося б детально вивчити цю тему і запропонувати методи маркетингового просування, які повинні бути обов'язково включені в план стратегічного розвитку компанії.

Тема: «Стратегія маркетингу на торгових виставках і ярмарках».

Предмет дослідження: маркетингова діяльність

Об'єкт дослідження: маркетингова діяльність в рамках виставки «Турсиб-2009» ITE «Сибірська ярмарок» компанії «Місце під сонцем».

Цілі моєї курсової роботи: 1) зробити детальний аналіз ефективності маркетингового комплексу в рамках щорічної виставки туристичної спрямованості «Турсиб», що проводиться в ITE «Сибірська Ярмарок», м. Новосибірськ, на прикладі 2009 р.2) Запропонувати, на основі аналізу, найбільш ефективну стратегію розвитку маркетингового комплексу.

Завдання: 1) Розкрити терміни і поняття даної теми 2) визначити сутність та завдання проведення виставок 3) визначити складові маркетингового комплексу 4) Описати торгово-виставковий комплекс «Сибірська ярмарок» і «Турсиб-2009» 5) провести аналіз сучасних інструментів маркетингу в рамках виставки 6) Визначити методику і оцінку підведення підсумків виставкової роботи 7) дати особисту оцінку маркетингової стратегії компанії «Місце під сонцем» 8) описати стратегічний комплекс заходів, що веде до успішної виставкової комунікації.

Основні джерела збору інформації: Архипов А.Е., Третьякова М.М. Ярмарково-виставкова діяльність: УМК. - М.: НГУЕУ, 2008; дані торгово-виставкового комплексу «Сибірська ярмарок» - www.sibfair.ru; Крістотакіс Я.Г. торгові виставки та ярмарки. Техніка участі й комунікації. - М.: Ось-89, 1997 і пр. 2

1. ГЛАВА. Теоретичний аспекти функціонування реклами в рамках виставок, ярмарків

  1. Теоретичні основи

У наш насичений інформаційний вік акцент в комерційній діяльності організації переноситися з виробничих і розподільних аспектів на комунікаційні. У зв'язку з цим підприємство стикається з необхідністю розробки власного комунікаційного комплексу для збереження і зміцнення конкурентних позицій на ринку. Комунікаційний комплекс фірми може бути визначений як сукупність елементів, які об'єднують учасників, носіїв і засоби передачі інформації, спрямовану на встановлення і підтримання визначених взаємовідносин з адресатами в рамках загальної маркетингової політики фірми. До елементів комунікаційного комплексу традиційно відносять рекламу, прямі продажі, стимулювання продажів і зв'язків з громадськістю. Участь у виставкових заходах дозволяють універсально застосовувати весь перерахований вище комплекс, це ефективний і потужний засіб формування маркетингових комунікацій туристичних підприємств. Давно вже ставши самостійним напрямком комунікаційної діяльності, участь у виставках і ярмарках являє собою складну єдину систему прийомів і засобів впливають на збут товару.

Значення виставкових заходів для туристського підприємства можна порівняти з функцією барометра для метеоролога: його одного недостатньо для прогнозу погоди, але без нього зробити це не представляється можливим. Так і за допомогою виставкових заходів не можливо вирішити всі проблеми фірми, але вони є незамінним засобом маркетингових комунікацій, яким туристське підприємство не повинно нехтувати. Комплекс маркетингових комунікацій складається з пропаганди, прямих продажів, стимулювання збуту, реклами (друкованої, зовнішньої і т.д.). 3

У цьому розділі ми детально розглянемо, що ж таке реклама, виставка і ярмарок в цілому.

Реклама є визначальним елементом, що представляє собою в умовах глобалізації, монополізації та технологізації економіки найважливіший носій інформації. Реклама - це поширення інформації про товари та послуги з метою прискорення їх продажу; встановлення контактів між покупцем і товаром, пропаганда товарів і інформація про способи їх покупки; засіб, що сприяє появі у покупця зацікавленості і бажання купити даний товар. Торгова реклама - являє собою коротку, емоційно забарвлену інформацію, що направляється потенційним покупцям (споживачам) для спонукання їх до здійснення дій, пов'язаних з придбанням (використанням) товарів і послуг.

Виділяють три основні функції реклами:

 • інформативна - повідомлення про існування товару, ознайомлення з його основними властивостями, параметрами, особливостями; відомості, де і в який час продається товар;

 • психологічна - вплив на почуття самооцінки, міркування престижу, погляди й уподобання споживачів;

 • стимулююча - нагадування, спонукання до покупки.

Залежно від того, які спільні цілі реклами, виділяють дві головні її різновиди:

 • іміджева реклама, яка формує образ товару та імідж фірми;

 • комерційна реклама, яка стимулює продажі, прискорює товарообіг і допомагає шукати вигідних партнерів 4.

Виставкові, ярмаркові заходи є найкращим місцем для використання всіх рекламних можливостей.

ВИСТАВКА - це ринкове захід, що проходить у чітко встановлені терміни з певною періодичністю, що демонструє товари та послуги фірм-учасників, досягнення науки і техніки, передового досвіду однієї або декількох галузей народного господарства або інформує відвідувачів з метою сприяння збуту продукції.

Виставка адресована переважно відвідувачам-фахівцям.

ЯРМАРОК - ринкове захід, що проходить у чітко встановлені терміни з певною періодичністю, що демонструє товари та послуги фірм-учасників однієї або декількох галузей народного господарства, націлених на укладання прямих торговельних угод по представленим зразкам, у національному та міжнародному масштабах.

Для ведення статистики і розрахунку ефективності контактів необхідно чітко розуміти і розділяти визначення всіх присутніх людей на виставці.

Відвідувач виставки - це особа, посещающее виставку в дні та години її офіційної роботи з метою знайомства з демонструються експонатами та участі в програмі виставки. Відвідувачі діляться на фахівців і нефахівців. Відвідувач-фахівець - це особа, яка представляє аудиторію ринку, очікувану організаторами і учасниками, і посещающее виставку / ярмарок з діловим або професійних причин. Учасники супутніх заходів, таких як конференції, семінари, конгреси, фестивалі, що проходять в рамках даної виставки і по її темі, вважаються відвідувачами-фахівцями і входять у загальне число відвідувачів, якщо вони відвідали саме виставковий захід.

Також, відвідувачі діляться на дві категорії: «національні» і «іноземні», причому визначення «національний» означає приналежність до країни організатора виставки. Користувач вважається тільки один раз за весь час виставки / ярмарки незалежно від числа його відвідин.

Відвідування - це дія особи, яка в будь-який день і годину офіційної роботи виставки відвідує захід по вхідному документу і яке є представником аудиторії ринку, очікуваної організаторами та учасниками. У підрахунок «відвідувань» заходи включаються:

- Особи, котрі купили квитки безпосередньо на виставці;

- Особи, котрі купили квиток до виставки та відвідали виставку;

- Особи, які мають запрошення або пільговий квиток і відвідали виставку, а також:

- Особи, які відвідали виставку за сезонним квитком;

- Журналісти.

З підрахунку «відвідувань» виключаються: співробітники виставкового центру і організатора; співробітники сервіс-провайдерів; співробітники фірм, організацій-учасників. Зараз, визначившись з основними визначеннями я б хотіла докладно розглянути сутність, цілі та завдання проведення виставок / ярмарок 5.

  1. Сутність, цілі та завдання проведення ярмарків / виставок

Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу, так як представляють дуже широкі можливості демонстрації рекламованих виробів для встановлення прямих контактів із безпосередніми покупцями та споживачами. Незважаючи на те, що кордони між поняттями торгової ярмарки і виставки часто не помітні і на практиці мають тенденцію до обмеження до мінімуму, було б доцільним провести смислове протиставлення торгових ярмарків і виставок, так як їх мети досить різні. Торгова ярмарок короткочасне захід, періодично проводиться в одному і тому ж місці, в рамках якого велика кількість підприємств за допомогою зразків представляє об'єктивний масштаб товарів / послуг однієї або декількох галузей, з тим щоб відвідувач-комерсант отримав чітке уявлення про їх підприємницьких можливостях, тоді як експонент за допомогою експонованих товарів прагне поширити інформацію про свою фірму і її продукції і укласти прямі торгові угоди. Торгово-промислова виставка короткочасне захід, періодично проводиться в одному і тому ж місці, в рамках якого значна кількість підприємств за допомогою зразків дають представницьку картину пропозиції товарів, послуг однієї або декількох галузей і прагне інформувати кінцевих споживачів про свою фірму і її продукції з кінцевою метою сприяння продажам. Ярмарки зародилися, як захід ринкового характеру, основною метою якого був збут. На відміну від них виставки виникли як засіб публічної демонстрації тих чи інших досягнень людства, спочатку вони носили суто просвітницький характер, але в міру розвитку набули яскраво виражену комерційну спрямованість. Таким чином, метою ярмарку є надання її учасникам експонентам можливості виставити зразки свого виробництва, продемонструвати нові досягнення і технічні вдосконалення з метою укладення торгових угод. У той же час, мета виставки показати науково-технічні досягнення однієї країни або різних країн в одній або декількох галузях виробництва, науки і техніки. Необхідно зазначити, що встановився на багатьох торгових ярмарках / виставках звичай допускати відвідування не комерційної публіки в конкретні дні та години, у жодному разі не свідчить про зміну їхнього характеру. За складом учасників, місцем проведення та економічним значенням розрізняють виставки та ярмарки: 1.Регіональние 2. Міжрегіональні 3. Національні 4. Міжнародні. Регіональні ярмарки і виставки мають сферу дії в радіусі 100 км, представляють одну або декілька галузей і призначаються головним чином для демонстрації можливостей малих по величині підприємств.

Міжрегіональні мають однакову структуру з регіональними, однак володіють більшим радіусом дії і звичайно адресуються більш великим підприємствам. Національні ярмарки і виставки, що сягають своїм корінням в кінець 18-го століття і що з'явилися спочатку у Франції, є вітриною місцевої промисловості. Вони проводяться всередині країни і за кордоном з метою демонстрації продукції національного виробництва і стимулювання її збуту і звичайно мають міжгалузевий характер. Передумовою проведення міжнародних ярмарків / виставок, організованих як усередині країни, так і за кордоном, є участь в них експонентів і відвідувачів з різних країн. У них зазвичай без обмеження можуть брати участь фірми будь-якої країни. Міжнародний або, краще сказати, багатонаціональний характер вони набувають лише в тому випадку, якщо в них беруть участь, принаймні, 10-15% зарубіжних експонентів. Серед міжнародних виставок слід виділити всесвітні виставки, метою яких є показ досягнень країн учасниць і великих міжнародних організацій у галузі науки, техніки, культури. Вони не переслідують безпосередньо комерційних цілей. На всесвітніх виставках буває представлено, як правило, більшість країн світу. За характером виставляються експонентів всі виставки та ярмарки поділяються на:

 • Універсальні

 • Спеціалізовані

Універсальними є виставки, тематика яких торкається кількох галузей економіки. 6

Спеціалізовані виставки орієнтовані на відвідувачів-фахівців у конкретній області. На них демонструють досить складні види товарів і тому вони мають швидше маркетингову, ніж торгову спрямованість. Характерним для розвитку міжнародних виставок і ярмарків є зростання їх спеціалізації, причому це більшою мірою відноситься до виставок, ніж до ярмарках. Посилення спеціалізації пояснюється величезним збільшенням номенклатури виробів, що випускаються різними галузями промисловості, до таких розмірів, що навіть демонстрація тільки зразків всіх товарів в одному місці на одній площі стає скрутною. Тому все частіше організовуються міжнародні виставки та ярмарки, що представляють лише одну або кілька споріднених галузей виробництва. Крім того, спеціалізовані виставки орієнтовані на чітко окреслену групу фахівців, тут виділена цільова аудиторія і, природно, це вигідно фірмам-експонентам. Характерним є значне збільшення частки машин і устаткування серед експонатів виставок, що пов'язано із зростанням торгівлі цими товарами і з їх специфікою. Обладнання, прилади та машини найкраще показувати в дії, оскільки це допомагає виявити їх продуктивність, технологічні властивості і особливості конструкції. Це широко практикується на виставках і тому привертає широкий круг споживачів. По термінах і способу проведення виставки і ярмарки можна підрозділити на такі види:

- Короткострокові виставки (соло-виставки) Проводяться протягом не більше трьох тижнів. Вони можуть носити або загальний характер, тобто представляти досягнення своєї країни у всіх галузях виробничої діяльності, або бути спеціалізованими.

- Пересувні виставки. Вони організуються з метою розширення кола відвідувачів з використанням різних засобів транспорту. Набуває все більшого поширення організація плавучих виставок, зокрема, Японією, Швецією, Англією. Такі виставки влаштовуються на борту великого судна, яке відвідує портові міста кількох держав та здійснює показ, а також продаж виставлених товарів. Досить широко стали використовуватися пересувні виставки зразків товарів у автофургонах, салонах літаків.

- Постійні виставки. Ці виставки організуються найчастіше при дипломатичних консульствах та інших представництвах своєї країни за кордоном з метою демонстрації можливим іноземним покупцям зразків експортної продукції для укладання угод за зразками.

Велику роль стали грати постійно діючі торгові центри, створювані розвиненими країнами за кордоном. Вони здійснюють широку діяльність з організації спеціалізованих виставок у країнах їх місцезнаходження. Вони надають фірмам-експонентам безкоштовно виставкову площу, здійснюють за свій рахунок проектування та оформлення виставок і окремих стендів, монтаж і демонтаж експонатів, оплачують роботу місцевих оформлювальних та інших фірм, надають учасникам виставок інформацію про становище на ринку.

Новим видом виставок є т.зв. торговельні тижні. Вони організуються зазвичай в універсальних магазинах великих міст для показу і продажу споживчих товарів.

За частотою проведення виставки та ярмарки можуть бути:

1. Періодичні (що проводяться кожні 2,3 року і т. д.)

2. Щорічні

3. Сезонні

Крім того, ярмарки і виставки можна класифікувати за напрямом роботи:

1. Ярмарки / виставки по здійсненню продажів, замовлень

2. Інформаційні, ознайомлювальні

3. Проведені в цілях розвитку комунікації / контактів

Виставки та ярмарки мають велике значення як місце зустрічей представників ділових кіл різних країн для підтримки ними безпосередніх зв'язків і встановлення нових особистих контактів. Оскільки на виставках і ярмарках експонуються насамперед кращі зразки товарів, що відповідають вимогам сучасних світових стандартів, їх відвідування інженерно-технічними та науковими працівниками, конструкторами, вивчення експонованих новинок сприяє подальшому розвитку технічного прогресу і появі нових товарів у світовій торгівлі. У цьому сенсі виставки та ярмарки, будучи центром обміну економічної і науково-технічної інформації, мають величезне інформаційне значення.

Пішла в минуле епоха, коли виставкова діяльність була мобілізована на забезпечення безпосереднього збуту товарів. Сьогодні участь в торгових ярмарках і виставках має глобальні цілі і стоїть на службі всіх складових комплексу маркетингу. Стенд перестав бути короткостроковою «торговою точкою» і перетворився на платформу переслідування глобальних підприємницьких цілей і, в першу чергу, вдосконалення фірмового іміджу експонента. 7

Рішення підприємства про просування своїх комерційних інтересів за допомогою участі в торговельних ярмарках чи виставках, залежить, насамперед, від двох наступних факторів:

1. Від тенденції до участі в ярмарках / виставках, що спостерігається в галузі, до якої це підприємство належить.

2. Від масштабів, в яких основні конкуренти підприємства використовують ярмарки та виставки як засіб просування своєї продукції на ринку.

Існуюча тенденція така: великі підприємства воліють строго галузеві ярмарки / виставки, використовують великі стенди і беруть участь у цих заходах систематично, на противагу їм малі та середні підприємства беруть участь у ярмарках / виставках нерегулярно й обмежуються звичайно заходами місцевого масштабу. У той же час сучасний рівень розвитку ярмарків надає малим і середнім підприємствам широкі перспективи. Мова йде не тільки про все збільшується кількість регіональних ярмарків або виставок, а й про галузеві ярмарках. Це явище не нове. Наприклад, всесвітньо відомий нині автомобільний салон в Женеві, що діє з 1904 року, представляє типову галузеву ярмарок.

Таким чином, участь у виставках / ярмарках для різних організацій це:

1) засіб завоювання загальної популярності і місце зустрічі з покупцями і фахівцями, які зацікавлені в отриманні інформації, шукають нові товари та послуги, а можливо й готові негайно розмістити замовлення

2) можливість зустрітися з керівниками верхнього ешелону і поговорити в спокійній і неформальній обстановці без відволікання на підлеглих і телефонні дзвінки

3) унікальний шанс безпосередньо поспілкуватися з великою кількістю кінцевих споживачів.

4) шанс взяти участь у безпосередній комунікації з потенційними споживачами і покупцями, постачальниками та субпідрядниками, які зацікавлені в отриманні інформації та налагодженні зв'язків;

5) можливість відстежувати ринкові тенденції і оцінити позицію свого підприємства на ринку,

6) привід «дати знати про себе», - обмінятися інформацією з фахівцями, - почерпнути раціональні ідеї в поведінці конкурентів і вивчити їх політику, - проаналізувати відгуки відвідувачів про якість, ціни, товари, послуг фірми і товарів, послуг його основних конкурентів;

7) провести широкомасштабні рекламні заходи щодо просування товарів, послуг експонента з використанням найрізноманітніших засобів.

Крім того, відсутність на виставці також зауважують і трактують як несприятливий знак. Вважається, що фірма відчуває технічні або фінансові труднощі, що, можливо, її товари менш конкурентоспроможні. Постачальники замислюються і турбуються, а конкуренти користуються цим, щоб зайняти її ніші. 8

Для споживача:

 • зосередження зразків величезної кількості товарів, вироблених у різних країнах.

 • можливість покупцеві в короткий час ознайомитися з існуючими на ринку пропозиціями

 • отримати необхідну консультацію від фахівців

 • зробити необхідні зіставлення цін і якісних характеристик

 • провести переговори і виторгувати комерційні умови і, нарешті, підписати контракт.

 • при цьому покупець має можливість ознайомитися з товаром у дії, з прийомами його роботи, областю застосування і ефективністю. Це особливо важливо при покупці машин і устаткування. При покупці товарів широкого споживання велике значення має можливість попереднього ознайомлення з усім асортиментом товарів на основі зразків або їх дегустації.

Ці фактори забезпечують велику популярність виставок і ярмарків і, як наслідок, приваблюють величезну кількість відвідувачів. Однак підприємству слід пам'ятати, що участь в торгових ярмарках і виставках завжди пов'язане із значними витратами, які можуть бути здійснені даремно. Адже на ярмарку чи виставці найбільш небезпечні для вас ваші власні помилки і менш, ваші конкуренти. Тому перш, ніж прийняти рішення про участь у виставці або ярмарку, його слід ретельно обміркувати. Якщо ж підприємство твердо впевнене в необхідності участі у виставці або ярмарку та чітко сформулювало основні цілі та завдання своєї участі, то йому необхідно також розробити в усіх деталях його виставкову або ярмаркову діяльність, стосовно чисельного складу персоналу експозиції та його відповідної підготовки, оренди виставкової площі та її знаходження, планування самого стенда і розміщення на ньому виставляється продукції, рекламних заходів і т.д. Все це ми докладно розглянемо трохи пізніше. 9

1.3 Цільова аудиторія і види маркетингових комунікацій

Спектр маркетингових можливостей величезний, однак у залежності від цільової аудиторії може бути різним по ефективності. Тому для початку необхідно зрозуміти, хто вона - нас цікавить особа, що воно хоче, чого чекає? Які його мети? На якому етапі прийняття рішення воно знаходиться, прийшовши на виставку. Вид маркетингового комплексу найтіснішим чином пов'язаний з її цілями. Перш ніж вибрати той або інший вид реклами, необхідно визначити для себе мету, яку ви переслідуєте в даному випадку:

1. формування у споживача певного рівня знань про даний товар, послугу;

2. формування у споживача певного образу фірми;

3. формування потреби в даному товар, послугу;

4. формування доброзичливого ставлення до фірми;

5. спонукання споживача звернутися до даної фірми;

6. спонукання до придбання саме даного товару у даної фірми;

7. стимулювання збуту товару або експлуатації послуг;

8. прискорення товарообігу;

9. прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного товару, постійним клієнтом фірми;

10. формування в інших фірм образу надійного партнера. Перелік можна видозмінити або продовжити відповідно до ваших уявлень про цілі. Однак і цей перелік досить детальний, щоб по ньому можна було визначити потреби фірми. На практиці реклама рідко переслідує тільки одну мету, як правило, в одному рекламному заході мети перетинаються. 10

Всі ці цілі реклами можна об'єднати в групи по завданнях, на вирішення яких спрямована ця реклама:

ІМІДЖ-РЕКЛАМА - цілі 2,3,4,10

Стимулююча реклама - цілі 1,5,6,7,8

РЕКЛАМА СТАБІЛЬНОСТІ - цілі 5,9,10

Імідж-реклама: реклама по створенню сприятливого образу (іміджу) вашої фірми і товару. Її основна роль - ознайомити потенційних споживачів з продукцією, з її призначенням, характеристиками, а також з напрямами діяльності, з тими перевагами, які отримує покупець, закріпити у свідомості широкого кола людей позитивний образ товару або фірми. Найбільш ефективні для імідж-реклами: рекламні ролики на телебаченні; зовнішня реклама; реклама в популярних газетах і журналах, участь у благодійних акціях з освітленням вашої участі в засобах масової інформації.

Стимулююча реклама - направлена, в основному, на стимулювання потреб покупців. Її спрямованість обмежена, вона повинна бути адресована користувачам або покупцям вашої продукції. При цьому, однак, неминуче звернення до дещо більшої аудиторії покупців або користувачів. У більшості випадків досить важко строго окреслити коло ваших потенційних покупців або виявити читані тільки ними видання, але в даному випадку таке розширення аудиторії не навмисне, а досить випадкове. Основне завдання стимулюючої реклами - стимулювати потребу в споживанні вашого товару або експлуатації пропонованої вами послуги. У рекламному оголошенні стимулюючої реклами невеликих і середніх фірм при рекламуванні товарів повсякденного попиту прийнято давати і елементи імідж-реклами. Так як окрему імідж-рекламу такі фірми, як правило, не можуть собі дозволити.

Реклама стабільності - навіть при налагодженому збуті товарів і послуг і при повному "портфелі замовлень" (іншими словами, при наявності певної суми уявлень про ваш товар або фірму у ваших покупців і партнерів) необхідно час від часу закріплювати рекламою досягнуті результати (прихована реклама у вигляді статей про вашу діяльність і товари; участь у виставках; пряма поштова розсилка вашим постійним партнерам проспекту (звіту) про вашу річну діяльність. Для досягнення максимального ефекту необхідно конкретизувати завдання, відповісти на питання про те, яка цільова група відвідувачів є для вас найбільш перспективною: оптові покупці, регіональні дилери, масові відвідувачі - кінцеві користувачі вашого товару? Нерідко непродумана система рекламних заходів призводить до того, що найважливішим завданням під час виставки стає не залучення цільових відвідувачів, а відсівання нецільових. Це пов'язано з тим, що на різні групи відвідувачів найбільш ефективно впливають різні способи реклами. Якщо вашою основною метою є проведення серйозних переговорів і укладення оптових контрактів, найбільш ефективним способом залучення потрібних вам відвідувачів буде проведення довиставочной рекламної кампанії, і в першу чергу - пряма поштова розсилка іменних запрошень. Текст запрошення повинен бути складений таким чином , щоб спонукати вашого потенційного партнера відвідати стенд, пояснювати, чим для нього вигідне співробітництво з вами, включати безкоштовне запрошення і містити інформацію про те, як вас знайти на виставці (номер павільйону і стенду, або опис вашого стенда). Бажано, щоб інформація про вашу участь у виставці паралельно була розміщена на вашому сайті. Доцільно паралельно розмістити інформацію про вашу фірму і її участь у виставці в галузевих та спеціалізованих ЗМІ, це заздалегідь налаштує відвідувачів на довірче та шанобливе ставлення до вашого підприємства. Проведення сильної довиставочной рекламної кампанії вимагає чимало часу і коштів, але воно окуповує себе, враховуючи, що експонентам, орієнтованим тільки на оптових покупців, не потрібно витрачати гроші та сили на організацію рекламних акцій під час виставки. Однак досвід показує, що на виставках товарів народного споживання і виставках-ярмарках більше 80 % експонентів вважають основними цілями участі або залучення масових покупців, або поєднання демонстрації продукції масовим покупцям з укладенням оптових поставних контрактів. Очевидно, що в такому випадку проведення дорогої довиставочной рекламної кампанії недостатньо ефективно, не менш важливо під час виставки провести ряд заходів для залучення відвідувачів до вашому стенду. Основними способами залучення й утримання уваги відвідувачів під час виставки є участь у околовиставочних заходах і організація спеціальних прістендових акцій.

До околовиставочним заходів належать конференції, семінари та круглі столи, які відбуваються в рамках виставки. Участь в таких заходах дуже важливо з точки зору підвищення іміджу вашої фірми і придбання нових контактів і економічно вигідно, оскільки всі проблеми по залученню відвідувачів на ці заходи лягають на організаторів виставки. Не менш перспективно участь в общевиставочних рекламних акціях: участь у конкурсах на кращий виставковий стенд, на модель сезону, на кращий товар виставки, організація прес-конференції або прийому в рамках виставки. Ще один спосіб залучення уваги - спонсорування виставки або окремих околовиставочних заходів. 11

Такий вид реклами сприяє залученню уваги до вашої фірми та її продукції, його недоліком є залежність від організаторів виставки, їх активності, рекламної політики, готовності до співпраці з експонентами. Крім того, необхідно пам'ятати, що відвідувачі виставок втомлюються від різноманіття колірних, звукових і світлових ефектів, привернути їх увагу досить складно. Тому під час виставки, паралельно з участю у спільних заходах, доцільно провести власну, унікальну кампанію із залучення відвідувачів на ваш стенд. Що приваблює й утримує увагу відвідувачів виставки? Основні складові успіху - привабливий дизайн виставкового стенду та події на ньому дію.

Проблема залучення уваги представляється не дуже складною, наприклад, для автомобільних виставок (автомобілі, особливо - концепт кари, є привабливими для масових відвідувачів самі по собі), а також для виставок харчової промисловості, де найбільш ефективним способом є проведення дегустацій та частування відвідувачів. Проте в даний час на автомобільних виставках автомобілі у вільному доступі для відвідувачів стоять на кожному стенді, а на виставках харчової та алкогольної продукції практично на кожному стенді проводяться дегустації. Насиченість ринку і жорстка конкуренція між експонентами породжує у відвідувачів виставок закономірне байдужість до "халяви" і вимагає від експонентів пошуку нових форм представлення своєї продукції. Наприклад, цікавим рішенням стало оригінальне оформлення стенду фірми - постачальника горілки. Центральне місце займала не горілка, а стіл з красиво розкладеними закусками, які пропонувалися всім бажаючим продегустувати горілку. Стенд користувався більшою популярністю, ніж сусідні, і це говорить про те, що сучасні відвідувачі виставок цінують увагу і повагу до себе.

Все це не означає, що для кожної галузі існують спеціальні прийоми залучення уваги масових відвідувачів. Закономірності реклами та PR єдині, необхідно тільки адаптувати їх під вирішення конкретних завдань.

Яке дію приверне увагу до вашого стенду № 12

1. Демонстрація продукції. Оскільки одним з найсильніших властивостей сприйняття людини є реакція на рух, статичні експонати привертають менше уваги, ніж рухомі. Відповідно, для залучення уваги до обладнання, верстатів, побутових і спеціальним приладам, - необхідно, щоб вони працювали на стенді або хоча б імітували дію, блимаючи лампочками. У випадку якщо ви використовуєте макет - бажано, щоб він стояв на підставці, що обертається. На стенді можна організувати і демонстрацію одягу і взуття (наприклад, щодня одягати співробітників стенда в різні зразки продукції).

2. Залучення відвідувачів до демонстрації продукції - ще більш ефективний спосіб залучення уваги, оскільки враження від дії, виробленого людиною особисто, набагато сильніше враження від спостереження. І складний верстат, і комп'ютер, і ванна "Джакузі" вироблять набагато більше враження, якщо у відвідувачів буде можливість включити їх власними руками. Для виставок текстильної та взуттєвої промисловості одним з можливих варіантів є надання відвідувачу стенда права приміряти будь-який зразок з умовою обов'язкового показу іншим відвідувачам. Паралельно можна організувати серед інших відвідувачів голосування і вибір найбільш відповідної моделі.

3. Виготовлення продукції на стенді - один з найбільш ефективних способів залучення уваги. У першу чергу він актуальний для експонентів, що представляють ексклюзивну продукцію. Наприклад, завжди привертає і утримує увагу відбувається прямо на стенді розшивання одягу бісером. Але такий спосіб можливий і для залучення уваги до одягу pret - a - porte (наприклад, підбір гудзиків та аксесуарів). Цей принцип можна застосувати не тільки для текстилю, а й для багатьох інших галузей. Відвідувачі виставок з цікавістю спостерігають за нанесенням макіяжу, за процесом створення комп'ютерних ігор, виготовлення склопакетів, випікання булочок ...

4. Проведення конкурсу. Добре організований конкурс фактично являє собою лавиноподібний процес: можливість проявити знання та отримати приз приваблює відвідувачів, а наступні відвідувачі, побачивши підвищену увагу до вашого стенду, обов'язково поцікавляться відбувається.

Наприклад, конкурс фірми - постачальника будівельного інструменту "Хто швидше просвердлить цегла нашої дрилем" (приз - ця сама дриль) успішно вирішує відразу три завдання: залучення уваги до стенду, демонстрація можливостей продукції, спонукання учасників і глядачів до дії (якщо не до покупки, то хоча б до розповіді знайомих про побачене). Переможець із задоволенням розповість про те, "як він виграв цю чудову дриль на конкурсі цієї чудової фірми", а глядачі розкажуть знайомим, "як на власні очі бачили, як дриль цієї фірми за 3 секунди просвердлили цегла". Таким чином, конкурс може забезпечити вашу продукцію вторинну хвилю реклами.

Конкурс, як і вікторина, вимагає серйозної підготовки. У першу чергу ви повинні вирішити для себе, які результати потрібні вам: демонстрація продукції, збір візиток для встановлення подальших контактів, проведення маркетингового аналізу або збільшення продажів зі стенду. Форма проведення конкурсу безпосередньо пов'язана з поставленими цілями вами.

При організації конкурсу необхідно пам'ятати наступні найважливіші правила успіху:

· Щоб конкурс відбувся, його необхідно, анонсувати, бажано, - з кількох інформаційних каналів (наприклад, розміщення інформації на вашому сайті і використання радіомовлення на виставці);

· Якщо Ви плануєте проведення конкурсів або вікторин - необхідно передбачити достатньо вільного місця на стенді і спеціальне місце для ведучого;

· Якщо ви проводите конкурс з метою збору візитних карток, - пропуском на участь у конкурсі стає візитка, кинута в спеціальний ящик.

· Питання і завдання мають бути оригінальними, не надто складними і відповідати тематиці експозиції.

· Призи, одержувані учасниками конкурсу, повинні бути ціннішим стандартних сувенірів, які роздають на вашому стенді і відповідати тематиці конкурсу.

5. Навчання на виставковому стенді. Традиційно семінари та інші форми навчання проводяться не на стенді, а в рамках програми околовиставочних заходів. Однак слухачами таких семінарів стають в першу чергу фахівці і конкуренти. Для залучення уваги масових відвідувачів доцільно організувати на стенді презентацію з елементами навчання. Відвідувачі з більшою довірою ставляться до фірм, які не тільки показують свою продукцію, але і пояснюють, як нею користуватися. Зараз навіть на виставках, присвячених косметиці, на зміну традиційному макіяжу для відвідувачів приходять проводяться прямо на стенді майстер класи для навчання користуванням сучасними засобами і препаратами.

6. Промоутери на виставці. Менше двох років тому чарівні дівчата у сміливих туалетах, що роздають при вході в павільйон запрошення на ваш стенд, впливали на відвідувачів майже гіпнотично: відвідувач, який отримав запрошення, відчував, що він не в праві відмовитися.

Але психологія відвідувачів змінюється, і в даний час вони вже не відчувають себе залежними. Більше того, одноманітність дівчат починає їх дратувати. Опитування показують, що немолодих і невисоких чоловіків дратують високі дівчата-промоутери, і вони не відвідують стенд "з принципу". Адже багато хто з цих чоловіків - ті самі "особи, відповідальні за прийняття рішень у своїй фірмі" і фахівці, які особливо бажані на будь-якому стенді.

Тому як промоутерів все частіше використовуються люди в костюмах тварин і в історичних костюмах. Такий одяг промоутерів не викликає роздратування, але не ідентифікується зі стендом, який вони представляють. Для підвищення ефективності роботи промоутерів необхідно, щоб їхній одяг по стилю і кольору відповідала дизайну вашого стенда. Необхідно також ретельно продумати текст запрошення. Ситуація, коли на вході на косметичну виставку молоденька дівчина кожній жінці вручає буклет з написом "Ви втомилися від своїх зморшок? Відвідайте наш стенд! "Викликає ефект прямо протилежний бажаному.

7. Запрошення на стенд знаменитостей, маленьке шоу. Відомі люди, такі як зірки естради та кіно, спортсмени, політики, провідні бізнесмени і т.п. привернуть увагу до вашого стенду. Природно, запрошення знаменитостей - досить дорога акція, тому вона повинна бути ретельно спланована. Необхідно заздалегідь зробити широке оповіщення та запросити представників ЗМІ. Але марно дарувати знаменитості кращу модель з вашої колекції, якщо знаменитість, спілкуючись з відвідувачами виставки та репортерами і роздаючи автографи, "забуде" згадати вашу фірму. Єдино можливе "протидія" у такому випадку - або підписати жорсткий контракт, або заздалегідь підготувати для роздачі автографів листівки з логотипом вашої фірми. Більш простим і дешевим варіантом є організація на стенді шоу силами співробітників вашої фірми або із залученням молодих маловідомих творчих колективів та студентів театральних училищ.

Наведений список прістендових рекламних та PR акцій, природно, не є вичерпним. Наприклад, завжди доречно частування відвідувачів стенду фруктами, цукерками, кавою, а також використання привабливих запахів. Ви можете самі доповнити цей список, у відповідність з цілями і можливостями вашої фірми, залучити до цієї роботи рекламне агентство або фірму, що спеціалізується на організації рекламних та промо-акцій. Два найважливіших правила, необхідних для досягнення максимальної ефективності вашої рекламної та PR кампанії під час виставки:

1. Доцільно проводити не поодинокі акції, а поєднання кількох взаємопов'язаних заходів.

2. Обов'язково анонсувати кожен захід як до виставки (в розсилках, в ЗМІ, через інтернет), так і під час виставки через радіомовлення і промоутерів.

Перед розробкою плану прістендових заходів, оцініть ще раз, чи дійсно ви зацікавлені в залученні до свого стенду максимальної кількості відвідувачів? Необхідно відзначити, що поняття "масові відвідувачі" не зовсім коректно, адже відвідувачі - це люди, з різним рівнем доходів і різними потребами, і способи залучення їх уваги - різні. 13

1.4 Проблеми ефективності участі у виставках

У сучасних дискусіях про майбутнє ярмарки чи виставки часом малюються перспективи, з якими не завжди можна погодитися. Наприклад, «фізична присутність в якості відвідувача ярмарки стало не обов'язковим». Цей висновок грунтується на широкому використанні телекомунікацій, тобто відбувається заміна класичної ярмарку «телеярмаркой». З технічної точки зору це можливо. Але в цьому випадку пропадає сама атмосфера. А саме вона в значній мірі сприяє успіху розвитку компанії та продажів на ярмарках. Часто можна почути, що ярмарки зжили себе, однак значення і результативність ярмарків і виставок все ще дуже великі. Міжнародні виставки та ярмарки проводяться в багатьох державах, але особливо велике поширення вони одержали в країнах Західної Європи та США. На частку п'яти країн Німеччини, Англії, США, Франції та Італії припадає приблизно 2 / 3 всіх проведених міжнародних ярмарків і виставок 14.

Серед найбільш великих торгово-промислових ярмарків розвинутих країн слід назвати міжнародні ярмарки, що проводяться в Ганновері і Франкфурті-на-Майні (Німеччина), Парижі, Ніцці (Франція), Брюсселі (Бельгія), Гетеборзі (Швеція), Падуї, Мілані, Трієсті ( Італія), Утрехті (Нідерланди), Токіо (Японія), Ванкувері (Канада), Барселоні (Іспанія), Веллінгтоні (Нова Зеландія). Також у світі проводиться величезна кількість виставкових заходів, так чи інакше, пов'язаних з туризмом. Найважливішими з них є виставки в Брюсселі (1,2 млн. відвідувачів), Мілані та Відні (близько 0,5 млн.), Шарлеруа (400 тис.), Всесвітній тиждень туризму і подорожей в Парижі (близько 200 тис.), « Фітур »в Мадриді (250 тис.). 15

Виставки є унікальним інтегрованим комунікативним засобом, що поєднує в собі і маркетинг, і рекламу, і PR. Небажання брати участь у виставках, як правило, призводить до стагнації на підприємстві, і надалі - до втрати частки ринку. Посудіть самі: чи можна не брати участь у виставці, в якій беруть участь ваші конкуренти? Очевидно, їм дістануться всі замовлення, в тому числі і ті, які могли б бути вашими!

Але виставка - не тільки унікальний інструмент, це ще один з найдорожчих і морочливих видів реклами, тому нерідко виникає бажання спростити собі життя - замінити виставку на рекламу в ЗМІ або зовнішню рекламу, яка «висить і сама працює». На жаль, замінити участь у виставці неможливо нічим: тільки на виставці ви можете безпосередньо і на нейтральній території зустрітися зі своїми покупцями, контрагентами і конкурентами, дізнатися нові тенденції розвитку ринку та взяти безпосередню участь у його формуванні. Якщо не брати участь у виставках неможливо, то чи можливо зробити участь більш ефективним і менш трудомістким? Так, звичайно! І найпростішим способом є якісна предвиставочная підготовка. В даному випадку синонімом слова «якість» може стати слово «технологічність». Щоб ефективно брати участь у виставці, не потрібно витрачати зайві гроші і робити немислимі подвиги, замість цього досить просто розробити чіткий план з підготовки до виставки, додати туди трохи творчості, а потім все послідовно виконувати.

Незадовільна ступінь досягнення цілей виставочної я ярмаркової діяльності, може бути, для підприємства рівносильна невдачі, однак для нього це має бути не приводом для розчарування, а стартовою площадкою для поглибленого вивчення викликали її причин та умов. При цьому необхідно відзначити дві з найбільш поширених помилок, в які впадають багато експоненти, виробляючи оцінку своєї участі у ярмарку чи виставці, а саме: 1. Висновки робляться ними відразу ж після закриття експозиції, так що недооцінюється можливість укладення так званих послеярмарочних (послевиставочних) угод, роль яких, особливо на виставках і ярмарках інвестиційних товарів, дуже велика. 2. Оцінка значущості ярмарки \ виставки, в якій брали участь ці експоненти, провадиться ними вже з першої участі. Якщо ж вибір виявився правильним і комерційна пропозиція підприємства відповідало вимогам відвідувачів, практика показує, що для досягнення відчутних і життєздатних результатів необхідно приймати участь в конкретній ярмарку чи виставці, принаймні, протягом трьох років поспіль. Тільки тоді підприємство «увіллється» в цю сферу маркетингу, яка переживає в даний час значні трансформації, пов'язані з широкомасштабним застосуванням телекомунікацій, сучасних засобів зв'язку, Інтернету. З плином століть ярмарки і виставки поступово трансформувалися зі сфери узкоторгових відносин у сферу багатопланових комунікацій, що зробило їх ареною гострої конкурентної боротьби. Організація такого роду заходів передбачає високий ступінь професіоналізму, вимагає своєчасного планування, наявності кваліфікованого персоналу, тісного співробітництва всіх працівників підприємства, на яких покладено спільна відповідальність за підготовку та здійснення участі підприємства на виставках або ярмарках. Ці вимоги досить часто не виконуються на національних російських виставках і ярмарках, що є приводом для неспокою. Однак у той же час в Росії починають простежуватися сприятливі тенденції в розвитку виставкової та ярмаркової діяльності. У сфері вітчизняного виставкового бізнесу фахівці відзначають появу важливих тенденцій: 1) зростає кількість спеціалізованих виставок в порівнянні з універсальними (відповідно, 76% і 24%), що досить вигідно фірмам-експонентам, 2) спостерігається зростання числа російських фірм, що беруть участь у міжнародних виставках 3) стабільно зростає інтерес зарубіжних фірм до Росії Цей бурхливе зростання виставкової активності в даний час свідчить про прагнення підприємців відновити старі і знайти нові господарські зв'язки і поступово зайняти значні позиції на світових ринках. 16

2 Глава. Аналіз рекламних заходів в торгово-виставковому центрі «Сибірська ярмарок" на спеціалізованій виставці «Турсиб-2009» на прикладі компанії «Місце під сонцем»

2.1 ITE «Сибірська ярмарок», «Турсиб-2009» і компанія «Місце під сонцем»

«ITE Сибірська Ярмарок» - найбільший регіональний виставкове суспільство Росії, відоме в ділових колах усього світу. За офіційною статистикою Російського Союзу виставок і ярмарків, компанія входить в п'ятірку лідерів вітчизняного експобізнеса, за кількістю проведених виставок «ITE Сибірська Ярмарок» займає перше місце, а за кількістю експонентів і відвідувачів стоїть на другому.

«ITE Сибірська Ярмарок» займається організацією та проведенням в Новосибірську міжнародних спеціалізованих виставок протягом двох десятиліть. Компанія заснована в 1989 році як регіональний комерційний центр Асоціації Сибірських міст, тоді ж була проведена Перша Всесібірская Універсальна виставка, зібрано 750 учасників. У 1991 році виставкове суспільство виступає одним з ініціаторів і засновників об'єднання провідних виставкових компаній Росії - РСВЯ, який сьогодні налічує 87 членів. У 1993 році виставкове суспільство зареєстровано Міжнародним Союзом виставок і ярмарків UFI (Париж). За роки роботи компанія провела понад півтори тисячі промислових виставок в Новосибірську, Москві, Санкт-Петербурзі, інших містах Росії та за кордоном; учасниками виставок стало близько ста тисяч компаній, з них більше десяти тисяч - зарубіжні фірми. Загальна площа експозицій виставок за всі ці роки склала близько півтора мільйона квадратних метрів, виставкові павільйони «Сибірської Ярмарку» відвідали понад шість мільйонів чоловік. У квітні 2008 року виставкове товариство «Сибірська Ярмарок» стало частиною ITE Group - однієї з найбільших міжнародних виставкових компаній, що має офіси практично у всіх країнах світу. В даний час річний календар «ITE Сибірської Ярмарку» налічує понад 70 виставкових заходів, серед яких - провідні галузеві події року, виставки місцевого значення. Дев'ять виставок відзначені Знаком Союзу виставок і ярмарків Росії, «МедСіб» і «СтройСіб» - удостоєні Знака UFI. Більшість спеціалізованих міжнародних виставок проводиться на замовлення і за підтримки галузевих Міністерств РФ, апарату повноважного представника Президента в Сибірському федеральному окрузі, адміністрації Новосибірської області, мерії Новосибірська, Асоціації сибірських і далекосхідних міст, Новосибірської торгово-промислової палати, Асоціації керівників підприємств.

У період з 15 по 17 квітня 2009 р. була проведена 20 туристична виставка «Турсиб-2009». Загальна кількість учасників зі стендами - більше 240 компанії з 15 країн світу: Росії, Греції, Єгипту, В'єтнаму, Італії, Монголії, Тунісу, Таїланду, Туреччини, Казахстану, Китаю, Киргизії, Хорватії, Чехії, Швейцарії. Незважаючи на те, що «Турсиб-2009» проходив в умовах світової соціально-економічної кризи, кількість учасників виставки залишилося на рівні 2008 року, а кількість відвідувачів збільшилася на 10% і склало більше 3700 чоловік (50% професіонали туріндустрії). Офіційна підтримка: Федеральне агентство по туризму; Російський союз туріндустрії, Адміністрація Новосибірської області, Комітет з міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків мерії Новосибірська.

Соустроітелі: Комітет зовнішньоекономічного співробітництва та туризму адміністрації Новосибірської області, Новосибірська Асоціація туристичних організацій (НАТО). На виставці були представлені:

Державні органи управління, Туристські організації й асоціації, Турагентства, туроператори, авіакомпанії, Круїзні компанії, Санаторії, курорти, пансіонати, будинки відпочинку, турбази, Туристичні клуби.

Готелі, готельні ланцюги, Страхові компанії, Дитячі, молодіжні табори

Національні парки, Музеї, картинні галереї, Компанії з прокату автомобілів

Транспортні компанії, Рекламні послуги, Спеціалізовані видання, Путівники, сувенірна продукція, Вантажні та митні компанії, Інформаційні технології,

Освітні послуг; навчання, консультації, SPA-ТУРИЗМ, SPA-курорти, SPA-центри,

SPA-готелі, Турфірми, що представляють SPA-відпочинок, Спеціалізовані видання з SPA-відпочинку, компанії з продажу нерухомості за кордоном. 17

Починаюча компанія з продажу нерухомості за кордоном «Місце під сонцем» виставлялася на «Турсиб-2009» вперше. Рішення про участь брала спонтанно в лічені дні до виставки. Компанія «Місце під сонцем» має багаторічний досвід роботи в сфері закордонної нерухомості як в Росії так і за кордоном. На російському ринку представляє найбільших забудовників і агентства нерухомості з різних країн, перевірених і відібраних за результатами багаторічного співробітництва. Кожна з цих компаній є лідером в своїй країні. Компанія має свої офіси в Москві і Новосибірську. Партнерські офіси розташовані: У Болгарії: Бургас, Варна; У Чорногорії: Будва; У Туреччині: Кушадаси; На Кіпрі: Пафос, Лімассол; В Іспанії: Торревьеха, Ллорет де Мар. Послуги компанії:

- Консультації з усіх питань придбання нерухомості;

- Індивідуальний підбір варіантів, залежно від ваших запитів;

- Ознайомлювальні поїздки по вибраних об'єктів;

- Повний юридичний супровід угод;

- Реєстрація юридичних осіб;

- Консультації з питань перебування іноземців за кордоном;

- Допомога в отриманні ВНЖ або ПМЖ;

- Консультації та допомогу у здійсненні інвестиційних проектів.

На «Турсиб-2009» планували заявити про свою компанію, познайомитися з конкурентами, знайти партнерів і клієнтів. 18

2.2 Аналіз сучасних методів реклами, що застосовуються на виставці «Турсиб»-2009р. на прикладі компанії «Місце під сонцем».

Рекламні заходи здійснюються на всіх стадіях виставкової діяльності фірми:

1. На стадії підготовки це попередня реклама з упором на рекламні заходи і зв'язку з громадськістю.

2. На стадії роботи ярмарку або виставки: реклама з упором на зв'язку з громадськістю. 3. На стадії послеярмарочного або послевиставочного періоду: «послерекламние» заходи з упором на зв'язку з громадськістю.

Особливо важливу роль відіграють рекламні заходи на стадії підготовки.

Предвиставочная реклама

Розсилку запрошень і публікацію реклами в ЗМІ рекомендується робити в декілька етапів, перший з яких починається приблизно за 90 днів до початку виставки. А що робити, якщо до виставки залишився місяць? Використовувати всі можливості для залучення відвідувачів на Ваш стенд!

Реклама через Інтернет є досить ефективним методом. Якщо у вас є власний сайт - необхідно терміново розмістити на ньому інформацію про вашу участь у виставці (гарним тоном вважається розміщення на сайті плану павільйону з вказівкою вашого стенда). Це не зажадає додаткових витрат, а відвідувачам буде легше вас знайти. Паралельно можна розмістити анонс нових зразків вашої продукції на провідних виставкових порталах і тематичних сайтах вашої галузі.

Доцільно звернути увагу на електронні розсилки. За місяць ви можете повторити розсилку запрошень на свій стенд два рази (наприклад, перший раз - загальна інформація про вашу участь у виставці, другий раз - анонс продукції, яку ви плануєте виставляти і інформацію про спеціальні знижки). «Гідність реклами в електронних розсилках - оперативність і низька (у порівнянні з іншими ЗМІ) вартість, а також точність фокусування - з географії та портрету передплатника. Це особливо важливо, якщо виставка - спеціалізована або проходить в іншому місті », - вважає С. Павлова, начальник відділу по роботі з корпоративними клієнтами компанії« Інтернет-Проекти ». 19

Включення фірми учасниці до офіційного каталогу ярмарку / виставки. Але чи потрібно закуповувати місце під рекламу в виставковому каталозі спірне питання. Назва фірми і стенду обов'язково будуть вказані в каталозі і видавці напевно нададуть можливість дати короткий опис своїх експонатів в його редакційному розділі. При огляді виставки у відвідувачів напевно не буде часу для докладного вивчення каталогу й оголошення, ймовірно, не принесе жодних вигод до закінчення заходу. Зазвичай виставкові каталоги зберігають цілий рік як довідників. (Компанія «Місце під сонцем» не вважала за потрібне закуповувати спеціальне місце під рекламу в виставковому офіційному каталозі) Публікація в галузевих періодичних виданнях і в економічній друку, орієнтовані на «цільові групи». Ця реклама повинна бути використана таким чином, щоб максимально спонукати ділових людей відвідати ваш стенд. Для цього рекламне оголошення досить великого розміру слід публікувати протягом семи останніх днів перед відкриттям виставки, ярмарки. (Компанія «Місце під сонцем», в періодиці не друкується)

Використання зовнішньої реклами. Зовнішня реклама це стандартний щит, встановлений на дорозі, що веде до виставки або ярмарку. Його рекомендують встановлювати за 2 тижні до відкриття і тримати до кінця роботи виставки \ ярмарки. (Компанія «Місце під сонцем» не використовує зовнішню рекламу). Рекламні заходи на радіо і телебаченні. Дуже важливо в цьому випадку купити ефективний час: примикає до новин ділового життя та передачам про біржову ситуації. (Компанія «Місце під сонцем» не робила рекламу на радіо і телебаченні). Використання символів ярмарки / виставки, зразками яких адміністрація постачає експонентів, на проспектах, в публікаціях, на прес-конференціях, що посилює дію реклами і зв'язує з участю в конкретному заході. (Компанія «Місце під сонцем» символи ярмарку не використовувала) Епістолярна спілкування (direct mail) вважається найбільш підходящим засобом залучення відвідувачів за умови, що листи оформлені належним чином і відправлені завчасно (за 2 тижні). В листа необхідно вкласти план під'їзду до виставки \ ярмарку та план розташування вашого стенда на виставці. (За допомогою direct mail було відправлено 20 запрошень для потенційних клієнтів компанії «Місце за сонцем»).

Під час стадії роботи ярмарку \ виставки зв'язку з громадськістю є одним з найбільш дієвих механізмів підтримки участі, який дає підприємству можливість, скориставшись нагодою, паралельно вдосконалити свій імідж і розвинути ділові відносини в широкому плані. У рамках здійснення цієї діяльності зазвичай проводяться такі заходи, як: 1) роздача різних рекламних матеріалів, які надають стенду індивідуальність, 2) безкоштовна роздача дрібних сувенірів, 3) роздача зразків товарів, 4) організація різних спеціальних заходів (шоу, конкурси, дегустації) , 5) передача музичних програм, 6) демонстрація відеофільмів, слайдів, 7) проведення прес-конференцій, коктейлів для журналістів, клієнтів.

Роль персоналу в цьому випадку неможливо переоцінити, до принципів його підбору слід віднестися з належною увагою. Існує три категорії працівників, які повинні бути присутніми на експозиції: Технічні працівники роздають рекламні матеріали біля входу, розносять їх по стендах, обслуговують переговори і стежать за стендом. Фахівці з «public relations », які повинні легко входити в контакт, зупиняти,« заманювати »відвідувачів на стенд. Фахівці, глибоко знають технічні та маркетингові особливості пропонованої продукції. На стенді взагалі не можна працювати в поодинці. Обов'язково необхідні два стендиста на 2 метри, ще один на кожні наступні 3 метри і один на кожні 12 кв. метрів загальної площі. Наріжним каменем ефективної роботи стенду підприємства є періодична перевірка виконаних дій і переоцінка даних на основі динаміки розвитку подій. Щоденний контроль «зворотного зв'язку» (feedback), тобто інформації, що надходить «ззовні» передбачає: 1) перевірку ходу виконання цілей участі, що складається в якісній оцінці результатів, 2) вивчення співвідношення між результатами зусиль по залученню відвідувачів і тим, якою ціною вони були досягнуті, 3) якісний аналіз змісту інформації, отриманої від відвідувачів і конкурентів, 4) оцінку зауважень, реакцій і загальної критики з боку відвідувачів. (Компанія «Місце під сонцем» користувалася послугами промоутерів, які запрошували відвідувачів на стенд, один з них стояв біля входу, другий працював в залі на другому поверсі. На 6 кв.м. стенду працювали два стендиста, які проводили консультації і дарували каталоги. Щоденний аналіз роботи проведений не був).

Послеярмарочная (послевиставочная) стадія. На цій стадії, що починається з моменту закриття виставки і триває потім не один місяць, виконується наступна робота:

1) Аналіз контактів, здійснених за період роботи стенда

2) Перевірка результатів участі

3) Складання звіту про участь. Оскільки під час роботи експозиції неможлива загальна глобальна оцінка здійснених контактів, ця робота починається відразу ж після закриття ярмарку / виставки і включає в себе:

- Класифікацію та оцінку угод, які, можливо, були укладені,

- Безпосередню перевірку «особистості» відвідувачів,

- Активізацію підприємства для виконання отриманих замовлень у встановлені терміни,

- Своєчасну підготовку і розсилку зразків, згідно з прийнятими зобов'язаннями,

- Негайне надання запитаних додаткових даних,

- Напрям подячних листів усім відвідувачам, що містять додаткові відомості про підприємство, його продукцію і плановані заходи (участь в ярмарках / виставках, організація показів і т.д.) і відповідні запрошення до участі в них. (Аналіз компанія «Місце під сонцем» показав, що пророблена робота не була ефективною. У загальній складності на стенді побувало 37 осіб, з них шість могли бути потенційними партнерами, 3 потенційними замовниками, проведена з ними послевиставочная робота не дала результатів).

Торгово-виставковий комплекс «Сибірська ярмарок» пропонує всім учасникам виставки покупку свого просування у вигляді, так званого спонсорського пакета. Для потенційних спонсорів виставки "Турсиб-2009" передбачено 3 спонсорських пакета: Генеральний спонсор (Генеральний інформаційний спонсор), Спонсор (Інформаційний спонсор), Спонсор фуршету. Всеосяжним є пакет Генерального спонсора, що дає найбільш широкий спектр можливостей для реклами на виставці. 20

Генеральний спонсор:

 • Розміщення логотипу генерального спонсора на рекламних носіях виставки.

 • Розміщення логотипу генерального спонсора з посиланням на офіційному сайті виставки www. Toursib. Sibfair. Ru на першому по відношенню до інших спонсорам місці.

 • Розміщення банера генерального спонсора у виставковому залі.

 • Розміщення логотипу генерального спонсора в офіційному каталозі виставки на першому по відношенню до інших спонсорам місці.

 • Розміщення повнокольорової смуги реклами генерального спонсора в офіційному каталозі виставки.

 • Розміщення реєстраційної статті про генерального спонсора в офіційному каталозі виставки.

 • Надання представнику генерального спонсора слова на церемонії відкриття виставки.

 • Надання представнику генерального спонсора слова для привітання на додаткових заходах виставки або часу для доповіді на профільному для генерального спонсора додатковому заході (на розсуд генерального спонсора).

Спонсор:

 • Розміщення логотипу спонсора на всіх паперових рекламних носіях виставки.

 • Розміщення банера спонсора у виставковому залі.

 • Розміщення банера спонсора на додаткових заходах у рамках виставки (конференції, семінари тощо; крім фуршету).

 • Розміщення логотипу спонсора з посиланням на офіційному сайті виставки www. Toursib. Sibfair. Ru

 • Розміщення логотипу спонсора в офіційному каталозі виставки.

 • Розміщення повнокольорової смуги реклами спонсора в офіційному каталозі виставки.

 • Розміщення реєстраційної статті про спонсора в офіційному каталозі виставки.

Спонсор фуршету:

 • Розміщення логотипу спонсора фуршету з посиланням на офіційному сайті виставки www. Toursib. Sibfair. Ru

 • Розміщення логотипу спонсора в офіційному каталозі виставки.

 • Розміщення банера спонсора фуршету в зоні проведення фуршету.

 • Розміщення повнокольорової смуги реклами спонсора фуршету в офіційному каталозі виставки.

 • Розміщення реєстраційної статті про спонсора фуршету в офіційному каталозі виставки.

 • Надання слова представнику спонсора фуршету під час проведення фуршету.

Спонсорство є дорогим видом іміджевої реклами, який можуть дозволити собі лише великі компанії з уже розкрученим брендом. Для підтримки свого статусу, надійного імені, способу благополучного і успішного підприємства вони готові платити, не дивлячись на те, що вся увага і без того буде направлено на них. 21

Основні види реклами на виставці:

Зовнішня реклама - різні види вивісок, панель-кронштейнів, штендерів, оформлених стендів, козирків, світлових установок. Основна мета - формування іміджу підприємства та залучення кінцевих споживачів. Це можуть бути покажчики - вивіски, штендери, рекламні щити і інші рекламні установки, які допомагають споживачеві дізнатися про Вас і вашому місці розташування. Зовнішня реклама повинна володіти як мінімум двома характеристиками: зовнішня реклама повинна "кидатися в очі". Це означає, що людина, повинен звернути увагу саме на Ваш рекламний носій, будь то вивіска, розтяжка, вітрина або штендер. Зовнішня реклама повинна бути такою, що запам'ятовується. Важливо створити образ, який людина здатна виділити з усіх, запам'ятати і зуміти відновити в пам'яті при найменшому згадуванні.

Внутрішня реклама - шелф-токери, воблери, мобайли, фігурні плакати на жорсткій основі (картон, пластик), стікер, нек-хенгери, диспенсер, лоток для рекламних листівок, стопери, стілаж, стійка, виставкове обладнання, стелажі, стійки, вивіски, меблі, кабіни, пневмоконструкції. Оренда рекламних стійок в зонах реєстрації - розміщення на них своєї рекламної продукції, або розміщення промо-персоналу. Розповсюдження поліграфічної продукції, за допомогою промо-персоналу, або стендистів, що знаходяться безпосередньо на точці

Реклама в офіційних каталогах і путівниках

На квитках, бейджах і т. д.

Реклама на сайті «Сибірської ярмарку»

Реклама в календарі виставок

Звичайно ж, одним і найефективніших рекламних засобів є власний стенд. Зручний і функціональний виставковий стенд відіграє величезну роль в ефективній роботі фірми на виставці, ярмарку чи презентації, як самої компанії, так і виробленої нею продукції.

Головне - це зберегти фірмовий стиль вашої компанії, в оригінальному оформленні, тоді стенд стає не тільки рекламним носієм, а й окрасою виставки. Індивідуально спроектований і побудований добре стенд на виставці - це, перш за все, "костюм" за яким Вас зустрічають відвідувачі і майбутні клієнти. Крім рекламного оформлення та демонстрації продукції компанії-експонента, виставкові стенди можуть оснащуватися відеопроектора, лекторами, системами синхронного перекладу і т.д. У виставковому стенді все повинно бути бездоганно. Функціональна організація виставкового стенду повинна створювати умови для спілкування з потенційними клієнтами та партнерами. Крім зовнішнього вигляду виставкового стенду також дуже важливим моментом є і його наповнення супутньої рекламною продукцією.

Виставкові стенди підрозділяються на: 1) стандартні виставкові стенди;

2) мобільні виставкові стенди, 3) нестандартні виставкові стенди.

Стандартний стенд виконується з виставкового конструктора. Стандартна комплектація стенду включає: килимове покриття, стіл, стілець, лампу, фризову панель з написом, вішалку, урну. У вартість стенду входить також інформація в каталог до 300 друкованих знаків. При оформленні стандартних виставкових стендів використовуються різні технології: аплікації самоклеючими плівками, поліграфічна друк, виготовлення об'ємних букв, світлових коробів і т.д. Ви можете замовити додаткове експозиційне обладнання для виставкового стенду - вітрини, подіуми, демонстраційні та інформаційні стійки.

Мобільні виставкові стенди - незамінні при проведенні промо-акцій. Подібне виставкове обладнання зручно, компактно і економічно. Ці виставкові стенди відрізняє компактність, легкість і дизайн, що дозволяє зручно розташувати їх в будь-якому місці. Мобільні виставкові стенди - буклетниці, які служать практичними підставками для друкованої продукції і доповнюють стенди. Компанія «Місце під сонцем» розташовувалася на стандартному виставковому стенді, який був оформлений аплікацією із самоклеючої плівки, поліграфічної печаткою. На стенді було багато каталогів, візиток, але була відсутня сувенірна продукція, фуршет, музичний супровід інша виставкова атрибутика. 22

2.3 Підведення підсумків та оцінка результатів від участі у виставці

Підсумки виставки можна умовно поділити на дві групи: організаційні та комерційні. При підведенні підсумків організаційних велику допомогу може надати журнал, який вівся під час роботи виставки. Важливу роль здатні зіграти відповіді всіх учасників заходу на наступні питання:

 • Чи вдало вибрали місце для стенду?

 • Чи була оптимальною планування стенда?

 • Який резонанс викликав сам стенд у відвідувачів?

 • Чи відповідала площа стенда кількості експонатів і поставленим завданням?

 • Яка була реакція відвідувачів на продукцію в цілому і на окремі експонати?

 • Які незручності були під час роботи на стенді?

 • Які додаткові послуги та обладнання необхідно було замовити у організаторів виставки, а без яких можна було обійтися?

 • Достатня кількість рекламних та інформаційних матеріалів було взято на виставку?

Перелік запитань можна продовжити в залежності від специфіки виставки, цілей участі в ній, особливостей пропонованих продуктів і т.д.

Послевиставочная робота будується по-різному для різних цільових груп: клієнтів, потенційних партнерів, журналістів. Для підтримки і зміцнення контактів і зв'язків, встановлених під час роботи виставки, слід зробити наступні кроки:

 • Надіслати листи подяки за відвідування стенди фірми з побажаннями співпраці своїм партнерам та іншим зацікавленим особам;

 • Розіслати зведену інформацію фірмам і окремим особам, які були запрошені на стенд, але не змогли його відвідати;

 • Розіслати відвідувачам обіцяні документи та рекламно-інформаційні матеріали;

 • Проінформувати про підсумки виставки ділових партнерів;

 • Відвідати компанії, з якими була домовленість на виставці;

 • Встановити для співробітників граничний термін для здійснення контакту з відповідною компанією;

 • Заохотити особливо відзначилися співробітників, які брали участь в роботі;

 • Надіслати листи подяки та звіт про виставку з фотографіями журналістам, які відвідали стенд. Тим журналістам, які були запрошені, але не побували на стенді фірми, доцільно надати добірку всієї інформації про виставку - так звану папку для преси.

Чим швидше після завершення виставки будуть розіслані листи та інша інформація, тим успішніше для компанії буде результат. Так, С. Міллер для «ефективної роботи з завершення угод до переможного кінця» пропонує скористатися «правилом 48 годин». Він рекомендує проект послевиставочного листи заготовити заздалегідь (до відкриття виставки) і розіслати його настільки швидко після закінчення виставки, щоб на стіл клієнта лист лягло протягом 48 годин після закриття виставки і його повернення з неї. Автор привід 4 аргументи:

 • Броскость - лист не загубиться у пошті, що накопичилася за час відсутності клієнта;

 • Пам'ять - враження від виставки ще свіжі, і клієнт не забув відвідування стенду фірми і її продукцію;

 • Довіра - виконано обіцянку направити необхідну клієнтові інформацію;

 • І останнє - у вас є можливість подзвонити йому особисто, щоб поцікавитися, чи отримав він листа, - особистий доступ.

Крім описаних вище заходів в план послевиставочной роботи включаються:

 • Підготовка підсумкового звіту про результати роботи на виставці та надання його керівництву компанії, а також відділам маркетингу та реклами;

 • Аналіз виявлених недоліків в процесі полготовкі і проведення виставки;

 • Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про успішну участь у виставці (статті, сюжети на радіо і телебаченні з позитивними відгуками споживачів і т.п.);

 • Розвиток рекламних та інформаційних контактів, отриманих на виставці.

Після завершення виставки проводиться всебічний аналіз роботи на виставці, оцінюється ефективність участі і складається підсумковий звіт щодо участі у виставці. Об'єктивні показники роботи підприємства на виставці, які дозволяють оцінити ефективність його участі в ній, і є ні що інше, як комерційні підсумки. Рекомендується в останній день виставки зробити першу оцінку результатів за такими параметрами:

1) Кількість відвідувачів на стенді за все, по окремих днях і періодами часу (годинах) протягом дня;

2) Кількість проведених переговорів по цільовим групам відвідувачів, темами, в розрізі товарів та послуг;

3) кількість нових контактів із замовниками та їх аналіз;

4) кількість та обсяг укладених контрактів;

5) перелік перспективних партнерів - відвідувачів стенда, з яким слід встановити контакт;

6) відгуки відвідувачів про представлені продукти та послуги, про оформлення стенду, про різні заходи, проведені на стенді;

7) власна оцінка проведеним семінарам, доповідей, прес-конференцій;

8) ефективність роботи стендистів;

9) підсумки по роботі з організаторами виставки 23.

3. ГЛАВА: Як зробити «Турсиб-2010» більш ефективним

3.1 Особисті враження від виставки «Турсиб» -2009

У своєму житті я бачила чималу кількість виставок, що проводяться «Сибірської ярмарком», «Турсиб» відвідала вдруге. Я відвідала його на другий день роботи, у самий розпал дня. Перше, що спадає на думку, при вигляді усього, що відбувається: «Мабуть, у всьому винна криза ... ...». Напівпорожній зал, мляві стендисти, майже повна відсутність промоутерів, немає яскравих костюмів, сірі стенди, худі збірки, дівчата-моделі, як вимираючий вид, самий мінімальний набір всього самого необхідного. І ЦЕ ТУРИСТИЧНА ЯРМАРОК???? ЯРМАРОК, ДЕ ПРОДАЮТЬ НЕ ТОВАР, А ЕМОЦІЇ????

На мій погляд «Сибірська ярмарок» вельми оптимістично оцінила результати виставки в порівнянні з 2008 роком, сказавши, що кількість учасників чисельно збільшилася. За рахунок чого збільшилася, де там розмістилося 3700 чоловік? Бути може, я їх просто не помітила за бляклими стендовими перегородками? Чи вони всі пройшли за перший і третій день роботи? З приводу експонентів, була здивована, що 2 вулиці були повністю зайняті музеями. Потім дізналася, що орендна плата для них була «дещо» інша, ніж для всіх інших. До речі, це була гарна ідея організаторів запросити музеї для наповнюваності залу і підняття культурного рівня населення. Хоча, краще б вони бізнес-підприємствам знижки на оренду зробили. Стендисти в своїй більшості працювали погано, особливо здивувала дівчина з компанії «S 7». Коли я підійшла до їхнього стенду щоб взяти каталог, вона спочатку довго не могла отямитися від сну, потім бурмотіла щось неясне у відповідь на мої запитання. Ні якої презентації я так і не отримала, дати каталог мені спочатку відмовилися, лише потім, коли я сама запропонувала візитку мені все-таки протягнули зелененький журнал і навіть розповіли про те, який відсоток мене чекає, після реалізації їх авіаквитків. Звичайно ж бажання спілкуватися з «S 7» після такого контакту у мене не виникло. Найголовніше на «Турсиб» це видовище, безликі стенди «Турсиб» - 2009 р не вражають, не схиляють мене ні до купівлі, ні до спілкування. Виставка - щорічний захід і в ці 4 дні фірма повинна поставати у всій красі. Тим більше, раз ти наважуєшся викласти не малу суму за оренду, будівництво стенда та іншого, невже ти не можеш витратити кілька додаткових десятків тисяч на те, що зіграє головну роль в успіху і буде в кінцевому підсумку залучати до тебе людей. Стенди «Турсиб-2009» нагадали мені торт, який спекти, спекли, але забули прикрасити і змастити кремом, ти повинен бути дійсно голодним, щоб цим тортом зацікавитися. На мій погляд, привернути увагу можна не обов'язково за більшу вартість. Незвичайний антураж підібрати просто, особливо для туристичної виставки. Продаж туристичного продукту - це емоції. Так дайте ж мені ці емоції! Хіба не підійшла б я до стенду, схожому на бунгало, звідки з динаміків лунав прибій океану, де стендисти були одягнені у світлу і яскравий одяг для відпочинку, де на стенді поряд з каталогами лежали мушлі та етнічні сувеніри, де замість стійки був бамбуковий столик , на якому були виставлені коктейлі та екзотичні фрукти. На чий стенд я б пішла в першу чергу, якби біля входу до мене підбігла симпатична дівчина, одягнена в стилі - «гавайська вечірка», накинула мені на шию вінок з квітів, до якого був приколоти запрошення на стенд, оформлене у вигляді авіа- квитка, де в графі «місце прильоту», значилося - «Тропічний рай» компанії «такий-то»?

Немає часу і фантазії на незвичайний антураж і промо-персонал, підготуй грамотних стендистів, які будуть всіма силами заповнювати недолік візуальних емоцій. 24 Сервіс на виставці повинен бути бездоганним, адже стендист - це обличчя компанії, голос компанії, вуха компанії. Компанія «Місце під сонцем», про яку я писала раніше, взагалі себе ніяк не проявила на «Турсиб-2009». Хоча, будучи свідком того, як вони до неї готувалися (вони живуть в офісі по-сусідству), я розумію чому. За півтора тижні до виставки їх європейські друзі погодилися профінансувати цей захід. Все, що встиг зробити Птушкін Іван - директор цієї компанії, так це знайти дизайнера, розробити поліграфію, замовити найпростіший стенд і утрясти всі формальні питання. Навіть дизайн каталогу виявився вкрай невдалими - нечітабелен, незручний в користуванні, відчуття, що дизайнер всіма силами намагалася втиснути на аркуш формату А4 всі вілли Європи відразу (див. Додаток 2). Підсумок - виставка не принесла взагалі ніяких результатів. А все чому? Тому-що не було підготовки, не було планування, не було поставлено досяжних цілей, не було зроблено дій до їх досягнення.

Виставка - це творчість і спілкування, спілкування і творчість, однак замішане на чіткій технології. На виставці не буває дрібниць! Тому готуватися до цієї події потрібно серйозно і заздалегідь. Бути може, я дуже критично описала «Турсиб-2009», проте це було саме мляве захід з усіх, яке я бачила у своєму житті. Якраз нижче описані всі головні етапи підготовки, виконання яких повинно привести до результативного участі у виставці. 25

3.2 Етапи підготовки до виставки

План підготовки до виставки складається на основі двох ключових моментів: мета участі та бюджет. Визначивши два цих найважливіших моменту, Ви можете скласти список усього, що Вам потрібно. Цей список може виглядати дивно. У ньому будуть сусідами такі записи: «замовити стенд вартістю в ... тисяч доларів» і «не забути ганчірочку для витирання пилу». І це правильно: на виставці не буває дрібниць. Навіть якщо Ви виставляєте найкращу продукцію на найкращому стенді, але у Ваших стендистів закінчилися візитні картки або прайс-листи - виставка буде вами програна. Доцільно скласти максимальний список необхідних заходів і предметів, а вже потім присвоїти кожному найменуванню «індекс значущості». Значимість оцінюється одночасно в трьох одиницях виміру: 1) важливість для реалізації виставкової концепції; 2) вартість; 3) тимчасові витрати.

Таким чином, Ваш список заходів з підготовки до виставки паралельно може використовуватися і як обгрунтування виставкового бюджету, і як часовий графік. Очевидно, що першим пунктом цього списку стане встановлення контактів з організаторами обраної Вами виставки: отримання повної інформації про виставку, вибір павільйону, розташування стенда в павільйоні, конфігурації стенда, подача заявки на участь. ITE «Сибірська ярмарок» пропонує наступний порядок дій:

1) Зв'язатися з Дирекцією виставки по телефону, факсом або електронною поштою і запросити Заявку-договір і План експозиції.

Тел.: +7 (383) 210-62-90; факс: +7 (383) 225-98-45, e - mail: syro @ sibfair. Ru

При виборі місця для виставкового стенду важливо знати: місце розташування входів на виставку і в'їзних воріт, технічні характеристики виставкового майданчика на якій проводиться захід (висота стель, наявність колон, підвісних систем, балок або балконів), можливість підведення комунікацій (електрика, вода, інтернет і тощо). Не завадить з'ясувати, хто з учасників розташовується поруч, де знаходяться конкуренти чи партнери. 26 Далі Вам потрібно визначитися, яку площу орендувати - обладнану або необладнану.

Обладнана площа являє собою виставковий стенд (модуль) зі стандартних конструкцій і, звичайно, складається з: килимового покриття; стін; столу і стільців; ламп освітлення і фризовій панелі з назва учасника. У більшості випадків, цієї комплектації не вистачає для грамотного і повного представлення компанії на виставці. Обладнана площа може бути цікава для невеликих стендів (4-15 кв.м.), коли є велике у ефектних експонатів, своїх оформлювальних матеріалів, і важлива - економічності, а не іміджеві складова. Необладнана площа - це місце на виставці («голий» підлогу), яке необхідно оформити самостійно або за допомогою дизайнерських і будівельних компаній. При оренді необладнаної площі необхідно замовити у Організаторів підведення електрики до стенду, а також інших комунікацій (якщо потрібно), т.к. вони не в ходять у вартість оренди.

Якщо Вас влаштовує обладнана площа зі стандартним комплектом, то підписуєте з Організаторами заходу договір на оренду забудованої площі. У цьому випадку, Організаторами вартість забудови буде добавлена ​​в ціну оренди вашої площі.

2) Заповнити Заявку-договір і надіслати її факсом до Дирекції виставки.

3) Заповнити Заявку на внесення інформації в офіційний каталог виставки.

Термін подачі інформації в каталог виставок уточнюється у Дирекції виставки;

Для подачі інформації в каталоги виставок необхідно використовувати тільки вислану нами в електронному вигляді інтерактивну форму;

Заповнена заявка приймається тільки в електронному варіанті і тільки у встановленій формі організатором;

4) Інформація про діяльність фірми надається двома мовами: російською та англійською;

Якщо заявка подачі інформації в каталог виставки не надійде до встановленого терміну, організатор залишає за собою право помістити інформацію про організацію в «Додатках до офіційного каталогу виставки»;

Інформаційні варіанти, вислані факсом, не розглядаються.

5) Узгодити з дирекцією виставки і зарезервувати розташування стенда на плані.

6) Провести оплату відповідно до виставленого рахунку.

Найбільш витратними як з фінансової, так і з тимчасовою точки зору є створення дизайну виставкового стенду та предвиставочная рекламна кампанія, тому ці дві найважливіші складові успіху повинні стати другим і третім пунктами плану підготовки до виставки, після оформлення заявки на участь. Далі необхідно розробити програму прістендових і околовиставочних заходів (проведення лотерей, презентацій та конкурсів, участь в семінарах і круглих столах, інші рекламні та PR акції). Наступний етап - розробка і виготовлення роздаткових матеріалів та підготовка команди стендистів.

Про що експоненти іноді забувають (практичні поради з основних пунктів Вашого плану)

Спілкуючись з організаторами виставки, Ви можете запросити не тільки загальні умови участі у виставці, але й додаткову інформацію: «сітку» забудови цікавить Вас павільйону (це допоможе Вам вибрати зручне місце для Вашого стенду і покаже, наскільки серйозно мають намір виставлятися Ваші партнери та конкуренти) ; список околовиставочних заходів (семінари, презентації, круглі столи); програму рекламної кампанії виставки та список ЗМІ - інформаційних партнерів виставки (Ви зможете оцінити, як рекламується виставка, і чи можна очікувати достатньої кількості відвідувачів, а також розмістити свою рекламу в тих ЗМІ, які рекламують виставку, це дуже ефективно). 27 28

Формуючи дизайн свого стенду, доцільно пам'ятати про головну мету участі у виставці, це допоможе зробити дизайн максимально ефективним.

Існує кілька варіантів виставкових стендів:

Стенд з виставкового конструктора. Стенд виконується з з готових модулів (конструктора) і, як правило, складається з: килимового покриття, стінових панелі, столу, стільців, електричних розеток, освітлення, переговорні кімнати, а також вітрин, подіумів, інформаційних стійок і т.д. Індивідуальність в оформленні досягається за рахунок використання різних технологій: аплікації самоклеючими плівками, поліграфічної та широкоформатного друку, виготовлення об'ємних букв і світлових коробів, мультимедійного обладнання і т.д.

Ексклюзивний виставковий стенд: При будівництві таких виставкових стендів використовуються спеціальних конструкцій, оригінальні світлові й динамічно рішень, ексклюзивно виготовлені елементи оформлення з різних матеріалів (ДСП, МДФ, пластик, пінопласт, текстиль тощо). Все це дає можливість реалізувати проекти будь якої складності з урахуванням всіх побажань і вимог. Якщо Ваша задача - формування іміджу Вашого підприємства та укладання оптових контрактів - не обов'язково показувати всі зразки продукції. Важливіше зробити стенд стильним і зручним для проведення переговорів;

Якщо Ви плануєте проведення дефіле, конкурсів, презентацій - необхідно передбачити місце на стенді, щоб відвідувачі не юрбилися в проході;

Якщо ви плануєте прямі роздрібні продажі зі стенду - особливо важливо продумати дизайн, щоб стенд не був схожий на ларьок на речовому ринку. Відвідувачам повинно бути зручно, а ваше завдання - змусити їх запам'ятати назву вашої фірми;

У дизайні, як і у виставці в цілому, не буває дрібниць. Порожні коробки з-під зразків продукції та верхній одяг, що висить на спинках стільців, може безповоротно зіпсувати навіть самий «креативний» дизайн;

Зараз у дизайнерському рішенні стендів актуальний мінімалізм: елегантний стенд з дорогих конструкційних матеріалів, якісне освітлення, стильний повнокольоровий плакат на задній стінці і мінімум декоративних елементів.

Оскільки дизайн і будівництво стенду - не тільки дороге, а й складний захід, економити небезпечно. Замовляючи виставковий стенд, перевірте, як довго працює ваш забудовник стенда на ринку, чи має він власне виробництво (або є просто посередником), чи готовий він надати вам необхідні сертифікати, гарантійне обслуговування, технічний супровід.

Формуючи список необхідних роздаткових матеріалів, враховуйте, що Вам доведеться зустрітися з різними типами відвідувачів виставки: кожен відвідувач виставки має право отримати вашу комерційну пропозицію (або короткий перелік продукції з прайс-листом) і візитну картку. Тому цих видів роздавальних матеріалів у вас повинно бути в надлишку; на виставці час дорожчий за гроші, і найпростіший спосіб позбутися від нецільових відвідувачів вашого стенду - дарувати всім кишеньковий календар з вашим логотипом (і при цьому казати: «Дякую, що завітали на наш стенд. До побачення »); необхідно мати достатню кількість папок з підібраними матеріалами і кольорових буклетів для VIP відвідувачів, журналістів та запрошених вами потенційних партнерів; інформаційні матеріали, які ви роздаєте важливим для вас партнерам, повинні виглядати так, щоб« клієнт їх не тільки не викинув , але і втратити боявся »(С. В. Сичов, ТОВ« Сичов і Ко »);

Необхідно заздалегідь продумати методологію обробки результатів виставки та забезпечити стендистів всім необхідним для збору інформації. Після виставки буває важко згадати, про що ви говорили з кожним відвідувачем, і які матеріали він запитував. Допомогти може «картка відвідувача» (коротка анкета). Має сенс заздалегідь підготувати достатню кількість таких карток.

Виставковий бізнес стрімко розвивається, і використовуючи тільки власний практичний досвід минулих виставок, ви можете відстати від конкурентів. Щоб бути в курсі сучасних тенденцій і підвищити ефективність вашої участі у виставці, доцільно використовувати додаткові ресурси:

Інтернет-маркетинг, що дозволяє отримати не тільки всю інформацію з вас виставкам, але і необхідний виставковий сервіс: доставку вантажів, замовлення квитків та готелі, замовлення виставкового обладнання;

Довгострокове й короткострокове навчання виставковому бізнесу, від навичок ефективного системного управління виставковим проектом до тренінгів з підготовки команди стендистів;

Комп'ютерні експертні програми і програми-консультанти. На Заході стало вже звичним використання таких програм, на російському ринку поки що єдиним їхнім представником є програма «EXPO: 1001 Рекламоносій» розробки петербурзької фірми «ТРИЗ-ШАНС», що допомагає при пошуку ідей для виставкових стендів, виборі рекламоносіїв, розробці промоушн-акцій.

Після того, як проект і кошторис затвердили, підписали договір, починається робота по закупівлі матеріалів та виготовлення елементів оформлення стенда.

 • учаснику виставки в цей час необхідно

 • отримати дозвіл на ввезення експонатів і організувати їх доставку.

 • замовити бейджи-пропуску на персонал стенда.

 • отримати і розподілити запрошення на виставку.

У день завозу експонатів, зазвичай за 1-2 дня, до відкриття виставки ви приїжджаєте на місце проведення заходу і «приймаєте» побудований виставковий стенд. Після чого розставляєте експонати, розподіляєте персонал, розкладає роздатковий матеріал і т.п.

Правильне планування роботи на кожен день виставки дозволить збільшити обсяг продажів у майбутньому. Презентації нових брендів, шоу-програми зручніше проводити в середині дня, що забезпечить найбільше залучення уваги відвідувачів. В останній день виставки необхідно продумати час вивезення експонатів і домовитися із забудовником про час для здачі стенду і всього устаткування, взятого в оренду. Виставковий і ярмарковий бізнес динамічний. У цьому сенсі Інтернет найзручніший для потенційних експонентів і відвідувачів спосіб обміну інформацією. На сайті виставкової компанії можна помістити таку корисну інформацію, як план виставок, координати та імена відповідальних осіб за кожну виставку або ярмарок, плани експозицій; умови участі, списки учасників, з якими ведуться переговори і з якими підписані документи; програми семінарів, конференцій, прес -конференцій для кожної виставки.

Участь у ярмарку та виставці є для підприємця свого роду інвестицією, тому і виникає необхідність порівняння його вартості (витрат) з отриманими результатами. Оцінений участі позначає методичне проведення порівняння між цілями і одержаними результатами і, зокрема, перевірки того, що зроблено, що необхідно було зробити і, безумовно, що ще потрібно зробити, і являє собою тривалу і багатосторонню процедуру, яка охоплює всі економічні та зовнішньоекономічні цілі . Основними елементами, на порівнянні яких повинна бути зосереджена перевірка результатів участі, є: 1) кошторисні та реальні витрати по участі, 2) витрати на рекламу пропаганду і викликаний ними резонанс, як він проявляється в реакції відвідувачів, 3) враження, вироблене стендом, і відповідний відгук на рівноцінні стенди конкурентів, що беруть участь у ярмарку \ виставці, 4) ефективність роботи персоналу й відповідні результати по інших стендів, 5) оцінка складу відвідувачів, 6) замовлення, отримані в результаті роботи стенда, в порівнянні з очікуваними.

Висновок

Згідно з матеріалами даної курсової роботи ми можемо зробити наступні висновки:

1. Виставки - це приголомшливий комунікаційний ресурс для організацій-експонентів, який дає можливість: зустрітися з покупцями і фахівцями, які зацікавлені в отриманні нової інформації, шукають нові товари та послуги; зустрітися з керівниками верхнього ешелону і поговорити в спокійній і неформальній обстановці без відволікання на підлеглих і телефонні дзвінки; унікальний шанс безпосередньо поспілкуватися з великою кількістю кінцевих споживачів; шанс взяти участь у безпосередній комунікації з потенційними споживачами і покупцями, постачальниками та субпідрядниками, які зацікавлені в отриманні інформації та налагодженні зв'язків; можливість відстежувати ринкові тенденції і оцінити позицію свого підприємства на ринку; привід «дати знати про себе», - обмінятися інформацією з фахівцями, - почерпнути раціональні ідеї в поведінці конкурентів і вивчити їх політику; проаналізувати відгуки відвідувачів про якість, ціни, товари, послуг фірми і товарів; провести широкомасштабні рекламні заходи щодо просування товарів, послуг експонента з використанням найрізноманітніших засобів. Участь у виставках має бути обов'язково прописано в маркетинговій стратегії компанії.

2.Для споживачів: зосередження зразків величезної кількості товарів, вироблених у різних країнах; можливість у короткий час ознайомитися з існуючими на ринку пропозиціями; отримати необхідну консультацію від фахівців; зробити необхідні зіставлення цін і якісних характеристик; провести переговори і виторгувати комерційні умови і, нарешті , підписати контракт;

при цьому покупець має можливість ознайомитися з товаром у дії, з прийомами його роботи, областю застосування і ефективністю.

3.Для того щоб в иставка стала усіма тими перерахованими вище благами, як для організації, так і для споживача, вона повинна бути ретельно спланована і підготовлена.

4.Маркетінговие заходу - є основним провідником між споживачем і організацією. Від того наскільки вони будуть яскравими і запам'ятовуються залежать продажу і популярність компанії.

5. Реклама - двигун торгівлі.

6. Приклад компанії «Місце під сонцем» є прикладом того, як не потрібно робити організаціям, які хочуть провести успішне виставковий захід.

7. Ринок послуг особливо потребує яскравому втіленні свого спочатку невідчутного продукту.

Список літератури

1. Архипов А.Е., Третьякова М.М. Ярмарково-виставкова діяльність: УМК - Н.: НГУЕУ

2. Архипов А.Е. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі: УМК - Н.: НГУЕУ, 2006

3. Звіринців А.Б. Комунікаційний менеджмент: Робоча книга менеджера PR: 2-ое вид. Виправлене - СПб.: СОЮЗ, 1997

4. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2003

5. Зав'ялов П.С., Демидов В.Е. Формула успіху: маркетинг (сто питань сто відповідей у тому, як ефективно діяти на зовнішньому ринку) - Москва. «Міжнародні відносини». 1991

6. Герчикова І.М. Міжнародна комерційна справа: підручник для вузів - Москва. «Банки і біржі. ЮНИТИ ». 1996.

7. Гольман І.А. Рекламне планування. Рекламні технології. Організація рекламної діяльності - Москва. Видавництво «Гелла-принт». 2006.

8. Крітсотакіс Я.Г. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі й комунікації - Москва. 1997.

9. Lib. Mabico. Ru

10. Expo. Mostpp. Ru

11. Revolution. Allbest.

12. Www.shabunevich.com

13. Ru. Wikipedia. Org

14. Www.forumsostav.ru

15. Картер Г. Ефективна реклама - Москва. «Прогрес». 1991.

16. Маркетинг / під. ред. Романова А.Н. Москва. «Б Анки і біржі. ЮНИТИ ». 1996.

17. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність - Москва. 1998.

18. Семенов Б.Д. Рекламний менеджмент. Мінськ. ІП «Екоперспектіви». 1999.

19. Швальбе Х. Практика маркетингу для малих і середніх підприємств - Москва. Видавництво «Ре спубліка». 1995.

20. Еванс, Берман. Знайди свій шлях в маркетингу. Москва. 1998.

21. Семенцова Т. Сучасні технології виставкового маркетингу / / Питання економіки - 2001 - № 3.

22. Роль виставок і ярмарків в просуванні товару / / Практичний маркетинг 2001 - № 3

23. Борисов Б.Л Технологія реклами та PR. М.: Фаир - Прес, 2004

24. Наймушін А.Д. Основи організації реклами. М.: Пріор, 2002

Додаток № 1

Турсиб-2009

XIX Міжнародна виставка туристських і оздоровчих послуг, авіакомпаній


9-11 квітня, 2009 Новосибірськ

Вхід на виставку «Турсиб-2009» для спеціалістів - за візитних карток, за умови обов'язкової реєстрації в сервіс бюро в дні роботи виставки, телефони для довідок:

8 (383) 363-00-63, 363-00-36

Ділова програма виставки

9 квітня

10.00 Початок роботи виставки

12.30-14.30 Регіональна олімпіада з туризму серед студентів (конф-зал № 9)

13.00-17.00 Конференція «Туристичні IT-технології: доступність, простота і зручність використання».

Доповіді:

«Побудова ІТ-інфраструктури в невеликій компанії»
Наталя Леонтьєва, керівник відділу маркетингу компанії Softline (представництво в Сибірському федеральному окрузі).

«Інтернет-попит у туристичному секторі. Методи збільшення кількості клієнтів, використовувані лідерами сектора »

 • Інтернет-попит на послуги туристичних компаній в Новосибірську.

 • Лідери туристичного ринку в Інтернеті.

 • Причина успішності лідерів. Основи просування сайтів, бюджет витрат.

Максим Бекішев, заступник генерального директора компанії «ІнтелСіб» «CRM в туристичній індустрії. Ефективні технології управління »Ілля Денисов, компанія« Норбіт »(ведучий партнер по CRM компанії Microsoft Russia)« Знайомство з системою бронювання SABRE »

 • Географія польотів, авіакомпанії - учасники.

 • Бронювання авіаперевезень, готелів, автомобілів.

 • Навчання та сертифікація.

Ірина Курмашева, викладач по SABRE, НОУ ВКШ «авіабізнесу».

«Еквайрингові послуги для туристичних фірм - сучасні технології

(Інтернет-еквайринг, POS-термінал, GSM - термінал, IP-термінал, Віртуальний термінал, Імпринтер, мail oder) »

 • Надання покупцеві можливості заплатити за послуги банківською карткою збільшує оборот підприємства за статистикою на 20-25%.

 • Варіанти установки терміналу різні залежно від технічних можливостей (наявність тел. Ліній, інтернету тощо) і передбачуваного обороту.

 • Нова розробка - віртуальний термінал.

 • Оплати по карті, без присутності картки.

 • Оплата з картки через сайт туристичної фірми (цікаво для невеликої передоплати)

Маргарита Медведько, директор Новосибірського філії ЗАТ «Компанія об'єднаних кредитних карток» (UCS)

Вартість участі: 500 руб.

З питань участі звертайтесь: Ольга Лісіенко

Е-mail: office@askBDA.ru тел. +7 913 946 79 75 факс +7 383 201 4616

Проводить Агентство стратегічних комунікацій «В` ТАК »(конф-зал № 4)

14.30 Круглий стіл "Регіональні туризм в умовах соціально-економічної нестабільності"

Проводять туристські асоціації регіону (конф.-зал № 1)

10 квітня

10.00 Початок роботи вставки

10.30 Науково-практична конференція "Розвиток та просування туристично-краєзнавчих ресурсів Сибірського регіону"

 1. Туристсько-краєзнавчий ресурс у розвитку територій муніципальних утворень.

 2. Інноваційні технології підготовки професійних кадрів для підприємств туристичної індустрії.

 3. Забезпечення ефективності управління на підприємствах туристичної індустрії в умовах економічної нестабільності.

 4. Приватно-державне партнерство в сфері туризму.

 5. Підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу регіону.

 6. Організація високопрофесійного екскурсійного обслуговування туристів.

 7. Застосування інноваційних технологій для ефективного просування бренду Сибіру в сучасних умовах.

Проводить Новосибірський державний університет економіки і управління (конф.-зал № 1)

10.30-17.00 Секція «Антикризові коммуникаци і. PR на туристичному ринку »

Круглий стіл «Управління комунікаціями на нерастущіх ринках»

Доповідь: «Особливості просування туристичних послуг в Сибірському регіоні»

Наталія Степанова, компанія «Степанова і Партнери», Новосибірськ

Доповідь: «Реклама в період відсутності рекламного бюджету»

Олексій Шіпелкін, директор агентства комунікацій «SBG»

Доповідь: «Просування туристичних послуг в мережі Інтернет»

Тетяна Аржаева, директор TS Consulting

Майстер клас: «Просування туристичних послуг в умовах кризи»

Андрій Крилов, консультант з управління (бізнес-школа А. І. Пригожина) і просуванню Living Eyes Consulting, головний редактор журналу «Рекламодавець», м. Москва

 1. Ситуація на туристичному ринку: поступ у кризовий період

 2. Кейси антикризового просування: приклади компаній «Наталі-Турс», «Нева», «VKO-клуб» та ін

 3. Заходи щодо збереження, стимулювання та підвищення попиту споживачів. Розбір антикризових заходів, прикладів їх застосування та специфіки реалізації

 4. Формування учасниками персонального списку заходів для збільшення ефективності власних комунікацій і просування

 5. Консультації, відповіді на питання, розбір прикладів учасників

Вартість участі для компанії: 3000 руб.

(Для участі необхідно заповнити реєстраційну форм на кожного учасника www.askBDA.ru)

З питань участі звертайтесь: Ольга Лісіенко

Е-mail: office@askBDA.ru тел. +7 913 946 79 75 факс +7 383 201 4616

Проводить Агентство стратегічних комунікацій «В` ТАК »(конф.-зал № 4)

12.30 Плани розвитку аеропорту «Толмачево» на 2009 р. Презентація літніх програм. (Конф.-зал № 1)

14.00-15-00

Офіційна церемонія нагородження переможців конкурсу «Золота медаль ITE-Сибірська Ярмарок»

(Сцена).

Презентації компаній

9 квітня

10.00 Початок роботи виставки

    1. Презентація програм «Гларус Турс Літо 2009» (конф.-зал № 7)

10.30-11.30 Презентація нових каталогів. Літні програми Італія, Франція, країни Північної Європи. «Данко Тревел Компані» (конф.-зал № 9)

11.00-12.30 Презентація програм «Скатт» (конф.-зал № 1)

11.30-12.30 Презентація програм «Олімпія Райзен» (конф.-зал № 10)

10.30-12.30 Презентація програм «Южел Сибір» (конф.-зал № 4)

10.30-12.30 Презентація програм «Капітан Грант» (конф.-зал № 3)

10.30-16.30 Презентація програм «Акріс-Тревел» (конф.-зал № 5)

10.45-11.40 - "БОЛГАРІЯ-можливості для відпочинку: бальнеологічні програми, екскурсійні тури".

Керівник напрямку - Коурова Світлана та Генеральний директор представництва болгарської компанії "SOLVEX" в Москві - Цонев Димитр.

11.45-12.20 - "Програми турів в ІCПАНІЮ з Новосибірська. Технологія роботи - практичні поради, рекомендації, відповіді на питання."

Керівник напрямку Іванніков Євген.

12.20-13.00 - "ТУРЕЧЧИНА з Новосибірська. Основні напрями, програми, рекомендації, технологія роботи."

Керівник напрямку Іванніков Євген, менеджер напрямку Мікушова Світлана.

13.00-13.20 - "ГРЕЦІЯ + ТУРЕЧЧИНА. Комбіновані програми: особливості програм. Новини з готелів."

Ведучий менеджер напрямку Шелегіна Марина.

13.30-14.20 - "Дитячі оздоровчі табори Новосибірської області та Чорноморського узбережжя Росії за півціни або як працювати з соцстрахом."

Керівник відділу дитячого туризму Гараніна Ольга і менеджер Борисова Марія.

14.25-16.30 - "Кращий відпочинок в Росії. Новосибірська область, Белокуриха, Чорноморське побережжя Росії, Гірський Алтай, Москва, Золоте кільце Росії, С-Петербург.

Робота з системою он-лайн бронювання Акріс "

Керівник відділу Ананьїна Віра, провідний менеджер Ослопова Олеся, менеджер Костіна Ольга.

11.00-12.00 Презентація програм «Кокс-Тревел» (конф.-зал № 2)

11.45-12.45 Презентація інвестиційного проекту Спортивно-оздоровчий комплекс «Михайлове», «Центр інвестиційних програм і стратегічних проектів Шебалінского району респ. Алтай »(конф.-зал № 7)

12.00 Офіційна церемонія відкриття (сцена)

12.00-16.00 Презентація програм TEZ TOUR

12-00 - 12-15 Польотні програми з Москви і Новосибірська в сезоні весна-літо '2009.

12-15 - 14-00 Базові готелі Анталійського узбережжя Туреччини.

14-00 - 15-00 Новини та нові базові готелі курортів Каталонії (Іспанія).

15-00 - 16-00 Базові готелі Криту, Родосу і Корфу (Греція).

(Конф.-зал № 11)

12.15-13.15 Презентація програм «Глобус-Тур» (конф-зал № 8)

1.Вступне слово Петрової Віра-директору по туризму.

2.Курорти Болгарії. Рейс з Новосибірська в Варну і Бургас. Відп. Менеджер Антаненок Ольга.

3.Особенности відпочинку в Анталії і Даламані. Відп. Лавренчук

Олеся-керівник відділу.

3. Китай. Відпочинок на Жовтому морі, о. Хайнань, Пекін, Урумчі, екскурсійні тури по КНР.Візи.Отв. Скиба Оксана-керівник відділу, директор китайської фірми "Еден" хоспожа Хоу Дзянгпінг, директор фірми CITS пан Ванг Ченг.

4.Тури до Чехії та Іспанію.Отв. Пьянова Юлія-виконавчий директор.

5.Південно-Східна Азія влітку. Комбіновані тури. Відп. Пьянова Юлія-виконавчий директор.

6.Летніе тури в Індію.Візи.Отв.Скіба Оксана-керівник відділу.

12.30 Прес-конференція (конф.-зал № 2)

12.30-14.30 Регіональна Олімпіада з туризму серед студентів (конф. - зал № 9)

12.45-13.45 Презентація програм «Сибір Алтай» (конф.-зал № 6)

12.45-14.45 Презентація програм «НЕВА» (конф.-зал № 3)

12.45-13.45 Презентація програм «Відпочинок - Сочі» (конф.-зал № 10)

13.30-14.30 Презентація програм «Mongolia Expeditions» (конф.-зал № 8)

14.00-16.00 Презентація програм «Czech Tourism», Чехія (Конф.-зал № 2)

14.00-16.00 Презентація програм «Музенідіс Тревел» (конф.-зал № 6)

14.15-16.00 Презентація програм «S7 TOUR» (конф.-зал № 7)

15.00-15.30 Презентація санаторію «Корона Алтаю» (конф.-зал № 10)

15.00-16.00 Презентація програм «Лілія-тур» (конф.-зал № 3)

15.00-16.00 Презентація програм «Корал Тревел» (конф.-зал № 8)

Фуршет

17.00 Закінчення роботи виставки

10 квітня

10.00 Початок роботи виставки

10.30-11.30 Презентація програм Державного агентства з туризму при Уряді Киргизької Республіки (конф.-зал № 3)

10.30-14.00 Презентація програм «АкрісТревел» (конф.-зал № 5)

10.45-11.30 - "Гірський АЛТАЙ - нова зустріч: невідоме, нове, краще. Абсолютно нові, багаторазово збільшені програми з усіх основних районів Алтаю.

Робота з он-лайн системою бронювання Акріс "

Провідний менеджер Ослопова Олеся.

11.35-12.35 - "БОЛГАРІЯ з Новосибірська. Огляд програм, а / перельоти, візова інформація, новини по курортам і готелям, квотні номера, рекомендації. Пропозиції для дітей та молоді".

Керівник напрямку Коурова Світлана, менеджер Петрова Наталія.

12.40-13.30 - "ЧЕХІЯ, Угорщина, Мальта. Огляд програм: екскурсійні тури, лікування, навчання, дитячий відпочинок. Новости"

"НІМЕЧЧИНА, ІЗРАЇЛЬ. Огляд пропозицій"

Провідні менеджери напрямків Анна Котова і Юлія Черешнева.

11.30-12.30 Презентація компанії «FRIEDENSBRUECKE» Швейцарія (Конф.-зал № 8)

11.45-12.45 Презентація програм «Юнісіті»

11.45-12.15 «Мовні курси і вища освіта в Великобританії»

12.15-12.45 «Безкоштовне вищу освіту в Чехії» (конф.-зал № 3)

12.00-14.00 Презентація компанії «TERRAMAR-TOUR SL» Іспанія (конф.-зал № 2)

12.00-14.00 Презентація програм TEZ TOUR

12-00 - 12-15 Польотні програми з Москви і Новосибірська в сезоні весна-літо '2009.

12-15 - 13-00 Базові готелі Анталійського узбережжя Туреччини.

13-00 - 13-30 Новини та нові базові готелі курортів Каталонії (Іспанія).

13-30 - 14-00 Базові готелі Криту, Родосу і Корфу (Греція). (Конф.-зал № 11)

12.45-13.45 Презентація програм «Сибір Алтай» (конф.-зал № 6)

13.00-14.00 Презентація програм «Космополіт» (конф.-зал № 3)

14.00-16.00 Презентація програм Гран-Тур (конф.-зал № 11)

14.15-15.15 Презентація програм «Стильний відпочинок» (конф.-зал № 3)

17.00 Закінчення роботи виставки.

1 Роль виставок і ярмарків в просуванні товару / / Практичний маркетинг 2001 - № 3

2 Лук'янець Анна Сергіївна - студент НГУЕУ, група ССО-62

3 Архипов А.Е. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі: УМК-Н.: НГУЕУ, 2006, с.49

4 Гольман І.А. Рекламні технолгии - М.: «Гелла-принт», 2006, с. 9-10

5 Крітсотакіс Я.Г. торговельні ярмарки і виставки. Техніка участі й комунікації-М.: Вісь-89, 1997, с.128-137

6 Крітсотакіс Я.Г. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі й комунікації-М.: Вісь-89, 1997, с.135-137

7 Крітсотакіс Я.Г. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі й комунікації-М.: Вісь-89, 1997, с.135-137

8 Гольман І.А. Рекламне планування. Рекламні технології. Організація рекламної діяльності - Москва. Видавництво «Гелла-принт». 2006, с120-128

9 Гольман І.А. Рекламне планування. Рекламні технології. Організація рекламної діяльності - Москва. Видавництво «Гелла-принт». 2006, с120-128

10 Семенцова Т. Сучасні технології виставкового маркетингу / / Питання економіки - 2001 - № 3, С27-30

11 expo. mostpp. ru

12 Семенцова Т. Сучасні технології виставкового маркетингу / / Питання економіки - 2001 - № 3, С27-30

13 Семенцова Т. Сучасні технології виставкового маркетингу / / Питання економіки - 2001 - № 3, С27-30

14 Роль виставок і ярмарків в просуванні товару / / Практичний маркетинг 2001 - № 3

15 Архипов А.Е. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі: УМК - Н.: НГУЕУ, 2006 (с.49)

16 Архипов А.Е. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі: УМК - Н.: НГУЕУ, 2006 (с.49)

17 www.sibfair.ru - ITE «сибірська ярмарок»

18 www.i-san.ru «Місце під сонцем»

19 Катерина Михайлова, ЗАТ "Мобільні виставкові технології" http://www.mdt-expo.ru

20 www.sibfair.ru - ITE «сибірська ярмарок»

21 www.sibfair.ru - ITE «сибірська ярмарок»

22 Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність - Москва, 2004, с. 147-150

23 Гусєв Е.Б., Прокудін В.А., Салащенко А.Г. Основи виставкової діяльності: Уч. Посібник - К.: РЕА ім. Плеханова, 2003 - с.113-121

24 Лук'янець Анна Сергіївна - студент НГУЕУ, група - ССО-62

25 Лук'янець Анна Сергіївна - студент НГУЕУ, група - ССО-62

26 www.sibfair.ru - ITE «сибірська ярмарок»

27 www.sibfair.ru - ITE «сибірська ярмарок»

28 Семенов Б.Д. Рекламний менеджмент. Мінськ. ІП «Екоперспектіви». 1999.

Посилання (links):
 • http://www.sibfair.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  361.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Організація участі підприємства у виставках та ярмарках
  Участь страхової компанії Колимська у виставках і ярмарках
  Стратегія маркетингу
  Стратегія маркетингу 2
  Стратегія ціноутворення в маркетингу
  Стратегія банківського маркетингу
  Стратегія інтеграції в маркетингу
  Тактика і стратегія маркетингу на підприємстві
  Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru