додати матеріал


Статус молодих фахівців

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Статус молодих фахівців
Судячи з поштою нашого журналу, питання, що стосуються статусу молодих фахівців, хвилюють майже всіх наших читачів, які перебувають в тій або іншій якості: самих носіїв цього статусу, їх батьків, інших членів сім'ї, наймачів. При цьому коло питань, що цікавлять наших читачів, найширший: від обов'язкового розподілу і працевлаштування до "невдалого" завершення кар'єри у вигляді розірвання трудового договору та звільнення з "винною" статті з відшкодуванням, як правило, витрачених на навчання коштів.
Мабуть, питання "Кого слід вважати молодим спеціалістом?" є заголовним. Дійсно, практика рясніє ситуаціями, коли молоді люди закінчили один і той же навчальний заклад, отримали однакову спеціальність, працюють на однакових посадах, але один з них - молодий фахівець, а інший - просто фахівець, "не молодий". А в результаті - неоднаковий обсяг прав і обов'язків, наявність гарантій для одного, і відсутність - для іншого.
Очевидно, що перебування того чи іншого працівника в статусі "молодого фахівця" залежить не від стажу роботи, і вже тим більше - його віку, займаної посади або виконуваної роботи, а, перш за все, від умов отримання освіти та порядку працевлаштування.
Під умовами отримання освіти розуміються, по-перше, отримання освіти у денній (денний) формі, по-друге, - навчання за рахунок коштів державного та (або) місцевих бюджетів.
Говорячи про порядок працевлаштування, мається на увазі напрям на роботу в порядку персонального розподілу, а не вільного (інакше - самостійного) працевлаштування, з обов'язковою відпрацюванням за місцем розподілу протягом встановленого законодавством строку.
Базовим законодавчим актом, що регламентує питання розподілу осіб, які навчаються в закладах освіти, є Закон від 29.10.1991 № 1202-XII "Про освіту" (із змінами і доповненнями станом на 11.07.2007) (далі - Закон № 1202-XII).
Статтею 10 Закону № 1202-XII передбачено, що випускники, які навчаються в денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів в установах, що забезпечують здобуття професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти, розподіляються в порядку, що встановлюється Урядом Республіки Білорусь. При цьому випускники закладів освіти, які отримали професійно-технічне, середня спеціальна або вища освіта в денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, спрямовані на роботу за розподілом, вважаються молодими робітниками (службовцями), молодими фахівцями.
Про розподіл випускників державних установ, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти, йдеться також у спеціальних законах: п. 3 ст. 29 Закону від 29.06.2003 № 216-З "Про професійно-технічну освіту" (із змінами і доповненнями станом на 29.06.2006), п. 5 ст. 30 Закону від 11.07.2007 № 252-З "Про вищу освіту".
Сам порядок розподілу випускників відповідних закладів освіти визначено Положенням про розподіл випускників закладів освіти, які отримали професійно-технічне, середня спеціальна або вища освіта, затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 10.12.2007 № 1702 (далі - Положення про розподіл).
У силу названих законодавчих актів розподілу підлягають випускники, які отримали професійно-технічне, середня спеціальна або вища освіта першого або другого ступеня в денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, крім випускників з числа іноземних громадян та осіб без громадянства, місцем постійного проживання яких є іноземні держави.
До речі, це не єдиний виняток з правила про розподіл.
Так, відповідно до ч. 3 п. 4 Положення про розподіл місце роботи шляхом розподілу не надається випускникам закладів освіти, включеним Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь в спискові склади національних та збірних команд країни по виду (видів) спорту, а також випускникам професійно -технічних училищ, що знаходяться на території установ кримінально-виправної системи, республіканських унітарних виробничих підприємств кримінально-виконавчої системи, лікувально-трудових профілакторіїв, республіканських унітарних виробничих підприємств лікувально-трудових профілакторіїв Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, спеціальних навчально-виховних установ та спеціальних лікувально- виховних установ.
Отже, молодими фахівцями (молодими робітниками) визнаються випускники, які отримали професійно-технічне, середня спеціальна або вища освіта першого і другого ступеня в денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, спрямовані на роботу за розподілом.
Випускники вищих медичних навчальних закладів, які отримали вищу освіту першого ступеня у денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського бюджету, направляються на роботу за розподілом після проходження стажування (інтернатури) і зобов'язані відпрацювати два роки після її проходження.
Напрямок випускників на роботу в порядку розподілу здійснюється за рішенням комісії щодо персонального розподілу відповідним закладом освіти шляхом видачі свідоцтва про направлення на роботу встановленого зразка.
НЕ Є МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ ...
З аналізу наведених вище положень законодавства, з використанням правила "від зворотного", можна відповісти на питання про те, хто з випускників відповідних закладів освіти не відноситься до молодих фахівців:
· Випускники, які отримали освіту у вечірній або заочної форми отримання освіти;
· Випускники, які отримали освіту в денній формі отримання освіти, на умовах оплати, а не за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів. Слід зазначити, що такі випускники, які отримали середню спеціальну або вищу освіту, за їх бажанням можуть направлятися на роботу на місця, що залишилися після розподілу випускників, які підлягають обов'язковому розподілу. У разі розподілу вони також отримують статус молодого спеціаліста з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками;
· Випускники, які отримали освіту в денній формі отримання освіти за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, але які відповідно до законодавства отримали право на самостійне працевлаштування.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ВИПУСКНИКІВ
Зі сказаного вище випливає, що не всі випускники, які одержували освіту за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, підлягають обов'язковому розподілу і направлення у ті місця роботи, які визначає комісія. Іншими словами, окремі категорії випускників на цілком законних підставах не підлягають персонального розподілу або отримують направлення за місцем свого проживання, або право на самостійне працевлаштування:
· Випускникам, які мають інвалідність I або II групи або є дітьми-інвалідами віком до 18 років, робота надається з урахуванням стану їх здоров'я за місцем проживання батьків, чоловіка (дружини) або за згодою випускника інше наявне місце роботи (п. 14 Положення про розподіл);
· Випускникам, які мають одного з батьків або чоловіка (дружину) інваліда I або II групи, місце роботи надається за бажанням випускника і за наявності можливості за місцем проживання даного батька, чоловіка (дружини);
· Випускникам, які мають медичні протипоказання до роботи за набутою професією (спеціальністю), місце роботи надається з урахуванням стану здоров'я (п. 14 Положення про розподіл);
· Випускнику - дружині (чоловікові) особи, обраної на виборну посаду в державні органи, працівника Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь, спрямованого у службове відрядження, а також особи з числа військовослужбовців Збройних Сил Республіки Білорусь, інших військ і військових формувань Республіки Білорусь (за винятком військовослужбовців, які проходять строкову військову службу, курсантів), співробітників Служби безпеки Президента Республіки Білорусь, органів внутрішніх справ, державної безпеки, фінансових розслідувань Комітету державного контролю, митних органів, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, прокурорських працівників місце роботи надається при наявності можливості за місцем проходження служби чоловіка (дружини) (п. 15 Положення про розподіл);
· Випускникам (чоловікові і дружині), які повинні бути направлені на роботу за розподілом одночасно, місце роботи за наявності можливості надається в одному населеному пункті (п. 16 Положення про розподіл);
· Випускнику - чоловікові (дружині), дружина (чоловік) якого спрямована на роботу за розподілом раніше, місце роботи за наявності можливості надається в тому ж населеному пункті;
· Випускнику - чоловікові (дружині), дружина (чоловік) якого не є молодим фахівцем, місце роботи надається за його бажанням та за наявності можливості за місцем роботи або проживання дружини (чоловіка), за винятком випадків, коли шлюб укладається з іноземним громадянином, який постійно проживають за межами Республіки Білорусь;
· Якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до 3 років на дату прийняття рішення про направлення на роботу, то місце роботи їм надається за їх бажанням та за наявності можливості за місцем проживання сім'ї;
· Випускникові, який є громадянином Республіки Білорусь, але постійно проживає за її межами, за наявності можливості може бути надано місце роботи за місцем проживання за запитом розташованої там організації Республіки Білорусь.
Безумовно, перераховані вище випадки так званого "пільгового" розподілу потребують підтвердження відповідних обставин необхідними документами. В силу вимог п. 19 Положення про розподіл питання про розподіл випускника у випадках, передбачених у п. 14-17 цього Положення, розглядається при поданні випускником у комісію, котра спрямовує його на роботу, наступних документів:
· Копії посвідчення інваліда - для випускників-інвалідів I або II групи або дітей-інвалідів віком до 18 років, а також для випускників, які мають одного з батьків або чоловіка (дружину) інваліда I або II групи;
· Довідки про придатність до роботи за даною професією (спеціальністю) - для осіб, які мають медичні протипоказання до роботи за набутою професією (спеціальністю);
· Копії свідоцтва про шлюб та довідки з місця роботи про займану посаду чоловіка (дружини) - для випускника, який має чоловіка (дружину), обраного на виборну посаду в державні органи, працівника Міністерства закордонних справ, спрямованого у службове відрядження, а також для обличчя з числа військовослужбовців Збройних Сил Республіки Білорусь, інших військ і військових формувань Республіки Білорусь, працівників Служби безпеки Президента Республіки Білорусь, органів внутрішніх справ, державної безпеки, фінансових розслідувань Комітету державного контролю, митних органів, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, прокурорських працівників;
· Виписки з медичних документів - для вагітних жінок;
· Копії свідоцтва про народження дитини - для випускників, які мають дитину у віці до 3 років;
· Копії свідоцтва про шлюб та свідоцтва про направлення на роботу дружини (чоловіка), а також виписки з трудової книжки (копії трудової книжки) дружини (чоловіка) - для випускників, які мають дружину (чоловіка), спрямовану на роботу за розподілом раніше;
· Копії свідоцтва про шлюб та свідоцтва про направлення на роботу - для подружжя, які направляються на роботу за розподілом одночасно;
· Копії свідоцтва про шлюб, довідки з місця роботи або проживання чоловіка (дружини) - для випускників, що бажають отримати розподіл за місцем роботи чи постійного проживання дружини (чоловіка).
Якщо ж комісія по персональному розподілу не може надати випускникові роботу у зв'язку з відсутністю місця для працевлаштування за отриманою спеціальністю і кваліфікації, то питання має вирішуватися відповідно до п. 20 Положення про розподіл випускників. Це означає, що випускникам державних установ освіти може бути надано право самостійного працевлаштування:
- По-перше, у випадках, передбачених у п. 14-17 Положення про розподіл при неможливості надання відповідного місця роботи;
- По-друге, у випадках, якщо комісія не може надати місце роботи за отриманою спеціальністю (професії) та присвоєної кваліфікації.
При прийнятті рішення комісією про самостійне працевлаштування випускника, а також у разі одержання випускником середньої спеціальної або вищої освіти на умовах оплати йому видається довідка про самостійне працевлаштування за встановленою формою.
Слід також мати на увазі, що видача свідоцтва про направлення на роботу або довідки про самостійне працевлаштування здійснюється установою освіти не пізніше одного місяця після закінчення випускником закладу освіти за надання ним паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ За розподілом
Оскільки персональний розподіл стосується не тільки працевлаштування випускника за місцем, вказаним у свідоцтві направлення на роботу, але і термінів обов'язкового відпрацювання, відповідь на питання про те, як довго випускник відповідної установи освіти перебуває в статусі "молодого фахівця" міститься в ст. 10 Закону № 1202-XII, відповідно до якої молоді фахівці зобов'язані відпрацювати за розподілом один рік - після отримання професійно-технічної освіти, два роки - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти. Зазначений термін роботи обчислюється з дня укладення трудового договору між молодим робітником (службовцем), молодим фахівцем і наймачем.
Обчислення одно-або дворічного терміну починається з дня укладення трудового договору після прибуття на роботу. Отже, перебування у статусі "молодого фахівця" обумовлено зазначеними в законі строками.
Вид укладається з молодим фахівцем договору визначає наймач. Він має право укласти як договір на невизначений термін, так і контракт. В окремих випадках вид договору визначений характером діяльності або законодавством. Якщо молодий фахівець направлений на роботу за розподілом в державний орган для заняття державної посади (наприклад, після завершення навчання на юридичному факультеті Білдержуніверситету випускник за розподілом направлений на роботу юрисконсультом в районний виконавчий комітет), то відповідно до Закону від 14.06.2003 № 204 - З "Про державну службу в Республіці Білорусь" (із змінами і доповненнями станом на 05.01.2008) з ним укладається контракт.
Безумовно, мінімальний термін контракту повинен бути рівний терміну обов'язкового відпрацювання: один рік - після отримання професійно-технічної освіти, два роки - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти.
На практиці не виключені випадки, коли особа, що прибула до місця роботи в термін, зазначений у свідоцтві про направлення на роботу, отримує відмову наймача в прийомі на роботу відповідно до свідоцтва про направлення на роботу. Незалежно від причини, що обумовило таку відмову (наприклад, наймач проводить скорочення штату працівників), відповідно до п. 34 Положення про розподіл така особа зобов'язана звернутися до установи освіти за перерозподілом.
Відмова наймача у працевлаштуванні молодого фахівця може бути оскаржений у суді (ч. 3 ст. 16, п. 2 ч. 3 ст. 241 ТК).
Найбільше запитань виникає у зірваних сторін трудового договору у випадках, коли випускник, просто кажучи, ігнорує наявне у нього на руках свідоцтво про направлення на роботу і до місця роботи не прибуває.
На жаль, позначена ситуація носить далеко не одиничний характер. В цілому, десятки, якщо не сотні, фахівців так і "не доїжджають" до місця роботи за розподілом. Так, наприклад, у 2007 році з 6 394 випускників закладів освіти, що забезпечують отримання вищої і середньої спеціальної освіти тільки з педагогічних спеціальностей, спрямованих за розподілом, до місця роботи не прибуло 56 осіб. Ситуація різниться за конкретним закладам освіти. Так, в засобах масової інформації були озвучені і такі відомості: на тлі 2-4% молодих фахівців, які не з'явилися до місця роботи, з випускників аграрного університету таких виявилося лише 3 людини.
У будь-якому випадку, є три обставини, на які слід звернути увагу як несостоявшемуся наймачеві, так і випускникові.
По-перше, в силу приписів п. 35 Положення про розподіл наймачі, незалежно від форми власності, при прийомі на роботу випускників державних закладів освіти протягом одного року після отримання професійно-технічної освіти, двох років - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти повинні вимагати пред'явлення ними свідоцтва про направлення на роботу або довідки про самостійне працевлаштування.
По-друге, наймачі та молоді фахівці зобов'язані в триденний термін письмово повідомляти в установи освіти про прийом на роботу або звільнення молодих фахівців протягом одного року після отримання ними професійно-технічної освіти, двох років - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти першої та другої щаблі.
По-третє, відповідно до ч. 15 і 16 ст. 10 Закону № 1202-XII молодий робітник (службовець), молодий фахівець, який не відпрацював обов'язковий термін роботи за розподілом, зобов'язані відшкодувати кошти, витрачені на його підготовку з республіканського і (або) місцевих бюджетів, до відповідного бюджету. Порядок та умови відшкодування коштів до республіканського і (або) місцевих бюджетів, витрачених державою на підготовку робочого (службовця), спеціаліста, а також підстави для звільнення від відшкодування зазначених коштів встановлюються Урядом Республіки Білорусь.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
На практиці бувають випадки, коли молодий спеціаліст прибув у напрямку до місця роботи, працевлаштувався, а потім виникли обставини, що утрудняють або виключають можливість його роботи протягом встановлених обов'язкових термінів. Як бути в таких випадках?
За великим рахунком, на вирішення поставленого та інших, пов'язаних з ним, питань спрямовані норми п. 22 Положення про розподіл. Йдеться, зокрема, йде про те, що заклади освіти мають право вирішувати питання перерозподілу молодих фахівців протягом одного року після отримання професійно-технічної освіти, двох років - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти, двох років - після проходження стажування (інтернатури) випускниками вищих медичних закладів освіти у випадках:
- Виникнення обставин, зазначених у п. 14 і 15, ч. 2 і 3 п. 16 Положення про розподіл (про зміст зазначених пунктів говорилося вище);
- Вагітності, наявності дитини віком до 3 років;
- Відмови наймача в прийомі на роботу молодому спеціалісту, надісланого відповідно до заявки цього наймача (договором про підготовку фахівця, робітника (службовця));
- Розірвання строкового трудового договору на вимогу працівника в разі порушення наймачем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 41 ТК);
- Припинення трудового договору з молодим фахівцем внаслідок поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, порушення встановлених правил прийому на роботу (п. 2 і 3 ст. 44 ТК);
- Розірвання трудового договору з ініціативи наймача у випадках, передбачених у п. 1, 2 і 6 ст. 42 ТК;
- Неможливості надання місця роботи відповідно до отриманої спеціальністю (професією) і присвоєної кваліфікацією по закінченні служби в Збройних Силах Республіки Білорусь, інших військах і військових формуваннях Республіки Білорусь при бажанні молодого фахівця продовжити роботу у напрямку;
- Перекладу молодого фахівця з його згоди від одного наймача до іншого (п. 4 ст. 35 ТК) за погодженням між ними відповідно до отриманої спеціальністю (професією) і присвоєної кваліфікацією;
- Відрахування з установи освіти, що забезпечує здобуття освіти більш високого рівня (ступіні) у денній формі.
При вирішенні питання про перерозподіл у випадках, передбачених в абз. 2 і 3 ч. 1 п. 22 Положення про розподіл, місце роботи надається в порядку, передбаченому, відповідно до п. 14, 15, ч. 2 і 3 п. 16, п. 17 Положення про розподіл.
Заклади освіти, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я Республіки Білорусь, приймають рішення про перерозподіл молодих фахівців за погодженням з цим Міністерством.
Необхідно мати на увазі, що для розгляду питання про перерозподіл молодий фахівець повинен звернутися до установи освіти, що направило його на роботу, із заявою, приклавши при цьому документи, що підтверджують його право на перерозподіл відповідно до п. 393 переліку адміністративних процедур, здійснюваних державними органами та іншими державними організаціями за заявами громадян, затвердженого Указом Президента Республіки Білорусь від 16.03.2006 № 152 (із змінами і доповненнями станом на 28.01.2008) (далі - Перелік).
Перерозподіл здійснюється комісією з розподілу в порядку, встановленому в п. 9, ч. 1 і 2 п. 11, п. 12 і 13 Положення про розподіл.
Якщо комісією прийнято рішення про перерозподіл, то випускникові видається нове свідоцтво про направлення на роботу.
У разі неможливості надання комісією при перерозподілі місця працевлаштування відповідно до отриманої спеціальністю (професією) і присвоєної кваліфікацією молодий фахівець при наявності підстав для звільнення від відшкодування коштів до республіканського і (або) місцевих бюджетів, витрачених державою на його підготовку, має право звернутися до установи освіти за отриманням довідки про самостійне працевлаштування відповідно до п. 395 Переліку.
Молодий спеціаліст, який отримав довідку про самостійне працевлаштування, втрачає статус молодого фахівця.
Якщо молодий фахівець до вказаного в свідоцтві про направлення на роботу строку прибуття в організацію призивається на службу в Збройні Сили Республіки Білорусь, інші війська і військові формування Республіки Білорусь, він зобов'язаний письмово повідомити про це установу освіти і наймача, а за два місяці до закінчення служби - письмово повідомити наймача про свій намір працювати у напрямку після закінчення служби.
У випадку, коли молодий спеціаліст не має наміру працевлаштовуватися за місцем роботи, яка зазначена у свідоцтві про направлення на роботу, після закінчення служби він повинен звернутися до установи освіти за перерозподілом або отриманням довідки про самостійне працевлаштування.
Слід також враховувати, що законодавством передбачені випадки, коли в термін роботи за розподілом молодого спеціаліста зараховуються певні періоди. До них відносяться:
- Період служби в Збройних Силах Республіки Білорусь, інших військах і військових формуваннях Республіки Білорусь;
- Період перебування після закінчення закладу освіти у відпустці по вагітності та пологах і догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років;
- Час роботи в іншого наймача (у разі перерозподілу).
ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ
Випускникам, наділеним статусом молодих фахівців, надається ряд гарантій.
Так, відповідно до п. 25 Положення про розподіл молоді фахівці після закінчення навчання у закладі освіти мають право на відпочинок тривалістю один календарний місяць, а хто отримав середню спеціальну або вищу освіту з педагогічних спеціальностей - 45 календарних днів, незалежно від того, коли у них були останні канікули.
Молодим фахівцям, які мають середню спеціальну або вищу освіту, виплачується грошова допомога в розмірі місячної стипендії, призначеної їм в останньому семестрі, а отримав професійно-технічну освіту, - з розрахунку тарифної ставки за присвоєної їм кваліфікації (розряду, класу, категорії) або відповідного окладу . Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється наймачем у місячний термін після укладення трудового договору (контракту) з молодим фахівцем у повному розмірі незалежно від кількості використаних ним днів відпочинку. Слід мати на увазі, що молодим фахівцям, які здобули середню спеціальну або вищу освіту з педагогічних спеціальностей, виплачується грошова допомога за 45 календарних днів за рахунок республіканського або місцевих бюджетів установою освіти, яке вони закінчили, з розрахунку місячної стипендії, призначеної їм в останньому семестрі .
У випадку, якщо молоді фахівці не отримували стипендію в останньому перед випуском семестрі, їм виплачується відповідна грошова допомога з розрахунку соціальної стипендії, встановленої на дату випуску.
Коль право на отримання грошової допомоги мають тільки молоді фахівці, слід зробити висновок, що випускникам закладів освіти, які отримали можливість самостійного працевлаштування, грошова допомога не виплачується.
Крім того, випускникам, спрямованим після закінчення закладу освіти на роботу в іншу місцевість, гарантуються виплати, передбачені трудовим законодавством, зокрема, ст. 96 ТК.
Молодим фахівцям, які прибули на роботу за розподілом, місцеві виконавчі і розпорядчі органи, а також організації при недостатності власного житлового фонду можуть виділяти кошти з метою компенсації витрат на найм житлових приміщень у громадян.
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ
На практиці далеко не поодинокі ситуації, коли молодий спеціаліст, прибувши на вказане місце роботи за напрямком, працевлаштувався, почав працювати, але потім в силу різного роду обставин - створення сім'ї, народження дитини, вступу до аспірантури - ставить перед наймачем питання про розірвання трудового договору до закінчення строку обов'язкового відпрацювання за розподілом.
Як бути наймачеві? Утримувати - не вийде, звільнити за угодою сторін або власним бажанням працівника - порушити закон.
Які ж шляхи вирішення проблеми запропоновано в законодавстві останнім часом, особливо з урахуванням того, що раніше діяли норми піддавалися обгрунтованої критики?
За загальним правилом, передбаченим у ч. 1 п. 36 Положення про розподіл випускників, звільнення молодих фахівців або переведення їх на роботу, яка не пов'язана з отриманою спеціальністю, кваліфікацією до закінчення терміну роботи за розподілом, забороняється.
Наведене правило має свої винятки.
Так, допускається звільняти молодих фахівців до закінчення обов'язкового терміну роботи за розподілом у випадках:
· Переходу на виборну посаду (п. 4 ст. 35 ТК);
· Прийняття рішення закладом освіти про перерозподіл молодого фахівця або про видачу йому довідки про самостійне працевлаштування;
· Зарахування до установи освіти на навчання в денній формі здобуття освіти більш високого рівня (ступеня);
· Порушення наймачем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 41 ТК);
· Звільнення з ініціативи наймача з підстав, передбачених у п. 1, 2, 4-9 ст. 42 ТК, а також за обставинами, не залежних від волі сторін, передбаченим у п. 1-3, 5, 6 ст. 44 ТК.
Таким чином, перелік підстав звільнення молодих фахівців до закінчення терміну роботи за розподілом в порівнянні з раніше діючим значно розширений, хоча, вважаємо, що і він не є оптимальним.
Зокрема, можуть виникнути додаткові питання, що стосуються реалізації молодим фахівцем свого права на звільнення до закінчення обов'язкового терміну роботи за розподілом у разі порушення наймачем законодавства про працю, колективного чи трудового договору.
Наприклад, як бути, якщо з молодим фахівцем укладений не строковий трудовий договір (контракт), а договір на невизначений термін? У разі порушення наймачем законодавства про працю, колективного або трудового договору молодий фахівець не може скористатися ст. 41 ТК (так як вона не має відношення до безстрокових трудових договорів). У той же час така підстава, як звільнення за ст. 40 ТК, за наявності зазначених обставин у переліку допустимих підстав звільнення молодих фахівців відсутня. Все це свідчить про необхідність подальшої роботи з удосконалення законодавства, що має відношення до досліджуваних питань.
ВІДШКОДУВАННЯ коштів, витрачених ДЕРЖАВОЮ НА ПІДГОТОВКУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Порядок та умови відшкодування коштів, витрачених державою на підготовку молодих робітників (службовців), молодих спеціалістів визначаються Положенням про відшкодування коштів до республіканського і (або) місцевих бюджетів, витрачених державою на підготовку робочого (службовця), спеціаліста, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23.09.2006 № 1255 (зі змінами та доповненнями станом на 25.03.2008) (далі - Положення про відшкодування коштів).
Відповідно до п. 2 Положення про відшкодування коштів відшкодування коштів до республіканського і (або) місцевих бюджетів, витрачених державою на підготовку робочого (службовця), спеціаліста, проводиться випускниками закладів освіти, які отримали професійно-технічне, середня спеціальна або вища освіта в денній формі отримання освіти, в тому числі на основі договорів про цільову підготовку кваліфікованих робітників (службовців) та спеціалістів, за рахунок коштів республіканського і (або) місцевих бюджетів, спрямованими на роботу за розподілом, якщо вони не відпрацювали з розподілу один рік - після отримання професійно- технічної освіти, два роки - після отримання середньої спеціальної або вищої освіти.
Положення про відшкодування коштів поширюється на випускників установ, що забезпечують здобуття професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти незалежно від їх підпорядкованості.
Необхідно також мати на увазі, що відшкодування коштів, витрачених на навчання випускниками закладів освіти, які здійснюють підготовку кадрів за спеціальностями військового профілю, для органів внутрішніх справ, державної безпеки, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, проводиться у відповідності зі спеціальним законодавством, що регулює проходження військової служби та служби в зазначених органах.
Слід зазначити, що молоді фахівці не зобов'язані відшкодовувати витрачені на їх навчання кошти до бюджету у випадках неотработкі обов'язкового терміну за розподілом, якщо така мала місце у випадках, передбачених законодавством. Перелік таких випадків наведений у п. 4 Положення про відшкодування коштів, згідно з яким молоді фахівці звільняються від відшкодування витрачених коштів до республіканського і (або) місцевих бюджетів у випадках:
1) якщо вони є:
інвалідами I, II груп або дітьми-інвалідами віком до 18 років;
дітьми-сиротами, дітьми, що залишилися без піклування батьків, а також особами віком від 18 до 23 років, втратили останнього з батьків у період навчання;
дітьми військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій та органів фінансових розслідувань, які загинули (померли) або стали інвалідами при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), працівників, які обслуговують військові контингенти в Афганістані або інших державах , в яких велися бойові дії, які загинули (померли) або стали інвалідами в період бойових дій;
особами, які мають пільги відповідно до ст. 18 Закону від 22.02.1991 № 634-XII "Про соціальний захист громадян, постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС" (із змінами і доповненнями станом на 11.07.2007);
чоловіком (дружиною) при неможливості надання їм місця роботи за місцем роботи (проживання) дружини (чоловіка);
вагітними жінками, матерями або батьками, мають дитини у віці до 3 років, при неможливості надання роботи за місцем проживання сім'ї;
дружиною (чоловіком) особи, обраної на виборну посаду в державні органи, працівника Міністерства закордонних справ, спрямованого у службове відрядження, а також особи з числа військовослужбовців Збройних Сил Республіки Білорусь, інших військ і військових формувань Республіки Білорусь (за винятком військовослужбовців, які проходять строкову військову службу, курсантів), співробітників Служби безпеки Президента Республіки Білорусь, органів внутрішніх справ, державної безпеки, фінансових розслідувань Комітету державного контролю, митних органів, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, прокурорських працівників при неможливості надання їм роботи за місцем проходження служби чоловіка (дружини) ;
особами, призваними на службу в Збройні Сили Республіки Білорусь, інші війська і військові формування Республіки Білорусь;
особами, які отримали професійно-технічну або середню спеціальну освіту і зарахованими до установи освіти Республіки Білорусь на навчання в денній формі здобуття освіти більш високого рівня;
особами в рік закінчення вищого навчального закладу (для випускників вищих медичних навчальних закладів - на рік проходження стажування (інтернатури), зарахованими на навчання в магістратуру, аспірантуру (ад'юнктуру) на денну форму отримання освіти і завершили навчання у встановленому порядку;
особами, що мають медичні протипоказання до роботи за набутою професією (спеціальністю) відповідно до розподілу при неможливості надання їм місця роботи з урахуванням стану здоров'я;
2) якщо мають одного з батьків або чоловіка (дружину) інваліда I, II груп при неможливості надання роботи за місцем проживання цих батьків, чоловіка (дружини);
3) якщо договір розірвано у зв'язку з:
· Ініціативою наймача у випадках, передбачених п. 1 ст. 42 ТК, при неможливості надання нового місця роботи шляхом перерозподілу;
· Невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ст. 42 ТК);
· Неявкою на роботу протягом більше 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (не рахуючи відпустки по вагітності та пологах), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні (п. 6 ст. 42 ТК);
· Обставинами, не залежними від волі сторін (п. 2 і 3 ст. 44 ТК) при неможливості надання нового місця роботи шляхом перерозподілу;
· Вимогою молодого фахівця в разі порушення наймачем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 41 ТК) при неможливості надання нового місця роботи шляхом перерозподілу;
· Перекладом молодого фахівця з його згоди від одного наймача до іншого (п. 4 ст. 35 ТК) за погодженням між ними відповідно до отриманої спеціальністю (професією) і присвоєної кваліфікацією на підставі рішення установи освіти про перерозподіл молодого фахівця;
· Переходом на виборну посаду (п. 4 ст. 35 ТК).
У разі неприбуття молодих фахівців до місця роботи, їх звільнення або переведення до закінчення терміну роботи за розподілом наймач і (або) молоді фахівці в триденний термін повідомляють про це в установу освіти, яка видала молодим фахівцям направлення на роботу, із зазначенням причин і додатком завірених у установленому порядку копій необхідних документів, у тому числі підтверджують їх право на звільнення від відшкодування витрачених коштів.
Заклад освіти у місячний термін з дня отримання зазначених документів організує роботу по збору необхідної інформації для прийняття рішення про відшкодування витрачених коштів молодим спеціалістом або його звільнення з цього відшкодування з видачею довідки про самостійне працевлаштування. (До речі, довідка про самостійне працевлаштування не видається особам, що надійшли до установи освіти на навчання на більш високий рівень (ступінь) освіти в денній формі отримання освіти, а також особам, призваним на службу в Збройні Сили Республіки Білорусь, інші війська і військові формування Республіки Білорусь, до закінчення служби).
Рішення про відшкодування коштів або про звільнення від їх відшкодування оформляється наказом керівника установи освіти.
Копія цього наказу та розрахунок суми витрачених коштів, що підлягають відшкодуванню до бюджету, направляються молодому фахівцеві з повідомленням про необхідність її відшкодування в добровільному порядку в шестимісячний термін.
Розрахунок витрачених засобів здійснюється відповідно до встановленого порядку пропорційно не відпрацьованому молодими фахівцями часу. Відшкодування коштів здійснюється на добровільних засадах. У разі відмови молодого фахівця від добровільного відшкодування витрачених коштів їх стягнення здійснюється установою освіти в судовому порядку. Контроль за відшкодуванням витрачених коштів здійснюється державними органами, у підпорядкуванні яких перебувають установи освіти.
Якщо прийнято рішення про звільнення від відшкодування витрачених коштів, то установа освіти сповіщає молодого фахівця про це і видає довідку про самостійне працевлаштування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. / Мінськ «Білорусь» 1997.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р . № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 . Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 . (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 р ., № 7-9, ст.101.). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
3. Трудовий кодекс Республіки Білорусь, прийнятий Палатою представників 8 червня 1999 року. Схвалений Радою республіки 30 червня 1999 року. ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
4. Василевич Г.А. Конституційне право Республіки Білорусь: Підручник. - Мінськ: Книжковий будинок; Інтерпрессервіс, 2003. - 882с.
5. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина. - Мн.: ПоліБіг. На замовлення громадського об'єднання «Молодіжне наукове товариство». 1999. - 374с.
6. Коментар до Трудового кодексу Республіки Білорусь. Під ред. Василевича Г.А. Видавництво Амалфея. / 2003. - 1120с.
7. Трудове право: Підручник / В.І. Семенков; За заг. ред. Семенкова В.І. / Мн.; Амалфея, 2002 - 672с.
8. Трудове право: Підручник / В.І Семенков, Г.А. Василевич Г.Б. Шишка та ін; За заг. ред. В.І. Семенкова. - 3-е вид.; Перероб. і доп. - Мн.: Амалфея, 2006с.
9. Трудове право Республіки Білорусь: Практичний посібник / Важенкова Т.М. - Мн.: УП «Молодіжне», 2003.
10. Трудове право Республіки Білорусь, Короткий виклад курсу / В.А. Круглов. - Мн.: Бенедикт 2004. - 75С.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
73.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Підготовка молодих велосипедистів
Конфлікти в молодих сім`ях
Соціальні проблеми молодих сімей
Особливості дезадоптаціі молодих сімей
Проблеми молодих сімей та шляхи їх вирішення
Все та ж любов Міфи молодих проза та реальність
Дослідження ступеня задоволеності шлюбом у молодих сім`ях
Соціологічне дослідження проблема ставлення молодих людей до ар
Авторські неологізми-іменники в текстах молодих поетів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru