Розслідування нещасного випадку на виробництві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Практична робота № 1
Тема: Розслідування нещасного випадку на виробництві

1. Розслідування нещасного випадку на виробництві
1.1 Мета роботи: Ознайомитись з принципами розслідування нещасного випадку на виробництві та правилами заповнення акта за формою Н-1
1.2 Хід роботи
1.3.1 Заповнили акт про нещасний випадок на виробництві
1.3.2 Відповіли на контрольні питання
1.3.2.1 Що таке нещасний випадок на виробництві, виробнича травма, професійне захворювання?
Нещасний випадок на виробництві - випадок впливу на працівника небезпечного виробничого фактора при виконанні працюючим трудових обов'язків або завдань керівника робіт.
Виробничої називається травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.
Професійне захворювання, захворювання, викликане впливом на працюючого шкідливих умов праці. Такі захворювання є результатом тривалого багаторазового впливу шкідливих факторів.
1.3.2.2 Який порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві?
Розслідування всіх нещасних випадків на виробництві, не спричинили за собою тяжкі наслідки проводить комісія у складі керівника виробничої дільниці, на якому стався нещасний випадок, громадського інспектора з охорони праці та представника служби техніки безпеки. Результати розслідування нещасних випадків, які спричинили втрату працездатності не менш, ніж на один робочий день, протягом 24 годин оформляють актом встановленої форми (Н-1) в 4 примірниках.
В акті відображають всі дані про потерпілого, причини нещасного випадку та заходи, які необхідно виконати, щоб запобігти повторення аналогічних нещасних випадків.
Головний інженер підприємства затверджує акт, визначає терміни виконання заходів та направляє акт керівнику виробничої дільниці (начальнику цеху), комітету профспілок та інспектору праці профспілок. Виконання заходів перевіряють працівники служби техніки безпеки та громадські інспектори профспілки.
Групові, важкі і смертельні нещасні випадки розслідують спеціальні комісії за участю інспектора праці профспілок, представників вищого господарського органу і представників Держгіртехнагляду, Енергонагляду, якщо нещасний випадок стався на піднаглядних їм об'єктах.
1.3.2.3 Які показники характеризують динаміку травматизму на виробництві?
Абсолютне число нещасних випадків не дає повного уявлення про рівень і динаміку травматизму на різних за масштабом підприємствах, тому користуються відносними показниками: коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму.
Коефіцієнт частоти КЧ - число нещасних випадків, що припадають на працюючих за певний період.
Коефіцієнт тяжкості КТ - середня тривалість непрацездатності виражена в робочих днях, за звітний період.
1.4 Висновок по роботі: Ознайомилися з принципами розслідувань нещасних випадків на виробництві, на прикладі склали акт про нещасний випадок на виробництві. Відповіли на контрольні запитання.
2. Протипожежна профілактика виробничих будівель
2.2 Хід роботи
Будинки вважають правильно спроектованих, якщо поруч із функціональних, міцнісних, санітарних та інших технічних і економічних завдань вирішені і завдання пожежної безпеки.
2.2.1 Розташування виробничої будівлі: залежно від характеру і кількості виділюваних шкідливостей встановлено 5 класів санітарно-захисної зони, шириною від 1000 до 50 м, Наприклад, найбільша зона шириною 1000 м встановлена ​​для виробництва азотної та сірчаної кислоти, напівпродуктів аміно-фарбової промисловості , віскозного волокна сажі; найменшою шириною 50 м-для підприємств, що виготовляють механічної обробки вироби з пластмас та ін До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений їх під'їзд пожежних автомашин; з одного боку - при ширині будинку до 18 м і з двох сторін 18 м. Відстань від краю проїжджої частини до стіни будівель має бути не більше 25 м.
2.2.2 Вогнестійкість будівельних конструкцій. Будівельні конструкції залежно від матеріалів, з якого виготовлено, поділяють на горючі, важко горючі і негорючі. Здатність конструктивних елементів будівель і споруд витримувати розрахункові навантаження, зберігати несучу і огороджувальні здатність називають вогнестійкістю. Приделом її називається час в годинах від початку випробування будівельної конструкції до виникнення одного з наступних ознак:
а) утворення в конструкціях наскрізних тріщин або отворів, через яке проникає продукти горіння або полум'я;
б) підвищення температури на зворотному вогню поверхні конструкції в середньому більш ніж на 140 С0 або в будь-якій точці цієї поверхні більше ніж на 180 С;
в) втрати конструкцією несучої здатності, тобто виявлення конструкції.
2.2.3 Протипожежні перепони. При виникненні пожежі на технологічних установках і в виробничих будівлях важливо його локалізувати. У будинках встановлюють спеціальні протипожежні перешкоди (брандмауери) - це будівельна конструкція з не горючих матеріалів, що мають боковий вівтар вогнестійкості не менше 2,5 год, спираються на фундамент і розрізають будівлю по вертикалі і до них не допускаються дверні та віконні роз'єми, ЕМ прорізи повинні мати боковий вівтар вогнестійкості не менше 0,6 год
2.2.4 Евакуаційні шляхи. Кожне виробниче приміщення повинне мати не менше двох евакуаційних виходів на випадок виникнення аварійних ситуації, пожежі або вибуху. Евакуаційними вважаються такі виходи, які ведуть з приміщення відразу назовні, на сходову клітку з виходом назовні або через вестибюль у прохід або коридор з прямим виходом назовні і ін
Зовнішні пожежні драбини для евакуації людей повинні мати кут нахилу не більш 45 і ширину щаблі не більше 0,7 м. Ліфти та ескалатори не вважаються шляхами евакуації, оскільки при пожежі вони можуть вийти з ладу.
2.2.5 Наявність вогнеперепинювачів, пламяотсекателей і засувок. Виниклий в одному місці пожежа може швидко розповсюджуватися по інженерними комунікаціями. Щоб попередити поширення вогню по каналізаційних мережах використовуються гідравлічні затвори. На продуктопроводах, у яких можливе виникнення вогню ставлять вогнеперепинювачів. У залежності від матеріально огороджуючого елемента розрізняють вогнеперепинювачів: посадочні, кісткові, сітчасті, металокерамічні та металловолокністие.
Принцип дії заснований на гасінні полум'я у вузьких каналах, діаметром якого менше гасящего зазору. Типу ПЗ застосовується на лініях пневмотранспорту горючих порошків, тобто на забруднених і запилених середовищах (швидкодіючий пламяотсекатель). Застосовують також автоматичні, закриваються засувки. Вони приводяться в дію від датчика.
2.2.6 Засіб гасіння пожежі. Процес гасіння палаючих речовин зводиться до актуального впливу на процес горіння в зоні реакції. Використовують такі способи гасіння: зниження концентрації пального або окислювача до значень, при яких не може відбуватися горіння; охолодження вогнища горіння нижче певних температур; інтенсивне гальмування хімічних реакцій горіння спеціальними речовинами, механічний зрив полум'я в результаті впливу на нього сильного струменя газу чи води. Вогнегасні речовини повинні мати високий гасійною ефектом. Гасіння пожеж водою - застосовують для гасіння горючих твердих матеріалів і горючих рідин. Водою не можна гасити горючі рідини з щільністю менше 1. Для гасіння таких рідин як бензин, нафту, гас, ефір застосовують у вигляді компактного струменя, а в тонко розпиленому вигляді з краплями розмірами менше 100 мкм. У виробничих будівлях влаштовують внутрішні протипожежні водогони з кранами пожежниками. Їх встановлюють всередині приміщень біля виходів з них або на майданчиках опалювальних сходових кліток на висоті 1,35 м від підлоги. Кожен внутрішній пожежний кран оснащений прогумованим рукавом та пожежним стволом.
2.2.7 Первинні засоби гасіння пожеж. До них відносяться пожежні крани, вогнегасники пісок, ковдри, лопати і т.д. Найбільш поширені ручні різні вогнегасники: хімічно-пінні ОХП-10, повітряно-пінні ОВП-5 і ОВП-10, 01, газові вуглекислотні ОПВ-10, а також пересувні одне й двовалентні типів ОУБ-7, У77-7, УМ-2М . Застосовуються також перевозяться вуглекислотні та спеціальні ручні вогнегасники. До них відносяться вуглекислотні-броматіловий вогнегасник типу ОУБ-7, для гасіння найбільших загорянні лужних металів, кремнії і алюміній органічних сполук застосовується ручний порошковий вогнегасник ОПВ-10. для найбільших загорянь застосовують азбестові покривала, повстяні ковдри і т.д.
2.2.8 Система автоматичного пожежного захисту, пожежна зв'язок і сигналізації, САПЗ - призначений для попередження загоряння, гасіння виникає пожежі, локалізацію пожежі. Пристрої АПЗ приводяться в дію від датчиків-сповіщувачів, а також можуть включатися в ручну. Вони бувають: теплові, світлові і комбіновані. Датчиком теплових сповіщувачів є термоопору або термопари. Світловим - лічильник фотонів і площею 400-600 м. Пожежна зв'язок і сигналізація необхідні для своєчасного повідомлення про виникнення пожежі. Підрозділяють на охоронно-пожежну сигналізацію, диспетчерський зв'язок, оперативну радіозв'язок. Охоронно-пожежна сигналізація здійснюється звичайно системою електричного-пожежної сигналізації. При шлейфним системі всі датчики включені в однопровідну лінію послідовно.
2.3 Висновок по роботі: Ознайомилися з протипожежною профілактикою виробничих будівель і споруд.
3. Порядок роботи із засобами пожежогасіння
3.1 Мета: Навчитися вибирати засоби пожежогасіння та застосовувати їх на практиці.
3.2 Хід роботи:
Методи гасіння палаючих речовин засновані на припинення надходження в зону горіння повітря і горючих речовин або зниженні їх надходження до значень, при яких горіння не відбудеться. При цьому повинні бути виконані наступні умови:
- Охолодження зони горіння нижче температури займання;
- Розбавлення реагуючих речовин негорючими речовинами;
- Ізолювання горючих речовин від зони горіння.
Воду застосовують для гасіння пожеж твердих горючих матеріалів, створення водяних завіс і охолодження об'єктів, розташованих поблизу вогнища горіння.
Пінний покрив є як би екраном, що перешкоджають дії тепла зони горіння на поверхню речовини. Він перешкоджає також виходу парів рідини в зону горіння, надаючи ізолююча дія.
В якості вогнегасних складів для об'ємного гасіння використовують інертні розріджувачі: водяна пара, діоксид вуглецю, азот, аргон, димові гази і летючі інгібітори. Гасіння при розведенні середовища інертними разбавителями пов'язано з втратами тепла на нагрівання цих розріджувачів і зниженням швидкості процесу і теплового ефекту реакції.
При гасінні пожежі пінним вогнегасником, струмінь піни повинна бути спрямована, під полум'я, в зону найбільш активного горіння, починаючи з країв з тим, щоб поступово накрити піною всю поверхню, що горить.
Хімічна піна утворюється в результаті реакції між лугом і кислотою в присутності піноутворювача. Її склад: 80% СО2, 19,7% Н2О і 0,3% піноутворюючого речовини, щільністю 0,15-0,25.
Повітряно-механічна піна - колоїдна система, що складається з бульбашок газу, оточених плівками рідини. Її отримують змішуванням води і піноутворювача з одночасним перемішуванням повітря. Склад піни низької кратності: 90% повітря, 9,7% Н2О і 0,2-0,4% піноутворюючого речовини, щільністю 0,11-0,17.
Система автоматичного пожежного захисту, пожежна зв'язок і сигналізації, САПЗ - призначений для попередження загоряння, гасіння виникає пожежі, локалізацію пожежі. Пристрої АПЗ приводяться в дію від датчиків-сповіщувачів, а також можуть включатися вручну. Вони бувають: теплові, світлові і комбіновані. Датчиком теплових сповіщувачів є термоопору або термопари. Світловим - лічильник фотонів і площею 400-600 м. Пожежна зв'язок і сигналізація необхідні для своєчасного повідомлення про виникнення пожежі. Підрозділяють на охоронно-пожежну сигналізацію, диспетчерський зв'язок, оперативну радіозв'язок. Охоронно-пожежна сигналізація здійснюється звичайно системою електричного-пожежної сигналізації. При шлейфним системі всі датчики включені в однопровідну лінію послідовно.
Пожежна сигналізація призначена для швидкого повідомлення про пожежу. Системами пожежної сигналізації обладнають технологічні установки підвищеної пожежної небезпеки, виробничі будівлі, склади. Пожежна зв'язок і сигналізація мають велике значення для здійснення заходів з попередження пожеж, сприяють їх своєчасному виявленню і викликом пожежних підрозділів до місця виникнення пожежі, а також забезпечують управління і оперативне керівництво роботами під час пожежі.
Пожежна зв'язок поділяється на зв'язок повідомлення, диспетчерський зв'язок і зв'язок на пожежі. Найбільш пожежонебезпечні об'єкти мають прямий телефонний зв'язок з центральним пунктом пожежного зв'язку або з підрозділами пожежної охорони.
Системи електричної пожежної сигналізації виявляють початкову стадію пожежі і повідомляють про місце його виникнення. Системи електричної пожежної сигналізації поділяються на автоматичну і ручну.
3.4 Висновок по роботі: Навчилися вибирати засоби пожежогасіння, вивчили основні властивості засобів пожежогасіння.
4. Планування і організація робіт при ліквідації НС
4.1 Загальні відомості:
У нормах радіаційної безпеки НРБ - 99 (1-3) встановлені:
Три категорії опромінюваних осіб:
- Категорія А - персонал (професійні працівники);
- Категорія Б - професійні працівники, не пов'язані з використанням джерел іонізуючих випромінювань, але робочі місця яких розташовані в зонах впливу радіоактивних випромінювань;
категорія В - населення області, краю, республіки, країни.
Три групи критичних органів:
1-а група - все тіло, статеві органи, кістковий мозок;
2-а група - м'язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока та інші органи, за винятком тих, які відносяться до 1-ї і 3-ю групами;
3-тя група - шкірний покрив, кісткова тканина, кисті, передпліччя, стопи.
Основні дозові межі - гранично допустимі дози опромінення (для категорії А) і граничні дози (для категорії Б) за календарний рік.
Гранично допустимі дози опромінення вимірюються в міллізітрах на рік (мЗ в / рік). Гранично допустимі дози опромінення не включають в себе дози природного фону і дози опромінення, одержувані при медичному дослідженні та лікуванні.
Гранично допустима доза опромінення - найбільше значення індивідуальної еквівалентної дози опромінення за календарний рік, що при рівномірному впливі протягом 50 років не викликає в стані здоров'я персоналу несприятливих змін, які виявляються сучасними методами.
Гранична доза - основний дозовий межа, при якому рівномірний опромінення протягом 70 років не викликає змін здоров'я, що виявляються сучасними методами.
Таблиця 4.1 - Дані до розрахунку
Варіант
Категорія опромінюваних осіб
Опромінення
Група критичних органів
Вид випромінювання
Поглинена доза, мЗ в / рік
8
Б
Все тіло
випромінювання
1
4.3 Методика оцінки.
При проведенні радіаційного контролю і оцінки відповідності параметрів радіаційної обстановки нормативам повинні дотримуватися наступні співвідношення для категорії Б:

Н £ П * Д;
Н = Д * k,
де Н - максимальна еквівалентна доза випромінювання на даний критичний орган, мЗ в / рік;
Д - поглинена доза випромінювання, мЗ в / рік;
k - коефіцієнт якості випромінювання, для випромінювання k = 1.
Н = 1 *= 1МЗ в / рік;
1 <4
4.4 Висновок: Радіаційний фон відповідає нормам радіаційної безпеки, так як максимальна еквівалентна доза на все тіло менше гранично допустимої в чотири рази.
5. Визначення меж структури зон вогнищ ураження
Хід роботи
Організаційна робота з охорони праці
Охорона праці - це система державних та громадських заходів, що забезпечують збереження природного середовища для життєдіяльності нинішніх і майбутніх поколінь людей.
При оцінці наслідків впливу на природу, важливе місце займають ГДК речовини, що забруднюють повітря або воду. ГДК унормовує не зміст шкідливих речовин у самих викидах, а вміст цих речовин в атмосферному повітрі або у воді водойм, після змішування з викидами. Оскільки вони захищають від забруднення в атмосфері або водойм, отже, в них повинні бути досягнуті нормативні показники.
Розрізняють організовані і неорганізовані джерела забруднення. організовані викиди, які можна контролювати надходять з комунікації хвостових технологічних газів, із систем загальної та місцевої витяжки, вентиляції. Неорганізовані викиди виникають через нещільності в апаратурі, машинах, трубопроводах, при відборі сировини.
Технологічний процес отримання хлорвінілу
c2h4cl + c2h4 + o2 → c2h3cl + h2o
c2h3cl - хлорвініл, скраплений газ, важкорозчинний у воді
ρ = 2,17
t0кіп =- 13,8 0С
t0пл =- 159,7 0С
t0самовоспл = 4700С
t0вспишкі = 43 0С
в середовищі з киснем - запалюється
концентраційні межі запалення НКМЗ = 3,6%, ВКМЗ = 33%
5.3 Висновок по роботі: Провели екологічну оцінку технологічного процесу одержання хлорвінілу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Лабораторна робота
39.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок економічної ефективності заходів для запобігання нещасного випадку на підприємстві
Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного
Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного
Розслідування нещасних випадків на виробництві 2 Особливості розслідування
Розслідування нещасних випадків на виробництві 2
Розслідування нещасних випадків на виробництві
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Розслідування нещасних випадків на виробництві 2 Сутність і
Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru