Сплата податку на додану вартість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання 1

За даними господарських операцій визначити склад валових витрат підприємства та валових доходів, суму податку на прибуток до сплати, також визначити податковий кредит та податкове зобов’язання, суму сплати до бюджету ПДВ.

Зміст операцій

Бухгалтерський облік (2.1)

Податковий облік (2.1)


Дебет

Кредит

Сума

Валові

доходи

Валові витрати

Сума

Вхідні данні

Балансова вартість основних засобів на початок року:

Група 4


13800

Група 2, амортизуємих за старими нормами амортизації


6900

Залишок товарів на початок періоду

281


30000
Господарчі операції

1. Перерахована передплата за товари

371

311

18000


+

15000

2. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

644

3000
3. Оприбутковано товар, оплачений в попередньому періоді

281

631

12000
4. Сума ПДВ у складі податкового кредиту

644

631

2400
5. Затрати на транспортування товарів, включені в первісну вартість

281

631

200


+

200

6. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

631

40
7. Сплачені послуги по транспортуванню товарів

631

311

240
8. Реалізовані товари

361

702

54000

+


45000

9. Відбиті податкові зобов’язання по ПДВ

702

641

9000
10. Отримана оплата от покупця

311

361

54000
11. Нарахована з/плата працівникам

92

661

4000


+

4000

12. Зроблені нарахування на фонд оплати праці

92

65

1512


+

1512

13. Нараховані комунальний податок, податок на землю

92

641

300


+

300

14. Отримана безповоротна фінансова допомога

311

718

2000

+


2000

15. Реалізован комп’ютер

361

742

4800

742

641

800

131

104

1200

972

104

2150

+


650

16. Підписаний акт виконаних робіт і сплачена вартість послуг.

93

631

3120


+

3120


641

631

624

631

311

3744
17. Списана собівартість реалізованого товару

902

281

31500
18. Нарахована амортизація у податковому обліку на:- основні засоби групи 4

+

2070

- основні засоби групи 2 амортизуємих по старим нормам

+

431,25

19. Отриманий аванс від покупця

311

361

12000

+


10000

20. Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ

643

641

2000
21.Придбані акції підприємства А

143

371

3000


+

3000

22. Реалізовані акції підприємства А

681

741

4000

+


4000

Приймаємо період – квартал, виходячи з цього:

1. До складу валових доходів відносимо:

а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) – 55 650 в тому числі:

Стр.8 – 45000 грн. (54000 – 9000)

Стр 19 – 10000 грн. (12000 – 2000)

Стр. 15 – 650 грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп’ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350)) (4800 – 800 – 3350)

б) стр.01.4 Декларації з податку на прибуток Прибуток від операцій з цінними паперами (додаток К3) (п.7.6 ст.7) - 1000 грн.

стр.21 – 3000

стр.22 - 4000

в) стр. 01.6 Декларації з податку на прибуток Інші доходи – 2000 грн.

стр. 14 – 2000

Разом валових доходів – 58650 грн.

2. До складу валових витрат відносимо:

а) стр. 04.1 Декларації з податку на прибуток Витрати на придбання товарів (ст.5) - 18320 у тому числі:

стр.1 – 15000 (18000-3000) грн.

стр.5 – 200 грн.

стр.16 – 3120 грн.

б) стр.04.2 Декларації з податку на прибуток Убуток балансової вартості запасів (додаток К1) (згідно п 5.9 ст.5):

30000 (залишок на початок періоду) - (30000 (залишок на початок періоду) + 12000 (стр. 3) + 200 (стр. 5) – 31500 (стр. 17)) = 19300

в) стр.04.3 Декларації з податку на прибуток Витрати на оплату праці (зг. п.5.6. ст.5)

стр.11 – 4000 грн.

г) стр. 04.4 Декларації з податку на прибуток Сума страхового збору (зг. п.5.7.1 ст.5)

стр.12 – 1512 грн

д) стр. 04.6 Декларації з податку на прибуток сума податків, зборів, обов’язкових платежів (зг. п.5.2.5 ст.5), у разі заповнення цієї строки за рік подається додаток Р1

стр. 13. – 300 грн.

Разом валових витрат: 43432 грн

3. стр. 07 Декларації з податку на прибуток Сума амортизаційних відрахувань (зг. п.7.9.4 ст.7) – 2501 грн

Норма амортизації основних засобів групи 4 – 15 %, основних засобів групи 2, що амортизуються за старими нормами 6,25 %.

Нараховану амортизацію 4 групи - 13800 х 0,15 = 2070 грн.

Нараховану амортизацію 2 групи – 6900 х 0,0625 = 431 грн.

4. стр.08 Декларації з податку на прибуток Об’єкт оподаткування (зг. п.3.1 ст.3) по формулі стр.08 = стр.03 – 06 – 07

5. стр.11 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 = 08 – 09 -10

6. стр. 12 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 х 25% = 3179 грн.

Приймаємо, що податкові накладні виписано і отримано згідно законодавства по першиму випадку.

1. Визначаємо суми податкового зобов’язання

Стр.9 – 9000 грн

Стр.15 – 800 грн.

стр.20 – 2000 грн.

Разом податкових зобов’язань 11800 грн.

2. Визначаємо суми податкового кредиту

Стр. 2 – 3000 грн.

Стр.4 - 2400 грн. враховано в складі податкового кредиту минулого періоду

Стр. 6 – 40 грн.

Стр.16 – 624 грн.

Разом податкового кредиту 3664 грн.

3. Сума ПДВ до сплати 11800 – 3664 = 8136 грн.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Завдання
36.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Обчислення та сплата податку на додану вартість замовником
Обчислення та сплата податку на додану вартість підрядними організаціями
Розрахунок податку на додану вартість
Застосування податку на додану вартість у РФ
Розрахунки податку на додану вартість
Облік податку на додану вартість
Сутність податку на додану вартість
Облік розрахунків з податку на додану вартість
Принципи побудови податку на додану вартість
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru