Роль суспільної державної підготовки у формуванні професії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ.
1 Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .3
2 Характеристика і система формування професійних якостей у військовослужбовців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 5
3 Роль ОГП в системі формування професійних якостей у
військовослужбовців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
4 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
5 Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 26
6 Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Введення.
Російська держава переживає один з найскладніших періодів багатовікової історії. Йде процес переходу від однієї суспільної формації до іншої, перетворення на нових засадах всіх сторін духовно-моральної, соціально-політичного та економічного життя народу.
Разом зі всією державою на етапі перетворень перебувають Збройні Сили Російської Федерації. Як першочергове висунуто завдання докорінного реформування армії і флоту, приведення чисельності, організаційної структури, системи управління і комплектування, технічної оснащеності, бойової та мобілізаційної готовності у відповідність до вимог сучасної війни, економічними можливостями країни, її геополітичними, загальнонаціональними інтересами.
Корінні перетворення в Збройних Силах передбачають також проведення великої і напруженої роботи з перебудови свідомості особового складу, удосконалення на новій ідейно-політичної стійкості та інших морально - бойових якостей, як базових складових у професіоналізмі військовослужбовця ефективно виконує завдання по захисту Вітчизни в мирний час і в бойовій обстановці.
Це викликано тим, що наша держава перейшла на новий політичний режим, відбувається придбання нових цінностей, зміни менталітету та ідеології.
Зараз стоїть багато питань про те, - якою бути нашій армії в майбутньому. Молоде покоління не бачить у військовій службі позитивних сторін, не вважає за необхідне віддати свій борг, Батьківщині відслуживши в рядах ВСРФ, особисті інтереси вище суспільних. Картина складається сумним чином ще й тому, що і офіцерський склад особливо молодий не бачить перспектив для служби. Весь ряд цих та інших проблем посилює роботу виховних органів, в тому числі і офіцерів з ОГП і інформування, змушує шукати нові шляхи, методи вирішення виховання та перевиховання в системі формування професійних якостей у військовослужбовців.
На основі того, що актуальність проблеми полягає в тому, що на ОГП покладена основна задача з формування у військовослужбовців різних категорій, а також у цивільного персоналу необхідних професійних якостей я поставив такі цілі та завдання:
Метою курсової роботи, є - обгрунтування необхідності та значимості ОГП у ЗС РФ, як основної форми виховання та формування у військовослужбовців професійних якостей необхідних для виконання своїх обов'язків у повсякденної життєдіяльності, у навчально-бойових заняттях, а також у ході бойових дій.
Завдання курсової роботи полягають у наступному:
- Дати характеристику професійним якостям військовослужбовців
- Розкрити процес формування професійних якостей у військовослужбовців.
- Обгрунтувати значимість і необхідність ОГП у ЗС РФ, як основного елементу у формуванні у військовослужбовців професійних якостей.
Об'єктом дослідження - є професійні якості військовослужбовців.
Предметом дослідження - є роль і необхідність ОГП в процесі формування професійних якостей у військовослужбовців.   
1 Характеристика і система формування професійних якостей у військовослужбовців.
Кінець XX століття і початок XXI століття у військовій області характеризується наростанням тенденцій переходу до професійних Збройних Сил. Не випадково багато експертів у військовій області більше двох десятків років тому заговорили про кризу, що насувається крах масових армій. Основним аргументом на їхню системі доказів виступає військово-технічний чинник. Зі стрімкою швидкістю розвиваються військові технології, нові зразки озброєнь, володіють руйнівною фантастичною і вражаючою силою, змінили роль людини на війні.
В даний час велика увага приділяється «людського чинника», що є ядром професійних НД Щоб розглянути і дати характеристику професійним якостям військовослужбовця необхідно відзначити, що вони складають фундамент професійної армії. Тому вважаю за необхідне поверхнево торкнутися цієї особеннoсть.
В останні роки, починаючи з перебудови, в СРСР і нової Росії стало модним для поглиблення аргументації в будь-якій, у тому числі військової, області посилатися на зарубіжний досвід.
З Указом Президента РФ № 722 від 16 травня 1996 року «Про перехід до комплектування посад рядового та сержантського складу ЗС та інших військ РФ на професійній основі» 1. Можна впевнено заявити, що з цього моменту ЗС РФ переходять на професійний рівень по «Американської» системі (набір «найманців» - контрактників) тим самим, створюючи потужний, дієздатний блок чи систему, яка повинна забезпечити високоефективну і якісну безпеку держави.
Тим не менш, незважаючи на те, що ВС РФ пішли по «протоптаною дорозі» комплектування ЗС США, наша армія не змогла досягти таких же рівнів формування військ за всіма критеріями. Це обумовлено низкою проблем, які в свою чергу загальмували, а в деякому випадку і поставили в глухий кут процес системи комплектування ЗС РФ.
Але справа ще й у тому, що проблема переходу полягає не тільки в економічних, внутрішньополітичних, духовно-культурних та інших факторів, а також у тому, що американці не тільки не називають і ніколи не називали свою армію професійною, але і не вважають її такою . Для цього досить ознайомитися з офіційними документами уряду США і Пентагону. Ні в одному з них ви не зустрінете терміна «професійна армія» стосовно до американських НД
Що стосується відмови США від військової повинності з 1 липня 1973 року, то він називався аж ніяк не переходом до комплектування армії США «на професійній основі» (як в указі президента Росії № 722), а переходом до комплектування збройних сил на повністю добровільній основі. Тому з 1 липня 1973 американська армія стала офіційно іменуватися «Всі добровольчими збройними силами». Вірогідний «казус» ЗС РФ пов'язаний з проблемою «професіоналізації армії» лежить саме в тому, що немає точної, конкретної, регламентованої програми створення в РФ «Професійних ВС» в якій точно будуть вказані дії військових органів з реформування армії з урахуванням всіх умов та факторів впливають на перетворення структури НД
Переходячи до розкриття професійних якостей необхідно дати основні визначення:
Професія [1] - (від лат. - Оголошую своєю справою) рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і що є основним джерелом існування.
Професіоналізм - сукупність знань, умінь в якій-небудь сфері в ході отриманої освіти.
Професійна армія - це високо кваліфікована, технічно оснащена, високо мобілізаційна військова організація здатна ефективно забезпечити військовими методами безпеку держави від зовнішніх загроз.
Професійні якості - сукупність певних знань, навичок, умінь особистості в різних сферах, і можливості якісно і ефективно реалізувати свої здібності у трудовій діяльності.
Професійні якості військовослужбовця - сукупність бойових, морально-психологічних, духовно-культурних, фізичних, технічних здібностей, знань, навичок та вмінь, дії яких застосовуються військовослужбовцям для реалізації обов'язків і функцій у процесі військової служби.
Так як професійні якості мають на увазі в собі зміст професіоналізму те, є необхідність глибше ознайомитися з цим явищем.
Феномен професіоналізму (військово-професійної компетентності) військовослужбовця обумовленого діями загальних, особливих та одиничних закономірностей військової служби. У даному випадку військовий професіоналізм розглядається як військово-професійне компетентність і є професійною підготовленістю і здатністю військовослужбовця до виконання завдань та обов'язків за займаним посади.
Сутність професіоналізму виражається у сформованості комплексу якостей військовослужбовця відповідають вимогам військової праці.
Зміст професіоналізму військовослужбовця визначається цілями, завданнями і характером військового праці. У свою чергу військовий праця містить відмінні риси щодо військового професіоналізму що визначається своїми цілями, завданнями і результатами.
Вони полягають в наступному: соціальним замовленням суспільства щодо забезпечення безпеки від зовнішніх загроз і закріплюється в законах, військових статутах і наказах визначають боєготовність підрозділу, морально-психологічного стану особового складу; відповідно індивідуальним якостям і діям військовослужбовця у виконанні поставлених завдань.
Зміст професіоналізму за умовами:
* Соціально - правова регламентація військової служби;
* Екстремальність умов виконання обов'язків;
* Колективний характер і безпосередню взаємодію військовослужбовців у процесі діяльності та спілкування.
Оскільки професіоналізм на увазі в собі сукупність знань навичок і вмінь не обходимо вказати їх значимість.
Знання - це сукупність засвоєних відомостей, понять і уявлень про предмети і явища об'єктивної действітельності1.
Якщо професійні якості розглядати як майстерність, то воно передбачає глибоке засвоєння великої суми знань.
Якісна характеристика знань військовослужбовців визначається:
- Глибиною знань (наскільки військовослужбовець міцно засвоює сутність, закономірність складних явищ).
- Гнучкість знань (відображає здатність військовослужбовця творчо використовувати їх мінливих умовах).
- Міцність знань (збереження та стійкість знань у складних умовах).
Глибина гнучкість і міцність знань дозволяє забезпечити їх дієвість, тобто втілення в практичних діях.
Що стосується навичок і вмінь, то вони представляють собою дії військовослужбовця застосовувані їм для реалізації обов'язків і виступають вихідними елементами цілісної системи технології ратної праці.
Фізіологічну основу навику становить динамічний стереотип-система умовних рефлексів.
Динамічна сторона досвіду залежить від методів навчання, які, застосовуються в процесі його формування.
Навички різняться:
· Сенсорні - роботи органів почуттів (наприклад, визначення на слух нормальної роботи двигуна);
· Інтелектуальні (розумові - виконання розумових операцій);
· Рухові - результат оволодіння рухами.
В результаті автоматизації свідомих дій крім навичок утворюються і так звані звички - усвідомлена потреба в тому чи іншому дії. Навички припускають лише вміння що-небудь зробити, звичка ж полягає в прагненні чинити дії.
Б.І. Хозіев (доктор психол. Наук ВПА) довів, що оволодінням певних навичок призводить до підвищення рівня професіоналізму.
Також навички та вміння поділяються за складністю:
· Початкові вміння - тобто первинне самостійне застосування набутих знань на практиці.
· Прості навички - тобто не складні прийоми.
· Складні навички - засвоєні автоматизовані дії.
· Складні вміння - творче застосування знань.
Т.ч. ми бачимо, що з початкового періоду до кінцевого йде складний і поетапний процес розвитку особистості у придбанні професійних якостей.
У військових науках виділяються чотири основні групи професійних якостей військовослужбовців, не обхідних для виконання ними функціонально-професійного призначення (військової служби) 1:
I. Загальні якості військового професіонала.
II. Морально бойові якості, необхідні для виконання учбово-бойових завдань.
III. Якості військової спеціалізації.
IV. Службово-посадові якості.
У першу групу професійних якостей входять:
* Патріотизм * Цілеспрямованість
* Професійний кругозір * Завзятість
Компетентність * Самовладання
* Дисциплінованість * Фізична сила
* Старанність * Почуття товариства ін
* Організованість
У другу групу професійних якостей входять:

* Активність * Витривалість

* Колективізм * Стресостійкість

* Мужність * Самоконтроль

* Витриманість * Впевненість у собі
* Стійкість * Енергійність
* Відвага * Сміливість
* Хоробрість * Винахідливість
* Рішучість
У третю групу професійних якостей входять:
Зосередженість Працездатність
* Уважність * Стійка пам'ять
* Посидючість * Професійне творчість
* Терпіння * Оперативна пам'ять
* Врівноваженість * Професійний оптимізм
* Холоднокровність * Відданість професії
* Спостережливість
* Точність
У четверту групу професійних якостей входять:
* Працьовитість * Прагнення до освоєння професії
* Почуття обов'язку * Актуальність і ін
* Ерудиція
* Комунікабельність
У той же час до цих професійним якостям військовослужбовців є необхідність додати наступне групи качеств1:
1. Загально соціальні
2. Психологічні
3. Фізичні
Без наявності названих якостей, особливо загально соціальних, військовослужбовець не може володіти необхідним професіоналізмом дозволяє якісно ви. Ці групи якостей в умовах військової служби розглядаються через призму функціональних дій військовослужбовця.
Наявність кожних професійних якостей у військовослужбовців визначаються соціальною структурою самої особистості (див. додаток № 1), яка у свою чергу залежить від диспозиционной системи (це система схильності до певного сприйняття умов у військової діяльності та до певної поведінки в цих умовах), яка містить:
1. ціннісні орієнтації у сфері військової діяльності.
2. узагальнені соціальні установки з різних аспектів військової діяльності.
3. ситуативні установки як схильність до сприйняття їм поведінки в конкретній військово-службової сітуаціі1.
Наведена класифікація професійно важливих якостей військовослужбовців, представляється нам оптимальною, оскільки: а) відбиває основні службово - посадові сфери військової діяльності військовослужбовців; б) відповідає специфіки їх професійної діяльності; в) відповідає концепції цілісного процесу формування і розвитку у військовослужбовців професіоналізму.
Структура військово-професійних значущих якостей як результату військово-професійної діяльності може розглядатися через взаємозв'язок між кожною групою якостей як цілісна система професійної орієнтації військовослужбовців (див. додаток № 2).
Основними показниками сформованості професійних якостей у військовослужбовців є:
- Стійкість,
- Швидкість,
- Безпомилкове виконання дій,
- Якість виконуваних дій,
- Результативність.
Ці показники дозволяють оцінити рівень професіоналізму.
Прикладом тому можна привести 201мсд. При перевірці навчально-бойових занять на таджико-афганському кордоні в той час, коли НАТО ввели війська в Афганістан, підрозділ капітана Олехіна показало високий рівень професіоналізму при виконанні бойового завдання, і це, не дивлячись на те, що воно укомплектовано на 80% .1
Це говорить про те, що наявність професійних якостей у військовослужбовців дозволяє виконати бойове завдання на високому рівні.
Що стосується формування професійних якостей у військовослужбовців то тут необхідно враховувати:
- Професіоналами не народжуються, а стають,
- Зміст і структура професіоналізму залежить від того, хто і як на нього впливає,
- Які якості будуть закладені і в яких умовах,
- Які цілі переслідуються.
Значний внесок у формуванні професійних якостей військовослужбовців вніс професорський склад ВУМОРФ.
На приклад. У 1993 році 14 жовтня відбулася науково-практична конференція за темою: «Виховна робота в НД: стан та перспективи розвитку», на якій розглядалося ряд наступних проблем:
- «Військова професіоналізація особистості». Елбаев Ю.А.
- «Актуальні питання виховання особового складу». Муцинов С.С.
- «Проблема людини у створенні нової системи виховної роботи у ЗС». Барабанщиків А.В.
Розглянувши групи і характеристику професійних якостей військовослужбовців можна зробити висновки.
Основну групу професійних якостей становить особистісно-психологічні, морально-духовні показники. Що говорить про те, що військовослужбовець повинен володіти не тільки фізичною силою і технічними навичками, а й високими психологічними схильностями. Здатними забезпечити високий моральний дух в ході несення військової служби, як у мирний час, так і у воєнний.
За весь період існування збройних сил накопичився великий досвід у формуванні професійних якостей у військовослужбовців. Він полягає у навчанні, вихованні військовослужбовців, а також великої роботи з різних сфер діяльності військової служби.
Формування професійних якостей у військовослужбовців розбиваються за різними критеріями:
2. по специфіки діяльності військовослужбовця;
3. по статусному положенню;
4. за приналежність до збройних сил;
5. за тривалістю служби і т.д.
Так само необхідно враховувати ряд і інших факторів, що впливають на формування професійних якостей:
1. умови (створення загального комплексу для ефективності формування);
2. систему процесу формування (певна програма періодичності формування);
3. схильність самих військовослужбовців до придбання професійних якостей.
Кожна група професійних якостей військовослужбовців на увазі собою окрему систему її формування. І містить в собі певну періодичність послідовних заходів для створення кожних якостей окремо.
Наприклад, що б створити хоча б одну групу професійних якостей необхідний ряд вивчення військовослужбовця у додатку, яких якостей він потребує для виконання своїх військово-службові обов'язки. Тут треба зазначити, що існує ціла програма психологічних, педагогічних заходів виявлення у військовослужбовців здібностей до тих чи інших дій.
Таким чином, вибудовується ціла система формування професійних якостей у військовослужбовців різних категорій і розбивається по етапах:
1. виявлення у військовослужбовця схильності до професійної придатності (фізичні, логічні та ін)
2. побудова системи розподілу військовослужбовців з різних напрямків (мається на увазі розподіл військовослужбовців за здібностями до певної спеціальності у збройних силах);
3. пошук системи виховання професійних якостей у військовослужбовців по різних категоріях.
4. введення первинних методів і способів формування, а також контроль за придбанням військовослужбовцями знань (правильність сприйняття)
5. коригування та подальше впровадження програми формування професійних якостей.
6. аналіз отриманих результатів (в разі негативних результатів - пошук способів їх усунення)
7. подальше формування професійних якостей (їх удосконалення)

Таким чином, розкривши систему формування професійних якостей у військовослужбовців можна прийти до висновку, що це складний процес на який необхідно звертати пильну увагу, тому що він має на увазі роботу з особовим складом різних категорій і на різних стадіях служби військовослужбовців.

На мій погляд необхідно вдосконалити систему формування професійних якостей у військовослужбовців таким чином, щоб вона починала діяти на молодь допризовного віку є фундаментом майбутніх ЗС РФ. Це необхідно зробити якомога швидше, поки ще існують офіцерські кадри з виховної роботи з величезним досвідом, які можуть вкласти і розвинути в молодому поколінні ази «російського військового професіоналізму» полягає в любові до Батьківщини, вірності військовій присязі, високої старанності і т.д. Якщо виконати навіть таку
малість - звернувши увагу на виховання молоді, то ми зможемо створити гідну заміну здатну виконати обов'язок перед Батьківщиною.

2 Роль ОГП в системі формування професійних якостей у військовослужбовців.

Значення і роль ОГП в системі формування професійних якостей у військовослужбовців у своїй роботі я розкрив через призму взаємодії виховання з психологією і освіти з педагогікою. Розкриття проблеми таким підходом я обгрунтовую тим, що вважаю ці критерії взаємопов'язаними між собою і нерозривним ланкою з ОГП у формуванні професійних якостей у військовослужбовців.

Як я вже вказував на глобальні зміни в Російському суспільстві в різних сферах, особливо в ідеології, менталітету та духовних цінностей.
За цим на сучасному етапі складно і суперечливо йде процес перетворення у ВС. Гостро стоїть проблема духовного відродження армії.
З травня 1993 року в частинах і підрозділах у ЗС РФ проводяться заняття з особовим складом різних категоріях з ОГП.
З цього моменту ОГП є предметом бойової (командирської) підготовки військ (сил) у всіх видах навчально-бойової діяльності, засобом підтримки високого морально-психологічного стану особового складу, найважливішою формою виховання військовослужбовців і цивільного персоналу ЗС РФ.1
Передісторія нового виду підготовки особового складу така. У листопаді 1991 року комісія Міністерства Оборони СРСР з управління військово-політичних органів прийняло рішення про заміну політичного навчання військовослужбовців гуманітарною підготовкою особового состава1. З цього часу йде пошук змісту, методики проведення ОГП у військах. Виходить ряд наказів і директив Міністерств Оборони РФ [2].
Одночасно йде пошук найбільш вірного назви даного виду підготовки. З вересня 1992 року вона називається «суспільно-гуманітарною підготовкою» 3, а з травня 1993 затверджується назва - «суспільно-державна підготовка» особового складу ЗС РФ4.
Виходячи з вище сказаного, ми бачимо, що йде активний пошук змісту, форм, методів, назва нового виду підготовки особового складу. І цей процес йде складно і суперечливо. Дана проблема хвилює Головне управління по роботі з особовим складом Міністерства оборони РФ: «Особливо турбує стан ОГП., Її символічний характер. Система політичної підготовки зруйнували, а ні чого нового створити, поки не вдалося. Рівень занять наближається до політінформації. Та й ті не рідко зриваються. Багато командирів не розуміють повного змісту і значення занять з ОЗУ ».
Значення і роль ОГП у формуванні професійних якостей у військовослужбовців можна розглянути виходячи з завдань, що стоять перед ОГП, які в сою чергу діляться на дві основні групи: освіти і виховання (див. додаток № 3) ми бачимо, що вони тісно пов'язані із завданнями виховної роботи (див. додаток № 4), які вказані в концепції виховання особового складу ЗС РФ 1997року.
Але, тим не менш, військові педагоги і психологи розрізняють і вказують істотну різницю між навчанням і вихованням.
Про це ще говорив Драгомиров М.І.: «Залежно від призначення солдата для бою заняття з ним представляє два головних відділу: 1) розвиток у людині зачатків боргу, самовідданості і самовладання, вкладених в нього природою, 2) передачу йому різних матеріальних навичок що роблять його більш здатним до захисту і на несення шкоди ворогові. Першому відділу личить назва виховання, другому - навчання солдата. Зайве поширюватися про те, який з них бути визнаний найважливішим: ми аніскільки не сумніваємося в тому, що з двох солдатів - одного, перейнятого боргом, але крім кулака і дубини ні чим діяти не вміє, і іншого, не перейнятого, - почтет, не вагаючись, першого останньому. Виховання солдата має бути поставлено вище навчання »1.
Слідуючи цій цитаті необхідно дати визначення та навчанню і вихованню.
Навчання (військове) - це організований і цілеспрямований процес передачі воїнам і засвоєння ними військових знань, умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності, а так само підготовки і злагодження військових колективів для ведення бойових дій. Навчання нерозривно пов'язане з виховання воїнів.
Військове навчання грунтується на відповідних принципах, які визначають діяльність командира з озброєння підлеглих знаннями, вміннями та навичками (див. додаток № 5).
Виховної роботи в Червоній Армії приділялася величезна увага. При формуванні частин Червоної Армії був введений інститут комісарів (Вказано Президії ВР СРСР 16.07.1941года), які займалися вихованням особового складу всіх категорій. Ця робота давала досить хороші результати, про що свідчить високий бойовий дух армії в роки Великої Вітчизняної Війни. Молодь вважала за честь служити в рядах Червоної Армії, а «червоний» офіцер був утворений для наслідування молодого покоління. Яскравим прикладом тому став подвиг мл. політрука В.Г. Клочкова-Дієва. Газ., «Правда» 22.03.1942 писала: «В історію ВВВ, як одна із славних і почесних її фігур увійде фігура політрука, з автоматом в руках, в маскувальному халаті і касці, що йде попереду і захопливого за собою бійців до досягнення піднесеної і благородної мети-розгрому німецьких фашистів і звільнення своєї Вітчизни ».
Радянська армія успадкувала від Червоної Армії систему виховання молодих воїнів так само, як і всю структуру органів по роботі з особовим складом.
Дуже висока якість виховної роботи в армії в чималому ступені забезпечувалося і до армійської підготовкою молоді.
Виховна робота мала на меті формування у бійців таких професійних якостей:
- Зміцнення патріотизму, любові до батьківщини.
- Підвищення високого морального духу.
- Зразковою дисципліни і беззаперечного підпорядкування командирам.
- Віра у свою зброю і підтримання високої бойової готовності і т.д.
У сучасних Збройних Силах РФ була збережена основа виховної роботи Радянської армії, але у зв'язку зі скороченням організаційно-штатної структури (де органи виховної роботи в особі політ працівників були видалені), було виявлено ряд проблем через що довелося будувати нову систему виховання. Цією системою виховання стала ОГП.
У керівних документах міністра оборони РФ уточнюються завдання, і конкретизується повсякденна організація ОГП. До теперішнього часу вже склалося деяка її система, хоча процес розвитку продовжується.
Вивчення особовим складом зброї і бойової техніки, способів ведення збройної боротьби, засвоєння військово-спеціальних знань і навичок нерозривно пов'язані з підвищенням рівня інформованості військовослужбовців, розвиток їх світогляду, освоєнням історичного досвіду і військових традицій, формуванням високих морально-психологічних і бойових якостей, т. е. безпосередньо за допомогою ОГП.
В ході занять з ОГП з різними категоріями військовослужбовців основна увага приділяється вивченню вітчизняної історії, традиції армії і флоту, проблем державного та військового будівництва, військової педагогіки та психології, чинного законодавства, досягнень багатонаціональної культури народів РФ, практики навчання і виховання особового складу.
ОГП є обов'язковим предметом навчання особового складу ЗС РФ і проводиться у всіх видах навчально-бойової діяльності військ. Вона планується на навчальний рік на підставі типових навчальних планів для різних категорій особового складу, що розробляються ГУВР ВСРФ.
Останнім часом застосовується як найбільш якісне структура навчальних планів, що складається з трьох розділів:
- Військово-історичного,
- Правового,
- Психолого-педагогічного.
Ця структура навчальних планів передбачає формування професійних якостей у військовослужбовців різних категорій і мається на увазі через навчання і виховання.
Тут хочу відзначити те, що через спрямованість навчальних планів і відбувається формування основних груп професійних якостей (див. розділ № 1)
Формування професійних якостей у військовослужбовців за допомогою ОГП можна розглянути через форми його проведення інформування:
1 пасивне:
- Лекції, розповідь;
2 активне:
- Семінар, групова бесіда і т.д.
Дані форми відповідають за якість формування професійних навичок, які в свою чергу залежать від здібностей офіцера по ОГП у техніці викладання (у ролі викладача).
Так само не обходимо вказати, що інформування особового складу - це діяльність командирів, органів військового управління і структур виховної роботи, спрямовані на надання особовому складу необхідним для життєдіяльності соціально-політичних, військово-технічних, правових та інших інформацій.
Види інформування:
1. оперативне інформування.
2. тематичне.
3. інформування в особливих умовах (бойове).
4. військово-технічна.
Тут треба зазначити, що лекція і розповідь мають провідну роль у системі ОГП.
Вони дозволяють через доведення інформації провести так звану інформаційно-виховну роботу. За рахунок інформаційно-виховної роботи через способи доведення інформації можна досягти позитивних успіхів у формуванні тих чи інших професійних якостей.
Інформаційно виховна робота є важливим напрямком виховної роботи, особливий вид діяльності командира, посадових осіб, органів виховної роботи з формування особового складу ЗС РФ високого морального духу, військово-професійних навичок розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформування.
Наприклад, впливати в лекції або оповіданні на особовий склад різними способами:
Такими способами є:
- Переконання; - критика дій і вчинків;
- Особистим прикладом; - примус;
- Змагання; - вправа;
- Заохочення;
Хочу відзначити, що способи стануть ефективними в тому випадку, якщо офіцер з ОГП буде майстерно використовувати підхід до особового складу з точки зору психології (впливати на психіку людини).
Яскравим прикладом тому, що ефективний вплив на особовий склад федеральних військ в Чечні вплинула жорстока і знущальна смерть лейтенантів Куриленко О., Гурбанова А., рядового Ермашева С. в плані помсти і люті до чеченських банд формуванням.
Так само необхідно враховувати особливості формування професійних якостей у військовослужбовців різних категорій:
1. Рядовий склад.
2. Сержантський склад.
3. Військовослужбовці проходять службу за контрактом.
4. Прапорщики.
5. Жінки-військовослужбовці.
6. Офіцерський склад.
Умови ефективності ОГП:
- Інформаційно-роз'яснювального забезпечення (посилення почуття патріотизму).
- Науково-теоретичне забезпечення (достовірна інформація, наукова база).
В даний час у Військовому Університеті Міністерства Оборони РФ здійснюється підготовка висококваліфікованих офіцерів з ОГП і інформування.
Створений великий і багатий досвід у формуванні професійних якостей у військовослужбовців. Наприклад, такі роботи як: а) «патріотичну свідомість російських воїнів: тенденції розвитку та формування» Кочколда Г.А. б) «інформаційно-управлінські аспекти виховання ЗС РФ» Будяк А.А. в) «формування професійних якостей офіцерів-вихователів». Сидоров С.К.
Так само свій внесок у формування професійних якостей військовослужбовців у несли: Тахоб М.Н., Горячев А.І., Марченко Н.І., Угрюмов В.М.
Особливу увагу приділило проблемі кафедра військової психології. Такі роботи як у пропагандистського майстерності офіцера-вихователя (Бабічев П.М.), психології бойового чергування (Андрєєв І.Т., Варваров В.І.). Так само свій внесок у несли: Платонов К.К., Юсов В.Т., Столяренко А.Н., та ін

Висновок.
Таким чином, підводячи підсумок своєї курсової роботи, хочу висловити основну думку, що ОГП не тільки бере активну участь у виховній роботі, але і є основоположним елементом формування професійних якостей у військовослужбовців на даний момент, і як сказав військовий педагог Макаренко А.С.: « виховує кожен квадратний сантиметр нашої дійсності ».
Враховуючи форми і методи ОГП можна твердо заявити, що нова система здатна якісно й ефективно «зробити на світло» справжніх професіоналів-патріотів здатних у будь-яких умовах захистити Вітчизну, створити фундаментальний блок сучасних ідеологічних ідей, заради яких варто служити у ЗС РФ.
Я вважаю, що на даний момент підготовка у ВП МО РФ офіцерів з ОГП і інформування дозволить створити хороший офіцерський корпус виховної роботи з особовим складом.
Прикладів тому є прагнення підготовляються кадри (курсантів) до своєї майбутньої спеціальності.
Список літератури.
1. Богданов К.В. На службі людини / / Інформаційний бюлетень. Комітет по роботі з особовим складом МО РФ 1992. № 2 с. 12.
2. Пронін С. Професійні якості - основа всепереможності військ. Орієнтир 2001р., № 9 с. 32
3. Про організацію виховання особового складу ЗС РФ. Наказ Міністра оборони РФ № 164 від 26.09.92г.
4. Про організацію суспільно-державної підготовки особового складу ЗС РФ: наказ Міністра оборони РФ № 250 від 08.09.1993г.
5. Методика організації та проведення суспільно-державної підготовки в полку (на кораблі) ГУВР ЗС РФ. М. - 2001р. с. 3.
6. За професійну армію / ідеї Шарля де Голля і їх розвиток у XX столітті. Російський військовий збірка випуск 14. ВУ - 1998р. с. 532.
7. Радянський енциклопедичний словник. М., 1985р. с. 1069.
8. Барабанщиків А.В. Психологія і педагогіка вищої військової школи. М., 1989. с. 100-101.
9. Риков С.Л. Професійне виховання військовослужбовців - жінок: теорія і практика. М. ВУ. 2002р. с. 137.
10. Піліпонскій А.Г., Примаков В.Л. Соціалізація особистості та її особливості в умовах військової служби. М. ВУ. 1998р. с. 37.
11. Скок О.С., Яшин О.А. Військова соціологія / альбом схем. М. ВУ. 1997р. с. 23.
12. Комісія з управління військово-політичних органів / / Червона зірка. 1991р., 7 листопада.

Додаток № 1

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

пам'ять

культура


інформація
цінності
знання
норми

переконання


потреби
інтереси
діяльність


Додаток № 2

Процес військово-професійної орієнтації

Структура військово-професійних значущих якостей як результат військово-професійної орієнтації.
1. Професійно-значущі якості у сфері суспільних відносин-спрямованість особистості.
2.Профессіонально значущі якості, що залежать переважно від навчання, соціальног досвіду.
підготовленість


схильність
3.Профессіонально значущі якості у сфері психологічних іпсіхомоторних процесів.
4. Фізичні якості

Додаток № 3

Основні завдання
А) У сфері навчання особового складу:
- Озброювати військовослужбовців знаннями про історію Вітчизни, про традиції його збройного захисту, актуальних проблемгосударственного і військового будівництва, про правові норми і морально-психологічні основи військово-службових відносинах;
- Формувати у військовослужбовців вміння і навички аналізу та оцінки подій воєнної історії, міжнародного життя та російської діяльності, причин і характеру воїн і збройних конфліктів. Уміння аргументовано захищати і відстоювати позиції та інтереси російської держави, її Збройних Сил;
- Удосконалювати психолого-педагогічні та правові знання, навички та вміння командирів (начальників), необхідні в практичній діяльності по керівництву військовими колективами.
Б) В області виховання військовослужбовців:
- Формувати в особового складу державно-патріотичну свідомість, почуття любові і вірності своїй Вітчизні, його національним, культурним і духовним цінностям на основі кращих зразків героїчної історії Росії, бойових традицій її збройних захисників;

- Виховувати у військовослужбовців повагу до Конституції і законам РФ, свідомі ставлення до виконання військового обов'язку, вимог військової присяги і загальновійськових статутів, наказів командирів і начальників, особисту відповідальність за підтримання високої бойової готовності і міцної дисципліни, виконання поставлених завдань;

- Розвивати у воїнів прагнення до добросовісного освоєння військових спеціальностей, якісному виконанню навчально-бойових завдань, підвищення професійної майстерності, формувати моорально-психологічну готовність до рішучих дій у бойової обстановки;
- Формувати у командирів усвідомлену потреба у вдосконаленні знань, навичок, вмінь організації та проведення виховної роботи з підлеглими;
Умовами успішного вирішення всієї сукупності поставлених цілей і завдань є їх вміла реалізація в ході кожного заняття, продумане планування і чітка організація функціонування всіх ланок системи ОГП. При цьому важливо, щоб отримані знання ставали основою для самооцінки кожним військовослужбовцем своєї життєвої позиції розуміння сенсу військової служби, своєї особистої причетності і готовності до захисту Вітчизни.

Додаток № 4

До основних завдань навчання відносяться:
· Вчити солдатів тому, що необхідно на війні;
· Організувати навчання на основі передових педагогічних знань;
добіватся свідомості і активності учнів в процесі навчання;
· Виявляти турботу про наочності навчання;
· Забезпечувати його системність і послідовність;
· Будувати навчання так, щоб матеріал, що викладає матеріал був доступний для розуміння кожним підлеглим;
· Добитися від учнів міцних знань, умінь і навичок;
· Використовувати як колективний, так і індивідуальний підхід у навчанні.

Додаток № 5

Стадії навчання:

· Повідомлення знань (початкове засвоєння)
· Засвоєння знань, навичок, професійних позицій
· Застосування (підготовленість і готовність компетентно виконувати функціональні обов'язки)

Мета навчання:

Формування знань, навичок, професійних позицій, психологічних особливостей необхідних для виконання службових обов'язків.

Кінцевий результат навчання.

Сформовані військово-професійні якості у виконанні обов'язків військової служби.

Роль навчання у формуванні професійних якостей1 Див: За професійну армію / Ідеї Шарля де Голля та їх розвитку в XX столітті. Російський військовий збірка випуск 14. ВУ-1998г. с. 532.
[1] Див: Радянський енциклопедичний словник. М-1985р. с.1069.
1 Див: Барабанщиків А.В. Психологія і педагогіка вищої військової школи. М-1989 с. 100-101.
1См.: Риков С.Л. Професійне виховання військовослужбовців-жінок: теорія і практика. М ВУ 2002р. с.137.
1 Див: Піліпонскій А.Г., Примаков В.Л. Соціалізація особистості та її особливості умов військової служби М. ВУ-1998г. с. 37.
1 Див: Скок О.С. Яшин О.А. Військова соціологія / альбом схем МВУ-1997р. с. 23.
1 Див: «Орієнтир» / / Перевірка професійних якостей пройшла успішно 2002р. № 3 с. 45.
1 Див: Методика організації та проведення громадсько-державної підготовки в полку (на кораблі) ГУВР ЗС РФ. М-2001г.с.3
1 Див: Комісія з управління військово-політичних органів / / Червона зірка. 1991 7 листопада.
2 Див: Про організацію виховання особового складу ЗС РФ: наказ міністра оборони РФ № 164 від 26.09.1990г.
3 Див: Про організацію виховання особового складу ЗС РФ. Наказ міністра оборони РФ № 164 від 26.09.1992г.
4 Див: Про організацію суспільно державної підготовки особового складу ЗС РФ: Наказ міністра оборони РФ № 250 від 08.09.1993г.
1 Див: Професійні якості-основа всепереможності військ. Порохін С / / Орієнтир № 9 2001р. с. 32.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Курсова
91кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль суспільної державної підготовки у формуванні професійних якостей військовослужбовців
Суспільно політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної
Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США
Кримінологічна характеристика та попередження злочинів проти державної і суспільної
Роль юридичної професії в політиці держави
Методи відбору вивчення оцінки та підготовки кадрів державної служби
Роль мотиваційних факторів у виборі професії у школярів
Роль спілкування у формуванні особистості 2
Роль мови у формуванні культури
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru