Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа вищої НАУКИ

«Петербурзький державний університет шляхів сполучення»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА До КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ: «ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ»

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Санкт-Петербург

2006

Зміст

Введення

 1. Вихідні дані для розрахунків

 2. Розрахунок експлуатаційних показників

 3. Визначення норми питомої витрати електроенергії на 10000 ткм брутто

 4. Розрахунок собівартості перевезень

 5. Розрахунок інвестицій і доходів

 6. Розрахунок економічної ефективності

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Метою курсової роботи є оволодіння методами і прийомами оцінки інвестицій в проекти розвитку залізничного транспорту. Основна увага в роботі приділяється способам розрахунку потоків реальних грошей від операційної та фінансової діяльності, дисконтуванню значень витрат і результатів, розрахунку показників ефективності марок електровозів.

У курсову роботу входять розрахунок і аналіз результатів, а також техніко-економічне обгрунтування за значенням ЧДД і ВНД за іншими вартісним і натуральним показникам перспективності вибору марки електровоза.

Отримані основні результати оформляються у вигляді серії табло. На основі розрахунків будуються таблиці, а по них відповідні графіки.

На підставі всіх проведених розрахунків вибирається найбільш перспективний електровоз, і цей вибір економічно обгрунтовується на отриманих розрахунків.

 1. Вихідні дані для розрахунків

Усі вихідні дані розбиті на дві групи - постійні для будь-якого варіанту і персональні за варіантами. Постійні показники наведені в таблиці 1, таблицях 2 і 3, а персональні для мого варіанту (№ 3) у табл.4.

Таблиця 1

Вихідні дані по ділянці залізниці

Од.

Усл.обоз.

Кількість

Навантаження на вагон

т / в

q н

48

Вага тари

т / в

q т

22

Відсоток порожнього пробігу

%

a

40

Число пар пасаж. поеедов

пари

N пас

2

Коеф. місячної нерівномірності перевезень

 

До н

1,1

Коеф. знімання пасаж. поїздів вантажними

 

e

2

Час на станційні інтервали

хв.

St

8

Довжина обмежує перегону

км

l o

15

Середня довжина перегону

км

r

10

Знаходження в основному депо

ч

t осн

0,33

У оборотному депо

ч

t про

0,5

Простий локомотива в очікуванні поїзда

ч

t очікуван

0,55

Витрати часу на тих. огляд локомотива

ч

t осм

1,9

Коеф. заг. доп. пробігу Під

 

b o

0,17

Коеф.всп.лін. пробігу

 

b л

0,08

Коеф. доп.времені роботи локомотивних бригад

 

v бр

0,35

Довжина перевезення вантажів

км

l ср

500

Вага відправлення Ро

т

p o

50

Ваг-година на 1000 ткм нетто

ч

b м

0,56

Ціна вагона

млн.руб

Цв

729

Норматив відрахування від прибутку

%

 

25

Таблиця 2

Вихідні дані по локомотивам

Од.

Усл.обоз.

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

При розрахунковому підйомі 6%

Вага поїзда брутто

тонн

Q бр

4000

5000

5000

Швидкість на розрахунковому підйомі

км / год

V р

47

50

59

Ходова швидкість

км / год

V x

59

61

66,7

При розрахунковому підйомі 8%

Вага поїзда брутто

тонн

Q бр

3500

4500

4500

Швидкість на розрахунковому підйомі

км / год

V р

43,3

44

48

Ходова швидкість

км / год

V x

57,7

60,6

68,2

При розрахунковому підйомі 10%

Вага поїзда брутто

тонн

Q бр

2800

3800

3800

Швидкість на розрахунковому підйомі

км / год

V р

43,3

43,4

45,6

Ходова швидкість

км / год

V x

58

54

65,2

Маса локомотива

тонни

Рл

138

184

184

Ціна локомотива

млн.руб

Цл

11,97

13,86

19,98

Витрати на реконструкцію

млн.руб

D

-

0,225

0,225

Таблиця 3

Вихідні дані по локомотивам

Од.

Усл.обоз.

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

При розрахунковому підйомі 6%

Вага поїзда брутто

тонн

Q бр

4000

5000

5000

Швидкість на розрахунковому підйомі

км / год

V р

47

50

59

Ходова швидкість

км / год

V x

59

61

66,7

Таблиця 4

Довжина ділянки, км, L

Вантажопотік, млн.т. Г н

Дін.нагр.груж.вагона, т / ваг

Розрахунковий підйом,%, i p

i

2

400

j

1

26

k

2

40

l

1

6

 1. Розрахунок експлуатаційних показників

Середньодобове число вантажних поїздів у завантаженому напрямку, N гр:

де Г н - Вантажопотік у вантажному напрямі, млн.тонн;

К н - коефіцієнт місячної нерівномірності перевезень;

d - відношення ваги складу нетто до ваги брутто: d = q н / (q н + q т);

q н - навантаження на вагон нетто, т / вагон;

q т - Навантаження тари на вагон, т / вагон.

Потрібна пропускна здатність у парах поїздів, N п:

N п = N гр + eN пас,

Максимальна пропускна здатність у парах поїздів, N max:

N max = 1440 / (t x + St),

1440 = 24 * 60 хвилин в добі;

де t x - чистий час ходу по обмежує перегону на пару поїздів у прямому і зворотному напрямку; t x = 2 l o * 60 / V x;

St - час на станційні інтервали, розгони і уповільнення на пару поїздів;

l o - довжина обмежує перегону;

V x - ходова швидкість поїзда.

Резерв пропускної здатності, D:

D = N max - N п   пар поїздів;  

D = (N max / N п - 1) * 100   у відсотках;

Резерв пропускної здатності повинен бути не менше 5%.

Дільнична швидкість, V в:

V уч = b * V х, де

де t ст - середній час стоянки поїзда на проміжних станціях ділянки L:

де n - число перегонів на ділянці:

де r - середня довжина перегону на дільниці.

Розрахунок потреби в локомотивах

Потреба у вантажних локомотивах експлуатується парку (М е) і приписного (М п) визначається за обігом, О л, і розмірам руху поїздів:

;

М п = 1,25 М е.

Повний оборот локомотива, О л, і середньодобовий пробіг (S л) визначається:

;

.

де t теx - час перебування локомотива під технічними операціями:

t теx = t осн + t про + t осм + t очікуван

де t осн - час очікування локомотива на станціях основного депо;

t об - час очікування локомотива на станціях оборотного депо;

t очікуван - час простою локомотива в очікуванні

Nгр

7

9

10

15

20

25

t очікуван

1.10

0.99

0.94

0.85

0.65

0.55


t осм - профілактичний огляд локомотива.

Розрахунок потреби в парку вантажних вагонів

Парк вантажних вагонів розраховується за формулою:


де SnS - загальний пробіг вагонів,

S в - Середньодобовий пробіг вагона,

SPL = Г н * L

S в = 7,68 V уч

Інвентарний парк вагонів, n і,

n і = 1.05 n р

де 1,05 - коефіцієнт, що враховує знаходження вагонів у ремонті.

Відповідно до вихідних даних виробляємо розрахунок експлуатаційних показників, результати яких зведені в таблицю 5.

Таблиця 5

Експлуатаційні розрахунки


ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Ср.сут. число груз.поездов в груж.напрв.

пари

29

23

23

Потр. пропускна здатність у парах

пари

33

27

27

Чисте час ходу

хв

30,51

29,5

26,99

Макс. пропускна спроможність дільниці

пари

37

38

41

Резерв пропускної здатності

пари

5

12

14

D = ((Nmax / Nп) -1) * 100

%

14,82

42,96

53,27

Число перегонів на ділянці


40

40

40

Cреднее час стоянки

ч

0,28

0,26

0,25

Коеф. дільничної швидкості


0,627

0,72

0,74

Дільнична швидкість

км / год

37

44

49

Довжина уч-ка обороту локомотива

км

800

800

800

Час на тех.операціі

ч

3,28

3,28

3,28

Повний оборот локомотива

ч

24,90

21,43

19,58

Середньодобовий пробіг локомотива

км

771

896

981

Робочий парк локомотивів

лок.

30

20

19

Приписний парк локомотивів

лок.

37

26

23

Середньодобовий пробіг вагонів

км

284

339

377

Вантажообіг

млн.ткм

10400

10400

10400

Загальний пробіг вагонів

млн.в-км

364

364

364

Робочий парк вантажних вагонів

ваг.

3509

2946

2646

Інвентарний парк вагонів

ваг.

3684

3093

2778

За результатами розрахунків будується графіки залежності парків локомотивів і вагонів для Гн = 16, 18, ​​20, 22, 24, 26, 28, 30.Графік і вихідна таблиця представлена ​​нижче рис. 1:

Таблиця 6

Вантажопотік

Інвентарний парк вагонів

Робочий парк локомотивів


ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

16

15

11

10

1710

1559

1413

18

17

13

12

1999

1800

1630

20

20

14

13

2318

2057

1860

22

23

16

15

2670

2332

2104

24

26

18

17

3064

2627

2365

26

30

20

19

3509

2946

2646

28

34

23

21

4018

3292

2949

30

38

25

23

4607

3669

3277

Рис. 1.

3. Визначення норми питомої витрати електроенергії на 10000 ткм брутто

Витрата електроенергії на рух поїзда, Е п

Е п = [P л (w + i ек) + Q бр (w''о + i ек)] * 10 -3 * Е w,

де w - питомий опір руху відповідно локомотива і вагонів, кг / т, i ек - еквівалентний ухил по механічній роботі, 0 / 00;

Е w - витрата електроенергії на 1 ткм механічної роботи, Е w = 3,05 кВт.год

Еквівалентний похил приймається у відповідності з величиною розрахункового підйому, i р і наведений нижче.

i р

4

6

8

10

12

14

i ек

0, 2

0, 4

0, 6

1, 10

1, 50

1, 80

 

Основне питомий опір руху локомотивів для режиму тяги:

w 'від = 1,9 + 0,01 V x +0,0003 V x 2

Для режиму холостого ходу:

w 'ох = 2,4 + 0,011 V x +0,00036 V x 2

Середньозважена величина w 'про визначається в припущенні, що 85% часу локомотив рухається в режимі тяги і 15% - в режимі холостого ходу.

w 'про = 0,85 w' від +0,15 w 'ох

Для навантажених вагонів величина питомого опору руху:

w''від = 0,7 + (8 +0,1 V x +0,0025 V x 2) / q o

де q o - середнє навантаження осі вагона на рейки.

q o = (q н + q т) / 4

Середньозважена величина питомого опору для всіх вагонів, w''о, з урахуванням опору руху порожніх вагонів дорівнює:

w''о = 1,075 w''від

Витрата електроенергії на розгін поїзда

,

де V x ходова швидкість приймається не вище 50 км / год;

l p - Середня відстань між розгонами,

тут   O-число зупинок на ділянці,

Загальний обсяг витрат електроенергії на один поездо-км, Е о, Вт.ч,

Е о = 1,02 * (Е п + Е р),

де 1,02 - коефіцієнт, що враховує витрату електроенергії на службові потреби.

Норма витрати електроенергії, (кВт.год) на 10000 ткм брутто:

Н е = 10000 * Е о / Q бр

У середньому норми витрати електроенергії становлять: для ліній з гірським профілем 250-320, з горбистим профілем 160-190, з рівнинним 110-130 (кВт.год) на 10.000 ткм брутто.

За результатами розрахунків побудувати графіки залежності норми витрати електроенергії для:

i ек

0, 2

0, 4

0, 6

1, 10

1, 50

1, 80

 

Виконуємо розрахунок норми питомої витрати електроенергії для заданих типів електровозів, результати яких зведені в таблицю 7.

Таблиця 7

Розрахунок норми уд. витрати електроенергії

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

w'от = 1,9 + 0,01 Vx +0,0003 Vx2

2,95

3,02

3,23

w'ох = 2,4 +0,011 Vx +0,00036 Vx2

4,30

4,41

4,74

w'о = 0,85 w'от +0,15 w'ох

3,16

3,23

3,46

w''от = 0,7 + (8 +0,1 * Vх +0,0025 * Vх2) / qo

0,96

0,97

0,98

qo = qн + qт / 4

53,50

53,50

53,50

w "o = 1,075 * w" від

1,03

1,04

1,05

Еп = [Pл (w'о + iек) + Qбр (w''о + iек)] * 10-3 * Еw

19,00

23,98

24,29

О = L * (Nгр + eNпас) / (12 * Vх * b) - 1

28,34

19,31

17,24

lр = L / (Про +1)

13,64

19,70

21,93

Ер = 1,35 * {(Рл + Qбр) * Vх2} / {24 * 104 * lр} * Еw

18,12

16,80

18,04

Обсяг витрат ел.енергії на 1 п-км

37,87

41,59

43,18

Норма витрати ел.ен. на 10000 ткм брутто

94,67

83,19

86,35

За результатами розрахунків побудувати графіки залежності норми витрати електроенергії для: i ек 0,2; 0,4; 0,6; 1,10; 1,5; 1,8 на рис.2;

Таблиця 8

Еквівалентний ухил

ВЛ-22

ВЛ-7

ВЛ-9

0,2

88,45

76,97

80,13

0,4

94,67

83,19

86,35

0,6

100,89

79,41

92,58

1,1

116,44

104,96

108,13

1,5

128,89

117,41

120,57

1,8

138,22

126,74

129,91

Рис 2.

4. Розрахунок собівартості перевезень

Потім розраховуються експлуатаційні витрати і собівартість перевезень методом одиничних видаткових ставок. Вихідні дані представлені в таблицях. Калькуляцію вимірників за рекомендаціями виконуються в табульованого вигляді, одночасно для трьох варіантів розрахунку за марками локомотивів відповідно до початкової таблицею.

Спочатку ведеться розрахунок витрат, що залежать від обсягів руху. Відповідно до цього, спочатку визначається на 1000 ткм нетто витрата вимірників, потім у таблиці 9 перемножуванням відповідної видаткової ставки на знайдену величину вимірювача знаходиться значення витрат.

Сума розрахованих витрат, віднесена на 1ткм нетто і помножена на вантажообіг складе залежать витрати. зав). Загальні витрати (С) складаються з суми залежать (С зав =  PL / 1000) і умовно-постійних (незалежних) витрат (С нез = 0,886 * З зав). Розрахована складанням залежних і незалежних сума загальних витрат, віднесена до вантажообігу, і становить собівартість перевезення: c = (С зав + З нез) /  PL.   Приклад розрахунків приведено таблиця 9.

Таблиця 9

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10


Обсяг вимір.

Витрата. ставка

Рас-

Обсяг вимір

Витрата. ставка

Рас-ходи

Обсяг вимір

Витрата. ставка

Рас-ходи
ходиВагоно-кілометри

35,0

0,0

1,7

35,0

0,0

1,7

35,0

0,0

1,7

Вагоно-години

3,0

5,4

16,0

2,5

5,4

13,4

2,2

5,4

12,1

Локомотиво-км

0,5

7,7

4,0

0,4

9,3

3,9

3,5

11,3

39,6

Локомотиво-години

0,0

123,8

1,7

0,0

150,5

1,4

0,0

182,8

1,6

Бригадо-годинник

0,0

153,1

2,5

0,0

153,1

1,7

0,0

153,1

1,5

Електроенергія

17,3

0,6

10,9

15,3

0,6

9,6

15,8

0,6

9,9

Ткм брутто

1831,1

0,0

17,2

1835,1

0,0

17,3

1835,1

0,0

17,3

Вантажні відправки

0,0

254,2

10,2

0,0

254,2

10,2

0,0

254,2

10,2

Ман. лок-годинник

0,2

206,7

40,5

0,2

206,7

40,5

0,2

206,7

40,5

Разом на 1000ткм, руб


104,6


99,6


134,3

Всього залежні, тис руб


1087,7


1035,4


1397,1Всього незавісящ., Тис.руб


963,7


917,3


1237,9

Всього витрат, тис. грн
2051,4


1952,7


2635,0Собівартість 1ткм, руб


0,2


0,2


0,3


За результатами розрахунків побудовані графіки залежностей експлуатаційного витрати та собівартості від динамічного навантаження навантаженого вагона.

Таблиця 10.


Динамічна навантаження навантаженого вагона

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Собівартість

26

0,27

0,26

0,36


28

0,26

0,24

0,34


30

0,24

0,23

0,32


32

0,23

0,22

0,3


34

0,22

0,21

0,29


36

0,21

0,20

0,28


38

0,20

0,19

0,26


40

0,20

0,19

0,25


42

0,19

0,18

0,24


44

0,18

0,18

0,24


46

0,18

0,17

0,23


48

0,17

0,17

0,22

Експлуатаційні витрати

26

2832,4

2695,4

3737,9


28

2673

2543,8

3512,8


30

2534,9

2412,5

3317,8


32

2414

2297,5

3147,1


34

2307,4

2196,1

2996,4


36

2212,5

2106

2862,6


38

2127,7

2025,3

2742,8


40

2051,4

1952,7

2635


42

1982,3

1887,1

2537,4


44

1919,5

1827,4

2448,8


46

1862,2

1772,8

2367,8


48

1809,6

1722,9

2293,6

Рис. 3

Рис. 4

5. Розрахунок інвестицій і доходів

У розрахунках з інвестицій найбільш часто використовується функція приведення витрат до теперішнього часу з урахуванням процентної (дисконтної) ставки на капітал. Чим вище значення ставки дисконту, тим менше значення для теперішнього часу здобувають розміри інвестицій майбутніх періодів. Дисконтування грошового потоку до теперішнього часу дозволяє дати інтегральну вартісну оцінку будь-якому інвестиційному процесу.

Доходи визначаються розрахунком за проектним нормативу рентабельності у межах від 10% до 35% від суми.

Інвестиції в парк вагонів:

Кв = Ц в * n і,

де Ц в - ціна чотиривісного вагона,

n і - інвентарний парк вагонів;

Інвестиції в приписний парк локомотивів:

К л = Ц л * М п,

де Ц л - ціна локомотива.

М п - приписний парк локомотивів;

Інвестиції в реконструкцію локомотивного депо:

K річок =  * М п,

де  - норматив витрат на реконструкцію в розрахунку на один локомотив приписного парку

Сума інвестицій складе:

К = К в + К л +  K річок

Таблиця 11

 

1 рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

2685,9

2254,8

2025,3

Інвестиції в локомотиви

443,4

353,5

465,7

Інвестиції в реконструкцію

8,3

5,7

5,2

Сума інвестицій

3137,7

2614,1

2496,2

Доходи від перевезень

2256,5

2148,0

2898,5

Експлуатаційні витрати

2051,4

1952,7

2635,0

Прибуток (доходи - витрати)

205,1

195,3

263,5

Податки і відрахування з прибутку

61,5

58,6

79,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

184,6

175,7

237,1

 

2-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

2527,3

2405,8

3246,3

Експлуатаційні витрати

2256,5

2148,0

2898,5

Прибуток (доходи - витрати)

270,8

257,8

347,8

Податки і відрахування з прибутку

81,2

77,3

104,3

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

243,7

232,0

313,0

 

3-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

2723,2

2592,3

3497,9

Експлуатаційні витрати

2420,6

2304,2

3109,3

Прибуток (доходи - витрати)

302,6

288,0

388,7

Податки і відрахування з прибутку

90,8

86,4

116,6

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

272,3

259,2

349,8

 

4-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

2874,4

2736,2

3692,1

Експлуатаційні витрати

2543,7

2421,4

3267,4

Прибуток (доходи - витрати)

330,7

314,8

424,8

Податки і відрахування з прибутку

99,2

94,4

127,4

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

297,6

283,3

382,3

 

5-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

2993,4

2849,4

3845,0

Експлуатаційні витрати

2625,8

2499,5

3372,8

Прибуток (доходи - витрати)

367,6

349,9

472,2

Податки і відрахування з прибутку

110,3

105,0

141,7

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

330,8

314,9

425,0

 

6-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

3184,8

3031,6

4090,8

Експлуатаційні витрати

2769,4

2636,2

3557,2

Прибуток (доходи - витрати)

415,4

395,4

533,6

Податки і відрахування з прибутку

124,6

118,6

160,1

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

373,9

355,9

480,2

 

7-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

3340,8

3180,1

4291,2

Експлуатаційні витрати

2892,4

2753,4

3715,3

Прибуток (доходи - витрати)

448,3

426,8

575,9

Податки і відрахування з прибутку

134,5

128,0

172,8

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

403,5

384,1

518,3

 

8-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

3474,2

3307,1

4462,6

Експлуатаційні витрати

2995,0

2851,0

3847,1

Прибуток (доходи - витрати)

479,2

456,2

615,5

Податки і відрахування з прибутку

143,8

136,8

184,7

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

431,3

410,5

554,0

 

9-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

3632,6

3457,9

4666,0

Експлуатаційні витрати

3118,1

2968,2

4005,2

Прибуток (доходи - витрати)

514,5

489,7

660,9

Податки і відрахування з прибутку

154,3

146,9

198,3

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

463,0

440,8

594,8

 

10-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестіціі.в парк вагонів

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в локомотиви

0,0

0,0

0,0

Інвестиції в реконструкцію

0,0

0,0

0,0

Сума інвестицій

0,0

0,0

0,0

Доходи від перевезень

3720,2

3541,3

4778,5

Експлуатаційні витрати

3179,6

3026,7

4084,2

Прибуток (доходи - витрати)

540,5

514,5

694,3

Податки і відрахування з прибутку

162,2

154,4

208,3

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

486,5

463,1

624,9

6. Розрахунок економічної ефективності

На початку виробляємо розрахунок Сальдо ф і (m) і Грошовий потік від операційної діяльності, ф ° (m).

Потім знайдемо Сальдо сумарного потоку ф (m) = ф і (m) + ф ° (m)

Сальдо накопиченого потоку (S m) визначимо для кожної марки як суму значень за всі минулі роки плюс значення за поточний рік.

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (S m) буде отримано множенням сальдо сумарного потоку на Коефіцієнт дисконтування по кожному стовпцю

Також підрахуємо Дисконтовані інвестиції (Сальдо ф і (m))

Також підрахуємо Чиста поточна вартість

На закінчення підрахуємо Внутрішню норму прибутковості

Результати розрахунку економічної ефективності представлені в таблиці 12, для кожної марки електровоза ВЛ-23, ВЛ-8, ВЛ-10.

Таблиця 12

 

1 рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо ф і (m) (Сума інвестицій)

-3137,7

-2614,1

-2496,2

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

184,6

175,7

237,1

Сальдо сумарного потоку

-2953,1

-2438,3

-2259,1

ф (m) = ф і (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (S m)

-2953,1

-2438,3

-2259,1

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (S m)

-2684,3

-2216,4

-2053,5

Дисконтовані інвестиції (Сальдо ф і (m))

-2852,2

-2376,2

-2269,1

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,9

0,9

0,9

Чиста поточна вартість

-2684,3

-2216,4

-2053,5

Внутрішній рівень прибутковості

-

-

-

 

2-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо ф і (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

243,7

232,0

313,0

Сальдо сумарного потоку

243,7

232,0

313,0

ф (m) = ф і (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (S m)

-2709,4

-2206,3

-1946,0

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (S m)

201,3

191,6

258,6

Дисконтовані інвестиції (Сальдо ф і (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,8

0,8

0,8

Чиста поточна вартість

-2237,9

-1822,4

-1607,4

Внутрішній рівень прибутковості

-71,3

-69,7

-64,4

 

3-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

272,3

259,2

349,8

Сальдо сумарного потоку

272,3

259,2

349,8

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-2437,0

-1686,8

-1596,3

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

204,5

194,7

262,7

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,8

0,8

0,8

Чиста поточна вартість

-1830,2

-1266,8

-1198,8

Внутрішній рівень прибутковості

-58,3

-48,5

-48,0

 

4-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

297,6

283,3

382,3

Сальдо сумарного потоку

297,6

283,3

382,3

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-2139,4

-1403,5

-1214,0

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

203,3

193,5

261,1

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,7

0,7

0,7

Чиста поточна вартість

-1461,2

-958,6

-829,1

Внутрішній рівень прибутковості

-46,6

-36,7

-33,2

 

5-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

330,8

314,9

425,0

Сальдо сумарного потоку

330,8

314,9

425,0

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-1808,6

-1088,6

-789,0

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

205,5

195,6

263,9

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,6

0,6

0,6

Чиста поточна вартість

-1123,1

-676,0

-490,0

Внутрішній рівень прибутковості

-35,8

-25,9

-19,6

 

6-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

373,9

355,9

480,2

Сальдо сумарного потоку

373,9

355,9

480,2

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-1434,7

-732,7

-308,8

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

210,9

200,7

270,8

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,6

0,6

0,6

Чиста поточна вартість

-809,2

-413,2

-174,1

Внутрішній рівень прибутковості

-25,8

-15,8

-7,0

 

7-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

403,5

384,1

518,3

Сальдо сумарного потоку

403,5

384,1

518,3

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-1031,2

-348,6

209,5

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

246,4

207,0

197,0

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,5

0,5

0,5

Чиста поточна вартість

-529,0

-178,8

107,5

Внутрішній рівень прибутковості

-16,9

-6,8

4,3

 

8-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

431,3

410,5

554,0

Сальдо сумарного потоку

431,3

410,5

554,0

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-599,9

61,9

763,5

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

242,0

201,4

191,7

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,5

0,5

0,5

Чиста поточна вартість

-280,2

28,9

356,5

Внутрішній рівень прибутковості

-8,9

1,1

14,3

 

9-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

463,0

440,8

594,8

Сальдо сумарного потоку

463,0

440,8

594,8

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

-136,9

502,7

1358,3

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

196,3

186,9

252,2

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,4

0,4

0,4

Чиста поточна вартість

-58,0

213,1

575,9

Внутрішній рівень прибутковості

-1,8

8,2

23,1

 

10-рік

 

ВЛ-23

ВЛ-8

ВЛ-10

Інвестиції: Сальдо фі (m) (Сума інвестицій)

0,0

0,0

0,0

Грошовий потік від операц. діяльності, ф ° (m)

486,5

463,1

624,9

Сальдо сумарного потоку

486,5

463,1

624,9

ф (m) = фі (m) + ф ° (m)
Сальдо накопиченого потоку (Sm)

349,6

965,8

1983,1

Дисконтовані сальдо сумарного потоку (Sm)

187,8

178,8

241,2

Дисконтовані інвестиції (Сальдо фі (m))

0,0

0,0

0,0

Коефіцієнт дисконтування (i = 10)

0,4

0,4

0,4

Чиста поточна вартість

134,9

372,8

765,5

Внутрішній рівень прибутковості

4,3

14,3

30,7

Рис. 5Рис. 6

ВисновокУ курсовому проекті відповідно до завдання було зроблено розрахунок експлуатаційних показників, де на підставі проведених розрахунків будується залежність парку локомотивів та вагонів від вантажопотоку.

У наступному розділі визначалася норма питомої витрати електроенергії яка склала для ВЛ-23; ВЛ-8 і ПЛ-10 94,67, 83,19, 86,35 на 10000 ткм брутто. І побудована залежність витрати електроенергії від ухилу шляху.

Аналізуючи ефективність усіх електровозів, при різних параметрах вантажопотоку і рентабельності ми можемо простежити зміни ЧДД протягом 10 років і в залежності від конфігурації показників визначити найбільш оптимальні умови розвитку галузі.

Бібліографічний список 1. Методичні рекомендації щодо розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів. - М.: Економіка, 2000.

 2. Луговий П.А., Ципін Л.Г., Аукціонек Р.А. Основи техніко-економічних розрахунків на залізничному транспорті. - М.: Транспорт, 1973

 3. Карчік В.Г. Економічна ефективність електричної тяги. - Л.: ЛІІЖТ, 1987.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Курсова
  278кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз ефективності інвестиційного проекту
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Теоретичні аспекти
  Обгрунтування ефективності інвестиційного проекту на прикладі ТОВ
  Бухгалтерська оцінка ефективності інвестиційного проекту на прим
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту по виробництву черепиці
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Саянскхімпласт
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru