Розрахунок економічної ефективності пристроїв СЦБ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВАТ РЖД
Іркутський державний університет шляхів сполучення
РГР з Економіки
Розрахунок економічної ефективності пристроїв СЦБ
Варіант 57
Іркутськ 2008

Зміст:
1. Введення
2. Завдання на РГР
3. Розрахунок експлуатаційних витрат
4. Розрахунок фондів оплати праці працівників господарств
5. Розрахунок відрахувань на соціальні потреби
6. Розрахунок матеріальних витрат
7. Розрахунок амортизаційних відрахувань
8. Розрахунок витрат, пов'язаних з простоєм поїздів на проміжних станціях
9. Розрахунок витрат, пов'язаних з зупинками поїздів на проміжних станціях
10. Розрахунок інших витрат
11. Висновки за результатами розрахунків

1. Введення
У розрахунково-графічної роботі наводиться розрахунок експлуатаційних витрат залежно від типу пристроїв СЦБ, що застосовуються на даній ділянці залізниці:
ПАБ з ЕЦ, АБ з ЕЦ або ДЦ. Для зручності розрахунків використовуються пакети програм MathCad і MicroSoft Excel.

2. Завдання на РГР
Кількість розділових Пунктів на уч-ке
од
18
Кількість стрілок з ЕЦ на ділянці
стр
240
Число пар вантаж поїздів на добу N гр
пара поїздів
29
Число пар пас поїздів на добу N пас
пара поїздів
3
Середня ходова швидкість гр поїздів V x
км / год
63
середній склад гр поїзда m
вагон
57
Серія локомотива

ВЛ-10р
Витрати на один розгін і уповільнення рз
руб
0,116
Довжина ділянки L
км
240
Кап. Вкладення, млн. руб
ПАБ з ЕЦ
501
АБ з ЕЦ
360
ДЦ
203
Кількість поездо-годин простою в рік
ПАБ з ЕЦ
84,2
АБ з ЕЦ
45,6
тис. п-ч
ДЦ
38,6
Коеф-т дільничної швидкості
ПАБ з ЕЦ
0,486
АБ з ЕЦ
0,526
ДЦ
0,611
3. Розрахунок експлуатаційних витрат
Експлуатаційні витрати, що залежать від пристроїв СЦБ та зв'язку, розраховуються для кожного варіанту. Тип пристроїв СЦБ визначає витрати на їх ремонт і амортизацію, утримання штату, зайнятого управлінням стрілками і сигналами (сигналістів, чергових по станції). Крім того, тип пристроїв СЦБ впливає на витрати, пов'язані з простоями поїздів на проміжних станціях при обгонах і схрещення, а також з розгону і уповільнення поїздів.
Експлуатаційні витрати по кожному варіанту можна підрахувати за формулою

Е = Е ТДП + Е ш + Е з + Е м + Е ам + Е Nt + Е ост + Е пр,
де Е ТДП - фонд оплати праці працівників господарств: локомотивного, руху та шляхи;
Е ш - фонд оплати праці працівникам господарства сигналізації та зв'язку;
Е с - відрахування на соціальні потреби працівників господарств:
локомотивного, руху і колії, сигналізації та зв'язку;
Е м - матеріальні витрати;
Е ам - амортизаційні відрахування від вартості пристроїв автоматики і зв'язку;
Е Nt - витрати, пов'язані з простоями поїздів на проміжних станціях
Е ост - витрати, пов'язані із зупинками поїздів на проміжних станціях;
Е пр - інші витрати.
4. Розрахунок фондів оплати праці працівників господарств
З введенням нових пристроїв автоматики і зв'язку змінюється штат працівників не лише в господарстві сигналізації і зв'язку, а й в інших господарствах. Отже, зміняться і витрати на утримання експлуатаційного штату. При більш досконалих пристроях СЦБ зменшується штат працівників господарств локомотивного і руху, але при цьому дещо збільшується штат працівників господарства сигналізації та зв'язку і потрібне додаткове кількість монтерів з очищення стрілок. Тому при визначенні економічної ефективності необхідно розраховувати штат працівників господарств: локомотивного, руху та шляхи сигналізації та зв'язку, а також фонд оплати праці по кожному варіанту.
Річний фонд оплати праці можна визначити за формулою:

Е ТДП або Е ш
Ч i - явочна чисельність працівників кожної посади
T i - тарифна ставка першого розряду, T i = 2008
до i - тарифний коефіцієнт 1-ro розряду працівника кожної посади (див. табл. 1)
До 1i - частка премій і доплат за роботу в нічний час, святкові дні та ін (див. табл. 2);
До 2i - частка додаткової заробітної плати (в основному оплата відпусток) від всієї нарахованої основної заробітної плати (див. табл. 2);
До 3 - коефіцієнт, що враховує віддаленість (північний і районний), К 3 = 1,5.
Тарифні коефіцієнти Таблиця 1
Категорії
Коефіцієнти
5
6
7
8
9
10
11
Фахівці підприємств
2,06
2,33
2,64
2,99
3,36
3,82
4,3
Коефіцієнти премій, доплат та додаткової заробітної плати Таблиця 2
Господарства
До 1i
До 2i
Локомотивне
0,126
0,036
Рухи та шляхи
0,098
0,017
Сигналізації та зв'язку
0,118
0,020
Чисельність працівників локомотивних бригад, що залежить від вводяться пристроїв автоматики на заданому ділянці:де Nt-бригадо-годинник локомотивних бригад (приймаються рівними поездо-часам простою);
Т м - середньомісячна норма робочого часу, ч.;
Т г - середньорічна норма робочого часу, ч.; Т г = 2004
2 - склад локомотивної бригади, чол.
Локомотивні бригади

ПАБ з ЕЦ

АБ з ЕЦ

ДЦ
Служба руху
Штат по службі руху розраховується по кожному варіанту з урахуванням наявності на ділянці двох станцій III класу, п'яти станцій IV класу, а решта - V класу. На кожній станції приймаються два стрілочних посту. Норми обслуговування на станціях наведено в табл. 3.
Норми обслуговування на станціях Таблиця 3
Пристрій СЦБ
Клас станції
Норма обслуговування
Напівавтоматичне блокування
III
Один начальник станції, чотири чергових по станції
IV
V
Один начальник (з чергуванням у зміні), три чергових по станції
Автоматичне блокування
III
Один начальник станції, чотири чергових по станції
IV
V
Один начальник (з чергуванням у зміні), три чергових по станції
Електрична централізація
III, IV, V
Один монтер з очищення стрілок на один стрілочний пост
Диспетчерська централізація
III
Один начальник станції
IV
V
Кількість станції згідно із завданням: III - 2, IV - 5, V - 10.
ПАБ з ЕЦ
Згідно з нормами обслуговування на станції потрібно наступний штат працівників:
Начальник станції: 11 розряду - 2 чол.
10 розряду - 5 чол.
9 розряду - 10 чол.
Черговий по станції: 10 розряду - 8 чол.
9 розряду - 20 чол.
8 розряду - 30 чол.
Монтер 5 розряд - 34 чол.
АБ з ЕЦ
Так як штат співробітників служби Д аналогічний такому для варіанту з ПАБ, то можна зробити висновок, що й фонди оплати роботи співробітників рівні.
ДЦ
Згідно з нормами обслуговування на станції потрібно наступний штат працівників:
Начальник станції: 11 розряду - 2 чол.
10 розряду - 5 чол.
9 розряду - 10 чол.
Служба Ш
Штат працівників, які обслуговують пристрої СЦБ та зв'язку на ділянці, розраховується за даними табл. 4.

Таблиця 4
Пристрій СЦБ
Одиниця виміру
Об'єкт обслуговування
Розрахунковий штат на одиницю вимірювача
Напівавтоматичне блокування
45 стор (ключовий залежимо.)
Пристрої ПАБ на ділянці
Один електромеханік 9 розряду
70стр.
Один електромонтер 5 розряду
Автоблокування
32км
Пристрої АБ на одноколійній ділянці
Один електромеханік 9 розряду
60км
Один електромонтер 6 розряду
Диспетчерська централізація
32 км
Пристрої ДЦ на одноколійній ділянці
Один електромеханік 9 розряду
60км
Один електромонтер 6 розряду
Електрична централізація
30стр.
ЕЦ на проміжних станціях
Один електромеханік 8 розряду
37стр.
Один електромонтер 5 розряду
Крім зазначеного штату додатково приймається для кожних шести електромеханіків один старший електромеханік 10 розряду.
ПАБ з ЕЦ
Штат співробітників: Електромеханік 9 розряду - 6
Електромонтер 5 розряду - 11
Електромеханік 8 розряду - 8
Старший електромеханік 10 розряду - 3
АБ з ЕЦ
Штат співробітників: Електромеханік 9 розряду - 8
Електромонтер 6 розряду - 4
Електромеханік 8 розряду - 8
Електромонтер 5 розряду - 7
Старший електромеханік 10 розряду - 3
ДЦ
Штат співробітників: Електромеханік 9 розряду - 8
Електромонтер 6 розряду - 4
Старший електромеханік 10 розряду - 2
Розрахунок фонду оплати праці зводиться в табл. 5 (ПАБ), 6 (АБ), 7 (ДЦ)
ПАБ з ЕЦ Таблиця 5
Посада
Клас станції
Розряд
Чисельність
Місць. тар. ст.
ФЗП міс.
Служба Т (локомотивна)
Машиніст

10
42
7670,56
322163,52
Помічник машиніста

8
42
6003,92
252164,64
Разом тарифна заробітна плата


574328,16
Премії та доплати (До 1i)


72365,35
Разом основна заробітна плата


646693,51
Додаткова заробітна плата (До 2i)


23280,97
Разом ФЗП:


- Місячний


669974,47
- Річний


8039693,69
Всього ФЗП


12059540,5
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Служби Д і П (руху, шляхи)
Начальник станції
III
11
2
8634,4
17268,8

IV
10
5
7670,56
38352,8

V
9
10
6746,88
67468,8
Черговий по станції
III
10
8
7670,56
61364,48

IV
9
20
6746,88
134937,6

V
8
30
6003,92
180117,6
Монтер шляху

5
34
4136,48
140640,32
Разом тарифна заробітна плата


640150,4
Премії та доплати (До 1i)


62734,7392
Разом основна заробітна плата


702885,139
Додаткова заробітна плата (До 2i)


11949,0474
Разом ФЗП:


- Місячний


714834,187
- Річний


8578010,24
Всього ФЗП


12867015,4
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Служба Ш (автоматики сигналізації та зв'язку)
Ст. електромеханік

10
3
7670,56
23011,68
Електромеханік

9
6
6746,88
40481,28


8
8
6003,92
48031,36
Електромонтер

6
4678,64
0


5
11
4136,48
45501,28
Разом тарифна заробітна плата


157025,6
Премії та доплати (До 1i)


18529,0208
Разом основна заробітна плата


175554,621
Додаткова заробітна плата До 2i)


3511,09242
Разом ФЗП:


- Місячний


179065,713
- Річний


2148788,56
Всього ФЗП


3223182,84
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Чисельність і ФЗП по всім господарствам


221
28149738,7
АБ з ЕЦ. Таблиця 6
Посада
Клас станції
Розряд
Чисельність
Місць. тар. ст.
ФЗП міс.
Служба Т (локомотивна)
Машиніст

10
23
7670,56
176422,88
Помічник машиніста

8
23
6003,92
138090,16
Разом тарифна заробітна плата
314513,04
Премії та доплати (До 1i)


39628,64
Разом основна заробітна плата
354141,68
Додаткова заробітна плата (До 2i)

12749,10
Разом ФЗП:


- Місячний


366890,78
- Річний


4402689,4
Всього ФЗП
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)


6604034,11
Служби Д і П (руху, шляхи)
Начальник станції
III
11
2
8634,4
17268,8

IV
10
5
7670,56
38352,8

V
9
10
6746,88
67468,8
Черговий по станції
III
10
8
7670,56
61364,48

IV
9
20
6746,88
134937,6

V
8
30
6003,92
180117,6
Монтер шляху

5
34
4136,48
140640,32
Разом тарифна заробітна плата
640150,4
Премії та доплати (До 1i)


62734,7392
Разом основна заробітна плата


702885,139
Додаткова заробітна плата (До 2i)


11949,0474
Разом ФЗП:


- Місячний


714834,187
- Річний


8578010,24
Всього ФЗП
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
12867015,4
Служба Ш (автоматики сигналізації та зв'язку)
Ст. електромеханік
10
3
7670,56
23011,68
Електромеханік

9
8
6746,88
53975,04

8
8
6003,92
48031,36
Електромонтер

6
4
4678,64
18714,56


5
7
4136,48
28955,36
Разом тарифна заробітна плата


172688
Премії та доплати (До 1i)
20377,184
Разом основна заробітна плата
193065,184
Додаткова заробітна плата До 2i)
3861,30368
Разом ФЗП:
- Місячний
196926,488
- Річний
2363117,85
Всього ФЗП
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)


3544676,78
Чисельність і ФЗП по всім господарствам


185
23015726,2
ДЦ Таблиця 7
Посада
Клас станції
Розряд
Чисельність
Місць. тар. ст.
ФЗП міс.
Служба Т (локомотивна)
Машиніст

10
19
7670,56
145740,64
Помічник машиніста

8
19
6003,92
114074,48
Разом тарифна заробітна плата


259815,12
Премії та доплати (До 1i)


32736,71
Разом основна заробітна плата


292551,83
Додаткова заробітна плата (До 2i)


10531,87
Разом ФЗП:


- Місячний


303083,69
- Річний


3637004,29
Всього ФЗП


5455506,43
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Служби Д і П (руху, шляхи)
Начальник станції
III
11
2
8634,4
17268,8

IV
10
5
7670,56
38352,8

V
9
10
6746,88
67468,8
Черговий по станції
III
10
0
7670,56
0

IV
9
0
6746,88
0

V
8
0
6003,92
0
Монтер шляху

5
0
4136,48
0
Разом тарифна заробітна плата


123090,4
Премії та доплати (До 1i)


12062,8592
Разом основна заробітна плата


135153,259
Додаткова заробітна плата (До 2i)


2297,60541
Разом ФЗП:


- Місячний


137450,865
- Річний


1649410,38
Всього ФЗП


2474115,56
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Служба Ш (автоматики сигналізації та зв'язку)
Ст. електромеханік

10
2
7670,56
15341,12
Електромеханік

9
8
6746,88
53975,04


8
0
6003,92
0
Електромонтер

6
4
4678,64
18714,56


5
0
4136,48
0
Разом тарифна заробітна плата


88030,72
Премії та доплати (До 1i)


10387,625
Разом основна заробітна плата


98418,345
Додаткова заробітна плата До 2i)


1968,3669
Разом ФЗП:


- Місячний


100386,712
- Річний


1204640,54
Всього ФЗП


1806960,81
(З урахуванням районного коефіцієнта К 3)
Чисельність і ФЗП по всім господарствам


69
9736582,81
5. Розрахунок відрахувань на соціальні потреби
Розрахунок відрахуванні на соціальне страхування береться в розмірі 35,8% від річний фонд оплати праці.

ПАБ з ЕЦ
Е с = 0,358 (2,4926 ∙ 7 жовтня +0,3223 ∙ 10 7)
Е С = 10,0776 ∙ 10 6 руб.

АБ з ЕЦ
Е с = 0,358 (1,9471 ∙ 7 жовтня +0,3544 ∙ 10 7)
Е С = 8,2396 ∙ 10 6 руб
ДЦ
Е с = 0,358 (7,9296 ∙ 10 червня +1,8069 ∙ 10 6)
Е С = 3,4856 ∙ 10 6 руб
6. Розрахунок матеріальних витрат
Матеріальні витрати складаються з витрат на матеріали і запасні частини, витрат на електроенергію та інших матеріальних витрат.
Витрати на матеріали і запасні частини в курсовій роботі приймаються в розмірі 1,5% від вартості вводяться пристроїв СЦБ.
Витрати на електроенергію визначаються за формулою:

де Ц е / е - ціна 1 кВт * год силової електроенергії; Ц е / е = 0,32
1,2 - коефіцієнт, що враховує втрати електроенергії в мережі;
КСП - середній коефіцієнт попиту, К сп = 0,3;
Р вуст - сумарна встановлена ​​потужність обладнання, Р вуст = 200 кВт;
F про - річний фонд робочого часу обладнання в одну зміну; F про = 3
М см - кількість змін роботи обладнання; М см = 3
До 3 - коефіцієнт завантаження обладнання, К 3 = 0,7.
Інші матеріальні витрати Е од (з оновлення технічної документації, відрядження, оплату різних послуг тощо) приймаються у розмірі 3% від витрат на заробітну плату працівників господарства сигналізації та зв'язку.
ПАБ з ЕЦ
Е зіп = 0,015 ∙ До вуст = 0,015 ∙ 501 ∙ 10 6 = 7,515 ∙ 10 6 руб.
Е е / е = 9.6962 ∙ 10 4 крб.
Е од = 0,03 ∙ Е Ш = 0,03 ∙ 3,2233 ∙ 10 6 = 96,695 ∙ 10 3 руб.
Е м = Е зіп + Е е / е + Е од = 7,7086 ∙ 10 6 руб.
АБ з ЕЦ
Е зіп = 0,015 ∙ До вуст = 0,015 ∙ 360 ∙ 10 6 = 5,4 ∙ 10 6 руб.
Е е / е = 9.6962 ∙ 10 4 крб.
Е од = 0,03 ∙ Е Ш = 0,03 ∙ 3,5446 ∙ 10 6 = 106,34 ∙ 10 3 руб.
Е м = Е зіп + Е е / е + Е од = 5,60330 ∙ 10 6 руб.
ДЦ
Е зіп = 0,015 ∙ До вуст = 0,015 ∙ 203 ∙ 10 6 = 3,045 ∙ 10 6 руб.
Е е / е = 9.6962 ∙ 10 4 крб.

Е од = 0,03 ∙ Е Ш = 0,03 ∙ 1,8069 ∙ 10 6 = 54,209 ∙ 10 3 руб.
Е м = Е зіп + Е е / е + Е од = 3,1961 ∙ 10 6 руб.
7. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Витрати на амортизаційні відрахування розраховуються як добуток вартості вводяться пристроїв СЦБ на встановлену норму амортизації n ам:

Норми амортизаційних відрахувань для пристроїв СЦБ наведено в табл. 8.
Пристрої СЦБ
Норми амортизаційних відрахувань від вартості пристроїв,%
Напівавтоматичне блокування
4,0
Автоблокування
5,0
Диспетчерська централізація
5,0
Електрична централізація
5,0
ПАБ з ЕЦ
Е ам = = 20,04 ∙ 10 6 руб.
АБ з ЕЦ
Е ам = = 25,05 ∙ 10 6 руб.

ДЦ
Е ам = = 25,05 ∙ 10 6 руб.
8. Розрахунок витрат, пов'язаних з простоєм поїздів на проміжних станціях
Експлуатаційні витрати Е Nt визначаються як добуток поездо-годин простою на укрупнену видаткову ставку:

де E Nt - укрупнена видаткова ставка на 1 поездо-год, яка розраховується за схемою, наведеною в табл. 9;
Вимірювач
Од. витратні ставки
на изм-ль, руб
Витрати ізм-ля
на 1 п-годину
Витрати
на 1 п-годину
1
2
3
4
Вагоно-години
2,1804
60
130,824
Локомотиво-години
92,2296
1
92,229
Локомотиво-км ум. Пробігу
32,0422
1
32,042
Кіловат-години ел-енерг
0,186
125
23,25
РАЗОМ
278,345
Е Nt ПАБ = 278,345 ∙ 84,2 ∙ 10 3 = 2,3446 ∙ 10 7 крб.
Е Nt АБ = 278,345 ∙ 45,6 ∙ 10 3 = 1,2692 ∙ 10 7 крб
Е Nt ДЦ = 278,345 ∙ 38,6 ∙ 10 3 = 1,0744 ∙ 10 7 крб

9. Розрахунок витрат, пов'язаних з зупинками поїздів на проміжних станціях
Більш досконалі пристрої СЦБ знижують кількість зупинок. Отже, крім економії експлуатаційних витрат, необхідно врахувати зниження витрат на електроенергію або паливо, на ремонт рухомого складу і колії, пов'язаних зі зменшенням числа розгонів і вповільнень.
Кількість зупинок пари вантажних поїздів на ділянці визначимо за формулою:


Тоді експлуатаційні витрати, пов'язані з розгоном і уповільненням, визначаться:


ПАБ з ЕЦ
Е ост = 365 ∙ 30 ∙ 19,893 ∙ 0,116 = 25,2676 ∙ 10 3 руб.
АБ з ЕЦ
Е ост = 365 ∙ 30 ∙ 18,889 ∙ 0,116 = 23,9936 ∙ 10 3 руб.
ДЦ
Е ост = 365 ∙ 30 ∙ 16,122 ∙ 0,116 = 20,4781 ∙ 10 3 руб.

10. Розрахунок інших витрат
Інші витрати в курсовому проекті приймаються рівними 10% від фонду оплати праці:


ПАБ з ЕЦ
Е пр = 0,1 (2,4926 ∙ 7 жовтня +0,3223 ∙ 10 7) = 2,8149 ∙ 10 6 руб.
АБ з ЕЦ
Е пр = 0,1 (1,9471 ∙ 7 жовтня +0,3544 ∙ 10 7) = 2,3015 ∙ 10 6 руб.
ДЦ
Е пр = 0,1 (7,9296 ∙ 10 червня +1,8069 ∙ 10 6) = 0,9736 ∙ 10 6 руб.
Результати розрахунку експлуатаційних витрат зведемо в таблицю 10
Показник
Експлуатаційні витрати, тис. руб.
ПАБіЕЦ
АБіЕЦ
ДЦ
Фонд оплати праці працівників усіх господарств дтп, Е ш)
28149,738
23015,73
9736,582
Відрахування на соціальні потреби, Е з
10077,606
8239,63
3485,697
Матеріальні витрати, Е м
7708,657
5603,301
3196,17
Амортизаційні відрахування, Е ам
20040
25050
25050
Витрати, пов'язані з простоєм поїздів, Е Nt
23436,716
12692,57
10744,15
Витрати, пов'язані з зупинками поїздів, Е ост
25,267
23,993
20,478
Інші витрати, Е пр
2814,9738
2301,573
973,6582
Разом:
92252,958
76926,79
53206,73

11. Висновки за результатами розрахунків
Проведемо розрахунок порівняльної економічної ефективності.
Для визначення економічно вигідного варіанту скористаємося критерієм «приведені витрати».

Де Е пр - приведені витрати;
Е i - експлуатаційні витрати i-го варіанта;
Е н = 0,125;
До i - капітальні вкладення i-го варіанта.
ПАБ з ЕЦ
Е пр = 92252,958 +0,125 ∙ 501 = 154,8780 млн. руб.
АБ з ЕЦ
Е пр = 76926,79 +0,125 ∙ 360 = 121,9268 млн. руб.
ДЦ
Е пр = 53206,73 +0,125 ∙ 203 = 78,5817 млн. руб. - MIN
Таким чином можна зробити висновок, що економічно вигідним є використання системи ДЦ.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Практична робота
293.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок економічної ефективності
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень
Розрахунок економічної ефективності поліпшення умов праці на ВАТ П
Розрахунок економічної ефективності установки економайзера на котельні хлібозаводу
Розрахунок економічної ефективності мережі заснованої на транслювання інформації
Розрахунок тех. економічної ефективності виготовлення металевого воздухозаборника
Розрахунок показників економічної ефективності проектування й розширення підстанції
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru