додати матеріал


приховати рекламу

Розробка автоматизованої інформаційної системи Жовті сторінки міста Астрахань

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

зміст

введення. 2
1. аналітична частина. 4
1.1. Характеристика предметної області. 4
1.2. Обгрунтування проектних рішень по автоматизованому рішенню економіко-інформаційних завдань. 4
2. проектна частина. 11
2.1. Інформаційне забезпечення комплексних завдань. 11
2.2. Технологічне забезпечення. 15
висновок. 20
список літератури .. 22

введення

Курсовий проект має на меті оцінити рівень підготовки студентів за общепрофессіональние і спеціальних дисциплін, отримані ними теоретичні знання, набуті навички самостійної роботи, вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх до вирішення практичних завдань.
Виконання КП є одним із завершальних і найбільш значущим етапом навчання студентів з дисципліни «Розробка та експлуатація автоматизованих інформаційних систем». Його кінцевим результатом є представлення та захист оформленої відповідним чином роботи, в якій відбивається зміст дисципліни, що вивчається і якість підготовки фахівців цього напрямку.
Кінцевою метою КП є виявлення рівня підготовки студента, ступеня готовності його до засвоєння професійних знань.
Основними завданнями виконання КП є:
виявлення розуміння студентом основних проблем і перспектив розвитку технології проектування автоматизованих інформаційних систем;
виявлення розуміння студентом значущості своєї майбутньої професійної діяльності, вміння здобувати нові знання, особливо в галузі сучасних інформаційних технологій;
виявлення вміння працювати з технічною та нормативною документацією, а також чітко викладати свої думки;
виявлення навичок вирішувати поставлені практичні завдання з використанням теоретичних знань;
Мета нашого проекту - надати зручний і швидкий доступ до бази даних, яка містить інформацію про компанії та організації. Актуальність інформації підтримується за рахунок надання всім користувачам можливості безкоштовно розмістити інформацію про свою фірму.
Телефонна база даних компаній і організацій Астрахані і Астраханської області структурована за видами діяльності. Тут Ви знайдете інформацію про адреси, телефони і інші дані про 3500 фірм. Астраханська область входить до складу Південного федерального округу. У місті Астрахань за останнім переписом населення проживає 506400 чоловік.
Мета проекту - надати зручний і швидкий доступ до бази даних, яка містить інформацію про компанії та організації. Актуальність інформації підтримується за рахунок надання всім користувачам можливості безкоштовно розмістити інформацію про свою фірму.

1. аналітична частина

1.1. Характеристика предметної області

Телефонна база даних компаній і організацій Астрахані і Астраханської області структурована за видами діяльності. Тут Ви знайдете інформацію про адреси, телефони і інші дані про 3500 фірм. Астраханська область входить до складу Південного федерального округу. У місті Астрахань за останнім переписом населення проживає 506400 чоловік.
Мета проекту - надати зручний і швидкий доступ до бази даних, яка містить інформацію про компанії та організації. Актуальність інформації підтримується за рахунок надання всім користувачам можливості безкоштовно розмістити інформацію про свою фірму.
Адреси Астрахані: довідник та електронна база даних підприємств Астрахані і Астраханської області. Телефони, факси, поштові та e-mail адреси, інформація про діяльність, товари і послуги 14000 компаній і організацій Астрахані і Астраханської області.

1.2. Обгрунтування проектних рішень по автоматизованому рішенню економіко-інформаційних завдань

Основні переваги автоматизації і нової технології переробки інформації позначаються там, де доводиться виконувати повторювані завдання, що передбачають запрограмовані рішення, або завдання з великим об'ємом обчислень або суто механічної праці, для відділу наукових досліджень.
Оснащення фахівців АРМ дозволяє підвищити продуктивність праці офісних працівників, скоротити їх чисельність і при цьому повісити швидкість обробки економічної інформації та її достовірність, що необхідно для ефективного планування та управління.
Істотним недоліком неавтоматизованих інформаційних систем є відособленість збору, обробки та використання інформації. Причому як окремі працівники, так і підрозділи підприємства в цілому не мають доступу до "чужої" базі даних, при необхідності збираючи необхідну їм інформацію самостійно.
Одна з основних цілей автоматизації - забезпечити кожного співробітника, що відноситься до будь-якого підрозділу підприємства, інформацією в той час і в тій формі та обсязі, які йому необхідні (природно, в межах його рівня доступу до секретної частини бази даних). Для цього необхідна єдина інтегрована база даних підприємства, локальна обчислювальна мережа і відповідним чином обладнані автоматизовані робочі місця (АРМ) для кожного зі співробітників. Такий підхід має на увазі комплексну автоматизацію підприємства, тобто створення комп'ютеризованої системи управління підприємством у цілому, в якій підсистеми повинні взаємодіяти, надавати оперативний доступ до інформації, підтримувати прийняття рішення і т.п.
У наш час динамічних змін у господарському та соціальному житті суспільства актуальне питання автоматизації документообігу в будь-яких підрозділах. У програмі інформатизації кожного з них в якості однієї з основних цілей зазначено створення інформаційної системи, що забезпечує формування та інтеграцію ресурсів, необхідних для управління соціально-економічними процесами. У результаті реалізації програми повинна бути створена ефективна інформаційна система, що забезпечує можливість прийняття оптимальних управлінських рішень на всіх рівнях, що дозволяє підвищити якість і оперативність реалізації прийнятих рішень.
Практично всі процеси управління підприємством впритул пов'язані з тими чи іншими документами. Для ефективного розвитку бізнесу компанії необхідно управління документами протягом всього їх життєвого циклу - від створення до списання в архів.
У процесі управління документами виникають різні проблеми. Серед загальних проблем управління документованої інформацією в організаціях можна виділити:
велику кількість документів;
велика кількість співробітників, що працюють з документами (паперовими і електронними);
складні схеми узгодження документів;
територіальна розподіленість підрозділів;
відсутність інформації про виконання в реальному часі;
пошук документів в рамках організації утруднений через децентралізованої реєстрації та зберігання.
Використання в організаціях технології "паперового" діловодства має ряд недоліків [1].
Так, наприклад, пересилка документів займає багато часу, зберігання паперових документів досить дорого. Пошук паперових документів утруднений (особливо при децентралізованому зберіганні), відсутні механізми управління рухом паперових документів, ускладнений контроль за виконанням документів, важко відстежити і проконтролювати всі зміни. У цілому, при "паперовому" діловодстві великі втрати від неефективної організації ділових процесів, пов'язаних з документами.
Серед типових проблем частково автоматизованого діловодства ("файлового" діловодства) необхідно зазначити складність пошуку електронних документів, наявність безлічі копій і версій документа, складність впровадження регламентних процедур роботи з електронними документами. Крім того, існує ризик втрати файлів документів, і виникають складнощі у розмежуванні доступу до документів.
Всі раніше викладене дозволяє зробити висновок про те, що "паперове" діловодство неефективно і не відповідає сучасним вимогам управління підприємством, а "файлове" діловодство породжує додаткові проблеми. Отже, потрібна цілісна автоматизована технологія діловодства, яка б забезпечувала ведення централізованої бази документів, підтримувала автоматизовані процедури документування, організації роботи з документами та ведення корпоративного архіву електронних документів.
Компонентами безпаперового діловодства є система автоматизації діловодства і ведення архіву електронних документів, що дозволяє створити єдину уніфіковану середу роботи різних категорій персоналу з документами; засоби електронного цифрового підпису та шифрування для підтвердження авторства, захисту цілісності електронних документів і надання юридичної сили електронним документам, а також нормативно- методичні документи, які регламентують використання системи, забезпечують правомірність операцій з електронними документами і сприяють запровадженню обов'язковості використання персоналом нової технології.
Сучасні спеціалізовані засоби автоматизації діловодства дозволяють побудувати систему автоматизації, вирішальну завдання в широкому діапазоні, - від автоматизації обліку паперових документів до систем безпаперового діловодства.
Ефективним є еволюційний підхід до автоматизації діловодства, що передбачає на першому етапі облік паперових документів (у спеціалізованих підрозділах) і організацію корпоративного сховища (архіву) електронних документів. У рамках розвитку системи автоматизації діловодства масштаб впровадження розширюється до рівня організації в цілому і в подальшому забезпечується перехід до переважно безпаперового діловодства.
Перехід до переважно безпаперового діловодства дає можливість налагодити комплексне управління документованої інформацією в єдиній автоматизованій середовищі, отримати цілісну картину виконання документів та доручень по всіх рівнях управління, проводити узгодження документів в електронній формі, контролювати всі операції з електронним документом і впровадити єдині процедури безпеки.
Так як автоматизована система зачіпає організацію процесів діловодства, необхідна тісна співпраця представників служб діловодства та інформаційних технологій при впровадженні систем. І що важливо - необхідна підтримка проекту вищим керівництвом організації чи підприємства.
Наявність добре налагодженого механізму електронного документообігу на підприємстві підвищує ефективність його роботи та зміцнює конкурентоспроможність на ринку.
Наявність системи, що автоматизує збір, підготовку та обробку інформації, є одним з необхідних умов, що визначають кінцевий успіх діяльності підприємства. Вже сьогодні очевидно, що найбільш процвітаючими в діловому світі є ті фірми і корпорації, які в змозі швидше всіх зібрати інформацію, обробити, проаналізувати її і на основі цього прийняти оптимальне управлінське рішення, тобто використовують сучасні інформаційні технології. При цьому максимально ефективної автоматизованою системою є та, яка охоплює всі взаємопов'язані багатогранні бізнес-процеси, всі аспекти внутрішньої і зовнішньої господарської діяльності, тобто комплексні автоматизовані процеси. Однак при виборі сучасної інформаційної технології управління фірмою слід враховувати, що жодна з них, якою б досконалою вона не була, не зможе функціонувати в умовах недостатньо чітко регламентованої технології управління в рамках кожного бізнес-процесу. Управління фірмою буде мати багато специфічних особливостей в залежності від галузевої приналежності підприємств, ступеня залучення їх у зовнішньоекономічну діяльність, забезпеченості сучасної електронно-обчислювальною технікою, характеру випущеної продукції - предметів народного споживання або засобів виробництва.

1.3. Відокремлення проектних рішень з програмного забезпечення комплексу задач

Бази даних (БД) складають в даний час основу комп'ютерного забезпечення інформаційних процесів, що входять практично в усі сфери людської діяльності.
Дійсно, процеси обробки інформації мають спільну природу і спираються на опис фрагментів реальності, виражене у вигляді сукупності взаємопов'язаних даних. Бази даних є ефективним засобом представлення структур даних та маніпулювання ними. Концепція баз даних припускає використання інтегрованих засобів зберігання інформації, що дозволяють забезпечити централізоване керування даними та обслуговування ними багатьох користувачів. При цьому БД повинна підтримуватися в середовищі ЕОМ єдиним програмним забезпеченням, званим системою управління базами даних (СКБД). СУБД разом з прикладними програмами називають банком даних.
Одне з основних призначень СУБД - підтримка програмними засобами подання, відповідного реальності.
Предметною областю називається фрагмент реальності, який описується чи моделюється за допомогою БД і її додатків. У предметної області виділяються інформаційні об'єкти - ідентифіковані об'єкти реального світу, процеси, системи, поняття тощо, відомості про які зберігаються в БД.
У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. В якості такого об'єкта ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

2. проектна частина

2.1. Інформаційне забезпечення комплексних завдань

Розробку інформаційного забезпечення АРМ проведемо на базі системи управління базами даних (СКБД) Access XP зі складу обраного інтегрованого пакету Microsoft Office XP.
СУБД Access призначена для розробки баз даних реляційного типу для локального їх використання на персональних комп'ютерах і для роботи з цими базами.
При проектуванні бази даних, в першу чергу, необхідно визначити, що саме потрібно зберігати.
Ця СУБД була обрана з наступних причин:
простота засобів реалізації,
легкість освоєння інструментарієм розробника (VBA),
наочність візуалізації інформації.
Також «Microsoft Access» надає велику кількість національних засобів щодо оптимізації роботи проектованого додатки. До них відносяться:
завантаження модулів на вимогу;
оптимізація дерева викликів;
використання файлів MDE;
автоматична підтримка скомпільовані стану;
використання бібліотек Windows API;
індивідуальна настройка системи;
ефективне використання індексів;
вбудований оптимізатор запитів.
Система управління базами даних (СКБД) зазвичай підтримує 4 основних типи відносин між таблицями:
- Один-до-одного (одного запису в першій таблиці відповідає один запис у другій);
- Один-до-багатьох (одного запису в першій таблиці відповідає багато записів в другій);
- Багато-до-одного (багатьом записам у першій таблиці відповідає один запис у другій);
- Багато-до-багатьох (одного запису в першій таблиці відповідає багато запіей в другій і одного запису в другій таблиці відповідає багато записів в першій).
Инфологическая модель відображає реальний світ у деякі зрозумілі людині концепції, цілком незалежні від параметрів середовища зберігання даних. Існує безліч підходів до побудови таких моделей: графові моделі, семантичні мережі, модель "сутність-зв'язок" і т.д. Найбільш популярною з них виявилася модель "сутність-зв'язок" або звана ще ER-моделлю (від англ. Entity-Relationship, тобто сутність-зв'язок).
Инфологическая модель застосовується після словесного опису предметної області.
Між сутностями можуть бути встановлені зв'язки - бінарні асоціації, що показують, яким чином сутності співвідносяться або взаємодіють між собою. Зв'язок може існувати між двома різними сутностями або між сутністю і їй же самій (рекурсивна зв'язок). Вона показує, як пов'язані екземпляри сутностей між собою. Якщо зв'язок встановлюється між двома сутностями, то вона визначає взаємозв'язок між екземплярами однієї й іншої сутності
Зв'язки діляться на три типи за множинності: один-до-одного (1: 1), один-до-багатьох (1: М), багато-до-багатьох (М: М).
Зв'язок один-до-одного означає, що примірник однієї сутності пов'язаний тільки з одним примірником іншої сутності.
Зв'язок один-до-багатьох (1: М) означає, що один примірник сутності, розташований зліва по зв'язку, може бути пов'язаний з декількома екземплярами суті, розташованими праворуч по зв'язку.
Зв'язок «багато-до-багатьох (М: М) означає, що кілька екземплярів першої сутності можуть бути пов'язані з декількома екземплярами друге суті, і навпаки. Між двома сутностями може бути задано скільки завгодно зв'язків з різними смисловими навантаженнями.
Зв'язок будь-якого з цих типів може бути обов'язковою, якщо в даній зв'язку повинен брати участь кожен екземпляр сутності, необов'язковою - якщо не кожен екземпляр сутності повинен брати участь у цьому зв'язку. При цьому зв'язок може бути обов'язковою з одного боку і необов'язковою з іншого боку.
Проведемо інфологічне проектування бази даних технологічного процесу.
Инфологическая модель застосовується після словесного опису предметної області. На підставі аналізу предметної області виділимо наступні сутності моделі «сутність-зв'язок» («Entity Relationship» - ER-моделі): «Рубрикатор видів діяльності», «Підприємства та організації», і зобразимо їх у вигляді графічних позначень (прямокутник, у верхній частині якого записано ім'я суті, а нижче перераховуються атрибути, причому ключові атрибути позначаються підкресленням). Вони наведені на рис.1-2.
Рубрикатор видів діяльності
Код діяльності
Назва
Рис.1. «Рубрикатор видів діяльності»
Підприємства та організації
Код підприємства
Найменування
Адреса
Телефон
Код діяльності
Рис.2. «Підприємства та організації».
Вся інформація вводиться через екранну форму. Використовується така умовно-постійна інформація.
Для вирішення поставленої задачі необхідно створити 2 таблиці: Рубрикатор видів діяльності, Підприємства та організації, структури яких такі (Табл.1, 2).
Таблиця 1
Рубрикатор видів діяльності
Поле
Тип
Розмір
Код діяльності
Числовий
Назва
Текстовий
50
Таблиця 2
Підприємства та організації
Поле
Тип
Розмір
Код підприємства
Числовий
50
Найменування
Текстовий
50
Адреса
Текстовий
50
Телефон
Числовий
50
Код діяльності
Числовий
50
Організація введення даних відбувається після встановлення курсору в потрібне місце і набором необхідної інформації з клавіатури. Видалення запису відбувається так: мишкою виділяється необхідний запис і видаляється за допомогою клавіш Delete або Backspace або Правка / Видалити.
Організація пошуку та обробки даних здійснюється за допомогою запитів (рис.3).

2.2. Технологічне забезпечення
Технологічне забезпечення включає опис організації технології збору, передачі, обробки та видачі інформації і відображає послідовність операцій, починаючи від способу збору первинної інформації, що включає два типи документів (документи, дані з яких використовуються для коригування НДІ і документи, які мають оперативну інформацію, що використовується для розрахунків ) і закінчуючи формуванням результатної інформації, її передачі та заходам щодо переходу на нову звітну дату. Потім наводиться схема технологічного процесу збору, передачі, обробки та видачі інформації та інструкційні карти основних операцій технологічного процесу, що відображають пооперационное опис технології.
Визначимо зв'язку між виявленими сутностями.
Зв'язок ОДИН-КО-БАГАТЬОМ (1: М): одному представнику сутності А відповідають 0, 1 або кілька представників сутності В (рис. 4).

Для роботи з програмним продуктом використовується простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Послідовність роботи з об'єктами форми визначається доступністю командних кнопок, цілісність даних визначається набором використовуваних у програмі перевірок.
Перехід від одного об'єкта форми до іншого здійснюється при натисканні клавіш Enter, Tab або клацанням миші по відповідному об'єкту.
Після запуску програми на екрані з'являється головна форма.
Командні кнопки використовуються для вибору режиму роботи програми.
Після вибору в головному вікні режиму «Рубрикатор видів діяльності» на екрані з'являється форма «Редактор« Рубрикатор видів діяльності »».
На даній формі можна приступити до редагування таблиці «Рубрикатор видів діяльності», встановивши курсор на вибраному полі для редагування. Також передбачені режими додавання і видалення записів з відповідної таблиці. При натисканні кнопки «Повернення» здійснюється перехід на головну форму.
Після вибору в головному вікні режиму «Підприємства та організації» на екрані з'являється форма «Редактор« Підприємства та організації »(рис.8).
На даній формі можна приступити до редагування таблиці «Підприємства та організації», встановивши курсор на вибраному полі для редагування. Також передбачені режими додавання і видалення записів з відповідної таблиці. При натисканні кнопки «Повернення» здійснюється перехід на головну форму.
Після вибору в головному вікні режиму «Пошук підприємства» на екрані з'являється форма «Редактор« Пошук підприємства »» (рис.9).

На даній формі можна приступити до пошуку підприємства, встановивши курсор на вибраному полі для редагування. Також передбачені режими додавання і видалення записів з відповідної таблиці. При натисканні кнопки «Повернення» здійснюється перехід на головну форму.

висновок

Сучасний рівень інформатизації суспільства зумовлює використання новітніх технічних, технологічних, програмних засобів у різних інформаційних системах економічних об'єктів. методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень.
Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які слід враховувати при оцінці умов і процедур контролю. Відмінності комп'ютерної обробки даних від неавтоматизованої, в основному, наступні:
Однакове виконання операцій. Комп'ютерна обробка припускає використання одних і тих самих команд при виконанні ідентичних операцій обліку, що практично виключає появі випадкових помилок, звичайно властивій ручній обробці. Навпаки, програмні помилки (інші чи систематичні помилки в апаратних або програмних засобах) приводять до неправильної обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах.
Поділ функцій. Комп'ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, що мають доступ до комп'ютера, можливість втручання в інші функції. У підсумку комп'ютерні системи можуть зажадати введення додаткових заходів для підтримки контролю на необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може ставитися система паролів, які запобігають дії, не припустимі з боку фахівців, що мають доступ до інформації про активи та облікові документи через термінал в діалоговому режимі.
Потенційні можливості появи помилок і неточностей. У порівнянні з неавтоматизованими системами обліку комп'ютерні системи більш відкриті для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, які здійснюють контроль. Вони також відкриті для прихованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені при розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду.
Ініціювання виконання операцій у комп'ютері. Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їхнє санкціонування не обов'язково документується, як це робиться в неавтоматизованих системах обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному виді наявність відповідних санкцій.
Створення АІС сприяє підвищенню ефективності виробництва економічного об'єкта і забезпечує якість управління.
На мій погляд, нелегко правильно сприйняти і оцінити тих порад і рекомендацій з побудови хорошою инфологической моделі, які десятиліттями формувалися найбільшими фахівцями в області обробки даних. В ідеалі необхідно, щоб попередньо був реалізований хоча б один проект інформаційної системи, запропонований його реальним користувачам.

список літератури

1. Атре Ш. Структурний підхід до організації баз даних. - М.: Фінанси і статистика, 1983. - 320 с.
2. Бойко В.В., Савінков В.М. Проектування баз даних інформаційних систем. - М.: Фінанси і статистика, 1989. - 351 с.
3. Дейт К. Посібник з реляційної СУБД DB2. - М.: Фінанси і статистика, 1988. - 320 с.
4. Джексон Г. Проектування реляційних баз даних для використання з мікроЕОМ. - М.: Світ, 1991. - 252 с.
5. Кирилов В.В. Структурізованние мову запитів (SQL). - СПб.: ІТМО, 1994. - 80 с.
6. Мартін Дж. Планування розвитку автоматизованих систем. - М.: Фінанси і статистика, 1984. - 196 с.
7. Мейєр М. Теорія реляційних баз даних. - М.: Світ, 1987. - 608 с.
8. Тіорі Т., Фрай Дж. Проектування структур баз даних. У 2 кн., - М.: Світ, 1985. Кн.1. - 287 с.: Кн.2. - 320 с.
9. Ульман Дж. Бази даних на Паскалі. - М.: Машинобудування, 1990. - 386 с.
10. Хаббард Дж. Автоматизоване проектування баз даних. - М.: Світ, 1984. - 294 с.
11. Цікрітізіс Д., лохівський Ф. Моделі даних. - М.: Фінанси і статистика, 1985. - 344 с.


[1] Документи і діловодство: Довідковий посібник / Т.В. Кузнєцова, М.Т. Лихачов, А.Л. Райхцаум, А.В. Соколов: Сост. М.Т. Лихачов. - М.: Економіка, 1991, 271 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
63.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка автоматизованої інформаційної системи
Розробка автоматизованої інформаційної системи Бібліотека ВНЗ
Розробка автоматизованої інформаційної системи Система обліку ВАТ ЮТК
Розробка автоматизованої інформаційної системи з нарахування заробітної плати по 18 розрядної
Розробка автоматизованої інформаційної системи з нарахування заробітної плати по 18-розрядній
Розробка автоматизованої інформаційної технології управління бізнес процесами будівельно
Створення автоматизованої інформаційної системи підприємства Меблевий цех
Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми
Створення автоматизованої інформаційної системи Звід звітів для УВО при ГУВС Пермського краю
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru