Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Задача 1

Умова

Виручка від реалізації продукції на підприємстві склала 1400 млн руб. при перемінних витратах 800 млн руб. і постійних витратах 500 млн руб. Визначити силу впливу операційного важеля і дати йому економічний тлумачення.

Рішення

Дія операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних та змінних витрат на формування фінансових результатів. Чим більше рівень постійних витрат, тим вище сила впливу операційного важеля.

В якості проміжного фінансового результату при визначенні ефекту операційного важеля виступає валова маржа.

Валова маржа = Виручка від реалізації - Змінні витрати,

У даному прикладі, Валова маржа = 1400 - 800 = 600 млн. крб.

Сила операційного важеля розраховується відношенням валової маржі до прибутку і показує, скільки відсотків зміни прибутку дає кожний відсоток зміни виручки. Даний показник розраховується для певної виручки від реалізації. З зміна виручки від реалізації змінюється і сила операційного важеля.

Сила операційного важеля = Валова маржа / Прибуток = (Виручка про реалізацію - Змінні витрати) / (Виручка про реалізацію - Змінні витрати - Постійні витрати)

Сила операційного важеля = 600 / (1400 - 800 - 500) = 600 / 100 = 6.

Це означає, що при можливому збільшенні виручки від реалізації, скажімо, на 3%, прибуток зростає на 3% * 6 = 18%; при зниженні виручки від реалізації на 10% прибуток знизиться на 10% * 6 = 60%, а збільшення виручки на 10% дасть приріст прибутку на 10% * 6 = 60%.

Покажемо це на прикладі. Припустимо, що виручка від реалізації в наступному періоді зросте на 10%, тобто складе 1400 + 1400 * 0,1 = 1540 млн. руб. Тоді постійні витрати за правилами їх руху залишаються колишніми - 500 млн. руб., А змінні витрати за правилами їх руху зростуть теж на 10% і складуть 800 +800 * 0,1 = 880 млн. крб. Сумарні витрати будуть рівні 500 + 880 = 1380 млн. руб. Прибуток в новому періоді складе 1540 - 500 - 880 = 160 млн. крб., Що на 60 млн. крб. і на 60% більше прибутку минулого періоду.

Збільшення виручки на 10% зумовило приріст прибутку на 60%. Цей приріст є результатом ефекту операційного (виробничого) важеля.

Задача 2

Актив підприємства за звітний період склав 1400 млн. руб. Для виробництва продукції воно використовувало 800 млн. руб. власних коштів і 600 млн. руб. позикових. У результаті виробничої діяльності прибуток підприємства до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток склала 400 млн. руб. При цьому фінансові витрати за позиковими коштами склали 55 млн. руб. У звітному періоді податок на прибуток склав 18%.

Потрібно розрахувати для даного підприємства:

  1. Прибуток, що підлягає оподаткуванню.

  2. Чистий прибуток.

  3. Чисту рентабельність власних коштів.

  4. Економічну рентабельність.

  5. Рівень ефекту фінансового важеля.

Рішення

Прибуток, що підлягає оподаткуванню = Прибуток від продажів + Інші доходи і витрати

Прибуток, що підлягає оподаткуванню = 400 - 55 = 345 млн. крб.

  1. Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - Податок на прибуток

Чистий прибуток = 345 - 345 * 0,18 = 345 - 62,1 = 282,9 млн. руб.

  1. Чиста рентабельність власних коштів = Чистий прибуток / Актив (собст. ср-ва) * 100

Чиста рентабельність власних коштів = 282,9 / 800 * 100 = 35,4%

  1. Економічна рентабельність = Прибуток до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток / Актив * 100

Економічна рентабельність = 400 / 1400 * 100 = 28,57%

  1. Ефект фінансового важеля - це приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього.

Дія Фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, що використовує позикові кошти, виплачує відсотки за кредит і тим самим збільшує постійні витрати і, отже, зменшує прибуток і рентабельність. Нарощування фінансових витрат за позиковими коштами супроводжується збільшенням сили важеля і зростанням підприємницького ризику. Фінансовий важіль дозволяє визначити безпечний обсяг позикових коштів, розраховувати допустимі умови кредитування і, отже, має велике значення в забезпеченні фінансової стійкості господарюючого суб'єкта.

Рівень ефекту фінансового важеля = Податковий коректор * Диференціал фінансового левериджу * Плече фінансового левериджу = (1 - Ставка оподаткування прибутку) * (ЕР - СРСП) * (ЗС / СС),

де ЕР - економічна рентабельність активів,

СРСП = ФІ / ЗС - середня розрахункова ставка відсотка (фінансові витрати (ФМ) на 1 руб. Позикових коштів,%),

ЗС - позикові кошти,

СС - власні кошти.

Податковий коректор показує якою мірою проявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування,

Диференціал фінансового левериджу характеризує різницю між рентабельністю активів і ставкою відсотка за кредит.

Плече фінансового левериджу характеризує обсяг позикового капіталу, що припадає на одиницю власного капіталу

Рівень ефекту фінансового важеля = (1 - 0,18) * (0,2857 - 55/600) * 600/800 = 0,82 * (0,2857 - 0,0917) * 0,75 = 0,82 * 0,194 * 0,75 = 0,11931 або 11, 93%

Ефект фінансового важеля буде тим більше, чим більше буде економічна рентабельність активів у порівнянні зі ставкою відсотка по кредиту і чим більше співвідношення позикових і власних коштів.

Задача 3

Які щорічні відрахування необхідно здійснювати фірмі, щоб за 6 років сформувати інвестиційний фонд у розмірі 800 млн руб. для заміни застарілого обладнання? При цьому процентна ставка комерційного банку становить 7% річних.

Рішення

S = P * ((1 + i c) n - 1) / i c,

P - величина кожного окремого платежу,

i c - Складна процентна ставка, за якою нараховуються відсотки,

S - нарощена (майбутня) сума всього ануїтету постнумерандо (тобто сума всіх платежів з відсотками),

n-число платежів.

Звідси, P = S * i c / ((1 + i c) n - 1)

Т.ч. Р = 800 * 0,07 / (1 ​​+0,07) 6 -1) = 56 / 0,501 = 111,776 млн. руб.

Тобто при щорічних відрахувань у розмірі 111, 776 млн. руб. фірма через 6 років сформує інвестиційний фонд у розмірі 800 млн. руб.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Завдання
21.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Рівень ефекту фінансового важеля Розрахунок щомісячних платежів
Використання операційного важеля в підприємницькому проекті
Ефект фінансового важеля
Ефект фінансового важеля Управління дебіторською заборгованістю
Фінансовий леверидж механізм дії та ефект фінансового важеля
Внутрішньорічні процентні нарахування Механізми фінансового та операційного важелів
Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини
Розрахунок економічного ефекту інвестиції у виробництво матеріалів для малоповерхових житлових будинків
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru