Система оподаткування підприємства Визначення практичного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Завдання

Існуюче підприємство з правами юридичної особи мало з 01.01.2004 по 30.09.2004 наступну структуру доходів і витрат.

Таблиця 1

Показники

Сума, руб.

Доходи підприємства (у т.ч. ПДВ):


реалізація готової продукції

169500

реалізація ОС і запасів

25000

участь в інших організаціях

0

здача в оренду

112000

Витрати підприємства:


Матеріали та сировина

48400

Енергоносії

21400

Оплата праці

50850

Амортизація ОС (6,5% років.)

8440

Добровільне страхування персоналу

24200

Ліцензування та сертифікація

0

Наукові дослідження і ДКР

0

Підвищення кваліфікації кадрів

12000

Юридичні та інформаційні послуги

2690

Арбітраж та судові витрати

1500

Придбання основних засобів

25400

Податки, в тому числі:

23234

Єдиний соціальний податок

11187

Податок на майно

2597

Податок на прибуток

4800

Інші податки

4650

З 01.01.2005р. підприємство передбачає перехід на спрощену систему оподаткування. На підставі даних, наведених у таблиці, і свого варіанту завдання:

1. Визначте найбільш вигідний об'єкт оподаткування зазначений у статті 346.14 НК, тобто які доходи, які доходи, зменшені на величину витрат. Дані розрахунку вносяться в таблицю 1.

Пояснення а) Для визначення найкращого варіанту об'єкта оподаткування слід порівняти базу оподаткування (доходи або доходи, зменшені на величину витрат) на підставі структури доходів і витрат попереднього періоду.

б) Для спрощення розрахунків можна всі терміни корисного використання ОС (як для старих, так і знову придбаних ОС) прийняти рівними менше 7 років. Поз. "Інші податки" передбачає продовження їх сплати в обсязі, зазначеному в завданні, також при застосуванні УСНО.

2. Перелічіть 5 основних обмежень щодо застосування УСНО (Вони зазначені у статті 346.12 НК).

3. Заповніть книгу доходів і витрат на 2005р за формою таблиці 2, виходячи з таких умов: обсяги реалізації і відповідні статті витрат у 2005р. імовірно можуть скласти: у 1-му кварталі 24%, у 2-му кварталі - 32%, у 3-му кварталі - 36%, в 4-му кварталі - 42% від зазначених у заяві обсягів 2004р. При заповненні Книги доходів і витрат зверніть особливу увагу на те, які витрати можуть бути записані в цю книгу (див. стаття 346.16 НК). Ті витрати, які не зазначені в цій статті, але наведені в показниках роботи підприємства не вносяться в книгу, оскільки оплачуються з отриманого прибутку.

4. Визначте витрати на придбання основних засобів за відповідні періоди 2005р., Вважаючи, що ці витрати розподіляються та списуються рівномірно по року. Основні засоби, що мають залишкову вартість від попереднього податкового періоду також підлягають списанню, як і знову придбані. Дані за термінами їх використання дано у поясненні до п. "б" завдання.

5. Визначте базу оподаткування, а також величину єдиного податку поквартально. Розрахунок податкової бази та єдиного податку вноситься в таблицю 3.

Рішення

1. Для визначення найбільш вигідного об'єкту оподаткування заповнимо таблицю 2.

Таблиця 2 Визначення об'єкта оподаткування при застосуванні УСНО

Найменування статей розрахунку

Величина руб.

Доходи за 9 місяців, що передують введенню УСНО

205700

Основні витрати за 9 місяців, що передують введенню УСНО

187914

з них видатки, що обліковуються за УСНО

129490

Витрати на придбання ОЗ сумарно по року

8440

Витрати на придбання ОЗ, які обліковуються за УСНО

25400

Всього витрат, які обліковуються за УСНО, з урахуванням витрат на ОС

154890

Різниця доходів і витрат, що враховуються в УСНО

50810

Єдиний податок УСНО при обчисленні бази н / о за доходами

12342

Єдиний податок УСНО при обчисленні бази н / о по "доходів-витрати"

7622

Єдиний соціальний податок при застосуванні УСНО (14% ФОП)

11187

Сплачено податків до 2004р. Сумарно

23234

Сума податків на 2005р. при застосуванні УСНО за доходами

28179

Сума податків на 2005р. при застосуванні УСНО за доходами - витрати

23459

Рішення про базу оподаткування на підставі ст. 346.14 НК У якості бази прийняті "Доходи"

+

У якості бази прийняті "Доходи-витрати"

+

Розрахунок даних для заповнення книги доходів і витрат 2005р. Залишкова вартість обладнання на 4-й квартал 2004р.

16960

Нарахування амортизації в 4-му кварталі 2004р.

2813

Залишкова вартість обладнання на 1-й кварта 2005р.

14147

Доходи організації рівні 205700 крб. (169 500 (доходи від реалізації готової продукції) +25000 (доходи від реалізації основних засобів) +11200 (доходи від оренди)).

Витрати організації за 9 місяців розраховані шляхом складання сум всіх зроблених витрат (48400 + 21400 + 50850 + 2690 + 1500 + 12000 + 11187 + 24200 + 4650 + 8440 + 2597 = 187914 крб.)

Витрати, що враховуються УСНО, розраховані шляхом складання таких витрат:

Матеріали та сировина (48 400 руб.),

Енергоносії (21400 руб.),

Оплата праці (50850 руб.),

Юридичні та інформаційні послуги (2690 руб.),

Арбітраж та судові витрати (1500 руб.),

Придбання основних засобів (12000 руб.),

Інші податки (4650 руб.).

(48400 + 21400 + 50850 + 2690 + 1500 + 4650 = 129490 крб.).

Вартість основних засобів при застосуванні спрощеної системи оподаткування включається до витрат у міру її оплату постачальнику. Амортизація у даному випадку не нараховується. У зв'язку з цим до витрат, що враховуються УСНО, включена вся вартість витрат на придбання основних засобів, а амортизація не включена. Таким чином, загальна сума витрат, що враховуються при УСНО, складе: 129490 руб. + 25 400 руб. = 154890 руб.

Інші витрати, не включені до зазначеного переліку, не передбачені гл. 26.2 НК РФ.

Сума податку при застосуванні УСНО "доходи" розрахована як сума доходів помножена на ставку 6% - 205700 * 6 / 100 = 12342 руб.

Сума податку при застосуванні УСНО "доходи-витрати" розрахована як сума доходів-витрат помножена на ставку 15% (205 700 - 154 890) * 15 / 100 = 7622 руб., Де 205700 - 154890 = 50810 руб. - Різниця між доходами і витратами.

Сумарна величина сплачених за 9 місяців податків склала 11187 руб. (Єдиний соціальний податок) + 2597 руб. (Податок на майно) + 4800 руб. (Податок на прибуток) + 4650 (інші податки) = 23234 руб. - Сума податків в 2004 році за фактом.

Сума податків на 2005р. при застосуванні УСНО за доходами складе: 12342 руб. (Податок за УСНО) + 11 187 руб. (Єдиний соціальний податок 14%) + 4650 (інші податки) = 28179 руб.

Сума податків на 2005р. при застосуванні УСНО за доходами - витрати складе за 9 місяців: 11187 руб. (Єдиний соціальний податок) + 7622 руб. (Податок за УСНО) + 4650 (інші податки) = 23459 руб.

Єдиний соціальний податок у розмірі 14% від фонду оплати праці - це, по суті, внески на пенсійне страхування та забезпечення. Тому при застосуванні спрощеної систему ці суми будуть сплачуватися організацією.

Залишкова вартість основних засобів визначена як вартість придбаних основних засобів 25400 руб. мінус нарахована амортизація (25400 руб.-8440 руб. = 16960 руб.).

Залишкова вартість основних засобів на початок першого кварталу 2005 року визначена як залишкова вартість на кінець третього кварталу 2004 року придбаних основних засобів у 2004 році 16960 руб. мінус нарахована амортизація 2813 руб. (16960 руб.-2813 руб. = 14147 руб.). Розрахунок амортизації за один квартал показаний нижче.

2. Чи не має право застосовувати спрощену систему оподаткування:

1) організації, що мають філії і (або) представництва;

2) банки;

3) страховики;

4) недержавні пенсійні фонди;

5) інвестиційні фонди;

6) професійні учасники ринку цінних паперів;

7) ломбарди;

8) організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;

9) організації та індивідуальні підприємці, що займаються гральним бізнесом;

10) приватні нотаріуси, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також інші форми адвокатських утворень;

11) організації, які є учасниками угод про розподіл продукції;

12) організації та індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);

13) організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25 відсотків;

14) організації та індивідуальні підприємці, середня чисельність працівників яких за податковий (звітний) період, що визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі статистики, перевищує 100 осіб;

15) організації, у яких залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів, що визначається відповідно до законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік, перевищує 100 млн. рублів. Для цілей цього підпункту враховуються основні кошти і нематеріальні активи, які підлягають амортизації і визнаються амортизируемим майном відповідно до глави 25 цього Кодексу;

16) бюджетні установи;

17) іноземні організації, що мають філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території Російської Федерації.

3. Приймемо за умову, що в 4 кварталі 2004 відбулося рівномірне збільшення доходів і витрат, отриманих у 9 місяцях. Тоді доходи і витрати розподіляться таким чином (виходячи з того, з виконання плану по доходах і видатках в 1 кварталі - 24% від доходів і витрат за 2004 р., 2 кварталі - 32%, в 3 кварталі - 36%, в 4 кварталі - 42%) (таблиця 3).

Таблиця 3

Розрахунок доходів і витрат за УСНО за 2005р.

№ №

Найменування показника

2005

п / п


I квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

1

Доходи

16456

21941

24684

28798

91879

2

Основні витрати, в т.ч.

14067

17818

19694

22508

74087


Матеріали та сировина

3872

5162

5808

6776

21618


Енергоносії

1712

2283

2568

2996

9559


Оплата праці

4068

5424

6102

7119

22713


Юридичні та інформаційні послуги

215

287

323

377

1202


Арбітраж та судові витрати

120

160

180

210

670


Єдиний соціальний податок

895

1193

1342

1566

4996


Інші податки

372

496

558

651

2077


Амортизація основних засобів, придбаних у 2004

2813

2813

2813

2813

11252

3

Витрати на придбання ОЗ

8467

8467

8467

8467

33868

4

Всього витрат (Сума п.2 і З)

22534

26285

28161

30975

107955

Тобто при доходах за 9 місяців 205700 крб. плановий дохід за рік буде становити 205 700 +68567 = 274267 крб., де 68567 - дохід за 4-й квартал 2004р. (Запланований). Далі доходи і витрати за квартали 2005 року визначаємо як загальні доходи і витрати за 2004 рік, помножені на відповідний відсоток планованого виконання плану. У середньому доходи за квартал складають 68567 руб. Тоді розрахунок за 2005 рік буде наступним. Наприклад, за 1 квартал 2005 року сума доходів визначається - 68567 * 24% / 100% = 16456 руб., За другий - 68 567 * 32% / 100% = 21941 руб., За 3-й - 68 657 * 36% / 100% = 24684 руб., за 4-й - 68 567 * 42% / 100% = 28798 руб.

Сума витрат за 1 квартал (наприклад, матеріальних) розрахована як 48 400 / 3 = 16 133 руб. - Середня сума матеріальних витрат за один квартал 2004 рік. 16133 * 24% / 100% = 3872 руб. - Планована сума за 1 квартал 2005 року. За 2-й квартал - 16 133 * 32% / 100% = 5162 руб., За 3-й - 16 133 * 36% / 100% = 5808 руб., За 4-й - 16 133 * 42% / 100% = 6776 руб .

Середня сума витрат на енергію за квартал 2004 року складе 21 400 / 3 = 7133 руб. Планована сума по кварталах визначається також виходячи з планового відсотка, як і матеріальні витрати (наприклад, за 1 квартал сума дорівнює 7133 * 24% / 100% = 1712 руб., За 2-й - 7133 * 32% / 100% = 2283 руб ., за 3-й - 7133 * 36% / 100% = 2568 руб., за 4-й - 7133 * 42% / 100% = 2996 руб.).

Середня сума витрат на оплату праці за квартал 2004 року складе 50 850 / 3 = 16 950 руб., По кварталах за 2005 рік - ця сума збільшується на відсоток виконання плану (як матеріальні витрати). За 1-й квартал витрати складуть 16 950 * 24% / 100% = 4068 руб., За 2-й квартал - 16 950 * 32% / 100% = 5424 руб., За 3-й квартал - 16 950 * 36% / 100% = 6102 руб., за 4-й квартал - 16 950 * 42% / 100% = 7119 руб.

Середня сума інформаційних витрат за один квартал 2004 року складе 2690 / 3 = 897 руб. За 1 квартал 2005 року сума цих витрат складе 897 * 24% / 100% = 215 руб., У 2-му кварталі - 897 * 32% / 100% = 287 руб., В 3-му кварталі - 897 * 36% / 100% = 323 руб., в 4-му кварталі - 897 * 42% / 100% = 377 руб.

Середня сума судових витрат за квартал 2004 рік складе 1500 / 3 = 500 руб. За 1 квартал 2005 року сума цих витрат складе 500 * 24% / 100% = 120 руб., У 2-му кварталі - 500 * 32% / 100% = 160 руб., В 3-му кварталі - 500 * 36% / 100% = 180 руб., в 4-му кварталі - 500 * 42% / 100% = 210 руб.

Загальна сума єдиного соціального податку за 2004 рік складе 11 187 / 3 = 3729 руб. По кварталах за 2005 рік - ці суми множаться на відсоток виконання плану (як матеріальні та інші витрати). У 1-му кварталі сума витрат складе 3729 * 24% / 100% = 895 руб., У 2-му кварталі - 3729 * 32% / 100% = 1193 руб., В 3-му кварталі - 3729 * 36% / 100 % = 1342 руб., в 4-му кварталі - 3729 * 42% / 100% = 1566 руб.

Загальна сума інших податків складе за 2004 рік 4650 / 3 = 1550 руб. За 1 квартал 2005 року сума складе: 1550 * 24% / 100% = 372 руб., За 2-й квартал - 1550 * 32% / 100% = 496 руб., За 3-й квартал - 1550 * 36% / 100 % = 558 руб., за 4-й квартал - 1550 * 42% / 100% = 651 руб.

4. Обмовимо, що вартість придбаних основних засобів взята з умови рівномірного надходження протягом 2005 року виходячи з даних по 2004р., Тобто витрати на придбання будуть рівні 8467 руб. за квартал, а амортизація - 2813 руб. (8440 руб. За три квартали 2004 року ділимо на 3 - отримуємо амортизацію за один квартал). Вартість основних засобів списується на витрати відразу, як уже говорилося, у міру оплати. Таким чином, сума витрат по основних засобів складе (Таблиця 4):

Таблиця 4. Розрахунок витрат по основних засобів за 2005 рік


1 квартал 2005р.

2 квартал 2005 р.

3 квартал 2005 р.

4 квартал 2005р.

Разом за рік

Амортизація основних засобів, придбаних в 2004 р.

2813

2813

2813

2813

11252

Витрати на придбання ОЗ

8467

8467

8467

8467

33868

Заповнимо тепер на підставі даних таблиці 3 книгу доходів і витрат (таблиця 5). При заповненні скористаємося повністю даними таблиці 3.

Таблиця 5. Книга доходів і витрат підприємства в 2005р.

N п / п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата

1 квартал

Найменування статей

Доходи від реалізації

Витрати на матеріали

Витрати на енергоносії

Витрати на оплату праці

Юридичні та інформаційні послуги

Судові витрати

Єдиний соціальний податок

Інші податки

Витрати на придбання ОЗ

Величина руб.

16456

3872

1712

4068

215

120

895

372

11280Всього доходів за 1 квартал

Всього витрат за 1квартал

16456

22534

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2 квартал

Доходи від реалізації

Витрати на матеріали

Витрати на енергоносії

Витрати на оплату праці

Юридичні та інформаційні послуги

Судові витрати

Єдиний соціальний податок

Інші податки

Витрати на придбання ОЗ

21941

5162

2283

5424

287

160

1193

496

11280Всього доходів за 2 квартал

Всього витрат за 2 квартал

21941

26285

19

20

21

22

23

24

25

26

27

3 квартал

Доходи від реалізації

Витрати на матеріали

Витрати на енергоносії

Витрати на оплату праці

Юридичні та інформаційні послуги

Судові витрати

Єдиний соціальний податок

Інші податки

Витрати на придбання ОЗ

24684

5808

2568

6102

323

180

1342

558

11280Всього доходів за 3 квартал

Всього витрат за 3 квартал

24684

28161

28

29

30

31

32

33

34

35

36

4 квартал

Доходи від реалізації

Витрати на матеріали

Витрати на енергоносії

Витрати на оплату праці

Юридичні та інформаційні послуги

Судові витрати

Єдиний соціальний податок

Інші податки

Витрати на придбання ОЗ

28798

6776

2996

7119

377

210

1566

651

11280Всього доходів за 4 квартал

Всього витрат за 4 квартал

28798

30975Всього доходів за 1-е півріччя

Всього витрат за 1-е півріччя

38397

48819Всього доходів за 9 місяців

Всього витрат за за 9 місяців

63081

76980Всього доходів за 2005р.

Всього витрат за 2005р.

91879

107955

Отже, розрахунок податку за УСНО за 2005 рік буде виглядати наступним чином (всі дані перенесені з таблиці 5) (таблиця 6).

Таблиця 6

Розрахунок податкової бази та єдиного податку за УСНО за 2005р.

№ №

Найменування показника

2005

п / п


I квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

1

Доходи

16456

21941

24684

28798

91879

2

Основні витрати, в т.ч.

14067

17818

19694

22508

74087

3

Витрати на придбання ОЗ

8467

8467

8467

8467

33868

4

Всього витрат (Сума п.2 і п.З)

22534

26285

28161

30975

107955

5

а) Податкова база за доходами

16456

21941

24684

28798

91879


б) Податкова база по "Дх" - "расх"

-6078

-4344

-3477

-2177

-16076

6

а) Сума єдиного податку за "Дх"

987

1316

1481

1728

5512


б) Сума єдиного податку за "Дх - РСХ"

0

0

0

0

0

Доходи і витрати перенесені в таблицю 6 з таблиці 3. Сума податку за "Доходи" дорівнює сумі доходів, помноженим на ставку 6% (16 456 * 6% / 100% = 987 руб. - За 1 квартал). Таким же чином визначаємо за все, що залишилися квартали. Тобто за 2-й квартал - двадцять один тисяча дев'ятсот сорок одна * 6% / 100% = 1316 руб., За 3-й квартал - 24 684 * 6% / 100% = 1481 руб., За 4-й квартал - 28 798 * 6% / 100 % = 1728 руб. Загальна сума податку за рік складе 5512 руб.

Сума податку за "Доходи - витрати" дорівнює різниці доходів і витрат, помноженої на ставку 15. Однак оскільки витрати за весь планований 2005 перевищують доходи, то сума податку з негативною оподатковуваної бази складе 0 руб. за весь період.

Таким чином, як показав розрахунок податку, організації вигідніше вибрати в якості бази оподаткування по УСНО "доходи за мінусом вироблених витрат", оскільки сума податку за рік за такою системою становитиме 0 руб., А за системою "доходи" - 5512 руб.

Список літератури

1. Спрощена система оподаткування Податковий кодекс Гол. 26.2

2. Геммерлінг Г. та ін Практичний курс підприємництва - М., "Біном", 1997.

3. Ілущенко Є.В. та ін Основи підприємництва. Навчальний посібник. М.: Вісник, 1996

4. Мачадо Р. Маркетинг для малих підприємств З-П., "Пітер", 2004.

5. Підприємництво Підручник для економічних вузів - М., "Инфра-М", 2003.

6. Сірополіс Н.К. Управління малим бізнесом. Керівництво для підприємців М., "Дело", 1997.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
85.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Система оподаткування підприємства
Спрощена система оподаткування малого підприємства
Система оподаткування господарської діяльності підприємства
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Визначення території Російської Федерації для оподаткування
Податкова система Іспанії 2 Система оподаткування
Акцизи проблеми визначення платника податків об`єкта оподаткування податкової бази порядку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru