Розрахунок економічної ефективності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ
Тольяттинский державний університет

Н.В. Зубкова

розрахунок економічної ефективності
Методичний посібник для економічного обгрунтування дипломних робіт з удосконалення технологічних процесів механічної обробки деталі
для студентів заочного, очного та очно-заочного відділення
Автомеханічного інституту
спеціальності 151001 "Технологія машинобудування"

Тольятті 2006


Зубкова Наталія Вікторівна

Розрахунок економічної ефективності

Методичний посібник
Підписано до друку 1.04.2006. Формат 60х84/16.
Друк оперативна. Ум. д.а. 6,5. Уч.-вид. л. 6,0
Тираж 100 прим.
Тольяттинский державний університет
Тольятті, Білоруська 14
УДК 159.9
ББК 88.374 Я 73
П123
Рецензенти:
О.Н. Азовська - к.п.н. доцент, завідуюча кафедрою
П 123 Зубкова Н.В. Розрахунок економічної ефективності: Методичний посібник. Тольятті: ТГУ, 2006. - 123 с.
ISBN 5-8259-1254
Даний методичний посібник призначений для надання допомоги в написанні економічного частини дипломного проекту і для розрахунку економічної ефективності, удосконалення технологічного процесу механічної обробки деталі.
УДК 159.9
ББК 88.374 Я 73
© Тольяттинский державний університет, 2006

Зміст
1. Порядок проведення та оформлення розрахунків
2. Методичні вказівки по економічному обгрунтуванню технічних рішень щодо вдосконалення технологічних операцій механічної обробки деталей
2.1 Коротка характеристика порівнюваних варіантів
2.2 Вихідні дані для економічного обгрунтування порівнюваних варіантів
2.3 Розрахунок необхідної кількості обладнання коефіцієнтів його завантаження
2.4 Розрахунок капітальних вкладень (інвестицій)
2.4.1 Розрахунок вартості модернізованого обладнання
2.4.2 Розрахунок капітальних вкладень (інвестицій) за порівнюваним варіантів
2.5 Розрахунок технологічної собівартості змінюються за варіантами операцій
2.6 Калькуляція собівартості обробки деталі за варіантами технологічного процесу
2.7 Розрахунок приведених витрат і вибір оптимального варіанту
2.8 Розрахунок показників економічної ефективності проектованого варіанта техніки (технології)
2.8.1 Очікуваний прибуток від зниження собівартості обробки деталі
2.8.2 Податок на прибуток
2.8.3 Чистий очікуваний прибуток
2.8.4 Очікуваний прибуток від підвищення довговічності деталі
2.8.5 Очікуваний прибуток від підвищення надійності проектованого верстата, вузла або деталі
2.8.6 Очікуваний прибуток від зниження шлюбу
2.8.7 Термін окупності капітальних вкладень
2.8.8Общая поточна вартість доходів (чиста дисконтируемой прибуток)
2.8.9 Інтегральний економічний ефект (чистий дисконтируемой дохід)
2.9 Техніко-економічні показники ефективності проекту
3. Список літератури
Додаток 1. Деякі укрупнені дані для розрахунку витрат на інструмент
Додаток 2. Ціни на інструмент
Додаток 3. Ціни на оснащення
Додаток 4. Ціни на обладнання
Додаток 5. Ціна на матеріал
Додаток 6. Укрупнені нормативи вартості розробки програм для верстатів з ЧПК
Додаток 7. Величина запуску (розмір партії запуску )
Додаток 8. Укрупнені нормативи часу на дослідно-конструкторські роботи
Додаток 9. Дисконтні множники і множники нарощування
Додаток 10. Значення коефіцієнта, що враховує додаткову площу
Додаток 11. Нормативи для виконання економічного розділу дипломного проекту

1. Порядок проведення та оформлення розрахунків
Економічна частина є завершальним розділом пояснювальної записки дипломного проекту. У ній ведеться розрахунок техніко-економічних показників проектованого технологічного проекту, проводиться їх порівняльний аналіз з показниками базового варіанту, визначається економічний ефект від запропонованих у проекті технічних рішень.
Оскільки об'єктом дипломного проектування на другому і третьому ступенях підготовки фахівців є технологічний процес обробки деталі, об'єктом економічного аналізу є собівартість виготовлення по базовому і проектному варіантам. При цьому в багатоопераційних технологічних процесах досить провести економічне обгрунтування технічного вдосконалення тільки змінюються за варіантами технологічних операцій.
Основними вихідними даними для економічного аналізу варіантів технологічних операцій є дані, отримані в технічній частині проекту, а саме:
- Річний обсяг виробництва деталей;
- Трудомісткість операції (основне і штучний час) по базовому і проектованому варіантах;
- Метод отримання заготовки і її маса (можна використовувати собівартість одержання заготовки);
- Матеріал і маса деталі;
- Вид, тип і марка устаткування, його габарити (площа) і виробнича потужність (вихідні дані з паспорта верстата);
- Вид оснащення та інструмент, застосовуваний на замінних операціях, технологічного процесу.
В економічній частині дипломного проекту необхідно:
1. Дати коротку характеристику порівнюваних варіантів (базового і проектованого);
2. Зібрати вихідні дані і скласти таблицю вихідних даних для економічного обгрунтування варіантів;
3. Провести розрахунок за порівнюваним варіантів необхідної кількості обладнання і коефіцієнтів його завантаження;
4. Визначити за варіантами розмір прямих і супутніх капітальних вкладень;
5. Провести поелементний розрахунок технологічної собівартості порівнюваних операцій і скласти калькуляцію собівартості;
6. Провести порівняльний економічний аналіз отриманих результатів, обгрунтувати вибір оптимального варіанту і провести розрахунок показників його економічної ефективності з урахуванням особливостей ринкових відносин;
7. Сформувати висновки і висновок.
Точний зміст економічної частини в залежності від загальної спрямованості дипломного проекту визначає консультант з економічної частини.

2. Методичні вказівки по економічному обгрунтуванню технічних рішень щодо вдосконалення технічних операцій механічної обробки деталей
Мета розділу - розрахувати техніко-економічні показники проектованого технологічного проекту, зробити порівняльний аналіз з показниками базового варіанту і визначити економічний ефект від запропонованих у проекті технічних рішень.
2.1 Коротка характеристика порівнюваних варіантів
Таблиця 1

Базовий варіант

Проектований варіант
Дається коротка характеристика базового варіанту.
Наприклад: На зубофрезерний верстаті, модель 53А20 виконується нарізування зубів на деталі шестерня-полумуфта, обробка виконується черв'ячної фрезою з швидкорізальної сталі Р6М5.
Тип виробництва - середньосерійному (крупносерійного чи масовий)
Умови праці - нормальні.
Форма оплата праці - відрядно-преміальна (почасово-преміальна).
Дається коротка характеристика проектованого варіанта.
Наприклад: На зубофрезерний верстаті, модель 5Д32 виконується нарізування зубів на деталі шестерня-полумуфта, обробка виконується черв'ячної фрезою з швидкорізальної сталі Р6М5 з напиленням з твердосплава.
Тип виробництва - середньосерійному (крупносерійного чи масовий)
Умови праці - нормальні.
Форма оплата праці - відрядно-преміальна (почасово-преміальна).

2.2 Вихідні дані для економічного обгрунтування порівнюваних варіантів
Таблиця 2.

Показники
Умовне позначення, одиниця виміру
Значення показників
Джерело інформації
Базовий
Проект
1
Річна програма випуску

Завдання
2
Норма штучного часу, в т.ч. машинний час


Розрахунок
3
Годинна тарифна ставка
Робочого-оператора:
Наладчика:


Дані кафедри ЕіУП (Додаток 11)
4
Ефективний річний фонд часу робітника.

1731
1731
Чи розрахунок з розділу дипломної роботи - "Планування ділянки".
5
Коефіцієнт доплати до годинного, денного і місячного фондів

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
6
Коефіцієнт доплат за профмайстерності (починаючи з 3-го розряду)

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
7
Коефіцієнт доплат за умови праці

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
8
Коефіцієнт доплат за вечірні та нічні години

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
9
Коефіцієнт преміювання

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
10
Коефіцієнт виконання норм

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
11
Коефіцієнт відрахування на соціальні потреби

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
12
Трудомісткість проектування техніки, технології

Дод. 8
13
Ціна одиниці обладнання

Дод. 4 або п. 5-7 списку літератури
14
Коефіцієнт витрат на доставку і монтаж обладнання (0,1 ... 0,25)

15
Виручка від реалізації зношеного обладнання (5% від ціни)

Розрахунок
16
Ефективний річний фонд часу роботи обладнання (при однозмінній роботі - 2030 годин, при 2-хсменной - 4015 годин, при 3-хсменной - 5960 годин).

Чи розрахунок з розділу дипломної роботи - "Планування ділянки".
17
Коефіцієнт на поточний ремонт обладнання

0,3
0,3
18
Встановлена ​​потужність електродвигуна верстата

Паспорт верстата
19
Коефіцієнт одночасності роботи електродвигунів (0,8 ... 1,0)

20
Коефіцієнт завантаження електродвигунів за потужністю (0,7 ... 0,8)

21
Коефіцієнт завантаження електродвигуна верстата за часом (0,5 ... 0,85)

22
Коефіцієнт втрат електроенергії в мережі заводу (1,04 .. 1,08)

23
Тариф плати за електроенергію

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
24
Коефіцієнт корисної дії верстата (0,7 ... 0,95)

25
Ціна (собівартість виготовлення) одиниці інструменту

Дод. 2, п. 5-7 списку літератури.
26
Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат на доставку інструменту

1,02
1,02
27
Виручка від реалізації зношеного інструменту за ціною металобрухту (20% від ціни)

Розрахунок
28
Кількість переточувань інструменту до повного зносу

Дод. 1
29
Вартість однієї переточування

Дод. 1
30
Коефіцієнт випадкової убутку інструменту

Дод. 1
31
Стійкість інструменту між переточуваннями

Дод. 1
32
Ціна одиниці пристосування

Дод. 2, п. 5-7 списку літератури.
33
Коефіцієнт, що враховує витрати на ремонт пристосування (1,5 ... 1,6)

34
Виручка від реалізації зношеного пристосування (20% від ціни)

Розрахунок
35
Кількість пристроїв, необхідне для виробництва річної програми деталей

Розрахунок
36
Фізичний термін служби пристосування (3 ... 5 років)

37
Коефіцієнт завантаження пристосування (рівний коефіцієнту завантаження обладнання)

Розрахунок
38
Витрата на мастильно-охолодні рідини (200 ... 300 руб. На один верстат на рік)

39
Питома витрата води для охолодження на одну годину роботи верстата

0,6
0,6
Дані кафедри ЕіУП
40
Тариф плати за 1м 3 води

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
41
Питома витрата повітря за 1 годину роботи установки, пристосування (0,1 ... 0,15 м 3 / годину)

42
Тариф плати за м3 стисненого повітря

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
43
Площа, яку займає одним верстатом

Паспорт верстата
44
Коефіцієнт, що враховує додаткову площу

Дод. 10
45
Вартість експлуатації 1м 2 площі будівлі на рік

Дані кафедри ЕіУП
(Додаток 11)
46
Норма обслуговування верстатів одним наладчиком (10 ... 20 верстатів на одного робітника).

47
Спеціалізація:
- Обладнання (універсальне, спеціальна);
- Пристосування (універсальне, спеціальна);
- Інструмент (універсальне, спеціальна)
48
Фізичний термін служби деталі (довговічність), якщо вона підвищується

49

Матеріал заготовки і метод отримання.

Завдання
50

Маса заготівлі


Розрахунок
51

Вага відходів в стружку


Розрахунок
52
Ціна 1кг матеріалу заготовки

Дод. 5
53

Ціна 1кг відходів


Дод. 5
54
Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,05 ... 1,06 - для чорних металів; 1,01 ... 1,02 - для кольорових металів)

Додаткові вихідні дані для верстатів з ЧПК
55
Витрати на розробку однієї програми

Додаток 6
56
Коефіцієнт, що враховує потреби з відновленням перфострічки

0,06
0,06
57
Період випуску деталей даного найменування

3
3
58
Величина запуску деталей (розмір партії запуску)

Дод. 7
59
Міжопераційний час на передачу партії деталей

0,5
0,5

2.3 Розрахунок необхідної кількості обладнання та коефіцієнтів завантаження

Таблиця 3


Найменування показників
Розрахункові формули і розрахунок
Значення показників
Базовий

Проект

1
Розрахункова кількість основного технологічного обладнання по змінюваним операціях технологічного процесу деталі,
шт.

2
Прийняте кількість обладнання,
шт.
Розрахункова кількість обладнання округляється до найближчого більшого, цілого числа.

3
Коефіцієнт завантаження обладнання.

Додаткові вихідні дані для верстатів з ЧПК
4
Кількість найменувань однотипних деталей, що обробляються

на верстаті з ЧПК, шт.
5
Середньодобовий запуск деталей,
шт.

6
Тривалість виробничого циклу,
днів

у формулу підставляти в годинах

2.4 Розрахунок капітальних вкладень (інвестицій)
2.4.1 розрахунок вартості модернізованого обладнання
Якщо проектом передбачено модернізацію діючого обладнання, тоді визначаються ціна або вартість модернізованого обладнання за формулою:

- Первісна або залишкова вартість модернізованого обладнання (береться за даними підприємства);
- Витрати на модернізацію обладнання:

- Вартість покупки або виготовлення нововведених вузлів або деталей (складається відомість нововведених вузлів і деталей із зазначенням купується ціни або вартості їх виготовлення), див. таблицю 4;
- Вартість анульованих вузлів і деталей (складається відомість знову анульованих вузлів і деталей із зазначенням їх вартості за ціною металобрухту), див. таблицю 4;
- Витрати на демонтаж непотрібних вузлів і деталей:

- Середня годинна тарифна ставка робітників, зайнятих демонтажем;
- Трудомісткість (витрати робочого часу) на демонтаж вузлів і деталей, н-годин;
- Коефіцієнт, що враховує доплати до годинного, денного і місячного фонду заробітної плати (Додаток 10);
- Витрати на складання і монтаж знову встановлюваних вузлів і деталей:

- Трудомісткість складання і монтажу, н-годин;
- Коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальні потреби (Додаток 10)
Таблиця 4
Відомість нововведених і анульованих деталей і вузлів.
Перелік вузлів і деталей
Ціна або вартість виготовлення
Кількість
Загальна вартість
1. Знову вводяться деталі і вузли:
Усього:
2. Анульовані деталі і вузли:
Усього:
2.4.2 Розрахунок капітальних вкладень (інвестицій) за порівнюваним варіантів
Таблиця 5

Найменування, одиниця виміру
Розрахункові формули і розрахунок
Значення показників
Баз.
Пр.
1
Прямі капітальні вкладення в основне технологічне обладнання,
руб.

2
Супутні капітальні вкладення:
2.1
Витрати на проектування,
руб.

- Годинна заробітна плата конструктора, технолога:

- Тривалість робочої зміни;
- Місячний оклад конструктора, технолога (Додаток 11)
- Кількість робочих днів у місяці.
2.2
Витрати на доставку і монтаж обладнання,
руб.

2.3
Витрати на транспортні засоби, руб.

2.4
Витрати на дорогі пристосування,
руб.

2.5
Витрати на інструмент,
руб.

2.6
Витрати в експлуатацію виробничих площ, зайнятих основним технологічним обладнанням, руб.

2.7
Вартість апаратури для запису програм (для верстатів з ЧПК), грн.

2.8
Оборотні кошти в незавершеному виробництві (для верстатів з ЧПК), грн.

- Технологічна собівартість виготовлення деталі (див. таблицю 7)
2.9
Витрати на демонтаж замінного устаткування,
руб.

Розрахунок ведеться на реалізоване обладнання через непотрібність у разі заміни
-
2.10
Виручка від реалізації замінного устаткування,
руб.

Розрахунок ведеться на реалізоване обладнання через непотрібність у разі заміни
-
Разом супутні капітальні вкладення,
руб.

3
Загальні капітальні вкладення,
руб.

4
Питомі, капітальні вкладення,
руб.

Примітка:
1. Якщо проектується одночасно два варіанти, то розрахунок капітальних вкладень ведеться по обох варіантом;
2. Якщо проектний варіант передбачає заміну обладнання, пристосування або інструменту, то розмір капітальних вкладень в базовому варіанті буде складатися з витрат на пристосування, інструмент, площа, вартості апаратури для верстатів з ЧПК і незавершеного виробництва, а в проектному варіанті - за всіма пунктами визначення капітальних вкладень .

2.5 Розрахунок технологічної собівартості змінюються за варіантами операцій
Таблиця 6

Найменування показників
Розрахункові формули і розрахунок
Значення
показників
Баз.
Пр.
1
Основні матеріали за вирахуванням відходів,
руб.

2
Основна заробітна плата робітників операторів,
руб.
1.
1. для серійного і дрібносерійного виробництва;
2. для масового і великосерійного виробництва.
2.
3
Основна заробітна плата наладчика,
руб.

4
Нарахування на заробітну плату,
руб.

- Коефіцієнт відрахування на соціальні потреби
5
Витрати з утримання та експлуатації обладнання
5.1
Витрати на поточний ремонт обладнання,
руб.

5.2
Витрати на технологічну енергію,
руб.

5.3
Витрати на утримання та експлуатацію пристроїв,
руб.

5.4
Витрати на інструмент,
руб.

5.5
Витрати на мастильні, обтиральні матеріали та охолоджувальні рідини,
руб.

5.6
Витрати на воду технологічну, руб.

5.7
Витрати на стиснене повітря,
руб.

5.8
Витрати на утримання і експлуатацію виробничої площі,
руб.

5.9
Витрати на постачання і експлуатацію керуючих програм для верстатів з ЧПК,
руб.

Разом витрати по утриманню та експлуатації обладнання,
руб.


2.6. Калькуляція собівартості обробки деталі за варіантами технологічного процесу
Таблиця 7

Статті витрат
Витрати, руб.
Зміни + / -
Базовий
Проект
1
Матеріали за вирахуванням відходів:
2
Основна заробітна плата робітників операторів:
3
Нарахування на заробітну плату:
4
Витрати на утримання і експлуатацію обладнання:
Разом технологічна собівартість:
5
Загальноцехові накладні витрати:

Разом цехова собівартість:

6
Заводські накладні витрати:

Разом заводська собівартість

7
Позавиробничі витрати

Всього повна собівартість

Примітка:
"+" - Ставиться, якщо проектний варіант більше базового;
"-" - Ставиться, якщо проектний варіант менше базового.
Значення коефіцієнтів цехових, заводських і позавиробничих витрат представлені в Додаток 11.

2.7. Розрахунок приведених витрат і вибір оптимального варіанту
Таблиця 8

Найменування показників, одиниця виміру
Розрахункові формули і розрахунок
Значення показників
Баз.
Пр.
1
Наведені витрати на одиницю деталі,
руб.

- Єдиний нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Додаток 10)
2
Річні наведені витрати,
руб.

З розрахованих варіантів, проектованим вважається той, в якому наведені витрати на одиницю виробу складають найменшу величину. У нашому випадку в проектному варіанті приведені витрати на одиницю виробу, найменші.
2.8. Розрахунок показників економічної ефективності проектованого варіанта техніки (технології)
2.8.1. Очікуваний прибуток (умовно-річна економія) від зниження собівартості обробки деталі

- Повна собівартість виготовлення одиниці деталі, відповідно по базовому і проектному варіантам.

2.8.2 Податок на прибуток

- Коефіцієнт оподаткування прибутку (Додаток 11)
2.8.3 Чистий очікуваний прибуток

2.8.4 При проектуванні нової техніки або нових технологічних процесів, що підвищують довговічність деталей, очікуваний прибуток (умовно-річна економія) визначається за формулою:

- Довговічність (термін служби) деталі, відповідно по базовому і проектному варіанту.
2.8.5 Очікуваний прибуток (умовно-річна економія) від підвищення надійності проектованого верстата, вузла, деталі і т.д., визначається за формулою:

- Кількість ремонтів (відмов) техніки за рік, відповідно по базовому і проектному варіантам (за даними підприємства);
- Витрати на усунення поломки (відмови), відповідно по базовому і проектному варіантам (за даними підприємства);
- Кількість годин простою техніки в ремонтах, за рік, відповідно по базовому і проектному варіантам (за даними підприємства);
- Годинна продуктивність техніки за проектним варіанту:

- Трудомісткість виготовлення однієї деталі
2.8.6 Якщо в результаті здійснення проектованого варіанта техніки (технології) знижується відсоток браку продукції, то очікуваний прибуток (умовно-річна економія) буде визначатися за формулою:
а) якщо шлюб остаточний (не поправний):

б) якщо шлюб поправний:

- Відсоток браку, деталей, відповідно по базовому і проектному варіантам;
- Собівартість виправлення шлюбу, відповідно по базовому і проектному варіантам.
Примітка:
У випадках 2.8.4., 2.8.5. і 2.8.6. податок на прибуток і чистий прибуток визначаються так само, як і в 2.8.2. і 2.8.3.
2.8.7 Після визначення чистого прибутку визначається розрахунковий термін окупності капітальних вкладень (інвестицій), необхідних для здійснення проектованого варіанта:

- Капітальні вкладення (інвестиції), необхідні для придбання знову вводиться обладнання, дорогої оснащення, інструменту, а також витрати на експлуатацію додаткової площі.
- Загальні капітальні вкладення, необхідні для придбання обладнання, оснащення та інструменту (див. таблицю 5, пункт 3.)
Розрахунковий термін окупності інвестицій (капітальних вкладень) приймається за горизонт розрахунку (максимально очікуваний час окупності інвестицій), Т.
Якщо розрахунковий термін окупності вийшов більш 4-х років, то надалі, горизонт розрахунку приймається рівним 4 роки.
2.8.8. Далі встаємо на точку зору інвестора-підприємства, яке має здійснити його проект. Використовуючи методи дисконтування, вирішуємо питання про те, чи варто вкладати кошти у розроблений проект, який протягом прийнятого горизонту розрахунку принесе додатковий прибуток, або краще за існуючої процентної ставки на капітал покласти гроші в банк.
Для цього в межах прийнятого горизонту розрахунку (Т) розраховуємо поточну вартість майбутніх грошових доходів (грошових потоків), наведених до поточного часу (часу початку здійснення проекту) через коефіцієнти дисконтування.
Загальна поточна вартість доходів (чистої дисконтованої прибутку) протягом прийнятого горизонту розрахунку визначається за формулою:
,
- Горизонт розрахунку, років (місяців);
- Процентна ставка на капітал (наприклад, при 10% ; При 20% і т.д.);
- 1-ий, 2-й, 3-й рік отримання прибутку у межах прийнятого горизонту розрахунку.
Таблиця дисконтних, приведена в Додаток 9.
2.8.9 Інтегральний економічний ефект (чистий дисконтований дохід) складе в цьому випадку:

а) Якщо загальна вартість доходів (ЧДД) більше поточної вартості витрат ( ), Тобто - Проект ефективний, тому визначаємо індекс дохідності за формулою:


б) Якщо загальна вартість доходів (ЧДД) менше від поточної вартості витрат ( ), Тобто - Проект не ефективний, тому визначаємо дохід на капітал, який можна отримати якщо гроші покласти в банк, і він розраховується за формулою:

Вкладені в проект інвестиції почнуть окупатися, як тільки загальний дисконтируемой дохід зрівняється з розміром одноразовий поточних витрат, тобто коли
2.9 Техніко-економічні показники ефективності проекту
Таблиця 9

Найменування показників
Умовне позначення, одиниця виміру
Значення показників
Базовий
Проект.
Технічні параметри потокової лінії
1
Такт потокової лінії

2
Ритм потокової лінії

3
Кількість обладнання

4
Середній коефіцієнт завантаження обладнання

5
Загальна кількість робочих

6
Тривалість виробничого циклу

7
Крок конвеєра

8
Швидкість конвеєра

9
Загальна довжина конвеєра

Економічні показники потокової лінії
1
Річна програма випуску

2
Собівартість одиниці виробу

3
Капітальні вкладення

4
Наведені витрати на одиницю виробу

5
Чистий очікувана прибутку

6
Податок на прибуток

7
Термін окупності інвестицій

8
Інтегральний економічний ефект (чистий дисконтируемой дохід)


9
Дохід на капітал, при вкладенні грошей у банк

10
Індекс прибутковості

Підсумком економічного розділу дипломного проекту є висновок, зроблений за результатами техніко-економічних показників ефективності проекту.

3. Список літератури
1. Мурахтанова Н.М. Методична розробка до економічного обгрунтування курсових і дипломних робіт з удосконалення технологічних процесів механічної обробки деталей (для студентів спеціальностей 1201, 1202) - Тольятті: натовп, 2000.
2. Касілова II тому.
3. Цінник матеріалів на грудень 2004.
4. Інформаційний перелік за цінами на інструмент, оснащення та обладнання на 08.07.2002.
5. E-mail: ofice@astra.chelny.ru; www.stanko-lid.ru
6. E-mail: ofice@machine-tools.ru; http://www.machine-tools.ru
7. E-mail: inpo@inpo.ru; http://www.inpo.ru
8. Годинні тарифні сітки ВАЗа.
9. Коефіцієнти доплат.
10. Тарифи на енергоносії.

Додаток 1
Деякі укрупнені дані для розрахунку витрат на інструмент
Найменування інструменту

кількість переточувань

вартість однієї переточування
,
для переточують інструменту
,
для не переточують інструменту

коефіцієнт випадкової убутку
Довбяки:
дискові
косозубі
чашкові і прямозубі
31
31
31
128,0
156,8
156,8
4,0
4,0
4,0
100 ... 120
100 ... 120
100 ... 120
1,1 ... 1,05
1,1 ... 1,05
1,1 ... 1,05
Зенкери і зенковки:
20
8,5
0,8 ... 1,0
6 ... 8
1,12 ... 1,05
Мітчики:
7
52,8
0,5 ... 2,0
3,14
1,25 ... 1,1
Плашки:
23
60,8
1,0
10
1,2 ... 1,1
Полотна ножівкові:
15
128,0
2,0
30,0
1,15 ... 1,1
Протягання:
грановані
круглі
шліцеві
шпонкові
12
12
12
16
144,0
196,8
144,0
128,0
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
20
20
20
20
1,1 ... 1,08
1,1 ... 1,08
1,1 ... 1,08
1,1 ... 1,08
Розгорнення:
8
15,4
1,3
10 ... 16
1,17 ... 1,1
Різці:
галтельние
відрізні
підрізні
прохідні
розточувальні
різьбові
фасонні
12
28
28
15
11
15
14
11,2
11,2
16,0
11,2
26,8
16,0
9,6
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
1,0 ... 1,5
2,0
10 ... 15
10 ... 17
10 ... 15
12 ... 20
12,5
10 ... 15
26,0
1,2 ... 1,05
1,19 ... 1,15
1,1 ... 1,05
1,1 ... 1,05
1,1 ... 1,05
1,08 ... 1,05
1,1 ... 1,05
Свердла:
62
57,6
0,5
40,8
1,25 ... 1,1
Фрези:
дискові
кінцеві
пазові
торцеві
тристоронні
кутові
фасонні
циліндричні
шпонкові
15
30
16
22
24
9
7
11
24
92,8
60,8
144,0
52,8
80,0
144,0
72,0
92,8
16,8
1,0 ... 1,5
2,0
4,0
2,0
3,0
2,0
1,0 ... 1,05
4,0
5,0 ... 10,0
8,0
28,0
48,0
28,0
67,0
22,0
8,0
48,0
32,2
1,1 ... 1,05
1,15 ... 1,08
1,1 ... 1,05
1,15 ... 1,08
1,15 ... 1,08
1,15 ... 1,1
1,15 ... 1,1
1,15 ... 1,08
1,08 ... 1,05
Шліфувальні круги
16
144,0
2,0
30,0
1,1 ... 1,05

Додаток 2

Ціна на інструмент на 1.03.2006 р.

Інструмент абразивний
Абразивні головки
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
10399
3х6 64С 25 СМ1 з хвостовиком
1,95
19613
3х6х1 25А без хвостовика
1,95
10400
4х8 64С 25 СМ1 з хвостовиком
2,49
17631
4х10х1 25А без хвостовика
2,49
16346
6х10 25А з хвостовиком
2,49
10401
6х10 64С 25 СМ1 з хвостовиком
3,23
17632
6х10х2 25А без хвостовика
2,49
19614
8х10х3 25А без хвостовика, помаранчеві
3,73
19615
8х16х3 25А без хвостовика, помаранчеві
4,44
19539
8х16х4 25А без хвостовика
4,44
17623
10х10х3 25А без хвостовика
4,44
19616
10х10х3 25А без хвостовика, помаранчеві
4,44
16079
10х25х3 25А без хвостовика
4,98
10402
12х12 64С 25 СМ1 з хвостовиком
3,91
19617
12х16х4 25А без хвостовика, помаранчеві
3,91
18880
16х20х6 25А без хвостовика
6,22
17634
20х32х12 25А без хвостовика
6,22
16085
32х32х6 25А без хвостовика
7,11
Бруски шліфувальні
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
3922
"Човник"
8,71
15488
10х10х150 25А 16П СМ2
6,4
17564
13х13х150 25А 6П СМ1
5,87
17562
13х13х150 25А 8П СМ1
5,87
15447
13х13х150 25А 16П СМ1
5,87
17563
13х13х150 25А 16П СМ2
5,87
17565
16х16х150 25А 6П С2
8,00
16788
16х16х150 25А 10П
8,00
17566
20х16х150 25А 12П СМ1
11,73
15486
20х20х200 25А 16П СМ2
11,73
15448
20х20х200 25А 8П С2
11,73
15487
20х20х200 25А 8П СМ2
11,73
17567
25х16х150 25А 12П СМ1
13,15
15451
25х16х150 25А 16П СМ1
13,15
15489
25х16х150 25А 16П СМ2
13,15
11652
25х25х150 64С 10П СМ2
28,44
8715
30х20х170 25А "Піраміда" з дерев'яною ручкою
13,86
16375
40х20х200 25А 10П СМ1
24,88
15455
40х20х200 25А 16П СМ1
24,88
15490
40х20х200 25А 16П СМ2
24,88
8389
40х20х200 54С 16Н СМ1 (СМ2) (бакелітовій)
13,15
8466
60х25х125 54С 40П СТ1 ГОСТ 2404-82
22,04
8694
Брусок для заточки кухонних ножів
14,22
Кола відрізні вулканітовим
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
19188
Відрізний 150х1, 0х32 14А
17,59
19542
Відрізний 150х1, 6х32 14А
17,59
19543
Відрізний 150х1, 6х32 14А 16Н
17,59
19189
Відрізний 150х1, 6х32 14А 25Н
17,59
19383
Відрізний 150х2, 0х32 14А
17,59
19385
Відрізний 175х1, 0х32 96А 16Н СТ1
20,62
19199
Відрізний 175х1, 0х32 96А 25Н СТ1
20,62
19386
Відрізний 175х1, 6х32 14А 16Н
20,62
19191
Відрізний 175х1, 6х32 14А 25Н
20,62
19544
Відрізний 175х2, 0х32 14А 16Н
20,62
19192
Відрізний 175х2, 0х32 14А 25Н
20,62
19193
Відрізний 200х1, 0х32 91А 12Н
33,77
19194
Відрізний 200х1, 0х32 96А 25СТ1
33,77
19195
Відрізний 200х1, 6х32 14А 25Н
26,66
19196
Відрізний 200х2, 0х32 14А 10Н СТ
26,66
19197
Відрізний 250х2, 0х32 14А 25Н
39,99
19388
Відрізний 300х2, 5х32 14А 40Н
54,03
19389
Відрізний 300х3, 0х32 14А
54,03
19545
Відрізний 300х3, 0х32 14А 16Н
54,03
7565
Відрізний 400х3, 0х32 54С 80Н
55,09
19032
Відрізний 400х4, 0х32 14А 25Н
78,20
19198
Відрізний 400х4, 0х32 14А 40Н
78,20
18881
Відрізний 500х4, 0х32
110,19
8487
Відрізний 500х5, 0х32
122,63
Кола відрізні і зачисні
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
10958
Зачисної армують. 100х3х22 тип 27 по каменю, чорний
10,49
8566
Зачисної армують. 115х6х22 ПП 14А 80т (Луга)
22,88
8567
Зачисної армують. 125х25х32 ПП 14А 80т (Луга)
63,98
10961
Зачисної армують. 150х3х22 тип 27 по каменю, червоний
15,11
10960
Зачисної армують. 150х3х22 тип 27 по каменю, чорний
15,11
10962
Зачисної армують. 150х6х22 тип 27 по каменю, червоний
30,57
10963
Зачисної армують. 150х6х22 тип 27 по каменю, чорний
30,57
17644
Зачисної армують. 150х20х32 ПП 14А 80т (Луга)
80,86
3923
Зачисної армують. 150х25х32 ПП 14А 80т (Луга)
87,08
10965
Зачисної арімір. 180х4х22 тип 27 по каменю, червоний
32,28
10964
Зачисної армують. 180х4х22 тип 27 по каменю, чорний
32,28
3925
Зачисної армують. 180х6х22 ПП (Луга)
42,65
10967
Зачисної армують. 180х6х22 тип 27 по каменю, червоний
33,06
10966
Зачисної армують. 180х6х22 тип 27 по каменю, чорний
33,06
10969
Зачисної армують. 180х8х22 тип 27 по каменю, червоний
36,97
10968
Зачисної армують. 180х8х22 тип 27 по каменю, чорний
37,96
10971
Зачисної армують. 180х10х22 тип 27 по каменю, червоний
41,59
10970
Зачисної армують. 180х10х22 тип 27 по каменю, чорний
41,59
10973
Зачисної армують. 230х4х22 тип 27 по каменю, червоний
36,97
19746
Зачисної армують. 230х6х22 (Волж)
62,20
3926
Зачисної армують. 230х6х22 (Луга)
58,65
10975
Зачисної армують. 230х6х22 тип 27 по каменю, червоний
41,59
10974
Зачисної армують. 230х6х22 тип 27 по каменю, чорний
41,59
10977
Зачисної армують. 230х8х22 тип 27 по каменю, червоний
44,07
10976
Зачисної армують. 230х8х22 тип 27 по каменю, чорний
44,07
10979
Зачисної армують. 230х10х22 тип 27 по каменю, червоний
55,09
10978
Зачисної армують. 230х10х22 тип 27 по каменю, чорний
55,09
17569
Відрізний 100х3х10 14А 40 С2 (бакелітовій)
22,22
17568
Відрізний 100х3х10 14А 40 С2 (бакелітовій)
22,22
19546
Відрізний 200х2х32 54С 40Н (бакелітовій)
33,77
6721
Відрізний 300х3х32 54С 40Н СТ1 Б
29,32
3934
Відрізний армують. 115х2, 5х22 по каменю (Луга)
16,00
8220
Відрізний армують. 115х3х22
14,84
2177
Відрізний армують. 115х3х22 "BOSCH" по каменю
29,32
3928
Відрізний армують. 115х3х22 (Луга)
13,86
8061
Відрізний армують. 115х3х22 по каменю (Іваново)
14,75
2175
Відрізний армують. 125х3х22 "BOSCH" по каменю
29,32
9076
Відрізний армують. 125х3х22 (Луга)
13,95
3935
Відрізний армують. 125х3х22 по каменю (Луга)
17,60
11464
Відрізний армують. 150х2, 5х22 по каменю (Луга)
23,10
8560
Відрізний армують. 150х2, 5х22 (Луга)
17,60
1360
Відрізний армують. 175х3х32 24А 40 ПП СТ3
20,62
11463
Відрізний армують. 180х2, 5х22 (Луга)
24,53
7566
Відрізний армують. 180х3, 2х22 А24 TBF (Італія)
24,88
3938
Відрізний армують. 180х3х22 (Луга)
29,32
5360
Відрізний армують. 180х3х22 14А (Іваново)
25,77
8064
Відрізний армують. 180х3х22 по каменю (Іваново)
25,77
3936
Відрізний армують. 180х3х22 по каменю (Луга)
25,77
11465
Відрізний армують. 200х2, 5х22 по каменю (Луга)
35,10
8215
Відрізний армують. 200х3х22 (по каменю)
35,10
8562
Відрізний армують. 230х2, 5х22 (Луга)
33,77
11466
Відрізний армують. 230х2, 5х22 по каменю (Луга)
42,65
19747
Відрізний армують. 230х3х22 (Волж)
37,32
3937
Відрізний армують. 230х3х22 по каменю (Луга)
40,52
19748
Відрізний армують. 300х3х32 14А (Волж)
43,72
2750
Відрізний армують. 300х3х32 14А (Луга)
43,72
11467
Відрізний армують. 300х3х32 14А по каменю (Луга)
62,20
7155
Відрізний армують. 400х4х32 (Перм)
78,20
19750
Відрізний армують. 400х4х32 14А (Волж)
92,41
3930
Відрізний армують. 400х4х32 14А (Луга)
92,41
19034
Відрізний армують. 400х4х32 54С 40Н (бакелітовій)
78,20
19033
Відрізний армують. 400х4х32 54С 50Н (бакелітовій)
78,20
17971
Відрізний армують. 500х5х32 (Перм)
131,51
9008
Відрізний армують. 500х5х32 А97 Р40 СТ1
158,17
Кола шліфувальні пелюсткові ПП
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
9357
120х30х12 14А 16Н
81,75
14205
120х30х12 14А 32н
81,75
14206
120х30х12 14А 40Н
81,75
14207
150х30х32 14А 16Н
108,40
14208
200х30х32 14А 25Н
145,73
2259
200х30х32 14А 32П
145,73
3727
200х30х32 14А 40Н
145,73
14209
200х30х32 14А 50Н
146,80
Кола шліфувальні пелюсткові торцеві
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
8599
115х22 14А 16П (Луга)
65,80
8600
115х22 14А 20П (Луга)
65,80
8601
115х22 14А 25П (Луга)
65,80
8603
115х22 14А 40П (Луга)
65,80
8604
125х22 14А 20П (Луга)
72,90
8605
125х22 14А 25П (Луга)
72,90
8606
125х22 14А 40П (Луга)
72,90
8607
150х22 14А 20П (Луга)
87,10
8608
150х22 14А 25П (Луга)
87,10
8609
150х22 14А 40П (Луга)
87,10
8611
180х22 14А 25П (Луга)
128,00
8612
180х22 14А 40П (Луга)
128,00
Кола шліфувальні прямого
профілю ПП
Код
Найменування інструменту
Ціна, руб.
16348
ПП 3х8х1 25А
0,53
17635
ПП 4х10х2 25А
0,71
19618
ПП 4х6х2 25А
0,71
17636
ПП 5х8х2 25А
0,80
16087
ПП 6х10х2 25А
0,89
19619
ПП 6х6х2 25А помаранчеві
0,89
16088
ПП 8х10х23 25А
0,89
17637
ПП 8х13х2 25А
0,98
17638
ПП 9х9х3 25А
0,98
19620
ПП 10х10х3 25А помаранчеві
1,07
19621
ПП 10х13х3 14А
1,07
16089
ПП 10х13х3 25А
1,07
18883
ПП 10х20х3 25А
1,07
17626
ПП 11х16х3 25А
1,07
15457
ПП 13х10х4 25А
1,07
3178
ПП 13х13х4
1,07
18884
ПП 13х16х4 25А
1,07
18885
ПП 13х20х4 25А
2,49
15466
ПП 13х25х4 25А
2,49
16090
ПП 16х13х6 25А
2,84
15467
ПП 16х16х6 25А
2,84
19107
ПП 16х25х6 25А
6,22
1443
ПП 16х25х6 25А25ПСМ2
3,91
16368
ПП 16х40х6 25А
4,44
16091
ПП 20х8х6 25А
5,33
18886
ПП 20х10х6 25А
5,33
17627
ПП 20х20х6 25А
5,51
19080
ПП 20х25х6 25А
5,51
16369
ПП 20х32х6 25А
5,51
18887
ПП 25х20х6 25А
5,51
18888
ПП 25х25х6 25А
5,51
17721
ПП 25х32х6 25А
5,51
18889
ПП 32х10х10 25А
5,51
16349
ПП 32х25х10 25А
5,51
1445
ПП 32х32х10 25А40ПСМ1
5,78
16370
ПП 32х40х10 25А
6,22
2924
ПП 40х6х13 25А
6,93
18890
ПП 40х8х13 25А
6,93
18891
ПП 40х10х13 25А
6,93
16350
ПП 40х32х16 25А
8,89
16092
ПП 40х32х16 25А16ПСМ1
8,89
16351
ПП 40х40х12 25А25СМ1
11,55
16352
ПП 40х40х12 25А25СТ1
11,55
16353
ПП 40х40х12 25А25СТ2
11,55
18892
ПП 40х40х16 25А40СМ1
11,55
18893
ПП 40х40х16 25А25СМ1
11,55
19715
ПП 40х40х16 25А25СМ2
11,55
19082
ПП 50х10х13 25А16СМ1 помаранчеві
12,44
18894
ПП 50х10х13 25А25СМ1
12,44
18895
ПП 50х10х16 25А25СМ1
12,44
18896
ПП 50х10х16 25А25СМ2
12,44
19372
ПП 50х16х13 25А40С1 помаранчеві
12,44
18897
ПП 50х32х16 25А40С1
13,33
16789
ПП 50х50х16 ​​25А40СМ2
13,33
15468
ПП 63х13х20 25А25СМ2
14,57
18641
ПП 63х20х20 14А40СТ вулканітовій
13,06
17640
ПП 63х20х20 14А80СТ
16,00
17639
ПП 63х20х20 25А40СМ1
16,00
18642
ПП 63х32х20 25А16СМ1
16,00
19376
ПП 63х32х20 25А40С1
16,00
19547
ПП 63х32х20 25А40СМ1
16,00
16308
ПП 63х50х20 25А16СМ1
17,77
19159
ПП 63х50х20 25А25СТ1 помаранчевий
17,77
17610
ПП 63х50х20 25А40СМ1
17,77
19035
ПП 70х50х20 25А25СМ1
17,77
18898
ПП 70х50х20 25А40СМ1
17,77
16309
ПП 80х10х20 25А25СТ1
20,44
17641
ПП 80х20х20 14А80СТ
21,33
16748
ПП 80х40х20 25А40СМ1
23,10
19037
ПП 80х50х20 25А25СМ1
24,00
19036
ПП 80х50х20 25А25СТ1
24,00
16310
ПП 80х50х20 25А40СМ1
24,00
16311
ПП 80х50х20 25А40СМ2
24,00
18643
ПП 100х10х20 25А5СМ1
24,88
14794
ПП 100х16х20 25А25ПСМ2
24,88
10811
ПП 100х20х20 25А6СМ1
28,44
10810
ПП 100х20х20 25А8ПС
28,44
4411
ПП 100х40х20 Е9А40СМ2
33,77
15469
ПП 100х50х20 25А40СМ2
40,88
16312
ПП 100х50х20 39А16СМ2 помаранчевий
39,10
18457
ПП 125х6х32 25А16СМ1
31,99
18456
ПП 125х8х32 25А25СМ2
34,66
11187
ПП 125х10х32 25А40СМ1
34,66
8574
ПП 125х10х32 25А40СМ2
34,66
3180
ПП 125х10х32 39А40ПСТ3К5Б
21,33
8571
ПП 125х13х32 25А40СМ2
24,88
12370
ПП 125х16х32 25А25СМ1
28,44
12371
ПП 125х16х32 25А40СМ2
28,44
8572
ПП 125х16х32 63С25СМ2
59,54
9743
ПП 125х16х32 64С40СТ2
59,54
12372
ПП 125х20х32 25А25СМ1
42,65
8575
ПП 125х20х32 25А40СМ1
42,65
8576
ПП 125х20х32 63С25С2
63,62
15472
ПП 125х20х32 64С40СМ1
63,62
15492
ПП 125х20х32 92А40СМ2
31,99
12373
ПП 125х25х32 25А25СМ1
44,07
8669
ПП 125х25х32 25А40СМ1
44,07
8578
ПП 125х25х32 25А40СТ1
44,07
8101
ПП 125х25х32 64С40СМ2
58,65
8580
ПП 125х32х32 25А25СМ1
62,20
15491
ПП 125х32х32 25А40СТ1
62,20
15470
ПП 125х32х32 92А40СМ2
58,65
16750
ПП 125х40х32 25А25СТ1
62,20
16751
ПП 125х50х32 25А40С2 35м / с
64,34
16314
ПП 125х50х32 25А40СМ1 60м / с
64,34
15931
ПП 125х50х32 25А40СТ1 35м / с
64,34
15930
ПП 125х50х32 25А40СТ1 60м / с
64,34
16752
ПП 125х63х32 64С25СМ1
67,53
3216
ПП 150х6х32 25А16СМ1
44,43
19038
ПП 150х8х32 25А40С1
44,43
14798
ПП 150х13х32 25А25М3
47,98
14800
ПП 150х16х32 14А20Н (вулканітовій)
62,20
14795
ПП 150х16х32 25А25М3
49,76
13896
ПП 150х16х32 25А25СМ1
49,76
13897
ПП 150х16х32 25А25СМ2
49,76
17416
ПП 150х16х32 25А40СМ1
49,76
14801
ПП 150х16х32 94А20Г (вулканітовій)
62,20
14804
ПП 150х20х32 14А20Г (вулканітовій)
62,20
19056
ПП 150х20х32 14А40НСТ1 (бакелітовій)
44,43
8303
ПП 150х20х32 25А25СМ2
58,65
5993
ПП 150х20х32 25А40СМ1
62,20
16728
ПП 150х20х32 25А40СТ1
58,65
11079
ПП 150х20х32 64С25СМ1
87,08
8316
ПП 150х20х32 64С25СМ2
87,08
9476
ПП 150х20х32 64С25СТ1
87,08
8670
ПП 150х20х32 64С25СТ2
87,08
5963
ПП 150х20х32 64С40СМ1
87,08
5964
ПП 150х20х32 64С40СМ2
87,08
8317
ПП 150х20х32 64С40СТ1
87,08
19057
ПП 150х20х32 94А50Н (бакелітовій)
44,43
19058
ПП 150х20х32 94А80Н (бакелітовій)
44,43
5302
ПП 150х25х32 25А25СМ1
58,65
6937
ПП 150х25х32 25А40СМ1
58,65
13702
ПП 150х25х32 25А40СТ1
58,65
3057
ПП 150х25х32 64С40ПСМ1
103,08
5745
ПП 150х25х32 94А80Н (бакелітовій)
51,54
19160
ПП 150х32х32 14А63НСТ2 (бакелітовій)
58,65
19059
ПП 150х32х32 14А80НСТ2 (бакелітовій)
58,65
17611
ПП 150х32х32 25А25СТ1
58,65
19060
ПП 150х32х32 94А80Н (бакелітовій)
58,65
7128
ПП 150х40х32 25А25СМ2
58,65
7127
ПП 150х40х32 91Б25СМ2
58,65
7129
ПП 150х50х65 24А25М2
79,97
7136
ПП 150х50х65 Е9 16СМ1
79,97
7137
ПП 150х50х65 Е9 25м3
79,97
7139
ПП 150х65х65 24А25М3
79,97
7138
ПП 150х65х65 25А40СМ1
79,97
7140
ПП 150х65х65 24А40СМ2
79,97
13900
ПП 175х10х32 25А12СМ1
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
633.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності пристроїв СЦБ
Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень
Розрахунок економічної ефективності установки економайзера на котельні хлібозаводу
Розрахунок тех. економічної ефективності виготовлення металевого воздухозаборника
Розрахунок показників економічної ефективності проектування й розширення підстанції
Розрахунок економічної ефективності мережі заснованої на транслювання інформації
Розрахунок економічної ефективності поліпшення умов праці на ВАТ П
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru