Росія та СНД

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Глава 1. Політика Росії у відносинах з країнами СНД

Ми знаємо, що відносини з країнами СНД є головним пріоритетом російської зовнішньої політики. Тут концентруються наші інтереси в сфері безпеки і економіки, звідси виходять серйозні виклики, включаючи нелегальну імміграцію і організовану злочинність.
Ні для кого не секрет, що Росія зацікавлена ​​в безпеці своїх прикордонних територій. Для цього необхідно, щоб по периметру її кордонів були дружні, процвітаючі, демократичні і стабільні держави. До того ж треба забезпечити лідерство Росії серед цих держав на просторі СНД. Цьому могло б посприяти створення привабливої ​​для партнерів реалістичної моделі еволюційного переходу до повноцінного ринку та демократії. У нас є підстави виходити з того, що "європейський вибір" Росії поділяється суспільством і політичними елітами інших держав Співдружності. Шлях досягнення цієї мети потрібно підказувати власним прикладом.
Як показує накопичений досвід, і усвідомлюють наші закордонні партнери по СНД, торговельно-економічне співробітництво з Росією є необхідною умовою сталого розвитку країн Співдружності. Мова йде про важливі загальних ресурсах національного розвитку, які є продуктом економічної взаємодоповнюваності і багаторічного спільного існування в рамках єдиної держави. У доступній для огляду перспективі ніякі зовнішні партнери або альтернативні інтеграційні формати не зможуть замінити роль Росії, як в двосторонньому плані, так і в СНД в цілому і у форматах різнорівневої інтеграції. Бажаний кінцевий результат - створення економічної системи, яка забезпечувала б ефективний розвиток кожного з її учасників.
Спроби ігнорувати природні взаємозв'язку і сформовані традиції обертаються загрозою появи несамостійних, слабких держав. Свої відносини з країнами СНД Росія хотіла б будувати на тверезому економічному розрахунку. Такі відносини більш життєздатні, ніж застарілі, політизовані схеми. Від виведення реальних економічних інтересів з тіні виграють всі країни, що входять до Співдружності. Це - якраз ті ясність, відкритість і зрозумілість, до яких прагнути Росія яких вона, у свою чергу, очікує в політиці своїх партнерів у відносинах між країнами всередині цього життєво важливого для нас регіону.
Завдяки СНД, колишні радянські республік розійшлися досить мирно і цивілізовано після розпаду СРСР, і зараз Співдружність продовжує залишатися затребуваною майданчиком обговорення спільних проблем. Розпочата в рамках Співдружності реформа націлена на знаходження оптимального балансу між модернізацією і збереженням позитивного потенціалу, напрацьованого за останні роки. Найбільш важливе значення в рамках СНД набуває проблематика зміцнення загального гуманітарного простору. Мова йде про те, щоб зберегти різноманітні людські зв'язки, зміцнити їх, у тому числі по лінії громадянського суспільства. У цьому - важливий додатковий ресурс національного розвитку для кожної країни Співдружності.
Перехід на ринкову основу в економічних зв'язках з країнами СНД давно назріло. Пріоритет по відношенню до окремих партнерам не лише суперечить загальноприйнятій світовій практиці, але й спотворює процеси внутрішнього розвитку відносин між усіма країнами СНД у загальному, а так само знижує стимули до структурної перебудови економік, не вписується в наше спільне прагнення вступити до СОТ. При цьому Росія готова розглядати варіанти поступового переходу на нові ціни на енергоносії. Завдання - подолання політизації економічного співробітництва, що спотворює природу наших відносин. Це, як показують опитування, відповідає настроям у російському суспільстві. Колишні ціни якраз диктувала політика, і ні до чого хорошого ні для країн-постачальників, ні для країн-споживачів це не призвело. Мова йде про найважливіший елемент взаємної емансипації, що дозволяє зняти всі рудименти минулого і вибудовувати прагматичні відносини, спрямовані в майбутнє, засновані на взаємній повазі і взаємній вигоді.
Росія повинна прагнути до економічно розвинених відносин між країнами на пострадянському просторі, які включали б також розвинену інвестиційну сферу. Минулі роки показали, що для Росії це простір - величезний перспективний ринок збуту, в тому числі для продукції з високою доданою вартістю. Якщо в сукупному російському експорті частка продукції машинобудування становить 5%, то в експорті в країни СНД - близько 21% у 2005 році. Таким чином, Росія може внести свій внесок в економічну модернізацію в СНД.
Інтересам зміцнення інтеграційних процесів між трьома найбільш розвинутими в економічному відношенні країнами СНД - Росією, Казахстаном і Білоруссю, на частку яких припадає близько 90 відсотків валового внутрішнього продукту держав Співдружності, - відповідала б повну участь цих країн у формуванні Єдиного економічного простору. Це відповідало б сучасним реаліям розвитку світової економіки, вписувалося б в світові тенденції процесу глобалізації господарських зв'язків між усіма державами світового співтовариства.
Важливе значення у відносинах країн СНД має забезпечення регіональної безпеки і стабільності, включаючи протидію новим викликам і загрозам, тут ключову роль відіграє Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Відновлення членства в ній Узбекистану сприяє підвищенню її ролі у вирішенні цих завдань, особливо стосовно Центральноазиатскому регіону. Росія ж у свою чергу і далі буде сприяти консолідації ОДКБ як військово-політичного союзу, зміцненню миротворчого потенціалу Організації, вдосконалення військово-технічного співробітництва між державами-членами, посилення координації їх дій на міжнародній арені. Не менш актуальною є задача подальшого зміцнення міжнародного авторитету ОДКБ, а також розвиток її контактів з іншими регіональними організаціями аналогічного профілю, включаючи НАТО. Зростаюче практичне значення набуває посилення координації між ОДКБ і ЄврАзЕС.
Ще мені б хотілося коротко розглянути відносини Росії з окремими країнами, що входять в СНД.
Перша країна, яку я хочу виділити, це Білорусь, на мій погляд, найбільш перспективна країна для Російської Федерації в плані побудови з нею добросусідських відносин. Росія послідовно проводить лінію на поглиблення відносин з Білоруссю, з якою досягнуто найбільш високий в СНД рівень політичної і економічної інтеграції, забезпечується тісна взаємодія у зовнішній політиці, в галузі оборони і безпеки, в гуманітарній сфері.
У подальшому поглибленні інтеграційних процесів у відносинах між Росією і Білорусією пріоритетного значення набуває формування єдиного економічного простору. Здійснюваний у цьому контексті поетапний перехід в двосторонніх відносинах на універсальні ринкові принципи, не дивлячись на всі труднощі, що виникають, створює умови для виведення російсько-білоруської взаємодії на якісно новий рівень і сприятиме пошуку оптимальної моделі будівництва Союзної держави
Наступне держава, про яку мені здалося цікаво написати окремо, Молдавія. Точніше я б хотіла виділити окремий аспект наших відносин - проблема безпеки. Росія, залишаючись прихильником політичного врегулювання придністровського конфлікту при дотриманні територіальної цілісності Молдови і на основі вироблення особливого, надійно гарантованого статусу Придністров'я, виступає в переговорному процесі за збереження механізмів забезпечення стабільності в регіоні, включаючи діючу миротворчу операцію, а також дбайливе ставлення до всього фонду ідей врегулювання . Найважливішим елементом довгострокового врегулювання є закріплення конституційного статусу Молдавії як нейтральної держави.
Азербайджан - стратегічно важливий партнер на найближчу та довгострокову перспективу. Встановилися в наших відносинах поважний тон, атмосфера довіри та рівноправності себе виправдали. Азербайджанське керівництво прагне продовжувати лінію на зближення з Росією.
Відносини з Вірменією носять стійкий союзницький характер. Вона наш стратегічний партнер у Закавказзі, частина інтеграційного ядра Співдружності. Будемо прагнути до ослаблення транспортної блокади Вірменії, нарощуванню співпраці в енергетиці, домагатися більш високого ступеня зовнішньополітичної координації двох країн у регіоні, зміцнювати гуманітарну співпрацю.
Казахстан - ще одна важлива для Росії країна. Казахстан є ключовим стратегічним партнером і союзником Росії в центральноазіатському регіоні. Дана оцінка грунтується на його ролі одного з ведучих "локомотивів" в інтеграційних процесах на пострадянському просторі, а також виходячи з геостратегічного значення Республіки для Росії, її потенціалу в енергетичній, транспортно-транзитній, військової та інших сферах, динамічно, однак ще не повною мірою задіяному в інтересах наших двосторонніх відносин.
Деякі політологи вважають, що в наших відносинах необхідно вести справу до того, щоб союзництво і стратегічне партнерство на симетрично-прагматичній основі зберігалися і розвивалися як оптимальної моделі наших відносин. У базисі такої моделі лежать історично зумовлені економічні, військово-політичні та гуманітарні інтереси сторін, взаємне прагнення протистояти загрозам і викликам регіональної та міжнародної безпеки. Інтенсивний політичний діалог необхідно супроводжувати більш скоординованих підходом російських міністерств і відомств до нарощування співробітництва з Республікою Казахстан як у двосторонньому форматі, так і в інтеграційних організаціях - СНД, ОДКБ, ЄврАзЕС і ЄЕП. При цьому слід мати на увазі, що підтримка і розвиток союзницьких і партнерських відносин з Казахстаном вимагатиме від Росії значно більших зусиль, ніж раніше, у зв'язку зі складною геополітичною ситуацією в Центральній Азії.
Динамічно по висхідній розвиваються відносини і співробітництво на принципах стратегічного союзництва з Узбекистаном у політичній, економічній, військово-технічній, гуманітарній та інших областях. Хороший імпульс у цьому напрямку дало вступ Республіки Узбекистан в ЄврАзЕС в кінці 2005 року і відновлення її членства в ОДКБ в 2006 році.
Відносини з Киргизією розвиваються у традиційно дружньому, конструктивному ключі, носять багатоплановий характер. Здійснюється військове та військово-технічне співробітництво на двосторонній основі і в рамках ОДКБ. Ведеться планомірна робота з облаштування та розвитку російської військової бази в м. Кант, є авіаційним компонентом Колективних сил швидкого розгортання ОДКБ на центральноазіатському напрямку.
Росія і Таджикистан взаємодіють у рамках ОДКБ, ЄврАзЕС і ШОС, координують підходи до основних актуальних міжнародних і регіональних проблем. У нормальному режимі функціонує 201-а російська військова база в Таджикистані. Досягнутий певний прогрес у галузі гідроенергетики: відбулася перекриття річки Вахш греблею для споруджуваної за допомогою Росії Сангтудинської ГЕС - цим зроблено важливий крок у зведенні електростанції, яка повинна вирішити проблему забезпечення Республіки електроенергією.
І ще одна країна, з якою Російська Федерація намагається налагоджувати відносини, це Туркменистан. Новообраний Президент Туркменістану Г.М. Бердимухаммедов на зустрічі з Головою Уряду Російської Федерації М.Є. Фрадковим у лютому 2007 року підтвердив спадкоємність лінії на розвиток тісної співпраці з Росією в різних областях.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Виклад
24.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Росія в першій половині XIX століття 2 Росія і
Росія перемогла Що виграла Росія
СНД
Електроенергетика Росії та СНД
Економічна інтеграція СНД
Митне співробітництво РФ і СНД
СНД позиція Узбекистану
Конституційне право СНД
Регіональна інтеграція в СНД
© Усі права захищені
написати до нас