Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березовські мінеральні води

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

міністерство освіти і науки Україні
національний технічний університет «харківський політехнічексій інститут»
Кафедра менеджменту та контролінгу
Курсова робота
на тему: «Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ« Березовські мінеральні води »
Виконала:
студентка групи
Харків 2005

Зміст:

"1-3" Зміст:
Введення
Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства
Аналіз зовнішнього середовища організації
Маркетинговий зріз
Організаційний зріз
Виробничий зріз
Фінансовий зріз
Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища органзаціі
Аналіз впливу факторів мікросередовища
Вироблення місії і цілей фірми.
SWOT - аналіз діяльності продпріятія
Функціональні стратегії розвитку організації
Висновок
Список використаних джерел
Додаток А
Додаток Б

Введення
Маркетингова діяльність організації є одним з важливих елементів. Вона спрямовує дії керівництва в потрібне русло, формує стратегію організації частково або повністю, забезпечує обгрунтованість прийнятих рішень та їх результативність.
У цій роботі, метою якої є вироблення маркетингової стратегії діяльності ВАТ «Березовські мінеральні води», підприємство буде всебічно досліджено у світлі існуючих на ньому основних проблем. Цими проблемами є те, що продукція, вироблена на заводі - мінеральна вода - не є товаром першої необхідності, що свідчить про нееластичність попиту на продукт. Це означає, що навіть незначне підвищення ціни відсіває велику кількість реальних покупців.
З іншого боку існує ще одна обставина: якість питної мінеральної води залежить безпосередньо від екологічної ситуації в регіоні, а так як це регіон з високим рівнем розвитку промисловості, то це може погіршити ситуацію.
Підприємство ВАТ «Березовські мінеральні води» є найбільшим виробником газованої питної води та напоїв в Харківській області, і займає гідне місце в цій галузі харчової промисловості України.
Завод здійснює виробництво різних видів мінеральної газованої води та напоїв, що є основою діяльності підприємства.
Історія джерела води починається в 1862 р., коли на засіданні Харківського медичного товариства, лікар професор Гуревич зробив доповідь про виявлений ним на хуторі Березівське цілющому джерелі. Вода з цих місць використовувалася для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. До 1890 року воду газували, розливали в пляшки і постачали до Москви, Одеси, Сімферополя та Києва. На базі цього джерела був побудований курорт, а в 1927 році - завод з розливу мінеральної води в пляшки. У час війни, в 1943 році приміщення заводу були знищені відступаючими гітлерівськими військами. А вже в 1967 році завод був побудований заново. У листопаді 1995 року зареєстровано акціонерне товариство «Завод« Березівські мінеральні води », і в червні 1997 року на зборах акціонерів було засновано Відкрите акціонерне товариство« Завод «Березівські мінеральні води».
Мета даної роботи: Розробити стратегію маркетингової діяльності на найближчі два роки.

аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства

Аналіз зовнішнього середовища організації

Внутрішнє середовище організації - це та складова загальної середовища, яка характеризує внутрішнє становище в організації.
У цій роботі буде детально розглядатися маркетинговий зріз, а так само буде описано положення в частині організаційної структури, виробництва, та фінансових результатів підприємства.

Маркетинговий зріз

Схема ціноутворення. Цінова стратегія підприємства визначається попитом на продукцію, і має задовольняти як потребам підприємства, так і можливостям споживача.
У плануванні цінової стратегії полягає основна проблема діяльності ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води ». Існують два основні чинники, що впливають на діяльність заводу в цьому напрямку:
I Попит на всі види продукції, які виробляє підприємство ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »є нееластичним, і негативно реагує на підняття ціни.
II Попит на всі види товарів є сезонним: він підвищений з кінця травня по початок вересня, в решту часу утримується на більш низькому рівні.
Виходячи з цих положень необхідно закладати в цінову стратегію більш низьку ціну для залучення споживача. В якості базового методу ціноутворення при визначенні цін на продукцію обраний метод середньоринкових цін. відповідно до цього за основу розрахунку беруться внутрішні ціни конкурентів. Враховуються так само власні витрати виробництва. Схема ціноутворення представлена ​​в Таблиці 1 і Додатку А у вигляді діаграми.
Таблиця 1. - Освіта ціни на продукцію
Назва статті
Сума в тис. грн., 2004 р.
Сума в тис. грн., 2005 р.
Матеріальні витрати
12680,6
8130,3
Витрати на оплату праці
383,1
585,3
Відрахування на соціальні потреби
147,0
225,8
Амортизаційні відрахування
190,4
698,1
Інші витрати
1657,5
1222,5
Прибуток підприємства
3764,65
2715,5
Ціна реалізованої продукції
18823,25
13577,5
Як видно з таблиці, матеріальні витрати підприємства знизилися майже в півтора рази. Ця позитивна тенденція обумовлена ​​проведенням підприємством вдалою і ефективної політики витрат, яку планується закріпити в розробляється в роботі стратегії. З іншого боку показники деяких видів витрат зросли, що призвело до зменшення прибутку в 2005 році.
Дуже важливим є визначення основних показників, які дають можливість стежити за адміністративними витратами. Цей показник визначається відношенням числа замовлень, яке для розглянутого підприємства складає 1574 тис. одиниць, до відповідної їм суми продажів, що склав 15770,7 тис. грн.:
k адмін = N з / Σ п
k адмін = 1574 / 15770,7 = 0,1
Це свідчить про незначні адміністративні витрати. При цьому з'являється можливість запуску у виробництво більш великих серій товарів, так як цей показник так само свідчить про неповне використання виробничих потужностей.
Ринки збуту продукції підприємства. Продукція підприємства спрямована на конкретного споживача-людини. Тому реалізація проводиться через торгові точки, магазини та кіоски, як показано це на Малюнку 1.
Магазини
Торгові центри
Дрібнооптові реалізатори
ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води
Споживач


Малюнок 1. Схема досягнення продукцією конкретного споживача
В основному продукція підприємства «Завод« Березівські мінеральні води поширюється у торгових точках Харкова та області, Києва, обласних центрах Півдня, Сходу та Центру України, і деяких інших великих містах.
Рекламна стратегія організації. Вироблення ефективної реклами закладає основу підвищення обсягів продажів. Для ВАТ «Завод« Березовських мінеральних вод »розробка рекламної стратегії зумовлює досягнення цілей організації, будучи одним з найважливіших напрямків діяльності підприємства.
Рекламна стратегія ВАТ «Завод« Березовських мінеральних вод »буде складатися з низки заходів з утримання існуючого контингенту споживачів і завоювання нового. Ці заходи викладені нижче:
ð Удосконалити етикетку не тільки для мінеральної газованої води «Березовська», але і для безалкогольних напоїв, що виробляються на підприємстві;
ð Розпочати розробку нової більш ефектною конфігурації розфасувально тари для всіх видів продукції, що особливо стосується упаковок по 0,5 і 1 л.
ð Формування бренду мінеральної води «Березовська».
ð Проведення різного роду акцій і лотерей спільно із зацікавленими в рекламі спонсорами.
ð Вихід на ринки Західної України.

Організаційний зріз

Організаційна структура підприємства - це сукупність взаємопов'язаних підрозділів підприємства, що забезпечують його розвиток та реалізацію її цілей.
Організаційна структура ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »з чотирьох основних підрозділів, в яких працюють в загальній складності 334 людини. Вона представлена ​​схематично в Додатку Б
Структура заводу включає:
· Орган управління, який складається з Правління, який здійснює контроль, стратегічне планування і управління, і дирекції, що займається оперативним управлінням заводом.
· Планово-економічний відділ, поєднаний з бухгалтерією, який займається економічними розрахунками та плануванням, а так само бухгалтерською діяльністю.
· Виробничий відділ, що виконує видобуток мінеральної води, її механічне очищення та розлив у фірмову тару.
· Відділ збуту і поставок, що відповідає за збут виробленої продукції, та здійснення її поставок замовникам.
За останній час в організаційній структурі підприємства стався ряд змін, врахованих у даному аналізі, тому подальші зміни не передбачаються.

Виробничий зріз

ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »виробляє мінеральну газовану воду і безалкогольні напої.
При підприємстві діє спеціалізована лабораторія, що здійснює контроль якості і чистоти разливаемой мінеральної води. Це гарантує споживання високоякісної продукції, що сприяє поліпшенню здоров'я споживача.
Підприємство випускає наступний асортимент продукції:
- Мінеральна газована вода «Березівська»;
- Газована мінеральна вода із соком різних фруктів «Сік + Березовська»;
- Безалкогольні газовані напої на основі мінеральної води «Березовська».
Продукція підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »проходить наступний виробничий цикл:
ð Видобуток мінеральної води з розташованих на території підприємства технічно оснащених джерел;
ð Контроль якості видобутої води в спеціальній лабораторії;
ð газування мінеральної води;
ð Виробництво безалкогольних напоїв з мінеральної води та їх газування;
ð Розлив мінеральної води та напоїв у фірмову тару, забезпечену фірмовою етикеткою;
ð Упаковка партій товару і відвантаження.
Підприємство реалізує свою продукцію під власною торговою маркою.

Фінансовий зріз

Фінансова звітність підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »складається у повному обсязі відповідно до Закону України« Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ».
Аналізуючи фінансову діяльність підприємства можна відзначити основні моменти:
· У звітному 2004 році отримало чистий дохід від реалізації своєї продукції склав 12666,9 тис. грн.;
· Собівартість реалізованої продукції склала 8982,8 тис. грн;
· Прибуток підприємства від операційної діяльності склав 1575,0 тис. грн.
Відносна фінансова стабільність підприємства почасти забезпечується відносною стабільністю в галузі. кредитна політика по відношенню до підприємства досить сприятлива, що дає можливість виплачувати існуючий борг поступово. Позитивний і сам факт того, що заборгованість у кілька разів менше власного капіталу, що робить банкрутство при екстрених обставин не небезпечним.

Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації

Аналіз зовнішнього середовища - необхідна дія, за допомогою якого, при розробці стратегічного плану, можна враховувати і контролювати зовнішні фактори, щоб визначити можливість росту фірми або небезпеки для неї.
Економічне середовище. Для дослідження цього фактору необхідно аналізувати ситуацію в країні, безробіття, рівень інфляції.
На даний час в Україні складається хитке і нестабільне становище, що стосується всіх сфер діяльності. Ця обставина не оминуло і галузь, в якій працює підприємство «Завод« Березівські мінеральні води ».
Справа в тому, що, як говорилося раніше, мінеральна вода не є товаром першої необхідності для українського споживача, тому навіть незначне підвищення ціни може призвести до істотного зниження споживання. Це відбувається з-за вкрай низької купівельної спроможності споживача, зумовленої названими факторами.
При цьому в країні зростає інфляція що негативно позначається на цінах на закупівельні матеріали (тара, етикетки, обладнання).
Політико-правове середовище. Тут необхідно вивчити і передбачити наміри влади, розглянути вплив на організацію законодавчої бази держави.
Одним з несприятливих моментів є те, що, завдяки існуючому законодавству, виявляється істотне податковий тиск на підприємство, а виплати в цій сфері несумірні з можливостями підприємства.
Слід зазначити, що підприємство реалізує свою продукцію під власною торговою маркою «Березовська». Для цього підприємство отримало Свідоцтво на знак товарів і послуг № 12571 від 07.06.1999. це захищає продукцію заводу від підробок і гарантує високу якість продукції споживачеві.
Політична обстановка в Україні не може не впливати на стан справ підприємства. при чому вона робить як непряме, так і безпосередній вплив. Непрямий вплив полягає в тому, що через погіршення економічної ситуації в країні погіршився стан споживача - знизилася його купівельна спроможність. Пряме виражається в з'явилася нестабільності і невизначеності. Нестабільність обмінного курсу національної валюти викликає втрати при продажу товару.
Науково-технічне середовище. У даній галузі науково-технічне середовище має свою специфіку. Так як діяльність підприємства фактично полягає у наданні споживачу можливості користуватися рідкісними природними ресурсами, коефіцієнт участі підприємства у виробництві самого продукту практично дорівнює нулю. В іншому ж підприємство забезпечує повністю всі інші заходи, необхідні для передачі ресурсу споживачеві. Всі основні технологічні новинки використовуються саме на цьому етапі. Це можуть бути такі аспекти:
- Дизайн та матеріал упаковки;
- Дизайн і матеріал етикетки;
- Технології механічного очищення мінеральної води;
- Технології розливу мінеральної води в тару;
- Технології і рецепти виготовлення безалкогольних напоїв.
Демографічна середовище. Якщо оцінювати, наскільки істотно впливають на ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »демографічні зміни в Україні, то можна сказати, що це один з важливих факторів, що дозволяє оцінювати приблизні обсяги продажів. Це відбувається тому, що обсяги закупівель посередників безпосередньо залежать від попиту конкретних споживачів.

Аналіз впливу факторів мікросередовища

Мікросередовище організації включає в себе ті найбільш важливі фактори, які безпосередньо впливають на організацію. Це середовище так само називають середовищем прямого впливу. Вона включає в себе постачальників, посередників, клієнтів і конкурентів організації.
Постачальники організації. Основний ресурс, необхідний для виробництва - вода, видобувається на території та за допомогою потужностей підприємства. Мінеральна вода, що використовується у виробництві видобувається з глибини понад 150 м. Інших постачальників цього ресурсу підприємства не визнає принципово.
Але все ж таки підприємство ВАТ «Завод« Березовських мінеральних вод »змушене закуповувати обладнання, тару, замовляти етикетки у сторонніх організацій. Постачальники такої продукції, з якими працює підприємство є давніми партнерами заводу. У світлі цього ніяких збоїв в постачаннях бувальщина не повинно.
Посередники організації. Підприємство ВАТ «Завод« Березовських мінеральних вод »обрало стратегію поширення своєї продукції через велику мережу посередників. Рисунок 2 показує схематично всі види посередників, які працюють на підприємство.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
ВАТ «Завод« Березовських мінеральних вод »
Продукція підприємства
Продуктові магазини
Дрібні реалізатори
Торгові центри, будинки
Аптеки
46%
28%
19%
9%

Малюнок 2. Розподіл посередників організації
Клієнти організації. Основним споживачем продукції є населення країни. метою маркетингової стратегії підприємства є забезпечення цільового ринку споживачів якісної продукції в належних обсягах. Для підприємства це означає підвищення обсягів продажів при стимулюванні попиту серед населення.
Підприємство орієнтується на смаки і потреби масового споживача. Основне місце розташування споживача - Східні, Південні та Центральні регіони України. У подальші плани входить вихід на ринки Західної України.
У силу складної економічної обстановки протягом останніх років в країні мінеральна газована вода так і не стала товаром масового споживання. Споживач досить чутливо реагує на зміни ціни реалізації товарів, вироблених на заводі «Березовські мінеральні води». Незважаючи на це, все ж в останні роки спостерігається слабка, але позитивна тенденція зростання попиту на товари.
Конкуренти організації. Так як мінеральна газована вода як товар розрахована на великий обсяг споживання, а ємність українського ринку в цій галузі достатньо велика, то відповідно підприємство ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »має досить багато конкурентів. Досить потужними, що представляють небезпеку є лише деякі з них.
У галузі серед методів конкуренції використовується більшою мірою цінова.
Можна назвати такі основні конкуруючі організації для підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »:
· ТМ "Миргородська"
· НВЦ "Ордана"
· ТОВ "Пивзавод" Нова Баварія "
· Київський завод "Росинка"
«Миргородська» - одна з найбільш відомих торгових марок мінеральної води в Україні. Досвід роботи підприємства на українському ринку досить великий. Продукція добре розрекламована серед споживача, хоча і має одну з найвищих цін.
Підприємство «Ордана» так само забезпечує гарну рекламу своєї продукції. Основні недоліки продукції: невисока якість, відсутність характерних особливостей, невиразна упаковка, переважання великої розфасовки над дрібною в обсягах продажів, висока ціна.
ТОВ «Пивзавод« Нова Баварія »порівняно недавно вийшов на ринок мінеральних вод та безалкогольних напоїв, тому його досвід роботи в цій області незначний. Якість продукції, що випускається достатньо висока, хоча підприємство і не працює на власній сировині.
Київський завод «Росинка» спеціалізується на випуску газованої мінеральної води і великого асортименту безалкогольних напоїв різного складу. Асортимент продукції, що випускається і є найбільшою перевагою підприємства над іншими виробниками, зокрема і підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води ».
Можна так само назвати деякі дрібні організації, що працюють в даній галузі:
ü Приватне підприємство «721», перевагою якого є доставка продукції прямо до житлових будинків та в офіси, недолік полягає в обмеженості асортименту продукції, відсутності фірмової упаковки;
ü ТМ «Моршинська», фактично копіює імідж однієї з вищеназваних торгових марок;
ü ТМ «Бонаква», що характеризується малим асортиментом продукції і необгрунтовано високими цінами;
ü Грузинський завод мінеральних вод «Боржомі», продукція якого має найвищою якістю і лікувальними властивостями, але через надмірно високу ціну і віддаленості виробника, підприємство не може повністю контролювати певну частку ринку.
Нижче в Таблиці 2 представлено вплив найбільш значних конкурентів на підприємство.
Таблиця 2. Найбільш впливові конкуренти заводу
Найменування продукції
Виробник
Країна
Ступінь впливу
низька
середня
висока
Мінеральна вода "Миргородська"
ТМ "Миргородська"
України
X
Мінеральна вода "Ордана"
НВЦ "Ордана"
України
X
Мінеральна вода "Нова Баварія"
ТОВ "Пивзавод" Нова Баварія "
України
X
Мінеральна вода "Росинка"
Київський завод "Росинка"
України
X

Вироблення місії і цілей фірми

Місія організації

Керівництво підприємства визнає важливість формулювання місії організації для загального розвитку його діяльності, для вдосконалення рекламної стратегії, для кращої мотивації працівників заводу.
Виходячи з цього в даному курсовому проекті була вироблена місія ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води », виражена нижче в наступних пунктах:
ð Підприємство прагне забезпечити українського споживача мінеральної газованої водою найкращої якості, яка б сприяла покращенню здоров'я як конкретного споживача, так і покращувала здоров'я всієї української нації в цілому.
ð Продукція підприємства - результат глобальних природних процесів, що відбуваються на планеті Земля з моменту її утворення в Сонячній системі. Місія підприємства щодо продукції полягає в тому, щоб надати до споживання продукцію в первозданному найбільш цілюще чинному вигляді.
ð Ринок мінеральних вод та безалкогольних напоїв є одним з найбільш розвинених ринків харчової промисловості України. Це спонукає організацію постійно підвищувати якість продукції та послуг.
ð Основна цінність для організації - життя і здоров'я людини. Саме це спонукало підприємство виробляти мінеральну газовану воду «Березовська» цілюще впливає на організм людини і, зокрема, на шлунково-кишковий тракт, допомагає при лікуванні інших захворювань, сприяє кращому засвоєнню медичних препаратів.

Цілі організації

Після того, як визначена місія організації необхідно сформулювати її основні цілі, досягнення яких стало б реалізацією місії.
Основними цілями підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »є наступні:
· Максимізація частки ринку за рахунок нової рекламної стратегії, а так само виходу продукції підприємства на ринки Західної України;
· Мінімізація витрат на виробництво;
· Перетворення продукції підприємства в продукцію масового споживання за рахунок ефективної цінової політики;
· Підвищення репутації організації серед споживачів і вдосконалення іміджу для підвищення привабливості товарів;
· Встановлення цін з урахуванням умов конкуренції і потреб підприємства;
· Забезпечення екологічної чистоти виробленої продукції, не дивлячись на те, що екологічна обстановка в певній мірі впливає на її якість. Забезпечення подальшого контролю за екологічною чистотою виробництва продукції.

SWOT - аналіз діяльності продпріятія

SWOT - аналіз - аналіз сильних і слабких сторін підприємства, а так само вихідних із зовнішнього середовища можливостей і загроз, а так само встановлення зв'язків між ними з метою визначення основи для вироблення стратегії організації.

Аналіз сильних і слабких сторін
Сильні сторони
Слабкі сторони
- Висока якість продукції, що сприяє зміцненню здоров'я людини;
- Давній досвід роботи на ринку даної галузі в різноманітних умовах;
- Широка клієнтурних база підприємства, що склалася до даного моменту;
- Зниження матеріальних витрат на виробництво за минулий період;
- Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства;
- Можливість надання послуг з доставки продукції для посередників підприємства;
- Планування здійснення активної маркетингової політики керівництвом;
- Розташування підприємства недалеко від найбільшого транспортного вузла - міста Харкова;
- Відсутність вільних оборотних коштів у підприємства в даний момент;
- Низька платоспроможність українського споживача протягом багатьох років;
- Сильне податковий тиск на підприємство в силу існуючого законодавства України;
- Не високий технологічний рівень виробничої бази підприємства;
- Низький рівень життя великої маси населення країни;
- Незадовільний стан навколишнього середовища в державі і в регіоні, так як Харків - найбільших промисловий центр України;
- Залежність обсягів продукції, що продається від пори року, а так само природних і кліматичних змін на території;
- Не досить широкий асортимент продукції.

Аналіз зовнішніх можливостей і загроз

Можливості
Загрози
- Позитивні тенденції зміни середнього попиту на що випускається підприємством, за останній кілька років;
- Утримання лідерства в ціновій політиці призводить до залучення основної маси споживачів;
- Можливість розширення ринків збуту без організації власних торгових точок;
- Зниження витрат на виробництво дає можливість знижувати і робити більш конкуренто-спососбной ціну реалізації, а так само збільшити прибутковість виробництва;
- Невелика кількість дійсно сильних конкурентів організації;
- Можливість розширення виробництва за рахунок власних виробничих потужностей підприємства;
- Непослідовність, поспішне прийняття законодавчих актів владою країни;
- Загроза виснаження резервних фінансових можливостей підприємства, необхідних на оплату податків;
- Нестабільність курсу національної валюти може знизити прибутковість внутрішніх поставок;
- Підвищення цін на матеріали, упаковку, етикетки та інші необхідні супутні товари може скоротити прибутковість і викликати необхідність підвищення цін на продукцію;
- Зниження цін конкурентами може залучити значну частину клієнтів підприємства;
- Недовіра реклами у засобах масової інформації знизить ефективність витрат на рекламу.

Матриця SWOT

Можливості
Загрози
Висока якість продукції, що випускається в сукупності з низькою ціною привертають велику частину споживачів.
Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства при зниженні витрат на виробництво дозволяє знижувати і робити більш конкурентоспроможною ціну реалізації і збільшити прибутковість виробництва.
Здійснення активної маркетингової політики керівництвом при невеликій кількості дійсно сильних конкурентів організації приверне нових споживачів.
Непослідовне, поспішне прийняття законодавчих актів дезорієнтує керівництво і негативно впливає на виробничі можливості підприємства.
Нестабільність курсу гривні може знизити прибутковість внутрішніх поставок, а підвищення цін на матеріали, упаковку, етикетки та інші супутні товари може скоротити прибутковість і викликати необхідність підвищення цін, що відсіє значну частину споживачів.
Низька платоспроможність українського споживача і низький рівень життя основної маси населення країни не дають можливості істотно підвищувати ціну. Не високий технологічний рівень виробничої бази обмежує можливості.
Зниження цін конкурентами, при не досить широкому асортименті продукції може залучити значну частину клієнтів підприємства, а в сукупності з фактором недовіри реклами у засобах масової інформації може спричинити за собою провал маркетингової стратегії заводу.

Функціональні стратегії розвитку організації

Отже, можна підбити підсумки проведеного в курсовому проекті аналізу діяльності підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »і сформулювати найбільш підходящу і ефективну стратегію.
Підприємство обирає стратегію посилення позицій на ринку, що має на увазі поглиблення маркетингової діяльності. Що ж до основних методів боротьби, то в цьому плані вибирається лібералізація цінової політики.
Коротко функціональну стратегію розвитку підприємства ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »можна виразити в наступних пунктах:
1) У рамках маркетингової діяльності необхідно провести рекламну компанію, що включає а) розміщення реклами, спрямованої на конкретного споживача у засобах масової інформації (приблизно 27% від усіх маркетингових витрат), б) розміщення реклами на рекламних щитах та стендах (11%), в ) розміщення реклами в транспорті і в магазинах (18%). Реклама, спрямована на залучення посередників (г), буде становити 32% маркетингових витрат, і буде включати в себе цільову розсилку пропозицій підприємства, акції та знижки для оптових покупців і т. п. д) Крім того 12% маркетингових витрат піде на участь у різного роду ярмарках і конкурсах якості української продукції. Ці заходи плануються на 2006 - 2007 роки, а витрати на них складуть приблизно 750,0 тис. грн.
2) У рамках організаційної структури підприємства в першому півріччі 2006 року проведено підвищення кваліфікації працівників відділу збуту з метою отримання більш продуктивних результатів їх діяльності. Так само в цьому напрямку будуть свого роду нововведення: буде проведена робота щодо укладення контрактів на постачання продукції підприємства з торговими точками Західної України, яка почнеться з другого півріччя 2006 року. Це забезпечить повне розповсюдження продукції у всіх регіонах країни. це зажадає додатково 5000 грн.
3) Третьою складовою загальної стратегії підприємства є концепція стримування ціни на продукцію. Це можна буде здійснити за рахунок знижуються витрат на виробництво. При цьому прибуток, якщо положення у монетарній політиці держави залишиться стабільним, зросте на 5 - 7%.
Все вищесказане можна для наочності представити у вигляді таблиці.

Таблиця 3. - Стратегія ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »
Заходи
2006
2007
Витрати грн.
Термін окупності
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
750000
2 роки
а)
202500
б)
82500
в)
135000
г)
240000
д)
90000
2 а)
5000
1 рік
б)
3
----
----

Висновок

Тематика курсового проекту передбачає дослідження діяльності харківського підприємства харчової галузі промисловості Відкритого акціонерного товариства «Завод« Березівські мінеральні води », яке і було системно і детально проведено. Були проаналізовані маркетингова, виробнича, фінансова та організаційна види діяльності заводу. Крім того, були проведені розрахунки основних показників виробництва в кожному зрізі. Проаналізовано сильні і слабкі сторони, можливості та загрози підприємства, за результатами якого була побудована матриця SWOT.
На завершення роботи, як рішення поставлених завдань, була сформульована основна стратегія підприємства, представлена ​​у вигляді послідовних заходів, виконання яких забезпечить ефективне подальше просування продукції фірми на ринок.
ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »є розвинутим, перспективним підприємством, що має широкий потенціал розвитку. Сформувавши стратегію цього підприємства, в якій були б закладені основні моменти діяльності, можна досягти високих маркетингових результатів.

список використаних джерел

1. Бандурин А. В., Чуб Б. А. Стратегічний менеджмент організації. - М.: Пріор, 2000
2. Герасимов В. В. Цінова політика фірми. - С.-П.: Финстатинформ, 1995
3. Голубков Е. П. Маркетинг. Словник. М.: Економіка, Справа ЛТД, 1994, 405с.
4. Макаренко М. В., Махалина О. М. Виробничий менеджмент - М.: Пріор, 1998
5. Менеджмент (конспект лекцій). - М.: Проір-издат, 2004, 160с.
6. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992
7. Морріс Р. Маркетинг: ситуації і приклади. М.: ЮНИТИ, 1994
8. Треньов Н. Н. Структура підприємства: діагностика та управління. М.: Пріор, 2000
9. Управління організацією. Підручник під ред. Поршнева А. Г., Румянцевої З. П., Соломатиной Н. А., - М.: інфа-М, 2001, 411с.
10. Фінансовий звіт про діяльність ВАТ «Завод« Березівські мінеральні води »від 05.10.2005, www.tribuna.net.ua

Додаток А

SHAPE \ * MERGEFORMAT

Додаток Б


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
123.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ Березівські мінеральні води
Розробка маркетингової стратегії підприємства ВАТ ОПОГАТ-9
Розробка маркетингової стратегії підприємства
Розробка маркетингової стратегії ТОВ КомсервісАгро
Розробка маркетингової стратегії підприємства Полипринт
Розробка маркетингової стратегії салону краси
Розробка маркетингової стратегії ТОВ Отрада
Розробка маркетингової стратегії торгового центру Меблі
Розробка маркетингової стратегії антикризового управління підприємством
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru