приховати рекламу

Соціальна робота в школі 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава I. Теоретичні основи роботи соціального педагога в школі
1.1 Особливості соціальної роботи в освітній установі
1.2 Сутність роботи соціального педагога в освітній установі
1.3 Функції, методи і форми соціальної роботи в школі
1.4 Установи соціального обслуговування, профілактики та реабілітації сім'ї та дітей
Глава II. Аналіз роботи соціального педагога МОУ "сош № 5" міста Лянтор
2.1 Соціально-виховний напрям роботи соціального педагога школи № 5
2.2 Адаптація та соціалізація дітей з родин мігрантів
2.3 Модель організації соціокультурного простору МОУ "ЛСОШ № 5"
Висновок
Список використаної літератури
Програми

Введення

Соціальна робота в системі освіти - найважливіша складова частина простору соціальної роботи. Соціальна робота в системі освіти як самостійний напрям діяльності тільки починає складатися, активізується процес впровадження соціальних працівників у дану сферу на всіх її рівнях. Освіта виконує дуже важливу функцію - розвиток особистості, включаючи її соціалізацію, а також духовно-моральне і художній розвиток, здійснює підготовку кваліфікованої робочої сили для забезпечення матеріальних і духовних потреб суспільства.
Актуальність теми дослідження позначена тим, що в нашій країні питання соціальної роботи варто ще поки не на належній висоті. У першу чергу проблеми дуже сильно відбиваються на дітях. Дуже важлива соціальна робота в школі. Соціальні працівники все активніше беруть участь у процесі соціалізації і формуванні особистості. У нашій країні в системі освіти працюють і соціальні педагоги, і соціальні працівники, які допомагають дітям і дорослим, долати певні життєві труднощі.
Соціально-економічна нестабільність останніх років призвела до послаблення інтересу педагогів і батьків до всього що відбувається, а головне, до виховання підростаючого покоління. Між тим, проблеми молоді, вимагає пильної уваги. Потім у загальноосвітніх школах з'явився соціальний педагог, на плечі якого лягло багато складних проблем.
Фахівці виділяють два типи шкільних проблем у процесі навчання у школі:
Проблема дітей, традиційно знаходяться в полі уваги та ведення соціальних служб - дітей інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних і неблагополучних сімей.
Проблема неуспішного учня, яка виходить за рамки чисто педагогічної проблеми і стає однією з найбільш гострих і практично не вирішуються соціальних проблем.
Кількість дітей зі шкільними проблемами неухильно зростає. Прийнято виділяти дві основні групи факторів: екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні). До зовнішніх факторів відносяться умови, в яких росте і розвивається дитина, і які відрізняються широким спектром як позитивного, так і негативного плану. Ці умови можуть залежати від соціальної депривації, при якій діти не просто страждають від відсутності контактів, ласки, взаєморозуміння, але й істотно відстають у функціональному та психічному розвитку. Так само до зовнішніх факторів відносяться екологічні умови, недостатня кваліфікація педагогів, відсутність необхідних знань у батьків і т.д. до внутрішніх факторів відносяться відхилення у фізичному розвитку дитини, порушення стану здоров'я. [1]
Соціальна педагогіка як практична діяльність орієнтована в основному на роботу з дітьми та сім'єю. Якщо батьки з яких-небудь причин не в змозі надати дитині допомогу у вирішенні його проблем, це завдання прагне виконати соціальний педагог.
Соціальна робота в школі покликана зосередити увагу в основному на ті недоліки, на які вказують самі вчителі, учні та їх батьки, застосувавши альтернативні концепції до їх усунення.
З вище сказаного можна зробити висновок, що соціальна служба в школі призначена для організації активного співробітництва як шкільної адміністрації, педагогів, учнів та батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур з ними для надання реальної, кваліфікованої, всебічної і своєчасної допомоги дітям і вчителям з захисту їх особистих прав і попередження їх порушення.
Об'єктом даного дослідження є робота соціального педагога в закладах освіти, а предметом - форми, зміст, методи і технології роботи соціального педагога.
Мета дослідження - представити досвід роботи соціального педагога в школі.
Завдання дослідження:
1. розробити критерії та умови підвищення ефективності діяльності шкільного соціального педагога;
2. встановити яким має бути напрямок роботи соціального педагога, які методи будуть застосовуватися;
3. вивчити виховну роботу як один з аспектів діяльності шкільного соціального педагога;
4. дослідити досвід спільної роботи школи і соціальних інститутів суспільства.
У ході дослідження використовувалися такі методи: вивчення шкільної документації, бесіда з соціальним педагогом, розгляд особових справ, присутність на бесіді соціального педагога зі своїми підопічними.
Базою проведення дослідження була МОУ "Середня загальноосвітня школа № 5" міста Лянтор.

Глава I. Теоретичні основи роботи соціального педагога в школі

1.1 Особливості соціальної роботи в освітній установі

Проблема розвитку соціальної педагогіки в Росії дуже актуальна. Офіційно професія "соціальний педагог" з'явилася в нашій країні лише близько десяти років тому.
Соціальний педагог - покликаний об'єднувати зусилля сім'ї, школи, громадськості, для надання допомоги дитині. Соціальна педагогіка як практична діяльність орієнтована в основному на роботу з дітьми та сім'єю. Соціальний працівник в основному надає допомогу людям вже самовизначитися у житті. Його головна мета - поліпшити або відновити здатність людини до соціального функціонування, створити в соціумі умови (соціально-екологічні, психологічні, соціально-медичні) сприяють досягненню цієї мети, розкриттю потенційних можливостей людини.
І соціальний працівник, і соціальний педагог у системі освіти сприяє більш впевненому переходу від методів боротьби з неблагополуччям до методів соціальної превенції.
В даний час введення ставок соціальних педагогів до штатного розпису є необхідна нормативна база. Відповідно до статті 55 закону "Про освіту" ставка соціального педагога - організатора, як і соціального педагога, становить 36 годин педагогічної роботи на тиждень. Відпустка 36 робочих днів або 42 календарних дні (Постанова Уряду РФ від 13 вересня 1994 р. № 1052). Знання законів Російської Федерації про розвиток освіти допомагає соціальному працівнику успішно виконувати свої функції. Так в законі "Про освіту" (1992) і Федеральному законі "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про освіту "(нова редакція закону від 13 січня 1996р) у розділі 2" Право на освіту "(ст.5" Державні гарантії прав громадян Російської Федерації в галузі освіти ") записано:
"... Держава гарантує громадянам загальнодоступність і безкоштовність початкового, загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовного середньої професійної та післявузівської професійної освіти в державних і муніципальних освітніх установах в межах державних освітніх стандартів, якщо утворення даного рівня громадянин здобуває вперше ... "(п.3);
"... З метою реалізації права на освіту громадян, які потребують соціальної допомоги, держава повністю або частково несе витрати на їх утримання в період отримання ними освіти. Категорії громадян, яким надається ця допомога, її форми, розміри і джерела встановлюються федеральним законом." (П.5);
"... Держава сприяє в отриманні освіти громадянами, які виявили видатні здібності, у тому числі шляхом надання їм спеціальних державних стипендій, включаючи стипендії для навчання за кордоном. Критерії та порядок подання таких стипендій встановлюються урядом РФ ..." (п.6).
Необхідна соціальна допомога може бути надана на будь-якому освітньому рівні: при отриманні індивідом основного загальної освіти (1-9 класів); середньої (повної) загальної освіти (10-11 класів); початкової професійної освіти; вищої професійної освіти; при післявузівську продовження професійної освіти . [2]
Федеральний закон "Про вищу і післявузівську освіту" (1996 р) надає соціальному працівнику можливість захищати права громадян, які мають відповідний освітній рівень.
Соціальний працівник повинен бути добре обізнаний в ряді питань:
Він зобов'язаний знати, що є освітнім закладом - це установа, що здійснює освітній процес, тобто реалізує одну або кілька освітніх програм і забезпечує утримання, і виховання учнів вихованців ";
Якими можуть бути форми установ: "освітні установи за своїми організаційно правовими формами можуть бути державними, муніципальними, недержавними (приватними, установами громадських і релігійних організацій (об'єднань))";
На чи всі форми освітніх закладів поширюється дія російського законодавства ("дія законодавства Російської Федерації в області освіти поширюється на всі освітні установи, на території Російської Федерації незалежно від організаційно-правових форм і підпорядкованості").
Ці відомості містяться у згаданому Законі "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про освіту "(ст.12).
Здійснюючи діяльність в умовах освітніх установ будь-якого рівня, будь-якої форми і підпорядкованості, соціальний працівник повинен бути обізнаний:
Хто саме, в силу, яких саме причин, і в якій саме соціальної допомоги потребує (соціальна допомога носить адресний характер);
В якій саме частини право людини виявилося обмеженим.
Відомо, що головна мета соціальної роботи - сприяти нормальній життєдіяльності людини, задоволенню та гармонізації його соціальних потреб, гармонізації потреб людини і суспільства.
У сучасних умовах в роботі різних структур у галузі соціального захисту визначилися основні напрямки соціальної роботи, якою займається і соціальний педагог:
Надання матеріальної допомоги (грошова, патронат, допомоги та пільги, допомога в побуті);
Організація соціального піклування (робота з людьми, підбір співробітників, перевірка, пропаганда кращого досвіду);
Вплив на людину.
Процес впливу на людину - це процес педагогічного і психологічного впливу.
Мета сучасної освіти в Російській Федерації зводиться до створення системи освіти, що задовольняє потреби населення в різноманітних освітніх послугах, з урахуванням нахилів та здібностей, на основі широкого використання місцевих ресурсів, культурних та історичних традицій.
Педагоги розуміють під освітою єдність трьох процесів:
Навчання,
Виховання,
Розвиток,
в спеціально створених умовах з метою передачі і засвоєння соціального досвіду.
У цілому освіта розглядається як головна умова, при якому індивід засвоює соціальну традицію, отримує можливість знайти суб'єктність (відповідальне ставлення до власного життя) і самореалізовуватися в певній діяльності.
Сьогодні освіта, взявши у своїй діяльності, як першорядне, виховання дитини, формування особистості, змінює свій зміст і методи роботи. Серед сфер, де особливо потрібен соціальний педагог, - це школа, і його робота в школі - особливе питання.
В даний час значна частина молоді пов'язує особистий життєвий успіх з матеріальною стороною життя і не готова розглядати його як умова для подальшого духовного розвитку власної особистості.
Умови для успішного розвитку системи освіти:
Сучасна система освіти потребує духовно розвинених компетентних особистостях, бо особистість виховується особистістю, духовність викликається духовністю.
У сучасній ситуації суспільного розвитку людині важливо реалізовуватися в якості творця власної долі і імпровізатора у виборі засобів самопізнання, самоактуалізації, самоздійснення, самодопомоги.
Освіченим сьогодні може вважатися людина: який в змозі сприйняти все, що захоче і що йому здасться за потрібне, не порушуючи при цьому прав інших людей; який знає, як і звідки витягти потрібні йому знання, і яким чином втілити їх в чіткий план дій.
Соціальний працівник покликаний не тільки виконати в освіті місію соціального реабілітолога, а й ініціювати в ньому процес соціальної превенції, збагачуючи навчально-виховні системи освітніх установ новітніми соціальними технологіями.
Діяльність фахівця з соціальної роботи в закладах системи дошкільної освіти залежить:
Від вікових особливостей дітей-дошкільнят;
Від наукових уявлень про необхідні умови, що сприяють благополучному включенню дитини 3-7 років в систему.
Предметом турботи соціального працівника є:
Потреби дошкільнят та можливості їх батьків, особливо в тих випадках, коли поведінка дитини та її навчально-ігрова діяльність створюють проблему для однолітків і вихователів або він терпить матеріальні та соціальні нестатки.
Коли проблема виходить за рамки компетенції освітньої установи, соціальний працівник має право (і повинен) звернутися у відповідні повноважні соціальні інстанції. У період включення дитини в систему дошкільної освіти найчастіше вперше виявляються його відхилення у розвитку - фізичному, емоційному, пізнавальному. У таких випадках соціальний працівник повинен організувати допомогу своєму підопічному, залучаючи відповідних фахівців - медичних працівників, психолога, соціального педагога, міліціонера і т.д., - і таким чином своєчасно усунути симптоми неблагополуччя.
Відповідно до ст.18, розділу 2 згадуваного Закону "Про освіту" батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального та інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому віці ".
Соціально-педагогічна діяльність - це соціальна робота, що включає і педагогічну діяльність. Можна позначити відповідні робочі поля:
Дошкільне виховання (догляд, виховання та навчання в яслах, дитячих садах, групах денного перебування, шкільних підготовчих класах і т.д.);
Роботу з молоддю (виховання, супровід, організація дозвілля, консультації при підготовці домашніх завдань, допомогу підростаючому поколінню в професійній орієнтації, робота з молодіжними клубами і т.д.);
Виховання в дитячих будинках і притулках (виховання, супровід, створення умов, близьких до родинного виховання, розвиток самостійності і т.д.);
Форми, зміст методи навчання дорослих (професійне навчання та освіта, соціальна робота на підприємствах, організація самодопомоги, сімейні консультації і т.д.);
Соціально-педагогічна допомога сім'ї (консультації, допомогу у вирішенні повсякденних проблем, заходи з підтримки сім'ї);
Соціальна робота в школі.
Напрямки діяльності з соціальної роботи у закладах дошкільної освіти переважно носить:
організаційно-профілактичний характер:
виявлення дітей з симптомами соціального неблагополуччя
з'ясування причин неблагополуччя
організація системи адресної соціальної допомоги дітям.
Як і під час роботи в дошкільних установах, соціальний працівник, який здійснює діяльність на наступному освітньому рівні, керується чинним законодавством, прагне задовольнити потреби учнів і при цьому враховує можливості їх сімей. Вчителі не зобов'язані, прагне усувати причини бідності, девіантної чи делінквентної поведінки своїх учнів, так само як і інші симптоми їх соціального неблагополуччя. Соціальний працівник, відвідуючи сім'ї учнів, знаючи становище дитини в школі та класі його потреби і біди, заохочує батьків максимально використовувати освітні можливості школи, наприклад, можливість налагодити міжособистісні відносини в родині за допомогою шкільного психолога, взяти участь у громадській акції, яку організує соціальним педагогом, використовувати можливості додаткової освіти, якщо дитина проявляє особливі здібності до будь-якого виду діяльності; отримати матеріальну допомогу і т.д.
У посадові обов'язки соціального працівника, який здійснює свої функції в умовах масової загальноосвітньої школи, входять також турбота про дітей, остаточно або тимчасово виключених зі школи, надання допомоги і підтримки батькам при переведенні дитини в інший навчальний заклад, система освіти в якому в більшій мірі відповідає його особливостям, зокрема в тих випадках, коли обдарована дитина виховується в сім'ї, що є малозабезпеченої через багатодітності, хвороби батьків, відсутність одного з батьків тощо; захист прав дітей, які є представниками національних меншин, біженцями або переселенцями; виявлення дітей, які незаконно зайняті на роботі в навчальний час, і вирішення питання про їх навчання; підтримка дітей, які здобувають освіту поза школою; припинення випадків жорстокого поводження з дітьми; сприяння дітям (у реалізації їх прав у сфері освіти) та батькам (у використанні соціальних привілеїв, надаються школярам), організація в позаурочний час соціального навчання учнів, тобто навчання ефективним методом вирішення побутових проблем, а також різних масових заходів - благодійних ярмарків, аукціонів, акцій милосердя та ін
У сучасний період можна перерахувати такі організації та установи, де актуально присутність соціального педагога:
в школі, в класі, для роботи з дітьми з неблагополучних сімей;
у школах-інтернатах, дитячих будинках, притулках;
в лісових школах, дитячих санаторіях;
в соціально-освітніх центрах;
у реабілітаційних та корекційних центрах;
в культурних центрах, центрах дозвілля;
в літніх таборах праці та відпочинку.

1.2 Сутність роботи соціального педагога в освітній установі

Зміст роботи соціального педагога відповідно до кваліфікаційної характеристики визначається її педагогічною спрямованістю. Це означає, що вся його професійна діяльність, по суті, являє собою комплекс заходів з виховання, освіти, розвитку і соціальний захист осіб у закладах і по місцю проживання учнів.
Соціальний педагог організовує і проводить консультації з питань прав і обов'язків, наявних пільг та допомог, пропонує можливі варіанти вирішення проблем учасників освітнього процесу, забезпечує соціальну допомогу і підтримку, використовуючи всю сукупність наявних правових можливостей та коштів.
Основні посадові обов'язки соціального педагога складаються з:
Організації виховної роботи в класі;
Направлення на формування загальної культури особистості;
Адаптацію особистості до життя в суспільстві;
Повага до навколишньої природи;
Вивчення психолого-педагогічних особливостей особистості та її мікросередовища, умов життя;
Виявлення інтересів і потреб вихованців;
Розкриття проблем, конфліктних ситуацій;
Вивчення відхилення в поведінці;
Надання своєчасної соціальної допомоги і підтримки навчаються і вихованцям
Виступати посередником між особистістю і освітнім закладом, сім'єю, середовищем, органами влади;
Сприяти реалізації прав і свобод учнів;
Створювати комфортну і безпечну обстановку, забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів;
Створювати умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей учнів у позаурочний час;
Взаємодіяти з вчителями, батьками (особами їх замінюють), фахівцями соціальних служб, сімейних та молодіжних служб зайнятості та інших служб у наданні допомоги учням, дітям, що потребують опіки та піклування, дітям з обмеженими фізичними можливостями, а також потрапили в екстремальні ситуації;
Брати участь у розробці, затвердженні та реалізації освітніх програм установи, нести відповідальність за якість їх виконання в межах своєї компетенції;
Проводити періодичні рейди в сім'ї учнів.
Напрямки роботи соціального педагога:
Робота з дітьми "групи ризику";
Профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;
Профілактика бродяжництва;
Робота з дітьми-сиротами;
Робота з дітьми, які перебувають під опікою;
Робота з неповними сім'ями;
Робота з дітьми, батьки яких алкоголіки;
Робота з дітьми-активістами;
Робота з дітьми-інвалідами і т.д.
Соціальний педагог має справу з такими проблемами:
Алкоголізм.
Наркоманія.
Тютюнопаління.
Соціальна депресія.
Бродяжництво.
Безробіття.
Інвалідність.
Вимушена міграція.
Стихійні лиха.
Душевні потрясіння.
Соціальна дезадаптація.
Шкільний соціальний педагог - в організації своєї роботи приділяє особливу увагу захисту дитини від батьківської жорстокості, егоїзму, вседозволеності.
Соціальний педагог виявляє які потребують соціальної допомоги дітей. Це навчанні діти, які в силу своїх здібностей не можуть засвоїти шкільного курсу. Це діти, які переживають стреси або в колективі однолітків у школі чи сім'ї. Це діти хворі, з тими чи іншими вадами, школярі, які долучилися до наркотиків або алкоголю. Найчастіше вони перебувають на обліку в комісії у справах неповнолітніх. А також це діти обдаровані.
Соціальний педагог стає організатором позаурочного часу школяра, об'єднуючись у своїй виховній роботі з батьками. Він координує роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, сім'ями, з навколишнім соціальним мікросередовищем та громадськістю мікрорайону. Соціальний педагог періодично інформує педагогічний колектив школи про психологічний клімат в класах, про кожного скрутному дитину та про надання їй допомоги. Дітей, виключених зі школи, соціальний педагог допомагає влаштувати в іншу школу.
Виявляючи проблеми і труднощі в сфері сім'ї, спілкування і відносини людей, соціальний педагог диференціює виявлені проблеми та "виводить" на їх вирішення соціальних працівників, фахівців різного профілю та відомчої підпорядкованості.
Соціальний педагог виконує посередницьку функцію у встановленні зв'язків і контактів сім'ї та фахівців - психологів, соціальних працівників, лікарів, юристів, представників органів влади та громадськості. Для цього необхідні налагоджені зв'язки соціального педагога з різними соціальними службами мікрорайону, району, міста, установами та громадськими об'єднаннями, добре знання структур і кола обов'язків адміністративних органів, їх місцезнаходження і телефони. Соціальний педагог оформляє ощадні вклади, вирішує питання щодо використання майна і цінних паперів учнів - сиріт і залишилися без піклування батьків, виступає представником освітнього закладу і того чи іншого учня або співробітника в судових і адміністративних інстанціях, забезпечує екстрену допомогу потрапили у важку ситуацію. При цьому соціальний педагог самостійно визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи вирішення особистих і соціальних проблем, заходи соціального захисту та соціальної допомоги, реалізації прав і свобод громадян.
Соціальний педагог повинен бути посередником, залучаючи медиків і юристів при фізичному і сексуальному насильстві над дітьми. Він повинен знати про кримінальну відповідальність за злочини проти дітей, за доведення до самогубства в результаті жорстокого ставлення до дитини, за побої та мордування, за залишення без допомоги в небезпечному становищі, за видачу заміж до повноліття.
Соціальний педагог повинен знати про охорону материнства і дитинства, про охорону праці дітей та підлітків, про право дитини на пенсію. Він також повинен вміти вирішувати питання усиновлення, знати права прийомних дітей, особливості сімей з прийомними дітьми.
Соціальний педагог стикається з проблемою позбавлення батьківських прав. Це важка крайня міра, до якої вдаються, коли батьки не виконують своїх обов'язків, зловживають ними, шкідливо впливають на розвиток дитини, жорстоко поводяться з ними. У таких випадках дитина визначається в дитячий будинок, на опіку або піклування.
Соціальний педагог повинен знати про кримінальну відповідальність підлітків, неповнолітніх за злочини. Йому варто знати, як ведуться судові розгляди, як здійснюється захист і т.д. Соціальний педагог, який працює в школі, у своїй діяльності повинен керуватися наступною документацією:
1. Тексти адміністративних документів з соціально-педагогічної роботи. Законів і підзаконних актів щодо здійснення прав дитини;
2. Посадова інструкція;
3. Перспективний, календарний план роботи на рік, місяць, тиждень;
4. Циклограма або графік роботи на тиждень, місяць, затверджений керівником установи;
5. Графік тематичних групових консультацій, графік індивідуальних консультацій для окремих груп населення;
6. Проекти або програми з окремих найбільш актуальних напрямів соціально-педагогічної роботи;
7. Документація: з обліку правопорушень, відхилень у розвитку, конфліктів у колективі; з освоєння індивідуальних освітніх маршрутів дітьми, що стоять на внутрішкільному контролі;
8. Документація з питань опіки та піклування, реєстрації за місцем проживання і працевлаштування, захист прав дитини в органах МВС і судових органах;
9. Облік звернень батьків, вчителів, учнів і дозвіл поставлених ними проблем;
10. Дані з вивчення соціального складу сімей, соціального портрета учня, класу, школи, соціальних очікувань батьків, учнів, педагогів, як суб'єктів освітнього процесу;
11. Облік заходів щодо соціального захисту дітей з соціально неблагополучних сімей;
12. Методичні рекомендації для батьків;
13. Методичні рекомендації для класних керівників, вчителів щодо розв'язання проблем соціального життя дитини і зняттю конфліктів у міжособистісних відносинах;
14. Систематизована інформація з міським та районним службам для батьків і дітей про можливі шляхи вирішення їх проблем.
При роботі з клієнтами в обов'язки шкільного соціального педагога входить:
Забезпечення педагогічної спрямованості змісту, форм, методів, використовуваних в ході роботи;
Вивчення медико-психолого-педагогічних умов, що впливають на особистість, її інтереси, потреби;
Організація соціально-педагогічної діяльності в соціумі, різних видів співпраці дітей і дорослих;
Сприяння дітям і дорослим у вирішенні особистих і соціальних проблем, запобігання правопорушень; реабілітація клієнтів;
Представлення та захист інтересів дітей, їх сімей у взаєминах з різними громадськими інстанціями і структурами сприяє в підвищенні соціального статусу сім'ї.
Якщо узагальнити всю діяльність соціального педагога, то вона повинна сприяти створенню обстановки психологічного комфорту і безпеки особистості учнів, забезпечення охорони їх життя і здоров'я, встановлення гуманних, морально здорових відносин у соціальному середовищі. Щоб забезпечить різнобічний розвиток особистості кожної дитини, необхідні зусилля всього суспільства, всіх державних і громадських структур.

1.3 Функції, методи і форми соціальної роботи в школі

В умовах школи застосовуються різні суміжні підходи, що мають межі і зони впливу, в яких виявляються ті чи інші впливу соціальної роботи. При цьому завжди слід враховувати аспекти, де соціальна робота повинна послабити свої позиції на користь інших служб.
Соціальна служба в школі призначена для організації активного співробітництва як шкільної адміністрації, педагогів, учнів та батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур з ними для надання реальної, кваліфікованої, всебічної і своєчасної допомоги дітям і вчителям щодо захисту їх особистих прав і попередження їх порушення . Вона виконує наступні функції:
Виступає поручителем, що забезпечує соціальні гарантії кожному члену шкільного колективу;
Охороняє і захищає особистість, її права, інтереси і праця;
Створює умови для безпечної, комфортної творчого життя учнів;
Надає допомогу і підтримку нужденним учням і вчителям;
Налагоджує взаємовідносини у колективі, перешкоджає фактами психічного насильства над особистістю;
Вивчає громадську думку в шкільному колективі;
Організовує соціально-психологічну та правову консультацію для учнів, педагогів, шкільної адміністрації, батьків;
Вирішує конфліктні ситуації між учнями, учнями та педагогами, учнями та батьками;
Організовує роботу шкільного телефону довіри;
Сприяє здоровому способу життя колективу і кожного її члена. [3]
Основними принципами діяльності соціальної служби є:
Багатофункціональність - виконання комплексу різноманітних заходів з охорони і захисту прав особистості школяра і педагога;
Об'єктивність - облік як можна більшого числа чинників існування і розвитку шкільного колективу й окремої особистості; вироблення неупереджених рекомендацій; врахування вікових особливостей та нахилів кожної особистості, її моральну і моральну позицію;
Комунікативність - організація системи взаємозв'язку з адміністрацією школи, педагогами, учнями, батьками, лікарями, психологами, юристами, місцевими та федеральними властями і т.д. для отримання різноманітної інформації про життя шкільного колективу, його окремих частин і особистостей з метою вільної орієнтації у всіх шкільних справах і процесах, швидкого знаходження коштів кваліфікованої допомоги;
Інтеграція - отримана інформація повинна акумулюватися в замкнуту систему, що забезпечує повне збереження таємниці та анонімність респондентів;
Оперативність - швидке вирішення або профілактика соціальних проблем і протиріч у даному шкільному колективі, в даної особистості;
Автономність - соціальна служба повинна бути незалежною від адміністративних шкіл, органів управління освіти та інших владних структур;
Репрезентативність - представництво у всіх соціальних групах школярів та врахування їх інтересів;
Адаптація - орієнтація на рухливість, відсутність інертності та швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, властивостей особистості і колективу.
Соціально-педагогічний модуль при школі створюється з метою надання допомоги дітям і підліткам, які відчувають труднощі у навчанні з причин наявних недоліків в розвитку інтелекту, емоційно-вольової сфери, неправильної поведінки, невміння налагодити спілкування, нездатності до комунікації.
Його завданнями є:
Раніше виявлення дітей, які відчувають труднощі у навчанні та вихованні, у соціальній та середовищної адаптації та визначення умов для послаблення і подолання наявних у них вад розвитку;
Надання допомоги педагогам загальноосвітніх шкіл у роботі з дітьми, що мають ті чи інші відхилення у розвитку;
Проведення спеціальної роботи з дітьми, спрямованої на корекцію наявних у них недоліків;
Навчання та виховання дітей в умовах, що відповідають їхнім можливостям.
До основних напрямів соціально-педагогічного модуля відносяться:
Соціальна, педагогічна та психологічна діагностика дітей, що навчаються в територіально близьких один одному школах;
Соціально-психологічна підтримка важкого дитини та її сім'ї;
Соціальний контроль за умовами виховання дітей, що мають відхилення у розвитку, у школі та сім'ї;
Соціальна адаптація та психолого-педагогічна реабілітація в сім'ї та школі. [4]
Шкільна психологічна служба. Здійснення інтегративного консультаційного підходу припускає наявність як психологічних, так і соціально-теоретичних і педагогічних знань.
Діяльність педагога-консультанта сконцентрована на проблемах окремого учня. Педагог-консультант досліджує загальні відхилення від норми, порушення в поведінці учня. У його обов'язок входить надання допомоги у конкретному випадку, допомога в навчальному процесі, надання консультацій з окремих навчальних дисциплін.
Професійна орієнтація, професійна підготовка, професійно орієнтовані заняття і практика. До недоліків багатьох шкіл належить той факт, що процес розвитку у школярів інтересу до тієї чи іншої професії, професійна орієнтація в цілому починається надто пізно. Шкільна служба соціальної роботи покликана забезпечити контакти школи з організаціями та установами поза школою, що мають відношення до професійної орієнтації.
Співпраця з батьками, батьківськими комітетами: шкільне самоврядування. Учні школи та їхні батьки складають дві найважливіші групи, що зумовлюють навчальний процес, включаючи кожне заняття, і всі зусилля по "вторинної" соціалізації. У поле діяльності шкільної соціальної роботи входить будь-яка спроба залучити учнів та їх батьків до активного і відповідального участі у житті школи. Нові форми групової роботи з батьками, організація співробітництва самих батьків мають таке ж велике значення, як і самоорганізуються групи школярів, їхня самодіяльність, учнівські газети і т.д. розходження інтересів різних груп сприяє розвитку процесів демократизації в школі.
У світлі нової педагогічної парадигми місія соціального педагога полягає в тому, щоб захищати права і свободи юної людини, створювати відповідні ситуації для усвідомлення ним своїх потреб, інтересів, потреб і ресурсів для їх задоволення.
Необхідно також назвати й такі сфери соціально-педагогічної роботи, які впливають на формування соціальної роботи в школі, хоча і не мають прямих інституційних контактів зі школою. Це допомога сім'ї з боку молодіжних відомств (перш за все це стосується заходів, які доповнюють виховання в сім'ї), робота з молоддю за місцем проживання і виховання в дитячих будинках та притулках.
Форми і методи шкільної соціальної роботи:
групова робота зі школярами поза занять (включаючи допомогу у виконанні шкільних робіт і пропозицій в галузі дозвілля);
пропозиції щодо організації занять (наприклад, ігрові уроки, соціальні досвідчені тренінги в процесі занять і т.д.);
співучасть і творче представлення в соціальному житті школи (поїздки та екскурсії за участю всього класу, свята, відпочинок в заміських таборах);
робота з батьками, представлення інтересів батьків;
професійна підготовка, професійна орієнтація, допомога в зміні професії;
консультування (в області, інтегративні форми консультацій для школярів, батьків і вчителів, консультування навчальних груп, робота з учителями в групах);
робота з організаціями, планування роботи, співробітництво в питаннях шкільної політики);
супервізія;
наукове обгрунтування, супровід і оцінювання.
Соціальний педагог виконує великий обсяг роботи. Його клієнтами є як учні, так і їх батьки, їх сім'я. Але в цілому він виконує наступні функції:
1. Освітньо-виховна, тобто забезпечення цілеспрямованого педагогічного впливу на поведінку і діяльність дітей і дорослих; сприяння всіх соціальних інститутів, закладів фізичної культури і спорту, засоби масової інформації.
2. Діагностична, тобто постановка "соціального діагнозу", для чого проводиться вивчення особистісних особливостей та соціально-побутових умов життя дітей, сім'ї, соціального оточення, виявлення позитивних і негативних впливів і різного роду проблем.
3. Організаторська, тобто організація суспільно-цінної діяльності дітей та дорослих, педагогів та волонтерів у вирішенні завдань соціально-педагогічної допомоги, підтримки виховання та розвитку реалізації планів і програм.
4. Прогностична та експертна, тобто участь у програмуванні, прогнозуванні, проектуванні процесу соціального розвитку конкретного мікросоціуму, у діяльності різних інститутів з соціальної роботи.
5. Організаційно-комунікативна, тобто включення добровільних помічників, населення мікрорайону в соціально-педагогічну роботу. Організація спільної праці і відпочинку, налагодження взаємодії між різними інститутами в їх роботі з дітьми, з сім'ями.
6. Охоронно-захисна, тобто використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості. Сприяння застосуванню заходів державного примусу і реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які допускають прямі або непрямі протиправні дії на підопічних соціального педагога.
7. Посередницька, тобто здійснення зв'язку в інтересах дитини між сім'єю, освітньою установою і найближчим оточенням дитини.
Слід зупинитися на методах роботи шкільного соціального педагога:
1. Метод переконання - педагог може досягти успіху, якщо він досить володіє правовими знаннями, щоб переконати дитину в наслідках його антигромадської поведінки. За допомогою цього методу соціальний педагог може домогтися, щоб вихованець сам почав шукати шлях виходу з ситуації, що склалася.
2. Метод спостереження - дає педагогові найбільше матеріалу для виховної роботи. Педагог спостерігає за спілкуванням дитини, її поведінкою в сім'ї, в школі, на уроці, з однолітками, його працею.
3. Метод бесіди - важливо, щоб соціальний педагог готувався до бесіди. Йому в цьому може допомогти анкетування, складений заздалегідь питальник або результати комісії, яка зробила висновок при вступі дитини до зазначеної установи.
4. Метод соціометрії - при якому, для математичної обробки збираються дані бесід, анкетування, опитування та алгоритмів, оцінки кризового стану дитини.

1.4 Установи соціального обслуговування, профілактики та реабілітації сім'ї та дітей

У нашій країні в 1992 р. уряд приймає постанову "Про першочергові заходи щодо створення державної системи соціальної допомоги сім'ї", яка включає економічну, правову, медичну, психологічну та педагогічну допомогу. Соціальна політика проявилася у виплаті допомоги на дитину, створення закладів соціального обслуговування, які були орієнтовані на сім'ю і дітей. У цих установах надається допомога сім'ї, дітям-сиротам, важким підліткам, організовується сімейний відпочинок.
Найбільш поширеною формою соціальної допомоги сім'ї є центри змішаного типу, де об'єднуються робота різних служб. До таких центрів належить служба реабілітації, що займається людьми, які потрапили у важку життєву ситуацію. У ній надають матеріальну підтримку, допомагають знайти роботу, займаються проблемами усиновлення, опіки, піклування.
У соціальній службі молоді допомагають молодим людям у працевлаштуванні, надають допомогу молодій сім'ї, неповнолітнім злочинцям, що повернулися з ув'язнення, алкоголікам і наркоманам.
У центрах реабілітації дітей-інвалідів - надається психологічна, педагогічна та медична допомога, здійснюється професійна підготовка.
У медико-соціальному центрі надається допомога не тільки дітям, а й членам сім'ї, всім верствам населення. Тут здійснюється патронаж сімей з малолітніми дітьми, проводиться пропаганда здорового способу життя, медична профілактика. Після виявлення нужденних сімей соціально-побутові служби надають їм різну допомогу: їх прикріплюють до магазинів, майстерень і т.д.
Для надання тимчасової допомоги сім'ї, що потрапила в біду, створюються тимчасові притулки. Більш розповсюджені притулки для дітей. Для дорослих створюються соціальні готелі, для підлітків та молоді - будинку по інтернатному принципом, де вони живуть до 18 років, відвідуючи школу; після закінчення, знайшовши роботу, можуть піти з інтернату.
У центрі психолого-педагогічної допомоги сім'ї та дітям допомагають встановити в сім'ї нормальну психологічну обстановку, здійснюють психологічний і педагогічна освіта всіх її членів.
У центрах соціальної реабілітації дітей і підлітків займаються профілактикою їх антигромадської поведінки, організовуючи їх працю і навчання, допомагаючи вийти з кризового стану.
Центри соціальної захисту здійснюють правову і юридичну допомогу неповнолітнім та їх сім'ям. Контролюють кримінальні сім'ї та осіб, які втягують дітей та підлітків у злочину. Допомагають вийшли з ув'язнення.
У дошкільних центрах соціально-педагогічної підтримки займаються навчанням і вихованням дітей за програмою дитячих садів, здійснюють психологічну та педагогічну реабілітацію дітей з відхиленнями у розумовому та фізичному розвитку. У центрах розробляються індивідуальні реабілітаційні програми для кожної дитини. Ведеться психологічний та педагогічний контроль за процесом реабілітації.
На державні, муніципальні, громадські та приватні кошти створюються центри сімейного дозвілля. Там працюють ігрові, тренажерні майданчики, проводяться педагогічні та психологічні консультації. При багатьох службах створено служби "Телефон довіри", служби соціальних педагогів, різні сімейні клуби.
Головним у всіх цих установах є робота соціального педагога з дитиною та родиною.

Глава II. Аналіз роботи соціального педагога МОУ "сош № 5" міста Лянтор

2.1 Соціально-виховний напрям роботи соціального педагога школи № 5

У МОУ "Лянторская середня загальноосвітня школа № 5" в системі ведеться робота з дітьми девіантної поведінки. Основні завдання освітньої установи:
Дати кожній дитині, з урахуванням його психофізичних можливостей, той рівень освіти і виховання, який допоможе йому не загубитися в суспільстві, знайти своє місце в житті, розвинути свої потенційні можливості;
Вчасно побачити прояв проблеми, спрогнозувати можливий розвиток подій і вжити заходів до стабілізації ситуації.
Основний напрямок роботи з такими дітьми - вивчення сім'ї, постійна робота з учнями та їх батьками. Соціальний педагог планує соціально-виховну роботу на весь рік (див. додаток 1).
Соціальний педагог проводить заходи щодо профілактики правопорушень серед підлітків:
Створення в школі банку даних "Зверніть увагу!"
Продовження роботи Ради Профілактики (правопорушення, бездоглядність)
Проведення загальношкільних і класних батьківських зборів з винесенням на порядок денний питання про профілактику правопорушень серед підлітків
Організація зустрічей з працівниками міліції, поліклініки
Робота в школі педагогічного та батьківського патруля
Залучення дітей з групи "ризику" у гурткову діяльність
Проведення рейдів у важкі родини "
Робота "Служби психологічної допомоги"
Скласти та провести ряд позакласних заходів щодо профілактики правопорушень. (ПДР, наркоманія, куріння, алкоголізм)
Організація спільної діяльності школи з інспекцією у справах неповнолітніх, бібліотеками, музеєм, центром дитячої творчості
Проведення МО класних керівників, включивши до порядку денного питання про правопорушення підлітків
Проведення в школі місячника з правового виховання
Участь у районному заході "Безпечне колесо"
Створення в класах школи "куточків безпеки"
Проведення педагогічної ради "Ігри з бесідою".
Лянторская середня загальноосвітня школа № 5 спільно з міським відділом міліції проводить роботу з профілактики і запобігання правопорушень (див. додаток 2).
Соціальний педагог забезпечує соціальний захист особистості у заходах з виховання, освіти та розвитку школярів, що навчаються в освітньому закладі. Його завдання:
Сприяти цивільному становленню дітей, їх духовно-моральному, патріотичному вихованню через активну співпрацю з різними виховують силами.
Проведення заходів, що забезпечують залучення у позаурочну діяльність учнів із соціально незахищених сімей.
Сприяти матеріальної, юридичної, науково-методичної підтримки соціально незахищених сімей.
Сприяти соціальній адаптації учнів до умов навчання у школі, створення психологічного комфорту і безпеки особистості, які навчаються у закладі, в сім'ї, в навколишньому соціальному середовищі (див. додаток 3).
Також соціальний педагог працює з соціально незахищеною категорією дітей:
Коригує дані і складає списки дітей за соціальним статусом: багатодітні сім'ї; неповні сім'ї; сім'ї, з втратою одного з батьків, діти-інваліди, діти, що знаходяться під опікою; неблагополучні сім'ї; "важкі" діти;
Заповнює соціальні паспорти класів;
Вивчає соціально-побутові умови багатодітних сімей. Відвідує їх вдома;
Вивчає соціально-побутові умови дітей, які втратили одного з годувальників. Відвідує їх вдома;
Вивчає соціально-побутові умови життя неблагополучних сімей. Відвідує їх вдома;
Сприяє у наданні матеріальної допомоги малозабезпеченим дітям;
Сприяє в організації літнього оздоровчого відпочинку дітям з багатодітних, малозабезпечених та неблагополучних сімей;
Підтримує тісний зв'язок з органами ОСЗН для уточнення інформації про соціально незахищеної категорії населення.
Соціальний педагог разом з класними керівниками або вихователями використовують індивідуальну профілактичну роботу з учнями та їх батьками. У такій роботі використовуються нормативно-правові документи:
ФЗ № 120 "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх".
Положення Управління освіти про внутрішкільному обліку.
ІПР проводиться з кількома категоріями учнів на підставі ФЗ № 120 та положення про внутрішкільному обліку освітньої установи. Ось основні з них:
Учні, схильні до пропуску уроків;
Учні, які систематично порушували дисципліну, проявляють елементи асоціальної поведінки (лихослів'я, бійки, знущання над іншими дітьми);
Учні, які вчинили злочини та правопорушення;
Учні, які пройшли курс реабілітаційних заходів (перебували на обліку в КДН, як знаходяться у СВП, зняті з виправленням);
Учні, у відношенні яких вирішувалося питання про присвоєння статусу соціально небезпечного становища на засіданні КДН, у присвоєнні статусу було відмовлено.
Заходи, які можна використовувати при складанні плану ІПР з учнями та сім'ями:
Відвідування сім'ї з метою з'ясування причини пропусків уроків учням;
Обстеження житлово-побутових умов проживання неповнолітнього;
Індивідуальна або групова корекційна робота з дитиною, якщо відмова від навчання пов'язані з конфліктами з однолітками, з відхиленнями в поведінці;
Залучення підлітка у позакласні, загальношкільні заходи;
Залучення дитини в гуртки та секції, якщо відмова від навчання пов'язані із взаємовідносинами з антисоціальними елементами;
Закріплення за учнем громадського доручення;
Напрямок батьків до фахівців школи: психолога, соціального педагога, психіатра, медичному працівникові, якщо пропуски уроків пов'язані із соматичною ослабленностью, з відхиленнями в поведінці, з міжособистісними конфліктами;
Проведення циклу бесід з батьками та підлітками, якщо пропуски уроків пов'язані з педагогічною безграммотностью батьків, неналежним вихованням батьків;
Діагностування дітей та їх батьків методом анкетування, з метою отримання достовірної і значущої інформації;
Обговорення підлітка і його батьків на Раді профілактики з метою виходу на комісію у справах неповнолітніх та постановки учня та сім'ї на облік, як знаходяться в соціально небезпечному положенні, якщо проведена ІПР позитивного результату не дала. (Див. додаток 4)
У кінці кожного навчального року соціальний педагог готує звіт по проведеній роботі, де аналізує всі плюси і мінуси своєї роботи.

2.2 Адаптація та соціалізація дітей з родин мігрантів

Основна частка мігрантів, що проживають в місті Лянтор - це громадяни іноземних держав ближнього зарубіжжя, які не є біженцями. У МОУ "ЛСОШ № 5" на 2009-2010 навчальний рік навчається 14 учнів з сімей мігрантів, троє з них слабо володіють російською мовою. Слабке знання дітьми мігрантів російської мови веде до того, що вони погано розуміють або зовсім не розуміють мову вчителя, не засвоюючи з цієї причини не тільки російську мову, але й інші шкільні предмети навчального плану.
Виникає й більш складна проблема - соціальної та психологічної адаптації таких дітей до нової культури, традицій, норм моралі, цінностей і орієнтирів.
Педагогічний колектив МОУ "Лянторская середня загальноосвітня школа № 5":
Надає соціальну, психологічну та іншу допомогу неповнолітнім, їх батькам (законним представникам) у ліквідації важкій життєвій ситуації;
Забезпечує захист прав і законних інтересів неповнолітніх;
Організовує медичний сервіс (учням надається медична допомога, регулярно проводяться профілактичні огляди та імунопрофілактика, вітамінізація);
З метою занурення в мовне середовище організовується додаткове навчання, факультативні та індивідуальні заняття. При складності визначення рівня знань дитини, а також при дуже слабкому рівні володіння ним російською мовою, за погодженням з батьками учня, адміністрація школи пропонує продовжити навчання дитини в класі щаблем нижче);
Сприяє в організації профільного та передпрофільне навчання.
Соціальним педагогом розробляється і реалізується програма соціальної реабілітації неповнолітніх, спрямована на вихід з важкої ситуації.
Для успішної адаптації дітей мігрантів в нових умовах проживання в МОУ "ЛСОШ № 5":
ведеться систематизований облік дітей із сімей мігрантів,
вирішується питання про організацію навчання дітей мігрантів, слабко або зовсім не володіють російською мовою, без шкоди для утворення інших учнів,
соціальної та психологічної службою ведуться заняття, що забезпечують координування особистості в новому колективі, полегшують комунікативний процес;
виховна служба організовує дозвільної діяльності дітей з родин мігрантів (рекомендує відвідування гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами тощо);
класні керівники забезпечують максимальне спілкування такої дитини з усіма членами класного колективу, в міру можливості або необхідності залучають його у позакласну та позашкільну діяльність;
працівники бібліотеки забезпечують дитини з сім'ї мігрантів необхідними підручниками, рекомендують відвідування у вільний від навчання час бібліотеки, допомагають зорієнтуватися у виборі зацікавила або необхідної літератури;
в МОУ організовано безкоштовне гаряче харчування для всіх категорій школярів.

2.3 Модель організації соціокультурного простору МОУ "ЛСОШ № 5"

1. Характеристика соціокультурного середовища школи.
Цілі:
Сприяти організації здорової соціокультурного середовища для становлення соціально активної життєстійка особистості, здатної самостійно і відповідально будувати власне життя.
Обмежити шкідливий вплив несприятливого середовища на учнів.
Завдання:
Профілактика бездоглядності та правопорушень неповнолітніх.
Організація зайнятості дітей у позаурочний час.
Удосконалення роботи по співпраці з соціокультурними організаціями та установами міста.
Соціальний захист прав неповнолітніх та їх сімей.
Створення сприятливих умов для повноцінного життя учнів та їхніх сімей "групи ризику".
Розвиток відомих і пошук нових форм дозвільної діяльності.
Проблеми:
Зниження загального культурного і соціального рівня населення;
Наявність неблагополучного (пияцтво, алкоголізм) населення в мікрорайоні школи;
Низький рівень загальної культури в мікросоціумі школи (сім'ї);
Відсутність у мікрорайоні центрів для організованого дозвілля населення і для заняття підлітків у позаурочний час;
Напрямок роботи:
Організація дозвілля і профорієнтація
Етапи реалізації:
1-й етап - підготовчий:
діагностика інтересів і занять учнів у позаурочний час. Діагностика здійснюється за допомогою методик:
складання соціального портрета учнів "групи ризику" і неблагополучних сімей;
характер проведення вільного часу;
діагностика рівня відвідуваності гуртків;
анкетування на прихильність учнів до шкідливих звичок.
Спостереження за змінами в соціокультурного життя міста.
Робота Ради профілактики безпритульності та правопорушень
Організація батьківського патруля
Відвідування сімей учнів та обстеження житлово-побутових умов проживання
Взаємодія з ИДН, КДН, центром соціальної допомоги, установами культури
2-й етап - практичний
Участь у всіх заходах мікрорайону;
Розширення сфери співпраці з культурними організаціями та установами міста;
Розширення мережі гуртків за інтересами в школі;
Організація роботи з категоріями "групи ризику"
Головною метою навчально-виховної роботи школи є формування всебічно розвиненої, суспільно - активної і соціально повноцінної особистості. Це відноситься до всіх учням, в тому числі і важким. Проте навчально-виховна робота з цими школярами має свою специфіку. Їх виховання тісно пов'язане з перевихованням.
Перевиховання школяра - це така зміна його свідомості та поведінки внаслідок цілеспрямованого педагогічного впливу, при якому відбувається значне посилення позитивних тенденцій морального розвитку особистості, і одночасно, слабшають негативні тенденції. Перевиховання не може протікати успішно, якщо школяр сам не буде прагнути до подолання своїх особистісних недоліків і тих труднощів, з якими він зустрічається в житті. Тому залучення важкого школяра активну роботу по самовиправлення є обов'язковою умовою успіху у перевихованні. У школі є всі умови для розвитку учнів. Працює соціальний педагог, психолог, Рада профілактики безпритульності, Рада школи. Широка мережа гуртків і секцій дозволяє знайти справу до душі кожному. Програма колективних творчих справ дозволяє кожному проявити свої здібності, сприяє розвитку особистості в колективі.
Етапи реалізації:
1-й етап
Діагностика стану соціального середовища мікрорайону та школи.
2-й етап
Моніторинг змін стану соціального середовища мікрорайону та школи.
3-й етап
Корекційна робота з категоріями "групи ризику".
Основні компоненти системи роботи Лянторской середньої школи № 5 з учнями, що мають проблеми в поведінці та розвитку:
Виявлення учнів, схильних до порушення дисципліни, норм моралі та права, які відстають у навчанні у масштабі класу і школи.
Визначення причин відхилення в поведінці і моральному розвитку, а також індивідуальних психологічних особливостей особистості у виявлених школярів.
Складання плану педагогічної корекції особистості і усунення причин її моральної деформації, відхилення в поведінці.
Зміна характеру особистих відносин вихованців з однолітками і дорослими.
Залучення учнів, які мають проблеми в поведінці та розвитку, в різні види позитивної діяльності та забезпечення успіху в ній.
Зміна умов сімейного виховання.
Очікувані результати:
Відсутність бездоглядних дітей в мікрорайоні школи;
Зниження рівня правопорушень серед учнів школи;
Підвищення культурного рівня дітей та молоді;
Забезпечення зайнятості підлітків у позаурочний час, задоволення їх потреб у заняттях за інтересами і самовираженні;
Зниження соціальної напруженості в сім'ях учнів.
У своїй роботі соціальний педагог керується нормативним документом "Положенням про соціальне педагога освітнього закладу", "Конвенція ООН про права дитини", "Конституцією", законом про освіту (див. додаток 5).
Робота соціального педагога дає не відразу позитивні результати. У своїй роботі соціальний педагог стикається з різними труднощами, з різними ситуаціями.

Висновок

Сьогодні назріла необхідність створення нових парадигм виховання, тому особливого значення набуває нова професія - соціальний педагог. У чому основне призначення соціального педагога? Це соціальний захист дитини, надання йому соціальної чи медичної допомоги, вміння організувати його навчання, його реабілітацію та адаптацію.
Однією з головних завдань соціального педагога є вивчення стану дитини, рівень кризи, планування його подолання. Соціальний педагог повинен вміти виявляти які потребують соціальної допомоги дітей і під час надавати йому потрібну допомогу. В основному це діти, які переживають стреси у колективі однолітків, у школі, в сім'ї. Це діти хворі, школярі, які долучилися до наркотиків або алкоголю. А також це діти обдаровані.
Соціальний педагог організовує позанавчальний час школяра. Він організовує різноманітні секції та клуби, шкільні заходи.
Соціальному педагогові доводиться координувати роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, сім'ями, з навколишнім мікросередовищем та громадськістю мікрорайону. Грає головну роль у підготовці і складанні плану соціальної роботи школи.
Дітей виключених зі школи він допомагає влаштувати в іншу школу, допомагає освоїтися в новому колективі. Він контролює отримання всіх соціальних привілеїв багатодітними сім'ями, безкоштовні "шкільні" сніданки, придбання одягу, транспортні витрати.
Соціальний педагог вивчає інтереси не тільки дітей, але проблеми сімейних відносин, взаємовідносин педагогічного складу з батьками та дітьми.
У моїй курсовій роботі є опис практичної діяльності соціального педагога МОУ "Середня загальноосвітня школа № 5", що дозволяє краще уявити собі суть діяльності соціального педагога в школі. У поліпшенні його роботи допомагає гарна взаємозв'язок зі шкільним психологом, класним керівником, заступником директора з виховної роботи.
У роботі соціального працівника також йде величезна допомога, з боку міліції, медичних установ і різних соціальних служб. Більш часті спільні заходи і різноманітні збори, сприяють кращій виховної роботи.
Таким чином, можна сказати, що всі поставлені цілі і завдання в моїй курсовій роботі були виконані.
Розвиток соціальних процесів і кризових ситуацій, характерних для суспільного життя сучасної Росії, супроводжується збільшенням девіацій, не тільки позитивних (політична активність, економічна підприємливість, художня творчість і т.д.), але і негативних (зростання злочинності, наркоманії та алкоголізації населення, підліткової деликвентности і т.д.). У цих умовах об'єктивно підвищується попит на соціальну підтримку, професійну допомогу з боку соціальних служб, засновану на наукових досягненнях, узагальненні позитивного практичного досвіду, на реалізації дієвих державних і громадських програм у соціальній сфері.
Професія соціальний педагог ще мало розвинена, і поки не кожна школа має у себе в штаті таку ставку. Але можна сподівається, що в недалекому майбутньому в кожній школі буде соціальний педагог, і ось тоді почнуть знижуватися дуже багато проблем, які з'являються під час навчального процесу.

Список використаної літератури

1. Фірсов М.В. Теорія соціальної роботи: навчальний посібник для вузів / М.В. Фірсов, Є.Г. Студьонова. - 3-е вид. - М.: Академічний Проект, 2007. - 512 с.
2. Гуслякова В.Г., Холостова Є.І. Основи теорії соціальної роботи. М.: Інститут соціальної роботи, 1997.
3. Березкін Ю.К. Соціально-виховна робота з неповнолітніми за місцем проживання / / російський журнал соціальної роботи. 1997. № 2. С.115-117.
4. Мардахаев Л.В. Соціальна педагогіка. М., 2001.
5. Мудрик А.В. Соціальна педагогіка. М., 1997.
6. Березіна В., Єрмоленко Г. Соціальний педагог в школі / / Виховання школярів. - 1994. - № 2. - С. 205.
7. Довідковий посібник з соціальної роботи. М.: МАУП, 1997.
8. Соціальна робота / / Російський Енциклопедичний словник. 1997. Т.1.
9. Концепція про права дитини - Підручник. - М.: Російське пед. агентство. - 1996. - № 5. - (С.356-366).
10. Лодкіна Т. Соціальний педагог приходить у сім'ю / / Виховання школяра. - 1996. - № 5. - С.35-38.
11. Нікітіна Л. Зміст роботи соціального педагога в освітньому закладі / / Виховання школярів, № 1, - 2001, с.33-36
12. Соціальна педагогіка: курс лекцій / Під загальною ред. М.А. Галагузова. - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2000. - 416с.
13. Теорія і методика соціальної роботи. Уч. посібник. М.: Изд-во "Союз", 1994. - С. 199.
14. Соціальна робота / За заг. ред.В.І. Курбатова. Ростов н / д: Фенікс, 1999; М.: ВЛАДОС, 2000.
15. Гуслякова Л.Г., Григор'єв С.І. Предмет і об'єкт соціальної роботи: постановка проблеми / / Актуальні проблеми соціології, психології та соціальної роботи / Акт. держ. ун-т. Барнаул, 1993. Вип.2. С.94-102.
16. Малих В.М. Соціальна робота і суспільство / / Соціальна робота: теорія, технологія, освіта. МГСУ. 1997. № 2. С.59.
17. Анісімов Л.М. Профілактика пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед молоді. М., 1989.
18. Антонян Ю.М. Попередження злочинності неповнолітніх. М., 1982.
19. Соціальна профілактика правопорушень: поради, рекомендації. М., 1990.
20. Теорія і методологія соціальної роботи / С.І. Григор'єва, Л.Г. Гуслякова, В.А. Єльчанінова і др.М., 1994.
21. Лебедєв О. Коли фортеці палі / / Народна освіта. - 1994. - № 5. - С.26-30.
22. Гуров В.М., Шинкаренко Н. "Відкрита" школа і соціально-педагогічна робота з дітьми. / / Виховання школяра. - 1994. - № 2.
23. Вульфов Б.З. Соціальний педагог у системі суспільного виховання / / Педагогіка. - 1992. - № 5 \ 6. - С.45-49.
24. Василькова Ю.В. Лекції з соціальної педагогіки (на матеріалах вітчизняної освіти) 2-ое вид. Вид-во ГФ "Поліграф. Ресурси". - М., 1998, с.424
25. Нагавкіна Л.С., Крокінская О.К., Косабуцкая С.А. Соціальний педагог: введення в посаду: Зб. матеріалів - СПб.: КАРО, 2000. - 272 с.

Програми

Додаток 1
№ п \ п
Захід
Час проведення
Відповідальні
Примітки
1
Діагностика сімей учнів:
анкетування;
встановлення типу або категорії сім'ї;
складання соціального паспорта сім'ї, школи;
визначення рівня освіти і культури батьків;
з'ясування питання, хто займається вихованням дитини в сім'ї.
Вересень
Класні керівники, соціальний педагог
2
Регулярне відвідування учнів і сімей на дому. Відвідування сім'ї за місцем проживання та виявлення житлово-побутових умов цієї сім'ї
Протягом року за планом
Класні керівники, соціальний педагог
3
Планування класними керівниками індивідуальної роботи, відбиваючи її цілі та етапи в "Індивідуальної карті" дитини девіантної поведінки
Вересень
Класні керівники, соціальний педагог, психолог
4
Соціально-психологічне просвітництво всіх учасників освітнього процесу з питань відхиляється від соціальних норм поведінки
Протягом року
Психолог, соціальний педагог
5
Профілактичні заходи (батьківський лекторій, робота з групами батьків по конкретній проблематики).
Протягом року
Класні керівники, соціальний педагог, психолог
6
Спостереження за поведінкою учнів 1,5,10-х класів
Протягом року
Класні керівники, соціальний педагог, психолог
7
Співбесіда заст. директора з НВР між класними керівниками 5-х і 10-х класів та вчителями початкової школи.
За планом
Заст. директора з НВР, класні керівники, вчителі-предметники
Мета: як можна більш повно ознайомити з особливостями даного контингенту учнів та їх сімей, дати рекомендації в роботі з конкретними сім'ями, звернути увагу на відмінні особливості учнів, на характер сімейного виховання і т.д.
8
Нарада за результатами роботи по спадкоємності.
За планом
Заст. директора з НВР, класні керівники, вчителі-предметники
Розглядаються питання адаптації учнів, психологічна обстановка в колективі, розробляється план подальших дій. Це дає можливість усунути причини, що викликають девіантну поведінку учнів.
9
Цикл лекцій для батьків, що зазнають труднощі у вихованні своїх дітей
Протягом року
Класні керівники, соціальний педагог, психолог, інспектор ОДН
10
Участь в операції "Підліток"
Протягом року за планом
Інспектор ОДН, соціальний педагог, класні керівники, батьківський патруль
11
Спільна робота школи з одн, КДНіЗП
Протягом року за планом
Соціальний педагог, класні керівники
12
Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на різних видах обліку
Протягом року
Соціальний педагог, класні керівники
13
Забезпечення зайнятості в гуртках і секціях, залучення до участі у загальношкільних і міських заходах, до суспільно-корисної праці
Протягом року
Класні керівники
14
Надання допомоги важким підліткам з неблагополучних сімей, взаємну допомогу у виборі професії
Протягом року
Соціальний педагог, класні керівники
15
Проведення тематичних класних годин з профорієнтації
Протягом року
Соціальний педагог, класні керівники
16
Місячник "Правового і толерантного виховання"
Листопад
Класні керівники, заст. директора з ВР, соціальний педагог, інспектор ОДН ГОМ, керівник гуртка "ЗСЖ"
У рамках місячника проведені:
Відкриті класні години (4 в, 11А, 5А, Б, 3А класи), вікторина про тютюн 5а, б класи, анкетування про куріння 8-9 класи, презентації про шкідливі звички 7-11 класи, тематичні класні
("Чи знаєш ти закон", "Закон і підліток", "Толерантність" та ін)
17
Цикл бесід з батьками:
"Поки в будинок не прийшла біда",
"Сучасні аспекти спільної роботи педагогів та батьків з профілактики асоціальних явищ, девіантної поведінки та правопорушень серед дітей та підлітків",
"Психологія девіантної поведінки дітей та підлітків (особливості поведінки, що відхиляється, вікова психологія, основи конфліктології та психології спілкування)",
Проведення циклу профілактичних бесід про відповідальність батьків за виховання дітей,
Пропаганда ЗСЖ в сім'ї, як необхідної умови для успішної соціалізації дітей
Грудень-березні
Соціальний педагог
Робота проведена у формі виступу на батьківських зборах, батьківському всеобуче. Батькам надано просвітницька література, необхідні пам'ятки.
18
Засідання МО класних керівників:
"Рання профілактика сімейного неблагополуччя",
"Організація профілактичної роботи з попередження правопорушень серед підлітків"
"Важкі діти, їх проблеми в школі і вдома"
Грудень-лютий
Соціальний педагог
19
Профілактичні заняття з учнями схильними до правопорушення
Грудень
Соціальний педагог
Індивідуальні бесіди, тренінги
20
Анкета "Причини відхилення від норм поведінки"
Січень
Соціальний педагог
21
Місячник "Сім'я"
Березень
Класні керівники, заст. директора з ВР, соціальний педагог, інспектор ОДН ГОМ
У рамках місячника проведені:
Визначення стилю сімейного виховання, тематичні класні години у всіх класах, конкурс плакатів, анкетування "Сім'я очима дитини", батьківські збори та ін
22
Організація допомоги у працевлаштуванні
Квітень-травень
Соціальний педагог, заст. директора з ВР
Всі бажаючі працевлаштовані в МУЗМ "Нове покоління"
23
Опитування про гадане місце відпочинку учнів.
Квітень-травень
Соціальний педагог, заст. директора з ВР

Додаток 2
План спільної роботи з МОУ "Лянторская середня загальноосвітня школа № 5" з ГОМ р. Лянтор на 2009-2010 навчальний рік.

п / п
Найменування
Терміни виконання
Відповідальні
1.
Скласти списки "важких" учнів стоять на ВШУ і ГДН. Створення в школі банку даних "Зверніть увагу! "
Вересень
Попова О.М.,
Єсипенко Ф.Н.
Кл. керівники
2.
Провести рейд-перевірку в мікрорайоні з метою виявлення неблагополучних сімей та підлітків "групи ризику.
Протягом року
Попова О.М., класні керівники,
Кошелева Л.А.
3.
Провести місячник "Правовий" за планом.
Листопад,
Грудень
Єсипенко Ф.Н.
Попова О.М.
4.
Організувати роботу Ради профілактики спільно з ГДН.
1 раз на місяць
Емелева Л.Г.
Єсипенко Ф.Н.
5.
Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів особливої ​​категорії: гуртки, секції, заняття за інтересами, факультативи
Протягом року
Єсипенко Ф.Н.
Махнач Л.М.
Попова О.М.
6.
Здійснювати постійний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями, які є на ВШУ й на обліку в одн, КДН.
Протягом року
Єсипенко Ф.Н.
Махнач Л. Н
Попова О.М.
7.
Організувати проведення занять з класними керівниками, з метою надання методичної допомоги в роботі з "важкими" учнями.
Протягом року
Єсипенко Ф.Н.
Попова О.М.
Дубровіна Ю.Ю.
8.
Робота "Служби психологічної допомоги".
Протягом року
Дубровіна Ю.Ю.
Попова О.М.
9.
Систематично оновлювати інформацію на стенді "Підліток і закон".
Протягом року
Дегтяренко Л.В., Попова О.М.
10.
Організувати роботу лекторію для учнів "Ми і закон".
Протягом року
Єсипенко Ф.Н.
11.
Класним керівникам спланувати проведення тематичних класних годин на правову тематику.
Протягом року
Кл. керівники
12.
Провести нараду при директорі:
"Робота школи з профілактики правопорушень серед учнів".
"Роль соціального педагога та психолога в організації роботи з неблагополучними сім'ями".
Нарада при завуча: "Робота класних керівників з батьками" важких "учнів".
Батьківські збори: "Поки в будинок не прийшла біда".
Семінар для батьків "ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї"
Засідання МО класних керівників:
"Соціальна робота з сім'єю"
Засідання загальношкільного батьківського комітету: "Основні напрямки роботи школи з профілактики правопорушень і злочинів". "Типологія конфлікту і прийоми його дозволу"
Круглий стіл "Чому в благополучних сім'ях ростуть неблагополучні діти"
Січень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Єсипенко Ф.Н.
Попова О.М.
Дубровіна Ю.Ю.
Емелева Л.Г.
Єсипенко Ф.Н.
Керівники МО
Керівники МО
13.
Організувати батьківський патруль у мікрорайоні
Протягом року
Кл. керівники, члени батьківського комітету
14.
Брати участь у спільних рейдах з ГОМ, КДН і ЗП
Протягом року
Єсипенко Ф. Н
Попова О.М.
15.
День інспектора
Вівторок кожного місяця
Кошелева Л.А.

Додаток 3
План роботи соціального педагога по МОУ "Лянторская середня загальноосвітня школа № 5" на 2009-2010 навчальний рік
Місяць
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Напрямок діяльності
Профілактичне
- З дітьми
Обстеження умов життя проживання учнів з неблагополучних сімей, ОДН, інваліди Організація обліку, виявлення учнів, схильних до правопорушень, складання індивідуальних карт.
Декада "Правових знань"
Профілактичні заняття з учнями схильними до правопорушення
Декада "Правових знань"
З батьками
Проведення рейдів у неблагополучні сім'ї, встановлення відповідності побутових умов санітарно-гігієнічним вимогам. Вивчення матеріального становища сімей, відносин між батьками і дітьми. Проведення циклу профілактичних бесід відповідальності батьків за виховання дітей.
з учителями
Патронаж учнів, що потребують захисту. Засідання МО класних керівників "Рання профілактика сімейного неблагополуччя".
Просвітницький
- З дітьми
Декада "Правових знань"
Місячник "Сім'я"
Декада "Правових знань"
- З батьками
Проведення циклу профілактичних бесід про відповідальність батьків за виховання дітей.
Пропаганда ЗСЖ в сім'ї, як необхідної умови для успішної соціалізації дітей.
Березень - семінар для батьків шестикласників
- З вчителями
МО класних керівників "Соціальна робота з сім'єю"
Нарада при заст. директора з ОР "Ознайомлення з нормативно-правовою базою в роботі з дітьми інвалідами"
МО класних керівників "організація профілактичної роботи з попередження правопорушень серед підлітків"
МО класних керуй-телей "Важкі діти, їх проблеми в школі і вдома"
Практичний семінар "Особлива дитина" (робота з інвалідами)
Діагностичне
- З дітьми
Встановлення взаємовідносин у знову сформованих класних колективах. Соціометрія
Обстеження умов життя проживання опікуваних
Діагностика емоційного стану дитини в сім'ї.
Діагностика вихованості учнів.
Діагностика пізнавальних інтересів і потреб, виявлення мотивів навчання
Діагностика толерантності
Діагностика шкідливих звичок.
Обстеження умов життя проживання учнів, які перебувають на ВШУ
Обстеження умов життя проживання опікуваних
- З батьками
Заповнення соціального паспорта сім'ї
Визначення стилю сімейного виховання
Діагностика сімейного виховання
- З вчителями
Заповнення соціального паспорта сім'ї
Діагностика визначення стилю спілкування.
Анкета "Причини відхилення від норм поведінки"
Спільне відвідування сімей, що знаходяться в соціально-небезпечному
положенні.
Корекційно-розвиваюче
- З дітьми
Робота з корекції соціального статусу.
Корекція навчальної та комунік-катівнях мотивації учнів
Декада "Правових знань"
Анкета "Що я люблю? Що я не люблю"
Новорічний ранок для дітей пільгових категорій
Анкета "Ранжування"
Корекція особистісної сфери учнів за результатами діагностик
Місячник "Сім'я"
- З батьками
"Типологія конфліктів і проблеми його дозволу"
"Проблема насильства в сім'ї"
- З вчителями
Соціально-педагогічна та психолого-педагогічний супровід дітей, які перебувають на різних видах обліку.
Консультаційний
- З дітьми
Консультації за результатами діагностичної роботи
- З батьками
Індивідуальні консультації за підсумками діагностики. Індивідуальні консультації (на вимогу)
- З вчителями
Індивідуальні консультації (на вимогу), зі складання характеристик та педагогічних уявлень.
Методичне
Коригування річного плану роботи.
Вивчення особових справ новоприбулих учнів.
Складання соціальної картки класу.
Визначення дітей групи ризику.
Складання соціального паспорта школи.
Організація зайнятості дітей пільгової категорії, які перебувають на обліку в гуртках та секціях.
Робота над проектом
"Група ризику" (проект розрахований на 3 роки)
Звіт про роботу за перше півріччя
Організація літнього праці та відпочинку школярів.
Аналіз роботи за рік, планування роботи на 2007-2008 уч. рік
Контроль за успішністю та відвідуванням занять учнів. Участь у шкільних, міських, районних семінарах. Участь у спільних рейдах ВВС м. Лянтор, КДНіЗП. Ведення документації. Робота з періодичними виданнями, монографіями, банком діагностичних та корекційних програм

Додаток 4
План роботи Ради профілактики на 2009/2010 навчальний рік
№ п \ п
Заходи
Форма проведення
Термін
Відповідальний
Затвердження плану роботи на 2009/2010 навчальний рік.
Вересень
Директор школи
Затвердження планів ІПР з учнями, які є на ВШУ на перше півріччя.
Вересень
Директор школи, заст. дир. по ВР,
соціальний педагог
Операція "Підліток".
Обмін досвідом
Травень - вересень
Соціальний педагог, класні керівники
Шкільна, сімейна та соціальна адаптація учнів.
Метод. рекомендації
Вересень
Педагог-психолог
Соціальний педагог
Про стан злочинності серед неповнолітніх школи
Інформація
Жовтень
Соціальний педагог, інспектор ОДН
Мета і форми педагогічної підтримки учня.
Виступ
Листопад
Соціальний педагог
Участь педагогів у засіданнях Ради профілактики
в міру необхідності
Соціальний педагог
Проміжний моніторинг ІПР з учнями, які є на ВШУ за I півріччя. Звіти класних керівників 1-8 класів.
Відстеження результатів роботи
Листопад
Соціальний педагог
Обстеження з / б умов проживання неповнолітніх перебувають на ВШУ, на обліку в КДН, ОДН ГОМ.
Рейд по сім'ях учнів
За графіком
(2 рази на рік)
Соціальний педагог, кл. керівники
Методика проведення бесіди, як однієї з основних форм роботи з учнями та їх батьками.
Метод.
рекомендації
Грудень
Соціальний педагог
Затвердження планів ІПР з учнями, які є на ВШУ на друге півріччя.
Січень
Директор школи, заст. дир. по ВР,
соціальний педагог
Рання профілактика соціально-небезпечного становища і соціального сирітства.
Виступ
Січень
Соціальний педагог
Про стан злочинності серед неповнолітніх школи за 2009 рік.
Інформація
Січень
Соціальний педагог інспектор ОДН
Рання профілактика вживання ПАР серед учнів.
Психічне здоров'я дітей та проблеми зловживання ПАР в дитячій підліткової популяції.
Метод.
рекомендації
Лютий
Соц. педагог, медичний працівник, психолог
Проміжний моніторинг ІПР з учнями за II півріччя.
Відстеження результатів роботи
Березень
Соціальний педагог
Організація праці і зайнятості дітей у літній час
Виступ
Квітень
Соціальний педагог
Соціальний педагог
Реалізація планів ІПР з учнями за перше і друге півріччя. Підсумки роботи Ради профілактики.
Звіт
Травень
Директор школи, заст. дир. по ВР,
соціальний педагог

Додаток 5
Додаток до Наказу Комітету з освіти
Положення про соціальне педагога освітнього закладу
1. Загальні положення
Соціальний педагог - співробітник освітнього закладу, який створює умови для соціального та професійного саморозвитку учнів (вихованців), організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, з урахуванням історичних і культурних традицій міста.
Основним завданням соціального педагога освітнього закладу є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв'язків і партнерських відносин між сім'єю і освітнім закладом.
Обов'язки соціального педагога освітнього закладу може виконувати працівник, кваліфікація якого підтверджується дипломом про професійний педагогічній освіті, сертифікатом соціального педагога.
Соціальний педагог взаємодіє з керівником освітнього закладу, учителем, педагогом-психологом, валеологом, педагогом-організатором, вихователем, які навчаються (вихованцями) та їх батьками (особами, які їх замінюють).
Для досягнення своїх професійних цілей він встановлює контакт з представниками державних органів управління, громадських об'єднань, з усіма організаціями, в яких необхідно представляти інтереси вихованців та випускників до 16 років, бере участь у роботі педагогічної ради освітньої установи, здійснює контакт з місцевими органами влади і муніципальними службами щодо соціального захисту сім'ї та дитинства.
Прийом і звільнення соціального педагога проводиться в порядку, встановленому КЗпП. (Кодекс законів про працю)
Керівництво діяльністю соціального педагога здійснюється керівником освітньої установи.
Атестація соціального педагога проводиться атестаційною комісією в установленому законом порядку.
Діяльність соціального педагога здійснюється відповідно до цього Положення та Статутом установи.
2. Зміст роботи соціального педагога освітнього закладу
Зміст роботи соціального педагога визначається потребами освітньої установи з вирішення соціальних проблем учнів (вихованців).
Основні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми в освітній установі включає в себе:
облік усіх дітей шкільного віку, що проживають в мікрорайоні даного освітнього закладу, вивчення їх соціального становища та умов життя;
контроль за рухом учнів;
попередження відсіву учнів з освітньої установи;
вивчення соціальних проблем учнів (вихованців), умов їх виникнення і вирішення їх з урахуванням можливостей освітнього закладу;
облік педагогічно і соціально неблагополучних сімей;
здійснення заходів щодо соціального захисту дітей з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, дітей, які залишилися без піклування батьків;
створення умов для безпеки особистості учнів (вихованців), охорони їх життя і здоров'я, надання допомоги потрапили в екстремальні і кризові ситуації;
здійснення заходів з працевлаштування учнів (вихованців) та взаємодію із фахівцями служб зайнятості району та міста;
об'єднання зусиль різних державних установ, соціальних служб, громадських організацій і приватних осіб щодо надання необхідної допомоги соціально незахищеним навчаються (вихованцям) та їх родинам.
3. Права та обов'язки соціального педагога
У своїй професійній діяльності соціальний педагог зобов'язаний:
3.1 Керуватися Законом "Про освіту", Конвенцією про права дитини, нормативними актами, цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку своєї установи.
3.2 Вести облік усіх дітей шкільного віку та рух учнів.
3.3 Спільно з адміністрацією виділяти пріоритетні напрями соціально-педагогічної роботи та формулювати конкретні завдання роботи з дітьми та підлітками, дорослим контингентом у відповідності до змісту роботи соціального педагога.
3.4 Перешкоджати прийняттю рішень, які б права вихованців.
3.5 Розглядати питання і приймати рішення строго в межах своєї компетенції.
3.6. Постійно підвищувати свою кваліфікацію, володіти новітньої правовою інформацією, захищати інтереси дітей і підлітків в освітньому закладі, в сім'ї, представляти і захищати інтереси школярів в органах законодавчої та виконавчої влади.
3.7. Планувати і вести реєстрацію виконаної роботи. З дотриманням термінів і форм звітності доповідати про результати своєї роботи.
Соціальний педагог має право:
3.8. Вимагати від керівника освітньої установи створення умов, необхідних для успішного виконання професійних обов'язків.
3.9. Мати доступ до документів освітнього закладу в частині справ, що стосуються учнів.
3.10. Збирати інформацію, пов'язану з вивченням інтересів дітей і підлітків.
3.11 Проводити соціологічні опитування, діагностичні обстеження умов життя дітей.
3.12. Робити офіційні запити в державні та громадські організації з приводу створення умов і вирішення особистих проблем неповнолітніх.
4. Організаційні питання діяльності соціального педагога
Соціальний педагог є рівноправним членом педагогічного колективу. Він бере участь у роботі педагогічних рад і методичних об'єднань.
Соціальному педагогу виділяється окреме приміщення. Він забезпечується канцелярськими товарами, сейфами для зберігання особистих справ, оргтехнікою та засобами на транспортні витрати.
З огляду на специфічний характер соціально-педагогічної діяльності, режим роботи соціального педагога повинен бути варіативним, гнучким.
Графік роботи соціального педагога затверджується керівником освітньої установи. При складанні графіка враховується час, витрачений поза установи освіти на виконання своїх службових обов'язків.


[1] Фірсов М.В. Теорія соціальної роботи: навчальний посібник для вузів / М. В. Фірсов, Є. Г. Студьонова. - 3-е вид. - М.: Академічний Проект, 2007.-512 с.
[2] Нікітіна Л. Зміст роботи соціального педагога в освітньому закладі / / Виховання школярів, № 1, - 2001, С33-36.
[3] Довідковий посібник з соціальної роботи М.: МАУП, 1997.
[4] Гуслякова В.Г., Холостова Є.І. Основи теорії соціальної роботи. М.: Інститут соціальної роботи, 1997.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
287.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціальна робота в школі
Сирітство як соціальна робота Соціальна робота з безробітними
Соціальна політика та соціальна робота місце і роль соціальної політики в теорії соціальної роботи
Методична робота в школі
Виховна робота в школі
Соціальна робота
Соціальна політика в спеціальній корекційної школі-інтернаті
Соціальна робота з сім`єю
Соціальна робота з військовослужбовцями
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru