Статистична обробка земельно кадастрової інформації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Державний університет із землеустрою
 
Кафедра землекористування і земельного кадастру
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розрахунково-графічна робота
 
Статистична обробка
земельно-кадастрової інформації
Виконав ст. 41К (1) гр. Бєлов В.С.
 
Перевірив Валієв Д. С.

Москва 2003


ЗМІСТ


ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
РОЗДІЛ 1. Аналіз і вирівнювання динамічних рядів
1. 1. Аналіз динамічних рядів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. 4
1. 2. Вирівнювання динамічних рядів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
РОЗДІЛ 2. Варіаційні ряди
2. 1. Побудова та аналіз варіаційних рядів ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 17
2. 2. Статистична угруповання земельно-кадастрових показників
і побудова статистичних таблиць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
РОЗДІЛ 3. Математична обробка вихідної інформації
3. 1. Визначення тісноти зв'язку між результатірующім чинником
і факторами, що впливають на нього, а також тісноти зв'язку між
самими впливають факторами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 38
3. 2. Графічне відображення зв'язку між результуючим фактором
і фактором, найбільшою мірою на нього впливає ... ... ... ... ... ... .. 42

ВСТУП


Земельно-кадастрові роботи пов'язані з великим обсягом інформації, де не існує функціональної залежності між варьирующими чинниками. Дослідження в земельному кадастрі не можуть успішно розвиватися без математичної обробки матеріалів про природні властивості грунтів, інтенсивності ведення землеробства і родючості сільськогосподарських культур. Зокрема науковою основою бонітування грунтів є достовірні дані про властивості грунтів, що корелюють з урожайністю сільськогосподарських культур.
Статистика визначається як збирання, подання, аналіз та інтерпретація числових даних. Збирання інформації відбувається за допомогою спостережень, подання - за допомогою угруповань, узагальнення зведень. Інформація представляється у вигляді таблиць. Аналіз - це знаходження взаємозв'язків між явищами, інтерпретація полягає у вираженні статистичних залежностей, закономірностей. Предметом статистичного вивчення виступають сукупності - безлічі одно-якісних варіюють явищ, тобто безлічі явищ, об'єднаних загальною якістю, що представляють собою прояв однієї і тієї ж закономірності і відрізняються за своїми характеристиками.
У даній роботі розглядаються і використовуються для обробки земельно-кадастрових даних наступні статистичні методи:
- Основні форми, види та способи статистичного спостереження;
- Зведення, групування даних земельного кадастру;
- Абсолютні, відносні і середні величини;
- Ряди динаміки;
- Розподільний метод;
- Методи математичної обробки даних земельного кадастру.
Таким чином, в земельному кадастрі знаходять широке застосування статистичні прийоми отримання, обробки та аналізу необхідних відомостей про правовий, природний і господарський стан земель.
 
РОЗДІЛ 1. Аналіз і вирівнювання динамічних рядів
1. 1. Аналіз динамічних рядів
Вивчення зміни явищ у часі є однією з важливих завдань статистики. Вирішується це завдання за допомогою складання та аналізу рядів динаміки. Ряд динаміки являє собою ряд числових значень певного статистичного показника в послідовні моменти або періоди часу. Числові значення того чи іншого статистичного показника, складові динамічний ряд, прийнято називати рівнями ряду (Y i). Однією з основних завдань дослідження рядів динаміки є виявлення певної закономірності в зміні рівнів ряду, тобто основної тенденції зміни рівнів, іменованої трендом. Основна вимога динамічного ряду - порівнянність рівнів.
Види динамічних рядів:
- Залежно від виду показників:
1) абсолютні;
2) відносні;
3) середні величини.
- Залежно від відносин рівня динамічного ряду до певних моментів:
1) моментні - ряди, рівні яких характеризують величину явища за станом на певні моменти часу;
2) інтервальні - ряди, рівні яких характеризують величину досліджуваного показника, отриману в результаті за певний період часу.
При складанні рівнів динамічного ряду аналізуються наступні показники:
1) абсолютний приріст (А i):
А i +1 = Y i +1 - Y i,
де i = 1 ... n, n - число рівнів ряду
2) коефіцієнт зростання (До i) визначається як відношення наступного до попереднього рівня ряду:
До i +1 = Y i +1 / Y i
3) темп приросту (Т i) - це відношення абсолютного приросту до рівня попереднього періоду (%):
Т i +1 = А i +1 / Y i * 100
4) значення 1% приросту (П i):
П i +1 = А i +1 / Т i +1 або П i +1 = Y i / 100
5) середній рівень динамічного ряду (ỹ) визначається як середнє арифметичне наведеного ряду:
ỹ = / N
6) середній абсолютний приріст ряду (Г):
Г = / (N-1) = (Y n - Y 1) / (n-1)
7) середній коефіцієнт зростання (Ќ):
Ќ = =
Таблиця 1.1

Визначення показників динамічної врожайності зернових


Роки
Урожайність, У
Абсолютний приріст, А (ц)
Коефіцієнт зростання, К
Темп приросту, Т (%)
Значення 1% приросту
1
8,0
-
-
-
-
2
8,5
0,5
1,063
6,3
0,08
3
7,8
-0,7
0,918
-8,2
0,09
4
11,9
4,1
1,526
52,6
0,08
5
10,6
-1,3
0,891
-10,9
0,12
6
13,9
3,3
1,311
31,1
0,11
7
14,4
0,5
1,036
3,6
0,14
8
18,3
3,9
1,271
27,1
0,14
9
19,6
1,3
1,071
7,1
0,18
10
20,8
1,2
1,061
6,1
0,20
11
18,2
-2,6
0,875
-12,5
0,21
12
21,9
3,7
1,203
20,3
0,18
13
22,6
0,7
1,032
3,2
0,22
14
22,0
-0,6
0,973
-2,7
0,23
15
25,9
3,9
1,177
17,7
0,22
Разом
244,4
17,9
х
х
Х
 
Середній рівень динамічного ряду: ỹ = 16,3
Середній абсолютний приріст ряду: Г = 1,28
Середній коефіцієнт зростання: Ќ = 1,088
Таблиця 1.2

Визначення показників динамічного обсягу

виробничих витрат


Роки
Виробництві-ні витрати, Х 1
Абсолютний приріст, А
Коефіцієнт зростання, К
Темп приросту, Т (%)
Значення 1% приросту
1
100
-
-
-
-
2
105
5
1,050
5,0
1,00
3
102
-3
0,971
-2,9
1,05
4
111
9
1,088
8,8
1,02
5
115
4
1,036
3,6
1,11
6
120
5
1,043
4,3
1,15
7
130
10
1,083
8,3
1,20
8
140
10
1,077
7,7
1,30
9
165
25
1,179
17,9
1,40
10
176
11
1,067
6,7
1,65
11
188
12
1,068
6,8
1,76
12
213
25
1,133
13,3
1,88
13
250
37
1,174
17,4
2,13
14
259
9
1,036
3,6
2,50
15
270
11
1,042
4,2
2,59
Разом
2444
170
х
х
Х
 
Середній рівень динамічного ряду: ỹ = 162,9
Середній абсолютний приріст ряду: Г = 12,14
Середній коефіцієнт зростання: Ќ = 1,074
Таблиця 1.3

Визначення показників динамічного кількості

атмосферних опадів


Роки
Атмосферні опади, Х 2
Абсолютний приріст, А
Коефіцієнт зростання, К
Темп приросту, Т (%)
Значення 1% приросту
1
330
-
-
-
-
2
200
-130
0,606
-39,4
3,30
3
126
-74
0,630
-37,0
2,00
4
300
174
2,381
138,1
1,26
5
210
-90
0,700
-30,0
3,00
6
199
-11
0,948
-5,2
2,10
7
210
11
1,055
5,5
1,99
8
246
36
1,171
17,1
2,10
9
145
-101
0,589
-41,1
2,46
10
192
47
1,324
32,4
1,45
11
156
-36
0,813
-18,8
1,92
12
290
134
1,859
85,9
1,56
13
250
-40
0,862
-13,8
2,90
14
220
-30
0,880
-12,0
2,50
15
370
150
1,682
68,2
2,20
Разом
3444
40
х
х
Х
 
Середній рівень динамічного ряду: ỹ = 229,6
Середній абсолютний приріст ряду: Г = 2,86
Середній коефіцієнт зростання: Ќ = 1,008
1. 2. Вирівнювання динамічних рядів
 
Для виключення впливу випадкових компонентів динамічні ряди піддаються вирівнюванню. Вирівнювання (згладжування) динамічного ряду може бути проведене кількома способами:
1) метод укрупнення інтервалів:
,
де k - кількість рівнів в укрупненому інтервалі.
2) метод ковзної середньої:
;
3) вирівнювання по середньому абсолютному приросту:
Ў i = У i + Г (i-1),
де Ў i   - Вирівняне значення показника;
У i - Початкове (базисне) значення рівня динамічного ряду;
Г - середній абсолютний приріст (табл. 1.1-1.3).
4) вирівнювання по середньому коефіцієнту зростання:
Ў i = У i * Ќ i -1 ,
де Ќ - середній коефіцієнт зростання (табл. 1.1-1.3).
5) вирівнювання за способом найменших квадратів. Проводиться з урахуванням передбачуваної тенденції зміни показника. При лінійної тенденції вирівнювання йде з урахуванням рівняння:
Ў i = a o + a 1 t,
де a o і a 1 - параметри лінійного рівняння;
t - порядковий номер року в динамічному ряду.
Використовуючи математичні перетворення, отримаємо вирази для знаходження параметрів лінійного рівняння:
a o = ΣY / n;
a 1 = ΣYt / Σt 2.
Вирівнювання динамічних рядів різними методами наводяться в таблицях 2.1 -5.3. Для наочного представлення отриманих результатів будуються графіки та діаграми. Як видно з графіків, що відображають вирівняні значення показників по всім методам, найбільш близькі до фактичних значень результати вирівнювання за способом найменших квадратів.


Таблиця 2.1

Вирівнювання динамічного ряду врожайності зернових

методом ковзної середньої та укрупнень інтервалів
 
Роки
Урожайність зернових, ц / га
Сума за триріччя
Вирівняна врожайність
Середнє за триріччя
1
8,0
Х
Х

2
8,5
24,3
8,1
8,1
3
7,8
28,2
9,4

4
11,9
30,3
10,1

5
10,6
36,4
12,1
12,1
6
13,9
38,9
13,0

7
14,4
46,6
15,5

8
18,3
52,3
17,4
17,4
9
19,6
58,7
19,6

10
20,8
58,6
19,5

11
18,2
60,9
20,3
20,3
12
21,9
62,7
20,9

13
22,6
66,5
22,2

14
22,0
70,5
23,5
23,5
15
25,9
х
Х

 
Динаміка врожайності зернових (У, ц / га)
\ S \ S

Таблиця 2.2

Вирівнювання динамічного ряду обсягу виробничих витрат

методом ковзної середньої та укрупнень інтервалів
 
Роки
Виробничі витрати, грн. / га
Сума за триріччя
Вирівняна врожайність
Середнє за триріччя
1
100
х
Х

2
105
307,0
102,3
102,3
3
102
318,0
106,0

4
111
328,0
109,3

5
115
346,0
115,3
115,3
6
120
365,0
121,7

7
130
390,0
130,0

8
140
435,0
145,0
145,0
9
165
481,0
160,3

10
176
529,0
176,3

11
188
577,0
192,3
192,3
12
213
651,0
217,0

13
250
722,0
240,7

14
259
779,0
259,7
259,7
15
270
х
Х

 
Динаміка виробничих витрат (Х 1, руб. / га)
\ S
Таблиця 2.3

Вирівнювання динамічного ряду кількості атмосферних опадів

методом ковзної середньої та укрупнень інтервалів
 
Роки
Атмосферні опади, мм / рік
Сума за триріччя
Вирівняна врожайність
Середнє за триріччя
1
330
х
Х

2
200
656,0
218,7
218,7
3
126
626,0
208,7

4
300
636,0
212,0

5
210
709,0
236,3
236,3
6
199
619,0
206,3

7
210
655,0
218,3

8
246
601,0
200,3
200,3
9
145
583,0
194,3

10
192
493,0
164,3

11
156
638,0
212,7
212,7
12
290
696,0
232,0

13
250
760,0
253,3

14
220
840,0
280,0
280,0
15
370
Х
Х

 
Динаміка кількості атмосферних опадів (Х 2, мм / рік)
\ S


Таблиця 3.1

Вирівнювання динамічного ряду врожайності зернових

по середньому абсолютному приросту
Ў i = 8,0 +1,28 * (i-1)
 
Роки
Фактичне значення врожайності зернових
Вирівняне значення врожайності зернових
1
8,0
8,0
2
8,5
9,3
3
7,8
10,6
4
11,9
11,8
5
10,6
13,1
6
13,9
14,4
7
14,4
15,7
8
18,3
17,0
9
19,6
18,2
10
20,8
19,5
11
18,2
20,8
12
21,9
22,1
13
22,6
23,3
14
22,0
24,6
15
25,9
25,9
 
Таблиця 3.2

Вирівнювання динамічного ряду виробничих витрат

по середньому абсолютному приросту
Х 1i = 100 +12,14 * (i-1)
 
Роки
Фактичне значення виробничих витрат
Вирівняне значення виробничих витрат
1
100,0
100,0
2
105,0
112,1
3
102,0
124,3
4
111,0
136,4
5
115,0
148,6
6
120,0
160,7
7
130,0
172,9
8
140,0
185,0
9
165,0
197,1
10
176,0
209,3
11
188,0
221,4
12
213,0
233,6
13
250,0
245,7
14
259,0
257,9
15
270,0
270,0
 
Таблиця 3.3

Вирівнювання динамічного ряду кількості атмосферних опадів

по середньому абсолютному приросту
Х 2i = 330 +2,86 * (I-1)
 
Роки
Фактичне значення атмосферних опадів
Вирівняне значення атмосферних опадів
1
330,0
330,0
2
200,0
332,9
3
126,0
335,7
4
300,0
338,6
5
210,0
341,4
6
199,0
344,3
7
210,0
347,1
8
246,0
350,0
9
145,0
352,9
10
192,0
355,7
11
156,0
358,6
12
290,0
361,4
13
250,0
364,3
14
220,0
367,1
15
370,0
370,0
 
Таблиця 4.1

Вирівнювання динамічного ряду врожайності зернових

за середнім коефіцієнтом зростання
У i = 8,0 * 1,088 i-1
 
Роки
Фактичне значення врожайності зернових
Вирівняне значення врожайності зернових
1
8,0
8,0
2
8,5
8,7
3
7,8
9,5
4
11,9
10,3
5
10,6
11,2
6
13,9
12,2
7
14,4
13,2
8
18,3
14,4
9
19,6
15,7
10
20,8
17,0
11
18,2
18,5
12
21,9
20,1
13
22,6
21,9
14
22,0
23,8
15
25,9
25,9
 
Таблиця 4.2

Вирівнювання динамічного ряду виробничих витрат

за середнім коефіцієнтом зростання
Х 1i = 100,0 * 1,074 i-1
 
Роки
Фактичне значення виробничих витрат
Вирівняне значення виробничих витрат
1
100,0
100,0
2
105,0
107,4
3
102,0
115,2
4
111,0
123,7
5
115,0
132,8
6
120,0
142,6
7
130,0
153,1
8
140,0
164,3
9
165,0
176,4
10
176,0
189,4
11
188,0
203,3
12
213,0
218,2
13
250,0
234,3
14
259,0
251,5
15
270,0
270,0
 
Таблиця 4.3

Вирівнювання динамічного ряду кількості атмосферних опадів

за середнім коефіцієнтом зростання
Х 2i = 330,0 * 1,008 i-1
 
Роки
Фактичне значення атмосферних опадів
Вирівняне значення атмосферних опадів
1
330,0
330,0
2
200,0
332,7
3
126,0
335,4
4
300,0
338,2
5
210,0
341,0
6
199,0
343,8
7
210,0
346,6
8
246,0
349,4
9
145,0
352,3
10
192,0
355,2
11
156,0
358,1
12
290,0
361,0
13
250,0
364,0
14
220,0
367,0
15
370,0
370,0
 
Таблиця 5.1

Вирівнювання врожайності зернових

способом найменших квадратів
 
Роки
Фактична врожайність зернових, ц / га
Ранг року t
У i * t i
t 2
Вирівняна врожайність зернових, ц / га
1
8,0
-7
-56,0
49
7,2
2
8,5
-6
-51,0
36
8,5
3
7,8
-5
-39,0
25
9,8
4
11,9
-4
-47,6
16
11,1
5
10,6
-3
-31,8
9
12,4
6
13,9
-2
-27,8
4
13,7
7
14,4
-1
-14,4
1
15,0
8
18,3
0
0,0
0
16,3
9
19,6
1
19,6
1
17,6
10
20,8
2
41,6
4
18,9
11
18,2
3
54,6
9
20,2
12
21,9
4
87,6
16
21,5
13
22,6
5
113,0
25
22,8
14
22,0
6
132,0
36
24,1
15
25,9
7
181,3
49
25,3
Разом
244,4
0,0
362,1
280,0
х
 
 
Динаміка зростання врожайності зернових
\ S
Таблиця 5.2

Вирівнювання виробничих витрат

способом найменших квадратів
 
Роки
Фактичні виробничі витрати, грн. / га
Ранг року t
У i * t i
t 2
Вирівняна виробничі витрати, руб / га
1
100
-7
-700,0
49
72,2
2
105
-6
-630,0
36
85,2
3
102
-5
-510,0
25
98,1
4
111
-4
-444,0
16
111,1
5
115
-3
-345,0
9
124,1
6
120
-2
-240,0
4
137,0
7
130
-1
-130,0
1
150,0
8
140
0
0,0
0
162,9
9
165
1
165,0
1
175,9
10
176
2
352,0
4
188,8
11
188
3
564,0
9
201,8
12
213
4
852,0
16
214,8
13
250
5
1250,0
25
227,7
14
259
6
1554,0
36
240,7
15
270
7
1890,0
49
253,6
Разом
2444,0
0,0
3628,0
280,0
х
 
 
Динаміка зростання виробничих витрат
\ S
Таблиця 5.3

Вирівнювання кількості атмосферних опадів

способом найменших квадратів
 
Роки
Фактичні атмосферні опади, мм / рік
Ранг року t
У i * t i
t 2
Вирівняні атмосферні опади, мм / рік
1
330
-7
-2310,0
49
211,1
2
200
-6
-1200,0
36
213,8
3
126
-5
-630,0
25
216,4
4
300
-4
-1200,0
16
219,0
5
210
-3
-630,0
9
221,7
6
199
-2
-398,0
4
224,3
7
210
-1
-210,0
1
227,0
8
246
0
0,0
0
229,6
9
145
1
145,0
1
232,2
10
192
2
384,0
4
234,9
11
156
3
468,0
9
237,5
12
290
4
1160,0
16
240,2
13
250
5
1250,0
25
242,8
14
220
6
1320,0
36
245,4
15
370
7
2590,0
49
248,1
Разом
3444,0
0,0
739,0
280,0
х
 
Динаміка зростання кількості атмосферних опадів
\ S


РОЗДІЛ 2. Варіаційні ряди

2. 1. Побудова та аналіз варіаційних рядів
Першим кроком систематизації матеріалів статистичного спостереження є підрахунок числа одиниць, що володіють тим чи іншим ознакою. Розташувавши одиниці в порядку зростання або убування їх кількісної ознаки і підрахувавши кількість одиниць з конкретним значенням ознаки, отримуємо варіаційний ряд. Іншими словами, варіаційний ряд характеризує розподіл одиниць певної статистичної сукупності з якого-небудь кількісною ознакою. Варіаційний ряд - це ряд чисел, що показує, яким чином числові значення ознаки пов'язані з їх повторюваністю. Кількість повторюваності - частота або ваги варіантів (F).
При кадастрової оцінки земель використовується суцільний метод, тобто вихідні дані беруться за всім господарствам земельно-оціночного району і не можуть бути нормально розподілені через різного рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва колгоспів і радгоспів. Тому нормально розподілені повинні бути результативні показники, віднесені до одиниці виробничих факторів.
Аналіз варіаційного ряду починають з визначення показників варіації:
1) розмах варіації (R) характеризує коливання максимального і мінімального значення змінної:
R = X max - X min;
2) середнє квадратичне відхилення (σ) найбільш об'єктивно характеризує коливання:
σ = ,
де - Середньоарифметичне значення змінних ряду;
3) нормоване відхилення варіаційного ряду перевіряє нормальність розподілу змінних в ньому:
t = ;
Нормальний розподіл - розподіл, описує щільність. Крива нормального розподілу - крива, що зображує щільність розподілу. Вона виражається формулою Гаусса-Лапласа:
.
Асиметрія - міра косості розподілу. Цей показник характеризує горизонтальне відхилення кривої F (t) від кривої нормального розподілу (вліво або вправо):
.
Ексцес - міра крутості розподілу. Характеризує вертикальне відхилення кривої нормального розподілу:


2. 2 Статистична угруповання земельно-кадастрових показників
і побудова статистичних таблиць
 
При обробці статистичних матеріалів виникає необхідність виділення однорідних груп, типів, а потім вже опис цих груп визначеними кількісними характеристиками. Розчленування сукупності на групи, однорідні за будь-якою ознакою, називається угрупованням. Для її проведення необхідно визначити ті характеристики (групувальні ознаки), за якими вона буде проводитися, і їх значень, що відокремлюють одну групу від іншої (інтервали угруповання).
У даній роботі угруповання буде проводитися з таких важливих економічних показників, як урожайність, вартість валової продукції і чистого доходу на 1 га сільськогосподарських угідь. Для цього в таблицях 7.1 - 7.5 проводиться розрахунок валової продукції, чистого доходу і виробничих витрат по всіх культурах у 20 господарствах з використанням наступних формул:
- Валова продукція: ,
де В i - питома вага культури в даному господарстві;
У i - урожайність культури;
Ц i - кадастрова ціна за 1 ц продукції.
- Виробничі витрати: ,
де П i - виробничі витрати по i-ої культурі.
- Чистий дохід: .
За способом складання угруповання може бути первинною і вторинною. Величина інтервалу превична угруповання (h) визначається за формулою:
h = (X max - X min) / K,
де X max і X min - Максимальне і мінімальне значення ознаки;
К - кількість груп, на які поділяються господарства. Визначається за формулою Стерджеса:
K = 1 +1,32 * lg n.
При вторинної угрупованню кількість господарств у групі однаково або несильно відрізняється, запроваджені відкриті інтервали. При комбінованій угрупованню виробляється виділення підгруп у кожній групі по якому-небудь іншому показнику (можливе групування і більш ніж за двома показниками). У таблицях 9.1-9.8 виділені групи господарств за врожайністю культур, які поділяються на підгрупи по балу бонітету за властивостями грунтів. Аналізуючи отримані результати, бачимо, що при загальній залежності урожайності від кількості застосовуваних добрив по групах, спостерігається більш висока віддача на землі з більш високим балом бонітету грунтів.
Для виявлення причин, що визначають величину чистого доходу, будується аналітична таблиця 10, у якої входять 5 факторів: валова продукція, виробничі витрати, основні виробничі фонди, витрати живої праці і витрати добрив.

РОЗДІЛ 3. Математична обробка вихідної інформації

3. 1. Визначення тісноти зв'язку між результатірующім чинником і факторами, що впливають на нього, а також
тісноти зв'язку між самими впливають факторами
Таблиця 11

Вихідні дані


№ № п / п
Врожайність природ. сіножатей, ц / га
Впливають фактори
Виробництв. витрати, грн. / га
Основні произв. фонди, руб. / га
Витрати хв. добрив, ц / га
Енергетичні потужності, л. с.
Питома вага Залісся. і закуст. сіножатей,%
Питома вага заболочених сіножатей,%
Питома вага поліпшених сіножатей,%
Бал оцінки за сукупними властивостями грунтів
1
12,2
54,0
600
0,81
2,00
20,0
1,6
11,6
51
2
11,4
70,8
400
0,50
1,40
38,0
9,6
12,3
60
3
11,1
160,0
602
2,25
3,10
22,0
3,5
6,0
55
4
21,1
110,0
680
1,50
1,75
9,6
3,0
42,0
86
5
10,8
71,0
450
0,76
1,68
40,0
26,5
8,0
55
6
11,1
75,0
420
0,65
1,10
32,0
13,0
26,1
61
7
13,9
60,0
380
2,14
1,80
25,0
5,2
7,9
72
8
9,0
64,4
450
0,80
1,90
30,0
5,0
22,3
50
9
17,0
120,0
715
1,31
2,55
7,0
0,5
40,0
92
10
11,7
64,0
350
0,69
1,56
31,0
8,0
35,0
45
11
10,6
70,0
410
1,12
1,80
26,4
14,2
15,2
61
12
12,7
62,5
500
1,58
1,78
21,5
24,0
20,0
84
13
14,0
55,0
620
1,05
1,40
33,6
6,1
12,4
78
14
12,5
60,0
550
0,90
1,70
19,0
60,0
15,0
72
15
12,1
85,0
550
0,70
1,60
40,0
9,0
2,0
76
16
12,0
70,0
560
0,75
1,86
20,0
1,0
13,0
60
17
15,8
108,0
420
0,74
1,23
18,5
4,7
25,0
86
18
12,6
85,0
680
0,90
2,31
32,6
8,4
17,4
81
19
27,3
147,0
621
0,70
3,75
1,58
0,5
9,9
92
20
18,9
78,0
480
1,12
2,68
40,0
12,8
8,6
90
21
14,3
55,6
568
0,88
1,74
18,8
2,5
6,0
96
22
8,8
45,4
340
0,68
1,01
26,0
48,4
12,5
54
23
13,5
68,0
508
1,32
2,14
42,4
11,0
10,6
74

Тіснота і напрям парної лінійної кореляційної залежності змінних Х і Y визначається коефіцієнтом кореляції. Він приймає значення від -1 до +1. При зв'язок тісний, чинник, який впливає на результуючий показник достовірний. При зв'язок практично відсутній і розглянутий фактор слід виключити.
Зв'язок між результуючим і впливають факторами відображається рівнянням множинної лінійної регресії:
Y = A o + A 1 X 1 + A 2 X 2 + ... + A n X n,
де A o - Вільний член рівняння, економічної інтерпретації не має;
A 1, A 2, ..., A n - коефіцієнти рівняння, що показують на скільки зміниться результуючий фактор при зміні впливає на одиницю;
X 1, X 2, ..., X n - значення факторів, що впливають.
В результаті рішення задачі за допомогою "Regma" були отримані такі коефіцієнти рівняння множинної лінійної регресії:

A [0] = 3.3854
A [1] = 0.0101
A [2] = -0.0076
A [3] = -1.7198
A [4] = 2.9394
A [5] = -0.0764
A [6] = -0.0252
A [7] = 0.0501
A [8] = 0.1559

Наведене значення середнього квадратичного відхилення фактичних значень результуючого показника від його обчислених значень = 0.1376.
Коефіцієнт множинної кореляції = 0.89.
Коефіцієнт детермінації = 0.79.
Пакет програмних засобів "Regma" дозволяє відбракувати фактори, які не впливають або мало впливають на результуючий. Спочатку при розрахунку використовуються всі фактори, які можуть впливати. В отриманих результатах відбивається тіснота зв'язку між результуючим фактором і факторами, що впливають на нього (I матриця результатів), а також зв'язок між самими впливають факторами (II матриця результатів).
Таблиця 12
Характеристики рядів вихідної матриці (I)
Ряд
середнє
Середнє квадратич. відхилення
ентропія
еластичність
Коеф.
варіації
Бета-коеф.
1
13,67
4,07
1,41
3,39
0,30
3,39
2
79,94
29,09
2,39
0,06
0,36
0,07
3
515,39
107,77
3,05
-0,29
0,21
-0,20
4
1,04
0,45
0,31
-0,13
0,44
-0,19
5
1,91
0,62
0,47
0,41
0,33
0,45
6
25,87
10,78
1,90
0,14
0,42
-0,20
7
12,11
14,68
2,05
-0,02
1,21
-0,09
8
16,47
10,56
1,89
0,06
0,64
0,13
9
70,91
15,37
2,07
0,81
0,22
0,59

Таблиця 13
Характеристики рядів вихідної матриці (II)
Ряд
Макс. значення
Мін. значення
ентропія
1
27,30
8,80
4,21
2
160,00
45,40
6,84
3
715,00
340,00
8,55
4
2,25
0,50
0,81
5
3,75
1,01
1,45
6
42,40
1,58
5,35
7
60,00
0,50
5,89
8
42,00
2,00
5,32
9
96,00
45,00
5,67


Таблиця 14
Таблиця парних коефіцієнтів кореляції
пара
Коеф. кореляції
Оцінка істот.
ентропія
1-2
0,5627
3,1928
19,9089
1-3
0,4762
2,5400
16,6867
1-4
0,0935
0,4407
7,9087
1-5
0,6006
3,5230
8,4706
1-6
-0,5608
-3,1774
12,2834
1-7
-0,3411
-1,7018
11,3714
1-8
0,1771
0,8439
11,8814
1-9
0,7180
4,8378
13,4880
2-3
0,4725
2,5148
19,2380
2-4
0,3262
1,6187
10,3819
2-5
0,6947
4,5305
10,8659
2-6
-0,4871
-2,6162
14,9084
2-7
-0,3975
-2,0319
13,8846
2-8
0,1661
0,7900
14,4323
2-9
0,3056
1,5056
16,4879
3-4
0,2068
0,9917
13,1201
3-5
0,5333
2,9570
13,7885
3-6
-0,4547
-2,3948
17,6253
3-7
-0,3327
-1,6546
16,6127
3-8
0,1326
0,6277
17,1282
3-9
0,5129
2,8400
19,0220
4-5
0,3471
1,7361
4,9801
4-6
-0,1836
-0,8759
8,8106
4-7
-0,1560
-0,7407
7,7223
4-8
-0,0148
-0,0694
8,1837
4-9
0,1656
0,7875
10,2701
5-6
-0,3767
-1,9075
9,6031
5-7
-0,3500
-1,7527
8,5241
5-8
-0,1596
-0,7585
-, 0435
5-9
0,3196
1,5821
11,0907
6-7
0,1558
0,7399
12,3632
6-8
-0,3928
-2,0037
12,7037
6-9
-0,3666
-1,8484
14,8268
7-8
-0,1351
-0,6395
11,7162
7-9
-0,1905
-0,9100
13,8091
8-9
0,0661
0,3107
14,2763

У I матриці відбраковуються фактори, які не впливають або мало впливають на результуючий ( ), А в II матриці виключається мультікоррелярность, що означає, що фактори є результатом один одного ( ). Для виключення одного з двох факторів, що впливають необхідно визначити, який з них має меншу тісноту зв'язку з результуючим (розглядається матриця I).
У I матриці виключаються 4 і 8 фактори (т. к. 1 фактором є врожайність, отже, виключаються Х 3 і Х 7). У другій виключати нічого не довелося. Після виключення малозначних і мультікорреляціонних факторів знову проводиться обробка вихідної числової матриці.

A [0] = 4.4290
A [1] = 0.0114
A [2] = -0.0069
A [4] = 2.1302
A [5] = -0.0967
A [6] = -0.0297
A [8] = 0.1508

Наведене значення середнього квадратичного відхилення фактичних значень результуючого показника від його обчислених значень = 0.1508
Коефіцієнт множинної кореляції = 0.86
Коефіцієнт детермінації = 0.74
Таблиця 15
Характеристики рядів вихідної матриці (I)
Ряд
середнє
Середнє квадратич. відхилення
ентропія
еластичність
Коеф.
варіації
Бета-коеф.
1
13,67
4,07
1,41
4,43
0,30
4,43
2
79,94
29,09
2,39
0,07
0,36
0,08
3
515,39
107,77
3,05
-0,26
0,21
-0,18
5
1,91
0,62
0,47
0,30
0,33
0,33
6
25,87
10,78
1,90
-0,18
0,42
-0,26
7
12,11
14,68
2,05
-0,03
1,21
-0,11
9
70,91
15,37
2,07
0,78
0,22
0,57
 
Таблиця 16
Таблиця парних коефіцієнтів кореляції
пара
Коеф. кореляції
Оцінка істот.
ентропія
1-2
0,5627
3,1928
19,9089
1-3
0,4762
2,5400
16,6867
1-5
0,6006
3,5230
8,4706
1-6
-0,5608
-3,1774
12,2834
1-7
-0,3411
-1,7018
11,3714
1-9
0,7180
4,8378
13,4880
2-3
0,4725
2,5148
19,2380
2-5
0,6947
4,5305
10,8659
2-6
-0,4871
-2,6162
14,9084
2-7
-0,3975
-2,0319
13,8846
2-9
0,3056
1,5056
16,4879
3-5
0,5333
2,9570
13,7885
3-6
-0,4547
-2,3948
17,6253
3-7
-0,3327
-1,6546
16,6127
3-9
0,5129
2,8400
19,0220
5-6
-0,3767
-1,9075
9,6031
5-7
-0,3500
-1,7527
8,5241
5-9
0,3196
1,5821
11,0907
6-7
0,1558
0,7399
12,3632
6-9
-0,3666
-1,8484
14,8268
7-9
-0,1905
-0,9100
13,8091


3. 2. Графічне відображення зв'язку між результуючим фактором і фактором, найбільшою мірою на нього впливає
 
За результатами повторної обробки вихідної числової матриці визначається фактор, який має найбільший вплив на результуючий (величина коефіцієнта кореляції близька до 1). У даній матриці це 9 фактор. Пакет програмних засобів "Coreg" дозволяє наочно відобразити зв'язок між результуючим фактором і фактором найбільшою мірою на нього впливає.


Таблиця 6.1.

Розрахунок вихідних даних для перевірки нормальності розподілу варіаційного ряду

врожайності ячменю за витратами добрив (Х)

№ № по порядку
Урожайність ячменю
з 1 га, У
Витрати добрив на
1 га посівів
ц. д. в., Х
Урожайність у розрахунку на 1 ц добрив,
ц з 1 га, У t
(У-Ў) 2
t-Ў t)
t-Ў t) 2
t-Ў t) 3
t-Ў t) 4

Ордината нормальної кривої F (t)
1
25,2
3,34
7,54
58,68
-0,35
0,12
-0,04
0,01
-0,35
0,3614
2
23,0
2,89
7,96
29,81
0,07
0,00
0,00
0,00
0,07
0,3975
3
21,5
2,79
7,71
15,68
-0,19
0,03
-0,01
0,00
-0,19
0,3878
4
20,4
2,49
8,19
8,18
0,30
0,09
0,03
0,01
0,30
0,3702
5
20,9
2,39
8,74
11,29
0,85
0,73
0,62
0,53
0,85
0,2190
6
19,4
2,35
8,26
3,46
0,36
0,13
0,05
0,02
0,36
0,3577
7
19,4
2,35
8,26
3,46
0,36
0,13
0,05
0,02
0,36
0,3577
8
18,6
2,18
8,53
1,12
0,64
0,41
0,26
0,17
0,64
0,2845
9
18,2
2,18
8,35
0,44
0,46
0,21
0,10
0,04
0,46
0,3358
10
17,4
2,04
8,53
0,02
0,64
0,41
0,26
0,17
0,64
0,2853
11
17,4
2,04
8,53
0,02
0,64
0,41
0,26
0,17
0,64
0,2853
12
16,8
2,00
8,40
0,55
0,51
0,26
0,13
0,07
0,51
0,3224
13
16,8
2,00
8,40
0,55
0,51
0,26
0,13
0,07
0,51
0,3224
14
16,0
1,93
8,29
2,37
0,40
0,16
0,06
0,03
0,40
0,3500
15
15,1
1,93
7,82
5,95
-0,07
0,00
0,00
0,00
-0,07
0,3974
16
15,1
1,93
7,82
5,95
-0,07
0,00
0,00
0,00
-0,07
0,3974
17
14,1
1,90
7,42
11,83
-0,47
0,22
-0,10
0,05
-0,47
0,3325
18
13,0
1,90
6,84
20,61
-1,05
1,10
-1,16
1,21
-1,05
0,1611
19
12,2
1,84
6,63
28,52
-1,26
1,59
-2,00
2,53
-1,26
0,1077
20
10,3
1,84
5,60
52,42
-2,29
5,26
-12,06
27,67
-2,29
0,0052
сума
350,8
44,31
157,83
260,91
0,00
11,53
-13,43
32,75
х
х

σ зуп. факторів = 0,78; σ 2 зуп. факторів = 0,61; σ 2 заг = 13,73; σ 2 уд = 13,12.
А s = -1,419; Е х = 1,443.
Розподіл врожайності ячменю за витратами добрив
\ S

Таблиця 6.2.

Розрахунок вихідних даних для перевірки нормальності розподілу варіаційного ряду

врожайності вівса за витратами добрив (Х)

№ № по порядку
Урожайність вівса
з 1 га, У
Витрати добрив на
1 га посівів
ц. д. в., Х
Урожайність у розрахунку на 1 ц добрив,
ц з 1 га, У t
(У-Ў) 2
t-Ў t)
t-Ў t) 2
t-Ў t) 3
t-Ў t) 4

Ордината нормальної кривої F (t)
1
24,2
3,34
7,25
21,67
-1,61
2,60
-4,19
6,76
-1,61
0,1214
2
24,2
2,89
8,37
21,67
-0,48
0,23
-0,11
0,06
-0,48
0,3583
3
23,3
2,79
8,35
14,10
-0,51
0,26
-0,13
0,07
-0,51
0,3547
4
22,2
2,49
8,92
7,05
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,3983
5
22,2
2,39
9,29
7,05
0,43
0,19
0,08
0,03
0,43
0,3665
6
21,7
2,35
9,23
4,64
0,38
0,14
0,05
0,02
0,38
0,3740
7
21,2
2,35
9,02
2,74
0,16
0,03
0,00
0,00
0,16
0,3941
8
20,8
2,18
9,54
1,58
0,68
0,47
0,32
0,22
0,68
0,3222
9
20,8
2,18
9,54
1,58
0,68
0,47
0,32
0,22
0,68
0,3222
10
20,1
2,04
9,85
0,31
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,2537
11
20,1
2,04
9,85
0,31
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,2537
12
19,4
2,00
9,70
0,02
0,84
0,71
0,60
0,50
0,84
0,2885
13
19,4
2,00
9,70
0,02
0,84
0,71
0,60
0,50
0,84
0,2885
14
18,7
1,93
9,69
0,71
0,83
0,69
0,57
0,48
0,83
0,2909
15
18,2
1,93
9,43
1,81
0,57
0,33
0,19
0,11
0,57
0,3435
16
18,6
1,93
9,64
0,89
0,78
0,61
0,47
0,37
0,78
0,3022
17
16,2
1,90
8,53
11,19
-0,33
0,11
-0,04
0,01
-0,33
0,3793
18
15,2
1,90
8,00
18,88
-0,86
0,74
-0,63
0,54
-0,86
0,2848
19
13,2
1,84
7,17
40,26
-1,68
2,84
-4,78
8,05
-1,68
0,1090
20
11,2
1,84
6,09
69,64
-2,77
7,68
-21,28
58,97
-2,77
0,0119
сума
390,9
44,31
177,16
226,11
0,00
20,77
-25,99
78,86
х
х

σ зуп. факторів = 1,05; σ 2 зуп. факторів = 1,09; σ 2 заг = 11,90; σ 2 уд = 10,81.
А s = -1,137; Е х = 0,301.
Розподіл врожайності вівса за витратами добрив
Таблиця 6.3.

Розрахунок вихідних даних для перевірки нормальності розподілу варіаційного ряду

врожайності багаторічних трав за витратами добрив (Х)

№ № по порядку
Урожайність багаторічних трав
з 1 га, У
Витрати добрив на
1 га посівів
ц. д. в., Х
Урожайність у розрахунку на 1 ц добрив,
ц з 1 га, У t
(У-Ў) 2
t-Ў t)
t-Ў t) 2
t-Ў t) 3
t-Ў t) 4

Ордината нормальної кривої F (t)
1
29,6
3,34
8,86
136,89
1,03
1,05
1,08
1,11
1,03
0,3552
2
27,6
2,89
9,55
94,09
1,71
2,94
5,03
8,62
1,71
0,2884
3
27,1
2,79
9,71
84,64
1,88
3,52
6,61
12,40
1,88
0,2704
4
25,9
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Курсова
745.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистична обробка земельно-кадастрової інформації
Загальні відомості про земельно-кадастрової карті оціночних матеріалів
Статистична обробка та аналіз показників економічного розвитку
Статистична обробка даних отриманих експериментальним шляхом у лісогосподарства
Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірювань з незалежними равноточнимі
Статистична обробка та статистичний аналіз даних за матеріалами статистичного спостереження
Оптична обробка інформації
Автоматизована обробка економічної інформації
Підготовка і обробка економічної інформації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru