Світова фінансова криза 2008 року

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Поняття світової фінансової кризи ... ... ... ... ............................ ... .. 4
2. Світова фінансова криза очима економістів ............................... 6
2.1 Причини світової фінансової кризи ... ... ... .................................... 6
2.2 Способи збереження грошей під час кризи .......................................... 8
2.3 Прогнози економістів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................. 13
3 Фінансова криза в Росії очима економістів ......................... ... 16
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......................... ... .24
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......................... 25

Введення
Світова фінансова криза 2008 року - економічна криза, що проявився в 2008 році у формі погіршення основних економічних показників у більшості країн. Його безпосереднім попередником був іпотечна криза в США, перші ознаки якого з'явилися в 2006 році у формі зниження числа продажів будинків і на початку 2007 року переросли в кризу високоризикових іпотечних кредитів (subprime). Досить швидко проблеми з кредитуванням відчули і надійні позичальники. Поступово криза з іпотечного став трансформуватися у фінансовий і став зачіпати не тільки США. До початку 2008 року криза набула світового характеру і поступово почав проявлятися в повсюдне зниження обсягів виробництва, зниження попиту і цін на сировину, зростання безробіття. Ця курсова робота присвячена розгляду світової фінансової кризи очима економістів. Ми вивчимо їх думку з приводу причин кризи, наслідків. Структурно роботу можна розділити на три частини. У першому розділі ми розглянемо поняття глобальної кризи, у другій - уявимо погляди економістів на фінансову кризу, в третьому розділі розглянемо фінансова криза очима економістів в Росії. У висновку підведемо підсумки і зробимо висновки.

1. Поняття світової фінансової кризи
Світова фінансова криза - криза, що охопила країни всього світу. Виникнення економічної кризи було зумовлено наступними чинниками:
· Перегрів сировинних ринків (у тому числі, ринку нафти і продовольства);
· Перегрів фондового ринку
· Перегрів кредитного ринку і що став їх наслідком іпотечна криза
Розглянемо основні форми прояви світової кризи:
1. збитки й банкрутство іпотечних компаній, банків і хедж фондів.
2. зниження рівня життя населення, більшою мірою середнього класу та людей з низьким рівнем доходів.
3. Масові скорочення працівників.
4. Підвищення цін на товари споживання.
Механізми поширення кризи:
· Серія банкрутств банків, страхових компаній, іпотечних компаніях / колосальні збитки банків
· Неповернення за кредитами
· Криза ліквідності, який пов'язаний зі швидким вилученням коштів з ризикованих активів і переведенням їх у менш ризиковані сегменти ринку
· Зростання процентних ставок на ринку міжбанківських кредитів.
· Проблеми рефінансування
· Уповільнення зростання майже всіх економік світу.
Основні етапи розвитку кризи:
Перший етап кризи - з липня 2007 до серпня 2008 р. - характеризувався розвитком американської іпотечної кризи, списанням величезних коштів по заставних банками і першими банкрутствами. Тільки за цей час світова фінансова система зазнала втрат в сумі приблизно до 800 млрд дол
Другий етап - криза ліквідності - Іпотечна криза в США (2007) спровокував у вересні 2008 року криза ліквідності світових банків: банки припинили видачу кредитів, зокрема кредитів на купівлю автомобілів. Як наслідок, обсяги продажів автогігантів почали скорочуватися. Три автогіганта Opel, Daimler і Ford повідомили в жовтні про скорочення обсягів виробництва в Німеччині. Зі сфери нерухомості криза перекинулася на реальну економіку, почалася рецесія, спад виробництва. Спред LIBOR-OIS (показує різницю між ставкою LIBOR і ф'ючерсом на офіційну ставку Центробанку - свідчення доступності грошей на міжбанківському ринку) в кінці вересня 2008 року перевищив для доларових кредитів 200 базисних пунктів, а на початку жовтня - 250. Клієнти в масовому порядку вилучали заощадження зі своїх рахунків. Банкрутство Lehman Brothers призвело до сумнівів у можливості виплат страхових компаній, страхують від ризиків банкрутства кредитуються (CDS), що призвело до кризи самого інструменту CDS і різкого збільшення ризиків страхування, що вилився в кризу довіри між банками і різке зростання ставок кредитування, що особливо сильно позначилося на що розвиваються кредитних ринках.
Третій етап - параліч кредиту, що випливає із кризи ліквідності і недовіри всередині банківської системи. Чим довше він триває, тим більше шкоди завдає поточної економічної діяльності, але особливо - майбутнім інвестиціям.

2. Світова фінансова криза очима економістів
2.1 Причини фінансової кризи
Існує багато думок з приводу причин світової кризи. Економісти активно висловлюють свою думку з цього питання. На думку директора Інституту нової економіки Державного університету управління, академіка РАН Сергія Глазьєва основними причинами глобальної кризи є:
· Саморуйнування фінансової піраміди боргових зобов'язань США;
· Віртуалізація фінансових операцій (деривативи), що призвела недооцінку фінансових ризиків і відрив фінансового ринку від реального сектора економіки;
· Знецінення значної частини капіталу в умовах вичерпання можливостей економічного зростання на основі домінуючого технологічного укладу і пов'язаного з цим структурної кризи економіки провідних країн.
Є. Гайдар вважає, що економіка має циклічний характер, що "за огрядними роками завжди дотримуються худі", а сприятлива кон'юнктура змінюється несприятливою. Крім того, різке прискорення зростання ВВП на душу населення, що почалося два століття тому, спричинило за собою зміни життя людей - скоротилося число зайнятих в сільськогосподарському секторі, виросли тривалість життя і рівень доходів. Зараз ми спостерігаємо уповільнення світового економічного зростання на тлі найсильнішого із часів Великої депресії кризи. Нинішня ситуація, спровокована проблемами в секторі субстандартного іпотечного кредитування в США.
На думку економіста Олега Григор'єва основною і єдиною причиною обвального кризи світової економіки є - перевиробництво основної світової валюти - долара США.
У Ігоря Юргенса свою думку про причини фінансової кризи:
· Спусковим гачком світової кризи стали сурогатні гроші, які глибоко проникли в усі пори фінансової системи.
Мова йде про особливий вид цінних паперів - деривативи. Це так звані похідні фінансові інструменти. Вони пов'язані із звичайними цінними паперами і, по суті, є віртуальними грошима. Сьогодні їх випущено величезну кількість. Приблизно, експерти оцінюють світовий ринок деривативів у 600 трильйонів доларів. Саме деривативи, пов'язані з американськими іпотечними облігаціями, детонували нинішню світову фінансову кризу, причини якої, безумовно, більш фундаментальні. Ігор Юргенс вважає, що «банки США дали громадянам іпотечні кредити, під них" випустили "похідні папери. І віртуальні гроші, які продавали і перепродували, стали обертатися в усьому світі. Позичальники реальні гроші вчасно не повернули - почалася ланцюгова реакція ». [1]
Економіст Степан Демура вважає, що причинами кризи є:
· Нарощування боргових зобов'язань останні 20 років.
«Весь світ доходи майбутніх періодів вже витратив вчора і сьогодні. Технологічних проривів поки немає. Фінансові показники стали погіршуватися ».
На думку М.Г. Делягіна причинами кризи є:
· Невдала політика сформованої фінансової системи.
· Низька якість регулювання,
· Дисбаланс між збільшеним попитом на кредитні ресурси та джерелами їх забезпечення,
· Добробут розподілялося нерівномірно, як всередині країн, так і між різними регіонами світу.
Багато економістів одностайні в думці, що сучасний фінансова криза - це прямий наслідок кризи іпотечного кредитування в США (частка даного сектора в економіці країни становить 1.4%). Приватні американські банки видавали іпотечні кредити у великих кількостях. У категорію власників іпотечного житла увійшли і ті американці, які були просто не в змозі регулярно виплачувати відсотки за кредитами. У підсумку житло мало не в масовому порядку переходило у власність банків, а достатньої кількості людей, які б хотіли купувати це житло, не знаходилося. Вихід подібного стану справ цілком передбачуваний - банкрутство банків. Дана ситуація виникла через те, що фондовий ринок окупували гравці-спекулянти, які займалися купівлею-продажем високоприбуткових, але при цьому високоризикованих інструментів, створюючи фінансові піраміди. У підсумку фінансова система США дала збій - мільярди і трильйони доларів, які були задіяні у фінансових операціях підвищеного ризику, виявилися неліквідні. Інвестиційні компанії і банки зазнають збитків і банкрутують, погіршуючи ситуацію і на світовому фінансовому ринку. Адже американська економіка має величезний вплив на економіку багатьох країн світу - філії американських корпорацій відкриті майже в усіх країнах, американський долар, цінні папери США традиційно виступають в якості фінансового гаранта для інших країн, які з їхньою допомогою захищаються від різного роду ризиків.
2.2 Способи збереження грошей під час кризи
Щоб зберегти свої заощадження або продовжувати роботу щодо інвестування необхідно шукати нові інвестиційні інструменти. Багато економістів радять вкладати гроші в зарубіжну нерухомість. При розумному підході такі інвестиції дозволять не тільки не втратити, але і примножити накопичення. Ринок закордонної нерухомості дозволяє:
Ø робити як короткострокові, так і довгострокові інвестиції. Можна вкласти кошти, щоб вберегти їх від кризи, або інвестувати в ослаблений ринок, щоб через кілька років, коли ціни виростуть, примножити свій капітал;
Ø вкладати як невеликі суми, так і сотні мільйонів євро;
Ø убезпечити свої гроші від політичної нестабільності;
Ø інвестувати в «реальну» власність. Нерухомість ніколи не знеціниться повністю, не зникне, її завжди можна продати або залишити спадкоємцям;
Ø виходити на ринок не продавця, але покупця. Через падіння внутрішніх ринків, багато продавців готові йти на дуже хороші для покупця умови.
З кожним місяцем інтерес до закордонної нерухомості тільки зростає, це показує зростання числа відвідувачів тематичних Інтернет-ресурсів, поява нових друкованих видань та програм, а також відкриття нових виставок, присвячених нерухомості за кордоном. У свою чергу, зростає і число пропозицій зарубіжних об'єктів: все більше і більше забудовників, ріелторів і власників нерухомості виходить на російський споживчий ринок, рухається назустріч зростаючому попиту. Щоб пережити фінансову кризу з мінімальними втратами, економісти радять [2]:
1. Перевести свої внески з дрібних банків у великі державні, захищені державними гарантіями.
2. Урізати витрати на товари не першої необхідності.
3. Створити власний «стабілізаційний» фонд для непередбачених витрат, поповнюючи його в міру можливості. У важку хвилину «копілочние» гроші стануть неоціненною підмогою.
4. Відмовитися від невживаних послуг, за які йде щомісячна оплата (наприклад, пакет нічних кабельних каналів і т. д. - ніби і недорого, але в умовах кризи важлива будь-яка економія).
5. Не позичати гроші, особливо під відсотки.
6. Щомісяця відкладати частину коштів «на пенсію».
7. Вивчити податкову «матчастину» - може виявитися, що вам повинні відшкодовувати будь-які податки (наприклад, при витратах на навчання), але не роблять цього, а ви і не в курсі.
8. Домовитися з банком про відстрочку кредиту та з вигодою скористатися вільними грошовими коштами. Адже відомо, що інвестиції під час кризи або відразу після нього - одні з найвигідніших. Щоправда, вгадати, у що вкладати гроші зараз, щоб отримати прибуток потім, складно.
Експерти вважають, що найнадійніший шлях - диверсифікація вільних коштів. Диверсифікація активів важлива як ніколи. Відомий економіст Михайло Хазін вважає, в умовах гострої кризи питання, як зберегти свої заощадження, досить складний. Але з урахуванням швидкої девальвації рубля на найближчий місяць потрібно вкластися в долар або євро. «Але проблема в тому, що вже ніхто не розуміє, коли саме почнеться обвал цих валют. Теоретично це може статися, а може, й ні. Звичайно, можна вкластися в різні інструменти і добитися таким чином диверсифікації ризиків. Мені зрозуміло тільки одне - у найближчі два місяці тримати свої заощадження в рублях не стоїть ». [3] Аналітик" Ліги фінансових експертів »Наталя Руденко пропонує два варіанти« антикризового »інвестиційного плану - консервативний і ризиковий. Обережним інвесторам вона радить зберігати 80% капіталу на депозитах у великих банках і 20% - у золоті. Ті, хто готовий ризикнути і заробити на кризі, можуть для стабілізації портфеля залишити 40-50% на банківських депозитах, 20% - у золоті, а решта 30-40% розподілити на вклади у великих кредитних спілках та сертифікати ПІФів (коли ринок досягне «дна»).
Незалежний фінансовий консультант Сергій Ждан впевнений, що за будь-якої фінансової «негоді» змінювати свою інвестиційну стратегію не варто. «Проведемо аналогію з медициною. Перш ніж призначити курс лікування, лікар проводить діагностику організму хворого. При цьому, зауважте, він аналізує склад крові, а не води з-під крана, повітря або звукоізоляції стін у квартирі, хоча ніхто не заперечує впливу цих зовнішніх чинників на здоров'я », - вважає Ждан. У нашому випадку внутрішніх факторів три: горизонт інвестування, фінансовий стан, терпимість до ризиків. «Виходячи зі своєї стратегії, я тримаю частину грошей на універсальних депозитах у банках, частина - в кредитних спілках. Нічого не додаю в інвестиційні фонди, але й не забираю вже вкладене. Продовжую оплачувати страховки і робити внески в пенсійні фонди. Нерухомість не продаю і не купую (продавати - пізно, купувати - рано), золото і валюту не купую (це для спекулянтів) », - ділиться власним досвідом консультант.
Директор Інституту економіки РАН Руслан Грінберг також вважає, що свої заощадження треба диверсифікувати. «Звичайно, я думаю, долар буде зміцнюватися. І це, в принципі, нормальне явище. Я б сказав, що в цьому сенсі у долара ще є потенціал. І все ж таки є сенс диверсифікувати свої заощадження. Тобто зберігати гроші як у євро, так і в доларах і рублях ». Що стосується вкладень в нерухомість Руслан Грінберг вважає, що, слід мати на увазі: у короткостроковій перспективі нерухомість буде падати в ціні, а в середньостроковій і довгостроковій, навпаки, різко зростати. Тому що в останні місяці будівництво різко скоротилося [4]. «Так що, якщо вам не потрібні гроші, скажімо, через рік, то ви цілком можете вкластися в нерухомість». У відношенні металевих вкладів і скупки золота Директор Інституту економіки РАН категоричний противник такої стратегії. Тому що, за його словами, коли почнеться пожвавлення економіки золото різко впаде в ціні. Тобто мова йде про те, що на ринку дорогоцінних металів традиційно висока питома вага спекулятивного капіталу, який приходить і йде. «На відміну від різного роду екзотичних економістів, я не думаю, що гроші знову стануть товарними, і світова фінансова система повернеться до" золотого стандарту ". Так що вклади в золото нічого не гарантують "- вважає Грінберг [5].
Багато економістів вважають, що в умовах нестабільної ситуації захистити свої заощадження найнадійніше можна вкладаючи гроші в банк. Всі інші, більш ризиковані методи - вкладення в акції, ПІФи, валюту не настільки надійні. Ризиковані вкладення принесли своїм власникам в 2008 році одні збитки: ПІФи знецінилися в півтора-два рази, ринок акцій пережив обвал. Зберігати гроші вдома теж небезпечно, враховуючи темпи зростання інфляції. Банківський вклад сьогодні - найменш ризикований спосіб вкладення коштів. Він захищений державною системою страхування вкладів. Необхідно дуже відповідально підходити до вибору банку.
· Необхідно звернути пильну увагу, - це надійність кредитної організації.
· Вивчити рейтинги банку, дізнатися чи входить він до системи страхування вкладів, можливо, вивчити фінансову звітність банку.
Найбільш стійкі сьогодні великі банки з державною участю та доньки великих стабільних європейських фінансових організацій. Перші - маючи державну підтримку, другі - тому що є стовпом світової фінансової системи, з самими високим рейтингами надійності, підтвердженими віковою репутацією. Їх клієнтська база обчислюється мільйонами клієнтів у різних країнах, а фінансова стійкість - основа їхньої стратегії. Крім того, як правило, ці банки дуже консервативні, і тому менш схильні до різного роду кризовим явищам і катаклізмів.
Один з найбільш важливих питань - у якій валюті зберігати гроші. Наталя Руденко вважає, що можна зберігати гроші в євро. Європейська економіка поки що далека від рецесії, в яку вже вступили США, тому можна чекати зміцнення курсу європейської валюти.
Криза - це не просто важкий час, але ще й можливість заробити. Деякі найбільш успішні інвестори зробили свої статки, купуючи, коли всі продають. Адже в умовах кризи всі активи переоцінюються вниз. Тому виграти можуть люди, потенційно зацікавлені в покупці активів за цінами «панічного» розпродажу. Із-за великих заборгованостей по іпотеці багато банків стягують об'єкт застави, тобто квартиру, і виставляють на продаж. Вони хочуть отримати гроші швидко. І через те, що таких пропозицій стає все більше, ціни падають. Тому можна купити нерухомість із великим дисконтом.
Думки економістів про те, як зберегти гроші під час кризи розійшлися. Одні вважають потрібно вкласти їх у нерухомість, золото, інші - вкласти гроші в банк, треті - пропонують заробити на кризі. Не можна точно сказати яку тактику слід застосовувати, кожна людина і кожна компанія повинні розробити свою стратегію виходу з кризи з найменшими втратами.
2.3 Прогнози економістів
В економістів різні прогнози з приводу розвитку світової фінансової кризи. Оптимісти кажуть, що спад кризи очікується вже в кінці 2009 року, песимісти впевнені, що криза триватиме як мінімум ще три роки.
Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан вважає, що в найближчі два-три роки високих показників зростання світової економіки чекати не варто. Найбільш серйозне скорочення очікується в США і розвинених країнах Європи. Розвиваються ж країни, в першу чергу Китай, Індія і Бразилія, збережуть економічне зростання, хоча він виявиться набагато слабкіше, ніж очікувалося. Найбільш важкою для всіх стане перша половина поточного року, у другій же існує ймовірність деякого поліпшення. Росія уникне рецесії через значного пакета стимулюючих заходів і благотворного ефекту, який надасть більш гнучкий курс рубля на попит на вітчизняні товари. Зростання сповільниться з 5,9% в 2008 р. до 1% в 2009 р. і відновиться до 2,25% в 2010 р. [6]
Міністр фінансів Олексій Кудрін вважає, що найближчим часом очікується повна зупинка зростання російської економіки. За словами міністра, максимальне зростання ВВП, на який в нинішньому році розраховує міністерство фінансів, - 2%, проте у разі самого песимістичного варіанту розвитку подій цей показник може скласти 0%.
Експерти відзначають, що економічне пожвавлення і вихід з міжнародної кризи в країнах, що розвиваються, включаючи Росію, може початися раніше. Російські аналітики передрікають уповільнення економічного зростання з 6,8% у 2008 році до 4% в 2009 році [7]. Різке уповільнення припливу капіталу вдарить по доступності кредитів, а скорочення нафтових котирувань скоротить доходи країни. Однак різкої посадки економіки вдасться уникнути, тому що влада знизила залежність банківського сектора від зовнішнього фінансування. Крім того, за винятком нафтового сектору, російська економіка в невеликому ступені вразлива перед зниженням світової торгівлі.
Згідно з оцінками експертів Ощадбанку, період економічних труднощів буде тривати до півтора-двох років. У зв'язку з цим банк особливо рекомендує клієнтам використовувати консервативний підхід до прогнозування і довгостроковими планами розвитку бізнесу та запозичень. Президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін вважає, що утримати нинішній курс рубля можливо. «Оптимісти вважають, що до кінця 2009 року всі розсмокчеться, а песимісти, вважають, що цей захід (криза) затягнеться на 2-3 рік. [8]»
Фахівці по-різному оцінюють перспективи розвитку світової економіки і вплив кризи на світову економіку. Деякі вважають, що вже в кінці II-III кварталу 2009 р. економіка вийде на підйом. Таких фахівців небагато. Більша кількість експертів схиляється до того, що реально підйом позначиться десь навесні 2010 року.
Домінік Стросс-Кан глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) вважає, що світова економіка почне виходити з фінансової кризи наприкінці 2009 - початку 2010р. "2009 рік буде дуже складним, показники в січні 2009р. Можуть виявитися гіршими, ніж у 2008р", - вважає голова МВФ. Незважаючи на можливість оздоровлення економіки в 2009р., Існує безліч ризиків для економічного зростання. Річний прогноз на 2009 рік від банку "Ренесанс Капітал": Головний висновок авторів дослідження: четвертий квартал 2009 року обіцяє стати періодом потужного відновлення економіки. На думку аналітиків 2009 рік стане переломним для економіки: У першому кварталі 2009 року ВВП скоротиться на 3%, але вже до кінця березня спад економічної активності повинен припинитися. Другий квартал стане періодом стабілізації, у третьому все сильніше буде відчуватися сприятливий ефект девальвації рубля і виявляться перші ознаки поліпшення світової економіки.

3. Фінансова криза в Росії очима економістів
Фінансова криза і рецесія 2008-2009 років в Росії як частина світової фінансової кризи стали можливими через що сталася інтеграції російської економіки у світову економіку, коли будь-яка подія за кордоном впливає на вартість російських облігацій і акцій, на ліквідність, доходи громадян і зростання економіки . Світова фінансова криза, яка набрала обертів на початку осені, впритул наблизився до Росії. Урядові доповіді і сюжети центральних телеканалів країни сповнені оптимізму і зневажливої ​​риторики тільки відносно «недбалої американської фінансової системи». Оцінки незалежних економічних експертів більш реалістичні. Вони попереджають: до кінця 2009 фінансовий стан Росіян може значно погіршитися.
За оцінками міністра фінансів РФ Олексія Кудріна, боротися з наслідками кризи Росія буде як мінімум два роки. Через кризу на американському ринку іпотечного кредитування російський ринок продовжив падіння: індекс РТС опускався майже на 2,02%, але незабаром падіння сповільнилося. Індекс ММВБ падав трохи повільніше, в діапазоні 1,6-1%. Криза вже починає впливати на заробітні плати громадян по всій Росії. [9]. Олексій Кудрін заявив наступне: «Можна не боятися за вклади населення. Можна не боятися за стійкість всіх провідних банків. Це абсолютно під контролем. Але те, що світовий фондовий ринок ще буде тягнути нас вниз, до цього треба бути готовим. Тому ми увійшли в довгу смугу. Наші заходи повинні кілька пом'якшувати ось ці рухи ... »
На думку Анатолія Аксакова, держбанки від чиновницької допомоги виграють в будь-якому випадку, а середнім і малим вона може тільки нашкодити. Уряд виділяє капітали в найбільші державні банки. А вже держбанки мають розподілити кошти між дрібнішими.
Експерти вважають, що криза дуже позначиться на добробуті громадян, особливо тих, хто взяв кредит. Ціна позик підніметься мінімум на 1 - 2 процентних пункти.
А от за збереження банківських вкладів боятися не потрібно. Системою страхування захищено 97% всіх депозитів (решта 3 відсотки - це вклади на суму, більшу 700 тисяч рублів, які поки що не забезпечені держгарантіями цілості). Повний повернення вкладів держава гарантує лише у розмірі 100 тисяч рублів. З решти суми повернуть лише 90% [10].
Економіст Евсій Гурвич вважає, що «На перший погляд здається, що світова криза каменя на камені не залишив у Росії. Ситуація в економіці насправді непроста. Але я б не лякався. Так, через зниження обсягів закордонних кредитів темпи зростання ВВП у нинішньому році напевно сповільняться до 7,5%, а в майбутньому році до 6%. Інфляція продовжить підніматися: у 2008 році - до 14%, в 2009-му - ще на 13%. Зростання зарплат сповільниться, але, мені здається, буде як і раніше обганяти інфляцію ... Хвалитися, звичайно, особливо нічим, але в інших державах ситуація настільки погана, що вони мріють про наші проблеми. Навіть економіка США похитнулася. ВВП Америки підніметься в нинішньому році максимум на 1%, ціни зростуть на 4%. І для них це дуже погано: зазвичай інфляція в США становить не більше 2% ».
Через нестачу вільних грошей проблеми є в усіх підприємств. З іншого боку, на ринку кадрів існує дефіцит, отже, ймовірне скорочення зарплат не торкнеться кваліфікованих фахівців на найбільш затребуваних напрямках. Але інші цілком можуть зіткнутися з нетривалими затримками по виплатах заробітної плати або незначним скороченням окладів.
Планується масове скорочення працівників. Експерти підрахували: кожен другий роботодавець планує звільнити в середньому по 10% персоналу. А в деяких банках і в роздрібних мережах втратить роботу кожен третій-четвертий. Компанії звільняють людей, щоб поліпшити фінансове становище, що похитнулося через кризу. Під ударом в першу чергу виявляться офісні працівники. Вони нічого не виробляють, то є не формують прибутку, а зарплати їх, як правило, вище, ніж у «виробників». «Євросєть» оголосила про скорочення персоналу на кілька відсотків. Це торкнеться офісу. Зараз в компанії на чотири продавця припадає один офісний працівник, а скорочення призведуть до того, що це співвідношення буде один до десяти. Постраждають ті відділи, де на співробітників можна перекласти частину обов'язків їхніх колег. «Рекорд» за кількістю скорочених співробітників утримує Магнітогорський металургійний комбінат: тут збираються залишити без роботи 3000 осіб. За ним слідує рітейлових компаній «Патерсон» - тут без роботи можуть залишитися 1600 осіб. Більше двохсот співробітників втратять роботу на Байкальському целюлозно-паперовому комбінаті, Банку Москви і в МГТС. Ще стільки ж покине штати медіакомпаній «Амедіа» і РБК.
Але все ж масове безробіття Росії поки не загрожує, хоча скорочення в окремих секторах економіки будуть значними. Втім, тим хто зберіг свої місця радіти особливо теж не від чого. Їм доведеться приготуватися до заморожування зарплат і зниження реальних доходів приблизно на 30%.
Антикризові заходи:
Першим кроком Уряду і ЦБ РФ у боротьбі з негативними наслідками світової фінансової кризи стало прийняття заходів для підтримки стабільності банківської системи та фінансового ринку. Серед них:
А) Заходи бюджетно-податкової політики, що проводяться Урядом РФ
1. Розміщення на депозитах комерційних банків (КБ) тимчасово вільних коштів федерального бюджету в сумі до 1,5 трлн. руб. на строк до 3-х місяців, ставка від 8% річних [11].
2. Майновий внесок РФ в статутний капітал ЗЕБа в 2008 році на суму 75 млрд. рублів, в 2009 році - на суму 175 млрд. рублів для реалізації заходів з підтримки фінансового ринку.
3. Майновий внесок РФ в статутний капітал АІЖК (Агентство з іпотечного житлового кредитування) на суму 60 млрд. руб. для підтримки ринку іпотечного кредитування.
4. Надання субординованих кредитів ЦБ (500 млрд. руб.) Та Фондом національного добробуту (450 млрд. руб.) На суму 950 млрд. руб. без забезпечення строком до 31 грудня 2019 р . по ставці 8% річних комерційним банкам, у тому числі Ощадбанку (500), ВТБ (200) і Россельхозбанку (25).
5. Майновий внесок РФ в статутний капітал АСВ (Агентство по страхуванню внесків) на суму 200 млрд. руб. для капіталізації банків.
6. Розміщення на депозитах комерційних банків коштів Держкорпорації ЖКГ (135 млрд. руб.) Та Фонду сприяння реформуванню ЖКГ (143 млрд. руб.).
Б) Заходи ДКП, що проводяться ЦБ РФ:
1. Зниження нормативів обов'язкових резервів за всіма видами до 0,5%. Сума підтримки: 370 млрд. руб.
2. Підвищення ставки рефінансування (13%) Банку Росії і процентних ставок по операціях, що проводяться ЦБ для зниження рівня відтоку капіталу з Росії і стримування інфляційних тенденцій.
3. Надання Банком Росії беззаставних кредитів комерційним банкам (116 банків) на строк не більше шести місяців. У сумі ЦБ готовий запропонувати банкам до 700 млрд. руб. мінімум під 8,5% річних.
4. І Зміна порядку надання Банком Росії кредитним організаціям кредитів, забезпечених активами, а також поповнення списку цінних паперів, які приймаються в забезпечення кредитів ЦБ РФ. Мета - розширення можливостей отримання кредитними організаціями додаткової ліквідності в ЦБ (1 трлн. Руб. Доп. Ліквідності).
5. Зміна параметрів угод "валютний своп", що проводяться Банком Росії на внутрішньому валютному ринку РФ. На 11.12.2008 максимальний обсяг коштів, що надаються кредитним організаціям за операціями "валютний своп" Банку Росії, становив 5 млрд. руб.
Другий крок: заходи з підтримки реального сектора економіки і соціальної стабільності. Серед них:
А) Заходи бюджетно-податкової політики, що проводяться Урядом РФ
1. Розміщення на депозит у ВЕБе коштів з Міжнародних резервів на загальну суму не більше 50 млрд. доларів США для рефінансування зовнішніх боргів компаній і банків РФ в 2008-2009 рр.. ВЕБ отримає державні гроші за ставкою LIBOR + 1, видавати буде під LIBOR + 5.
2. Виділення з Фонду національного добробуту коштів на купівлю акцій і облігацій російських компаній у розмірі 175 млрд. рублів (розміщені на депозиті в ВЕБе).
3. Зниження експортних мит на нафту і нафтопродукти до 192,1 доларів за тонну (з 1.12.2008 р.). Сума підтримки 270 млрд. руб.
4. Підвищення неоподатковуваної ПВКК ціни нафти з $ 9 до $ 15 за барель. Сума підтримки: 89,3 млрд. руб [12].
5. Підтримка підприємств ВПК (субсидування процентної ставки, інвестиції в капітал, попередження банкрутства підприємств ВПК). Сума: 50 млрд. руб.
6. Зниження податку на прибуток за рахунок його федеральної частини на 4% з 1.01.2009 р. З 28 листопада 2008 р . сплата податку на прибуток проводиться на основі фактичної величини прибутку. Сума підтримки: 400 млрд. руб.
7. Збільшення амортизаційної премії з 10% до 30%. Сума підтримки: 100-150 млрд. руб.
8. Регіони з 1.01.2009 р. зможуть знижувати спрощений податок на малий бізнес з 15% до 5% [13].
9. Прискорення термінів відшкодування ПДВ. Сума підтримки: 250 млрд. руб.
10. Збільшено граничний розмір компенсації по внесках в банках, у відношенні яких наступив страховий випадок, до 700 тис. рублів.
11. Відрахування з прибуткового податку при будівництві або придбанні житла з 1.01.2009 р. буде збільшений вдвічі, до 2 млн. крб. (260 тис. крб.). Сума підтримки: 10 млрд. руб.
12. Максимальний розмір допомоги по безробіттю зросте з 1.01.2009 р. до 4900 руб. Сума підтримки: 30-50 млрд. руб.
Аналіз антикризових заходів
Академік РАН С. Ю. Глазьєв: «заходів з протидії кризі, що вживаються урядом, явно недостатньо», «ніякого контролю над рухом грошових коштів немає: ці гроші дуже легко йдуть на валютний ринок, де працюють проти курсу рубля".
С. Ю. Глазьєв пропонує: здійснити перехід від емісії рублів під купівлю іноземної валюти до рефінансування комерційних банків під заставу зобов'язань підприємств реального сектору економіки.
С. Ю. Глазьєв вважає проводяться заходи дуже запізнилися, однак, він визнає, що це кроки у правильному напрямку.
Є. Гайдар, директор Інституту економіки перехідного періоду: «вжиті заходи по виходу з кризи носять в цілому адекватний характер», «в даний момент Росія готова до подолання кризи і навіть спробує витягти з нього вигоди», «Росії вистачить накопичених резервів, щоб пройти криза ».
Потрібно: «відмовитися від фінансування дорогих амбітних проектів», «зосередитися на підтримці банківської стабільності», «довести до логічного кінця всі вже прийняті на законодавчому рівні рішення з надання ліквідності банківської системи». Політика збільшення гнучкості курсу рубля здається Є. Гайдару виправданою.
А. Некипелов, академік, віце-президент РАН, директор Московської школи економіки МГУ ім. М. В. Ломоносова: «заходи були прийняті енергійні і правильні», «великі фінансові вливання ЦБ є на даний момент достатніми». А. Некипелов вважає правильним, відкрито здійснювати державні інтервенції на фондовому ринку Росії. Однак «окремі реакції уряду на кризу були неоптимальними». Той факт, що ЦБ здійснював інтервенції на валютному ринку, означає, що фактично ми витратили частину своїх валютних резервів на субсидування виведення капіталу з країни.
Є. Ясін, науковий керівник Вищої школи економіки: «дії урядів багатьох країн, в тому числі РФ, є адекватними, тому що це єдиний метод, який може вирішити проблему браку ліквідності ».
Він зазначає, що існує три канали, які можуть посилити кризу в РФ:
1-й це великий зовнішній борг російських компаній, накопичений за останні 2-3 роки.
2-й пов'язаний з тим, що багато банків бояться проблем з ліквідністю (криза довіри).
Третій паніка серед населення, коли люди почнуть в ажіотажі забирати свої гроші з банківських вкладів.
«Усі дії Уряду і ЦБ РФ є обгрунтованими, але головне, щоб вони спрацювали». Потрібно: «налагодити нормальне кредитування, а не просто накачувати банки грошима», «допомагати приватним банкам і компаніям, які могли б підсилити свою позицію в російській економіці, ослаблену фінансовою кризою».
Оцінка МВФ
«Заходи, прийняті ЦБ РФ і Мінфіном відносно підтримки ліквідності в банківській системі, були відповідними і своєчасними". МВФ схвалив введену систему страхування внесків. «У ЦБ є всі інструменти зберегти стабільність фінансової системи Росії».
Невен Матіс, голова представництва МВФ в Росії: «МВФ схвалює всі російські антикризові заходи, окрім рішення використовувати кошти фонду національного добробуту для підтримки фінансового ринку». Такий захід може негативно позначитися на активності ринку. Всі інші заходи, вжиті Росією для подолання кризи, є "дуже продуманими".
Невен Матес переконаний, що російській валюті не загрожує девальвація. Говорячи про те, що девальвація загрожує тим країнам, де спостерігається стагнація економіки і високі процентні ставки, Невен Матес відзначив, що в Росії не спостерігається ні того, ні іншого.

Висновок
Весь світ зараз буквально лихоманить від слова «криза». Його називають банківським кризою, фінансовою кризою, економічною кризою 2008, світовою кризою, а також кризою в Росії. ЗМІ вихлюпує все більш і більш негативну інформацію, з кожним днем ​​прогнози аналітиків стають все більш страхітливими. Сьогодні слова «фінансова криза» на вустах не тільки у власників компаній, топ-менеджерів, але й у простих робітників.
В економістів різні думки, прогнози, поради з подолання кризи. Вивчивши думки різних фахівців і експертів ми можемо зробити висновок про те, що важелем фінансової кризи послужив іпотечна криза в США, він триватиме не менше 2-3 років, основний удар припадає на весну-літо 2009 року. Криза характеризується значним падінням заробітної плати робітників, масовим скороченням, проблемами працевлаштування, незатребуваністю дипломованих фахівців.
Всякий криза має позитивну сторону в тому сенсі, що люди прагнуть зрозуміти те, що трапилося, змінити щось на краще, отримати урок і набратися мудрості. За словами Анатолія Аксакова, президента російської Асоціації регіональних банків, «будь-яка криза - це об'єктивне явище, яке може періодично повторюватися, і часто дозволяє економіці оздоровитися, звільнитися від баластів, які не давали їй енергійно і гармонійно розвиватися».

Список літератури
1. Долженкова Л.Д. «Кризи і реформа», М., 2004
2. Журнал «Експерт», № 1/2009г. «Як зберегти гроші під час кризи».
3. www. Rian.ru / trend
4. www. Rg.ru/2008/10/27/dengi.html
5. www. Regnum.ru / news
6. www.risk.ru
7. www. Wikipedia.ru
8. www. Expertmoney.ru
9. www.vodivco.ru
10. www. Ecsocman.ru
11. www. Mkmexpo.ru
12. www. Inosmi.ru
13. www.europe.ru
14. www.unionivest.ru
15. www. Km.ru


[1] www. Rg.ru/2008/10/27/dengi.html
[2] Журнал «Експерт», № 1/2009г. «Як зберегти гроші під час кризи»
[3] www. Rusk.ru
[4] www. Expertmoney.ru
[5] www. Inosmi.ru
[6] www.vodivco.ru
[7] www.unionivest.ru
[8] www.europe.ru
[9] www.europe.ru
[10] www.risk.ru
[11] www.unionivest.ru
[12] www.risk.ru
[13] www. Inosmi.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
75.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Світова фінансова криза 2008 2009 рр.
Світова фінансова криза 2008 2009 рр. 2
Світова фінансова криза та економіка Росії
Економічна криза 2008 р його передумови і реальні причини
Планування діяльності механообробного цеху на I квартал 2008 року
Світова економічна криза і війна в Чако
Світова криза заборгованості причини і наслідки
Світова економічна і соціальна криза 1914-1945 рр.
Світова криза чужі цілі і інтереси Росії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru