Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Кафедра менеджменту
РЕФЕРАТ
на тему:
"Розробка заходів щодо підвищення
ефективності використання основних виробничих
фондів ВАТ "Мінський підшипниковий завод"
Мінськ, 2008

1. Заходи щодо модернізації обладнання

План заходів щодо підвищення ефективності виробництва полягає в модернізації плоскошліфувальному обладнання (верстат САСЛ-600). Оскільки на даному підприємстві представлена ​​широка номенклатура металообробного обладнання та проводити оцінку за групами досить довгий процес, а також модернізація всього обладнання потребує значних капіталовкладень, якими в даний момент підприємство не має в своєму розпорядженні. Тому на прикладі даного виду обладнання проведемо основні етапи розрахунків з модернізації, а також оцінимо вигідність запропонованих заходів. Дана модернізація має на увазі збільшення швидкості обертання валів під абразивні круги. Таким чином, істотно підвищиться продуктивність обладнання, а також скоротиться час, необхідний на шліфування зовнішній поверхні зовнішнього кільця для однієї одиниці виробу.
Розглянута група устаткування є основним для виробництва підшипника 3626, який збирається в цеху роликових підшипників № 1. За результатами рейтингу прибутковості даний підшипник займає друге місце, а також представлений у конструкторсько-технологічному розділі даної роботи.
Модернізацію можливо зробити власними силами (відділ головного механіка та енергетика), проте необхідно закупівля встановлюються валів і пристосувань, необхідного інструменту для роботи, що вимагає матеріальних вкладень.
Найважливішим моментом у використанні сучасних шліфувальних валів слід відзначити поліпшення якості виробленої продукції, за рахунок підвищення швидкості і точності шліфування, скорочення браку.
Таким чином, проведення даного виду модернізації дозволить значно підвищити ефективність виробництва.
Для визначення коефіцієнтів завантаження обладнання розраховується його річна виробнича потужність. Під виробничою потужністю підприємства розуміють максимально можливий випуск продукції в номенклатурі і асортименті, передбачений планом продажів, при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням прогресивної технології, передової організації праці і виробництва.
Річна виробнича потужність основного обладнання визначена за формулою:
Мпр = ТЕФ. N. а,
(1)
де ТЕФ. - Річний ефективний фонд часу, год;
N - годинна продуктивність обладнання, шт;
а - кількість одиниць обладнання.
До ведучого шліфувального обладнання заводу належить плоскошліфувальний верстат САСЛ-600. У результаті модернізації даного процесу замінитися шліфувальний вал, для простоти визначення обладнання після заміни визначимо САСЛ-600М. Слід зазначити, що дане обладнання розосереджено у багатьох цехах заводу, так як з виконання операцій є універсальним.Т. е. може обробляти різні типорозміри зовнішніх кілець підшипників.
Ефективний фонд часу роботи обладнання розрахований на основі балансу часу роботи даного типу верстатів у 2006 році (табл.1).

Таблиця 1
Баланс робочого часу одиниці обладнання
Показники
До модернізації
Після модернізації
Дні
Годинники
Дні
Годинники
1. Календарний фонд робочого часу
365
5840
365
5840
2. Вихідні і святкові дні
111
1792
111
1792
3. Номінальний фонд часу
254
4064
254
4064
4. Планові простої:
капітальний ремонт
поточний ремонт
внутрішньозмінні простої та зупинки
18
9,3
288
148,8
12
7,7
192
123,2
5. Ефективний фонд часу
226,7
3627,2
234,3
3748,8
Річна виробнича потужність верстата САСЛ-600
Мпр = ТЕФ. . N. а = 3627,2.42.1 = 152342 шт.
Річна виробнича потужність верстата САСЛ-600М
Мпр = ТЕФ. . N. а = 3748,8.53.1 = 198686 шт.
Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання визначений за формулою:
Кекс =
(2)
де Теффі - ефективний фонд часу роботи обладнання;
Ному - номінальний фонд часу роботи обладнання.
Коефіцієнт екстенсивного завантаження верстата до модернізації
Кекс = =
Коефіцієнт екстенсивного завантаження верстата після модернізації
Кекс = =
Коефіцієнт екстенсивного завантаження збільшився з 0,89 до 0,92, внаслідок збільшення ефективного фонду часу роботи обладнання, а саме за рахунок скорочення часу необхідного для проведення ремонтів устаткування, що характеризує поліпшення використання основних виробничих фондів.
Коефіцієнт інтенсивного завантаження обладнання визначений за формулою:

(3)
де Мт - фактична річна виробнича потужність основного обладнання;
Мmax - максимальна річна виробнича потужність основного обладнання.
Коефіцієнт інтенсивного завантаження до модернізації

Що з'явилося можливість збільшення обсягів виробництва та поліпшення якості продукції призвело до збільшення потреби відшліфованих кілець і фактична річна виробнича потужність після модернізації прогнозується близько 158 949 штук на рік. За існуючої річної виробничої потужності даний тип обладнання не впорається з необхідною програмою.
Коефіцієнт інтенсивного завантаження після модернізації:

Аналіз отриманих коефіцієнтів інтенсивного і екстенсивного завантаження обладнання показав, що даний тип обладнання, за часом використовуються досить ефективно. За потужністю ж зазначене обладнання при новому потрібну кількість навіть при 100% завантаженні не достатньо для забезпечення діяльності, що в черговий раз підтверджує необхідність модернізації. Значення коефіцієнта використання устаткування після модернізації по потужності = 0,8 найбільш оптимально. Обладнання є високопродуктивним і може забезпечити шліфування річного обсягу зовнішніх поверхонь кілець при зазначеній величині коефіцієнта інтенсивного використання.

Планування витрат виробництва

Визначення витрат виробництва проведено на підставі плану виробництва продукції і розрахунку матеріальних та енергетичних ресурсів, трудових витрат та витрат на виробництво до модернізації і після неї. Розрахунок плану виробництва продукції наведено в табл.2.
Таблиця 2
План виробництва продукції
Найменування продукції
Обсяг виробництва в натуральному вираженні, шт.
Оптова ціна за одиницю продукції, тис. р..
Обсяг продукції у вартісному вираженні, млн. р..
до
після
до
після
до
після
Зовнішні кільця
91405
158949
36,44
34,88
3330,8
5544,14
Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і енергії для випуску продукції, прийняті на підставі розрахункових кошторисів по цеху до модернізації в табл.3.

Таблиця 3
Розрахунок потреби в матеріалах і ресурсах по цеху
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні, шт.
Ціна матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, тис. р..
Вартість матеріалів та енергоресурсів, млн. р..
1. Сировина і матеріали
91405
20,3
1855,5
2. Покупні комплектуючі
91405
1,9
173,7
3. Електроенергія
91405
0,098
8,96
4. Вода
91405
0,002
0,18
Разом:
2 038,34
Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та енергії наведено в табл.4.
Таблиця 4
Розрахунок потреби в матеріалах і ресурсах по цеху
Найменування матеріалів та енергоресурсів
Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні, шт.
Ціна матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, тис. р..
Вартість матеріалів та енергоресурсів, млн. р..
1.
2.
3.
4.
1. Сировина і матеріали
158949
20,3
3226,7
2. Покупні комплектуючі
158949
1,9
302,0
3. Електроенергія
158949
0,098
15,6
4. Вода
158949
0,002
0,32
Разом:
3544,6
Для розрахунку трудових витрат складено баланс робочого часу, виконаний розрахунок чисельності робітників до і після модернізації устаткування і фонду оплати праці. Баланс робочого часу наведено в табл.5.
Таблиця 5
Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника
Найменування показників
Кількість днів або годин
до модернізації
після модернізації
1. Календарний фонд робочого часу, дні
365
365
2. Вихідні, святкові дні
111
111
3. Номінальний фонд робочого часу, днів
254
254
4. Плановані невиходи, днів:
чергову відпустку
неявки через хворобу
декретні відпустки
відпустку по навчанню
інші поважні причини
26
2
2
2
3
26
2
2
2
3
5. Ефективний фонд робочого часу, днів
219
219
6. Номінальна тривалість робочого дня, год
7,9
7,9
7. Плановані внутрішньозмінні втрати, год
0,4
0,1
8. Тривалість робочого дня з урахуванням внутрізмінних втрат, год
7,5
7,8
9. Ефективний фонд робочого часу, год
1642,5
1730,1
Час планованих внутрізмінних втрат скорочено з огляду на те, що дане скорочення як і скорочення цілоденних втрат є одним з перерахованих вище заходів сприяють підвищенню ефективності використання основних фондів.
Для розрахунку облікової і явочної чисельності робітників цеху до і після модернізації визначено коефіцієнт перекладу Kпер явочної чисельності робітників у списочную

(4)
де - Номінальний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника;
- Ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового працівника.
Коефіцієнт переказу до модернізації і після однаковий, тому що різниці в балансі робочого часу немає.

Облікова чисельність робітників Rсп визначена за формулою:
Rсп = Rяв. Kпер,
(5)
де Rяв - явочна чисельність робітників.
Облікова чисельність робітників залишається колишньою так як кількість верстатів не змінилося, а розряд відповідає необхідному. Облікова чисельність необхідна для наступних розрахунків.
Rсп = Rяв. Kпер = 47.1,16 = 55 осіб
До складу фонду заробітної плати входять основна і додаткова заробітна плата. До основної заробітної плати належить оплата праці за виконані роботи. Вона включає відрядну заробітну плату, тарифний фонд заробітної плати та премії. До додаткової заробітної плати відносяться виплати працівникам підприємства, що проводяться не за виконану роботу, а відповідно до чинного законодавства (доплати за роботу в нічний час, за скорочений робочий день підліткам і матерям, що годують, оплата чергових і додаткових відпусток, плата за навчання учнів) . В плановий фонд заробітної плати не включаються доплати за відхилення від нормальних умов праці (понаднормові роботи, простої, втрати, шлюб).
Розрахунок фонду оплати праці до модернізації цеху приведено у табл.6

Таблиця 6
Розрахунок фонду оплати праці
Найменування професії
Ефективний фонд робочого часу, год
Списочное число робітників, чол
Годинна тарифна ставка
Тарифний фонд оплати праці, млн. р..
Доплати основного фонду (40%), млн. р..
Основний фонд, млн. р..
Додаткова заробітна плата (10%), млн. р..
Річний фонд оплати праці, млн. р..
до модернізації
Шліфувальник
1642,5
55
2480
224,0
89,6
313,6
31,3
344,9
після модернізації
Шліфувальник
1730,1
55
2480
236,0
94,4
330,4
33,0
363,4
Продуктивність праці одного працівника визначена за формулою:

(6)
де ВП - обсяг випуску продукції у вартісному вираженні, млн. р..;
- Спискова чисельність працюючих.
Продуктивність праці одного робітника до модернізації
млн. р..
Продуктивність праці одного робітника після модернізації
млн. р..
Середньорічна заробітна плата одного середньооблікового працівника визначена за формулою:

(7)
де - Річний фонд оплати праці, млн. р..;
- Спискова чисельність працівників.
Середньорічна заробітна плата одного середньооблікового робітника до модернізації
млн. р..
Середньорічна заробітна плата одного середньооблікового робітника після модернізації
млн. р..
Результати розрахунку витрат на трудові ресурси до і після модернізації цеху наведені в табл.7.
Таблиця 7
Витрати на трудові ресурси
Найменування показника
Значення показника
До модернізації
Після модернізації
1. Обсяг продукції у вартісному вираженні, млн. р..
3330,8
5544,14
2. Чисельність працюючих, чол.
55
55
3. Продуктивність праці одного робітника, млн. р..
60,56
100,8
4. Річний фонд оплати праці, млн. р..
344,9
363,4
5. Середньорічна заробітна плата одного робітника, млн. р..
6,27
6,6
Розрахунок амортизаційних відрахувань до модернізації наведено в табл.8.

Таблиця 8
Розрахунок амортизаційних відрахувань до модернізації устаткування по цеху
Група основних фондів
Вартість основних фондів, млн. р..
Норма амортизації,%
Сума амортизаційних відрахувань, млн. р..
1. Обладнання
9061,32
10
906,1
2. Транспортні засоби
= B2 * 0,02 6,22
20
= B3 * 0,2 \ # "0,00" 1,24
3. Інше
= B2 * 0,01 \ # "0,00" 3,11
10
= B4 * 0,1 \ # "0,00" 0,31
Разом
9070,7
907,65
Розрахунок амортизаційних відрахувань після модернізації наведено в табл.9
Таблиця 9
Розрахунок амортизаційних відрахувань після модернізації цеху
Група основних фондів
Вартість основних фондів, млн. р..
Норма амортизації,%
Сума амортизаційних відрахувань, млн. р..
1. Обладнання
16 861,6
10
16 86,16
2. Транспортні засоби
= B2 * 0,02 6,22
20
= B3 * 0,2 \ # "0,00" 1,24
3. Інше
= B2 * 0,01 \ # "0,00" 3,11
10
= B4 * 0,1 \ # "0,00" 0,31
Разом
16 870,93
16 87,71
Кошторис загальновиробничих витрат до і після модернізації устаткування по цеху представлена ​​в табл.10.
Таблиця 10
Кошторис загальновиробничих витрат
Найменування статей витрат
Значення до модернізації-ції, млн. р..
Значення після модернізації-ції, млн. р..
Пояснення до розрахунку
1.
2.
3.
4.
а) Витрати по утриманню та експлуатації обладнання
1. Амортизація устаткування і транспортних засобів
907,65
1687,71
Сума амортизаційних відрахувань на основні виробничі фонди
2. Зміст устаткування
9,96
16,64
Сума заробітної плати механіка, що займається змістом устаткування, 40% від неї на відрахування і 2% від вартості обладнання.
3. Ремонт обладнання та транспортних засобів
4,10
6, 19
4. Внутрішньозаводське переміщення вантажів
0,22
0,22
3% від вартості транспортних засобів
5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань
0,15
0,38
2% від вартості інших основних виробництв-ських фондів
Закінчення табл.10
1.
2.
3.
4.

6. Інші витрати
18,4
35,4
2% від суми попередніх статей
б) Витрати по організації обслуговування виробництва:
1. Утримання апарату управління
23,77
31,9
Фонд заробітної плати ІТП і 40% від неї
2. Зміст неуправленческого персоналу
9,8
12,6
Фонд заробітної плати неуправленческого персоналу і 40% від неї
3. Охорона праці
3,8
5,6
5% від заробітної плати всіх працюючих.
4. Знос і ремонт малоцінних і швидко-зношуються інс-трументов і пристосовування-собленія
0,06
0,07
2% від вартості інших основних виробничих фондів
5. Інші витрати
0,74
1,0
2% від суми всіх статей даного пункту
Разом
979,86
1797,71
Сума всіх статей
Розрахунок статей калькуляції наведено в табл.11.

Таблиця 11
Калькуляція собівартості продукції
Статті калькуляції
Витрата на річний випуск до модернізації-ції, млн. р..
Витрати на одиницю продукції до модернізації-ції,
тис. р..
Витрата на річний випуск після модернізації-ції,
млн. р..
Витрати на одиницю продукції після модернізації-ції,
тис. р..
1.
2.
3.
4.
5.
1. Матеріали
2029,4
20,3
3529,0
20,3
2. Енергія
8,96
0,1
15,6
= D3 * 1000/19472 \ # "0,00" 0,06
3. Основна і додат-ково заробітна плата основних вироб-ничих робітників
344,9
3,8
363,4
2,3
4. Відрахування від з / п:
до фонду соц. захисту населення (35%)
120,7
1,3
127,2
0,8
до фонду зайнятості (1%)
3,4
0,03
3,6
0,02
в чрезвич. фонд (4%)
13,8
0,15
14,5
0,09
Закінчення табл.3.11
1.
2.
3.
4.
5.
5. Общепроізводст-ються витрати
979,86
10,72
1797,71
11,31
6. Цехова собівартість
3330,8
36,44
5544,1
34,88

Література

1. Балабанов І Т Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика 2004.
2. Балабанов І.Т. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник - М.: Фінанси і статистика, 2000.12. Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2006.
3. Білолипецький В.Г. Фінанси фірми: Курс лекцій / Під. ред. І.П. Мерзлякова. - М.: Инфра-М, 2003.
4. Бланк Н.А. Інвестиційний менеджмент. - Київ, МП "Ітем" ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лімітед", 2005.
5. Борисевич В.І. та ін Планування і прогнозування економіки. Мн.: ТОВ "Інтерсервіс", 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
148кб. | скачати


Схожі роботи:
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
Оцінка економічної ефективності використання основних виробничих фондів
Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів
Розробка заходів щодо підвищення ефективності галузі рослина
Розробка заходів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства
Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи Азнакаевскому райпо
Підвищення ефективності використання основних фондів в РУП ГЗСМ Гомсільмаш
Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готелю Братислава
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru