Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Технологічний розрахунок
1.1 Розрахунок виробничої програми по ТО і ремонту автомобілів
1 Середній циклової пробіг:
,
- Нормативний пробіг до капітального ремонту, км;
- Пробіг автомобілів до другого і подальших капітальних ремонтів, км;
n - кількість капітальних ремонтів за амортизаційний термін служби.
З таблиці 1 (категорія умов експлуатації) для великих міст (понад 100 тис.жителів) приймаємо 3 категорію експлуатації.
Міжремонтний пробіг для автомобілів, які пройшли капітальний ремонт , Приймаємо не менше 80% від норми пробігу для нових автомобілів:

З таблиці 2 (Періодичність технічного обслуговування рухомого складу) для вантажних автомобілів беремо ТО-1 = 3000 км; ТО-2 = 12000 км.
Таблиця 3
Коефіцієнт коригування нормативів залежно від умов експлуатації -
Категорія умов експлуатації
Нормативи
Періодичність ТО
Питома трудомісткість ТР
Пробіг до КР
Витрата для запасних частин
0,8
1,2
0,8
1,25

Таблиця 4
Норми пробігу рухомого складу до капітального ремонту, тис.км
Тип автомобіля
Марка
Норма пробігу автомобіля
Норма пробігу двигуна
Вантажівка:
Від 5,0 до 8,0 т

ЗІЛ - 130

300
250
Вантажівка:
Від 3,0 до 5,0 т
ГАЗ - 53
250
200
Таблиця 5
Коригування пробігів ЗІЛ - 130
Пробіг до
Одиниця виміру
Показники
нормативні
Скориговані по кратності
Прийняті для розрахунку
ТО-1
км
3000 = 3000 * 0,8 = 2400
160 * 15 = 2400
2400
ТО-2
км
12000 =
12000 * 0,8 = 9600
2400 * 4 = 9600
9600
КР
тис.км


9,6 * 24 = 230,4
230,4
Коригування пробігів ГАЗ - 53
Пробіг до
Одиниця виміру
Показники
нормативні
Скориговані по кратності
Прийняті для розрахунку
ТО-1
км
3000 = 3000 * 0,8 = 2400
160 * 15 = 2400
2400
ТО-2
км
12000 =
12000 * 0,8 = 9600
2400 * 4 = 9600
9600
КР
тис.км

9,6 * 20 = 192
192

Таблиця 6
Коефіцієнт коригування нормативів залежно від модифікації рухомого складу -
Модифікація рухомого складу та організація його роботи
Нормативи
Трудомісткість ТО і ТР
Пробіг до капітального ремонту
Витрата запасних частин
Базовий автомобіль.
1,00
1,00
1,00
Таблиця 7
Коефіцієнт коригування нормативів залежно від природно-кліматичних умов
Характеристика району
Нормативи
Періодичність ТО
Питома трудомісткість ТР
Пробіг до капітального ремонту
Витрата запасних частин
Коефіцієнт :
Помірний клімат
1,0
1,0
1,0
1,0
Коефіцієнт :
Ні агресивного середовища
1,0
1,0
1,0
1,0
1.2 Розрахунок виробничої програми по ТО і КР
Розрахунок коефіцієнта технічної готовності:
,
В - простій автомобіля в ТЕ і ремонті, що припадає на 1км пробігу, дні простою / км;
,
- Кількість робочих днів у році роботи підприємства, = 250 дня;
- Простій автомобіля у капітальному ремонті, = 24 дня;
* - Простій автомобіля в ТЕ і ремонті, що припадають на 1км пробігу, = 0,45 дня на 1000км;
Для ЗІЛ - 130
;
;
Для ГАЗ - 53
;
;
Розрахунок річної виробничої програми:
Знаючи , Розраховують річний пробіг автомобіля:
Для ЗІЛ - 130
км;
Для ГАЗ - 53
км.
Далі визначаються виробничі програми по КР, ТО-2, ТО-1 та ЕО на ЗІЛ - 130 за рік:
;
а - розмір річних амортизаційних відрахувань, а = 12,9% - для вантажних автомобілів
;
;
Виробничі програми по КР, ТО-2, ТО-1 та ЕО на ГАЗ - 53 за рік:
;
а - розмір річних амортизаційних відрахувань, а = 12,9% - для вантажних автомобілів
;
;
;
Добову програму парку автомобілів з технічного обслуговування кожного виду , , можна визначити з виразу

- Річна кількість технічних обслуговувань по кожному виду окремо;
;
;
;
Розрахунок річних обсягів робіт з технічного обслуговування, поточного ремонту та самообслуговування (чол.-ч)
Виявлення нормативних труднощів

Таблиця 9
Нормативи трудомісткості технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу
Рухомий склад і його основний параметр
Марка моделі рухомого складу
ЄВ
ТО-1
ТО-2
Поточний ремонт чел.-ч/1000 км
Люд.-год на одне обслуговування
Вантажний автомобіль загальнотранспортного призначення вантажопідйомністю:
від 3,0 до 5,0 т.
ГАЗ-53
0,57
2,6
10,3
3,9
від 5,0 до 8,0 т.
ЗІЛ-130
0,45
2,5
10,6
4,0
Таблиця 10
Коефіцієнт коригування нормативів питомої трудомісткості поточного ремонту - і тривалості простою в технічному обслуговуванні і ремонті - в залежності від пробігу з початку експлуатації
Пробіг з початку експлуатації в частках від нормативного пробігу до КР


0,50 - 0,75
20%
1,0
1,0
1 - 1,25
60%
1,3
1,3
1,25 - 1,50
20%
1,4
1,3
;
;

Таблиця 11
Коефіцієнт коригування нормативів трудомісткості технічного обслуговування і технічного обслуговування та поточного ремонту в залежності від спискового складу і кількості технологічно сумісних груп рухомого складу -
Кількість автомобілів на підприємстві
Кількість технологічно сумісних груп рухомого складу
Менше 3
200
1,05
Таблиця 12
Коригування трудомісткості обслуговування і ремонту автомобілів
Для ЗІЛ-130
Вид обслуговування
Нормативна трудомісткість, люд.-год
Коефіцієнти зміни трудомісткості в залежності від:
Коефіцієнт зміни трудомісткості ТО при організації робіт на потоці
скоригована трудомісткість, люд.-год
Категорії умов експлуатації,

Природно-кліматичних,

Пробігу автомобіля з початку експлуатації,

Типу рухомого складу,
Розміру підприємства,
ЄВ
0,45
-
-
-
1,0
1,05
0,35
0,16
ТО-1
2,5
-
-
-
1,0
1,05
0,8
2,1
ТО-2
10,6
-
-
-
1,0
1,05
-
11,13
ТР на 1000 км
4
1,2
1,0
1,26
1,0
1,05
-
6,4

Для ГАЗ-53
Вид обслуговування
Нормативна трудомісткість, люд.-год
Коефіцієнти зміни трудомісткості в залежності від:
Коефіцієнт зміни трудомісткості ТО при організації робіт на потоці
скоригована трудомісткість, люд.-год
Категорії умов експлуатації,

Природно-кліматичних,

Пробігу автомобіля з початку експлуатації,

Типу рухомого складу,
Розміру підприємства,
ЄВ
0,57
-
-
-
1,0
1,05
0,35
0,21
ТО-1
2,6
-
-
-
1,0
1,05
0.8
2,2
ТО-2
10,3
-
-
-
1,0
1,05
-
10,82
ТР на 1000 км
3,9
1,2
1,0
1,26
1,0
1,05
-
6,2
Розрахунок річних обсягів робіт з ТО і ТР у люд.-год
Для ЗІЛ-130
Обсяг робіт по кожному виду технічного обслуговування:
· За щоденного обслуговування:
;
· По першому технічному обслуговуванню:
;
· По другому технічному обслуговуванню:
;
де , , - Трудомісткість ЄВ, ТО-1, ТО-2, в чел.-ч.
Для ГАЗ-53
Обсяг робіт по кожному виду технічного обслуговування:
· За щоденного обслуговування:
;
· По першому технічному обслуговуванню:
;
· По другому технічному обслуговуванню:
;
де , , - Трудомісткість ЄВ, ТО-1, ТО-2, в чел.-ч.
Річний обсяг робіт з поточного ремонту визначається окремо по кожному типу рухомого складу:
Для ЗІЛ-130

Для ГАЗ-53

де - Питома трудомісткість з поточного ремонту на 1000 км пробігу, в чел.-ч.; - Річний пробіг автомобіля даної групи рухомого складу, км
1.3 Розрахунок річного обсягу робіт з самообслуговування підприємства
Річний обсяг робіт з самообслуговування підприємств приймається в процентному співвідношенні від сумарної трудомісткості робіт на технічне обслуговування і ремонт всього парку в залежності від кількості автомобілів (Таблиця 13)
Таблиця 13
Трудомісткість робіт з самообслуговування в залежності від кількості автомобілів
Кількість автомобілів
200
Відсоток робіт з самообслуговування
15-12

Роботи з самообслуговування, пов'язані в виробничими цехами, становлять частину загальної трудомісткості допоміжних і підсобних робіт по автотранспортному підприємству і визначаються від сумарної трудомісткості на ТО і ТР (20 - 30%)
Для ЗІЛ-130

Для ГАЗ-53

Розподіл трудомісткості робіт з ТО, ТР і самообслуговування підприємства з виробничим зонам, цехам і дільницям.
Таблиця 17
Розподіл трудоемкостей постових і цехових робіт
Види робіт
Трудомісткість ТР
Трудомісткість
Сумарна річна трудомісткість по кажому виду робіт, люд.-год
Прийняте кількість робочих
Віднесення видів робіт до виробничої ділянки
За самообслуговування підприємства
ТО-2, яка виконується в цехах
%
Люд.-год
%
Люд.-год
%
Люд.-год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Постові роботи з поточного ремонту
Кріпильні
4
1794,24
1794,24
0,5
0,88
Регулювальні
2
897,12
897,12
0,5
0,44
Розбірно-складальні
28
12559,68
12559,68
6
6,15
Разом
34
15251,04
15251,04
7
7,47
Роботи виконуються в цехах
Агрегатні
18
8074,08
8074,08
4
3,95
Електротехнічні
6
2691,36
25
1854,75
4546,11
2
2,23
Акумуляторні
2
897,12
25
1854,75
2751,87
1
1,35
За сис. харчування
3
1345,68
25
1854,75
3200,43
2
1,57
Шиномонтажні
1
448,56
25
1854,75
2303,31
1
1,13
Вулканізаційні.
1
448,56
448,56
0,5
0,22
Медницкие
3
1345,68
1
84,63
1430,31
0,5
0,7
Жестянскіе
1
448,56
4
338,52
787,08
0,5
0,39
Зварювальні
2
897,12
4
338,52
1235,64
0,5
0,61
Ковальсько-ресорні
4
1794,24
2
169,26
1963,5
1
0,96
Слюсарно-механічні
14
6279,84
26
2200,38
8480,22
4
4,15
Столярні
4
1794,24
10
846,3
2640,54
1
1,29
Арматурно-ковальські
1
448,56
448,56
0,5
0,22
Шпалерні
1
448,56
448,56
0,5
0,22
Малярські
5
2242,8
2242,8
1
1,1
Разом
66
29604,96
47
3977,61
100
7419
41001,57
20
20,09
Ділянки з самообслуговування підприємства
Розрахунково-будівельні
6
507,78
507,78
0,5
0,25
Паропровідні
22
1861,86
1861,86
0,5
0,91
Електротехнічні
25
2115,75
2115,75
1
1,04
Разом
53
4485,39
4485,39
2
2,2
Всього
100
44856
100
8463
100
7419
60738
29
29,76
1.4 Розрахунок чисельності виробничих робітників
Визначається технологічно необхідний і штатна кількість робітників.
Технологічно необхідну кількість робітників для проведення робіт на постах, в цехах і на інших ділянках розраховується за формулою
,
де - Річний обсяг робіт по зоні ТО, ТР або цеху, люд.-год; - Річний фонд робочого місця, ч.
Річний фонд робочого місця в годинах визначається наступним чином:
;
де , , , - Кількість календарних (365), вихідних (52), святкових (11), суботніх і передсвяткових (60) днів у році відповідно; 7 - тривалість робочого дня, год; 1,2 - скорочення робочого дня перед вихідними.
години;

чоловік;
Штатна кількість виробничих робітників визначається з наступного виразу
,
де - Річний фонд часу робітника, год;
річний фонд часу робочого скорочується за рахунок відпусток і не виходів робітників з поважних причин:
;
де - Кількість днів відпустки, встановленого для даної професії робітника; - Кількість днів невиходу на роботу з поважних причин, прийняте в розмірі 7 днів для чоловіків і 30 днів для жінок.
години;
;
1.5 Розрахунок кількості постів і ліній ТО і ТР
Режим роботи зон технічного обслуговування залежить від режиму роботу рухомого складу на лінії.
Знаючи режим роботи ТО і добову програму, визначають ритм виробництва R, що представляє собою частку часу роботи зони ТО, що припадає на виконання одного обслуговування:
,
де - Тривалість роботи зони по даному виду обслуговування протягом доби, год; - Кількість обслуговувань на добу.
;
;
;
Розрахунок потокових ліній безперервної дії, що застосовуються для ЄВ
Такт лінії розраховується, виходячи з пропускної здатності найбільш продуктивної установки робочої зони. Якщо на лінії ЄВ передбачається механізована мийна установка з пропускною здатністю автомобілів на годину, то в цьому випадку такт лінії
;
а швидкість конвеєра
або .
Кількість необхідних робочих однієї лінії, зайнятих на постах ручної обробки, при відомому такті лінії
,
де - Трудомісткість робіт ЄВ, які виконуються в ручну, чел.-ч.
Кількість ліній для потоку безперервної дії розраховується так само, як для потоку періодичної дії, тобто
;
Розрахунок кількості постів поточного ремонту
Кількість постів поточного ремонту:
;
де - Сумарна трудомісткість робіт, виконуваних на постах поточного ремонту, чол-год; - Кількість днів у році постів поточного ремонту; Т - тривалість робочої зміни, год; - Кількість робітників на посаді (1-2 чол.); - Коефіцієнт використання робочого часу поста (0,85-0,9); - Коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження автомобілів в зону ТР (1,2-1,5).


Розрахунок кількості універсальних постів обслуговування
Такт посту:
;
;
де t i - трудомісткість робіт з обслуговування, що виконуються на даному посту, люд.-год; t пер - час, що витрачається на просування автомобіля при установці і з'їзді його з посади (t пер = 1-3 хв); P n - кількість робочих , що одночасно працюють на посаді для ТО-1 2-4, для ТО-2 3-5.
Кількість універсальних постів Х про для всіх видів обслуговування визначається так:

.
1.6 Розрахунок площ виробничих приміщень
Площі виробничих приміщень наближено розраховуються за питомими площами на одиницю устаткування або на кожного працюючого і більш точно - графічно, планувальним поділом.
Площі зон ЄВ, ТО-1, ТО-2 або ТР:
;
- Площа, займана в плані, м 2; - Число постів; - Питома площа приміщення, що припадає на 1 м 2 площі, займаної автомобілів. Зазвичай = 4-5
м 2;
м 2;
м 2;
м 2.
Таблиця 18.
Об'єднання і розрахунок виробничих площ і цехів
Назва
k
F1
F2
P
F
розбірно-складальні
4,5
10
7
6
45
електротехнічні
3,5
10
5
1
25
по сис. харчування
3,5
15
10
1
медницкие
3,5
10
8
0,5
25
зварювальні
5
15
10
0,5
шиномонтажні
4
15
10
0,5
29
вулканізаційні
4
10
8
1,5
кріпильні
5
15
10
0,5
30
регулювальні
5
15
10
0,5
жестянскіе
4,5
12
10
0,5
28
столярні
4,5
8
5
1
арматурно-ковальські
4,5
8
5
0,5
агрегатні
4
10
7
3
48
слюсарно-механічні
3,5
10
7
3
ковальсько-ресорні
5
20
15
0,5
35
шпалерні
3,5
15
10
0,5
малярські
4,5
30
15
1
30

2 ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ, ЗОН ТО І ТР
Планування виконується в масштабі 1:100 з дотриманням норм і правил проектування (НТПАТП - 72 СНИП П-93-74).
В'їзд автомобіля проводиться переднім ходом.
Оскільки використовується паралельне розташування трьох і чотирьох канав тупикового типу то вони з'єднуються траншеєю. Ширина траншеї 1,5 метра. Висота тунелів 1,8 метра.
При плануванні виробничого корпусу зони обслуговування і цехи розташовані з урахуванням найкоротшого, що виключає скрутне маневрування, шляху автомобіля і транспортування агрегатів, механізмів і деталей.
Акумуляторні і лакофарбові приміщення знаходяться окремо від інших, як і мастильні, склад для зберігання запасних частин і матеріалів.
Пост ЄВ ізольований від постів іншого призначення.
Пости ТЕ1 і ТО2 розташовуються в загальному приміщенні з ТР.
Графічна частина курсової роботи з ТР виконана у вигляді плану і розрізів в масштабі 1:50.
План та розрізи виконані з дотриманням будівельного оформлення, тобто вказана товщина стін, віконних і дверних прорізів.
На аркуші вказані прийняті умовні позначення (всі позначення занесені у специфікацію).
2.1 Призначення зони поточного ремонту
Зона поточного ремонту призначена для швидкого і кваліфікованого обслуговування та ремонту, тому все устаткування повинне строго відповідати нормам для найкращої роботи.
За попередніми розрахунками площа зони ТР дорівнює 625,5 м.
Відстань між колонами 12х6 метрів - це оптимальне відстань, щоб вантажні автомобілі не зачіпали й спокійно переміщалися в потрібному напрямку.
У даній зоні 7 постів. Розташовуються пости в 2 ряди, 2-ий ряд знаходиться під кутом в 30 градусів по відношенню до іншого, для економії місця і зручності виїзду вантажних автомобілів. Кожен пост обладнаний за своїм призначенням. Всі стенди знаходяться на відстані оптимальному для роботи.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
222кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту автобуса ЛіАЗ677 А
Розрахунок річної виробничої програми з технічного обслуговування та поточного ремонту великовантажних
Організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів
Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
Основні принципи системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Організація технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Організація роботи дільниці з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru