приховати рекламу

Синонімія в молодіжному жаргоні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

представлена ​​досить широко (нами виявлено 316 синонімічних рядів). Кількість жаргонізмів, що входять у синонімічні ряди, складає понад 1 300 одиниць, що помітно (більше, ніж у два рази) перевищує кількість жаргонізмів, не вступають у синонімічні відношення. Представляється, що активне створення синонімів носіями молодіжного жаргону диктується потребою в різноманітності експресивних засобів: підвищена частотність окремих жаргонних одиниць у мові знижує їх експресивність, в той час як значний кількісний запас синонімів допомагає уникнути занадто частого вживання одних і тих же одиниць. Таким чином, можна припустити, що між кількістю синонімів, що реалізують будь-яке значення і актуальністю даного значення для жаргононосія (= активністю, частотністю реалізації в мові) існує пряма залежність. Виходячи з цього, розглянемо наявні в нашому матеріалі синонімічні ряди.

Найдовшою синонімічної ланцюжком є ​​ряд прикметників позитивної оцінки: кльовий, балдежний, кайфовий, оттяжной і т. д. (всього 23 одиниці). Далі йдуть прикметники емоційної оцінки (атомний, чумовой, крутий і т. д. - всього 19 од.) Та прикметники негативної оцінки (похмурий, гнилий, ризикований і т. д. - всього 18 од.). Потім йдуть ряди, що містять по 16 одиниць кожен, - це позитивні емоційні вигуки (ніштяк, потряс, КРЕ і т. д.), дієслова зі значенням''набриднути, втомити''(замумукать, дістати, доканать і т. д.) та іменники зі значенням''людське обличчя''(фейс, вивіска, бубон та ін.) Ряд із 15 одиниць становлять синоніми загального найменування грошей (бабки, башли, капуста і т. д.). По 14 одиниць налічують два ряди: дієслова зі значенням''втомитися, стомитися''(завагатися, замахав, ударить і т. д.) та іменники зі значенням''дурень, божевільний''(Фофана, долбак, додик і т. д .). Далі, відповідно до кількості одиниць, синонімічні ряди розташовуються в такий спосіб:

містять 13 од. -''Піти, втекти''(звалити, скіпеть, змитися тощо),''померти''(скопитіться, крякнути, ласти надути та ін),''дитина, малюк''(пеструнец, кіндер, бебі і пр.),''займатися сексом''- про чоловіка (вдути, впровадити, вхандиріть тощо),''добре, відмінно''(кльово, чітко, зиканско тощо),

містять 12 од. -''Бійка''(махач, Махла, мочиловка тощо),''щось погане''- негативні оціночні одиниці (туфта, фуфляк, лажа і пр.),''невдача, невезіння''(косяк, облом, проліт і пр.),''марихуана''(план, трава, Ганжа і пр.),

містять 11 од. -''Почуття пригніченості, пригніченості''(лом, даун, депресняк і пр.),''забавний, смішний випадок''(прикол, хохма, укатайка тощо),

містять 10 од. -''Дівчина, жінка''(чувіха, герла, Бабець тощо),''напитися п'яним''(набухати, від'їхати, піти в пампаси тощо),''божевілля, ненормальність''(Креза, шиза, засуваючи та ін.)

(Далі йдуть ряди, що містять менше 10 одиниць у своєму складі.)

Наведені дані вельми показові. Очевидно, що номіновані більше ніж десятьма синонімами поняття (навіть такий їх обмежене коло -''хороший, відмінний'',''незвичайний, неабиякий'',''поганий'',''ось це так!'',''Набриднути '',''обличчя'',''гроші'',''втомитися'',''дурень'',''піти, втекти'',''померти'',''малюк'',''займатися сексом'',''добре, відмінно'',''бійка'',''дурниця, нісенітниця, погань'',''марихуана'',''депресія'',''смішний випадок'',''дівчина '',''напитися п'яним'',''божевілля'') охоплює значну кількість найбільш актуальних тем спілкування більшості молодих людей, що й пояснює настільки розвинену синонимию. Хочемо також звернути увагу ще на три істотні моменти. По-перше, наведені ряди, на наш погляд, з усією очевидністю вказують на переважно''чоловічий''характер молодіжного жаргону, зміст установки на реалізацію значень, актуальних перш за все для чоловічої частини носіїв (у цьому сенсі особливо показові ряди''дівчина ' 'і''займатися сексом''(про чоловіка), що потрапили в категорію найбільш великих). По-друге, слід зазначити, що синонімічний ряд жаргонізмів зі значенням''дитина, малюк''потрапив до групи рядів з максимальною кількістю одиниць, в общем-то, випадково: 11 одиниць цього ряду є словотворчими або фонетичними варіантами жаргонизма бебі (бебік, бебіс, бебічек, бебіенок і т. д.). І, нарешті, по-третє, звертає на себе увагу значна кількість синонімів, що припадають на позначення наркотику''марихуана''(12 одиниць). Поширеність даного наркотику в молодіжному середовищі (не тільки в групах наркоманів) обумовлює вжиткового цих слів і, у зв'язку з цим, множинність жаргонних синонімів з цим значенням (відзначимо, що позначення інших наркотиків не мають настільки розвиненою синонімії).

Цікава також динаміка наростання кількості синонімічних рядів у зв'язку з спадання кількості одиниць всередині кожного ряду. Спостерігається наступна картина:

Кількість одиниць в ряду Кількість рядів

10 березня

9 травня

8 червні

12 липня

9 червня

19 травня

Квітень 1932

Березень 1977

2 153

Тут спостерігається зворотна залежність: чим менше одиниць у ряді, тим більше самих рядів. Синонімічних пар виявляється найбільше.

Як свідчить фактичний матеріал, часто як синонімів виступають фонетичні або словотворчі варіанти жаргонної одиниці, наприклад: фан / фен - шанувальник, прихильник чого-небудь, кого-небудь; бодун / Будун - похмілля; поганяло / погонялки - прізвисько; академ / академка - академічну відпустку у ВНЗ; заподло / заподляк / заподлянка / подлянки / подляк - навмисна підлість і пр. І ще один важливий момент: значну частину жаргонних синонімів складають абсолютні (в семантичному плані) синоніми, тобто синоніми, що не мають відмінностей у значеннях, наприклад: рот - рукавиця, дзьоб, хлебальнік, хавальник; йти - пиляти, кандехать, гребти, канал, Хиля, Чапай; їжа, їжа - жора / жрачка, їдло, точіво. Усього нами виявлено 284 синонімічні ланцюжки, що складаються з абсолютних синонімів (кількість останніх становить близько 800 одиниць). Наявністю такої великої кількості синонімічних рядів, що складаються з абсолютних синонімів, молодіжний жаргон істотно відрізняється від літературної мови, в якому різні синоніми,''позначаючи одне поняття, характеризують його з різних сторін''/ Гвоздьов, 1965, 47 /, і кількість абсолютних синонімів в якому вкрай невелика.

Певна частина синонімічних пар та рядів жаргонізмів виникла завдяки внутріжаргонной соціальної стратифікації, неоднорідності складу носіїв молодіжного жаргону. Мова йде про ті випадки, коли для одного і того самого поняття в різних групах молоді паралельно вироблялися різні позначення, що також можна розглядати як особливий випадок синонімії. Прикладами подібного роду можуть служити ряди: хіп / хіппан (общемол.) - піпл (самоназва) - хлопець-хіппі; наркоша (общемол.) - торчок (самоназва) - наркоман; депресняк (общемол.) - даун (хіп.) - почуття пригніченості, пригніченості, депресія; предки, родаки (общемол.) - олди, пренти (хіп.) - черепа (панк.) - шнурки (школьн.) - батьки і пр.

Ще одна цікава особливість жаргонної синонімії проявляє себе при розгляді синонімічних рядів жаргонізмів у часовому аспекті. Як свідчать спостереження, деякі ряди синонімів характеризуються тим, що складові їх одиниці увійшли у вжиток приблизно в один і той же момент часу, в той час як інша частина синонімів демонструє черговість у появі своїх одиниць. У зв'язку з цим нам представляється правомірним використовувати по відношенню до зазначених розрядами синонімів визначення''синхронічний синоніми''(тобто синоніми, що увійшли до вжитку приблизно в один час) і''діахронічні синоніми''(тобто виникали по черзі , в різні часові періоди). Прикладом синхронічний синонімів може служити ряд жаргонізмів відік / видак / відюшнік (відеомагнітофон, відеоплейер), всі одиниці якого виникли одночасно (з появою і поширенням побутових відеомагнітофонів - приблизно, 1986 - 89 р.). Показовий діахронічний ряд утворюють синоніми зі значенням''тисяча рублів''(шматок, штука, тонна, коса / косар), що з'являлися в молодіжному жаргоні один за одним в порядку перерахування. Зі зростанням популярності бодібілдингу (культуризму) у молодіжному середовищі практично одночасно з'являються з'являються жаргонізми, що мають значення''людина з потужною, мускулистої фігурою''- кач / качок, кульок (перші два утворені від дієслова''гойдатися''(''накачувати ' 'м'язи), останній є похідним від слова''культурист'') - їх синхронність не викликає особливого сумніву. А в синонімічному ряду предки - паренти / паренс / пренти - олди - родаки - човни - черепа - шнурки (батьки) самим''старим'', очевидно, є жаргонізм предки (згадується ще Л. І. Скворцовим в 1964 році / Скворцов, 1964, 51-52 /), в той час як черепа і шнурки з'явилися вже в 90-і роки. Це випадок діахронічний синонімії.

Такими є деякі особливості жаргонної синонімії.

Список літератури

Сенді Марочкін. Синонімія в молодіжному жаргоні.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Доповідь
17.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Елементи злодійського арго в молодіжному жаргоні
Паронімія та синонімія
Синонімія російської мови
Граматична синонімія та її значення
Граматична синонімія і е значення
Синонімія сучасної німецької мови
Дієслівна синонімія в творчості Г Тютюнника
Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської
Екстремізм в молодіжному середовищі

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru