приховати рекламу

Розробка навчального проекту автоматизованої системи обробки економічної інформації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
1. Призначення автоматизованих систем економічної обробки інформації (АСОЕІ)
2. Вимоги до АСОЕІ
3. Загальна структура об'єкта автоматизації
4. Склад АСОЕІ
5. Технологія обробки економічної інформації
6. Обслуговування системи
7. Захист інформації
8. Оцінка ефективності АСОЕІ
Висновок
Список використаної літератури

Введення

Перш ніж безпосередньо приступити до обговорення економічних проблем виробництва інформації, необхідно дати визначення інформації, показати її місце в ряду продуктів та послуг як результати процесів виробництва.
Інформацією (інформаційним продуктом, інтелектуальним продуктом, продуктом духовного чи нематеріального виробництва тощо) прийнято називати річ або дія (продукт або послугу), які призначені їх виробником для доставки певного знання одержувачу і здатні поповнити знання останнього без проведення нею будь-то спеціальних, нетипових для нього пізнавальних дій, тобто як правило, знання повинні сприйматися безпосередньо: читанням, спостереженням, слуханням.
Сьогодні у всіх країнах незалежно від рівня економічного і соціального розвитку відбувається структурна перебудова, пов'язана із зростанням інформаційного сектора економіки і відповідно тягне за собою значні соціальні, політичні та культурні зміни в суспільстві.
Яскравим проявом цих тенденцій є значне збільшення числа зайнятих інформаційною діяльністю, тобто діяльністю, пов'язаною з виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації.
З технологічної та економічної точок зору виробництво, обмін, розподіл і споживання інформації мають цілий ряд специфічних особливостей. Найбільш яскраво і несподівано вони проявляються в умовах ринкової організації відтворювального процесу.
Інформація сьогодні розглядається в якості одного з найважливіших ресурсів розвитку суспільства поряд з матеріальними, енергетичними та людськими.
У свою чергу ринок інформаційних товарів і послуг є сьогодні найбільш динамічно розвивається. Інформаційний бізнес, який став одним з найбільш прибуткових і перспективних, привертає все більше і більше фірм. Інформаційні потреби різних рівнів ростуть швидкими темпами, що розширює можливості інформаційного обміну, веде до появи дедалі нових інформаційних продуктів, стимулює розвиток всіх видів інформаційної діяльності.
Досвід багатьох країн, що розвиваються показує, що пріоритетний розвиток інформаційного виробництва в силу стратегічного характеру інформаційних ресурсів у розвитку сучасного суспільства дозволило багатьом державам подолати величезний розрив у рівні економічного і соціального розвитку у порівнянні з розвиненими країнами. [3., С. 7].
У зв'язку з цим вивчення інформаційного виробництва, і, зокрема, ринку інформації і його особливостей, представляє сьогодні значний теоретичний і практичний інтерес.
В даній контрольній роботі проведена розробка проекту автоматизованої системи обробки економічної інформації для малого рекламного підприємства.

1. Призначення автоматизованих систем економічної обробки інформації (АСОЕІ)
Непроста економічна ситуація в Республіці Білорусь, суперечливість вітчизняного законодавства, порівняно невеликий досвід роботи в умовах ринкової економіки є причинами того, що вимоги, які пред'являються сьогодні до програмних продуктів економічного призначення, постійно змінюються. Більшість підприємств, вибираючи той чи інший продукт, сподіваються з його допомогою автоматизувати різні сфери діяльності (реклама, бухгалтерський облік, облік кадрів, фінансовий аналіз, планування і т.д.) Тому завдання, які вирішуються за допомогою АСОЕІ можна сформулювати наступним чином:
- Комплексна автоматизація господарської, організаційної та фінансової діяльності підприємства;
- Оперативне управління підприємством;
- Ведення бухгалтерського обліку;
- Ведення управлінського обліку;
- Виконання креслярських і дизайнерських робіт;
- Адміністрування системи;
- Управління виробничої та складської логістикою і т.д. [1., С. 9]
2. Вимоги до АСОЕІ
До знову розробляється системі АСОЕІ рекламного підприємства слід виділити наступні вимоги. Перш за все це ефективність функціонування системи. Знову розробляється система повинна забезпечити максимально повне задоволення потреб організації в інформації за допомогою оптимальної організації її введення, зберігання, обробки та видачі необхiдних даних. Подібна ефективність функціонування створюваної АСОЕІ забезпечується оптимальним поєднанням усіх компонентів системи: апаратних, програмних, організаційних і т.д. Це досягається за рахунок глибокого і всебічного дослідження інформаційних потреб організації, складу і структури оброблюваної інформації, проектування оптимальних інформаційних потоків.
Система, що розробляється АСОЕІ рекламного підприємства повинна мати високу гнучкість і адаптивність, яка дозволить своєчасно реагувати на зміни всередині і за межами організації. Прикладом цьому можуть слугувати настроюються звіти, можливість зміни складу і структури інформації, яка використовується в системі, зміна алгоритмів і технологій обробки інформації.
Наступними критеріями ефективності створюваної АСОЕІ є її надійність і простота, чимало часто виконуваних завдань АСОЕІ підприємства повинні бути автоматизовані. Надійність системи, також повинна забезпечуватися за рахунок сумісності всіх компонентів системи і відсутністю конфліктів між спеціальним і загальним програмним забезпеченням, а також пакетів прикладних програм.
Крім цього, система АСОЕІ повинна мати відкриту архітектуру, тобто передбачати можливість додавання нових підсистем нарощувати і змінювати вже існуючі.
Важливим критерієм ефективності АСОЕІ є її комунікативність, тобто кожен користувач повинен мати вільний доступ до необхідної для його роботи інформації виходячи з його обов'язків. У складі системи в обов'язковому порядку повинні бути засоби забезпечення сумісності з різними типами мереж і з усім розмаїттям апаратного та програмного забезпечення, яке використовується на підприємстві. Крім цього, система повинна забезпечувати зв'язок із зовнішнім середовищем підприємства за допомогою інтернет або корпоративної мережі.
І нарешті витрати на розробку, обслуговування та експлуатацію створюваної системи АСОЕІ повинні бути оптимальними.

3. Загальна структура об'єкта автоматизації
Структура та чисельність підрозділів розглянутого малого рекламного підприємства представлена ​​на рис. 1.

Рис. 1. Структура і чисельність малого рекламного підприємства
Структура підприємства включає в себе керівництво підприємства (директор і його заступники), підрозділи підприємства та окремих співробітників, що входять до його складу. Кожен підрозділ виконує певні завдання і функції, що забезпечують функціонування підприємства в цілому. Чисельність співробітників підприємства становить 39 осіб.
Вивчення структури і чисельності підрозділів підприємства є важливим етапом, який передує процес розробки АСОЕІ.

4. Склад АСОЕІ
1. Технічне забезпечення. Технічне оснащення робочих місць співробітників підприємства з метою оптимізації витрат на створення АСОЕІ доцільно здійснювати виходячи з характеристики, обсягів і технології обробки інформації. У зв'язку з цим можна виділити наступні групи користувачів системи.
Перша група - адміністратор мережі і програмісти. Дана група користувачів АСОЕІ повинна оснащуватися найбільш потужними і продуктивними обчислювальними засобами класу Pentium-4, які володіють наступними характеристиками:
- Швидкодія процесора - понад 3 ГГц
- Обсяг оперативної пам'яті - понад 512 мегабайт;
- Обсяг жорсткого диска - від 160 гігабайт;
- Розмір монітора -17-19 дюймів.
- Наявність пристроїв запису і читання компакт-дисків (CD-RW, DVD-RW).
Найбільш високими характеристиками повинен володіти сервер - центральний комп'ютер, на якому зберігаються бази даних всього підприємства.
Вартість серверу, який володіє подібними характеристиками в даний час складає близько 3,5 млн. руб., Комп'ютера для програмістів - 2,5 млн. руб.
Обладнанням з подібними характеристиками представляється доцільним оснастити дизайнерську групу, і групу інженерів-конструкторів з огляду на те, що прийом, передача, зберігання обробка зображень на ПЕОМ вимагає значних апаратних ресурсів. Крім цього, дизайнерську групу пропонується оснастити професійним сканером в кількості 1 шт., (Вартість приблизно 100-200 тис. руб. Залежно від типу), кольоровим принтером формату А4 - 1 шт., (Вартість приблизно 1 млн. руб.) Та цифровою фотокамерою для проведення дизайнерських робіт (вартість приблизно 450 тис. руб.).
Наступна група користувачів - руководтство підприємства та співробітники, що виконують розрахунки і працюють з текстовою інформацією - юрисконсульт, інспектор з кадрів, менеджери з реклами, секретар, економічні служби, начальник виробничої дільниці.
З метою успішного виконання своїх функцій дана група користувачів може бути оснащена ПЕОМ з наступними характеристиками:
- Швидкодія процесора - понад 2 ГГц
- Обсяг оперативної пам'яті -256 мегабайт;
- Обсяг жорсткого диска - від 40 гігабайт;
- Розмір монітора - 15-17 дюймів.
- Наявність пристроїв читання компакт-дисків (CD-R).
Вартість 1 ЕОМ з подібними характеристиками становить приблизно 1 млн. руб. Крім цього необхідно придбання та встановлення чорно-білих принтерів в кількості 1 шт. на відділ (групу) і 1 шт. секретарю керівника підприємства. Вартість принтера подібного класу становить 300 тис. руб.
Інші користувачі інформації - можуть бути оснащені ЕОМ з більш низькими характеристиками, ніж зазначені вище, так як робота в системі АСОЕІ не є їх основною діяльністю. Вартість ЕОМ подібного класу в даний час складає орієнтовно 600 тис. руб.
Крім цього, необхідно придбання мережного обладнання - модемів, кабелів, роз'ємів, мережевих концентраторів і т.д. Вартість витрат по даній статті визначається в залежності від конфігурації мережі і віддаленості користувачів один від одного.
2. Найбільш доцільно визначити Windows XP в якості операційної системи для функціонування АСОЕІ. Це викликано тією обставиною, що дана операційна система на сьогоднішній день дозволяє забезпечити максимальну продуктивність обладнання, надійність експлуатації системи, підтримку пристроїв різного типу (принтери, модеми, сканери і т.д.).
В даній мережі використовується топологія типу «зірка». Всі комп'ютери підключаються до концентратора (хаб), які з'єднані з сервером. Сервер виступає як вузла обробки даних, що надходять з периферійних пристроїв. Кожна робоча станція пов'язана з іншою робочою станцією тільки через файловий сервер. Пропускна здатність визначається обчислювальною потужністю цього сервера.
Передача даних здійснюється за допомогою IP-протоколу. При цьому кожен комп'ютер має свою унікальну адресу в мережі.
Найбільш прийнятною СУБД, в середовищі якої представляється доцільним реалізація АСОЕІ є Visual FoxPro. При використанні даної СУБД можлива організація порівняно невеликих АСОЕІ. Наприклад, найбільш потужним засобом з СУБД є Oracle, однак використання даної системи доцільно на великих підприємствах, так як сама СУБД вимагає значну кількість ресурсів ЕОМ. Використання Access також представляється недоцільним, тому що в процесі роботи даної СУБД залучаються всі вільні ресурси ЕОМ, в результаті чого користувач часто не має можливості працювати з іншими програмами. Крім того, Дана СУБД сумісна з Windows і MSOffice. Тому з прикладного програмного забезпечення доцільно встановлювати MSOffice XP, яка буде включати в себе наступний пакет прикладних програм. Це Word - текстовий редактор, що дозволяє обробляти текстові документи; Excel - електронні таблиці, що дозволяють проводити різні обчислення. Для дизайнерів додатково повинні бути встановлені засоби роботи з графічними об'єктами (Adobe Photoshop, Corel Draw), сітсемой оптичного розпізнавання тексту (ABBYY FineReader), сканерами і цифровою камерою. Для юрисконсульта, інспектора з кадрів, працівників економічних служб повинна бути встановлена ​​юридична база.
З метою забезпечення доступу до Internet доцільно укласти договір з інтернет-провайдером, при цьому користувачі повинні мати можливість отримання і відправки електронної пошти.
Інформаційне забезпечення АСОЕІ малого рекламного підприємства включає в себе внемашинное і внутримашинное інформаційні бази.
Внемашинная інформаційна база - це сукупність всіх документованих відомостей (даних) та повідомлень, які використовуються в АСОЕІ.
Внутрімашінная інформаційна база - сукупність усіх даних на машинних носіях, згрупованих за певною ознакою однорідності.
База даних - частина внутрішньомашинної інформаційної бази, що становить сукупність масивів (файлів, сегментів і т.д.) і виділена для реалізації певних функцій АСОЕІ.
Для кожного користувача системи необхідна розробка комплексу прикладного програмного забезпечення, яка дозволить автоматизувати функції, що виконуються співробітниками. Нижче наведені завдання та автоматизовані робочі місця, які будуть складати АСОЕІ.
Для інспектора з кадрів - база даних з обліку співробітників, їх особистих справ, вислуги років, відпусток і т.д. Для юриста - юридична база, база даних по судовому діловодства, претензійно-позовної роботи, обліку договорів і т.д.
Для фахівців бухгалтерії - комплекс програм з обліку основних і оборотних коштів, банківських операцій, розрахунків з постачальниками і підрядниками, розрахунків з оплати праці і т.д.
Для фахівців фінансово-економічної служби - планування та аналіз фінансово-господарської діяльності, фінансове планування, розрахунок заробітної плати.
Для служби постачання - ведення довідника матеріалів, постачальників, формування та облік заявок на придбання матеріалів, облік матеріалів на складі.
Для секретаря - електронний довідник і контактна інформація, організація та ведення документообігу.
Для виробничої ділянки - оперативний облік процесу виробництва, забезпеченості необхідними матеріалами і т.д.
Крім цього в АСОЕІ повинна бути підсистема нормативно-довідкової інформації. Вона повинна включати в себе: довідник замовників, довідник постачальників, довідник одиниць виміру, довідник матеріалів, довідник цін, довідник співробітників, банків і т.д.
5. Технологія обробки економічної інформації
Обробку економічної інформації в створюваній АСОЕІ доцільно проводити на платформі технології «клієнт-сервер». При цьому інформація зберігається на сервері. Користувач в процесі роботи запитує необхідні дані, інформація обробляється на сервері і користувач одержує сформовані дані на свій комп'ютер (робочу станцію). Така форма організації файлів бази даних забезпечує мережевий доступ до інформації для багатьох користувачів одночасно.
Розробляється АСОЕІ повинна виключити дублювання введення даних різними користувачами системи. Інформація повинна вводитися одноразово. Далі на підставі створених програм користувачі повинні мати можливість отримувати введену інформацію в початковому і структурованому вигляді.
Якщо необхідна взаємодія з іншими АСОЕІ за допомогою Internet, то необхідно забезпечити порівнянність інформації та сумісність взаємодіючих програмних модулів. Наприклад, для роботи з банківським розрахунковим рахунком (рахунками) доцільна установка системи клієнт-банк.
6. Обслуговування системи
Обслуговування АСОЕІ повинно проводитися регулярно системним адміністратором і програмістами. З метою збереження використовуваної в системі інформації необхідно створення архівних копій використовуваних даних. Сучасні засоби обробки інформації дозволяють виробляти автоматичну архівацію даних в задані проміжки часу.
Крім цього, на ЕОМ, що виконує функції сервера повинно бути встановлено 2 жорсткі диски, один з яких буде містити робочі файли бази даних, а інший функціонувати в режимі «віддзеркалення» - автоматично проводити запис всіх змін на першому диску.
З метою захисту інформації від вірусів необхідна установка на кожному робочому місці антивірусних програм, які будуть працювати в режимі реального часу. Необхідно постійне оновлення версій даних антивірусних програм з метою досягнення високої ефективності їх застосування.
При виникненні збійних ситуацій в роботі апаратного комплексу та загальносистемного програмного забезпечення неполадки повинен усувати системний адміністратор. При виникненні збійних ситуацій в роботі прикладного програмного забезпечення неполадки повинен усувати програміст.

7. Захист інформації
Інформація, яка міститься в АСОЕІ повинна бути захищена від несанкціонованого доступу та можливого використання її у недобросовісних цілях. Тому необхідна наявність системи захисту використовуваної в АСОЕІ інформації. Перш за все це розмежування доступу до інформації в залежності від функцій і повноважень, якими наділений кожен співробітник. Далі необхідно використовувати систему паролів для доступу до інформації. Доступ до паролів повинен бути максимально утруднений з метою виключення можливого витоку інформації, самі паролі періодично змінюватися.
На підприємстві повинен бути створений керівний документ, що визначає завдання, процедури роботи з інформацією і відповідальність співробітників за порушення встановленого режиму роботи з інформацією.
Крім цього необхідно застосування комплексу апаратних засобів для забезпечення захисту інформації, які будуть включати в себе електронні ключі - пристрої, приєднані до комп'ютера, кодові замки для обмеження доступу до інформації. Сервер повинен вести протокол роботи з інформацією по кожному користувачеві, забезпечуючи при цьому можливість отримати дані про те, хто, і коли користувався тими чи іншими файлами системи, які операції та процедури при цьому виконувалися.
Важлива роль у захисті інформації повинна бути відведена службі безпеки.
8. Оцінка ефективності АСОЕІ
Створювана АСОЕІ повинна бути ефективною з різних точок зору. Система з програмно-апаратної боку дозволить швидко і ефективно виробляти введення і обмін даними як всередині мережі, так і поза нею. Топологія мережі дозволяє говорити про стійкість створюваної мережі, тому що при її проектуванні задіяна мінімальна кількість проміжних ланок.
Багато з часто виконуваних завдань АСОЕІ підприємства автоматизовані.
Витрати на розробку, і обслуговування створюваної системи АСОЕІ складуть приблизно:
- На придбання ЕОМ, оргтехніки і мережного обладнання - 25 тис. дол США;
- Придбання ліцензійного програмного забезпечення, пакетів прикладних програм - 8 тис. дол США;
- На прокладку, монтаж та налагодження мережі - 3 тис. дол США.
- Обслуговування системи клієнт-банк, оновлення юридичної та антивірусної бази - 0,3 тис. дол США;
- На придбання витратних матеріалів для функціонування мережі - 0,2 тис. дол США.
Таким чином, загальна вартість створення АСОЕІ складе 35 тис. дол США, щомісячне обслуговування - не менше 0,5 тис. дол США.

Висновок

Ринок інформаційних товарів і послуг є сьогодні найбільш динамічно розвивається. Інформація сьогодні розглядається в якості одного з найважливіших ресурсів розвитку суспільства поряд з матеріальними, енергетичними та людськими.
Система, що розробляється АСОЕІ рекламного підприємства повинна мати високу гнучкість, адаптивність, надійність і простота, мати відкриту архітектуру, комунікативність, забезпечувати зв'язок із зовнішнім середовищем підприємства за допомогою інтернет або корпоративної мережі.
Витрати на розробку, обслуговування та експлуатацію створюваної системи АСОЕІ повинні бути оптимальними.
Технічне оснащення робочих місць співробітників підприємства з метою оптимізації витрат на створення АСОЕІ доцільно здійснювати виходячи з характеристики, обсягів і технології обробки інформації.
Технічне оснащення робочих місць співробітників підприємства з метою оптимізації витрат на створення АСОЕІ доцільно здійснювати виходячи з характеристики, обсягів і технології обробки інформації.
Інформаційне забезпечення АСОЕІ малого рекламного підприємства включає в себе внемашинное і внутримашинное інформаційні бази.
Обслуговування АСОЕІ повинно проводитися регулярно системним адміністратором і програмістами. З метою збереження використовуваної в системі інформації необхідно створення архівних копій використовуваних даних.
Інформація, яка міститься в АСОЕІ повинна бути захищена від несанкціонованого доступу та можливого використання її у недобросовісних цілях. Тому необхідна наявність системи захисту використовуваної в АСОЕІ інформації.
Загальна вартість створення АСОЕІ складе 35 тис. дол США, щомісячне обслуговування - не менше 0,5 тис. дол США.


Список використаної літератури

1. Гладкий А.А. 1С: підприємство 8.0. - СПб: Тритон, 2005.
2. Тамбовцев В.Л. «П'ятий ринок: економічні проблеми виробництва інформації». М.; Видавництво МДУ. 2003.
3. «Перспективи інформатизації суспільства». М.: Російська академія наук. Серія: Інформація, наука, суспільство. 2003.
4. Шрейдер Ю. «Про феномен інформаційного продукту» / / НТІ Сер. 1. 2004. № 11.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Контрольна робота
47.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд 2
Аналіз автоматизованої системи обробки економічної інформації підприємства Шляхрембуд
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто Сервіс
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто-Сервіс
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ Авто Сервіс 2
Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ ВЕК Сумигазмаш 2
Автоматизовані системи обробки економічної інформації
Система автоматизованої обробки статистичної інформації

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru