Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства на прикладі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Сибірська державна автомобільно-дорожня академія

(СібАДІ)

Факультет «Автомобільний транспорт»

Кафедра «Маркетинг»

Пояснювальна записка

до курсової роботи

з дисципліни «Маркетинг»

Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства

(На прикладі ВАТ «ГАТП-6»)

шифр роботи КР - 02068982 - 190702 - 021 - 10ПЗ

Виконав: студент ОДсп 07-В1

Лебедєва Лера Володимирівна

Прийняла: викладач

Авадені Юлія Іванівна

Робота допущена до захисту

_________________ ________

(Дата) (підпис)

Робота прийнята з оцінкою

_________________ ________

(Дата) (Підпис)

Омськ-2010

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Сибірська державна автомобільно-дорожня академія (СібАДІ)»

Кафедра __________________________________________________________

Завдання

на курсову роботу

з дисципліни «Маркетинг»

Студент

_____________________________________________________________

1. Тема работи__

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого

проекта___________________________________

3. Вихідні дані до проекту

________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік підлягають розробці питань )__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслень )___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання

_______________________________________________________

Керівник ______________________________________________________________

(Підпис)

Завдання прийняв до виконання

_______________________________________________

(Дата)

Підпис студента______________________________________________________

Анотація

Курсова робота з дисципліни «Маркетинг» на тему «Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності на прикладі ВАТ ГАТП-6».

Пояснювальна записка містить 29 аркушів друкованого тексту, 3 таблиці, 5 малюнків, використано 28 джерел літератури.

Мета роботи: дослідження маркетингової діяльності ВАТ «ГАТП 6» і розробка заходів щодо підвищення її ефективності.

Завдання роботи: Розглянути теоретичні аспекти маркетингової діяльності, проаналізувати фінансову, господарську та маркетингову діяльність підприємства ВАТ «ГАТП-6». Виявити і вивчити проблеми ВАТ «ГАТП-6» щодо вдосконалення маркетингової діяльністю. Дати рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльністю.

Об'єкт: ВАТ «ГАТП-6».

Запропоновано заходи щодо вдосконалення взаємодії відділу маркетингу і відділу збуту з іншими службами, реструктуризація системи кадрового забезпечення та мотивації співробітників.

Очікуваний ефект від впровадження запропонованих заходів дозволить головному маркетологу найбільш повно реалізувати свої функції, здійснити довгострокове планування, пошук нових напрямків діяльності підприємства, розробку перспективних програм і т.д.

Зміст

Введення

1. Маркетингові дослідження підприємства і його навколишнього середовища

1.1 Загальні відомості про підприємство

1.2 Організація і планування маркетингової діяльності

1.3 Характеристики ринку

2. Маркетингова діяльність підприємства

2.1 Продукти (послуги) підприємства

2.2 Ціноутворення

2.3 Організація збуту і товароруху

2.4 Маркетингові комунікації (просування)

3. Розробка та оцінка заходів з підвищення маркетингової діяльності на підприємстві

3.1 Маркетингове планування на підприємстві

3.2 Рекомендації, пропозиції та побажання щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства

Висновок

Список літератури

Введення

Актуальність теми: правильно організована комерційна діяльність може дозволити автотранспортному підприємству досягти чудових успіхів на ринку при досить скромних виробничих можливостях. При цьому, необхідно додатково враховувати специфічну роль автомобільного транспорту, як сполучної ланки між сферами виробництва і споживання.

Комерційна діяльність автотранспортних підприємств - комплекс функцій, що реалізують принципи підприємництва в автотранспортній галузі. Теоретичною основою для розгляду багатьох питань комерційної роботи є положення теорії маркетингу.

Маркетинг є різноплановою концепцією. Перш за все, він відомий як філософія бізнесу, спрямована на виявлення потреб споживачів, цільових ринків, які дана організація може задовольнити найкращим чином шляхом виробництва відповідних продуктів, на те, щоб кожен співробітник організації мислив категоріями «споживач», «ринок».

Маркетинг на автомобільному транспорті - вид діяльності, спрямований на задоволення потреб вантажовідправників і вантажоодержувачів незалежно від форм власності за допомогою організації раціональної системи грузодвижения.

Сьогоднішня динамічно розвивається економіка призводить до того, що підприємства змушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності підприємства. Послуга вироблена підприємством, повинна бути оптимальним чином продана: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головне завдання будь-якого підприємця - ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні особливості. У цьому випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги.

Не варто забувати про ефективність ринкової поведінки і розвитку підприємства. Найважливіше в пізнанні й задоволенні потреб покупця - це вивчати його думка про послуги підприємства, конкуруючих послуг, проблеми і перспективи життя й роботи споживачів. Тільки володіючи цим знанням можна найбільш повною мірою задовольнити запити споживачів.

Мета роботи: розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності ВАТ «ГАТП-6».

Завдання роботи: Розглянути теоретичні аспекти маркетингової діяльності, проаналізувати фінансову, господарську та маркетингову діяльність підприємства ВАТ «ГАТП-6». Виявити і вивчити проблеми ВАТ «ГАТП-6» щодо вдосконалення маркетингової діяльністю. Дати рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльністю.

Об'єкт: ВАТ «ГАТП-6»

Предмет дослідження: маркетингова діяльність ВАТ «ГАТП-6»

У цій роботі розглянуті три розділи:

Розділ 1 «Маркетингові дослідження підприємства і навколишнього середовища». Описує значення маркетингу в загальній структурі підприємства, а так само характеристики ринку автотранспортних послуг.

Розділ 2 «Маркетингова діяльність підприємства». Присвячений розгляду основних компонентів комплексу маркетингу послуг ВАТ «ГАТП-6».

Розділ 3 «Розробка та оцінка заходів з підвищення маркетингової діяльності підприємства». Є важливою частиною курсової роботи так як в ньому є загальні висновки по всіх розділах, а також розроблені заходи сприяють успішному розвитку підприємства, здатності конкурувати в цій сфері діяльності. Розроблена і запропонована річна маркетингова програма діяльності підприємства, розробка комплексу збуту.

У висновку підведені підсумки курсової роботи, узагальнені рекомендації в діяльності автотранспортного підприємства.

Для роботи використані методичні вказівки, навчальні посібники російських і зарубіжних вчених - спеціалістів в області маркетингу та менеджменту.

1. Маркетингові дослідження підприємства і його навколишнього середовища

1.1 Загальні відомості про підприємство

Вантажне автотранспортне підприємство № 6 є Відкритим Акціонерним Товариством. Підприємство знаходиться за адресою: 644041,

м. Омськ-41, вулиця 1-а Залізнична, 1. Займана площа 5,82 Га.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

Сфера діяльності - надання послуг.

Предметом діяльності товариства є:

 • перевезення вантажів автомобільним транспортом;

 • послуги будівельно-дорожніми машинами;

 • діяльність з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, що здійснюється на комерційній основі, у тому числі: послуги з технічного обслуговування і ремонту легкових та вантажних автомобілів, автобусів, кузовів, робочих органів, устаткування і оснащення спеціальних та спеціалізованих автотранспортних засобів.

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства за останні два роки представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні фінансово-економічні показники ВАТ «ГАТП-6»

Показник

2008р.

2009р.

Загальний обсяг наданих послуг, тис. руб.

-

-

Сума виручки, тис. руб.

161400,56

212540,18

Загальний обсяг витрат, тис. руб.

102760,5

88010,04

Показники фінансового стану: Ліквідність

0,66

0,79

Платоспроможність

2,43

2,45

Показник рентабельності в 2009году в порівнянні з 2008року збільшився на 15,6%, а значить загальне економічне становище ВАТ «ГАТП-6» покращився. Що сприяє збільшенню платоспроможності, кредитоспроможність підприємства, а так само показує його стабільність на ринку.

Загальна чисельність працівників Товариства становить 116 чоловік. Організаційна структура ВАТ «ГАТП-6» представлена ​​на малюнку 1.

Малюнок 1 Організаційна структура ВАТ «ГАТП-6»

Підприємством керує генеральний директор (1 особа). Він стежить за роботою підприємства в цілому.

Відділ кадрів (2 особи) здійснює прийом, звільнення працівників, надає їм відпустки, складає графік відпусток, оформляє документацію, працює з військкоматом.

Економіст (1 особа) здійснює роботу з організації праці та її оплати на підприємстві; визначає фактичний баланс робочого часу водіїв та інших категорій робітників.

Головний інженер (1 особа) очолює технічну службу, яка забезпечує високу технічну готовність ПС шляхом ефективної організації виробництва.

Головний бухгалтер (1 особа) здійснює роботу бухгалтерії, оформляє документацію, веде рахунки.

Диспетчер (1 особа) здійснює оперативний зв'язок водіїв з керівництвом.

Бухгалтерія (3 особи) робить звірки відомостей обліку, звітності, рахунки, представляє статистичну звітність.

Начальник РММ (1 особа) керує ремонтними майстернями. Контролює роботу ремонтних робітників.

Головний механік (1 особа) є керівником відділу, в функції якого входять питання утримання, обслуговування будівель, споруд, обладнання та санітарно-технічного господарства.

Водії (78 осіб) здійснюють перевезення вантажів.

Ремонтні робітники (15 чоловік) здійснюють ремонт і регулювання механізмів і систем автомобілів.

Гаражна служба (11 осіб) - робітники, що здійснюють забезпечення енергоносіями підприємства, а саме електрикою, опаленням, водою. Також гаражна служба займається прибиранням адміністративних, виробничих приміщень та територій підприємства.

До складу гаражної служби входять: слюсарі-сантехніки, електрики-силовики, слюсарі з ремонту обладнання, сторожа і технічки.

1.2 Організація і планування маркетингової діяльності

Структура управління ВАТ «ГАТП-6» є лінійно-функціональною, яка характеризується подвійним підпорядкуванням персоналу лінійному і функціональному керівнику.

Служба маркетингу відіграє важливу роль в успішній роботі підприємства, тому що ставить перед собою наступні цілі:

 1. Досягнення максимально можливого споживання.

 2. Досягнення максимальної споживчої задоволеності.

 3. Надання максимально широкого вибору.

 4. Максимальне підвищення якості життя.

Маркетингова служба виконує наступні функції:

 1. Вивчення характеристик ринку.

 2. Оцінка потенціалу ринку.

 3. Аналіз розподілу частки ринку.

 4. Аналіз збуту.

 5. Аналіз тенденцій ділової активності.

 6. Вивчення товарів-конкурентів.

 7. Короткострокове прогнозування.

 8. Довгострокове прогнозування.

 9. Вивчення політики цін.

У ВАТ «ГАТП-6» маркетингова служба відсутня, а перераховані функції виконують відділи підприємства (таблиця 2)

Бюджет маркетингу - це витрати на дослідження ринків (кон'юнктурні, середньо-і довгострокові), на забезпечення конкурентоспроможності товару, на інформаційний зв'язок з покупцями (реклама, стимулювання збуту і т. д.), на організацію агентсько-експедиторської мережі та каналів товароруху [5 ].

Фінансові кошти на все це доводиться черпати з прибутку, що без таких витрат була б по своє масі більшою, однак без витрат на маркетинг в сучасних умовах не можна реалізувати достатню кількість послуг, щоб окупити витрати на дослідницькі роботи, вдосконалення техніки і технології і все інше, пов'язане з основною діяльністю автотранспортної організації, і отримати необхідний прибуток. Тому виділення коштів на маркетинг та заходи по збуту - це рішення оптимізаційної задачі з великою кількістю змінних, вплив яких зазвичай не піддається точному обліку, тобто завдання типово прогностичної. Вплив змінних до того ж, як правило, нелінійно і сама повинна визначатися емпіричним шляхом. Тому у визначенні бюджету маркетингу таку велику роль відіграють традиції, досвід вищих керівників організації та аналіз маркетингових витрат організацій-конкурентів.

Таблиця 2 - розподіл функцій маркетингу по відділах

Функція

Відділ


Відділ кадрів

Економічний відділ

Начальник РММ

Бухгалтерія

1

2

3

4

5

Організація маркетингу

+

-

+

-

Маркетинг

продукту

-

-

+

-

Дослідження ринку

+

+

-

+

Просування та продажу

-

+

-

-

Ціноутворення

-

+

-

+

Прогноз продажів

-

+

-

+

Усі наявні відділи на підприємстві відіграють значну роль в маркетинговій діяльності. Кожен відділ в залежності від своїх маркетингових функцій виконує певні дії, які сприяють збільшенню продажів, залучення нових споживачів, встановлення відповідних цін на послуги, які регламентуються урядом Омської області, але які максимально наближені для споживачів.

1.3 Характеристика ринку

ВАТ «ГАТП-6» займає значну частину ринку, що дозволяє підприємству зберігати стабільність і конкурентоспроможність. У зв'язку з тим, що підприємство знаходиться на ринку автотранспортних послуг, воно завоювало визнання багатьох клієнтів, що сприяє тривалому і успішній співпраці з іншими компаніями.

Споживачі діляться на групи на основі відмінностей в потребах і поведінці. У результаті цього ринок ділиться на три сегменти:

 1. 50% юридичні особи. Послугами підприємства користуються компанії для здійснення вантажних перевезень, не залежно від географічного розташування. Приклад: сільськогосподарські організації (вивезення зерна), будівельні компанії (транспортування важкого, великогабаритного будівельного матеріалу).

 2. 35% адміністрація міста. Керівництво міста також вдається до послуг підприємства, таким як вивіз снігу чи сміття з громадських місць.

 3. 15% фізичні особи. Даному сегменту ринку надаються послуги з ремонту автомобілів і також з вантажоперевезень.

Наочно сегментацію ринку можна побачити на рис. 2

Рисунок 2 Сегментація ринку автотранспортних послуг

Конкуруючі підприємства - це АТП, що займаються перевезенням аналогічного виду вантажу в даному районі міста. Для нового, тільки виходить на ринок підприємства конкуренти становлять серйозну проблему в разі завоювання, утримання та розширенні ринку споживачів перевізних послуг.

Працює в умовах ринку підприємство повинно постійно контролювати й аналізувати діяльність своїх конкурентів, мати чітке уявлення про їх переваги та слабкості робити висновки з аналізу їх ринкових успіхи або невдач.

Вивчення конкурентів повинно бути предметом повсякденної роботи комерційної служби АТП.

Першочерговим завданням є виявлення всіх конкуруючих транспортних підприємств в зоні діяльності даного АТП та основних чинників функціональної конкуренції, що впливають на транспортно-збутову діяльність обслуживаемой клієнтури.

Функціональна конкуренція проявляється як фактор, що впливає на діяльність підприємства незалежно від того, чи є на ринку підприємства-конкуренти, які пропонують аналогічні товари чи послуги, чи ні. Ситуація функціональної конкуренції виникає, наприклад, при появі принципово нових товарів або послуг, що відволікають на себе платоспроможний попит, або при виникненні «позаринкових» способів задоволення тієї потреби, на яку орієнтована діяльність даного підприємства. В даному випадку фактором функціональної конкуренції для АТП, що займається вантажними перевезеннями є використання власного рухомого складу для доставки вантажу

На ринку вантажних перевезень існує високий рівень конкуренції.

Основними конкурентами ВАТ «ГАТП-6» є такі підприємства як: автоколона «1253», «АТ Тран КК», «ТОВ ГАТП-5», «Політ ІК», «Мостовик», кожне з яких займає свою частку ринку. Наочно відсоткове поділ ринку представлено на малюнку 3.

Рисунок 3 Частка конкурентів на ринку автотранспортних послуг м. Омська

Підприємство користується авторитетом серед середніх верств населення, юридичних осіб і малого бізнесу через низькі цін на послуги порівняно з конкуруючими організаціями. Послуги не відрізняються за якістю навіть у порівнянні з лідируючої організацією «Мостовик». З цього можна зробити висновок що ВАТ «ГАТП-6» є конкурентоспроможним підприємством, що воно обрало досить вірну політику і займає свою досить велику нішу в сфері автотранспортних послуг. Конкурентоспроможність визначається тільки тими властивостями, які представляють помітний інтерес для покупця, і природно гарантують задоволення даної потреби.

2. Маркетингова діяльність підприємства

2.1 Послуги підприємства

Основним товаром є послуги з перевезення вантажним транспортом, які затребувані в даний час в Омській області. По всій території міста і області розгорнулася будівництво житлових і виробничих приміщень для будівництво якої потрібно перевезення таких матеріалів як пісок, бетон, залізо-бетонні плити, різне додаткове устаткування. До сезонних перевезень відноситься перевезення зерна з області в сховища пекарних заводів міста. Взимку ВАТ «ГАТП-6» за погодженням з адміністрацією займається прибиранням міських вулиць, вивезенням снігу і сміття.

На підприємстві надають послуги з технічного обслуговування, ремонту автотранспортних засобів, їх агрегатів незалежно від країни виробника, відновленню лакофарбових покриттів, жестяніцкіх, мідницьких та інших робіт. У ВАТ «ГАТП-6» є договір з ГИБДД Жовтневого АТ за яким підприємство має право на проведення державного технічного огляду вітчизняних транспортних засобів, видачі талона про технічний огляд і продаж карт для проведення огляду.

2.2 Ціноутворення

Перед багатьма некомерційними і всіма комерційними організаціями в тому числі і ВАТ «ГАТП-6», в якості однієї з основних встає проблема визначення ціни на свої послуги. В умовах ринку ціноутворення представляє дуже складний процес, схильне взаємодії безлічі факторів.

Ціни є активним інструментом формування структури підприємства, мають вирішальний вплив на рух послуги, впливають на розподіл і використання робочої сили.

Цінову стратегію можна визначити, як найважливішу частину цінової політики, що визначає порядок реалізації методів ціноутворення, обраних в якості відповідних господарських ситуацій. Цінова стратегія є процесом, який координує виробничо - збутову діяльність підприємства. Цінова стратегія виражає інтереси підприємства і надає собою один з інструментів управління діяльністю підприємства [3].

Існує п'ять етапів цінової стратегії, показаних на малюнку 3


Рисунок 4 П'ять етапів цінової стратегії

Стратегія ціноутворення починається з чіткого визначення цілей і закінчується визначенням коригуючого механізму. Важливою умовою є збіг рішень прийнятих у цій галузі із загальною програмою маркетингу підприємства.

Тому правильно обрана цінова політика, грамотна тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішної діяльності будь-якого автотранспортного підприємства.

Підприємства, які прагнуть проводити грамотну цінову політику, перш за все, повинні вирішити ряд завдань:

- Отримання максимального прибутку;

- Завоювання ринку збуту;

- Зниження витрат;

- Боротьба з конкуруючими підприємствами;

- Зростання обсягу продажів послуг;

Ціни на послуги у ВАТ «ГАТП-6» формуються витратним методом. Вони складаються з таких витрат:

- ПММ;

- Заробітна плата водіїв

- На запасні частини і ремонт

- Заробітна плата обслуговуючого персоналу

- Амортизаційні відрахування

- ПДВ

Політика ВАТ «ГАТП-6» в області цін на послуги спрямована на збільшення обсягу перевезень за мінімальною ціною за один тонно-кілометр, встановлений в Омській області, порівняно з конкуруючими організаціями, тим самим забезпечуючи виживання на ринку цих послуг, постійну роботу без простоїв , приплив нових організацій які користуються даним видом вантажних перевезень.

2.3 Організація збуту і товароруху

Головна мета, яка ставиться перед маркетингом, - сприяти збільшенню прибутків підприємства. Вивчення ринків збуту, визначення видів послуг, встановлення цін та інші питання маркетингових досліджень мають за мету перебування оптимальних (з точки зору отримання максимального прибутку) умов реалізації послуг.

Той факт, що прибуток у кінцевому підсумку реалізується в сфері обігу, пояснює пильну увагу, яка приділяється кожним підприємством з удосконалення своїх збутових операцій.

Дослідження основних форм і методів збуту направлено на виявлення перспективних засобів просування послуги вантажоперевізника до споживача і організацію їх роздрібного продажу на основі всебічного аналізу і оцінки ефективності використовуваних чи намічуваних до використання каналів і способів розподілу і збуту, включаючи ті з них, якими користуються конкуренти.

Головним критерієм розвитку ВАТ «ГАТП-6» є:

 • поліпшення якості обслуговування клієнтів компанії;

 • збільшення парку власного рухомого складу і швидкості доставки;

 • зниження вартості послуг.

Основні ринки збуту:

- М. Омськ;

- Омська область;

- Республіка Казахстан;

- Новосибірська область;

- Курганська область.

Також ВАТ «ГАТП-6» бере участь на аукціонах тендерів. На сьогоднішній день у підприємства є 2 тендера. Один на перевезення глини з кар'єру села Осташково на залізо-бетонний завод № 6, а другий на перевезення матеріалів для будівництва нового мікрорайону «Космос». Покупка тендерів і виконання всіх його умов дозволяє підприємству отримувати стабільний дохід і трудову зайнятість персоналу, а так само постійних, перевірених споживачів.

2.4 Маркетингові комунікації (просування)

Просування товару (послуги) - будь-яка форма повідомлень, використовуваних фірмою для інформації, переконання чи нагадування про свої товари, послуги, образах, ідеях, громадській діяльності та їх впливу на суспільство.

Перш ніж почати рекламну компанію, підприємства повинні вирішити, чого вони хочуть добитися за допомогою реклами, які ринки завойовувати, як сформулювати звернення, які засоби реклами використовувати, коли і як часто давати рекламу, скільки на неї витрачати.

Основною формою реклами на ВАТ «ГАТП-6» є реклама в ЗМІ. Засоби масової інформації поділяються на різні типи: друковані, аудіовізуальні і вуличні. Кожен тип розрізняється по здатності виконання специфічної рекламної задачі (спеціалізований журнал дає більш детальну інформацію, ніж телебачення, але телебачення приверне увагу набагато більшої аудиторії). Вибір засобу масової інформації робиться так, щоб воно було найбільш придатним для досягнення мети реклами, але за мінімальною ціною. У ВАТ «ГАТП-6» застосовується такий тип реклами як друк оголошень. Оголошення друкують у таких основних спеціалізованих журналах - «Будівництво», «Проспект», «Робота», «АвтоОмск». Журнал оголошень «Будівництво», видається не тільки в Омській області, тому ті організації які займаються міжміськими перевезеннями користуються послугами ВАТ «ГАТП 6». Оголошення подаються вже протягом двох років у всі ці газети і журнали. З кожним новим виходом цих друкованих видань виходить нове оголошення в якому описується або пропозицію послуг з ремонту або вантажоперевезень, або про прийом на роботу в різні відділи підприємства.

У ВАТ «ГАТП-6» так само є власний сайт на якому викладена вся інформація про підприємство, його місцезнаходження, контактні телефони, а так само вакансії на роботу, перелік послуг з конкретною вартістю, перелік додаткових послуг з ТО і ремонту рухомого складу, жестяніцкіх і лакофарбових робіт. На сайті наводяться наявні у підприємства ліцензії на здійснення різних робіт і перевезення вантажів. В окремому вікні розташовані почесні грамоти, листи подяки, яких налічується близько 100 штук. Підприємство намагається розвивати сайт, виділяючи для цього необхідні кошти, залучаючи до цього програмістів.

Процентне співвідношення різних видів реклами ВАТ «ГАТП-6» представлено на рисунку 5


Рисунок 5 Процентне співвідношення різних видів реклами ВАТ «ГАТП-6»

З малюнка 5 можна зробити висновок, що сайт найпопулярніший серед споживачів і його треба розвивати, щодня оновлювати, додавати необхідну різну документацію, прайс-листи, робити найбільш привабливим і привабливим, доступним для всіх користувачів мережі Інтернет. Тим самим, отримуючи нових клієнтів і удосконалюючи зручність для постійних споживачів послуг ВАТ «ГАТП-6».

3. Розробка та оцінка заходів з підвищення маркетингової діяльності на підприємстві

3.1 Маркетингове планування на підприємстві

Для найбільш успішного розвитку підприємств необхідно чітко визначати маркетингові стратегію і тактику, а щоб цього досягти потрібно точно представляти навколишнє середовище і внутрішній потенціал підприємства. Для цього важливо проводити дослідження зовнішнього середовища, тобто конкурентів, постачальників і споживачів; крім того, необхідний аналіз існуючої позиції і можливостей самого підприємства, його технічних, технологічних, фінансових, сировинних і інших ресурсів [6].

Проводячи оцінку стану ринку транспортних послуг, слід зазначити, що в даний час позначилися сегменти ринку, які обслуговуються організаціями транспорту загального користування, і визначена група споживачів, що віддає перевагу користуватися послугами приватних автоперевізників. Тому, незважаючи на доступність виходу на ринок потенційних перевізників, дуже складним для них є формування кола постійних споживачів. Для діючих підприємців (юридичних осіб), так само складно збільшувати обсяги збуту і залучити на свій бік клієнтів конкурента без зміни стратегії поведінки на ринку. У світовій практиці бізнесу існує безліч відомих способів зацікавити споживача в виробленої продукції або послуги, які необхідно модифікувати стосовно діяльності транспортної організації. З урахуванням специфіки реалізації транспортних послуг на прогнозних сегментах ринку розробляється комплекс системи маркетингу.

Важливою частиною в стратегічному плані розвитку господарської діяльності транспортної організації і основним елементом у комплексі маркетингу виступає маркетингова програма, в якій визначаються пріоритетні дії, націлені на завоювання виділеного сегмента споживчого ринку. Розроблені напрями стосуються організаційних, соціально-економічних, правових, техніко-технологічних, кадрових та інших відносин, як у внутрішній, так і в зовнішньому середовищі.

Маркетингові зусилля також повинні бути спрямовані на швидке просування транспортної продукції споживачеві. Для транспортного підприємства можна запропонувати наступну структуру річної маркетингової програми (таблиця 3).

Таблиця 3 - Загальна річна маркетингова програма підприємства

Маркетингові змінні

Заходи і комплекс робіт


1

2

2. Розробка комплексу збуту

1. Управління асортиментною політикою:

- Відома (колишня);

- Нова (модифіковані (логістичні) послуги);

2. Розробка фірмового знака (логотипу);

3. Ціна і політика ціноутворення:

- Вихідна ціна;

- Максимально можлива (з урахуванням кон'юнктури ринку);

- Максимальна ціна (з урахуванням собівартості послуг

отримання середньої норми прибутку);

- Аналіз цін конкурентів;

- Можливі знижки з цін.

4. Аналіз способів збуту:

- З використанням послуг логістичного центру;

Продовження таблиці 3

1

2


- Колишня збутова політика.

5. Методи реалізації послуг:

- Чиста транспортна послуга;

- З додаванням комплексу логістичних послуг.

по замовленнях клієнтури.

6. Визначення шляхів товароруху:

- Транзитний вантажопотік;

- Проміжне зберігання вантажів на складі.

7. Реклама і стимулювання збуту:

- У засобах масової інформації;

- Використання зовнішньої реклами.

3. Підготовка персоналу

Організація навчання фахівців зі збуту

4. Контроль виконання програми

Заміри обсягів реалізації послуг з наміченим напрямками

Коригування розрахунків попиту, пропозиції, цін.

Проведення інших коригувальних дій.

5 Оцінка ефективності фінансових вкладень

Розрахунок окупності маркетингової програми

Зазначені елементи програми маркетингу пов'язані з веденням певних витрат. З метою зміцнення конкурентних позицій на ринку транспортної організації необхідно забезпечити розумне співвідношення між планованими витратами і прогнозованим ростом збуту транспортних послуг. Для цього необхідно обгрунтування бюджету маркетингу.

Бюджет маркетингу - це витрати на дослідження ринків (кон'юнктурні, середньо-і довгострокові), на забезпечення конкурентоспроможності послуг, на інформаційний зв'язок з покупцями (реклама, стимулювання збуту і т. д.), на організацію агентсько-експедиторської мережі та каналів просування послуг на ринок [4]

Фінансові кошти на все це доводиться черпати з прибутку, що без таких витрат була б по своє масі була б більшою, однак без витрат на маркетинг в сучасних умовах не можна реалізувати достатню кількість послуг, щоб окупити витрати на дослідницькі роботи, вдосконалення техніки і технології і все інше, пов'язане з основною діяльністю автотранспортної організації, і отримати необхідний прибуток. Тому виділення коштів на маркетинг та заходи по збуту - це рішення оптимізаційної задачі з великою кількістю змінних, вплив яких зазвичай не піддається точному обліку, тобто завдання типово прогностичної. Вплив змінних до того ж, як правило, нелінійно і сама повинна визначатися емпіричним шляхом. Тому у визначенні бюджету маркетингу таку велику роль відіграють традиції, досвід вищих керівників організації та аналіз маркетингових витрат організацій-конкурентів.

3.2 Рекомендації, пропозиції та побажання щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства

На основі проведеного дослідження були розроблені наступні рекомендації:

  1. найняти висококваліфікованих працівників у сфері маркетингу

  2. розмістити рекламу на телебаченні і інші методи просування товару і стимулювання збуту.

  3. провести дослідження ринку вантажних перевезень і придбати спеціалізований рухомий склад для тих ділянок ринку в яких конкуренція слабка.

  4. особливу увагу приділяти якості та організації реклами для цього необхідно виробляти якісну підготовку персоналу.

  5. створити відділ маркетингу на підприємстві.

  6. розробляти річні плани маркетингу для більш наочного виконання поставлених цілей перед відділами підприємства

  7. збір інформації про відправником, одержувачем і їх транспортних потребах;

  8. вивчення характеру і тенденцій зміни попиту на різні види транспортних послуг у різних груп споживачів;

  9. виявлення «областей незадоволеного попиту»;

  10. визначення ситуації і потенційної ринкової частки підприємства (тобто тієї частки загального попиту, яку задовольняє або може задовольнити дане АТП);

  11. виявлення потенційних споживачів послуг підприємства;

  12. вивчення особливостей окремих вантажовідправників;

  13. збір даних про підприємства-конкурентів і аналіз їх діяльності;

  14. виявлення сильних і слабких сторін підприємств-конкурентів;

  15. вивчення сформованого рівня тарифів та якості послуг, що надаються конкуруючими підприємствами;

  16. вивчення можливості співробітництва з іншими транспортними підприємствами при обслуговуванні споживачів. Аналіз доцільності покупки послуг інших підприємств і, навпаки, виконання власними силами послуг, які раніше купувалися в інших підприємств.

Всі запропоновані заходи дозволять поліпшити стан ВАТ «ГАТП-6», підвищать стабільність, допоможуть надалі розробляти нові стратегії та отримувати найбільший економічний ефект. При введенні заходів, ті маркетингові функції які лежали на функціональних відділах підприємства перейдуть у маркетинговий відділ, що дасть можливість цим відділам найбільш повно займатися ситуацією, що склалася на підприємстві. Кваліфіковані робітники в сфері маркетингу будуть найбільш ефективні, ніж наприклад начальник РММ який за своїми обов'язками повинен займатися розподілом оборотного фонду агрегатів і бути безпосереднім начальником мотористів, слюсарів, а не займатися маркетинговими питаннями.

Висновок

В ході написання курсової роботи було проведено маркетингове дослідження з метою розробки заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності на прикладі ВАТ «ГАТП-6»

У цій роботі спочатку був вивчений ринок автотранспортних послуг, для чого зібрана інформація про існуючий стан, конкурентів, визначено проблема, яка потребує дослідження.

Потім заброньований маркетингової дослідження: зібрані первинні дані за допомогою методу спостереження та опитування, виявлені конкуруючі підприємства, потенційна і обслуговується клієнтура. Від них отримано інформацію про недоліки існуючого автотранспортного обслуговування, виявлено напрямок діяльності для завоювання ринку і ведення конкурентоспроможної боротьби. Далі сформульовані заходи маркетингової діяльності, на основі яких спланована основна діяльність підприємства.

Актуальність проблеми організації і управління збутом послуг пов'язане з великою пропозицією послуг на ринку, зі зростаючими потребами покупців і зростанням нецінової конкуренції. Специфіка російського акценту проблеми полягає в тому, що ситуація ускладнюється загальною економічною нестабільністю, інфляцією, низьким рівнем платоспроможного попиту, низьким рівнем зростання населення, недосконалістю ринкових відносин.

В цілому в ході проведеного фінансово-господарського аналізу можна зробити висновок про те, що дане підприємство успішно працює на ринку міста Омська й Омської області.

Аналіз внутрішньої і зовнішньої маркетингової середовища підприємства дозволяє зробити висновок, що тенденція підвищення частки ринку буде тривати і в першу чергу це буде пов'язано з подальшим розвитком підприємства.

Список літератури

 1. Аренков, І. А. Маркетингові дослідження: основи теорії і методики / І.А. Аренков, - СПб.: СПбУЕФ, 1992, 560С.

 2. Алексєєв М. Еволюція систем управління підприємством. / / Проблеми теорії та практики управління - 2003 - № 2-28-29с.

 3. Афанасьєв М.П. Маркетинг: стратегія і практика фірми. - М.: ТНД, 2000, 385с.

 4. Васильєв В. Наземний громадський транспорт - на новий рівень / В. Васильєв / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 4-210С.

 5. Васильєв В. Розвиток автомобільного транспорту - думки сторін / В. Васильєв / / Автомобільний транспорт. - 2004. - N 5-6-15с.

 6. Ворачек Х. Про стан "теорії маркетингу послуг". / / Проблеми теорії і практики управління. № 1. 2002, - 27с.

 7. Герчикова І.О. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг, - 2003 .- № 3 - 13-17с.

 8. Глухов О.Л. Оцінка конкурентоспроможності товару і способи її забезпечення / / Маркетинг. - 1999. - № 2 - 212-214с.

 9. Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2000, 833с.

 10. Кляйнальтенкамп М. Синергетичний потенціал досліджень в області маркетингу товарів і послуг. / / Проблеми теорії і практики управління. - 2002 - № 1 - 164с.

 11. Кудрі В.А. За високу конкурентоспроможність / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2002. - № 2 - 312с.

 12. Пєшкова Б. П. Маркетинговий аналіз у діяльності фірми. М.: Ось-89, 1996, 215с.

 13. Портер, Майкл Е. Конкуренція. Пер. з анг.: Уч. сел. - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001, 645с.

 14. Семенов С. А. Інноваційний менеджмент .- М.гРАГС, 1997, 334с.

 15. Стандартизація та сертифікація у сфері послуг. Під ред. Ракова А. М., М.: ИНФРА-М, 2002, 450С.

 16. Туленков Н. Ключова позиція стратегічного менеджменту в організації / / Проблеми теорії і практики управління. - 1997, - № 4 - 48-52с.

 17. Уткін Е.А. Управління фірмою .- М.: Акаліс, 2000, 226с.

 18. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність: економіка, стратегія, управління. - М.: ИНФРА-М, 2000, 950С.

 19. Філіпов П. Іллювіева Є. Бізнес-план вашого підприємства. - СП б.: Норма, 2000, 689с.

 20. Шайкін В. Маркетинг транспортних послуг / / Маркетинг. - 1996. - № 5-42с.

 21. Чубаков, Г.Н. Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства / Г.Н. Чубаков, - М.: 1996, 206с.

 22. Голубков Є.П. Маркетинг: стратегія, плани, структура. - М.: Дело, 2005. 186 c.

 23. Аніскін Ю.П. Конкурентоспроможність Зовнішторгвидав, 1993,110 с.

 24. Маркетинг, менеджмент, ціноутворення на підприємстві. М., Міжнародні відносини, 1993, 165 с.

 25. Є.П. Голубков «Маркетингові дослідження», М., 1996,168 с.

 26. Котлер Ф. Основи маркетингу. М., Прогрес, 1993, 480 с.

 27. Все про маркетинг: Збірка матеріалів для керівників підприємств, економічних і комерційних служб. М.: Азимут-Центр,. 1992, 312с.

 28. Інтернет сайт - www. Businessanalytica. Ru

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
116.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства ОПК на прикладі
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослина
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи Азнакаевскому райпо
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослинництва в СВК Перепілкине
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готелю Братислава
Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
Проект заходів з підвищення ефективності маркетингової діяльності ТОВ Проктер енд Гембл
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу Братислава
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru