додати матеріал


Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми База даних з обліку табельної

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота З дисципліни «Економіка галузі»

Виконала студентка Хорхордін М. А.

ГОУ СПО «Самарський технікум космічного машинобудування

2008

ЗАВДАННЯ для курсового проектування

з дисципліни «Економіка галузі» студенту IV курсу 461 групи Хорхордін Марії Олександрівні

Тема завдання та вихідні дані: Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми «База даних з обліку табельної часу»

При виконанні курсової роботи повинна бути представлена ​​пояснювальна записка

Трудовитрати на розробку і налагодження програми

Розрахунок собівартості одного машинного години роботи ЕОМ

Опис базового і впроваджуваного варіантів

Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності проектованої

Дата видачі Термін закінчення

«___»________ 200__ «___»_________ 200__

Студент Викладач - керівник

_____________ Курсового проектування

___________________

Введення

Промисловість - це найважливіша соціально-економічна категорія одна з галузей матеріального виробництва. У Росії існує кваліфікація галузей матеріального виробництва, в якій виділяють: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, торгівлю.

Промисловість - це провідна галузь матеріального виробництва, яка являє собою сукупність галузей і підприємств, зайнятих видобутком і переробкою сировини в готову продукцію для особистого і виробничого споживання.

Галуззю іноді називають галузь в строгому сенсі (наприклад, нафтову або алмазну), іноді ж - сектор або комплекс, тобто групу галузей, близьких технологічно або економічно (наприклад, військово-промисловий комплекс, транспортний комплекс або аграрний сектор).

Основні стадії формування промисловості: ремесло, кустарна промисловість, мануфактура, фабрики, підприємства.

Характерні риси промисловості: високий рівень концентрації виробництва, провідна роль промисловості в народному господарстві, необхідність дотримання принципу ефективності, безперервність розвитку науково-технічного прогресу. Крім того, промисловість виробляє основну частину валового продукту і лежить в основі обороноздатності країни.

Предметом вивчення економіки промисловості є конкретна форма прояву і реалізації економічних законів розвитку суспільного виробництва в промисловості. Отже, економіка галузі вивчає конкретні форми і методи практичного застосування економічних законів з метою підвищення ефективності виробництва.

1 Трудовитрати на розробку і налагодження програми

Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності проектованої програми реалізованої на ЕОМ починається з розрахунку трудових витрат, тому що витрати організацій на оплату праці є однією з головних статей у структурі собівартості продукції.

Трудомісткість розробки програмного забезпечення вирішення завдання, розраховується за формулою:

(1.1)

де:

tо-нормативи витрат праці на підготовку опису завдання (12), (люд / год);

tн - нормативи витрат на дослідження алгоритму рішення завдання, (люд / год);

ta - нормативи витрат на розробку блок-схеми алгоритму, (люд / год);

tп-нормативи витрат на програмування по готовій блок-схемі, (люд / год);

tотл - нормативи витрат на налагодження програми на ЕОМ (у разі комплексного налагодження t налагодження), (люд / год);

tд - нормативи. витрат на підготовку документації по завданню, (люд / год).

Складові витрат праці можна визначити через умовне число операторів в розробляється програмному забезпеченні.

Умовне число операторів можна визначити за формулою:

(1.2)

де:

q - передбачуване число операторів (507);

с - коефіцієнт складності програми (1,3);

р - коефіцієнт коригування програми в ході її розробки (0,4).

Витрати на вивчення опису завдання, з урахуванням уточнення опису та кваліфікації програміста визначаються за формулою:

(1.3)

де:

В - коефіцієнт уточнення та деякого доопрацювання (1,3);

К - ступінь підготовленості виконавця (понад 7 років-1.6).

Витрати праці на розробку алгоритму рішення завдання визначаються за формулою:

(1.4)

Витрати праці на складання програми по готовій блок-схемі визначаються за формулою:

(1.5)

Витрати праці на налагодження програми на ЕОМ визначаються за формулою: при автономній налагодженні програми:

(1.6)

при комплексній налагодженні програми:

(1.7)

Витрати праці на підготовку документації по завданню визначаються за формулою:

(1.8)

де:

tд.р - витрати праці на підготовку матеріалів в рукопису;

(1.9)

tд.о - витрати праці на редагування, друк і оформлення документації;

(1.10)

Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми «База даних з обліку табельної часу»

Розрахунок собівартості одного машинного години роботи ЕОМ

Річні експлуатаційні витрати на утримання і обслуговування ЕОМ розраховуються за формулою:

(2.1)

де:

Фзарпл - витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу, (грн.);

Се.обор. - Витрати на електроенергію роботи устаткування, (грн.);

Са - витрати на амортизацію ЕОМ та периферійної техніки, (грн.);

Срем - витрати на ремонт і обслуговування устаткування, (грн.);

Снакл - накладні витрати, (грн.);

Ссоц - витрати на соціальні потреби, (грн.);

Сматер - витрати за видатковими матеріалами, (грн.).

Витрати на заробітну плату складаються з фонду зарплати РСЗ та фонду зарплати робітників:

(2.2)

Річний фонд заробітної плати РСЗ (Фрсс) визначається за таблицею 2.1

Таблиця 2.1 - Річний фонд заробітної плати РСЗ

Найменування посади Отримана категорія оплати Кількість Людина Посадовий оклад Плановою відсоток премії Річний оклад за всіма посадами (Фрсс) Річна заробітна плата з урахуванням премії
Інженер-програміст - 1 1200

1,2

(20%)

14000 90081,01
Разом: 1 1200 14000 90081,01

Річний фонд заробітної плати робітників (Фраб) визначається за формулою:

(2.3)

де:

Фтар - річний тарифний фонд робочих, обслуговуючих ЕОМ;

Ппрем - планований відсоток премій за рахунок фонду зарплати (22%);

Пдоп - планований відсоток додаткової зарплати (11%).

Річний тарифний фонд робочих відображений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Річний тарифний фонд робочих

Найменування робочих професій

Кількість Робочих

(Рроб)

Присвоєний розряд

Корисний фонд (брешемо / раб)

(Фпол)

Годинна тарифна ставка

(Счас)

Річний тарифний фонд

(Фтар)

Оператор 1 3 1793,7 37,76 67730,112
Разом:

(2.4)

де:

Рроб - кількість робітників даної професії та розряду;

Счас - годинна тарифна ставка даної професії та розряду;

Фпол - корисний фонд часу 1 робітника за рік, визначається за формулою:

(2.5)

де:

Фном - фонд часу за календарем на даний рік, в годинах.

β - плановані втрати часу на відпустку, хвороби, державні обов'язки і т.д. (10%).

(2.4)

(2.3)

(2.2)

Витрати на електроенергію по ПЕОМ та периферійної техніки визначаються за формулою:

(2.6)

де:

Qcyм.o6op - сумарна потужність всієї вживаної техніки, в КВт;

Фдейств - дійсний річний фонд часу обладнання, в годинах;

Z - ціна 1 КВт-години електроенергії (1,28).

Сумарна потужність визначається за таблицею 2.3

Таблиця 2.3 - Сумарна потужність ПЕОМ та периферійної техніки

№ п / п Найменування устаткування Кількість штук обладнання Потужність 1 од. в Квт Сумарна потужність в Квт
1. ПЕОМ Intel Celeron 700 1 0,23 0,23
2. Монітор Citix 1 0,17 0,17
3. Принтер HP laserjet 1100 1 0,08 0,08
Разом: 3 0,48 Qcyм.o6op0, 48

(2.7)

де:

Фном - фонд часу за календарем на даний рік, в годинах;

КСМ - кількість змін роботи обладнання;

α - планований відсоток на ремонт і обслуговування устаткування (α = 8%).

(2.6)

Витрати на амортизацію визначаються за формулою:

(2.8)

де:

Фосн - повна первинна вартість ЕОМ та периферійної техніки (принтери, плоттери, вінчестери, монітори, якщо окремо куплені);

Нвос - відсоток амортизації на відновлення;

Са - сума амортизації на відновлення (визначається за таблицею 2.4).

Таблиця 2.4 - Витрати на амортизацію

№ п / п Найменування основних фондів Кількість штук Первісна (відновна) вартість

Загальна сума в руб.

(Фосн)

Норма амортизації в%

(Нвос.)

Сума амор-і відрахувань

(Са)

1. ПЕОМ Intel Celeron 700 1 16700 16700 12,5 2087
2. Монітор Citix 1 4700 4700 11,1 527,7
3. Принтер HP laserjet 1100 1 6000 6000 11,1 666
Разом: 3 37200 37200 34,7 3274,7

Розрахунок витрат на ремонт обладнання визначається за формулою:

(2.9)

де:

β - відсоток на профілактику та ремонт обладнання (9%).

Розрахунок накладних витрат визначається за формулою:

(2.10)

де:

Пнакл - сформований відсоток накладних витрат (80%).

Розрахунок відрахувань на соціальне страхування визначається за формулою:

(2.11)

де:

Псоц - затверджений державою відсоток на соціальні потреби.

Витрати на основні та допоміжні матеріали визначається за таблицею 2.5

Таблиця 2.5 - Витрати на основні та допоміжні матеріали

№ п / п Наимен-ня матеріалу Од. ізм. Потреба на прог-му У розрахунку на рік Ціна од. ізм. Витрати на 1 ЕОМ рік
1. Папір шт. 35 3710 0,5 1855
2. Картридж шт. 0,09 9,9 200 1990
3. Дискета шт. 2 212 16 3392
Разом: 7227

(2.12)

де:

ΣЦопт - витрати на придбання допоміжних матеріалів, визначається за таблицею 2.5;

Ктранс-заг - сформований відсоток транспортно-заготівельних витрат 1,1-1.3 в залежності від способу доставки.

Собівартість одного машинного години визначається за формулою:

(2.13)

Всі дані розрахунків за окремими статтями витрат зводяться в таблиці 2.6

Таблиця 2.6 - Дані розрахунків по окремих статтях витрат

№ п / п Статті витрат Літерне позначення Річні витрати з проектованого варіанту
1 Фонд заробітної плати Фзарпл 104081,04
2 Витрати на ел. енергію Се.обор 1114,29
3 Амортизація. Відрахування Са 3274,7
4 Витрати на ремонт обладнання Срем 2466
5 Накладні. Витрати Снакл 72064,8
6 Витрати на соц. потреби Ссоц 29038,6
7 Витрати на матеріали Сматер 7228,2
8 Підсумкові річні витрати З рік 219267,63
9 Дійсний фонд часу обладнання Фдейств 1813,63
10 Собівартість 1 маш. години Севм 120,89

3 Опис базового і впроваджуваного варіантів

В даний час вся необхідна інформація в основному зберігається в базах даних та доступ до них не займає великої кількості часу. Такі операції як перегляд вмісту бази і вибору з неї необхідної для користувача інформації виробляються набагато швидше, ніж з первинними документами.

Для впровадження ПЕОМ в табельну бюро проводилася вручну на підставі первинного документа. Складання звітів внесення до них у міру необхідності змін, а також ручний облік займав багато часу. Процедура занесення коригування та вибірки необхідної інформації з впровадженням ПЕОМ значно спростилася. Скоротився час на оформлення документації, набагато полегшився працю працівників табельної бюро.

Локальна програма ведення бази даних для організації доступу працівників табельної бюро до інформації входить до комплексу програм по завданню «Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми« База даних з обліку табельної часу »», яка успішно функціонує у виробництві на ІОЦ заводу «Прогрес».

Для впровадження даної програми використовуються бази даних:

mk_persons (обліковий склад)

mk_base_classificators_list (довідник базових сертифікатів)

mk_base_ classificators (базові класифікатори)

mk_ persons_orders_flow (переміщення по службі)

mk_ persons_fio (історія П.І.Б.)

Із застосуванням цієї програми спрощується робота працівників табельної бюро при занесенні даних і друку потрібної інформації по цехах і відділам і так далі.

Значно скорочується час роботи. Зменшується витрата паперу, а також у співробітників даного відділу з'являються можливість для виконання іншої роботи.

Дані аналізу заповнюються в таблицю 3.1

Таблиця 3.1 - Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності і терміну окупності проектованої програми

Найменування показників Умовне позначення Одиниця виміру Базовий варіант Проектований варіант
Кількість док-тов з урахуванням років. отчетн. Кд (Лист) 350 50
Періодичність обробки П (Місяць) 2 2
Характер роботи, вибірково γ - 1,1 1,1
Кількість цехів, які споживають інф-ю М Шт. 241 241
Норма часу на обробку 1 док-та т Мін. 14 -
Дію-ї фонд часу роботи ЕОМ Фдейств. Година - 1833,6
Корисний фонд часу одного раб-ка Фпол. Година 1782 1793,7
Перво-ва вартість основних фондів Фосн. Руб. - 37200
Час на розробку програми toбщ. Чол / Година - 281,7
Потрібне кількість програмістів Чпрогр. Чол. - 1
Час на налагодження програми tотл Чол / Година - 105,95
Машинне час виконання завдання tевм Година - 0,006
Сер. к-ть завдань на рік на 1 ЕОМ N Шт. - 7
Собівартість 1 маш. години роботи ЕОМ Севм Руб. - 121,5
Годинна тарифна ставка 1 оператора Счас опер Руб. - 33,76
Годинна тарифна ставка 1 програміста Счас прогр Руб. - 26,88
Річні витрати на утримання 1 ЕОМ Згодиться Руб. - 2219267,63

4 Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності проектованої програми

Розрахунок економічної ефективності ведеться за формулою:

де:

Собр.ручн - вартість роботи з обробки документів вручну;

Сразр.прогр - вартість витрат на розробку програми по проектованому варіанту;

Среш.зад. - Вартість витрат на рішення задачі на ЕОМ по проектованому варіанту;

ΔKвл - додаткові капіталовкладення на придбання ЕОМ, периферійної техніки;

N - середня кількість завдань на рік на даній ЕОМ;

εн - коефіцієнт порівняльної ефективності = 0,15.

де:

Фосн.1 - вартість основних засобів по проектованому варіанту;

Фосн.2 - вартість основних засобів за базовим варіантом.

Вартість витрат з обробки документів вручну, визначається за формулою:

де:

Ксоц - коефіцієнт, що враховує витрати на соціальні потреби;

Тшт - річна трудомісткість обробки документів вручну;

Счяс - годинна тарифна ставка даного працівника.

Трудомісткість обробки документів вручну, визначається за формулою:

де:

Кд - кількість документів;

Тшт - норма часу на обробку 1 документа в хвилину;

γ - коефіцієнт, що враховує характер роботи;

П - періодичність обробки документів на рік.

Вартість витрат на розробку програми визначається за формулою:

де:

Севм2 - собівартість 1 машинного години роботи ЕОМ по проектованому варіанту;

tотл - час налагодження програми в чол / год;

tобщ - трудомісткість розробки програми у чол / год;

Счас прогр. - Годинна тарифна ставка програміста;

Чпрогр. - Розрахункова кількість програмістів на програмування проектованої завдання.

Вартість витрат на рішення задачі на ЕОМ визначається за формулою:

де:

tевм2 - машинний час виконання завдання по проектованому варіанту на годину;

П - періодичність обробки;

З годину опер - годинна тарифна ставка оператора ЕОМ.

Термін окупності проектованої програми визначається за формулою:

Висновок

У цій роботі було поставлено завдання щодо розрахунку економічної ефективності і терміну окупності програми, з метою мінімізації витрат часу працівників табельної бюро. Також розглянуті такі поняття, як: «промисловість», «галузь». Досить докладно розглянуто алгоритм рішення.

Ця курсова робота виконана в повному обсязі відповідно до вимог ГОСТу.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
60.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Метод терміну окупності проблеми застосування
Визначення економічного ефекту і терміну окупності капіталу вкладень у розвиток виробництва
База даних по обліку вогнепальної зброї
База даних Автоматизація обліку хворих в студентській лікарні
Розрахунок економічної ефективності
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності пристроїв СЦБ
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru