додати матеріал


Статистика працездатності населення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Класифікація раб сили по ек-кою активності та статусом зайнятості. ТР-працездатні населений у працездатному віці + особи непрацездатного віку, але працюють. Відповідно до рекомендацій в Росії до ТР відносять ек-ки активн населений (ЕАН).

До ЕАН відносять всіх працюючих у галузях нар госп-ва + всіх безробітних. Обчисли відносить ур-нь ЕАН = ЕАН / числ-ть всього населений) * 100.

Ур-нь безробіття = число безробітних / ЕАН) * 100

Інд-с Салаї =, де d - частка населення, зайнятого в різних сферах ек-ки, n - число цих сфер

Стат-ка виробляє неск-ко угруповань ТР. Всі працівники / на:

сил найманих; осіб, що працюють на індивід основі; ---//--- на сімейному підприємстві; роботодавців; членів колективних підприємств. Всі працівники підрозділ-ся на цивільне та військовослужбовців.

У завис-ти від довгих-ти найму на роботу виділяють:

осіб, зайнятих на пост роботі; ---//--- часів роботі; ---//-- сезонній роботі; ---//--- службової роботі. Фонди раб. часу, пок-ли использов рв. Календарно .= S ч / дн явок на роботу + S ч / дн неявок

Табельний = Кал ф-S ч / дн святково і вих-х

Макс возможн = Таб ф - S ч / дн чергових відпусток

Фактіч = S ч / дн фактич відпрацьованих = S ч / дн явок-S ч / дн цілоденних простоїв.

До іпользованії кал ф = S ч / дн фактич отработ / кал ф рм) * 100

1. До використання встановленої прод-ти раб дня = ср фактич прод-ть раб дня / установл пр-ть раб дня) * 100

Ср фактич пр-ть раб дня = S ч / ч отработ всього / S ч / дн отработ всього (годину)

2. До ісп установл пр-ти раб місяця (рм) = середн фактич пр-ть рм (квартал, півріччя, року) / установл пр-ть рм) * 100

Ср фактич пр-ть рм = S ч / дн фактич отработ / Т сер спис (дні)

Встановл пр-ть рм = Макс можл ф рм / Т сер спис

Т сер спис = календарно ф рм / число календарних днів в періоді

3. До інтегральний использов рв = К ісп установл пр-ти раб дня * Кісп установл пр-ти рм.

Статистика макроекономічних показників 1.Макроекономіческіе і мікроекономічні показники. Умови складання балансу народного господарства (БНХ) та системи національних рахунків (СНР).

2.Методи розрахунку національного доходу (НД), фактори, на нього впливають.

3.Валовой випуск (ВВ) та валова додана вартість (ВДВ)

4.Методи визначення ВВП і ВНП.

1.Е кономіка на всіх рівнях управління хар-ся системою пок-лей. Ек-ка всього нар. госп-ва (НХ) хар-ся макроекон. пок-лями, а ек-ка підприєм .- мікроекон. пок-ми. Всі ці пок-ли повинні бути порівнянні, тобто розраховані за однією методологією.

У международн. стат. склалися 2 системи рассч. пок-лей, що відносяться до країни в цілому. Основними пок-ми ек-ких рез-тов в нашій країні до недавного часу були сукупно. Суспільний продукт (СОП) і НД в рамках балансу НХ.

Коли будувався баланс НХ передбачалося, що:

1.Все НХ / на виробництв. і непроізводств сфери;

2.Проізводств сфера / на пр-во средсво пр-ва і в-во засобів споживання;

3.За вартісної ф-ме СОП / на C + V + M, де С-ст-ть спожитих ср-в пр-ва, V-необх продукт, М-додатковий.

4.По натурально-речовин складу СОП підрозділяється на фонд відшкодування, фонд накопичення і фонд споживання.

СОП створюється тільки в галузях матер. пр-ва, до яких належать:

1.Пром-ть;

2.З / г;

3.Строіт-во;

4.Транспорт і зв'язок по обслуговуванню галузей матер пр-ва;

5.Торговля і громадське харчування;

6.Мат-техніч постачання і заготовки;

7.Лесное госп-во і ін

По кожній з цих галузей обчисли валова продукція (ВП), підсумовується і получаеься СОП. Потім по кажлой галузі обчислюють виробничі матеріальні витрати (МЗ), до кіт відносяться витрати не сировину, мат-ли, паливо, ел енергію і т.д

2. НД = СОП-МЗ (включаючи амортизацію ВПФ)

Сущ-ет 3 методи визначення НД: Виробничий розподільний метод кінцевого використання Производств методом

НД = Sum ПП (чистої продукції) всіх галузей мат в-ва

ПП по кожній галузі = ВП Кожній галузі - МОЗ Кожні галузі (вкл амортизацію ВПФ)

Розподі методом

НД = Sum V + Sum M, де

V-первичн доходи трудящих виробництв сфери

М-первинний доходи підприєм виробництв сфери

До первичн доходах підпр произв сфери относ-ся:

Прибуток ПДВ отчисл на соц страх і т.д До первичн доходах ТУД-ся произв сфери относ-ся:

Оплата праці чистий дохід від підсобних с / г ділянок доходи від ц.б. Методом конечн використання:

НД = ФП + ФН + Сальдо від внешнеекономіч деят-ти + Втрати при стихійних лихах, де

ФП-фонд споживання;

ФН-фонд накопичення.

У ФП включ-ся:

Особисте споживання населення мат благ та послуг; споживання мат благ та послуг установами та організ з обслуговування населення; ---//--- в установах науки та охорони здоров'я. ФН Включає в себе:

Приріст ВПФ; приріст мат оборотних ср-в і резервів. ФП + ФН = використаний НД (ІНД)

На зміну НД оказ вплив 3 фактори:

1.Зміна отработ вр-ні (або числ-ти работн в галузях мат в-ва);

2.Ізмененіе пр-ти праці;

3.Удельная економія мат витрат.

Абсолютний приріст НД.

D НД = НД1-НД0, котор розпадається на 3 приросту:

1.За рахунок зміни числ-ти працівників або отработ вр-ні:

D НДТ = НД0 * (Т1/Т0-1) ß òемп приросту числ-ти або отработ вр-ні; Т-Сренеспісочн числ-ть работн;

2.За рахунок зміни пр-ти праці:

D НДw = (НД0 + D НДТ) * (W1/W0-1), де W = СОП (Q) / Т

3.За рахунок питомої економії мат витрат:

D НДмз = (d0-d1) * СОП (Q),

де d = МОЗ / СОП (Q)

Перевірка: D ОД = D НДТ + D НДW + + D НДМЗ.

3. Валовий випуск (ВВ) предст собою ст-ть всій произвед прод-ції в НХ, включ ст-ть товарів та послуг, кіт мають як ринковий, так і не ринкові хар-р.

Ст-ть товарів та послуг дається за основними цінами, тобто по уенам, за якою вони продаються. Тому ВР у галузевому розвитку опр-ся в основних цінах.

Проміжне споживання (ПП) предст собою ст-ть товарів та послуг, кіт повністю споживаються в даному періоді з метою пр-ва інших товарів і послуг. У ПП ст-ть спожитих осн фондів (амортизація) не включається.

Валова додана вартість: ВДС = ВВ-ПП-Побічно вимірювані послуги фінансових посередників.

Валовий прибуток економіки:

ВПЕ = ВДС-Оплата праці працівників - (інші податки на пр-во + субсидії)

Чистий прибуток економіки:

ЧПЕ = ВПЕ-Споживання основного капіталу.

4. У СНР Основн пок-ми явл. ВВП è ВНП. Сущ-ет 3 методи визначення цих пок-лей:

1.На стадії пр-ва:

ВВП = ВДВ + ЧНПіІ, де

ЧНПіІ-чисті податки на продукти та імпорт

2.На стадії утворення доходів:

ВВП = ВІД + ЧНПіІ + ДНП + ВПЕ, де ВІД-оплата праці; ДНП-інші податки на пр-во;

3.На стадії використання доходів:

ВВП = РКП + ВН + ЧЕ + СР, де РКП-витрати на кінцеве споживання; ВН-валове нагромадження; ЧЕ-чистий експорт товарів і послуг; СР-статистичне розбіжність.

Індекс-дефлятор:

І-Д = ВВП в фактич цінах / ВВП в порівнянних цінах

ВВП на душу населення:

= ВВП в фактич цінах / Sсредн.

Поряд із ВВП обчислюють ВНП:

ВНП = ВВП + доходи наших підпр нах-ся на території інших країн - доходи підпр інших країн, нах-ся на території нашої країни.

Статистика нац багатства (НБ). 1.Поняття про НБ.

2.Классификация осн фондів (ОФ), види їх оцінки.

3.Баланси ОФ

4.Пок-ли стану, руху та використання основн. ср-в (ОС).

5.Факторний аналіз фондоотодачі (Ф).

6.Визначення приросту продукції в слідстві зміни ст-ти та їх особистого використання (зміни фондоотодачі).

1. НБ представл собою совок-ть мат благ, створених про-вом за попередній період (нац майно) + використовувані прир ресурси.

До нац им-ву относ-ся:

а) ВПФ;

б) Мат запаси і резерви діловодства;

в) Имущ-ва споживе призначення:

Непроізводств ОФ особисте имущ-во населення запаси товарів і прод-тів споживання. До використовує природні ресурси относ-ся: земельний, лісовий фонди, гідроенергетіч ресурси і використовуються копалини. Значить частина НБ составл ОФ (> 60%).

2. Всі ОФ / на:

Виробничі невиробничі До произв отн-ся такі, які багаторазово беруть участь у процесі пр-ва, зношуються і переносять свою ст-ть на продукцію.

Відповідно до класифікації виділяють слід групи ОПФ:

1.Зданія;

2.Сооруженія;

3.матер-ли і обладнання;

4.Транспортні ср-ва;

5.передаточн пристрої;

6.інструмент заг призначення;

7.проізводств і госп інвентар;

8.прод-ти і робітники худобу;

9.многолетн насадження;

10.мілліорація земель і тд.

Види оцінок ОФ:

1.Повне первонач ст-ть = ст-ть приобрет ОФ + ст-ть доставки та монтажу ОФ;

2.первонач ст-ть за вирахуванням зносу = повн первонач ст-ть-Sum зносу;

3.Повна відновить ст-ть = ст-ть нов ОФ у сучасно ум пр-ва;

4.восстановіт ст-ть за вирахуванням зносу = повн відновить ст-ть-Sum зносу;

5.ліквідац ст-ть ОФ = оціночно ст-ть закінчать вибулих ОФ

3. У стат составл 2 види балансу ОФ:

по повн первонач ст-ти:

ФКГ = Фнг + П-В, де П і В-повн первоначальн ст-ть надійшли і вибули за рік ОФ.

за залишковою ст-ти:

Ф1кг = Ф1нг + П1 + Пнов-В1-А, де Фнг і ФКГ-Залишкова ст-ть ОФ на початок і кінець року, П і В-Залишкова ст-ть поступівш і вибулих ОФ, А-річна Sum амортизації на реновацію ОФ.

4.Пок-ли сотояния ОФ:

Кгодності = (Ф1нг/Фнг) * 100 = ((Фнг-Sum зносу нг) / Фнг) * 100;

Кізноса = (Sum зносу нг / Фнг) * 100 = = ((Фнг-Ф1нг) / Фнг) * 100;

Кгодн + Кізноса = 1 (100%).

Пок-ли руху ОФ:

Кпоступл = (П / Фнг) * 100;

Кобновл = (Пнов / ФКГ) * 100;

Квибитія = (В / Фнг) * 100.

Пок-ли використаний ОФ:

а) фондовіддача (вимір в крб):

V = СОП (НД) / ФСР = ст-ть т / о / ФСР = Q / ФСР;

ФСР = (Фнг + ФКГ) / 2;

ФСР = (1/2Ф1 + Ф2 +...+ Фn-1 + +1 / 2Фn) / n-1

б) фондомісткість (в крб):

L = 1 / V = ​​ФСР / Q

в) фондоозброєність (у тис або млн руб на 1 чол-ка):

n = ФСР / Тсрспісочн

Продуктивність праці:

V * n = W = Q / Тсрспісочн

Індекси:

iV * iN = Iw, де iV = V1/V0 і т.д.

5. У стат дуже докладно вивчається динаміка фондовіддачі на підпр за допомогою ідивидів і загальних індексів:

iV = V1/V0;

Змінного складу:

Iv = V1ср/V0ср = Sum V1dф1/V0dф0, де d = Ф / Sum Ф

Постійного складу:

Iv = Sum V1dф1/V0dф1;

Структурних зрушень:

Iv = Sum V0dф1/V0dф0.

Абсолютний приріст середньої фондовіддачі:

D Vср = V1ср-V0ср = Sum V1dф1-Sum V0dф0;

Розпадається на 2 приросту:

за рахунок зміни Ф на кожному підприємстві:

D Vv = Sum V1dф1-Sum V0dф1;

за рахунок зміни структури ОПФ, тобто частки ВПФ з вищою або нижчою Ф:

D Vстр.сдв = Sum V0dф1-Sum V0dф0;

Перевірка: D Vср = D Vv + D Vстр.сдв.

6.Абсолютн приріст продукції:

1.DQ = Q1-Q0;

Розпадається на 2 приросту:

за рахунок зміни ст-ти ОПФ:

D Qфср = (Sum Ф1ср-Sum Ф0ср) * V0

за рахунок змінено Ф

D Qv = (V1-V0) * Sum Ф1ср

Перевірка: DQ = D Qфср + D Qv

2.DQ = Q1-Q0;

D Qср = Q0 * ((Ф1ср/Ф0ср) -1) ß темп приросту ОФ;

D Qv = (Q0-D Qфср) * ((V1/V0) -1)

Прверка: так само.

3. DQ = Q1-Q0, потім визначаємо частку приросту продукції за рахунок зміни обсягу ОПФ:

dD Qфср = ((Iфср-1) / (Iq-1)) * 100, де Iфср = Ф1ср/Ф0ср, Iq = Q1/Q0;

dD Qv = 100%-dD Qфср;

Статистич оцінка ур-ній життя населення. Стат споживання мат благ та послуг, показники статистики доходів населення. Ур-нь життя населений представл собою ур-нь і ступінь задоволений потр-тей людей в мат благах, культ і побут послуги. Мат блага-прод-ти харчування, одяг, взуття, житло і т.д.

Побут послуги-комунальні послуги, транспорт зв'язок і т.д.

Ум в області культ оказ-т установи культури, науки, освіти.

Можна видеоіть 4 ур-ня життя населення:

1.Достаток - всебічне користування благами, що забезпечують розвиток особистості.

2.Норма ур-нь - раціональне споживання за науково обгрунтованими нормами.

3.Бедность - спожито мат благ на ур-не збереження працездатності.

4.Ніщета - min допустимий за биологич критеріям набір благ і послуг, кіт тільки лише підтримують працездатність чел-ка.

Пок-ли, що характеризують ур-нь життя / на 3 види:

1.Сінтетіческіе вартісні - ВВП, ВНП, НД, ФП, ДДН.

2.Натур пок-ли, кіт висловлюють обсяг споживання різних мат благ на душу населення.

3.Пок-ли, що характеризують пропорції і структуру добробуту (угрупування населення за обсягом получ доходів, з оплати праці тощо).

У Росії розробки система пок-лей, кіт характеризують ур-нь життя населення:

узагальнюючі пок-ли (ВВП, ВНП, ВД, інд-з ст-ти життя) доходи населення споживання і витрати населення ден заощадження населення накопичене їм-у населення. Дані про ур-не життя населення стат получ за вибірковими щорічним обстеженням бюджету 90.000 сімей.

Осн пок-ли ур-ня життя населення явл доходи, до кіт относ-ся:

1.З / п та ін виплати, кіт работн получ за свою працю.

2.доходи від особистого підсобного госп-ва.

3.доходи від ВТД

4.доходи від цб

5.доходи від собств-ти

6.виплати із страхових фондів

7.виігриш в лотерею, призи і т.д.

З юр точки зору всі доходи / на законні та незаконні. Всі ден доходи / на:

номінальні диспонуємо реально диспонуємо Номін - всі доходи, висловлю в ден формі.

Распологаясь = номін дохід - податки і обязат платежі та внески до фінанс систему

Реально распологаясь = распологаясь доходи / інд-с споживе цін (або распологаясь доходи * інд-с покупат сп-ти рубля)

Iпокуп с-ти руб = 1/Iпотреб цін, де Iпотр цін = S ip * p0q0 / S p0q0, де ip-ціни на отдельн прод-ти, товари, послуги.

Інд-з потреб цін наз-т інд-сом ст-ти життя.

Прир грошей на руках населений = Дномін - всі витрати

Структура номін витрат (доходів) - частка кожного витрати в заг обсязі номін витрат (доходів).

Питома вага видатків на ден доходи = витрати / доходи

Поряд з абсолютною пок-ми ур-ня життя в стат обчислений і відносить пок-ли:

1.Iпокуп сп-ти руб = 1/Iпотр цін.

Iномін витрат = (Дномін1 / Д номін0) * 100%

Iреальн дох = (Iномін доходів / Iпотр цін) * 100%

Iномін з / п = (l1/l0) * 100%, де l = F / T (руб), F-фонд опл праці, T-числ-ть працюючих

Iраяльн з / п = Il (номін з / п) / Ip (інд-с цін) = Il * Iпокуп с-ти руб.

Еластичність попиту і пропозиції. Ел-ть с і п-явище ринкове. Сущ-ть ел-ти з закл в надзвичайній його гнучкості і мінливості, завис-ти від різних соц-ек-ких чинників, серед яких основний явл ціна і ден дохід. Також св-вом ел-ти володіє товарна пропозиція, кіт у ум ринку чітко реагує на зміну цін.

Коеффіц ел-ти: Е = (D y / D x) * (x / y), де в і х-базові пок-ли факторного та результативного пр-ков.

Якщо Е <1, то проявл явище інтраел-ти, тобто товар счит-ся малоеластічним або нееластичним.

При Е> 1 отмечаетсч явище ультраел-ти тобто товар явл еластичним чи сільноеласт.

При Е = 1 товар явл слабоеластічним. У цьому випадку, як правило, зниження цін не приводить до зростання ден виручки.

Якщо Е +, то при увелич факторного пр-ка Р увелич-ся результативно пр-к (попит), тобто прямий зв'язок.

Якщо Е -, то зв'язок зворотна.

Завдання статистики ур-ня життя населення. 1.Хар-ка добробуту всього населення.

2.Оцінка ступеня диференціації про-ва (/ на соц групи, класи)

3.Аналіз впливу різних факторів на ур-нь добробуту.

4.Виделеніе і хар-ка малозабезпеченим верств населення.

Ip = S p1q1 / S p0q1

Ip = S p1q1 / S (p1q1/ip)

Мобільні доходи - доходи, виражені в ден формі і використовуються самостійно.

Іммобільною доходи-часткові або безкоштовні пільги за рахунок фондів, що мають цільове призначення.

Статистика праці та її ефективність. Аналіз числ-ти, складу і динаміки числ-ти працівників. На підприємстві обчислюють списочную числ-ть працівників, явочну числ-ть, число фактич працюючих.

Ці пок-ли обчислюються:

На определ дату (моментний пок-ль)

За определ період (середн пок-ль)

У обліковий склад вкл всі работн, прийняті на посаду, СНзОН, тимчасову роботу на термін 1 день і більше, з дня зарахування їх на роботу. У обліковому складі працівників за кожн день вчить-ся як фактич-ки працюють працівники, так і відсутні по к-л причини.

Виходячи з цього в обліковий склад включ-ся:

всі фактич з'явилися на роботу, вкл і тих, хто не працював через простій, перебувають у відрядженні, якщо за ними сохр з / п на даному підприємстві; що не з'явилися на роботу через хворобу, перебувають у чергових, доп відпустки; виконують держ обов'язки; отримали відпустки для здачі іспитів; прийняті на роботу на неповний рабочійдень або тиждень. У середньоспискової складі ці працівники вчить-ся, як цілі одиниці.

Не вкл у списковому числ-ть:

не працюють на даному підприємстві працівники, але залучені для виконання робіт за трудовою угодою (консультація лікарів, вистурл артистів); прийняті на роботу з інших підприємств за сумісництвом і складаються в одному списку сумісників. Під явочним числом розуміють число осіб із числа, які у списку з'явилися на роботу. Під числом фактично працюючих розуміються особи, що приступили до роботи з числа з'явилися.

Середні показники обчислюються за формулами:

ТСР спис = (S ч / дн явок на роботу + S ч / дн неявок) / число календарних днів в періоді.

ТСР явочно = S ч / дн появівш на роботі / число днів фактич роботи підпр за період.

ТСР фактич ратотавшіх = S ч / дн фактич отработ (явки-цілоденні простої) / число днів фактич роботи за період.

При вичмсленіі Тср спис потрібно мати на увазі, що деякі категорії, кіт вкл-ся в обліковому числ-ть при обчислений Тср списочно искл-ся:

жінки, нах-ся у відпустці по вагітності та пологах; жінки, нах-ся у відпустці по догляду за дитиною до 1,5 років; працівники підприємств, які навчаються на остан курсах заочних ВНЗ і технікумів, нах-ся в доп відпустці без скорочення з / п і далі за інструкцією. ТСР спис працівників підпр, що вступив в експлуатацію в кінці місяця визначається шляхом ділення числ-ти працівників, що з'явилися і не з'явилися на роботу за ці дні на 30, за святкові і вихідні береться чис-ть на ур-не попередн робочого дня.

За квартал Тср спис нах-ся шляхом підсумовування числ-ти за 3 місяці і ділення получ суми не 3.

ТСР спис за кварт = S Тср спис за міс / 3

Т сер спис за рік = S Тср спис за месяци/12 = S Тср спис за квартали / 4 = S Тср спис за півроку / 2

У стат звітності з праці (Фома П-4) є дані про рух працівників:

в числі прийнятих на підприємство; число звільнених з підпр. Число прийнятих на підпр распредел за джерелами комплектування.

У стат звітності з праці прийняття распредел-ся в порядку слід джерел:

Вибулі распредел по слід причин вибуття:

в порядку переведення на дрег підпр. У зв'язку з переходом на навчання, призовом на ПС, доглядом за собств бажанням, за порушення працю дисципліни У зв'язку з закінченням терміну договору. Поряд з абсолютним числом вибулих обчислюють і відносить пок-ли:

Коборота з прийому = Число прийнятих на роботу за період / Тср спис) * 100

Коборота з вибуття = Число вибулих з підпр за період / Тср спис) * 100

Ктекучесті = Число звільнених з причин плинності (по собств бажаю + порушений працю дисципліни) / Тср спис) * 100

Кпост-ва кадрів = Число осіб, які складаються в списку весь період / Тср спис або списочно числ-ть на кінець періоду

Число осіб, які у списку текучки шляхом вирахування з списочное число-ти працівників, звільнених за цей період.

Кзамещен робсили = Число прийнятих на роботу / Число звільнених з роботи

Якщо К> 1, то значить на підпр створюються нові робочі місця, і якщо К <1, значить йде скорочення раб місць.

Пок-ли пр-ти праці та їх динаміка. Під пр-ма праці поним-ся його ефективність.

Wв опті = СТО (опт то) / Тср спис

Wв загот = Ст-ть заготовляючи с / г прод-ції та сировини / Тср спис

Wв громадському харчуванні = ст-ть прод-ції громадського харчування / Тср спис у громадському харчуванні

Wв громадському харчуванні = Ст-ть прод-ції собств пр-ва/Тср спис, виробок цю прод-цію

Wв промисл = Обсяг пр-ва

Wв розн торг = РТО / Тср спис р РТ

Wв рт = РТО / Тср спис продавців

Динаміка пр-ти праці изуч-ся за допомогою натуральних, трудових і вартісних інд-сов (індивід, заг).

Інд-си пр-ти праці: Натуральні:

W = Q / T, iw = W1/W0, Iwsr = Wsr1/Wsr0 = S W1dt1 / S W0dt0, Iw = S W1dt1 / S W0dt1, Iстр зрушень = S W0dt1 / S W0dt0, Iwsr = Iw * Iстр зрушення.

Трудові:

Услі в кач-ве пок-ля пр-ти праці береться не вироблення (W), а її обратн пок-ль - трудомісткість, то вичмсл слід ін-си:

t = T / Q, де Т-небудь числ-ть працівників, або отработ час. iw = t0/t1, Iw = S t0q1 / S t1q1-інд-з пр-ти праці, it = t1/t0, It = S t1q1 / S t0q1-інд-з трудомісткості

Вартісні:

W = Q / T, iw, Iwsr, Iw, Iстр зрушення - так само, як і натуральні.

Якщо з чисельника інд-са трудомісткості відняти знаменник, отримаємо або економію, або перевитрата:

Е = S t1q1-S t0q1 (+ економія, - перевитрата).

Більш докладно изуч-ся динаміка виробництв праці в РТ ПК. Обчислюють 3 індексу пр-ти праці:

Iw = S q1р0 / S T1) / (S q0p0 / S T0), де = S q1р0, S q0p0-РТО 0 і 1 періодів, Т1, Т0-середньооблікова кількість працівників.

Iw = (S q1р0 / S T1) / (S q0p0 / S T0)) / (S p1q1 / S p0q0) <- інд-з цін

Iw = Ipq / It = S p1q1 / S p0q0) / (S T1 / S T0

Визначено приросту то прод-ції за счт впливають на нього факторів. Поряд з аналізом пр-ти праці в торгівлі аналізує також зміни то за рахунок зміни пр-ти праці та за рахунок зміни числ-ти працівників. Цей аналіз можна проводити 3-ма способами:

1. Знаходимо абс приріст те чи обсягу произвед. прод-ції:

D pq = S p1q1-S p0q0

Цей абс приріст розпад-ся на 2 приросту:

За рахунок зміни пр-ти праці: D pqw = (W1-W0) * S Т1

За рахунок зміни числ-ти працівників: D pqt = (S T1-S t0) * W0

Перевірка: D pq = D pqw + D pqt

2. D pq = S p1q1-S p0q0

D pqt = S p0q0 * (Т1/Т0-1) <-темп приросту числ-ти

D pqw = (S p0q0 + D pqt) * (W1/W0-1)

Перевірка: D pq = D pqw + D pqt

3. Спочатку знаходимо частку приросту то (прод-ції) за рахунок зміни числ-ти працівників: dD pqt = (It-1.0) / Ipq-1.0) * 100

Потім, віднімаючи з 100% отримаємо частку приросту то зя рахунок изменеия пр-ти праці.

Статистика оплати праці. Опл праці-одержувана винагорода за произвед прод-цію, надані послуги або за отработ час, вкл оплату святкових днів, чергових відпусток і ін невідпрацьованого вр-ні, кіт оплачувати-ся відповідно до трудового законодав-вом.

Перед стат оплати праці коштують слід завдання:

визначено фондів з / п аналіз структури цих ф. Визначення ср ур-ній з / п Вивчення динаміки з / п. Ф О.Т. включає:

нарахування сум за неотработ час; оплата за неотработ час; стимулюючі доплати і надбавки, компенсац доплати і надбавки, зв'я з режимом роботи і усл праці; регулярні виплати на харчування, житло, паливо. У ф оплати за відпрацьований час увімкнено:

з / п, нарахування за тарифними ставками і окладами і за відрядними розцінками; ст-ть прод-ції, виданої в порядку натур оплати; премії та винагороди, независ від джерел; стимулюючі доплати і надбавки до окладів і тарифними ставками (за суміщення, за проф майстерність) компенсаційні виплати та доплати, зв'я з режимом роботи і усл праці. Оплата за неотработ час / на:

різні виплати, кіт складаються з оплати неотработ годин всередині нрабоч дня і оплату не відпрацьованих ч / дн; оплата чергових і доп відпусток; оплата навчальних відпусток та перепідготовки работн ро професії; оплата праці працівників, привлеч до виконання держ і товариств обов'язків; оплата пільгових годин підліткам; суми, виплачені працівникам за допомогою ср-в підпр, вимушено працювати неповний час з ініціативи адміністрації; оплата простоїв не з вини працівників. До заохотить виплат относ-ся:

одноразові премії, премії за роботу за підсумками року; компенсації за Невикор відпустку; ст-ть безкоштовних акцій, виданих в кач-ве заохочення. Виплати на харчування, паливо, житло / на:

ст-ть безкоштовне харчування та прод-тов некотор галузей, відповідно до законодавства; ст-ть безкоштовного житла і комунікацій послуг працівникам некіт галузей; ст-ть безкоштовно надаючи палива. Рассчит-т місячний, квартальний, річний фонди з / п по всіх категоріях працівників.

Більш детально на підпр изуч-ся фонди з / п робітників.

Обчислюють по цій категорії:

фонд часовий з / п (Fчас); фонд денний з / п; Фонд місячної (повної) з / п. Fчас предтавл собою від за отработ чол / години і сост з:

оплати за відрядними розцінками; за тарифними ставками; премій, компенсацій, виплат за отработ час. Fдневн = Fчас + оплата годин невідпрацьованих, але підлягають оплаті у зв'язку із тудовим зак-вом (години простоїв не з вини робітників, оплата пільгових годин підлітків ...), тобто Fдн представл соьой оплату праці за отработ чол / дні.

Fмес = fдн + оплата неотработ чол / дн (свята, відпустки, відгули, ...).

Поряд з ф з / п обчислений і ур-ні середн з / п. Також в стат обчислити:

ур-ні ср годину з / п; --//-- Дневн з / п; --//-- місячної з / п, квартальний, річний і т.д. fср час = Fчас / кількість отработ чол / год (руб)

fср дн = fдн / кількість отработ чол / дн

fср міс (кв, рік) = Fмес (кв, рік) / Tср спис робочих

Fкварт або річний получ шляхом * fср міс на 4 або 12.

Між ур-нями ср з / п сущ-т взаємозв'язок:

fср дн = fср годину * ср фактич пр-ть раб дня * fдн / Fчас

fср міс (кв, рік) = fср дн * ср фактич пр-ть раб міс (кв, року) * Fмес (кв, рік) / fдн

Динаміка ср з / п изуч-ся за допомогою інд-сов:

Ifср перем сост = fср1/fср0 = S f1dt1 / S f0dt0

dt0 = T0 / S T0

Ifпост = S f1dt1 / S f0dt1

Iстр зсув = S f0dt1/f0dt0 = Ifстр / Ifпост

Абс приріст з / п:

D fsr = fsr1-fsr0 = S f1dt1-S f0dt0

за рахунок зміни ср з / п в кожн галузі:

D fsr (f) = S f1dt1-S f0dt1

за рахунок зміни чмсл работн.:

D fsr (t) = S f0dt1-S f0dt0

Перевірка: D fsr = D fsr (f) + D fsr (t)

У стат опр-ся АДС приріст фонду з / п:

DF = F1-F0, в т.ч.:

за рахунок зміни ср з / п:

DF (f) = (fsr1-fsr0) * S T1

за рахунок зміни числ-ти работн.

DF (T) = (S T1-S T0) * f0

Перевірка: DF = DF (f) + DF (T).

Основні категорії ТО і статистика РТО. Осн категорії ТО. Звенность товароруху (тд). Осн пок-лем торг явл ТО. ТО-продаж мат благ, послуг. Він скл-ся з множ-ва актів купівлі-продажу. Учасники цих актів (пр-ці і пок-ли) грають різного при роль у товарному обігу.

У стат будується класифікація ТО по ролі продавців і пок-лей в процесі відтворення товариств продд-та. З цією т-ки зранія всі акти продажу по пр-ку продавців / на 2 групи:

підпр і отд особи, прод товари свого пр-ва (пр-ли товарів); Предпр, кіт продають куплені товари (торг організації). В 1 випадку ТО наз-ся ТО виробників, а S продажів, де в кач-ве продавців виступають 2 група наз-ся торгово-посередницьким ТО.

ТО пр-лей + ТО торгово-посередницький = СОТ.

Також весь ТО можна класифікувати по пр-ку пок-лей:

в кач-ве пок-лей виступають непосредств потр-чи товарів; ---//--- виступають торг організації В 1 випадку S продажів наз-ся РТО, у 2 случ - ОТО.

У торгівлі слож-сь многозвенная система руху товарів, тобто товар, перш ніж дійти до споживача проходить неск-ко ланок. Вивчаючи звенность тд стат обчисли

Кзвенності = СОТ / ЩО, де ЩО = РТО + оптові продажі за межі системи.

Визначення і склад РТО. Під РТО поним-ся продаж потреб товарів населенню за готівку, незалежно від каналів реалізації. У цьому випадку продавцями можуть бути:

Юр особи, що здійснюють РТ і громадське харчування, для кіт торг деят-ть явл основний. Юр особи, осущ-рілі торгівлю, але для кіт торгова деят-ть не явл основний. Фіз особи, кіт продають товари на речових, прод і змішаних ринках. Для визначення РТО стат органи проводять Федеральне держ стат спостереження, об'єктом котор явл юр особи та їх підрозділи, независ від форм собств-ти та відомчої приналежності, а саме:

магазини, аптеки, намети, павільйони, кіоски, бензозаправки; розвозять і розносна торг мережу; їдальні, кафе, ресторани, бари, та ін підприємства громадського харчування, як самостійні, так і нах-ся на балансі виробництв підпр, шкіл, ВНЗ, готелів, театрів і т.д. Крім продажу товару населенню за готівку в РТО вкл-ся:

продаж продтоварів отлдельн юр особам по безналу з роздрібної торговельної мережі, мелкоопрт торгових баз, з мережі громадського харчування (лікарням, дет установам, будинкам престарілих і т.д.) продаж продтоварів юр особам за готівку для організації харчування населення; продаж товарів у кредит; продаж товарів за передплатою. РТО вчить-ся в цінах фактич раелизации за звітний період на основі первичн док-тов тов-ден звіту і докладаючи до нього док-тов.

Товарна структура РТО. Товарн структура РТО представлено по 92 товарн групам.

РТО по отд товра можна визначити, виходячи з слід завис-ти:

РТО з недокументіров витратою = Зн + П-Др-Зк, де Зн, Зк-запаси на початок і кінець періоду, П-надходження товарів за період, Др-документовані витрати.

До недокументованим витрат относ-ся таке вибуття товарів, кіт не може бути оформлено док-ми за конкр товарах, а фиксир-ся загальної S по всім товарам - втрати товарів від вірш лих, крадіжки, нестачі.

Др не явл роздрібн продажем і тому не вкл-ся до складу РТО.сюда относ-ся:

відпуск товарів підпр громадського харчування; уцінка товарів; естеств убуток товарів і т.д. Для того, щоб опр-ть р-ри продажів (РТО) по кожній товарній групі вдаються до ум розрахунком, основ на предлож, що недокументіров витрати распр-ся по товару, пропорційно витраті. На пр-ке сущ-т 2 способу розрахунку:

1. Закл в тому, що мсчісл-ся питома вага кожного товару в загальній сумі товару. Потім ТО распр-ся по товарн групам, пропорційно витраті, для чого заг S ТО * на цей питому вагу.

РТОi = Pi / SP * РТО, де Pi - витрата по кожн. Групі, S Р - заг S витрат.

2. Закл в тому, що опр-ся частка ТО в заг S витрати (РТО / S Р), потім отримане ставлення * по кожній товарній групі на S витрати по кожній товарній групі, тобто:

РТОi = (PTO / SP) * Pi

Вивчення сезонності розн продажу товарів. Спостерігаючи протягом року місячні або квартальні зміни продажу товарів можна помітити постійну повторюваність коливань. Інтенсивність цих коливань буде відрізнятися, але загальним буде одне-в определ час годо з року в рік будуть набл-ся стійкі скорочення продажу товарів в одні місяці, і зростання продажів в інші. Таке явище наз-ся сезонністю, а стійкі внутрігодічние коливання наз-ся сезонними коливаннями.

Сезонні коливання продажу м.бить обумовлені або специфікацією пр-ва, або сезонністю попиту на даний товар.

Особливо сильно сезонні коливання виявлю-ся у продажу с / г продуктів, тому що їх в-во носить яскраво виражений сезонний хар-р. Сущ-т різного при стат методи виявлення сезонних коливань:

згладжування ковзної середньої; аналитич вирівнювання по прямій; обчислення інд-сов сезонності. У рядах динаміки інд-з сезонності можна опр-ть різними способами. У тих лавах, де немає яскраво виражений тенденцій застосовують слід ф-лу

Is = (ysri/y0) * 100, де ysri - помісячна середня за роки, y0 - помісячна загальна середня.

ysri = S yi за всі роки / к-ть років

ysr0 = S ysri / к-ть місяців за дек-ко років

Ісп ін-сов в аналізі РТО. При вивченні динаміки ТО стат исп-т індексний метод. Обчислювальному ся слід інд-си:

Ipq = S p1q1 / S p0q0, де pq-то базисні і отч періодів;

Інд-с розпад-ся на 2 інд-са:

Заг інд-с физич обсягу ТО, кіт можебути обчислений 3-ма способами:

1. Iq = S q1p0 / S q0p0

2. Iq = S iq * q0p0 / S q0p0, iq = q1/q0 => q1 = iq * q0

3. Iq = (S q1p1/ip) / S q0p0, ip = p1/p0 => p0 = p1/iq

Заг інд-с цін:

Ip = S p1q1/p0q1 Ip = S p1q1 / (S p1q1/ip) Ip = S p1q1 / S Визначають взаємозв'язок між обчислюваними індексами:

Ipq = Ip * Iq

S p1q1 / S p0q0 = (S p1q1/p0q1) * (S p0q1 / S p0q0)

Знаходимо абс приріст ТО всього:

D pq = S p1q1-S p0q0, в тому числі:

за рахунок зміни цін: D pq (p) = S p1q1-S p0q1

за рахунок змінено кол-ва прод-ції: D pq (q) = S p0q1-S p0q0

D pq = D pq (p) + D pq (q)

У стат РТО широко исп-ся пок-ль ТО на душу населення і обчислюють індекс ТО на душу населення:

Iд = Д1/Д0, де Д-ТО на душу населення.

Д1 = S p1q1/S1, Д0 = S p0q0/S0, ​​де S-числ-ть населення, тоді Iд = Д1/Д0 = Ipq / Is => Ipq = Iд * Is

Заг приріст ТО = S p1q1-S p0q0, в т.ч. за рахунок:

Изменеия середньодушового ТО: D pq (д) = S Д1S1-S Д0S1

Зміни числ-ти: D pq (s) = S S1Д0-S S0Д0


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
60.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика населення
Статистика населення
Статистика рівня життя населення
Статистика міграції населення України
Статистика населення Красноярського краю
Статистика міграції населення України
Статистика Населення як об`єкт статистичного вивчення
Статистика соціально-економічних доходів і витрат населення
Статистика житлових умов і побутового обслуговування населення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru