Розрахунок кінцевого каскаду передавача

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра "Радіосистем"

Розрахункова робота з навчальної дисципліни

"Формування та генерування сигналів"

Перевірив:

_______________Голік Ф. В.

"_____"______________ 2005р.

Виконав:

Студент гр. 2012

____________Швейкін Є.Ю.

"_____"______________ 2005р.

1 Вихідні дані

У завданні нам задані такі основні параметри розрахунку попереднього і кінцевого каскадів передавача на біполярних транзисторах:

  • діапазон робочих частот від 9 до 15 МГц;

  • вихідна потужність сигналу - 10 Вт;

  • режим роботи підсилювального каскаду - класу А.

3 Попередній розрахунок

При проектуванні підсилювача його необхідно розраховувати на максимальну потужність, але необхідно також врахувати втрати у вихідний коливальній системі, а також і втрати в антенно-фідерних пристроїв. Таким чином, для обчислення потужності, яку необхідно забезпечити на виході кінцевого каскаду, необхідно знати ККД вихідний коливальної системи та антенно-фідерного пристрою, які ми покладемо рівними 0.9. Таким чином, повна потужність, яка повинна бути забезпечена, на виході кінцевого каскаду обчислюється за формулами:

P ок1 = Pmax + Pmax * (1 - КПДвкс) = 12.5 Вт (1);

4 Розрахунок кінцевого каскаду

Вихідні дані для розрахунку ОК:

f в = 15 МГц (верхня гранична частота);

f н = 9 МГц (нижня гранична частота);

Потужність - 10 Вт

Режим класу А.

Схема кінцевого каскаду представлена ​​на малюнку 1

Малюнок 1-Схема кінцевого каскаду.

По верхній граничній частоті і номінальної потужності підбираємо відповідний транзистор, нам підходить транзистор 2Т903А.

Параметри транзистора 2Т903А:

r нас = 1ом - опір насичення;

r б = 2Ом - опір матеріалу бази;

r е = 0 Ом - опір у ланцюзі емітера;

R УЕ = 100 Ом - опір витоку емітерного переходу;

Е отс = 0.7 В - напруга відсічки;

h 21 ое = 15коеффіціент посилення по струму;

f T = 130 МГц - гранична частота підсилення по струму;

З к = 50 пФ - бар'єрна ємність колекторного переходу;

З ка = 10 пФ - бар'єрна ємність активної частини колекторного переходу;

З е. = 350 пФ - бар'єрна ємність емітерного переходу;

L е = 0.1 нГн - індуктивність емітера;

L б = 20 нГн - індуктивність бази;

U Кдоп = 55 В - максимальне напруження на колекторі;

Е бедоп = 4 В - зворотне постійна напруга на емітерний перехід;

I к0доп = 3 А - постійна складова;

I Кдоп = 8 А - допустимий струм колектора.

Результат розрахунку вхідний (базової) ланцюга:

Результати розрахунку колекторному ланцюзі:

5 Розрахунок предоконечного каскаду

Вихідні дані для розрахунку ПОК:

f в = 15 МГц (верхня гранична частота підсилювача);

f н = 9 МГц (нижня гранична частота підсилювача);

По верхній граничній частоті і номінальної потужності підбираємо відповідний транзистор, нам підходить транзистор 2Т921А.

Малюнок 2-Схема предоконечного каскаду.

Параметри транзистора 2Т921А:

Результат розрахунку вхідний (базової) ланцюга:

Результати розрахунку колекторному ланцюзі:

6 Розрахунок ланцюга міжкаскадного з'єднання

Як ланцюга міжкаскадного з'єднання, між кінцевим і предоконечного каскадами, візьмемо ФНЧ - трансформатор. Схема трансформатора наведена на рис.3.

Вихідні дані для розрахунку МКС:

f в = 15 МГц (верхня гранична частота підсилювача);

f н = 9 МГц (нижня гранична частота підсилювача);

R р = 48 Ом (вихідний опір попереднього каскаду);

R н = 18 Ом (вхідний опір наступного каскаду);

а = 0.043 (допустима нерівномірність коефіцієнта передачі по потужності).

Після виконання розрахунків вийшли наступні номінали елементів:

Ємності

Індуктивності

1.37E-9

7.90E-7

2.50E-9

4.33E-7

Схема ланцюга міжкаскадного з'єднання наведена на рис.3.

Рис.3. Схема ланцюга міжкаскадного з'єднання.

7 Розрахунок вихідний коливальної системи

Вихідні дані для розрахунку ВКС:

f в = 15 МГц (верхня гранична частота підсилювача);

f н = 9 МГц (нижня гранична частота підсилювача);

R н = 50 Ом (опір навантаження);

R вх = 10.6Ом (опір попереднього каскаду);

P вх = 12.5 Вт (потужність на вході ВКС);

P доп = 0.012 Вт (допустима потужність вищих гармонік);

КБВн = 0.9 (допустиме значення коефіцієнта біжучої хвилі навантаження);

КБВвх = 0.7 (допустиме значення коефіцієнта біжучої хвилі на вході ВКС);

При проектуванні вихідних коливальних систем, що встановлюються після кінцевого каскаду підсилювача, на першому плані стоїть забезпечення заданої фільтрації вищих гармонік. Задану фільтрацію гармонік, в першу чергу найбільш інтенсивної - другий і третій. Вихідна коливальна система повинна забезпечити в робочому діапазоні частот підсилювача при заданому рівні коливальної потужності та високому ККД.

Для вибору типу вихідний коливальної системи необхідно обчислити коефіцієнт перекриття робочого діапазону, який обчислюється за формулою:

тому що отриманий коефіцієнт перекриття по частоті Kf = 1.67, то для фільтрації вищих гармонік ВКС можна виконати в відеодного широкодиапазонного не перебудовує фільтра.

При розрахунку отримаємо, що для реалізації фільтру з заданими параметрами буде потрібно один шестиланкових фільтр.

Номінальні значення елементів фільтра рівні:

Ємності

Індуктивності

Схема фільтра наведена на рисунку 3.

Малюнок 3-Схема вихідний коливальної системи.

6 Висновок

Розроблений мною підсилювач відповідає параметрам мого варіанту:

  • забезпечує на виході ВКС необхідну потужність (10Вт);

  • працює в заданому діапазоні частот (від 9 до 15 МГц)

7 Список використаної літератури

  1. Шумилін М. С. Проектування транзисторних каскадів передавачів; - Москва: Радіо і зв'язок, 1987;

  2. Шахгільдян В. В. Проектування радіопередавальних пристроїв, - Москва: Радіо і зв'язок, 1993;

  3. Благовіщенський М.В. Радіопередавальні пристрої., М.: "Радіо і зв'язок", 1982.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Лабораторна робота
20.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Проектування вихідного каскаду зв`язкового передавача з частотною модуляцією
Розрахунок випрямляча розрахунок транзисторного підсилювального каскаду синтез логічних схем
Розрахунок підсилювального резистивного каскаду на біполярних транзисторах
Графоаналитический розрахунок та дослідження напівпровідникового підсилювального каскаду
Розрахунок зв`язкового передавача 27 лютого МГц
Розрахунок зв`язкового передавача 272 МГц
Абстрактний синтез кінцевого автомата
Розробка функціональної схеми кінцевого автомата
Моделювання роботи кінцевого розпізнавача для послідовно-сті елементів типу дата в німецькому
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru