Розрахунок витрат на технічне обслуговування та ремонт автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Тульський державний університет
Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство»
Курсова робота
з дисципліни
«Економіка АТП»
на тему: "Розрахунок витрат на ТО і ТР»
ТУЛА 2008

Зміст
Введення
1. Вихідні дані
2. Визначення витрат на матеріали
3. План по праці і заробітної плати працівників технічних служб
4. Цехові витрати
5. Загальногосподарські витрати
6. Кошторис витрат на виробництво і калькуляцію собівартості
7. Планування фінансів і рентабельності
Список літератури


Введення

Підвищення ефективності інвестицій - одна з основних цілей економічного розвитку країни. Одним із шляхів досягнення цієї мети є розвиток науково-технічного прогресу, розтин і використання на підприємствах резервів і розробка заходів, спрямованих на зниження транспортних витрат у народному господарстві.
Механізмом розв'язання проблеми є реконструкція і технічне переозброєння виробничо-технічної бази (ПТБ) та окремих ділянок автотранспортних підприємств. У цій роботі визначається доцільність проведення нововведень у підрозділах АТП, вивчається можливість використання їх виробничих площ для ремонту та обслуговування рухомого складу сторонніх організацій та індивідуальних власників на комерційній основі.


1. Вихідні дані


п / п
Найменування показників
Умовне позначення
Значення
1
Марка автомобілів
-
2
Списочное кількість автомобілів
А з
3
Середньодобовий пробіг, км
l сс
4
Коефіцієнт випуску
a в
5
Пробіг до ТО-1, км
l ТО-1
6
Річна трудомісткість виконуваних робіт, чел.-ч.
Т г
7
Площа зони ТО-1, м 2
F
8
Висота, м
h
9
Фонд робочого часу, год
Ф рв
10
Чисельність ремонтних робітників, чол.
N рр.
11
Чисельність допоміжних робітників, чол.
N доп
12
Число робочих днів у році
Д р
13
Тривалість зміни, год
Т см
14
Кількість змін
n см
1

2. Визначення витрат на запасні частини і матеріали

Якщо реконструкція і технічне переозброєння проводиться в зоні ТО-1 або ТО-2, то розраховуються тільки витрати на матеріали.
Витрати на матеріали при проведенні ТО-1 (ТО-2):
См = Нм * N ТО-1 (ТО-2),
де Нм - норма витрат на матеріали, руб. на одне обслуговування (довідково)
N ТО-1 (ТО-2), - кількість впливів (ТО-1, ТО-2),
N ТО-1 (ТО-2) = L заг / L ТО-1 (ТО-2)
L заг - загальний річний пробіг парку рухомого складу, км
L заг = АСП * lcc * 365 * a в,
де АСП - списочное кількість автомобілів,
lсс - середньодобовий пробіг автомобілів, км,
a в-коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.
L ТО-1 (ТО-2) - пробіг до ТО-1 (ТО-2) (довідково), км
При проведенні реконструкції в зоні ТР необхідно розраховувати витрати на запасні частини і ремонтні матеріали за формулами
СЗЧ = ,
де Нзч - норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу, руб. (Довідково);
Ст - питома вага трудомісткості ремонту автомобіля на заданій ділянці в загальному обсязі ТР (довідково).
Витрати на ремонтні матеріали
См = ,
де Нм - норма витрат на ремонтні матеріали, руб. на 1000 км пробігу (довідково).

3. План по праці і заробітної плати працівників технічних служб

Річний план заробітної плати являє собою суму виплат працівникам зазначеного підприємства за рік.
Розрахунок фонду заробітної плати ремонтних робітників.
Чисельність основних ремонтних робітників визначаємо за формулою

Nр = ,
де Т - річна трудомісткість ремонтних робіт на ділянці, чол. годину;
Фр - річний фонд робочого часу одного ремонтного робітника, год (1860 годину для робітників з нормальними умовами праці, 1840 - для шкідливих робіт).
Визначення річного фонду заробітної плати основних виробничих робітників виробляється на підставі річної трудомісткості Т, кваліфікації виконавців і вживаної системи оплати праці та преміювання.
Середній тарифний розряд основних виробничих робітників:
,
де R i - розряд i-ої кваліфікації;
N i - чисельність робітників i-го розряду, чол.
Загальний фонд заробітної плати.
Ф заг рр. = Ф осн + Ф дод,
де Ф осн - фонд основної заробітної плати, руб.;
Ф доп - фонд додаткової заробітної плати за невідпрацьований, але оплачуваний час, руб.
Фонд основної заробітної плати з урахуванням доплат.
Ф осн = Ф повре + П рр. + Д бр + Д н,

де Ф сд - фонд погодинної заробітної плати, руб.;
П рр. - сума премій ремонтником, руб.;
Д бр - доплата за бригадирство, руб.;
Д н - доплата за роботу в нічний час, руб.
Ф повре = З ср Т,
де З ср - середня годинна тарифна ставка робітника, руб.
Премія ремонтним робітникам за якісну працю та виконання плану робіт встановлюються в розмірі 40% від Фповр:
Доплата за бригадирство:
,
де N бр - кількість бригадирів в підрозділі, чол. (Бригадир призначається при чисельності бригади не менше 5 чол.);
р бр = 10% - відсоток доплат,
Сб - годинна тарифна ставка бригадира, руб.
Дн = ,
де Nр Н - число робітників, які працюють у нічну зміну,
Сп - середня годинна тарифна ставка, крб.
Чн - число годин нічного часу за зміну (нічним вважається час з 22 до 6 ранку).
Фонд додаткової заробітної плати.
Ф доп = Ф осн Р доп,

де Р доп - відсоток додаткової заробітної плати від основної,

де Д отп - кількість днів відпустки чергового та додаткового;
Д в, Д пр - кількість вихідних і святкових днів у році.
Єдиний соціальний податок на заробітну плату ремонтних робітників.
Про рр. = р про Ф рр,
де р о = 26% - відсоток податку.
Середньомісячна заробітна плата виробничого робітника.

Результати розрахунку зводимо в табл. 3.1.
Таблиця 3.1. Розрахунок фонду заробітної плати ремонтних робітників
Показники
Позна-чення
Значення
Річна трудомісткість робіт по ТО-1, люд.-год
Т
Списочное кількість ремонтних робітників, чол.
N рр.
Середня годинна ставка робітника, руб.
З ср
Фонд погодинної заробітної плати, руб.
Ф сд
Премії за якісну працю, руб.
П рр.
Доплата за бригадирство, руб.
Д бр
Доплата за нічний час
Річний фонд основної заробітної плати, руб.
Ф осн
Додаткова заробітна плата, руб.
Ф доп
Загальний фонд заробітної плати, руб.
Ф рр.
Єдиний соціальний податок, руб.
Про рр.
Середньомісячна заробітна плата, руб.
ЗП рр.

Розрахунок фонду заробітної плати допоміжних робітників.
Приймаємо, що для допоміжних робітників застосовується почасово-преміальна система оплати праці, при цьому середній розряд робітника.
Фонд погодинної заробітної плати допоміжних робітників.

Премії допоміжним робітникам за якісну працю р доп = 30% від погодинної заробітної плати.
П доп = р доп Ф пошкод
Інші показники плану по заробітній платі допоміжних робітників розраховуються за тими ж формулами, як і аналогічні показники в плані по заробітній платі основних робітників.
Ф осн = Ф повре + П доп
Ф доп = Ф осн Р доп
Ф заг = Ф осн + Ф доп
Про усп = 0,26 * Фобщ
ЗП доп
Результати розрахунку фонду заробітної плати допоміжних робітників зводимо в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Розрахунок загального фонду заробітної плати допоміжних робітників
Показники
Позна-чення
Значення
Кількість допоміжних робочих, чол.
N доп
Середня годинна ставка робітника, руб.
З доп
Фонд погодинної заробітної плати, руб.
Ф пошкод
Премії за якісну працю, руб.
П доп
Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників, руб.
Ф осн
Додаткова заробітна плата, руб.
Ф доп
Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників, руб.
Ф доп
Єдиний соціальний податок, руб.
Про усп
Середньомісячна заробітна плата, руб.
ЗП доп
Фонд заробітної плати спеціалістів інженерно-технічної служби (ІТС) та молодшого обслуговуючого персоналу (МОП).
Визначення фонду заробітної плати спеціалістів ІТС та МОП грунтується на посадових окладах Д ок і чисельності цих категорій працівників N сп.
Річний фонд основної заробітної плати:
Ф сп = 12 (1 + р сп) N сп Д ок,
де р сп = 30% - відсоток премій.
Нарахування на заробітну плату:
Про сп = р про Ф сп,
де р о = 26% - відсоток нарахувань єдиного соціального податку.

Середньомісячна заробітна плата за даними категоріям працівників:

Зведений план по праці і заробітної плати.
Результати розрахунку зводимо в табл. 3.3.
Таблиця 3.3. Зведений план по праці і заробітної плати працівників зони ТО-1
Категорія
працівників
Кількість працівників, чол.
Середньомісячна зарплата, грн.
Річний фонду заробітної плати, руб.
Нарахування до соціальних фондів, руб.
Основні робочі
Допоміжні робітники
Працівники
МОП
ІТП
Разом по ділянці

4. Цехові витрати

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Перелік обладнання на ділянці вибирається згідно нормокомплекта (довідково) і заноситься в табл. 4.1
Таблиця 4.1. Витрати на обладнання
Найменування устаткування
Кількість
Вартість

Витрати на силову електроенергію.

де Ц з ел - вартість 1 kВт год;
- Річна витрата електроенергії,
де å Р у - сумарна настановна потужність електроприймачів, kВт год;
Ф об = 2008 год - дійсний річний фонд робочого часу обладнання;
К з - коефіцієнт завантаження обладнання (0,6 - 0,9);
К с - коефіцієнт попиту (0,15 - 0,25);
До пс - коефіцієнт, що враховує втрати в мережі (0,92 - 0,95);
До пд - коефіцієнт, що враховує втрати в двигуні (0,85 - 0,9).
4.1.2. Витрати на ТО і ремонт устаткування визначаються у розмірі 9 ... 11% від балансової вартості обладнання (табл. 4.1).
Сто, тр = 9-11% * Сб
Сума амортизації по обладнанню визначається за нормами амортизаційних відрахувань Н Аоб в залежності від його вартості.

де Ноб - норма амортизації на одиницю обладнання,% (довідково),
Сб - балансова вартість устаткування, руб.
Амортизація нараховується тільки на обладнання вартістю понад 100 мінімальних оплат праці (110000 крб.)
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
Р соб = 1,1 (С з ел + С ТОіР + А об),
де 1,1 - коефіцієнт, що враховує інші витрати.
Зміст цехового персоналу.
Основна і додаткова заробітна плата допоміжних робітників, фахівців ІТП і МОП ділянки з нарахуванням єдиного соціального податку
Ф цех = Ф доп + Ф сп моп + Ф сп ІТП + О доп + О сп моп + О сп ІТП
Витрати на утримання будівель, споруд та інвентарю.
Вартість електроенергії для освітлення ділянки

де 15 - норма витрати електроенергії для освітлення на 1 м 2, Вт;
1,3 - коефіцієнт, що враховує неповну освітленість приміщення протягом першої зміни;
1,2 - коефіцієнт, що враховує чергове освітлення в третю неробочу зміну,
ПВМ - тривалість зміни, час,
ДРГ - число робочих днів у році,
Цсел - вартість одного кВт. ч силової електроенергії, руб.
Вартість водопостачання.


де 25 - норма витрати води на одного робочого в день, л;
Ц в = Ціна за 1м 3 води, руб.
Утримання будинків і споруд.
З ЗС = 0,02 S ЗС,
де S Зс - вартість будівель і споруд.
S ЗС = F hs ЗС,
де s ЗС = 2000 руб. / м 3 - питома вартість будівельно-монтажних робіт.
Амортизація будівель і споруд.
А ЗС = Н а S ЗС,
де Н а = 0,017 - норма амортизаційних відрахувань.
Витрати на відшкодування зносу дорогого інструменту та інвентарю З ії визначаються у розмірі 3% від балансової вартості обладнання
Ці = 3% * Сб
Разом загальна сума витрат на утримання будинків, споруд та інвентарю:
åС = С теп + С ел + З вод + з ЗС + А ЗС + З ії
Витрати на охорону праці.
Витрати на охорону праці З охр визначаються виходячи з норми витрати
Н охр = 1000 руб. в розрахунку на одного робітника:
З охр = Н охр (N рр. + N доп).
Сума цехових витрат.
åС цех = 1,01 (Р соб + Ф цех + åС + С охр),
де 1,01 - коефіцієнт, що враховує інші витрати.

5. Загальногосподарські витрати

Транспортний податок Н та встановлено в розмірі 1% від фонду заробітної плати працівників.

Податок на землю.

де П з = 47,13 руб. / м 2 - норматив плати за землю.
Загальна сума податків, зборів і платежів, що відносяться на собівартість.
Н з = Н пд + Н т + П л + Н з
Сума загальногосподарських витрат.

ΣС ох = Н з
Визначення виручки.
У = 1,35 ΣС
де 1,35 - коефіцієнт, що враховує рівень планової рентабельності R пл = 35%;
ΣС - витрати на ділянці складаються з:
- Витрат на матеріали
- Витрат на запасні частини
- Загального фонду заробітної плати ремонтних робітників Ф рр.;
- Єдиного соціального податку Про рр.;
- Цехових витрат åС цех;
- Загальногосподарських витрат без урахування Н пд ΣС ох (

6. Кошторис витрат на виробництво і калькуляція собівартості

Калькуляція собівартості послуг і робіт, які виконуються в зонах (дільницях) АТП, представляємо собою розрахунок витрат на одиницю продукції (робіт, послуг).
Результати розрахунків зводимо в табл. 6.1.
Таблиця 6.1. Калькуляція собівартості робіт
Статті калькуляції
Річна сума витрат, руб.
Витрати на 1000 км пробігу (на1 ТО-1 або ТО-2)
Загальний фонд заробітної плати ремонтних робітників
Єдиний соціальний податок
Витрати на запасні частини
Витрати на матеріали
Цехові витрати
Загальногосподарські витрати
Разом

7. Планування фінансів і рентабельності

Визначення виручки і тарифів на послуги (роботи).
Виручка з урахуванням податку на користувачів доріг.
В '= 1,35 ΣС
Податок на додану вартість.
ПДВ = 0,18 В '
Виручка з урахуванням ПДВ.
У''= В '+ ПДВ
Розрахунковий тариф на виконувані роботи.

Визначення прибутку.
Загальний прибуток розраховується як різниця між виручкою і загальною сумою витрат.
П заг = В '- ΣС
Величина розрахункового прибутку розраховується як різниця між загальним прибутком і сумою таких податків:
- Податок на прибуток (20% від П заг);
- Податок на майно в розмірі 1,5% від його вартості;
Фактична рентабельність.

Термін окупності інвестицій.
,
де Сб балансова вартість устаткування, руб.
СЗС - вартість будівель і споруд на ділянці, руб.
Таблиця 7.1. Визначення вартості одного нормо-години
Показники
З урахуванням витрат на матеріали
Витрати на ділянці, руб.
Виручка за планованої рентабельності, руб.
ПДВ, руб.
Виручка з урахуванням ПДВ, руб.
Вартість одного нормо-години, руб.


Список літератури

1. Голованенко С.Л. «Довідник інженера-економіста автомобільного транспорту» .- М.: Транспорт, 1991 р.
2. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Організація, нормування і управління АТП» на тему: "Розрахунок витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
95.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання автомобілів
Визначення витрат на технічне обслуговування і ремонт транспортного флоту
Обгрунтування витрат на поточний ремонт і технічне обслуговування електричних мереж
Технічне обслуговування та ремонт холодильного шафи ШХ-08 м
Технічне обслуговування та ремонт холодильного шафи ШХ 0 8 м
ВАЗ 2110 технічне обслуговування та ремонт
Технічне обслуговування і ремонт акумуляторних батарей
Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту
Технічне обслуговування та поточний ремонт електродвигунів
© Усі права захищені
написати до нас