Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання платних послуг установи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
На тему:
«Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання платних послуг установи" Гродненське Обласне Управління МНС республіки Білорусь "»
МІНСЬК, 2009

Заходи щодо вдосконалення розподілу виручки в частині зміни законодавства
Інститути, які в період з 1999 по 2008 рр.. інструкції з розподілу виручки підрозділів МНС від надання платних послуг регламентували розподіл зазначеної виручки наступним чином: за результатами приносить доходи діяльності створювались фонди виробничого і соціального розвитку. У ці фонди зачислялось сума перевищення доходів над витратами, що залишається у розпорядженні органу (підрозділу) з надзвичайних ситуацій, за винятком надання послуг з обслуговування організацій пожежними аварійно-рятувальними підрозділами на договірній основі. Розглянемо на прикладі послуги "Обслуговування організацій пожежними аварійно-рятувальними підрозділами на договірній основі", як розподілялися кошти від її надання. За що діяла в 2008 р . інструкції всі отримані від надання цієї послуги грошові кошти направлялися в той фонд, який зазначався організаціями - замовниками послуг. Наприклад, якщо замовник послуг у своєму договорі згоден всі кошти від перевищення доходів над витратами направити в фонд виробничого розвитку, то ці кошти спрямовуються саме в цей фонд, якщо ж замовник записує в договорі напрямок названих коштів до фонду соціального розвитку, то кошти спрямовуються до фонду соціального розвитку.
Проведений вище аналіз показав недостатність фондів виробничого і соціального розвитку для підвищення зацікавленості працівників МНС у зростанні платних послуг без отримання ними готівки. Перераховані фонди істотно оновлювали матеріально-технічну базу і стимулювали соціальний розвиток трудового колективу. Якби підрозділи МНС працювали в епоху комунізму, то названих фондів було б цілком достатньо. На жаль, практика роботи показує, що максимальний трудовий ентузіазм досягається при доповненні названих фондів фондом матеріального заохочення (далі ФМП). Кошти, що надходять до фонду матеріального заохочення могли б бути спрямовані на виплату додаткових премій, на надання грошово-матеріальної допомоги і т.д. Інструкції МНС з розподілу виручки 1999 - 2008 р . про фонд матеріального заохочення замовчували.
Тому в якості заходів з підвищення виручки від надання платних послуг у цьому дипломному проекті пропонується одночасно з фондами виробничого і соціального розвитку частина коштів, призначених для них, направити до фонду матеріального заохочення.
Кошти фонду матеріального заохочення можуть використовуватися на:
преміювання працівників, які займаються діяльністю, від якої отримані доходи відповідно до законодавства, інших працівників (за винятком державних службовців);
надання матеріальної допомоги, вирішення питань щодо соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та членів сімей працівників, які загинули при виконанні службового обов'язку;
підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства.
Дана пропозиція з'явилася в період проходження переддипломної практики у розробника, даного дипломного проекту. Однак це очевидне пропозицію паралельно виникло у багатьох працівників органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій. Тому після наполегливих прохань і пропозицій підрозділів МНС в інструкції 2009 р ., (Яка була погоджена і затверджена у квітні-травні 2009 р .) Були включені положення про створення фонду матеріального заохочення. У 2009 році створюється фонд матеріального заохочення в розмірі не більше 40 відсотків від суми перевищення доходів над витратами, що залишається у розпорядженні органу (підрозділу) з надзвичайних ситуацій. Решта коштів спрямовуються у фонд виробничого та соціального розвитку.
Кошти надійшли в ФМП згідно інструкції повинні бути спрямовані на 8 статей витрат. Відсоток коштів спрямовуються на кожну статтю ФМП Інструкція не регламентує. Тому пропонується встановити відсотки на кожну статтю витрат з ФМП в розмірі зазначеному в табл. 1.
Таблиця 1 Пропоноване розподіл ФМП за статтями витрат закріплене в інструкції квітня 2009 р .
Стаття витрат
% Від ФМП
підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства (за винятком державних службовців).
50
преміювання працівників, які займаються діяльністю, від якої отримані доходи відповідно до законодавства, інших працівників (за винятком державних службовців);
20
надання матеріальної допомоги у зв'язку з важким матеріальним становищем;
10
погашення заборгованості по форменого та спеціального одягу працівникам департаменту з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці МНС, у тому числі які виходять на пенсію;
3
навчання, підготовку і перепідготовку працівників за спеціальностями, пов'язаними з основною діяльністю;
7
надання матеріальної допомоги членам сімей працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків;
5
надання матеріальної допомоги пенсіонерам органів (підрозділів) з надзвичайних ситуацій, а також інвалідам з числа колишніх працівників;
5
Всього
100
Заходи щодо вдосконалення асортименту послуг
При створенні фонду матеріального заохочення у рядового і молодшого начальницького складу МНС з'явиться додатковий стимул для розширення асортименту надаваних платних послуг, що в свою чергу суттєво підвищить виручку.
Асортимент надаються платних послуг, які підрозділи МНС мають право здійснювати, регламентований 22.12.1999 р. Всього в переліку регламентованих послуг записано 131 видів діяльності. В даний час Установі «Гродненське обласне управління МНС Республіки Білорусь» Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь дозволено надавати 85 видів платних послуг від можливих 131.
Аналіз додаткових послуг які виявляються в інших областях республіки, але не виявляються в Гродненській області, показує, що найбільш переважними з них у частині обсягу виручки є наступні послуги:
а) вироблення і подача електроенергії від автономного джерела живлення
б) миття транспортних засобів;
в) ремонт і обслуговування апаратів на стислому повітрі.
Природно, для надання цих видів платних послуг необхідно отримати дозвіл в МНС РБ. Проте слід сподіватися, що процедура отримання такого дозволу не буде складною і тривалою, тому що інші області аналогічні дозволи вже отримали і надають дані види послуг як громадянам, так і юридичним особам.
Заходи щодо вдосконалення розподілу виручки в розрізі районного відділу МНС
Важливим моментом при розподілі фонду матеріального заохочення є розподіл його між працівниками обласного Управління та районних відділів, а також всередині районного відділу МНС (між рядовим, молодшим начальницьким і середнім і старшим начальницьким складом). Пропонується вказане розподіл проводити за допомогою коефіцієнта трудової участі (далі - КТУ), тобто після надання платної послуги і перерахування грошей на рахунок районного відділу, усередині зміни чинила послугу, проводяться збори, на якому визначається КТУ кожного працівника, починаючи з пожежного і закінчуючи начальником підрозділу. Причому КТУ розподіляється тільки серед тих працівників зміни, які безпосередньо брали участь у наданні платної послуги. Тут має місце один нюанс. При розподілі КТУ, існують такі посади як начальник підрозділу та заступник начальника підрозділу. У підрозділ входить 3 зміни. Вони не є працівниками чергової зміни, але вони беруть участь у наданні платної послуги шляхом заповнення різних паперів (договорів, протоколів узгодження цін і т.д.), несуть відповідальність за виконані їх підлеглими роботи, за здоров'я підлеглих, тому необхідно розподіляти КТУ і на ці посади.
Приклад: Послугу надавала зміна в складі 10 осіб, включаючи начальника зміна. Начальник підрозділу і його заступник сприяли наданню послуги. Проте вони ж сприяли наданню аналогічних послуг ще в 3-х змінах. Отже, щоб премія начальника не перевищувала в 3 рази премію пожежного, встановимо начальнику підрозділу та його заступнику КТУ, рівне 0,3. У цьому випадку розподіл виручки на статті «Підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства (за винятком державних службовців)» та «Преміювання працівників, які займаються діяльністю, від якої отримані доходи відповідно до законодавства, інших працівників (за винятком державних службовців)» може здійснюватися відповідно до табл.2.
Таблиця 2 Приклад розподілу виручки всередині районного відділу МНС
№ п / п
Посада
КТУ
Статті з / п, премії разом, р.
Стаття з / п, р.
Стаття премія (30% від з / п), р.
1.
Начальник ПАСЧ
0,3
3 829
2 945
884
2.
Заступник начальника ПАСЧ
0,3
3 829
2 945
884
3.
Начальник зміни
1,0
12 763
9 818
2 945
4.
Командир 1-го відділення
1,0
12 763
9 818
2 945
5.
Пожежний № 1
0,9
11 487
8 836
2 651
6.
Пожежний № 2
1,1
14 039
10 799
3 240
7.
Командир 2-го відділення
0,5
6 381
4 909
1 473
8.
Пожежний № 1
1,5
19 144
14 726
4 418
9.
Пожежний № 2
1,8
22 973
17 672
5 301
10.
Пожежний № 3
0,2
2 553
1 964
589
Разом
8,6
109 760
Хай вартість послуги становить 500 000 р., А перевищення доходів над витратами - 400 000 р. У цьому випадку фонд матеріального заохочення складе 400 000 ∙ 40% = 160 000 р. На преміювання персоналу ГОУ МНС виділяється 2% від ФМП, тобто 3200 р., Підлягає розподілу всередині МНС - 160 000-3 200 = 15 6800 р. На статті «Підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства (за винятком державних службовців)» та «Преміювання працівників, які займаються діяльністю, від якої отримані доходи відповідно до законодавства, інших працівників (за винятком державних службовців)» прямує 70% від зазначених 156800 р., що становить 109 763 р. Це означає, що на кожну одиницю КТУ доводиться: 109 763 / 8,6 = 12 760 р.
Отже:
ˉ начальник пожежної аварійно-рятувальної частини (далі ПАСЧ), заступник начальника ПАСЧ отримають по 12 760 ∙ 0,3 = 3829 р.;
ˉ начальник зміни отримає 12 763 ∙ 1,0 = 12763 р.;
ˉ пожежний № 1 1-го відділення отримає 12 763 ∙ 0,9 = 11487 р.;
ˉ пожежний № 2 1-го відділення отримає 12 763 ∙ 1,1 = 14039 р.;
ˉ командир 2-го відділення отримає 12 763 ∙ 0,5 = 6381 р.;
ˉ пожежний № 1 2-го відділення отримає 12 763 ∙ 1,5 = 19144 р.;
ˉ пожежний № 2 2-го відділення отримає 12 763 ∙ 1,8 = 22973 р. і т.д.
Щоб не виникало питань, уточнимо, що зарплата і премія всіх керівників, які займають посади вище начальника ПАСЧ (начальник районного відділу МНС, його заступники, начальник обласного управління МНС і т.д.), дорівнює нулю - ці посади займають державні службовці, і їм ці премії за законодавством не покладені.
Розрахунок економічної ефективності пропонованих рішень (розподіл балансового прибутку)
За експертними оцінками керівних працівників Гродненського, Вітебського та Гомельського обласних управлінь МНС РБ впровадження заходів з підвищення виручки від надання платних послуг дозволить підвищити виторг на 40% у порівнянні з 2008 р . Тим більше, що 1-е із заходів наполовину впроваджено - опублікована в квітні 2009 р . Інструкція. Це означає, що передбачуваний обсяг платних послуг та їх собівартість, а також балансовий прибуток зростуть в 1,4 рази.
Однак і без впровадження зазначених заходів прибуток у 2008 р . в порівнянні з 2007 зросла на 26%. Це означає, що без запровадження заходів прогнозована балансовий прибуток склала б на другу половину 2009 р . (Першу половину 2009 р . працювали без нової інструкції, тому враховувати не будемо) склала б величину на 13% більшу, ніж половина прибутку 2008 р ., Тобто
(493 159 514 / 2) ∙ 1,26 = 310,7 (млн. грн.). (1)
Проте, з урахуванням зростання прибутку за рахунок впроваджуваних заходів в 1,4 рази балансовий прибуток з урахуванням (3.1) буде дорівнює:
310,7 ∙ 1,4 = 435,0 (млн. р..) (2)
Розподіл зазначеної балансового прибутку по фондах відповідно до знову прийнятої інструкцією і в припущенні, що замовники погоджують розподіл коштів між ФПР і ФСР порівну, наведено в табл. 3.
Аналіз табл. 3 показує, що після впровадження зазначених заходів доплата за рахунок платних послуг по статті 2.1 табл.2 «Підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства (за винятком державних службовців)" до зарплати працівників (10,65 млрд. р.. За другу половину 2008 р .) Зросте на величину 87 млн. р., Або на 0,817%. Загальні ж виплати з ФМП можуть бути в 2 рази більше, тобто збільшать зарплату на 1,63%. Стосовно до середньої з / п в 2008 р . (Див. табл. 2.4) дорівнює 705 тис. р., Доплата з ФМП в 2009 р . складе 11,5 тис.р. на одного працюючого кожен місяць.
Розподіл прогнозованої балансового прибутку на 2-у половину 2009 р ., Млн. р..
№ п / п
Стаття витрат
До впровадження меропр.
Після впровадження меропр.
Абсолютно. зростання, млн.р.
Відносить. зростання,%
1.
Балансова прибуток, у т.ч.
310,7
435,0
124,3
0,4
2.
ФМП (40% від п.1), в т.ч.
124,3
174,0
49,7
0,4
2.1
підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства (за винятком державних службовців) (50% від п.2)
62,1
87,0
24,9
0,4
2.2
преміювання працівників, які займаються діяльністю, від якої отримані доходи відповідно до законодавства, інших працівників (за винятком державних службовців) (20% від п.2)
24,9
34,8
9,9
0,4
2.3
надання матеріальної допомоги у зв'язку з важким матеріальним становищем (10% від п.2);
12,4
17,4
5,0
0,4
2.4
погашення заборгованості по форменого та спеціального одягу працівникам департаменту з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці МНС, у тому числі які виходять на пенсію (3% від п.2);
3,7
5,2
1,5
0,4
2.5
навчання, підготовку і перепідготовку працівників за спеціальностями, пов'язаними з основною діяльністю (7% від п.2);
8,7
12,2
3,5
0,4
2.6
надання матеріальної допомоги членам сімей працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків (5% від п.2);
6,2
8,7
2,5
0,4
2.7
надання матеріальної допомоги пенсіонерам органів (підрозділів) з надзвичайних ситуацій, а також інвалідам з числа колишніх працівників (5% від п.2);
6,2
8,7
2,5
0,4
3
Фонд виробничого розвитку (30% від п.1)
93,2
130,5
37,3
0,4
4
Фонд соціального розвитку (30% від п.1)
93,2
130,5
37,3
0,4
Висновок. Для підвищення обсягу виручки і темпів зростання платних послуг у дипломному проекті запропоновано:
а) у распределяемую частина балансового прибутку додатково до фондів ФПР і ФСР ввести фонд матеріального заохочення;
б) розширити асортимент надаваних платних послуг послугами:
1. Вироблення і подача електроенергії від автономного джерела живлення.
2. Мийка транспортних засобів.
3. Ремонт і обслуговування апаратів на стислому повітрі.
в) розподіл ФМП за пунктом «3.5.1 а» між працівниками районного відділу МНС вести згідно КТУ.
Впровадження названих заходів дозволить підвищити середню з / п в 2008 р . (705 тис. грн.), За рахунок доплати з ФМП в 2009 р . на 11,5 тис.р. на одного працюючого кожен місяць.

ЛІТЕРАТУРА
1. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / Г. В. Савицька. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2001.
2. Москальова, Л. Коментар до Постанови Мінфіну № 152 від 12.11.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок планування, обліку та використання коштів, одержуваних організаціями, що фінансуються з бюджету, від приносить доходи діяльності» / / Головний бухгалтер. Бюджетні організації. 2007.
3. Чернюк, А. Про облік доходів і видатків у бюджетних організаціях / / Головний бухгалтер. Бюджетні організації. 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
79.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи Азнакаевскому райпо
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готелю Братислава
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу Братислава
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослина
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства на прикладі
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва в СВК Перепілкине
Розробка заходів щодо підвищення ефективності МУП Житлово комунальне господарство г Невьянська
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru