Розробка проекту бізнес-плану підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Розробка проекту бізнес-плану підприємства

Введення

Розробка бізнес-планів стала однією з найбільш вдалих і поширених форм планування в ринковій економіці.

Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в справу і чи принесе воно доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів? Причому, чим ретельніше він буде складений, тим більше часу піде на його підготовку, а тим менше непотрібних витрат понесе підприємець у майбутньому.

Метою даного дипломного проекту є розробка проекту бізнес-плану підприємства і рекомендацій щодо його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 1. Дати теоретичні основи бізнес-планування: цілі бізнес-планування, призначення, функції і структура бізнес-плану.

 2. Описати бізнес-план проекту торгового підприємства з продажу продовольчих товарів «Смачний берег».

 3. Розробити рекомендації щодо поліпшення бізнес-плану підприємства «Смачний берег»: виявлення недоліків і шляхи їх усунення, оцінка альтернатив і способи підвищення ефективності бізнес-планування.

 4. Охарактеризувати значення безпеки життєдіяльності в роботі майбутнього підприємства «Смачний берег».

 5. Описати роль і значення охорони природокористування в діяльності підприємства «Смачний берег».

Бізнес-план розроблений для створення нового дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП ». Нове підприємство ТОВ «Смачний берег» буде займатися торгівлею продовольчими товарами через мережу роздрібних магазинів у Жовтневому районі м. Новосибірська.

В ході роботи використана навчальна і спеціальна література з бізнес-планування, економіки підприємства, фінансів фірми, планування на підприємстві, бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, економічного та фінансового аналізу. Також використані нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства з питань організаційно-правової форми підприємства, бухгалтерського обліку, оподаткування.1 Теоретичні основи бізнес-планування

1.1 Цілі розробки і призначення бізнес-плану

Як організувати свій бізнес? Який вид діяльності обрати? Який ідеї віддати перевагу? Як здійснити бажане? Як спрогнозувати майбутнє того чи іншого кроку в бізнесі? Відповіді на ці питання, напевно, хочеться знати кожному, хто збирається почати нову справу або зробити більш досконалим вже наявний бізнес.

Використовуючи ділове планування, можна легше реалізувати свої проекти. Планування дозволяє побачити весь комплекс майбутніх дій і можливих наслідків таких дій і передбачити реальність.

Для чого потрібен бізнес-план? За змістом він є повним і точним описом підприємства, починаючи від продукту і закінчуючи процесами управління, а також фінансовими потребами [8, с. 5].

Залежно від цілей можна виділити три види бізнес-планів:

- Бізнес-план форма;

- Бізнес-план сутність;

- Бізнес-план розуміння.

Бізнес-план форма покликаний здійснити подання бізнесу для інвесторів, акціонерів чи керівництва. Він складається відповідно до вимог партнерів або учасників бізнесу.

Бізнес-план сутність необхідний при відображенні процесів, що відбуваються на підприємстві, і прогнозуванні наслідків вводяться змін. Він відображає зміст бізнес-процесу з метою виявлення всіх особливостей, можливостей і загроз і допомагає приймати рішення.

Бізнес-план розуміння складається для аналізу і вивчення нової ідеї, яка передбачає розвиток і зміна підприємства. Він спрямований на розуміння як вже відбуваються, так і планованих процесів, і найбільш повне уявлення результатів нових ідей.

Ретельно складений бізнес-план не тільки допоможе прокласти курс фірми, але і послужить керівництвом по забезпеченню діяльності (таку задачу вирішить бізнес-план сутність). Потенційні інвестори (ті, хто надають капітал) практично щодня отримують безліч запитів по фінансуванню ризикованих проектів, а тому необхідно надати їм інформацію про фірму і її продукції професійно, відповідно до певного плану (бізнес-план форма).

Тільки бізнес-план, підготовлений на основі потреби в інформації, необхідної для передбачуваних джерел фінансування проекту, безумовно, справить враження на власників капіталу з точки зору оцінки вміння планувати. Також інвестори оцінять загальну компетенцію керівника цього підприємства.

За інших рівних умов добре підготовлений бізнес-план завжди підвищить шанси на отримання фінансової підтримки з різних джерел.

Визначення цілі бізнес-плану - другий важливий крок після визначення сфери діяльності майбутнього підприємства або проекту. Мета - це стан речей, реальне або уявне, до якого буде прагнути розробник бізнес-плану, підприємство чи проект. На даному етапі не слід значну увагу приділяти реалістичності поставлених цілей, тому що саме складання бізнес-плану і має відповісти на це питання. Важливо наступне: мета повинна бути однозначною, може бути розбита на підцілі, і вона повинна відповідати намірам підприємця. Якщо в діяльності передбачається безпосередню участь партнерів, то їх потрібно запросити саме на цьому етапі для формулювання цілей, щоб вони стали соратниками в подальшому. Крім того, необхідно відрізняти особисті цілі й цілі бізнесу (так, наприклад, особисті цілі «збагачення» або «влада» можуть стати потужним стимулом діяльності, проте навряд чи будуть сприйняті партнерами або працівниками).

До формулюванні мети необхідно повернутися після завершення всього плану і при необхідності відкоригувати її [8, с. 16].

Після визначення мети підприємства потрібно сформулювати мету складання бізнес-плану. Це може бути залучення інвестора або кредитора (бізнес-план форма), оцінка реалістичності нової справи (бізнес-план розуміння), розробка плану операційної діяльності (бізнес-план сутність) і т.д. На основі сформульованої мети вибирається вигляд бізнес-плану.

Можна досягти істотних переваг, якщо почати з бізнес-плану для внутрішнього використання (бізнес-плану сутності чи розуміння). У процесі його написання потрібно розглянути багато питань, які, можливо, ніколи не будуть записані в зовнішньому (бізнес-плані формі). Однак споживачі бізнес-плану будуть прагнути ставити питання, пов'язані з внутрішнім бізнес-планів, щоб «відчути» серйозність опрацювання. Ті, хто не підготовлений до цих питань, опиняться в невигідному становищі.

Наприклад, може з'ясуватися, що не було опрацьовано питання про те, чи дійсно потрібен інвестор або краще сконцентруватися на збільшенні продуктивності. Спроба залучити інвестора може бути кроком, заснованим на сприйнятті його чарівним Дідом Морозом, а не добре обдуманим стратегічним рішенням [8, с. 16].

Всі варіанти і стратегія розвитку повинні бути опрацьовані заздалегідь, при написанні внутрішнього бізнес-плану. А якщо залучення інвестора виявиться виправданим, тоді й інвестор, і підприємство будуть мати тверду основу для угоди.

Можна визначити найбільш важливі призначення бізнес-плану:

- Стати документом для будівництва нового підприємства. Він показує, якими методами і за допомогою яких засобів керівник збирається досягти своїх цілей. У цьому випадку бізнес-план стає покроковим щоденником в організації нової справи.

- Показати, що керівник наділений певною ініціативою, досить дисциплінований, щоб використовувати свою енергію для певного проекту, і що він розуміє, як досягти поставленої перед собою кінцевої мети, обходячи або вирішуючи всі зустрічаються на своєму шляху проблеми і труднощі.

- Ознайомити партнерів, компаньйонів або вже наявних співробітників з деякими особливостями проекту. Це допоможе їм побачити в керівнику не просто начальника, а свого колегу.

- Залучити потенційних інвесторів. Адже саме на основі розробленого бізнес-плану вони будуть приймати рішення про фінансування бізнесу.

- Показати ємність і перспективність розвитку майбутнього ринку збуту.

- Оцінити витрати для виробництва потрібної ринку продукції, порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість справи.

- Виявити всі можливі «підводні» камені, що підстерігають нову справу в перші роки його реалізації.

- Визначити показники, за якими можна буде регулярно контролювати стан справ, і здійснювати управління.

- Збільшити довіру і повагу не тільки з боку колег, але і з боку інвесторів. Бізнес-план буде початковим засобом для «продажу» ідеї і коротким викладом основних відомостей про підприємство при залученні інвесторів для участі в організації нового бізнесу [8, с. 17].

Варто особливо сказати, що бізнес-план зазвичай пишеться на перспективу і складати його слід приблизно на період від 1 до 5 років, при цьому для першого року основні показники слід робити поквартально, для наступних років - в цілому за рік. У кожному разі завершення терміну планування повинно співпадати з терміном погашення кредиту незалежно від дати початку проекту. Вибираючи вид бізнес-плану, слід мати на увазі, що планування на більш тривалий термін носить більш формальний характер і повинно грунтуватися на докладних дослідженнях в короткостроковому періоді і довгострокові тенденції та перспективи.

На жаль, багато підприємців обмежуються написанням плану на рік, вважаючи, що подальша перспектива не може бути визначена. Такий підхід обмежує перспективу бачення підприємця, тим більше, що практично у всіх областях існують прогнози довгострокового розвитку навіть в умовах нестабільної економіки. Більше того, врахування чинника нестабільності в майбутніх періодах повинен призводити не до розмитості висловлювань, а до формування різних варіантів розвитку і оцінки їх здійсненності і виживання в різних умовах.

1.2 Функції бізнес-плану

Існуючі підходи до бізнес-планування спрямовані на здійснення дев'яти основних функцій.

 1. Стандартне подання підприємства, проекту. Стандартне подання скорочує витрати на опис підприємства і надає більше можливості для представлення унікальних можливостей проекту.

 2. Бізнес-план - одна з форм спілкування та подання інформації на цивілізованому ринку. Багаторічний досвід складання бізнес-планів призвів до того, що він знайшов зручну форму подання інформації. Крім того, склалася спеціальна термінологія, підкріплена дослідженнями в тій чи іншій галузі.

 3. Аргументована заявка на залучення капіталу. Якщо навіть бізнес-план не ставив метою залучення капіталу, то його зміст дозволяє скласти подібну заявку без пошуку нової інформації.

 4. Демонстрація солідного підходу до власного бізнесу. Витрачаючи зусилля на складання бізнес-плану, керівник тим самим підтверджує власне поважне ставлення до свого бізнесу і очікує такого ж ставлення від своїх партнерів. Крім того, бізнес-план може стати складовою частиною програми формування іміджу.

 5. Зважена оцінка прийнятих рішень. Відповідаючи на питання при складанні бізнес-плану, керівник має можливість комплексно оцінити всю ситуацію і приймати рішення в умовах достатньої інформації.

 6. Можливість виявлення проблем, загроз і невикористаних можливостей для бізнесу, що розвивається. Технологія бізнес-планування містить ряд методик, що представляють самостійну цінність, однією з таких методик є аналіз проблем, можливостей.

 7. Забезпечення цілеспрямованості бізнесу. Сам факт наявності бізнес-плану свідчить про наявність мети, до досягнення якої прагне підприємець, що значною мірою збільшує ефективність бізнесу.

 8. Інструмент для управління і контролю. Бізнес-план є основою для управління проектом, перш за все, ресурсами, витратами, термінами, персоналом і т.д. Наявність плану дозволяє здійснювати контроль виконання та приймати ефективні рішення.

 9. Засіб самонавчання. Остання в переліку функція насправді є однією з найбільш значущих, оскільки підготовка бізнес-плану змусить підприємця поповнити свої знання в тих чи інших розділах, навчить робити висновки з фінансової інформації і розуміти результати аналізу [8, с. 6].

Будь-який з дев'яти функцій було б достатньо для вибору бізнес-плану як інструменту при організації і розвитку бізнесу.

1.3 Етапи розробки бізнес-плану

Існує декілька підходів до визначення етапів розробки. Одні підходи засновані на дуже докладної схемою складання бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже багато - від 10 до 20 і більше. Інші засновані на виділенні великих блоків у складанні бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже мало - п'ять.

Можна розглянути два підходи: більш детальний і менш докладний.

При більш детальному підході алгоритм складання бізнес-плану містить найбільш загальні стадії процесу планування нової справи. Даний алгоритм ще називають планом дій з розробки бізнес-плану. При досягненні певного досвіду на основі даного алгоритму можна скласти свій план дій (з урахуванням специфіки сфери діяльності підприємства або проекту). Однак при розробці бізнес-плану в будь-якій новій сфері діяльності краще дотримуватися даного (або подібного) докладного варіанту, тому що він дозволить найбільш всебічно вивчити новий об'єкт докладання зусиль.

При детальному підході виділяють наступні етапи в процесі розробки бізнес-плану:

Етап 1. Рішення про початок діяльності в новому бізнесі або початку реалізації нового проекту або розробки нового бізнес-плану.

Етап 2. Формування мети нового бізнесу або нового проекту.

Етап 3. Формування уявлень про бізнес-план і його структурі.

Етап 4. Пошук джерел необхідної інформації.

Етап 5. Аналіз та оцінка власного потенціалу (можливостей і здібностей) для початку нової діяльності.

Етап 6. Вибір об'єкта, що є основою нової діяльності (профілю підприємства).

Етап 7. Дослідження потенційного ринку збуту.

Етап 8. Розробка попереднього прогнозу продажів.

Етап 9. Територіального розміщення бізнесу.

Етап 10. Розробка маркетингового плану.

Етап 11. Розробка календарного плану.

Етап 12. Розробка виробничого плану.

Етап 13. Вибір організаційно-правової форми та юридичного статусу.

Етап 14. Розробка організаційного плану.

Етап 15. Прийняття рішення про персонал.

Етап 16. Розробка фінансового плану.

Етап 17. Розробка плану страхування ризиків діяльності.

Етап 18. Підготовка ділового резюме бізнес-плану.

Етап 19. Оформлення бізнес-плану.

Етап 20. Презентація бізнес-плану.

Етап 21. Прийняття рішення про початок діяльності [10, с. 240].

При другому підході, як же говорилося вище, виділяють більші блоки. Але ці блоки, по суті, містять ті самі етапи, що і в попередньому підході. Даний варіант більше підходить для досвідченого користувача.

Виділяють п'ять етапів:

На першому етапі підготовки бізнес-плану визначається місія (філософія, бачення підприємства) - короткий опис господарської одиниці, її основних цілей, призначення, сфери діяльності, норм поведінки і ролі у вирішенні соціальних завдань регіону, суспільства.

Другий етап - визначення цілей розробки бізнес-плану. Мета - це майбутнє бажаний стан підприємства, мотив або повелитель поведінки і дій його працівників.

У системі бізнесу мета виконує п'ять функцій:

- Ініціативи - зіставлення існуючого і бажаного стану фірми, мотиву дій;

- Критерію прийняття рішення - оцінки інформації і вибору альтернатив, пріоритетів у бізнесі;

- Інструмента управління - керівного вимоги до дій, визначення напрямів бізнесу;

- Координації - забезпечення безконфліктних відносин осіб, що приймають рішення, узгодження робіт спеціалізованих підрозділів;

- Контролю - зіставлення оперативного стану показників господарської діяльності з цільовим їх рівнем [16, с. 26].

На третьому етапі після визначення місії, цілей, стратегії підприємства, встановлюється загальна структура самого бізнес-плану. На обсяг і структуру бізнес-плану впливають розміри підприємства та поставлені завдання. Для невеликих фірм зазвичай складають план спрощеної структури - з двох частин: короткого опису проекту та основної частини, яка містить більш детальні розрахунки та обгрунтування. Така його структура викликана тим, що резюме часто адресується зовнішньому споживачеві, до якого підприємець звертається з пропозицією про партнерської участі або з проханням про кредити. У бізнес-плані можна виділити наступні розділи:

Титульний аркуш.

 1. Меморандум про конфіденційність.

 2. Резюме.

 3. Опис галузі.

 4. Характеристика підприємства (фірми).

 5. Вибір діяльності (товару, послуги, роботи).

 1. План маркетингу.

 2. Виробничий план.

 3. Організаційна структура підприємства.

 4. Фінансовий план і бюджет підприємства.

 5. Аналіз ризиків.

 6. Організаційний план.

 7. Програми.

Четвертий етап бізнес-планування полягає у зборі інформації, необхідної для розробки кожного розділу плану. Це важлива і дуже трудомістка частина планової роботи. Джерелами інформації можуть служити спеціалізовані галузеві довідники, нормативи проектних організацій, спеціалізовані фірми, матеріали статистичних органів, спеціальних досліджень і спостережень, знання висококваліфікованих економістів, консультантів, а також працівників підприємства, які добре знають внутрішнє середовище фірми і свою справу.

П'ятий етап планування - безпосередня розробка окремих розділів і оформлення всього бізнес-плану у вигляді єдиного документа [16, с. 43].

1.4 Структура бізнес-плану

Формування уявлень про бізнес-план - це наступний крок після визначення сфери діяльності, мети діяльності, мети складання бізнес-плану, визначення назви підприємства або проекту. Бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи і ступеня його участі в ньому. Бізнес-план має бути написаний просто і ясно, мати чітку структуру. Обсяг і ступінь деталізації розділів визначаються специфікою і областю діяльності фірми. Перше уявлення про бізнес-план може дати його структура, яку і потрібно сформувати.

Існує один випробуваний принцип складання будь-якого бізнес-плану: він завжди повинен бути коротким, але компетентним.

Бізнес-план може мати таку приблизну структуру.


1. Обкладинка

Обкладинка (титульний лист) і перша сторінка бізнес-плану передбачають вирішення двох завдань: сформувати гарне враження про документ і зафіксувати певний мінімум інформації. Якщо підприємець хоче відразу привернути до себе передбачуваних інвесторів, то йому потрібно приділити окрему увагу обкладинці.

Буде краще, якщо обкладинка зроблена на гарному папері з логотипом фірми. Це додасть бізнес-плану певну солідність. У той же час потрібно зробити обкладинку якомога простіше.

Повинна бути представлена ​​наступна інформація: інформація про автора, інформація про підприємство, ділова частина (опис цілей і суті пропонованого проекту, потенційних можливостей і перспектив), розмір необхідних інвестицій - поточні та очікувані потреби (вартість проекту), посилання на конфіденційність інформації.


2. Зміст

Зміст повинен відобразити основні розділи бізнес-плану та допомогти майбутнім інвесторам зрозуміти суть пропозиції підприємця.


3. Ділове резюме

Ділове резюме інакше називають коротким викладом. Цей розділ може бути написаний лише після завершення роботи над самим бізнес-планом, але звичайно міститься на початку.

Резюме - це частина бізнес-плану, з якою знайомляться в першу чергу і яка в певному сенсі є «візитну картку» всього заходу. По суті, це єдина частина бізнес-плану, яку інвестори будуть читати найбільш уважно від «А» до «Я». Потрібно домогтися того, щоб резюме можна було прочитати за кілька хвилин. Більше того, якщо бізнес-план містить конфіденційну інформацію, то ділове резюме повинно бути сформульовано як достатній документ без будь-яких посилань, щоб інвестор міг прийняти рішення про необхідність ознайомлення з секретною інформацією [8, с. 19].

У резюме потрібно в кількох пунктах розкрити бізнес-план в стислій формі:

Розділ 1. Мета плану. Основні завдання. Мета бізнесу.

Розділ 2. Привабливість бізнесу, його унікальні переваги.

Розділ 3. Аналіз ринку (характеристики сегменту ринку і його розмір).

Розділ 4. Опис підприємства. Опис продуктів і послуг.

Розділ 5. Маркетингова стратегія. Збутова стратегія.

Розділ 6. Власники та керівники підприємства.

Розділ 7. Оцінки майбутніх прибутків та обсягів продажів.

Розділ 8. Процедури повернення позик і кредитів інвесторам.

Розділ 9. Потреба в капіталі або інших обмежених ресурсах.

Таке резюме дозволить зробити швидкий огляд всього бізнес-плану.


4. Загальна ситуація у сфері бізнесу, вибраної підприємцем

Цей розділ готує читача до кращого розуміння того, що йому пропонує підприємець, тобто як підприємство вписується в загальну картину. Які існують перспективи в тій галузі діяльності, до якої відноситься описуваний бізнес.

Розділ повинен включати наступні пункти: потенціал даного бізнесу (можливості зростання бізнесу), назви нових продуктів, розробок і послуг, економічні тенденції в галузі, перспективи і тенденції у даній галузі та економіці в цілому.


5. Опис підприємства

При описі підприємства необхідно відповісти на такі питання: точна характеристика підприємства, історична довідка про бізнес або про розробки продукції, економічні тенденції розвитку галузі, опис організаційної структури підприємства, фактори, що впливають на бізнес (економічні фактори, сезонність, залежність від споживачів або постачальників), характер досліджень і розробок, наявність контрактів та угод, підходи до здійснення виробничої діяльності.

Даний розділ повинен дати можливого інвестору інформацію про те, як працює розглянутий бізнес і чому у нього є унікальна можливість зайняти гідне місце на ринку.


6. Аналіз ринку

В даному розділі потрібно звернути увагу на наступні моменти:

- Економіко-географічні дані передбачуваного ринку, в т.ч. розмір і дані по населенню;

- Споживачі продукції або комплексу послуг;

- Можливий потенціал зростання для наміченого ринку;

- Здатність пропонованого проекту задовольняти потреби ринку;

- Принципи залучення нових клієнтів без втрати колишніх.

При описі обраного ринку необхідно пам'ятати, що силу аналізу визначить саме проведене дослідження. Щоб не витрачати даремно час, потрібно використовувати таких помічників, як: бібліотеку, засоби масової інформації та телефон. Можна також скористатися вже наявною інформацією та статистикою з даного питання, яку можна знайти в книгах і журналах.


7. Очікувані проблеми та заходи щодо їх подолання

Цей розділ бізнес-плану досить часто відсутній з двох причин: відсутність стандартних рекомендацій при виявленні сильних і слабких сторін і небажання укладача вказувати свої недоліки і проблеми. Даний розділ має визначити стратегію підприємця на випадок непередбачених обставин для подолання можливих перешкод. Ось деякі з них: юридичні чинники (можливі зміни в законодавстві, політична обстановка в країні), робота на конкурентному ринку (можливі дії конкурентів), слабкі сторони даного бізнесу (поява нової продукції на даному ринку, поява більш дешевої продукції), захист авторських прав та інформації, непередбачені обставини, пов'язані з персоналом (реакція на догляд провідного персоналу і керівництва), кадрові проблеми (можливе збільшення тривалості роботи).

Саме цей розділ повинен відобразити те, що підприємець вивчив практично всі нюанси свого бізнесу, і готовий вирішувати всі проблеми, які можуть з'явитися у нього на шляху [8, с. 21].


8. Маркетинговий план

Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу і способах, завдяки яким підприємець може розраховувати на успіх.

Підприємець повинен підготувати такий маркетинговий план, який здатний будити думку. Маркетинговий план повинен не просто уявити концепцію, але "продати" бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами.

Крім того, розділ повинен бути написаний у такій манері, яка була б зрозуміла широкому колу людей - від менеджерів до членів ради директорів крупного банку.

Маркетинг є одним з важливих умов на шляху фірми до успіху. Багато фірм, що мали дійсно потрібний споживачеві товар, зазнали невдачі через неправильний маркетингу або взагалі відсутність такого. Тому при оцінці бізнес-плану величезна увага підприємець зобов'язаний приділити саме цьому розділу. Якщо не визначена реальна потреба в товарах або послугах, то ніякий талант, ніякі капітали не допоможуть фірмі домогтися успіху в даній області.

Завжди потрібно пам'ятати про чотири ключових моментах маркетингу:

1. Реклама.

2. Великі ділові зв'язки.

3. Мистецтво збуту товарів і послуг.

4. Дослідження ринку.

Підприємець повинен задати собі всього одне питання: як він збирається, не витрачаючи на це гроші, довести до клієнтів інформацію про те, хто він є і які надає послуги або ж випускає товари?

Спочатку він повинен розглянути і вивчити свій ринок. На цьому грунтується перше правило маркетингу - потрібно знати свій ринок.

Підприємець повинен розробити бездоганний маркетинговий план і тоді його прибутки будуть зростати. Маркетинговий план - це шанс показати себе в найвигіднішому світлі як підприємця.

У маркетинговому плані потрібно ретельно розглянути і відобразити наступні проблеми:

1. Маркетингові стратегії, які будуть використовуватися.

2. Причини вибору кожної конкретної стратегії.

3. Цінова політика підприємства, аналіз цін конкурентів, прийнятність цін для споживача.

4. Маркетинговий бюджет.

5. Політика в галузі гарантій.

6. Презентація та упаковка.

7. Кваліфікований персонал.

8. Методи вивчення реакції ринку на ту чи іншу маркетингову стратегію.

9. Підходи до порівняння різних маркетингових стратегій.

10. Наміри підприємця щодо реклами.

11. Методи стимулювання продажів.

12. Роль засобів масової інформації в стимулюванні продажів і витрати, пов'язані з цим.


9. Фінансові прогнози

Цей розділ - основа основ бізнес-плану, точка відліку в часі. Саме його необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних грошових коштів. Потенційні інвестори з особливою ретельністю і цікавістю проаналізують фінансові засади запропонованого проекту.

Необхідно розробити сукупність таких документів: оперативний план (прогноз) продажів, план (прогноз) про прибутки і збитки, план (прогноз) руху коштів, прогнозний баланс.

Подібний перелік документів стає звичним і для російських підприємців, він відповідає вимогам світової практики. У російському законодавстві простежується стійка тенденція наближення до світових стандартів [8, с. 22].

Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.


10. Календарний план

Ця частина бізнес-плану найбільш повно відповідає назві (план) і визначає наступні етапи дій:

1) встановлює час очікуваного фінансування;

2) визначає всі маркетингові дії з прив'язкою до реального календарем;

3) представляє виробничу програму і графік поставок, що забезпечує необхідний обсяг продажів.

Саме календарний план допоможе забезпечити систематичний контроль за діяльністю підприємства. Він має вирішальне значення для компанії.

Особливе місце в рамках календарного плану займає виробничий план. У цьому розділі повинні бути описані всі виробничі або інші робочі процеси, що мають місце на фірмі. Тут потрібно розглянути всі питання, пов'язані з приміщеннями, які фірма займає, їх розташуванням, обладнанням, персоналом. Крім того, в цьому розділі має бути приділено увагу планованому залучення субпідрядників.

Крім виробничого плану, календарний план повинен включати і організаційний план. Виділення організаційного плану в окремий розділ необхідно тільки при створенні нових організацій. Організаційний план повинен відповісти на наступні питання: організаційна структура проекту, основні їх функції працівниками, структура персоналу і вимоги до нього. Організаційний план закінчується визначенням витрат на оплату праці та утримання організаційної структури.


11. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах і ефективність проекту

Якщо в першу чергу мету складання бізнес-плану - це отримання фінансових ресурсів під проект або нове підприємство, то цей розділ дасть точну зведену потребу в потрібному капіталі і визначить порядок використання ресурсів. У випадку фінансування розрахунки руху готівкових коштів повинні також відображати і порядок повернення кредитів.


12. Додаток

Даний розділ бізнес-плану може включати такі документи, як: коментарі по тексту, бібліографію, додаткові документи, графіки та креслення, глосарій термінів, патенти, ліцензії, авторські права та сертифікати.

Виходячи зі знання примірної структури бізнес-плану, можна сформувати власну структуру бізнес-плану з урахуванням спеціальних вимог потенційних інвесторів, особливостей виробництва чи продукції, унікального переваги при продажах, особливостей фінансової ситуації, особливостей ринку.


1. Врахування вимог потенційного інвестора

Якщо інвестори збираються співпрацювати, то в першу чергу вони звертають увагу на чотири розділи бізнес-плану:

управлінський колектив;

поточні і плановані показники;

продукція;

маркетинговий план.

Інвестор завжди надає величезного значення управлінській команді - адже саме вона приймає всі життєво важливі рішення для підприємства. Тому будь-який успіх або невдача тісно взаємопов'язані в першу чергу не тільки з самим підприємцем, але і з його управлінською командою, і, відповідно, залежать від її зрілості, компетентності та наявності здорового глузду і досвіду роботи в тій чи іншій сфері бізнесу.

В управлінському колективі необхідно гармонійне поєднання поведінкових, технічних і концептуальних особливостей. Адже саме вони проявляються при організації виробництва, постачання продукції або надання послуг. Управлінська команда повинна мати і розвивати в собі навички та здібності в маркетингової та фінансової діяльності, в організації виробничих процесів.

У бізнес-плані треба зробити акцент і відобразити всі сильні сторони управлінської команди. Підприємство, що має строго формалізовану структуру управління, має більші можливості, щоб заробити капітал і досягти своїх цілей за досить короткий проміжок часу.

2. Облік впливу фінансових проблем

Для успішного ведення бізнесу необхідно визначити потреби в готівкових коштах і спрогнозувати витрати. Потрібно зробити аналіз продажу та визначте цілі за прибутками, яких підприємець хоче досягти.

Також потрібно зробити попередній баланс - перерахувати активи і пасиви для того, щоб зробити «моментальний знімок», що відображає положення фірми в будь-який момент часу [8, с. 25].

Необхідно ретельно продумати і спланувати фінансові прогнози, які входять в документальну частину бізнес-плану. Потрібно виділити достатню кількість часу для їх опрацювання. У фінансових питаннях підприємець (керівник) повинен розбиратися сам, і інвестори повинні знати про це.

Щоб не виникла ситуація, що інвестор відвернеться від підприємця через його некомпетентність у фінансових питаннях, у бізнес-план потрібно включити такі прогнози:

баланс;

прогноз прибутків і збитків;

прогноз руху грошових коштів.

Потрібно намагатися правильно скалькуліровать торгові витрати, не забуваючи про вартість всієї системи поставок. Підприємцю завжди потрібно пам'ятати відповідь на питання, скільки буде коштувати його діяльність.

3. Врахування особливостей виробництва, продуктів і послуг

Інформація про товари або послуги дуже важлива, якщо підприємець хоче залучити нові джерела капіталу. Тому необхідно обговорити якісні характеристики товарів та послуг і виділити їх конкретні переваги в порівнянні з аналогічними товарами і послугами, наданими на ринку конкурентами. Потрібно спробувати передбачити реакцію споживачів на пропоновані вироби або послуги. Підприємцю потрібно пояснити, як він буде задовольняти потреби та запити своїх клієнтів.

Підприємцю необхідно намагатися описати будь-яку унікальну якісну характеристику, що підвищує вартість його вироби або послуги, і яку перевагу вона дає в порівнянні з іншими в конкурентній боротьбі.

Можна також розписати життєвий цикл продукту або послуги і пояснити його інвесторові. Можна навіть розробити не дуже складний графік життєвого циклу і також включити його в бізнес-план. Це додасть наочність міркувань. Потрібно включити також тимчасові чинники, що впливають на можливості отримувати прибуток і відобразити вплив на це економічних циклів.

Підготовча стадія - інтенсивні маркетингові дослідження - початок продажів і періоду зростання.

Стадія високого рівня розвитку - насичення ринку унікальним виробом або послугою - зростання конкуренції в міру становлення інформації про продукт загальновідомою.

Стадія вирівнювання - поява на ринку нових виробів - у підприємця залишаються тільки віддані покупці, а решта перемикають свої ділові інтереси на новинки.

4. Облік впливу ринку при складанні маркетингового плану

Це завдання, яке вимагає ретельного вивчення і аналізу. Виконання цього завдання дозволяє дізнатися: хто знаходиться поруч з підприємцем; що мають його конкуренти, а що у них відсутня; ніж запропонований товар або послуга перевершує аналог конкурентів; в чому унікальна перевага продажів перед конкурентами і т.п.

Розмірковуючи про стратегію, підприємець зможе визначити не тільки сильні і слабкі сторони свого підприємства, а й активізувати свою ділову активність. І від того, який вид стратегії він візьме на озброєння, залежатиме успіх або невдача його бізнесу. Стратегія повинна бути спрямована на швидке захоплення якомога більшої території ринку, тому що не потрібно забувати про конкурентів. Вони абсолютно не зацікавлені в успіху задуманого заходу.

Підприємцю також потрібно розглянути можливі причини невдоволення своїх споживачів. Йому необхідно звернути увагу на галузь своєї діяльності, на все, що може згодом позначитися негативно на його бізнесі. Потрібно постаратися вникнути у всі проблеми і змоделювати можливе розчарування своїх клієнтів ще до розробки маркетингової стратегії.

2 Проект бізнес-плану торговельного підприємства по збільшенню продажів продовольчих товарів

2.1 Опис проекту (резюме)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП »створює дочірнє підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю« Смачний берег »з метою організації мережі роздрібних продовольчих магазинів у Жовтневому районі м. Новосибірська. На початковому етапі в мережу Жовтневого району будуть включатися три магазини: два - усередині житлового масиву Східний, один - усередині житлового масиву Шевченківський.

Кожен магазин являє собою утеплений павільйон із легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, що має сучасний дизайн. Відповідно до проекту передбачено благоустрій території, прилеглої до кожного магазину-павільйону.

Позиція підприємства ТОВ «Смачний берег» у бізнесі припускає подальше розширення мережі до 5 магазинів (за два роки діяльності) і до 12 магазинів (за наступні два роки діяльності).

Основне завдання підприємства в процесі діяльності - забезпечити населення якісними і доступними за ціною продуктами харчування.

Передбачуваний асортимент товарів в магазинах передбачає наявність більше 30 асортиментних груп. Взаємодія з перевіреними постачальниками (більшою мірою постачальниками-виробниками) є однією з основ для забезпечення безперебійної роботи магазинів.

На першому етапі передбачається робота магазинів з певним мінімально необхідним асортиментом продуктів харчування, на другому етапі - розширення асортименту (на основі опитувань і маркетингових досліджень) у рамках продовольчої групи товарів. Третім кроком може бути подальше розгортання торгівлі вглиб (розширення асортименту з виходом за рамки продовольчої групи).

ТОВ «Смачний берег» має досить багато конкурентів, але прямих серйозних конкурентів у підприємства мало. Витримати конкуренцію ТОВ «Смачний берег» планує за рахунок свого більш вдалого територіального розташування, впровадження сучасних норм торгівлі, сервісу, що відповідає високим стандартам, співвідношення високої якості і прийнятних цін на реалізовані товари, правильного ведення фінансової політики ТОВ «Смачний берег» і згуртованої команди.

При організації діяльності ТОВ «Смачний берег», яке намічено на 1 липня 2005 р., товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП »має намір використовувати весь накопичений досвід в області продажів продовольчих товарів через мережу роздрібних магазинів.

Чисельність персоналу товариства з обмеженою відповідальністю «Смачний берег» становитиме 24 особи, з яких 18 - продавці павільйонів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для здійснення проекту, оцінюється в 2800 тис. рублів.

Два етапу реалізації проекту організації підприємства будуть здійснюватися паралельно.

Перший етап включає:

- Купівлю павільйонів і установку їх на відповідних місцях;

- Проведення робіт з благоустрою та підключення об'єктів (електроенергія, вода, організація зв'язку);

- Пошук відповідного офісного приміщення.

Другий етап включає:

- Закупівлю обладнання для павільйонів та офісу;

- Організацію установки даного обладнання;

- Підготовку всіх приміщень до експлуатації.

Протягом всього підготовчого періоду здійснюється підбір кваліфікованого персоналу, в першу чергу продавців.

Прогнозований товарообіг становить 21700 тис. рублів на перший рік роботи магазинів, 28100 тис. рублів - у другий рік роботи. Прогнозована чистий прибуток після першого року роботи повинна скласти 1380 тис. рублів.

Джерела фінансування проекту:

- Вклади учасників (статутний капітал) - 100 тис. рублів;

- Банківський кредит - 1 млн. рублів;

- Безвідсоткову позику від ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »- 1,2 млн. рублів;

- Позики інших фізичних та юридичних осіб - 500 тис. рублів.

Отримання банківського кредиту можливе на наступних умовах: термін видачі кредиту - 18 місяців, відсоток по кредиту - 23% річних.

2.2 Опис діяльності підприємства

ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »створено в 1999 р. у м. Новосибірську. Метою створення компанії є організація мережі підприємств торгівлі в рамках довгострокової програми розвитку міста. Даний проект призначений для вирішення завдань щодо поліпшення вигляду Жовтневого району, підняття на більш якісний рівень торговельних послуг в даному районі, забезпечення населення якісними і недорогими продуктами харчування.

Метою проекту є створення мережі продовольчих магазинів у Жовтневому районі. Три магазину (на початковій стадії) будуть розташовуватися усередині житлових масивів Східний (два магазини) та Шевченківський (один магазин). Кожен магазин являє собою утеплений павільйон із легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, що має сучасний дизайн (узгоджений з головним архітектором Жовтневого району) і передбачає багатофункціональне використання. Внутрішнє планування кожного павільйону передбачає торговий зал площею 20-30 кв.м і підсобне складське приміщення площею 15-20 кв.м. Проектом зведення кожного з магазинів передбачено благоустрій та озеленення прилеглої території згідно з Програмою благоустрою та озеленення міста Новосибірська і зовнішнє (в нічний час) освітлення.

Число три було обрано не випадково. Один магазин продовольчих товарів дуже важко підтримувати в динамічному стані, тому що є дуже велика кількість швидкопсувних товарів. Якщо який-небудь товар повільно реалізується на одному об'єкті, то його необхідно «перекинути» на інший об'єкт до закінчення терміну придатності. Два магазини теж недостатньо для прискореного товарообігу та виконання намічених цілей. Тому для початку діяльності оптимальне число магазинів - три. Розташування магазинів у двох різних місцях (Східний і Шевченківський житлові масиви) дозволять перевірити й випробувати два ареали ринку.

Напрямок діяльності - роздрібна торгівля. ТОВ «Смачний берег» - дочірнє підприємство холдингу ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », створене з метою реалізації даного проекту і яке прагне якнайшвидше зайняти своє місце на ринку продовольчих товарів. Ця ніша ринку була обрана невипадково. Безсумнівно, на ринку продовольчих товарів дуже велика кількість конкурентів державних і приватних форм, але продовольчі товари - це, мабуть, єдині товари, які будуть необхідні завжди. Навіть при різкому скороченні доходів, а відповідно, і попиту населення, той мінімум, який залишиться у споживача, буде витрачений в першу чергу на продукти харчування. Але ринок продовольчих товарів має переваги не тільки в кризових ситуаціях. В даний час при вдалому виборі місця розташування магазинів, можна досягти найбільшої виручки від торгівлі продовольчими товарами. Саме на це і спрямована підготовча робота підприємства.

Надалі планується розширити мережу продовольчих магазинів у Жовтневому районі до 5 магазинів (за перші два роки роботи), потім до 12 магазинів (за наступні два роки роботи). Комплексна програма розвитку мережі таких магазинів розроблена в Жовтневому районі та отримала схвалення і підтримку Адміністрації Жовтневого району.

2.3 Опис товару

У магазинах даного проекту буде представлений широкий асортимент продовольчих товарів.

У таблиці 1 наведено список асортиментних груп.

Таблиця 1 Асортиментні групи товарів

п / п

Найменування асортиментних груп

Приблизна кількість позицій

Групи, що вносять найбільший внесок у прибуток

1

М'ясні напівфабрикати

15 - 20


2

Ковбаси й ковбасні вироби

40 - 45

+

3

Пельмені, вареники

10 - 15

+

4

Риба, пресерви

25 - 30

+

5

Молочні продукти

20 - 25

+

6

Морозиво

25 - 30

+

7

Йогурти, десерти

2 - 10


8

Сири

5 - 10


9

Масло, майонез

20 - 30


10

Випічка тривалого зберігання

7 - 11


11

Горішки, чіпси, жувальна гумка, жувальні цукерки

40 - 60


12

Печиво, сухарі, пряники, вафлі

25 - 35


13

Цукерки (в коробках, шоколадні, карамель)

20 - 25


14

Сухі сніданки

1 - 5


15

Пасти, крему

1 - 2


16

Шоколад

25 - 30


17

Вино-горілчані вироби

80 - 90

+

18

Пиво

40 - 50

+

19

Напої, соки

40 - 50

+

20

Чай, кава

20 - 30


21

Фрукти, овочі

5 - 15


22

Борошно, крупи

10 - 15


23

Сіль, цукор

3 - 6


24

Тютюнові вироби

90 - 100

+

25

Птах

1 - 5

+

26

Хліб, здоба

10 - 25

+

27

Соуси, кетчупи, гірчиця, оцет

5 - 10


28

Консерви

15 - 20


29

Продукти швидкого приготування

15 - 20


30

Прянощі, приправи

20 - 25


31

Макаронні вироби

10 - 15


32

Інше

20 - 50


У кожній асортиментній групі визначено приблизну кількість позицій, тобто то кількість позицій, яке буде виставлено на прилавках магазинів.

Основне завдання магазинів - забезпечення населення високоякісними товарами за доступною ціною. Основну частину товарів магазини будуть отримувати від виробників. Лише мала частина товарів буде закуповуватися через посередників.

Основними постачальниками реалізуються через магазини продуктів харчування будуть:

ВАТ «Новосібхлеб»;

АТ «Русич»;

ТОВ «Новосибірський жировий комбінат»;

ВАТ «ЕФКО»;

ВАТ «Торговий дім« Вінап »;

ВАТ «Торговий дім« Альбумін »;

ТОВ «Сибірський завод молочних продуктів»;

ТОВ «Карачинський джерело»;

ТОВ «Торговий дім« Септима ».

2.4 Оцінка ринку і конкурентоспроможності

В останні роки в м. Новосибірську успішно розвивається організація і відкриття всіляких продовольчих магазинів, що працюють з населенням і пропонують широкий асортимент продовольчих товарів за прийнятними цінами. Ця тенденція пояснюється тим, що кількість посередників - учасників каналів просування та збуту продовольчих товарів у вигляді всіляких баз, торгових будинків, магазинів постійно зростає, що природно призводить до зниження кінцевих цін на товари та послуги. В умовах зниження і стабілізації купівельної спроможності населення ця форма торгівлі все ж сприяє розвитку попиту, особливо на продовольчі товари. Зусиллями Новосибірської адміністрації за ініціативи місцевих підприємств на зміну численним наметів і стихійним ринкам приходять торгові павільйони з сучасним дизайном. Велику роль у цьому відіграє ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП ».

Для трьох магазинів, що створюються в рамках даного проекту, були вибрані відповідні місця. Такими є місця скупчення великої кількості людей. Найбільш виграшним варіантом виявилися житлові масиви, точніше двори житлових багатоповерхових будинків. Причому одним з вирішальних чинників, дуже сильно впливають на обсяги продажів, є близькість магазину від будинку. Саме цей фактор був врахований при розміщенні павільйонів.

Коло основних конкурентів включає в себе: невеликі магазини, кіоски, намети, інші павільйони (всі вони знаходяться недалеко від будинку: у дворі, не більше 2 - 3 хвилин ходьби), універсами та супермаркети, які в житлових масивах, як правило, знаходяться далеко від будинку.

Насправді серйозних прямих конкурентів у ТОВ «Смачний берег» мало.

Таблиця 2 Оцінка власної фірми і фірм конкурентів, бали

п / п

Фірма

Переваги і недоліки

Товар

Ціна

Сервіс

Месторас-положення

Співвідношення ціна / якість

1

Власна фірма

7

5

7

10

8

2

Фірма-конкурент


2.1

Невеликі магазини

5

5

6

8

8

2.2

Кіоски

4

4

6

7

6

2.3

Намети

3

7

5

4

8

2.4

Павільйони

7

5

7

8

8

2.5

Універсам

9

7

8

4

6

2.6

Супермаркет

9

5

8

4

6

У таблиці 2 наведені оцінки достоїнств і недоліків як власної фірми, так і фірм-конкурентів. Оцінки виставлялися в балах від 0 до + 10.

У характеристику товару входять його якість, широта і глибина асортименту. Місцезнаходження розглядається одночасно з двох позицій: з позиції житлового будинку і з позиції магазину ТОВ «Смачний берег», тобто при оцінці за місцем розташування передбачається, що магазини вже знаходяться у дворах житлових будинків.

Якщо порахувати суму балів кожної «фірми», то отримаємо наступні результати:

Магазин ТОВ «Смачний берег»: 37 балів.

Невеликі магазини: 36 балів.

Кіоски: 27 балів.

Намети: 28 балів.

Павільйони: 35 балів.

Універсам: 34 бали.

Супермаркет: 32 бали.

Ще раз потрібно уточнити, що оцінка проводилася, виходячи з припущення: магазини підприємства вже встановлені на своїх місцях. Відповідно, великий внесок в балах внесла така характеристика, як місце розташування об'єкта. Від магазинів «Смачного берега» на 1 бал відстають невеликі магазини недалеко від будинку. Якщо розглядати реальну ситуацію, то такі магазини, а також кіоски (по окремих групах товарів), є основними конкурентами магазинів підприємства ТОВ «Смачний берег». Їх переваги в ціні (у невеликих магазинів) і відсутності черги (біля кіосків), а основний недолік - вузький (за кількістю асортиментних груп) і неглибокий (за кількістю позицій у кожній асортиментній групі) асортимент. Що стосується ТОВ «Смачний берег», то асортимент даного торгового підприємства має достатню ширину і глибину. Досить поглянути на таблицю 1.

Таким чином, витримати конкуренцію ТОВ «Смачний берег» планує за рахунок свого більш вдалого територіального розташування, впровадження сучасних норм торгівлі, використання досвіду, накопиченого ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », сервісу, що відповідає високим стандартам, співвідношення високої якості і прийнятних цін на реалізовані товари, правильного ведення фінансової політики ТОВ «Смачний берег» і згуртованої команди.

Потенційними покупцями магазинів ТОВ «Смачний берег» є жителі житлових масивів Східний і Шевченківський (відповідно до розташування).

Магазини орієнтовані як на середній клас населення, так і на незабезпечені верстви населення, на людей, які купують тільки найнеобхідніше.

Загальна маркетингова стратегія ТОВ «Смачний берег» спрямована на розвиток бізнесу в сфері торгівлі - сфери діяльності, що приносить найближчим часом і в перспективі стабільний дохід. Незважаючи на насиченість ринку продуктами харчування, вміла організація та комплексне використання засобів сучасного маркетингу дозволяють зайняти незаповнений ринковий сегмент і отримати достатній прибуток.

Концепція маркетингу передбачає на першому етапі роботу магазинів з певним мінімально необхідним асортиментом продуктів харчування, на другому етапі - розширення асортименту (на основі опитувань і маркетингових досліджень) у рамках продовольчої групи товарів. Третім етапом може бути подальше розгортання торгівлі як вшир (створення нових магазинів), так і вглиб (розширення асортименту з виходом за рамки продовольчої групи). Експеримент, проведений ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », показав, що в магазині, який додав до свого асортименту крім продуктів харчування товари побутового характеру, обсяг продажів збільшився на 6%.

2.5 Розрахунок основних засобів

Для початку роздрібної діяльності необхідно приміщення в Новосибірську (бажано в Жовтневому районі) для офісу та загального складу та три павільйони з легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, торгове та інше обладнання, кваліфікований персонал.

Кожен магазин складається з торгового залу і підсобного складського приміщення. Офісне приміщення знаходиться окремо від магазинів і включає в себе крім службових приміщень (кабінетів працівників) просторий склад для зберігання певних видів продукції, яка закуповується централізовано, а потім розподіляється між магазинами. Площа головного офісу складає 100 кв. м (45 кв.м - площа складу). Площа кожного магазину складає 40 кв. м.

Почати потрібно з визначення основних виробничих фондів (див. табл. 3) і нематеріальних активів (див. табл. 5).

Основні виробничі фонди розділені за такими групами: будівлі та споруди; машини і устаткування, транспортні засоби; інші основні фонди. Переважну частину (у кількісному і грошовому вираженні) становлять фонди, призначені спеціально для торгового підприємства (торговельне, холодильне обладнання).

Відповідно до договору павільйони будуть зібрані і встановлені заводом-виробником. Завод торгового устаткування доставить і збере торгові стелажі, доставить і підключить холодильне обладнання. Охоронні системи на підставі договору будуть зупинені охоронним агентством ТОВ «Драккар».

Також необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань, оскільки вони складуть досить значну частину торговельної надбавки. Амортизація визначається лінійним способом (табл. 4).

Таблиця 3 Балансова вартість основних фондів підприємства

п / п

Найменування основних фондів

Кіль-кість одиниць

Балансова вартість, грн.

Примітка

Одиниці

Усього

1

Будинки і споруди

1.1

Павільйон з збірних металевих конструкцій

3

400.000

1.200.000


2


Машини та обладнання

2.1

Ваги електронні

3

7.000

21.000

Для магазинів

2.2

Ваги звичайні

1

1.800

1.800

Для складу

2.3

Контрольно-касова машина

4

4.000

16.000

3 основних і одна резервна

2.4

Персональний комп'ютер

2

22.000

44.000


2.5

Принтер струменевий

1

3.500

3.500


2.6

Принтер лазерний

1

9.000

9.000


2.7

Копіювальний апарат

1

23.000

23.000


2.8

Холодильна шафа

9

16.800

151.200


2.9

Низькотемпературна холодильна вітрина

5

15.000

75.000


2.10

Середньотемпературні холодильна вітрина

9

25.000

225.000


2.11

Торгові стелажі «Сибір»

3

25.000

75.000


2.12

Торговий прилавок (високий)

2

1.500

3.000


2.13

Торговий прилавок (низький)

3

4.000

12.000


2.14

Холодильник побутової

1

2.000

2.000

Б / у, Т е = 5 років

2.15

Охоронна сигналізація переносна

4

3.975

15.900


2.16

Охоронна система стаціонарна

4

11.925

47.700


3

Транспортні засоби

3.1

ГАЗель-330210

1

115.000

115.000

2002 р випуску, вантажний з будкою, б / у, Т е = 2 роки

3.2

ВАЗ-2105

1

99.000

99.000


4

Інші основні фонди

4.1

Стіл

3

1.800

5.400


4.2

Стілець

8

380

3.040


4.3

Стелаж для документів

1

3.000

3.000


4.4

Сейф

1

3.000

3.000


4.5

Табурет

5

250

1.250


4.6

Телефон

3

500

1.500


4.7

Телефакс

1

5.000

5.000Разом основних фондів

2.161.290


Таблиця 4 Визначення амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів

п / п

Найменування основних фондів

Балансова вартість, грн.

Норма амортизації,%

Амортизаційні відрахування на рік, руб.

1

Будинки і споруди

1.1

Павільйон модульного типу

1.200.000

6,6

79.200

2


Машини та обладнання

2.1

Ваги електронні

21.000

10

2.100

2.2

Ваги звичайні

1.800

10

180

2.3

Контрольно-касова машина

16.000

11

1.760

2.4

Персональний комп'ютер

44.000

12,5

5.500

2.5

Принтер струменевий

3.500

12,5

437,5

2.6

Принтер лазерний

9.000

12,5

1.125

2.7

Копіювальний апарат

23.000

12,5

2.875

2.8

Холодильна шафа

151.200

10

15.120

2.9

Низькотемпературна холодильна вітрина

75.000

10

7.500

2.10

Середньотемпературні холодильна вітрина

225.000

10

22.500

2.11

Торгові стелажі «Сибір»

75.000

12,5

9.375

2.12

Торговий прилавок (високий)

3.000

12,5

375

2.13

Торговий прилавок (низький)

12.000

12,5

1.500

2.14

Холодильник побутової

2.000

20

400

2.15

Охоронна сигналізація переносна

15.900

14,3

2.273,7

2.16

Охоронна система стаціонарна

47.700

7

3.339

3

Транспортні засоби

3.1

ГАЗель-330210

115.000

14,267

16.407

3.2

ВАЗ-2105

99.000

14,3

14.157

4

Інші основні фонди

4.1

Стіл

5.400

10

540

4.2

Стілець

3.040

10

304

4.3

Стелаж для документів

3.000

5,6

168

4.4

Сейф

3.000

6,5

195

4.5

Табурет

1.250

10

125

4.6

Телефон

1.500

10

150

4.7

Телефакс

5.000

10

500


Разом:

188.106,2

У нематеріальні активи найбільш значну частину становить програмне забезпечення. До нього відносяться: програма ведення бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія. Версія 7.7 », програма для торгівлі« 1С: Торгівля. Версія 7.5 », програма для ведення складського обліку« 1С: Склад. Версія 4.1 », програма для обліку персоналу« 1С: Заробітна плата + Кадри. Версія 5.3 ».

Таблиця 5 Нематеріальні активи підприємства

п / п

Найменування нематеріального активу

Вартість, грн.

Норма зносу,%

Відрахування на знос н / а, руб.

1

Програмне забезпечення

37.351

10

3.735,1

2

Ліцензія на право торгівлі вино-горілчаними виробами

3.000

33,3

990

3

Ліцензія на вантажоперевезення

550

10

55

4

Організаційні витрати

4.1

Державна реєстрація підприємства

2 .000

10

200

4.2

Топографічні роботи

9.000

10

900

4.3

Візуалізація об'єкта

4.800

10

480

Разом:

56.701


6.360,1

2.6 Розрахунок обігових коштів

Розрахунок обігових коштів, а також розрахунок нормативу оборотних коштів представлений в таблиці 6. Норматив оборотних коштів визначається відповідно до необхідності запасу тих чи інших матеріалів, а також з сумою грошових коштів, необхідних для придбання даних матеріалів на початку діяльності.

Таблиця 6 Нормування оборотних засобів (виробничі запаси)

п / п

Найменування


Потреба на рік, руб.

Норматив оборотних коштів, грн.

1

Бензин

45.360

378

2

Канцелярські товари

10.000

500

3

Калькулятор

1.800

1.800

4

Папір для принтера

6.000

100

5

Папір для факсу

360

90

6

Касова стрічка

8.400

250

7

Ножі

2.100

1.050

8

Обробні дошки

900

900

9

Відкривачки

30

30

10

Спецодяг для продавців

6.300

6.300

11

Запасні частини

5.000

600

Разом оборотних коштів

86.250

11.998

2.7 Планування товарообігу

В результаті проведеного дослідження і розрахунків експертів з'ясувалося, що магазин № 1 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 16000 руб., Магазин № 2 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 14000 руб., Магазин № 3 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 20000 руб. Відповідно до цього можна розрахувати потребу в обсязі закуповуваного товару (вхідний товарообіг). Для цього від планованої виручки без ПДВ необхідно відняти торговельну надбавку. Дана торгова надбавка орієнтовно становить близько 27%. Норматив по товарообігу визначається виходячи з необхідного товарного залишку в магазині. Необхідний товарний залишок становить тижневий запас товару. Розрахунки представлені в таблиці 7.

При розрахунку податок на додану вартість береться в середньому 17%. Оскільки частина товарів (близько 70%), що закуповуються ТОВ «Смачний берег», обкладається податком на додану вартість у розмірі 18%, а інша частина товарів (близько 30%) обкладається податком на додану вартість у розмірі 10%. Зокрема оподаткування ставкою 10% виробляється при реалізації молока, яйця, рослинного масла, цукру, солі, хліба і хлібобулочних виробів, борошна, макаронних виробів, рибопродуктів. Більшість інших товарів (продуктів харчування) обкладається податком за ставкою 18%.

Таблиця 7 Планування вхідного товарообігу

Об'єкт

Потреба на день, руб.

Потреба на рік, руб.

Норматив по товарообігу, руб.

Магазин № 1

12.500

4.500.000

87.500

Магазин № 2

11.000

3.960.000

77.000

Магазин № 3

16.000

5.760.000

112.000

Разом без ПДВ:

39.500

14.220.000

276.500

ПДВ

6.715

2.417.400

47.005

У відповідності з усіма розрахунками, зробленими вище, можна розрахувати потребу в ресурсах, необхідних для початку діяльності. Розрахунки представлені в таблиці 8.

Таблиця 8 Потреби в ресурсах

Обсяг необхідних ресурсів, у тому числі:

Основні виробничі фонди

2.161.290 руб.

Нематеріальні активи

56.701 руб.

Оборотні кошти

11.998 руб.

Норматив по товарообігу

323.505 руб.

Разом:

2.553.494 руб.

2.8 Планування персоналу

Загальна чисельність працівників ТОВ «Смачний берег» визначена в кількості 24 чоловік. Опис посад та вимоги до них представлені в таблиці 9.

Таблиця 9 Штатний розклад

п / п

Посада

Кількість штатних одиниць

Обов'язки

Вимоги

1

Продавець

18

Прийом-відпуск товару в магазині, робота на ККМ, оформлення документів

Жінка 20-40 років з в \ о або с \ о. Бажано з досвідом роботи.

2

Водій-експедитор

1

Водіння автомобіля, прийом-відпуск товару, навантаження - розвантаження товару

Чоловік 25-35 років з категоріями водіння «В» і «С». Досвід роботи не менше 3-х років.

3

Оператор

1

Робота з ПК (спеціальні програми), робота з накладними, визначення відпускної ціни товару

Жінка або чоловік 25-40 років з в \ о або с \ о. Бажано досвід роботи з «1С».

4

Товарознавець

1

Робота з постачальниками та об'єктами

Жінка або чоловік 30 - 40 років з в \ о. Досвід роботи не менше 5 років.

5

Завідувач господарством

1

Підтримка об'єктів у відмінному стані, рішення господарських питань

Чоловік 30-40 років з в \ о. Досвід роботи не менше 3 років.

6

Менеджер

1

Ведення поточних справ підприємства, бухгалтерський облік, ведення каси, оформлення фінансових документів

Чоловік чи жінка 30-45 років з вищою економічною освітою, бажано спеціальність «Бухгалтерський облік». Досвід роботи не менше 5 років.

7

Директор

1

Контроль над діяльністю всього підприємства в цілому, робота з вищестоящими організаціями

Чоловік чи жінка 30-45 років з вищою економічною освітою. Досвід роботи не менше 5 років.

Продавці працюють в магазинах по 6 чоловік у кожному магазині. Товарознавець працює як у магазинах, так і в офісі. Водій-експедитор закріплений за автомобілем «ГАЗель-330210», другий автомобіль призначений для керуючого персоналу (менеджера і директора). Оператор працює в офісі. За ним закріплено робоче місце, обладнане комп'ютером. Другий комп'ютер призначений для менеджера і директора.

Розрахунок фонду оплати праці представлений в таблиці 10. Надбавки продавців визначаються залежно від величини обороту, який буде робити магазин на місяць. Надбавки для решти працівників проводяться за результатами їх роботи (ефективність, старанність, прояв ініціативи).

Заробітна плата кожного працівника за місяць визначається як сума місячного окладу та надбавки до цього окладу.

Таблиця 10 Розрахунок фонду оплати праці

п / п

Посада

Місячний оклад, руб.

Плануємо-мі надбавки,%

Разом оплати в місяць, руб.

Разом оплати на рік, руб.

1

Продавець:

Магазин № 1 (6 чоловік)

Магазин № 2 (6 чоловік)

Магазин № 3 (6 чоловік)

Разом по 3 магазинах


1200

1000

1500


125

125

150


2700

2250

3750


32.400

27.000

45.000

626.400

2

Водій-експедитор

4.000

25

5.000

60.000

3

Оператор

2.700

20

3.240

38.800

4

Товарознавець

3.200

25

4.000

48.000

5

Завідувач господарством

4.000

25

5.000

60.000

6

Менеджер

4.500

25

5.625

67.500

7

Директор підприємства

5.600

25

7.000

84.000

Разом:

984.700

Основна вимога до персоналу - високий професіоналізм. ТОВ «Смачний берег» підходить до підбору персоналу дуже ретельно, тому що грамотна і згуртована команда - одна з головних запорук успіху підприємств ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП ».

Організаційна структура ТОВ «Смачний берег» представлена ​​на малюнку 1. Організаційна структура дозволяє вибудувати ієрархію, напрямок взаємодії працівників і розподіл відповідальності всередині персоналу підприємства.

Організаційна структура ТОВ «Смачний берег»

2.9 Фінансовий план і стратегія фінансування

2.9.1 Кошторис витрат за весь строк здійснення проекту

Розрахунок витрат представлений в таблиці 11. Складання кошторису витрат проекту проводилося на основі аналізу накопиченої інформації про роботу вже діючих підприємств ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », а також на результатах проведеного маркетингового дослідження.

Таблиця 11 Кошторис витрат

п / п

Назва економічних елементів

Величина витрат, руб.

ЗМІННІ ВИТРАТИ

1

Матеріальні витрати

1.1

Прямі матеріальні витрати

86.250

1.2

Енергія

43.200

1.3

Послуги зв'язку

28.800

1.4

Обслуговування ККМ

8.640

1.5

Калібрування ваг

1.200

1.6

Розвантаження

16.200

2

Фонд оплати праці продавців

626.400

3

Єдиний соціальний податок (35,6%)

222.998,4

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ

1

Матеріальні витрати

1.1

Охорона

139.000

1.2

Оренда приміщення

120.000

1.3

Короткострокова оренда земельних ділянок

72.000

1.4

Стоянка автомобіля ГАЗель-330210

14.400

1.5

Санітарна епідеміологічна станція

6.192

1.6

Державна ветеринарна служба

3.024

2

Фонд оплати праці АУП

358.300

3

Єдиний соціальний податок (35,6%)

127.554,8

4

Амортизаційні відрахування

194.466,3

5

Інші витрати

5.1

Ремонтний фонд

43.225,5

5.2

Прибирання території

21.600

5.3

Прибирання приміщення

16.800

5.4

Інші прямі витрати

300.000

Разом витрат:

2.450.251

в тому числі, змінних витрат:

1.033.688,4

постійних витрат:

1.416.562,6

Оренда офісного приміщення становить 10000 рублів на місяць. Річна виплата становитиме 120000 руб.

Короткострокова оренда земельних ділянок складає 2000 рублів на місяць за одну земельну ділянку (всього три). Оплата здійснюється на підставі договору короткострокової оренди землі з Адміністрацією Жовтневого району.

Витрати на охорону включають витрати на послуги охоронного підприємства ТОВ «Драккар» (стаціонарні «тривожні» кнопки в офісних приміщеннях і переносні сигнальні кнопки в магазинах у продавців), а також витрати на охоронців в магазинах у нічний час.

Розвантаження позначає витрати на розвантаження постачальниками доставленого товару в магазинах, а також на склад головного офісу.

Амортизаційні відрахування включають амортизаційні відрахування основних виробничих фондів та знос нематеріальних активів.

Ремонтний фонд включає в себе витрати на ремонт і обслуговування основних виробничих фондів та програмного забезпечення.

Таблиця 12 Змінні витрати

Показник

Місяців 2005 р.

Разом

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Змінні витрати, руб.

600

600

600

600

600

600

3600

Перем. вид. наростаючим підсумком, руб.

600

1200

1800

2400

3000

3600

3600

Таблиця 12.1 Змінні витрати

Показник

Квартали 2006 - 2007 г.

Разом

1

2

3

4

1

2

Змінні витрати, руб.

2000

1600

1600

1800

1800

1600

10400

Перем. вид. наростаючим підсумком, руб.

5600

7200

8800

10600

12400

14000

14000

2.9.2 План доходів від реалізації продукції за весь строк здійснення проекту

План доходів від реалізації продукції (товарообігу) представлений в таблиці 13. Даний прогноз був зроблений з урахуванням довгострокової тенденції зростання обсягів продажів у зв'язку з розвитком підприємства, а також з урахуванням сезонних коливань (зима-літо і святкові дні). Влітку виручка трохи нижче, ніж взимку. Крім того, обсяг продажів різко зростає напередодні та під час свят (наприклад, різдвяні канікули).

Таблиця 13 План виручки ТОВ «Смачний берег»

Магазин

Виручка підприємства з початку діяльності (2005 р.), тис. руб.

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Магазин № 1

215

286

354

480

502,5

525

Магазин № 2

175

210

280

370

420

510

Магазин № 3

300

395

453

540

600

720

Разом

690

891

1087

1390

1522,5

1755

Наростаючим підсумком

690

1581

2668

4058

5580,5

7335,5

Таблиця 13.1 План виручки ТОВ «Смачний берег»

Магазин

Виручка підприємства (2006-2007 рр..), Тис. руб.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Магазин № 1

1590

1485

1440

1600,5

1615

1500

Магазин № 2

1575

1456,5

1260

1610

1590

1480,5

Магазин № 3

2100

1950

1800

2080,5

2120,2

1900,2

Магазин № 4

-

-

645

858

1062

1440

Магазин № 5

-

-

756

1085

1359

1620

Разом

5265

4891,5

5145

7234

7746,2

7940,7

Наростаючим підсумком

12600,5

17492

22637

29871

37617,2

45557,9

2.9.3 Фінансовий результат і термін окупності проекту

У таблиці 14 представлений розрахунок фінансових результатів підприємства.

Таблиця 14 Фінансові результати роботи підприємства

п / п

Показник

Обчислення показника

Сума, руб.

1

Товарообіг роздрібний (включаючи ПДВ)

Товарообіг вхідний + торгова націнка (включаючи ПДВ)

21.756.200

2

Товарообіг роздрібний (без ПДВ)

Товарообіг вхідний + торгова націнка (без ПДВ)

18.486.000

3

Товарообіг вхідний (без ПДВ)

-

14.220.000

4

Валовий дохід

Торгова націнка

4.266.000

5

Витрати

Кошторис витрат

2.450.251

6

Прибуток валовий

Валовий дохід за мінусом кошторису витрат

1.815.749

7

Місцеві податки

7 .1

На утримання муніципальної міліції

1% від бази: [кількість співробітників] х [мінімальний розмір оплати праці]

288

7 .2

На утримання пожежної охорони

1% від бази: [кількість співробітників] х [мінімальний розмір оплати праці]

288

8

Прибуток оподатковуваний

Прибуток валовий за мінусом місцевих податків

1.815.173

9

Податок на прибуток

24% від прибутку оподатковуваного

435.641

10

Прибуток чиста

Прибуток оподатковуваний за мінусом податку на прибуток

1.379.532

11

Єдиний соціальний податок

-

350.553,2

12

Податок на додану вартість

ПДВ від вхідного товарообігу + 20% від торгової націнки

3.270.200

13

Інвестиції в проект

-

2.800.000

14

Термін окупності витрат

-

2,03 року

Якщо враховувати витрати, які понесе підприємство і прибуток, який підприємство прагне отримати, величина торгової націнки становитиме 30%.

Таким чином, товарообіг роздрібний без ПДВ становитиме:

14220 тис. руб. х 1,3 = 18486 тис. руб.

Величина торговельної надбавки: 18486 - 14220 = 4266 тис. руб.

ПДВ, що нараховується на торговельну надбавку:

(18486 - 14220) х 0,2 = 853,2 тис. руб.

В цілому ПДВ, що нараховується в бюджет, становитиме: 853,2 + 2417 = 3270,2 тис. руб.

Але фактично до бюджету буде сплачено 853,2 тис. руб.

Загальна величина роздрібного товарообігу, включаючи ПДВ, становитиме:

14220 + 4266 + 853,2 + 2417 = 21756,2 тис. руб.

Відповідно до розрахунків чистий прибуток складе 1.379.532 руб.

Інвестиції в проект становлять 2.800.000 руб., Отже, термін окупності проекту становить 2,03 року. Розрахунок необхідних інвестицій в проект проведений в наступному розділі. Термін окупності проекту визначаться наступним чином:

Термін окупності проекту = Інвестиції в проект / Чистий прибуток

Термін окупності проекту: 2800000 / 1379553,2 = 2,03 року.

2.9.4 Стратегія фінансування

Відповідно до розрахунків (див. таблицю 8) потреба в ресурсах на початок діяльності становить 2.553.494 руб. Додаткові витрати складуть 250 тис. руб. Таким чином, потреби в інвестиціях для початку діяльності складають 2800 тис. руб.

Співвідношення потреби в коштах і способи її покриття представлені в таблиці 15.

Таблиця 15 Джерела фінансування проекту

1

Потреби в інвестиціях, в тому числі:

1.1

Основні виробничі фонди

2.161.290 руб.

1.2

Нематеріальні активи

56.701 руб.

1.3

Оборотні кошти

11.998 руб.

1.4

Норматив по товарообігу

323.505 руб.

1.5.

Загальні витрати (витрати)

246.506 руб.

Разом:

2.800.000 руб.

2

Фінансування проекту, в тому числі

2.1

Вклади учасників (статутний капітал)

100.000 руб.

2.2

Банківський кредит під 23% річних

1.000.000 руб.

2.3

Безвідсоткову позику від ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »

1.200.000 руб.

2.4.

Позика від інших компаній та фізичних осіб (за середньою ставкою 12%)

500.000 руб.

Разом:

2.800.000 руб.

Два етапу реалізації проекту організації підприємства будуть здійснюватися паралельно. Перший етап включає в себе підготовку та затвердження топографічних схем, купівлю павільйонів і установку їх на відповідних місцях, проведення робіт з благоустрою та підключення об'єктів (електроенергія, вода, організація зв'язку); крім того, на першому етапі здійснюється пошук відповідного офісного приміщення. Одночасно з цим передбачається закупити обладнання для павільйонів та офісу, організувати його установку і підготувати всі приміщення до експлуатації. Протягом всього підготовчого періоду здійснюється підбір кваліфікованого персоналу, в першу чергу продавців. Термін підготовчого періоду складе 1 місяць. Але основна робота буде розпочато, як тільки це буде можливо (при підключенні об'єктів та оформленні всіх необхідних документів).

Банківський кредит береться на 18 місяців під 23% річних. Примірна схема виплат в рахунок погашення кредиту представлена ​​в таблиці 16. Розрахунок проводиться за схемою простих відсотків.

Таблиця 16 Система погашення кредиту та виплата відсотків по кредиту

Дата

Сума основного боргу

Виплата відсотків

Загальна сума виплати

Залишок непогашеної суми

02.08.05

60000

14722

74722

940000

02.09.05

59000

14310

73310

881000

04.10.05

58000

13030

71030

823000

03.11.05

57000

13640

70640

766000

02.12.05

56000

13395

69395

710000

03.01.06

55000

13223

68223

655000

03.02.06

54000

13138

67138

601000

02.03.06

53000

13156

66156

548000

03.04.06

52000

13304

65304

496000

02.05.06

51000

13618

64618

445000

02.06.06

51000

13155

64155

394000

03.07.06

51000

12838

53838

343000

03.08.06

51000

12741

63741

292000

01.09.06

51000

12997

63997

241000

02.10.06

52000

12869

64869

189000

02.11.06

54000

12622

66622

135000

04.12.06

57000

13088

70088

78000

02.01.07

78000

3495

81495

0

ТОВ «Смачний берег» як дочірня компанія холдингу ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »отримує від нього безвідсоткову позику у розмірі 1200 тис. руб. Певного плану повернення позики немає, але існує домовленість, що ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »залишає за собою право вилучати 50% прибутку, що залишається в розпорядженні ТОВ« Смачний берег »після виплати всіх податків і платежів по кредитах.

Позики в інших підприємств та фізичних осіб ТОВ «Смачний берег» буде брати в міру необхідності. Передбачувана середня процентна ставка за даними позиками складе 12%.

2.10 Правові аспекти

Для реалізації проекту створення мережі продовольчих магазинів у Жовтневому районі товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП »засновується товариство з обмеженою відповідальністю« Смачний берег », яке буде діяти відповідно до глави 4 параграфа 2 пунктом 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом Російської Федерації «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

За Цивільним кодексом товариство з обмеженою відповідальністю як засновницьких документів має мати засновницький договір і статут. У разі одного засновника потрібен тільки статут. Засновником ТОВ «Смачний берег» є ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП ». Відповідно з цим ТОВ «Смачний берег» має тільки статут.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і даними статутом.

Положення цього статуту з урахуванням внесених до нього змін зберігають свою юридичну силу протягом всього терміну діяльності товариства. Якщо будь-якого з положень статуту стане недійсним в силу зміни законодавства, то ця обставина не є підставою для зупинення дій інших положень статуту. Недійсне положення статуту має бути в установленому порядку виключено з нього і (або) замінено припустимим у правовому відношенні.

Статутний капітал утворюється за рахунок вкладів учасників, в даному випадку одного учасника. Розмір статутного капіталу ТОВ «Смачний берег» становить 100 тис. рублів.

3 Рекомендації щодо поліпшення бізнес-плану проекту

3.1 Виявлення недоліків бізнес-плану та їх оцінка

Аналіз недоліків при здійсненні бізнес-планування дозволяє виявити типові помилки і наочно продемонструвати користь професійного управління.

При реалізації бізнес-плану далеко не завжди все виходить так, як задумано (тобто відповідно до проекту). Щоб цього уникнути, на стадії завершення бізнес-плану корисно ще раз «пропрацювати» його з позиції тих людей, для яких він призначений (наприклад, потенційні інвестори, партнери по бізнесу, вищестоящі організації). Як мінімум, це дозволить уникнути найбільш поширених помилок і зробить готовий бізнес-план більш ефективним.

Коли, наприклад, потенційний інвестор починає читати бізнес-план, він починає з резюме. У дуже багатьох випадках резюме буває єдиною частиною бізнес-плану, яку читають. Т.к. резюме читають для того, щоб визначити принципову позицію по відношенню до даного проекту - однозначно не входити в пропоноване справу або подумати над тим, щоб їм зайнятися.

Отже, резюме бізнес-плану має містити інформацію, достатню для того, щоб інвестор прийняв рішення. Якщо інформації буде недостатньо, то це не означає, що інвестор в цьому випадку прочитає бізнес-план повністю. Швидше за все, він просто відмовиться вкладати грошові кошти в даний проект.

У резюме бізнес-плані проекту по створенню мережі продовольчих магазинів ТОВ «Смачний берег» треба звернути увагу на два пункти:

1. Нечітке формулювання цілей бізнесу та бізнес-плану.

2. Відсутність вказівки на строки окупності проекту.

Що стосується першого пункту, то цілі повинні мати чітке зміст і сенс, результати повинні вимірні і задані параметри повинні бути здійсненні.

Є три способи досягти конкретності у формулюванні цілей:

 1. надати цілям кількісну визначеність;

 2. розбити основну мету на кілька конкретних завдань, які необхідно вирішити для її досягнення;

 3. встановити конкретні терміни досягнення цілей і рішення задач.

В ідеальному варіанті слід було б використовувати всі ці способи, тобто побудувати «дерево цілей», надати кожній його гілки кількісну визначеність і розробити план дій, прив'язаний до термінів, засобам і виконавцям.

При визначенні цілей проекту необхідно перевірити:

- На яких даних базується визначення мети?

- До якого горизонту планування відносяться мети?

- Яку користь принесе досягнення мети?

- Які терміни і витрати слід задати?

Таким чином, в резюме слід у загальних (але істотних) рисах вказати цілі, їх кількісні показники та терміни досягнення, а в основній частині бізнес-плану докладно розписати їх.

Що стосується відсутності в резюме термінів окупності проекту, то цей недолік, швидше за все відразу «відлякає» потенційного інвестора. Тому строки окупності необхідно вказати не тільки в основній частині бізнес-плану, а й в резюме.

При оцінці голови бізнес-плану, що стосується опису діяльності підприємства, як правило, перевіряється наявність відповідей на такі питання (стосується проектів створення нових підприємств):

 1. Чому підприємець упевнений в успіху свого підприємства?

 2. Який його досвід у цій галузі бізнесу?

 3. Розмовляв він з підприємцями, що займаються таким же або спорідненими бізнесом? Що він дізнався від них?

 4. Що виділяє його підприємство серед інших подібних, що діють на вибраному ним ринку?

 5. Чи були у нього попередні переговори з постачальниками обладнання, товарів? Яку допомогу можуть надати постачальники на стадії становлення підприємства?

 6. Чи буде підприємець працювати за договорами і на яких умовах?

При описі ринку та конкурентоспроможності однієї з найпоширеніших помилок є недооцінка конкурентів. Проведення аналізу конкурентної позиції фірми проходить за наступною схемою:

 1. Виявлення компаній-конкурентів.

 2. Ідентифікація стратегій конкурентів.

 3. Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів.

 4. Оцінка можливої ​​реакції конкурентів на ті чи інші дії, які можуть бути проти них вжито.

 5. Вибір стратегії по відношенню до конкурентів (з ким боротися, а з ким краще не мати справу).

Також потрібно не тільки усвідомлювати власні сильні і слабкі конкурентні сторони, але й ознайомити читача бізнес-плану з сильними сторонами і вказати шляхи усунення слабких сторін.

Призначення голови бізнес-плану, присвяченої персоналу, полягає в тому, щоб продемонструвати потенційному інвестору структуру управління підприємством, компетенцію і зіграність команди управлінців, їх вміння вести справу. Бізнес-плану повинен відповідати на питання: чи здатна керуюча команда підприємства заробляти гроші?

При описі структури управління підприємством важливо не просто декларувати організаційну структуру, але обов'язково обгрунтувати, показати, чому пропонована схема управління є найкращою для даної фірми.

Велике значення потенційні інвестори надають компетенції й професіоналізму керуючого персоналу. Дослідження, проведені американськими аналітиками, показують, що в 98% випадках причиною невдач підприємців, початківців справа в малому бізнесі, є слабкість управління. Інші випадки невдач пояснюються впливом факторів, не залежних від осіб, що працюють на даному підприємстві.

Зазначені 98% розподіляються наступним чином (див. таблицю 17) [17, с. 56].

Таблиця 17 Причини невдач бізнесу, пов'язаних з управлінням, у% до підсумку

Причина

Відсоток

Управлінська некомпетентність

45

Відсутність досвіду в даній області бізнесу

9

Відсутність досвіду керівної роботи

18

Відсутність спеціальних знань

20

Нехтування бізнесом

3

Шахрайство

2

Катастрофи

1

Інше

2

Усього

100

Таким чином, потрібно переконати потенційних інвесторів у компетентності і професіоналізмі робочої команди, а також запропонувати план дій щодо усунення вище зазначених негативних факторів у разі їх виникнення.

Особливу роль потенційні інвестори, кредитори та інші віддають фінансовому плануванню. При складанні фінансового плану потрібно виходити з того, що читач розбирається у фінансових операціях дуже добре, краще того, хто розробляв бізнес-план. Тому основне правило: не приховувати. Про виявлені недоліки власного підприємства краще сказати, як про підлягають вирішенню проблеми.

Основні питання, на які увага інвесторів і кредиторів звертається в першу чергу:

 1. Скільки треба коштів для реалізації проекту?

 2. Де передбачається взяти ці кошти?

 3. Що передбачається кредиторам в якості забезпечення?

 4. Що пропонується інвесторам?

 5. Яка окупність вкладень?

Ядром фінансового плану є таблиця потоку готівки. З цієї таблиці можна судити про те, вистачає чи не вистачає коштів для реалізації проекту в кожен момент часу, передбачений графіком розрахунку.

Аналіз та планування руху грошових коштів становить основу успішної діяльності, оскільки однією з основних завдань підприємства є підтримання поточної платоспроможності підприємства.

Плануючи майбутні дії і приймаючи рішення по майбутнім подіям, підприємець аж ніяк не бажає, щоб події не наступали і дії не здійснювалися. Але невизначеність майбутнього змушує задуматися про можливість настання тих чи інших подій або здійснення тих чи інших дій. Можливість отримання негативного результату називається ризиком. Негативний або позитивний результат пов'язаний тільки з очікуваннями підприємця, так як сама подія не може нести ризику (падіння курсу рубля для одних підприємців дохід, для інших - збиток).

Будь-який проект наражається на ризик, який полягає в загрозі фінансових втрат, що веде до краху проекту або руйнування підприємства в цілому. Аналіз ризиків здійснюється на основі якісного та кількісного підходів.

Виявлення ризиків та їх оцінка є важливими з точки зору завчасного прийняття профілактичних заходів, а вже якщо що станеться, то рішуче виправляти становище, спираючись на те, що було напрацьовано. Складаючи бізнес-план, необхідно планувати комплекс заходів, пов'язаних із запобіганням ризиків. Такий комплекс заходів містить ряд організаційних рішень, спрямованих на зниження ризику: страхування, хеджування, встановлення ліміту на витрати, резервування, розподіл ризику, диверсифікація та отримання додаткової інформації.

Слід виявити набір простих ризиків, які можуть виникнути при виконанні проектів. Перелік можливих простих ризиків представлений в таблиці 18. Крім того, необхідно визначити ймовірність кожного ризику.

Таблиця 18 Прості ризики

Вид ризику

Компенсує вплив

Унікальність переваги нового підприємства

Пошук нового унікального переваги

Підтримка місцевих органів влади та громадських організацій

Витрати на придбання ліцензій, дозволів, доступ до інформації

Географічне положення

Витрати на вирішення транспортних проблем, екологічних проблем, кліматичних проблем

Відстань до транспортних розв'язок і маршрутів громадського транспорту

Витрати на створення під'їзних шляхів, підвищені експлуатаційні витрати, створення служби перевезення працівників підприємства

Відстань до інженерних мереж або недоступність інженерних мереж

Витрати на підводку інженерних комунікацій, що перевищують звичайний підключення (електроенергія, вода, тепло, лінії зв'язку)

Власна платоспроможність

Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплати відсотків

Нестійкість попиту

Зниження цін, витрати на пошук нових сегментів ринку, розробка нового продукту, покупка ліцензії на виробництво більш досконалого продукту

Зниження цін конкурентами на основі збільшення обсягу виробництва або ефективної політики в області витрат

Зміна політики управління витратами, зниження цін, зменшення обсягу продажів при збереженні цін

Зростання податків

Зміна структури витрат, лобіювання проекту

Зниження платоспроможності споживачів

Переорієнтація на інший сегмент ринку, зниження витрат, випуск альтернативних дешевших продуктів, модернізація при збереженні цін

Зростання цін на сировину і матеріали

Зниження чистого прибутку, зростання цін на власну продукцію

Недолік оборотних коштів

Зміна фінансового управління, збільшення кредитів

Відсутність кваліфікованої робочої сили

Витрати на навчання, витрати на придбання технологій, які не потребують залучення робітників високої кваліфікації

Рівень оплати праці

Витрати на більш високу заробітну плату, плинність кадрів, зниження продуктивності праці

Соціальна інфраструктура

Витрати на утримання соціальної інфраструктури

Стан машин і устаткування

Витрати на організацію ремонту

Виробнича потужність

Витрати на створення додаткових виробничих потужностей або залучення субпідрядників при зростанні ринку

Екологічна обстановка

Резерви коштів на компенсацію екологічних катастроф, витрати на екологічні проекти

Шкідливість виробництва

Зростання експлуатаційних витрат

Складування відходів

Збільшення собівартості

Інші

Резерв коштів на компенсацію інших витрат

Один з поширених недоліків при розробці бізнес-плану: замість об'єктивного пошуку альтернатив перевага віддається улюбленому варіанту.

Для кожної цілі, як правило, існує безліч альтернативних рішень щодо її досягнення, але найчастіше вибирається тільки одна, улюблена альтернатива.

Тому важливо з'ясувати:

 1. Чи можливі інші альтернативні рішення?

 2. За якими критеріями проводиться оцінка та вибір альтернатив?

 3. Як визначаються і оцінюються ризики альтернатив?

 4. Що відбувається при нульовій альтернативі «нічого не робити»?

Цілеспрямовано відібрані і повно документовані альтернативи дозволяють знайти раціональне, а можливо і краще рішення і забезпечують економічний образ дії.

Реалізація проекту характеризується серед іншого тим, що відхилення і зміни - очікуване явище, з яким можна і потрібно впоратися. Тому потрібно знати:

 1. Як визначити необхідність змін в постановці мети? Які допустимі відхилення в ході робіт?

 2. Як зміни впливають на результат, терміни і витрати?

 3. Як проводиться звіт про зміни?

Знання та проведення змін передбачає однозначну задану систему документації та фіксування поточного прогресу. Виникаючі на цій основі документи для прийняття рішення повинні містити альтернативні рішення з поданням неминучих змін мети. Відповідальні особи повинні приймати рішення і діяти, щоб запобігти подальшому «збиток».

3.2 Шляхи покращення бізнес-плану

Отже, необхідно скласти дерево цілей. На малюнку 2 представлено «початок» дерева цілей - основні цілі.

рис. 2

Мета: організувати обсяг продажів у розмірі 21 700 т.р., - має свої підцілі і вимагає виконання певних завдань. Дерево цілей для неї представлено на малюнку 3.

Рис. 3 Дерево цілей для реалізації плану обсягу продажів

Мета мінімізації витрат також має свої підзадачі. Дерево цілей представлено на малюнку 4.

Дерево цілей для реалізації плану мінімізації витрат

Рис. 4

Відповідно до цілей підприємства можна скласти так званий план організаційних заходів з прив'язкою до термінів і відповідальних осіб. План заходів представлений в таблиці 19.

Таблиця 19 План організаційних заходів

п / п

Найменування заходу

Відповідальна особа

Терміни

Засоби

1

Оформлення документів

Юрист ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »

До 01/07/04

Організаційні витрати

2

Укладення договорів з заводами

Керівник ТОВ «Смачний берег»

До 01/07/04

-

3

Підбір персоналу

Керівник ТОВ «Смачний берег»

01/0604 - 31/07/04

Витрати на рекламні оголошення

4

Встановлення павільйонів на місцях

Керуючий ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 03/07/04

Витрати включені в ціну павільйону

5

Закупівля торгового та офісного обладнання, машин

Керуючий ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 15/07/04

-

6

Підключення об'єктів

Зав. господарством ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 15/07/04

-

7

Пошук офісного приміщення

Керівник ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 15/07/04

-

8

Організація зв'язку

Керівник ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 31/07/04

Витрати на послуги зв'язку

9

Установка та підключення обладнання

Зав. господарством ТОВ «Смачний берег»

01/07/04 - 31/07/04

Витрати включені в ціну устаткування

10

Укладення договорів з постачальниками і закупівля товарів

Товарознавець ТОВ «Смачний берег»

З 01/07/04

-

11

Навчання продавців

Керуючий ТОВ «Смачний берег»

З 01/07/04

-

12

Управління асортиментом товарів

Товарознавець ТОВ «Смачний берег»

З 01/07/04

-

13

Аналіз та управління витратами

Керівник ТОВ «Смачний берег»

З 01/06/04

-

3.3 Оцінка ризиків

Ризик проекту може бути пов'язаний, насамперед, з поступовим зниженням попиту покупців на продукти харчування. Це пов'язано із загальною тенденцією зниження купівельної активності. Другим основним ризиком є посилення активності конкурентів, можливе використання ними нечесних методів.

Нижче в таблиці 20 представлені ризики, розподілені по стадіях здійснення проекту.

Таблиця 20 Ризики по стадіях здійснення проекту

Ризики

Ваги Wi

Підготовча стадія

Відстань до інженерних мереж

1 / 5

Ставлення місцевої влади

1 / 5

Непередбачені витрати

1 / 5

Несумлінність підрядників

1 / 5

Несвоєчасна поставка обладнання

1 / 5

Стадія функціонування. Економічні ризики

Нестійкість попиту

1 / 5

Зниження цін конкурентами

1 / 5

Поява нових конкурентів

1 / 5

Псування або втрата товару

1 / 5

Невиконання договорів поставки товарів

1 / 5

Стадія функціонування. Фінансові ризики

Зростання податків. Зміна оподаткування

1 / 4

Підвищення оптових цін на товари

1 / 4

Інфляція

1 / 4

Непередбачені витрати

1 / 4

Стадія функціонування. Технічні ризики

Зношеність обладнання

1 / 3

Непередбачені витрати на ремонт

1 / 3

Обмеженість площ (торговельних і складських)

1 / 3

Стадія функціонування. Соціальні ризики

Труднощі з набором кваліфікованого персоналу

1 / 4

Недостатній рівень зарплати

1 / 4

Кваліфікація кадрів

1 / 4

Плинність кадрів

1 / 4

Стадія функціонування. Екологічні ризики

Тверді відходи

1 / 4

Близькість будинків

1 / 4

Шкідливі умови праці

1 / 4

Складування відходів

1 / 4

Ризик, пов'язаний з невиконанням договору поставки, має дуже маленьку імовірність, оскільки підприємство працює з надійними і перевіреними постачальниками. Поставки товарів чітко сплановані.

Ризик, пов'язаний з нестійкістю попиту. Якщо, наприклад, падіння попиту відбудеться за якісними причин (невідповідність запитам споживачів щодо якості та ціни товарів), то в цьому випадку має сенс працювати з іншими постачальниками, а також більш ретельно підходити до планування власних витрат з метою зменшення торгової надбавки.

Ризик, пов'язаний із псуванням або втратою товару. Даний ризик скорочений, тому що, по-перше, більшість постачальників самі доставляють продукцію в оптимальні терміни, по-друге, у підприємства є штатний водій і автомобіль для перевезення товарів, по-третє, між магазинами налагоджений процес перекидання товарів, щоб уникнути їх псування.

Ризик, пов'язаний з діями конкурентами, досить великий, тому що їхні дії можуть бути непередбачуваними, тому політика підприємства спрямована на уважне вивчення і оцінку конкурентів не тільки в процесі підготовки даного проекту, але і протягом всієї діяльності фірми.

Ризик, пов'язаний із зносом і ремонтом обладнання, скорочено за рахунок ретельного підходу до вибору обладнання на підготовчій стадії, а також за рахунок укладання гарантійних угод з постачальниками даного обладнання.

Ризик, пов'язаний з низькою кваліфікацією кадрів, скорочений за рахунок ретельного відбору персоналу та навчання персоналу при прийомі на роботу.

Ризик, пов'язаний з плинністю кадрів, скорочений за рахунок використання підприємством матеріального і соціального стимулювання працівників.

Екологічні ризики скорочені за рахунок укладання договорів на вивіз сміття, дотримання санітарно-гігієнічних норм на об'єктах.

Для того щоб оцінити фінансові ризики, необхідно провести розрахунки для наступних (граничних) ситуацій:

- Збільшення витрат на 20%;

- Зменшення обсягу виручки на 30%.

Розрахунок для першого ситуації представлений в таблиці 21.

Таблиця 21 Розрахунок фінансових показників при збільшенні витрат на 20%

п / п

Показник

Сума, руб.

1

Товарообіг роздрібний (включаючи ПДВ)

21.756.200

2

Товарообіг роздрібний (без ПДВ)

18.486.000

3

Товарообіг вхідний (без ПДВ)

14.220.000

4

Валовий дохід

4.266.000

5

Витрати

2.940.301

6

Прибуток валовий

1.325.699

7

Місцеві податки

7.1

На утримання муніципальної міліції

288

7.2

На утримання пожежної охорони

288

8

Прибуток оподатковуваний

1.325.123

9

Податок на прибуток

318.029

10

Прибуток чиста

1.007.094

При збільшенні витрат підприємства на 20% чистий прибуток зменшується на 27%.

Розрахунок для другої ситуації представлений в таблиці 22. Зниження виручки впливає і на роздрібний, і на вхідних товарообіг. Витрати зберігаються на тому ж рівні.

Таблиця 22 Розрахунок фінансових показників при зменшенні виручки на 30%

п / п

Показник

Сума, руб.

1

Товарообіг роздрібний (включаючи ПДВ)

15.982.200

2

Товарообіг роздрібний (без ПДВ)

13.318.500

3

Товарообіг вхідний (без ПДВ)

10.245.000

4

Валовий дохід

3.073.500

5

Витрати

2.450.251

6

Прибуток валовий

623.249

7

Місцеві податки

7.1

На утримання муніципальної міліції

288

7.2

На утримання пожежної охорони

288

8

Прибуток оподатковуваний

622.673

9

Податок на прибуток

149.440

10

Прибуток чиста

473.233

У другому випадку, при зменшенні виручки магазинів на 30% чистий прибуток може скоротитися на 65%. А це в свою чергу може створити загрозу для розвитку підприємства і наявності вільних грошових коштів. Отже, політика підприємства повинна бути спрямована на реалізацію плану обсягу продажів. Вона повинна гнучко реагувати на зміну ринку і на зміну переваг споживачів.

3.4 Підвищення ефективності бізнес-плану

Наявність або відсутність грошових коштів передбачити неможливо, але робити прогноз грошових потоків необхідно. Міркування про неточність розрахунків, про майбутні зміни не повинні призводити до того, що підприємець відмовиться складати подібні документи, оскільки прогноз руху грошових потоків (аналіз майбутніх грошових потоків) - один з найбільш важливих елементів фінансового розділу бізнес-плану.

У таблиці 23 представлені розрахунки руху грошових коштів за перший рік роботи підприємства.

Таблиця 23 Прогноз руху грошових коштів, грн.

Показники

Періоди (перший рік діяльності)

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Прихід


Виручка магазинів

2.668.000

4.667.500

5.265.000

4.891.500

Статутний капітал

100.000

-

-

-

Позика від ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »

1.200.000

-

-

-

Кредит банку

1.000.000

-

-

-

Позики від інших фірм

200.000

-

-

-

Разом:

5.168.000

4.667.500

5.265.000

4.891.500

Витрата


Оплата рахунків постачальників

2.052.308

3.590.385

4.050.000

3.762.692

Оплата праці персоналу

246.175

246.175

246.175

246.175

Матеріальні витрати

219.327

219.327

219.327

219.327

Оплата придбаних активів (ОС, ОбС і НМА)

2.239.554

21.563

21.563

21.563

Виплати в погашення позик

-

50.000

150.000

120.000

Виплати відсотків за позиками

-

8.785

15.215

-

Виплати в погашення кредиту

119.000

171.000

162.000

154.000

Виплати відсотків за кредитом

29.032

40.065

39.517

40.077

Податки

256.569

310.868

363.987

334.303

Разом:

5.161.965

4.658.168

5.267.784

4.898.137

Рух грошових коштів за період

6.035

9.332

-2.784

-6.637

Баланс грошових коштів на початок періоду

0

6.035

15.367

12.583

Баланс грошових коштів ан кінець періоду

6.035

15.367

12.583

5.946

Необхідно також оцінити ефективність проекту. Оцінку ефективності можна провести, використовуючи метод чистої поточної вартості. У цьому методі враховується часова вартість грошей. Він полягає в тому, що спочатку знаходиться чиста поточна вартість очікуваного грошового доходу від вкладень, а потім віднімається із цієї величини вартість початкових витрат на проект. Якщо чиста поточна вартість проекту позитивна, то проект слід прийняти, якщо негативна - проект слід відхилити.

Для реалізації даного проекту необхідно 2,8 млн. руб.

Існує безліч альтернативних варіантів вкладення даної суми. Наприклад, можна дати ці гроші як позики під 20% річних.

Тоді через рік можна отримати:

2,8 + 20% = 3,36 млн. руб. (Усього).

Чисті кошти, які будуть отримані, складуть:

3, 36 - 2,8 = 0,56 млн. руб. = 560 тис. руб.

Чистий прибуток після першого року діяльності підприємства ТОВ «Смачний берег» може скласти 1380 тис. руб.

Таким чином, різниця в доході становитиме:

1380 - 560 = 820 тис. руб.

Або, по-іншому, дохід від реалізації даного проекту перевищить альтернативний дохід в 2,46 рази.

4. Безпека життєдіяльності

Проблема забезпечення виробничої безпеки людини в трудовому процесі завжди була актуальною і загострилася в період науково-технічного прогресу, коли людина стала мати справу з великими енергетичними потужностями, складними технічними комплексами, електронно-обчислювальною технікою.

Розвиток підприємництва, зниження витрат, підвищення продуктивності праці та посилення конкурентоспроможності на ринку - головні завдання кожного російського підприємства, кожної російської фірми протягом останніх 10 років, у той час як питання безпеки життєдіяльності працівників підприємства, охорони праці забуті або в кращому разі витіснені на другий план.

Метою даного розділу є прагнення показати необхідність обліку безпеки життєдіяльності працівників ТОВ «Смачний берег», як одного з необхідних чинників успішної діяльності підприємства.

Можна розглянути безпеку життєдіяльності однієї групи працівників. Найчисленніша категорія працівників ТОВ «Смачний берег» - продавця. Робочим місцем продавця є магазин: торговий зал і підсобне складське приміщення.

Робоче місце - це зона роботи однієї людини або групи людей, обмежена певною площею і оснащена обладнанням, призначеним для здійснення різних операцій, пов'язаних з обслуговуванням покупців.

Ключовими моментами забезпечення безпеки життєдіяльності продавців є: виконання технічних вимог при проектуванні і устаткування торгових павільйонів, дотримання вимог техніки безпеки при експлуатації торговельних приміщень, дотримання вимог охорони праці як продавцями, так і адміністрацією підприємства.

Вимоги, що пред'являються до організації та обслуговування робочих місць продавців [31, с. 157]:

- Високий рівень технічного оснащення;

- Відповідність обладнання вимогам ергономіки (психофізичним і антропометричним можливостям людини в процесі праці);

- Розміщення обладнання, інструментів, товарів, пакувальних матеріалів у зручному для роботи порядку;

- Забезпечення безпеки праці і зручною робочої пози;

- Безперебійне поповнення запасів товарів, пакувальних матеріалів;

- Своєчасний ремонт обладнання та інвентарю.

У кожному павільйоні повинні бути умивальник, мило, рушник, а для збору сміття та відходів - педальне відро з кришкою. Особисті речі продавця зберігаються в шафі або спеціально відведеному місці. У холодний період року температура на робочому місці продавця не повинна бути нижче 18 градусів за Цельсієм.

Мікроклімат магазину повинен відповідати вимогам санітарних норм.

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в магазинах повинні забезпечувати нормовані метеорологічні умови, чистоту повітря в торгових залах і підсобних приміщеннях, а рівень шуму та вібрації від роботи торгового обладнання, систем опалення, вентиляції та кондиціонування не повинен перевищувати встановлені нормативи.

Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК для конкретних речовин.

Рівні шуму на робочих місцях продавців повинні відповідати діючим санітарним нормам і становити не більше 80 дБ.

Природне і штучне освітлення магазинів має відповідати санітарним нормам і правилам: штучне освітлення в торговельних залах має бути не менше 400 лк, у підсобних приміщеннях - 200 лк; коефіцієнт природного освітлення в торговельних залах і підсобних приміщеннях при бічному освітленні повинен бути рівний 0,4 - 0,5%.

Електроосвітлювальної арматури в міру забруднення, але не рідше одного разу на місяць, слід протирати. Внутрішньо віконне та ліхтарні скління, рами промивають і протирають не менше одного разу на тиждень, з зовнішнього боку - не рідше двох разів на рік, а в теплу пору року - у міру забруднення.

Світлові отвори забороняється захаращувати тарою, продукцією як всередині, так і поза магазином, не допускається заміна засклення фанерою, картоном, зафарбовування фарбою і т.д. розбите скло необхідно негайно замінити, встановлювати у вікнах складові скла забороняється.

Шибки, вітрини, скла охолоджуваних вітрин, а також опалювальні прилади у всіх приміщеннях повинні мати гладку поверхню і бути доступними для проведення прибирання, огляду і ремонту.

Для облицювання і фарбування стін всередині магазину використовуються матеріали, дозволені для цих цілей органами охорони здоров'я.

Підлоги повинні бути виконані з вологостійких і вологонепроникних матеріалів, мати рівну поверхню, без вибоїн.

Всі приміщення магазина повинні міститися в чистоті, для чого по закінченні роботи проводиться вологе прибирання із застосуванням миючих засобів.

Торгове та механічне обладнання (ваги, прилавки, вітрини та ін) після закінчення роботи обробляються лужним розчином і промиваються гарячою водою.

Один раз на тиждень проводиться генеральне прибирання із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів, а раз на місяць у всіх магазинах встановлюється санітарний день для збирання і подальшої дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю, посуду та ін

Поточний ремонт магазинів (фарбування приміщень, обладнання тощо) повинен проводитися не рідше одного разу на рік і в міру необхідності.

Особи, що піддаються дії шкідливих і несприятливих виробничих факторів (наприклад, підняття важких речей або вплив електромагнітного випромінювання), підлягають обов'язковим попереднім (при вступі на роботу) і періодичним медичним оглядам.

Продавець з метою збереження власної безпеки, а також безпеки інших людей (інших працівників підприємства, клієнтів магазину) зобов'язаний:

 1. утримувати магазин (торговий зал, підсобне приміщення) в чистоті. Слідкувати за дотриманням чистоти навколишнього магазин території;

 2. стежити за якістю прийнятих і реалізованих харчових продуктів, а в разі сумніву в їх доброякісності - негайно припинити їх реалізацію;

 3. суворо дотримуватися термінів реалізації та правила відпустки харчових продуктів, при відпустці користуватися щипцями, совками, лопатками тощо;

 4. охороняти продукти від забруднення;

 5. бути охайно одягненим, причесаним, носити чистий санітарний одяг, спеціальний головний убір;

 6. суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

Продавець обов'язково повинен мати санітарну медичну книжку.

У правилах особистої гігієни можна виділити наступні основні моменти. Продавець зобов'язаний:

 1. постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся, коротко стригти нігті;

 2. приходити на роботу в чистому одязі і взутті, особисті речі залишати в спеціально відведеному місці;

 3. перед початком роботи ретельно вимити руки з милом, одягти чистий санітарний одяг, підібрати волосся під шапочку, косинку;

 4. знімати санітарний одяг при виході їх підприємства на територію і перед відвідуванням туалету;

 5. обов'язково мити руки з милом перед початком відпуску продуктів і після відвідин туалет, а також після кожної перерви в роботі і зіткнення з забрудненими предметами;

 6. не приймати їжу і не палити в торговому залі;

 7. при підвищенні температури, нагноєннях, появі ознак шлунково-кишкових захворювань, симптомів інших захворювань повідомляти про це адміністрацію підприємства і звертатися до медичної установи для отримання консультації та відповідного лікування.

Продавцям забороняється заколювати санітарний одяг шпильками, голками, зберігати в кишенях халатів предмети особистого туалету, сигарети та інші сторонні предмети, використовувати санітарний одяг не за призначенням.

Адміністрація підприємства повинна забезпечувати продавців санітарним одягом (формою), а також вона повинна забезпечувати регулярну прання і лагодження (заміну у разі необхідності) форми.

Крім того, адміністрація повинна забезпечувати ефективну роботу торгово-технологічного і холодильного обладнання, наявність достатньої кількості миючих і дезінфікуючих засобів, торговельного та прибирального інвентаря, обгорткового паперу, пакетів для упаковки харчових продуктів.

5. Охорона природокористування

Наслідком роботи транспортних засобів є забруднення і зміни всіх сфер. Забруднення носять універсальний характер: мають місце як хімічні, так і фізичні забруднення.

Небезпека екологічної катастрофи, пов'язаної з діяльністю транспорту, наростає, тому що зростає кількість транспортних засобів, інтенсивність перевезень. Транспортні шляхи оперізують земну кулю, йдуть в тунелі і метрополітени, пронизують атмосферу. Забруднення не тільки наростає кількісно, ​​але і набуває все більш загальний характер. Тому найважливішим завданням сучасності є зниження екологічного збитку від транспорту.

Транспортні викиди є одними з основних джерел хімічного і механічного забруднення грунтів. Потрапляючи з дощами на грунт, забруднювачі отруюють флору і фауну, знижують врожайність сільськогосподарських культур.

Під шкодою розуміють фактичні або можливі втрати, що виникають в результаті яких-небудь подій чи явищ, зокрема негативних змін у природному середовищу внаслідок антропогенного впливу.

Механізм виникнення збитку від забруднення можна представити наступною схемою:

 1. утворення шкідливих відходів внаслідок господарської діяльності та життя людини;

 2. надходження забруднень (відходів) у навколишнє середовище;

 3. зміна (погіршення) деяких властивостей навколишнього середовища;

 4. зміна (погіршення) умов життєдіяльності під впливом властивостей навколишнього середовища;

 5. погіршення показників якості життя, матеріальних умов праці;

 6. зниження показників продуктивності праці внаслідок погіршення якості життя.

Екологічні збитки і її наслідки можуть виявлятися в найрізноманітніших видах і областях:

- Погіршення здоров'я людини через споживання забрудненої води та повітря;

- Зниження врожайності в сільському господарстві на забруднених промисловими викидами землях;

- Зменшення термінів служби обладнання через корозію матеріалів;

- Інше.

Нижче наведено розрахунок економічного збитку від роботи автомобіля ГАЗель 330210 при перевезенні вантажів усередині м. Новосибірська.

Вихідні дані, необхідні для розрахунку представлені в таблиці 24.

Таблиця 24 Вихідні дані для розрахунку економічного збитку від автомобіля ГАЗель 330210

Показник

Одиниці виміру

Умовне позначення

Значення показника

Маса перевезень

т

G

675

Відстань перевезень

км

l

60

Час експлуатації

на добу.

Т е

75

Рухомий склад

Автомобіль ГАЗель

Висота джерела викиду

м

Н

0,5

Температура викидів

˚ С

Т 1

60

Температура атмосфери

˚ С

Т 2

15

Швидкість (навантажена)

км / год

V гр

40

Швидкість порожньому

км / год

V про

40

Експлуатаційна вантажопідйомність

т

Q е.

0,75

Питома викид забруднюючих речовин

кг / т

З i


Окис вуглецю


З 1

25,6

Сірчистий ангідрид


З 2

3,9

Окисли азоту


З 3

68,06

Вуглеводні


З 4

18,05

Альдегіди


З 5

0,88

Сажа


З 6

6,1

Машіночасовая норма навантаження

т / год

Б погр

0,5

Машіночасовая норма вивантаження

т / год

Б вигр

0,5

1) Розрахунок часу обороту автомобіля ГАЗель.

t об = l гр / V гр + l 0 / V гр + t погр + t вигр + t інш

t об = 30 / 40 + 30/40 + 4,5 + 4,5 + 0,5 = 11 годин.

Отже на рік: 3300 годин.

2) Визначення маси спалюваного палива й змащення за рік.

Q т = N p ∙ 10 -6 (вх ∙ Σ t x)

N p - потужність,

вх. - Норма витрати палива на ходу, г / л.с.,

вх. = 200 г / к.с.,

Q т = 100 ∙ 10 -6 ∙ (200 ∙ 3300) = 66 т.

Q см = 100 ∙ 10 -6 ∙ (1,5 ∙ 3300) = 0,5 т.

вх. = 1,5 г / к.с.

3) Розрахунок маси викидів кожного забруднюючої речовини за рік.

М i = С i ∙ Q л

Маса викидів кожного забруднюючої речовини

Назва

Позначення

Результат, умов. т

Окис вуглецю

М 1

1,69

Сірчистий ангідрид

М 2

0,26

Окисли азоту

М 3

4,49

Вуглеводні

М 4

1,29

Альдегіди

М 5

0,06

Сажа

М 6

0,5

4) Визначення приведеної маси викидів.

П = Σ М i ∙ А i

А i - показник характерною небезпеки речовини, услов. т / т.

Назва

А i, услов. т / т

Наведена маса, услов. т

Окис вуглецю

1,0

1,68

Сірчистий ангідрид

16

4,16

Окисли азоту

18

80,82

Вуглеводні

1,25

1,48

Альдегіди

50

3,00

Сажа

20,75

8,3

5) Визначення величини економічного збитку

У = α ∙ σ ∙ b 1 ∙ М ∙ К е ∙ К ин, руб.

α - постійна величина («ціна викиду»),

α = 2,4 рубля за умовну тонну,

σ - коефіцієнт залежить від виду перевезень (σ = 8,00),

Ке - коефіцієнт екологічної ситуації (Ке = 1,44),

Кін - призначається кожному підприємству окремо,

Кін = 30,

b 1 - коефіцієнт, що залежить від υ осідання частинок для рідкого виду палива,

b 1 = 100 / (100 + φ ∙ Н) ∙ [4 / (1 ​​+ U)]

Н - висота джерела (Н = 0,5 м),

U - швидкість вітру (U = 4 м / с),

φ - поправка, що враховує підйом факела викиду над гирлом оригіналу:

φ = 1 + ΔТ/75,

де Т = t викидів - Т атмосфери

Δ Т = 60 - 15 = 45 ˚ С.

φ = 1 + 45/75 = 1,6

b 1 = 100 / (100 + 1,6 ∙ 0,5) ∙ [4 / (1 ​​+ 4)] = 0,79

У = 2,4 ∙ 8,00 ∙ 0,79 ∙ 8,08 ∙ 1,44 ∙ 30 = 6701 руб.

Збиток від ГАЗелі 330210 становить 6701 руб.

Висновок

На прикладі створення проекту бізнес-плану товариства з обмеженою відповідальністю «Смачний берег», розробленого з метою організації нового дочірнього підприємства ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », показані основні етапи бізнес-планування. Виділення етапів бізнес-планування дозволяє не тільки структурувати вхідну інформацію, розрахункові дані і отримані результати для безпосереднього розробника бізнес-плану, але і зробити цей бізнес-план гранично ясним для розуміння і власного аналізу тими людьми, для яких він призначений.

При розробці даного бізнес-плану підприємство ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »переслідувало головну мету: розрахувати величину необхідних інвестицій в новий проект і економічний ефект від реалізації даного проекту. Мета впровадитися на новий ринок (Жовтневий район м. Суми) повинна була бути досягнута в будь-якому випадку. У даній ситуації бізнес-план дозволяє найкращим способом використовувати наявні ресурси: краще зараз витратити кошти на попередній аналіз, ніж згодом витратити їх неефективно.

Проведені розрахунки показали, що ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »може досягти своєї мети. Відкриття нових магазинів в Жовтневому районі при сильної маркетингової стратегії дозволить збільшити обсяг продажів підприємства в цілому. А при вмілому управлінні витратами в перший рік роботи можливе отримання прибутку у розмірі 1380 тис. руб. При цьому для реалізації проекту необхідно 2800 тис. рублів. Термін окупності проекту досить великий - більше двох років. Багато підприємців і інвестори часто відмовляються від проектів малого бізнесу з терміном окупності більше року. Але в даному випадку враховується, по-перше, соціальний аспект проекту, а по-друге, те, що проект бізнес-плану призначений для підприємства, що є частиною великого холдингу.

Практика показує, що при плануванні своєї діяльності підприємства отримують значно вищі економічні результати, ніж без системного планування. Ось чому підприємець, який хоче не просто займатися бізнесом, а й робити це ефективно і з найбільшою вигодою для себе, повинен мати добре продуманий і всебічно обгрунтований детальний план - документ, що визначає стратегію і тактику ведення бізнесу, вибір мети, техніки, технології, організації виробництва та реалізації продукції. У контексті даного проекту, мова йде також про ефективних маркетингових технологіях та фінансових інструментах. Наявність добре розробленого бізнес-плану дозволяє активно розвивати підприємництво, залучати інвесторів, партнерів і кредитні ресурси. Одним з найважливіших переваг підприємця, у якого є готовий бізнес-план, є його можливість запобігти помилкові дії. Крім того, бізнес-план дозволяє визначити шляхи і способи досягнення поставлених цілей, максимально використати конкурентні переваги підприємства, об'єктивніше оцінювати результати виробничої і комерційної діяльності підприємства, обгрунтовувати економічну доцільність напрями розвитку підприємства.

Глибока опрацювання теоретичного матеріалу, що стосується фінансів, обліку, маркетингу, підприємництва, податкового законодавства, права, економічного аналізу ефективності підприємницької діяльності, а також застосування отриманих знань на практиці в галузі бізнес-планування дозволяє не тільки всебічно розглядати підприємство на стадії його створення з прогнозом на майбутнє, а й відслідковувати його діяльність надалі, використовуючи накопичений досвід.

Бібліографічний список

 1. Податковий Кодекс Російської Федерації. Частина друга (від 05.08.2000 № 117-ФЗ) (ред. від 07.07.2003 р.).

 2. Постанова Уряду РФ від 1 січня 2002 р. N 1 "Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи» (зі змінами від 9 липня, 8 серпня 2003 р.)

 3. Трудовий Кодекс Російської Федерації (від 30.12.2001 № 197-ФЗ) (ред. від 30.06.2003 р.).

 4. Федеральний закон № 181-ФЗ від 17 липня 1999 р. «Про основи охорони праці в Російській федерації» (в ред. Від 10.01.2003).

 5. Аніскін Ю.П. Організація і управління малим бізнесом: Навчальний посібник. - М., 2001. - 152 с.

 6. Бізнес-план. Методичні матеріали. / Р.Г. Манілівський, Л.С. Юлкіна, Н.А. Колесникова. - М., 2002. - 254 с.

 7. Бізнес-план: вітчизняні та зарубіжний досвід. Сучасна практика та документація. Під заг. ред. В.М. Попова. - М., 1998. - 263 с.

 8. Бізнес-плани. Повне довідкове керівництво / За ред. І.М. Степнова. - М., 2001. - 240 с.: Іл.

 9. Бізнес-планування: Підручник / За ред. В.М. Попова, С.І. Ляпунова. - М., 2000. - 672 с.: Іл.

 10. Бізнес-планування. Підручник для вузів / В.М. Попов, С.І. Ляпунов, С.Ю. Муртузаліева. - М., 2000 - 670 с.

 11. Бляхман Л.С. Економіка фірми: Навчальний посібник. - СПб., 2000. - 279 с.

 12. Брінк І.Ю. Бізнес-план підприємства. Теорія і практика. / І.Ю. Брінк, Н.А. Савельєва. - Ростов-на-Дону, 2002. - 378 с.

 13. Бусигін А.В. Підприємництво: Підручник для вузів. - М., 2001. - 639 с.

 14. Вічурскій Д.І. Підприємництво: розвиток, державне регулювання, перспективи: Навчальний посібник. - М., 2002. - 331 с.

 15. Шкідливі умови праці. - М., 1998. - 320 с.

 16. Горемикін В.А. Бізнес-план: Методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-планів. / Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. - М., 2002. - 864 с.

 17. Грибалев Н.П. Бізнес-план. Практичний посібник з написання / Грибалев Н.П., Ігнатьєва І.Г. - СПб., 1994. - 158 с.

 18. Грибов В.Д. Основи бізнесу: Навчальний посібник. - М., 2002. - 159 с.

 19. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М., 2002. - 528 с.

 20. Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - М., 2002. - 352 с.

 21. Ковальова А.М. Фінанси фірми: Підручник / Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Лави Л.Г.. - М., 2001. - 416 с.

 22. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - М., 2001 .- 635 с.

 23. Косов В.В. Бізнес-план: обгрунтування рішень: Навчальний посібник. - М., 2000. - 272 с.

 24. Муравйов А.І. Підприємництво: Підручник. - СПб., 2001. - 692с.

 25. Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати малий бізнес. - М., 2002. - 93 с.

 26. Попов В.М. Збірник бізнес-планів ділових ситуацій з рекомендаціями та коментарями. - М., 2003. - 377 с.

 27. Підприємництво і безпека. / С.Б. Козлов, Є.В. Іванов. - М., 1991. - Т.1. - 510 с.

 28. Підприємництво і безпека. / С.Б. Козлов, Є.В. Іванов. - М., 1991. - Т.2. - 398 с.

 29. Роздорожний А.А. Безпека виробничої діяльності: Навчальний посібник. - М., 2003. - 208 с.

 30. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, громадське харчування, готельне господарство. - М., 1994. - 592 с.

 31. Торговельна справа: Економіка та організація: Підручник / Л.А. Брагін, Т.П. Данько. - М., 1997. - 256 с.

 32. Фінансовий бізнес-план: Навчальний посібник / За ред. В.М. Попова - М., 2000. - 480 с.

 33. Фомін А.Д. Організація охорони праці на підприємстві в сучасних умовах. Довідково-методичний посібник для керівників і фахівців. - Новосибірськ, 1997. - 334 с.

 34. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М., 2002. - 332 с.

 35. Щур Д.Л. Довідник з торгівлі. - М., 1997. - 432 с.

 36. Енциклопедія малого бізнесу або, як вести свою справу. / Пер. з англ. Г.Г. Долуда, С.Г. Долуда. - М., 1994. - 286 с.

65


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Бізнес-план
532.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка бізнес-плану проекту з виробництва і збуту приладу для діагностики та медикаментозного
Розробка основних розділів бізнес плану інвестиційного проекту організації готельно реабілітаційного
Розробка бізнес-плану підприємства
Розробка бізнес плану підприємства
Розробка бізнес плану автотранспортного підприємства
Розробка бізнес-плану торгового підприємства
Розробка бізнес-плану торгового підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru