Складання транспортно-фінансового плану автотранспортного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ

Завдання

Введення

1. План перевезень

2. Планування техніко-економічних показників і визначення необхідної кількості рухомого складу

2.1 Вибір типу і розрахунок спискового кількості рухомого складу

2.2 Розрахунок техніко-економічних показників

2.3 Розрахунок продуктивної програми з експлуатації

3. Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

3.1 Методика розрахунку виробничої програми по ТО і ТР

3.2. Розрахунок чисельності ремонтних та допоміжних робочих

3.3 Розрахунок витрат на запасні частини і ремонтні матеріали

4. План матеріально-технічного забезпечення

5. Амортизаційні відрахування по рухомому складу

6. Розрахунок вартості основних виробничих фондів підприємства, вартості і показників використання оборотних коштів

7. План по праці та заробітної плати

7.1 Визначення чисельності персоналу АТП

7.2 Визначення планового фонду заробітної плати

8. Розрахунок загальногосподарських витрат

9. Калькуляція собівартості перевезень

10. Виручка і прибуток від перевезення вантажів

10.1 Визначення виручки АТП

10.2 Розрахунок виручки з урахуванням ПДВ

10.3 Розрахунок балансового прибутку

10.4 Податки АТП-

10.5 Розрахунок залишкового прибутку

10.6 Розрахунок залишкового прибутку

10.7 Розрахунок єдиного фонду оплати праці (ЕФОТ)

11. Аналіз фінансово-господарської діяльності АТП

11.1 Оцінка рентабельності

11.2 Оцінка ділової активності

11.3 Оцінка економічної ефективності проекту

12.Сводная таблиця техніко-економічних показників проекту

Висновок

Література

ЗАВДАННЯ

Варіант 244.

Найменування вантажу - камінь природний.

Марка рухомого складу - КамАЗ - 55111.

Спосіб навантаження - екскаватор.

Спосіб розвантаження - самоскидом.

Дорожнє покриття - цементобетонне.

Умови руху - велике місто.

Час у наряді - 12 ч.

Обсяг перевезень - 614000 т.

Середня відстань перевезень - 8 км.

Коефіцієнт використання пробігу - 0,54.

ВСТУП

Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства, розвивається як невід'ємна частина єдиної транспортної системи. У сучасних умовах подальший розвиток економіки немислимо без добре налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості і надійності багато в чому залежать трудовий ритм підприємств промисловості, будівництва і сільського господарства. Він забезпечує поряд з іншими видами транспорту раціональне виробництво та обіг продукції промисловості і сільського господарства, задовольняє потреби населення у перевезеннях.

Виробниче значення транспорту визначається об'єктивною потребою переміщення вантажу від місця виробництва до місця споживання.

На транспортному підприємстві виробничим процесом є переміщення вантажів і людей - транспортний процес.

Головним завданням транспорту є своєчасне, якісне та повне задоволення потреб народного господарства і населення в перевезеннях.

Ефективність організації транспортного процесу і управління ним, а в кінцевому рахунку і подальший розвиток автомобільного транспорту в значній мірі визначається підготовкою висококваліфікованих інженерів, що володіють науковою теорією. Теорія транспортного процесу розглядає властиві йому закономірності та методи оптимізації. На базі цієї теорії будується організація перевезень і здійснюється управління ними.

У той же час слід відзначити, що сучасний стан автомобільного транспорту країни не дозволяє в достатній мірі виконувати стоять перед ним завдання. Багато в чому це пов'язано з неузгодженістю економічних інтересів галузі і обслуговується нею клієнтури, неповним відповідністю типажу та структури парку насущним потребам перевезень, слабо розвинутою виробничою базою автотранспортних підприємств та іншими вадами.

Ці проблеми можуть бути вирішені тільки при переході автомобільного транспорту до ринкової економіки, що дозволить оновити транспортні послуги та підвищити їх якість.

1. ПЛАН ПЕРЕВЕЗЕНЬ

У сучасних умовах господарювання підприємство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на транспортні послуги та продукцію. Основу планів складають договори зі споживачами. Тарифи і ціни на транспортні послуги та продукцію підприємством встановлюються на основі договору.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюються на основі плану перевезень, який служить базою для розрахунку парку рухомого складу, матеріально-технічних засобів, основних техніко-експлуатаційних показників роботи автомобілів, чисельності працівників і т.п.

План перевезень будують за видами вантажів. Це дозволяє ефективно розподіляти загальний обсяг перевезень за окремими типами і моделями автомобілів. Різноманіття вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом робить необхідної їх угруповання. Перелік вантажів, об'єднаних за певними ознаками, називається номенклатурою, в тому числі, навалочні, сільськогосподарські, будівельні (довгоміри, ліс, метал, цегла та інші) і наливні.

Вихідними даними для складання плану перевезень вантажів служать договори підприємств та організацій-вантажовідправників. У них вказується види вантажів, пункти їх відправлення та призначення, обсяг перевезень і вантажообіг.

На основі вихідних даних визначають клас вантажу з урахуванням виду вантажу, а також категорію умов експлуатації з урахуванням типу дорожнього покриття, рельєфу місцевості та умов руху.

План перевезень розробляється у формі табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Вид вантажу

Клас вантажу

Характеристика умов експлуатації

Категорія умов експлуатації

Спосіб вантаженняТип дорожнього покриття

Рельєф місцевості

Умови рухуКамінь природн

1

Цементобетон

Слабохолмистої

Велике місто

III

Екскаватор

Вид вантажу

Спосіб розвантаження

Обсяг перевезень Q т, т

Середня відстань перевезень L ср, км

Вантажообіг Р ткм, ткм

Марка автомобіля, причепа, напівпричепа

Камінь природн

Самоскидом

614000

8

4912000

КамАЗ - 5511

2. ПЛАНУВАННЯ техніко-економічних показників та визначення потреби КІЛЬКОСТІ РУХОМОГО СКЛАДУ

2.1 Вибір типу і розрахунок спискового кількості рухомого складу

При складанні трансфинплана для проектованого підприємства необхідний вибір типу та розрахунок спискового кількості рухомого складу.

При виборі типу рухомого складу, марки і модифікації автомобіля необхідно враховувати характер і структуру перевезень, вид вантажу та упаковки, відстань перевезень, а також дорожні умови. Порівняльна оцінка варіантів може бути проведена шляхом оцінки економічної ефективності експлуатації порівнюваних типів рухомого складу.

Кількість рухомого складу, необхідне для перевезення кожного з видів вантажу, визначається з урахуванням перевезень Q T, тис. т. по кожному виду вантажу і головою вироблення автомобіля W гт, тис.т:

А ср.сп = Q т / W гт

Коефіцієнт використання вантажопідйомності g - характеризує ступінь використання номінальної вантажопідйомності одиниці рухомого складу і визначається фізичними властивостями вантажів, розділених на чотири класи.

Технічна швидкість V т, км / год вимірюється кількістю кілометрів, прохідних автомобілем у середньому за годину руху. Вона визначається умовами, в яких працює автомобіль (тип покриття, ширина проїзної частини, частота перетинань, інтенсивність руху і пр.

Вантажопідйомність q залежить від особливості конструкції рухомого складу, є постоянноой величену для даного типу і моделі.

Отримані величини зводимо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Марка авто-мобіля

Вантажно-підйом-ність, q, т

Лінійна норма витрати палива, на 100 км, л

Модель і розмір шин

Примі-няемого паливо

Витрата мотор. олії, л/100 л палива

Витрата трансмісійного масла, л/100 л палива

КамАЗ -5511

13

34

320-508Р

Дизельне

2,8

0,4

2.2 Розрахунок техніко-економічних показників

Коригування нормативної періодичності ТО - 1, ТО - 2

L ск ТО-1 = L н ТО-1 * k 1 * k 3

L ск ТО-2 = L н ТО-2 * k 1 * k 3

Де L ск ТО-1, L ск ТО-2 - скоригована періодичність ТО-1, ТО-2, з урахуванням категорій умов експлуатації та кліматичного району, км;

L н ТО-1, L н ТО-2 - нормативна періодичність обслуговування, км з урахуванням категорії умов експлуатації та кліматичного району.

Кліматичний район визначається адміністративної територією, на якій здійснюються перевезення вантажів (помірний).

L ск ТО-1 = L н ТО-1 * k 1 * k 3 = 2000 * 0,8 * 1,0 = 1600 км

L ск ТО-2 = L н ТО-2 * k 1 * k 3 = 10000 * 0,8 * 1,0 = 8000 км

Коригування ресурсного пробігу:

L РСК = L рн * k 1 * k 2 * k 3

Де L РСК, L рн - скоригований, нормативний ресурсний пробіг, відповідно, км;

k 1, k 2, k 3 - коефіцієнти коригувальні ресурс, з урахуванням категорій умов експлуатації, модифікації рухомого складу та кліматичного району (k 1 = 0.8, k 2 = 0.85, k 3 = 1.0).

L РСК = L рн * k 1 * k 2 * k 3 = 300000 * 0,8 * 0,85 * 1,0 = 204000 км

У подальших розрахунках L ск ТО-1, L ск ТО-2, L РСК необхідно скорегувати між собою і зі средніесуточним пробігом

L ТО-1 = L сс * n 1

L ТО-2 = L ТО-1 * n 2

L р = L ТО-2 * n 3

Де L ТО-1, L ТО-2, L р - прийняті для подальших розрахунків пробіг до ТО-1, ТО-2 і ресурс, відповідно, км;

n 1 - число робочих днів між черговим ТО-1;

(N 2 - 1) - число ТО - 1 між черговим ТО-2;

n 2 / n 1 = 60/12 = 5, отже число ТО - 1 між черговим ТО - 2 одно 5

(N 3 - 1) - число ТО - 2 за ресурсний пробіг.

n 3 / n 2 = 1534/60 = 25,57, отже за ресурсний пробіг відбудеться 26 ТО - 2.

L ТО-1 = L сс * n 1 = 133 * 12 = 1596 км,

L ТО-2 = L ТО-1 * n 2 = 1596 * 5 = 7980 км,

L р = L ТО-2 * n 3 = 7980 * 26 = 207480 км.

Час простою під навантаженням і розвантаженням за одну їздку t п-р, ч залежить від способу виробництва вантажно-розвантажувальних робіт, виду вантажу і визначається нормою часу вантаження і вивантаження 1 т, Нт, хв, вантажопідйомністю автомобіля (автоцистерни) q і значенням коефіцієнта використання вантажопідйомності g (тому що клас вантажу 1, то = 1,0). Для автомобіля-самоскида маємо

ч

Час однієї їздки t е, ч, складається з часу руху з вантажем і без вантажу t дв і часу простою в пунктах навантаження і розвантаження t п-р:

t е = t дв + t п-р = L ег / (b * V т) + t п-р = 8 / (0,54 * 24) + 0,74 = 1,36 год

Середня довжина їздки L ег збігається за величиною із середньою відстанню перевезення вантажу L ср при перевезення одного виду вантажу автомобілями однакової вантажопідйомності.

Середньодобове число поїздок з грузок n ег

n ег = Т н / t е = Т н * b * V т / (L ег + t п-р * b * V т) = 12 * 0,54 * 24 / (8 +0,74 * 0,54 * 24) = 8,8 9

Час перебування автомобіля у наряді Т н залежить від добового режиму роботи клієнта і його віддаленості від АТП, тобто від часу ранкового та вечірнього нульових пробігів.

Середньодобовий пробіг автомобіля L сс, км,

L сс = n ег * L ег / b = Т н * V т * L ег / (L ег + t п-р * b * V т)

L сс = 9 * 8 / 0, 54 = 133 км

Добова продуктивність автомобіля Q Тсутому, т,

Q Тсутому = n ег * q * g,

Q Тсутому = 9 * 13 * 1,0 = 117 т

Число днів експлуатації за цикл Д ЕЦ визначається з урахуванням циклового пробігу L ц, рівного ресурсному пробігу L р, і середньодобового пробігу L cc:

Д ЕЦ = L ц / L cc = L р / L cc = 207480/133 = 1560 днів

Тривалість простою в ТО і ТР за цикл:

Д тоитр = Дн тоитр * k 2 * L ц / 1000,

де Дн тоитр - норматив простою в ТО і ТР, дней/1000 км, дорівнює 0,52,

k 2 - коефіцієнт коригувальний простий в ТЕ і ТР з урахуванням модифікації рухомого складу, дорiвнює 1,1

Д тоитр = 0,52 * 1,1 * 207480 / 1000 = 118,68 = 119 днів

Загальна тривалість циклу

Д ц = Д ЕЦ + Д тоитр + ОКР,

де - ОКР - дні простою в капітальному ремонті, дн.

Для всіх типів рухомого складу, які крім автобусів, капітальний ремонт не передбачається. З огляду на це, загальна тривалість циклу для вантажного АТП складе:

Д ц = Д ЕЦ + Д тоитр = 1560 + 119 = 1679 днів

Коефіцієнт технічної готовності:

a т = Д ЕЦ / Д ц = 1560/1679 = 0,93

Коефіцієнт неробочих днів:

a н = (Д к - Д рг) / Д к = (365 - 305) / 365 = 0,16

де Д к = 365 дн - число календарних днів у році, Д рг - число днів роботи в році.

Коефіцієнт випуску

a в = a т (1 - a н) = 0,93 (1 - 0,16) = 0.78

Річна продуктивність Q тгод, т,

Q тгод = Q Тсутому * Д к a в = 117 * 365 * 0.78 = 33310 т

Потрібне кількість спискового рухомого складу

А сп = Q т / Q тгод = 614000 / 33310 = 18,4 = 19 автомобілів

де Q т - обсяг перевезень вантажів, т.

2.3 Розрахунок продуктивної програми з експлуатації

Продуктивна програма з експлуатації розробляється у вигляді табл. 2.2

Таблиця 2.2

Продуктивна програма з експлуатації

п / п

Показники

Марки автомобілів

У цілому по АТП

1

2

3

4

1

Середньооблікова кількість автомобілів, А сп, од.

А сп

А сп АТП = 19

2

Вантажопідйомність, т:
одного автомобіля, q

q

q ср АТП = (S q i * А сп i) / (S А сп i)

q ср АТП = 13


всіх автомобілів, q заг

q заг i = q i * А спi

q заг АТП = S q i * А спi

q заг АТП = 13 * 19 = 247

3

Коефіцієнт випуску на лінію, a в

a в

a у i = (S А спi * a в i) / / (S А спi)

a у i = 19 * 0,78 / 19 = 0,78

4

Середня технічна швидкість, V т, км / год

V т

V ТСР АТП = L заг АТП / АЧ дв АТП

V T = 24

5

Час у наряді, Т н, ч

Т н

Т НСР АТП = АЧ н АТП / АТ е. АТП

T Н = 12

6

Час вантажно-розвантажувальних робіт за одну поїздку, t п-р, ч

t п-р

t п-р АТП =

АЧ п-р АТП / z ст АТП

t п-р = 0,74

7

Коефіцієнт статистичного використання вантажопідйомності, g

g

g ср АТП = Q т АТП / / (S z ст АТП * q i)

g = 1

8

Коефіцієнт використання пробігу, b

b

b ср = L г АТП / / L заг АТП

b = 0,54

9

Середня відстань перевезення, L ср, км

L ср

L ср АТП = Р ткм АТП / / Q т АТП

L ср = 8

10

Середньодобовий пробіг автомобіля, L cc, км

L cc

L cc АТП = L заг АТП / АТ е. АТП

L cc = 133

11

Середнє число поїздок з вантажем, n ег

n ег

n егср АТП = z ег АТП / АТ е. АТП

n ег = 9

12

Добова поізводітельность автомобіля, , Т

13

Автомобіле-дні перебування а АТП, , Дн

14

Автомобіле-години в наряді, , Ч

15

Загальний річний пробіг всіх автомобілів, , Км

16

Пробіг з вантажем всіх автомобілів за рік, , Км

17

Кількість поїздок з вантажем за рік,

18

Автомобіле-години простою під навантаженням-розвантаженням, , Ч

19

Автомобіле-години в русі

= 7248

20

Річна продуктивність спискового автомобіля, ,

21

Обсяг перевезень, , Т

22

Вантажообіг, , Ткм

23

Річне виробництво на одну середньомісячну автомобілетонну, , Т

, Ткм

24

Коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності,

25

Продуктивність в тонно-кілометрах на 1 км загального пробігу , Т

26

Експлуатаційна швидкість , Км / год

3. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ

Вихідними даними для планування технічного обслуговування і ремонту рухомого складу на АТП є:

3.1 Методика розрахунку виробничої програми по ТО і ТР

Показники виробничої програми по ТО і ТР представляються в таблиці 3.1

Таблиця 3.1

п / п

Показники

Марки автомобілів

У цілому по АТПКамАЗ - 5511


1

2

3

4

1

Середньодобовий пробіг автомобіля, L cc, км

L cc

L cc = 133

2

Нормативна періодичність ТО-1, , Км,

ТО-2, , Км

3

Значення коефіцієнтів, коригувальних періодичність ТО k 1, k 3

k1, k3

k1 = 0,8

k3 = 1,0

4

Скоригований періодичність ТО-1, , Км, ТО-2, , Км

5

Скоригований по кратності періодичність ТО-1, L ТО-1, ТО-2, L ТО-2

L ТО-1, L ТО-2

L ТО-1 = 1596

L ТО-2 = 7980

6

Нормативний ресурсний пробіг, L НР, км

L НР

L НР = 300000

7

Значення коефіцієнтів, коригувальних ресурсний пробіг, k 1, k 2, k 3

k1, k2, k3

k1 = 0,8,

k2 = 0,85,

k3 = 1,0

8

Скоригований ресурсний пробіг, L СКР, км

L СКР = L Нр * K 1 * k 2 * k 3

L СКР = = 300000 * 0,8 * 0,85 * 1,0 == 204000

9

Скоригований по кратності ресурсний пробіг, L P, км

L P

L P = 207480

10

Кількість за цикл:
списань (N СЦ);

N СЦ = L Ц / L P = 1ТО -2, (N Ц ТО -2);

N Ц ТО -2 = (L P / L ТО -2) -1;

N Ц ТО -2 = (207480/7980) -1 = 25


ТО -1, (N Ц ТО -1);

N Ц ТО -1 = (L P / L ТО -1) -

- N Ц ТО - 2 - 1;

N Ц ТО -1 = (207480/1596) -25-1 = = 104


щоденних обслуговувань, виконуваних при поверненні рухомого складу - ЄВ С (N Ц ЄВ С);

N Ц ЄВ С = L P / L C С;

N Ц ЄВ С = 207480/133 = 1560


щоденних обслуговувань, виконуваних перед ТО і ТР - ЄВ Т (N Ц ЄВ Т), за цикл на 1 автомобіль

N Ц ЄВ Т = (N Ц ТО - 2 + N Ц ТО - 1) * 1,6;

1,6 - коефіцієнт, що враховує виконання N Т ЄО при ТР

N Ц ЄВ Т = = (25 +104) * 1,6 = = 206

11

Річний пробіг одного автомобіля, L АОБЩ, км

L АОБЩ = L C С * 365 * a У

L АОБЩ = = 133 * 365 * 0,78 = = 37 865

12

Коефіцієнт переходу від числового до середньорічного пробігу

13

Річна програма за видами впливів:

число списань ,

;


число ТО-2, ,число ТО-1,


число ЄВ С, ,= 305 * 0.93 = 284

14

Нормативна трудомісткість робіт ЄВ С, t Н ЄВ З чол-год

t Н ЄВ З i;

t Н ЄВ З = 0,5


ЄВ Т, t Н ЄВ Т, чол-год


ТО-1, t Н ТО - 1, чол-год

t Н ТО - 1

t Н ТО - 1 = 7,8


ТО-2, t Н ТО - 2, чол-год

t Н ТО - 2

t Н ТО - 2 = 31,2

15

Питома нормативна трудомісткість ТР, t Н ТР,

чел-ч/1000 км

t Н ТР i

t Н ТР = 6,1

16

Значення коефіцієнтів, що коригує трудомісткість ЄВ k 2

K 2

k 2 = 1.15

17

Скоригований трудомісткість ЄВ, t СК ЄВ С, чол-год, t СК ЄВ Т, чол-год

t СК ЄВ З i = t Н ЄВ З i * k 2

t СК ЄВ Т i = t Н ЄВ Т i * k 2

t СК ЄВ С = 0.5 * 1.15 = = 0.58

t СК ЄВ Т = 0.25 * 1.15 = = 0.29

18

Значення коефіцієнтів, коригувальних трудомісткість ТО-1 і ТО-2, k 2, k 4

k2, k4

k2 = 1.1

k4 = 1.55

19

Ськоректірованная трудомісткість ТО-1, ТО-2, t ск ТО-1, чол-год, t ск ТО-2,

чол-год.

20

Значення коефіцієнтів, коригувальних трудомісткість ТР,

k1, k2, k3, k4, k5

k1, k2, k3, k4, k5

k1 = 1,2,

k2 = 1,1,

k3 = 1,0,

k4 = 1,55,

k5 = 0,99

21

Питома скоригована трудомісткість ТР, t ск ТР, чол-год

22

Річний обсяг робіт ТР, Т ТР, чол-год

L Заг i - Загальний річний пробіг всіх автомобілів i-тої марки (див. виробничу програму з експлуатації)

23

Річний обсяг робіт

ТО-2, Т ТО -2, чол-год

ТО-1, Т ТО -1, чол-год

ЄВ С, Т ЕОС, чол-год

ЄВ Т, Т ЕОТ, чол-год


24

Річний обсяг робіт ТО, Т ТО, чол-год

25

Річний обсяг робіт ТО і ТР, Т тоитр, чол-год

3.2. Розрахунок чисельності ремонтних та допоміжних робочих

Визначимо чисельність ремонтних робітників N PP, чол

де 1820 - річний фонд часу робочого для маляра та інших професій, відповідно, ч.

осіб.

Визначимо чисельність допоміжних робочих N ВСП,

де П ВСП - відсоток виконання допоміжних робіт від загального обсягу робіт з ТО і ТР (за N PP £ 50 чол, П ВСП = 30%; 100 <N pp £ 125 чол, П ВСП = 25%; N PP> 260 чол, П ВСП = 20%)

осіб.

3.3 Розрахунок витрат на запасні частини і ремонтні матеріали

Визначимо витрати на запасні частини для ремонту рухомого складу

де Н ЕЧ - норма витрат на запасні частини на 1000 км, руб (визначається на основі результатів роботи АТП чи переддипломної практики, з урахуванням коефіцієнта інфляції, який дорівнює 5), k - коефіцієнт коригування, враховує категорію умов експлуатації, тип рухомого складу і т . д. = 1,25

руб.

Визначимо витрати на ремонтні матеріали для рухомого складу

де Н РМ - норма витрат на ремонтні матеріали на 1000 км, руб (визначається на основі результатів роботи АТП чи переддипломної практики, з урахуванням коефіцієнта інфляції, який дорівнює 5), k - коефіцієнт коригування враховує категорію умов експлуатації, тип рухомого складу і т. п. = 1,25

руб.

4. ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На основі розрахунку виробничої програми з експлуатації рухомого складу визначають потребу і витрати на паливо, мастильні матеріали і шини.

Загальний витрата палива Q ЛТОП, л, по парку розраховують за формулами:

для самоскидів

.

Тут L Заг - загальний річний пробіг автомобілів, км - 719 397 км;

z er - число поїздок з вантажем за рік = 48681;

n e = 0,25 л / їздку - норма витрати палива на їздку з вантажем;

nL - лінійна норма витрати палива на 100 км пробігу, 34 л/100 км:

л.

5. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ по рухомому складу

Сума амортизаційних відрахувань на рухомий склад розраховується на підставі норм амортизаційних відрахувань по основним нормам у вигляді табл.5.1

Таблиця 5.1

Розрахунок амортизаційних відрахувань по рухомому складу.


Показники

Спосіб і результати розрахунку


Марки автомобілів

У цілому по АТП


КамАЗ - 5511


Балансова вартість одиниці рухомого складу з урахуванням витрат на придбання,

транспортування без урахування ПДВ, С б, руб

(За даними підприємства або переддипломної практики)


С б

З Б = 800000


Загальний річний пробіг автомобілів, L заг, км,

L заг

L Заг = 719397

Норми амортизаційних відрахувань на:

повне відновлення Н в,%

Н в

Н В = 0,3

Сума амортизаційних відрахувань на:

повне відновлення

А нд. Руб

А вос =

при встановленні норм амортизаційних відрахувань в% від вартості машин на 1000км пробігу

А вос =

= 1726552,8

Загальна сума амортизаційних відрахувань, А заг, руб

А заг = А вос

А заг = 1726552,8

6. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА, ВАРТОСТІ І ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Для нормальної діяльності АТП структура основних виробничих фондів (за вартістю) повинна включати: 40 ... 45% рухомого складу і 55 ... 60% будівель, споруд, виробничого та силового обладнання та ін

Вартість основних фондів (С оф) з урахуванням їх структури, визначають за висловом:

З оф =

де П оф = 0.4 ... 0.45-частка вартості рухомого складу в структурі основних фондів, приймаємо = 0,45.

З оф = руб.

Сума оборотних коштів становить 10 ... 12% від загальної вартості виробничих фондів, з них нормовані оборотні кошти-60 ... 70%, а ненормовані (фонди обігу) -30 .. 40)%.

Вартість виробничих фондів (С пф, руб) з урахуванням їхньої структури:

З пф = З оф / (1-П ос),

де П ос = 0.1 ... 0.12-частка оборотних коштів у структурі виробничих фондів, приймаємо 0,12.

З пф = 33777777,8 / (1-0,12) = 38383838,4 руб.

Вартість нормованих оборотних засобів З ніс, руб (автомобільне паливо; мастильні та інші експлуатаційні матеріали; запасні частини, матеріали для ремонту рухомого складу; фонд оборотних агрегатів; автомобільні шини в запасі; паливо для господарських потреб; виробничі бланки і канцелярські приналежності; малоцінний і швидкозношуваний інвентар та інструменти; спец. одяг та ін)

З ніс = П ніс * З пф

де П ніс = 0.06 ... 0.09-частка нормованих оборотних коштів у структурі виробничих фондів, приймаємо 0,09.

З ніс = 0,09 * 38383838,4 = 3454545,46 руб.

Показники використання оборотних коштів:

число оборотів нормованих оборотних коштів

П оо = В / З ніс = 8224317/3454545, 46 = 2,38 = 3

де В - виручка від реалізації транспортних послуг та іншої продукції, руб.

тривалість обороту нормованих оборотних коштів, дн.

Т = 360 / П оо = 360 / 3 = 120 днів.

7. ПЛАН ПО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

План по праці і заробітної плати працівників АТП складається з наступних показників: чисельності персоналу, фонду заробітної плати та продуктивності праці всіх категорій працівників підприємства.

7.1 Визначення чисельності персоналу АТП

Кількість водіїв розраховується за формулою:

N В =

де АЧ н - автомобіле-години в наряді = 43272;

0.054-додатковий час на 1 годину перебування автомобілів у наряді, пов'язане з виконанням підготовчо-заключних операцій і передрейсовим медоглядом;

Ф в = 1840 год річний фонд робочого часу на одного водія;

h = 1 ... 1.05 коефіцієнт, що враховує виконання норм виробітку, приймаємо 1,05.

N В = водія

Кількість ремонтних і допоміжних робітників визначається при розрахунку виробничої програми по ТО і ТП рухомого складу.

Кількість адміністративно-управлінського персоналу визначається з урахуванням среднесписочного кількості автомобілів.

N АУП = 24 людини

7.2 Визначення планового фонду заробітної плати

Загальний фонд заробітної плати

Ф обзп = Ф осзп + Ф допзп = 1027360 + 1335,6 = 1028695,6 руб.

де Ф осзп - фонд основної заробітної плати, руб,

Ф допзп - фонд додаткової заробітної плати за невідпрацьований, але оплачуваний час, руб.

Ф допзп = руб.

де Р дотзп - відсоток додаткової заробітної плати від основної

Р дотзп =

де Д отп - кількість днів відпустки = 28 діб;

Д в, Д пр - кількість вихідних і святкових днів, відповідно дорівнює 104 і 11.

Р дотзп =

Фонд основної заробітної плати водіїв визначається з урахуванням систем і форм оплати праці, що встановлюються АТП самостійно. На АТП застосовується погодинна, погодинно-преміальна і відрядна система оплати праці, в тому числі до відрядними розцінками за т і ткм, за А чн і L заг, а також з 1 рубля виручки. Вихідними даними для розрахунку фонду погодинної заробітної плати водіїв (Ф ВЗП) можуть бути автомобілі-години в наряді (А чн) і годинні тарифні ставки водіїв (С ч = 20 руб.):

Ф ВЗП = АЧ н * З ч

Ф ВЗП = 43272 * 20 = 865 440 руб.

Фонд відрядної заробітної плати, Ф Зпод, руб.

Ф Зпод = (Q T * З т + Р ткм * З ткм) / 100

де С т, З ткм - відрядні розцінки за 1т і 1ткм, відповідно, коп.

З т = Н т * З хв

де Н т - норма часу простою під навантаженням і розвантаженням на одну їздку, хв;

З хв - хвилинна тарифна ставка, 20 руб / год

З т = 3,4 * 20/60 * 100 = 113 коп.

Нт = = 44,4 / (13 * 1,0) = 3,4 хв.

Ф Зпод = (614000 * 113 + 4912000 * 12) / 100 = 1283260 крб.

де t пр - час простою під навантаженням і розвантаженням на одну їздку, хв.

З ткм = Н ткм * З хв,

де Н ткм - норма часу на 1 ткм, хв.

Н ткм = = (60 +2,5) / (24 * 0,54 * 13 * 1,0) = 0,37 хв.

З ткм = 0,37 * 20/60 * 100 = 12 коп.

де t дв - час руху автомобіля, хв (при розрахунку Н ткм t дв = 60 хв);

t пз - підготовчо-заключний час, хв (приймається рівним 2.5 хв на 1 год роботи).

Надбавка за класність водіїв, Н дкл, руб

Н дкл = Ф в * З ч * (0.1 * N e2 +0.25 * N e1),

де N e1, N e2 - кількість водіїв першого і другого класу, відповідно, приймаємо по 50%.

Н дкл = 1840 * 20 * (0,1 * 12 +0,25 * 12) = 154 560 руб.

Доплата за бригадирство, Д ПБР, руб

ДП бр = N бр * Ф в * З ч * ,

де N бр - кількість бригадирів, 2чол,

Р - відсоток доплати (при N бр <10чел, р = 10%; N бр> 10чел, р = 15%).

ДП бр = 2 * 1840 * 20 * 0,1 = 7360 руб.

Доплата за роботу в нічний час

ДП ноч = 1 / 7 * Ч ноч * З годину

де Ч ніч - число годин роботи в нічний час (з 22до 6 годин), приймаємо 0, тоді ДП ноч = 0.

Фонд основної заробітної плати водіїв з урахуванням доплат і надбавок:

Ф осзп = Ф ВЗП + НД кл + ДП бр + ДП ноч = 865440 +154560 +7360 +0 = 1027360 крб.

Річний план заробітної плати являє собою суму виплат працівникам зазначеного підприємства за рік.

Визначення річного фонду заробітної плати основних виробничих робітників виробляється на підставі річної трудомісткості Т г за видами послуг T i, кваліфікації виконавців і вживаної системи оплати праці та преміювання. Годинна тарифна ставка береться за тарифно-кваліфікаційного довідника і тарифній сітці.

Фонд відрядної заробітної плати розраховується наступним чином:

ФЗП сд = З ср * T r

де Рср - середня годинна тарифна ставка робітника, руб.,

З ср = (N н * З ср.н + N вр * З ср.вр) / (N н + N вр).

Тут N н, N вр - чисельність робітників з нормальними та шкідливими умовами праці відповідно, чол., Приймаємо із шкідливими умовами праці 20%;

З ср.н і С ср.вр - середня годинна ставка для робітників з нормальними та шкідливими умовами праці відповідно, руб.

З ср.н = = 10

де C i, N н.i - відповідно годинна тарифна ставка і число робочих i-го розряду з нормальними умовами праці, руб.

З ср.вр = k * З ср.н = 1,2 * 10 = 12 руб.

де k - коефіцієнт доплати за шкідливі умови праці, приймається 1,2.

З ср = (14 * 10 + 4 * 12) / (14 +4) = 10,4 руб.

ФЗП сд = 10,4 * 23528 = 244691,2 руб.

Доплата за бригадирство

Д бр = N бр * Ф р.вр * З годину * р / 100.

де N бр - кількість бригадирів, чол, приймаємо 2 чол;

р - відсоток доплат 10%.

Д бр = 2 * 1820 * 10 * 0,1 = 3640 руб.

Доплата за роботу в нічний час

Д н = 0,15 * Ч н * З ср,

де 0.15-величина доплати;

Ч н - кількість годин роботи в нічний час (з 22 до 6) 2 год на добу, тобто 222 * 2 = 444 ч.

Д н = 0,15 * 444 * 10,4 = 692,6 руб.

Результати розрахунку зводимо в табл. 7.1

Таблиця 7.1

Розрахунок фонду заробітної плати ремонтних робітників

Показники

Позначення

Значення

Річна трудомісткість робіт по ТО і ремонту, чол-год

Списочное кількість ремонтних робітників, чол.

в тому числі:

-З нормальними умовами праці

-З шкідливими умовами праці

середня годинна ставка робітника, руб.

в тому числі:

-З нормальними умовами праці

-З шкідливими умовами праці

Фонд відрядної заробітної плати, руб.

Премії за якісну працю, руб.

Доплати, руб.

в тому числі:

-За бригадирство

-За роботу в нічний час

Річний фонд основної заробітної плати, руб.

Додаткова заробітна плата, руб.

Загальний фонд заробітної плати, руб.

Нарахування на заробітну плату до соціальних фондів, руб.

Середньомісячна заробітна плата, руб.

T r


N pp


N н

N вр

C ср

З ср.н

З ср.вр

Ф сд

ПД бр

Д н

Ф осн

Ф доп

Ф заг

Н сф

ЗП ср.р

23528


18


14

4

10,4

10

12

244691,2

97876,53640

692,6

346900,3

34690

381590,3

143096,4

1766,6 руб.

Середньомісячна заробітна плата виробничого робітника становить

ЗП ср.р = Ф заг / (12 * N pp) = 381590,3 / (12 * 18) = 1766,6 руб.

Фонд змінної заробітної плати допоміжних робітників розраховується за формулою

Ф повр.всп = N доп * Ф р.вр.всп * З час.всп.

де N доп - кількість допоміжних робітників.

Ф повр.всп = 6 * 1610 * 8 = 77280 руб.

Розрахунок загального фонду заробітної плати допоміжних робітників відображено у табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Розрахунок загального фонду заробітної плати допоміжних робітників

Показники

Позначення

Значення

Кількість допоміжних робочих, чол.

Середня годинна тарифна ставка, крб.

Фонд робочого часу, год.

Фонд погодинної заробітної плати допоміжних робітників, руб.

Розмір премій,%

Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників, руб.

Нарахування на заробітну плату до соціальних фондів, руб.

Середньомісячна заробітна плата, руб.

N доп

З час.всп

Ф р.вр.всп

Ф повр.всп

П. доп

Ф общ.всп

Н сф

ЗП ср.всп

6

8

1610

77280

30912

108192

28980

1502,7

Зведений план по праці і заробітної плати підприємства наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3.

Зведений план по праці та заробітної плати

Категорія працівників

Кількість працівників, чол.

Середньомісячна з / п, руб.

Річний фонд з / п

руб.

водії

Робітники,

в тому числі

-Основні

-Допоміжні

АУП

ІТП

Службовці

МОП та ПСО

24

24


18

6

3

8

7

2

3571, 91766,6

1502,7

4500

2500

2000

1200

1028695,6381590,3

108192

162000

240000

168000

28800

ВСЬОГО

68


2117277,9

8. РОЗРАХУНОК Загальногосподарські витрати

Величину загальногосподарських витрат АТП визначають виходячи з питомих накладних витрат на один автомобіль на рік, СНР, руб / авт.год, спискового кількості автомобілів А сп і суми податків, зборів і платежів, що відносяться на собівартість Н с, руб:

НР = С нв * А сп + Н з

НР = 2070 +19 * 296487 = 5635323,4 руб

У собівартість перевезень слід включити такі податки, збори та платежі до бюджету.

Податок на користування автомобільних доріг, Н пд, руб, у розмірі 2.5% від суми реалізованої продукції В (виручки):

Н пд = ​​0,025 * У

Н пд = ​​0,025 * 8224317 = 205608 руб.

Податок на власника транспортних засобів, Н тс, руб, визначається в залежності від спискового кількості автомобілів А сп, потужності двигуна N e, к.с. і ставки податку H ri, руб / к.с. за формулою

Н тс = H ri * N e * А сп.

Н тс = 15,63 * 220 * 19 = 65333,4 крб.

Ставка податку з власників транспортних засобів H ri встановлена ​​у відсотках від мінімальної заробітної плати і залежить від модифікації рухомого складу та потужності двигуна N e к.с. (Табл.8.1)

Таблиця 8.1

Ставка податку з власників транспортних засобів

N e л. с.

H ri руб / л. с.

<100

100-150

150-200

200-250

> 250

4,2

12,03

14,43

15,63

21,51

Транспортний податок Нт встановлений у розмірі 1% від фонду оплати праці Ф від АТП

Н т = 0,01 * Ф від АТП,

де Ф від АТП - фонд оплати праці працівників АТП, що включає фонди заробітної плати водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, інженерно-технічних працівників і т.д.

Н т = 0,01 * 2117277,9 = 21172,78 руб.

Плата зав забруднення Пз атмосферного повітря пересувними джерелами

П з = Q топ АТП * r топ * Н з * k ес * k і / 1000000

де Q топ АТП - загальна потреба в паливі у цілому по АТП, л.;

r топ-щільність палива, г / куб см, = 780-860 г / куб см;

k ес = 4.2-коефіцієнт екологічної ситуації;

k і = 35-коефіцієнт інфляції;

Н з - норма відрахувань

Для дизельних автомобілів Н з = 2,1, руб / т.

П з = 256765,23 * 800 * 2,1 * 4,2 * 1,35 / 10 6 = 2445,84 руб.

Плата за ліцензування

П л = 300 + 1000 = 1300 руб.

Податок на землю: Н зм = П зм * FАТП, руб

П зм = 1,32-норматив плати на землю р / кв.м,

FАТП = H t * А сп - площа землі підприємства кв.м = 25 * 19 = 475 кв. м

H t - нормотів площі на 1 середньосписковий автомобіль, кв.м / автомобіль дорівнює 25.

Н зм = 1,32 * 475 = 627 руб.

Загальна сума податків, зборів і платежів, що відносяться на вартість

Н з = Н пд + Н тс + Н т + Пз + П л + П зм + Н ін

де Н ін - податки, збори і платежі на інші цілі, руб.

Н з = 205608 +65333,4 + 21172,78 + 2445,84 + 1300 + 627 = 296487 руб.

9. Калькуляція собівартості ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Собівартість перевезень є грошовий вираз витрат АТП на виконання одиниці транспортної роботи. Собівартість є базою для визначення ціни (тарифу) транспортної продукції. Розрахунок собівартості продукції називається калькулюванням. Собівартість вантажних автомобільних перевезень калькулюється на 10 ткм або 1т., 10авт-год. табл.9.1

Таблиця 9.1

Калькуляція вартості перевезень

Статті витрат

Сума витрат

С, тис. руб.

Собівартість10ткм

S 10ткм, руб

S 1т, руб


по АТП

по АТП

по АТП


1.Заработная плата водіїв

2.Начісленія на заробітну плату водіїв у соціальні фонди

3.Автомобільное паливо

4.Смазочние та інші експлуатаційні матеріали

5.Технічні обслуговування і поточний ремонт рухомого складу *

6.Восстановленіе зносу і ремонт автомобільних шин

7.Амортізація рухомого складу

8.Общехозяйственние витрати

1028695,6

385760,9


1489238

821649


828209,4


72038,7


1726552,8

227309,2

2,09

0,79


3,03

1,67


1,69


0,14


3,51

0,46

1,68

0,63


2,43

1,34


1,35


0,12


2,81

0,37

РАЗОМ

6579453,6

13,38

10,73

* Примітка-витрати на ТО і ТР рухомого складу визначаються як сума витрат на заробітну плату ремонтних робітників, витрат на запасні частини і ремонтні матеріали.

Собівартість 10ткм по i-тій статті витрат

S10 ткм i = Ci / Рткм * 10

де Ci-витрати по i-тій статті, руб,

Рткм - вантажообіг, 4912000 ткм.

Собівартість 1 т у i-тій статті витрат

S 1т = Ci / Qт

де Qт - об'єкт перевезень, 614000 т.

10. Виручка і прибуток ВІД ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

10.1 Визначення виручки АТП

Для визначення виручки (В) приймаємо, що АТП працює з клієнтами в умовах договірних тарифів по кожному виду перевезень і кожному виду рухомого складу, які визначаються на підставі витрат виробництва при рівні рентабельності R = 20 ... 35%. Тоді

В = Ci (1 + R/100)

Податок на користувачів автомобільних доріг (НПД) встановлено у розмірі 2.5% від суми виручки (В), тоді виручку АТП порідшали за формулою

В = 1,25 * 6579453,6 = 8224317 крб.

де R-рівень рентабельності,%

Дохідна ставка 10ткм d 10ткм, руб/10ткм

d 10ткм = В / Р ткм * 10 = 8224317/4912000 * 10 = 16,74 руб.

10.2 Розрахунок виручки з урахуванням ПДВ

Податок на додану вартість ПДВ, руб, становить 20% від виручки

ПДВ = 0.2 * В = 0,2 * 8224317 = 1644863,4 руб.

Виручка з урахуванням ПДВ

B '= В + ПДВ = 8224317 + 1644863,4 = 9869180,4 руб.

Розрахунковий тариф T i на перевезення 1т вантажу за видами перевезень і кожному виду рухомого складу

T i = B 'i / Q тi, руб / т

де B '- виручка за видами перевезень та типом рухомого складу, руб;

Q тi - обсяг перевезень по кожному типу рухомого складу та видами перевезень (см.табл.2.2).

T i = 9869180,4 / 632890 = 15,59 руб. / Т.

10.3 Розрахунок балансового прибутку

Балансова прибуток П б, руб, визначається за формулою

П б = В - ( Ci + Н пд) = 8224317 - (6579453,6 + 205608) = 1439255,4 руб.

10.4 Податки АТП

Податок на прибуток Н пр, руб.

Н пр = 0.35 * П б = 0,35 * 1439255,4 = 503739,4 руб.

Податок на майно підприємства Н і, руб., В розмірі 1,5% від вартості всього майна АТП

Н і = 0.015 * С і = 0,015 * 33777777,8 = 506666,7 руб.

де Сі-вартість майна АТП (див. розрахунок вартості виробничих фондів), грн.

Цільовий збір на благоустрій території та утримання міліції Н бл, руб., У розмірі 3% від розрахункового фонду оплати праці РФ від, руб.

Н бл = 0,03 * РФ від = 0,03 * 489600 = 14688 руб.

РФ від = 6 * ЗП min * 12N p = 6 * 100 * 12 * 68 = 489 600 руб.

де ЗП min - розмір мінімальної заробітної плати (100 крб.)

N p - чисельність, що працюють на, АТП чол.

N p = N pp + N в + N ІТП = 24 +24 +20 = 68 чол.

де N pp, N в, N ІТП - чисельність ремонтних і допоміжних робітників, водіїв, ІТП і службовців, відповідно.

Податок на утримання загальноосвітніх установ Н оу, руб.

Н оу = 0,01 * Ф від АТП = 0,01 * 2117277,9 = 21172,78 руб.

де Ф від АТП - фонд оплати праці працівників АТП, 2117277,9 руб.

Податок на утримання житлового фонду Н ж, руб.

Нж = 0.015 * У = 0,015 * 8224317 = 123364,8 руб.

10.5 Розрахунок залишкового прибутку

Прибуток залишкова Пост, руб. розраховується за формулою

П ост = П б - (Н пр + Н і + Н бл + Н оу + Н ж).

П ост = 1439255,4-503739,4-506666,7-14688-21172,78-123364,8 = 269623,7 руб.

10.6 Розрахунок фондів економічного стимулювання

Прибуток залишкова є джерелом формування фондів економічного стимулювання Ф ес АТП

Фонд накопичення Ф н, руб.

Ф н = 0.7 * П ост = 0,7 * 269623,7 = 188736,6 руб.

Фонд споживання Ф п, руб.

Ф п = 0,3 * П ост = 80887,1 крб.

10.7 Розрахунок єдиного фонду оплати праці (ЕФОТ)

З коштів Ф від АТП і Ф п на підприємстві формується єдиний фонд оплати праці (ЕФОТ) працівників. Для цих цілей витрачається (0.5 ... 0.8) * Ф п. в останню величину включаються відрахування в соціальні фонди в розмірі 37,5% від розміру приробітку ПР, руб.

ПР = = 0,65 * 80887,1 / 1,375 = 38237,5 крб.

Єдиний фонд оплати праці (ЕФОТ), грн

ЕФОТ = Ф від АТП + ПР = 2117277,9 +38237,5 = 2155515,4 руб.

Середньомісячна заробітна плата на АТП ЗПср, руб

ЗПср = ЕФОТ / (12 * Np) = 2155515,4 / (12 * 68) = 2641,6 руб.

11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АТП

11.1 Оцінка рентабельності

Чистий прибуток АТП П ч, руб,

П ч = П б - П лб = П ост - 0,375 * ПР = 269623,7 - 0,375 * 38237,5 = 255284,6 руб.

де П лб - платежі до бюджету, руб.

Рентабельність продажів R п,%

R п = П б / У * 100 = 1439255,4 / 8224317 * 100% = 17%

Рентабельність основної діяльності R од,%

R од = П б / (S Ci + Н пд) * 100 = 1439255,4 / (6579453,6 + 205608) * 100% = 21%

Рентабельність основного капіталу R оф,%

R оф = П б / S З оф * 100 = 1439255,4 / 33777777,8 * 100% = 4,3%

11.2 Оцінка ділової активності

Продуктивність праці визначається за АТП в цілому П т АТП, руб / чол і для водіїв ПТ в, руб / чол.

ПТАТП = В / N р = 8224317/68 = 120945,8 руб. / чол.

ПТВ = В / Nв = 8224317/24 = 342679,9 руб. / чол.

де Nр, Nв - середньооблікова чисельність працівників АТП і водіїв, відповідно, чол.

Фондовіддача ФО

ФО = В / З оф = 8224317/33777777, 8 = 0,24

11.3 Оцінка економічної ефективності проекту

Термін окупності капітальних вкладень Струм, років

Т ок = З оф / П ч = 33777777,8 / 255284,6 = 132 року

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Е

Е = 1 / Т ок = 1 / 132 = 0,008

Ефективність діяльності підприємства Е д

Е д = В / (S C i + Н пд) = 8224317 / (6579453,6 + 205608) = 1,21.

12. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ техніко-економічних показників ПРОЕКТУ

Таблиця 12.1

Показники

Чинне АТП

Обсяг перевезень, тис. т.

Вантажооборот, тис. ткм.

Списочное кількість автомобілів за марками:

а) КамАЗ - 55111

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

Коефіцієнт використання пробігу

Час у наряді, год

Середня відстань перевезення, км.

Час навантаження-розвантаження, ч.

Добова виробіток на один автомобіль, т.

річні експлуатаційні витрати, тис. грн.

У тому числі сума податків, що відносяться на собівартість, тис. грн.

Собівартість 10ткм, руб.

Собівартість перевезення 1 т, руб.

Річні доходи з експлуатації, тис.руб.

Річна балансовий прибуток, тис.руб.

сума податків, що відносяться на фінансовий результат

Кількість виробничих робочих постів на один млн.км. пробігу

Площа земельної ділянки на один автомобіль, кв.м.

Встановлена ​​потужність, кВт.

капіталовкладення, тис. грн.

Рентабельність продажів,%

Рентабельність основної діяльності,%

Рентабельність основного капіталу,%

Вартість нормованих оборотних коштів, тис. грн.

Число оборотів нормованих оборотних коштів.


ВИСНОВОК

У ході виконання роботи були отримані значення: коефіцієнта економічної ефективності (відношення отриманого економічного ефекту до витрат) і терміну окупності.

При порівнянні з нормативними, тобто 0,15 і 6,7 року відповідно, можна зробити висновок, що за даних умов робота автотранспортного підприємства не вигідна, оскільки коефіцієнт економічної ефективності рівний 0,008, а термін окупності 132 роки.

На це вплинули наступні фактори:

  • зовнішні (не залежать від АТП, але на деякі можна впливати, тобто природно-кліматичні умови, розміщення виробничих сил, стан дорожньої мережі);

  • організація виробництва (розвиток прогресивних форм організації транспортного процесу, вдосконалення технології ТО і Р рухомого складу);

  • поліпшення техніко-експлуатаційних показників роботи;

  • організація праці;

  • вдосконалення управління;

  • режим економії.

Література

  1. Організація автомобільних перевезень в межах Російської Федерації: Навчальний посібник. / За ред. Н. М. Фролова. - Тула: Тульський поліграфіст, 1999. - 320 с.

  2. Сілкін А.А. Вантажні та пасажирські автомобільні перевезення: Допомога по курс. і диплом. проектування. Учеб. посібник для учнів автотрансп. технікумів. -М.: Транспорт, 1985. -256 С.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
188.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства
Розробка бізнес плану автотранспортного підприємства
Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
Методика складання бізнес плану підприємства
Розробка фінансового плану підприємства на прикладі ЗАТ фармакон
Розробка фінансового плану підприємства ТОВ Грант тур
Розробка бізнес плану фінансового оздоровлення підприємства ТОВ СельхозПрод
Розробка бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства ТОВ СельхозПрод
Складання бізнес-плану
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru