додати матеріал


приховати рекламу

Стадії вчинення умисного злочину

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

Ведення

Поняття стадій вчинення умисного злочину. Види стадій. Значення встановлення стадій злочину для настання кримінальної відповідальності, кваліфікації злочинів і призначення покарання

Приготування до злочину: поняття, ознаки та види приготування. Відмінність готування до злочину від виявлення умислу

Замах на злочин: поняття і види

Закінчений злочин: поняття і момент закінчення злочину залежно від конструкції складу

Висновок

Додаток

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Література

Ведення

Винному особі не завжди вдається закінчити задуманий і початий нею злочин з причин, які не залежать від її волі. Наприклад, вбивцю тільки придбав зброю для вчинення злочину і був затриманий або, зробивши постріл у потерпілого, промахнувся чи лише поранив його. У цих і подібних випадках виникає питання про відповідальність за злочинні дії на певних стадіях злочину - певний період, ступінь, фаза, етап у розвитку чого-небудь, що має свої якісні особливості.

Якщо ми звернемося до реально здійснюються злочинів, то побачимо, що в одних випадках злочин, вчинений винним, є доведеним до кінця. В інших же випадках злочинцеві з тих чи інших причин, не залежних від його волі, не вдається довести злочин до кінця, і в скоєному їм діянні або відсутній передбачений кримінальним законом злочинний результат, або виконані не всі дії, що утворюють об'єктивну сторону даного складу злочину. У цих випадках для правильного вирішення питання про кримінальну відповідальність за конкретно вчинені дії і виникає необхідність виділення в кримінальному праві окремих етапів, або стадій, вчинення злочину.

Стадії вчинення злочину - це певні періоди розвитку злочинної діяльності, якісно розрізняються між собою за характером вчинення суспільно небезпечних дій, що відображають різну ступінь реалізації винним злочинного наміру.

Використовуючи цей об'єктивний критерій, кримінальне законодавство розрізняє три стадії вчинення злочину:

1) готування до злочину;

2) замах на злочин;

3) закінчений злочин.

Метою даної курсової роботи є розгляд стадій вчинення умисного злочину.

Необхідно вирішити такі завдання:

Розглянути загальне поняття стадій вчинення злочину, їх ознаки та практичне значення цього інституту.

Розкрити поняття, ознаки та види готування до злочину.

Розкрити поняття замаху на злочин і показати його відмінність від приготування і закінченого злочину.

Дати поняття закінченого злочину і назвати момент його закінчення в залежності від конструкції складу злочину.

Поняття стадій вчинення умисного злочину. Види стадій. Значення встановлення стадій злочину для настання кримінальної відповідальності, кваліфікації злочинів і призначення покарання

У юридичній літературі можна зустріти різні варіанти визначення поняття "стадія вчинення злочину". Наприклад:

Стадія вчинення злочину - це певні, якісно розрізняються етапи злочинної поведінки, що характеризуються різним ступенем реалізації зовні умислу винного. 1

Стадії вчинення злочину - це певні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації умислу, тобто характером дії (дії або бездіяльності) і моментом його припинення. 2

Стадії вчинення злочину - це етапи, які проходить злочин у своєму розвитку від початку (підготовчих дій) до кінця (настання суспільно небезпечних наслідків). Стадії відрізняються між собою характером скоєних дій (бездіяльності) і ступенем виконання злочинного задуму. 3

Якими б не були визначення даного поняття, в кожному з них відображені найбільш істотні ознаки стадій вчинення умисного злочину. По-перше - кожна стадія злочину - це певний етап. По-друге - кожен із цих етапів відрізняється від іншого. По-третє, кожна з них містить певну ступінь реалізації умислу.

У зв'язку з тим, що злочином є тільки суспільно небезпечне протиправне і винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч.2 ст.11 КК РФ), кожна стадія вчинення злочину повинна являти собою саме таку дію. Тому не є стадіями вчинення злочину той або інший стан свідомості особи, її думки, прояв намірів, їх формування і виявлення. Це ще не дія, в якому об'єктивується умисел. Тільки суспільно небезпечні дії можуть бути заборонені кримінальним законом під загрозою покарання, тільки вони можуть розглядатися як стадії вчинення злочину.

Стадії вчинення злочину є видами цілеспрямованої діяльності, етапами реалізації злочинного умислу, досягнення певної мети і тому можуть містити лише у злочинах, вчинених з прямим умислом.

Ступінь реалізації умислу відбивається в різних діях, які характеризують кожну стадію з об'єктивно існуючими між ними достатньо чіткими межами. Чим більшою мірою реалізований умисел, тим більшою мірою здійснюється злочин, тим більшої шкоди може завдати або завдає винний. Так, ступінь реалізації умислу вбивці, який прицільно навів зброю на потерпілого (незакінчений замах на вбивство), значно більший за того, коли він лише придбав зброю для вбивства (готування до злочину).

Стадії вчинення злочину різняться між собою і моментом закінчення злочинного діяння. Воно може бути закінчене винним, але його вчинення може і не здійснитися, а, адже припинитися на попередніх етапах (готуванні або безпосередньому вчиненні злочину).

Кримінально-правове значення мають стадії лише умисного злочину. Необережні вчинки до настання шкідливих наслідків у кримінально-правовому відношенні нейтральні, так як не створюють суспільної небезпеки, стадії їх вчинення не криміналізуються Кримінальним кодексом.

Стадії вчинення умисного злочину мають значення для кваліфікації вчиненого у разі, закінчено або не закінчено злочин, а якщо не закінчено, то на якій стадії було перервано - підготовчих дій або виконання об'єктивної сторони складу. При цьому слід враховувати, що кожна попередня стадія вчинення злочину поглинається наступною і самостійного кваліфікаційного значення не має.

Різні стадії характеризуються різним ступенем суспільної небезпеки. Так, замах на злочин є більш небезпечною стадією, ніж готування до злочину, але менш небезпечною, ніж закінчений злочин. На практиці це означає, що кожна наступна стадія злочину тягне посилення покарання.

Виділення стадій має велике значення як для кваліфікації злочину, так і для правильної індивідуалізації покарання. Характер і ступінь суспільної небезпеки діяння істотно різні залежно від стадії вчинення злочину. Це враховується при конструкції норм Особливої ​​частини КК РФ. Стаття 66 КК РФ передбачає спеціальний порядок призначення покарання за приготування до злочину і за замах на злочин.

Встановлення караності за незакінчений злочин є реалізацією положення про невідворотність покарання, що має велике значення в боротьбі з найбільш небезпечними посяганнями, і в той же час встановлення стадій вчинення злочинів відіграє важливу роль при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Встановлюючи, зокрема, наявність добровільної відмови, при якому кримінальна відповідальність виключається, ми перш за все з'ясовуємо, на якій стадії вчинення злочину добровільна відмова мав місце. Залежно від виду стадії можливий і різний характер дій особи при добровільній відмові. Точне встановлення виду стадії має значення і для диференціації відповідальності співучасників. 1

Оскільки стадії скоєння злочину представляють цілеспрямовану діяльність особи з підготовки та скоєння злочину або, інакше кажучи, різні етапи реалізації злочинного наміру, встановлення стадій можливе лише в умисних злочинах.

Законодавцем встановлено, що як приготування, так і замах можуть бути здійснені тільки навмисно (ст.30 КК).

Більше того, оскільки при приготуванні і замаху особа прагне до завершення злочину, бажає чи настання суспільно небезпечних наслідків, або здійснення всіх дій, що утворюють закінчений злочин, то в даному випадку мова може йти тільки про прямий умисел. Приготування і замах не можуть мати місце при вчиненні необережних злочинів.

Що стосується можливості виділення стадій, повинен бути обмежений також і коло злочинів, які характеризуються прямим умислом.

У правовій літературі поширена думка про те, що приготування і замах неможливі в злочинах з формальним складом, скоєних шляхом бездіяльності, а також у тих злочинах, у яких вже перший акт діяльності являє собою повне виконання складу даного злочину. Ця думка аргументується тим, що це поведінка особи до моменту, поки воно не відхилиться від того дії, яка зобов'язана була зробити, або не здійснить дії, передбаченого в законі як закінчений злочин, є байдужим до кримінально-правовому відношенні. Поки суб'єкт у своєму розпорядженні час для виконання тих дій, які він зобов'язаний виконати або від вчинення яких зобов'язаний утриматися, його поведінка не може бути визнано суспільно небезпечним. Але коли настав час виконання цих дій, то невиконання їх суб'єктом вже утворює склад закінченого злочину.

Вирішення питання про можливість стадій у різних складах нам представляється наступним чином. Стадії можливі майже в усіх умисних злочинах з матеріальним складом.

При перевищенні меж необхідної оборони неможливо також і приготування. При вчиненні злочину при перевищенні меж необхідної оборони умисел особи на вбивство або заподіяння тілесних ушкоджень виникає раптово як реакція на протизаконні дії нападаючого. Для приготування ж характерно виникнення умислу на вчинення злочину ще до початку виконання злочину.

Аналогічним чином питання про неможливість приготування і замаху при вчиненні злочину при перевищенні меж необхідної оборони вирішують і ряд інших авторів. 1

Глава VI КК РФ присвячена поняттю стадій вчинення умисного злочину, регламентування відповідальності за незакінчений злочин. Закон виділяє три етапи злочинної поведінки:

готування до злочину;

замах на злочин;

закінчений злочин.

Дані етапи є предметом розгляду цієї курсової роботи.

Приготування до злочину: поняття, ознаки та види приготування. Відмінність готування до злочину від виявлення умислу

Кримінальний кодекс Російської Федерації визнає злочинними і покараними три стадії вчинення злочину:

1) готування до злочину;

2) замах на злочин, що разом з готуванням до злочину становлять незакінчений злочин;

3) закінчене злочин. Ознаки готування до злочину і замаху на злочин передбачені відповідно у ст.14 і ст.15 КК РФ, а закінчених злочинів - у диспозиціях статей Особливої ​​частини КК РФ. Якщо злочин закінчений, то він поглинає всі стадії його вчинення, вони не мають самостійного значення і не впливають на його кваліфікацію. 1

У чинному кримінальному законодавстві дається розгорнуте поняття готування до злочину. Відповідно до ч.1 ст.30 КК РФ готування до злочину - це підшукання, виготовлення чи пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам 2.

Закон у визначення поняття приготування включає як казуальні (приватні) види підготовчих дій - підшукання, виготовлення знарядь і засобів злочину, змова співучасників, так і саму широку формулювання - інше умисне створення умов для вчинення злочину. Це дозволяє віднести до підготовчі до злочину дій найрізноманітніші види дій умисного створення умов для успішного здійснення злочину.

Наумов А.В. зазначає таку специфічну різновид готування до злочину як напрям злочинця до місця здійснення злочину, при доведеності цілі скоєння злочину. Судова практика у справах про групові згвалтування та крадіжки чужого майна за попередньою змовою зазвичай кваліфікує такі дії як готування до зазначених злочинів.

Так, наприклад, у справі Т. Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду СРСР вказала, що прибуття Т. до місця злочину з метою згвалтування потерпілої спрямоване на забезпечення можливості здійснення цього злочину, і тому ця дія слід розцінювати як приготування до згвалтування. 1

У справі 3. було встановлено, що той, зустрівши С., який працював на текстильній фабриці, запропонував йому підготувати для розкрадання з фабрики мануфактуру. Вони домовилися про день і час зустрічі, а також про місце, де крадена мануфактура буде перекинута ними через паркан. У обумовлений час 3. разом з П. прийшли до фабрики, але 3. у прохідній не пропустили і він повернувся до очікуваних його П. Незабаром з прохідної вийшов С. і повідомив, що викрасти мануфактуру він не зміг. Президія Верховного Суду Російської Федерації у своїй постанові по цій справі вказав, що С. і 3. домовилися про крадіжку, їх подальші дії, зокрема прихід 3. і П. в обумовлене місце до фабрики, спроба 3. пройти на її територію, - говорять про навмисне створення ними умов для вчинення злочину. Виходячи з цього, Президія прийшов до висновку, що виражений в конкретних діях умисел на розкрадання правильно в даному випадку кваліфікований як готування до розкрадання 2.

Про приготування як про стадії вчинення злочину можна говорити лише тоді, коли особа готується до вчинення конкретного злочину, маючи намір надалі довести свій злочинний умисел до кінця, тобто здійснити конкретний злочин. У силу цього не можна розглядати в якості приготування випадки, коли особа передбачає взагалі вчинити будь-який злочин і здійснює підготовчі дії (наприклад, виготовляє ніж або наварює болванку на металевий прут) "про всяк випадок", виходячи з того, що ці предмети "можуть стати в нагоді ", і т.д. У подібних випадках дії особи не представляють собою одного із складових етапів єдиного злочину. Однак деякі із згаданих дій можуть бути суспільно небезпечними і утворювати самостійний злочин (ст. ст.223, 324 КК РФ та ін).

З об'єктивної сторони закон характеризує приготування як підшукання, виготовлення або пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину або інше умисне створення умов для вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від цієї особи обставинам. Кожен з об'єктивних ознак приготування має самостійне значення. Наявність одного об'єктивного ознаки (зрозуміло, за наявності інших необхідних ознак складу злочину) вже достатньо для виконання об'єктивної сторони складу злочину.

Під підшукання засобів чи засобів злочину розуміється придбання особою, які готуються до вчинення злочину, таких матеріальних об'єктів, які він має намір в майбутньому вжити при скоєнні злочину. При цьому способи придбання можуть бути як правомірними (купівля, обмін, тимчасове запозичення), так і протиправними (крадіжка, угон транспортного засобу тощо).

Підшукання співучасників - це різні способи знаходження співучасників і їх вербування, а змова на вчинення злочину передбачає досягнення угоди про скоєння злочину.

Під іншим умисним створенням умов для вчинення злочину слід розуміти найрізноманітніші дії, що створюють можливість для вчинення злочину. До них, крім підшукання та пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину, можна віднести:

1) неудавшееся подстрекательство или пособничество; оно может иметь место, когда одно лицо склоняет другое к совершению кражи, но последнее кражу не совершает (ч.5 ст.34 УК РФ);

2) изучение места и времени предполагаемого совершения преступления (например, субъект изучает распорядок дня и привычки проживающих в том или ином доме или квартире для того, чтобы выбрать наиболее удобную для последующего совершения кражи квартиру; лицо, решившее ограбить инкассатора, узнает, когда тот приходит в магазин за выручкой);

3) действия, с помощью которых виновный выясняет возможность выполнения намеченного им преступления (например, лицо, решившее заняться сбытом наркотиков, выясняет, где можно похитить наркотики);

4) изучение всевозможных препятствий, которые могут встретиться при совершении преступления, и разработка способов их устранения (субъект, решивший совершить кражу из магазина, выясняет, охраняется ли магазин; если охраняется, то каким способом; если магазин охраняется сторожем, то субъект решает тем или иным образом отвлечь внимание сторожа; если магазин оборудован автоматической сигнализацией, то субъект разрабатывает способ приведения ее в непригодность);

5) действия, предпринимаемые для сокрытия намеченного преступления или для обеспечения беспрепятственного пользования результатами этого преступления (подготавливается хранилище для последующего сокрытия вещей, которые лицо намеревается похитить). 1

Круг действий, посредством которых создаются условия для совершения преступлений, обширен и может быть представлен в самых различных формах. Исчерпывающий их перечень дать невозможно.

С субъективной стороны приготовление может быть совершено только умышленно. На это обстоятельство прямо указано в законе, причем умысел возможен только прямой. Совершая подготовительные к преступлению действия, субъект осознает, что своими действиями он создает условия для дальнейшего совершения преступления, желает создания этих условий, предвидит возможные общественно опасные последствия того преступления, которое он желает совершить, и стремится, в конечном счете, к наступлению преступного результата или к завершению преступления.

Малая степень общественной опасности приготовительных действий к преступлению определяется прежде всего значительной отдаленностью их во времени и пространстве от конкретного объекта предполагаемого посягательства. Возможность наступления общественно опасных последствий при приготовлении также представляется довольно неопределенной. Часто умысел субъекта не объективирован настолько, чтобы можно было говорить о наличии серьезной решимости совершить преступление.

Общественная опасность приготовительных к преступлению действий повышается, если они являются необходимыми для совершения преступления. Так, в приготовлении к изготовлению поддельных денег приискание и приспособление орудий преступления являются действиями, без которых вообще невозможно совершение преступления.

Для определения степени общественной опасности приготовительных к преступлению действий имеет значение и характер средств и орудий, которые должны были быть использованы при совершении намеченного преступления. Предполагаемое использование предметов, специально предназначенных для совершения преступления, повышает степень общественной опасности приготовительных к преступлению действий. Такими предметами при приготовлении, например, к совершению кражи, являются фомки, отмычки и др.

И, наконец, в значительной мере на степень общественной опасности при приготовлении влияет близость перехода от приготовительных действий непосредственно к исполнению преступления. Чем ближе стоит субъект к непосредственному исполнению преступления, тем выше степень общественной опасности его приготовительных действий. 1

Приготовление к совершению преступления следует отличать от обнаружения умысла. Обнаружение умысла представляет собой проявление во вне (словесно, письменно или иным путем) намерения совершить конкретное преступление. Здесь еще нет общественно опасных действий. Поэтому обнаружение умысла не признается стадией совершения преступления. Приготовление же характеризуется не только намерением совершить преступление, но и определенными конкретными действиями. Создающими условия для последующего совершения преступления.

Преступное поведение, по своему содержанию отличается от непреступного. Цели, мотивы, принятие решения направлены на совершение общественно опасного деяния. Они формируют вину - умысел либо неосторожность, как психическое отношение к общественно опасному деянию, В умышленных преступлениях появление намерения совершить преступление именуется формированием умысла, замышлением преступления. В действительности формирование умысла (злоумышление), не может быть предметом уголовно-правовых отношений. Общепризнанный принцип уголовного права гласит: "мысли ненаказуемы". Безнаказанность формирования умысла проистекает из международного и конституционного права свободы мыслей и убеждений. По тем же основаниям не имеет уголовно-правового значения обнаружение умысла в словах, письменно. В самом по себе обнаружении умысла не содержится никакой общественной опасности. Часто такое обнаружение даже мешает исполнению задуманного, ибо намерение "злоумышленника" становится достоянием третьих лиц.

Обнаружение умысла нельзя отождествлять с преступлениями типа "призывов", "пропаганды", клеветы, оскорбления и т.п. Каждое из этих преступлений посягает на свой объект - мир и безопасность человечества (ст.354 УК РФ), конституционный строй (ст.280 УК РФ), честь и достоинство личности (ст.129, 130 УК РФ) и т.д.

Хотя истории уголовного права известна ответственность как за формирование умысла, так и за его обнаружение, современное уголовное право, как правило, признаёт формирование и обнаружение умысла ненаказуемыми.

Формирование умысла представляет внутренний психический процесс, оно никак не проявляется вовне и потому само по себе, без последующих действий по реализации такого умысла не представляет собою угрозы для охраняемых уголовным правом общественных отношений , интересов и благ. Кроме того, в настоящее время признается неотъемлемым право индивида на свободу мысли . Поэтому содержание мыслей не должно становиться предметом правовой оценки.

Обнаружение умысла само по себе, не подкреплённое конкретными действиями лица, направленными на реализацию намерения или хотя бы создание условий для такой реализации, также ненаказуемо. В этом случае также ещё не причиняется вреда объектам уголовно-правовой охраны и не создаётся реальной угрозы причинения такого вреда, следовательно, не может идти речи об общественной опасности. Отмечается, что обнаружение умысла часто, напротив, препятствует совершению преступления , ввиду своевременного принятия мер к предотвращению преступления.

Изложенное позволяет сделать ряд заключений:

а) сформирование умысла на совершение преступления находится вне пределов уголовно-правовых отношений;

б) обнаружение умысла не есть стадия совершения преступления;

в) обнаружение умысла нельзя смешивать с угрозой совершения преступления, подстрекательством к совершению преступления или призывами и иными "словесными" преступлениями, предусмотренными в уголовном законе.

Покушение на преступление: понятие и виды

Покушение на преступление (ч.3, ст.30 УК РФ) - умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица причинам.

От приготовления к преступлению покушение отличается тем, что здесь действия (бездействия) не ограничиваются созданием условий для совершения преступления, а уже непосредственно направлены на его осуществление. От оконченного преступления покушение отличается своей незавершенностью, либо отсутствием наступления желаемого для виновного преступного результата.

Объективную сторону покушения, его специфику характеризуют три признака:

а) действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение преступления. При покушении виновный действует (бездействует) всегда умышленно, то есть целенаправленно стремится совершить конкретное преступление. Так, вор проникает в жилище с целью похитить чужое имущество; убийца стреляет в жертву и т.д. По этому признаку покушение отграничивается от приготовления. Неосторожное либо случайное постановление охраняемого законом объекта в опасность покушением на преступление признано быть не может.

б) преступление не завершено, то есть не доведено до конца.

Несмотря на то, что при покушении преступление начинает совершаться, оно не доводится до конца. Это означает, что виновному не удается совершить все задуманные им действия, либо он выполняет задуманное деяние, но последствие по определенным причинам не наступают (например, в момент выноса вещей из квартиры виновного задерживает наряд милиции). При покушении задуманные последствия могут не наступить, либо наступают, но частично, не в полной мере (при поджоге дома сгорает одна четвертая часть постройки).

По рассматриваемому признаку покушение отличается от оконченного преступления. Установление этого отличия будет зависеть от конструкции состава. Применительно к преступлениям с материальным составом данное отличие заключается в ненаступлении преступного последствия, включенного законом в объективную сторону этого преступления. Покушение на преступление с формальным составом заключается в несовершении всех действий, включенных законом в объективную сторону.

в) преступление не завершено по независящим от виновного обстоятельствам. Обстоятельства, в силу которых довести преступление до конца невозможно, могут быть различными: активное сопротивление потерпевшего, отсутствие у виновного необходимых навыков, непригодность подготовленных орудий для завершение преступления и иные обстоятельства. Все эти обстоятельства объединены тем, что они возникают или существуют помимо воли субъекта преступления. По этому признаку отграничивается покушение от добровольного отказа.

Следовательно, каждый из трех названных объективных признаков покушения на преступление выполняет свою служебную роль: характеризует данную стадию и одновременно отграничивает ее от смежных понятий (приготовления, оконченного преступления, добровольного отказа). 1

Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется только прямым умыслом. Субъект сознает, что выполняет конкретные действия, направленные на совершение преступления и достижение преступного последствия, и желает совершить эти действия либо причинить преступное последствие.

Направленность умысла лица и конструкция конкретного состава преступления позволяют отграничить покушение от оконченного преступления. Например, причинение тяжкого вреда здоровью, при наличии умысла на лишение жизни потерпевшего, квалифицируется как покушение на убийство, а не как причинение вреда здоровью определенной тяжести.

В теории и в судебной практике выделяют несколько видов покушений: оконченное, неоконченное, и негодное покушение. Основанием для их выделения выступает степень завершенности действий, выполненных виновным, их близость к моменту окончания преступления.

Оконченным признается покушение, при котором лицо выполнило все, что оно считало необходимым для совершения преступления и причинения преступного последствия. Фактически при оконченном покушении субъект выполняет все действия, предусмотренные объективными признаками конкретного состава преступления, например выстрелил в жертву с целью совершения убийства. Однако по не зависящим от него обстоятельствам преступное последствие не наступает (допущен промах). Оконченное покушение более опасно, чем неоконченное, ибо оно создает большую угрозу причинения вреда объекту посягательства.

Неоконченное покушение характеризуется тем, что лицо не выполнило всех действий, которые оно считало необходимыми для совершения преступления. В данном виде покушения субъект не выполняет всех действий, предусмотренных объективными признаками состава преступления. Субъективно преступление также не завершено. Лицо сознает, что не смогло выполнить всех задуманных действий, способных привести к желаемому результату. Так, при попытке вскрыть хранилище для последующей кражи выясняется, что имеющиеся инструменты не способны решить эту задачу. Попытка взломать запоры оканчивается неудачно.

Деление покушения на оконченное и неоконченное имеет значение для индивидуализации наказания, а также для решения вопроса о добровольном отказе.

В теории уголовного права выделяется еще один вид неоконченного посягательства - негодное покушение. Основанием его существования является ошибка лица. Негодное покушение, в свою очередь, делится на покушение на негодный объект, покушение с негодными средствами и покушение негодным способом.

Покушение на негодный объект связано с действиями лица, которые из-за его фактической ошибки заведомо не способны причинить вред охраняемым отношениям. Ошибка может касаться свойств объекта, предмета, потерпевшего. Так, негодное покушение налицо при выстреле в труп, взломе сейфа, в котором нет денег, и т.п.

Под покушением с негодными средствами понимается использование виновным для совершения преступления таких средств, которые объективно не могут привести к желаемому результату. Так, например, покушение на убийство с использованием отравления лекарства, принятого виновным за яд. Использование при покушении неисправного огнестрельного оружия и т.п.

Покушение негодным способом: виновный применяет методы, путем использования которых совершить преступление невозможно. Например, вместо того, чтобы ввести яд в кровь потерпевшего, насыпает его на кожу, что не причиняет существенного вреда.

Негодное покушение не исключает общественной опасности содеянного и влечет уголовную ответственность. Ошибка лица, степень вредоносности средств, способы их применения учитываются судом при назначении наказания. 1

При назначении наказания за покушение важное значение имеют обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Покушение влечет менее строгое наказание, нежели оконченное преступление. По закону срок и размер наказания за покушение не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей Особенной части за оконченное преступление. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за покушение не назначаются.

Подводя итоги вышесказанному еще раз отметим следующее:

1) покушение на преступление - это исполнение состава умышленного преступления, прерванного по независящим от лица обстоятельствам до наступления общественно опасного последствия;

2) покушение отличается от приготовления стадией, на которой прерывается преступная деятельность: приготовление прерывается до начала исполнения состава преступления, его объективной стороны, покушение в процессе исполнения состава до момента наступления общественно опасных последствий;

3) от оконченного преступления покушение отличается отсутствием общественно опасных последствий;

4) виды покушения - оконченное и неоконченное, годное и негодное (на негодный предмет и с негодными средствами) не имеют значения для квалификации покушения, ибо во всех случаях недоведение преступления до конца происходит по мимо воли субъекта;

5) покушение на любое преступление наказуемо, однако УК РФ устанавливает обязательное снижение наказания за покушение.

Оконченное преступление: понятие и момент окончания преступления в зависимости от конструкции состава

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного действующим Уголовным кодексом (ч.1 ст.29 УК РФ).

При этом значение имеет не столько фактическое наличие в деянии признаков преступления , сколько соответствие представления субъекта о желаемом результате фактическим обстоятельствам дела: реализация им всех задуманных общественно опасных действий и наступление всех общественно опасных последствий 1 .

Даются и более развёрнутые определения оконченного преступления. А.И. Ситникова считает, что под оконченным преступлением следует понимать "деяние, содержащее в себе все элементы и признаки конкретного состава преступления, в котором полностью (до конца) реализован преступный умысел, за исключением усеченных преступлений, которые по воле законодателя считаются оконченными даже в тех случаях, когда умысел реализован частично" 2 . Она же даёт определение неоконченного преступления: это "умышленное деяние, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, а также добровольно оставленное при приготовлении к преступлению и покушении на преступление" 3 .

Момент окончания преступления является различным в зависимости от конструкции состава преступления. Для одних преступлений характерно, что они считаются оконченными лишь при наступлении определенных общественно опасных последствий. Таковы, в частности, преступления, предусмотренные ст. ст.105, 111, 189, 286 УК РФ и др. Ряд составов сконструирован так, что преступления считаются оконченными с момента совершения самого общественно опасного деяния независимо от наступления общественно опасных последствий (ст. ст.126, 130, 163 УК РФ и др.).

Если законодатель включает общественно опасные последствия в качестве обязательного признака объективной стороны, требует их фактического наступления для признания преступления оконченным, то такие составы преступления называются материальными. Составы же преступлений, считающиеся оконченными с момента совершения указанного в законе действия или бездействия, независимо от наступления общественно опасных последствий, называются формальными.

Само по себе разделение составов в зависимости от их конструирования в нормах Особенной части УК на материальные и формальные практически весьма нужно и полностью себя оправдывает, так как способствует правильному определению момента окончания преступления, а следовательно, решению важного вопроса об отграничении оконченного преступления от неоконченного. В формальных составах преступления момент окончания преступления может быть различным. Так, для одних составов необходимо совершение конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного соответствующей нормой. В частности, преступление - получение взятки - считается оконченным с момента получения взятки; для окончания данного преступления не имеет значения, наступили или нет какие-либо вредные последствия опасных действий виновного. Для других формальных составов достаточно факта организационной деятельности, которая еще не реализовалась в конкретное посягательство на охраняемый уголовным законом объект. Так, бандитизм считается оконченным преступлением уже с момента создания вооруженной банды с целью нападения на граждан или организации.

Здесь мы имеем дело с определенной разновидностью формальных составов, которые в правовой литературе иногда называются "усеченными составами".

Преступление с материальным составом считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий . Преступление с формальным составом является оконченным с момента совершения общественно опасных действий (бездействия), описанных в законе. Преступления с усечённым составом считаются оконченными не в момент наступления последствий, а с начала совершения действия , которое создаёт угрозу наступления последствий 1 .

Существует три точки зрения, касающиеся момента окончания преступления. Сторонники первой из них указывают, что в расчёт должно приниматься лишь субъективное представление виновного о совершении всех необходимых для завершения преступления действий. Другие авторы заявляют о том, что оконченность преступления определяется исходя из объективного присутствия в деянии всех установленных законодателем признаков состава преступления . Третьи же говорят о том, что необходимо учитывать как объективное наличие тех признаков, которые предусмотрены законом, так и субъективное представление субъекта о законченности деяния, которое он планировал совершить 2 .

Момент признания преступления оконченным далеко не всегда совпадает с моментом, когда преступление вообще признается совершённым. Если, согласно распространённой в современном уголовном праве позиции, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий, то, например, убийство , совершённое с применением медленно действующего яда, будет признано оконченным преступлением с момента наступления смерти , однако временем совершения преступления будет время, когда виновный дал потерпевшему этот яд.

Оконченное преступление является более опасным по сравнению с приготовлением и покушением в силу того, что здесь уже наступают предусмотренные уголовным законом общественно опасные последствия.

Момент окончания преступления определяется законодателем конструкцией состава преступления, описанием его признаков в конкретной норме Особенной части УК РФ. В преступлениях с материальным составом преступление признается оконченным с момента фактического наступления преступного последствия, указанного в норме закона, либо вытекающего из ее смысла. Например, кража, ст.158 УК РФ, считается оконченной с момента наступления последствия в виде причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. В том случае, если по независящим от виновного причинам последствие не наступает, содеянное в зависимости от ситуации квалифицируется как приготовление либо покушение.

Преступления с формальным составом признаются оконченными с момента выполнения указанных в диспозиции норм уголовного закона, независимо от того, наступили или нет какие-либо материальные последствия. Например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, ст. 207 УК РФ, считается оконченным с момента ложного сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных подобных действиях, независимо от того, наступили в результате материальные последствия или нет.

Разновидностью формального состава является преступление с усеченным составом. Момент окончания усеченного состава перенесен по сравнению с формальным составом на более ранний срок.

Преступление с усеченным составом считается оконченным с момента совершения приготовительных действий либо начала выполнения деяния. Так, бандитизм, ст. 209 УК РФ, признается оконченным с момента создания устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, совершение хотя бы одного нападения не требуется. В данном случае фактически имеет место приготовление к будущим преступлениям в виде создания банды. Однако в силу того, что бандитизм является усеченным преступлением, он признается оконченным уже на данном этапе. 1

Таким образом, различная конструкция составов преступлений в Уголовном кодексе предопределяет и различия в моменте окончания того или иного криминального деяния. В тех случаях, где для оконченного состава преступления требуется фактическое наступление последствия, его отсутствие означает, что речь может идти только о неоконченном преступлении.

Висновок

В заключении хотелось бы проанализировать настоящее исследование и подвести итоги.

Законодатель различает три стадии реализации умысла виновного на совершение преступления:

оконченное преступление;

приготовление к преступлению;

покушение на преступление;

Стадии эти различаются между собой по объективному признаку - моменту прекращения преступной деятельности.

Последние две стадии (приготовление и покушение) составляют так называемое неоконченное преступление; их называют еще предварительной преступной деятельностью. Приготовление и покушение совершают до окончания преступления и для его осуществления.

Ошибочно было бы полагать, что совершение любого умышленного преступления непременно проходят все указанные этапы. Нередко умысел лица реализуется непосредственно в совершении конкретного оконченного преступления, минуя приготовление к преступлению и покушение на него. В тех случаях, когда преступление проходит в своем развитии указанные три (или две) стадии, самостоятельное уголовно-правовое значение приобретает лишь последняя стадия. Каждая предыдущая стадия поглощается последующей.

Не является стадией совершения преступления обнаружение умысла. Последнее представляет собой проявление вовне (словесно, письменно или иным путем) намерения совершить конкретное преступление. Обнаружение умысла - еще не действие, а всего лишь преступное намерение, мысль, хотя и объективированная. Российское же уголовное законодательство преступными и наказуемыми признает не мысли, не намерения и желания, а только общественно опасные поступки человека. Что же касается угрозы совершения общественно опасного деяния, представляющей собой психическое насилие над потерпевшим с целью изменения его поведения в интересах виновного, то ее не следует относить к обнаружению умысла. Это уже оконченное самостоятельное преступление в случаях, когда эта угроза в качестве такового предусмотренная уголовным законом.

Стадии возможны практически во всех умышленных преступлениях с материальным составом.

Приготовление и покушение возможны также в преступлениях, объективная сторона которых состоит в создании опасности причинения вреда. Стадия приготовления (и соответственно стадия покушения) невозможна в составах, где уже сама подготовительная деятельность рассматривается законодателем как оконченное преступление (ст. 208 - 210, 239 УК РФ). Стадия покушения невозможна и в преступлениях с так называемым усеченным составом (ст.277, 295, 317 УК РФ), в то время как стадия приготовления здесь вполне может иметь место.

Как правило, приготовление и покушение невозможны в совершаемых путем бездействия преступлениях с формальным составом, а покушение невозможно также в формальных составах, выполняемых путем действия, в которых уже первый акт деятельности представляет собой оконченное преступления (таков, например, состав разбоя - ст.162 УК РФ).

Уголовная ответственность за неоконченное преступление (приготовление и покушение) наступает по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за конкретное оконченное преступление, со ссылкой на ст.30 УК РФ. При этом надо иметь в виду, что каждая последующая стадия совершения преступления "поглощает" предыдущую. Предшествующие ей стадии лишены самостоятельного квалификационного значения.

В юридической науке существуют и другие точки зрения на стадии совершения умышленного преступления. Критике подвергается сама необходимость выделения стадий совершения преступления и их самостоятельного изучения в уголовно-правовой теории.

Так Г.В. Назаренко указывает, что:

Во многих умышленных преступлениях никаких этапов их совершения выделить нельзя, равно как и во всех неосторожных преступлениях.

Не имеет никакого уголовно-правового значения выделение стадий совершения доведённого до конца преступления.

Не может рассматриваться как стадия преступления оконченное преступление, поскольку оно является уже завершённым.

Вместо стадий совершения преступления он предлагает считать предметом рассмотрения уголовного права виды прерванной преступной деятельности: приготовление к преступлению и покушение на него. 1

Приложение

Задача 1

Во время драки поднятым с земли ржавым куском трубы Рыбаков нанес удар по плечу Семенова, причинив ему легкий вред здоровью. Через некоторое время Семенов умер от столбняка, так как во время удара в рану попали бациллы этой болезни.

Решите вопрос об уголовной ответственности Рыбакова.

Решение:

В данной ситуации налицо случайное причинение смерти, когда лицо не предвидело, не могло и не должно было предвидеть наступление смерти другого человека. (Бюл. ВС РСФСР, 1975, № 3 с.10) Как видно из условия задачи, Рыбаков причинил Семенову легкий вред здоровью. Намеренно калечить или убивать Семенова он не собирался. Прямого или косвенного умысла на убийство не было.

Для привлечения к ответственности за причинение вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, необходимо установление причинной связи между причиненным вредом и наступившей смертью, причем эта связь должна охватываться виной лица, причинившего вред здоровью.

Если потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а смерть оказалась обусловленной случайным загрязнением раны инфекцией, внесенной во время ранения, то причинная связь между повреждением и смертью имеется, однако, такая причинная связь, которую виновный не предвидел и не мог предвидеть. Эта причинная связь случайна, она не охватывалась сознанием виновного и не может быть вменена в вину лицу, причинившему легкий вред здоровью.

В данном случае ответственность за смерть исключается.

Задача 2

Пирогов, шофер большегрузной машины, выехал в рейс в нетрезвом виде. Следуя по шоссе мимо автобусной остановки, Пирогов увидел неожиданно выбежавшую из-за стоящего автобуса женщину и принял экстренные меры торможения, но остановить автомобиль не смог и совершил наезд. От полученных при наезде травм женщина в тот же день скончалась. Инспектор ГИБДД, проводивший осмотр места ДТП, отметил в протоколе, что пирогов управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Это обстоятельство не отрицал Пирогов. В заключении автотехнической экспертизы указывалось, что при проезде автобусной остановки Пирогов установленную скорость не превысил и технической возможности к остановке машин не имел.

Пирогову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, выразившихся в управлении автомашиной в нетрезвом виде и наезде на человека, повлекшем его смерть.

Обосновано ли предъявлено обвинение Пирогову?

Решение:

Обвинение, предъявленное Пирогову не обосновано по следующим основаниям. Как отмечается в заключении автотехнической экспертизы, при проезде автобусной остановки Пирогов не превышал установленную скорость и не имел технической возможности к остановке машины.

Как видно из условий задачи женщина выбежала неожиданно из-за стоящего автобуса, нарушив таким образом п.4.5 Правил дорожного движения, которые устанавливают: "при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств".

То обстоятельство, что Пирогов управлял автомашиной в нетрезвом состоянии не оказало влияния на совершенный им наезд на женщину.

Таким образом, в действиях Пирогова отсутствует состав преступления: налицо отсутствие причинной связи между нарушением правил дорожного движения, выразившимся в управлении автотранспортным средством в нетрезвом состоянии и наездом на человека, повлекшем смерть последнего.

Действия Пирогова должны квалифицироваться по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

Задача 3

Жуков вечером на ходу вскочил в пустой автобус и, угрожая ножом, пытался отнять у водителя сумку с дневной выручкой от продажи билетов. Жуков нанес Водителю Несколько ударов кулаком по голове, но водитель зажал сумку под сиденьем, и Жукову не удалось завладеть сумкой. Водитель остановил автобус возле поста ГИБДД, и нападавший был задержан.

Ознакомьтесь со статьей 162 УК РФ и определите стадию совершения преступления.

Решение:

Статья 162 предусматривает уголовную ответственность за разбой.

Разбой - одна из наиболее опасных насильственных форм хищения чужого имущества, которая посягает одновременно на собственность, а также на жизнь и здоровье потерпевшего.

Посягательство на личность потерпевшего является средством завладения имуществом.

Объективная сторона разбоя выражается в открытом или тайном нападении на потерпевшего (нападение из засады, на спящего и т.д.), совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

По условию задачи Жуков совершил открытое нападение на водителя автобуса, так как вечером на ходу вскочил в пустой автобус и, угрожая ножом, пытался отнять у водителя сумку с дневной выручкой от продажи билетов.

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного действующим Уголовным кодексом (ч.1 ст.29 УК РФ).

Разбой признается оконченным с момента нападения с целью завладения имуществом, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

По условию задачи Жуков напал на водителя, нанес водителю несколько ударов кулаком по голове.

Следовательно, совершенное преступление можно рассматривать как оконченное преступление. В нем содержатся все признаки состава преступления.

Задача 4

Сенцов, Никифоров и Мохов решили заняться нападением на граждан и организации и с этой с целью разработали план по приобретению огнестрельного оружия. Поздно вечером они подошли к постовому милиционеру якобы для того, чтобы узнать интересующий их адрес. Во время разговора Никифоров ударил сзади сотрудника милиции ломиком по голове, а когда тот упал, Сенцов вытащил у него из кабуры пистолет с патронами. В результате кровоизлияния под твердую мозговую оболочку милиционер на месте преступления скончался.

Через два дня Сенцов, Никифоров и Мохов, вооруженный пистолетом, пошли ночью на кражу магазина. Во время взлома замков преступники были задержаны подъехавшим нарядом милиции.

Определите стадии совершения преступления.

Решение:

В действиях Сенцова, Никифорова и Мохова прослеживаются следующие стадии совершения преступления:

1 стадия. Приготовление к преступлению, выразившееся в приискании орудия преступления преступным способом - нападением на милиционера с целью завладения оружия (пистолета с патронами), в результате которого последний скончался.

2 стадия. Покушение на преступление, выразившееся в умышленных действиях - взлом замков при краже. Рассматриваемое преступление не было завершено по независящей от правонарушителей причине - они были задержаны подъехавшим нарядом милиции. Таким образом, данное покушение являемся незаконченным.

Принимая во внимание правило о том, что каждая последующая стадия "поглощает" предыдущую, уголовная ответственность за деяние Сенцова, Никифорова и Мохова наступает по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору со ссылкой на ч.3 ст.30 УК РФ - покушение.

Следует отметить, что нападение на милиционера составляет отдельный состав преступления, как применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, квалифицируемый по ч.2 ст.318. Данное деяние требует дополнительной квалификации, как совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - п. "а" ч.3, ч.4 ст.111 УК РФ.

Таким образом, уголовная ответственность за деяние Сенцова, Никифорова и Мохова должна наступает по совокупности преступлений:

по ч.2 ст.158, ч.3 ст.30 УК РФ как покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору

по ч.2 ст.318, п. "а" ч.3, ч.4 ст.111 УК РФ как применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Задача 5

Дубин и Хорев осуждены за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, по п. "а" ст.158 УК РФ к четырем годам лишения свободы каждый. Они признаны виновными в том, что с целью кражи проникли в одну из комнат дома отдыха и похитили электромузыкальные инструменты на общую сумму 27,5 тысяч рублей. В приговоре суд указал, что он учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наказания то, что Дубин и Хореев ранее не судимы и положительно характеризуются по месту работы. В то же время в качестве отягчающего обстоятельства суд учитывает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Решение:

В соответствии с общими началами назначения наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положения Общей части УК РФ (ч.1 ст.60 УК РФ).

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч.3 ст.60 УК РФ).

Таким образом, установление всех смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу является принципиальным моментом в назначении справедливого и целесообразного наказания.

Обстоятельства, смягчающие наказание предусматриваются ст.61 УК РФ.

Указанные в приговоре суда в качестве смягчающих обстоятельства, что Дубин и Хорев ранее не судимы и положительно характеризуются по месту работы не предусмотрены конкретной нормой статьи 61 УК РФ, однако, ч.3 данной статьи предусмотрено, что при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные ч.1 названной статьи.

Обстоятельства, отягчающие наказание предусматриваются ст.63 УК РФ.

При назначении наказания Дубину и Хореву нарушена норма ч.2 ст.63 УК РФ, которая определяет: если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

В рассматриваемом случае отягчающее обстоятельство, указанное судом в приговоре, предусмотренное п. "в" ч.1 ст.63 УК РФ, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору не может учитываться как отягчающее обстоятельство по рассматриваемому делу, так как данное отягчающее обстоятельство является квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Література

 1. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. М., 1996. (в ред. от 05.01.2006 г) Справочно-информационная система "Кодекс"

 2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / Под общей ред. Проф. Ю.І. Скуратова и Председателя ВС РФ В.М. Лебедєва. - М.: Издательская группа ИНФРА-М-Норма, 2002.

 3. Обзор судебной практики ВС РФ за второй квартал 1996 года (по уголовным делам), утв. постановлением Президиума ВС РФ от 11.09.96 г. // БВС РФ. 1997. N 3. С.10

 4. Курс уголовного права. Загальна частина. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. С.365.

 5. Козлов А.П. Вчення про стадії злочину. СПб., 2002. С.114-125. СПС "Кодекс"

 6. Назаренко Г.В. Кримінальне право. Загальна частина: Курс лекцій. М., 2005. С.117.

 7. Наумов А.В. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. - М.: БЕК, 1996, с.268

 8. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1999, с.65. .

 9. Російське кримінальне право. Загальна частина / За ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. С.221.

 10. Ситникова А.І. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2006. С.108.

 11. Уголовное право России / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2006. С.241-242

 12. Кримінальне право Росії. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. М., 2004. С.132.

1 Уголовное право России: Части Общая и Особенная / Под ред. А.І. Рарога. М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004. С. 125.

2 Российское уголовное право. Загальна частина / За ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. С. 221.

3 Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. С. 114—125. СПС «Кодекс»

1 Назаренко Г. В. Уголовное право. Загальна частина: Курс лекцій. М., 2005. С. 114.

1 Российское уголовное право. Загальна частина / За ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. С. 224.

1 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002.. СПС «Кодекс»

2 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. — М.: Юристъ, 1999, с. 65.

1 Наумов А.В. Російське кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. – М.: БЕК, 1996, с. 268

2 Там же

1 Уголовное право России / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунєєва, А.В. Наумова. М., 2006. С. 241-242.

1 Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2006. С. 103.

1 Курс кримінального права. Загальна частина. Том 1: Вчення про злочин / Под ред. Н.Ф. Кузнецової та І.М. Тяжкова. М., 2002. С. 365.

1 Кримінальне право Росії. Части Общая и Особенная / Под ред. А.І. Рарога. М., 2004. С. 131.

1 Кримінальне право Росії. Части Общая и Особенная / Под ред. А. І. Рарога. М., 2004. С. 133.

2 Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2006. С. 105.

3 Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.: Ось-89, 2006. С. 108.

1 Кримінальне право Росії. Части Общая и Особенная / Под ред. А.І. Рарога. М., 2004. С. 133.

2 Курс уголовного права. Загальна частина. Том 1: Вчення про злочин / Под ред. Н.Ф. Кузнецової та І.М. Тяжкова. М., 2002. С. 365.

1 Кримінальне право Росії. Части Общая и Особенная / Под ред. А. І. Рарога. М., 2004. С. 132.

1 Назаренко Г.В. Кримінальне право. Загальна частина: Курс лекцій. М., 2005. С. 117.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
124.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Перевищення меж необхідної оборони Крайня необхідність Стадії вчинення умисного злочину
Стадії вчинення злочину 4
Стадії вчинення злочину 5
Стадії вчинення злочину 3
Стадії вчинення злочину 2
Стадії вчинення злочину
Стадії вчинення злочину 2 Формування умислу
Стадії вчинення злочину в аспекті кримінально-правових відносин
Стадії вчинення злочину в аспекті кримінально правових відноси
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru