Розрахунок середньорічної заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Розрахунок середньорічної заробітної плати
Розрахунок середніх значень інтервалів
Розрахунок відносних величин
Розрахунок середніх величин
Графічне визначення моди
Графічне визначення медіани
Розрахунок показників варіації
Кореляційно-регресивний аналіз
Аналіз рядів динаміки
Розрахунок індексів

Розрахунок і аналіз статистичних показників оплати праці з використання пакету прикладних програм MS Excel

Для виконання завдань розрахунково-аналітичної частини в таблиці 1 представлені вихідні вибіркові дані по організаціям однієї з галузей господарювання у звітному році (вибірка 20%-ва, бесповторного).
Таблиця 1. Статистична інформація про результати виробничої діяльності організацій.
№ організації
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
1
162
11,340
2
156
8,112
3
179
15,036
4
194
19,012
5
165
13,035
6
158
8,532
7
220
26,400
8
190
17,100
9
163
12,062
10
159
9,540
11
167
13,694
12
205
21,320
13
187
16,082
14
161
10,465
15
120
4,32
16
162
11,502
17
188
16,356
18
164
12,792
19
192
17,471
20
130
5,85
21
159
9,858
22
162
11,826
23
193
18,142
24
158
8,848
25
168
13,944
26
208
23,920
27
166
13,280
28
207
22,356
29
161
10,948
30
186
15,810
Для початку розрахуємо середньорічну заробітну плату працівників за формулою:

Для вирішення даної задачі скористаємося пакетом MS Excel.
Отримані дані розмістимо в таблиці 2.
Таблиця 2. Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
№ органі-зації
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
1
162
11,340
70,00
2
156
8,112
52,00
3
179
15,036
84,00
4
194
19,012
98,00
5
165
13,035
79,00
6
158
8,532
54,00
7
220
26,400
120,00
8
190
17,100
90,00
9
163
12,062
74,00
10
159
9,540
60,00
11
167
13,694
82,00
12
205
21,320
104,00
13
187
16,082
86,00
14
161
10,465
65,00
15
120
4,32
36,00
16
162
11,502
71,00
17
188
16,356
87,00
18
164
12,792
78,00
19
192
17,471
90,99
20
130
5,85
45,00
21
159
9,858
62,00
22
162
11,826
73,00
23
193
18,142
94,00
24
158
8,848
56,00
25
168
13,944
83,00
26
208
23,920
115,00
27
166
13,280
80,00
28
207
22,356
108,00
29
161
10,948
68,00
30
186
15,810
85,00
За даними таблиці 2 проведемо аналітичну угруповання сукупності включає 30 підприємств.
Группіровочний ознакою є середньорічна заробітна плата.
Задамо кількість груп 5.
Величину інтервалу визначимо за формулою:

ширина інтервалу h = 16,8.
Позначимо межі груп:
1-а група - 36,0 - 52,8
2-а група - 52,8 - 69,6
3-тя група - 69,6 - 86,4
4-я група - 86,4 - 103,2
5-а група - 103,2 - 120,0
Отримані інтервальні ряди розмістимо в таблиці 3.

Таблиця 3. Інтервальний ряд розподілу підприємств за середньорічною заробітної плати.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати, x
Число підприємств у групі, fi
Накопичена чисельність групи, S
36-52,8
3
3
52,8-69,6
6
9
69,6-86,4
12
21
86,4-103,2
5
26
103,2-120,0
4
30
Разом
30
Відберемо показники характеризують групи і визначимо їх величини по кожній групі. Результати угруповання занесемо в таблицю 4 і визначимо підсумки за кожним показником.
Таблиця 4. Угруповання підприємств за показниками характеризує групи.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
36-52,8
3
406
18,28
133,00
52,8-69,6
6
956
58,19
365,00
69,6-86,4
12
2031
160,40
945,00
86,4-103,2
5
957
88,08
459,99
103,2-120,0
4
840
94,00
447,00
Разом
30
5190
418,95
2349,99
Таблиця 5. Угруповання підприємств за показниками характеризує групи (у% до підсумку.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
36-52,8
10
7,8
4,36
5,66
52,8-69,6
20
18,4
13,89
15,53
69,6-86,4
40
39,1
38,29
40,21
86,4-103,2
17
18,5
21,02
19,58
103,2-120,0
13
16,2
22,44
19,02
Разом
100
100
100
100
З таблиці 5 видно, що в основному переважають підприємства з середньорічною заробітною платою в інтервалі 69,6-86,4 40,0%, на частку яких припадає 39,29% всього фонду заробітної плати.
Отримані дані для наочності можна представити у вигляді діаграми малюнок 1. Для вирішення даної задачі скористаємося пакетом прикладних програм MS Excel.

Рис 1. Діаграма розподілу підприємств за середньорічною заробітної плати.
За допомогою графічного методу побудуємо графіки отриманого ряду розподілу.
Для побудови полігона і гістограми необхідно визначити серединна значення інтервалу за формулою:

Де: S Н - нижня межа інтервалу;
S В - верхня межа інтервалу.
Отримані дані розмістимо в таблиці 6.
Таблиця 6. Визначення серединного значення інтервалу
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Серединна значення інтервалу, тис. руб.
Число підприємств у групі
36-52,8
44,4
3
52,8-69,6
61,2
6
69,6-86,4
78,0
12
86,4-103,2
94,8
5
103,2-120,0
111,6
4
Разом
30

Рис.2. Гістограма розподілу підприємств за середньорічною заробітної плати.


Рис. 3. Полігон розподілу підприємств за середньорічною заробітної плати.
Розрахуємо відносний показник структури (ОПВ) за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 7.
Таблиця 7. Розрахунок відносних показників структури у% до підсумку.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
у% до підсумку
36-52,8
10
7,8
4,36
5,66
52,8-69,6
20
18,4
13,89
15,53
69,6-86,4
40
39,1
38,29
40,21
86,4-103,2
17
18,5
21,02
19,58
103,2-120,0
13
16,2
22,44
19,02
Разом
100
100
100
100
Розрахуємо відносний показник координації (ОПК) за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 8.
Таблиця 8. Розрахунок відносних показників координації у% до бази.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
69,6-86,4
12
2031
160,40
945,00
у% до бази.
36-52,8
25
20
11
14
52,8-69,6
50
46
36
38
86,4-103,2
41
47
54
48
103,2-120,0
33
41
58
47
Розрахуємо відносний показник інтенсивності (ОПІ) за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 9.
Таблиця 9. Розрахунок відносних показників інтенсивності.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Відносний показник інтенсивності, тис. руб.
36-52,8
3
406
18,28
45,02
52,8-69,6
6
956
58,19
60,86
69,6-86,4
12
2031
160,40
78,97
86,4-103,2
5
957
88,08
92,03
103,2-120,0
4
840
94,00
11,19
Разом
30
5190
418,95
-
Розрахуємо відносний показник порівняння (ОПВ) за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 10.
Таблиця 10. Розрахунок відносних показників порівняння.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
69,6-86,4
12
2031
160,40
945,00
у скільки разів менше базової.
36-52,8
4
5
8,7
7,1
52,8-69,6
2
2,1
2,7
2,5
86,4-103,2
2,4
2,1
1,8
2,0
103,2-120,0
3
2,4
1,7
2,1
Розрахуємо середню арифметичну просту за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 11.
Таблиця 11. Розрахунок середньої арифметичної.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
36-52,8
3
135,33
6,09
44,33
52,8-69,6
6
159,33
9,70
60,83
69,6-86,4
12
169,25
13,37
78,75
86,4-103,2
5
191,40
17,62
92,00
103,2-120,0
4
210,00
23,50
111,75
Розрахуємо середню арифметичну зважену за формулою:

де х i - Варіант, а m i - Частота чи статистичний вагу.
Отримані дані розмістимо в таблиці 12.
Таблиця 12. Розрахунок середньої арифметичної зваженої.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фонд заробітної плати, млн. руб.
Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. руб.
Разом
30
173,00
13,97
78,33
Розрахуємо середню гармонійну зважену за формулою:

Отримані дані розмістимо в таблиці 13.

Таблиця 13. Розрахунок середньої гармонійної зваженої.
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Фонд заробітної плати, млн. руб.
V
Середньорічна заробітна плата 1 працівника X, руб.
V / x
Руб.
V V / x
Руб.
36-52,8
3
18280000
133000
137,44
-
52,8-69,6
6
58190000
365000
159,42
-
69,6-86,4
12
160400000
945000
169,74
-
86,4-103,2
5
88080000
459990
191,48
-
103,2-120,0
4
94000000
447000
210,29
-
Разом
-
418950000
-
868,38
482451,8
Розрахуємо моду за формулою:

де х о - початкова нижня межа модального інтервалу;
h - Величина інтервалу;
f 2 - Частота модального інтервалу;
f 1 - частота інтервалу, що передує модальному;
f 3 - Частота інтервалу наступна за модальним.
Дані для розрахунку в таблиці 3.
Знайдемо моду:


Робимо висновок: по моді - найбільш часто зустрічається заробітна плата в розмірі 74,6 тис. руб.,
Розрахуємо медіану за формулою:

де х о - нижня межа медіанного інтервалу;
Σf / 2 - порядковий номер медіани (N);
S Me -1 - Накопичена частота до медіанного інтервалу;
f Me - частота медіанного інтервалу.
Дані для розрахунку в таблиці 3.
знайдемо N медіани: N = Σf i / 2 = 30 / 2 = 15.
За накопиченим частотах визначимо, що п'ятнадцяту одиниця перебуває в інтервалі (69,6 - 86,4), її значення визначимо за формулою:

Робимо висновок за медіані - половина працівників отримує середньорічну заробітну плату нижче 78 тис. крб., А половина - вище.
Визначимо моду графічним способом по гістограмі (рис. 1).
У прямокутнику, що має найбільшу висоту, проводимо дві лінії, як показано на рис.4, і з точки їх перетину опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис. Значення х на осі абсцис в цій точці є мода (Мо). Згідно рис. 4 Мо »78 тис. руб. Тобто в більшості підприємств середньорічна заробітна складає більше 78 тис. руб.
Для графічного визначення медіани необхідно побудувати кумуляту по накопичених частот. Так як ми користувалися інструментом «Гістограма», то кумуляту вже побудована (рис. 5). З точки на осі ординат, що відповідає половині всіх частот, проводимо пряму, паралельну осі абсцис, до перетину її з кумулятурой. Опустивши з цієї точки перпендикуляр на вісь абсцис, знаходимо значення медіани (Ме).


Рис.4. Кумуляту (графічне визначення медіани)
За рис. 5 Ме »78 тис. руб. Тобто половина досліджуваних підприємства виплачує середньорічну заробітну плату близько 78 тис. руб.
Розрахуємо середню заробітну плату за формулою середньої арифметичної зваженої, так як дані частоти усереднює величини:
.

Таблиця 14. Дані для розрахунку показників варіації
Групи підприємств за середньорічною заробітної плати
Число підприємств у групі
Розрахункові показники
f i
x i (пор. значення інтервалу)
х i f i
i - )
i - ) 2 f i
36-52,8
3
44,4
133,2
-34,2
3500,7
52,8-69,6
6
61,2
367,2
-17,4
1808,2
69,6-86,4
12
78,0
936
-0,6
3,8
86,4-103,2
5
94,8
474
16,2
1318,7
103,2-120,0
4
111,6
446,4
33,0
4366,6
Разом
30
х
2356,8
-2,8
10998,0
Тоді середня заробітна плата становить:

тис. руб.
Визначимо розмах варіації:
тис. руб.
Визначимо дисперсію на підставі даних таблиці 14.

тис. руб.
Визначимо середнє квадратичне відхилення за формулою:
тис. руб.
Визначимо коефіцієнт варіації:


Таким чином, коливання середньої заробітної плати за групами підприємств від свого середнього значення становить 24,4%, отже, сукупність стійка (тому що нижче верхньої межі в 25%) і середня величина є типовою і характерною для всієї сукупності.
Обчислимо середню арифметичну за вихідними даними. Тому що тут не дано частоти досліджуваного явища, то середній валовий дохід визначимо як середню арифметичну просту. Для цього використовуємо функцію пакета Excel. У результаті розрахунків (див. комірку D35 лист 1 MS Excel. Додаток 1) отримали значення 78,3 тис. руб. Ця середня не набагато відрізняється від середньої, отриманої раніше (всього на 0,3 тис. крб.), Тому що тут не враховується число підприємств і визначається просто серединне значення в ряді.
Розрахуємо парну регресію за формулою:


Необхідні для рішення суми розраховані в таблиці 15. Підставимо їх у рівняння і вирішимо систему.
Таблиця 15. Розрахунок показників для знаходження рівняння регресії.
№ п / п
Число підприємств у групі x i,
Фонд заробітної плати, млн. руб. y i,
x 2
y 2
xy

1
3
18,28
9
334,15
54,84
45,89
2
6
58,19
36
3386,07
349,14
83,78
3
12
160,40
144
25728,16
1924,80
159,56
4
5
88,08
25
7758,08
440,40
71,15
5
4
94,00
16
8836,00
376,00
58,52
Σ *
30
418,95
230
175519,10
3144,78
418,9

Із системи рівнянь отримаємо a 1 = 12,63; а 0 = 8.
Отримавши шукане рівняння регресії можна стверджувати, що зі збільшенням кількості підприємств, збільшується фонд заробітної плати.
* Якщо параметри рівняння знайдені вірно, то Σy = Σy х.
Розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції за формулою:

Знайдемо коефіцієнт кореляції за даними табл. 15.

Знайдений коефіцієнт кореляції 0 <r = 0,109 <1; означає, що характер зв'язку між досліджуваними ознаками прямій.
За ступенем тісноти, зв'язку між ознаками практично відсутні 0 ≤ r ≤ ± 0,3.
Розрахуємо змикання рядів динаміки за даними таблиці 16.
Таблиця 16. Дані для розрахунку змикання рядів динаміки.
Роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Оборот торгівлі магазину, тис. руб.
(У фактично діючих цінах)
41,78
42,12
43,66
Оборот торгівлі магазину, тис. руб. (У порівнянних цінах)
52,40
52,60
53,40
54,10
Зімкнутий ряд абсолютних величин (у порівнянних цінах; тис. руб.)
50,13
50,54
52,40
52,60
53,40
54,10
Щоб проаналізувати динаміку загального обсягу торгівлі магазину за 2003-2008 рр.., Необхідно зімкнути (об'єднати) наведені вище два ряди в один. А щоб рівні нового ряду були порівнянні, необхідно перерахувати дані 2003-2008 рр.. у порівнянні ціни. Для цього на основі даних про обсяг торгівлі за 2005 р. у фактичних і порівнянних цінах знаходимо співвідношення між ними: 52,40: 43,66 = 1,2. Множачи на отриманий коефіцієнт дані за 2003-2005 рр.., Наводимо їх, таким чином, до порівнянної увазі з подальшими рівнями. Зімкнутий (зіставний) ряд динаміки показаний в останньому рядку таблиці 16.
Зробимо розрахунок і аналіз динаміки дорожньо-транспорного пригод в районі за 2005-2008 рр.., За даними табл. 17.
За базу порівняння візьмемо рівень 2005 року.
Таблиця 17. Показники дорожньо-транспортних пригод за 2005-2008рр.
Показники
Рік
2005
2006
2007
2008
Дорожньо-транспортні пригоди
7430
7650
7680
7730
Абсолютні прирости, Δy
Ланцюгові
Базисні
Δy Ц1 = y 2006-y 2005 = 7650-7430 = 220
Δy б1 = y 2006-y 2005 = 7650-7430 = 220
Δy Ц2 = y 2007-y 2006 = 7680-7650 = 30
Δy б2 = y 200 7-y 200 5 = 7680-7430 = 250
Δy ц 3 = Y 200 8-y 200 7 = 7730-7680 = 50
Δy б3 = y 200 8-y 200 5 = 7730-7430 = 300
Темпи зростання, Т р
Ланцюгові
Базисні


Темпи приросту, Т пр
Ланцюгові
Базисні


У таблиці 18 наведемо всю сукупність показників ряду динаміки, що дозволяє подивитися взаємозв'язку між ними.
Таблиця 18. Показники зміни рівнів ряду динаміки
Показники
Рік
2005
2006
2007
2008
Дорожньо-транспортні пригоди
7430
7650
7680
7730
2. Темпи зростання базисні:
-
1,02
1,03
1,04
2.1. коефіцієнти
2.2. відсотки
-
102
103
104
3. Темпи зростання ланцюгові:
-
1,02
1,001
1,001
3.1. коефіцієнти
3.2. відсотки
-
102
100,1
100,1
4. Абсолютні прирости, од.
-
220
250
300
4.1. базисні (2005 р.)
4.2. ланцюгові (по роках)
-
220
30
50
5. Темпи приросту базисні
-
0,02
0,03
0,04
5.1. коефіцієнти
5.2. відсотки
-
2
3
4
6. Темпи приросту ланцюгові
-
0,02
0,001
0,001
6.1. коефіцієнти
6.2. відсотки
-
2
0,1
0,1
7. Абсолютне значення 1% пр.
-
110
300
500
Розрахуємо середні показники в рядах динаміки за даними таблиці 19
Таблиця 19. Динаміка зміни співвідношення кількості автомобілів та жителів м. (кількість автомобілів на 1000 жителів на початок року).
Моменти часу (рік)
1993
1998
2003
2006
2008
Рівні ряду (кількість автомобілів на 1000 жителів на початок року).
480
525
630
698
756
Таблиця 20 Розрахункові показники для визначення середнього рівня ряду динаміки
Періоди часу
Кількість автомобілів x i
Тривалість періоду, років t i
у i · t i
1993-1997
480
5
2400
1998-2002
525
5
2625
2003-2005
630
3
1890
2006-2007
698
2
1396
2008
756
1
756
Разом
16
9067
розрахуємо середній рівень ряду динаміки, представленого в таблиці 20:

Це означає, що середньо кількість автомобілів на 1000 жителів за 1993-2008 рр.. - 566,7 штук.
Зробимо розрахунок індивідуальних індексів.
Таблиця 21. Дані про відрахування до фонду соціального страхування компанії «---------------------» за п'ять років.
Роки
1998
1999
2000
2001
2002
Відрахування до ФСС, тис.руб.
192,54
231,97
265,07
282,53
311,28
Обчислимо ланцюгові індекси відрахувань до ФСС з 1998 до 2002 року, у%:
= 106,06%;
= 102,85%;
= 104,76%;
= 101,51%.
У результаті розрахунків отримали індивідуальні ланцюгові індекси відрахувань до фонду соціального страхування компанії «-----------------------» за п'ять років з 1998 по 2002 роки. Дані представимо у таблиці 22.
Таблиця 22. Ланцюгові індекси відрахувань до ФСС компанії «--------------------» за п'ять років.
Роки
1998
1999
2000
2001
2002
Відрахування до ФСС, тис.руб.
-
1,0606
1,0285
1,0476
1,0151
розрахуємо базисні індекси, у%. За базу приймемо значення 1998 року.
= 106,06%;
= 110,82%;
= 114,28%;
= 116,01%.
У результаті розрахунків отримали індивідуальні базисні індекси відрахувань до фонду соціального страхування компанії «-------------».
Оформимо їх в таблицю 23.
Таблиця 23. Базисні індекси відрахувань до ФСС компанії «-------------------------».
Роки
1998
1999
2000
2001
2002
Відрахування до ФСС, тис.руб.
-
1,0606
1,1082
1,1428
1,1601
Зробимо розрахунок загальних індексів.
Таблиця 24. Дані про роботу автозаправної станції.
Найменування
нафтопродуктів
Од. ізм., тис. літрів
Базисний
Звітний
Ціна за од.вим., ,
тис.руб.
Кількість

Ціна Заєд. ізм. ,
тис. руб.
Кількість

А
15
3
15,5
5
Б
45
2
44
3
У
8
7
9
8
Розрахуємо агрегатний індекс цін залежно від обраних соизмерителя :
= 2,150 або 215,0%.
За даним асортиментом товарів ціни підвищилися в середньому на 115%. в порівнянні з базисним періодом.
= 1060-493 = 567 тис. руб.
Отримана величина приросту говорить про те, що підвищення цін на даний асортимент товару в середньому на 115%. Зумовило збільшення обсягу товарообігу в поточному періоді на 567 тис.руб.
Розрахуємо соизмеритель - кількості реалізації продукції у базисному, .
= 1,886 або 188,6%
За асортиментом в цілому підвищення ціни склало в середньому 88,6%
Визначимо величину приросту товарообігу:
= 366-194 = 172 тис.руб.
Отримана величина приросту показує, що підвищення цін у середньому на 88,6%, зумовлює збільшення обсягу товарообігу на 172 тис. руб.
Зробимо розрахунок середніх індексів.
Таблиця 25. Дані для розрахунку середніх індексів.
Найменування
нафтопродуктів
Вартість продукції в базисному році, тис. грн.,
Індекси фізичного
обсягу продукції
у звітному році,
А
Б
У
45
90
56
6,500
1,120
2,833
Разом:
191
Для даного розрахунку використовуємо формулу:
= 2,8897 = 288,97%
Фізичний обсяг продукції за трьома найменувань збільшився на 188,97%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
317.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок заробітної плати
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Розрахунок заробітної плати на підприємстві
АРМ Розрахунок заробітної плати
Розрахунок заробітної плати Нарахування зарплати
Формування конкурсної маси підприємства розрахунок заробітної плати
Уч т заробітної плати
Формування заробітної плати
Облік заробітної плати 5
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru