Спеціалізація Північно-Кавказького комплексу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Вступ 3

1. Спеціалізація Північно-Кавказького комплексу 4

2. Населення і трудові ресурси 6

3. Основні галузі промисловості, їх територіальна структура. 7

4. Транспорт та економічні зв'язку 12

Висновок 3 Січень

Список літератури 1 квітня

Введення

Регіональна економіка, грає важливу роль в раціональному використанні ресурсів країни при господарських, особливо ринкових відносинах. Тому майбутні фахівці - економісти повинні бути компетентні в її проблеми.

Північно-Кавказький район, що володіє виключно сприятливими природно-кліматичними умовами для життя і праці людей, склався на потужний індустріально-аграрний комплекс, який займає чільне місце в країні за рядом показників.

У Північно-Кавказький макрорегіон входять Адигея, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарська, Карачаєво-Черкеська, Північна Осетія і Чеченська, Краснодарський і Ставропольський краї, Ростовська область.

  1. Спеціалізація Північно-Кавказького комплексу.

Питома вага Північно-Кавказького макрорегіону в загальній чисельності її населення складає 12%, тобто більше, ніж Волго-В'ятський і Центрально-Чорноземний, разом узяті. До недавнього часу він давав понад 7% промислової продукції Росії. Він є великим виробником палива, металу, продукції машинобудування. Тут, наприклад, зосереджена переважна або значна частина наших виробничих потужностей по магістральних електровозів, парових котлів, ковальсько-пресове обладнання, зернозбиральних комбайнів.

Північний Кавказ здійснює важливі зовнішньоекономічні операції, чому сприяють широкі виходи до моря і потужне портове господарство.

Як і в ряді інших районів, на Північному Кавказі виникли свої екологічні проблеми. Вилучення, наприклад, на господарські потреби з басейну Дону і Кубані великих обсягів води призвело не тільки до значного зневоднення цих річок, а й до зубожіння рибних ресурсів Азовського моря в результаті підвищення його солоності, скорочення площ нерестовищ, а також забруднення.

Таблиця 1. Основні економічні показники Північного Кавказу


У%


У%

Показники

до рівня РФ

Показники

до рівня РФ

Територія

2,1

Грошові доходи на


Населення

12,0

одного жителя

61

Валовий регіональ-


Податкові платежі

4,7

ний продукт

5,6

Розподіл заня-


в тому числі на одну-


тих по секторах еко-


го жителя

47

номіки (до рівня


Основні фонди

8,1

РФ):


Продукція промисло-


державний

96

лінощів

4,4

приватний

112

Продукція сільсько-


змішаний

81

го господарства

13,5

Економічна


Роздрібний товаро-


оцінка землі (па-


оборот

7,0

хотной)

180

Продуктивність


Експорт

2,2

праці в промисловості


Імпорт

5,5

ності

59Інвестиції в основ-
ний капітал

5,9Підвищення рівня Каспію - інша важлива екологічна проблема, яка зачіпає не тільки Дагестан і має міжрегіональний характер. Різко загострює екологічну ситуацію забруднення території і особливо морських узбереж промисловими, побутовими і сільськогосподарськими стоками. Великий розмах взяли руйнівні дії водної та вітрової ерозії, якій потенційно охоплено більше половини орних земель.

Макрорегіон, багатонаціональний за складом, в геополітичному відношенні знаходиться на стику з «великим» мусульманським світом. Після розпаду СРСР тут різко загострилися міжетнічні протиріччя, посилилися сепаратистські відцентрові тенденції. Збройний конфлікт з Чечнею дестабілізував обстановку на всьому Північному Кавказі і вкрай погіршив загальне соціально-економічне становище. Найважливіші показники економіки, за винятком сільського господарства, - найнижчі в країні (табл.1).

2. Населення та трудові ресурси

Темпи зростання населення і трудових ресурсів традиційно підвищені. У порівнянні з довоєнним 1940 р. населення зросло більш ніж в 1,7 рази. Воно зростало завдяки природному приросту (який завжди був вище, ніж у багатьох інших районах) і притоку його ззовні. В результаті народне господарство Північного Кавказу, маючи потужне джерело поповнення трудових ресурсів, ніколи не відчувало і зараз не відчуває нестачі у робочій силі.

Національний склад населення відрізняється винятковою строкатістю. На Північному Кавказі налічується кілька десятків народностей і етнічних груп корінного населення. Серед них за чисельністю виділяються групи осетин, кабардинців, чеченців та інших, які проживають в межах своїх адміністративних утворень.

У цілому район - густозаселених. Середній показник щільності населення тут - 50 осіб на 1 км2, що перевищує середній показник по країні майже в 6 разів.

Північний Кавказ разом з тим не відноситься до районів з підвищеним ступенем урбанізації. Питома вага міського населення нижче среднероссійского на 18 пунктів (73% - Росія і 55% - Північний Кавказ). Однак і в цьому районі нещодавно спостерігалася тенденція зростання міського населення у зв'язку із загальними наростаючими процесами урбанізації.

Самою урбанізованої є Ростовська область, яка вбирає в себе майже 1 / 3 міського населення району. Серед міст області виділяються її адміністративний центр - Ростов-на-Дону (понад 1 млн. жителів), Таганрог (286 тис.), Шахти (223 тис.). Великими містами є Краснодар (692 тис.), Ставрополь (343 тис.), Сочі (334 тис.), Махачкала (332 тис.), Владикавказ (309 тис.).

3. Основні галузі промисловості, їх територіальна структура.

Будучи провідною галуззю економіки Північного Кавказу, промисловість дає не менше 3 / 5 сумарної промислової і сільськогосподарської продукції. В її складній структурі виділяються галузі енергетичного, машинобудівного та споживчого комплексів (табл.2). Значна частина їх продукції надходить до міжрайонного оборот або йде на експорт.

Галузі паливно-енергетичного комплексу району традиційно виконують функції базових виробництв. Порівняно недавно на їх частку припадала майже 1 / 10 всього обсягу продукції російської паливної промисловості та енергетики. Північний Кавказ, забезпечуючи свої потреби в паливі місцевого видобутку, постачав у великій кількості вугілля, нафту, нафтопродукти і природний газ в інші райони. Однак в останнє десятиліття обсяги поставок енергоносіїв помітно зменшилися у зв'язку з різким падінням видобутку газу в Краснодарському і Ставропольському краях, викликаним виснаженням його ресурсів, припиненням видобутку нафти в Чечні з-за військових дій і падінням вуглевидобутку в Східному Донбасі внаслідок зниження рентабельності.

Таблиця 2. Трансформація галузевої структури виробництва промислової продукції в Росії та Північно-Кавказькому макрорегіоні, у% до підсумку.

Галузі промисловості

Росія

Північний Кавказ


Електроенергетика

Паливна

Чорна металургія

Кольорова металургія Хімічна та нафтохімічна Машинобудування і металообробка

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова Будівельних матеріалів (зі скляної та фарфоро-фаянсової)

Легка

Харчова (з борошномельно-круп'яної і комбікормової)

1990

1998

1990

1998


4,3

7,6

5,3

5,7

7,3

31,25,43,8

12,1

15,2

17,0

15,5

7,7

7,6

7,3

18,03,94,2

1,6

15,5

2,7

4,8

1,4

2,5

7,1

27,54,54,7

13,2

28,8

23,8

7,9

2,1

2,2

5,1

13,22,96,9

1,7

31,7

Найстаршою є вугільна промисловість. Вона зосереджена в східному крилі Донбасу - Ростовської області, на шахтах якої (Шахти, Новошахтинськ, Гуково та ін) щорічний обсяг видобутку вугілля коливається в межах 10-12 млн. т (проти 29 млн. т в 1990 р.). Застарілий шахтний фонд частково технічно переозброюється, що підвищить ефективність видобутку антрациту і коксівних марок вугілля.

Господарське значення зберігає нафтова промисловість. Але питома вага Північного Кавказу в загальному видобутку нафти в нас значно знизився, абсолютні масштаби її вилучення в останні роки стабілізувалися приблизно на рівні 3-4 млн. т. на рік (в кінці 1980-х рр.. - 10-11 млн. т). Головними стали нафтовидобувні райони Краснодарського краю, а раніше основний - Грозненський - вийшов з ладу. Видобута нафта, яка відрізняється високою якістю, переробляється на заводах Туапсе і Краснодара (ще недавно - головним чином в Грозному). Основні промисли пов'язані з центрами нафтопереробки трубопроводами.

Не зберегла свої позиції газовидобувна промисловість, на частку якої доводилася ще в середині 70-х років 1 / 5 усього видобутку цього палива в країні. У зв'язку з виснаженням запасів газу видобуток знизився в кілька разів і набула локальне значення (близько 3,5 млрд.м3 в Краснодарському краї, Дагестані та ін.)

Все більшою мірою для виробництва електроенергії реалізується гідроенергетичний потенціал. Діє ряд гідроелектростанцій, споруджених на Тереку, Сулак та інших річках. Після консервації заробила Ростовська АЕС.

Галузі машинобудівного комплексу спеціалізуються на випуску зернозбиральних комбайнів, електровозів, літаків і ін металомісткий профіль машинобудування обумовлений великими потребами самого району в таких машинах і обладнанні і можливостями поставок металу з найближчих заводів Центрального Чорнозем'я, а також Україна. Конкретне розміщення окремих машинобудівних підприємств багато в чому визначалося споживчим чинником.

Ринок зажадав зміни спеціалізації та відомого заводу «Атоммаш» (г.Волгодонск), який перейшов на виготовлення конвертерів для чорної металургії Росії і Казахстану (обладнання для АЕС, як і раніше буде випускати петербурзький Іжорський завод).

Загальноросійське значення має комплекс хімічних виробництв, для розвитку і розміщення яких на Північному Кавказі склалися певні умови. Наявні тут ресурси вуглеводневої сировини (метан, попутний газ нафтовидобутку, продукти нафтопереробки), палива й інші дозволили створити ряд галузей хімічної та нафтохімічної промисловості, що випускають хімічні волокна, азотні добрива, пластичні маси, гумовотехнічні вироби. Відомими центрами хімічної індустрії є Ростов-на-Дону, Невинномиськ і ін Гальмом подальшого зростання нафтохімії виступає дорожнеча енергетичного палива та обмеженість водних ресурсів.

Територіальна структура промисловості визначається специфікою і рівнем розвитку виробництва адміністративних утворень Північного Кавказу. З цієї точки зору в межах району можна виділити 3 зони, що відрізняються один від одного характером промислового виробництва: Нижньо-Донську (Ростовська область) з вугільної, машинобудівної, хімічної та легкої промисловістю; предкавказские (Краонодарскій і Ставропольський краї, Адигея і Карачаєво-Черкеськ) з видобутком нафти і газу, машинобудуванням, хімічної, харчової та іншими галузями; Гірничо-Кавказьку (всі республіки, крім двох зазначених) з нафтовидобутком і переробкою кольорової металургії, харчової та іншими галузями. Найбільшими індустріальними районами є Ростовська область, Краснодарський і Ставропольський краї, на які припадає майже 9 / 10 промислового виробництва Північного Кавказу.

На Північному Кавказі сільське господарство - одне з найбільш розвинених в Росії. Його галузі визначають роль району в територіальному поділі праці. Тут розміщується 12% всіх посівних площ Росії. Маючи вдвічі більше цінні орні землі, ніж у Центрі, Північний Кавказ відрізняється високою врожайністю вирощуваних культур і порівняно низькими затратами праці на їх виробництво. Трудові витрати на вирощування 1 ц зерна (без кукурудзи) тут значно нижче, ніж у сусідніх Поволзькому та Центрально-чорноземному районах. На Північному Кавказі були створені і діють великі спеціалізовані агропромислові об'єднання та комплекси з виробництва різних видів сільськогосподарської продукції.

Землеробство займає провідне положення в сільськогосподарському виробництві. Воно дає більше продукції (за вартістю), ніж тваринництво. У ньому виділяється виробництво зерна (в основному озима пшениця і кукурудза), технічних культур (найважливіші - соняшник і цукровий буряк), фруктів, винограду, чаю. У структурі посівних площ 58% припадає на зернові культури, 14% - на технічні. Вельми помітний питома вага картоплі та овоче-баштанних. Обширні площі кормових культур (24% усіх посівів).

Передові господарства, застосовуючи і впроваджуючи інтенсивні технології вирощування польових культур, збирають на круг по 50 ц і більше пшениці з 1 га.

Північний Кавказ став великим рисопроизводящий районом. Рис обробляють на обводнюють землях низин Кубані, Тереку і Дону. Врожаї стабільно високі.

На Північному Кавказі вирощують тютюн, рицину, ефіро-олійні культури. Повсюдно поширене південне овочівництво і баштанництво. Розвинене виноградарство і промислове садівництво. Район є єдиним у нас постачальником субтропічних культур - чаю, цитрусів, гранатів і ін (Причорномор'я Краснодарського краю).

У дореформені роки велике значення у виробництві землеробської продукції набуло зрошення полів. Зрошуване землеробство розвинене на південно-сході Ставропілля, в Ростовській області і Дагестані, тобто в районах, що зазнають дефіцит вологи. Створено складна інженерна зрошувальна система по використанню вод Кубані, Тереку, Дону та інших річок (Великий Ставропольський канал, Єгорлицька обводнювальних-зрошувальна система, Невінномисський канал, Краснодарська зрошувальна система та ін.) На зрошуваних землях (1 / 10 сільгоспугідь) отримують високі врожаї зернових (рису), коренеплодів і інших культур (1 / 5 продукції рослинництва).

Другий за значенням галуззю сільського господарства є тваринництво, яке спеціалізується на тонкоруннім і напівтонкорунне вівчарстві, молочно-м'ясному і частково м'ясо-молочному скотарстві та свинарстві. Розвинене промислове птахівництво.

Крім галузей виробничої сфери в економіці району велику роль грає курортне господарство, що виконує оздоровчі функції загальноросійського значення. Воно засноване на сприятливих кліматичних умовах району (Чорноморське узбережжя - курорти Сочі тощо) і на використанні цілющих мінеральних джерел гірських і передгірських районів Кавказу (П'ятигорськ, Залізноводська та ін.) Загальна ємність бази тривалого відпочинку та санаторно-курортного лікування складала тут до реформи 400 тис. місць. З курортним господарством пов'язаний розвиток інфраструктури, послуг, вирішення екологічних проблем.

4. Транспорт та економічні зв'язки.

Усі види сучасного транспорту забезпечують широкі економічні зв'язки Північного Кавказу з багатьма районами. Туди поставляються нафтопродукти, вугілля, сільськогосподарська техніка, електровози, труби, зерно, рослинне масло, консерви, цукор-пісок, фрукти, виноград. Основною продукцією ввезення є масові вантажі (сира нафта, лісоматеріали, метал), деякі види машин і устаткування (трактори, прилади і т. п.), вироби легкої промисловості. Транспортний баланс позитивний: вивозиться за вагою більше вантажів, ніж ввозиться.

У 1990-х роках проводилося будівництво залізниць і нафтопроводів в обхід Чеченської Республіки. Здано в експлуатацію лінія Карланюрт - Кизляр, що зв'язує Дагестан через Астрахань з Центральною Росією. Намічено спорудження залізниці від ст. Кочубей (північний Дагестан) до м. Будьонівську (Ставропольський край), що забезпечує вихід на Північно-Кавказьку магістраль. Прокладається магістральний нафтопровід з Казахстану до Новоросійська. Велика увага приділяється розвитку портового господарства, зокрема, реконструкції Новоросійського морського торгового порту.

Висновок.

За рівнем економічного розвитку Північний Кавказ займає останнє місце, маючи всього 47% душового виробництва ВВП від среднероссийского.

Рівень життя населення невисокий, всі галузі соціальної сфери перебувають у занепаді. Важка соціально-економічна обстановка затримує реформування економіки, хоча повинна підштовхувати до прискорення.

За рівнем розвитку ринкової інфраструктури район відноситься до процвітаючих. Тут розміщується майже 1 / 8 російських комерційних банків. Тут гарні умови і для високоприбуткового державного підприємництва.

Головними напрямами і проблемами перспективного розвитку Північного Кавказу є:

- Переважний розвиток галузей споживчого ринку - агропромислового та курортно-рекреаційного комплексів;

- Відновлення, реконструкція і зростання галузей машинобудування та хімічної промисловості російського значення;

- Підйом нафтової і нафтопереробної промисловості та інфраструктури;

- Інтенсивне розгортання особливо ефективного АПК;

- Розширення і зміцнення інфраструктури унікального курортно-рекреаційного комплексу;

- Реконструкція та розвиток транспортного комплексу як «південних воріт» Росії на Захід;

- Зміцнення паливно-енергетичного господарства.

Список літератури

1. Кістанов В.В., Копилов Н.В. Регіональна економіка Росії: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 584 с.

2. Гасанов М. Деякі висновки з економічної ситуації в Дагестані / / Економіст .- 2000 .- № 3.

3. Коков В. Політика стабілізації та економічного зростання (регіональний аспект) [Кабардино-Балкарія] / / Економіст .- 1999. - № 7.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Географія | Реферат
58кб. | скачати


Схожі роботи:
Спеціалізація Північно Кавказького комплексу
Порівняльна характеристика господарського комплексу Центрального і Північно-Кавказького економічних
Розвиток Північно-Кавказького економічного району
Розвиток Північно Кавказького економічного району
Функціональні резерви і стан здоров`я студенток Північно Кавказького регіону
Аварії катастрофи стихійні лиха на території Ростовської області та Північно-Кавказького регіону
Міжнародні відносини Кавказького регіону XVIXVII ст
Спеціалізація виробництва
Міжнародні відносини Кавказького регіону XVI XVII ст
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru