Розрахунок зв`язкового передавача 27 лютого МГц

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
УРАЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА "Радиопередающие устрою"
Курсова робота
"РОЗРАХУНОК ЯЗНОГО ПЕРЕДАВАЧ 27,2 МГц"
Єкатеринбург 2003

Завдання
Дано:
Передавач з частотною модуляцією.
1. Потужність P 1 = 2,5 Вт.
2. Частота f = 27,2 МГц.
3. E П = 12 В.
4. Антена - штир 1,5 м.
5. Ф 2 = 25 дБ.
- Скласти структурну схему передавача;
- Розрахувати режим кінцевої ступеня;
- Розрахувати пристрій, що погодить оконечной щаблі з антеною;
- Пояснити призначення всіх елементів схеми.

1. Структурна схема передавача

УНЧ
УЧ
кварцовий
АГ
27,2 МГц
13,6 МГц
Підсилювач
ОУ
СЦ

Помножувач
Рис. 1 структурна схема передавача
УНЧ - підсилювач низької частоти;
УЧ - управитель частоти;
АГ - автогенератор (кварцовий);
У - підсилювач;
Помножувач частоти на 2;
ЗУ - крайовий підсилювач;
СЦ - согласующая ланцюг.

2. Розрахунок режиму оконечной щаблі

2.1 Розрахунок колекторному ланцюзі

Паспортні дані:
r нас = 1,73 Ом;
Е = 0,7 В;
I до про додаткове = 0,8 А.
Визначимо коефіцієнт використання вихідної напруги (U вих)


Візьмемо кут відсічки (q) рівним 90 0, тоді a 1 (q) = 0,5.
Визначимо амплітуду напруги колектора в граничному режимі:
U КГР = Е к * x гр;
U КГР = 12 * 0,86 = 10,32 (В).
Знайдемо першу гармоніку струму колектора:

Визначимо постійну складову колекторного струму:

Визначимо потужність, що підводиться P 0.
P 0 = E к * I до0,
P 0 = 12 * 0,306 = 3,672 »3,7 (Вт)
Визначимо потужність, що розсіюється у вигляді тепла:
P к1 = P 0 - P 1,
P к1 = 3,7 - 2,5 = 1,2 (Вт) <P доп = 1/2U кедоп * I к0доп = 26 (Вт)
Визначимо коефіцієнт корисної дії (h)

Визначимо опір колектора (R к)

2.2 Розрахунок базового ланцюга

Визначимо опір резистора R д, включеного за РЧ між базою і емітером, яке визначається за наступною формулою:
R д »b 0 / 2pf Т C Е
R д »24 / 2 * 3,14 * 350 * 10 6 * 124 * 10 -12» 88 (Ом)
Значення опору R бк резистора, включеного за РЧ між колектором і базою:
R бк = b 0 / 2pf Т C до
R бк = 24 / 2 * 3,14 * 350 * 10 6 * 12 * 10 -12 »909,46 (Ом)
Розрахуємо амплітуду струму бази:

де c = 1 + g 1 (q) 2pf Т C до R до
c = 1 + 0,5 * 2 ​​* 3,14 * 350 * 10 6 * 12 * 10 -12 * 21,5 »1,28Максимальна зворотна напруга на емітерний перехід:


Постійні складові базової і емітерного струмів:
I б0 = I до0 / b 0
I б0 = 0,306 / 24 = 0,013 (А);
I е0 = I до0 + I б0
I е0 = 0,306 + 0,013 = 0,319 (А).
Напруга зсуву на емітерний перехід:


Розрахуємо елементи схеми:

L вхОЕ = 4 * 10 -9 + 4 * 10 -9 / 1,28 »9,12 (нГн);

Вхідний опір транзистора (Z вх = r вх + jX вх):

Вхідна потужність:

Коефіцієнт посилення по потужності транзистора:
k p = P 1 / P вх
k p = 2,5 / 0,09 = 27,78.

3. Розрахунок штирьовий антени

3.1 З конструктивних міркувань вибираємо радіус штиря:
r = 5 * 10 -3 (м)
3.2 Знаходимо хвильовий опір антени:

3.3 Вхідний опір:


4. Розрахунок узгоджувального пристрою оконечной щаблі з антеною

4.1 Розрахунок трансформатора опору

Ємність З 22 призначена для поділу за постійної складової струму I до0, реактивний опір Х С22 має задовольняти співвідношенню:
Х C 22 <<R е = 4R до,С22 = R е / [50 ... 100])
X C 22 = (wC 22) -1 = 4R до / 100 Þ
З 22 = 100 / (4 * 21,5 * 2 ​​* 3,14 * 27,2 * 10 -6) = 6,8 (нФ);
X L 2>> R е = 4R до,L2 = R е * [50 ... 100])
X L 2 = wL 2 = 4R до * 100 Þ
L 2 = 4 * 21,5 * 100 / (2 * 3,14 * 27,2 * 10 -6) = 50,3 (мкГн).
Хвильовий опір:
Z С = 2 * 21,5 = 43 (Ом).
Струм у лінії:

Необхідна індуктивність лінії:

де a 1, і сходячи з допустимої нерівномірності АЧХ трансформатора на f = 27,2 МГц, дорівнює 0,1.
U пр = U к = 10,32 (В).

Виходячи з хвильового опору лінії вибираємо кабель КВФ-37:
Z C = 37 Ом;
З погонна = 120 пФ / м;
b = 2,56 мм (зовнішній діаметр кабелю);
з = 0,78 мм (внутрішній діаметр).
Геометрична довжина лінії:

де q <18 ... 54 при Z C = Z C треб (беремо q = 30),
e - діелектрична проникність діелектрика (фторопласт e = 2,1).

Для даного рівня потужності, з умови забезпечення добротності Q не нижче 10 на частоті f, вибираємо ферит марки 1000 НМ:
m н = 1000;
Q = 20 при B = 0,01 Тл.
Вибираємо многовітковую конструкцію на кільцевому феритовому сердечнику з типорозмірами:
D = 45 мм;
d = 28 мм;
h = 12 мм.
Середній діаметр фериту:
D сер = 0,5 (D + d),
D сер = 3,65 (мм).
Максимальна магнітна індукція на робочій частоті:

де P - допустимі питомі теплові втрати в фериті (P' ф £ 0,3 ... 1,5 Вт / см 2).

Виберемо B f = 15 * 10 -3 Тл.
V = pD ср S,
V = 3,14 * 3,65 * (0,5 * 1,2 * 1,7) = 11,7 (см 3).

V> V min
Число витків:

Уточнюємо L пр.расч:

pd = 3,14 * 2,8 = 8,8 (см),
wb = 10 * 0,256 = 2,56 (см),
отже, всі витки поміщаються на ферит.

Питомі теплові втрати в фериті:

Потужність втрат у фериті:


4.2 Розрахунок коливального контуру
Для визначення номіналів елементів (З 23, L 3) коливального контуру перерахуємо опір антени в контур наступним чином:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
З 23
З 24
З 'a
L 3
r 'a

Рис. 2 Перерахунок опору антени в контур
Опір на затискачах контуру одно 4R до, добротність контуру з конструктивних міркувань приймемо рівної 100.

Загальна ємність контуру дорівнює:

Коефіцієнт включення дорівнює:

Характеристичне опір контуру в резонанс:


Далі знаходимо індуктивність контуру:

Наведемо конструктивний розрахунок індуктивності L 3:
- Діаметр проводу котушки:

- Число витків:

- Електрична міцність котушки:
а) напруга між сусідніми витками:
Uв = 2Uк / N
Uв = 2 * 10,32 / 3 »6,9 (В).
b) напруженість поля між витками:
E = Uв / (g - d),
E = 6,9 / (1,5 * 2,26 - 2,26) »6,1 (В / мм) <Eдоп = 250 - 300 (В / мм).

Бібліографічний список

1. Генерування та формування радіосигналів: Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Пристрої генерування та формування радіосигналів" / Л.І. Булатов, Б.В. Гусєв. Єкатеринбург: Изд-во УГТУ, 1998.
2. "Проектування радіопередавачів": Учеб. посібник для вузів / В.В. Шахгільдян, М.С. Шумилін, В.Б. Козирєв та ін; Під ред. В.В. Шахгільдян. - 4-е вид., Перераб. І доп. - М.: Радіо і зв'язок, 2000. -656 С.: Іл.
3. РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ радіопередавальних пристроїв: Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Пристрої формування сигналів" / Л.І. Булатов, Б.В. Гусєв. Єкатеринбург: Изд-во УГТУ, 1997. 31 с.
4. М.С. Шумилін, В.Б. Козирєв, В.А. Власов Проектування транзисторних каскадів передавачів. Учеб. посібник для технікумів. М.: Радіо і зв'язок, 1987. - 320 с.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
25.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок зв`язкового передавача 272 МГц
Проектування зв`язкового передавача
Кінцевий каскад однополосного зв`язкового передавача
Проектування зв`язкового передавача з частотною модуляцією
Проектування вихідного каскаду зв`язкового передавача з частотною модуляцією
Розрахунок кінцевого каскаду передавача
Приймач радіолокаційної станції діапазону 800 МГц
Проектування передавача 2
Проектування передавача
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru