додати матеріал


Розрахунок собівартості продукції 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра міжнародної економіки
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ:
"ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ"
Виконала:
Студентка групи
ХАРКІВ
2007

ПЛАН
Введення
Коротка характеристика об'єкта проектування
Розрахунок базової собівартості виробництва продукції
2.1. Проект А
2.2. Проект В
3. Пропозиції банку
Список літератури

ВСТУП

Виробнича база дорожнього будівництва має корінні відмінності від виробничих баз інших видів будівництва: по-перше, її підприємства розміщуються в основному на балансі дорожньо-будівельних підприємств, по-друге, з лінійним будівництвом автомобільних доріг вони повинні бути мобільними.
До складу виробничої бази входять: заводи з приготування асфальтобетонних і цементобетонних сумішей, сумішей для влаштування основ; бази для прийому та зберігання кам'яних матеріалів, кар'єри кам'яних матеріалів та піску.
Особлива роль приділятися стійкою і планомірній роботі асфальтобетонних (ЛБЗ) і цементобетонних заводів (ЦБЗ), установок для приготування сумішей для влаштування основ. Від безперебійної роботи з доставки на лінію, до місць виконання робіт необхідних сумішей у запланованій годинної продуктивності, як правило, в основному залежить змінний темп будівництва основ і покриттів.
При виборі варіанту розвитку виробництва дорожньо-будівельних матеріалів порівняльної мірою ефективності є наведені виробничі витрати. Наведені виробничі витрати дозволяють оцінити витрати на виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів. Капітальні вкладення - кошти, які витрачаються на створення нових, розширення, реконструкцію, модернізацію виробничих підприємств дорожнього будівництва.
Мета даної курсової роботи визначити інвестиційну привабливість двох проектів, і вибрати більш ефективний з них. При цьому виділені такі завдання:
- Охарактеризувати об'єкт проектування;
- Розрахувати базову собівартість;
- Протезування фінансових потоків та аналіз економічних параметрів проекту;
- Розгляд пропозиції банку-інвестора, щодо спільної участі в реалізації більш ефективного проекту.
Реалізація проекту передбачає кілька етапів капітальних вкладень, а оцінка економічної привабливості інвестиційних проектів є багатоступеневим процесом, враховуючи особливості дорожньо-будівельного виробництва.

Коротка характеристика об'єкта проектування

У курсовому проекті пропонується порівняти, інвестиційну привабливість двох проектів: з виробництва асфальтобетонної суміші (проект А) і цементобетонною суміші (проект В) і вибрати, виходячи з аналізу привабливості, який з них більш ефективний.
Наведемо вихідні дані для розрахунку інвестиційних проектів.
1.1. ПРОЕКТ А - виробництво асфальтобетонної суміші:
Обсяг виробництва (V) - 12000 т.
Річна норма дисконту - 5%
Вид грошового потоку - постнумерандо
Інвестиційні витрати по роках:

Роки реалізації проекту
1
3
5
Розмір інвестицій, грн
90000
250000
50000
ПРОЕКТ В - виробництво цементобетонною суміші:
Обсяг виробництва (V) - 5000 т.
Річна норма дисконту - 8%
Вид грошового потоку - пренумерандо
Інвестиційні витрати по роках:
Роки реалізації проекту
1
3
6
Розмір інвестицій, грн
150000
380000
50000

Розрахунок базової собівартості виробництва продукції

Для розрахунку суми амортизації на повне відновлення основних фондів використовуємо наступні дані:
- 85% капітальних вкладень спрямовується на придбання основних фондів (ОФ), тобто виробничого обладнання.
Структура основних фондів підприємства має такий вигляд:
- Транспортні засоби, офісне устаткування і меблі - 10% з нормативним терміном служби 6 років (2 група ОФ);
- Виробничі машини і устаткування - 90% з нормативним терміном служби 10 років (3 група ОФ).
Ліквідаційна вартість ОФ приймається на рівні 2% від початкової балансової вартості.
Амортизаційні відрахування по 2 групи ОФ розраховуються за
прямолінійним методом нарахування амортизації. Норма амортизації знаходиться за формулою:
(2.1)
гдеСБн - початкова балансова вартість обладнання, грн.;
Сл - ліквідаційна вартість обладнання, грн.;
ССЛ - термін служби устаткування, років.
За 3 групи основних фондів - по прискореного методу, сума амортизації для простоти розраховується щороку.
2.1. Проект А.
1). Розрахуємо норму амортизації для основних фондів за проектом А.
2 група:
Знайдемо початкову балансову вартість обладнання:
СБН2А = 7650 грн.
Знайдемо ліквідаційну вартість обладнання:
СЛ2А = 153 грн.
Норма амортизації становить (формула 2.1):
НА2А = 16,33%
3 група:
Знайдемо початкову балансову вартість обладнання:
СБН3А = 68850 грн.
Знайдемо ліквідаційну вартість обладнання:
СЛ3А = 1377 грн.
Норма прискореної амортизації становить:
НА3А = 19,6%
Розрахунок амортизаційних відрахувань для всіх груп основних фондів виконаний за допомогою програми EXCEL, результати розрахунків занесені в таблицю:
Таблиця 2.1.1. - Розрахунок амортизаційних відрахувань для 2 і 3 групи, потік постнумерандо.
Групи
Роки
1
2
3
4
5
6
7
А2
1246
1246
1246
1246
1246
1246
А3
13494
10849
8723
7013
5638
4534
А2
3463
3463
3463
3463
А3
37485
30138
24231
19482
А2
6927
6927
А3
74970
60276
ВСЬОГО
0
14740
12095
50917
41860
116475
95928
2). Розрахунок базової собівартості продукції проводиться виходячи, з
величини матеріальних витрат. Інші витрати (без амортизації) приймаються на рівні 80% від суми матеріальних витрат.
Розрахуємо матеріальні витрати:
Таблиця 2.1.2. - Норми витрати на 1 т асфальтобетонної суміші типу В.

Інші витрати складають:
Інш. з = ЗМА * 80% = 30,23 * 80% = 24,18
Визначимо собівартість у другому році реалізації проекту:
С / С = Мз + Проч. з (2.1.1)
С / С = 30,23 +24,18 = 54,41 грн
Постійні витрати в складі собівартості у другому (базовому) році реалізації інвестиційного проекту становлять 10% від повної собівартості:
Витрати постійн. = 667660 * 0,1 = 66766 грн
Витрати змін. = (667660-66766-14740) / 12000 = 48,846 грн
Нам відомо, що рентабельність виробництва у другому році реалізації проекту становить 15%.
Собівартість за одиницю = 667660/12000 = 55,638 грн
Ціна за одиницю = 55,638 * 1,15 = 63,98 грн.
Прибуток становитиме:
П = 63,98 - 55,638 = 8,342 грн
Обсяг виробництва щорічно зростає на 10% по відношенню до попереднього. Результати обчислень занесемо в таблицю:
Таблиця 2.1.3. - Зміна обсягу виробництва в наступні роки
2
3
4
5
6
7
Обсяг виробництва
12000
13200
14520
15972
17569
19326
Собівартість = Сумарна величина витрат + Обсяг + Амортизація
Ціна 2 рік за одиницю = 63,98 грн.
Ціна 3 рік за одиницю = 63,04 грн.
Ціна 4 рік за одиницю = 65,49 грн.
Ціна 5 рік за одиницю = 63,99 грн.
Ціна 6 рік за одиницю = 68,16 грн.
Ціна 7 год за одиницю = 65,85 грн.
Всі дані занесемо в таблицю.
Таблиця 2.1.4. - Розрахунок прибутку та ефективності проекту
Показники
роки
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Собівартість
667660
723549
826840
888698
1041311
1106575
5254633
Виручка
767809
832081
950866
1022003
1197508
1272561
6042828
Прибуток
100149
108532
124026
133305
156197
165986
788195
Чистий прибуток
75112
81399
93019
99979
117147
124490
591146
Дохід
89852
93494
143937
141839
233622
220418
923161
Десконт.д.оход
81498
80764
118417
111134
174333
156647
722793
Інвестиц. витрат
90000
250000
50000
390000
ДІЗ
90000
215959
39176
345135
ЧДД
377657
ВД
2,09
Побудуємо графік окупності
Графік окупності п р об'єкта А
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1
2
3
4
5
6
7
роки
грн
ДІЗ
ДД


Проект ефективний, так як чистий дисконтований дохід становить 377657 грн., А це більше 0, і індекс прибутковості 2,09 це більше 1, самоокупність настає через 4,5 рік.
2.2. Проект В.
Розрахуємо норму амортизації, так як у проекті А.
Розрахунок амортизаційних відрахувань для всіх груп основних фондів виконаний за допомогою програми EXCEL, результати розрахунків занесені в таблицю:
Таблиця 2.2.1. - Розрахунок амортизаційних відрахувань для 2 і 3 групи, потік пренумерандо.
Групи
Роки
1
2
3
4
5
6
7
А2
2083
2083
2083
2083
2083
2083
2083
А3
22491
18083
14539
11689
9398
7556
6075
А2
5276
5276
5276
5276
5276
А3
56977
45810
36831
29612
23808
А2
694
694
А3
7497
6028
ВСЬОГО
24574
20165
78874
64857
53587
52717
43963
Розрахунок базової собівартості продукції проводиться виходячи, з
величини матеріальних витрат. Інші витрати (без амортизації) приймаються на рівні 80% від суми матеріальних витрат.
Розрахуємо матеріальні витрати:
Таблиця 2.2.2 - Норми витрати на 1 т цементобетонною суміші
Найменування
Од.
ізм.
Ціна, грн.
Норма, т
Сума, грн.
Цемент ПЦ 400
т
140,00
0,42
58,80
Щебінь
т
15,70
1,31
20,57
Пісок
т
6,50
0,51
3,32
Вода
м3
0,37
0,17
0,06
Разом вартість матеріалів на 1 т суміші
82,75
Інші витрати складають:
Інш. з = ЗМА * 80% = 82,75 * 80% = 66, 20
Визначимо собівартість у другому році реалізації проекту:
С / С = 148,95 грн
Таблиця 2.2.3. - Зміна обсягу виробництва в наступні роки
2
3
4
5
6
7
Обсяг виробництва
5000
5500
6050
6655
7321
8053
Ціна 2 рік за одиницю = 175,93 грн.
Ціна 3 рік за одиницю = 186,18 грн.
Ціна 4 рік за одиницю = 180,57 грн.
Ціна 5 рік за одиницю = 176,18 грн.
Ціна 6 рік за одиницю = 173,99 грн.
Ціна 7 год за одиницю = 170,90 грн.
Таблиця 2.2.4. - Розрахунок прибутку та ефективності проекту
Показники
роки
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Собівартість.
764915
890450
949941
1019531
1107606
1196692
5929134
Виручка
879653
1024017
1092432
1172460
1273747
1376195
6818505
Прибуток
114737
133567
142491
152930
166141
179504
889370
Чистий. приб.
86053
100176
106868
114697
124606
134628
667028
Дохід
106218
179050
171725
168284
177323
178591
981191
ДД
91065
142135
126223
114531
111744
104206
689905
Інвестиц. витрат
150000
380000
50000
580000
ДІЗ
150000
301656
31508
483165
ЧДД
206739,80
ВД
1,43

Побудуємо графік окупності

Проект ефективний, так як чистий дисконтований дохід становить 206739 грн., А це більше 0, і індекс прибутковості 1,43 це більше 1, самоокупність настає через 5 років.
Порівняємо два проекти за показниками:
Показники
Проект А
Проект Б
ЧДД
377657
206739
ВД
2,09
1,43
СО
4,5 рік
5 років
Ми бачимо що за всіма показниками проект А ефективніше, проекту В.

Пропозиції банку

Розглянемо пропозиції банку-інвестора щодо спільної участі в реалізації проекту А:
1) виплата кредиту частинами протягом усього терміну;
Пропонуються наступні умови:
· Банк фінансує 70% капітальних вкладень;
· Кредитує на суму 30% інвестиційних витрат строком на 5 років за складною схемою нарахування відсотків;
· Ставка відсотка дорівнює 12% річних при річному нарахуванні відсотків;
· Відсоток капіталізації - 11%.
Зробимо перерахунок доходів з урахуванням пропозицій банку, і результати обчислень занесемо в таблицю.
Тому що загальна сума, вкладена в проект, не змінилася, то і валові витрати, валові доходи, амортизація, чистий прибуток, обсяг випуску продукції, ціна і т.д., залишаються незмінні. З отриманого доходу, за умовою, 50% належить банку. З останків доходу підприємство виплачує суму кредиту (частково або повністю) і відсотки за користування кредитом банку, а решту грошей кладе на депозитний рахунок під зазначений відсоток. Таким чином, за умовою, доходом підприємства є сума, яка знаходиться на депозитному рахунку, включаючи відсотки, що виплачуються банком за користування цими грошима. А витратами - відсотки, виплачувані підприємством за користування банківським кредитом і сума інвестицій.
Таблиця 3.1.
Рік реалізації проекту
70% фінансування
30% кредиту
ВСЬОГО
1
63000
27000
90000
2
3
175000
75000
250000
4
5
35000
15000
50000
6
7
ВСЬОГО
273000
117000
390000

Таблиця 3.2. Визначаємо результати господарської діяльності підприємства за умови капіталізації його прибутку.
Показники
Роки реалізації проекту
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Прибуток
100100
108579
124075
133350
156192
166042
788338
Податок на Пр
25025
27145
31019
33337
39048
41511
197085
Чистий Пр
75075
81434
93056
100013
117144
124532
591254
% Капіталізації
0
8958
17216
27452
38453
51339
143418
ЧПР +% капіталізації
75075
90392
110272
127465
155597
175871
734672
Амортизація
14740
12095
50917
41860
116475
95927
332014
Дохід
89815
102487
161189
169325
272072
271798
1066686
ДД
81650
88532
132611
132670
203039
193176
831678
ДІЗ
90000
216076
39185
255261
ЧДД
484417
ВД
2,4

Визначаємо відсоток капіталізації і результати спільної діяльності з банком.
При нарахуванні складного відсотка за кредитом банку.
Всі результати занесемо в таблицю.

Таблиця 3.3. Результат спільної діяльності підприємства і банку
Показники
Роки реалізації проекту
Всього
1
2
3
4
5
6
7
Прибуток
0
50050
54290
62038
66675
78096
83021
394170
Податок на прибуток
0
12513
13573
15510
16669
19524
20755
98544
Чистий прибуток
0
37537
40717
46528
50006
58572
62266
295626
Сума кредиту по роках
27000
75000
15000
117000
% За кредит
3240
3629
13064
14632
18188
20370
22815
95938
Чистий прибуток після виплати%
-3240
33908
27653
31896
31818
38202
39451
199688
Відсоток капіталізації
0
0
3373
6415
9924
13424
17626
50762
Чистий прибуток +% капіталізації
-3240
33908
31026
38311
41742
51626
57077
250450
Прибуток наростаюча
-3240
30668
61694
100005
141747
193373
250450
Виплата кредиту
27000
75000
102000
Прибуток після виплати кредиту
-3240
33908
31026
38311
14742
51626
-17923
148450
Амортизація
14740
12095
50917
41860
116475
95927
332014
Дохід підприємства
-3240
48648
43121
89228
56602
168101
78004
480464
ДД
-3240
44125
37250
73408
44349
125440
55436
376767
З
27000
75000
15000
117000
ДІЗ
27000
64788
11753
103541
ЧДД
376767
ВД
1,09
На підставі виконаних розрахунків (таб.3.2. Та таб.3.3) можна зробити наступні висновки:
Спільна діяльність з банком не вигідна для підприємства, тому що вона передбачає отримання меншого доходу;
Отримання кредиту передбачає додаткових витрат грошових коштів, пов'язаних з виплатою відсотків по ньому.Література

1. Г.В. Савицька "Економічний аналіз" підручник М.: ТОВ Нове знання - 2004 р.
2. "Стратегічне планування інвестиційної діяльності", Книш М. І., перекатів Б.А., Тютиков Ю.П., СПб, 1998 р. (с.115).
3. "Фінансовий менеджмент" під ред.Е.С. Стоянової М.: Перспектива 2004р.
4. Дєєва А.І. "Інвестиції" М.: Іспит 2004
5. Бочаров В.В. інвестиційний менеджмент. - СПб., Пітер, 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
244.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок собівартості продукції
Ціни і ціноутворення на підприємстві Розрахунок собівартості одиниці продукції і визначення відпускної
Розрахунок собівартості продукції і економічної ефективності підприємства ТОВ Падишах Комфорт з виробництва
Калькуляція собівартості продукції тваринництва Методи калькуляції продукції в тваринництві
Калькуляція собівартості продукції
Аналіз собівартості продукції 5
Планування собівартості продукції
Калькулювання собівартості продукції
Планування собівартості продукції 3
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru